Sunteți pe pagina 1din 1

A

POPU
LATIA
ORAS
ULUI

DESEU
RI/LOC
(KG/LO
C)

TOTAL
DESE
URI

DESEURI

HIRTIE
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

10689
95.08
11581
.1407

STICLA

METALE

LEMN

53079
774,02
57504.
8795

400811
4,90625

200529
0,71925

ORGANI
CE
186963
1,4455

ALTELE

32943
1
-1,08

99,83

-1,46

-22,3

94

-1,48

-6

100

-1,13

-0

100

+9

24665
322.5
26721
5,983

PLAST
IC
26712
54.43
28939
.491

POPU
LATIA
CU
COLE
CTARE

773257
8,60375

75
82