Sunteți pe pagina 1din 70

SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA i

DE
r .--a E MODERNIZAREA, INSTALATIILOR
'
1
a... INCALZIRE
DIN
CLADIRI
DE
LOCUIT
C
l

!CATI:... S?-006-01 t1qno.O


' e:sJili,.b g
b'l'i'<i'1.1 o u 11:>n 1eboT

'r

SOLUTII CADRU PENTRU REABILITAREA


MODERNIZAREA INSTALATIILOR DE
iNCALZIRE DIN ClADIRI DE LOCUIT

#i

INDICATIV
SC-006-01

)I

1. OBIECT DOMENIU DE APLICARE

.)

fE l>1J.,

3- ..
,,

. .
,:,

1f"'.'lr

Lucrarea de fata se adreseaza proiectan\ilor, executan\ilor,


asociatiilor de locatari i proprietari, expertilor tehnici i
furnizoilor de echipamente necesare i'n realizarea solutiilor
de reabilitare/modernizare a cladirilor de locuit.

l I

LlhC.
u;, mL
f lJE,')J,
t'C' : .

'\

.sqs s
nib 10'11

Obiectul prezentei reglementari este stabilirea solu\iilor de


reabilitare i modernizare a instala\iilor de incalzire la
cladirile de locuit existente in scopul reducerii consumurilor
energetice.

Prevederile prezentei reglementari se aplica la:

Obiectivele prezentei reglementari sunt:

'

a,
u,tr
nit>
.luo
lJo

La proiectarea i executarea reabilitarii i modernizarii


instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit se var avea in
vedere, prevederile cuprinse in:
t't,_H

(1

Re

(2).

Is E:

(3).
(4).

I I

cladiri de locuit colective alimentate de la o sursa de


caldura exterioara (termoficare, CT de cvartal);
cladiri de locuit individuate sau iniruite dotate cu sursa
proprie de caldura (incalzire centrala i incalzire cu
sobe).
I

creterea confortului termic al locatarilor;


identificarea masurilor de la simplu la complex pentru
reducerea consumurilor energetice pentru incalzire i apa
calda menajera func\ie de gradul de uzura al instalatiilor;
creterea randamentului i optimizarea exploatarii
sistemelor de incalzire;
reducerea cheltuielilor de i'ntretinere ale instala\iilor de
catre locatari;
masurarea i controlul consumurilor energetice.

,.li""'

t (..'

(5).

30
30

(6).

,._,,

reducerea consumurilor de energie termica pentru


satisfacerea necesarului de caldura pentru incalzire i apa
calda de consum la cladirile de locuit existente prin
eliminarea risipei de energie;

I?
':liuc.L

(7)

601

(8).

,ih1h
16 01

(9).

i. Ilt

Legea 10/1995 - privind calitatea in construc\ii.


O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termica a
fondului construit existent i stimularea economisirii
energiei termice - M.Of. nr.41/31 ianuarie 2000.
Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei.
NormativL:JI pentru proiectarea i executarea instalatiilor
de incalzire centrala - I 13.
Normativul pentru proiectarea i executarea instala\iilor
sanitare - I 9.
Normativ pentru realizarea auditului energetic al
cladirilor existente i al instalatiilor de incalzire i
preparare a apei calde de consum aferente acestora NP 047-2000.
Normativ pentru expe'l"tizarea tehnica i energetica a
cladirilor existente i a instala\iilor de incalzire i
preparare a apei calde de consum aferente acestora NP 048-2000.
Normativ pentru elaborarea i acordarea certificatului
energetic al cladirilor existente - NP 049-2000.
Solu\ji i detalii de montaj pentru contoare de apa calda
i energie termica - SC 001-1996.
,o' I
loll
X(),J
)-'.,ib,, b
9

,,

ffi

i3 !i

"'

l!J I<

:c

"'

p. nI I

I!! :, II!

ii' i

I1

r ___

-1

ir------- ---- -------

--'f :,r1 111


I :,

ill

::

11

I I
, ,
11

: L------- ----

.,

CJ

g
-

L ________ ---- L------lJ


II:

r----

-----------------1t

t
I

"---------------
>

j11
140

f"-i><l a:

.. ::

1
=-+------- rI - -".-t:J

- -B ll

'

1i

-=-= ____T___.,
r-_l=-=
r------1
________
J

J_

IL 31,

>

}11
141