Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

DE VERIFICARE PE FAZE A CALITATII EXECUTIEI IMBINARILOR PRIN SURUBURI DE


INALTA REZISTENTA
INCHEIAT IN ZIUA DE ......................
1. Verificarile au fost facute la imbinarile nr........ din schema de pozijionare anexata, care aparfine
grinzii caii de rulare (fermei).........................................................................................................................
din sirul........................................ axul.................................... deschiderea .................................................
hala .................................................................................................................................................................
obiectul...........................................................................................................................................................
obiectivul........................................................................................................................................................
2. La verificarea detaliata a elementelor imbinarii privind calitatea curatirii suprafetelor ce vin in
contact, verificare efectuata imediat, inainte de asamblare, s-a constatat ca suprafejele sunt curafate conform
instructiunilor tehnice C 133-82.
3. La verificarea calitajii contactului intre suprafeje, cu spionul de 0,2 mm, efectuata dupa faza initiala
de strangere, s-a constatat ca sunt respectate prevederile instructiunilor C 133-82.
4. Atat la verificarea cu spionul 0,1 mm a calitafii contactului intre suprafeje, cat si la verificarea cu
cheia dinamometrica a calitatii pretensionarii uruburilor montate s-a constatat ca sunt respectate prevederile
instructiunilor C 133-82.
Au fost verificate cu cheia dinamometrica suruburile marcate pentru incercare in schita anexata a
imbinarii.
Suruburile M ................... si M ..................................... ale imbinarii au fost verificate la momentele
de strangere de ............................................ daN si respectiv de ........................................ daN.
5.

Toate operatiile de executare a imbinarii, incepand cu curatirea si terminand cu chituirea, au


fost efectuate in cadrul unui singur schimb de lucru.

SEFUL ECHIPEI CARE

SEFUL ECHIPEI SPECIALE

A EXECUTAT IMBINAREA

DE CONTROL A UNITATII DE
CONSTRUCTII MONTAJ

..

..

DELEGATUL BENEFICIARULUI
(inspector de santier)

Anexe: un tabel cu schema de pozijionare, imbinare si pozitia suruburilor incercate cu cheia


dinamometrica
Nota: procesul verbal se inregistreaza obligatoriu la santier sau beneficiar in ziua intocmirii.
F_PE_0556-01

S-ar putea să vă placă și