Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul:2 Evolutia in structura si dimanica veniturilor fiscale in veniturile BPN si ponderea in PIB pentru perioada anilor

2012-2014, luna ianuarie 2015., mln. lei, %

2013

Pondere
a in
venituri
totale ale
BPN

Ponderea
in PIB

38,16419

36908,5

100

86,0792

32,85143

32192,8

3993,7

11,91221

4,5462

7147,4

21,31891

1797,5

2012

Ponderea
in venituri
totale ale
BPN

Ponderea
in PIB

2014

Ponderea
in venituri
totale ale
BPN

Pondere
a in PIB

Venituri Totale

33526,1

100

36,95321

42455,8

100

Venituri fiscale

28859

87,22327

32,2318

35639,3

impzitul pe venit

4258,2

11,53718

4,263359

8,136191

7776,1

21,06859

5,361494

2,046171

1967

300,5

0,896317

0,342072

TVA total

10671,8

31,83132

Accize total

2893,7

Taxe rutiere speciale

Indicatori

Contributii de asigurari
obligatorii de asisitemnta
sociala de stat
Prime ale Asigurarilor
obligatorii de asisitenta
medicala
impozitul pe proprietate

Taxa pentru cometul


international si operatiuni
externe
PIB

2015*

Ponderea
in venituri
totale ale
BPN

Pondere
a in PIB

38,07661

2620,3

100

2,262781

83,94448

31,96321

2260,6

86,27256

1,952159

4877,5

11,48842

4,3744

301,1

11,49105

0,260017

7,78552

8372,3

19,72004

7,508722

609

23,24161

0,525907

5,329396

1,969383

2414,4

5,686856

2,165362

171

6,52597

0,147668

314

0,850753

0,31438

342,4

0,806486

0,307082

6,1

0,232798

0,005268

12,14817

12174,1

32,98454

12,18885

12852

30,27148

11,52635

856,8

32,69855

0,739896

8,631186

3,294023

3508,2

9,505128

3,51245

3428,1

8,074515

3,074502

183,1

6,987749

0,158117

262,6

0,78327

0,298929

543,7

1,473102

0,544359

516,8

1,217266

0,463494

35,6

1,358623

0,030743

1285,1

3,833133

1,462884

1416,9

3,838953

1,418617

1456,8

3,431333

1,306535

80

3,053086

0,069085

87847

100

99879

100

111501

100

115800

100

Sursa: elaborat de autor in baza datelor BNS, ia rapoartelor Min Fin/ www.statistica.md, www. minfin.md;