Sunteți pe pagina 1din 10

Gestiunea bazelor de

date relaio ale


DRD. RNDAU SNZIANA
11.10.2016

GESTIUNEA BAZELOR DE DATE RELAIONALE - DRD. RNDAU SNZIANA

Tipuri de date

Tipuri de date

!!!!!

https://support.office.com/ro-ro/article/Tipuri-de-date-SQL-9188f41d-6c0e-4733-9d20-d08916f50bd2

Transact - SQL
Crearea unei baze de date utiliznd T-SQL
CREATE DATABASE nume_bd
tergerea u ei aze de date

DROP DATABASE nume_bd

Stergei aza de date reat se i arul 1 i reai


o ou az de date utiliz d li ajul T-SQL

T-SQL reare, odifi are i stergere ta ele

CREATE table Cursanti


CREATE TABLE Cursa i( ID_Cursant int PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) NOT NULL,
CNP char(13) NOT NULL,
Nume nvarchar(20) NOT NULL,
Prenume nvarchar(50) NOT NULL,
Adres nchar(10) NOT NULL,
Telefon nchar(14) NOT NULL)

Create table Cursuri


CREATE TABLE dbo.Cursuri(
IDCurs int IDENTITY(1,1) NOT NULL,

Denumire nvarchar(50) NOT NULL,


Data_inceput date NOT NULL,
Data_finalizare date NOT NULL,

Tarif money NOT NULL)

ALTER TABLE Cursuri


ADD Constraint PK_Cursuri
PRIMARY KEY (IDCurs)

Create table Cursanti_Cursuri


CREATE TABLE dbo.Cursanti_Cursuri( IDCurs int NOT NULL, IDCursant int NOT NULL, Sala nchar(10) NULL,
Primary key(IDCurs, IdCursant),
FOREIGN KEY(IDCursant)
REFERENCES d o.Cursa i (ID_Cursant)
ON UPDATE CASCADE

ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(IDCurs)
REFERENCES dbo.Cursuri (IDCurs)

ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE)

Restrictii

- tabel Cursuri

Data inceput >= Data finalizare


ALTER TABLE Cursuri
ADD CONSTRAINT Verifica_data
CHECK (Data_inceput<=Data_finalizare)

Tarif curs >= 100


ALTER TABLE Cursuri
ADD CONSTRAINT Verifica_tarif
CHECK(Tarif<=100)

S-ar putea să vă placă și