Sunteți pe pagina 1din 10

Exploatarea transformatorului

- Transformator 110/20/6 kV

Exploatarea transformatorului
Exploatarea transformatorului si autotransformatoarele de putere se face in:
-

Instalatii cu personal permanent in tura sau la domiciliu ;

Instalatii fara personal.

Deconectarea transformatoarelor echipate cu intrerupatoare automate pe ambele parti se face,


de regula, mai intai pe partea sarcinii si dupa aceea pe partea alimentarii.
In cazul in care intrerupatorul este pe una din parti, se va deconecta intai aceasta. La
conectare, operatiile se fac in ordine inversa.
Transformatoarele de rezerva trebuie sa se puna in functie, in mod special, cel putin odata pe
luna, daca in acea luna nu au fost puse sub tensiune.
Comutarea ploturilor se face in raport cu sistemul de comutare cu care este inzestrat
transformatorul: fara tensiune, sub sarcina, manual sau automat; se va evita comutarea
automata pe ploturile extreme. Conditiile de lucru ale comutatorului trebuie specificate
detaliat in prescriptiile constructoare.
Dupa functionarea protectiei de gaze, transformatorul se va pune in functiune numai dupa
ce, pe langa celelalte verificari, s-a facut si controlul vizual exterior al comutatorului de
ploturi.
La un transformator caruia i s-a infiltrat sau inlocuit uleiul este necesar ca, dupa punerea in
functiune, sa se controleze din doua in doua ore releul de gaze, pentru a scoate aerul care se
strange. Se vor face verificari pentru a se constata Exploatarea transformatorului daca in
releu exista aer si nu gaze.
Daca temperatura uleiului in transformator este sub -10 grade Celsius, este interzisa
comutarea comutatorului de ploturi.
La transformatoarele de peste 140 MVA si de la 110 Kv (inclusiv) in sus, se recomanda ca
transformatorul conectat pe partea de inalta tensiune, dupa probele de dare in exploatare, sa
fie lasat in functionare sub tensiune, in gol, timp de 24 de ore, cu controlul asupra gazelor in
releul Buchholtz, asupra functionarii corecte a sistemului de racire, valorii temperaturii,
etansaitatii cuvei, trecerile izolante, zgomotulu etc.
Infasurarile transformatoarelor cu izolatie degresiva trebuie sa functioneze cu neutrul legat
direct la pamant sau neutrul protejat printr-un descarcator cu rezistenta variabila
corespunzator regimului de functionare stabilit de treapta de conducere operativa.
Sarcina maxima de lunga durata a unui transformator la o temperatura ambianta de peste +35
grade Celsius este determinata de temperatura maxima a uleiului.

Ventilatia fortata va fi pusa in functiune la atingerea temperaturii de 55 grade Celsius a


uleiului in straturile superioare, precum si la depasirea curentului nominal, indiferent de
marimea sarcinii cu care este incarcat transformatorul.
Personalului de exploatare ii revine sarcina de a verifica urmatoarele :
Curentul primar si secundar ;
Tensiunea primara si secundara ;
Temperatura uleiului ( buna functionare a termocopiei, daca transformatorul este prezent
in termoscopie) ;
Semnalizarile releelor de protectie, inclusiv ale releului de gaze ;
Etanseitatea cuvei ;
Temperatura mediului ambiant la transformatoarele din incaperi ;
Nivelul si culoarea uleiului din transformatori si izolatori de trecere ;
Starea dispozitivelor de blocare antiseismica ;
Starea celulelor si a echipamentului din celule ;
Starea ingradirilor si a inscritionarilor.
Personalul de exploatare urmareste executarea, in termen, a tuturor probelor si verificarilor in
exploatare, executarea la termen a lucrarilor de intretinere la transformatoare si la celulele si
instalatiile aferente transformatoarelor.

Transformator 110/20/6 kV

Exploatarea transformatoarelor de masura


In exploatarea transformatoarelor de masura se vor avea in vedere :
Temperatura mediului incojurator va fi cuprinsa intre -30 grade C si +40 grade C, iar
umiditatea relativa de 80% pentru interior si 90% pentru exterior ;
Temperatura maxima a uleiului din transformatoare cu izolatie in ulei va fi de +95 grade C
Partile metalice vor fi protejate cu vopsea bronz ;
Toate infasurarile secundare ale transformatoarelor de masura vor fi legate la pamant ;
Controlul nivelului uleiului, vizualizarea tuturor partilor exterioare ale transformatorului de
masura ;
Se verifica daca sunt bine fixate pe suportul lor, pentru a rezista efectelor dezvoltate de fortele
electrodinamice de scurtcircuit ;
Se verifica mijloacele de stingere a incendiilor, stabilite de normele PSI ;
Se verifica existenta inscriptionarilor ;
Se verifica aspectul exterior al izolatoarelor si starea lor de curatenie ;
Existenta sigiliului fabricii constructoare ;

Spatiul din jurul transformatoarelor sa fie degajat de materiale ;


Se urmareste ca infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent sa nu fie deschise ;
Se verifica nivelul la transformatoare cu izolatie in ulei ; nivelul uleiului trebuie sa fie in
dreptul liniei rosii prevazute pe capacul indicatorului de nivel ;
Se va verifica sa nu fie pierderi de ulei, vizorul spart sau piesele de racord ale vizorului lipsa ;
Aspectul exterior, integritatea cuvei, a etansietatii de rasina ;
Starea curateniei izolatoarelor din portelan, a izolatiei de rasina ;
Starea contactelor legaturilor dintre transformatorul de masura si instalatia unde sunt
racordate ;
Starea legaturilor la pamant a partilor metalice a transformatoarelor de masura, care, in mod
normal, nu sunt sub tensiune ;
Buna functionare a transformatoarelor de masura, prin aprecierea nivelului si a caracterului
zgomotului produs in timpul functionarii. Cand se constata zgomote anormale specifice
descarcarilor sau de alta natura, transformatorul de masura va fi retras din exploatare si supus
reviziei si incercarilor in vederea depistarii defectelor ;
Verificarea culorii silicagelului din filtrul de aer.
Personalul de exploatare va urmari ca montarea sau demontarea aparatelor, releelor sa nu
duca la depasirea puterii nominale a secundarelor, corespunzatoare clasei de precizie,
respectiv pentru ca infasurarile secundarelor transformatoarelor de curent sa nu ramana
deschise.
Infasurarea secundara deschisa la un transformator de curent determina zgomote
sesizabile numai cand el este parcurs de un curent apropiat de curentul primal.
Orice functionare anormala a transformatoarelor de masura se va anunta la treapta operativa cu
autoritate de decizie, notandu-se cele constatate in jurnalul operativ de tura :
Scaderea nivelului uleiului. Personalul va cerceta cauza scaderii nivelului uleiului,
presupunand existenta unor neetansietati ale cuvei, fisurarea izolatoarelor, contractarea
uleiului din cauza temperaturii scazute ;
Cresterea nivelului uleiului datorita, de regula, unei temperaturi atmosferice crescute ;
Zgomot in transformator. Se va avea in vedere ca aceasta poate fi sub forma de bazait,
descarcari, pocnituri, bolboroseli si se va presupune un defect interior ; decolorarea filtrului
cu silicagel. Aceasta indica o patrundere puternica cu umezeala. Silicagelul ajuns la o culoare
maroniu inchis indica o saturatie de umiditate ;
Descarcari partiale pe suprafata izolatoarelor. Se va analiza daca zona respectiva nu este
poluata cu noxe degajate de un consumator din apropiere, aceasta depunandu-se pe suprafata
izolatoarelor. De asemeni personalul va verifica nivelul de tensiune din retea ;
Disparitia tensiunii secundare la transformatoarele de tensiune capacitive. Aceasta se
datoreaza unui defect interior si anume scurtcircuitoare infasurarii primare a
transformatorului inductiv de medie tensiune.

Celula de masura 110 kV

Exploatarea separatoarelor si a dispozitivelor de actionare


In activitatea de exploatare se va urmari:
Integritatea izolatorilor (fisuri, crapaturi, spargeri, ruperi, urme de conturnare, prezenta
conturnarilor, starea glazurii) ;
Starea contactelor separatorului, se va urmari daca contactul s-a realizat corect ;
Cand separatorul este deschis se va urmari gradul de uzura a contactului ;
La separatoarele in functiune se va urmari incalzirea contactului, in special noaptea ;
Se va urmari corespondenta dintre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia
cutitelor separatorului ;
Curentul de durata ce strabate separatorul va fi mai mic sau cel mult egal cu curentul
nominal al separatorului, verificarea curentului de sarcina se va face prin citiri directe sau
prin calcule.
Executarea manevrelor de inchidere, respectiv de deschidere a separatorului de tip obtinut,
in vederea intregirii, respectiv a intreruperii unui circuit, se va face tinand seama de
urmatoarele :
Se interzice intreruperea sau reintregirea unor circuite sub sarcina cu ajutorul separatoarelor,
in urmatoarele cazuri :

In circuitul respectiv exista o punere la pamant ;

Circuitul este prevazut cu intrerupator, in acest caz se va deconecta intrerupatorul si numai dupa
aceea se va deschide separatorul, iar la intregirea circuitelor manevra va fi invers.
Cand circuitul care trebuie conectat sau deconectat nu are intrerupator, se admite sa se faca
urmatoarele operatii cu separatorul :
Conectarea si deconectarea trafo de tensiune ;
Stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea sub tensiune in gol a barelor colectoare
si a echipamentului aferent ;
Conectarea si deconectarea legaturilor la pamant a nulului trafo ( in acest caz, la dispozitivul
da actionare al separatorului se va monta o semnalizare sigura a aparitiei punerii la pamant
in retea, manevra nefiind permisa in timpul punerilor in pamant) ;
Conectarea si deconectarea BS (este necesara semnalizarea punerii la pamant) ;
Conectarea in gol la cablurile si liniilor electrice aeriene ;
In cazul in care, dintr-o eroare a personalului de tura, s-a inceput deschiderea sub sarcina
(nepermisa) a unui separator, iar acest lucru este sesizat inca de la iesirea cutitului
separatorului din contactului fix, se va inchide la loc separatorul cat mai repede posibil ;
In cazul inchiderii sub sarcina ( manevra nepermisa) a separatorului, la aparitia arcului
manevra de inchidere se va continua cu viteza maxima posibila ;
Este interzisa executarea de manevre cu separatoarele prevazuta cu blocaje ;
Ordinea de deschidere a separatoarelor este linie-bare si la inchidere bare-linie, motivat de
faptul ca, la un eventual defect (incident) poate fi localizat fara sa se extinda.
In timpul controlului, personalul de exploatare va urmari si urmatoarele :
Integritatea capei metalice si a izolatorului coloana ( sa nu existe fisuri spargeri,culoarea
glazurii schimbata in in imediata vecinatate a capei) ;
Prezenta partii vizibile a cimentului de armare pe toata circumferinta capei si pastrarea
culorii initiale ;
Lipsa urmelor de scurgere a liantului de cimentare a capei ;
Modificarea in planul orizontal a pozitiei capei ;
Modificarea culorii vopselei cu care este protejata capa, ca urmare a caldurii provocate de
un contact imperfect interiorul capei.
Una din problemele de exploatare cele mai importante sunt blocajele electrice impotriva
manevrarii gresite, mentinerea blocajelor stabilite in starea de functionare si utilizarea
dispozitivelor de blocaj la actionarea separatoarelor este strict obligatorie pentru personalul de
exploatare; ori de cate ori nl u functioneaza despozitivele de blocaj, menevrele se opresc si se
anunta pe linie ierarhica operativa si administrativa. Dupa primarea aprobarii de continuare a
manevrei, aceasta se consemneaza in jurnalul operativ de tura si numai dupa aceasta se executa
manevra de continuare.
Se interzice anularea blocajelor din proprie initiativa a personalului de exploatare.

Detalii suplimentare cu privire la comportarea personalului de tura la executarea de manevre


cu separatoarele se dau in Instructiuni Tehnice Interne.

Separator 110 kV

Exploatarea intrerupatoarelor
Personalul de exploatare din statiile de transformare va urmari urmatoarele :
supravegherea permanenta a intrerupatoarelor si dispozitivelor de actionare pentru a sesiza
posibilele defectiuni ;
defectiuni de izolatie, costand in urme de conturnari, strapungeri, efluvii sau zgomote
suspecte, crapaturi sau spargeri ale materialului electroizolant ;
asigurarea etansietatii perfecte a fluidului de stingere a arcului sau a celui de actionare ;
functionarea sigura a dispozitivelor de actionare, constand in executarea manevrelor in mod
corespunzator la prima comanda primita, fara zgomote suspecte, frecari nepermise sau
interventii suplimentare din afara;
corelatie perfecta intre pozitia intrerupatorului, cea a dispozitivului de actionare si
semnalizarile in pozitie aferenta, la fata locului si distanta ;

este interzisa actionarea intrerupatorului in conditiile in care agentul de actionare nu se


incadreaza in limitele prevazute de norme ;
presiunea sau tensiunea electrica prea mare pot conduce la deteriorarea sistemului pneumatic
sau a motorului electric;
In cazul in care actionarea intrerupatorului se face cu MOP l se va urmari:
tendinta de scadere apresiunii, fapt observat prin porniri dese ale sistemului motopompa. Se
vor depista cauzele care au generat aceste fenomene si anume:
Pierderi ale uleiului de actionare pe la imbinari, in interiorul rezervorului, etc, in care caz se
strang sau se inlocuiesc racordurile sau garniturile defecte ;
Existenta unor impuritati in circuitul hidraulic, situatie in care se va curata circuitul prin
suflarea sa cu aer comprimat ;
Prezenta aerului in partea superioara a coloanei ;
Nivelul ridicat al uleiului in amrtizorul de inchidere ;
Dereglarea detentorului sau scurgerea interna la detentor;
Scapari de ulei la racordul cu patru cai ;
Etansarea necorespunzatoare a clapetei de joasa presiune ;
Motopompa nu reuseste sa mentina presiunea in limitele admise ;
Se va controla ca tensiunea de comanda a bobinelor de anclansare sau declansare sa fie
mentinute in limitele admise de fabrica constructoare ;
La intrerupatoarele care folosesc ca mediu de stingere uleiul electroizolant, se va urmari in
permanenta nivelul acestora, la sticlele de nivel sau vizoare ;
Se va urmari in permanenta ca uleiul sa fie clar, limpede si fara suspensii ;
La intrerupatoarele ce folosesc ca mediu de stingere a arcului electric aerul comprimat, in afara
de presiunea corespunzatoare, acesta trebuie sa fie curat si uscat ;
Se va tine o evidenta stricta pentru fiecare intrerupator in parte a declansarilor, pe scurtcircuit,
precum si a reviziilor periodice sau accidentale ;
Reinchiderea intrerupatorului dupa un RAR nereusit este permisa numai dupa un control vizual
foarte atent al intrerupatorului.
In cazul in care constata defectiuni la intrerupatori sau in celula aferenta, se interzice
inchiderea intrerupatorului. Daca nu se constata defectiuni se va anula RAR-ul si dupa 2
minute de la declansare se mai poate face o incercare de reconectare. In cazul ca survine o
noua declansare se va face un cntrol al intregii instalatii( celula, linie, transformator, etc) o
noua reconectare fiind permisa numai dupa depistarea si inlaturarea defectului.
La intrerupatoarele cu comanda de la distanta, reconectarea se poate face fara un control
prealabil al intrerupatorului sau celulei aferente dupa un timp mai mare sau cel mult egal cu cel
dat de cartea tehnica a intrerupatorului pentru pauza de RAR minima admisibila.
In lipsa acestei valori, reinchiderea intrerupatoarelor se va face tot dupa 2 minute de la
declansare. Se admite conectarea repetata a intrerupatoarelor de medie tensiune in scopul
determinarii locului de defect prin metoda sctionarii de retea, fara a depasi insa, numarul de
declansari pe scurtcircuit intre doua revizii.
Conectarea intrerupatoarelor care au intrunit numarul maxim de declansari pe scurtcircuit se
poate face cu acordul dispeceratului, in cazuri bine justificate, daca nu exista pericolul de
accidentare a personalului care executa manevra in caz de explozie a intrerupatorului, iar

efectul nealimentarii cu energie electrica a consumatorilor depaseste costul intrerupatorului


respectiv.

Este interzis a se pune in functiune un intrerupator care prezinta urmatoarele defectiuni ;


intrerupatorul are pierderi ale fluidului necesar stingerii arcului ;
intrerupatorul are izolatoarele crapate, conturnate sau strapunse;
intrerupatorul are nivel de ulei scazut, sau presiunea agentului de stingere necorespunzator;
dispozitivul de actionare nu functioneaza corect sau parametrii agentului de functionare nu se
inscriu in limitele prevazute de fabrica constructoare ;
intrerupatorul are unele elemente deteriorate ;
au fost descoperite defecte vizibile in instalatie care ar duce la scurtcircuite sau puneri la
pamant in urma conectarii intrerupatorului;
intrerupatorul a declansat prin protectie si are puterea de rupere depasita;
intrerupatorul a depasit numarul de declansari pe scurtcircuit;
intrerupatorul a declansat printr-o protectie care indica defecte interne ale acestuia;
intrerupatorul a declansat ca urmare a izbucnirii unui incendiu sau a producerii unui accident.
Celula de 110 kV

Instalatia de legare la pamant: Pentru protectia personalului si fixarea pontetialului de 110Kv s-a
realizat instalatia de legare la pamant formata dintr-o priza artificiala compusa dintr-o centura
pozata in incinta statiei de 110-220Kv, formata din banda de otel de 2X40X6mm cu electrozi
verticali de 2.5II si lungimea de 3m, montati din 6 in 6 metri distanta la adancimea de 1m al capatului
superior fata de sol si care urmareste conturul statiei de 110-220Kv. Centura interioara impreuna cu
benzile de dirijare a potentialului sunt legate la centura principala prin piese de separatie. Legatura
de la aparate si de la cadrele statiei la priza de pamant se face pe traseul cel mai scurt cu doua
benzi de otel de 40X6X60X6 in statia de 220Kv. Protectia impotriva supratensiunilor este realizata
prin seturi de descarcatoare astfel
AT 1 si AT 2-200MVA utilaj sunt echipati identic cu 3 descarcatori ZnO tip ABB EXLIMR096-AH123M (Suedia)
TRAFO 3-25MVA ; 3 descarcatori TRIDELTA SBk 90 montati la bornele 110Kv ale TRAFO
3-25MVA
TRAFO 3-25MVA; DRVL-20KV la bornele de 20KV
TRAFO 2-25MVA+ TRAFO 1-20MVA; DRVL-6KV, la bornele de 6KV
TRAFO 1-20MVA+MASURA SECTIA B; 3 descarcatori tip HE30- Areva.
TRAFO 1-20MVA; DRV tip MO24 la bornele de 20KV
Celulele 220KV ale AT 1 si AT 2-200MVA au 3 descarcatori cu ZnO tip TRIDELTA SB 198
la AT 1 SI DYNA-VAR VH4 la AT 2.
MASURA 1-110KV + DRV la BARA 1-110KV ; 3 descarcatori tip PVN-76 Station Class
Surge Arresters (SUA)
MASURA 2-110KV + DRV la BARA 2-110KV ; 3 descarcatori tip PVN-76 Station Class
Surge Arresters (SUA)
Valoarea rezistentei masurate Z este mai mica de 0.1ohmi si ultima masurare a prizei de
pamant a fost efectuata in august. 2003.