Sunteți pe pagina 1din 107

“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.

,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Academia de Studii Economice Bucureşti


Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru maşini


hibrid în benzinăriile Petrom

Studenţi:
SERIA A,GRUPA 1538
Bayassi Rami

Colnicianu Liliana
Dincă Cristina
Drăgoi Andreea-Alexandra
Dumitrescu Magdalena
Florea Andreea-Ioana
Profesor coordonator: asist.dr. Tulbure Narcis

1
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Cuprins
Introducere .............................................................................................................................................. 3
1. Prezentarea generală a agentului economic ......................................................................................... 4
2. Diagnostic ............................................................................................................................................ 9
2.1 Diagnosticul juridic ....................................................................................................................... 9
2.2 Diagnosticul comercial ................................................................................................................ 10
2.3 Diagnosticul resurselor umane .................................................................................................... 12
2.4 Diagnosticul de mediu ................................................................................................................. 15
2.5 Diagnosticul tehnologic ............................................................................................................... 17
2.6 Diagnosticul financiar .................................................................................................................. 18
3. Studiu de fezabilitate privind achiziția de stații pentru încărcarea mașinilor hidrid ......................... 39
3.1 Evaluarea efortului investițional ................................................................................................... 39
3.2 Etapa de previziune....................................................................................................................... 41
4. Estimarea ratei de actualizare ............................................................................................................ 49
5. Analiza fezabilității financiare a proiectului de investiție în mediul cert, prin intermediul
indicatorilor VAN, RIR, RIRM, TR, IP ................................................................................................ 51
6. Analiza fezabilităţii financiare a proiectului de investiţii cu ajutorul tehnicilor în mediu incert ...... 55
6.1 Analiza de sensibilitate ................................................................................................................ 55
6.2 Tehnica scenariilor ....................................................................................................................... 67
6.3 Tehnica Monte - Carlo ................................................................................................................ 70
6.4 Arborele de decizii…………………………………………………………................................76

7. Finanţarea proiectului de investiţii .................................................................................................... 79


8. Concluzii ........................................................................................................................................... 82
9. Bibliografie ........................................................................................................................................ 86

10.ANEXE……………………………………………………………………………………………..87

2014

2
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

I. Introducere
Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere
OMV Petrom S.A în vederea realizării unei investiții în prizele pentru masini hibrid. Din dorința de
mărire a capacității de producție și extindere pe piața românească de combustibil, societatea inițiază
fundamentarea acestui proiect .
Cu rezerve de aproximativ 1 miliard de barili echivalent petrol si o capacitate anuala de
rafinare de aproximativ 8 milioane de tone Petrom este cea mai importanta companie petroliera din
Romania, a carei prezentare generala este punctata in prima parte a analizei noastre.
În cadrul diagnosticului tehnologic, am luat în vedere calitatea tehnologiei existente, uzura
fizică și morală a echipamentelor.
În cadrul diagnosticului resurselor umane am specificat structura conducerii și a personalului în
subordine, precum și reglementări privind administrarea fondului de salarii.
În cadrul diagnosticului financiar, am analizat și intrepretat evoluția indicatorilor echilibrului
financiar, a performanțelor financiare, a indicatorilor de rentabilitate și risc în perioada 2007- 2012.
Am fundamentat cheltuielile de investitii, am previzionat fluxurile de numerar dar am si
estimat rata de actualizare (k).
Investitia a fost supusa mediului cert dar si celui incert.
Fezabilitatea financiara a investitiei in mediul cert a fost analizata prin intermediul indicatorilor
VAN, RIR, RIRM, TR si IP.
În cadrul analizei în mediul incert, am apelat la tehnica scenariilor, simularea Monte Carlo si
Arborele de decizie.
De asemenea, am analizat finantarea proiectului de investitii care poate fi autofinantat sau prin
contractarea unui credit.
In final, am tras concluziile cu privire la studiul nostru.

3
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

1.Prezentarea generală a agentului economic


Societatea OMV Petrom cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str.Coralilor, nr.22(Petrom
City) este o societate pe acţiuni şi este înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr
J40/8302/1997, cod fiscal 1590082, cod CAEN 0610, cu un capital subscris şi vărsat de 5.664.410.833
RON. Fiind o societate pe acţiuni aceasta are acces la surse de finanţare adiţionale având dreptul legal
de a emite acţiuni dar şi obligaţiuni. În anul 2013 societatea avea un număr de 56.644.108.335 acţiuni .

Regia Autonomă a Petrolului PETROM S.A. s-a înfiinţat în anul , 1991 această stând la baza
actualei companii. OMV Austria achiziţionează în anul 2004 51% din capitalul social al Petrom. În
urma nevoilor reale ale companiei, de a îmbunătăţi sinergiile de business şi comunicarea între angajaţi,
la sfârşitul anului 2010 a fost inaugurat Petrom City, un sediu ce găzduieşte activităţile centrale, situat
în partea de nord a capitalei reunind circa 2.500 de angajaţi.

Fiind cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud-Est, Petrom desfăşoară
conform site-ului oficial activităţi în sectoare precum Exploatare şi Producţie, Rafinare şi Produse
Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale şi Energie.

Conform ofertei de produse, compania produce combustibil pentru avioane cu motor cu


reactive la rafinăria Petrobrazi, bitumuri prin distilarea ţiţeiului, 4 tipuri de carburanţi, 15 de lubrifianţi
dar şi produse derivate precum cocsul de petrol sau sulf şi gaz petrolier lichefiat.

Rezervele deţinute de petrol şi gaz sunt de aproximativ 854 milioane m3, cu o capacitate
maximă de rafinare de 8 milioane tone metrice pe an.

Petrom deţine aproximativ 540 de benzinării în ţara noastră, 270 în Moldova, Bulgaria şi
Serbia.

Conform surselor oficiale, cifra de afaceri a companiei în anul 2009 a fost de 3,029 milioane de
euro cu EBITDA de 696 milioane de euro. Privatizarea companiei în anul 2004 adus numai beneficii
iar procesul de modernizare susţinut de investiţii în valoare de peste 8,8 miliarde de euro iniţiat în anul
2005 a fost încheiat conform strategiei de dezvoltare Petrom în anul 2010, cu un rezultat pozitiv.

De asemenea, Petrom este membru al grupului OMV, companie integrată care activează pe
piaţa internaţional de ţiţei şi gaze.

4
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Compania-mama a gruplui OMV, OMV Aktiengesellschaft (Austria) deţine o participaţie de


51% din Petrom, ceea ce înseamnă majoritate, fiind una dintre cele mai mari companii industrial
austriece listate la bursă.

În G&E, Petrom şi-a extins lanţul valoric prin intrarea în industria producţiei de electricitate şi
îşi menţine poziţia important ape piaţa românească a gazelor naturale.În anul 2012, Petrom a obţinut o
producţie totală netă de electricitate de 1,58 Twh de la central Brazi ( operaţiuni comerciale din anul
2012, luna august) şi 0,09 TWh de la parcul eolian Dorobanţu.

În R&M, Petrom a procesat aproximativ 3.146 mii tone de ţiţei la Petrobrazi cu o piaţă de
desfacere vastă, care a cuprins România, Bulgaria, Serbia şi Moldova cu aproximativ 800 benzinării în
total.Compania îşi menţine poziţia de lider pe piaţă, cu o cotă de piaţă de 36%.

Cu vânzări în valoare de 26,3 mld. lei și un număr de 21.650 de angajaţi, Grupul Petrom a
demonstrat abilităţi solide de execuţie, în scopul atingerii obiectivelor sale strategice, și se
concentrează pe catalizatori-cheie în atingerea ţelurilor stabilite pe termen lung.

Sursă: “Performanţă durabilă pentru creştere”, Strategia Petrom - actualizare 20211

1
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2012-06-19-12565017-0-prezentarea-petrom.pdf
5
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

“ Ţelul Petrom este să rămână o companie integrată de ţiţei și gaze lider în regiune, dând
dovadă de performanţă durabilă necesară pentru a susţine creșterea potenţială a segmentului upstream
în regiunea de vecinătate a Mării Negre.”

Compania doreşte să ofere investitorilor un mediu fiscal şi de reglementare competitiv şi


favorabil pentru a susţine performanta şi poziţionarea pentru creştere în segmentul upstream.

“Direcţiile noastre strategice vizează maximizarea valorii portofoliului și captarea


oportunităţilor de creștere în segmentul upstream, în paralel cu optimizarea operaţiunilor din
segmentele mid- și downstream. În acest proces, vom experimenta și ne propunem să abordăm în mod
corespunzător atât provocările intrinseci, cât și pe cele externe, impuse de mediul în care operăm, de-
a lungul întregului nostru lanţ valoric. Provocările cele mai importante se referă la portofoliul
onshore de zăcăminte măture cu producţie aflată în declin, cererea pieţei, reglementările de pe piaţa
de gaze și electricitate, presiunile asupra marjelor la carburanţi și de rafinare precum și
incertitudinile regimului fiscal și de reglementare”, afirma documentul prezentat pentru investitori,
“Performanta durabilă pentru creştere”.2

Segmentul Explorare și Producţie(E&P) este în continuare coloana vertebrală a companiei. Pe


termen scurt, segmentul upstream va dori atingerea excelentei operaţionale, de stabilizare a producţiei
şi de optimizare a portofoliului prin parteneriate. Valoarea pe termen mediu şi lung va fi generată prin
creşterea factorului final de recuperare a ţiţeiului şi gazelor exploatând oportunităţile suplimentare, aici
putând fi incluse şi regiunile din vecinătatea imediată a Marii Negre.

Conform Petrom, aproximativ 80% din viitoarele investiţii vor merge către segmentul upstream
intenţionând să mărească ponderea E&P în total active de la 70% în prezent până la 85% în anul 2021.

Segmentul Gaze și Energie(G&E) doreşte integrarea gazelor din producţia proprie, urmărind
astfel sporirea valorii.În vederea valorificaţii condiţiilor echitabile de piaţă, acest lucru se va pune în
practică prin consolidarea vânzărilor de gaze şi optimizarea valorii activelor.

Dealtfel, o importanţă platforma adiţională de marketing pentru gazelle natural este


transformarea fazelor natural în energie electrică prin intermediul centralei de la Brazi, sporind astfel
lanţul valoric. Gazele naturale pot fi vândute ca atare sau pot fi utilizate ca materie primă pentru
centrala electrică de la Brazi, în vederea generării de energie electrică.

2
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom
6
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Pentru Rafinare şi Marketing(R&M), Petrom se bazează pe optimizarea lanţului valoric de ţiţei,


produs propriu.Din cauza excedentului de capacitate, activitatea internaţional de downstream are de-
aface cu presiuni asupra marjelor de carburanţi şi rafinare.

În anul 2012, rafinăria Petrobrazi se afla într-un process de modernizare cu scopul de a


maximize lanţul valoric integrat al companiei Petrom, ce va fi finalizat în acest an.În cadrul activităţii
de R&M se vor accentua reducerile de costuri, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea operaţiunilor prin
optimizarea portofoliului.

Conform aceleiaşi strategii pentru anul 2021, compania prezintă următoarea analiza S.W.O.T.,
evidenţiindu-se în principal prin ceea ce oferă piaţa românească din acest domeniu şip e poziţia pe care
o ocupa de aproximativ 22 de ani pe piaţa din ţara noastră.

Conform Tradeville, în anul 2013 preţul unei acţiuni Petrom era de aproximativ 0,39 lei/acţiune
pe când celelalte companii afişau preţuri ceva mai puţin ridicate.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Stabilitatea afacerii, fiind -Actiunile nu sunt ieftine


prezenţa pe piaţa de 22 de ani comparativ cu alte societăţi similare
-Brandul
-Preturile reglementate de pe piata
-Venituri mari aduse
de gaze
bugetului de stat
-Rafinarea, oaia neagra a
-Contributia statului în
companiei, care ii aduce pierderi
actionaratul companiei
-Nivelul fix al redevenţei
până în 2014, obţinut de OMV la
privatizarea Petrom
-Existenta unui acţionar
majoritar

CONSTRÂNGERI OPORTUNITĂŢI

7
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-Volatilitatea preţului -Potenţial pentru îmbunătăţirea


ţiţeiului -Incertitudini legate de
ratelor de recuperare
stabilitatea pe termen lung şi de
competitivitatea regimului fiscal şi -Neptun/ Marea Neagră - ape de
de reglementare
mare adâncime
-Preţ reglementat al gazelor
- Hidrocarburi din surse
naturale
neconvenţionale
-Perimetre măture cu
-Absorbţia creşterii pieţei prin
producţie în declin (risc tehnic / de
zăcământ) valorificarea gazelor naturale din

-Standarde de mediu şi producţia proprie


siguranţă (ex.cu privire la
-Infrastructura conexă pentru
infrastructură veche)
maximizarea valorii gazelor
-Condiţii mai puţin
favorabile pe piaţa de electricitate - Creşterea eficienţei

pentru centralele electrice pe gaze


- Potenţial de optimizare prin
(ex. în legătură cu folosirea
gazelor naturale din producţia integrare

proprie)

-Reglementarea pe piaţa
gazelor naturale şi de electricitate

-Presiune pe marjele la
carburanţi şi de rafinare

-Supracapacitate de
rafinare

8
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Prin urmare, Petrom este primul din topul de 5 al benzinăriilor din România, urmat de
Rompetrol, Lukoil dar şi MOL şi Agip, cu cele mai multe benzinării în Capitala şi doreşte să îşi
sporească activitatea, să şi-o modernizeze şi să atingă cele mai bune standarde.

Studiul abordat de noi se referă la introducerea unor prize pentru nou-venitele maşini hybrid,
prize absolut necesare în oraşe pentru deţinătorii unor astfel de maşini.Probabil că investirea într-un
astfel de proiect ar aduce şi mai mulţi doritori de astfel de maşini ceea ce implicit ar spori şi cifra de
afaceri a companiei Petrom.

2.Diagnosticul agentului economic


2.1.1. Diagnosticul juridic
Compania petroliera este o societate pe actiuni distribuite astfel:

 51,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft)


 20,64% Ministerul Economiei
 20,11% Fondul Proprietatea S.A. (fond ce administrează diverse participații în cadrul
mai multor companii din România, creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate
abuziv în urma naționalizărilor din perioada regimului comunist)
 2,03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare)
 6,21% Alți acționari (aproximativ 500.000 de persoane fizice și juridice din România și
din străinătate).
Aceasta este inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului cu nr: J40/8302/1997, avand
codul de inregistrare fiscala : RO 159 0082 desfășurându-și activitatea la adresa sediului social: Str.
Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City").
S.N.P. Petrom S.A. a luat fiinţă prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/15.09.1997 a Guvernului României,
aprobată prin Legea nr. 70/1998 şi a început să opereze din punct de vedere comercial la data de
01.11.1997. În Adunarea Generală a Acţionarilor din 14.09.2004 s-a aprobat modificarea numelui
companiei din SNP Petrom S.A. în S.C. Petrom S.A. Societatea Comercială OMV PETROM S.A. este
o persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni cu capital integral privat
autohton, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comețului sub nr. J40/8302/1997, cod de
înregistrare fiscală RO 1590082, desfășurându-și activitatea la adresa sediului social Bucuresti,
sector1, Str.Coralilor, nr.22.
9
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Petrom aplică principiul o acţiune, un vot, un dividend. Nu există acţiuni preferenţiale fără drept de vot
sau acţiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot. Drepturile acţionarilor minoritari ai companiei
protejate în mod adecvat în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Acţionarii au dreptul de a
obţine informaţii relevante cu privire la companie în timp util și în mod regulat. Aceștia au dreptul de a
fi informaţi cu privire la deciziile referitoare la schimbările corporative fundamentale în vederea
înţelegerii drepturilor lor.
O serie de decizii-cheie sunt exercitate de acţionari prin Adunarea Generală a Acţionarilor.
Printre aceste decizii sunt incluse:
„ numirea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și auditorilor
„ aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere și auditorilor
„ aprobarea situaţiilor financiare anuale
„ aprobarea oricăror modificări aduse Actului Constitutiv
„ luarea de decizii cu privire la majorarea și reducerea capitalului, fuziuni și/sau divizări3

2.1.2. Diagnosticul comercial

Omv Petrom S.A. nu are furnizori deoarece compania isi colecteaza natural materia
prima de care are nevoie. Compania are sonde de extragere a petrolului in toata tara.
Clientii pot fi reprezentati de orice persoana fizica ce isi procura din benzinarii combustibil,
lubrifianti, isi spala masina sau cumpara alte produse pe care compania le comercializeaza.
Clientii perosane juridice beneficiaza si de alte servicii precum: Transport & Flote auto
Industrie, Agricultură & Construcţii, Revânzători, Autorităţi Publice & Civile, Aviaţie, Gaze naturale.
Desi Petrom este primul in topul celor mai importanti furnziori de combustibil, acesta se
confrunta cu concurenta reprezentata de Rompetrol, Lukoil, MOL si Agip iar pe piata de gaze natural
se confrunta cu Romgaz.
Obiectul principal de activitate al societății constă în exploatarea zacamintelor de petrol si gaze
naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre.
Sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea sunt:
- Explorare şi producţie
- Rafinare şi produse petrochimice
- Marketing

3
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom, site oficial
10
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

- Gaze naturale
- Energie
Obiectivele secundare sunt:
- Transportul petrolului şi al produselor petroliere
- Comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie
- Importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice
- Rafinarea ţiţeiului
- Producţia de energie electrică
- Alte activităţi stabilite si detaliate prin statutul societăţii
Principalele grupe de produse rezultate din cadrul activității de bază sunt:
- Carburanţi
- Lubrifianţi
- Produse petrochimice
- Produse chimice
- GPL
- Păcură
- Gaze naturale
- Bitum
- Aviaţie
În activitatea de marketing, eforturile în 2012 s-au concentrat, în principal, pe menţinerea cotei
de piaţă în segmentul vânzărilor cu amănuntul, dat fiind contextul economic nefavorabil, dar și pe
creșterea eficienţei, prin integrarea activităţilor. Pentru a ne consolida poziţia de piaţă în România, am
continuat strategia axată pe cele două mărci comerciale – OMV, ca marcă internaţională premium, și
Petrom, ca marcă românească economică. Ne-am concentrat pe furnizarea celor mai bune servicii către
clienţi și pe diversificarea gamei de servicii disponibile sub conceptul „Service Corner” în cadrul
benzinăriilor OMV (de ex. transfer de bani, poliţe de asigurare auto, plata utilităţilor). Mai mult, un
număr semnificativ de benzinării Petrom au fost reconfigurate, iar aspectul acestora a fost îmbunătățit.
Preţurile carburanţilor practicate de Petrom au o evoluţie dinamică, reflectând cotaţiile
internaţionale ale carburanţilor, respectiv Platts Mediterranean, precum și concurenţa de pe piaţă. În
plus, preţurile sunt influenţate de politica fiscală și de cursul de schimb. Având în vedere volatilitatea
crescută a cotaţiilor internaţionale, o reflectare imediată în nivelul preţurilor ar duce la destabilizarea
pieţei, motiv pentru care preţurile carburanţilor practicate de Petrom reflectă numai tendinţa, nu și

11
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

cotaţiile maximale.Activitatea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” - S.A. Bucureşti se


desfăşoară pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli.
Petrom este cea mai mare companie românească, deţine o cotă de piaţă de aproximativ
35% pe segmentul de rafinare şi distribuţie, având un număr de 553 benzinării, fiind urmată de Lukoil
(25%) si Rompetrol (20%). etrom este cel mai important operator integrat în domeniul petrolier din
România şi din sud estul Europei, desfăşoară activităţi de explorare a zăcămintelor şi producţie de ţiţei
şi gaze naturale, rafinare şi petrochimie precum şi comercializare de carburanţi şi produse
complemetare. Rezervele de petrol şi de gaz ale companiei sunt de 940 mil. bep, cu o capacitate
maximă de rafinare de 8 milioane tone metrice pe an. Pe lângă rezervele însemnate de petrol,
compania deţine pentru exploatare zone petroliere importante, precum Tasbulat, Turkmenoy şi Aktas
din Kazahstan. Societatea Comercială Petrom - S.A. Bucureşti are ca obiect de activitate:
- obţinerea produselor petroliere şi petrochimice;
- exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al
Mării Negre;
- transportul petrolului şi al produselor petroliere;
- comercializarea produselor prin reţelele proprii de distribuţie
- importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice;
- rafinarea ţiţeiului;
- alte activităţi stabilite şi detaliate prin statutul societăţii comerciale.4

Sursa: Raport anual Petrom 2012

4
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom, site oficial
12
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

2.1.3. Diagnosticul resurselor umane

Succesul oricărei organizaţii rezultă din angajarea eficientă a resurselor umane. Dezvoltarea
activităţilor curente, creşterea responsabilităţii sociale şi a mobilităţii resurselor umane, schimbarea
psihologiei industriale reprezintă aspecte seminificative, care evidenţiază importanţa resurselor umane
pentru organizaţia OMV Petrom.
OMV are în jur de 35.000 angajaţi în întreaga lume. Pentru succestul companiei performanta
acestora este raspunzatoare.OMV este un angajator preferat la nivel international deoarece ofera
standard ridicate de siguranta, sanatate, plata echitabila si un mediu de lucru pozitiv.
Politică şi linii directoare:
OMV se angajeaza sa ofere sanse egale tuturor grupurilor de angajati in toate proceele de
recrutare, procedurile companiei si contractele de angajare.
Drepturile şi obligaţiile angajaţilor OMV sunt stipulate în contractele de muncă. De asemenea,
acestea sunt derivate din diverse contracte corporative, contracte colective de muncă şi politici
aplicabile la nivel local.
Numărul de angajaţi ai OMV Petrom a scăzut cu 7% în anul 2011, la 22.912 persoane,
şi a ajuns la mai puţin de jumătate faţă de anul 2004, când compania a fost preluată de grupul austriac
OMV, potrivit raportului anual pentru 2011 al producătorului de petrol şi gaze.
În 2004 compania avea 50.010 angajaţi. După privatizare, compania a început un program de
restructurare care a inclus şi reducerea anuală a personalului angajat. Numărul salariaţilor OMV
Petrom a scăzut la 43.546 în 2005 şi la 32.837 în 2006. La finele anului 2007, compania avea 26.397
de salariaţi, iar în 2008 numărul anagajaţilor a urcat la 33.311, ca aurmare a preluării companiei
Petromservice. În 2009 OMV Petrom avea 29.000 de angajaţi.
Potrivit raportului anual al Petrom, numărul mediu de angajaţi ai grupului a scăzut în 2012 cu
1.262 de persoane, de la 22.912 salariaţi în 2011 la 21.650 salariaţi, însă aceştia au fost mai bine plătiţi.
La data prezentului raport, Directoratul are următoarea structură:
Mariana Gheorghe (1956) - Director General Executiv și Președinte al Directoratului
Domenii de competenţă în companie:
 Afaceri Corporative și Conformitate;
 Comunicare și Sustenabilitate;
 Juridic;
 Strategie, Dezvoltare Corporativă și Relaţia cu Investitorii;
13
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

 Sănătate, Siguranţa Muncii, Securitate și Mediu;


 Resurse Umane;
 Achiziţii Operaţionale;
 Afaceri Publice Corporative și de Reglementare
Studii:
 Mariana Gheorghe a absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale la Academia de Studii
Economice București în 1979
 Facultatea de Drept a Universităţii București în 1989 și Finanţe Corporative la London
Business School în 1995.
Andreas Peter Matje (1964) - Director Financiar
Domenii de competenţă în companie :
 Financiar;
 Controlling;
 Audit Intern;
 Global Solutions
Studii:
 Andreas Peter Matje a studiat Administrarea Afacerilor în cadrul Universităţii din Viena,
specializarea Marketing și Management Industrial a urmat un program de doctorat și diverse programe
de management, inclusiv Global Executive MBA, în cadrul Rotman Business School, Universitatea
din Toronto.
Johann Pleininger (1962) – Director de Explorare și Producţie
Domenii de competenţă în companie : Explorare și Producţie
Studii:
 Johann Pleininger a urmat cursurile Colegiului Tehnic pentru Inginerie Mecanică și Economie
Ingineria Industrială.
La 1 ianuarie 2008, Johann Pleininger a preluat conducerea întregii activităţi de Explorare și
Producţie, inclusiv cea internaţională. Ca urmare a integrării diviziei Servicii E&P în cadrul diviziei
E&P, Johann Pleininger a preluat și responsabilităţile aferente lui Siegfried Gugu (fost membru al
Directoratului, responsabil cu activitatea de S ervicii E&P), începând cu data de 17 aprilie 2011.
Neil Anthony Morgan (1959) – activitatea de marketing
Studii:

14
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

 Neil Anthony Morgan a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Universităţii
Salford și Produse Petrochimice.
S-a alăturat echipei Petrom în 2008 și a fost desemnat de marketing ale Grupului Petrom în
OMV Petrom Marketing S.R.L., sub conducerea lui Rainer Schlang, atribuţiile acestuia, în calitate de
fost membru al Directoratului responsabil cu activitatea de marketing, au fost preluate de Neil
Anthony Morgan, începând cu data de 17 aprilie 2011.
Cristian Secoșan (1967) - Responsabil cu activitatea de Gaze și Energie (inclusiv Produse
Chimice)
Studii:
 Cristian Secoșan a studiat Inginerie Mecanică în cadrul Universităţii Politehnice din Timișoara
S-a alăturat Petrom în septembrie 2012 ca membru al Directoratului, responsabil cu activitatea
de Gaze și Energie (inclusiv Produse Chimice).

2.1.4 Diagnosticul de mediu


Petrom a dezvoltat de-a lungul ultimilor ani o adevărată cultură a responsabilității faţă de mediu
și faţă de societatea în care activează.
Când Petrom s-a alăturat Grupului OMV, în 2004, managementul a luat decizia de a
formaliza eforturile în acest domeniu. Principiile-cheie ale sustenabilității Petrom au fost încorporate
și asimilate treptat în strategia de business și în organizație, în acest demers comun pentru
sustenabilitate în cadrul conceptului de „Resourcefulness. ”

Conceptul de dezvoltare durabilă: „Resourcefulness”


„Resourcefulness” înseamnă obţinerea unei creşteri profitabile în mod durabil şi
responsabil. Aceasta ajută compania, pe termen lung, să creeze situaţii de câștig reciproc pentru ea,
societate și mediu, pentru că obiectivul ei este să asigure energia necesară atât generațiilor prezente, cât
și celor viitoare.
Din poziția de cel mai mare producător de petrol și gaze din sud-estul Europei, Petrom
se confruntă cu provocări majore. În contextul unei creșteri constante a cererii de energie la nivel
mondial, resursele naturale se diminuează. În plus, devin tot mai importante preocupările legate de
furnizarea de energie la preţuri accesibile, dar și cele legate de schimbările climatice.

15
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Comportamentul responsabil, gestionarea atentă a resurselor și investiţiile în inovaţie reprezintă


principiile de bază care ghidează conduita acestei companii. De aceea, „atitudinea responsabilă faţă de
resurse” este un principiu de bază în activitate.
Lansat în 2011, conceptul de „Resourcefulness” al Grupului se bazează pe
angajamentul și efortul de a pune sustenabilitatea chiar în centrul activităţilor. Este abordarea echipei
Petrom de a implementa iniţiative în domenii precum managementul mediului, noi surse de energie,
educaţie și dezvoltare, sănătate, securitate, diversitate, etică în afaceri, drepturile omului, angajamentul
părților interesate și al comunităţii într-o singură strategie holistică.
Din această perspectivă, anul 2012 este pentru Petrom un nou început, duce
„Resourcefulness” la următorul nivel, concentrându-se pe rezultate tangibile în trei domenii-cheie: „
Eco- eficienţa”, „Eco-inovaţie” şi „Educație pentru dezvoltare.”

Eco-eficienţă – angajamentul pentru managementul mediului înconjurător


Au o responsabilitate deosebită, deoarece lucrează cu resurse naturale limitate.
Acţionează cât mai eficient şi sigur posibil şi îşi asumă cele mai bune practici și procese de mediu.
Deoarece gazele naturale sunt cel mai curat combustibil fosil, se concentreaza și mai
mult pe utilizarea acestora în generarea de electricitate. În cadrul eforturilor privind Eco-eficienţa, pun
un accent deosebit pe gestionarea emisiilor de CO 2 și a apei.Au o serie de proiecte în derulare, care
abordează impactul asupra mediului.
De exemplu, investiţia de aproximativ 530 mil. euro în centrala electrică de la Brazi.
Cu o capacitate de 860 MW, centrala este una dintre cele mai mari centrale cu ciclu combinat din estul
Europei și poate furniza până la 8-9% din necesarul de electricitate al României suficient cât să
acopere consumul de electricitate al Bucureștiului. Centrala dispune de tehnologie de ultimă generaţie,
este de doua ori mai eficientă decât media sectorului şi contribuie la reducerea emisiilor. Un alt
exemplu de Eco –eficienţă este investiţia de 6 mil. euro în staţia de tratare a apelor uzate, care a condus
la îmbunătăţirea calităţii apelor reziduale, precum și la reducerea cantităţii de nămol rezidual. Proiectul
a fost finalizat în 2012 şi a determinat creşterea eficienţei în etapa mecanică, optimizarea etapei de
denitrificare, modernizarea unităţii de dozare a substanţelor chimice și monitorizarea facilităților.

Eco-inovaţie – angajamentul pentru noi energii

16
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Eco-inovaţia are potenţialul de a oferi alternative valoroase la combustibilii fosili


tradiţionali, reducând în același timp emisiile de CO 2. În cadrul Petrom, susţine angajamentul asumat
de Grupul OMV în ceea ce privește Eco-inovaţia, în special în manipularea și transportul gazelor.
În cadrul Grupului Petrom explorează modalităţi noi şi mai eficiente de utilizare a
expertizei pe care o au în domeniul energetic pentru a aduce inovații, în special în cazul surselor de
energie alternativă, cu accent deosebit pe biocombustibili de generaţia a doua, pentru a putea susţine
dezvoltarea pe termen lung a companiei.
Inovaţia și expertiza sunt împărtășite în întregul Grup OMV, pentru a identifica
alternative valoroase la combustibilii fosili tradiţionali şi soluţii noi în domeniul mobilităţii.

2.1.5 Diagnosticul tehnologic


Sortimente de combustibili5
 Benzină Standard 95
 Carburant de calitate pentru mașini cu orice tip de motor cu aprindere prin scânteie
 Carburant care asigură respectarea normelor de emisie Euro 5
 Carburant fără sulf
 Carburant prietenos cu mediul datorita conţinutului redus de benzen si de hidrocarburi
aromatice
 Are proprietăţi de volatilitate atent controlate, aliniate la condiţiile climaterice din
Romania
 Benzină Extra 99
 Carburant de calitate pentru maşini cu orice tip de motor cu aprindere prin scânteie
 Carburant care asigura respectarea normelor de emisie Euro 5
 Carburant cu cifra octanica ridicata (99), care permite performante îmbunătăițite ale
motorului
 Carburant fără sulf
 Carburant prietenos cu mediul datorită conițnutului redus de benzen si de hidrocarburi
aromatice
 Are proprietăiți de volatilitate atent controlate, aliniate la condițiile climaterice din
Romania

5
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom, site oficial
17
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

 Motorină Standard
 Carburant de calitate pentru maşini cu orice tip de motor cu aprindere prin compresie
(diesel)
 Carburant care asigură respectarea normelor de emisie Euro 5
 Carburant de calitate superioară, conferită de utilizarea unui pachet multifuncţional de
aditivi, care permite:
 Carburant fără sulf
 Carburant prietenos cu mediul datorită conţinutului redus de hidrocarburi poliaromatice
 Asigură o autoaprindere corectă prin nivelul corespunzător al cifrei cetanice
 Adaptat la toate condiţiile climaterice din Romani

2.1.4 Diagnosticul financiar


 Situația netă( SN)
Situația netă= Capitalul propriu

SN2007=13.184.118.605

SN2008=13.568.598.447

SN2009=14.056.147.239

SN2010=16.195.075.527

SN2011=18.890.892.162

SN2012=22.911.450.945

Situaţia netă este un indicator ce exprimă valoarea activelor realizate la un moment dat, care
interesează proprietarii, acţionarii şi creditorii, în special în momente de lichidare. Situaţia netă
reprezintă astfel, averea suficientă pentru a asigura funcţionarea financiară a întreprinderii.

În anii analizați, situaţia netă a fost pozitivă, chiar în creştere mai ales după anul 2010.
Deși România traversa o puternică recesiunea, Petrom înregistra o situație netă pozitivă acest lucru
reflectând o gestiune sănătoasă, ce maximizează valoarea firmei.

 Capitaluri permanente(Kperm)
Kperm= Capital propriu+Datorii pe termen lung+Provizioane+Subvenții
18
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Kperm2007= 13.184.118.605+ 28.982.010+ 5.196.454.236= 18.409.554.851

Kperm2008= 13.568.598.447+1.504.095.402+ 6.262.466.399= 21.335.160.248

Kperm2009= 14.056.147.239+2.822.317.311+ 6.176.529.278= 23.054.993.828

Kperm2010= 16.195.075.527+3.487.435.748+ 7.502.395.876= 27.184.907.151

Kperm2011= 18.890.892.162+2.255.261.510+ 29.108.836.236= 29.108.836.236

Kperm2012= 22.911.450.945+1.846.069.267+ 7.605.238.450= 32.362.758.662

 Fondul de rulment( FR)


FR= Capitaluri permanente-Imobilizări

FR2007= 2.034.724.873- 16.374.829.978= 2.034.724.873

FR2008= 21.335.160.248+ 19.806.471.218= 1.528.689.030

FR2009= 23.054.993.828+ 22.243.002.582= 811.991.246

FR2010= 27.184.907.151+ 26.623.660.873= 561.246.278

FR2011= 29.108.836.236+ 28.568.337.614= 540.498.622

FR2012= 32.362.758.662+ 31.715.112.140= 647.646.522

Fondul de rulment este indicatorul economico-financiar ce pune în evidenţă echilibrul financiar


pe termen lung, reprezentând partea din capitalurile permanente rămasă după finanţarea imobilizărilor,
pe care întreprinderea o va folosi pentru finanţarea activelor circulante.

În perioada analizată( 2007-2012) se constată faptul că OMV Petrom SA a avut un fond de


rulment pozitiv (Capitaluri > Imobilizări), ceea ce constituie o securitate a întreprinderii, permiţându-i
să-şi asigure un nivel minim de active circulante necesare funcţionării ( stocuri, casă ), activul circulant
fiind superior datoriilor pe termen scurt. Însă din punctul de vedere al evoluției în cadrul perioadei se
poate observa cum fondul de rulment suferă o evoluție nefavorabilă accentuată până în anul 2011, iar
din 2012 are loc o creștere sensibilă al FR-ului.

19
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

 Nevoia de fond de rulment( NFR)


NFR= Stoc+Creanțe-Datorii pe termen scurt

NFR2007= 1.922.375.343+ 2.015.809.727- 2.580.025.427= 1.358.159.643

NFR2008= 2.394.434.361+1.704.211.989- 3.446.027.370= 652.618.980

NFR2009= 2.097.889.862+2.035.806.491- 3.561.335.579= 572.360.774

NFR2010= 1.828.696.965+2.159.418.564- 4.884.114.200= -895.998.671

NFR2011= 1.695.805.503+2.873.110.847- 4.677.942.732= -109.026.382

NFR2012= 1.763.435.040+3.267.137.787- 5.014.569.278= 16.003.549

Necesarul de fond de rulment reflectă echilibrul curent al întreprinderii şi depinde de cifra de


afaceri, durata de rotaţie a stocurilor, decalajul dintre termenul de recuperare a creanţelor şi termenul
de plată a furnizorilor.

Necesarul de fond de rulment negativ în anii 2010 și 2011 reflectă un surplus de resurse
temporare, iar această situaţie este favorabilă dacă este consecinţa accelerării rotaţiei activelor
circulante, urgentării încasărilor şi relaxării plăţilor.

Nevoia de fond de rulment pozitivă trei ani la rând( 2007, 2008, 2009) evidenţiază lipsa unui
echilibru curent al întreprinderii. Firma prezintă un surplus de nevoi, faţă de resursele temporare.

 Trezoreria Netă( TN)


TN= Fondul de rulment-Nevoia de fond de rulment

TN2007=2.034.724.873-1.358.159.643=676.565.230

TN2008=1.528.689.030-652.618.980=876.070.050

TN2009=811.991.246-572.360.774=239.630.472

TN2010=561.246.278-(-895.998.671)= 1.457.244.949

TN2011=540.498.622-(-109.026.382)= 649.525.004

20
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

TN2012=647.646.522-16.003.549=631.642.973

Trezoreria la nivelul unei întreprinderi este imaginea disponibilităţilor monetare şi a


plasamentelor pe termen scurt apărute din evoluţia curentă a încasărilor şi plăţilor,respectiv din
plasarea excedentului monetar.

Valorile de mai sus relevă existenţa unei trezorerii nete pozitive pe toată perioada analizată,
ceea ce dovedeşte o stare de echilibru financiar la nivelul întregii întreprinderi. Rezultatul TN pozitiv
(fondul de rulment este mai mare decât necesarul de fond de rulment în cei șase ani) se reflectă asupra
excedentului de finanţare care se regăseşte sub forma disponibilităţilor băneşti în conturi bancare şi în
casă.

Echilibrul financiar, evidenţiat prin acest indicator, este explicat ca rezultat al posibilităţii
firmei de a-şi asigura resursele necesare pe termen scurt (necesarul de fond de rulment) pe seama
excedentului de resurse de finanţare disponibile pe termen lung(fondul de rulment).

Variația indicatorilor de echilibru financiar

 Variația FR
∆FR= FR2008-FR2007= -506.035.843
∆FR= FR2009-FR2008= -716.697.784
∆FR= FR2010-FR2009= -250.744.968
∆FR= FR2011-FR2010= -20.747.656
∆FR= FR2012-FR2011= 107.147.900

 Variația NFR
∆NFR= NFR2008-NFR2007= -705.540.663

∆NFR= NFR2009-NFR2008= -80.258.206

∆NFR= NFR2010-NFR2009= -1.468.359.445

∆NFR= NFR2011-NFR2010= 786.972.289

∆NFR= NFR2012-NFR2011= 125.029.931


21
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

 Variația TN
∆TN= TN2008-TN2007= 199.504.820

∆TN= TN2009-TN2008= -636.439.578

∆TN= TN2010-TN2009= 1.217.614.477

∆TN= TN2011-TN2010= -807.719.945

∆TN= TN2012-TN2011= -17.882.031

În concluzie pe baza indicatorilor calculați anterior, se constată că OMV PETROM SA este


caracterizată printr-o stare de echilibru financiar la nivelul întregului bilanţ şi că situaţia a evoluat
favorabil în timpul analizat.

Analiza performanţei financiare

-Soldurile intermediare de gestiune

Marja comercială
MC= Venituri din vânzarea mărfurilor − Cheltuieli privind mărfurile

MC2007= 488.504.995 - 395.873.972 =92.613.023 lei

MC2008=954.912.376- 874.769.042 =80.143.334 lei

MC2009=265.660.838 lei

MC2010= 2.449.109.633 –2.193.546.252 = 255.563.381 lei

MC2011= 2.726.308.898 – 2.678.314.061 =47.994.837 lei

MC2012= 2.726.308.898 – 2.678.314.061 =47.994.837 RON


Δ MC2008/2007 = -12.469.689 lei

Δ MC2009/2008=185.517.504 lei

Δ MC2010/2009=-1.097.457 lei

22
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Δ MC2011/2010 = -207.568.544 lei

Marja comercială exprimă profitabilitatea activităţii comerciale a firmei analizate. Pentru


OMV. PETROM. S.A. marja comercială nu constituie un indicator extrem de relevant, întrucât
activitatea comercială nu reprezintă activitatea de bază a acesteia, ci activitatea de producţie. Marja
comercială realizată în 2007- 2011 arată obţinerea unui profit din activitatea comercială,cele mai mari
valori fiind în 2009,respectiv 2010.Scăderea înregistrată de acest indicator în ultimul an al perioadei de
analiză arată faptul că veniturile din vânzarea mărfurilor sunt din ce în ce mai mici, sau cheltuielile
privind mărfurile din ce în ce mai mari, constituind un semnal de alarmă pentru gestiunea firmei în
contextul general al economiei.

Producţia exerciţiului (PE)


PE= Producția vândută + Variația stocurilor + Producția imobilizată

PE2007=11.795.873.413+120.783.952+22.145.515=11.938.802.880
PE2008= 15.795.814.081+366.871.954+142.029.297=16.304.715.330

PE2009=11.251.543.470-1.860.989+207.915.979=11.457.598.460

PE2010 = 11.529.127.066 + 86.869.934 + 245.619.336 =11.861.616.330

PE2011 = 13.850.865.004 – 215.441.345 + 475.561.042=14.110.984.700

PE2012 = 13.850.865.004 – 215.441.345 + 475.561.042=14.110.984.700 RON

Δ PE2008/2007=4.365.912.450 lei

Δ PE2009/2008=-4.847.116.870 lei

Δ PE2010/2009=404.017.870 lei

Δ PE2011/2010 = 2.262.804.480 lei

Producţia exerciţiului include în cea mai mare parte valoarea bunurilor şi serviciilor
“ fabricate” de întreprindere pentru a fi vândute. Firma analizată produce ţiţei şi gaze naturale, datorită
acestui lucru producţia vândută este foarte mare, ceea ce duce şi la o valoare destul de mare a acestui
indicator.

Cea mai mare valoare se înregistreaza în anul 2008 ,urmând să aibă valori mai scăzute în
următorii 2 ani ,iar în anul 2011 ,producția exercițiului crește cu 2.262.804.480 lei față de anul
2012 ,această variaţie pozitivă indicând o creştere a producţiei de ţiţei şi gaze.
23
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Valoarea adăugată (VA)

VA = MC + Producția exercițiului – Consumuri externe (cuprind: Cheltuieli cu materii


prime și materiale, Alte cheltuieli materiale, Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa), Cheltuieli
privind prestațiile externe)

VA2007=92.613.023+11.938.802.880-3.157.730.454-42.880.206-450.008.740-
2.722.199.495=5.310.564.906lei
VA2008=80.143.334+16.304.715.330-5.112.307.267-54.885.214-538.886.526-
2.896.215.547=7.782.564.110 lei
VA2009=265.660.838+11.457.598.460-2.401.790.216-42.888.818-500.328.874-
2.722.796.166=6.005.455.224 lei
VA2010 = 255.563.381 + 11.836.472.292 – 1.213.709.372 – 39.035.155 – 416.272.385 –
2.921.242.828=7.501.775.831 lei

VA2011 = 47.994.837 + 14.099.276.772 – 1.223.591.407 – 36.750.713 – 353.694.136 –


2.662.557.819=9.870.677.534 lei

VA2012 = 47.994.837 + 14.099.276.772 – 1.223.591.407 – 36.750.713 – 353.694.136 –2.662.557.819


=9.870.677.534 RON

Δ VA2008/2007=2.471.999.204 lei

Δ VA2009/2008=-1.777.108.886 lei

Δ VA2010/2009=1.496.320.607 lei

Δ VA2011/2010 = 2.368.901.

Conform calculelor făcute, VA a înregistrat valori pozitive la sfârşitul celor 5 exerciţii, ceea ce
poate însemna creşterea vânzărilor, aprovizionări mai puţine sau cheltuieli externe mai mici,însă
variaţia valorii adăugate 2009/2008 este negativă, ceea ce arată că nu este o creştere reală a
întreprinderii în această perioadă .

24
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = VA − Ch. cu personalul(cheltuieli cu salariile +cheltuieli cu impozite ,taxe și


vărsăminte asimilate salariilor)

EBE2007=5.310.564.906- 1.657.798.742- 601.895.562

=3.050.870.602 lei

EBE2008=7.782.564.110- 2.328.955.335- 828.870.302

=4.624.738.473 lei

EBE2009=6.005.455.224-2.344.256.632-665.086.775=2.996.111.817lei

EBE2010 = 7.501.775.933 – 1.919.305.092 – 783.469.106=4.799.001.735 lei


EBE2011 = 9.870.677.534 −1.784.033.082 – 846.482.011=7.240.162.441 lei
EBE2012 = 9.870.677.534 −1.784.033.082 – 846.482.011= 7.240.162.441 RON
Δ EBE2008/2007=1.573.867.871 lei
Δ EBE2009/2008=-1.628.626.656 lei
Δ EBE2010/2009=1.782.889.918 lei
Δ EBE2011/2010 = 2.441.160.706 lei

Valorile indicatorului EBE arată că firma dispune de resurse financiare necesare menţinerii sale
sau creşterii acesteia.EBE în anul 2008 înrregistrează o scadere față de anul 2007 ,apoi înregistrează o
creştere de la an la an pe ceilalți 3 ani studiați , evidenţiindu-se creşterea profitabilităţii firmei în
termeni de diferenţă între veniturile încasabile şi cheltuielile de exploatare plătibile.
EBE este independent de politica financiară a întreprinderii, de politica de investiţii, de politica
fiscală, de politica de finanţare. În acest caz, firma analizată dispune de un excedent al exploatării
destul de mare, reprezentând capacitatea firmei din exploatare.

25
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Rezultatul exploatării (RE)

RE = EBE + Alte ven. din exploatare − Alte ch. din exploatare (despăgubiri, donații și active
cedate) − Amortizări și provizioane pentru deprecierea imob. corporale și necorporale − Ajustarea
valorii activelor circulante− Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

RE2007=3.050.870.602+ 57.638.849-423.460.856 -1.146.101.922 -(-35.304.253)-(- 42.297.402


)=1.616.548.328 lei

RE2008=4.624.738.473+139.996.979 -411.966.770 -2.256.092.738 –143.291.376 -644.151.339


=1.309.233.229 lei

RE2009=2.996.111.817+157.743.750-601.184.928-1.752.308.449-135.861.336-(-(-
482.777.610)=1.147.278.464 lei

RE2010 = 4.799.001.735 + 343.656.477 − 494.744.577 – 1.987.119.625 –(−55.896.914) –


(−485.002.623)= 3.201.693.547 lei
RE2011 = 7.240.162.441 + 205.937.960 – 315.327.662 – 2.252.500.483 – 27.544.258 –
(−182.857.276)= 5.033.585.274 lei
RE2012 = 7.240.162.441 + 205.937.960 – 315.327.662 – 2.252.500.483 – 27.544.258 –
(−182.857.276)= 5.033.585.274 RON
Δ RE2008/2007=-307.315.099 lei
Δ RE2009/2008=-161.954.765 lei
Δ RE2010/2009=2.054.415.083 lei
Δ RE2011/2010 = 1.831.891.727 lei

OMV.PETROM S.A. obţine profit din activitatea de exploatare ( explorarea, descoperirea şi


extracţia de ţiţei şi gaze naturale) în toate exerciţii financiare analizate,însă observăm că acesta scade
de la an la an în prima parte a perioadei de analiză ,urmănd ca apoi să crească,cu 2.054.415.083 lei în
2010/2009. Acest lucru evidenţiază faptul că firma funcţionează corespunzător la nivelul activităţii
sale de bază. RE înregistrează o creştere, iar în contul de profit şi pierdere se poate constata o creştere
mai rapidă a veniturilor din exploatare faţă de creşterea cheltuielilor de exploatare în toți cei 5 ani
studiați .

26
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Rezultatul curent (RC)


RC = RE + RF
RC2007=1.616.548.328+185.028.598=1.801.576.926 lei

RC2008=1.309.233.229+296.330.109=1.605.563.338 lei

RC2009=1.147.278.464+500.241.281=1.647.519.745 lei

RC2010 = 3.201.693.547 +( − 986.054.528) = 2.215.639.019 lei


RC2011 = 5.033.585.274 + (− 554.946.036) = 4.478.639.238 lei
RC2012 = 5.033.585.274 + (− 554.946.036) = 4.478.639.238 RON

Δ RC 2008/2007=-196.013.588 lei
Δ RC 2009/2008=41.956.407 lei
Δ RC 2010/2009=568.119.274 lei
Δ RC 2011/2010= 2.263.000.219 lei

Deoarece rezultatul curent depinde atât de rezultatul de exploatare cât si de cel


financiar observăm că acesta evoluează în acelaşi mod ca şi rezultatul de exploatare, dar are valori mai
mici, deoarece firma a înregistrat cheltuieli financiare mari ,ceea ce face ca rezultatul financiar în
primii de ani să fie pozitiv ,dar cu valori mici ,iar în ultimi ani ,cheltuielile financiare au depășit
veniturile financiare ,rezultatele fiind negative. Cu toate acestea RC scade doar în anul 2008 față de
2007 ,iar apoi a crescut(exploatare rentabilă), în condiţiile scăderii cheltuielilor financiare şi a cresterii
veniturilor financiare.

Rezultatul brut (RB)


RB = RC + Ven. Extraordinare − Ch. Extraordinare
RB2007=1.801.576.926 lei
RB2008=1.605.563.338 lei
RB2009=1.647.519.745 lei
RB2010 = 2.215.639.019 lei
RB2011 = 4.478.639.238 lei
RB2012 = 4.478.639.238 lei
Δ RB2008/2007=-196.013.588 lei
Δ RB2009/2008=41.956.407 lei
27
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Δ RB2010/2009=568.119.274 lei
Δ RB2011/2010 = 2.263.000.219 lei
Activitatea companiei noastre nu este perturbată de elemente excepționale ,iar acest lucru
reiese din faptul că rezultatul brut evoluează pe parcursul perioadei de analiză ca şi rezultatul current,
având aceleași valori.
Rezultatul net (RN)
RN= RB – Impozit pe profit

RN2007=1.801.576.926- 371.584.727 =1.429.992.199 lei

RN2008=1.605.563.338- 583.175.877 =1.022.387.461 lei

RN2009=1.647.519.745-329.392.114=1.318.127.631 lei

RN2010 = 2.215.639.019 – 416.484.417 = 1.799.154.602 lei


RN2011 = 4.478.639.238 – 793.032.012 = 3.685.607.226 lei
RN2012 = 4.478.639.238 – 793.032.012 = 3.685.607.226 lei

Δ RN2008/2007=-407.604.738 lei
Δ RN2009/2008=295.740.170 lei
Δ RN2010/2009=481.026.971 lei
Δ RN2011/2010 = 1.886.452.624 lei

Marjele de acumulare anglo-saxone


EBITDA - Rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile, cu impozitul pe profit, cu
amortizarea și provizioanele (engl. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization)
EBITDA = Venituri realizate – Cheltuieli realizate (excluzând cheltuielille cu
dobânzi, cu impozitul pe profit şi cu amortizarea,)

EBITDA2007 = (12.484,95 + 498,3) – (10.520,35 + 313,27 – 1.146) = 3.295,63 mil. RON


EBITDA2008 = (17.399,62 + 1.931,76) – (16.090,39 + 1.635,43 – 23,56 – 2.256,09) =
= 3.885,22 mil. RON
EBITDA2009 = (16.089,73 + 408,7 + 94,22 + 178,76 + 232,42) – (7.946,21 + 2.092,78 +
+ 2.582,29 + 219,87 + 611.41) = 3.551,3 mil. RON

EBITDA2010 = (18.615,69 + 82,8 + 247,34 +513,85 +6,72 + 58,28 + 367,4 ) – (9.022,77 +

+ 2.084,9 +686,88 + 2.549,4 + 217,31) = 5.330,82 mil. RON

28
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

EBITDA2011 = (22.613,65 + 428,88 + 3,12 + 43,32 + 175,13) – (10.499,89 + 1.923,46 +

+ 502,42 + 3.126,16 + 172,54) = 7.039,63 mil. RON

EBITDA2012 = (22.613,65 + 428,88 + 3,12 + 43,32 + 175,13) – (10.499,89 + 1.923,46 +


+ 502,42 + 3.126,16 + 172,54) = 7.039,63 mil. RON

Δ EBITDA2008/2007 = 589,59 mil. RON

Δ EBITDA2009/2008 = -333,92 mil. RON

Δ EBITDA2010/2009 = 1779,52 mil. RON

Δ EBITDA2011/2010 = 1708,81 mil. RON

EBITDA reprezintă un indicator foarte important în special pentru acţionari, iar începând cu
anul 2010 acesta a avut o evoluţie favorabilă, crescând în 2010 comparativ cu 2009 cu aproximativ
1.779,52 mil. lei. Creşterea acestui indicator este datorată în special creşterii veniturilor totale ale
firmei.

EBIT - Rezultatul înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile și cu impozitul pe profit (engl.


Earnings before interest and tax)

EBIT = EBITDA – Amortizări

EBIT2007 = 3.295,63 – 1.146 = 2.149,63 mil. RON

EBIT2008 = 3.885,22 – 2.256,09 = 1.629, 13 mil. RON

EBIT2009 = 3.551,3 – 1.877,72 = 1.673,58 mil. RON

EBIT2010 = 5.330,82 – 2.130,22 = 3.200,6 mil. RON

EBIT2011 = 7.039,63 – 2.327,79 = 4.711,84 mil. RON

EBIT2012 = 7.039,63 – 2.327,79 = 4.711,84 mil. RON

Δ EBIT2008/2007 = - 520,5 mil. RON

Δ EBIT2009/2008 = 44,45 mil. RON

Δ EBIT2010/2009 = 1.527,02 mil. RON

Δ EBIT2011/2010 = 1.511,24 mil. RON


29
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

EBIT a înregistrat o scădere semnificativă în 2008 faţă de 2007 de aproximativ 520,5 mil. Lei,
iar din 2009 prezintă o evoluţie favorabilă, crescând considerabil în anul 2010 şi 2011, cu o valoare
aproape constantă, cu 1.527,02 mil. RON în 2010 faţă de 2009 şi cu 1.511,24 mil. RON în 2011 faţă de
2010.

EBT - Rezultatul înainte de deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (engl. Earnings before
tax). Reprezintă profirtul brut.
EBT = EBIT – Ch. cu dobânzile

EBT2007 = EBIT2007 = 2.149,63 mil. RON

EBT2008 = 1.629,13 – 23,56 = 1.605,57 mil. RON

EBT2009 = 1.673,58 – 510,23 = 1.163,35 mil. RON

EBT2010 = 3.200,6 – 595,28 = 2.605,32 mil. RON

EBT2011 = 4.711,84 – 376,2 = 4.335,64 mil. RON

EBT2012 = 4.711,84 – 376,2 = 4.335,64 mil. RON


Δ EBT2008/2007 = - 544,06 mil. RON

Δ EBT2009/2008 = - 442,22 mil. RON

Δ EBT2010/2009 = 1.441,97 mil. RON

Δ EBT2011/2010 = 1.730,32 mil. RON

Net Income (NI) sau Profitul Net


NI = EBT – Impozit pe profit

NI2007 = 2.149,63 – 371,58 = 1.778,05 mil. RON

NI2008 = 1.605,57 – 583,18 = 1.022,39 mil. RON

NI2009 = 1.163,35 – 336,14 = 827,21 mil. RON

NI2010 = 2.605,32 – 415,67 = 2.189,65 mil.RON

NI2011 = 4.335,64 – 849,97 = 3.485,67 mil. RON

NI2012 = 4.335,64 – 849,97 = 3.485,67 mil. RON

30
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Δ NI2008/2007 = - 755,66 mil. RON

Δ NI2009/2008 = - 195,18 mil. RON

Δ NI2010/2009 = 1.362,44 mil. RON

Δ NI2011/2010 = 1.296,02 mil. RON

. Compania OMV PETROM S.A. a înrgistrat în perioada 2008-2010 o scădere continuă a profitului.
Începând cu anul 2011 proftul net a cescut semnificativ, cu aproximativ 1.362,44 mil. RON mai mult
faţă de anul 2010, iar în 2012 acesta a fost cu 1.296,02 mil. RON mai mare decât cel din 2011.
În tabelul de mai jos se prezintă nivelurile anuale ale soldurilor intermediare de gestiune,
pentru perioada 2008-2012.

Solduri intermediare de gestiune calculate pentru perioada 2008-2012

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2012


MC 92.613.023 80.143.334 265.660.838 255.563.381 47.994.837
PE 11.938.802.880 16.304.715.330 11.457.598.460 11.861.616.330 14.110.984.700
VA 5.310.564.906 7.782.564.110 6.005.455.224 7.501.775.831 9.870.677.534
EBE 3.050.870.602 4.624.738.473 2.996.111.817 4.799.001.735 7.240.162.441
RE 1.616.548.328 1.309.233.229 1.147.278.464 3.201.693.547 5.033.585.274
RC 1.801.576.926 1.605.563.338 1.647.519.745 2.215.639.019 4.474.639.238
RB 1.801.576.926 1.605.563.338 1.647.519.745 2.215.639.019 4.478.639.238
IMPOZIT 371.584.727 583.175.877 329.392.114 416.484.417 793.032.012
RN 1.429.992.199 1.022.387.461 1.318.127.631 1.799.154.602 3.685.607.226
Sursă proprie
Calculele sunt realizate pe baza Bilanţului şi Contului de profit şi pierdere prezentate în anexe

Capacitatea de autofinanţare (CAF)

A. Metoda deductivă

CAF = EBE + Venituri financiare şi extraordinare încasabile – Cheltuieli financiare şi


extraordinare încasabile – Impozit pe profit

CAF2007 = 3.050.870.602 + 185.028.598 - 371.584.727 = 2.864.314.473 RON

CAF2008 = 4.624.738.473 + 296.330.109 - 583.175.877 = 4.337.892.705 RON

CAF2009 = 2.996.111.817 + 500.241.281 - 329.392.114 = 3.166.960.984 RON

CAF2010 = 4.799.001.735 + ( − 986.054.528) - 416.484.417 = 3.396.462.790 RON

31
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

CAF2011 = 7.240.162.441 + (− 554.946.036) - 793.032.012 = 5.892.184.393 RON

ΔCAF2008/2007 = 1.473.578.232 RON

ΔCAF2009/2008 = - 1.170.931.721 RON

ΔCAF2010/2009 = 229.501.806 RON

ΔCAF2011/2010 = 2.495.721.603 RON

A. Metoda aditivă

CAF = PN + Toate cheltuielile nemonetare – Toate veniturile nemonetare

CAF2007 = 1.778.042.301 + 1.923.449.296 – 940.877.313 = 2.864.314.473 RON

CAF2008 =1.022.387.463 + 4.285.571.527 – 1.108.282862 = 4.337.892.705 RON

CAF2009 = 3.166.960.984 RON

CAF2010 = 1.799.154.602 + 1.987.119.625 +( −55.896.914) + (−485.002.623) + 447.471.458

= 3.396.462.790 RON

CAF2011 = 3.685.607.226 + 2.252.500.483 + 27.544.258 + (−182.857.276) + 181.915.784

= 5.892.184.393 RON

Valorile indicatorului CAF indică faptul că firma este capabilă să utilizeze eficient capitalurile
încredinţate şi să le asigure investitorilor o remunerare atrăgătoare. CAF a firmei a înregistrat o
creştere semnificativă în anul 2008, în 2009 a scăzut, dapă care a început să crească
considerabil,ajungând în 2011 să crescă cu 2.495.721.603 RON mai mult faţă de anul anterior, astfel i
se oferă posibilitatea de a-şi susţine creşterea economică. CAF este pozitivă şi în 2010 şi în 2011,
firma dispune de un flux net de lichidităţi la sfârşitul exerciţiului financiar, fluxul dintre încasări şi
plăţi.Firma dispune de mijloacele necesare activităţii de menţinere a procesului de producţie şi a celei
de expansiune după repartizarea profitului.

32
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Analiza Cash-flow-urilor intreprinderii

Analiza tabloului fluxurilor de numerar


Tabloul fluxurilor de trezorerie arată modul în care este utilizată trezoreria de care dispune
întreprinderea ca urmare a activităţii desfăşurate după deducerea prelevărilor obligatorii, în
special pentru finanţarea investiţiilor.

Cash flow total(CF)=CFexploatare+CFinvestitii+CFfinantare


Cash-flow total(CF)2007= -908.908.173 - 2.783.628.256 - 911.787.333 = - 4.604.323.762 lei
Cash-flow total(CF)2008= - 601.363.735 - 1.499.879.310 + 837.205.769 = -1.264.037.285 lei
Cash-flow total(CF)2009= - 343.708.426 - 1.317.151.827 + 437.643.068 = -1.223.217.185 lei
Cash-flow total(CF)2010= -592.000.000 -3.470.155.026 + 1.004.892.125 = -3.057.262.901 lei
Cash-flow total(CF)2011= -889.214.075 -3.453.517.719 -2.221.997.734 = - 6.564.729.528 lei
Cash-flow total(CF)2012=-889.214.075-3.453.517.719-2.221.997.734= - 6.564.729.528 lei

CFexploatare=CA-∆Creante clienti-(Ch materiale(materii prime,materiale, mărfuri, energie şi apă


)+ ∆Stocuri de la terţi- ∆Furnizori)-(Ch cu personal-∆Datorii privind salariile)-(Alte ch de exploatare-
∆Alte datorii)- (Ch privind dobânzile- ∆Dobânzi de plată) – Plăţi privind impozitul pe profit

CFexploatare 2007= 14.284.378.408 - (2.015.809.727 - 1.360.715.806) – [4.047.000.000 +


(1.922.375.343 – 1.465.128.619) - (2.580.025.427 - 2.257.229.755)] – (1.658.000.000 – 0) -
(3.746.000.000 – 535.000.000- 0 ) – [ 19 .568.362 – 4.236.458)]- 371.584.727
CFexploatare 2007= -908.908.173 lei

CFexploatare 2008= 16.750.726.457 - (1.704.211.989 -2.015.809.727) – [6.580.848.049 +


(2.394.434.361- 1.922.375.343) – (2.230.757.574 – 1.760.904.056)] – (2.328.955.335 – 0) –
[4.137.052.619 – 855.000.000 – 0]- [23.563.439 – (5.375.581 - 0)] – 583.175.877
CFexploatare 2008= - 601.363.735 lei

CFexploatare 2009= 12.842.384.017 – (2.035.806.491 – 1.704.211.989) – [4.270.187.617 +


(2.097.889.862 – 2.394.434.361) – (1.952.945.315 – 2.230.757.574)] – (2.344.256.632 – 0) –
[3.989.067.869 – (1.115.000.000 –855.000.000)] – [104.136.725 – (95.195.994 – 5.375.581)] –
329.392.114
33
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

CFexploatare 2009= - 343.708.426 lei

CFexploatare 2010= 13.953.092.655 – (2.159.418.564 – 2.035.806.491) – [3.862.563.164 +


(1.828.696.965–2.097.889.862) – (2.290.740.847– 2.853.399.364)] – (1.919.305.092– 0) –
[3.824.367.492 –(178.000.000 –122.000.000)] - [219.000.000 - (165.000.000 – 122.000.000)] -
416.000.000
CFexploatare 2010= -592.000.000 lei

CFexploatare 2011= 16.565.465.973 – (2.873.110.847 – 2.159.418.564) – [4.293.043.541+


(1.695.805.503 – 1.828.696.965) – (2.290.740.847 – 2.853.399.364)] – (1.784.033.082 – 0) –
[73.182.063 – (611.000.000 – 478.000.000)] – [73.182.063 – ( 142.000.000 – 165.000.000)] –
793.032.012
CFexploatare 2011= -889.214.075 lei
CFexploatare 2012= 16.565.465.973 – (2.873.110.847 – 2.159.418.564) – [4.293.043.541+ (1.695.805.503
– 1.828.696.965) – (2.290.740.847 – 2.853.399.364)] – (1.784.033.082 – 0) – [73.182.063 –
(611.000.000 – 478.000.000)] – [73.182.063 – ( 142.000.000 – 165.000.000)] – 793.032.012
→ CFexploatare 2012= -889.214.075lei

Cash flow operaţional (din exploatare) este acel cash flow generat de operaţiuni
interne, adică banii care sunt încasaţi din vânzarea produsului sau serviciului firmei. Aceasta ar trebui
să fie cea mai importantă sursă de venit deoarece este generată intern şi firma este direct responsabilă
de acesta;
CFexploatare include efectele monetare (încasările şi plăţile) ale operaţiilor curente ale
întreprinderii care contribuie la formarea rezultatului din exploatare. Un flux net pozitiv din activitatea
de exploatare indică un echilibru al trezoreriei firmei, deoarece încasările obţinute din vânzările
aferente activităţii principale firmei sunt suficiente pentru acoperirea plăţilor curente. Pe de altă parte
un flux net negativ indică un dezechilibru al trezoreriei firmei. În această situaţie OMV Petrom are
capacitatea de a face faţă nevoilor de autofinanţare a investiţiilor şi de asigurare a creşterii sale.
(investiţii noi)

CFinvestitii=Ven. Financiare+Profitul din cedarea activelor-∆Active imobilizate

34
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

CFinvestitii 2007= 498.296.964 + 0 – (16.374.829.978 - 13.092.904.752) = - 2.783.628.256 lei


CFinvestitii 2008= 1.931.761.930 + 0 – (19.806.471.218 - 16.374.829.978)= - 1.499.879.310 lei
CFinvestitii 2009= 1.119.379.543 + 0 – (22.243.002.582 - 19.806.471.218)= - 1.317.151.827 lei
CFinvestitii 2010= 910.503.264 + 0 – (26.623.660.873 - 22.243.002.582)= - 3.470.155.026 lei
CFinvestitii 2011= 686.085.705 + 0 - (28.568.337.614 - 26.623.660.873 + (2.252.500.483 -
182.857.276)= - 3.453.517.719 lei
CFinvestitii 2012= 686.085.705 + 0 - (28.568.337.614 - 26.623.660.873 + (2.252.500.483 -
182.857.276)= - 3.453.517.719 RON

CFinvestitii cuprinde efectele monetare ale achiziţiilor şi vânzărilor de active imobilizate


şi a plasamentelor pe termen scurt (altele decât echivalentele de lichidităţi). Un flux net negativ din
activitatea de investiţii exprimă un proces de investire la nivelul firmei, care semnalează existenţa de
lichidităţi necesare pentru activitatea curentă. În perioada 2007-2011 firma înregistreză un flux net
negativ arătând faptul că firma are nevoie de lichidităţi pentru a-şi defăşura activitatea curentă.

CFfinantare=∆Capitaluri proprii – PN+∆Datorii cu scadenta>1 an


CFfinantare 2007= (13.184.118.605 - 12.324.704.630) - 1.778.042.301 + (28.982.010 -
22.141.012)= - 911.787.333 lei
CFfinantare 2008= (13.568.598.447 - 13.184.118.605) - 1.022.387.463 + (1.504.095.402 -
28.982.010)= 837.205.769 lei
CFfinantare 2009= (14.056.147.239 - 13.568.598.447) - 1.368.127.631 + (2.822.317.311 -
1.504.095.402)= 437.643.068 lei
CFfinantare 2010= (16.195.075.527 - 14.056.147.239) - 1.799.154.602 + (3.487.435.748 -
2.822.317.311)= 1.004.892.125 lei
CFfinantare 20111= (18.890.892.162 - 16.195.075.527) - 3.685.607.226 + (2.255.228.600 -
3.487.435.748)= - 2.221.997.734 lei
CFfinantare 2012= (18.890.892.162 - 16.195.075.527) - 3.685.607.226 + (2.255.228.600 -
3.487.435.748)= - 2.221.997.734 lei

CFfinantare include consecinţele monetare ale operaţiilor care provoacă modificări în


mărimea şi structura capitalurilor proprii şi a datoriilor întreprinderii, cum sunt: încasări din emisiunea

35
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

de acţiuni, obligaţiuni, şi alte titluri financiare şi plăţi pentru răscumpărarea acţiunilor proprii şi a
titlurilor de împrumut. Un flux net negativ generat de activitatea de finanţare arată că în cursul
exerciţiului financiar firma nu a recurs la procurarea de fonduri (din surse interne sau externe) necesare
fie pentru a-şi acoperi deficitul de trezorerie din exploatare, fie pentru a susţine un proces de investire.

Analiza cash-flow-ului pentru evaluarea intreprinderii


 2 metode de calcul
1. CFD după origini
CFD=Cf gestiune –creştere economică
CFD2007= 2.638.501.511 - 1.695.882.571 = 942.618.940 lei
CFD2008= 2.197.803.364 - 3.824.923.075 = -1.627.119.711 lei
CFD2009= 3.936.607.631 - 1.766.154.222 = 2.170.453.409 lei
CFD2010= 4.748.754.602 - 5.371.133.181 = -622.378.579 lei
CFD2011= 6.634.887.226 - 1.676.412.551 = 4.958.474.675 lei
Cash flow-ul disponibil este acea parte din profitul net care se distribuie investitorilor de capital
după ce s-a plătit impozitul pe profit şi după ce s-a finanţat creşterea economică a firmei. Cash flow-ul
disponibil (CFD) exprimă sumele de bani pe care investitorii de capital (acţionarii şi creditorii) le vor
încasa net de la firmă pe toată perioada previzionată.
CF gestiune = PN+Am+Dob(1-cota de impozitare)
CF gestiune 2007= 1.778.042.301 + 860.459.210 + 0= 2.638.501.511 lei
CF gestiune 2008= 1.022.387.463 + 1.170.900.413 + 5.375.581(1-0.16) = 2.197.803.364 lei
CF gestiune 2009= 1.368.127.631 + 2.466.000.000 + 122.000.000(1-0.16) = 3.936.607.631 lei
CF gestiune 2010= 1.799.154.602 + 2.811.000.000 + 165.000.000(1-0.16) = 4.748.754.602 lei
CF gestiune 2011= 3.685.607.226 + 2.830.000.000 + 142.000.000(1-0.16) = 6.634.887.226 lei
CF gestiune 2012=3.685.607.226 +2.830.000.000 +142.000.000(1-0.16)= 6.634.887.226 RON

În activitatea economica, unele din principalele operaţiuni sunt cele de gestiune


(ocazionate de activitatea curentă):
--de exploatare – cercetare, producţie;
--financiară – diferenţe de curs valutar, dobânzi şi dividende
--excepţională a firmei – amenzi, penalităţi, vânzări de active neamortizate total.

36
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

CF gestiune reprezintă sursa autofinanţării, a remunerării acţionarilor cu dividende şi a


creditorilor cu dobânzi.

Creşterea economică = ∆IMOB + ∆ Alte active circulante nete


CF economică 2007= (16.374.829.978 – 13.092.904.752) + (4.690.827.457 – 6.276.870.106) =
1.695.882.571 lei
CF economică 2008= (19.806.471.218 – 16.374.829.978) + (5.084.109.292 – 4.690.827.457) =
3.824.923.075 lei
CF economică 2009= (22.243.002.582 – 19.806.471.218) + (4.413.732.144 – 5.084.109.292) =
1.766.154.222 lei
CF economică 2010= (26.623.660.873 – 22.243.002.582) + (5.404.207.035 – 4.413.732.144) =
5.371.133.181 lei
CF economică 2011= (28.568.337.614 – 26.623.660.873) + (5.135.942.846 – 5.404.207.035) =
1.676.412.551 lei

2. CFD după destinaţie


Cash-flow disponibil total(CFD)=CFDactionari+CFDcreditori
CFD2007= 918.628.331 - 6.840.998 = 911.787.333 lei
CFD2008= 637.907.623 - 1.451.549.953 = - 813.642.330 lei
CFD2009= 880.578.841 - 1.214.085.184 = -333.506.343 lei
CFD2010= -339.773.688 - 491.118.437 = -830.892.125 lei
CFD2011= 989.790.591 + 1.290.207.148 = 2.279.997.739 lei
CFD2012= 6.634.887.226 - 1.676.412.551 = 4.958.474.675 lei
CFD2012= 6.634.887.226 - 1.676.412.551 = 4.958.474.675 lei

CFD exprimă capacitatea efectivă a societăţii de a remunera acţionarii şi creditorii. Este


efectivă deoarece nu ia în calcul impozitul pe profit. În 2007 firma înregistrează un cash-flow
disponibil pozitiv, adică activitatea firmei generează un flux de lichidităţi către acţionari, deci nu este
necesară o atragere de noi capitaluri de la aceştia sau găsirea de noi surse prin contractarea de datorii
financiare sau credite de trezorerie pentru acoperirea golurilor de casă.

37
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

În anii ce urmează se poate observa un cash-flow disponibil negativ, ceea ce înseamnă


că activitatea firmei nu mai generează un flux de lichidităţi către acţionari şi astfel se recurge la
atragerea de noi capitaluri de la aceştia.
CFDactionari= PN-∆CPR
CFDactionari 2007= 1.778.042.301 – (13.184.118.605 - 12.324.704.630)= 918.628.331 lei
CFDactionari 2008= 1.022.387.463 – (13.568.598.447 - 13.184.118.605)= 637.907.623 lei
CFDactionari 2009= 1.368.127.631 – (14.056.147.239 - 13.568.598.447)= 880.578.841 lei
CFDactionari 2010= 1.799.154.602 – (16.195.075.527 - 14.056.147.239)= -339.773.688 lei
CFDactionari 2011= 3.685.607.226 – (18.890.892.162 - 16.195.075.527)= 989.790.591 lei
CFDactionari 2012= 3.685.607.226 – (18.890.892.162 - 16.195.075.527)= 989.790.591 lei

Un CFDactionari pozitiv asigură creşterea capitalurilor proprii şi remunerarea acţionarilor prin plata
dividentelor.
CFDcreditori= Ch. Dobanzi-∆DAT>1 an
CFDcreditori 2007= 0 – (28.982.010 - 22.141.012)= - 6.840.998 lei
CFDcreditori 2008= 23.563.439 -(1.504.095.402 - 28.982.010)= -1.451.549.953 lei
CFDcreditori 2009= 104.136.725 - (2.822.317.311 - 1.504.095.402)= -1.214.085.184 lei
CFDcreditori 2010= 174.000.000 - (3.487.435.748 - 2.822.317.311)= -491.118.437 lei
CFDcreditori 2011= 58.000.000 - (2.255.228.600 - 3.487.435.748)= 1.290.207.148 lei
CFDcreditori 2012= 58.000.000 - (2.255.228.600 - 3.487.435.748)= 1.290.207.14
Valoarea actuală a întreprinderii=(CFD+V1(AE))/(1+KAE)
Valoarea actuală a întreprinderii= (2.295.179.802+21.146.153.672) / (1+19.09%)
Valoarea actuală a întreprinderii=19.683.712.716 lei
O valoare actuală a întreprinderii pozitivă semnifică înregistrarea unui plus de valoare
la nivelul activului economic ca urmare a unei gestiuni financiare eficiente. Totodată, arată faptul că
activul economic este supraevaluat în bilanţ.
Valoarea actuală a capitalurilor proprii=(CFDactionari+V1(CPR))/(1+KCPR)
Valoarea actuală a capitalurilor proprii=(89.790.591+18.890.892.162)/(1+22.7575797%)
Valoarea actuală a capitalurilor proprii =16.195.075.531 lei
O valoare actuală a capitalurilor proprii pozitivă arată faptul că în bilanţ capitalurile
proprii sunt supraevaluate. De asemenea, semnifică înregistrarea unui plus de valoare la nivelul
capitalurilor proprii.

38
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Valoarea actuală a datoriilor=(CFDcreditori+V1(DAT))/(1+K(DAT))


Valoarea actuală a datoriilor=( 1.305.389.211+2.255.261.510)/(1+2.098283%)
Valoarea actuală a datoriilor =3.487.473.654 lei
O valoare actuală a datoriilor semnifică înregistrarea unui plus de valoare la nivelul datoriilor şi
totodată arată faptul că datoriile sunt supraevaluate în bilanţ.
În concluzie,OMV Petrom prin valoarea unui CFD pozitivă şi crescătoare evidenţiază faptul că
activitatea de gestiune a firmei degajăun fluz de trezorerie pozitiv.Aceasta semnifică o potentială
remunerare în termeni monetari de care pot dispune participanţii la finanţarea firmei (acţionarii).
Mărimea efectivă a acestei remunerări este dată de valoarea cash-flow-ului disponibil, deci depinde de
amploarea autofinanţării şi de modificările patrimoniale datorate mişcării capitalurilor proprii şi
împrumutate.

III) STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND INSTALAREA PRIZELOR


PENTRU MAȘINILE HIBRID ÎN BENZINĂRIILE OMV PETROM

3. EVALUAREA INVESTIŢIEI (cu autofinanţare 100%)

Elementele financiare pentru fundamentarea VAN

Elementele necesare pentru determinarea VAN aferentă investiției sunt reprezentate de


valoarea inițială a acesteia și de cash-flow-urile disponibile generate în primii 5 ani de
funcționar..OMV Petrom va realiza începând cu anul 2013 următoarea investitii :

3.1. Evaluarea efortului investițional


Investiția constă în cumpărarea elementelor necesare construirii unor stații pentru încărcarea
bateriilor mașinilor hybrid . Dorim realizarea acestei investiții deoarece în perioada actuală tot mai
multe persoane își cumpără o astfel de mașină,pe fondul scumpirilor din ce în ce mai mari care ce fac
la carburanți .Astfel oamenii sunt tot mai mulți care doresc să renunțe cel putin parțial la motorină și la
benzină ,în schimbul curentului electric.Deasemenea înainte de toate am încercat sa vedem cât de mare
este piața acestor mașini în Romania,și am observat că aceasta crește destul de la an la an ,iar cu
siguranță în viitor din ce în ce mai multe mașini hibrid vor înlocui mașinile care utilizează
39
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

carburanți.Aceasta se va amortiza liniar pe o perioadă de 5 ani și va fi realizată în proporție de 100%


din surse proprii.Pentru realizarea acestei investiții avem în vedere doua posibilități:achiziția tuturor
elementelor necesare realizării stațiilor însă în acest caz vor fi chetuieli foarte mari cu asamblarea și
montarea lor sau achiziția stațiilor gata de funcționare și aceasta ar face posibilă și derularea
proiectului mult mai repede decât în primul caz. În vedea alegerii uneia dintre variante, am efectuat în
prealabil un studiu al pieței pentru a stabili unui preț estimativ al elementelor pe care ar trebui să le
achiziționăm. Am ales următoarele oferte de preț existente pe piață, considerând că acestea îmbină
calitatea produselor cu dorința noastră de a ne minimiza pe cât posibil cheltuielile generate de
investiție. Centralizate, prețurile elementelor pe care ar trebui să le achiziționăm arată astfel :

Tabel 1:Costul elementelor necesare achiziționării

NR DENUMIREA FIRMA PREȚ DE PREȚ


CRT SPECIFICĂ BUCĂȚI FURNIZOARE CUMPĂRARE/BUCATĂ(RON) TOTAL
Priză tip Schuko-230 16500
1 Vca 550 30
Conector tip 2 550
conform CEI 62196 27500
2 /cablu 3M 5M 50
Contor 550 495000
3 monofazat/trifazat 900
Sistem buton start 550 275000
4 stop 500
Sistem de control 550
access și identificare
utilizator prin card 550000
5 RFID 1000
1364000
Preț /stație 2480
Sursa tabel:prelucrări proprii

În fiecare benzinărie se vor amplasa câte 5 stații de încărcare ,astfel ajungem la un cost al produselor
achiziționate de aproximativ 6.820.000lei.

Însă cheltuielile de asamblare ,instalare-montaj pentru toate elementele achiziționate vor fi mai
mari decât suma acestor produse achiziționate ,de aceea am considerat că este mai benefic pentru noi
să achiziționam stații gata de utilizare.Astfel este nevoie să achiziționam câte 5 stații în fiecare din cele
550 de benzinării ,acestea având un cost total de aproximativ 35000000 lei6(prețul /stație fiind de

6
http://www.e-motionelectric.ro/?q=ro/content/produse-si-servicii
40
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

aproximativ 12700 lei) .De asemenea vor urma cheltuieli de instalare-montare pentru fiecare stație,care
presupunem că 10% din prețul de achiziție al acestor ,precum și cheltuieli transport. Am presupus că în
cazul produselor achiziționate nu se practică niciun discount. Luând în considerare posibilitatea
apariției și a altor cheltuieli ,am estimat faptul că ,costul aferent investiției este de 50.000.000RON.

3.2 Etapa de previziune

Pentru a putea observa impactul pe care îl va avea investiția noastră asupra cash-flow-rilor
viitoare din cadrul firmei, am previzionat mai întâi o evoluție a elementelor financiare în ipoteza în
care nu am realiza proiectul de investiție, și apoi o evoluție care ia în considerare acest proiect de
investiție. Surplusul de valoare dintre cele două situații preconizate îl vom atribui efectului general
determinat de amplasarea statiilor pentru încarcarea masinilor hybrid în 550 de benzinarii.

a)În contextul derulării activității firmei ca și până acum, am elaborat o serie de ipoteze de lucru,
pentru fiecare dintre elementele esențiale în definirea activității firmei :

- CA. Pentru a putea previziona evoluția CA în contextul actual am urmărit istoricul firmei
.Observăm că în anul 2012 valoarea CA este de 19.510.0547.765Făcând o medie a CA a firmei în
ultimii 6 ani observăm că aceasta a crescut în medie cu aproximativ 9%.Tinând cont de aceasta vom
considera că în următorii 5 ani CA va crește cu 9%.Astfel, CA se va situa în limitele următoarelor
valori :

Tabel 2:Evoluția CA fară proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CA(RON) 23392554746 25497884673 27792694294 30294036780 33020500090

Sursa tabel:prelucrări proprii

-CV. Pentru a afla valoarea CV luăm în calcul următoarele elemente din CPP8:
1. Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile 2.501.790.216
2. Alte cheltuieli materiale 42.888.818
7
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/1397127/omv-petrom-sa/
8
http://www.petrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/Petrom/Raport_Anual
41
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

3. Alte cheltuieli externe ( cu energia şi apa) 445.312.430


4. Cheltuieli privind mărfurile 2.025.179.709
5. Salarii şi indemnizaţii 1.275.419.448
6. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 615.086.775
7. Cheltuieli cu prestaţiile externe 1.522.796.166
TOTAL: 8.421.192.008
Astfel, putem calcula ponderea cheltuielilor variabile în cifra de afaceri după formula:
𝐶𝑉 8.421.192.008
𝑣 = 𝐶𝐴 ∗ 100 ; 𝑣 = 12.842.384.017 ∗ 100 = 0,655

Am considerat că ponderea acestora în total CA se va modifica în perioada următoare deoarece vor


crește prețurile la materii prime,energie și astfel am presupun că vor ajunge la o pondere de 69% din
CA,pondere care se va menține constantă pe toată durata de exploatare a proiectului nostru .Acest
lucru nu înseamnă că CV vor rămâne constante, ci dimpotrivă, vor avea un trend ascendent, direct
proporțional cu evoluția CA, fenomen perfect explicabil Astfel, CV vor fi :

Tabel 3:Evoluția CV fară proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CV(RON) 16140862775 17593540424 19176959063 20902885378 22784145062

Sursa tabel:prelucrări proprii

-CF-acestea rămân constante pe toată durata de exploatare a proiectului

Tabel 4:Evoluția CF fară proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CF 1.415.000.000 1.415.000.000 1.415.000.000 1.415.000.000 1.415.000.000

Sursă tabel:prelucrări proprii

42
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-Amortizarea:Conform notelor explicative9, la 31.12.2012, situația amortizării arată astfel

Tabel 5:Evoluția AMO și VCN

ACTIVE
AFERENTE
ALTE
ACTIVITATII INSTALATII
TERENURI(INCLUSIV INSTALATII
DE TEHNICE SI TOTAL
CLADIRI ,UTILAJE SI
PRODUCERE MASINI
MOBILIER
TITEI SI
GAZE
Amortizare(MIL
216.07 1,635 483 88 2,422
RON)
VCN(MIL
RON) 3,375 18,267 5,345 380
27,367
Sursă tabel:prelucrări proprii

Putem presupune că și în continuare AMO rămân la valorile din 2012, fără să luăm în calcul "Alte
diferente", și că fiecare cont de IMO scade de la an la an cu aceeași valoare : nu mai cumpărăm/ nu
vindem nicio imobilizare.Petrom practică o amortizare liniară).

ACTIVE
AFERENTE ALTE
ACTIVITĂȚI INSTALAȚI INSTALAȚI
TERENUR
I DE I TEHNICE I ,UTILAJE TOTAL
I
PRODUCER ȘI MAȘINI ȘI
E TIȚEI SI MOBILIER
GAZE
2014 216.07 1634.91 482.91 88.11 2422.00

2015 216.07 1634.91 482.91 88.11 2422.00


AMORTIZARE(MI 216.07 1634.91 482.91 88.11 2422.00
L RON) 2016

2017 216.07 1634.91 482.91 88.11 2422.00

2018 216.07 1634.91 482.91 20.00 2353.89

VCN(MIL RON) 2294.65 10092.45 2930.45 0.00 15317.55


Sursă tabel:prelucrări proprii

http://petromraport2012.webstyler.ro/files/library/Raport%20anual%20Petrom%20Grup%202012.pdf
43
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-Dobânzile. Având în vedere că firma are o linie de credit10, la care va plăti în continuare dobânzi
mai mari sau cel puțin egale, dar și că își rambursează creditul pe termen lung, și deci și a dobânzilor,
presupunem că dobânzile cresc ușor cu 10% în 2011 și apoi scad cu 5% (firma își rambursează
complet creditul pe termen lung).Dobânzile vor fi aproximativ constante în perioada 2012-2015 :

Tabel 7:Evoluția dobânzilor

2014 2015 2016 2017 2018

Dobânzi 123670347.9 117486830.5 117486830.5 117486830.5 117486830.5

Sursă tabel:prelucrări proprii

-O altă ipoteză în realizarea previziunii este că în perioada 2014-1018 ∆ ACN=0Așadar ,ca urmarea a
acestor previziuni ,cash flow-urilor disponibile ale firmei în perioada 2014-2018 în cazul în care nu se
adopta proiectul se prezintă ca în Tabelul 8.

Tabel 8:Previziune CFD fară proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

1. CA 23392554746 25497884673 27792694294 30294036780 33020500090

CV 16140862775 17593540424 19176959063 20902885378 22784145062

CF expl. 1415000000 1415000000 1415000000 1415000000 1415000000

2. EBITDA 5836691971 6489344249 7200735231 7976151402 8821355028

Amo 2422000000 2422000000 2422000000 2422000000 2353890000

3. EBIT 3414691971 4067344249 4778735231 5554151402 6467465028

Dobanzi 123670347.9 117486830.5 117486830.5 117486830.5 117486830.5

4. EBT 3291021623 3949857418 4661248401 5436664571 6349978198

Imp. pe pr. 526563459.7 631977186.9 745799744.1 869866331.4 1015996512

10
Conform datelor din Raportul anual pe 2012
44
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

5. Rez. net 2764458164 3317880231 3915448656 4566798240 5333981686

CFD 6601458164 7154880231 7752448656 8403798240 9102871686

Sursă tabel:prelucrări proprii

Per ansamblu, se constată faptul că profitul net variază destul de mult în următorii ani.

b) În contextul adoptării proiectului de investiție, activitatea firmei se schimbă și, implicit, și


ipotezele vor deveni altele.Presupunem că cifra de afaceri in cazul adoptarii proiectului va creste cu
9.51% ajungem la următoarea evoluţie a vânzărilor.

Tabel 9:Previziune CA cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CA 23502006149 25737046934 28184640097 30864999370 33800260810

Sursă tabel:prelucrări proprii

-CV-vom presupune aceeași pondere constantă de 69% din CA (CV cresc ușor, o dată cu CA).

Tabel 10:Previziune CV cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CV(RON) 16451404304 17758562384 19447401667 21296849566 23322179959

Sursă tabel:prelucrări proprii

-CF. Presupunem că acestea cresc față de situația fără proiect doarece - apar cheltuieli
suplimentare(cheltuieli cu publicitatea mai mari) .

Tabel 11:Previziune CF cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

CF (RON) 1.480.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000

Sursă tabel:prelucrări proprii

45
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-AMO. Pe lângă AMO presupusă anterior că se derulează, vom adăuga noile AMO. Presupunem că
toate echipamentele / utilajele noi se amortizează liniar, pe o durată de 5 ani.

Tabel 12:Previziune AMO cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

AMO existentă 2.422.000.000 2.422.000.000 2.422.000.000 2.422.000.000 2.353.890.000

AMO "nouă" = Io/n 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

TOTALĂ: 2432000000 2432000000 2432000000 2432000000 2363890000

Sursă tabel:prelucrări proprii

-Dobânzi. Pornim de la premisa că proiectul nostru de investiție se realizează 100% din autofinanțare,
având în vedere că avem un CAF suficient de mare. Prin urmare, dobânzile vor avea același trend ca în
cazul neadoptării investiției, iar “costul” dobânzilor pentru investiție va fi 0.

Tabel 13:Previziune dobânzi cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

Dobânzi 123.670.347.9 117.486.830.5 117.486.830.5 117.486.830.5 117.486.830.5

Sursă tabel:prelucrări proprii

Deoarece avem toate elementele necesare în continuare vom previziona CFD ale firmei în cazul în
care adopta proiectul de investiții.

46
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 14:Previziunea CFD cu proiectul de investiții

2014 2015 2016 2017 2018

1. CA 23502006149 25737046934 28184640097 30864999370 33800260810

CV 16216384243 17758562384 19447401667 21296849566 23322179959

CF expl. 1480000000 1480000000 1480000000 1480000000 1480000000

2. EBITDA 5805621906 6498484549 7257238430 8088149805 8998080851

Amo 2432000000 2432000000 2432000000 2432000000 2363890000

3. EBIT 3373621906 4066484549 4825238430 5656149805 6634190851

Dobanzi 123670347.9 117486830.5 117486830.5 117486830.5 117486830.5

4. EBT 3249951558 3948997719 4707751600 5538662974 6516704021

Imp. pe pr. 519992249.3 631839635 753240255.9 886186075.9 1042672643

5. Rez. net 2729959309 3317158084 3954511344 4652476898 5474031377

CFD 6641959309 7229158084 7866511344 8564476898 9317921377

Sursă tabel:prelucrări proprii

Diferența dintre cele două conturi de rezultate va fi exact plusul de valoare generat de investiția
noastră. Astfel, vom obține scenariul nostru de bază, considerat cel mai probabil a se întâmpla, pentru
care vom calcula indicatorii ce corespund mediului cert și vom elabora ulterior diferite scenarii pentru
mediul incert.Prin urmare, vom determina următorul set de rezultate :

47
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 15:Previziunea CFD pentru proiectul de investiții

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. CA 109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1

CV 75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187.2 538034896.9

CF expl. 65000000 65000000 65000000 65000000 65000000

2. EBITDA -31070065.09 9140300.775 56503199.05 111998403 176725823.2

Amo 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000

-
3. EBIT -41070065.09 859699.2251 46503199.05 101998403 166725823.2

Dobanzi 0 0 0 0 0

-
4. EBT -41070065.09 859699.2251 46503199.05 101998403 166725823.2

Impozit pe
profit -6571210.414 -137551.876 7440511.847 16319744.47 26676131.72

-
5. Profit net -34498854.67 722147.3491 39062687.2 85678658.48 140049691.5

∆Imobilizari 50.000.000

CFD -50.000.000 -20707340.61 6628336.714 29626951.6 48834782.74 64733313.1

Sursă tabel:prelucrări proprii

Pentru calculul cash-flow disponibil am utilizat urmatoarea formula:

CFDt (Cash-flow disponibil) = PN + Amo + Dob(1-τ) - ΔImo - ΔACRnete.11

Vintila, N., “Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe”, Editura ASE, Bucureşti, Colecţia Finanţe
11

Corporative, 2009
48
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 16:Calcul CFD pentru proiectul de investiții

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PN -34498854.67 -722147.3491 39062687.2 85678658.48 140049691.5

AMO 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000

DOB(1
-τ) 0 0 0 0 0

∆IMO -50000000 0 0 0 0 0

CFD -50000000 -24498854.67 9277852.651 49062687.2 95678658.48 150049691.5

Sursă tabel:prelucrări proprii

Pentru valoarea reziduală am presupus că în anul 5 vom vinde investiția la un preț de vânzare de
aproximativ 9523361,164RON.

VR = Pvz - (Pvz –VCN)*0,16 + ∑5𝑖=1 ∆𝐴𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡𝑒𝑖 = 8.000.000 RON. Vom lua în calcul o rată de
impozitare de 16%.

4.Estimarea ratei de actualizare

Estimarea ratei de actualizare reprezintă de fapt o estimare a costului de oportunitate al


capitalului investit12. Acest cost de oportunitate este costul de finanţare al investiţiei din capitaluri
proprii şi va fi apreciat cu o rata de rentabilitate cerută de către investitori asupra acestui proiect.
Costul capitalului propriu reprezintă acea rată de rentabilitate pe care trebuie să o realizeze o firma
astfel încât să menţină valoarea afacerii

Daca rata rentabilităţii este mai mică decât costul de oportunitate, atunci valoarea afacerii scade, iar
dacă rata rentabilităţii este superioară costului de oportunitate, atunci valoarea afacerii creşte.

În general pentru companiile listate la bursă se foloseşte modelul CAPM (Capital Assets
Pricing Model). Riscurile care ameninţă activitatea Petrom pot veni din mai multe direcţii însă cel mai
important este riscul de piaţă adica de variaţie a preţului acţiunilor pe bursă. În model am folosit pentru

12
http://www.tradeville.eu/tradepedia/costul-capitalului
49
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

a exprima rentabilitatea sperată, rentabilitatea celor mai lichide 10 titluri listate pe BVB şi anume
reprezentată de indicele BET13.

Modelul CAPM
kc=Rf+βi*[E(Rm)-R(f)]
E(Ri)= rata asteptata a actiunii sau costul capitalului propriu
Rf = Rata fara risc
E[Rm]= rentabilitatea estimata a pietei financiare
βi= coeficient de volatilitate( considerat ca măsură a riscului)
Etape:
a)Determinarea ratei fără risc
Există mai multe metode de determinare a ratei fără risc .Una dintre ele este randamentul
nominal al obligațiunilor emise de stat .
În cazul nostru,am ales rata fără risc ,ca fiind randamentul nominal al obligațiunilor
RO1320DBN0,
Rf=5.14%
b)Determinarea lui beta
Beta măsoară sensibilitatea rentabilității acțiunilor companiei OMV PETROM la modificarea
indicelui bursier ales pentru a reprezenta piața(indicele BET)
Valorile lui beta:
-β>1 acțiunile sunt mai volatile decât piața
- β=1 acțiuni ale caror evoluție este similară cu piața
- β<1 acțiuni mai putin volatile

OMV PETROM SA este o companie ale cărei acțiuni sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti
,iar pentru aceste companiei indicele beta este indicat în fisa oricarei actiuni pe
www.kmarket.ro,sectiunea:Actiuni listate la bursă.În cazul nostru beta=1.02(aceasta valoare arată ca ă
acțiunile au o evoluție aroximativ similară cu cea a pieței)
c)Determinarea lui Rm
În general rentabilitatea medie a pieței se determină ca randamentul mediu anual al unui indice
reprezentativ pe piață pe o perioadă cât mai lungă de timp .

2 http://www.tradeville.eu/tradepedia/bet
50
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Am calculat randamentul anual al indicelui BET din ultimii 10 ani și obținem:


E[Rm]==0.18052
Având toate elementele necesare putem determina E(Ri)

Kc=5.14%+1.02(18.052%-5.14%)=18.31%
Această valoare a kc este cât de cât aproapiată de valoarea ROE contabilă înregistrată. Rata
rentabilității financiare s-a situat în jurul valorii de 20.05%(vezi excel), remarcându-se o creștere a
ROE în ultimii ani,. Considerăm astfel, încă o dată, că fundamentarea ratei de actualizare utilizată în
continuare este echilibrată si realistă pentru determinarea beneficiilor reale aduse de noul proiect de
investiții.

5. Criterii de evaluare în mediul cert

5.1. VAN

VAN este metoda de evaluare ce ţine cont de cele două faţete ale activităţii investiţionale,
respectiv costurile implicate şi beneficiile aduse și face comparația între fluxul de numerar degajat pe
durata de funcţionare a unui proiect (total şi actualizat la momentul de referinţă) şi efortul investiţional
(total, în valoare actuală) implicat de realizarea acestuia14. Rezultă că VAN este un indicator complet
de eficienţă a investiţiilor de tipul diferenţei. VAN a unui proiect se determină prin deducerea din
valoarea actualizată a veniturilor nete din exploatarea proiectului a valorii investiţiei iniţiale, respectiv
valoarea actualizată a plăţilor nete necesare a fi efectuate pentru punerea în funcţiune a
proiectului.Valoarea actuala netă este considerată cel mai elocvent indicator de selecţie a proiectelor de
investiţie.Indicatorul evidenţiază câştigul efectiv în unităţi monetare comparabile cu cele de la
momentul prezent de care va beneficia întreprinderea prin adoptarea proiectului de investiţii.

Un proiect cu VAN pozitivă va duce la creşterea valorii prezente a firmei, deci este o decizie corectă
să fie acceptat, în timp ce un proiect a cărui VAN este negativă va diminua valoarea stocului de acţiuni
şi trebuie respins. (În cazul unei VAN= 0 investiţia este marginală)

Vintila, N., “Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe”, Editura ASE, Bucureşti, Colecţia Finanţe
14

Corporative, 2009
51
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Formula VAN este următoarea:

n
CFDt VRn
VAN     I0
t 1 (1  k ) (1  k ) n
t
, unde I0= investiţia iniţială, ca flux negativ, respectiv ieşire netă de

numerar; CFt = fluxul de numerar net estimat a fi generat în anul t;. K = rata de actualizare, respectiv
costul capitalului în anul t,n=numărul de ani de funcționare a proiectului;

Iar CFDt (Cash-flow disponibil) = PN + Amo + Dob –Δimo ΔACRnete.

Tabel 17:Calcul CFD actualizate

2014 2015 2016 2017 2018


CFD
-24498854.67 9277852.651 49062687.2 95678658.48 150049691.5
CFD
actualizate
-20707340.61 6628336.714 29626951.6 48834782.74 64733313.1
Sursă tabel:prelucrări proprii

I0 50.000.000

K 18.31%

VR 8.000.000

Astfel obţinem un VAN de 82567343.58 LEI , care este mai mare decât zero, ceea ce înseamnă că
investiţia a fost acoperită și se va obţine şi profit. Prin urmare, investiţia este rentabilă.

5.2. Rata interna de rentabilitate(RIR)


Rata Interna a Rentabilitatii cunoscuta si sub acronimul IRR ( lb. engleza-Internal Rate of return) este
rata de actualizare la care valoarea neta prezenta (valoarea actualizata) a unui flux de venituri și
cheltuieli (viitoare) este egala cu zero15.

Rata internă de rentabilitate este acel factor de actualizare pentru care VAN este 0.

Formula RIR este urmatoarea:

15
http://www.tradeville.eu/tradepedia/rata-interna-a-rentabilitatii
52
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

VAN m
RIR  k m  (k M  k m )  `
VAN m  VAN M

Unde:
km= rata de actualizare cea mai mică;
kM= rata de actualizare cea mai mare;
VANm=VAN estimată pentru km;
VANM= VAN estimată pentru kM;

Calculând în Excel, cu funcţia IRR, obţinem un RIR de 45%. Aceasta este mai mare decât costul
capitalului, de 18.31%. Deci, rata internă de rentabilitate este mai mare decât rentabilitatea cerută de
acţionari, astfel că proiectul de investiţii este rentabil din acest punct de vedere.

În selecţia proiectelor de investiţii este recomandabil să se îmbine criteriul VAN cu criteriul


RIR. Se elimină astfel imperfecţiunile ce însoţesc un criteriu sau altul în luarea deciziei optime de
investiţii. În consecinţă, avem două reguli pentru selecţia proiectelor eficiente:

Regula VAN: se acceptă numai proiectele de investiţii cu VAN>0

Regula RIR: se acceptă numai proiectele de investiţii cu RIR>k

Luând în considerare cele două reguli, proiectul de investiţii se va accepta.

5.3 RIRM

În calculul ratei interne de rentabilitate modificată se presupune că toate cash flow-urile


generate de investiţie sunt fructificate la o rată de rentabilitate caracteristică firmei.

Rata de rentabilitate a firmei este de 19,7% în anul 2012 ,calculate ca raport între profitul net și
cifra de afaceri din acest an.

Rata de rentabilitate firma=PN/CA16= 3.850.620.876/ 19.510.054.765=19,73%

16
Vintila Georgeta,Gestiunea financiară a intreprinderii,Ed Didactica si Pedagogica ,2010
53
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Astfel ,utilizând aceasta rata de rentabilitate obținem:

5 ∑5𝑖=1 𝐶𝐹𝐷𝑖∙(1+𝑟)5−𝑖 + 𝑉𝑅
RIRM = √ − 1 = 35%
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒

5.4. Termenul de recuperare(TR)

Termenul de recuperare reprezintă durata în care investiţia se recuperează prin cash flow-urile
disponibile. Este de preferat să fie cat mai mică. Ne folosim de CFD actualizate, în acest caz TR fiind
3ani şi 193 zile. Investiţia se recuperează în mai puţin de 5 ani.

TR=3 ani +(Io-15547947070/64382729.74)*360=3 ani și 193 zile

Termenul de recuperare este foarte important doarece cu cât este mai mic ,cu atat scade riscul de a nu
se recupera investiția.În cazul nostrum investiția se recupereaza relativ repede ,ceea ce arată că si din
punctul de vedere al termenului de recuperare proiectul ar trebui acceptat.

Tabel 18:Calculul termenului de recuperare

CFD

CFD CUMULATE

INVESTIȚIA ACTUALIZ. ACTUALIZ.

0 -50.000.000

1 -20707340.61 -20707340.61

2 6628336.714 -14079003.9

3 29626951.6 15547947.7

4 48834782.74 64382729.74

5 64733313.1 129116042.8

Sursă tabel:prelucrări proprii

54
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

5.5 Indicele de profitabilitate(IP)


Indicele de profitabilitate, spre deosebire de VAN, ţine cont şi de efortul investiţional realizat de
întreprindere pentru realizarea proiectului. Astfel, indicele de profitabilitate este un indicator mai
relevant, deoarece exprimă câştigul net obţinut pentru o unitate monetară investită, fiind calculat ca
raport între cash flow-urile disponibile actualizate şi valoarea investiţiei.

𝑉𝐴𝑁
IP = = 1.65> 0.
𝐼

IP este mai mare decât 0, Deci proiectul va fi considerat profitabil.

În concluzie, folosind cei 5 indicatori de măsurare a performanţei investiţiei, am obţinut că


VAN > 0, RIR > k, RIRM de 37.02%, TR mai mic decat durata investitiei de 5 ani, IP >0. Putem
afirma, deci, că proiectul de investiţii este profitabil.

6.Analiza fezabilităţii financiare a proiectului de investiţii cu ajutorul tehnicilor în


mediu incert

6.1Analiza de sensibilitate

Dificultatea în evaluarea unor proiecte de investiţii adoptate în practică apare datorită unei
multitudini de factori, interconectaţi sau nu, care acţionează asupra acestora. Analiza de sensibilitate ia
în considerare faptul că valoarea indicatorilor de performanţă ai unui proiect de investiţii este
determinată de mai mulţi factori: Piața , Segmentul, Prețul unitar, Cheltuieli variabile unitare,
Cheltuieli fixe.
Astfel pornim de la modelul de determinare a cash-flow-urilor anuale vom face simularea
modelului pe trei stări (optimistă, neutră, pesimistă). Prin urmare, obținem pentru fiecare stare
probabilă un nou VAN și vedem astfel diferența din valorile VAN nou obținute și valoarea din mediul
cert . În cadrul acestei analize de sensibilitate considerăm că la o stare probabilă se modifică un singur
factor al CFD, ceilalţi rămânând constanţi.

55
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Vom analiza în continuare impactul pe care il are acest factor prin recalcularea indicatorului VAN în
condițiile în care piața se află în scenariu favorabil/nefavorabil iar toți ceilalți factori se mențin la
nivelul din scenariul normal .

Pornind de la formula :

CFD=(CA-CV-CF-Amortizare)*(1-cota de impozitare)+Amortizare =(P*S*p-P*S*v-CF-


Amortizare)(1-cota de impozitare)+Amortizare

Unde:

P-reprezintă piața aferentă proiectului nostru de investiții(încărcarea bateriilor mașinilor hibrid)

S-segmentul(cota de piață deținută de OMV PETROM)

p-prețul unitar(costul încărcării unei baterii pentru masinile hibrid)

Initial vom determina modificarea CA ,CFD ,VAN ,RIR ,IP ca urmare a creșterii valorii pieței
cu 10% față de mediul neutru .

Formula de mai sus în aceste condiții devine :

CF=(1.1*Pn*Sn*pn-1.1Pn*Sn*vn-CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare=(1.1*CAn-1.1CVn-
CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

Observăm astfel că în urma creșterii pieței cu 10% atât CA ,cât și CV vor crește tot cu 10%, în
condițiile în care celelalte variabile nu se modifică și astfel vom obține rezultatele prezentate în tabelul
de mai jos

Tabel 19:Calcul CFDg ca urmare a creșterii P cu 10%

Scenariu optimist-creșterea pieței cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
120396543.2 263078486.6 431140383.7 628058849.2 857736792.1
CA
83073614.83 181524155.8 297486864.8 433360605.9 591838386.5
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-27677071.6 16554330.85 68653518.95 129698243.3 200898405.5
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
56
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-37677071.6 6554330.852 58653518.95 119698243.3 190898405.5


EBIT
-6028331.456 1048692.936 9384563.032 19151718.92 30543744.89
IMP
-31648740.14 5505637.916 49268955.92 100546524.3 160354660.7
PN
-21648740.14 15505637.92 59268955.92 110546524.3 170354660.7
CFD
-18481082.59 11077626.79 35790100.15 56423402.92 73493130.68
CFDg
Sursă tabel:prelucrări

În aceste condiții indicatorii de performanță înregistrează următoarele valori:

VAN=111754478 LEI

IP=2.23

RIR=53%

Observăm astfel că se obține o valoare actualizată netă cu 29187134.42 lei mai mare decât valoarea
obținută în mediu cert( considerat în analiza noastră de sensibilitate ,mediul neutru).

De asemenea indicele de profitabilitate crește cu 0.58 ,iar rata interna de rentabilitate a companiei
crește cu 8 puncte procentuale.

Daca însă considerăm că piața scade cu 10% ,CA și CV scad în același sens și cu aceeași procent de
10%.

CF=(0.9*Pn*Sn*pn-0.9Pn*Sn*vn-CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare=(0.9*CAn-0.9CVn-
CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

Tabel 20:Calcul CFDg ca urmare a scăderii Pcu 10%

Scenariu pesimist-scaderea pieței cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
98506262.65 215246034.5 352751223 513866331.2 701784648.1
CA
67969321.23 148519763.8 243398343.9 354567768.5 484231407.2
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-34463058.58 1726270.697 44352879.14 94298562.66 152553240.9
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO

57
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-44463058.58 -8273729.303 34352879.14 84298562.66 142553240.9


EBIT
-7114089.373 -1323796.688 5496460.663 13487770.03 22808518.54
IMP
-37348969.21 -6949932.614 28856418.48 70810792.63 119744722.4
PN
-27348969.21 3050067.386 38856418.48 80810792.63 129744722.4
CFD
-23347250.48 2179046.639 23463803.06 41246162.56 55973495.52
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

Rezultatele obținute în urma acestui scenariu sunt:

VAN= 53142393.7 lei

IP=1.06 ,RIR=35%

Asa cum era de asteptat odata cu scăderea pieței ,VAN a scăzut comparativ cu mediu neutru ,cu o
valoare de 29424949.88lei ,valoare mai mare decât cea obținută între diferența dintre VAN în
condițiile în care piata crește cu 10% și VAN din mediu neutru. Un alt factor care prin variația sa duce
la modificarea indicatorilor de performanță ai proiectului nostru este cota de piață deținută de
companie.În cazul creșterii acesteia cu 10% - CF=(Pn*1.1*Sn*pn-Pn*1.1*Sn*vn-CFn-
Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(1.1*CAn-1.1CVn- CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

În cazul scăderii cotei de piață cu 10%  CF=(Pn*0.9*Sn*pn-Pn*0.9*Sn*vn-CFn-


Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(0.9*CAn-0.9CVn- CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

Așa cum se observă în formulele de mai sus , vom obține aceleași rezultate pentru indicatorii de
performanță ca în cazul în care piata crește/scade cu 10%.Deasemenea o alta variabilă care prin
variația sa duce la modificarea VAN și a celorlalți indicatori este prețul unitar.Presupunem că și acesta
crește și scade cu 10% ,în condițiile în care celelate variabile răman nemodificate.

CFD=(Pn*Sn*1.1*pn-Pn*1.1*Sn*vn-CFn-Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(1.1*CAn-CVn-
CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

58
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 21:Calcul CFDg ca urmare a creșterii p cu 10%

Scenariu optimist creșterea prețului unitar cu 10%

2014 2015 2016 2017 2018


120396543.2 263078486.6 431140383.7 628058849.2 857736792.1
CA
75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187.2 538034896.9
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-20124924.79 33056526.83 95697779.38 169094662 254701895.2
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-30124924.79 23056526.83 85697779.38 159094662 244701895.2
EBIT
-4819987.967 3689044.293 13711644.7 25455145.92 39152303.24
IMP
-25304936.83 19367482.54 71986134.68 133639516.1 205549592
PN
-15304936.83 29367482.54 81986134.68 143639516.1 215549592
CFD
-13065508.65 20980885.35 49508075.96 73314202.68 92990789.16
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

În acest caz doar cifra de afaceri se va modifică în același sens și cu același procent cu care se
modifică prețul unitar.

Vom obține:

VAN= 177355580.9 lei

IP=3.54

RIR=70%

Odată cu creșterea prețului unitar ,VAN a crescut cu o valoarea aproape de două ori mai mare ,iar
indicele de profitabilitate a ajuns la 3.54 .În ceea ce privește rata internă de rentabilitate aceasta a
crescut cu aproximativ 25 puncte procentuale. Dacă o să considerăm însă că prețul unitar o să scadă
cu 10% ,atunci și cifra de afaceri o să scadă cu 10% față de perioada înregistrată în mediul neutru.

59
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 22:Calcul CFDg ca urmare a scăderii p cu 10%

Scenariu pesimist-scăderea prețului unitar cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
98506262.65 215246034.5 352751223 513866331.2 701784648.1
CA
75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187.2 538034896.9
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-42015205.38 -14775925.28 17308618.71 54902143.94 98749751.22
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-52015205.38 -24775925.28 7308618.709 44902143.94 88749751.22
EBIT
-8322432.861 -3964148.045 1169378.993 7184343.03 14199960.19
IMP
-43692772.52 -20811777.24 6139239.716 37717800.91 74549791.02
PN
-33692772.52 -10811777.24 16139239.72 47717800.91 84549791.02
CFD
-28762824.42 -7724211.916 9745827.253 24355362.81 36475837.03
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

VAN= -12282872.84 lei

IP=0.24

RIR=12%

Observăm că indicele de profitabilitate este aproape 0 ,iar valoarea VAN a scăzut la -12282872.84 lei.

În cazul în care costul variabil mediu o sa scadă cu 10%, atunci și cheltuielile variabile o să scadă
cu 10%

CFD=(Pn*Sn*pn-Pn*Sn*0.9vn-CFn-Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(CAn-0.9*CVn-CFn-
Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

60
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 23:Calcul CFDg ca urmare a scăderii v cu 10%

Scenariu optimist-scăderea v cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1
CA
67969321.23 148519763.8 243398343.9 354567768.5 484231407.2
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-23517918.29 25642496.75 83547459.48 151394821.7 230529312.9
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-33517918.29 15642496.75 73547459.48 141394821.7 220529312.9
EBIT
-5362866.926 2502799.481 11767593.52 22623171.47 35284690.07
IMP
-28155051.36 13139697.27 61779865.96 118771650.2 185244622.8
PN
-18155051.36 23139697.27 71779865.96 128771650.2 195244622.8
CFD
-15498592.59 16531595.27 43344927.41 65725582.5 84230971.58
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

VAN= 147961620.6 LEI

IP=2.95

RIR=63%

Odată cu scăderea costului variabil mediu,VAN crește cu 65394276.99 ,iar rata internă de
rentabilitate crește cu 18 puncte procentuale,iar RIR ajunge la 63% ,o creștere cu 18 puncte procentuale fața
de valoarea din mediul cert.

În cazul în care v crește cu 10% ecuația devine:

CFD=(Pn*Sn*pn-Pn*Sn*1.1vn-CFn-Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(CAn-1.1*CVn-CFn-
Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

61
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 24:Calcul CFDg ca urmare a creșterii v cu 10%

Scenariu pesimist-creșterea v cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1
CA
83073614.83 181524155.8 297486864.8 433360605.9 591838386.5
CV
65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CF
-38622211.89 -7361895.204 29458938.61 72601984.23 122922333.5
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-48622211.89 -17361895.2 19458938.61 62601984.23 112922333.5
EBIT
-7779553.903 -2777903.233 3113430.178 10016317.48 18067573.37
IMP
-40842657.99 -14583991.97 16345508.44 52585666.76 94854760.17
PN
-30842657.99 -4583991.971 26345508.44 62585666.76 104854760.2
CFD
-26329740.47 -3274921.841 15908975.8 31943982.99 45235654.61
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

VAN= 17111087.5 lei

IP=0.34

RIR=24%

În continuare vom analiza cazul în care CF scad cu 10%,iar toate celelalte elemente rămân
nemodificate(scenariu optimist):

62
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 25:Calcul CFDg ca urmare a reducerii CF cu 10%

Scenariu optimist-scăderea CF cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1
CA
75886306.04 165826756 271773983.3 395921833.6 540733306.2
CV
58500000 58500000 58500000 58500000 58500000
CF
-24934903.1 14835504.61 61671820.05 116540756.6 180527413.9
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-34934903.1 4835504.609 51671820.05 106540756.6 170527413.9
EBIT
-5589584.496 773680.7375 8267491.208 17046521.06 27284386.23
IMP
-29345318.6 4061823.872 43404328.84 89494235.56 143243027.7
PN
-19345318.6 14061823.87 53404328.84 99494235.56 153243027.7
CFD
-16514699.17 10046128.88 32248691.55 50782269.05 66110958.25
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

VAN= 96300485 lei ,IP=1.92 , iar RIR devine 50%.

Însă poate exista și cazul în care cheltuielile fixe cresc cu un procent de 10%(scenariu pesimist)

Tabel 26:Calcul CFDg ca urmare a creșterii CF cu 10%

Scenariu pesimist-creșterea CF cu 10%


2014 2015 2016 2017 2018
109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1
CA
75886306.04 165826756 271773983.3 395921833.6 540733306.2
CV
71500000 71500000 71500000 71500000 71500000
CF
-37934903.1 1835504.609 48671820.05 103540756.6 167527413.9
EBITDA
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
AMO
-47934903.1 -8164495.391 38671820.05 93540756.61 157527413.9
EBIT
-7669584.496 -1306319.263 6187491.208 14966521.06 25204386.23
IMP

63
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

-40265318.6 -6858176.128 32484328.84 78574235.56 132323027.7


PN
-30265318.6 3141823.872 42484328.84 88574235.56 142323027.7
CFD
-25836877.76 2244599.834 25654549.85 45208655.92 61399933.71
CFDg
Sursă tabel:prelucrări proprii

În continuare vom prezenta rezultatele sintetizate obținute prin intermediul analizei de


senzitivitate:

Tabel 27:Variația VAN la modificarea prețului

∆%Pret unitar VAN


-10% -12282872.84
0% 82567343.58
10% 177355580.9
Sursă tabel:prelucrări proprii

Tabel 28:Variația VAN la modificarea pieței și a cotei de piață

∆%Piață VAN ∆%Cota de piață VAN


-10% 53142393.7 -10% 53142393.7
0% 82567343.58 0% 82567343.58
10% 111754478 10% 111754478
Sursă tabel:prelucrări proprii

Tabel 29:Variația VAN la modificarea CVM și CF

∆%CVM VAN ∆%CF VAN


-10% 147961620.6 -10% 96300484.97
0% 82567343.58 0% 82567343.58
10% 17111087.5 10% 62297997.97
Sursă tabel:prelucrări proprii

Vom determina matricea VAN pentru diferite stări față de mediu neutru

64
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 30:Matricea VAN

SCENARIUL
MATRICEA
VAN PESIMIST NEUTRU OPTIMIST
Pret unitar -12282872.84 82567343.58 177355580.9
piata 53142393.7 82567343.58 111754478
cota de piata 53142393.7 82567343.58 111754478
CVM 17111087.5 82567343.58 147961620.6
CF 62297997.97 82567343.58 96300484.97
Sursă tabel:prelucrări proprii

Din analiza matricei VAN observăm că se înregistrează doar o singură valoare negativă
VAN=-12282872.84. Aceasta se realizează atunci când preţul unitar scade cu 10%. Ce trebuie
menționat este faptul că VAN-ul este mai volatil la modificarea prețului unitar decat la modificarea
costului total mediu sau a cheltuielilor fixe,deoarece când oricare dintre acestea 2 crește cu 10 %,VAN
înregistrează în continuare valori pozitive. Rezultatele obținute prin analiza de senzitivitate coincid cu
realitatea economică. Prețul este cel mai senzitiv factor pentru CFD. Al doilea factor senzitiv în cadrul
acestei analize sunt cheltuielile variabile unitare. Din matricea prezentată anterior, se observă că la o
creştere cu 10% a cheltuielilor variabile unitare, VAN-ul obținut este de 17111087.5, acesta
înregistrând o scădere foarte mare ,iar cand cheltuielile variabile scad cu 10%,se obtine un VAN
147961620.6,care arată o creștere evidentă a valorii actualizate nete ,comparativ cu mediul neutru .
Cum era de așteptat,cheltuielile fixe influențează VAN în ceea mai mică proporție.Astfel atunci când
acestea scad cu 10%,variația VAN comparativ cu mediul neutru este de 13733141.39 lei,o variație
destul de mică .La fel de mică este și variația în sensul scăderii,deci rezultă că acesta este factorul cel
mai stabil,deoarece și în mediu optimist și în cel pesimist,valorile VAN sunt apropiate de cele din
mediul normal..În ceea ce privește piața și segmentul de piață ,acestea influențează în același sens și
cu aceeași mărime atât CA cât și cheltuielile variabile ,ceea ce duce la modificarea cu aceeași valoare
a VAN.

Pentru a surprinde impactul modificării unei variabile asupra unui indicator de performanță se
poate calcula coeficientul de elasticitate ,care exprimă modificarea relativă a indicatorului determinată
de modificarea cu 1% a variabilei respective.

Coeficienții de elasticitate sunt:

65
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

VANmodif −VANinitial
∆% VAN VANinitial
e= = CAmodif − CAinitial
∆%CA
CAinitial

unde: VAN modificat reprezintă valoarea înregistrată de VAN în mediul pesimist/optimist

VANinitial-VAN din mediul cert

CA modificat reprezintă valoarea înregistrată de CAîn mediul pesimist/optimist

CAinitial-CA din mediul cert

Vom determina coeficientii de elacticitate între VAN și CA în funcție de factorul care a determinat
creșterea sau scăderea CA.

Modificarea pieței

VANmodif −VANinitial
∆% VAN VANinitial
e= = CAmodif − CAinitial =3,53
∆%CA
CAinitial

Semnul acestui indicator (+)arată că modificarea pieței duce la modificarea VAN în același sens.În
ceea ce privește valoarea 3,53 aceasta semnifică o amptitudine mai mare a modificării indicatorului
VAN comparativ cumodificarea pieței.

Modificarea prețului unitar

VANmodif −VANinitial
∆% VAN VANinitial
e= = CAmodif − CAinitial = 11.48
∆%CA
CAinitial

Între prețul unitar și CA ,respectiv VAN există o relație directă (atunci knd prețul unitar crește va crește și CA
și implicit va crește și valoarea VAN.Elasticitatea în acest caz înregistrează o valoarea destul de mare de 11,48
ceea ce atată încă odată faptul că prețul este cel mai senzitiv factor

Modificarea Cotei de piață

Modificarea cotei de piață determină aceleași valori ale elasticității ca modificarea pieței

Modificarea CV

66
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

VANmodif −VANinitial
∆% VAN VANinitial
e= = CV𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓 − CV𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 =-7.92
∆%CV
CV𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

unde :CVmodificat-CV din mediul pessimist/optimist

CVinitial-CV din mediul neutru

Din analiza de sensitivitate când am determinat valorile VAN ,acestea scad atunci cheltuielile
variabile cresc și invers,valoarea elasticității este negativă ,ceea ce arată faptul că între VAN si
cheltuielile variabile există o relație inversă ( la o creștere a CV cu 1%,VAN scade cu un procent mult
mai mare).

Modificarea CF

VANmodif −VANinitial
∆% VAN VANinitial
e= = CF𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓 − CF𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 =-1,6637
∆%CF
CF𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

Acest indicator arată încă odata faptul ca între CF si VAN este o relație indirectă ,iar valoarea
de -1,66 care este o valoarea mica comparativ cu celelate elasticități obținute ,arată că aceasta este
variabila a carei modificări influenteaza cel mai putin variațiile VAN.

6.2Tehnica scenariilor

Pentru a putea observa modificarea valorii actualizate nete, a ratei interne de rentabilitate ṣi a
indicelui de profitabilitate în ipoteza în care mai mulṭi factori se modifică simultan am presupus un
scenariu pesimist ṣi unul optimist, rezultatele analizei în mediul cert fiind rezultatele scenariului de
bază(neutru).
Aceste scenarii iau în considerare modalităṭile de evoluṭie a variabilelor explicative ale
indicatorilor de performanţă, aferenţi proiectului de investiṭii pentru cele mai probabile stări
economice ce se preconizează a apărea în viitor.
Pentru fiecare scenariu se asociază o anumită probabilitate.
Tehnica scenariilor prezintă avantajul de a oferi prezentarea unei imagini de ansamblu asupra
indicatorilor de performanṭă aferenṭi proiectului de investiṭii, în condiṭiile luării în considerare a mai
multor variabile ṣi totodată, a legăturilor existente între acestea pentru fiecare scenariu avut în vedere.

67
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Vom considera scenariul de baza-mediul cert-în care variabilele au cele mai probabile valori .
În scenariul optimist considerăm că toate variabilele se modifică :piață,segment,preț unitar vor
crește cu 10%, iar costul variabil mediu și cheltuielile fixe o să scadă cu 10%.
Astfel formula pentru calculul CFD raportată la elementele din mediu neutru devine:

CFD=(1.1Pn*1.1Sn*1.1pn-1.1Pn*1.1Sn*0.9vn-0.9CFn-Amortizare)(1-imp)-
Amortizare=(1.331CAn-1.089*CVn- 0.9CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

În scenariu pesimist am presupus că toate variabilele se modifică astfel : piața,segment,preț unitar


vor scădea cu 10%,iar costul variabil mediu și cheltuielile fixe o să crească cu 10%.
CFD=(0.9Pn*0.9Sn*0.9pn-0.9Pn*0.9Sn*1.1vn-0.9CFn-Amortizare)(1-imp)-Amortizare=(0.729CAn-
0.891*CVn- 1.1CFn-Amortizare)(1-cimp)-Amortizare

Rezultatele obținute aplicând aceste formule sunt

Tabel 31:Tehnica scenariilor

Scenariu Probabilitate 2014 2015 2016 2017 2018 VAN


CA 79790072.74 174349288 285728490.7 416231728 568445565
CV 67289628.01 147034566.2 240964360.5 351022091 479389093
CF Pesimist 25% 71500000 71500000 71500000 71500000 71500000
-
CFDg -40942143.1 -25882673.2 -12976564.3 -1956534.4 7411797.69 121239947
CA 109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590 779760720
CV 75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187 538034897
Neutru 50%
CF 65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
CFDg -20707340.6 6628336.714 29626951.6 48834782.7 64733313.1 82567343.6
CA 145679817.3 318324968.8 521679864.3 759951208 1037861518
CV 82242878.68 179708914.2 294511996.1 429027000 585920003
Optimist 25%
CF 58500000 58500000 58500000 58500000 58500000
CFDg 4906119.557 50210313.73 89140070.44 122385532 150567362 371005828
Sursă tabel:prelucrări proprii

Observăm astfel că în scenariul pesimist obținem pentru VAN o valoare negativă de -121239947 lei
,iar în scenariu optimist obținem o valoarea cu mult mai mare decât cea din mediul cert și anume de
371005828 lei .

68
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

În ceea ce privește indicele de profitabilitate,acesta înregistrează în mediul optimist valoarea de -


2.42 .Observăm că acesta scade drastic comparativ cu mediu neutru unde înregistra valoarea de
1.65;iar în mediul pesimist ajunge la o valoare mult mai mare,de 7,42.

Rata interna de rentabilitate va lua deasemenea valori cu variații foarte mari față de scenariul neutru
,în scenariu pesimist va ajunge la -44%,iar în scenariul optimist o să crească la 115%.

După ce am calculat fiecare dintre cele trei scenarii vom determina media de VAN în funcție de
care vom determina deviația standard a acesteia

Tabel 32:Determinarea mediei CFD

CA 2014 2015 2016 2017 2018


media 109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590.2 779760720.1
deviatia 10945140.29 23916226.06 39194580.34 57096259.02 77976072.01
CV
MEDIA 75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187.2 538034896.9
deviatia 7552146.803 16502195.98 27044260.43 39396418.72 53803489.69
CF
MEDIA 65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
deviatia 6500000 6500000 6500000 6500000 6500000
CFD
MEDIA -18914454.72 10318659.08 35263485.91 56421260.06 74237490.96
Sursă tabel:prelucrări proprii

Tabel 33:Parametrii VAN

VAN
MEDIA 110777741.3

DEVIAȚIA STANDARD 247332459.8

COEFICIENTUL DE VARIAȚIE 2.232690944


Sursă tabel:prelucrări proprii

În urma realizării tehnicii scenariilor,obținem E[VAN]=110777741.3 și o deviație standard foarte


mare de 247332459,8.Ca și la analiza de sensitivitate (unde am avut o singură excepție de VAN
negativ ),observam că valoarea actualizată netă înregistrează în medie o valoarea pozitică ,ceea ce
arată din nou că investiției noastră are foarte mari șanse sa aducă profit.

69
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

6.3 Simularea Monte Carlo

Tehnica scenariilor oferă informații suplimentare despre riscurile unui proiect de investiții,însă în
cadrul acestuia sunt luate în calcul doar 3 variante de scenarii posibile pentru realizările VAN ,însă în
realitate există o mulțime de posibilități .

De aceea în continuare vom realiza simularea Monte Carlo care combină atat aspecte din analiza de
senzitivitatea cât și din distributia de probabilitate

Tehnica Monte – Carlo ia în considerare, pentru fiecare dintre variabile (CA, CV, CF ect), un
anumit interval în care pot înregistra valori, precum şi o anumită lege de evoluţie ( chiar o anumită
distribuţie de probabilitate pentru variabila respectivă).

Simularea Monte Carlo am realizat-o în excel ,folosind Platforma Risk Solver.

Pentru aceasta am introdus date pentru 3 scenarii: pesimist optimist si neutru astfel:

Tabel 34:Scenarii CA pentru realizarea Simulării Monte Carlo

Scenariu CA 2014 2015 2016 2017 2018


Pesimist 1 79790072.74 174349288 285728490.7 416231728 568445565
Neutru 2 109451402.9 239162260.6 391945803.4 570962590 779760720
Optimist 3 145679817.3 318324968.8 521679864.3 759951208 1.038E+09
Sursă tabel:prelucrări proprii

Tabel 35:Scenarii CV pentru realizarea Simulării Monte Carlo

Scenariu Cheltuieli
variabile 2014 2015 2016 2017 2018
Pesimist 1 67289628.01 147034566.2 240964360.5 351022091 479389093
Neutru 2 75521468.03 165021959.8 270442604.3 393964187 538034897
Optimist 3 82242878.68 179708914.2 294511996.1 429027000 585920003
Sursă tabel:prelucrări proprii

Tabel 36:Scenarii CF pentru realizarea Simulării Monte Carlo

Scenariu Cheltuieli fixe


Pesimist 1 71500000
Neutru 2 65000000
Optimist 3 58500000
Sursă tabel:prelucrări proprii
70
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Următorul pas a fost realizarea unui tabel centralizat :

Tabel 37:Scenarii CA,CV ,CF realizarea Simulării Monte Carlo

ANALIZA 2014 2015 2016 2017 2018


Scenariu 1 3 1 3 3
CA 79790072.74 318324969 240964360 759951208 1.038E+09
CHELTUIELI
VARIABILE 77194821.15 166771407 260353286 409195827 512918186
CF 71500000 58500000 71500000 58500000 58500000
Sursă tabel:prelucrări proprii

În acest tabel am folosit funcția choose() în excel ,pentru a returna automat valorile CA,CV,CF în
funcție de scenariu. De asemenea celulele care cuprind scenariul vor returna valori sub
funcția:psiIntUniform(),iar funcția choose() din celulele cheltuielilor variabile va fi înlocuită cu funcția
PsiTriangular().

Utilizând platforma risk solver,opțiunea output s-a realizat simularea pentru 1000 de scenarii.

În urma rulării obținem distribuția VAN :

Figura 1:Distribuția VAN

71
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Tabel 38:Media si dispersia VAN obținute prin realizarea Simulării Monte Carlo

E[VAN] 53,324 mil

𝝈(VAN) 101,5712 mil

Sursă tabel:prelucrări proprii

Observăm astfel că E[VAN]=53324301.83 este situată mult sub valoarea de baza din scenariul neutru
,însă are valoarea mai mare ca 0 ,ceea ce înseamna că proiectul de investiții are șanse foarte mari să își
recupereze investiția și să realizeze și profit.Deviația standard =101.571238 mil

Important de precizat este faptul că acest grafic a fost realizat pe baza datelor de la momentul
respectiv, ulterior acesta modificându-se odată cu o nouă generare a simulării Monte Carlo.

Astfel dupa o noua rulare a simulării obținem:

Figura 2:Noua distribuție VAN

E[VAN]=53330138

𝜎(VAN)=100583243

72
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Ceea ce este important de menționat este faptul de indiferent de câte ori rulam simularea ,media
VAN înregistrează valori care nu scad sub 50000000.

Determinarea probabilităţii ca VAN să fie negativ/pozitiv

P[VAN<=0]=P[Z>=-E[VAN]/ 𝛔[VAN]]

Observăm că în primul grafic care a rezultat din prima rulare a simularii Monte Carlo , unde Mean
este E(VAN) și Standard deviation este 𝜎(𝑉𝐴𝑁) se obtine o probabilitate ca VAN să fie negativ de
21.01%( şi deci o probabilitate ca VAN să fie pozitiv de 78.99%).

De asemenea în urma rularii Monte Carlo obținem media cash-flow-urilor actualizate pe toți cei 5 ani.

Am prezentat rezultatele în Tabel 39:

Tabel 39:Media CFD obținute prin realizarea Simulării Monte Carlo

2014 2015 2016 2017 2018


MEDIE CFD -
act -14082906 14116440.95 32003574 57642707 74109044
Sursă tabel:prelucrări proprii

Observăm că la fel ca în mediu cert în primul an de derulare a proiectului se va obține un cash-flow


negativ, media acestuia fiind de -14082906,urmând ca și în ceilalti ani să se păstreze aceeași tendință
din mediul cert șcash-flow-urile cresc de la an la an ,însă media este mult mai mică decât valorile din
mediul cert.

În figura de mai jos am prezentat distribuția cash-flow-ului din ultimul an.Observăm că media este de
74109043,6 în timp ce deviația standard are o valoare mai mică,de 70346467,09.

73
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Figura 3: Distribuție CFD din ultimul an

Observăm că în urma realizării simulării Monte Carlo prin intermediul Platformei Risk Solver
riscul acestei investiții este destul de mare (aproximativ 101 mil) ,mai mare decât valoarea VAN ,de
aceea am hotarât să realizăm această simulare și prin altă metodă pentru a compara rezultatele.

Vom lua rezultatele din mediul cert pentru toate variabilele:

Tabel40 :Variabilele utilizate pentru realizarea Simulării Monte Carlo

2013 2014 2015 2016 2017


CA 109451403 239162261 391945803 570962590 779760720
CV 75521468 165021960 270442604 393964187 538034897
CF 65000000 65000000 65000000 65000000 65000000
Amo 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
EBT -41070065 -859699 46503199 101998403 166725823
Imp -6571210 -137552 7440512 16319744 26676132
PN -34498855 -722147 39062687 85678658 140049692
CFD -24498854.67 9277852.651 49062687.2 95678658.48 150049691.5
Sursă tabel:prelucrări proprii

74
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Următorul pas este determinarea abaterilor standard ale acestor variabile .Pentru aceasta am presupun
ca cifra de afaceri se modifică ,cu 10%,iar costurile cu 5%.Astfel utilizând următoarele formule am
realizat cele 1000 de simulări:

CA=CANEUTRU*(1+ 𝛔CA(RAND()+RAND()-1)

CV=CVNEUTRU*(1+𝛔CV(RAND()+RAND()-1)

CF=CFNEUTRU*(1+𝛔CF(RAND()+RAND()-1

Distribuția de probabilitate a VAN


80%
60%
40%
20%
Frecventa
0%
63368106…
56094587…

70641625…
77915144…
85188663…
92462182…
99735701…
10700922…
11428273…
12155625…
12882977…
13610329…
14337681…
15065033…
15792385…
16519737…
17247089…
17974441…
18829937…

SURSĂ GRAFIC:SURSE PROPRII

Astfel, s-au calculat CFD şi indicatorul VAN pentru 1000 scenarii17 și s-au obținut următoarele
rezultate18:

Tabel 41:Media și varianța :Simularea Monte-Carlo

E(VAN) = 127932397.55
σ(VAN) = 22876779.69
CV(VAN)= 0.178819284
Sursă tabel:prelucrări proprii

După cum observăm,datele obținute prin aceasta metodă de realizare a simulării Monte Carlo sunt
mult mai apropiate de valorile la care ne așteptam ,iar varianța în acest caz este mult mai mica:22876779,69

17
Rezultatele simularii sunt prezentate în Anexe
18
Valori care se schimbă în mod aleator la fiecare modificare efectuată în Excel

75
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

media VAN pe 1000 de scenarii este de 127932397,55 RON, este mai mare decât zero, ceea ce înseamnă că
proiectul de investiţii are şanse foarte mari să își recupereze investiţia şi să realizeze şi profit.

3.4 Arborele de decizii

Arborele de decizii este o metodă de management care ține cont de impactul factorilor de risc
asupra proiectului de investiții dar și de reacțiile de raspuns la acestea pe care le pot avea în vedere
managerii firmei .Toate aceste reactii pot fi reprezentate sub forma unei structuri arborescente . În
ceea ce priveste firma,aceasta poate oricând să ia decizia de a vinde investiţia realizată ,unei alte
companii sau, în cazul în care această investiţie se dovedeşte a fi profitabilă, de a dori să o extindă pe
o perioada mai lunga de timp.

În structura arborelui de decizie există doua tipuri de noduri :

-nodul de tip eveniment –în aceste puncte decizia nu aparține investitorului .VAN în nodul de tip
eveniment este media fluxurilor financiare prevăzute pentru fiecare stare previzionată ponderate cu
probabilitățile de apariție.

-noduri de tip decizie-în aceste puncte investitorul ia decizia în funcție de informțtiile cumulate la
momentul respectiv .Se alege ramura care asigură maximizarea VAN.

Prima etapă în efectuarea procesului decizional o reprezintă estimarea probabilităților de apariție


asociată fiecărui eveniment și a fluxurilor corespunzătoare.

76
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Arborele de decizie

77
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Am creat arborele de decizie ținând cont de posibilitatea companiei de a investi în stații noi pentru
încărcarea bateriilor masinilor hibrid ,dar și posibilitatea de a cumpăra stații deja folosite ,la un cost
mult mai redus.

Vom face investiția la momentul 0 de 50000000 lei în elemente noi și de 30000000 lei în stații deja
folosite.Dacă la momentul 1 investiţia nu este abandonată, am luat în considerare 3 scenarii cărora le-
am asociat probabilităţi:

Scenariul optimist - în care valoarea cash-flow-urilor obţinute este mai mare decât cea estimată
iniţial : 25%

Scenariul neutru - în care se obţin cash-flow-urile estimate : 50%

Scenariul pesimist - în care cash-flow-urile scad faţă de ceea ce am estimat iniţial cu rata de
scădere calculată anterior: 25%

În cazul investiției în stații deja folosite putem obține la momentul 1 ,20000000 cu o probabilitate de
0,6 în cazul unei concurențe puternică pe această piața ,sau 30000000 în cazul unei concurențe mai
puternice pe aceasta piață.Dacă există concurența puternică compania noastra poate decide la sfârșitul
anului 1 să vândă stațiile vechi la pretul de 10000000 și să cumpere altele noi la prețul de 30000000
sau să cumpere stații noi(la același preț) și să le păstreze și pe cele vechi

De asemenea am determinat VAN A și VAN BD și VAN BC.VAN A reprezintă VAN-UL obținut ca


urmare a investiției în stații noi ,iar VAN B este cel obținut ca urmare a investiției în echipamente
folosite.

VAN A=47149847,43

VANBD=69282535,37

VANBC=59560326,26

Văzând aceste rezultate ,precum și arborele în ansamblu ,observăm că cea mai buna decizie de a
investi în elemente vechi ,urmănd ca în anul următor să fie cumpărate și elemente noi la un preț mai
mic decât cel in cazul deciziei inițiale în stații noi.

78
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

7. Finanţarea proiectului de investiţii. Determinarea VANA

Până acum am presupus că proiectul de investiţii se finanţează din surse proprii de finanţare. În
practică, s-a realizat o separare a deciziei de investiţii de cea de finanţare: mai întâi este analizat
proiectul, independent de modalitatea de finanţare, şi se concluzionează dacă este profitabil sau nu.
Dacă da, atunci trebuie găsite surse de finanțare, care pot fi: noi împrumuturi, emisiunea de acţiuni sau
de obligaţiuni. Atragerea de resurse externe de către firmă va genera costuri (prin plata comisioanelor
de emisiune de acţiuni, plata dobânzilor), astfel încât, la nivel global, valoarea obţinută din realizarea
şi finanţarea proiectului va fi diferită de VAN calculat în ipoteza autofinanțării.

VAN obținută din procesul de investiții trebuie ajustată prin analiza impactului finanțării iar VAN de
finanțare se calculează ca diferenţă între valoarea actuală a încasărilor şi valoarea actuală a plăţilor
generate de activitatea de finanţare a investiţiei.

Evaluarea proiectelor de investiţii, în conformitate cu criteriul VAN, se face prin două metode:

•costul mediu ponderat, ajustat în funcţie de modalitatea de finanţare , respectiv în funcţie de


efectele finanţării reale asupra costului capitalului:

𝐿 𝐶𝑃𝑅 𝐷𝐴𝑇
𝑘𝑒𝑐 = 𝑘𝑐 𝐶𝑃𝑅+𝐷𝐴𝑇 + 𝑘𝑑 (1 − 𝜏) 𝐶𝑃𝑅+𝐷𝐴𝑇;

𝐶𝐹𝐷 ∗
𝑉𝐴𝑁𝐴 = ∑ (1+𝑘 𝐿𝑡 )𝑡 , 𝐶𝐹𝐷𝑡∗ = 𝑃𝑁 + 𝐴𝑚𝑜 + 𝐷𝑜𝑏(1 − 𝜏) − 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑐.
𝑒𝑐

•valoarea actuală netă, ajustată (VANA), obţinută prin corectarea VAN de investiţii, integral
autofinanţată, cu VAN a deciziei de finanţare, respectiv cu valoarea actuală a efectelor finanţării reale
(comisioane, dobânzi etc.):

Pentru a calcula VANA utilizând costul mediu ponderat vom folos relațiile:

𝐶𝑃𝑅 𝐷𝐴𝑇
𝑘 = 𝑘𝑐 𝐶𝑃𝑅+𝐷𝐴𝑇 + 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑏(1 − 𝜏) 𝐶𝑃𝑅+𝐷𝐴𝑇

Kec=kc*CPR/(CPR+DAT)+kDS*DTS/(DTS+DTLS+CPR)+kDL*DTL/(DTL+DTS+CPR)

K=18.31%*0.7695+9%*0.84*0.23=15.83%

Se poate observa că se obține un cost mai mic al capitalului: 15.83% < 18.31% (costul
capitalului corespunzător ipotezei în care investiția era integral autofinanțată).

79
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

VANA calculată utilizând metoda costului mediu ponderat se bazează pe ipoteza conform căreia se
păstrează structura capitalurilor proprii si a datoriilor pe perioadă nedeterminată.

Deși OMV PETROM are surse suficiente pentru a își autofinanța investiția,vom presupune că
pentru finanțare :
I) Va lua un credit în valoare de 50000000 ,la rata de dobândă de 7.25% pe care il va rambursa la
scadență.
7,25% = rata de referință BNR+2%
Creditul este luat în 2013,perioada când rata de referință BNR =5.25%
Am presupus acest calcul al ratei de dobândă ,uitându-ne în istoricul firmei .În anul 2011 OMV
PETROM ia un credit la o rată a dobânzii egală cu rata de referință +o marjă inițială de 1.9%.Am
presupun că așa se va împrumuta și în cazul acesta

În acest caz trebuie sa calculăm din nou VAN din mediul cert deoarece în ipoteza în care compania va
acoperi costul finanțări dintr-un credit ,vom folosi ca rată de actualizare kecl=15.83% determinat mai
sus.Astfel CFD actualizate la noua rată devin :

Tabel 42:CFDG recalculate

2014 2015 2016 2017 2018


CFDG -
21150699.02 6915209.76 31570987.2 53153375.8 71966407.75
Sursă tabel:prelucrări proprii

Prin urmare,VAN devine: 96292218.82 lei

Graficul de rambursare al creditului contractat :

Tabel 43:Graficul de rambursare

Economie
AN VR Dobanda Rata Anuitate fiscala
1 50000000 3625000 0 3625000 580000
2 50000000 3625000 0 3625000 580000
3 50000000 3625000 0 3625000 580000

4 50000000 3625000 50000000 53625000 580000


Sursă tabel:prelucrări proprii
80
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

În acest caz VANfinanțare=580000*4=2320000 lei

Acum putem determina VANA care are la baza aceste ipoteze:

VANA=VANCERT+VANfinantare=96292218.82+2320000=98612218.82 lei

În acest caz VANA>>VANCERT ceea ce înseamnă că este mai profitabil pentru firma să se împrumute,
decât să realizeze investiţia numai din surse proprii, cu atât mai mult cu cât economia fiscală
actualizată se consideră drept un câștig al investitorului (și implicit, într-o diminuare a investiției
inițiale) și nu o pierdere.

II) Firma se va autofinanța într-o proporție de 40%  costul de finanțare și va contracta un credit în
valoarea de 30000000 la o rata a dobanzii de 7.25%(aceeasi ca in cazul precedent),pe o perioadă de 4
ani ;rambursarea făcându-se prin anuități constante.
În cazul creditului VAN finanțare =suma economiilor fiscale
Graficul de rambursare a creditului

Tabel 44:Grafic de rambursare

ECONOMIE
AN VR DOBANDA RATA ANUITATE FISCALĂ
1 30000000 2175000 6731882 8906882.037 348000

2 23268118 1686939 7219943 8906882.037 269910.1684

3 16048174 1163493 7743389 8906882.037 186158.8239

4 8304785 602096.9 8304785 8906882.037 96335.50704

Sursă tabel:prelucrări proprii

Observăm din tabelul de mai sus că valoarea totală a economiei fiscale va fi egală cu 900404.4993 lei.

VANFINANȚARE= 900404.4993lei

În acest caz VANA devine:

VANA=VANMEDIU CERT+VANFINANTARE=82567343.58+900404.4993l =83467748.08 LEI

Se observă și în acest caz că VANA =83467748.08 este mai mare decât VAN =82567343.58 RON,

81
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

III) În continuare vom presupune că firma nu se autofinanțează și nici nu contractează un credit,ci va


realiza finanțarea proiectului prin emisiune de acțiuni.

În acest sens vom presuspune că OMV PETROM va realiza o emisiune de acțiuni a cărei valoare să
fie egală cu valoare investiției: 50000000 lei.

VN a unei actiuni=0.1

Valoare emisiune=50000000,deci compania OMV PETROM va emite un număr de 50000000 acțiuni.

VANfinanțare= - comision

Comisionul plătit de OMV Petrom pentru o emisiune de acțiuni de 500000000 este egal cu 0.325%
din prețul total

Acest comision cuprinde taxa BVB pentru tranzactionarea acțiunilor la secțiunea de oferte publice -
0,135% din valoarea vanzarilor, precum și comisionul Depozitarului Central de 0,008%.

Valoarea emisiunii=500000000/(1-comision)=501630298.5

Comision=0.325%*501630298.5=1630298.47  VANfinantare=-1630298.47

VANA=VANMEDIUL CERT+VANFINANTARE=80937045.11

În concluzie ,cea mai mare valoare VANA se înregistrează atunci când firma contractează un
credit egal cu valoarea investiției.Așadar,cel mai oportun pentru compania noastra este să contracteze
un credit în valoare de 50000000 lei pentru a suporta costurile finanțării proiectului.

8.Concluzii
Aşa cum s-a putut observa din prezentarea companiei, societatea OMV Petrom este cel mai
mare producător de petrol şi gaze din ţara noastră, cu o tendinţă de extindere atât în România cât şi în
celelalte ţări din SE Europei.

Pentru început, am prezentat diagnosticurile societăţii în cauză de unde în diagnosticul juridic


putem observa acţionarul majoritar al companiei, OMV Austria, cu 51% este urmat de Fondul
Proprietatea, BERD dar şi alţi acţionari.

82
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Diagnosticul comercial ne-a arătat care pot fi clienţii, persoane fizice sau juridice, că Petrom
deşi este prima în top are companii foarte mari cu care trebuie să ţină piept dar mai ales că nu are
nevoie de furnizori doarece materia primă este colectată natural. De asemenea, OMV este un angajator
preferat datorită condiţiilor foarte bune de muncă oferite, având aproximativ 35.000 de angajaţi în
întreaga lume.

Din punct de vedere tehnologic, ne-am referit la modul în care sunt prelucraţi şi obţinuţi
carburanţii, dar şi la avantajele existenţei staţiilor GPL care aşa cum ar putea face şi prizele pentru
maşinile hibrid, au adus noi clienţi companiei.

Odată elaborat diagnosticul financiar, am constatat că situaţia netă a fost pozitivă, fapt ce indică
o bună funcţionare a companiei Petrom chiar şi pe timp de criză, exprimând valoarea activelor
realizată la un moment dat.

În perioada 2007-2008 se poate observa că NFR a fost pozitivă, ceea ce înseamnă că există un
dezechilibru la momentul respectiv între resurse şi nevoi. Iată că, într-un oarecare mod, criză a afectat
şi compania Petrom.Astfel, chiar dacă rentabilitatea a fost mare şi riscurile au fost ridicate.

TN reprezintă echilibrul întregii firme. Având în vedere că a fost pozitivă pe parcursul anilor
analizaţi, înseamnă ca echilibrul a fost realizat.

Calculând indicatorii financiari se obţine un rezultat net pozitiv în creştere, şi cu o CAF>0 ceea
ce înseamnă că întreprinderea îşi poate finanţa dezvoltarea şi activitatea de exploatare viitoare din
surse proprii.

De asemenea, cash-flow-ul calculat pe parcursul celor 3 ani fiind negativ arată eforturile
întreprinse de societate pentru dezvoltare şi pentru rambursarea datoriilor financiare contractate.

Având în vedere existenta cash-fow-ului disponibil pozitiv în toţi anii studiaţi, se poate observa
un surplus de disponibilităţi băneşti generat de operaţiile de gestiune după finanţarea creşterii
economice a întreprinderii.

Analizând compoziţia CFD se poate afirma că în proporţie foarte mare, întreprinderea


prioriteaza plata datoriilor.

83
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Analizând toate aceste date din istoricul firmei ,că ar fi oportună realizarea unei investiții în
cadrul acestei companii ,o investiție care să ii aduca un plus de profit de pe o piața care în următorii ani
va fi în plină dezvoltare

În ceea ce priveşte investiţia am ajuns la concluzia că investiţia noastră va fi de 50.000.000


RON.

Previzionând elementele financiare mai întâi în condiţiile în care nu s-ar realiza investiţia
obţinem un rezultat net de 5333981686, cu o CA de 33.020.500.090. Pe de altă parte, dacă
previzionam aceleaşi elemente în condiţiile în care am realiza investiţia, rezultatul net ar fi de
5474031377şi o CA de 33.815.696.129, astfel investiţia propusă de noi este rentabilă şi va putea fi
realizată, CA crescând cu aproximativ 9% în următorii 5 ani raportându-ne la cei 6 ani anteriori.

Folosind modelul CAPM am obţinut un kinv de 18,31%.

Pentru măsurarea performanţei investiţiei în mediul cert, am obţinut un VAN pozitiv,


RIR=45%, RIRM=30,05%, TR de 3 ani şi 193 zile, deci mai mic decât durata investiţiei de 5 ani dar şi
cu indicele de profitabilitate diferit de 0, așadar proiectul este profitabil.

Analiza de sensibilitate examinează cât de sensibilă este VAN a unui proiect când se produc
schimbări ale ipotezelor, precum în cazul nostru: modificarea pieţei, modificarea preţului unitar, a
CVM dar şi a CF.

Utilizând analiza de senzitivitate obținem o singură valoare negativă pentru VAN (-


12282872.84RON). Aceasta se realizează atunci când preţul unitar scade cu 10%. Ce trebuie menționat
este faptul că VAN-ul este mai volatil la modificarea prețului unitar și nu atinge o valoare negativă
când cresc cheltuielile fixe sau variabile. Al doilea factor senzitiv în cadrul acestei analize sunt
cheltuielile variabile unitare. Cum era de așteptat, piaţa şi segmentul de piaţă influenţează în acelaşi
sens şi cu aceeaşi mărime VAN. Factorul cel mai stabil este reprezentat CF. Variaţia acestora conduce
la valori apropiate de VAN ul obținut în starea neutră.
Probabilitatea ca VAN să fie negativ, folosind analiza Monte Carlo pe 1000 scenarii, este de
numai 21%,ar valoarea medie pe care o va avea VAN =53,324 MIL,însă si devația standard
înregistrează o valoare foarte mare .
De asemenea am evaluat în mediul incert și prin intermediul arborelui de decizie.

84
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Am presupun faptul că,am face investiție de 50000000 în tehnologie nouă,dar și că o valoare de


25000000 o vom investi în tehnologie veche .
Determinând VAN-urile tuturor situațiilor posibile ,am ajuns la concluzia că decizia optima
pentru se obține VAN cel mai mare este chiar decizia luată de noi ,de a investi în tehnologie nouă
În final, s-a analizat oportunitatea contractării de credite şi a majorării capitalului pentru
investiţia propusă. Se constată astfel că VANA în cazul contractării unui credit care să acopere costul
investițional >VAN din mediul cert, deci este mai bine să se apeleze la un credit pentru realizarea
investiţiei.,decât să se autofinanțeze.În schimb nu este recomandat ca pentru finanțare să se folosească
emisiunea de acțiuni deoarece s-a obținut un VANA<VANmediul cert.
Așadar în urma acestor analize am ajuns la concluzia că această investiție ar fi profitabila .

85
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Bibliografie:

-Dragota, V si colectivul“Management financiar”, Vol.II, Editura Economica, 2003


- Vintila, N., “Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe”, Editura ASE, Bucureşti, Colecţia Finanţe
Corporative, 2009
- Stancu, I. “Finante corporative cu excel”, ed 4, Ed.Economica, Bucuresti, 2012
- Dragota, V (coordonator) “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de
fezabilitate”, Editura ASE, 2009
-Vintila G,”Gestiunea financiara a intreprinderii”,Ed.Didactica si Pedagogica,2010
-www.bnr.ro
-www.bvb.com
-www.kmarket.ro
-www.zf.com
-www.petrom.com
-www.tradeville.com
-www.money.ro
- www.e-motionelectric.ro

86
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

ANEXE

Simularea Monte Carlo


CFD2014 CFD2015 CFD2016 CFD2017 CFD2018 VAN
- 144,910,730.32
sim 1 26150549 11911492 50192608 88812828 192077345 lei
- 116,787,861.49
sim 2 27325421 15875811 41440024 87789982 136087680.5 lei
-
sim 3 28425524 -507010 35154143 81337280 137167015.1 97,530,071.03 lei
- 146,765,532.87
sim 4 20205478 9975595 60217622 1.14E+08 143643741.8 lei
- 137,392,507.59
sim 5 28517216 4146942 64965920 99452013 158879612.6 lei
- 160,169,965.83
sim 6 25228799 6708869 68238381 1.21E+08 171032349.5 lei
- 127,178,795.52
sim 7 22896161 16289134 60644363 78560813 134849331.7 lei
- 128,714,490.68
sim 8 26753628 2964398 51362412 1.12E+08 141098940 lei
- 143,686,460.27
sim 9 27274464 10804174 45488060 1.24E+08 157866361 lei
-
sim 10 27310985 9241231 33854251 76432271 105426319.1 88,454,694.29 lei
- 119,282,328.32
sim 11 22871053 10861819 36548696 82576859 154460041.7 lei
- 112,190,092.04
sim 12 27976661 6051857 39754572 81731746 152501419.3 lei
- 103,108,171.94
sim 13 27895027 10910839 34267836 81204658 131546862.4 lei
- 128,574,231.09
sim 14 26393525 8749039 45538134 89413055 165727853.9 lei
- 146,478,504.81
sim 15 22828919 17140014 46630996 1.13E+08 157144496.2 lei
- 110,022,168.19
sim 16 21065021 8036288 37927959 84944981 129403667.5 lei
- 145,012,057.31
sim 17 20150634 13303277 51471888 1E+08 162753757.3 lei
- 134,993,781.51
sim 18 19735267 8567986 54256920 1.01E+08 141572885.4 lei
- 161,168,891.38
sim 19 23204889 14797641 65227512 1.02E+08 182066494.7 lei
- 108,760,535.18
sim 20 28320349 6500579 49176127 78031366 135672420.3 lei
sim 990 - 288185.7 45392942 90122196 137550473.5 113,037,906.64
87
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

23565765 lei
- 121,611,146.15
sim 991 25193513 2031819 40395720 1.06E+08 145511917.7 lei
-
sim 992 27543370 -2450481 48154406 69401215 100515267 82,833,322.78 lei
- 129,069,203.97
sim 993 22353886 9139721 59656117 1E+08 125861611.4 lei
-
sim 994 27244429 17088185 40364470 69681054 105050773.2 94,440,406.52 lei
- 154,911,237.05
sim 995 23975565 10655329 52787908 1.34E+08 155619255.5 lei
- 139,740,615.63
sim 996 24848157 3235825 42466537 98402581 191377282.6 lei
- 145,303,203.34
sim 997 23277879 11258957 57948953 99479529 164962938.2 lei
- 132,669,519.30
sim 998 23882749 5067601 56217375 95032244 154801853.4 lei
- 103,606,690.35
sim 999 24170942 2031110 40882011 86351380 124763915.4 lei
sim - 120,196,048.97
1000 28876956 11038797 45826856 1.08E+08 125203205.5 lei

Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10 - RON -

SOLD LA
Denumirea indicatorului Nr. rd.
01.01.2007 31.12.2007
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 13,092,904,752 16,374,829,978
I. Imobilizari
6 156,036,169 303,556,285
necorporale
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 7 4,569,464,880 4,625,066,039
2. Instalatii tehnice si
8 2,166,773,872 2,407,088,782
masini
3. Alte instalatii, utilaje si
9 49,123,969 69,548,752
mobilier
4. Avansuri si imobilizari
10 1,620,069,725 3,462,629,204
corporale in curs
Total imobilizari
11 8,405,432,446 10,564,332,777
corporale:
III. Imobilizari
18 4,531,436,137 5,506,940,916
financiare
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 6,276,870,106 4,690,827,457

88
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

I. Stocuri
1. Materii prime si
20 712,996,617 905,440,044
materiale consumabile
2. Productia in curs de
21 227,229,774 249,540,812
executie
3. Produse finite si
22 485,333,385 721,053,519
marfuri
4. Avansuri pentru
23 39,568,843 46,340,968
cumparari stocuri
Total stocuri: 24 1,465,128,619 1,922,375,343
II. Creante 30 1,360,715,806 2,015,809,727
III. Investitii financiare
33 0 7,616
pe termen scurt
IV. Casa si conturi la
34 3,451,025,681 752,634,771
banci

C. CHELTUIELI IN AVANS 36 89,716,940 95,376,124

D. DATORII: Sumele care


trebuie platite intr-o
45 2,257,229,755 2,580,025,427
perioada de pana la un
an:

E. ACTIVE CIRCULANTE /
46 4,016,232,131 2,042,617,251
DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS


47 17,109,136,883 18,417,447,229
DATORII CURENTE
G. DATORII: Sumele care
trebuie platite intr-o
56 22,141,012 28,982,010
perioada mai mare de un
an:
H. PROVIZIOANE 60 4,753,739,904 5,196,454,236
I. VENITURI IN AVANS: 63 101,676,497 171,453,281
J. CAPITAL SI REZERVE 85 12,324,704,630 13,184,118,605
Total capitaluri proprii
83 12,324,704,630 13,184,118,605
din care:
I. Capital 67 5,664,410,834 5,664,410,834
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din
69 74,590,359 57,417,759
reevaluare
IV. Rezerve 74 5,570,252,487 5,792,755,272
V. Profitul sau pierderea reportat:
Sold C 78 1,015,450,950 1,521,411
Sold D 79 0 0

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C 80 2,285,490,203 1,778,042,301


Sold D 81 2,285,490,203 0
Repartizarea profitului 82 2,285,490,203 110,028,972

89
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Contul de profit si pierdere-2007

Formularul 20 - RON -

REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE


Denumirea indicatorului Nr. rd.

31.12.2006 31.12.2007
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neta 1 13,078,308,815 12,284,378,408
Venituri din exploatare -
10 13,415,789,582 12,484,946,724
TOTAL
Cheltuieli din exploatare
32 10,638,401,293 10,520,348,294
- TOTAL
Profitul sau pierderea din exploatare
- Profit 33 2,777,388,289 1,964,598,430
- Pierdere 34 0 0
Venituri financiare -
42 517,245,405 498,296,964
TOTAL
Cheltuieli financiare -
49 748,466,721 313,268,366
TOTAL
Profitul sau pierderea financiar(a)
- Profit 50 0 185,028,598
- Pierdere 51 231,221,316 0
14. Profitul sau pierderea curent(a)
- Profit 52 2,546,166,973 2,149,627,028
- Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli
55 0 0
extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit 56 0 0
- Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 13,933,034,987 12,983,243,688
Cheltuieli totale 59 11,386,868,014 10,833,616,660
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 60 2,546,166,973 2,149,627,028
- Pierdere 61 0 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit 64 2,285,490,203 1,778,042,301


- Pierdere 65 0 0

90
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Rezultate financiare la data 31.12.2008 - conform OMFP nr. 1752/2005


Formularul 10 - RON -

SOLD LA
Denumirea indicatorului Nr. rd.
01.01.2008 31.12.2008
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 16,374,829,978 19,806,471,218
I. Imobilizari necorporale 6 303,556,285 1,129,715,521
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 7 4,625,066,039 6,803,105,041
2. Instalatii tehnice si masini 8 2,407,088,782 2,372,378,280
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 9 69,548,752 93,219,526

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 3,462,629,204 4,386,971,350

Total imobilizari corporale: 11 10,564,332,777 13,655,674,197


III. Imobilizari financiare 18 5,506,940,916 5,021,081,500
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 4,690,827,457 5,084,109,292
I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile 20 905,440,044 1,140,181,226

2. Productia in curs de executie 21 249,540,812 156,525,477


3. Produse finite si marfuri 22 721,053,519 1,003,210,319
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 46,340,968 94,517,339
Total stocuri: 24 1,922,375,343 2,394,434,361
II. Creante 30 2,015,809,727 1,704,211,989
III. Investitii financiare pe termen
33 7,616 724,024,630
scurt
IV. Casa si conturi la banci 34 752,634,771 261,438,312
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 95,376,124 36,865,667
D. DATORII: Sumele care trebuie
platite intr-o perioada de pana la un 45 2,580,025,427 3,446,027,370
an:
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII
46 2,042,617,251 1,546,602,219
CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
47 18,417,447,229 21,353,073,437
CURENTE
G. DATORII: Sumele care trebuie
platite intr-o perioada mai mare de un 56 28,982,010 1,504,095,402
an:
H. PROVIZIOANE 60 5,196,454,236 6,262,466,399
I. VENITURI IN AVANS: 63 171,453,281 146,258,559
J. CAPITAL SI REZERVE 85 13,184,118,605 13,568,598,447

91
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Total capitaluri proprii din care: 83 13,184,118,605 13,568,598,447


I. Capital Contul de profit
67 si pierdere-2008 5,664,410,834 5,664,410,834
Formularul 20 capital
II. Prime de 68 - RON - 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 57,417,759 50,904,252
REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE
IV. Rezerve 74 5,792,755,272
RAPORTARE 6,315,308,717
Denumirea indicatorului Nr. rd.
V. Profitul sau pierderea reportat:
31.12.2007 31.12.2008
Sold C 78 1,521,411 587,632,269
A B 1 2
Sold D 79 0 0
1. Cifra de afaceri neta 1 12,284,378,408 16,750,726,457
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
Venituri din exploatare - TOTAL 10 12,484,946,724 17,399,624,687
Sold C 80 1,778,042,301 1,022,387,463
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 10,520,348,294 16,090,391,456
Sold D 81 1,778,042,301 0
Profitul sau pierderea din exploatare
Repartizarea profitului 82 110,028,972 72,045,088
- Profit 33 1,964,598,430 1,309,233,231
- Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 498,296,964 1,931,761,930
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 313,268,366 1,635,431,821
Profitul sau pierderea financiar(a)
- Profit 50 185,028,598 296,330,109
- Pierdere 51 0 0
14. Profitul sau pierderea curent(a)
- Profit 52 2,149,627,028 1,605,563,340
- Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit 56 0 0
- Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 12,983,243,688 19,331,386,617
Cheltuieli totale 59 10,833,616,660 17,725,823,277
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 60 2,149,627,028 1,605,563,340
- Pierdere 61 0 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit 64 1,778,042,301 1,022,387,463


- Pierdere 65 0 0

92
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Situatia patrimoniului 2009


Formularul 10 - RON -

Denumirea SOLD LA
Nr. rd.
indicatorului
01.01.2009 31.12.2009
A B 1 2
A. ACTIVE
19 19,806,471,218 22,243,002,582
IMOBILIZATE
I. Imobilizari
6 1,129,715,521 987,168,130
necorporale
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si
7 6,803,105,041 8,328,497,496
constructii
2. Instalatii
8 2,372,378,280 3,133,097,459
tehnice si masini
3. Alte instalatii,
9 93,219,526 90,574,329
utilaje si mobilier
4. Avansuri si
imobilizari corporale 10 4,386,971,350 4,276,599,535
in curs
Total imobilizari
11 13,655,674,197 15,828,768,819
corporale:
III. Imobilizari
18 5,021,081,500 5,427,065,633
financiare
B. ACTIVE
35 5,084,109,292 4,413,732,144
CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materii prime si
materiale 20 1,140,181,226 1,045,174,928
consumabile
2. Productia in
21 156,525,477 123,714,225
curs de executie
3. Produse finite si
22 1,003,210,319 886,239,888
marfuri
4. Avansuri pentru
23 94,517,339 42,760,821
cumparari stocuri
Total stocuri: 24 2,394,434,361 2,097,889,862
II. Creante 30 1,704,211,989 2,035,806,491
III. Investitii
financiare pe 33 724,024,630 0
termen scurt
IV. Casa si conturi
34 261,438,312 280,035,791
la banci
C. CHELTUIELI IN
36 36,865,667 56,803,658
AVANS
D. DATORII:
Sumele care
trebuie platite 45 3,446,027,370 3,561,335,579
intr-o perioada de
pana la un an:
E. ACTIVE
CIRCULANTE /
46 1,546,602,219 823,564,982
DATORII CURENTE
NETE

93
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

F. TOTAL ACTIVE
MINUS DATORII 47 21,353,073,437 23,066,567,564
CURENTE
G. DATORII:
Sumele care
trebuie platite
56 1,504,095,402 2,822,317,311
intr-o perioada
mai mare de un
an:
H. PROVIZIOANE 60 6,262,466,399 6,176,529,278
I. VENITURI IN
63 146,258,559 97,208,977
AVANS:
J. CAPITAL SI
85 13,568,598,447 14,056,147,239
REZERVE
Total capitaluri
83 13,568,598,447 14,056,147,239
proprii din care:
I. Capital 67 5,664,410,834 5,664,410,834
II. Prime de
68 0 0
capital
III. Rezerve din
69 50,904,252 81,614,855
reevaluare
IV. Rezerve 74 6,315,308,717 5,483,143,103
V. Profitul sau pierderea reportat:
Sold C 78 587,632,269 1,537,974,645
Sold D 79 0 0

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C 80 1,022,387,463 1,368,127,631


Sold D 81 1,022,387,463 0
Repartizarea
82 72,045,088 79,123,829
profitului

Contul de profit si pierdere-2009


Formularul 20 - RON -

REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE


Denumirea RAPORTARE
Nr. rd.
indicatorului

31.12.2008 31.12.2009
A B 1 2
1. Cifra de afaceri
1 16,750,726,457 12,842,384,017
neta
Venituri din
exploatare - 10 17,399,624,687 13,206,182,757
TOTAL
Cheltuieli din
exploatare - 32 16,090,391,456 12,008,904,293
TOTAL
Profitul sau pierderea din exploatare
- Profit 33 1,309,233,231 1,197,278,464
- Pierdere 34 0 0

94
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Venituri financiare
42 1,931,761,930 1,119,379,543
- TOTAL

Cheltuieli
49 1,635,431,821 619,138,262
financiare - TOTAL

Profitul sau pierderea financiar(a)


- Profit 50 296,330,109 500,241,281
- Pierdere 51 0 0
14. Profitul sau pierderea curent(a)
- Profit 52 1,605,563,340 1,697,519,745
- Pierdere 53 0 0
Venituri
54 0 0
extraordinare
16. Cheltuieli
55 0 0
extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit 56 0 0
- Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 19,331,386,617 14,325,562,300
Cheltuieli totale 59 17,725,823,277 12,628,042,555
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 60 1,605,563,340 1,697,519,745
- Pierdere 61 0 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit 64 1,022,387,463 1,368,127,631


- Pierdere 65 0 0

Rezultate financiare la
Situatia data 31.12.2010 -
patrimoniului conform OMFP nr.
1752/2005

Formularul 10 - RON -

Denumirea SOLD LA
Nr. rd.
indicatorului
01.01.2010 31.12.2010
A B 1 2
A. ACTIVE
19 22,243,002,582 26,623,660,873
IMOBILIZATE
I. Imobilizari
6 987,168,130 1,142,211,459
necorporale
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si
7 8,328,497,496 10,508,760,278
constructii

95
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

2. Instalatii tehnice
8 3,133,097,459 3,259,207,499
si masini
3. Alte instalatii,
9 90,574,329 24,779,572
utilaje si mobilier
4. Avansuri si
imobilizari corporale 10 4,276,599,535 4,977,157,299
in curs
Total imobilizari
11 15,828,768,819 18,769,904,648
corporale:
III. Imobilizari
18 5,427,065,633 6,711,544,766
financiare
B. ACTIVE
35 4,413,732,144 5,404,207,035
CIRCULANTE
I. Stocuri

1. Materii prime si
20 1,045,174,928 762,517,925
materiale consumabile

2. Productia in curs
21 123,714,225 125,554,299
de executie
3. Produse finite si
22 886,239,888 884,358,689
marfuri
4. Avansuri pentru
23 42,760,821 56,266,052
cumparari stocuri
Total stocuri: 24 2,097,889,862 1,828,696,965
II. Creante 30 2,035,806,491 2,159,418,564
III. Investitii pe
33 - -
termen scurt
IV. Casa si conturi
34 280,035,791 1,416,091,506
la banci
C. CHELTUIELI IN
36 56,803,658 74,208,255
AVANS
D. DATORII:
Sumele care trebuie
platite intr-o 45 3,561,335,579 4,884,114,200
perioada de pana la
un an:
E. ACTIVE
CIRCULANTE /
46 824,063,601 574,917,368
DATORII CURENTE
NETE
F. TOTAL ACTIVE
MINUS DATORII 47 23,067,066,183 27,198,578,241
CURENTE
G. DATORII:
Sumele care trebuie
platite intr-o 56 2,822,317,311 3,487,435,748
perioada mai mare
de un an:
H. PROVIZIOANE 60 6,176,529,278 7,502,395,876
I. VENITURI IN
66 97,208,977 33,054,812
AVANS:
J. CAPITAL SI
REZERVE
I. Capital 70 5,664,410,834 5,664,410,834
II. Prime de capital 71 - -
III. Rezerve din
72 81,614,855 55,357,958
reevaluare
IV. Rezerve 77 5,483,143,103 5,950,901,204
Actiuni proprii 78 - 17,785
96
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Castiguri legate de
instrumentele de 79 - -
capitaluri proprii
Pierderi legate de
instrumentele de 80 - -
capitaluri proprii
V. Profitul sau pierderea reportat:
Sold C 81 1,537,974,645 2,826,978,447
Sold D 82 - -

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C 83 1,368,127,631 1,799,154,602


Sold D 84 - 0
Repartizarea
85 79,123,829 101,709,733
profitului
CAPITALURI
PROPRII - TOTAL
(rd. 70+71+72+77- 86 14,056,147,239 16,195,075,527
78+79-80+81-
82+83-84-85)
Patrimoniul public 87 - -
CAPITALURI -
88 14,056,147,239 16,195,075,527
TOTAL (rd. 86+87)

Contul de profit si
pierdere

Formularul 20 - RON -

REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE


Denumirea RAPORTARE
Nr. rd.
indicatorului

31.12.2009 31.12.2010
A B 1 2
1. Cifra de afaceri
1 12,842,384,017 13,953,092,655
neta
Venituri din
12 13,206,182,757 14,629,238,402
exploatare - TOTAL
Cheltuieli din
35 12,008,904,293 11,427,544,855
exploatare - TOTAL
Profitul sau pierderea din exploatare
- Profit 36 1,197,278,464 3,201,693,547
- Pierdere 37 0 0
Venituri financiare -
45 1,119,379,543 910,503,264
TOTAL
Cheltuieli financiare
52 619,138,262 1,896,557,792
- TOTAL
Profitul sau pierderea financiar(a)
- Profit 53 500,241,281 0
- Pierdere 54 0 986,054,528
14. Profitul sau pierderea curent(a)
- Profit 55 1,697,519,745 2,215,639,019

97
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

- Pierdere 56 0 0
Venituri
57 - -
extraordinare
16. Cheltuieli
58 - -
extraordinare

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit 59 0 0
- Pierdere 60 0 0
Venituri totale 61 14,325,562,300 15,539,741,666
Cheltuieli totale 62 12,628,042,555 13,324,102,647
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 63 1,697,519,745 2,215,639,019
- Pierdere 64 0 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit 67 1,368,127,631 1,799,154,602


- Pierdere 68 0 0

BILANT

la data 31.12.2011

Formular 10 - lei -

Sold la
Denumirea elementului Nr. rd.
31.12.2011
A B 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-
1 -
2801)
2.Cheltuielile de dezvoltare
2 411,327,758
(ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licenţe,
mărci comerciale, drepturi şi active
similare şialte imobilizări 3 484,068,445
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 -
2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807-
4 -
2907)
5. Avansuri si imobilizari
necorporale in curs de executie 5 171,276,141
(ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05) 6 1,066,672,344
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211


7 11,406,025,557
+ 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.


8 3,572,213,349
213 + 223 - 2813 - 2913)

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier


9 48,453,805
(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

98
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

4. Avansuri şi imobilizări corporale


în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 10 6,228,919,441
2931)
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 21,255,612,152
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile
12 1,940,466,481
afiliate (ct. 261 - 2961)
2. Împrumuturi acordate
entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 13 1,647,024,293
2964)
3. Interese de participare (ct. 263
14 14,158,585
- 2962)
4. Împrumuturi acordate
entităţilor de care compania este
legată în virtuteaintereselor de 15 -
participare (ct. 2673 + 2674 -
2965)
5. Investiţii deţinute ca imobilizări
16 -
(ct. 265 - 2963)
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* +
2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 17 2,644,403,759
2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 6,246,053,118
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
19 28,568,337,614
(rd. 06 + 11 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale
consumabile (ct. 301 + 321 + 302
+ 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 20 652,083,114
358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 -
392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producţia în curs de execuţie
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 21 114,027,035
393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite şi mărfuri (ct.
345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 +
357 + 361 + 326 +/-368 + 371
22 926,263,369
+327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953
- 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 -
4428)
4. Avansuri pentru cumpărări de
23 3,431,985
stocuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1,695,805,503

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)

1. Creanţe comerciale (ct. 2675*


+ 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966*
25 1,991,268,846
- 2968* + 4092 +411 + 413 + 418
- 491)
2. Sume de încasat de la entităţile
26 650,155,970
afiliate (ct. 451** - 495*)
3. Sume de încasat de la entităţile
de care compania este legată în
27 -
virtuteaintereselor de participare
(ct. 453 - 495*)

99
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 +


431** + 437** + 4382 + 441** +
4424 + 4428** +444** + 445 + 28 231,686,031
446** + 447** + 4482 + 4582 +
461 + 473** - 496 + 5187)
5. Capital subscris şi nevărsat (ct.
29 -
456 - 495*)
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 2,873,110,847
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile
31 -
afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiţii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 32 -
598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 -
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 34 567,026,496
541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.
35 5,135,942,846
24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.
36 115,273,240
471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de


obligaţiuni, prezentându-se
separatîmprumuturile din emisiunea 37 -
de obligaţiuni convertibile (ct. 161 +
1681 - 169)
2. Sume datorate instituţiilor de
credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
38 470,158,047
1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192
+ 5198)
3. Avansuri încasate în contul
39 46,372,959
comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori
40 2,290,740,847
(ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.
41 -
403 + 405)
6. Sume datorate entităţilor
afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 42 831,571,754
451***)
7. Sume datorate entităţilor de
care compania este legată în
43 -
virtutea intereselorde participare
(ct. 1663+1686+2692+ 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile


fiscale şi datoriile privind asigurările
sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 +
1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** +
437***+ 4381 + 441*** + 4423 44 1,039,099,125
+4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 + 456***
+457 + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195
+ 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 4,677,942,732

100
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

E. ACTIVE CIRCULANTE
NETE/DATORII CURENTE NETE 46 553,691,977
(rd. 35 + 36 - 45 - 63)

F. TOTAL ACTIVE MINUS


47 29,122,029,591
DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de


obligaţiuni, prezentându-se
separatîmprumuturile din emisiunea 48 -
de obligaţiuni convertibile (ct. 161 +
1681 - 169)
2. Sume datorate instituţiilor de
credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +
49 2,197,256,546
1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192
+ 5198)
3. Avansuri încasate în contul
50 -
comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori
51 -
(ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comerţ de plătit (ct.
52 -
403 + 405)
6. Sume datorate entităţilor
afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 53 -
451***)
7. Sume datorate entităţilor de
care compania este legată în
virtutea intereselorde participare 54 -
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +
453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile


fiscale şi datoriile privind asigurările
sociale (ct.1623 + 1626 + 167 +
1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431***
+437*** + 4381 + 441*** + 4423 55 57,972,054
+ 4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 +456*** +
4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 5193 + 5194 + 5195 +
5196 + 5197)

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 2,255,228,600


H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi
57 -
obligaţii similare (ct. 1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct.
58 -
1516)
3. Alte provizioane (ct. 1511 +
59 7,962,682,564
1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 7,962,682,564
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct.
61 13,193,355
475)
2. Venituri înregistrate în avans
(ct. 472) - total (rd.63 + 64), din 62 19,614,287
care:
Sume de reluat intr-o perioada de
63 19,581,377
pana la un an (ct. 472*)
101
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Sume de reluat intr-o perioada


64 32,910
mai mare de un an (ct. 472*)
Fond comercial negativ (ct.2075) 65 -
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 32,807,642
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct.
67 5,664,410,834
1012)
2. Capital subscris nevărsat (ct.
68 -
1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 -
TOTAL (rd. 67 la 69) 70 5,664,410,834
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 -
III. REZERVE DIN REEVALUARE
72 36,399,103
(ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 826,097,529
2. Rezerve statutare sau
74 -
contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare 75 42,499,107
(ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 5,323,471,667
TOTAL (rd. 73 la 76) 77 6,192,068,303
Acţiuni proprii (ct. 109) 78 17,785

Câştiguri legate de instrumentele


79 -
de capitaluri proprii (ct. 141)

Pierderi legate de instrumentele


80 -
de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA
81 3,521,826,014
REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117) 82 -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD 83 3,685,607,226
C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121) 84 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 85 209,401,533
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.
70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 86 18,890,892,162
- 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016) 87 -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 +
88 18,890,892,162
87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE -2011

la data 31.12.2011
Formular 20 - lei -

Exercitiul financiar
Denumirea indicatorilor Nr. rd.
2011
102
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

A B 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 1 16,565,465,973

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 13,850,865,004

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 2,726,308,898

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 11,707,929

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din


Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing 5 -
(ct.766* )

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri


6 -
nete (ct.7411)

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de


execuţie (ct.711+712)

Sold C 7 -
Sold D 8 215,441,345

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale


9 475,561,042
proprii şi capitalizată(ct.721+ 722)

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 205,937,960

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 -

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 +


12 17,031,523,630
10)

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele


13 1,223,591,407
consumabile (ct.601+602-7412)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 36,750,713

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 353,694,136

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 2,679,007,285

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 693,224

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 1,784,033,082

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 1,349,731,693

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 434,301,389

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi


21 2,252,500,483
necorporale (rd. 22 - 23)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 2,253,289,698


a.2) Venituri (ct.7813) 23 789,215
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 -
24 27,544,258
26)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 109,341,364

103
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 81,797,106

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 3,824,367,492

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe


(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 28 2,662,557,819
628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate


29 846,482,011
(ct.635)

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 315,327,662

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de


entităţile radiate din Registrulgeneral si care mai au in 31 -
derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -182,857,276

- Cheltuieli (ct.6812) 33 533,165,702


- Venituri (ct.7812) 34 716,022,978

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17


35 11,997,938,356
+18 + 21 + 24 + 27 + 32)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 5,033,585,274


- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 303,218,308

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 298,099,071

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac


40 -
parte din activele imobilizate(ct.763)

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 -

11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 125,283,476

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 105,269,684

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 257,583,921

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 686,085,705

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi


investiţiile financiaredeţinute ca active circulante (rd. 46 181,915,784
47 - 48)

- Cheltuieli (ct.686) 47 394,467,258


- Venituri (ct.786) 48 212,551,474

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 73,182,063

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 36,862,939

104
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 985,933,894

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 1,241,031,741

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0


- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 554,946,036

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 4,478,639,238

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 -

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 -

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA


EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0


- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 17,717,609,335

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 13,238,970,097

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 4,478,639,238


- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 793,032,012

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus


66 -
(ct.698)

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI


FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 3,685,607,226

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0

Informatii financiare - 31.12.2012

Simbol: SNP
Denumire societate: OMV PETROM S.A.
Cod fiscal / CUI: 1590082
Tip raportare financiara: IFRS

Indicator Valoare (LEI)


Active imobilizate - Total 31,715,112,140

105
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

Imobilizari corporale - Total 24,804,649,075


Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile
14,158,084
controlate in comun
Active circulante - Total 5,587,991,879

Stocuri 1,763,435,040

Creante - Total 3,267,137,787

Casa si conturi la banci 83,472,634

Investitii pe termen scurt 473,946,418

Cheltuieli in avans 107,758,753


Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an -
5,014,569,278
Total
Datorii institutii credit (pana la un an) 524,633,317

Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 2,248,016,404

Active circulante/datorii curente nete 660,834,070

Total active minus datorii curente 32,375,946,210


Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de
1,846,069,267
un an - Total
Datorii institutii credit (mai mare de un an) 1,717,049,142

Venituri in avans 33,534,832

Capital subscris varsat 5,664,410,834

Capitaluri proprii - Total 22,911,450,945

Datorii - Total 6,860,638,545

Cifra de afaceri neta 19,510,054,765

Venituri din exploatare - Total 20,328,296,120

Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale,


corporale, investitiile imobiliare si activele biologice 2,123,755,317
evaluate la cost
Cheltuieli din exploatare - Total 15,075,560,013

Rezultat din exploatare 5,252,736,107


Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si
4,247,765
entitati controlate in comun
Venituri din dobanzi 151,365,627

Venituri financiare - Total 634,387,422

Cheltuieli privind dobanzile 112,427,589

Cheltuieli financiare - Total 1,303,653,892

Rezultat financiar -669,266,470

Venituri totale 20,962,683,542

Cheltuieli totale 16,379,213,905

Rezultat brut 4,583,469,637

Rezultat net 3,850,620,876

Nr. mediu salariati 20,508

106
“Studiu de fezabilitate privind instalarea prizelor pentru maşini hibrid în benzinăriile Petrom”(Bayassi R.,
Colnicianu L., Dinca C., ,Dragoi A., Dumitrescu M., Florea A.,2014)

107