Sunteți pe pagina 1din 1

CertificatuI se elibereaza pe un format purtand antetui instltupei gazda

ANEXA4
(Instltulia/

Compania)
din

Nr.

ATESTAT DE PRACTICA

Studentul(a)
de la Universitatea Politehnica" din Tinnioara, Facultatea
specializarea
anul

, grupa

perioada

, a efectuat practica Tn institutia/compania noastra Tn


cu

ore/zi, Tn total

ore.

Practica a fost coordonata de catre o persoana desemnata din cadrul institutiei/


companiei:
Numele i prenumele:
Functia:
Tel/ Fax/ E-mail:

Studentul(a) a realizat proiectui cu tema

evaluat cu calificativul (foarte bine/ bine/ satisfacator/ nesatisfacator)


Proiectui contine elemente de (mare interes/ interes/ fara interes)
pentru institutia/ compania noastra.
Alte comentarii

DIRECTOR,

INDRUMATOR PRACTICA,