Sunteți pe pagina 1din 4

DOAMNA PRESEDINTE

Subsemnata
, domiciliata in str.
, nr. , bl.
,
sc. , etaj , ap. , sector , Municipiul Bucuresti, CNP , legitimat cu CI
seria nr.
eliberat in data
de catre SPCEP
,
in
contradictoriu cu Directia Generala de Jandarmerie a Municipiului
Bucuresti, formulez plangere contraventionala impotriva procesului
verbal de constatare seria JO nr. / 06.11.2013, pe care va solicit sa-l
anulati si sa anulati si sanctiunea amenzii, care mi s-a aplicat in mod gresit.
MOTIVELE PLANGERII SUNT URMATOARELE:
IN FAPT, mi s-a aplicat contraventia prevazuta de art. 26 alin. (1) lit.
d din Legea nr. 60/1991 republicata privind organizarea si desfasurarea
adunarilor publice, care precizeaza ca: Constituie contravenii urmtoarele
fapte, dac nu sunt svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale,
s ntruneasc elementele constitutive ale unor infraciuni: () d)
participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de
refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si
somatiile organelor de ordine facute potrivit legii; coroborat cu art. 26 alin.
(2) din aceeasi lege, prin care mi s-a stabilit amenda de 500 de lei.
Asa cum precizeaza insusi procesul verbal atacat, la orele ma
aflam in fata Senatului Romaniei din Calea 13 Septembrie, Sector 5, unde
am ,, participat la o adunare publica nedeclarata pe trotuarul din fata
intrarii in Senatul Romaniei () protestand in vederea interzicerii
exploatarii gazelor de sist, iar in urma avertizarilor si somatiillor
fortelor de ordine de a parasi zona, acesta a refuzat continuand sa
protesteze.
In primul rand, trebuie observat ca in cazul de fata sunt intrunite
prevederile legale deoarece este aplicabil art. 3 din Legea nr. 60/1991 care
mentioneaza exceptiile de la regula obligativitatii declararii prealabile a
adunarilor publice enuntata in articolul 1. Inca din dreptul antic roman s-a

statuat principiul specialia generalibus derogant care face ca aceasta


regula speciala sa se aplice cu prioritate fata de cea generala. Astfel,
articolul 3, care devine aplicabil, mentioneaza ca Nu trebuie declarate n
prealabil adunrile publice al cror scop l constituie manifestrile culturalartistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite
oficiale, precum i cele care se desfoar n exteriorul sau n incinta
sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. n
cazul n care organizatorii adunrilor publice nesupuse declarrii prealabile
dein indicii sau date c desfurarea lor s-ar putea solda cu acte de
dezordine ori c ar putea s duc la manifestri violente, au obligaia s
solicite din timp primarilor, unitilor de jandarmi competente teritorial i
poliiei locale sprijin de specialitate. Or, reuniunea la care am luat parte la
orele., in ziua de 06.11.2013, in fata Senatului Romaniei reprezinta una
dintre exceptiile expres si limitativ prevazute de Legea 60/1991 deoarece sa desfasurat in exteriorul sediului unei persoane juridice de interes public.
In mod evident, precizarea din teza finala a art. 3 din Legea nr. 60/1991
republicata nu avea cum sa priveasca chiar organul de stat a carui obligatie
legala este sa vegheze la mentinerea ordinii publice si sa creeze vreo
obligatie pentru participantii la respectiva intrunire de a notifica autoritatile
ca jandarmeria urmeaza sa comita o serie de abuzuri impotriva
protestatarilor pasnici.
Aceste abuzuri aduc atingere tocmai libertatii cetenilor de a-i exprima
opiniile politice, sociale sau de alt natur, de a organiza mitinguri,
demonstraii, manifestaii, procesiuni i orice alte ntruniri i de a participa
la acestea, libertate pe care o garanteaza articolul 1 al Legii 60/1991.
Precizez, de asemenea, ca organul de Jandarmerie nu mi-a adus la
cunostiinta in niciun moment ca voi fi sanctionata, si nici nu mi-a cerut sa
iau cunostinta de procesul verbal prin semnatura, cum in mod neadevarat
se specifica in mentiunile sale.
Mai mult, faptul ca mi s-a trimis ulterior prin posta procesul verbal de
contraventie constituie o incalcare flagranta a dreptului meu de a face
obiectiuni, astfel cum este consacrat de art. 16 alin. (7) din Ordonanta nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care precizeaza ca: ,,In
momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa

aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire


la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in
procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii
procesului-verbal. Asadar, solicit instantei sa constate ca procesul verbal
de contraventie atacat este lovit de nulitate absoluta din acest punct de
vedere.
In subsidiar, daca veti considera totusi ca a existat o contraventie si
procedurile legale au fost respectate de organul constatator, va solicitam
inlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului, avand in vedere
veniturile modeste ale subsemnatului, ca si faptul ca tot ceea ce
subsemnatul a facut s-a bazat pe interpretarea art. 39 din Constitutia
Romaniei si a art. 3 din Legea nr. 60/1991, convins fiind ca ma manifest in
limitele legii, asadar neavand niciun fel de culpa fata de fapta considerata
contraventie de catre organele de jandarmerie.
IN DREPT, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 16 alin. (7) si
ale art. 31 si urm. din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, precum si pe prevederile art. 3 coroborat cu art. 1
din Legea nr. 60/1991 republicata privind organizarea si desfasurarea
adunarilor publice.
Imi sustin plangerea contraventionala prin proba cu inscrisuri si prin
proba cu un martor, a carui identitate o voi comunica instantei in termenul
legal.
Depun prezenta cerere in 2 exemplare originale, unul pentru instanta
si unul spre a fi comunicat intimatei.

SEMNATURA

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTORULUI 5


BUCURESTI