Sunteți pe pagina 1din 3

I. L.

Caragiale
modernitatea viziunii sale estetice asupra personajului dramatic
Ideile estetice caragialiene n-au constituit obiectul unui sistem teoretic propr
iu-zis ?i, n afar? de cteva articole n care autorul ?i propune n mod special o astfel
de discu?ie, ele apar risipite ntr-o multitudine de articole, cronici ?i note. C
oncep?iile teoreticianului sunt ntregite, materializate ?i reliefate magistral n o
pera dramaturgului, oper? consecvent? pe tot parcursul ei cu propria viziune est
etic? despre arta teatral?. Cum concep?ia lui I. L. Caragiale despre teatru, n ge
neral, ?i despre personaj, n special, nu poate fi dect una; o cercetare separat? a
ceea ce a gndit teoreticianul ?i a ceea ce a creat artistul izvor??te din ra?iun
i exclusiv teoretico-metodologice.
Opiniile sale teoretice se caracterizeaz? prin cteva nsu?iri esen?iale, dintre car
e nu se pot trece cu vederea coeren?a, caracterul consecvent, proprietatea, logi
ca demonstra?iei ?i, n ultim? instan??, modernitatea. Pentru el, opera de art? nse
amn? un act de comunicare, nseamn? a transmite un ce printr-un cum: Principiul fun
damental al artei n genere este inten?ia de a transmite o concep?iune prin mijloa
ce conven?ionale de la om la om; ncercarea de a realiza acea inten?ie constituie
opera de art?: ori de ce fel ar fi inten?iunea, ea merit? s? se arate lumii, num
ai s? poat? cum (I. L. Caragiale, Opere, vol. 4, edi?ie critic? de Al. Rosetti, ?
erban Cioculescu, Liviu C?lin, E.S.L.A., Bucure?ti,1965, p.315).
n concep?ia lui Caragiale, nu poate exista niciodat? o oper? de art? n afara talen
tului. Talentul este calitatea sine-qua-non a artistului care face opera viabil?
: Condi?ia esen?ial? a operei de art? este insuflarea pe care nu i-o poate da dect
talentul (Ibidem, p.60). ntr-o form? concis?, el define?te talentul ca fiind acea
nsu?ire a omului de excep?ie de a mbr?ca n mod judicios, exact ?i expresiv o inten
?ie: To?i suntem iritabili, expresivi sunt numai unii (Ibidem, p.37); talentul este
deci puterea de expresivitate ce o au ndeosebi unii,pe lng? iritabilitatea ce o au
to?i (Ibidem, p.39).
Afi?ndu-?i dispre?ul fa?? de nv???turile retoricii, Caragiale se declar? adeptul u
nui singur stil, stilul potrivit, prin care n?elege acel stil cu func?ionalitate
universal?. Stilul potrivit este acela care le ncape pe toate spre a se putea potr
ivi, dup? nevoie, la orice inten?iune (Ibidem, p. 46). Folosirea unui stil adecva
t nseamn? ?i talent, dup? cum manierismul n literatur? implic? automat lipsa de ta
lent. Pentru a fi un autor talentat, trebuie s? nu-?i lipseasc? ceea ce se cheam
? mn?, c?ci se g?sesc totdeauna oameni care cred c? succesul se datore?te manierei
?i nu minii (Ibidem, p.395).
Caragiale face delimitarea net? ntre teatru, privit ca art? autonom?, ?i textul a
par?innd genului literar dramatic pe care, de altfel, nici nu-l recunoa?te ca gen
literar. El ?i argumenteaz? aceste p?reri n celebrul articol Oare teatrul este li
teratur? ?, articol evident polemic prin chiar configura?ia titlului. Teatrul nu
se confund? cu literatura, fa?? de care nseamn? mult mai mult. Pe cnd literatura
are un caracter reflexiv, teatrul este profund constructiv, astfel nct el s-ar ase
m?na mai mult cu arhitectura: Teatrul este o art? constructiv?, al c?rei material
sunt conflictele ivite ntre oameni din cauza caracterelor ?i patimilor lor. Elem
entele cu care lucreaz? sunt chiar ar?t?rile vii ?i imediate ale acestor conflic
te (Ibidem, p. 316).
Faptul c? teatrul se include n categoria artelor reprezentative l determin? pe dra
maturg nu la a gndi ceva, ci la a ar?ta ceva (Ibidem, p.316). Caragiale recomand? c
u insisten?? echilibrul armonios ntre cuvnt (vorb?) ?i fapt?: Cnd Othello turb? de nc
hipuita tr?dare ?i se plimb? de colo pn? colo ca o fiar? nebun?, mai are vreme s?
?in? discursuri? (Ibidem, p. 40). Antidiscursiv, adept al limbajului gesturilor
?i al ac?iunii, el vrea s? surprind? nsu?i ritmul vie?ii: Ritmul, iat? esen?a stil
ului (Ibidem, p. 48). Ct de modern? este aceast? idee, o confirm? un citat apar?inn
d lui T. Vianu: Poezia dramatic? dezvolt? facultatea graiului omenesc de a nf??i?a
ac?iuni, adic? lucruri care se petrec n timp. Prin urmare, energia verbului este
extras? ?i dezvoltat? n poezia dramatic? (T. Vianu, Studii de metodologie literar

?, editat? de Societatea de ?tiin?e Filologice din Romnia, Bucure?ti, 1976, p. 13


1; s.n.).
n realizarea personajelor sale, Caragiale pleca de la un fapt evident: Calit??ile
?i defectele omene?ti sunt pretutindeni acelea?i; oamenii sunt peste tot oameni (
I. L. Caragiale, op. cit., p. 496). Cu toate acestea, un personaj nu poate s? fi
e viabil dac? nu prezint? ?i caracteristici individualizatoare: Bine-omu-i om ori
cnd ?i oriunde: dar ?i Stan, ca ?i Bran, e om; cu toate acestea, ?i la chip, ?i l
a stat, ?i la port, altu-i Bran ?i altu-i Stan, fiecare cu chipul lui, cu statul
lui, cu portul lui (Ibidem, p.137).
Personajul teatral trebuie nf??i?at ca tr?ind implicat n realitatea sa, evolund cu
naturale?e ?i dezinvoltur?. Manifestndu-?i refuzul fa?? de retorismul ?i discursi
vitatea teatrului hugolian sau schillerian, dramaturgul nostru e de p?rere c? ac
este piese ndoap? publicul cu un optimism tenden?ios, revolt?tor, ar?tndu-i o galer
ie de p?pu?i lipsite de atributele fatale ale vie?ii reale ( ), care toate vorbesc
ntr-un lirism trandafiriu, insuportabil (Ibidem, p.167; s.n.). Aceste personaje,
a c?ror caracteristic? dominant? e artificialitatea, nici nu pot fi jucate pe sc
en? ntr-un mod rezonabil, tocmai pentru c? sunt false ?i indigeste .
Se ?tie ct de mare importan?? a acordat comediograful problemei numelor personaje
lor. Numele poate avea un rost comic esen?ial. Caragiale e de p?rere c? e mai co
mic omul ce poart? un nume care aminte?te de mari virtu?i pe care el, tipul opus
, nu le are: nchipui?i-v? ntr-o comedie modern? la noi un tip be?ivan, b?t?u? de al
egeri, care s-ar numi pompos Mihai Viteazul (Ibidem, p.155).
Criteriul de apreciere a unei opere dramatice, a personajului n ultim? instan??,
cap?t? o exprimare lapidar?, tipic caragialian?: Te prinde sau nu te prinde? l pri
nde sau nu-l prinde
iat? dou? expresiuni populare foarte ciudate, n cari ncape tot
ce poate cineva spune asupra artei, asupra talentului ?i stilului (Ibidem, p.58)
. Formula l prinde sau nu-l prinde trimite n primul rnd la nsu?irea personajului de
a fi natural sau artificial ?i nseamn?, ntr-o traducere care nu se ndep?rteaz? de gn
direa estetic? a lui Caragiale, realizarea sau nu a armoniei dintre inten?iunea
artistului ?i haina expresiv? pe care o mbrac? aceasta.
Toate ideile sale estetice sunt puse n slujba unei atitudini totalizatoare de neg
are ?i demascare a mistific?rilor ?i a imposturii n art?. n acest sens trebuie n?el
eas? ?i critica adus? discursivit??ii ?i be?iei de cuvinte, c?rora le opune m?su
ra ?i rentoarcerea la realitatea na?ional?. Este probabil c?, din motivele anteri
or men?ionate, s-a n?scut ?i absolutizarea rolului talentului: Po?i pune s? decla
me pe to?i eroii genero?i, to?i martirii , to?i intrigan?ii mizerabili, toate feme
ile sublime ori infame degeaba, dac? nu te prinde, nu te prinde (Ibidem, p.60, s.
a.). Concep?ia lui Caragiale se bazeaz? pe ideea de dinamism. Iat? de ce pune el
mare accent pe aportul mi?c?rii, al ac?iunii, al ritmului: Dar drama ce e? Este
romanul n ac?iune (Ibidem, p.52).
Personajele, odat? create, consider? Caragiale, trebuie l?sate s? ias? n lume, ca
p?t? independen?? . Numai n acest fel ele pot crea celor din jur iluzia realit??ii,
scopul artei, de altfel. Creatorului lor nu-i r?mne dect misiunea de a se retrage.
Acest lucru l repro?eaz? lui Hugo sau Schiller: n fine, bietele persoane, bune-rel
e, cum ar fi, n loc s? fac? necontenit ce i-ar ndemna firea lor, sunt osndite s? sp
un? mereu aceea ce le sufl? autorul (Ibidem, p. 42; s.a.). Astfel, primele sunt f
iin?e vii, iar celelalte fiin?e artificiale, la primul autor fiind ndrept??i?i s?
vorbim de stil, pe cnd la cel?lalt doar de manier?.
Rolul actorilor, este de p?rere Caragiale, are de multe ori mai mare importan??
dect textul piesei: Nu teatrul n care se joac? bune piese e un teatru bun; bun teat
ru este acela n care se joac? piesele bine (Ibidem, p. 354 s.a). Pentru spectator
, este mai bun? o pies? slab? jucat? bine, dect una bun? jucat? prost: Executarea
bun? a unei comedii slabe poate s-o scape, iar o executare slab? poate face s? c

az? cea mai important? pies?. F?r? ndoial?, cine zice teatru bun vrea s? zic? act
ori buni (Ibidem, p.355). Actorul trebuie s? aib? o seam? de calit??i prin care s
? combine munca ?i inteligen?a, spontaneitatea ?i, desigur, talentul. n primul rnd
, ns?, actorul trebuie s? fie un instrument al spiritului s?u: Interiorul artistul
ui acolo st? chestiunea cea mare (Ibidem, p.169).
Actorul, de?i trebuie s? joace cu mare pasiune, e necesar s? fie st?pnul propriei
pasiuni, s-o domine, c?ci el este n acela?i timp ?i instrument, dar ?i executant
instrumental: executantul e sufletul, instrumentul este corpul (Ibidem, p.389). I
dealul n art? este ca aceste dou? elemente s?-?i corespund? unul altuia: Un Pagani
ni e foarte ncurcat cu o vioar? de la Mo?i ?i un Stradivarius r?mne ca o vioar? de
la Mo?i dac? a picat n minile unui ageamiu. Un Stradivarius n mna lui Paganini
norocul, ?i fapta norocului n art? se nume?te minune (Ibidem, p.390).
Caragiale pune mare pre? pe importan?a jocului, care trebuie s? fie scnteietor, c
u mult nerv, dar f?r? s?-?i piard? naturale?ea ?i frumuse?ea: Actorul, actorii, cn
d ies pe scen?, trebuie s? fie ni?te poseda?i, s? aib? pe dracu-n ei: prin ochi,
prin sprncene, prin gur?, prin vrful degetelor, prin to?i porii, s? scoat? pe dra
cul acela ?i s?-l arunce asupra publicului. O clip? s? nu-l ierte pe public a-?i
veni n fire ?i a-?i da seama de ce vor cu el: s?-l ia repede, s?-l zguduie, s?-l
ame?easc?, s?-l farmece, s?-l aiureasc?, s?-l sminteasc?. (Ibidem, p.399).
Cu toate aceste calit??i, la care Caragiale se gnde?te, desigur, la modul ideal,
el ?i-a dat seama c? perfec?iunea ?i absolutul nu se pot atinge ?i c? nu n aceast
a st? chestiunea n art?, ci ntr-o relativ? lips? de imperfec?iuni. Prin contribu?i
a substan?ial? adus? la delimitarea ?i clarificarea unor probleme de estetic? a
artelor n general ?i a teatrului n special, Caragiale ni se relev? ca o personalit
ate complex? care ?i-a manifestat plenar voca?ia de scriitor, om de teatru, regi
zor, actor, critic teatral. Ct de moderne ?i de actuale sunt ideile sale estetice
, l?s?m cititorul de ast?zi s? hot?rasc?.
Ion Gngu?
14 February, 2011

iat?