Sunteți pe pagina 1din 2

Pasii si actele necesare pentru infiintarea unei societati comerciale:

Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus o copie ;


O copie dupa actul de proprietate si o copie dupa actul de identitate al celui care pune la
dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii ;
Se alege forma juridica de societate (SRL, SA etc.), dupa care se trece la urmatorii pasi:
Alegerea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor ;
Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAEN; stabilirea
obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate ;
Alegerea sediului social ;
Capitalului social al firmei - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea
contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
Stabilirea administratorului societatii;
Stabilirea bazei de impozitare si la ce interval sa se faca plata impozitului;
Se opteaza ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu si la ce interval sa se faca plata TVAului.
Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:
Rezervarea denumirii societatii ;
Intocmirea actului constitutiv ;
Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc
conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori ;
Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se
desfasoara activitatea este proprietate sau nu ;
Cazierele fiscale ale viitorilor asociati se elibereaza de Registrul Comertului;
Deschiderea contului la banca si depunerea capitalului social (de catre un administrator,
asociati sau un imputernicit al acestora ) ;
Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public ;
Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentele necesare pentru depunerea
dosarului la Registrul Comertului :

Cerere inregistrare societate ;


Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate :
model 1 sau 2 ;
Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului
Registrului Comertului. In termen de aproximativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale
societatii, adica: rezolutia directorului de la Registrul Comertului de autorizare a functionarii
societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de
autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ
asupra mediului).
Incepand din acest moment firma poate functiona legal.
Costurile aproximative pentru constituirea unei firme sunt urmatoarele:
taxa cazier fiscal 30 lei / viitor asociat sau administrator ;
rezervare nume firma 56 lei ;
taxa la Registrul Comertului si taxa de publicare in monitorul oficial reprezinta toate taxele
care se platesc la Registrul Comertului si insumeaza aproximativ 430 lei ;
taxa notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe
propria raspundere ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca
indeplinesc conditiile legale prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si
administratori, se cifreaza la aproximativ 400 lei (in functie de notar) ;
capitalul social (in functie de optiunea asociatilor)