Sunteți pe pagina 1din 5

GRILE

1. Intemeietorul macroeconomiei,acest nou domeniu al stiintei economice este:


a. Adam Smith;
b. David Ricardo;
c. Karl Marx;
d. John Maynard Keynes;
e. Paul Samuelson.

2. Ca parte a stiintei economice,macroeconomia studiaza:


a. intreaga economie nationala ,modul in care poate fi marit venitul national si repartizat
cat mai bine;
b. modul cum se comporta economia in ansamblul sau ,fara a se opri asupra
nenumaratelor sale detalii;
c. comportamentul firmelor individuale;
d. comportamentul consumatorilor;
e. influenta activitatilor productive asupra celor neproductive.

3. In functie de obiectivele finale sau domeniile de aplicare ,politicile economice ale


statului pot fi:
a. conjuncturale;
b. care se bazeaza pe legislatia economica;
c. de crestere si dezvoltare;
d. de ocupare a fortei de munca;
e. de incitare a subiectilor economici.

4. Precizati care din urmatoarele afirmatii constituie cauze ale implicarii statului in
economie:
a. insuficienta initiativei private intr-o serie de domenii de interes general;
b. modificarile in conjunctura economica internationala care favorizeaza sau implica
situatia economica a unor tari;
c. necesitatea desfasurarii unor activitati de promovare a exportului produselor realizate
de agentii economici privati;
d. necesitatea de a economisi veniturile obtinute din diverse activitati;
e. necesitatea contingentarii exporturilor si importurilor.

5. Care din enumerarile de mai jos se constituie in conditii ale ofertei agregate?
a. productivitatea factorilor de productie utilizati si consumati;
b. tipul politicii economice aplicate de stat ;
c. durata politicilor economice aplicate de stat ;
d. dimensiunile activitatilor desfasurate de agentii economici straini intr-o tara;
e. pretul factorilor de productie atrasi si consumati.

6. Oferta globala consta din:


a. totalitatea bunurilor economice obtinute intr-o economie;
b. productia anumitor agenti economici supusa schimbului pe piata;
c. productia agentilor economici nationali din industrie si agricultura;
d. productia agentilor economici straini adusa pe piata;
e. productia marfara oferita de toti agentii economici dintr-o tara.
7. Sistemul Conturilor Nationale se fundamenteaza pe :
a. teoria muncii productive;
b. teoria avantajului comparativ;
c. teoria producatorului;
d. teoria consumatorului;
e. teoria factorilor de productie.

8. Care din urmatoarele relatii sunt adevarate?


a. PIB=PGB+A;
b. PIN=PIB-A;
c. PNN=PNB-A;
d. PGB=PIB-CI;
e. PIB=PNB+A.

9. De ce o banca reprezinta ,in acelasi timp, si o unitate economico-financiara complexa?


a. reprezinta un agent principal al vietii economice;
b. gestioneaza situatii de risc din economie;
c. finanteaza activitatea economica la scara macroeconomica prin creatia monetara;
d. gestioneaza activitatea de producere a bunurilor si serviciilor din economie.

10. Care din urmatorii agenti economici specializati isi desfasoara activitatea in sectorul
prestator de servicii bancar-financiar pe baze comerciale?
a. bancile;
b. societatile de asigurari;
c. societatile comerciale;
d. asociatiile de locatari cu caracter privat;
e. asociatiile sportive.

11. Diferenta esentiala dintre disponibilitatile monetare propriu-zise si disponibilitatile


semimonetare consta in:
a. moneda(disponibilitatile propriu-zise) se refera la acele mijloace de plata care
au caracter de lichididate perfecta,iar semimoneda la acele instrumente monetare care
nu au caracter de lichididate perfecta;
b. semimoneda cuprinde numai depozite in valuta ale rezidentilor,in timp ce
moneda include numai moneda divizionara;
c. viteza de rotatie a disponibilitatilor monetare este egala cu viteza de rotatie a
semimonedei ;
d. semimoneda cuprinde numai depozite la vedere,pe cand moneda cuprinde
conturile pe librete la banci;
e. pe cand moneda poate fi folosita usor ca mijloc de plata,semimoneda nu poate
fi folosita ca mijloc de plata.

12. Care din enunturile de mai jos sunt corecte?


a. operatiunea de finantare reprezinta scontarea;
b. operatiunea de finantare reprezinta rescontarea;
c. operatiunea de refinantare reprezinta scontarea;
d. operatiunea de refinantare reprezinta rescontarea;
e. operatiunile de finantare cat si cele de refinantare presupun concomitent atat
rescontarea cat si scontarea.
13. Care din urmatoarele enunturi reprezinta trasaturi ale pietei monetare?
a. de regula,operatiunile de negociere se desfasoara zilnic,rareori la intervale de
cateva zile;
b. termenele de acordare a creditelor interbancare sunt lungi;
c. dobanda practicata este fixa pentru o perioada mai lunga de timp;
d. creditele se acorda pe baza garantiilor materiale;
e. la aceasta piata participa atat agentii economici cat si persoanele fizice.

14. Potrivit conceptiei clasice ,cererea de moneda se afla sub influenta concomitenta a mai
multor factori:
a. puterea de cumparare a banilor sau valoare banilor;
b. raportul de schimb valutar;
c. lichiditatea mai mare sau mai mica a banilor ;
d. amploarea creditului de consum;
e. amploarea creditului pe termen lung.

15. In raport cu durata in timp a obiectivelor urmarite deosebim:


a. obiective pe termen scurt ;
b. obiective anuale;
c. obiective zilnice;
d. obiective pe termen mediu;
e. obiective interne.

16. In raport de sfera de cuprindere,obiectivele politicii monetare pot fi :


a. obiective regionale;
b. obiective locale;
c. obiective interne;
d. obiective externe;
e. obiective imediate.

17. Drepturile posesorilor de actiuni depind de mai multi factori:


a. locul pe care,detinatorul de actiuni il ocupa in conducerea societatii;
b. vechimea pe care detinatorul de actiuni o are in societate;
c. prevederile legislatiei muncii;
d. ponderea valorii totale a actiunilor in capitalul societatii ;
e. piata de pe care au fost cumparate.

18. Cererea structurala de capital financiar este determinata de:


a. nevoile permanente de finantare a principalelor ramuri economice;
b. acoperirea deficitului balantei de plati externe;
c. modificarile substantiale in nivelul ratei dobanzii bancare;
d. tendinta de crestere a preturilor;
e. achizitionarea unor utilaje pt investitii de valori mari.

19. Precizati care din afirmatiile de mai jos nu sunt corecte:


a. actiunile si obligatiunile sunt titluri de valoare;
b. actiunile si obligatiunile aduc un venit anual fix;
c. actiunile si obligatiunile aduc un venit anual variabil;
d. actiunea atesta dreptul de proprietar asupra unei parti din capitalul firmei;
e. obligatiunea este un titlu de valoare ca atesta un imprumut pe termen lung.
20. Oferta de capital financiar este determinata de :
a. capitalurile disponibile temporar ale societatilor comerciale;
b. disponibilitatile banesti ale populatiei;
c. resursele disponibile ale institutiilor financiare;
d. capitalurile disponibile ale Bancii Mondiale;
e. unele resurse existente la FMI.

21. Orice valoare mobiliara care nu este cotata la nici o bursa de valori este,de regula
tranzactionata pe:
a. piata de marfuri;
b. piata RASDAQ;
c. bursa de marfuri;
d. piata bunurilor de consum;
e. piata serviciilor.

22. Precizati care sunt mecanismele de functionare a pietei muncii:


a. negocierea pe piata muncii;
b. segmentarea pietei muncii;
c. adancirea diviziunii muncii sociale;
d. mecanismul de solutionare a conflictelor de munca;
e. mecanismul de pensionare a fortei de munca.

23. Care sunt factorii ca stau la baza segmentarii si structurarii fortei de munca?
a. sfera de cuprindere a pietei internationale a fortei de munca;
b. adancirea diviziunii muncii sociale;
c. nivelul de organizare sindicala a lucratorilor;
d. migratia internationala a fortei de munca;
e. gradul de dezvoltare economica a statelor lumii.

24. Oferta de munca se caracterizeaza printr-o serie de particularitati,precizati care sunt:


a. are o sfera de cuprindere mai mica in raport cu cererea;
b. depinde de varsta,sex,nivel de pregatire profesionala,specializare,stare de sanatate;
c. depinde de conditiile si mediul in care se desfasoara activitatea;
d. depinde de timpul in care se realizeaza;
e. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata.

25. Cererea de forta de munca se caracterizeaza prin:


a. volumul de forta de munca solicitat;
b. prin forta de munca ce migreaza pe plan international;
c. gradul de cuprindere a tinerilor in sistemul de invatamant;
d. prin posibilitatile de reconversie a fortei de munca;
e. gradul de ocupare a fortei de munca.

26. Care din urmatoarele metode se folosesc pt determinarea marimii vanitului national?
a. metoda directa;
b. metoda indirecta;
c. metoda productiei;
d. metoda repartitiei;
e. metoda consumului.
27. Care dintre urmatoarele enunturi definesc inclinatia marginala spre consun?
a. raportul dintre venit si consum;
b. raportul dintre consum si venitul disponibil;
c. raportul dintre cresterea consumului si cresterea cu o unitate a venitului;
d. raportul dintre cresterea venitului ca urmare a cresterii investitiilor cu o unitate;
e. raportul dintre consum si cresterea absoluta a venitului.

28. Care din urmatorii factori se incadreaza in grupa celor de natura subiectiva ce exercita
influente asupra consumului?
a. nivelul si dinamica salariului;
b. modificarea politicii fiscale;
c. creditul de consum;
d. dorinta oamenilor de a constitui rezerve banesti pt asigurarea batranetii;
e. dorinta anumitor indivizi de a lasa avere mostenitorilor.

29. In raport de modul de folosire a bunurilor de capital achizitionat,investitiile sunt:


a. investitii private;
b. investitii publice;
c. investitii brute;
d. investitii de inlocuire;
e. investitii de dezvoltare.

30. Populatia activa cuprinde:


a. elevii si studentii care nu lucreaza;
b. pensionarii;
c. persoanele intretinute de alte persoane sau de catre stat;
d. copii sub varsta minima legala de munca;
e. toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pt productia de bunuri si
servicii.