Sunteți pe pagina 1din 102

<*

www.cimec.ro
,<xxx>o<xxxx><xx>o<xxxx><><>c><><x><x><>c>o<>o<xx>ooooo<5i

TEATRUL MUNICIPAL
PREZINTA :

In s a l a M a t e i M i l l o ' 4 : In sala Filimon Srbu":

PASSACAGLIA MENAJER1A DE STICL


de TITUS POPOVICI de T E N N E S S E E WILLIAMS

cu JULES CAZABAN, artist cu LUCIA STURDZA BULANDRA,


artista a poporului, OCT. COTESCU,
al poporului, ILEANA PRE- LUCIA MARA, SEPTIMIU SEVER,
DESCU, FORY ETERLE, artist laurat al Premiului de Stat
Regia :
emerit, LAZR VRABIE,
DINU NEGREANU, laurat al Pre
MIHAI MEREU, GH. GHI- miului de Stat
X
TULESCU, VASILEBOGHI Decoruri :
LIVIU CIULEI, artist emerit
Regia i decoruri :
LIVIU CIULEI, artist emerit

UN STRUGURE IN SOARE
INTOARCEREA de L O R R A I N E H A N S B E R R Y
de MIHAI BENIUC cu ANA NEGREANU, VALLY VOI-
CULESCU, VICTOR REBENGIUC,
cu TEFAN CIUBOTRAU,
MIRCEA ALBULESCU, ANCA VE-
artist emerit, G. MRUTZA, ar RETI, BEATE FREDANOV, artista
tist emerit, ILEANA PRE- emerita, NASTASIA OVA, DUMI-
TRU ONOFREI, DINU DUMITRESCU,
DESCU, SEPTIMIU SEVER, VASILE FLORESCU, DUMITRU
laurat al Premiului de Stat DUMITRU, N. BOTEZ, P. VASI-
LESCU, ADRIAN GEORGESCU
Regia :
Regia :
ION O L T E A N U LUCIAN PINTILIE
Decoruri : Decoruri : Costume :
GH. TEFNESCU N. SAVIN ELENA FORU
w<><><><><xxxxxxx<xx><xxxx>oooooo<x>o<xx><xx>oo<xx^
www.cimec.ro
i

l e a l pal
Nr. 4 (anul VI) Aprilie 1961
REVIST LUNAR EDITATA
DE MINISTERUL iNVMNTULUI SI CULTURIl
SI DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R.

S U It A R

. Pag.
NTMP1NND A 40-a AN1VERSARE
A PARTI DULUI
'
(J eorge Vrac a
0 EVOCARE DOCUMENTATA SI PA
TETICA . . . . i
D. D. Neleanu
DRl'Ml'L L'NEl TINCHE COMUNISTE 2
Lucia Demetrius
GRETEREA CONTIINEI OMl'Ll I
MUNCII : . . 3
fadu l'enciulescu
OMUL EPOCH NOASTRE TREJU IE
SA SE DESYKEASC MEREU . . 4
f lorian Potr
DE LA TEXT LA SPECTACOL
Insemnri de la repetiii 5

DRAMATLIRGIA COMUNISMULUI
.

FLOBI VII
Pies In trei acte
de NIKOLAI POOODIN 12
Mikolai Pogodin
CONCEPIA ARTISULU1 ASUPRA
FIGURI1 LUI LENIN 50
DRAMATURG1A COMUNISMULUI
PE SCNELE NOASTRE

Mira Iosif
PRIMA NTtLNIKi: 55
Valeria Ducea
ASCULT-I INIMA 61
T>lR Gif
www.cimec.ro
TEATRU SI C0NTEMP0RANE1TATE
Andrei Bleanu
MARILE TEME CER UN DIALOG
SUBSTANTIAL 67
Mreea Alexandrescu
PE MARGINEA UNUI SPECTACOL
BRECHT . . 70
' ^'

B. Elvin
CI NOI SPRE DRAMA TOLSTOIANA
Putcrea Intunericului" de Lev Tolstoi
la Teatrul Muncitoresc C. F. R. . . . 76
CRONICA
Anna Karenina" de N. D. Volkov,
dup^romanul lui Lev Tolstoi (Teatrul
National Vasile Alecsandri") ; Regelc
i cinele" de Spiros Mellas (Teatrul
Municipal); Concert-Exprs" de Sadi
Rudeanu i Horia erbnescu (Teatrul
Satiric-Muzical C. Tnase") ; Ciri-
Biri-Bom" de Aurei Storin, I. Bercovici
i M. Cohn (Teatrul Evreiesc de Stat
din Bucureti) 83
VARATIUNI GRAFICE PE O TEMA
DE AKIMOV
Desene de Val Munteanu 88
MERIDIANE
POPAS PRIN TEATRELE DIN R. P.
UNGAR 90
SARTRE SI DRAMATURGIA SE-
CHESTRAILOR 91

Coperta I: tefan Ciubbtrau (Mastaean)


i Vasilica Tastaman (Pix) tn Prietena me;i
Pix de V. Em. Galan - Teatrul de Comdie
Coperta IV: Scena din O scrisoare pierdut
de LL. Caragiale (Studioul Institatului de Art
Teatrale i Cinematografica ,,/.L. Caragiale")

REDACIA I ADMINISTRAIA
Str. Constantin Mille nr. 5-7-9 Bucurefi
Tel. 14.35.58
Abonamentele se la prin factorii postali
i oficiile postale din ntreafja tara
PREUL UNUI ABONAMENT
li 15 pe trei limi, lei 30 pe ase Inni,
lei 60 pe un on

www.cimec.ro
B ' r -v i

INT1MPININD
A 40 a
AN1VERSARE
A PARTIDULUI

O evocare documentata i patetica

u prilejul celei de a 40-a aniversri a nfiinrii Partidului Comu-


nist din Romnia, Teatrul Constantin Nottara" pune n scena piesa
Primvara de Aurei Mihale, pies care reprezint totodat debutul n dramaturgie
al cunoscutului nostru prozator.
Drama lui Aurei Mihale evoca ntr-o ampia viziune de fresca isterica, eve-
nimentele care au urmat actului epocal de la 23 August, zugrvind procesul de
cimentare a alianei dintre clasa muncitoare i rnimea muncitoare, care, sub
conducerea partidului, au nfrnt rezistena nverunat a clasei burghezo-moie-
reti, deschiznd drumul spre preluarea puterii de ctre proletariat.
Evocarea documentata i patetica a lui Aurei Mihale este susinut de civa
eroi, muncitori i rani, bine realizai n autenticitatea lor isterica, ntr-un con
text dramatic din care nu lipsesc momente pline de tensiune.

^vioTfisr

www.cimec.ro
Regia pe care o semnez se strduiete s rezolve ntr-un spirit de
teatru modem planurile epice vaste pe care ni le ofer lucrarea lui Aurei Mi
nale, cu sprijinul i colaborarea scenografiei stilizate i pline de sugestii a lui
M. Marosin.
Pentru a da coeren scenica i dinamism evocrii lui Aurei Mihale, n afara
rezolvrilor de sintez vom recurge la o serie de procedee, nrudite cu cinema
tografia, valorificnd prin ritm episoadele dense din punct de vedere dramatic,
coninute n text.
Sperm ca spectacolul cu piesa Primvara a lui Aurei Mihale s rspund,
prin spiritul i fora lui agitatoric, marelui eveniment pe care-1 ntmpinm.
George Vraca
artist al poporului,
diredorul Teatrului Constantin Nottata'

Drumul linei tinere comuniste

nc in edina de con- binevenit pe scena noastr aceast


stituire a noului no- pies, care red convingtor drumul
stru teatru, printre problemele de o evolutiv al unei tinere comuniste, de
deosebit importante pe care am la feticana oropsit, revoltndu-se
considrt necesar s le pun n aten- spontan in fata nedreptilor sociale
ia ntregului colectiv a fost i i nenelegndu-le, pina la lupttoa-
aceea a realizrii unui spectacol de rea contient, nrolat n rndurile
o ct mai inatta inut ideologica i Partidului Comunist, capabla de orice
artistica, nchinat apropiatei aniver- sacrificiu n slujba clasei sale. La cl-
sri a 40 de ani de glorioas lupt duroasa primire de care piesa lui
a partidului clasei noastre munci- Dan Trchil s-a bucurat n cadrul
toare. Aceast problema a continut colectivului nostru, a contribua i in-
s constituie una dintre preocuprile teresul pentru formula dramatic fo-
noastre de prim ordin, chiar in toiul losit de autor, i anume : poemul
mundi extrem de angajate a tutu- dramatic, dinamizat prin tonul su
ror forelor noastre artistice, la cele mobilizator din care nu lipsesc
dou spectacole cu care teatrul i-a accentele romantismului revoluionar
deschis activitatea : Prima ntlnire i printr-o permanenti legatura
i Marienii. cu sala, prin succedarea aproape ci
Dintre textele citite in perspectiva nematografica a momentelor. Consi-
realizrii spectacolului nchinat sr- liul artistic, conducerea teatrului, se
btorii din mai a poporului nostru, cretariate literar au consacrt mult
ne-am oprit asupra aceluia semnat timp discuiilor cu autorul, sprijinin-
de Dan Trchil i intitult Marele du-l cu numeroase propuneri i su
fluviu i aduna apele. Ni s-a parut gestii n ceea ce privete att orien-

www.cimec.ro
tarea i organizarea generala a ma- de Istorie a Partidului, a Muzeului
terialului dramatic, cit i realizarea Doftana", vizionarea unor filme do
separata a fiecrei scene. innd sea- cumentare i artistice care prezint
ma de importana deosebit a spec- momente importante aie luptei P.M.R.
tacolului cu care teatrul urma s n- i P.C.U.S.
tmpine aniversarea partidului, nu Ne-am propus de asemenea orga
ne-am decis ns la xnscrierea piesei nizarea unor ntlniri cu comunisti
lui Dan Trchil in repertoriu, pina care au nfruntat prigoana i nchi-
cind n-a fost consultt ntregul co- sorile bwgneziei, i s-a recomandat
lectiv al teatrului. Aceasta s-a fcut interpreilor lectura unor cri i do
in cadrul unei adunati de partid, de cumente ce vorbesc despre lupta par
schise, unde textul a fost citit i dis tidului n anii ilegalitii. Att eu
cutt in plenul personalului nostru ca regizor ct i pictorul-scenograf
artistic i tehnic. (Paul Bortnovschi) i interprta care
Intregul nostru colectiv s-a anga- urmeaz s ntruchipeze figurile lu-
jat cu nsufleire s nu-i precupe- minoase aie lupttorilor comunisti
easc nici un efort n a realiza cu (Olga Tudorache Caterina, Boris
Marele fluviu... un spectacol de presti- Ciornei Eliad, Titus Lapte O-
giu. Insufleirea este ns numai unul niga, Ion Ciprian Milan, i Sta
dintre aspectele modului n care se rnate Popescu Victor) am avut
lucreaz la acest spectacol. Cellalt mult de folosit de pe urma acestei
aspect, la fel de important, este gri- bogate documentri. Un singur exem-
ja pentru narmarea metodica, seri- plu : unele imagini fotografiate n
oas, a colectivului artistic i tehnic n cursul vizitei la Doftana au servit
sarcina cruia st pregtirea spectaco- ca punct de plecare pentru leit-mo-
tivul scenografie al mai multor mo
lului, cu ct mai multe i semnifica- mente din spectacol.
tive date privind epoca istoric, eve-
nimentele i tipologia la care se re Fiecare dintre noi, de la mainist
fera piesa, pe scurt, realizarea unei i croitor pn la regizor i actor, se
ct mai bogate documentari asupra simte personal rspunztor de reu-
eroicei lupte n ilegalitate a partidu ita acestui spectacol, cu care teatrul
lui nostru. nostru ntmpin aniversarea partidu-
lui nostru drag.
In acest scop, s-au ntreprins cte-
va aciuni speciale, printre care amin- D. D. Neleanu
tim : vizitarea n colectiv a Muzeului director ul Teatrului pintrv Tineret ti Copti

Cresterea constiintei omului mundi

niversarea a patruzeci de ani de la nfiinarea partidului, care


reaprinde n mintea noastr att de viu istoria plin de eroism>
de jertfe, de noblee, de victorii, a luptei lui pentru doborrea nedreptii, pentru
crearea unei vieti noi, care trezete nc o data n contiina noastr recunotin
pentru tot ce ne-a dobndit i ne-a druit aceast lupt, ne-a dtermint pe noi,
scriitorii care am ajuns azi mai aproape de adevr dect oricnd, deci mai aproape
de frumuseea vieii i de frumuseea meseriei noastre, sa scriem lucruri n care
s-l slvim cu toat dragostea.

o
www.cimec.ro
Am scris i eu o pies, Visul mplinit, n care am cutat s cuprind, ca ntr-o
fresca, ntr-o desfurare de tablouri, creterea contiinei omului muncii, din
clipa eliberrii patriei noastre pn n zilele pe care le trim, i nc i mai
departe, aruncnd, in ultimul iablou, o privire n viitor. Tablourile care se petrec
pe un pian larg, de mase, alterneaza cu cele a cror aciune se desfoar n
snul unei familii urmrite n toat evoluia ei de-a lungul piesei, i orice ac-
iune politica sau sodala are un ecou precis n viaa, n contiina membrilor
acestei familii, care cresc odat cu tot ceea ce se nal i creste n jurul lor.
Nu tiu dac am izbutit sa fac un lucru n care fiecare intenie, fiecare
idee s fie vie, convingtoare, emoionant, dar tiu c am dorit-o cu ardoare
i c mi-am dat toat osteneala pentru asta.
Lucia Demetrius

Omul epodi noastre


trebuie s se desvreasc merea

-
n ntmpinarea marii nor spectacole interesante, comba
aniversri a partidu- tive, ptrunse de spirit partirne, spec
lui, teatrele rii noastre snt an- tacole inchinate omului epocii socia
gajate ntr-o nsufleit ntrecere, care liste. Este o sarcin mare i dificil
trebuie s duca la valorificarea unor care trebuie s mobilizeze deopotri-
noi piese originale, la realizarea u- v pasiunea i fantezia noastr.

Schi de decor de Mir-


cea Marosin pentru piesa
Prlmvara" de Aurei
Minale* (Teatrul Con
stantin Nottara")

www.cimec.ro
Desigur c prima problema care se meni pe care-i preuim, n fond con-
ridica n faa teatrelor este alegerea structori convinsi i de ndejde ai
piesei : gsirea acelui text dramatic socialismului. Inginerul Mastacan,
care s rspund prin problematica personajul centrai al comediei, des-
sa unor comandamente de seam ale coper ntr-o zi c ntr-o serie de
epocii noastre, care s aduc pe sce problme ce privesc relaia brbat-
na oameni vii, adevrai, compleci, femeie, concepiile sale, experiena sa
i s ni-i prezinte dinamic, s prind de via, pe care le considera defini
ritmul impresionant al transformrii, tive, snt anacronice, c el nsui de
al creterii lor. vine anacronic i ridicol, c pn i
Teatini de Comdie cinstete marea copiii l lovesc cu uurin, surprin-
aniversare a partidului nscriind n znd fisuri i ubrezenii pe care nu
repertoriul su piesa lui V. Em. Ga- i le cunotea. Desigur c el nu-i
lan, Prietena mea Pix. Pentru colec- poate recunoaste de la nceput slbi-
tivul teatrului, i pentru mine per ciunea, c ncearc s argumenteze,
sonal ca regizor, realizarea acestui se lupt s conving pe toi de drep-
spectacol a constituit o sarcin pa- tatea sa ; dar n aceast lupt tenace
sionant. Piesa este o mare confrun- i n acelai timp cumva ridicola, pe
tare de poziii, o mare dezbatere con- care-o duce cu prietenii, cu soia, cu
temporan. Dar n aceast dezbatere, fiul su, armele sale se frng treptat.
prin semnificaiile lor, persona] eie Concluzia i apare limpede : va tre-
prsesc rolul mrunt de sluj itoli bui s se desvreasc. Societatea l
ai unui subiect i capata sarcini filo- oblig s gndeasc altfel. Un devo-
zofice, rezolv de pe poziiile unei tat constructor al socialismului nu
noi morale, ale moralei noastre, pro poate fi n relaiile familiale un au
blema dragostei, eliberate de simul tocrat meschin, un mic-burghez egoist.
proprietii, de meschinrie i egoism. Lupta pentru socialism se d, n
Cuplului stpn-sclav i se opune fa- acelai timp, i pe antierele socia
milia adevrat, familia alctuit lismului, i nuntrul oamenilor, n
din doi oameni amndoi". Piesa concepiile lor, n viaa lor personal.
merge i mai departe i demasc ne- Aceasta este ideea pe care ne-am
crutor concepiile strine epocii strduit s-o aezm la baza specta-
noastre, care se mai gsesc i nc colului nostru.
bine ancorate n contiina unor
oameni ai zilelor noastre, a unor oa Radu Penciulescu

DE I A TEXT
LA SPBCTACOL

NSEMNRI DE LA REPETIII

vea dreptate regizorul Horea Popescu explicnd la repetiiile


Ochiului albastru de Paul Everac, cu care Teatrul Muncitoresc
C.F.R. ntmpin cea de a 40-a aniversare a partidului, c o importante primor-
dial n spectacol trebuie s-o capete gingia i calitatea sufleteasc superioar,
pe care le-a cultivt antierul Bicazului n oamenii lui". Piesa Ochiul albastru are
trei categorii de personaje tineri muncitori, rani, tehnicieni i, spre sim-

www.cimec.ro
plificare, regizorul i-a nceput munca repetnd la mas cu fiecare categorie
n parte. Lecturile la mas pun n eviden nenumrate legturi aie textului
cu viaa. Este momentul n care regizorul i interpreii retopesc cristalul pie-
sei n creuzotul imens al experienei de via i al realitii, aici dialogul se supra-
satureaz cu amnunte i atitudini de via trit. Regizorul i fiecare actor in parte
au cunoscut oameni asemntori cu eroii piesei, au auzit ntmplri i replici asem-
ntoare cu cele din text. Pentru o mai exact i realista punere n pagina a specta-
colului, Horea Popescu a stat un timp la Bicaz. Cunoate locurile, tie pe dinafar
amplasarea lacului de acumulare, atunlului, a barajului; a stat de vorb cu oamenii,
le reproduce graiul i felul simplu de a gndi i aciona. Se rpta tabloul cu edina
de primire n U.T.M. a lui Tudor, tnrul brigadier care a fcut hotrtoare expe-
riene de via i de munc pe antier. Momentul e nodal pentru ntreaga pies,
fiindc aici culmineaz o lunga perioad de existen a antierului, a tinerilor
brigadieri, sau cum se exprima regizorul este punctul de maxima maturi-
tate n evoluia personajelor". In rolul lui Tudor e distribuit Cornei Vulpe. Pro
blema lui Tudor constituie axul schimbului de replici. O singur replica e recitit
de trei ori. Vulpe are tendina s acoentueze prin elemente exterioare vrsta per-
sonajului : regizorul i atrage atenia c tinereea rezid n spontaneitatea reac-
iilor" i nu ntr-o juvenilizare" aparent. La scena edinei participa peste zece
persona je : cei predenti snt cu toii utemiti, crora li se adaug btrnul meter
Oprea, personificat de N. N. Matei. Tinerii actori citesc, rnd pe rnd, replicile,
innd seam de mdicaiile textului. Dar tocmai aici, la primele lecturi, se poate
observa ct de variate i multiple snt soluiile posibile. O fraz, un cuvint, o
exclamare pot fi rostite ntr-o mulime de feluri. E vorba de a alege de fie
care data soluia exact, potrivit cu situaia, cu psihologia personajului, cu
experiena i cu perspectiva lui. Efortul regizoral se ndreapt spre o descifrare
ct mai expresiv a scenei citate. Desi abia la primele repetiii, directorul de
scena cere o lectur nuanat, uneori pina la cea mai mare finee posibil. Bine-
neles, personajele vin in acest tablou cu o anumit sarcin biografica ; dar pe
lng antecedentele generale i cunoscute, regizorul insista pe o difereniere a
personajelor n funcie de tema principal a tabloului : primirea lui Tudor in
U.T.M. Asistm n felul acesta la o substanial diversificare. Bucuretenii Hagiu
i Gociman (tefan Bnic, respectiv Alexandru Azoiei) au o vioiciune n plus,
n vorb i mi$cri, un anumit umor, un anumit fel de a glumi, rezervnd sur
prize ; Bosoanc (Simion Negril) e mai serios, mai grav ; la fel Parazitul (Paul
Ioachim), dar cu nuan marcata in direcia unei firi glumee. Luccel (Ion Vlcu)
e secretami organizaiei U.T.M. i conduce edina cu pondre i nelegere fa
de fiecare intervenie. Tabloul se desfoar ntr-un climat de-o anumit tensiune.
antierul trebuie vacut, baraca n care se ine dezbaterea trebuie demontat :
apele Bistriei vor umple in curnd locul. Intrarea lui Tudor in U.T.M. are loc
sub imperiul acestei emoionante nerbdri.
Treptat-treptat, pe firul imaginii propuse de regizor, actorii ctig tot mai
multa familiaritate cu problematica i atmosfera momentului dramatic. Peste text
se revars acum entuziasmul i zestrea de via traita a unui grup de artisti
tineri regizor i interpreti ceea ce face ca dialogul s apar mbogit, linia
psihologic a eroilor se complica, fetele personajelor capata tot mai multa culoare
i mobilitate.
Nu sntem dect n jurul unei mese lungi, ntr-un studio de repetiii", dar
parca ceva din plinul vieii de pe antierul Bicazului a nceput s arda i s
vibreze n acest col al Teatrului Muncitoresc C.F.R. Tinerii eroi despre care
vorbim au mai aprut n pies, n partea nti, la nceputurile antierului ; tabloul

6
www.cimec.ro
pe care-1 rpta acum actorii e penultimul, nainte de epilog. Intre cele dou
apariii s-au scurs ani i ntmplri, care au lsat urme n contiinele tinere
ale brigadierilor, maturizndu-le, rotunjindu-le. Tendina regizorului e de a realiza
o fuziune deplin ntre viaa complex a antierului i sinteza dramatic din
Ochiul albastru. Cu autorul Paul Everac colaboreaz" acum nsi viaa, care
va trebui s pulseze n spectacol. Fiecare replica e treout, acum i aici, printr-o
complex micare de intenii interpretative, menite s cuprind i s epuizeze

Teatrul Muncltoresc C.F.R. : regizorul Horea Popescu


i o parte din interpreti la una din primele reperii ale
plesei Ochiul albastru" de Paul Everac

implicaiile de via avute n vedere de text. Frumos moment de lucru la un


spectacol de teatru, cnd ntre text i realitate, ntre actor i modelele lui umane,
circula continuu i n toate direciile, seva vieii adevrate, care hrnete orice
opera autentica de art !
***
Tot la mas, n foaierul de la parter al Teatrului de Comdie, dar de data
asta cu ntreaga distribute (mai puin numeroas), se rpta Prietena mea Pix.
De fa, autorul : V. Em, Galan. Poate din metod (avnd n vedere c ne aflm
la a treia lettura), poate din oarecare sfial fa de prezena scriitorului, regizorul
Radu Penciulescu nu d indicaii, n afara unor rare i generale punctri de ton.

7
www.cimec.ro
In schimb, mai multa mn libera actorilor. Lectura nu e omogen : unii inter
preti, ncepnd cu tefan Ciubotrau (Mastacan), nuaneaz, citesc cu modulaii
expresive ; alii, dimpotriv (Costei Constantinescu Ptric, bunoar), citesc
aproape alb, abia marcheaz. Snt moduri actoriceti diferite de a se apropia d e
rol, de familiarizare cu tonul i ambiana fundamental a piesei. Lectura ncepuse
cu primele replici, dar am intrat n foaier tocmai n toiul disputei Mastacan
Andrei, din actul II, moment dramatic de tensiune susinut, de dezbatere a unor
concepii de via. E unul din momentele culminante, de contrast, fa de tratarea
n comdie a piesei lui Galan.
Prietena mea Pix are un avantaj i un dezavantaj (aparent) pentru actori :
e originala, pe de o parte, nu seamn cu nimic din literatura noastr dramatic

Schie de decor (actele I i III) pentru Prietena mea


Pix" de V. Em. Galan (Teatini de Comdie). Plctor-
scenograf : I. Popescu-Udrlte

anterioar ; pe de alta parte, ns, nesemnnd cu nimic, nu ofer nici modle.


Originalitatea, ineditul, convine artitilor, fiindc le va oferi posibilitatea reali-
zrii unor roluri proaspete, noi ; n schimb, lipsa unui suport, a unui prototip
literar, deruteaz. i aici, viaa cu tot alaiul ei de ntmplri i de serrine vine n
ajutorul tuturor. Dac nu exista arhetipuri literare cu care s se asimileze perso-
najele din Prietena mea Pix, aceste arhetipuri le ofer din plin viaa, realitatea
cotidian. L-ai cunoscut pe inginerul-ef al marelui antier X din Capitala ? E
unul din prototipurile care mi 1-au inspirt pe Mastacan4* precizeaz automi.
tefan Ciubotrau nu-1 cunoate pe acest inginer-ef, dar subliniaz c a recu-
noscut in Mastacan muli oameni, i nu numai din cmpul construciilor, ci aproape
din toate sectoarele vieii : Mastacan e viu, triete, 1-am ntlnit n multe
locuri". Repetiia se reia. Amza Pellea citete rolul lui Andrei ; o face cu emoie,
att pentru c persona] ul nu i este nc dfinit, ct i pentru c poart duelul"
cu masivitatea i experiena actoriceasc a lui Ciubotrau. Mai mult, Andrei tre-
buie sa-1 domine, s-1 conving, s-1 nfrng pe Mastacan, i aceasta ntr-o singur

8
www.cimec.ro
scena, fr a i se fi dat in prealabil o prea generoas margine de caracterizara.
Cu modestie, cu mult sim autocritic, automi o spune, naintea tuturor : Am
remucri pentru unele roluri Carol, oimu, in parte Cujb dar mai ales
pentru Andrei ! L-am fcut s intre in scena pentru confruntarea cu Mastacan,
care nu e, de fapt, dect un lung monolog !" Vzut fragmentar, din singurul lui
punct de vedere, personajul Andrei poate s para, ntr-adevr, ingrat pentru
actor. Dar iat c lrgind analiza personajelor i a situaiilor din pies, Andrei
capata o lumina nou. Cu rbdare i msurat caldura, V. Em. Galan i prezint
eroii. Mastacan nu are, de fapt, un adversar, un poi opus, de talia i anvergura
lui. In schimb, ca o masiv cetate (morale), el e supus unui soi de asediu (ideo
logie i moral). Mastacan este atacat" de un grup ntreg de personaje : Sofia,

Radu Pendulescu (mijloc), regizorul plesei ,,Prateria mea


Plx" de V. Ern. Galan, repettnd cu Vasillca Tastaman
(Plx) i Val. Pltreanu (Paul)

soia lui, Paul-Cain, fiul, Mihaela-Pix, viitoarea nor, i interesant de sublimai


chiar Daniela, dar, in acest din urm caz, prin ricoeu, prin culoare inversa",
adic prin conturarea unui model" negativ. n fruntea tuturor sta Andrei, ingi-
nerul candidat de partid, care e cel mai contient, mai format, mai naintat.
Scrima", practicat de acest personaj in scena cu Mastacan, trebuie s-i reveleze-
acestuia poziia greit i s semene n el ndodala, nemulumirea de sine. Psi-
hologic, scena e micat, duelul argumentelor e febril, iritarea lui Mastacan
ajunge pe alocuri la culme. Este indiscutabil, i prin factura, i prin lungime, mo-
mentul cel mai dificil din spectacol. Regizorul Radu Penciulescu nu-i dezvluie r
deocamdat, soluiile, dar se simte in ntreaga lui comportare o siguran, tradus
in acest moment prin febrile sondaje preliminare in receptivitatea interpreilor
la substana de via i valorile textului. Interpreilor le place piesa, o citesc cu
savoare, se amuz i rd de multe ori din inim la o replica sau alta.
Revenind la ncercuirea" lui Mastacan, automi reamintete actorilor cum a
neles s diferenieze tonul i atitudinea personajelor implicate. V. Em. Galan nu

9
www.cimec.ro
se ferete de schiarea unor scurte fise temperamentale : Mihaela ar fi bine s
nu fie o feti toat numai miere i candoare, ca o Maenk a lui Afighenov, de
pild. Nu : att ea, ct i Paul snt doi tineri crescui n zilele noastre, n climatul
moral al societii noastre. Snt doi tineri bine hfipi pe propriile picioare, st-
pni pe ei. In relaiile cu Mastacan, nu stric nici oleac de obrznicie, de sfrun-
tare tinereasc". La rndul ei, Sofia, soia inginerului constructor, nu e o palid :
Sofia nu e o strivit ; ea e lucida, nelege i evalueaz just lucrurile, l iubete
sincer i definitiv pe Mastacan, dar asta n-o face s se piard cu firea". Indica
tale i clarificrile snt binevenite. Tilda Radovici (Sofia) i mulumete autorului
pentru revelaii", mai ales c simise ispita de a da o alta tenta personajului.
Vasilica Tastaman (Pix) i Val. Pltreanu (Paul) i corecteaz i ei viziunea n
funcie de precizrile autorului. Totul decurge ntr-o calma i calda atmosfera
de colaborare : nimeni nu strnete susceptibilitile nimnui, toat lumea e dor-
nic de roade ct mai bune. Experiena de via i de scriitor a lui V. Em. Galan
s-a ntlnit cu experiena de via i de actor a lui Ciubotrau, a lui Costei Con-
stantinescu, a celorlali, i din fuziunea lor valorificat creator de Radu Pen-
ciulescu se prefigureaz chipul spectacolului.
Florian Potr

Un grup de interpreti ai piesei Marele


fluviu i aduna apele" de Dan Trchil
(Teat ru 1 pentru Tineret si Copii) rpta
sub conducerea regizorului D. D. Neleanu

www.cimec.ro
jRramaTurgia
/fumiiiiiumiilui

p
-*-
ublicm in numrul de fa recenta lucrare
dramatic a lui Nikolai Pogodin Fiori vii, una
din cele mai reprezentative opere ale dramaturgiei
sovietice contemporane.
Lupta pentru jormarea caracterului omului comu-
nist, frumuseea dar i complexitatea acestei lupte
constituie miezul conflictului n noua literatur dra-
matic sovietica. Piesele care se nscriu in aceast
dramaturgie dau o puternic imagine artistica despre
climatul etic corespunztor construira societii co
muniste.
Cu Fiori vii, Pogodin continua de fapt cunoscuta
sa trilogie, din perspectiva zilelor noastre. Eroilor din
timpul Marii Revoluta (Omul cu arma), ai primelor
cincinale i ai planului GOELRO (Orologiul Kremli-
nului), ai perioadei NEP-ului (A treia, patetica), el le
adaug un erou nou : brigada de munca comunista.
Asemenea trilogiei, i piesa Fiori vii este dominata
de prezena lui Lenin, dar ntr-un chip nou i in-
drznet : Lenin n contiinta contemporanilor.
Ni s-a parut folositor s nsotim textul piesei cu
un articol al lui Pogodin despre propria sa expe-
rienta in crearea imaginii scenice a lui Lenin, articol
din cuprinsul cruia se pot trage pretioase concluzii
de ordin teoretic cu privire la dramaturgia realismu-
lui socialist.
11
www.cimec.ro
N

www.cimec.ro
NIKOLAI POGODIN

HOT
vu
PIES N TREI ACTE

P E R S O N A J ELE:

Rodin ;
Serafima ;
Nikolai ;
Alocika ;
Don Carlos ;
Galea;
Seva ;
Tolea ;
I u r a eel Alb ;
I u r a eel Negru ;
Niua ;
Vaska Kreakin ;
Lanov ;
Marta soia lui ;
Alena fiica lui ;
Maria Mihailovna ;
Fata care servete ;
Omul cu apc ;
Anonimul.

Desen de Val Munteanu

www.cimec.ro
A C T U L I
TA B L O U L 1
O cas btrneasc din sudul Rusie', cu nelipsitul ei cerdac. In fat, rzoare de fiori. Un
ir de plopi. Amurgul unei zile luminoase de vara.

SERAFIMA, NIKOLAI NIKOLAI : Or fi ! Ce nu cunosc, nu


SERAFIMA (dup o clip de tacere, cunosc.
n rstimpul creia i-a aruncat lui SERAFIMA (putiti cntat) : Nimic nu
Nikolai o privire veninoas) : Va s-a ales, Nikolai Bureatov... Au
s zic, n-a iesit ! Ei, Kolea, Kolea scris gazetele, s-a vorbit la radio...
...tovare Bureatov, cu dumneata i n-a ieit nimic...
vorbesc... Aa-i c n-a ieit ? NIKOLAI : Serafima Nikiticina, s
NIKOLAI (foarte politicos, fr s ntoarcem foaia... (Devine serios.)
priceap despre ce e vorba) : Ce Pot, dac vrei, s-i dau un auto
s ias ? grafi : scopul vieii mele n-a fost
SERAFIMA : Ce-ai pus la cale... atins. S schimbm subiectul. S
ce-ai clocit ! vorbim despre dumneata. Cu ce
NIKOLAI (cu multa naivitate) : Ce s ncep ? E adevrat c te ocupi
am clocit ? Dumneata ai un f el cu religia ?
de-a vorbi foarte hazliu. Mie imi SERAFIMA (ironie, parca ar rpta,
plac vorbele hazlii. la mai spune o lecie) : Religia e pentru popor
o data : clocit ? Glumele dumitale ca opiul.
m amuz. NIKOLAI : n ceea ce m privete,
SERAFIMA : iretule ! li spuneam cred c religia e pentru popor un
eu Alki : s te fereti ct poi vis urit. Dar cnd aud c dumneata
de oamenii prea istei... Dar s nu te ocupi cu religia, drept s-i spun,,
schimbm vorba. Se cunoate ct nu tiu ce s mai cred...
de colo c n-a mers. Nici n-are rost SERAFIMA (uor) : De ce, copile ?
s te mai ntreb. NIKOLAI : Uite, vezi... eu toemai
NIKOLAI : Lsnd gluma laoparte, voiam s-i spun c ochii dumi
e adevrat... N-a mers ! i eu, care tale snt ochi de copil...
de la nceputul anului visam s-mi SERAFIMA : Ochi de peruzea, tiu.
trntesc un costum de vara dup Altceva ?
ultima moda... cu pantaloni nguti, NIKOLAI : Nu glumesc. Cu asemenea
la mare fix" i o hain ca de ochi poi s faci dintr-un om, o
clovn. Dar carnetul meu de eco mumie. i minile... i trupul... i
noma s-a dus pe copc. N-a mers, tot... A
Serafima Nikiticina, n-a mers... E SERAFIMA : E de copil. Destui. Ce
de ris ? rost au toate astea ?
SERAFIMA : Vorba aceea cu clovnul NIKOLAI : M gndesc c religia...
se potrivete, Kolenka... li spuneam nu tiu cum s spun... parca vor-
Alki : s nu-1 crezi... Eu tiu foarte bete despre suflet ?
bine ce se-^ascunde sub aceste glu SERAFIMA (cu un ton didactic) :
me... Scopul vieii dumitale n-a Tinere, nseamn-i n caiet c su-
fost atins. Brigada voastr... cum fletul n-are nici o legatura cu
i spune ? Comunista ? trupul. Trupul e trup, sufletul e su
NIKOLAI : Da, comunista. flet. Asta i-o spun mereu Alki.
SERAFIMA : S-a dus de ripa, iar NIKOLAI (pe gnduri, cu amrciu-
dumneata faci pe Idiotul". ne) : De unde ai mai rsrit i
NIKOLAI : ia care juca n film pe dumneata ?
nebunul ? SERAFIMA : Nu fi obraznic.
SERAFIMA : Lng un om ca dum NIKOLAI : N-am spus nimic.
neata poi s nnebuneti de-a bi- SERAFIMA : Snt o rud mai de de
nelea. li spuneam Alki... parte a lui Grigorii Grigorievici.
NIKOLAI (repede, tios) : Ce-i spu- NIKOLAI : De departe... de foarte
neai ? (Tacere.) Ca i cum s-ar pu- departe...
tea spune un lucru interesant des SERAFIMA : Alta obrznicie.
pre mine. NIKOLAI : N-am spus nimic.
SERAFIMA : De-al de dumneata snt SERAFIMA : Ce nseamn : de foarte
destui pomenii n Biblie. departe ?

14
www.cimec.ro
NIKOLAI : Uite, o vorb aruncat... NIKOLAI (gnditor) : In cazul cel
p e negndite... m a i ru, a m s te omor... s tiu
SERAFIMA : Aa s fie, copile ? c pier, i n u i-o las. Snt nota
NIKOLAI (dulce, supus) : Multe n u n t , s tii. Nu i-o las, nu i-o las.
reuesc s pricep din cte a dori. SERAFIMA : F o a r t e bine, omoar-
Nu le p r i n d p e toate, i mi p a r e m ! Ce m a i atepi ? Strnge-m
ru. Nu-s tocmai lmurit, de cnd de gt.
ai ajuns rud... de departe, n a- NIKOLAI (se d la o parte) : Ce fel
ceast casa ? de fiin omeneasc m a i eti i tu...
SERAFIMA (scur) : Ce te privete ? SERAFIMA : Rea, fr un pic de
NIKOLAI (care parca n-a observt contiin, fr... nivel ! (Ride). Pro-
asprimea ntrebrii) : Trncnesc i stuule, n-ai destul putere s lupi
eu, ca s fie ateptarea mai uoar. mpotriva mea... pentru Alocika.
SERAFIMA (rece): Nu atept pe ni- Eti o mmlig !
meni. NIKOLAI : Mi se ntmpl pentru n-
NIKOLAI : Eu o atept pe Alocika. tia oar... Dar pzete-te ! M m -
SERAFIMA (ironie) : Pieci la Lenin liga e mncarea noastr rneasc.
grad ? i uneori frige !
NIKOLAI (cu o uoar tresrire, st- SERAFIMA : D-mi voie s-i spun
pnit) : Cine i-a spus ? la sfrit o vorb prieteneasc. Vrei
SERAFIMA : Ea, cine alta ? s-o aduci p e Alocika n braele
NIKOLAI (uimit, vorbind ca pentru tale... ai s izbuteti, dar va trebui
sine) : Att de b u n e prietene sn- s trieti ca lumea... s nu faci
tei? n j u r u l tu atta vlv... e dorina
SERAFIMA : Dumneata, ntr-adevr, ei... M apuc i pe m i n e sila cnd
eti u n om curios. te vd cum t e porneti...
NIKOLAI : M gndeam la un lucru NIKOLAI : Ascult ! P e tine...
pe care nu pot s-1 neleg. SERAFIMA : Nu-i place ? N - a m ce-i
SERAFIMA : Eu o iubesc p e Alocika face !
din tot sufletul. NIKOLAI : A m neles.
NIKOLAI : Sufletul dumitale triete SERAFIMA : N-ai neles nimic. Nu
o alt via dect... t r u p u l ? p u n e pe seama Serafimei toate po-
SERAFIMA (eu blndee) : Ah, Kolea, ticnelile tale. Ai gsit cine-i de
ce nelegi d u m n e a t a ? Uite, eu vin ! Gndete-te mai bine, cum
tiu s citesc n sufletul omului. te-ai p u r t a t cu oamenii care te-au
Dumneata, nu. i nu fiindc eti primit n casa ca pe unul de-al lor.
prea tnr, ci pentru c n-ai t r e - N-ai pierdut-o numai pe Alocika,
cut prin coala vieii, ca mine. A dar i pe Grigorii Grigorievici. L-ai
putea s-i s p u n m a i multe, n jignit de m o a r t e !
ceea ce te privete p e dumneata, NIKOLAI (apsnd pe cuvinte) : Da,
m a i aies. De ce n-ai reusit ? Serafima Nikiticina, te-am neles.
Fiindc nu tii, mcar, cu ce cheie Nu eti numai r u d a cea mai de de
se deschide propriul vostru suflet. p a r t e ; eti i cea m a i deteapt
Brigad de munc, comunista ! S d i n t r e toi. Dar de ce s-i duci de
nu-i faci cruce ? Eu nu tiu ce nas pe toi ? De ce ?
snt brigzile voastre, tiu doar SERAFIMA : Vorbeti cu-adevrat a
s-mi apropii sufletele. De ce se u n copil : Marna, de ce creste
lipesc sufletele de mine, vezi, asta iarba ?" Kolea, de ce creste iarba?
n-ai cum s-o nelegi. NIKOLAI (izbucnind) : Ca s pasca
NIKOLAI (posac, eu dumnie) : Se- vacile !
rafima, n - a m s }i-o las pe Alo SERAFIMA : Eti un mojic !
cika ! NIKOLAI : Nu pricep de ce t e su
peri. Dumneata, din pacate, semeni
SERAFIMA (zmbind eu rutate) : cu o alta specie animala...
Te-ai trezit cam trziu.
NIKOLAI : Just : cam trziu. SERAFIMA : Eti, totui, destul de
SERAFIMA : Vezi ? interesant. Bun muncitor... ai fcut
a r m a t a la marina... asta nu schimb
NIKOLAI : Prostul de m i n e ! Cre- problema... eti sudor... Vorbeti ca
deam c iubete p e altul. i cnd un om cult...
colo, tu erai cu pricina. E n tine NIKOLAI (cu falsa modestie) : A,
ceva care m nelinitete. Simt c... d e u n d e ! Ap de ploaie...
SERAFIMA (tindu-i vorba) : Nu t e SERAFIMA (zmbind, cu o privire
terne, c nu musc. ptrunztoare) : Aa... ne relum ro-

www.cimec.ro
lurile noastre... A, uite i pe Alo- NIKOLAI (cu bunvoin, slmplu) :
cika... O vezi ce seme pete ? Da, pot s-mi nchipui... nu numai
NIKOLAI : Roluri, neroluri, n-are psrile, norii, ci i avioanele, ra-
nici o importan, dar Alocika n-o chetele, sateliii...
s afle niciodat despre convorbi- SERAFIMA : Alka, s nu mai spui
rea noastr... M lmuresc eu sin- niciodat despre Kolea c-i un
gur eu dumneata. prost ! A vrea s fiu i eu proast
SERAFIMA : Ei, de ce n-am eu zece ca el.
ani mai puin ? Eti un biat fer- ALOCIKA : Te pomeneti c i pla
mector. ce ? S v comand verighete ?
SERAFIMA : Din pacate, snt puin
(Intra Alocika) prea... coapt pentru el.
ALOCIKA : Aici erai ? Stteai de NIKOLAI (simplu i sincer) : Mai
vorb prietenete, nu-i aa ? bine s glumim. Am s ncerc i
NIKOLAI : Am aflat pentru ntia eu s v distrez, s nu-mi mai
oar ce fel de om e Serafima Ni- gsii cusururi.
kiticina. ALOCIKA : Pe mine m-ai distrat tot-
ALOCIKA : i ce fel de om e ? deauna.
NIKOLAI : I-am spus-o i ea a fost SERAFIMA (cu satisfacie) : Alka,
de acord. ce-i cu tine astzi ?
ALOCIKA : Adevrat, Serafima ? ALOCIKA (cu dumnie, aproape
SERAFIMA : Ct se poate de ade- rstit) : N-am poft de glume, asta
vrat. e.
ALOCIKA : Ce i-a spus ? SERAFIMA : Pot s v las i sin-
SERAFIMA : D-mi voie s am i guri, dac doreti.
eu un secret... eu un brbat... ALOCIKA : Cu el, in doi, poti s
ALOCIKA (lene i eu nepsare) : i mori de plictiseal.
tu crezi c el e brbat ? SERAFIMA (ironie): Kolea, cred c
SERAFIMA : Inchipuie-i c da. a sosit momentul s te superi.
ALOCIKA : A czut o stea... ciudat... NIKOLAI : Pe cine ?
Cinm acum sau l ateptm pe SERAFIMA : Pe mine, in orice caz,
tata? nu.
SERAFIMA : Mai bine s-1 ateptm. NIKOLAI : i eu care imi nchipuiam,
ALOCIKA (cu o stranie seriozitate) : ca un naiv, c toate suprrile mi
Hai, brbatule, ncepe-i ora de e- se trag de la dumneata.
ducaie politica.
NIKOLAI (posomort) : Te plictisesc ALOCIKA (nelegnd aluzia) : Auzi
att de mult ? vorb! Poate crezi, srmana de
ALOCIKA : Suportabil. mine, c joc dup cum imi cnta
altul... C snt un nimic. O bucata
NIKOLAI : Oricum ar fi, nu plec. de lut moale... Norocul meu ca n-am
ALOCIKA (strignd) : Atunci, mai ajuns pe mimile tale.
bine cnta !
NIKOLAI (cu multa blndee) : A NIKOLAI (sincer i blind) : Nu cred
putea s i cnt... Dar vou v nimic, Alocika... Cinstit vorbind,
plac cntecele bisericeti, pe care ncerc i eu s neleg...
nu le tiu. ALOCIKA (cu brutalitate) : Mini ca
SERAFIMA (ironie) : Afl, tinere, c un neruinat ! Tu crezi c snt o
liturghiile se cnta in biseric, a- negustoreas... fr nici un ideal,
cas cntm ce ne dorete inima... o fiin deczut... o proast... Asta
nu ca voi. crezi ! O stare de spirit nesn-
ALOCIKA : Da, da... da ! toas din cauza unor suferine per
NIKOLAI (aspru) : Ce-nseamn : da, sonale. Da, da, ai dreptate, aa e.
da... d a ? Am ncercat odat s beau soda
.ALOCIKA (dumnoas, parca ar a- caustica... m-a mpiedicat tata... tie
vea s spun mai multe) : nseamn toat lumea... Eram tnr i cre-
c tu... (se oprete) nu vreau sa deam, prosteste, ntr-o aragoste cu
m nervez. Bine ! Tu eti un apu- rata... Am rmas numai cu starea
cat... Eu snt in toate mintile... M de spirit... nesntoas ! Nu mai e
las rece tot ce te... Ascult-m, tu nevoie s mi-o spui : poveste ve-
poi s-i nchipui c dincolo de che, cenu i scrum... Un singur
brigada ta comunista, zboar p- lucru te rog : s m lai in pace.
srile n aer i plutesc norii pe Nu m salva ! N-avea grij, nu
<cer ? m due la fund. S lmurim lu-

16
www.cimec.ro
crurile o data pentru totdeauna : ALOCIKA : Serafima, spune !
eu triesc minunat i fr iubirea SERAFIMA (serioas) : N-am nimic
dumitale... Minunat, dup umila de spus. Cu dumneata, prietene, tre-
mea parere. Dup nalta dumitale buie s tii cum sa vorbeti. Re
parere, snt o lepdtur... Doam- gret i aa c am spus prea multe.
ne-Dumnezeule, tiu ! Afl ns c ALOCIKA : Despre mine, desigur...
i lepdturile au dreptul la via... O, Doamne ! (Schimbnd vorba.) In
(Nervos.) Ce-ai fi vrut s-mi spui? tr-un atelier de pe strada Karl
NIKOLAI (pe acelai ton firesc) : M Marx snt nite beivi, care fac por-
gndeam, aa... Lepdtur ? Lu- trete. O s m duc i eu s m
crurile nu snt att de simple. M picteze... Poate c semn cu Maria
uit n ochii ti... Snt att de elu Stuart... (Fr tranziie.) De ce pieci
dati. Uneori mi par desprini din- la Leningrad ?
tr-un tablou strain i zugrvii pe NIKOLAI : M-a ajuns dorul. Acolo
chipul tu... Ochi de hrtie... mi-am fcut armata.
SERAFIMA : Alka, mi-e fric de o- ALOCIKA : Poate c ai lsat n urm
mul sta ! vreo drgu.
ALOCIKA : O s aj ung pn acolo NIKOLAI : Flcii de pe submarine
c am s-1 dau pe u afar. plceau fetelor.
SERAFIMA : Alocika, imi dai voie ALOCIKA : Imi pare ru c nu te-am
s-i pun o ntrebare... cu privire cunoscut cnd erai pe submarin.
la voi amndoi ? NIKOLAI : Trebuie s plec...
ALOCIKA : Poftete. ALOCIKA (izbucnind) : tiu ! tiu de
SERAFIMA : Kolenka, spune, ce gn- ce pieci la Leningrad. Mi-a spus
duri ai eu Alka ? tata. Circu vostru a dat chix. Te
NIKOLAI: Ea tie. rog, te rog, far gesturi ! M-am
SERAFIMA : Eu, nu. exprimat urt. tiu. Dar nici voi
NIKOLAI : Nici nu-i nevoie. nu v purtai mai frumos cu tata !
SERAFIMA : Vrei s ctigi dragos- El, cu minile lui, v-a construit u-
tea ei ? Nu te va iubi niciodat. zina, i acum vrei s-1 nvai
i un om strain i-ar da seama c voi cum s munceasc ! Mai mult :
o plictiseti. l nvai i cum s triasc. Cine
ALOCIKA : Serafima, nceteaz ! sntei voi ? Cine eti tu ? Spune !
SERAFIMA (uluit) : A ! s ncetez ? NIKOLAI : Dac ai poft de ceart,
ALOCIKA : Da. (Simplu i mpciui- d-i nainte. Cu tatl tu ne des-
tor). Kolea, tu m dispreuieti curcm noi singuri.
fiindc mi plac banii... Idealul vie- ALOCIKA : N-o s v mearg. Lu
ii mele e banul ! Da, mi place. Nu crurile au ajuns prea departe.
tgduiesc. Da, banii, dragul meu, NIKOLAI (cu o und de pornire fu-
snt o realitate : snt viaa nsi. rioas) : El vrea s fie tmiat... s-a
Imi place s port pantofi frumoi... obinuit... dar cultul personalitii
Imi place... multe snt lucrurile care e o poveste care s-a sfrit.
le plac oamenilor... i ce s fac ? ALOCIKA : Aa vorbeti, ticlosule ?
S atept s-mi pice de-a gta din SERAFIMA : Alocika, bieii nu tre
cer ? Intr-un cuvnt, Kolea, fiecare buie jignii.
ramine cu partea pe care i-a ALOCIKA : Dac vrei s tii, tata a
ales-o. Unii triesc n viitor, alii fcut din Kolea un munctor a-
se mulumesc cu clipa de fa. devrat. i-acum, acest netrebnic
NIKOLAI (schimbnd tonul, sever) : l insulta pe btrn.
Oricum, linia vieii... SERAFIMA (cu mirare) : Care b-
ALOCIKA (parca n-ar fi auzit): Ce-ai trn ? A vrea s fiu i eu btrn
spus ? ca el.
NIKOLAI : Nimic... o vorb ! NIKOLAI : Alocika, eu snt gta
ALOCIKA (continuino") : Pe Serafi s-i tree cu vederea multe toane,
ma s-o lai n pace. Are hazul ei. dar asta n-am s i-o iert.
E credincioas. Se roag. A ncer- ALOCIKA : Ce anume ?
cat s m nvee i pe mine, dar NIKOLAI : Tu I-ai aat pe tatl
nu s-a prins. i ne-am neles. Ne tu mpotriva mea... Vrei s ne des
leag o prietenie trainic... i sin parti n dou tabere... Contiina
cera. (Cu mnie.) Ea nu vrea s ta nu e curata. De ce amesteci lu
m salveze, nu mi se vr n su- crurile mari cu cele mrunte ?
flet. (Nikolai rde.) Ce te-a gsit ? ALOCIKA : M doare-n cot dac m
NIKOLAI : S spun Serafima. ieri sau nu.

2 Teatrul nr. 4 17
www.cimec.ro
SERAFIMA (insinuant, cu blndee SERAFIMA : Nu te imparte nimeni.
voit) : Cum poti s rabzi, Kolea ? Nu te mai chinui.
Eu snt o strin i tot nu-mi place ALOCIKA : Kolenka... Bureatov... Un
s-o aud vorbind astfel. iret... Asta aa e. Serafima, d-mi
s iau ceva, c altminteri m apuc
(Intra Tlea, urmat de Vaska.) plnsul.
NIKOLAI : Anatoli, ce doreti ? SERAFIMA (scoate o sticl cu vot
TOLEA : S nu pierzi trenul, asta ed) : O adusesem pentru tatl tu.
doresc. S-ti torn ?
NIKOLAI (artnd pe Vaska) : Asta ALOCIKA (face o sforare i se li-
cine mai e ? nitete) ; Nu. Nu-i nevoie. M-a n-
VASKA (cu elegan) : Asta snt eu, vtat tata, de la vrsta de cinci
Vasilii Kreakin. Numele meu nu ani, s nu fiu plngreat. Orict
v spune nimic ? Se vede c nu de grozav te-ar durea s taci !
folosii taxiurile. ntr-un cuvnt, Fumezi ? Am uitat c eti evla-
snt n stare s-mi transform ma- vioas... (Aprinde o igar.) Aro
ina n racheta, dar trebuie s pre- mate ! Dac mi-ar face curte, ca
cizez c pn la plecarea trenului ceilali, am fi mers la restaurant,
mai snt opt minute i cincispre- am fi danst... Ei, dar nu ! Dum-
zece secunde. nealui nici nu bea, nici nu fu-
NIKOLAI (pleac n mare grab i meaz. Dect s trieti asa, mai
optete n trecere Serafimei) : ine bine s te spnzuri ! Dar nu-i vor-
minte ce i-am spus, nu -o las ! ba despre asta.
(Pleac toi trei.) SERAFIMA : Nu-1 iubeti, asta e.
ALOCIKA (n culmea ncordrii) : Ce ALOCIKA : Am ars iubirea ca pe-o
i-a spus, Serafima, ce i-a spus ? rana, cu fierul rou. Basta ! Iti dau
SERAFIMA : Vorbe de huligan. cuvntul meu c nu voi mai n-
ALOCIKA (eu durere) : Minti, nu-i cepe niciodat aceast discutie fa
n stare. i-a spus ceva important. r rost. Ce plictiseal !
SERAFIMA (ngrijorat, pe un ton
SERAFIMA (ca i cnd n-ar fi auzit, sever) : S nu strici prietenia cu
simplu) : i-am spus c de omul el. Ct timp va veni n casa voa-
asta trebuie s te feresti. E iret str, va zmbi i le va rbda pe
i face pe naivul metoda e toate. Dar dac nu-1 vei mai primi,
veche de cnd lumea. Crezi c te n-o s t i - 0 ierte. Oamenii j igniti
iubete cu-adevrat ? O nevast de- se rzbun, nu uita. O, aceti b-
scurcrea, cu ceva avere, casa... ieandri, att de incntati de ei to
aici i e gndul... (Pauz.) Doamne, sisi ! O s-ti arate el ce nseamn
ce repede a trecut ziua de azi... politica ! Nici dac pieci pe p-
uite, se ntunec. i fiorile au ra mnturile deselenite n-ai s scapi
mas neudate ! Tatl tu ntrzie, de e l !
nu tiu de ce. O s le ud eu. ALOCIKA : Ai dreptate. i cu asta
ALOCIKA (aproape eu groaz) : Ct basta ! Hai la cinema.
de puin se iubesc oamenii ntre SERAFIMA : Nu pot, drguto. Asta
ei! sear avem edina consiliului pa-
SERAFIMA (fr s schimbe tonul) : rohial.
Vorbe sfinte ! Eu ce i-am spus ? ALOCIKA : la te uit, ia te uit !
Privete fiorile... iubete-le, roag- SERAFIMA: Dmocratie... ce vrei?!
te... Nu degeaba le ngrijete tatl
tu... (Intra Rodin.)
ALOCIKA : Fiorile n-au suflet. Flo- ALOCIKA (rspunznd vorbelor lui
rile snt moarte. Rodin, care nu s-au auzit desluit):
SERAFIMA : Fiorile snt calde. Flo- Ce mormi, taic ? N-am nteles
rile snt vii. nimic.
ALOCIKA : Vorbeti ntr-aiurea. Snt RODIN (nervos i ntunecat) : Nu
reci, reci ca pmntul... Ce tiu mormi, am spus foarte limpede :
eie despre viaa noastr ? Eu bun-seara.
vreau fiori vii... Doream s string ALOCIKA : Ce-i cu tine ? Nu te-am
la piept o inim vie... Ce se pe- vzut de mult att de nervos.
trece eu mine ? M simt parc a RODIN : M due s m culc.
fi rupt n doua... Cine m imparte SERAFIMA (rutcioas) : Cam de-
oare, cum ai mpri o jumtate de vreme. Nici psrile nu s-au culcat.
votc la doi ? Auzi-le cum ciripesc.

18
www.cimec.ro
RODIN (cu ironia lui obinuit) : P- RODIN: Pcat!
srile... ciripesc... Snt prin mpre- SERAFIMA : E greu s te neleag
jurimi multe psri care ciripesc. cineva pe dumneata.
Alka, du-te i cumpr tatlui tu RODIN : Alka nu va putea s g-
nsetat, puin votc... Nu te su- seasc un so mai bun.
para c te rog. Snt lefter. N-am ALOCIKA : M nnebunesc dup
nici o lecaie. taii care tiu att de precis ce
ALOCIKA : i-a adus Serafima. soi le trebuie fiicelor lor.
RODIN.: De ce anume ? RODIN (cu autoritate) : Am dorit
ALOCIKA : M mir i eu. totdeauna i doresc mereu
SERAFIMA (pe acelai ton de mai s-1 am ginere n casa mea pe
sus) : Vreau s te nsor, Grigorii Bureatov Nikolai.
Grigorievici... rudenia noastr n- ALOCIKA (ironie) : N-ai dect s-1
deprtat nu e o piedic. ncerc treci n spaiul dumitale, ca ginere.
s-i fiu pe plac. N-am nimic mpotriv. Eu pot s-mi
ALOCIKA : Serafima, mi-e sil... gsesc o camera n alta parte.
RODIN : Lsai palavrele. i aa... RODIN : Vorbeti prostri i nu te
SERAFIMA (pune pe mas cele de mai recunosc.
trebuin) : Am s iau i eu un ALOCIKA : El zice c i trebuie...
phrel cu dumneata... pentru s- cult"...
ntate... RODIN: Ce fel de cult?
RODIN (cu nelepciune) : Morala ALOCIKA : Cultul personalitii.
soaetii noastre spune : Nu bea, RODIN (zmbind ironie) : Vorbete
omule !" Si, omul bea. De ce ? N- aa fiindc, ce vrei, e nc crud...
rav vechi. Iar cei care ncearc s-1 Minte de copil.
dezvee, vorbesc despre reeducarea SERAFIMA : Cine s te mai ne-
lui. Ei, dar reeducarea cere mai leag ! Spuneai c te-a jignit.
multa btaie de cap dect educarea, RODIN : Tu crezi c eu n-am jignit
fiindc e mai greu s dai jos vop- niciodat pe nimeni ? i nc cum !
seaua veche dect s pui una nou. Am o fire, s-i fereasc Dumnezeu
Iar cei care ciripesc n jurul tu i pe dumanii mei !
spun : judeci greit, tovare ! Adi SERAFIMA (pe un ton linguitor) :
ca, asta nseamn, cu alte cuvinte, Chipul i-e ntunecat, vorbele i
c de treizeci de ani eu nu mun- snt aspre, gndurile nspimnttor
cesc cum trebuie. de cinstite, dar ai o inim de aur.
ALOCIKA (parca s-ar apra de ceva ALOCIKA (ptrunznd-o cu privirea):
neplcut) : Tata, renun la acest Ascult, Serafima, tu ai de gnd n
subiect. adevr s-1 nsori pe tata ?
SERAFIMA (vesel) : De ce ? Las-1 SERAFIMA : Aa am de gnd.
s vorbeasc. RODIN (mnios) : Terminati odat !
RODIN (vorbind rar i cutnd cu- (Cu amrciune.) Mi-e mila de Ko
vintle) : Au sosit azi cu televiziu- lea. Televiziune, neteleviziune, s
nea... au instalat reflectoare... nu nu mai vorbim, asta-i politica la
poi s mai treci prin secie. ordinea zilei. Dar el i-a pus su-
ALOCIKA : De ce-au venit ? Pen fletul la btaie. La Leningrad s-a
tru... ei ? dus pentru experien... bietul b-
RODIN : Doar nu pentru noi. iat.
ALOCIKA : Kolea a fost aici... i n-a
suflat o vorb. SERAFIMA : Singur a recunoscut, n
RODIN (dumnos) : Cred i eu. E faa mea, c n-a reuit.
modest. RODIN : L-am aprat i 1-am ndem-
SERAFIMA : C bine zici : asta-i nat ca pe un fiu al meu ; dar el
boala de care sufer. a nceput s se fereasc de mine.
RODIN : Am stat de vorb, mai la o Vrea s fie un geniu... si n-a reu-
parte, cu civa muncitori btrni. it. (Ridica tonul.) i cum s reu-
Egorukin spunea : Gria, noi ce easc ? Am s v vorbesc numai
fel de munc am depus n aceti de doi dintre ei, i-o s nelegei.
treizeci de ani ? Capitalista ?" N-am ALOCIKA : Nu e interesant, tata.
fcut i noi ce fac i ei ? SERAFIMA : Las-1 s povesteasc.
ALOCIKA : M-am hotrt s nu-1 RODIN : Alka, tu l cunoti pe don
mai primesc n casa pe Kolea. O Carlos ?
data pentru totdeauna. M-am satu ALOCIKA : Ei, asta-i acum ! Care
rt ! don Carlos ?

19
www.cimec.ro
SERAFIMA : E o pies de teatru sau de ru, am trait... nu depindeam
un roman... nu-mi aduc bine a- de nimeni, nu ne sileam s lmu-
minte. rim nimic, nu cutam nimic extra-
RODIN (eu o ironie vesel) : Teatru! ordinar... i dintr-o data, viaa ni
N-ai dect s-i priveti mutra, i s-a ntors pe dos ! Nici nu vreau
te-ai lmurit. Huligan sut n sut... s m gndesc. Hai, Serafima, s
dar un actor grozav. Lui i zice mergem. Tu la treburile taie bise-
Carp, aa-i trecut n buletin : Carp; riceti, eu la dans. Am s aleg pe
dar el a schimbat o liter, i din dansatorul cel mai nrva, i-am
p a fcut l, aa c acum, dup bu s-1 dansez, pn o chem Salva-
letin, numele lui e Carl. Ai ne- rea. (Pleac).
les ? Unul din atelier 1-a botezat RODIN : Eu o s mor de urt, tone
don Carlos, ca in pies... i, don rete...
Carlos a rmas. S trecem la al SERAFIMA (ncet) : tiu, tiu...
doilea. Asta e Lanov Maxim de
la categoria a VH-a. Mai puin (Serafima pleac dup Alocika.)
de-o mie i jumtate nu scoate pe RODIN (singur) : Nbdioas fe-
luna. Are aproape patruzeci de ani. meie... i sfinenia ei e cu draci...
De ce i-a venit pofta s intre n I s-ar potrivi mai bine s fac
rnd eu nite nci ? Ei, pofta i-o pe iganca. Ei, i-acum ? Fiorile...
cunoatem noi foarte bine. Lanov mi plac fiorile. Le-a udat cineva
vrea comunism, ca s primeasc n lipsa mea. Ai mbtrnit, dia
locuin, vezi dumneata, peste rnd. vole, i tot nu te astmperi. Ei,
Iar Nikolai crede n ei cu sfine- de-a avea eu n mn brigada
nie. El singur e de vin : vrea s asta... Nu snt nici jignit, nici su-
fie geniu. prat... Snt invidios. Pe cine ? Pe...
ALOCIKA (nostalgie, cu repro par ei. Ce invidiez la ei ? Tinereea !
ca) : Am trit atia ani ; de bine, Asta e secretul, i nimic mai mult.

TABLOUL 2
Terasamentul cii ferate. Se aud fluierturi de locomotiva tntr-o gar apropiat.

RODIN (singur, cnta, apoi cu umor): RODIN (eu bucurie) : Nimeni nu mi-a
Cnt... ei, i ce-i cu asta ? Nu-i ni- spus pina acum iubitul meu nz-
mic. Cnt. (Izbucnind.) Ai o fata drvan. Eu nu snt nzdrvan, snt
de mritat, Grigorii, i nu eti alt- un om ca oricare altul.
ceva dect un dobitoc btrn... SERAFIMA (femeiete, pina la min-
N-am auzit-o de mult cntnd pe
Alka. Pe mine tcerea m ntris- ciun) : Tu eti un om ca nimeni
teaz. Uite, nevast-mea, biata, altul.
n-ar trebui s-o pomenesc toemai RODIN (eu ironie, dar mulumit) :
acum... nu cnta... Nu-i judeca pe Nu te supra, dar toate femeile
cei mori, Grigorii, c snt lipsii spun asta cnd le place un brbat.
de aprare. Fii cavaler ! Mai mare SERAFIMA : i-au mai spus-o i
ruinea, de te-ar vedea cineva
stnd noaptea singur lng terasa altele... nu-i aa ? Iar tu le-ai cre-
mentul cii ferate... i cntnd... zut... Iarba e umed... S nu-mi
(Tace.) i-am s cnt, ct mi-o pl- ptez fusta... (i face cruce i vor
cea... Am s cnt... (Tace.) Am s reste cntat.) Binecuvnteaz, Doam-
cnt... Ce fel de om eti tu, Gri ne, pe roaba ta, pctoasa...
gorii ? tii sau nu tii ? Nu tii ! RODIN (ironie) : Pentru care ispra-
(Intra Serafima.) v s te binecuvnteze? Pentru ce
ai venit aici ? Pentru dragoste ?
SERAFIMA : Aici erai ? Ce fel de dragoste ? Furata ! Dup
RODIN : Aa se pare. evanghelie, asta se cheam prea-
SERAFIMA: i ce fceai ? curvie !
RODIN : Cntam. SERAFIMA (eu blndee) : Adevr ai
SERAFIMA : Venind ncoace, n-am grit, Grigorii Grigorievici, dar i
auzit. Altceva ? dup evanghelia voastr comunista,
RODIN : Te ateptam. o asemenea dragoste nu-i o isprav
SERAFIMA : i am venit. D-mi mare. Ce te mpiedic s dai iu-
mina ta, iubitul meu nzdrvan. birii noastre binecuvntarea legii ?

20
www.cimec.ro
RODIN (suprat) : Femeie, tu ma S fii nevoit, de fiecare data, s
tragi la biseric ! te ascunzi prin nu tiu ce cotloa-
SERAFIMA : Iubete i taci. Nu a- ne... i suferina cea mare nu-s
tinge rana care doare. Dumnezeu cotloanele, e singurtatea. N-am
o s ne ierte. dect o bucurie pe lume : fiorile.
RODIN (izbucnind) : Iar Dumnezeu ? SERAFIMA (aproape de lacrimi) :
nelege, Serafima, e o mare supe Prsete oraul acesta, stepa... ce
rare pentru mine s te vd att de rul care te apas... Toate snt triste
bisericoas. Eti frumoas ca un airi. Noi sntem oameni de la
vis, dar ai mintea ngust... Poate miaznoapte. Nu tiu ce te-a f-
c te iubesc, tocmai fiindc eti cut s vii pe-aceste locuri. Pe mi
att de mrginit... O femeie... (Cu ne m-au adus valurile rzboiului.
elan tineresc.) M iubeti cu ade- Necontenit visez pdurile noastre,
vrat ? Te ntreb : m iubeti ? drumurile albe prin zpad, iernile
linitite, mestecenii din poart... A-
SERAFIMA : Snt o femeie mrginit veam o csu... Judecata o s ne-o
i nu-mi plac ntrebrile. dea napoi... S plecm amndoi
RODIN : Nu nelegi ct de mult do- n inutul unde m-am nscut.
resc s aud aceste cuvinte ? Ce RODIN (suprat) : Ajunge. Am auzit.
snt eu vinova t c n-am cunoscut Baliverne !
dragostea n tineree ? Spune : m SERAFIMA (dulce): De ce, iubitule?
iubeti ?
SERAFIMA : E prea puin s-i spun RODIN : Cu ce vrei s m ispiteti?
c te iubesc. Tot sufletul meu i-1 Cu o via de trtndvie. Ai casa,
ai bani. La naiba, ce-mi trebuie
dau ie. mie casa ta ?
RODIN (cu emoie) : Nu-s prea b- SERAFIMA : Nici n-ai vzut-o, aa
trn ? Nu i se pare caraghios ?
SERAFIMA : Grisa, nu te miorli ! c nu vorbi. La o casa ca a mea
RODIN (cu pasiune) : Lumina lunii nu renun nimeni.
a cuprins tot cerul, firele de iarb RODIN : Asta e ca i cum te-a piati
cnta, noaptea a mbriat pmn- pentru mngierile tale. Inelege...
tul, iar eu la toate le spun : feri- SERAFJMA : Trebuie doar s cti-
cire... Vino lng mine... Vino... gm procesul pentru casa. S-au in-
SERAFIMA (sare n picioare i se stalat n cas nite strini... O s-i
deprteaz) : Gria, Gria, vino-i scoatem noi.
n fire ! RODIN (bnuitor) : la stai puin, mi
RODIN : Hooaica ! se pare c ai nevoie de mine, s-i
SERAFIMA : Nu te pomi, prietene ; umblu pe la judectorii.
despre ce vorbeam ? SERAFIMA (lcrimnd) : Grigorii,
RODIN : Stai jos. O s fiu cuminte. cum poi s vorbeti astfel ? Nu
(Sincer.) Trebuie s ne refacem n- simi ce-i n sufletul meu ?
tr-un fel viaa. Vino mai des pe RODIN : Dar tu ? Tu nu nelegi
la noi. Obinuiete-o pe Alka cu tocmai ceea ce m frmnt mai
tine. Vd c te-a ndrgit. E nc mult. N-am vorbit cu tine niciodat
un copil. Anii ei ar trebui s fie
cei mai frumoi... dar e att de despre lucrurile acestea. Oricum,
singur... S ntemeem, iubita mea, n-ai s nelegi.
o familie. SERAFIMA (amar i hotrt) : Uite
SERAFIMA : Bag de seam, Gri- ce e. N-ai dect s rmi cu ceea
gorii, s nu te rzgndeti mai tr- ce te frmnt, fire-ai blestemat
ziu. de-o mie de ori ! S nu-i nchipui
RODIN : Mai trziu, o s-i spunem i c nu am neles. Slujeti statu cu
ei... Nici n-o s fie nevoie s-i spu credin i ai fcut din aceast
nem. O s neleag. Vreau copi- credin scopul principal al vieii
lai, Serafima... tale. Eti gta s-i jertfeti drago
(Deasupra lor trece, Un, un tren pu- stea noastr, f-o i nu m mai
ternic luminat.) tulbura, nu m mai chinui... N-ai
SERAFIMA : Snt o femeie rus, s m mai vezi niciodat... Plec
Gria, i vreau s-i amintesc un singur... Rmi cu bine, Rodin !
cntec de demult : Ca porumbeii (Pleac.)
ne iubim, ca nite bufnie trim..." RODIN : Serafima ! Ei, nebuno ! (Cu
RODIN : Aa e. Da, da, e un adev- ndoial.) Nebun s fie ? (Pauz.)
rat chin pentru sufletul omului... Poate. Atunci, o s fac aa cum

www.cimec.ro
spune. E o femeie hotrt. Pot s RODIN (gnditor) : Ce se va alege,
m mpotrivesc ? Nu. Serafima, din viaa noastr ? S
cutm o cale de mijloc.
(Serafima se ntoarce.) SERAFIMA (hotrt) : T u ai gsit-o.
S E R A F I M A : Nu pot... Voi veni la tine mai des... fr s
RODIN : Ne chinuim amndoi unul m mai feresc. M voi apropia m a i
pe altul. mult de Alocika. T u eti al meu.
SERAFIMA : Al meu eti, asa... ne- Poate c cerul mi te-a trimis... Cine
nduplecat, aspru, i totui iubit... tie?
Doamne, Dumnezeul meu, cnd m
gndesc c omul acesta mi-e drag... RODIN : Serafima, ce puteri n e lea-
Iart-i, Doamne, pe cei orbiti de g, nici cerul tu nu tie. Nici al
iubire. meu. Nimeni nu tie. Dar aici,
RODIN : T e r m i n a odat, proasto ! T u lng inima mea, n adnc, se zbate
vorbeti cu Dumnezeul tu parca ceva, ca u n cine n lan... A m p r e -
ai vorbi cu s e c r e t a m i organizaiei simirea c va trebui s ne despr-
de partid. im, i t a r e n-a vrea... Mi-e team...
SERAFIMA (aspru, dar sincer) : Ro SERAFIMA : N-o s ne desprim
din, c u m d e cutezi s scoi din gu- niciodat, pentru nimic n lume...
r asemenea cuvinte ? Doamne, iart i te milostivete...

TABLOUL 3
In atelierul de sudur al unei mari uzine constructoare de maini. Se vd aparatele de
sudat. E diminea, nainte de nceperea lucrului.

GALEA, NIUA GALEA (far multa convincere) : n -


eleg.
GALEA (vznd pe Niua c ncepe NIUA : i jur c este aa...
s plng ncet) : Poftim... acum GALEA : Eti marna... nu m a i eti
lacrimi ! un copil... eti femeie. T e cred.
NIUA : Imi p a r e ru... i-am spus NIUA : Eu m - a m inscris n bri
tot. Nu i-am cerut nimic. A m venit gade din toat inima. A vrea s
la tine cu sufletul deschis. Iar t u - duc o alt via. A m un so m i n u -
n u i-e ruine ? nat, primul ofer de taxi din ora.
GALEA (blind, cu un aer nevino- Recunosc c-i snt o soie ascult-
vat) : Niua, draga mea... nu tiu... toare... pentru c este un om m i -
Dar dac tu, ntr-adevr, i-ai p- nunat. Dar nu t r i m aa cum ar
rsit copilul, ca pe-un cel. trebui.
NIUA (fr lacrimi) : Ce vorbe snt GALEA : Bea ?
astea : ca pe un cel ? Biatul st NIUA : Nu se poate. E ofer.
la bunica. Acas n - a r e cine s-i GALEA : E mojic ?
poarte de grij. NIUA : Se mai ntmpl. Dar nu-i
GALEA : De ce nu-1 dai la cmin ? huligan. i-i place s stea acas.
NIUA : La bunica e m a i bine. (E- GALEA : So m i n u n a t !
nervat.) P e cine privete asta ? NIUA : A r e grij de mine... d a r e
P e cine ? Spune ! gelos pe trecutul meu. Nu t r i m
GALEA (fcnd un gest larg) : Ate aa cum ar trebui. Eu aspir la o
lierul... alt via. M uit la ai nostri, cei
NIUA-: V-ai obinuit s u r m r i i din Sahalin", d e pild. i ei n-
cum trlete fiecare. zuiesc spre altceva.
GALEA : Brigada comunista de m u n - GALEA : Ai dreptate, Niua. (Intra
c e datoare... cei trei din Sahalin" : Iura cel
NIUA (ntreab prostete) : Crezi ? Alb, Iura cel Negru, Seva.) Salu
GALEA : Amintete-i angajamentele tare, Sahalin"!
pe care ni le-am luat. Ce cuvinte SEVA : Fetelor, care din voi tie, Ni
frumoase ! Numai cuvinte ? kolai se ntoarce astzi ?
NIUA : Ii j u r c biatul e l a b u GALEA : Eu tiu. Mine diminea
nica. Soul meu nu-1 poate suferi vine la lucru, dac n-o ntrzia t r e -
in casa, recunosc. Te rog s ne- nul.
legi... nu-i copilul lui. Sufer. In- SEVA : S-a cam grbit cu plecarea.
telegi ? li place s ia hotrri de u n u l sin-

www.cimec.ro
gur. (Ctre Niua) Cine te-a su- aflnd in mod nepermis ora i lo-
prat? cul ntlnirii propuse. Acum, ascul-
NIUA: Tu. tati urmarea. Numitul Tolea Babu-
SEVA : Da' ce i-am fcut ? kin ncarc o crut cu fiori i se
NIUA : S nu-i vin nebunia... ndreapt cu eie la locul tiut, spu-
GALEA : Niua, s lsm... (Adre- nnd in numele meu c am
sndu-se bieilor) Ce mai e nou czut bolnav de oftic, c am o
n Sahalin"?... edint, c ncerc un record mon
IURA CEL ALB : Ieri 1-am cotono- dial la sritura n lungime, c fac
git pe huligamul nostru. de garda la strung i habar n-am
SEVA (cu repro) : Iura ! ce i-a mai ndrugat. Ei bine, aflati
IURA CEL NEGRU : Nu 1-am coto- c acest derbedeu a petrecut toat
nogit, 1-am caftit. seara cu fata, n timp ce eu zceam
SEVA : Iura... Adic, de ce s ne n pat ca un cadavru, neavnd unde
ascundem dup deget ? Si-a luat-o s merg. Acum las cortina i dup
n cap acum c sntem nite sfini pauz transmit actul urmtor. Ami-
i c l vom rbda s ne scuipe cul nostru Tolea, dup cum bine
n obraz. Atunci, i-am dat o lec- tii, doarme att de adne c poi
ie din vieile sfinilor. s-1 calci cu fierul ncins i habar
GALEA : Sahalinul" ramine Sahalin". n-are. V rog s retineti acest am-
SEVA : Just ! Ce vrei ? Conditile nunt foarte important. O sptmn
de trai cele mai grele. Marginea ntreag am purtat n piept dorul
oraului. Baraci vechi. Nu degeaba rzbunrii i am tcut. ntre timp,
le zice : Sahalin". Ei, dar pina la am fost la teatrul de operet i-am
sfritul septenalului o s se ter vzut pe scena un negru. Nici nu
mine i cu Sahalinul". (Intra don puteti s v nchipuiti ce motiv
Carlos.) de inspiratie poate s fie un negru!
DON CARLOS (n culmea exube- M-am transportt n cabina acto-
ranei) : Fantastic, feerie, colosal ! rului care-1 juca pe negru i 1-am
N-o s m credeti ! i totui e ade- ntrebat cum i vopsete mutra.
vrat! Mi-a dat formula unui machiaj pe
GALEA : Ce-i cu ine ? Ce s-a n- care nici apa calda nu-1 spala. V
tmplat ? nchipuiti ? Ast-noapte, prietenul
SEVA : Nu s-a ntmplat nimic. Don meu Tolea s-a eufundat ca de obi-
Carlos i face rolul. cei n somnul lui de plumb, iar
DON CARLOS : Habar n-ai, aa c dimineaa s-a trezit negru, fr s
tine-ti gura. O s v povestesc un tie. S-a dus i s-a splat i s-a f-
roman... de necrezut i totui cut i mai negru...
real. nchipuiti-v : la Casa de cul GALEA : Ar fi putut - s-i vada fata
tura fac cunotint cu o fata re- n oglind.
marcabil... M ntelegeti ? Petre- DON CARLOS : Dar ce, eu snt prost?
cem mpreun ntia sear, apoi a Am ascuns oglinda ! Tolea, de-alt-
doua. Normal. Ne comunicm res- minteri, biat frumos, nici n-are
pectivele numere de telefon n ve- obiceiul s se uite in oglind. Nu
derea ntlnirilor urmtoare. V rog m credeti ? Poftim, uite-1 c vine...
s retineti c telefonai se afl n V rog, atentiune ! (Intra Tolea.)
coridorul cminului nostru. E un TOLEA : Salut, popor ! (Toi tac. To
amnunt foarte important. Fata, lea i privete, mirt.) A ? Galea,
binenteles, telefoneaz. V rog s de ce chicoteti ? (Don Carlos i
retineti : telefoneaz, cum se obi- face semn Galiei s tac.)
nuiete ntre persoanele cu educa- GALEA : Don Carlos m face s rd.
tie, i roag s fie chemat... E foarte comic.
SEVA : Cine ? Don Carlos ? TOLEA : Asta aa e. Azi, copii, am
DON CARLOS : Nu permit oricui s o dispozitie feerica, vorba lui. Am
vorbeasc grosolan cu mine... Umo tras un somn, prima-nti. Pot s v
risti decadenti ! Fata cheam pe comunic : am stabilit strnse relatii
onorabilul Cari Senovalov, ntr-un tovreti cu o frumoas vnz-
cuvnt, pe acel tnr pe care il toare de nghetat. O fata minu-
simpatizeaz... Dar la telefon se nat... in plin dezvoltare. Ai n-
furieaz un om lipsit de orice eles ? De ce snteti att de veseli ?
scrupule... V nchipuiti cine ? To- Nu-mi sta bine freza ? Am pierdut
lea Babukin ! Ticlosul imi imita pieptenele i un derbedeu a luat
glasul cu art i cu impertinent, oglinda din perete. i in tramvai

23
www.cimec.ro
se uitau oamenii la mine cam ciu- ramina cu ponosul asta o via n-
dat. Probabil din pricina bascului treag !
meu albastru. Cred c m-au luat SEVA : Carp, ce-nseamn asta ?
drept un strain, dar mie nu-mi DON CARLOS (cu greutate) : Am
pas drept cine snt luat. Bascul meu fost depit.
e celebru, orice ai zice. (Rs gene GALEA (aproape de lacrimi) : De
ral.) Incetai, c m supr... La ce-ai f cut asta ? Sntem la n-
urma urmelor, ce ? Snt n pielea ceput i e mre ce ncepem... Vii-
goal ? torul e n faa noastr. Am crezut
SEVA : Du-te la du i ascunde-i att de mult n tine... De ce-ai fa-
mutra cu batista, s nu i-o vada cut asta ?
nimeni. Eti boit cu negru... ca DON CARLOS (cu un nod n gt) :
unul din Africa, ai neles? Iar tu Am fost depit. (Intra Rodin i
te tot nvri de colo pn colo. Lanov.)
TOLEA (care a prceput n sfrit) : RODIN (vorbind cu Lanov) : Cine
Carlos, tu ? Cine ! le spune ? Este datoria mea, dar
DON CARLOS : La ntlnire cu fata ar fi mai bine dac ai vorbi tu.
mea tu ai fost sau altul ? Cine LANOV : Dac este datoria ta, de
procedeaz astfel ? Oamenii sau ce s-o mai lungim ? D-i drumul.
cinii ? RODIN : Pfui ! Aa o iei ?... Poate
TOLEA : i nu tii de ce-am fcut-o? vrei s pari c eti un nedreptit ?
Din rzbunare ! Ai uitat, se vede, Bun treab ! Nu, Lanov, n lu
cum mi-ai suflat-o pe... mea muncitoare, aa ceva nu se n-
GALEA : Du-te, Tolea, c mor de tmpl. E bine c toat echipa voa-
rs... Grbete-te. str e adunata laolalt... Organi-
TOLEA : Am umblat aa prin tot zatorul vostru... eful..., ntr-un cu-
orasul... lumea s-a uitat la mine, vnt, Nikolai Bureatov m-a rugat
creznd c snt un negru onorabil s nu ascund nimic... datoria mea,
din Africa. Ai s vezi tu, Carlos ! ca maistru de brigad... Altminteri,
(Pleac.) ar nsemna c inem contabilitate
GALEA : Don Carlos, vino-ncoace ! dubl. Inelegei ce vreau s spun.
DON CARLOS: De ce? Aadar, iat ce se ntmpl : tova-
GALEA : Uite-aa, s te privesc. rul vostru alci de fa, prietenul
DON CARLOS : Nu simt nici o pia vostru, vorb s fie ! mi-a dcla
cere. rt c prsete uzina. Motivul e
GALEA : i-e fric. Se nelege. Ce serios. Conducerea noastr n-a lup-
decadere ! Carlos, iar eti beat ! tat s i se dea locuin n blocu-
SEVA : Nu se poate ! rile noi, dup cum spera.
GALEA : Uite-te la el. Eu i cunosc LANOV : Speram ca fiecare om care
obiceiul. Asear s-a mbtat, iar cere.
azi diminea a ncercat s se drea- RODIN : Fiecare, nefiecare, aici e o
g. E un individ murdar. Cnd te problema f oarte delicata. Sperai ?
gndeti ct s-a rugat, cte promi- i ei sperau.
siuni a fcut ! Ce-o s spun to- LANOV: Nu neleg.
varii din secie ? RODIN : Sperau n tine. (PZeacd.)
DON CARLOS : Nu m intereseaz GALEA (dramatic) : Trista diminea-
prerea altora. M intereseaz nu- !
mai ce cred eu despre mine. NIUA : i ct ne-am silit s n
NIUA : De ce spui c e un individ cropim brigada noastr.
murdar ? Se ntmpl. O clip de SEVA : S-o ncropim ? Ce vorb e
slbiciune... asta ? Credeam c ne-am unit n
SEVA (dureros) : Senovalov, ce-n- jurul unei singure idei, dar vd
seamn asta ? c umblm pe drumuri diferite.
DON CARLOS (Galiei) : De unde ai IURA CEL ALB : Diferite pentru
mai scos-o ? Va rog s controlai. unii ; pentru alii, nu.
Cum m comport, cum rsuflu... LANOV : Brigada voastr ine pe
Miroase ? Nu miroase ! om legat n lan ?
GALEA (nenduplecat) : Delicven- SEVA (nenduplecat) : Da ! Da, n
tule! lan... Lanov ! Cine, naiba, te-a
IURA CEL ALB : Galea, ne-am n- mpins s intri n brigad, dac
eles s nu mai ridicm aceast n-ai vrut s fii nlnuit de tova-
problema. rii ti ? Eti un vechi muncitor...
IURA CEL NEGRU ; Nu-i just s Uite aici un alt exemplu viu. (Il

24
www.cimec.ro
apuc de guler pe don Carlos.) Il GALEA (repede i cu emoie) : Car
vezi ? E beat ! S-i dm drumul los iar se ine de beii. Niua ne
din lan, s-1 eliberm i s-1 tri- minte. Maxim Lanov vrea s p-
mitem s se plimbe ? Aa nu mer rseasc uzina. Cum s le birui pe
ge ! Propun s-1 dm absent. Cine toate acestea ?
e pentru ? NIKOLAI (vesel) : Habar n-am !
DON CARLOS : Nu-i nevoie, plec i GALEA : Prea eti vesel. Nu-i semn
singur. O s am i eu o data, o bun.
absen nemotivat. NIKOLAI : Stau acum pe propriile
SEVA : O s ai o absen nemoti- mele picioare, ca Maiakovski n
vat... pentru beie ! Asta o s ai. mijlocul Moscovei. Lanov, in ade-
Iar n gazeta postului comsomolist vr, e o pierdere. La Leningrad se
de control care, la propunerea petrec lucrurile ca la noi : i ed snt
personale a acestui don Carlos, a frantasi. Dar plecarea lui Lan-
fost intitolata S firn mai vigl ov, recunosc, e o lovitur. La
ienti !" dumnealui, care a pro- Niuka trebuie s mergem cu toat
pus, o s apar n caricatura. Nu atra.
te superi ?! GALEA : Nici nu-i nchipui ce se
DON CARLOS : Nu m dai n spec- petrece cu brigada noastr !
tacol ! Destul scandal i destul ru- NIKOLAI : Ba mi nchipui. Du-te
ine, nu i-e deajuns, Seva ? i impinge la crucior. Ne dm
SEVA: Nu. Ia-o din loc ! prea multa importan. (Galea
DON CARLOS (n oapt) : Galea, pleac. Intra Rodin.)
iart-m... am fost depit... (Plea- RODIN : Salutare, geniule. la pri-
c. Se aude sirena, lnceputul lu- vete bijuteria asta, (li ntinde o
crului. Se ntoarce Tolea.) piesa complicata de la o main.)
TOLEA : Ce s-a ntmplat ? Mi-au E o pies foare delicata, care cere
spus oamenii c s-a petrecut ceva multa ndemnare. Comanda Aca-
n brigada noastr. demiei de tiine din Moscova. Tre
buie realizat cu precizie. Intrzie-
GALEA : Brigada noastr... Se des rea n-o trecem la catastif.
trama brigada noastr. Mi-e ruine NIKOLAI : Nu, nici un fel de fa-
s mai privesc aceast placarda. voare. Te rog s-o treci. Dac am
TOLEA : Ce s-a ntmplat ? ntrziat nseamn c am ntrziat.
GALEA (cu ochii n lacrimi) : Eu nu RODIN : in s-i amintesc c i-am
snt clasa muncitoare, snt numai dat ziua bun.
o fost eleva, dar... NIKOLAI : Nu mie, unui geniu.
TOLEA : Las, Galea, nu mai fi att RODIN : Cer iertare. Ce mai e nou
de simitoare. la Leningrad ?
GALEA : ncerc... dar e mai tare de- NIKOLAI : Ce s fie ? Catedrala
ct mine. Isakii" se prvlete !
(Se aprind luminile n atelier. Bri- RODIN (nu se atepta la acest rs-
gada trece la locurile de munc. puns i se nfurie) : Cum ?
Banda rulant ncepe s funcioneze. NIKOLAI : Isakii" sau se las la
Dup un rstimp, intra Nikolai. Vi pmnt, sau se apleac ntr-o r-
ne direct de la gara.) n... Iti nchipui una ca asta ?
RODIN (nfuriat la culme) : Nu te-am
NIKOLAI : Sal'tare, Galea. Tot nu luat drept Alexandra Machedon,
eti calificat ? nu. Tu eti un geniu care nu vrea
GALEA : Atept s-mi dea catego s aib de-a face cu muritorii de
ria. Dar nu n asta sta fericirea. rnd... i nici acetia nu-i simt lip-
Salut, Kolea ! sa. Snt linitit pentru Isakii". N-o
NIKOLAI (urmrind cu atenie fata s se prvleasc. Ai neles ce
Galiei) : Nu cumva n aste-zece zile i-am spus ? Isakii" n-o s se pr-
ai fcut vreuna boacn ? vleasc. (Pleac. Intra n fuga
GALEA : Te socoteam mai autocri- Tolea.)
tic. Noi ? Vezi, poate c ai fcut TOLEA : Ce 1-a apucat ? De ce e
tu una boacn. att de f urios, maistrul ?
NIKOLAI : Vorbete mai limpede. NIKOLAI : Isakii" n-o s se pr-
Ce s-a petrecut aici ? vleasc, Tolea. (Rde.) N-o s se
GALEA : Brigada noastr se des- prvleasc !
tram.
NIKOLAI : Pe naiba ! Cum ? CORTINA

26
www.cimec.ro
A C T U L M
T A B L O U L 4
Seara. Vint. Un col singuratic al gradini! publie.

ALOCIKA, NIKOLAI faa vieii... neleg, aceasta nu-mi


ALOCIKA (se plimb, vorbete sa- aparine. Altcineva a pus stpnire
cadat, emoionat) : Inspirala ? E pe sufletul meu... Dar acum totul
ceva care nu se poate p vesti... Un a trecut... s nu ne mai aducem1
lucru minunat. Mai de mult, cnd aminte... totul se va pierde in ui-
eram mica, n clasa a asea... poate tare, pentru totdeauna. Spune mai
a cincea... am rcitt versuri, la departe.
coal. N-am s uit niciodat. Era NIKOLAI : Acolo, la Leningrad,
o poezie foarte grea, o pagina n- m-am gndit mult, tii la ce ? Uite,
treag : Mrii' de Lermontov. tii acolo in brigada lor, granitele din-
cum a fost ? Clasa ntreag a stat tre muncitori i administrate au
s m asculte, fr s miste, pn disparut. Comunismul, mi-am dat
i fetele cele mai rutcioase. Toate seama, nseamn rspundere. Rs-
m priveau cu nite ochi ! Iar eu punderea tuturor ! Nu aa : Sanka,
mi simeam inima n piept, fier- Gria muncesc pe ruptele, iar efii
binte... Iti jur ! (Schimbnd tonul.) ncearc s arunce praf, unii n
Eu snt altfel dect crede lumea. ochii altora.
ALOCIKA (rde) : Eti un om indu-
NIKOLAI (cu capai proptit in mini, iotor ! Au disparut granitele ! Tu
vorbete ca pentru sine) : Pe mine le vezi pe toate n stil mare, prin
nu m inspira versurile... ci poezia cipiai, pe scar nationale. la co-
vieii... viaa nsi... Am fost boar pe pmnt i ncearc s
cum s-i spun ? cucerit ! A mergi n pas eu viata. Dac, de
vrea s semn cu tnrul acela, cu pild, n magazinul nostru s-ar
brigadierul lor, Mika... Romaov. terge granitele dintre lucrtori i
E un om grozav ! N-are nimic deo- administratie, n-ar mai ramine,
sebit n nfiarea lui, dar dup pn mine, nici urm de magazin.
felul cum se poart, simi c ai NIKOLAI (pe un ton dlicat) : Alo-
vrea s triesti toat viaa lng cika, nu te supra dac te ntreb,
un asemenea tovar. M-asculi ? cum te porti tu n magazin ?
ALOCIKA : De ce m-ntrebi ? ALOCIKA: M port ca toi ceilalti.
NIKOLAI : Aa, din obinuin... Altminteri, rmn fr pine.
ALOCIKA : Tu nu trebuie s doreti
s semeni cu nimeni. Nici un om nu NIKOLAI : De ce nu te duci s
trebuie s semene cu altul. Fiecare lucrezi n alta parte ? Eu nu snt
s ajung s fie el nsui. specialist n marxism, dar prerea
mea e c rmitele capitalismu-
N I K O I T A I : Oamenii i triesc viaa lui particular se gsesc n dosul
lor de sine-stttoare, dar e cu ne- tejghelei.
putin s nu semene ntre ei. Tu
i nchipui c nu te asemeni eu ALOCIKA (uor): Ai dreptate. Unii
nimeni ? Am ntlnit atia biei dintre noi am rmas nite negus-
care i seamn... Ci nici nu tori... Negustori sovietici... patrioti
crezi ! i aa mai departe... dar negustori !
ALOCIKA (cu tristee n glas) : Su- NIKOLAI : N-ai dect s pieci, Alo-
fletul meu, drguule, e bolnav. i cika, f-mi aceast bucurie i tre-
nu pentru c, fat nevinova, am zete-te. Deschide ochii ! Mi se pare
iubit un ticlos... tii bine... c fiecare om trebuie s nzuiasc
NIKOLAI : neleg. E ca i cum s-ar s fac pe un altul fericit. Dac
fi stricat ceva n locul cel mai gin- oamenii ar afla secretul de-a se
gas al unui mecanism... face fericii unii pe alii, lumea
ALOCIKA : E aa cum spui. Am im- n-ar mai semna cu ce este. Alo-
presia c m uit cu ochii stinsi la cika... (Ea se deprteaz de l.)
o lume ngropat in cenu. Mi se Alocika... (Ea pleac.) Alocika ! (Ea
pare c am trit o mie de ani i a disparut.) i iat cum visul meu
nimic nu mi-a mai rmas necu- se destram, ca negura n zori...
noscut. (Cu putere.) O, aceast de Alocika n-a fost i nu este ! (Se uit
trei ori blestemat nepsare in la ceas.) Atept zadarnic. Nu va mai

26
www.cimec.ro
veni. (Tresare.) i totui, nu snt de- NIKOLAI : Dar n secie, cum po-
ct un vistor. Pot oare s te facs runceti ? Parca ai fi ar !
plngi acele unui ceasornic ? Iar RODIN : ar ? Asta-i alta prostie.
eu, care credeam c am o voin Cum vrei s m port cu voi ? Ce
de fier... uier vntul slbatic, crezi c sntei voi, pisoi ?
de jur-mprejur, pretutindeni..." NIKOLAI : De ce te superi ?
Cum spune cntecul. n jurul meu RODIN : Prea v ridica n slava ga-
se ntinde stepa... n curnd va n- zetele ! Cum tragei o data mai
cepe toamna, vin ploile... i eu tare cu ciocanul, v i apare mu-
care credeam c am o voin de tra pe prima pagina... Articole cu
fier ! duiumul i treab nici de-o co-
peic. Atta ar mai lipsi, s ncep
(Se nsereaz. Intra Rodin. Se aaz i eu s v rsf.
pe aceeai banca.)
NIKOLAI : Am priceput.
RODIN (nemulumit i mirt) : Tu
erai, Nikolai ? RODIN : Atunci de ce trncneti ?
NIKOLAI : Plecam, tocmai. NIKOLAI : Noi... adic eu cu brigada
RODIN : Eti singur ? mea n-avem nevoie de-o mn de
NIKOLAI : Ea n-a venit. fier. Poi s nelegi acest lucru ?
RODIN : i-a fgduit c vine*? Aici e tot miezul problemei... E
NIKOLAI : Mi-a fgduit. limpede ?
RODIN : A spune o vorb... dar e RODIN (cu durere n glas) : De ce,
fiica mea. m nemernicule, ai inut s ncepi
NIKOLAI : Nu despre ea ar trebui fr mine ? De ce ? Spune ? Ai
s vorbeti. vrut s ari c eti geniu !
RODIN : Dar despre cine ? NIKOLAI (cu avnt, din inim) : O
NIKOLAI : Despre Serafima. s-i mrturisesc adevrul. Dum-
RODIN (tresare, dup o clip de ta neata, Grigorii Grigorievici, eti un
cere) : De ce n-o fi dnd lumina om cu puteri de uria... mi-a fost
aici ? Ii bagi degetele n ochi. team s m dezvlui n faa du
(Cu o nepsare prefcut.) Tu ce mitale... M-ai fi strivit cu ironiile
crezi ? dumitale... i n-ar fi ieit nimic.
NIKOLAI : E ruda dumitale... de de Dumneata nici acum n-ai ncre-
parte. dere, i noi, totui, facem un lucru
RODIN : Cum ai spus ? E o gluma de isprav...
proast. Ei i ?
NIKOLAI : Nu-mi face piacere s RODIN : Cimose vechiul cntec... Spi-
discut acest subiect. ritul conservator... Prostii ! N-am
RODIN : N-are nici o importan, ce s cred.
discut-1. NIKOLAI (se uit mprejur) : Umbl
NIKOLAI : Ea a nenorocit-o pe Alo- cineva pe-aici.
cika. RODIN : Nu umbl nimeni. E vn
RODIN : Dac te-a prsit o fata, tul. Ai btut un drum de dou
nu nseamn c s-a nenorocit. mii de verste, ca s afli ce-ai de
NIKOLAI : Alocika nu m-a prsit. fcut cu brigada ta. D-mi voie
RODIN : Atunci, de ce s-a nenorocit? s-i spun c pn la biroul meu
NIKOLAI : Din pricina banilor. erau numai doi pai. A, sau poate
RODIN (aspru, aproape mnios) : Tu crezi c mintea mea e capitalista,
tii ce spui ? i numai capul tu e comunist ?
NIKOLAI : Cum s nu tiu, tiu Aiureli, ncule ! Inainte de a fi
foarte bine. arul" vostru, am adunat vreo dou-
RODIN : S zicem... dar ce amestec zeci de ani de munc i fceam tot
are Serafima ? ce facei i voi. Numai c pe noi
NIKOLAI : Numai ea e de vin. A nu ne proslvea nimeni, pe vre-
ucide-o ! mea aceea. Nici televiziune, bobo-
RODIN (foarte rspicat) : Tu pe mi cule, nu era ! (Ironie.) Ai umblat
ne vrei s m ucizi. cu trenul, ai strns un geamantan
de informaii, te-ai ntors acas, i
(Se aprind luminile.) acum... nu mai ai nimic de nvat,
NIKOLAI : Aa ? Atunci am plecat. le tii pe toate !
RODIN : De ce imi pui n seam nu NIKOLAI (serios i sincer) : Nu tiu
tiu care cult"? Nu-i frumos din nimic. Nimeni nu tie. Lenin, nici
partea dumitale. el nu spune c tie. Il citesc ade-

27
www.cimec.ro
seori. Nu gseti la el nici o re- pentru ridicarea productivitii
et de-a gata. Spiritul creator al muncii.
maselor iat totul ! Singuri tre- SERAFIMA : E absolut necesar s
buie s v descurcai. N-am plecat vorbii noaptea n parc despre pro-
de capul meu, Grigorii Grigorievici.
M-au trimis... Comitetul de partid ductivitatea muncii ?
m-a sftuit. RODIN (nervos) : E absolut necesar !
RODIN : mi pare ru de tine. O (Caire Nikolai) Mi se pare, Bu-
s-i mnnce capul golanii ca aide reatov, c priveti problema muncii
Carlos. Prea te-ncrezi n ei. dintr-un punct de vedere prea prin
NIKOLAI (cu convincere, aprins) : cipiai.
Eu nu vreau treab de mntuial, NIKOLAI : N-am vrut s te jignesc
mi dau seama de greuti. Oa- spunnd c ai fi un ru gospodar.
menii sovietici nu-s toi albi ca
neaua. De ce s nu privim n fa RODIN (eu o veselie forat) : Ru
realitatea ? Am cutat s adun la- gospodar ! Auzi, Serafima, eu nu
olalt oameni obinuii. Pentru o snt un gospodar ca oricare altul,
munc serioas nu pentru tele- snt un ru gospodar... D-i na-
viziune. inte, nu te jena !
(Intra Serafima.) NIKOLAI : N-am spus-o ca s v...
RODIN (tindu-i vorba) : Ba de-aia !"
SERAFIMA : Treceam pe-aici i-am
auzit glasuri cunoscute. Bun-seara, NIKOLAI (nfuriindu-se) : Dac spu-
ceteni. Grigorii Grigorievici, par nei c de-aia, atunci s fie de-aia!
ca era vorba s mergem n vizit. Da ! Eti un ru gospodar. Nici eu
RODIN : Era vorba... (Ctre Nikolai) nu snt altceva dect un ru gospo
la spune, ce nouti ai adus de la dar. Vorbim . mereu despre acest
Leningrad ? Proletariate de acolo lucru... vorbim i iar vorbim...
e serios, n-am nimic de zis. RODIN : D-i nainte, d-i nainte !
NIKOLAI : E un complex de pro- Salveaz, Kolea, Statu Sovietic !
ducie. NIKOLAI : Grigorii Grigorievici, pi-
RODIN : Ce-o mai fi i asta ? cioarele mele snt bine nfipte n.
SERAFIMA : Grigorii Grigorievici, pmnt. N-ai s m clinteti. Sta
am promis oamenilor. Ne ateapt. tu Sovietic va trai de zece ori mai
RODIN : Las-i s atepte. (Ctre Ni bine dac vom ncerca s judecm
kolai) Ce fel de complex, adic ? lucrurile gospodrete. tii bine la
Te ntreb. ce m gndesc. Toi trebuie s n-
NIKOLAI : Serafima Nikiticina se zuim a trai mai bine i s nu stm
supr. eu minile n sn, a'teptnd roa-
RODIN : Ce fel de complex, te n dele comunismului. Comunismul
treb ? nu nseamn ateptare comunis
NIKOLAI : lata. Noi muncim din mul nseamn viaa omului. Nu
rsputeri s ridicm productivita- pot s sufr aceste aere ngmfate,
tea muncii, nu-i aa ? aceast automulumire. Noi", n
RODIN (l ntrerupe) : tim noi cum sus ; noi", n jos. Ce-i tot dati zor
muncii... cu noi" i iar noi" ? Voi
NIKOLAI : Ce, nu-i aa ? Eu, unul, v rezemati pe muncitori i cn
toat puterea mea de munc... tati ntruna acelai refren : Vaska,
RODIN (ntrerupe iar) : Tu, da. Spu Gria, d-i i f-i ! La Leningrad,
ne mai departe. cei adevarai privesc productivita-
NIKOLAI : Privete i dumneata, de tea ca un complex... nelegi : un
la nlime, cum muncim. Mai complex ! Intr-o uzin frunta s
mare jalea. Mie, personal, cnd n- nu picure apa n capul muncitori-
cepe s plou, mi picur apa de lor, ventilala s nu se poticneasc,
pe acoperi, n cap. Ca la comanda. Vaska i Gria s nu alerge dup
RODIN : Mini ! maistru, ca dup un ar... Dum
NIKOLAI : Nu snt un copil. Spun neata le tii pe toate foarte bine,
toate acestea de pe poziiile luptei fr s i le mai spun eu. Atunci ?

www.cimec.ro
N-am ajuns la perfeciunea atot- RODIN : La revedere, Bureatov. Va
cuprinztoare a produciei, asta e ! s zic : complex, perfecionare a-
SERAFIMA : N-ai ajuns' i n-ai a- totcuprinztoare, i celelalte. Ge-
juns. Ce s-i faci ? S mergem, niule ! Stai, Serafima, c vin i eu.
Rodin.
RODIN (pe un ton neplcut) : Nu (Pleac mpreun.)
merg nicieri cu tine. NIKOLAI (singur) : Mi-a rmas n
SERAFIMA (pronunnd rspicat fie- minte, cnd 1-am citit pe Blok...
care cuvnt) : Kolea, fii te rog ca- Aa scria : Sufl vntul peste lu-
valer i condu-m pn la tramvai. mea-ntreag"... Frumos !

TABLOUL 5
Acas la Niua. Un paravan ascunde patul. Ghivece cu ficus!. Un televizor acoperit cu
un ervet. Niua calca. Vaska citete gazeta. Tacere prelungit.

VASKA (foarte ndurerat) : Echipa scoal-te, avem oaspei. (Apare


Spartak" a ieit din competiie ! Vaska.)
NIUA (clcnd) : Cu ce i-ai ptat VASKA : Adineaori m-am culcat.
pantalonii ? Cum ai reuit s-i DON CARLOS : Tu dormi de obicei
murdreti n halul sta ? Tocmai eu apca n cap ?
ntr-un loc unde se vede ! VASKA (mojic) : Din pricina mu-
VASKA : Spartak", scoas din com- telor... Si ce ? Nu-i place c dorm
petiie ! nelegi tu ce-nseamn asta? eu apca n cap ? (lntinde mna.)
NIUA : Mcar de-ai fi fotbalist sau Vaska Kreakin. Numele meu nu-i
mai tiu eu ce. Dar tu nu eti spor- spune nimic ?
tiv. DON CARLOS: Nimic.
VASKA (pornit): Ba snt ! VASKA : Nu circulai cu taxiurile !
NIUA : Nu tiam. Cu ce i i-ai Proletariat orenesc ! Am neles.
mnjit att de ru ? De-attea ori Respectele mele !
te-am rugat : cnd mnnci sardele, SEVA (n felul lui, mai potolit) :
nu-i mai terge degetele pe pan Stai jos, prietene, nu mai opi !
taloni. VASKA : Dac nu m nel, snt la
mine acas. A, poate ai venit n
VASKA : A fi fost primul motoci- inspecie ? Control ? Binevoii a
clist pe teren accidentt dac n-a constata c trim conform normei.
fi trait n aceast Provincie sl- Stm la televizor n orele libere.
batic. Cri n-avem n casa. mprumutm
NIUA : Ei, chiar Provincie ! de la biblioteca. Aud ? Avei de
VASKA : O pustietate. (Alta tacere.) pus alte ntrebri ?
NIUA (ngrij irata) : Vasea, auzi ? NIKOLAI (sumbru) : N-avem.
Au sosit... M ateptam ! VASKA (se uit tinta la Tlea) : Pe
VASKA (replica imediat, calm) : unii dintre voi, parc-i cunosc...
O s m prefac c dorm. Tu n- Aadar, voi sntei ?
cearc s le faci vnt. Spune c TOLEA : Noi.
te doare capul. (Trece dup para VASKA (fcnd semn cu capul spre
van. Intra ntreaga brigad, afar Nikolai) : i el ?
de Lanov.) TOLEA : eful nostru de brigad.
DON CARLOS : Calci pantalonii so- VASKA : Bnuiam, dup chip i a-
ului iubit, iar el se plimb ! semnare.
NIUA : Nikolai, cu ce nu eti de
NIUA : A venit din schimb. Doarme. acord ? Spune.
DON CARLOS : Berea, tu o bei ? GALEA (cu team) : Kolea, nu tre-
NIUA : M doare capul. buie...
DON CARLOS : Berea nu-i un leac NIKOLAI : Totul e lmurit, Niua,
pentru durerea de cap. Niua, s ne-ai nelat. Vaska Kreakin, noul
vorbim ca ntre frati : dac nu-i tu so, nu vrea s primeasc n
face piacere s ne vezi, noi ple- casa copilul pe care l ai din pri
cm. Tu, ns, n-ai nimic mpotri- ma cstorie.
va noastr. Soul tu te-a nvat... VASKA : Ei, vezi, ai pus problema
Mai bine ai spune adevrat. cu mult tact. Mie mi plac oamenii
NIUA (descumpnit) : V rog... nu care au tact. Ai observt just : tra
stati n picioare... luai loc. Vasea, ini ca so i soie, desi n-am trecut

29
www.cimec.ro
pe la ofierul strii civile. Ai ceva dar voi n-aveti rbdare... nu atep-
de spus ? i acum, frailor, putei tati... i pe mine m doare, de ce
s discutati i fr mine, eu m nu m ntelegeti ? El nu vrea... l
ntorc numaidect. Niua, pregtete urte pe bieaul meu... e gelos !
cele cuvenite. Aici e vorba de viat, nu de... cum
NIUA : Vasea, nu trebuie... Tu nu s le spun ? De poruncile, de ideile
poi s nelegi... voastre. Voi snteti nc prea ti-
neri... Ce sfat puteti s-mi dati ?
VASKA : Ba neleg foarte bine i i ce s fac, dac el nu vrea?
nu-mi place s spun un lucra, de SEVA : Dac nu vrea, nseamn c
dou ori. (Pleac.) e un ticlos. De altfel, se i
NIUA (cu lacrimi n glas) : De ce-mi vede.
distrugei viata ? Unde serie c a- NIUA : Deci i eu snt o ticloas,
vei dreptul s distrugei viaa ai- pentru c-1 iubesc...
tuia ? TOLEA : Nu, nu, dac o luati aa,
GALEA : Eram sigur. n-o s ajungeti la nimic. Nu se
SEVA (ctre Nikolai) : Scurteaz-o. poate discuta astfel.
SEVA ? Dar cum ? Spune tu.
NIKOLAI (foarte prietenos) : Nu tre TOLEA : Tu, Niua, n-ai s te temi
buie s-i distrugem viaa, Niua, de nimic. Nimeni n-o s-ti fac
nu-i asa ? Nu trebuie. nici un ru. Vei lucra la uzin ca
NIUA: Nu... nu... (Plnge.) i pn acum. Noi nu te prigonim,
NIKOLAI : Dar tu, nou ? Tu nu te dar din brigada noastr nu mai
gndeti c ne distragi viaa ? Nu? poti s faci parte. Ne torpilezi ! E
Bine. S lsm deoparte vorbele un lucra cu care nu se poate glu-
mari. Spune tu, cinstit : n-ai fg- mi.
duit c te vei purta demn ? i NIUA : Ce s fac ? Mie mi place
ce-ai fcut ? i-ai prsit copilul s fiu alturi de voi. Mi s-a ncl-
la voia ntmplrii... zit inima cnd am organizat mpre-
NIUA : L-am prsit... L-am pr- un aceast brigad. Eu vreau s
sit... Nu tii s mai spunei alt- rmn.
ceva. Copilul e la marna mea. SEVA : Rmi. Cine te gonete ? Dar
NIKOLAI : Las c am vzut-o eu atunci, va trebui s-1 lai pe ta-
i pe aceast aa-numit marna. ximetristul asta al tu...
Copilul e toat ziua pe strada. NIUA : Ei, asta-i bun ! i de ce ?
NIUA : A, aa ! Te-ai dus, ai pn- SEVA : De ce ? Fiindc taximetristul
dit, ai spionat ! tu e un ticlos, care i arunc n
strada bieaul.
NIKOLAI : Bineneles. Cum puteam
s m lmuresc altminteri ? Niua, NIUA : Ah, Seva, Seva, mereu ace-
tu ne-ai minit ! leasi cuvinte grele... Vasea nu-i un
NIUA : Fie asa cum spui. Snt o ticlos. E un brbat bun, cu suflet,
marna rea, nu ? Dar ceea ce faceti iar cu mine se poart frumos. Dar
voi, e drept ? De ce v amestecati e gelos i sufer... nu ntelegi? Bine r
n viata altera ? Supravegheati, s-1 las... i ce-o s se aleag din
controlati, cercetati ! n felul a- toate ? nc o viat distrusa. (Pln
cesta, viata devine un comar. Ce ge.) Voi mi snteti att de dragi...
v privete pe voi cum triesc ? cu voi alturi am devenit un alt
Ce ? Snt eu cea mai napoiat n om... V jur...
productie ? A, dac felul meu de GALEA : Kolea, ce hotrm ?
trai ar stingheri munca voastr, n- NIKOLAI : Il iubeti. Inteleg. Dra-
eleg. A fi de acord. Controlati ! gostea n-o poti matura din suflet
Luati msuri ! Aprai productia ! ca pe-un gunoi.
Dar eu snt frunta n brigade, NIUA : Nu v uitati c Vasea i
ca i voi. Nu-s mai rea ca altii, cam d ifose, altminteri e un om
ba poate mai bun. bun i blajin.
NIKOLAI : Iar o lum de la nce- NIKOLAI : Dar tu eti marna, Niua.
p u t ? nainte, viata ta personale A trai o viat comunista nseamn
nu privea pe nimeni. Acum, da ! s ne pretuim unii pe altii, i tu,
Toti sntem frantasi n munc, dar tu nu-ti preuieti propriul copil !
nu-i destul. tii foarte bine c... Iar Vasea? E bun la suflet? Se
NIUA (repede) : tiu, tiu ! Dar cre- prea poate. Buntatea sufletului lui
deam c mi veti lsa putin rgaz... nu schimb problema.

30
www.cimec.ro
GALEA : Eu te neleg, Niua, te in- VASKA : Om de nimic : una la mn.
eleg foarte bine. Huligan : fac dou. Un la : trei.
(Intra Vaska. ine n mn un Mai ai ceva s ciripeti ?
pachet.) NIKOLAI : Unde vrei s ajungi, Vas-
VASKA (i d aere) : Niua, de ce ka?
stau pantalonii mei pe mas ? A- VASKA : Nicieri, tovare dispe-
colo e locul lor ? cer. Mi se dau calificative i le pun
NIUA : Ai puin rbdare, Vasea. la dosar. S tragem concluziile :
ce snt eu ? Un zero tiat. Voi ce
NIKOLAI : Gndete-te bine, Niua, sntei ?
i chibzuiete. Brigada e o echip SEVA : Descuie ua, dac nu vrei s
voluntar. Te-am lsat. E timpul te-aez cu picioarele n sus.
s plecm. VASKA: Cum?
VASKA : V purtai cam ciudat n SEVA : Cu picioarele n sus i cu
societate. Noi, ca s zie aa, v-am capul n jos. Vrei s ncerc ?
primit n casa jjoastr omenete, VASKA : Niua, ia stiloul i o foaie
cu toat plcerea. V rog, nu mult,
n-am pretenie, un mie phrel, de hrtie. Nu mai glumesc.
cum e datina. Luai loc, v rog. NIUA : Nu, Vaska, nu acum... Mai
NIUA (aproape l implora) : Vasea, trziu... Linitete-te...
i-am spus c... VASKA : Niua, tu m cunoti cum
VASKA : Nu m intereseaz ce mi-ai snt... Da sau nu ? Serie mai repe-
spus. M intereseaz ce vor spune de ! Cui ? Dumnealor ! Brigada...
dumnealor. V rog, luai loc. Sau cum i zice i aa mai departe...
nu vrei s binevoii ? Eu i soia Serie : Eu, subsemnata... am ho-
mea nu sntem demni de societatea trt personal, din motive familiale,
dumneavoastr ? Aa e ? Da ? N-are s nu mai fac parte din brigada de
nici o importanza ! (Se monteaz.) munc comunista". Punct. Semnea-
O s ncui usa cu cheia. Aici e o z. Aa... D-mi ncoace hrtia. (Ci-
casa de oameni primitori. V rog, tete.) Iat documentul justificativ.
luai loc. V poftesc pentru a treia Niua, descuie ua. Umblai sana
oar. Am ostenit. E clar ? tosi i putei s nsemnai unde tre-
buie c n-am folosit nici o con
NIKOLAI : Stai jos, biei. Vezi, strngere. N-am atins-o nici cu un de-
Vasilii, noi nu ne atingem de bau- get ! Salutare... etcetera. (Ctre Ni
tura. Am fcut legmnt. E clar ? kolai) Poate mai doreti s eomen-
VASKA : N-are nici o importante. tezi?
Ne dispreuii, care va s zic ! NIKOLAI : Nu-i nimic de comentat,
Asta, da, pot s spun c are im- e de plns !
portan. Eu nu snt pentru voi Va
silii. Eu snt Vaska Kreakin. Numele (Pleac toi.)
meu nu v spune nimic, nu-i aa ?
Proletariate nu consuma alcool ! VASKA : Suferi ? Pleac dup ei !
Eu, unul, nu cred n visuri, nici asta NIUA : M legasem din toat inima
n-are nici o importan... Ce snt de ei.
eu n ochii vostri ? Ce snt eu ? VASKA : Aici nu te ine nimic ?
NIUA : De ce mai ntrebi ?
NIUA : Vasea, te rog, nu f scan VASKA (simplu) : Niua, tu eti sin-
dai. gura fiin care mi d puterea s
VASKA : Dac nu m nel, snt la lupt cu viaa. Fr tine, m-as pr-
mine acas i mi permit s-i n- bui.... tiu c ntre noi doi struie
treb pe dumnealor, foarte calm : o umbr : nu-1 pot vedea n ochi
ce snt eu ? pe copilul celuilalt. Poate snt un
SEVA : Un om de nimic... i acum : om josnic dar, totui, snt un
salutare ! Hai, biei, s mergem om. Nu m pot stpni. Eu am
fiecare la treburile noastre. crescut pe strazile Takentului, n
VASKA : Mulumesc pentru apreciere. vltoarea rzboiului... Niua, dac
Aa am ajuns, s mi se spun n m lai, eu m seufund... Alege.
casa mea c snt un om de nimic ! NIUA (plnge) : Am ales, Vasea, am
Hai, d-i drumul mai departe ! De ales...
ce nu zici c snt i huligan ? VASKA : Nu plnge, Niua, aa e
SEVA : Zie. Eti un la, fiindc alt- viaa, mereu schimbtoare... nu
minteri... plnge...

31
www.cimec.ro
T A B L O U L 6
O camera la Casa de cultura, destinata studiului tn grup, edinelor i altor adunar!.
O mas, pe care se afl o can cu *p. Scaunele snt aezate la rnd. Un portret al lui
Lenin pe ntregui perete.

NIKOLAI, NIUA tut s v mplineasc dorinta. E


NIUA (blind, puin linguitor) : Am cea mai bun camera. Ieri, un to-
venit... (Tacere.) Am aflat c avei var profesor a inut aici o con-
edin i am venit. Ce-i cu tine, ferint.
n-auzi ce spun ? TOLEA : Despre ce ?
NIKOLAI : Aud, aud. MARIA MIHAILOVNA: Nu-mi a-
mintesc. Avem un program foarte
NIUA : Am adus copilul la mine. ncrcat.
Biatul e acas, poi s controlezi. TOLEA (privind odaia) : Nu-i prea
Aa c asta e. mare ?
NIKOLAI : i acum ce vrei ? NIKOLAI : Nu stric. N-o s firn
NIUA : Nu tiu. Voi s notanti. mereu numai noua. (la cana de
NIKOLAI : tii ce ? Iesi afara. E pe mas.) Luai cana, Maria Mi-
treaba ta personal dac i neli hailovna. Sntem biei cu nivel
brbatul. Orice fiin omeneasc ridicat si nu bem ap.
are dreptul s iubeasc pe cine i MARIA MIHAILOVNA : Dumneata
place. Tu nu m-ai nelat pe mine,
pe Nikolai Bureatov, care a orga- vorbeti serios sau glumeti ?
nizat o brigad de munc. Tu ai NIKOLAI : n nici un caz, nu glu-
nelat ncrederea noastr. E o mesc.
chestiune de onoare. Tu nu eti o- MARIA MIHAILOVNA : Pune-o pe
mul de care avem nevoie. Du-te f ereastr. Asta-i tot ?
i nchin-te lui Vaska al tu. NIKOLAI : S tragem masa la mij-
NIUA (aproape cu groaz) : Tu... tu loc. Scaunele le asezm de jur-m-
nu esti n toate mintile ! Eti nebun! prejur. Galea, d o mina de aju-
NIKOLAI {aproape glumind) : Com tor. Tolea...
plet i definitiv ! (Se deprteaz de
ea. Intra Galea). MARIA MIHAILOVNA: Greu s v
NIUA (ctre Galea) : Nu vrea s nteleag omul. Credeam c inei
stea de vorb cu mine. o edint.
GALEA : Mie imi spui? i eu m tem NIKOLAI : Am \\n\it att de multe
astzi de el. E la limita. edine, Maria Mihailovna, c am
NIUA (ramine cteva clipe tcut ajuns i noi cum spune Maia-
i il privete pe Nikolai) : Ai ne- kovski... i aduci aminte... i ed
lat... Chestiune de onoare... Cuvinte i iar ed la edine..."
goale i nimic mai mult. (Pleac.) MARIA MIHAILOVNA: Nu mi-aduc
NIKOLAI : Galina, stai jos i nu te aminte. Avem un program foarte
mai foi. Sper c nu simti nevoia ncrcat. Altceva ?
de-a discuta chestiuni personale. NIKOLAI : Tolea, pune mna pe ca-
GALEA (cu o curiozitate plin de tedra asta i hai cu ea pe coridor,
simpatie) : Nu te simti bine ? Su- s nu ne stea n lumina.
f eri ? MARIA MIHAILOVNA: Ce-i asta,
NIKOLAI (nchizndu-i gndurile, se tovari ? Devastati Casa de cul
arata vesel) : Cumplit ! Nu auzi cum tura ?
scrnesc din dini ? Sufr ngrozi-
tor ! Mi-am cumprat la Leningrad NIKOLAI : N-o devastm, o amena-
pantofi cu vrful ascutit i m string jm.
de-mi sar ochii. O suferint cum- MARIA MIHAILOVNA: Brigad de
plit. munc comunista... muncitori frun-
GALEA : i eu care credeam c e tasi... oameni-model, cum s-ar spu
ceva serios. ne... i cnd colo, voi...
NIKOLAI : Du-te, foiete-te. NIKOLAI : ine minte, Maria Mi-
GALEA : Ce complicat eti ! hailovna, oamenii-model snt de
NIKOLAI : Iart-m, c nu mai fac. multe ori nite oameni de nimic.
(Intra Tolea i Maria Mihailovna) MARIA MIHAILOVNA : Vorbeti
cam mult, vezi s nu spui prostii.
MARIA MIHAILOVNA : Casa de cul i se pare c tii prea multe...
tura e foarte multumit c a pu- NIKOLAI :... Multe...

32
www.cimec.ro
(Intre timp nfiarea camerei s-a. GALEA : Cum toi ? Unde-i Carlos ?
schimbat.) NIKOLAI : Toi... afar de Carlos...
Nu-i purta de grij, Galea : cum
MARIA MIHAILOVNA : Ce-o s fa m-a indura s-1 uit ? Carlos i
ceti aici ? Lanov vor veni mai trziu. Nu s-a
NIKOLAI : O s respirm. p u t u t altfel. Trebuie s chibzuim
MARIA MIHAILOVNA : i-o s far ei. Carlos e un ntru. Tre
dansai ? buie s-1 prelucrm i s-i filtrm
NIKOLAI : Astzi, nu. creierii. Cu Lanov, problema e mai
MARIA MIHAILOVNA : Ciudat pro complicata.
g r a m ! (St deoparte i privete.) GALEA : Complicata ? Eu nu tiu
NIKOLAI : M gndesc de m u l t e ori, nimic.
cum s facem ca viaa obteasc SEVA (aspru i rspicat) : Lanov
s nu se deosebeasc de cea p a r t i - s-a situt n afara brigzii.
cular. NIKOLAI : Spune mai departe.
GALEA : E ngrozitor ce mult te SEVA : Mi se pare c a m spus tot.
gndeti. Eu n-a fi n stare. NIKOLAI : Ai rostit un cuvnt greu:
NIKOLAI : Oamenii gndesc necon- n afar ! Tatl meu a fost ran.
tenit. Cu deosebirea c unii tiu L-am iubit fiindc era un printe
la ce se gndesc, iar alii h a b a r b u n i m - a nvat adevrul vieii.
n-au. E r a m copil pe vremea cnd un to-
MARIA MIHAILOVNA : Nu tiu ce var de la raion a strigat ntr-o
fel de oameni sntei. Dar perdelele edin c t a t a s-a situt n afara
s le lsai la locul lor. Mncare colhozului. Iar eu sufeream i m
i b u t u r s nu aduceti. Altmin- frmntam, fiindc tiam c tata
teri, o s v spun directorului i nu fcuse ni ci un ru. Acum, tata
nu v mai d camera. Dac vrei nu mai e n via, dar vedei, eu
s dansai, dansai mai mult pe n-am uitat... De aceea, d-mi voie,
covor, c se stric parchetul. B- Seva, s te ntreb, cum nelegi vor-
gai de seam cum v purtai. L a bele tale : Lanov s-a situt n a-
revedere. (Pleac.) fara brigzii, sau v r e m noi s-1
G A L E A : E o ruine s stai s-o as- dm afar ?
culi. SEVA : O s spui acum c ne-am
NIKOLAI : Ruine pentru noi, nu apucat s-1 prigonim pe srmanul
pentru ea. Maxim Lanov.
(Intra cei trei din Sdhalin".) NIKOLAI : A vrea s neleg lmu-
rit, unde-i buba ?
SEVA : Aici e adpostul nostru ? SEVA : Ce-ai avea de neles aici i
Nu-i ru. La Sahalin" e jale i ce-ar mai fi de discutt ? Lanov
mhnire. ntuneric bezn ! prsete uzina iar ct despre
GALEA : S-a ntmplat iar ceva ? brigada ta, l doare n cot ! Tu i
IURA CEL ALB i IURA CEL NE- aminteti de taic-tu i ne poves-
GRU (impletindu-i glasurile) : Huli- teti amintiri din copilrie. Mi-e
ganul nostru pregtete o rzbuna- m a i m a r e ciuda s te ascult ! Ai-
re sngeroas. n ateptare, are loc fi putut s piece ntr-o alta uzin
o beie generala. S-a pus la cale m rog, multe se ntmpl... Dar
un atentat mpotriva lui Seva, cu aa ? Nu i s-a dat locuin ntr-un
nite cuite de mrimea asta. bloc nou, iar dumnealui, m e m b r u
(Arata.) al brigzii de munc comuniste, i
SEVA : Atentatele nu m emoio- pierde instantaneu avntul n lupta
neaz. Eu a m crescut n Sahalin". pentru comunism ! Cum, adic ?
Imi p a r e r u numai c acolo nu-i Vrei s spunei c nu-i aa ? Cu-
att de frumos cum a dori. Aceasta noatem noi entuziati de-al d--
e singura problema. tia ! Toat secia vorbete despre
NIKOLAI : i crezi c la noi e att cazul tovarului Lanov, numai
de bine cum a m fi dorit ? Nikolai al nostru nu vrea s pri-
SEVA : Eu vorbesc despre Sahalinul" ceap nimic... atta e de naiv !
n care triesc... deocamdat ! NIKOLAI : Naiv e cel care privete
NIKOLAI : neleg foarte bine la ce viaa copilrete. Nu-mi place s
te referi. Dar mi se pare ridicol s fiu prieten cu cei care snt prea
te plngi. Treburile acestea, o s le bnuitori... Exagrt de bnuitori...
aranjm acas. Ne-am adunat toi, N - a m intrat n sufletul lui Lanov
nu-i aa ? i nu tiu ce se petrece n sufletul

3 Teatrul nr. 4
www.cimec.ro
lui. i mie mi-au spus muli : Lan- NIKOLAI : Lanov nu trebuie s
ov s-a aciuat la voi din interes. piece.
Iar dac stm s judecm drept, GALEA : Nu trebue, dar pleac. Ce
ntr-adevr aa pare s fie. E n- putem s f acem ?
surat, are doi copii, i stau cu toii NIKOLAI : Ce s f acem ? S-1 ru-
ntr-o cmru, mica de n-ai unde gm... s struim... Multe putem
s ntinzi mina. i Lanov, nu vreau face. Iar dac ntr-adevr l doa
s spun c e ahtiat dup bani, dar re in cot, s ne desprim. O s
dreptul lui tie s i-1 apere. Ceva vorbesc eu Lanov i categoric
imi spune i mie c spera s pri- pe aceast Unie. n ceea ce pri-
measc o locuin. vete sufletul... nu m amestec. Ad
SEVA : i bine i spune. mit ce spunei voi c s-a lsat st-
NIKOLAI (se aprinde) : Dac-i aa, pnit de interese meschine... S-1
atunci s-i bnuim pe toi. Care lsm s aj unga singur la conclu-
din noi sta n palate ? Seva, tu esti zia c egoismul e o atitudine rui-
cel dinti pe care-1 pot bnui. Ba- noas. Noi s nu-i spunem nici un
rcile Sahalinului" nu snt un cuib cuvnt.
potrivit pentru culcuul fericirii SEVA : Mie, unul, mrturisesc sincer,
personale. A putea zice c i tu toat aceast discuie mi-a zdrun-
ai intrat n brigad eu gnd de c- cinat creierii... Dar dac Nikolai
ptuial. Nu m-a mira dac s-ar Bureatov struie, eu m supun. i
vorbi i despre mine c vreau s cu Carlos cum ramine ? Nici stuia
fac cariera... Atunci, ce sntem noi? s nu-i spunem nici un cuvnt, a-
O cocin de porci ? Nici nu s-ar teptnd s trag singur concluzia ?
putea spune altfel : porcul n-are NIKOLAI (vesel): Nu. Don Carlos
nimic sfnt. Dar nu snt n stare, trebuie prelucrat.
totui. s cred c Lanov urmrete GALEA : E cineva la u. Ei snt.
numai un interes personal. M doa- NIKOLAI : S nceap cntecul",
re sufletul cnd aud vorbindu-se prietenul su, Tolea Babukin.
astfel. Dac e adevrat, n-am s-i (Intra don Carlos i Lanov. Mai tr-
mai ntind mna ! Atunci o s spun ziu, Maria Mihailovna.)
i eu c s-a situt n afara brigzii. LANOV : La drept vorbind, n-am
Eu nu tiu cu ce gnduri a venit venit dect pentru cteva minute,
Lanov la noi... Nu tiu. ca s-mi iau rmas bun. Cu cine
GALEA : Te rog s-mi spui, Kolea, nu m-am vzut ? Salutare, biei !
tu nu crezi c bnuielile se pot (Se uit de jur-mprejur.) Dar tii
adeveri ? Nu crezi n intuiie ? c e simpatie aici la voi ?
NIKOLAI : Ba cred. Dar dac voi ar NIKOLAI (vorbind rar) : Eti att
trebui s hotri ca Lanov s fie de grbit s-i iei rmas bun ?
mpucat, ai face-o cu inim u- LANOV : Putem s mai stm puin
oar ? V-ar ncredina intuiia mpreun.
voastr c n-ai greit ? NIKOLAI (privindu-l n ochi) : Nu
TOLEA : Hop i tu acum : s fie trebuie s te grbeti.
mpucat ! DON CARLOS (cnta) : Vom cnta
NIKOLAI : Dar s-1 excludem din i vom ride, copii, n iureul luptei
brigad ? S-1 punem n afar ? i-al muncii..."
SEVA : Aoleu, ce pislog ! Tu eti SEVA (aspru) : nceteaz !
n stare s scoi sufletul din om, TOLEA (n oapt) : Ce grosolnie !
m Kolea. Nu vrei s pricepi c el DON CARLOS : Cntatul e oprit ? De
singur a ieit din brigade ? De cte ce n-ai pus un anun ?
ori nu i-am spus ? Singur, din pro TOLEA (cotre Carlos) : Nu-i nevoie
pria lui iniiativ i din propria de anun, tu eti detept i pricepi
lui voin. Il doare n cot de tine. singur situaia.
i-a dat demisia ! Si- nu se fe- DON CARLOS : Aiurea ! Nu pricep
rete s spun c i-a dat demisia nimic.
fiindc se considera nedreptit. SEVA : Ajunge. Orci ca o broasc-n
TOI : E limpede... Ce s mai discu balta.
terci ! Seva are dreptate. A j unge. DON CARLOS : Asemenea expresii
Vrea s piece s piece. Drum nici nu le iau n seam.
bun i calatone sprncenat ! GALEA : Inscriei-v la cuvnt. Cine
NIKOLAI (apsat) : Nu ! conduce edina ?
SEVA : Nu i iar nu, ce tip ncp- NIKOLAI : Nu sntem n edin. Nu
nat ! face nimeni nici un raport i nici

34
www.cimec.ro
discuii pe marginea lui nu vor fi. GALEA : De ce-i spui aa, Nikolai ?
Sntem n familie. S ne sftuim NIKOLAI : Dar tu ? Nu I-ai fcut
ce-i de fcut, fiindc avem n fa- idiot ?
milia noastr... un monstru. Nu e- GALEA : Eu i-am spus-o din inim.
xagerez : un monstru ! V rog sa NIKOLAI : Dar ce, eu vorbesc din
v spunei prerea despre acest ficai ? S-1 ascultm pe Tolea. Vd
monstru. c arde de nerbdare s ia cuvn-
DON CARLOS : A, ne jucm de-a tul. Vorbete, Tolea.
tribunalul ? Hai, dai-i drumul ! TOLEA (vorbete cu greutate, se cu-
Triasc Justiia ! noate ca n-are experien) : Ar fi
GALEA (nu se poate stpni i e gata ntr-adevr foarte bine dac am
s plng) : Eti un idiot ! alctui laolalt, toi, o singur fa
TOLEA (cu un ton de repro) : Ga milie. Don Carlos e un biat ex
lea... ceptional... puin cam aiurit i foar
GALEA : Ce snt eu de vin dac te... comic din fire... dar exceptio
face pe tmpitul... Uitai-v la el, nal, n privinta calificrii lui nu
ce mutr ! N-are i el un obraz pot s existe dou pareri. S spu-
ca toi oamenii ? n Maxim...
LANOV (ntrebtor, cu o nuan de LANOV : Am s spun. Are mini
nedumerire) : Asta e un consiliu de de adevrat maistru.
f amilie ? SEVA : Asta o tim ! (Ctre Tolea)
TOLEA : Galea ine la Carlos... i Acum, explic-ne tu, de ce e ex
ea... sufer... ceptional".
GALEA : Ce vrei s spui cu asta ? TOLEA : N-a putea s v explic. Eu
nu m pricep s dau referinte. Att
NIKOLAI : Nu e jignitor c suferi pot s spun : e un tovar cinstit.
din cauza lui. E frumos cnd vrei Muncete. Gndete. Ce, e putin ?
s suferi pentru un alt om. Dar pe Dar incoio ? Nepstor i mulu-
el, ct l privesc oare suferinele mit de sine. Flecar. In afar de
tale? firmele Frizerie" i Comaliment"
DON CARLOS : Aoleu ! Asta nu mai n-a citit n viata lui nimic.
e via. (Ctre Nikolai) Ne-ai spus NIKOLAI : Unde vrei s ajungi,
s avem o atitudine comunista fa Tolea ?
de uzin..., s luptm mpotriva bi- TOLEA : E influentat de fotii lui
rocratismului, a indiferenei... i prieteni.
care e realitatea ? Realitatea e c SEVA : Sracu' bieta, lipsit de a-
eu snt nefericit. Cineva sufer din prare...
cauza mea ? Cine ? N-am bgat de TOLEA : Las-astea. Nu tiu ce pu-
seam. tere au asupra lui, dar i stpnesc
NIKOLAI : Toi suferim din pricina vointa.
ta. MARIA MIHAILOVNA (pe neatep-
DON CARLOS (sincer) : Biei, eu tate) : Nu nteleg nimic... Mi se
mi-am primit poria. Caricatura a pare c visez.
fost vzut de secia ntreag. E TOLEA : Viata, mi bieti, nu-i or-
insuportabil ! Mai bine a fi stat ganizat cum am dori-o noi.
la nchisoare cincisprezece zile... NIKOLAI (cu blndee) : Just, Tolea.
sau chiar un an. E insuportabil, v Tu esti un om foarte cumsecade.
jur. Pn i tovara care matura Dar prietenul tu ne-a azvrlit o
birourile, o fetican de-o chioap... vorb : luptati mpotriva birocra-
rdea n pumni... Iar muncitorii b- tilor, mpotriva indiferenei, dar de
trni... A fost un chin ngrozitor. mine s nu v atingeti ! Iar dac
Am crezut c e destul, dar vd c nu v snt pe plac, n-aveti dect
nu v ajunge. Vrei s m exclu- s m excludeti. Sa fie, oare, prie-
dei ? Poftim, nu mai stai pe gn- tenii cei vechi mai tari dect ce
duri, distrugei-mi viaa cu totul ! noi ? El se mai simte nc atras
TOLEA (indispus) : edina noastr de ei, dar pn la urm tot noi
a luat-o razna. vom birui. N-o s te dm Ei snt
NIKOLAI : Inc o data v spun c zpada anilor trecui, noi sntem pri-
nu inem nici o edin. Lanov, care mvara ! Noi sntem oamenii vii-
nu e prost, i-a dat seama de la torului, oamenii cosmosului, oame
nceput c discutm ca ntr-o fa nii comunismului mondial. nelege
milie. Ticlosul acesta e membru odat acest lucru, Carlos, Carp, sau
al brigzii noastre i... cum naiba i mai mce Duma-

35
www.cimec.ro
nul eel mai teribil al tineretului DON CARLOS (n oapt) : Bieti, m
e votca. Votca d natere indife- auziti ? Vreau s-mi schimb n u -
renei fa de uzin, fa de prie- mele. Ce zicei : Alfred, merge ?
tenii cei mai apropiai, fa de tine TOLEA : Nu fi caraghios ! Ai u n n u
nsui. Crede-m. Tu tii f o a r t e b i n e me, poart-1 sntos.
cum se distruge omul i cum m o a r - DON CARLOS : Carp ! E o nenoro
tea sufleteasc ncepe cu mult na- cire. Rd fetele de mine. Carp.
inte de moartea fizic. Crap... n u m e de peste, parca a
MARIA MIHAILOVNA (ru impresio- trai in iaz. Crap. Ciortocrap ! aa
nat, aproape indignata) : Ce aiu- m striga. Nu-i frumos.
real ! P e cine or fi vrnd s duca? NIKOLAI : Atunci, ia-i numele de
Vor fi organizat tot circu asta nu- Ivan.
mai pentru m i n e ? DON CARLOS : Friedrich, nu e bine?
GALEA (enervata) : Nu neleg. Ce SEVA : Ce-are asta de-i ia tot n u m e
vrei s spui ? de regi ?
MARIA MIHAILOVNA : Vreau s DON CARLOS : Sau dac, de pild,
spun c v pierdei vremea de- mi-a schimba numele din C a r p
geaba jucnd teatru p e n t r u mine. in Carmen ? Ce ziceti ?
Ca nite biei de la uzin s vor- TOLEA : Ai cpiat ? Carmen e
beasc aa ca voi, s tiu c mor femeie... o iganc spaniol din o-
i nu v cred. De-aici o s plecai pera cu acelai nume... Parca u m -
cu toii la bufet ! blai pe la teatru, dup cite tiu...
LANOV : E plcut aici la voi, d a r
NIKOLAI : Ai ghicit. i acum, vezi-i a sosit vremea s mergem.
de treaba dumitale i las-ne s NIKOLAI : Uite ce-i, M a x i m Lanov,
jucm teatru. tu n-ai dreptul s prseti uzina.
MARIA MIHAILOVNA : Nici n-am LANOV : Unde m aflu aici ? La
de gnd s m a i rmn. Doamne, administratia uzinei ? Nu vd pe
Doamne ! Ce aiureal ! Multe a m nimeni din conducere.
mai auzit eu, i de tot felul, ntre
aceti perei, dar asa ceva n - a m SEVA : P r e r e a brigadierului nu te
mai pomenit. Oho ! Dati-i nainte ! intereseaz, nu-i aa ? Nici cald,
Se vede c v iese ceva de-aci.... nici rece.
LANOV : Nu vezi cum p u n e pro
SEVA (ctre Carlos) : Vezi c u m ne blema ? Parca el ar conduce uzina.
judec oamenii simpli ? SEVA : El i-a a r t a t prerea noas-
DON CARLOS : Vrei s m calci n tr. i e bine cnd prerea m u n c i -
picioare, definitiv ? Poftim, calca- torilor coincide cu prerea condu-
ma ! cerii.
SEVA : Ai tu pe l u m e ceva scump ? LANOV : Las-o mai domol. P r e a
La care ii ? strui : prerea noastr, prerea
DON CARLOS : S nu m gonii c muncitorilor...
se ntmpl o nenorocire ! SEVA : Strui. E prerea brigzii din
GALEA (cu disperare) : Ce spune ? care faci parte. Sau ne-am nelat?
Ce spune? Poate c nici n-ai fcut vreodat
TOLEA : Ei, ce-ati hotrt ? p a r t e din brigada noastr ?
SEVA : Nu : ati" hotrt, vom" ho- GALEA : Seva, ct eti de brutal !
tr. Cnd ai s pricepi odat ? Cum n-a fcut p a r t e ?
IURA CEL ALB : Eu pe Carlos nu-1 SEVA : Interesant. Eu snt eel b r u
cale n picioare. tal ? El dezerteaz de la uzin, t r -
NIKOLAI : Galea, treci la pian. Mi deaz brigada, i tu m condamni
se p a r e c te pricepi. pe mine, care i-o spun !
DON CARLOS : Nikolai, tu eti un TOLEA : Seva, eti prea...
om. Cum spunea Gorki : ce mn- SEVA : Nu snt prea.
dru sun acest cuvnt". TOLEA : Ba da. Eti foarte...
LANOV : Dar cu m i n e cum ramine? SEVA : Nu snt deloc foarte. Uzina
Dai-mi voie s v spun m c a r lucreaz n momentul acesta la o
dou cuvinte de desprire. comanda tiintific n folosul p a -
NIKOLAI (ctre Galea) : Ai gsit o triei. Nu tiu, poate e de-o impor
melodie ? t a n t e cosmica ! Lanov sudeaz pie-
G A L E A (la pian) : A m gsit. se de m a r e precizie i tie bine c
NIKOLAI : De u n d e e ? nu poate fi lesne nlocuit. El e un
GALEA : De nicieri. E o improvi- maistru de m a r e clas... Dar de ce
zatie. s mai i n t r m n a m n u n t e ? Spun

36
www.cimec.ro
nc o dat : e o dezertare ! apte GALEA : Eu te rog. Maxim, gndete-
ani n trei ani !" apte ani n cinci te c brigada noastr e tnr, nu
ani !" Cu asemenea apucturi n-o st nc destul de solid pe picioa-
s ndeplinim septenalul nici n rele ei... Gndete-te ce lovitur ne
douzeci i cinci de ani. Snt bru dai.
tal, nu-i aa ? Snt prea i snt LANOV : Asta-i culmea ! Altceva
foarte. Dar el cum se poart, cnd n-avei s spuneti ? Haide, dati-i
fr s spun un cuvnt i fr drumul, pn la capt... Ce atep-
s aib nici un motiv pleac tai?
din brigada noastr, care 1-a m- NIKOLAI : Mai mult nu mai avem
briat prietenete ?... Dac-i aa, ce spune i nu mai e nimic de
cale bun, tovare cetean ! Dar spus.
eu i nsemn pe frunte eu snge LANOV : Voi snteti oameni cins-
acest cuvnt, care nu se va terge : tii. O s m mai gndesc. Dup
dezertor ! lege trebuie s mai lucrez la uzin
LANOV (plecnd) : Dezertor... i o sptmn. Da... Grea sarcin ati
nca mai ce ? Trdtor, poate ? A- luat pe umerii vostri... ngrozitor
dio ! (Tacere.) Spunei c imi sn- de grea. (Pleac.)
tei prieteni. Hm ! tii voi n ce SEVA : S-a lipit de noi, ticlosul !
condiii locuiete prietenul vostru ? Ne vorbete despre greutti, iar o-
(Se oprete.) chii lui au priviri de trf !
TOLEA : Maxim, de ce vorbeti ast- NIKOLAI (pe gnduri) : Uite aa se
fel ? Tu tii foarte bine c nu i-a frmntau i cei din Leningrad.
venit rndul. Iar cei care au primit Chiar cei mai buni dintre ei. Exact.
apartamente noi locuiau mai ru i simt c n clipa aceasta, unde-
dect tine. tii doar ! va, alti prieteni, cum sntem noi,
LANOV : Fiecare i cunoate ne- lupt cu aceleasi problme, con-
cazurile lui i sufer pentru el n- tienti c au ales o cale grea. E
sui. lesne s-1 numim trdtor pe Lan-
NIKOLAI : Fiecare pentru sine i ov... dar el ce-a fcut ? Acelai
Dumnezeu pentru toi. lata c ies lucru pe care l fac numerosi oameni
la iveal ideile vechi. Dac vrei, i n fiecare zi. Aceasta se cheam la
art pasajul din Lenin. Chiar azi noi : s te aranjezi". nelegei c
1-am citit. noi cerem extrem de mult de la
LANOV : Nu e nevoie. Mi-a scpat om. i lui i vine greu. Noi sntem
o vorb, fr s vreau. doar constructorii comunismului. i
NIKOLAI : Nu i se pare c i se ne ateapt o opera mreat... Bi-
ntmpl cam des ? nenteles, dac vrem s facem cu
adevrat comunism nu rapoar-
LANOV (cu interes) : i cum o s-1 te ! i dac e vorba s mrturisim
scrmnai pe asta... pe Carlos ? cinstit, noi nc...
DON CARLOS : Te rog ! Nu mai snt SEVA (il ntrerupe brutal) : Brigada
Carlos, pe mine m cheam Carp... noastr atrn de-un fir de pr...
Provizoriu, pn mi gsesc alt nu i nc de unul foarte subtire...
me. Dar tu, Maxim, nu eti don Asta e !
Carlos. Tu eti tu i eu snt eu. NIKOLAI : Da...
Nu semnm nici pe departe. Eu,
n brigad, m-am silit s merg (Decorul neschimbat)
dup tine i a fi dorit s pot s te LENIN, NIKOLAI
urmez i pe linia moral. Tu ai Lenin st, aa cum l prezint cu-
obiceiul s te vezi numai pe tine. noscutele fotografa : far palton, cu
Pacat ! apc, innd minile n buzunare. Pe
LANOV : i tu ? i tu m foarfeci ? fa are un zmbet vesel, puin iret.
SEVA : El a ridicat o problema im Aa e i Nikolai. Numai puin mai
portante. vistor.
NIKOLAI : Cuget asupra ei, Maxim. NIKOLAI : Cu mulime de treburi,
Material ai destul. fumicar de-ntmplri,
LANOV : Voi sntei oameni cinstii, Ziua trecu,
recunosc. amurgind pe-ndelete.
SEVA : Dar ine minte bine : nimeni Stm singuri n toat odaia,
nu te roag. eu
GALEA : Ba da, te roag. i cu Lenin,
SEVA : Asta ce mai e ? Fotografie pe albul perete..."

37
www.cimec.ro
Tovare Lenin, eu nu snt Vladi LENIN (i mijesc ochii) : Fiindc nu
mir Maiakovski, dar simt c a triete aa cum am vrea noi, eu
putea s scriu i eu versuri. Nu-i i dumneata ? Aa-i ?
nimic ciudat n asta. Voi povesti NIKOLAI (cauta cuvintele) : E puin
i eu altora cum am stat de vorb, filistinism... e lips de cultura... i
n minte, cu Ilici. uneori cam prea multa votc n
LENIN (foarte vesel i simplu) : Nu-i viaa noastr.
nimic ciudat. i eu, n tineree, LENIN (cu pasiune) : Dar aceast
discutam n gnd... firete c nu cu clas muncitoare rus, de neneles,
Lenin, ci cu alii care pe-atunci m ea a aprat istoria universale s
pasionau. i face piacere ? Atunci, nu se prbueasc n prpastie.
hai s vorbim.
Las basmele vechi, tinere. Socia
NIKOLAI : A vrea s v spun... listi!, s le spunem, culi, ne-au
LENIN : Foarte bine. Spune. nvinuit totdeauna c am organi-
NIKOLAI : Mi-e cam team. Pentru zat revolutia comunista ntr-o ar
unii, Lenin nseamn tiin, volu incult. Da, mai e votc, mur-
me ntregi... o lume a ideilor. Pen drie, incultura... i toate aces-
tru alii, ceva ce nu se poate ex tea nu pot s dispar ca prin far-
prima n cuvinte... totdeauna viu,
totdeauna nou... Nu m credei ? mec, fiindc aa vrem noi. Nu uita
Sun pompos ca un diseurs? Dar c i rzboiul l arunc pe om eu
e adevrul adevrat i e att de ani n urm. Toate acestea snt
nalt, nct nu se poate ajunge pn adevrate, dar proletariatul rus va
la el... ca la un astru viu plutind rmne eel mai naintat proletariat
peste venicie. din lume i nici un fel de filisti
LENIN : Nici un fel de astru. Nu nism nu-1 amenin. Da, da, dum
trebuie ! Viu ? Las-1 s fie. E bine neata vorbeti cu sfiiciune, poi s
s triasc. Dar astri, nu ! Nu-i vorbeti i cu mai mult curaj, i
nevoie de astri. Dezbar-te de umi- totui, indiferent de ceea ce vei
lin. Pe vremea cnd lumina cul vedea n via ru, nspimnttor
tura nu mbriase nc pmn- chiar, s nu te ndoieti niciodat
tul i scrierea nu era cunoscut de clasa muncitoare rus. E tot
dect unui grup restrns de alesi,
oamenii simpli li se nchinau aces- ce-a crt mai bun omenirea n
tora ca unor zei, numindu-i n- dezvoltarea ei milenar.
elepi i proroci. NIKOLAI (ca pentru sine) : Numai
NIKOLAI : Tovare Lenin, dar Lenin poate vorbi astfel.
dumneavoastr n-ai f ost proroc ? LENIN (ca i cum i-ar aminti) : Iar
Uneori mi se pare c, atunci cnd Lenin, dup ct mi aduc aminte,
ai scris despre primul subotnic, vorbea la fel ca tine n cei mai
v-ai gndit la mine. ntunecai ani ai trecutului, cnd
LENIN : Poate c ntr-adevr m-am proletariatul rus credea n cuvn-
gndit... i la dumneata m-am gn tul unor filistini ca menevicii.
dit... desigur c m-am gndit, caci Nici atunci, nchipuiete-i, nu se
priveam n fata mea viitorul. Pro- temea de filistinism.
rocii scot ns din capul lor fel de NIKOLAI : El e Lenin... geniul lumii.
fel de nscociri meteugite i le Iar noi, ce rost mai avem ? Poate
nfoar n mister i alegorie. Eu c nici nu snt necesare brigzile
pun mai presus de toate munca noastre de orientare comunista ?
maselor i numai de aici decurg
prevederile pentru ziua de mine. LENIN (vesel i simplu) : Ba da, snt
necesare.
Ca s nu dai gres, i trebuie dou
nsuiri. Prima : s crezi n clasa NIKOLAI (cu o nuan chinuit in
glas) : Eu nu snt singurul care
muncitoare ; a doua : s cunoti n- gndesc aa. Dac clasa noastr
vtura despre clasa muncitoare. muncitoare e att de mrea, att
NIKOLAI (sacadat i far prea mult de naintat, ce nevoie are de toate
curaj) ' Clasa muncitoare... s nu frmntrile noastre ?
fii suprat pe mine... e cteodat LENIN : Iart-m. Clasa muncitoare
de neneles... e mrea, dar nuntrul ei se des-

oS
www.cimec.ro
foar yiaa. Linitea e vestitoa- LENIN : Imi nchipui. (Rde.) mi n
rea morii. Voi, cu frmntrile" chipui foarte bine... (Ride.) Dar
voastre, sntei rodul cel mai proas- n-am nici o soluie. E o problema
pat i mai minunat pe care 1-a dificil.
dat proletariatul uzinelor, dup NIKOLAI : Uite, dumneavoastr r-
subotnicele comunismului de rz- dei. i mie mi-a venit s rd. Dar
boi. S ii minte !
vedei, aa se dezvolt huliganis-
NIKOLAI (cu avnt) : Dragul nostru mul.
Vladimir Ilici, dac ai ti cte
ironii se fac la adresa noastr ! i LENIN : Huliganismul se dezvolt pe
noi i scoatem din salite pe m u l t i baza unui anarhism obtuz, de na
si parca nu-i vine la ndemn s tura biologica. Asta e altceva. i
te plngi... Ne destinuim numai dac vrei s-i ceri un sfat lui Le
dumneavoastr, i asta... n gnd. nin, afl c el nu propune nicio-
LENIN (cu aceeai pasiune) : S nu dat reguli de comportare strmte,
te plngi nimnui. Nici lui Lenin... seci, mic-burgheze. Avei grij sa
nici secretarului comitetului raio- nu v jignii unii pe alii. S v
nal de partid. Trebuie s te de- respectai. lata cea mai nalt r
prinzi s te aperi singur. Cnd zbu- gula de purtare n via.
rau pietrele deasupra capetelor
noastre, nu ne-am dus s ne pln- NIKOLAI (uitnd c vorbete cu Le
gem nimnui. E un lucru jalnic i nin) : Ce s m fac cu Lanov ?
dezgusttor. Ce fel de lupttori po LENIN: Nu tiu.
litici ai mai fi ? NIKOLAI : Nici eu nu tiu.
NIKOLAI (uimit) : Ce simplu ! Nu LENIN : Nimeni nu tie. (Cu pa
m-am gndit niciodat. Ne obi- siune.) Aceasta e cheia caracterului
nuisem s trim sub o arip ocro- comunist. (Pierde contactul direct
titoare. cu Nikolai.) Nimeni n-a vzut pn
LENIN : Exact. Sub aripa... comite acum comunismul, i noi n-avem
tului de partid, a comitetului raio- pe cine s imitm. S creezi alte
nal, a Comitetului Centrai... Tre
buie s rzbii i singuri, pentru ca relaii ntre oameni, relaii cu ade-
oamenii s v stimeze. vrat noi cu adevrat nalte ,
NIKOLAI (cu admiraie) : Ct drep- i prin fapte, nu cu fraze goale,
tate avei ! i ct de multa politica iat ce nseamn s fureti carac
n via ! tre comuniste. Ironii, mormieli
LENIN (cu un zmbet) : Dar dum- mbufnate i chiar ur, n-au dect
neata cum gndeai, tinere ? Numai s existe. Nu ne-am speriat nicio-
protii cred c pot s triasc in dat i nici acum n-o s ne temem.
afara politicii. (Direct lui Nikolai.) Acum o sut
NIKOLAI : Dumneavoastr, desigur, de ani a trait n Rusia un om care
nu-1 cunoatei pe don Carlos ! se gndea la ceea ce v frmnt
LENIN (se nveselete) : Ei, asta-i acum pe voi. Omul acesta se numea
bun ! Acest prin spaniol a trit Nikolai Cernevski...
ntr-un alt secol. Ce-i cu el ?
NIKOLAI : Nu-i nici un prin, e un (Pauz. O izbucnire de muzic, Lenin
biat de-al nostru, de la uzin. E se retrace ncet.)
o fiin josnic. NIKOLAI (n linitea care s-a lsat) :
LENIN : Josnic ? i pentru ce ? i mi-am luat rmas bun de la
NIKOLAI : i place butura. Are ie- Lenin al meu... Muli vor fi cei care
iri nepermise. De curnd 1-a vop- m vor nelege...
sit cu scrum de dop ars pe prie- Ziua trecu,
tenui su, n somn. amurgind pe-ndelete,
LENIN : n somn ? Stm singuri n toat odaia
NIKOLAI : L-a fcut ca pe-un ne- eu
gru i prietenul lui n-a observt. i cu Lenin,
A mers cu tramvaiul, prin tot Fotografie pe albul perete..."
oraul, cu aerul cel mai nevinovat
din lume. V putei nchipui ! CORTINA

39
www.cimec.ro
A C T U L 111

T A B L O U L 7
Acelai decor ca n actul I. Din casa ies Serafima i Rodin.

SERAFIMA : Ce faci, plngi ? Lini- RODIN (surd) : Mai bine a ti-o


tete-te, dragul meu Grigorii G r i - moart !
gorievici. Nu merita. E u n fleac de SERAFIMA : D-i seama ce spui.
nimic. O s treac. Cte nu se n- RODIN : Mai bine a ti-o moart...
tmpl n via ! SERAFIMA : Unde e acum ?
RODIN (eu un nod n gt) : Vezi, Se RODIN : Umbl nu tiu p e unde.
rafima, eu cresc fiori n gradina SERAFIMA : Poftim ! In loc s ajute
mea... aici e o p a r t e din sufletul fata, s-o sftuiasc ce s fac, dum-
meu... i fiorile m rspltesc cu nealui urla i scrnete, parca ar
frumuseea i m i r e a s m a lor, bucu- fi turbat. i m a i zice c-i e tata.
ria vieii ! Ct de recunosctoare e RODIN : Dar tu tii ce mi-a cerut ?
n a t u r a fa de dragostea pe care SERAFIMA : Ce ?
i-o a r a t a omul ! Iar... fiina asta...
fata mea... numai c nu m-a scui- RODIN : S duc eu banii la uzin i
pat n obraz ! i ce vorbe mi-a s-i ascund acolo ! Asta o tiai ?
spus... nici nu le-a putea rpta. SERAFIMA (rde) : O prostu mica
M urte ! E ngrozitor, Serafima, i nimic m a i mult !
e ngrozitor... RODIN : Nu, Serafima, nu-i prostu.
i nici mica nu m a i e.
SERAFIMA (cu blndee vesel) :
Toate snt la fel, Grigorii Grigo- SERAFIMA : I n s e a m n c i e fric.
rievici, fetele din ziua de azi. Tr- RODIN : Mult t i m p o s m a i pur-
iesc fr credin. Ce, vrei s spui t m povara asta ?
c nu-i aa ? Alocika nu-i nici m - SERAFIMA : Ce tot spui acolo ? C a r e
car botezat. povar ?
RODIN : De ce n-ai n d r u m a t - o tu, RODIN : Lcomia de bani.
botezato ! i eu, care imi nchipuiam SERAFIMA : Fiecare vrea s triasc
c eti evlavioas i trieti dup bine.
poruncile sfinte... RODIN : Dar pe ce cale ?
SERAFIMA : Multe m a i tii i tu SERAFIMA : Cale ? Care cale ? Alo
despre poruncile sfinte ! Eu n-o cika n-a omort pe nimeni. N-a f-
condamn p e Alocika. cut nimnui nici u n ru.
RODIN (optete nfiorat) : E o hoa- RODIN : De la furt la crim nu-i o
... Acum mi dau seama... O hoa. distan prea lunga. Tu, ticloaso,
SERAFIMA (cu nepsare) : Eu n-o tu ai nenorocit-o pe Alka, tu !
nvinovesc. i nu pricep de ce te SERAFIMA : Auzi vorbe : tu, tic-
zbuciumi atta. loaso ! (Brutal i eu dumnie.) Ba-
RODIN (strignd) : i tu eti o... nici g de seam, Grigorii, nu ntrece
nu mai tiu ce eti ! m s u r a ! Fiica ta, nainte de a m a
SERAFIMA : C a r n e lumeasc i sn- cunoate, a fost data afar din
ge omenesc. Comsomol. Ea avea socotelile ei,
RODIN : Piei din ochii mei ! S nu n u m a i c n aceste socoteli nu in
te vd ! t r a Kolenka asta, cu capul plin de
SERAFIMA : Potolete-te i las g- comunism...
lgia.
RODIN (fr s-o bage n seam) : RODIN : Nikolai e o lumina a lumii.
Credeam c e zgrcit, ca maic-sa. SERAFIMA (rznd) : Nu mai spune!
Dar e altceva la mijloc i nu-s n Nu-i cam prea m u l t ?
s t a r e s neleg... Nu-s n stare. A RODIN : F r oameni de felul lui,
zice c snt rmiele unor n r a - pmntul ar fi o vizuin ntune-
vuri motenite, dar cum s fie, cnd cat. Iar eu, ca u n nerod, rdeam
eu, n toat viaa mea, n - a m vn- d e ei, la nceput. Acum vd ce se
dut m c a r un nasture ? De unde-s ntmpl la m i n e in casa... Nu-i
rmiele astea ? Cine a nvat-o n u m a i ntuneric n vizuin... Snt
s in banii furai, n pivni ? E obolani...
ngrozitor ! Serafima, e ngrozitor ! SERAFIMA (din nou calma) : Nu
SERAFIMA (insinuant) : Ba o go- vorbi prostii, Gria. Mi-e sil s
neti pe Serafima, ba i te plngi... te ascult.

40
www.cimec.ro
RODIN : Dup tine, toate snt roua n-ar fi Alka... De mila ei... s-o sal-
lui Dumnezeu pn i lturile vez... altminteri, va pieri...
care i se arunc n obraz. RODIN : Las-o, c nu piere. Uite-o.
SERAFIMA : Eu snt o credincioas E vesel.
smerit.
RODIN : De tine trebuie s se fe- (Intra Alocika.)
reasc omul. SERAFIMA : Vorbete ! Ce-i cu tine?
SERAFIMA : M nchin n faa ta, Ce s-a mai ntmplat ?
Grigorii, i i spun nc o data : ALOCIKA : S piece tata.
hai s plecm de aici... S t r i m SERAFIMA : Nu-1 mai aa i tu...
acolo, departe, n cminul meu li- ah, ce oameni ! In loc s stea uniti
nitit i cucernc. n asemenea clipe, ei...
RODIN : A m vzut eu ct preuiete
cucernicia ta ! (Rodin tese in curie.)
SERAFIMA (jr s-l asculte) : Aici,
Rodin, tu eti un om cunoscut. ALOCIKA (cu dumnie, in urma
Acolo vei fi u n cetean oarecare. lui) : Tata... S trieti ct mai de
Un an ntreg ai s te odihnesti... p a r t e de asemenea tati !
n mijlocul gradimi cu viini i SERAFIMA : Te rog s te potoleti,
meri... ntr-o m a r e de fiori.. O s n u m a i cauta pricin de ceart.
ai linite i tihn... Le meriti... Ai Spune : cum e ?
s te plimbi pe malul Volgi... Apa ALOCIKA : Nu-i nici un motiv de
e lina, de j u r - m p r e j u r iarb cu ngrijorare. A m scpat. Va trebui
mireasm proaspt... O l u m cu s plec ct mai degrab n conce-
noi i pe Alka... vd c trebuie. diu. Magazinul nostru e n inven
tar. Ai nteles ? Banii o s i-i las
RODIN : Momeal, momeal, m o - ie pentru ctva timp.
meal... M uit n ochii ti...
SERAFIMA : Poi s spui orice vrei... SERAFIMA : Bun idee. A m s-i as-
eu te iubesc. Te iubesc... Te iubesc... cund bine. Unde vrei s pieci ?
RODIN (amar) : i fiic-mea m iu- ALOCIKA : S m mai gndesc.
bete. SERAFIMA : Nu te pripi. O s chib-
SERAFIMA : Linitete-te, Gria. Nu zuim amndou. Tatlui tu s-i
mi-a fi nchipuit s fii att de... spui c ai primit un bilet la odih-
simitor. n i pieci n concediu.
RODIN (cu tristee) : Se nsereaz... ALOCIKA : P e n t r u mine, cuvntul
Uite-aa cade amurgul... peste toate... tata nu m a i are nici un nteles.
SERAFIMA : La ce te gndeti, iubi- (Intra Rodin. Pina la sfritul ace-
tule? stei scene nu-i ndreapt privirea
spre Alocika. nini mcar o data.
RODIN : Nu vorbeam cu tine. Cu Alocika, ctre total ei) Plec... n
tine nu mai a m ce vorbi. curnd, n concediu... Adresa n-o
SERAFIMA : Cum, n-ai ce vorbi ? tiu nc... Te rog, te implor, s
RODIN : Iac-asa : n-am ! nu-i spui nici un cuvnt lui Nikolai
SERAFIMA (din nou dumnoas) : despre cele ce s-au petrecut.
Se cunoate c eti din partid ! Ai
fi n stare s-i dai fata, s fie SERAFIMA : Deteapt fata.
mpucat. i cu m i n e la fel, ntr-o ALOCIKA : Poti s t e porti r u cu
clip, ai t e r m i n t ! mine... a m s rabd... Dar lui Ni
RODIN : Poate c n t r e noi nici n-a kolai s nu-i spui nimic... Dac
fost un nceput. r e n u n t la mine... m otrvesc. Nu
SERAFIMA : Dar acestea ce vorbe joc teatru, nu-mi arde acum d e
snt, s fie cu iertare ? Eu vin la vorbe mari.
tine ziua n amiaza mare, toat SERAFIMA : Te neleg. Deteapt
curtea m vede. fata.
RODIN (pe gnduri, se adreseaz Se-
RODIN : i ce vede curtea, dac nu rafimei) : Uite ce e : spune-i s
te superi ? Vede o m u i e r e frumoa- duca banii la banca.
s, imbracata n mtsuri... Eu caut SERAFIMA : Banii ? Cine s-i duca ?
un suflet. Ea?
SERAFIMA : Suflet ? Tu vorbeti de RODIN : Am vorbit foarte limpede :
suflet, fiar ? Ieri m pierdeai din ea.
ochi, i astzi eti de piatr. Ai s SERAFIMA : Care bani ?
mori singur, ca u n cine, aici n RODIN : tie ea care. S-i duca la
vizuina ta... Eu i-o spun. O clip banca. S spun c regret ce-a
n-a mai r m n e lng tine, dac fcut. Atunci. a m s-o iert.

41
www.cimec.ro
ALOCIKA : Ce spune ? A nnebunit ? RODIN : S piece i s nu se mai
RODIN : Dac nu face aa, s uite ntoarc. Nu mpart casa mea cu
c a avut cndva un tata. un om necinstit. Iar tu, femeia lui
SERAFIMA : Alocika, tu s taci. Nu Dumnezeu, du-te dup ea.
mai nspri situaia. Nu exista nici SERAFIMA : Am ajuns la captul
un fel de bani. i s-a nzrit, Gri- rbdrii ! Alocika, du-te i strnge-i
enka. Totul e limpede i cinstit. lucrurile. Lumea e mare. Iar tu ai
Alocika pleac n concediu. s rmi singur... singur pe lume.

A B L O U L 8
Un restaurant n aer liber, ntr-un parc. La o mas, n primul pian, Lantov, Marta, Alena.
Alluri, la o alt mas. Omul cu apc.

LANOV (curtenitor pina la duio- MARTA : Tu nu pricepi nimic i ar


ie) : Martocika, nu mai doreti o fi bine s taci. Tatl tu a plecat
ngheat ? n mod ruinos de la o uzin renu-
MARTA : Mulumesc. A fost acr. mit, ca s treac la o biat f-
ALENA : Marna, dar... bricu de macaroane.
MARTA (cu glasul puin cntat) : LANOV : Ei, asta-i culmea !
Hai, spune acum c mama ta e o ALENA : Bine, marna, dar tu sin-
mincinoas... Spune ! gur i-ai btut capul tatii s piece
LANOV : Dac e aera, e aera. Nu de la uzin la fabrica de macaroa
v mai certai. ne. Iart-m, dar acesta e adev-
ALENA : De ce s spun, tata ? n - rul.
gheata e foarte bun. MARTA : Tatl tu s-a fcut de ru-
MARTA : Hai, spune c mama ta ine.
minte, c mama ta e o femeie ar- LANOV (suprat foc) : M-am fcut
goas... de ruine ? Foarte bine. Renun la
locuin. Rmn la renumita uzin.
(Omul cu apc se ridica.) ALENA : i n-o s ne mai m u t m
OMUL CU APC (ncepe sa cnte): n noua locuin ? Sntei nite oa-
De-a fi avut eu munti de aur i meni sucii.
ruri-ruri de vin bun". (Catte Mar MARTA : Spune, haide, spune !
ta) Ce e ? Gur-r-ra ! (Ii las capul ALENA : Am spus.
pe bra i tace.) MARTA : Cum, n-o s ne mutm ?
MARTA (ctre Lanov) : Max, unde Eu n-am spus c n-o s ne mu-
ne-ai adus ? tm. Locuin tot o s primim. Ta-
tl tu, ns, tot s-a fcut de ra
LANOV : Te-am rugat de-o mie de sine.
ori : nu-mi mai spune Max. Cum, LANOV (furios) : n aceste doua
unde v-am adus ? La restaurantul sptmni, maic-ta a reuit s m
din parcul nostru, unde venim n aduc pe pragul nebuniei... N-o s
fiecare smbt. primim nimic !
MARTA : Nu e restaurant, e o spe- MARTA : Eti ntr-adevr un om
lunc ! (Ctre Alena) Haide, m- sucit. Eu nu vreau s spun c te-ai
nnc ngheata mai repede. fcut de ruine...
ALENA : E rece... ALENA : Dar bine, marna, toemai
MARTA : Ce snt fasoanele astea ? asta ai spus...
N-ai s rceti. MARTA : N-am spus.
LANOV : Fetiei i place aici. Gra LANOV (enervat) : Alo ! Piata ? Ct
dina, aer curat, muzic. face ? (Ctre Marta) O s rmnem
MARTA : N-aud nici un fel de mu- unde sntem i, dac vrei s tii,
zic. de-acum incoio o s-mi rezolv sin
LANOV : Martocika, nu mi-ai spus gur problemele de via. (Pllete
nc ce impresie i-a fcut noua consumaia i se scoal de la ma-
noastr locuin. s.) N-o s primim nici o locuin.
MARTA : Nici o impresie. MARTA : Ba da, o s primim !
LANOV : Ei, asta-i bun ! Ce spui, LANOV : N-o s primim nimic.
Alena ? MARTA : O s primim !
ALENA : Mmico, locuina e minu- OMUL CU APCA (se ridica): De-a
nat... E ncptoare... are soare... fi avut eu munti de aur..." (Ctre

42
www.cimec.ro
Marta, care trece pe Unga el) Ce SERAFIMA : Asta i snt : o proast
-e ? G u r - r - r a ! (Familia Lanov a evlavioas.
plecat. La masa unde au stat, se ALOCIKA : Ascult, proast evlavi-
aaz Alocika, Serafima i Anoni- oas, banii nu snt ai mei. Banii
mul.) trebuie s-i dau acestui cetean,
A L O C I K A (cafre Fata care servete) : care, dup cum a m neles, voia s
Ce vinuri avei ? se ascund n spatele meu. S-i
T A T A CARE SERVETE : Madera, ia banii pn la ultima copeic i
Kahetin, Porto ! s piece unde-o vrea. (Ctre Ano
-ALOCIKA : Kahetin... Porto... Mi-e nim.) E clar ?
totuna. Dar, t e rog, m a i repede. ANONIMUL : Nu-i nevoie s m a i r e -
(Ctre Anonim.) Tu ce doreti s pei.
bei ? Nu te-am ntrebat. ALOCIKA (Serafimei) : Scoate pa-
A N O N I M U L : Nu obinuiesc. Uneori, chetul.
ca doctorie, coniac. Nouzeci de SERAFIMA : Nu neleg.
picturi nainte de culcare. ALOCIKA : D-i banii. Nu mie, lui
S E R A F I M A : Spiritual b r b a t ! s i-i dai. Tot pachetul, aa cum
ALOCIKA : El ? i nc cum ! Ei, i 1-am ncredinat.
i despre ce vorbeam ? SERAFIMA (cu nevinovie, simplu):
-SERAFIMA : Nu vorbeam despre Care pachet ?
nimic. Amurgul amurgete i fe- ALOCIKA : Banii !
tele-s la bai, Maruka-a luat SERAFIMA : Care bani ?
otrav i-acum e la spital..." E un
cntec de pe vremuri. (Pauz.)
A L O C I K A : N - a m nici o poft de ANONIMUL : Piesa e bine inscenata.
vin. A m comandat aa... pentru ca- ALOCIKA : Nu eti tu Serafima ?
muflaj. SERAFIMA : Eu snt, fato, dar n - a m
SERAFIMA : Ce fel de camuflaj ? primit nici un ban de la tine, nici
ALOCIKA : De cnd eti att de pu- ieri, nici azi i niciodat. Ingri-
in istea ? jete-i nervii, fato. M iei drept
SERAFIMA : Eu ? Dintotdeauna. alta.
ANONIMUL : N-ar trebui s umblu ANONIMUL : Jocul e limpede. V-ai
tocmai a c u m prin restaurante. neles dinainte.
A L O C I K A (pe un ton grbit) : As- ALOCIKA (aproape strigind) : Sera
cult, Serafima. Eu nu mai plec fima !
n concediu. S piece el. nelegi ? ANONIMUL (alarmt): Te rog, nu
SERAFIMA : S piece el. tipa !
ALOCIKA : Da. S piece. P r e a voiau ALOCIKA (cu glasul sugrumat) : E
s a r u n c e toat vina p e capul Al o ticloas.
leai... Acum se p u n e ns ntreba- ANONIMUL : Teatrul, fr ndoial,
rea : eu ce m fac? e un semn de cultura ; dar m i e
-SERAFIMA (cu blndee) : Nu tiu, nu-mi place orice fel d e teatru.
fetio. Eu m i - a m cedat camera unei ALOCIKA : Ce legatura au toate
prietene. i acum : adio, fr cu- acestea cu teatrul ?
vinte ! Peste o j u m t a t e de ceas A N O N I M U L : Auzi, ce legatura?!...
a m plecat. V-ai m p r i t rolurile i jucai
ALOCIKA : l a - m a cu tine! teatru.
S E R A F I M A : Trebuia s ne nelegem ALOCIKA : i tu eti u n ticlos !
din vreme... T r e n u l trece p e aici. ANONIMUL : V mulumesc. M je-
N-au fost vndute dect doua bilete. fuii, i tot eu snt eel ticlos.
ANONIMUL (cu simpatie) : N-o s SERAFIMA (cu un ton plin de con
ntrziai, m a d a m ? siderale) : Iertai-m c v ntreb:
S E R A F I M A : Bagajele mele snt pe banii acetia i-ai primit pentru o
peron... cu prietena mea. Trenul nu invenie ? Sau ai fcut o expe-
rien important, ca pilot ? Sn-
vine niciodat exact. tei poate autor de r o m a n e ?
ALOCIKA : Nu neleg de ce lun- ANONIMUL (pe-acelai ton) : Imi
gim vorba. Avem de discutt lu- p a r e r u c nu ne-am cunoscut
cruri serioase. m a i d e mult, m a d a m ! Cu u n a ca
SERAFIMA : S discutm lucruri se dumneavoastr s-ar putea mnea o
rioase. Ce a n u m e ? pine bun... (Ctre Alocika) Caci
ALOCIKA : Serafima, nu face pe asta... A gsit cui s ncredineze
proasta. banii ! Stai mai bine acas, oio !

/;
www.cimec.ro
(Ctre Serafima, plecnd) Salutare, voitoare.) Nu-i mai frmnta m i n -
m a d a m ! m i p a r e ru c nu ne-am tea cu gnduri zadarnice. n Dum-
cunoscut mai de mult. (A plecat.) nezeu n-ai v r u t s crezi... (pe un
ALOCIKA (in gol) : A gsit cui s ton displcut)... i n u m a i tu tii p e
ncredineze banii... (Ctre Serafi cine iubeti. Oameni ca tine, la
ma) Sufletul meu i 1-am ncredin- u r m a urmelor, n-au de ce s fac
at ! u m b r a pmntului. Trebuie s so-
seasc trenul. Adio, drguo.
(Fata care servete se apropie de ALOCIKA : Acum totul mi se l m u -
masa lor.) rete. E att de simplu...
FATA : Unde-i cavalerul vostru ? SERAFIMA (vorbind peste umr) :
SERAFIMA : Ce t e privete ? Ce vrei s spui ?
FATA : Cine pltete ? ALOCIKA : S trieti p r i n t r e oa
SERAFIMA : Eu pltesc. meni ca un cine...
ALOCIKA : Ea pltete. SERAFIMA (cu nepsare) : Aa ! Cine
SERAFIMA : Ia-i banii ti... i um- te-a pus s fii att de naiv ? Mi
bl ! (Fata care servete pleac.) se p a r e c ne-am luat r m a s bun...
ALOCIKA : Ce se ntmpl cu mine? De ce s n e m a i rcim gura de-
Unde m aflu ? geaba... (Pleac. Se apropie Fata
SERAFIMA : S nu-i fie t e a m c care serveste.)
o s m topesc de emoie. N-o s FATA : Te-au lsat singur.
m topesc. Adio. Nu fi suprat. ALOCIKA : Bea d u m n e a t a cu mine.
Srut-1 pe taic-tu din partea FATA : N - a m voie. Snt n producie.
mea. El e un om viu. ALOCIKA : Cu cine a putea...
ALOCIKA (o privete ndelung, drept FATA (striga) : J o r a ! Trezete-te... E
in ochi, Serafima nu-i evita privi- cineva care vrea s bea cu tine.
rea) : N-au nici o importan a- OMUL CU APC (se ridica): De-as
ceste mii... Nu banii, sufletul meu fi avut eu m u n i de aur i r u r i -
i 1-am ncredinat. ruri de vin bun..." (Ctre Alocika)
SERAFIMA (pe tonul ei obinuit) : Cine ? Tu ? Hm, merge... Hai sa
Nu mi-ai ncredinat nimic. (Bine- n e distrm, fetio !

T A B L O U L 9
La ttzin. E dis-de-diminea, ca n tabloul 3.

GALEA, CARLOS. DON CARLOS : Nu e von, ci e don.


Von e pe nemete, don e p e spa-
DON CARLOS : P e tine, draga mea, niolete.
nu trebuie s te m a i nvee ni- RODIN : Da, aa e, spaniolii snt m a i
meni. Tu le nelegi i le rezolvi iui. Ei, i a nvat ?
pe toate singur. Dar eu... mi dau DON CARLOS : E timpul s i se dea
seama... c viaa mea s-a sfrit. i ei categorie.
GALEA : Ei, asta-i ceva nou. RODIN : Mi-a vorbit Nikolai. (Ctre
DON CARLOS : Te-ai pieptnat fru- Galea) S-i spun drept, eu crezusem
mos... ochii i strlucesc... Stai. c ai venit la uzin n u m a i p e n t r u
Vreau s t e srut. stagiul profesional.
GALEA : Ne vd oamenii, Carlos... GALEA : Just. P e n t r u stagiu.
Mi-e ruine... (Il srut. Intra Ro RODIN : i-apoi, pe-aci i-e drumul...
din). GALEA : h... dar n-a reuit figura.
RODIN : i eu care credeam c am RODIN : Iti place viaa din uzin ?
venit la lucru cel dinti... Cnd co GALEA : i oamenii de-aici mi plac.
lo, uite... Porumbeii se trezesc mai RODIN : Ai dreptate, fata mea. M u n -
devreme... psri matinale ! Mi se ca noastr e frumoas. Cred c in
pare c v cam srutai ? curnd vom ajunge n era atomului.
GALEA : M nva. Tot mai multa cultura ne ateapt,
iar de nvat n u m a i s vrei.
RODIN : Ce te nva ? Just, don ?
GALEA : Sudura electric a meta- DON CARLOS : Eu tac.
lelor. RODIN : i de ce, m rog ?
RODIN : Von Carlos, tu de ce taci ? DON CARLOS : m i nsuesc prerea.

44
www.cimec.ro
RODIN : Singurul din brigada noas- GALEA : S-1 ntrebm, totui.
tr pe care l admir eti tu. Nu DON CARLOS : Las-1. tiu ce-o s
te s u p r a ! rspund...
DON CARLOS : M tern c-o s v
dezamgesc. (A intrat Nikolai.)
RODIN : Vom vedea, spaniolule. (Plea- GALEA : Spune tu, Kolea, crezi c
c.) don Carlos ar putea s se nsoare?
DON CARLOS : Simt c m cople- NIKOLAI : Nu-mi a r d e de glume.
ete urtul. Ieri, nite prieteni ai DON CARLOS : Te-a ntrebat foarte
mei au plecat departe, la marginea serios.
rii. Iar eu, ca un burt-verde, r - NIKOLAI : li rspund i eu, la fel
mn aici, n huzur i la clduric... de serios : nu-mi arde de glume.
M-am plictisit ! P r e a e multa r (Trece mai departe.)
gula la noi : asta nu se poate, nici DON CARLOS : Kolea judec oamenii
asta nu se poate, ailalt nici att... dup un ideal al lui... E un vis-
M ntreb : ce se poate ? tor. n t r e a b mai bine muritorii de
GALEA : Totul se poate, afar de rnd.
ceea ce nu se poate. GALEA : Poftim ! (Intra cei trei din
DON CARLOS : Eu vorbesc serios. Sahalin".) Vitejilor din Sahalin",
T r i m o via artificial... Miciuri- ia spunei, e copt don Carlos pen
nist. ncruciare ntre un m r i t r u nsurtoare ? (Cei trei pufnesc
u n castravete. Ai gustat ? M tre- n rs.)
zesc odat cu zorile i m gndesc : DON CARLOS : Ce rdei, filozofilor?
vax ! Nimic nu-i adevrat ! GALEA : Seva, prerea ta care e ?
GALEA : S bei... e adevrat ? SEVA : Dai-mi voie s rd i eu.
DON CARLOS : Mai tii ? Taxime- DON CARLOS : E un complot mpo-
tristul ala a observt just : dup triva mea ? Vrei s glumii, fi-
datina strmoeasc ! reste. Ce fel de om snt eu ? Pe
G A L E A : Strmoii nostri nu con- dinuntru, destul de suportabil. P e
struiau comunismul. dinafar, stau mai prost. Snt co
DON CARLOS : Galea, tu tii ce-i mic. Ce vrei ? Nu m pot hotr
comunismul ? s urmez o cura de plictiseal. A m
G A L E A : De u n d e s tiu ? Nu ne- destule problme pe care am de
leg ce rost a r e s-mi pui asemenea gnd s le ridic n faa viitorului.
ntrebri. Lenin a fost, mi se pare,
mai detept dect noi doi era un SEVA : Dar nu te-ai gndit niciodat
c i viitorul va ridica, n fata ta,
geniu i i-a druit viaa ca s problme ?
ne nvee ce e comunismul. Comunis
mul pentru mine nseamn oa- DON CARLOS : tii de cine m tem,
meni ca Nikolai, ca Seva i atia Seva ? De tine ! n prezent, trecut
alii... i viitor. Tu eti procurorul meu.
DON CARLOS : Hai s plecm, Ga Un procuror nsrcinat special cu
lea, departe, la marginea rii... cazul meu ! (Intra Lanov i Tolea.)
GALEA : Cu tine plec, dar nu acum; NIKOLAI (aspru i foarte rspicat) :
cnd vei fi soul meu. Prieteni i tovari de arme, v
DON CARLOS : i ce ne mpiedic ? rog s v aezati n careu. Nu-mi
GALEA : Ei, Carlos, Carlos... Ai s dau bine seama, dar mi se pare
fii soul meu cnd te va chema din c ni s-au cam r r i t rndurile. Da,
nou Carp, cnd ai s te ntorci la au ba ? Maxim, mult ai de gnd
starea ta fireasc. Natura nu d s-mi calci pe nervi ?
natere la beivi, la huligani, la LANOV : Pot s dispar.
flecari... SEVA (izbucnind) : Atunci, dispari !
DON CARLOS : Iar eu snt toate a- LANOV : Nu se poate fr nervi ?
cestea la un loc ? SEVA : Crezi c numai pe eful no-
GALEA : Medicii folosesc un termen stru de brigad I-ai scos din r b -
tiinific : fenomen rmanent. Tu dri ?
eti un fenomen rmanent. Bine, GALEA : Maxim... nu te supra.
bine, nu mai plnge... Consimt. Voi LANOV (cu greutate, dar priete-
fi a ta... n vecii vecilor. Dar uite-1 nete) : Ei, marna dracului ! Ru
pe Kolea. S-1 ntrebm pe el dac m - a m ncurcat...
eti sau nu copt pentru nsurtoare. DON CARLOS : Auzi, stil !
DON CARLOS : Nu-1 mai ntreba, c LANOV : Simt c se r u p e ceva din
tiu ce-o s rspund. mine... eu singur n u m mai pot

46
www.cimec.ro
nelege... (Ctre Seva) Tu urli : NIKOLAI : Secolul n care t r i m e
dispari ! Sevka, greeti. Combina- complicat : electrotehnic, automa-
tul alimentar a r e m a r e nevoie de tizare, calcule...
mine... Imi d locuin imediat. RODIN : A cui a fost ideea... initia
SEVA : l a nu m a i face pe grozavul, le... ? Realizarea, complexului ? A
c nu te prinde ! cui ? A voastr ?
NIKOLAI : Vsevolod, nu trebuie... NIKOLAI : A m luat-o de la cei din
LANOV : Voi m judecai. Dar ce Leningrad. De la brigada lui Misa
pot s fac ? Eu vreau s a m o casa Romaov.
omeneasc, s scap din balamucul RODIN : Misa ? Asta cine-o mai fi ?
n care locuiesc acum... Care-i do- NIKOLAI : N-ai citit ziarele ?
bitocul care s m a condamne ? RODIN : A m r m a s cam n urm...
NIKOLAI : Bine, Maxim, dar numai La el ai fost ?
pentru a primi o locuin, nelegi NIKOLAI : La el.
c nu se poate... RODIN : Mda... voi alctuii un sin-
gur front... (Rsfoiete.) P a r e s fie
LANOV : neleg. Judecata ta m iste... Continuitate ! Da, continuita-
mustr, d a r exemplele, de u n d e s tea are o nsemntate uria... Mun-
le iau ? Unde ai mai vzut pe cineva ca noastr nu-i destul de legata.
care nu face totul p e n t r u a primi Voi sntei din cei care s-au de-
o locuin peste rnd ? Ai nostri de prins s gndeasc...
la uzin au cptat case de mult. DON CARLOS : P e ct n e ajut pu-
M-am inscris i eu n brigad... e- terile.
chip de munc... model ! i fr RODIN : Al cui glas 1-am auzit ?
s-mi dau seama, v - a m ndrgit DON C A R L O S : Al meu.
p e toi... Noi sntem o naiune RODIN : A avut i don Carlos p a r t i -
sfnt... curata... E ceva n noi care ciparea lui ?
nu n e las... I n t r - u n cuvnt, s se NIKOLAI : i el.
duca naibii locuina ! O s-mi a- RODIN : Io-te-te ! E impresionant !
tept rndul. (Apsat.) V rog s nu Vrei s fii buni gospodari. N-o
mai a u d nici u n cuvnt pe-aceast s v stau n cale. Aceast l u c r a r e
terna, de-acum nainte. (ncet, cu e opera unor mini curate. Da, da...
sentiment.) Ai dat dovad de mult Snt micat... Auzi aici : maistrul
suflet fa d e mine... v mulu- trebuie s urmreasc..." Trebuie...
mesc... i nu voi uita. Despre atitu- i el nu urmrete !
dinea plin d e grij fa de om se
vorbete des... d a r n viaa de toate SEVA : Se ntmpl de foarte m u l t e
zilele e un articol care cam lipse- ori.
te... V mulumesc... (Intra Rodin.) RODIN : De ce trebuie s mai adaugi
i t u ?
NIKOLAI (pe un ton oficial, n care SEVA : Ce adaug ?
vibreaz puin emoie) : Grigorii RODIN : Venin.
Grigorievici, s-mi dai voie s v SEVA: Venin?
nmnez... RODIN : Ai o limb otrvit, dar nu
RODIN (jenat, fr s neleag) : vreau s m supr. Recunosc : avei
Stai puin... veneam s-i vorbesc spirit gospodresc.
ntr-o chestiune personal... Dar NIKOLAI : Brigada nsi e ndrep-
dac avei voi altceva, d-i dru- tat mpotriva indiferenei i-a r u -
mul... tinei. Noi a r u n c m o provocare...
NIKOLAI : lata. (li d un dosar vo- RODIN : Provocare ?
luminos.) A m lucrat la acest pian NIKOLAI : Provocare !
din p r i m a zi de la nfiinarea bri- RODIN : Cui ?
gzii noastre. E planul complet de NIKOLAI : Chiar i dumitale, Gri
ridicare a productivitii muncii. gorii Grigorievici !
RODIN (privind dosami) : Tinerilor, RODIN (ofteaz, dar fr patim) : A
snt de treizeci de ani la uzin i fost odat, biei, a fost i nu mai
am ajuns, cred, la ideea cea mai este... Voi ce-ai vrea ? S vi se
just : secretul productivitii m u n pun la ndemn, ba una, ba alta...
cii st n dragostea fa de munc. de toate. A m muncit i eu in con-
SEVA : Dragostea fr realizrile care diii, cum se spune : de sera. Eram
o dovedesc e egala cu zero. De u n muncitor rapid, stahanovist, dar
vorbe mari ne-am saturt ! nu e r a m un exemplu pentru ceilali.
RODIN (rsfoind dosami) : E cam Muncitorii nu m iubeau, fiindc
mult i cam complicat. lucram sub un clopot de sticl...

46
www.cimec.ro
Voi, opt la numr, vrei s lucrai NIKOLAI : Aa ?
n condiii excepionale, iar ceilali, RODIN: Aa.
o mie, v las rece. NIKOLAI : Atunci, de ce naiba mi
NIKOLAI : N-au i ei dect s... stai n drum ? In acest plan, aa.
RODIN : ie i picur apa dup cum l nteleg, lucrul cel mai n-
ceaf. i lor nu le picur ? Podeaua semnat e omul. Omul care gndete,
e stricat i te mpiedici n ea. i omul plin de avnt, omul nou, o-
ce ? Ei umbl pe parchet ? i aa mul comunist ! Acoperiul e pe lo-
mai departe. Vou ce v pas ? Ei, cul al cincilea. Putem s mai a-
dar tu eti un geniu ! Imi pare teptm. Dar omul nu-i tinichea.
bine. Du-te la tovarul director i Omul cnd ruginete, nu mai are
raporteaz. Tovarul director se leac ! Nu lsai omul s se iro-
va duce la preedintele consiliului seasc. Iar dumneata ndrugi vrute
economiei nationale i i va raporta. i nevrute despre ce ne pas i
Preedintele consiliului economiei nu ne pas nou... S ne lsai n
nationale va raporta guvernului, iar pace.
guvemul ne va trimite rspuns c RODIN : Tu eti plin de entuziasm ?
uzina noastr, conform planului, va Nu-i aa? Tu eti omul comunist ?
fi reconstruite peste trei ani. Aa- S refaceti mai nti pe oameni.
dar, pina atunci, l'iti amabili si S fii n stare mcar s-1 opriti
muncii n vechea uzin ! pe Lantov de a pleca. Atunci a
SEVA (cu dezndejde) : Aadar, pla- s m nchin i eu n fata voas-
nul nostru e apa de ploaie ! tr!
NIKOLAI (lui Seva): Pleac, altlel LANOV : nchin-te... nu mai plec.
asemenea gnduri te pot demobiliza. RODIN (nu nelege, se ncrunt) ?
SEVA : Aa e ! Trebuie s fii cu a- Cum ? Ce spui ?
devrat un geniu ca s... i ce-ai LANOV : Spun c nu mai plec.
putea s-i rspunzi ? M-am convins. Inchin-te, Grisa !:
NIKOLAI (strignd aproape) : i tu? RODIN : Stai puin... Parca ziceai...
La fel cu ceilalti ? Aj unge ! (Se in LANOV : Ziceam, dar nu mai zie.
jurie.) Vezi, Grigorii Grigorievici, M-am lgat i nu ma pot desprin-
de-aceea nu vin la dumneata s-i de... Nici eu nu m mai neleg pe
cer sfaturi... Eti un om lipsit de mine nsumi. Crede, dac vrei, dac
entuziasm. nu...
RODIN (uimit, nu nelege) : Cum ? RODIN (ncet, cu un amestec de
Cum? bucurie i de amrciune) : M ier-
NIKOLAI : Un om lipsit de entu tati, biei, nu snt astzi ntr-a
ziasm, a putea spune chiar un om stare sufleteasc prea vesel. Niko
nepstor. Ce idee vrei s dezvoli lai, noi avem mpreun o chestiu-
dumneata ? Ideea indiferentei. To- ne personale, tii ?
tul e gndit, e pus la punct, voi NIKOLAI : tiu.
n-aveti altceva de fcut dect s RODIN : Mda... Ce ziceam ? Chestiu-
trageti !" lata care e de trei ori ne personal. Personal, da... Biei,.
blestematul izvor al nepsrii, al voi mi snteti dragi... voi sntei
descurajrii i-al meschinriei ! fiorile mele cele vii... Munciti... n-
RODIN : Acoperiul o s se refac i floriti... M nchin n fata voastr...
fr tine. Tu lupt s refaci oa- (Cade pe gnduri. Banda rulant por-
menii, dac poi ! nete.)

T A B L O U L IO
Acas la Rodin, ca n tabloul 1. Se las amurgul. Decorni e schimbat, numai Rodin
are aceeai expresie gnditoare.

RODIN : S-mi fie bieii acetia de se duca unde o ti... dar gndurile
la uzin mai dragi dect Alka mea? au rmas cu mine... nu le pot a-
Poate c e aa. Ei socotesc minu- lunga... Ce via chinuit ! S fie
tele ca s nu arda lumina degeaba, Nikolai mai aproape de inima mea
iar ea aduce acas un teanc de dect propria-mi fiic ? M-am n-
bani. (Izbucnete.) i ce fel de bani! verunat mpotriva ei... cu ct por-
Nu pot s uit i gta ! A ple- nire ! Nikolai o nvinovtete pe
cat de-acas... eu am gonit-o... s Serafima... dar fa de Serafima nu

47
www.cimec.ro
pot s fiu tot att de aprig... Va ieii nostri de la uzin pot face
s zic, ce nu pot s iert lucei, tree ceva mai presus de preocuprile
cu vederea ibovnicei... (Pauz.) Ni tale meschine. Tu, Alka, ai ncetat
kolai e dascl i e judector. Unul s m a i crezi n oameni. Nu exista
ca el, dac va ine piept, ne va pe l u m e o boal a sufletului mai
judeca ntr-o zi i ne va nva pe ngrozitoare ! Eu pentru tine mi-a
toi... Far oameni ca el, nici nu da viata, i tu, tu nu crezi n m i
se poate visa ce va frumos n via... ne... Tac. (Se scoal, aduce ap.)
De ce m-oi fi frmntnd att ? Bea. i-s buzele crpate. Nu le
Mda... (Pauz.) Alka... Serafima... mai muca... o sa dea sngele...
Oare m-au prasit ntr-adevr ? Ar RODIN : Sa p u n e m de ceai ?
fi timpul s mbtrnesc... de ce s NIKOLAI : Las-o s-i mai revin.
mbtrnesc ? Ursc frnicia ! Mi-e RODIN : Ce s-a ntmplat ? Spune !
d r a g a viaa... Dar cum s triesc ? NIKOLAI : Nu-i nimic de spus. As
C u m s triesc ? Ce fel de oameni ta-i lucrul cel mai dureros.
sntem ? De ce n e chinuie ntreba- RODIN : Ce trista a nceput s ne
r e a cum s t r i m ? Cine m - a pus fie viata!
s-o gonesc pe Alka ? O sa mor aici, ALOCIKA (aproape cu ur) : A n-
singur, lng fiorile mele. Ce trist... tins-o, Serafima ta !
Ar fi timpul s mbtrnesc... I m - RODIN (cu greutate) : A vrea sa
btrnete, prostule ! Nici un gnd m ntelegei... snteti oameni n
b u n nu-i trece prin minte... Numai toat firea... nu m a i snteti copii...
aiureli... cu grmada... femeia aceasta mi-a fost ca o a
doua soie... De ce sa m a ascund ?
(Intra Alocika i Nikolai.) Numai la vorb era iute, p u r t a r e a
NIKOLAI (ine pe Alocika de incheie- ei era blinda...
U.ra munii) : Stai jos. (Ctre Ro- NIKOLAI : N - a m poft sa rd.
din) Nici un cuvnt ! Las-o sa se RODIN : Serafima ta"... i n - a m ce
odihneasc. (Ctre Alocika, aspru) rspunde...
Vrei puin ap ? (Alocika tace ) NIKOLAI (ctre Alocika) : Stai jos
Te priveste. (Al-cika ncearc brusc i ascult... iar eu i tatl tu o s
sa se scoale.) Stai jos, iti spun. (Cu te facem sa rzi.
o micare puternic o aaz la loc.) RODIN : E de rs, nu-i aa ?
Bine ai ajuns ! Naiba mai tie pe NIKOLAI : S ne nchipuim c pe
unde a m cutat-o pina sa dau de Serafima a chemat-o la el Dum-
ea. (Ctre Alocika) De partea mea nezeu n persoan...
e ntreaga brigad de m u n c comu RODIN : Rzi, Alka, rzi...
nista. Cine-i eie partea ta ? Cine ? NIKOLAI : Imi p a r e foarte r u c
Rspunde. Nu ? Taci ? (Aspru, cu nu i-am sugerat ideea asta m a i de
autoritate.) O s te ncui, o sp- mult.
tmn, dou, dac va fi nevoie o RODIN (ncepe sa se supere) : E u-
sa te leg. Vino-i n fire ! or s arunci n crca altora rs-
RODIN (ncrunat, cu vocea surd) : punderea pentru f aptele tale : prie-
Unde ai dat de ea ? tenii, influena rea... Tu u n d e erai
NIKOLAI : Dac n-a ine la ea, n-a cnd Alka a fcut... ce nu trebuia ?
fi gsit-o. Pe-asemenea nenorocite NIKOLAI : U n d e eram, u n d e nu e-
le a d u n a Salvarea". ram, s lsm ntrebrile laoparte
RODIN (cu disperare) : Ce spui ? i sa vorbim concret. tiu la ce te
NIKOLAI : A m spus, dar nu vor- referi, dar... eu nu cred !
beam despre ea, ci despre celelalte, RODIN : Tu... (Ironie.) Tu eti Cris-
care i seamn. tos ! (Alocika sare n sus, Nikolai
RODIN (cu durere) : A mai trecut o retine cu forta.)
prin asta... ALOCIKA : D-mi drumul, m a doa-
NIKOLAI : S nu mai vorbim... (C re...
tre Alocika) Stai jos. O s tcem. NIKOLAI : N-ai sa te misti de-aici.
Nu ? E mai ru ? (Deodat, cu in- Nici nu ncerca.
flcrare.) Atunci, o s i le spun ALOCIKA : M-a izgonit din casa.
pe toate, de la obraz. Tu ai nce- RODIN : Nu trebuia sa aduci bani de
put sa m a dumneti din ziua cnd furat.
ti-am destinuit c vreau s orga- NIKOLAI (simplu) : Nu erau furati
nizez brigada mea... Adu-ti a m i n de ea.
te ! Acum tiu pentru ce. Nu m-ai RODIN : Asta cine i-a mai spus-o ?
crezut. Nici acum nu crezi c b- NIKOLAI : Nimeni.

JS
www.cimec.ro
RODIN : Banii tia... eu i-am vzut ! cte a trecut el... Ce-am fi noi, dac
NIKOLAI : Nu erau furati de ea. el n-ar fi fost ?
ALOCIKA (privind n ochii lui Ro ALOCIKA (plnge mereu) : Dar tu te
din) : Serafima ta i-a luat talpa- certi cu el ntruna.
sita. NIKOLAI : Acestea snt lucruri care
RODIN (vorbind cu greutate) : Aa- ne privesc pe noi i pe care nu le
dar, eu snt singurul vinovat ! (Intra ntelegi.
in casa.) ALOCIKA : Tu ai ncredere n mine,
ALOCIKA (ctre Nikolai, nencrez- el nu.
toare, cu emoie) : De unde ai aflat NIKOLAI (cu aceeai pornire) : Tu
c eu n-aveam nici un amestec ? eti de vin... ai nceput s trieti
NIKOLAI : i curiose sufletul. pe-ascuns.
ALOCIKA: Nu neleg. ALOCIKA : El o iubea pe Serafima,
NIKOLAI : O fapt ca aceasta nu nu pe mine.
i se potrivea. NIKOLAI (cu umor) : tii... Serafima
ALOCIKA (ncet): Du-te... ca femeie era destul de atr-
NIKOLAI : Tu eti o fiin deose- gtoare... Tu n-ai iubit-o ?
bit... Las-m s vorbesc... N-am ALOCIKA (cu nfrigurare, printre la-
s-i fac declaraii de dragoste. Tu crimi) : Spune-i c snt curata... spu-
eti o fiin deosebit, cu voin ne-i s nu m mai goneasc... Asta
hotrt n faa vieii... Oameni de nu-i viat ! Unii albi. Altii negri.
felul tu, cnd se simt nedreptiti, Nu se poate trai aa.
cnd se ntlnesc n drumul lor cu RODIN : Ascult-m i tu pe mine.
rutatea, eu minciuna, se nchid n Nu tiu ce va fi dup moartea mea,
ei nii, mai neptruni dect n- dar pn una-alta aa sntem : unii
tunericul... albi, altii negri. Tu s nu te com
ALOCIKA (il privete int) : Spune ! pari cu Nikolai, desi pentru tine
De unde ai aflat ? mi se fringe inima, iar el e un
NIKOLAI : i-am spus. strain pentru mine. Tu nu tii s
ALOCIKA: Nu cred. nfrunti ncercrile vietii, pe cnd
NIKOLAI (eu mnie) : Vezi ? Eu cred el... vezi cum e ! i eu m-am n-
n tine... Cred ! Iar ie ti se pare doit... i m-am nelat. Dup cum
c nici nu-i eu putint ! se vede c m-am nelat i n pri-
ALOCIKA : Eu nu \i-am spus nici- vinta ta. S-1 preuieti. Fr oa
cnd c banii nu-i luasem eu. Pu- meni ca el, nici n-am putea vorbi
teai i tu s gndeti ca tata. despre frumusetea vieii, despre
NIKOLAI : Nu era nevoie s-mi spui ziua de mine, despre nou.
nimic. Serafima ar fi putut s
jure... pe ea n-as fi crezut-o. NIKOLAI (cu avnt) : Alocika, fru
ALOCIKA (i pune minile pe umr) : musetea vieii sntem noi. Frumuse
Ct mi eti de drag ! Mai snt, pe tea vietii e rspunderea fa de
lumea aceasta, multi oameni buni, noi nine. A trai frumos nseamn
ca tine ? Ct mi eti de drag... s aspiri, s cauti, s creezi ! In-
(Plnge.) Iart-m, iart-m... (In telege c fr o zare de lumina,
tra Rodin.) fr o nzuint, fr un el, viaa
RODIN : Ce s-a ntmplat ? se rupe de ea nsi i nu mai e
ALOCIKA : S piece... Nu vreau s-1 viat... Te iubesc... Iar iubirea i
vd. viata trebuie mereu create.
NIKOLAI : Nu te purta urt eu ta- ALOCIKA : Taci... nu vorbi... tiu...
tl tu. Tu nici n-ai nceput s-i Tu m-ai salvat... Eu am simit ce
trieti viaa i ai adus n jurul nseamn s te rupi de viat... Tu
tu atta tulburare. Gndete-te prin m-ai salvat.

C O R T

Traducere din limba rus de Vlaicu Brna i Ira Vrabie

t Teatrul nr. 4
www.cimec.ro
Nikolai Pogodin

CONCEPIA
ARTISTULUI
ASUPR A
FIGURI! LUI

LENIN I
n 1936, cnd far noastr se pregtea s srbtoreasc a XX-a

D
aniversare a Marii Revoluta din Octombrie, Comitetul Central
al partidului s-a adresat unui grup de scriitori sovietici, che-
mndu-i s-i dea contribuia la crearea unor lucrri consacrate
celor mai importante evenimente din istoria Statului Sovietic i
a partidului, artnd totodat ce mare importan are pentru
popor redarea figurii lui Lenin prin mijloace artistice. Dac nu
s-ar fi lansat aceast chemare, nu se tie ct timp figura lui
Lenin nu ar fi fost redat eu mijloacele artistice aie teatrului i cinematogra-
fului, aceste doua arte vii ale lumii.
Pe mine aceast chemare m-a uluit. Mult timp nu m-am putut obinui cu
gndul c trebuie s scriu un text i c acest text va trebui sa-i fie propriu lui
Lenin ...geniului lui Lenin, lui Lenin a crui memorie o pstrm eu sfinenie, lui
Lenin care a deschis era comunismului pe pmnt. Aceleai sentimente le neereau
i scriitorii din vechea generaie, ca Treniev, autorul cunoscutei piese revoluionare
Liubov larovaia. El nu a scris un text pe care trebuia s-l rosteasc Lenin ; in piesa
lui intitulat Pe malul Nevei,Lenin apare, dar nu vorbete.
In munca artistului, momentul emotional este o tain minunat, care nu
poate fi redat printr-o explicaie seac i care, n treact fie zis, nu are nevoie
* Articol aprut n revista Problme aie pcii i socialismului", nr. 4 (20) din 1960.

50
www.cimec.ro
de explicate. Cehov ddea tuturor, i cu orice prilej, sfatul s serie la rece,
eu calm i temprt, dar spunea des aceasta pentru c el nsui era un
scriitor eu un uria impuis emotional. Momentul emotional nu are nevoie de
reguli ; el este o nsuire exclusiv individuala, chiar personale, dar far el
nu pot fi create adevrate opere de art. N-a fi rptt aid acest adevr de
mult cunoscut dac unor oameni nu li s-ar prea c pentru a reda figura unor
oameni politici, emoiile nu numai c nu snt potrivite, dar snt chiar contra-
indicate. Dup parerea acestor oameni, nu este deloc obligatoriu i este chiar
greit s creezi n art figuri ale unor oameni de seam, aa cum au fcut
artista Renaterii, i, bineneles, snt inadmisibile licenele emoionale pe care
i le-a permis Shakespeare.
Prin licene emozionale neleg elanul i pasiunea n infinitele lor mani-
festri, caliti cu care este bogat nzestrat orice mare caracter uman, dar noi
ne temem de acest lucru sau il pierdem din vedere, abordnd figurile oamenilor
politici ntr-un mod excesiv de rational.
n 1937, la Teatrul Evghenii Vahtangov" din Moscova, mpreun cu ma-
rele actor sovietic Boris ciukin, am nceput s lucrez la schitele portretului
scenic al lui Lenin. Dup cum tiam, ciukin citea asiduu operele lui Lenin,
dar nu recurgea la citate atunci cnd lucra asupra rolului. Pe scena nu se
poate juca un roi alctuit din citate superbe i din cele mai precise conceptii
politice. Omul poate fi nftiat n orice moment din viata lui, ns trebuie sa
fie prezentat omul, i nu o dare de seam referitoare la el, nu o amintire
inert n imaginatia noastr, nu un monument. Imi ddeam seama c, cu tot
puternicul fior de care eti ptruns n faa personalitii lui Lenin, trebuie s
nftiez imaginea lui Ilici ca oricare alta imagine literar ; altfel, n-o sa ajung
la nici un rezultat : imaginea i va pierde caracterul viu, iar pe primul pian
vor iei citatele care, inevitabil, vor distona cu tesatura artistica a piesei.
Colaboram cu piacere cu ciukin, n primul rnd, pentru c fceam acelai
lucru ca i el. i eu mi aveam repetitiile mele, i acestea erau foarte lungi.
Stteam zile ntregi aplecat asupra crtilor lui Lenin i extrageam de acolo
frazele i expresiile cele mai vii, mai spcifie i mai caracteristice pentru
Lenin. Invtam astfel limbajul lui Lenin, far a intentiona ctui de putin sa
transplantez frazele lui Lenin n textul viitoarei piese. Numai n incheierea
piesei Omul cu arma am mprumutat, din motive speciale, aproape textual cteva
fraze. Unul dintre aceste motive speciale a fost uimirea mea in fata profeti-
celor cuvinte ale lui Lenin, n care el a exprimat ntreaga esenta i caracterul
viitoarelor forte armate ale statelor socialiste.
Apoi am distrus nsemnrile fcute, pentru a trece cu uurint eu nsumi
la limbajul lui Lenin. Mi se prea atunci c am trit att de mult n preajma
lui Lenin, c am vorbit att de mult amndoi, nct mi struiau n auz cuvin-
tele, glasul, rsul lui. M bucuram c eu i ciukin ne apropiam de figura lui
Lenin, mergnd pe una i aceeai cale : pe calea perceptiei senzoriale, pe calea
inimii i nu a mintii, a vieii i nu a bucherismului.
Printre altele, mi se prea extrem de interesant i de important sa redau
o ntlnire ntre Lenin i cet mai de rnd i mai obinuit soldat, care abia ieri
a prsit traneele. Acest episod trebuia sa .dezvluie doua laturi aie figurii
lui Lenin : mretia i simplitatea lui. Mretia se dezvluia atunci cnd figura
lui nu era luat n sine, ci n legatura cu masa poporului, al crui reprezentant
era adrin. Clarviziunea genial a conductorului, ntlegerea profund i pre
cisa a psihologiei poporului, irezistibila putere de convingere, toate acestea ci
mentate de o rara simplitate n relatiile eu oamenii, au produs o revolute n
sufletul soldatului. O revoluie care nu avea un caracter personal, ci unul istorie.
Trebuie sa relev c n studierea figurii lui Lenin eu acord o insemntate
primordial izvorului, adic cuvntrilor i operelor, scrisorilor i notelor lui
Lenin, care ni-l dezvluie fr mrturii i comentarii. Pentru mine, unele cu
vinte rostite chiar de el oglindesc n mai mare msur caracterul lui Lenin,
dect o ntreaga carte de amintiri pretioase i contiincios consemnate. Dar a
acorda o insemntate primordial izvorului nu nseamn a te limita la aceasta.
Cunoscuta remarc fcut de N. K. Krupskaia, c nimic din ce-i omenesc nu-i
era strain lui Lenin, sau mrturia la fel de remarcabil a lui Gorki, c, n timp
ce lucra, Lenin reuea totodat s citeasc, de pild, scena vntorii din Rzboi
i pace snt remarcabile toemai prin faptul c eie ne apropie de Lenin ca om,
fac ca figura lui gigantic sa fie accesibil imaginatiei noastre. i totui, izvorul

51
www.cimec.ro
ramine pentru noi cea mai puternic primordialitate artistica, deoarece nu exista
nimic mai veridic i mai puternic dect acest izvor...
Folosind textele lui Lenin, s-ar putea cita o mulime de exemple care sa
confirme aceste idei. Voi cita unul dintre aceste exemple.
La adunarea activitilor de partid din Moscova de la 27 noiembrie 1918,
Lenin a spus :
...mergem spre comunism n mod necesar, inevitabil".
Astzi, dupa 40 de ani, sint zguduit de aceste cuvinte. Ce for ! Ce ar-
doare ! Ce caracter ! Este suficient s ne imaginm, oricit de palid i de livresc,
situaia in care se afla Rusia Sovietica spre sfritul anului 1918, pentru a ne-
lege toat fora omului care a putut rosti aceste cuvinte n acea perioad. Dar
artistul nu trbuie s-i imagineze trecutul in mod teoretic i livresc. Or, p-
trunznd in lumea vie a Moscovei anului 1918, n fata ochilor lui se va nfia
in toat mreia lui acest gigantic caracter Shakespearean... caracter poate chiar
de neptruns, care se dezvluie in toat mreia lui de-a lungul secolelor i
care frmnt mintile ntregii omeniri. Nu tiu ce cred alii, dar pentru mine
ramine un lucru de neptruns cum a putut Lenin, n acele vremuri att de
grele, sa vorbeasc despre comunism att de categorie, de parca vedea luminile
de la Kuibev, Stalingrad, Angara... Nu se poate crede c, vorbind despre
aceasta, Lenin uita de semnificaia material a cuvntului comunism", c uita
de economia rii, de starea in care se afla ea n acel moment. Nu, nu ne putem
gndi la aa ceva. Lenin cunotea economia Rusiei ariste, cum s-ar spune, n
lung i in lat. Iar n ceea ce privete situaia economica creata n urma celor
patru ani ai primului rzboi mondial, poate c nici unul dintre conductorii de
pe atunci ai statului nu avea cura) sa vorbeasc despre ea att de sincer i cu
atita nenfricare ca Lenin.
Atunci ?
Aici ajungem din nou la noiunea de moment emotional. Trebuie sa cutm
in figura lui Lenin trasaturile inspirate ale clarviziunii, ale profetici generate
de scnteile unei minti geniale, forta de previziune i multe alte trasaturi cu
care snt bogat nzestrate caracterele mondiale gigantice. Cred c am depit
anii de nceput, cind interpretam n mod ngust realismul socialist, i nu mai
este nevoie sa demonstrez c clarviziunea i profeia nu nseamn misticism
romantic.

II
Repetitiile cu piesa Orologiul Kremlinului la Teatrul de Art din Moscova
au mers greu i au durt mult timp. Nu intenionez sa initiez cititorul asupra
mundi desfurate n teatru pentru punerea n scena a acestei piese, dar con
sider c este important sa art c una dintre principalele greuta\i a fost gsirea
solutiei scenice a figurii lui Lenin.
lata cum s-a ntmplat :
Trstura principal pe care am vrut s-o subliniez la Lenin n piesa Oro
logiul Kremlinului este inclinala sa spre visare, avntul sublim al gndirii, al
fanteziei creatoare, nzuinta lui necontenit spre transformarea lumii. De o
energie nesecat, cu o minte n permanent activitate iat cum il vedeam pe
Lenin n aceast pies. n acelai timp, m-am strduit s-l prezint pe Lenin
astfel nct figura lui sa ne evoce imaginea revolutiei victorioase, a poporului
nvingtor. Am cutat n primvl rnd sa gsim un tot unitar care sa defineasc
figura lui Lenin, de la nceputul pn la sfritul spectacolului. El este monolit,
repetam noi, deoarece acest cuvnt se impune de la sine, dar spune prea puin.
Orice monolit este format din ceva omogen. Iar piesa Orologiul Kremlinului
este strbtut de tema visului leninist referitor la electrificarea Rusiei... n-
seamn oare aceasta c, vorbind de monolit, trebuie sa cutm In figura lui Lenin
numai nclinarea spre visare si sa alctuim din ea monolitul imaginii sale
artistice ? Aceast soluie ar fi fost stranie... Cum sa procedm ? Doar actorul
trebuia sa intre", dupa cum se spune n teatru, in rolul pe care-I va trai mult
timp pe scena. El trebuia sa intre ntr-o stare perfect real i determinata a
rolului. ncurcndu-ne n definitale date de noi monolitului", ajungeam in cele
din urm la Lenin de pe pancarte : drz, de nenfrnt, credincios pn la capt

52
www.cimec.ro
carnei muncitorilor i ranilor. De ce in cutrile noastre numesc de pancart"
aceste intense caliti ? Tocmai pentru c eie snt att de uriae, nct nu ne
dau dect o imagine generala despre om, dar nsui omul dispare in spatele
lor. Dup cum din cauza copacilor poti sa nu vezi pdurea, tot aa din cauza
pdurii poti sa nu observi copacii i chiar din* ce copaci e ndeosebi formata
aceasta pdure. Arta are n fa arborele venic verde al vietii, i noi in cau-
trile noastre cerebrale, adic speculative, am suferit un eec. n spectacol, Lenin
actiona perfect, dar nu tria.
Atunci, a venit fn ajutorul regiei V. I. Nemirovici-Dancenko, unul din nie-
meietorii Teatrului de Art i corifeul lui. Snt convins c el a venit cu scopul
s refac din temelii spectacolul, finisat din punct de vedere regizoral. Dup
prerea mea, el hotrse dinainte cum s monteze fiecare scena. Trecnd rolul
lui Lenin prin laboratorul su intern, el vedea acest rol in forma lui definitiva,
att pe plan ideologic, ct i poetic ; n treact fie zis, la el, ca artist cu vocaie,
ambele planuri formau ntotdeauna un singur tot.
...i el ne-a drmat monumentul nostru frumos i foarte impuntor, cu tot
caracterul lui monolit i cu statica lui. Este adevrat c, la repetitii, Nemiro
vici-Dancenko arata ntotdeauna c n orice mprejurri, Lenin va fi acelai
Lenin, i aici caracterul lui monolit este viabil i dinamic, dar ceea ce importa
este faptul c Lenin este infinit. Personalitatea lui este un adevrat ocean.
Exista o unitate bogat a personalittii, i aceast unitate este nesecat.
Exista i o unitate srac, i aceasta este obositor de uniforma i de mrunt.
In aceast ordine de idei vreau s citez un singur exemplu. El se refera
la scena de noapte cnd, dup edina Consiliului Comisarilor Poporului, Lenin
iese pe bulevardul de pe cheiul din apropierea Kremlinului. Aici, discutnd eu
marinarul Rbakov, arata ca el, Lenin, viseaz uneori... i apoi, urmeaz un
monolog despre visul lui referitor la electrificarea Rusiei.
Despre vis... Cum arata n acest moment Lenin ?... Cum trebuie exprimat
n mod artistic nclinatia lui spre visare ? Cum vorbete el despre visul su ?
Nemirovici-Dancenko a rspuns la aceste ntrebri astfel :
El este plin de mnie.
In acest rspuns neateptat i uimitor consta ntreaga esenta a conceptiei
lui artistice asupra figurii lui Lenin. Ea consta n faptul c Nemirovici-Dancenko,
ca mare ntelep al teatrului, voia s-l vada pe Lenin captivant de neobinuit,
aa cum i era n viat, i de aceea aborda figura lui artistica n mod dialectic,
rezolvnd-o ntr-o necontenit micare.
Lenin este mnios spunea el la repetitii , ochii lui scapr... este
nerbdtor (mi amintesc precis aceste cuvinte). Este mnios c Rusia continua
s se afle n mizerie, distrus, napoiat...
Nu este suprat, desigur, i nici nervt. Cuvntul mnie n limba rus
definete o stare avntat. i visarea leninista este strbtut, prin urmare, de
o avntat mnie mpotriva realittii ngrozitor de sumbre, care, n acea pe-
rioad, i ducea pe multi spre o stare de profund deprimare... ntr-un cuvnt,
starea de visare a lui Lenin nu are nimic comun eu o anumit stare de visare
proprie intelectualului plin de bune intenta i de sperante frumoase.
Pentru noi nu este att de important acum s vedem modul n care a
abordt aceast scena Nemirovici-Dancenko. Este important s ntelegem prin
cipale, i anume, felul cum a tratat el ntrucMparea artistica a figurii lui Lenin.
Nu pot aduga nimic la conceptia lui i aici nu este nimic de dezvoltat, deoarece
conceptia aceasta este clar i simpl.

Ill
...Aproximativ, dou decenii despart piesa Orologiul Kremlinului de ultima
parte a trilogiei : A treia, patetica. Un interval de timp mare. El a fost ins
necesar pentru a ajunge la o asemenea rezolvare a figurii lui Lenin, cum este
cea realizat n piesa A treia, patetica.
Intruct aceasta piesa a fost scris n mod contient ca ncheiere a trilo
giei, a trebuit s prezint figura lui Lenin n dezvoltarea istoric succesiv. De,

53
www.cimec.ro
data aceasta, nu m-am mai putut limita la o schi : se cerea elaborarea am-
nunit i profund a figurii lui Lenin. Acest lucru era cu att mai necesar,
cu ct perioada desfurrii aciunii dramei este una dintre cele mai grele din
istoria Statului Sovietic: 19231924, n.e.p.-ul, perioada unei situaci complexe
i incordate in partid. La situaia politica acuta din ar s-a adugat boala
grea, incurabili, a lui Ilici. Toate acestea au determinai rezonana tragica a
lucrarli, patosul tragic al dramei, precum i titlul patetica". La noi, prin
patetism se nelege de obicei ceva care ne bucur, in timp ce patetismul cu-
prinde i bucurie, i o durere maiestuoasa. Tocmai aceasta mbinare am vrut
s-o exprim in piesa. Am vrut s nfiez omul gndirii venic incordate, s
dezvlui amploarea istoric a firii lui Lenin, fire care mbin trsturile con-
ductorului poporului i ale celui mai uman dintre oameni", sa fac ca prin
tot spectacolul s treac ideea nemuririi lui Lenin (aceasta a i fost principala
misiune a dramei), s art nu moartea, ci nemurirea lui Ilici.
Artam mai sus c pentru aciunea piesei am ales o perioada grea din
viaa statului i a partidului nostru. In pies este prezentat si n.e.p.-ul, pentru
a arata cum s-a reflectat el asupra proceselor care aveau loc atunci in partid,
in rndul clasei muncitoare.
Era important sa subliniez in ce moment politic acut i ncordat a ncetat
din via Lenin. Faptul c el era profund contient de aceasta a sporit tra-
gicul situatici.
Scena din uzin nu este doar o ntlnire obinuit de fiecare zi cu mun-
citorii ; Lenin a venit s-i ia rmas bun de la clasa muncitoare. Inainte de
a pleca din via, el trebuia s se conving singur care este starea de spirit
a muncitorilor, care snt problemele care ii frmnt, trebuia s-i confirme
inc o data increderea lui in proletariat, deoarece ...toate speranele noastre,
tot viitorul nostru, toat viaa noastr este proletariatul, care nu ne va inela
speranele". Aceast incredere era izvorul uriaului optimism al lui Lenin, pe
care am vrut s-l redau.
Tragicul este vecin cu optimismul. Lenin este bolnav de moarte, dar spune :
Snt intr-o dispoziie minunat". Tocmai in aceste cuvinte rezid adevratul
patetism i ntreaga esenta artistica a piesei. Una dintre trasaturile cele mai
importante, trstura determinante a caracterului lui Lenin i pe care am cutat
s-o redau cit mai pregnant, a fost dragostea de oameni, credina in ei.
***

In lumea artei nu pot exista idei far sentimente, dupa cum nu pot exista
sentimente far fapte. Fie c desenm figura lui Lenin pe pinza, fie c o pre-
zentm la cinematograf, fie c o descriem in povestirile noastre, n toate ca-
zurile trebuie s cutm lucrul cel mai de prt : marea inim a lui Lenin.
www.cimec.ro
p,ramaturgia
/ finn imi sum I ni
V pe scende noastre

PRIMA NTILNIRE*
rima ntlnire a Teatrului pentru Tineret i Copii cu publicul su
a fost unul din evenimentele artistice fericite ale actualei stagiuni.
Piesa scenaristei Tatiana Stina prilejuiete teatrului care are
menirea de a fi o tribuna a dezbaterilor artistice contemporane
pentru tinerii nostri spectatori un spectacol publicistic de actua-
litate, cu o mare eficien agitatoric. Prin coninutul de idei i
expresia sa dramatic, Prima ntlnire este o pies care se nscrie
n noile tendine ale dramaturgiei sovietice contemporane. Ca i
multi alti eroi din ultimele piese sovietice, de la Poveste din Irkutsk a lui Arbuzov
la tinerii constructori din Continuarea legendei de A. Kuzneov, personajele Prmei
ntlniri aduc n scena aspecte din lupta pentru relaii de via comuniste. Eroii pie-
sei i pun ntrebri corespunztoare contiinelor naintate din cea de a doua j urna-
tate a secolului al XX-lea. Ei acuz concepiile despre via strine eticii comuniste,
nfiereaz egoismul, indiferena fa de oameni, unilateralitatea in gndire, i
pledeaz pentru frumuseea i fericirea vieii n societatea comunista. Ei pledeaz
fr patos dclart, dar cu un romantism lucid, specific noii generaii de tineri
sovietici, demonstrnd cum trebuie trit viaa i cum trebuie neleas dragostea
in comunism. Cu real for artistica n formularea mesajului, piesa Tatianei S
tina reflect marea for a solidaritii umane n comunism, influena hotrtoare
a opiniei publie sovietice n viaa i mplinirea destinelor oamenilor. La noi n
ar dac strigi, i rspund pe data sute i sute de glasuri", constata cu fericit
uimire tnra ziarist Violeta Makarova, una din eroinele piesei, descoperind,

* Teatrul pentru Tineret i Copii : Prima tntilnire de Tatiana Stina.


Data premierei : 6 martie 1961. Regia : Ion Cojar. Scenografia: Toni Gheorghiu. Distri-
buia : Leopoldina Blnu (Valea Kalitina) ; Andrei Codarcea (Alexei Saveliev) ; Maria Potr
(Tenia Smurova) ; Boris Ciornei (Pavel Smurov) ; Ion Ciprian (Mitia) ; Vali Cios (Raia) ;
Florica Demion (Margareta Mihailovna) ; Nicolae Tomazoglu (Ilia Ilici) ; Tudorel Popa (Stru-
janovski) ; Jana Gorea (Katia) ; Constantin Lipovan (Sotul Katiei) ; Eugenia Eftimie (Tua
Nastia) ; Tatiana Iechel (Marina) ; Genoveva Preda (Violeta Makarova) ; Aurora Eliad (Klavdia) ;
Gheorghe Gm (Volodia) ; Ion Anghel (Militianul Sacicov) ; Constantin Codrescu (Lt. de ser-
viciu) ; Emilia Cozachievici (Doctorita) ; Francisca Cristian (Garderobiera) ; Madeleine Andro-
nescu (Stpna pudelului) ; Arcadie Donos (eful buctar) ; Nicolae Ifrim (Buctarul tnr) ;
Stroe Atanasiu (Un om dezagreabil) ; Stroe Atanasiu (I-ul musafir) ; Virgil Marselos, Marcel
Gingulescu (Directorul uzinei) ; Karin Rex (Secretara directoruluj) ; Ilie Frimu (Osptarul) ;
Ion Cosma (Muncitorul) ; Nicolae Ifrlm (Cumprtorul de igri) ; Marin Constantin (Cum-
paratomi de chibriturl ) ; Ion Hie Ion (Pescarul din Caspica) ; Tatiana Popa (Adolescentul) ;
Mircea Anghelescu (Ostaul) ; Gheorghe Anghelut (Marinarul trist) ; Stre Niculescu (Ivan
Ivanovici) ; Ion Focneanu (Administratorul) ; Consuela Darie (Locatara veninoas) : Elena
Lipovan (Rozacica) ; Val Lefescu (Studentul I) ; Mihai Dogaru (Studentul II) ; Miu An-
dreescu (Studentul III) ; Mihai Crtu (urik) ; Ruxandra Breazu (Pavel) ; Dinu Ianculescu
(Speakerul).

55
www.cimec.ro
printr-o experien personal, ce for uria, impresionant, capt cuvntul scris,
apelul civic, n ara constructorilor comunismului. Sentimentul responsabilitii,
ideea rspunderii pentru faptele proprii, ca i pentru cele ale tovarilor din jur,
se tradiuc dramatic prin definirea destinelor eroilor piesei. La captul unei grele
experiene personale, tnrul scafandru Alexei Saveliev descoper fericirea pe
care i-o d acest mare sentiment al responsabilitii civice. Tot la captul uned
complicate traiectorii sufleteti, nelege deczutul Pavel Smurov c, in comunism,
omul rspunde pentru faptele sale n faa ntregii societi.
Valea Kalitina acioneaz spontan, n numele unor principii naintate, inter-
venind n viaa lui Smurov pentru redresarea sa moral, dar ea nsi nelege
pe deplin semnificaiile importante, valoarea etica a aciunii sale, abia dup ce
fapta ei tovreasc devine subiectul unei mari dezbateri etice n coloanele zia-
rului Komsomolskaia Pravda". Cine este Valea Kalitina ? se ntreab la un
moment dat personajele piesei, adresndu-se totodat publicului. Valea ne
spune Tatiana Stina reprezint o fata obinuit din noua generaie a tinerilor
sovietici, din generaia care continua lupta Tinerei Garzi, n conditine panice ale
construirii comunismului. Eroismul Valiei este de factura cotidian, n aparen
nu are nimic eroic, spectaculos, dar el exprima un fenomen specific zilelor noastre,
fiindc lupta ndrjit a Valiei nimicete, pn la urm, nepsarea ucigtoare, refu-
giul n fericirea egoista, meschina. Valea lupt pentru dragostea ei, explicnd
spectatorilor noile dimensiuni ale acestui sentiment : legatura lui indisolu-
bil, obligatorie, cu mplinirea vietii obteti, sociale. Pentru afirmarea
conceptiei ei despre viat, Valea lupt, riscnd cteodat chiar s piard,
fiindc nu tot ce e nou i naintat ctig de la bun nceput adeziunea tuturor.
In aparen, n tabela de criterii a bunului sim comun (cititi : mic-burghez), par
ntr-adevr de nenteles, chiar ciudate legturile ed proiectate pe planuri diverse.
Ce legatura poate fi ntre o osptrit oarecare i soarta unui sovhoz patronat de
studenii de la conservator i cei de la tiinte juridioe? Ce legturi normale" pot
fi ntre o osptrit oarecare i respectivii studenti ? Ce legatura poate s aib
fericirea a doi tineri ndrgostiti, cu nefericirea unui beiv oarecare, care-i iroseste
stupid existena ? Prin eroina sa Valea, Tatiana Stina pune n dezbaterea opiniei
publie aceste problme i rspunde afirmind ideea solidaritii colective, a spri-
jinului etic n societatea comunista. Piesa respinge fr drept de apel tabela de
criterii a bunului simt comun (cititi : mic-burghez) i lupt pentru instaurarea
unui nou bun simt", domint de sentimente i concepii noi despre viat.
Prima ntlnire este o pies de debut, i prin aceasta nu e ferita de incon-
secvente i ovieli, de nempliniri in organizarea dramatic a materialului de
via, n sudarea conflictului, n definirea caracterelor. Dar neajunsurile de ordinul
expresiei artistice nu scad forta agitatoric a coninutului dramatic, mesajul comu-
nist al piesei. Cu ndrzneal, autoarea folosete o formula dramatic nnoitoare
n exprimarea coninutului su publicistic. Pentru realizarea confruntrii dintre
dou conceptii despre viat i, implicit, despre dragoste, T. Stina folosete alter-
nanta a nenumrate episoade, dup cum nu se sfiete s aduc n scena nenu-
mrate persona] e de mai mica sau mai mare important. Dar toate aceste episoade
(fie c se petrec ntr-un restaurant din Moscova, pe puntea remorcherului, in
cantina studenteasc, sau ntr-un locai de militie) i toi aceti eroi (oameni
sovietici de profesiuni diferite, de la tutungiul Ilia Ilici pina la pescarul din
Caspica) aduc in peisajul dramatic al piesei suflul nou al unei ofensive fr
seamn nc in istoria contiintelor, suflul btliei pentru construirea unei etici
noi i pentru nimicirea urmelor capitalismului in gndire.
Piesa Tatianei Stina constituie un argument artistic nsemnat n demonstra-
rea complexitii acestei lupte pentru o etic nou, a acestei btlii tcute a
caracterelor ntre eie", cum se exprima unui din eroi. Aceast btlie are uneori
un caracter contradictoriu, ca i oamenii care participa la ea. Caci, oamenii, per
sonajele adic, nu snt defel idealizati, ci, ca i in via, unii mai naintai in gin-
dire, alii mai napoiati, au totui o nsemnat trstur comun : snt caractre
n transformare, contiinte n devenire, surprinse n acest procs uria al schim-
brii lumii. Autoarea nu se confund cu nici unui dintre aceste personaje, ea i
prezint eroii cu dragoste lucida, cu exigent i rspundere, solicitnd participarea
publicului la dezbaterea etica, pe care o abordeaz curajos.

50
www.cimec.ro
Scena din spectacol : Andrei Codarcea (Alioa) i Ion
Ciprian (Mltla) www.cimec.ro
Inscriind in repertoriul su aceast pies, Teatrul pentru Tineret i Copii i
certifica actul de natere ntr-un chip fericit. Fiindc spectacolul Prima ntlnire
a devenit un adevrat spectacol-manifest care emoioneaz publicul prin fervoarea
demonstraiei sale artistice, mobilizndu-1 prin accente agitatorice. mplinirea ar
tistica a acestui spectacol, n care concepia regizoral se bizuie pe o transcriere
plastica inedita i cu o mare capacitate expresiv, dovedeste marile posibiliti
creatoare ale unei echipe artistice luminate de spiritul combativ n nelegerea
mijloacelor de expresie con tempo rane. Regizorul Ion Co jar i pictorul-scenograf
Toni Gheorghiu au folosit sinteza n formularea ideilor spectacolului, realizndu-se
astfel, cu relief artistic i claritate, caracterul nnoitor al piesei, triumful unui
punct naintat de vedere. Regia a abordt cu ndrzneal o formula agitatoric n
transpunerea scenica a textului, proiectnd ntregul spectacol pe fundalul eveni-
mentelor de ultima ora, amplificnd accentele ei publicistice cu o chemare direct
ctre spectatori. Chemrile la megaton, discuiile personajelor la rampa, solici-
tarea prerilor celor din sala au atras publicul n dezbaterea de pe scena, dove-
dind eficiena mijloacelor emoionale de o factura nou ; evitarea accentelor melo-
dramatice i, dimpotriv, luminarea acelor laturi ale conflictului care demon-
streaz greutile luptei pentru formarea caracterului comunist constituie un merit
important al regiei. La simplitatea expresiei artistice se adaug in spectacol multa
subtilitate psihologic, atenia pentru amnuntul etic.
Precum spuneam, un merit cu totul deosebit n realizarea i adresa specta
colului revine scenografiei lui Toni Gheorghiu. Mai puin folosit in formulele sce
nografie de pe scenele noastre, procedeul proieciilor succesive, menite s fixeze
cadmi de aciune, se dovedeste aici indit i in concordan deplin cu caracterul
cinematografie al piesei. ntr-adevr, cele dou turnante paralele pe care circula
personajele, aducnd in fata ramped i a spectatorilor amintirile Valiei i ale lui
Alioa, se armonizeaz n evoluia lor de vis, cu fotografine de pe cele patru
panouri fixe decorul" spectacolului. Proieciile ofer multiple posibiliti mi-
crii actorului n scena, deschid noi perspective de joc i stimuleaz in mod
creator receptivitatea spectatorului, obligndu-1 la o participare activa n spectacol,
fiindc indicaia cromatica barometrul strilor psihologice sau instantaneele
fotografice n diverse planuri (gros-plan, plan mediu sau general) invita la nume-
roase asociaii legate de ntmplrile de pe scena, dar care depind n mare msur
de sensibilitatea spectatorului respectiv. Ne ngduim s dorim, pentru reuita
deplin a caracterului nnoitor al acestei formule scenografice, ca procedeul sti-
listic n alternarea proieciilor s nu cada pe alocuri n monotonie, prin repetare
sau expunere arbitrare de fotografii artistice frumoase n sine, ci s coloreze mai
pregnant, mai emotional peisajul acestei piese, a crei structura dramatic speci
fica pretinde fcQosirea bine gndit a amanuntului realist i a detaliului de atmo
sfera pentru extragerea semnificaiilor artistice generalizatoare. Ni s-a parut de
asemenea inconsecvent, i n contradicie cu laconismul proieciilor, folosirea
unor amnunte de recuzit cotidian, necesar in aciunea dramatic, dar fr
coresponden organica cu contextul scenografie.
Spectacolul Teatrului pentru Tineret i Copii dezvluie marile resurse arti
stice ale Leopoldinei BlnuValea Kalitma. n acest prim roi de mare respi-
raie, tnra interpreta dovedete o impresionant maturitate artistica, o sensibi-
litate de factura cu totul inedita n raport cu clieele i abloanele interpretrilor
de ingenue", ca i o deosebit tiin a comunicrii cu publicul. Cel mai intere-
sant lucru in desenul scenic al personajului ni s-a parut caracterul ofensiv al
replicii, care fr ostentaie capata un ascendent moral vdit asupra tuturor
personajelor din jur. Leopoldina Blnu dezvluie profunzimea, seriozitatea cu
care lupt Valea Kalitina pentru dobndirea fericirii sale, exprimnd cu convin-
gere nnscut pentru un om crescut n comunism, concepia sa nou despre
aceast fericire. Interpretarea cald, plin de pasiune i sinceritate, a Leopoldinei
Blnu emoioneaz prin descoperirea ineditului sufletesc al eroinei. Actria a
adus in spectacol un suflu etic deosebit, caracteristic unei fete sovietice, mple-
tind o fireasc puritate plin de graie i feminitate, cu un univers de gndire
matur, naintat, cu o vibraie sufleteasc de o nou calitate umana. Traiectoria
sufleteasc a Valiei de la feticana inimoas i sprinar, ndrgostit pn
peste urechi, la soia necjit c tnrul so nu nelege de ce ea trebuie s par
ticipe la manifestarea sportiva, studeneasc (dar ei i este limpede, fiindc
mergem la un sovhoz patronat de noi") ; la tnra femeie care-i ia rmas bun
de la Smurov, contient c recunotina nu trebuie ateptat de nicieri i c

58
www.cimec.ro
dragostea nu ngduie compromisuri Leopoldina Blnu o parcurge pe scen
ntr-un joc profund, inteligent i dlicat.
Ne-am referit n primul rnd la interpretarea tinerei protagoniste, fiindc
reprezint o izbnd artistica deosebit. n spectacolul Teatrului pentru Tineret
i Copii s-au remarcat creator multe interpretri. Evident c munca regizorului
s-a concretizat n inuta artistica omogen a spectacolului, minuia n reliefarea
scenica a celor mai episodice apariii constituind o preocupare permanenta. Tre-
buie spus c fiind la primul su spectacol cu actori venii din colective diierite,
regizorul a izbutit, in mare msur, s omogenizeze distribuia, s topeasc aspe
ri tile din stilurile d e joc, s imprime unitate n scena. Aceasta apare limpede
mai cu seam in partea a doua a spectacolului, unde domina naturaleea n mis-
care i firescul n exprimare, unde evenimentele sufleteti i ceteneti care au
loc n scena se exprima cu o rigoare i un lirism n care se mpletesc gravitatea
sentimentului de rspundere i optimismul exuberant al tinereii. Insistm asupra
acestui stil de joc, fiindc ni s-a prut c regia a tratat cu mai puin exigen
n prima parte a spectacolului, ndeosebi caracterul lui Alioa, tolernd
interpretului su un anumit retorism artificios n gesturi, o anumit poz n voce
i atitudine. D'in fericire pentru personaj i pentru public, Andrei CodarceaAlioa

De la stnga la dreapta : Leopoldina Bai attuta (Valea


Kalitina), Mihai Dogarti (Studentul II) Misti Andreescu
(Studentul HI) i Val Lefescu (Studentul I)

www.cimec.ro
se dezbar repede de primele accente emfatice cu care intra n roi, aducnd de-a
lungul spectacolului un timbra nou n stilul su de joc. Andrei Codarcea a sur-
prins specificul dramatic al personajului : faptul c Saveliev reprezint un caracter
n formaie, un tnr care are fericirea de a fi crescut i judecat de ctre socie-
tatea sovietica. Spunem fericirea, fiindc att piesa, ct i spectacolul ne propun
s reflectm la soarta unor caractre ca Saveliev sau Smurov, n condiiile socie-
tii capitaliste : n mod evident, Boris CiorneiSmurov exprima n subtextul
jocului su aceast ipotez. Dac Smurov nu naufragiaz pn la urm, aceasta
ne arata interprtai se datoreste oamenilor sovietici din jur. Cu multa for
dramatic, Boris Ciornei scoate la iveal resursele refacerii morale ale lui Smurov,
fondul su cinstit i curat.
Rolul lui Smurov nu are nimic comun cu personajul Lupu Aman, dar n-
tlnim n noua creaie a lui Boris Ciomei acelai tulburtor zcmnt de umani-
tate, care, dac acolo aciona cu generozitate asupra celor din jur, aici promite
redresarea moral deplin, garantnd nemijlocit viitoarea evoluie pozitiv a
eroului.
In roluri episodice s-au impus n acest spectacol numerosi actori, compunerea
rolurilor mici dovedindu-se aici o sarcin la care colectivul a rspuns cu entu-
ziasm. Putem vorbi astfel de Tudorel Popa (Strujanovski), care a compus cu sen-
sibilitatea i ineditul caracteristice acestui att de subtil i multilateral talent,
profilul pianistului ndrgostit i candid de principiai ; Florica Demion (Marga-
reta Mihailovna), o apariie discreta i cu un farmec incisiv ; Ion Ciprian (Milla),
care contureaz cu gingie comicul eroului su, iar partenera sa, Vali Cios
(Raia), ilustrnd cu gravitate comica chipul unei fete obinuite, gta s se ndr-
gosteasc de un caracter frumos. Eugenia Eftimie (tua Nastia) aduce fermitatea
suculent a unui om integra, cruia experiena vieii i d puterea s descifreze
cu simplitate lucrurile cele mai complicate, iar Constantin Codrescu lumineaza
ntr-o singur apariie chipul omului care se simte pe deplin rspunztor pentru
naufragiile morale" din jur. Mai putem nota dintre multiplele interpretri pe
Genoveva Preda (Violeta Makarova), exuberant i juvenil, desi oarecum osten-
tativ n afirmarea ingenuitii personajului, Nicolae Tomazoglu (Ilia Ilici), Maria
Potr (Tonia Smurova), Tatiana lechel (Marina), Gheorghe Gm (Volodia), Mircea
Anghelescu (Ostasul), Val Lefescu i Mihai Dogaru, care n studenii I i II au
schiat cu linii ferme optimismul i patosul plin de rspundere al tinerilor sovietici.
Prin accentele sale nnoitoare, prin ndrzneala sa, Prima ntlnire este un
spectacol destint s rmn vreme ndelungat n repertoriul tnrului teatru.
Fiindc, educativ, realizat eu mult rspundere artistica, el deschide un drum plin
de perspective Teatrului pentru Tineret i Copii, promind cutri nnoitoare n
expresie, corespunztoare unui coninut de idei naintat.
Mira Iosif

www.cimec.ro
ASCULT-TI INIM A

Matei Alexandru (Gavril Ivanovicl Neceai) i Marcel An-


ghelescu (Rodion Ivanovlci Neceal)

La T e a t i n i National I. L. Caragiale" lectivului primei noastre scene de


s-a prezentat o nou pies sovietica : a-i mentine prestigiul cucerit prin
comedia Ascult-i inima (titlul ori montarea unor piese sovietice de lar
ginal : Pe Nipru) de Al. Korneiciuk. ga respiraie, care poart spectatorul
Evenimentul marcheaz tendina co- spre inima unor conflicte ce pot de-

* Teatrul National I. L. Caragiale" : Ascult-fi inima de Al. Korneiciuk.


Data premierei : martie 1961. Regia : Alexandru Finti ; Decoruri : M. Tofan ; Cos-
tume : Gabriela Nazarie.
Distributia : Marcel Anghelescu (Rodion Ivanovici Neceai) ; Al. Giugaru (Makedon Niko-
)mn) ^, I (Gavril Ivano-
vici Neceai)
u) ;; Dir
Dina Cocea i Draga Olteanu (Marina Nikolaevna Demcenko) ; Constantin St-
nescu (Anton Lukici Mak) IK/0;* Coca Andronescu (Orina Antonovna Mak) ; N Gr. Blnesou
(Gurii Vlasovici Struna) ; p Em. Petru (Piotr Andreevici Oriol); Liviu Crciun (Arsen Niko-
laevici Romaka) ; Eliza Plopeanu i Mitzuna Arghezi (Lidia lurievna Voloka) ; Grigore Pavel
(Iaroslav Vlasovici Golubi) ; Eugenia Popovici (Natalia Orestovna Golubi) ; Eva Ptracanu
(Maia Iaroslavovua Golubi) ; Nicolae Pereanu (Leopold Miheevici Kuksa) ; Const. Rautchi
(Kalliopli llarionovici KvaU) ; Nic. Enache i Cosma Braoveanu (Boris Trofimovici Ciaplea).

61
www.cimec.ro
fini i exprima n modul cel mai eloc- care se nate n sufletul lui Rodion
vent, realitatea contemporan, mre- Neceai, datorit faptului c nu este
ia ei umana n plin i dinamica nteles de cei cu sufletul mie", care
dezvoltare. nu vd nc cu claritate perspectiva
Ascult-i inima reprezint o fresca viitorului. Viitorul capata n ochii lui
plin de culoare, de farmec i pito- Rodion Neceai imaginea concreta,
resc, a vieii poporului sovietic, con de-o mare frumusete, a transform-
structor al comunismului. Aici, ca i rii satelor n sute de orae sateliti
n alte opere ale sale, Korneiciuk ve moderni, care vor luci ca nite astri
deste preferina de a serie numai verzi n jurul marilor mtropole i
despre lucruri pe care le cunoaste i care vor contribu la sporirea presti-
le simte foarte bine. El se arata re- giului rii n ochii lumii ntregi". Co-
fractar tendinei de a fi originai cu munismul reprezint pentru Rodion
orice pre. Originalitatea, noul snt Neceai ziua de azi, lupta nverunat
i de data aceasta cuprinse n am- cu tot ceea ce jignete nc demni-
ploarea i profunzimea cu care ^ste tatea omului. Korneiciuk angajea-
redata viaa poporului, de care au z n Ascult-i inima conflictul
tomi se simte indestructibil lgat, n dintre spiritul clarvztor i ideile
profundul umanism comunist, n spi- novatoare, care depesc timpul, ale
ritul cruia autorul privete oamenii lui Rodion Neceai, i spiritul rutinier
i cauta s rspund problemelor lor linitit", meschin i mrginit, pe
fundamentale de via. Korneiciuk e care-1 afieaz pe de o parte fratele
preocupat de un lucru esenial, i su Gavril Neceai, pe de alta, pre-
anume de zugrvirea caracterului o- edintele colhozului vecin, Makedon
mului sovietic contemporan. Tocmai Somn. Satira ascuit mpotriva spi
din acest punct de vedere se im ritului de autolinitire, de automul-
pune cu mare for eroul su Rodion umire, mbrtieaz aici un spaiu
Neceai. Reprezentant al spiritului ve- foarte larg. Cu aceeai nflcrare cu
nic viu i creator al poporului, Ro care Korneiciuk apr tot ce-i frumos,
dion Neceai ntruchipeaz unitatea nltor i bun n sufletul omului,
dintre calitile eseniale ale omului el condamna inertia, tot ce este n-
comunist : inima fierbinte, gndi- vechit, primt. Snt n piesa lui Kor
rea cuteztoare n permanent efer- neiciuk cteva momente n care sa
verscen, capacitatea nelimitat de tira este deosebit de muctoare. Ea
a se drui poporului su, oamenilor este ndreptat n primul rnd m
n general, viitorului i luciditatea, potriva unor gur-casc de felul vice-
ca i fora puternic a raiunii, care, preedintelui comitetului executiv,
stpnind toate aceste sentimente, le Gavril Ivanovici Neceai. Aezat co-
dezvolt, le mbogesc. Existena lui mod i statornic" de 25 de ani n
Rodion Neceai e strns legata de ma posturi de rspundere, lui Gavril Ne
rea btlie panic a desvririi so- ceai, nici un vis nu-i mai naripeaz
cietii comuniste. Autorul subliniaz mintea. Temtor i opac la aspiratale
ca o trstur esenial contactul per i idealul fratelui su, Gavril Neceai
manent al lui Rodion Neceai cu via- se dovedete sensibil doar la nei'e-
a i oamenii din jur, pe care tie ricirile" pe care i le provoac prea
s-i atrag, s-i conving, s le mo- mbelugatele" ospete de pe teren,
deleze contiina. Acest contact i per- dimensiunea exagerat a pilulelor a-
mite s-i realizeze i n practica de mare, greu de nghitit dup aceea.
fiecare zi a muncii din colhoz, ideile Korneiciuk demasc cu o incisiva iro
sale nflcrate, ndrznee. Rodion nie faptul c, n spatele unor aseme-
Neceai este omul plin de initiative, nea conductori, care sufoc initia-
de aciune, caracteristici pe care au tivele cu ndemnuri perimate de ge-
torul le descoper cu precdere, n nul fii mai chibzuit, mai cuminte",
accepia sa comunism nsemnnd de nu sari peste cal", pot supravieui
fapt initiative, aciune i rspundere. i pot s-i fac mendrele, micile
Rodion se simte puternic, pentru c lor afaceri", preedinti de colhoz de
simte n permaneva sprijinul i for- talia lui Makedon Somn. Am ntlnit
ta partidului, i pentru c nutrete cu puterea lui Korneiciuk de a da viat
mare ardoare convingerea c adev- i relief elementului de satira, deta-
rul i viitorul i apartin. Spectatorul liului comic, mai aies n zugrvirea
urmrete cu emotie dramatismul chipului lui Makedon Somn. Makedon

62
www.cimec.ro
Somn se multumete s triasc din tereste modului n care autorul afir
plin voluptatea de a primi onoruri" ma dragostea ca pe un principia
din partea unor superiori, insuficient nlttor. n manifestarea acestui pu-
informati asupra veniturilor sale rea- ternic sentiment, Korneiciuk dezv-
lizate pe cale necinstit, i de a fi luie trasaturi ce definesc calitatea
venerat" de civa lingi care, pn moral, frumusetea spiritual a oa-
i la strnutul su, snt gta sa rs- menilor sovietici : mndria i fermi-
pund conform regulamentului". i- tatea caracterului. In pofida situatii-
retenia capata la Makedon Somn un lor grle n care se gsesc uneori
accent i o vitalitate naturale. Make Rodion Neceai i Marina Demcenko,.
don prevzndu-i sfritul i eroii reuesc s-i pstreze ntotdea-
deplnge cu mult haz, la beie, soar- una demnitatea.
ta nemiloas, propria-i nmormntare. Al. Korneiciuk aduce n piesa As-
Spectatorul nregistreaz ntr-adevr cult-i inima i un conflict menit
cu satisfacie nmormntarea" de c a pune n lumina atitudinea noua a
tre Korneiciuk pe plan ideologic omului de tiin sovietic. Ciocnirea
a convingerilor napoiate ale lui dintre btrnul profesor Iaroslav Go-
Makedon Somn, a crui filozofie" lubi, exponentul adevratei tiine,.
de a merge spre comunism, linitit, care are drept criteriu experiena po
fr grab, Korneiciuk o demasc ca porului, i carieristul Leopold Kuksa,
fiind incompatibil cu nzuinele i un fel de Makedon Somn pe trmul
aspiraiile Partidului Comunist i ale tiintei, prilejuiete autorului conclu-
poporului sovietic. Korneiciuk nu se zia c n afara vietii, a slujirii po
teme de a aduce n fata spectatorului, porului, tiinta ramine necreatoare.
cu atta expresivitate i putere, ele- Confruntare dramatic, haz, tan-
mentele napoiate din contiinta oa- drete i lirism, duioie, toate snt
menilor, pentru c are o nemrginit nuane pe care le cuprinde noua pie
ncredere n tortele pozitive, crea- sa a lui Korneiciuk. In mod deose-
toare, ale poporului. Aceste forte a- bit emotioneaz omenescul, punctat
partin deopotriv generaiei mai vrst- de un subtil umor, cu care Kornei
nice din care fac parte oameni de ciuk prezint pe romantioasa sotie a
factura lui Rodion Neceai i a col- profesorului Golubi, Natalia, i pe An
hoznicei Marina Demcenko ct i ton Lukici Mak, oberchelnerul de la
tineretului. Increderea i interesul restaurantul Iepurele vesel". Prezen-
pentru noul pe care-I aduce n viaa a lor episodica i gsete o profun-
trii tineretul sovietic snt proprii, d i interesant justificare filozo-
n cel mai nalt grad, scriitorului. Ti- fic. Autorul intentioneaz s amin-
nerii din piesa Ascult-i inima, ener teasc, chiar i pentru o clip, dure-
gici, entuziati, plini de vitalitate i roasele vremuri ale rzboiului, ca un
fort, snt preocupati de problema ndreptar moral pentru cei care ar
esential a contributiei lor la con- putea sa uite in condiiile muncii pa-
struirea comunismului. Alturi de n- nice, abnegatia, eroismul, contopirea
flcratul mecanizator Piotr Oriol, soartei propriii, individuale, cu soar-
animt de dorinta de a realiza o ast- ta ntregului popor. Am regsit n
fel de mecanizare care s permit Ascult-i inima preferita lui Kor
desfiintarea total a muncii manuale, neiciuk de a puncta actiunea cu cn-
depirea rapida a Americii la toti tece i dansuri caracteristice repu-
indicii", apar n piesa lui Korneiciuk blicii natale. Ca de obicei n creaia
tineri intelectuali, permanent nemul- sa, apare i aci dragostea lui Kornei
umii de sine, cutnd mereu rspuns ciuk pentru natura. Natura nu repre-
la ntrebarea sntem oare de folos?" zint un cadru pasiv i amorf, ea
Marea sinceritate n manifestarea a- anima gndurile i sentimentele eroi
cestei neliniti creatoare, nevoia de lor.
a verifica n practic tot ce i-au n-
suit pe plan teoretic, marea exigent In piesa lui Korneiciuk, luminoas,
fata de calitatea muncii, rspunderea simpl, spontan, atmosfera cotidian
pentru viitorul trii nu snt numai este redat att de natural i auten-
trasaturile eroilor lui Korneiciuk, eie tic, impresiile i farmecul pe care le
reprezint caracteristicile bine con genereaz caracterele sale robuste,
turate ale ntregii tinere generaii pline de vitalitate, de prospetime,
sovietice. snt att de puternice, nct nu poti
s nu-i treci eu vederea unele im-
Starea nvluitoare de poezie i de perfeciuni de constructie, inconsec-
lirism a piesei lui Korneiciuk se da venta cu care urmrete uneori con-

63
www.cimec.ro
Dina Cocea (Marina Nikolaevna
Demcenko) i Marcel Anghelescu
(Rodon Ivanovici Neceai)

flictul principal enunat n primul plenitudinea i fora sa de convin-


act. Comedia lui Korneiciuk ni se gere. Prin realizarea drumului ce co-
pare deosebit de valoroas tocmai boar prin fos n sala, regizorul n-
prin fora ideilor i a mesajului ei lesnete interpreilor o grupare i o
contemporan, prin modul ndrzne, micare plastica frumoas i expre-
direct, de exprimare a idealului co- siv, le ofer un spaiu vast, amplu,
raunist, prin patosul ei cetenesc i pentru valorificarea jocului lor.
patriotic, prin ncrederea n om i Demn de remarcat ni se pare mun-
fora sa creatoare. ca pe care au depus-o, regizor i in
Pe scena Teatrului Naional, n re terpreti, deopotriv, pentru nftia-
gia lui Al. Finti, textul lui Kornei rea complex a caracterelor. n in-
ciuk i-a confirmt valorile. Regizo- terpretarea lui Marcel Anghelescu,
rul a descifrat cu limpezime limile Rodion Neceai i-a ctigat dimen-
directoare, majore, ale textului, ofe- siunile cerute de text. Actorul i-a
rind spectatorilor mesajul luminos, nzestrat persona jul cu energie, so-
optimist, al lui Korneiciuk, n toat brietate i pondre, cu siguranta i

64
www.cimec.ro
De la stnga la dreapta: Nie. Enache
(Boris Trof imo vici Ciaplea), Al. Giu-
garu (Makedon Nikolaevicl Somn) si
Const. Rauchi (Kalliopii Ilarionovici
Kvak)

calmul omului puternic. Replicile iz- lueaz personajele negative ale pie-
vorsc spontan, cald i convingtor, sei. Cu o mare bogie de nuane
din contiina eroului. Alturi de i mijloace cornice de bun calitate,
Marcel Anghelescu-Rodion, s-a im- Alexandru Giugaru ne nfieaz
pus n scen prezena Marinei Dem- robusta fptur a lui Makedon Somn.
cenko, pe care Dina Cocea a contu- Alturi de el, se nscrie deosebit de
rat-o cu inteligen, subliniindu-i tra valoroasa compoziie a lui Matei
saturile ferme, puternice, ale carac- Alexandru, care ni-1 descoper pe
terului, precum i caldura femini- Gavril Neceai n toat micimea su-
tii. Am nregistrat cu satisfacie n fletului su. Pitoreti apar n scena
scena, printre chipurile luminoase aie i Constantin Rauchi (Kvak) i Nic.
piesei,. pe acela al lui Piotr Oriol, pe Enache (Ciaplea).
care Emanoil Petru 1-a nsufleit cu Spectacolul lui Alexandru Fini se
for, entuziasm, nflcrare i poe- bucur de cteva creaii remarcabil
zie. Savuroase i pline de haz snt n roluri episodice. Este vorba des-
n spectacol momentele n care evo- pre compoziia Eugeniei Popovici n

5 Teatrul nr. 4 65
www.cimec.ro
rolul soiei romanioase, puin desue amestecul bizar de elemente natura
te, a profesorului Golubi. De remarcat liste (stiva de bostani din prim-plan),
sensibilitatea, fineea i mai ales ma- cu elemente stilizate (siluetele copa-
sura cu care actria puncteaz episo- cilor), ncadrate n perdele transpa
dul dramatic al evocrii ororilor rz- rente, pe fundalul de carte postala
boiului. Intr-o sumar apariie, Eliza ilustrat, nu reuete s sugereze de-
Plopeanu reuete s dea via i ct n mica msur natura fremtnd
prospeime tinerei chelnerie Lidia. de via a colhozului de pe malul
Cerndu-le lui Florin Piersic, Evei abrupt al Niprului. De asemenea, nici
Ptrcanu i Coci Andronescu uti- n actul III, prin cele dou p r a t i c a
lizarea unor mijloace de expresie bile acoperite cu pnz galben, din
simple, fireti, Al. Fini reuete s care ies cteva fire de paie, pictorul-
obin n spectacol o imagine con- scenograf Mihai Tofan nu a reuit
vingtoare a tineretului sovietic. n s-1 a jute pe regizor n realizarea
valorificarea ideilor textului, ar fi atmosferei poetice a nopii din lun-
fost necesar o mai mare exploatare ca Niprului, cu stogurile de fn n-
a posibilitilor de interpretare ale miresmat", unde vin pe rnd s-i
actorilor Constantin Stnescu (Anton asculte inima" perechile de ndr-
Lukici Mak), Grigore Pavel (Iaroslav gostii.
Golubi), Nicolae Pereanu (Kuksa), Un ritm mai viu, mai dinamic, im
Liviu Crciun (Arsen Romaka), primt spectacolului n unele momente
Grigore Blnescu (Gurii Struna), cu caracter liric (n final, mai ales)
ale cror apariii cam monotone, di- i chiar n unele momente ofensive de
dactice, nu reuesc s adauge clima- afirmare a poziiei naintate a eroi-
tului piesei accentele importante, so lor (confruntarea dintre Rodion Ne-
lici tate de text. ceai i fratele su Gavril), ar putea
Din pacate, spectacolul Teatrului completa mai nimerit climatul speci
National nu se bucur n realizarea fic al acelor momente, ar fi adic
atmosferei spcifie piesei, de un de mai adecvat ritmului interior soli
cor corespunztor. Cortina de tul, citt chiar de text. Sntem convinsi
drapat cu ghirlande de fiori roz, du- c necesitatea acestei dinamizri
blat de o cortina de ifon alb, ne funcionale va veni de la sine, ca e*
introduce mai degrab n atmosfera consecin fireasc a creterii specta
unei lumi idilice i nu ntr-una de colului pe parcursul reprezentrii lui.
dezbateri arztoare ale problemelor
actualitii. Decorul primului act, cu Valeria Ducea

www.cimec.ro
TEATRU
CONTEMPORAIN EITAT E

Mai-ile
terne
cep
un
dialog
substantial

n ntr-un articol precedent ncercam s artm c fantezia drama-


turgului trebuie s intervin n chip necesar pentru a ntruchipa
semnificaiile realitii contemporane n conflicte ascuite, reve-
latoare, menite s dezvluie spectatorului ntr-un mod nou, indit,
adic artistic, substratul fenomenelor cunoscute" aie vieii ce-1 n-
conjoar. n felul acesta, temele cele mai obinuite" capata
pregnan, profunzime, surprind prin prospeimea adevrurilor
scoase la iveal pe scen.
Citim ntr-o cronica a lui Camil Petrescu (Rampa" 16 martie 1928), urm-
toarea opinie extrem de judicioas : Scriitorii mari nu snt niciodat originali.
Snt profunzi, snt cuprinztori, lucizi i de mari proporii. Dar originali nu(...)
Dovad opera lui Ibsen i dovad opera lui Shakespeare, eel mai puin original
dintre toi scriitorii lumii".
ntr-adevar, nu este oare firesc ca temele centrale aie unei epoci, cioeni-
rile ei cele mai caracteristice, care atrag cel mai freevent atenia scriitorilor,
s se ntlneasc n primul rnd n operele autorilor de geniu ? Unii dintre
acetia i n primul rnd Shakespeare i-au ngduit chiar s preda aproape
ntreaga schema a conflictului din texte aie vremii sau aie trecutului. Nu n
inventarea faptelor st tria unor asemenea dramaturgi. Ei au puterea s reia
exact acelai subiect, tratat de zeci de ori naintea lor, i s-i dea o strlucire ab
solut nou, uimitoare i nc o data trebuie s folosim acest termen mult
mai adne reveatoare dect n tratarea predecesorilor.
Cu ce mijloace ? Am vorbit n ait articol despre originalitatea conflictelor
pe terne banale". Vrem s subliniem aci un ait aspect, i anume nsemntatea dia-
logului.
Shaw spunea referindu-se la Nora lui Ibsen c drama moderna n-
cepe odat cu apariia discutici pe scena. Doi oameni stau la mas i discuta despre
relaiile lor, despre felul cum neleg cstoria. Asta e tot". Dar acuitatea artis
tica a acestei discuii d sensul, substana, dramatismul piesei.

67
www.cimec.ro
n aceast observaie e mult adevr. n drama realista moderna, persona] eie
tind s-i defineasc relaiile unele fa de altele, i anume, s le dea o forma
explicita. Curentele antirealiste, de-a lungul ultimelor 5 6 decenii, s-au caract
rist n bun msur tocmai prin tendina de a da relaiilor dintre persona] e un
caracter nebulos (s-1 amintim, de pild, pe Maeterlinck). Unul dintre cusururile
principale ale naturalismului american este c relaiile oamenilor, manifestate
spontan, rmn mereu nedefinite, plutind n ceaa unor aluzii freudiene. La acest
nivel, este imposibil o adnc generalizare, ridicarea la mari idei. Chiar atunci
cnd viaa este redat cu multa autenticitate, oglindirea este bruta, aproape strict
senzorial. Tocmai de aceea spunem c aici e vorba de naturalism (chiar atunci
cnd formulele scenice snt ncrcate de simboluri etc.).
Pentru a defini relaiile ntre personaje, teatrul dispune de dou mijloace
principale : aciunea i dialogul. Fara a minimaliza importana celei dinti, tre
buie s recunoatem c n teatrul contemporan tocmai datorit nzuinei
de a exprima larg idei filozofice i sociale dialogul a cptat o importan
crescnd. Dialogul caracterizeaz personajele ntr-un chip multilateral, nu
numai prin ceea ce se spune, dar i prin capacitatea sa de sugerare capa
citate pe care, ncepnd de la Ibsen i Cehov, dramaturgii s-au ostenit mereu
s-o perfecioneze. Cnd, n Rata slbatic, micua Hedwig spune despre Gre-
gers : ...Tot timpul parc vorbete una, dar gndete cu totul alta", trebuie
s lum act c subtextul" a i aprut n teatru. Acel subtext", far de care
nici dramaturgii, i nici regia realista contemporan nu snt de conceput.
Ne referim, bineneles, la subtextul eu adnci implicaii omeneti i so
ciale, la acel subtext care face mai fine i mai adnci posibilitile noastre de
investigate, de ptrundere n miezul realitii, iar nu la textul vag, la confuzia
voit, menit s ntunece sensurile i s dea sentimentul penibil al imposibi-
litii de a cunoate, al angoasei". Dramaturgia modernista ncearc s des-
compun dialogul, l reduce la succesiuni de fraze incoerente, chiar de silabe
gngvite, sau l transforma n discuii fr sens, fr finalitate, purtate eu
aparent seriozitate sau chiar eu tragism" (Beckett). Toate acestea nu au ait
scop dect s duca la concluzia c trim ntr-un univers absurd", c nu ne
putem nelege unii cu alii, c fiecare este singur cu eul" su, nconjurat de
spaim i neant.
Dialogul realist are funcia de a reda cu o mare for tocmai raporturile
dintre personaje, lupta dintre eie i principiile n numele crora se desfoar
aceast lupt. Aceasta nu nseamn c dialogul scenic trebuie s reproduca
ntocmai discuiile care au loc n realitate. n viaa de toate zilele, oamenii
cheltuiesc o cantitate incomensurabil de cuvinte, mai mult sau mai puin ex-
presive. Dialogul teatral trebuie ns sa concentreze, ntr-un numr limitt de
replici, cuvintele cele mai pline, mai ncrcate de sensuri ideologice i afec-
tive, mai potrivite pentru a arunca o lumina puternic asupra caracterelor i
relaiilor omeneti.
Nu pledm pentru un dialog alctuit dintr-o niruire de aforisme (desi
aforismul i are valoarea lui n multe lucrali dramatice). Susinem ns nece-
sitatea unei replici dense, pline de miez, a unei replici de maxima intensitate
emoional. Dialogul teatral este eu totul altceva dect o convorbire oarecare.
Nu n orice schimb ntmpltor de cuvinte oamenii i dezvluie fondul eel
mai adne, concepiile despre via. Dar personajele de teatru, in cele cteva
acte care le stau la dispoziie, trebuie s fac acest lucru, iar dramaturgul
prin felul cum construiete conflictul, aciunea este dator s le of ere prilejul.
Tocmai de aceea m duc la teatru i nu m limitez s ascult conversaiile
oamenilor de pe strada sau din tramvai.
Unul dintre autorii nostri dramatici care d o mare atenie dialogului este
Al. Mirodan. Citindu-i sau ascultndu-i piesele, i dai seam c el s-a ntrebat
i nu n zadar cte replici pot alctui un act, c a numrat nu o data
cuvintele i poate chiar silabele unei replici, msurndu-le cu ublerul", de
un fel deosebit, al meteugului artistic. E vorba aici nu numai de lefuirea
formei, ci n primul rnd de coninutul dialogului su. Personalitatea lui Cer-
chez din Ziaritii apare n faa noastr att de bogat, interesant i atrg-
toare, mai ales datorit gndurilor, opiniilor pe care le exprima inteligent, subtil
i original, i principiilor de via pe care le proclama cu pasiune i pentru
care militeaz. El susine c : Adevrul este membru de partid. Veteran, de
la ntemeiere". El afirm c pentru orice act superior trebuie s fii gta ori-

68
www.cimec.ro
I t AT RU
fi
COIMTEMPORANFIfATF

cnd s rspunzi, fie chiar cu viaa, i c, din aceast pricin, la baza oricrui
act superior se afl un act de curaj... A iubi este un act de curaj... A-i realiza
visurile este un act de curaj... A fi tu nsui este un act de curaj. Iar a fi
comunist nseamn toate acestea strnse la un loc i ridicate pe o treapt mai
nalt, ntr-un cristal".
In acelai timp, replica este pentru Cerchez un mijloc de lupt mpotriva
ideilor i apucturilor napoiate. Lui Guru, care crede c nu-i musai ca re-
dactorii Vieii tineretului" s se viseze mari gazetari, i rspunde : Gurule,
tinerii nostri nu viseaz s fie mici..." Pe Tomovici l apostrofeaz astfel : Toate
bucuriile se pltesc, i eu ct snt mai de pre, cu att cost mai scump. Iar
comunismul este eel mai de prt, din toate cte snt. Unii 1-au pltit cu snge.
Tu ai vrea s intri n comunism cu bilet de favoare ?" In faa unei atitudini
lae, lipsite de suflet, exclama : Dac nu tii s te bti pentru un om, cum vei
ti s lupi pentru aisprezece milioane ?"
In felul acesta (i evident c n-am fcut aci dect s spicuim cteva re-
plici eu titlu de exemplificare), dialogul ofer spectatorilor nu numai date pri
vi toare la caracterul personajelor i la mobilurile aciunilor lor, dar i un amplu
material de reflectie asupra unor problme vitale aie contemporaneittii.
Dup cum s-a mai remarcat, Passacaglia de Titus Popovici se impune n
primul rnd prin valoarea i consistena dialogului su. Am putea s ne referim,
de pild, la actul al doilea, care e eel mai reuit, cu toate c aici aciunea e
minima. Intreg actul se compune dintr-o discuie ntre Mihai i Ada, ascuni
amndoi ntr-un chiose. Dar n aceast discuie, Mihai se contureaz att de pu-
ternic, de colort, nct figura sa de tnr comunist ne ramine ntiprit n
minte, iar dragostea Adei fata de el ne apare ntru totul fireasc. Ce ni-1 face
pe Mihai simpatie, apropiat ? Umorul cu care citeaz vorbele de duh aie tatlui
su (Tata spune c dac nu eti bolnav de stomac, gseti n orice lucru un
prilej de rs..."), dezinvoltura cu care-i manifesta aversiunea fa de burghezi
cu care are unele mici chestii personale" , i mai ales spontaneitatea
comunicativa a crezului su comunist : Tata spune c dac toti oamenii care
gndesc ca bolevicii, ar ti c bolevicii gndesc ca ei i vor nfptui ceea ce
spera ei, burghezia n-ar avea altceva mai bun de fcut dect s cumpere pus-
tiul african i s-i sape groapa acolo". Observaiile sale despre via, fcute
parca n treact, far pretentii filozofice, snt deseori de o mare profunzime.
Adei, care, aflnd prin cte a trecut noul ei prieten, se simte mica i inutile",
el i spune (far umbra de retorism) : Nu trebuie... Toate astea se ntmpl
ca oamenii s nu se mai simt mici i inutili..." Cte gnduri despre via, despre
sensul luptei noastre, nu-i trezete ascultarea sau lectura unui asemenea dialog
teatral !
Toma Cbulea, eroul lui Mihai Beniuc din piesa In Valea Cuculili, se re
marca ndeosebi prin limbajul su popular, colort cu nenumrate zicale, pilde
i istorioare cu tlc. tii cum fac erpii mrgeaua ? povestete el. S-a-
dun toti grmad unii peste alii, se-mpletesc, se sucesc, se rsucesc, le curg
balele i pn la urm maimarele lor se ridica peste grmad cu un mrg-
ritar strlucitor n gur. Cu mrgeaua erpelui poti omor pe oricine dac i-o
pui ntr-un pahar de butur numai o clip, ct ai scpra din amnar. Dar dac
dai peste serpi, nainte de a fi ieit maimarele lor deasupra, i strigi mr-
geaua, deodat se mprtie toti, care ncotro, i de spanati ce-s, poti clca-n
picioare toat adunarea lor generala. Aa fac i pe la noi, ctiva, mrgeaua,
s ne-o bage dup aceea nou n butur. Noi s facem teiatru i s strigm
nainte de a fi ei gata : mrgeaua !". Intr-o asemenea istorioar e concentrt
artistic un tezaur de experien i nelepciune a poporului cu privire la nece-
sitatea vigilentei fata de dumanii de clas.
Se nelege c un dialog uscat, lipsit de expresivitate, nu poate contribu
nici la reliefarea personajului sau personajelor respective, i nici nu va fixa
n memoria spectatorilor ideile orict de nsemnate si de pretioase pe
care le cuprinde. Adesea, in piesele noastre, unii eroi nemultumesc toemai prin
felul sec, impersonal, de a vorbi despre construct si despre munca lor crea-
toare, subiecte de natura s suscite avntul i imaginaia.
Oamenii epocii noastre au foarte multe lucruri de spus un ntreg uni
vers de idei, de concepii naintate care merita s-i gseasc expresia plin
de plasticitate in dialogurile pieselor de teatru consacrate actualittii.
www.cimec.ro
Andrei Bleanu
TEATRUL DE STAT DIN
ORADEA-SECIA MA
GHI ARA : MUTTER
COURAGE" DE
BERTOLT BRECHT*

O
rice spectacol cu o pies
de Brecht aa s-a luat
obiceiul, i bine se face
este generator de discuii,
confruntri de opinii, unele ridicate
de nsi piesa, altele de felul n care
a fost neleas i pus n practic
pe scena, formula estetica iniiat de
Brecht pentru transpunerea cea mai
expresiv a ideilor pe care le agita
textul su i a mesajului pe care
acesta l transmite.
In teatrul nostru, opera lui Brecht
a cunoscut din acest punct de ve
dere o soart nc nedecis. Scena

Data premierei : 5 martie 1961. Regizor :


H. Borbth Magda. Decoruri : Jakabovits Mi-
kls. Costume : Kozma Eliza.
Distribuia : Duksz Anna (Anna Fierllng
Mutter Courage) ; Tth Sndor (Eilif) ;
Lacz Gusztv (Schweizerkas) ; Gbor Katalin
(Katrin) ; Gulcsi Albert (Recrutorul) ; Radai
Imre (Plutonlerul) ; Bartos Ede Gbor
Jzsef (Buctarul) ; Halassy Gyula (Genera-
lul) ; Soltl Mikls (Pastorul) ; Mogyorssy
Istvan (Magazinerul) ; Ferenezy Annamaria
(Yvette Potie-) ; Sugai Jen (Chiorul) ; (Balogh
Laszl (Sergentul major) ; Battyn Klmn
(Colonelul) ; Cseke Sndor (Secretarul) ;
Bardi Terz (Btrna) ; Borsos Barna (B-
iatul) ; Palucz Vilma (ranca) ; Kiss Istvan
(ranul) ; Balla Mikls (ranul tnr) ;
Palczy Frigyes (Stegarul) ; Tanai Emil (Pri-
mul soldat) ; Tolnai Laszl (Al doilea soldat);
Dlnoki Andrs (Al treilea soldat).

www.cimec.ro
Duksz Anna n rolul Annel Flerllng

noastr prima Teatrul National coninutului filozofico-politic al pie-


I. L. Caragiale" a euat n ncer- sei, ct i Domnul Puntila pe planul
carea de a obine o veridica trans- realizrii expresiei comice a aceleiai
punere a tablourilor din Teroarea i filozofii, ca si la Teatrul Muncitoresc
mizeria celui de-al Ill-lea Reich, C.F.R. (tot Domnul Puntila), creatorii
aa cum, dup aceea, a euat din nou de spectacole au fost mai aproape
n intenia de a ridica pe scena ma de cerinele impuse de noutatea tea-
rea opera a Micuei Courage. La trului brechtian. Alte ncercri, la
Naionalul din Iai, dimpotriv, att Sibiu, la Timioara fie cu piesa
Mutter Courage pe planul dezvluirii ntr-un act Putile Terezei Carrar, fie

71
www.cimec.ro
cu Domnul Puntila i sluga sa Matti,
sau chiar cu Mutter Courage, au do-
vedit, cu toat incontestabila ndrz-
neal a realizatorilor, totui o ten-
din conservatoare i o ezitare n a
se lansa pn la capt pe calea nou-
tii artistice pe care o abordau. Con-
tradicia dintre o anumit nelegere
a actului artistic, corespunztoare
unei formaii artistice curente, i do-
rina de a se manifesta n modali-
tatea pretins de teatrul brechtian
a fost de altfel dac privim mai
adnc realizrile de pn acum ale
teatrelor noastre oarecum gene
rala. E limpede c n toate cazurile
s-a pornit de la un model Berliner
Ensemble" i c, n mod just, n toate
cazurile creatorii de spectacol nu au
dorit s fac epigonism, nu au vrut
s fac spectacole-copie. (Desi, dac
ne gndim bine, modelul n teatru
este o condiie preliminar n dez-
voltarea i desvrirea lui ; modelul
nate tradiia.) Dar n dorina justi-
ficat de a nu face copie, de a nu
dogmatiza unele indicaii teoretice
de altfel n mod mrturisit necrista-
lizate nici n sistemul estetic teatral
al lui Brecht , mi se pare c s-a
strecurat o greeal de principiu esen-
ial : eludarea acestor indicaii. Nu
trebuie uitat c eie snt n fond re-
flectarea n datele expresiei scenice
a nsui coninutului de idei al ope-
rei dramatice brechtiene. Din acest
punct de vedere, al raporturilor reci-
proc determinante dintre piesele lui
Brecht i ntruchiparea lor scenica
(n modalitatea teatrului epic), mi se
mai pare de asemenea c oamenii
nostri de teatru nu-1 cunosc nc n-
deajuns pe Brecht i mai trebuie s
i-1 apropie.
De aceea, o nou inscenare a pie-
sei Mutter Courage la Teatrul de
Stat din Oradea, secia maghiar,

Bartos Ede (Bucatami)


www.cimec.ro
mi-a trezit interesul n ndejdea c
voi ntlni aci materializarea unui
procs de nelegere i o tlmcire
mai apropiat a lui Brecht, drama-
turgul i filozoful, a lui Brecht crea-
torul de coal teatrale.
E limpede c aceast ndejde nu
se alimenta din dorina unei con-
fruntri exegetice a spectacolului eu
modelul. tiu doar c, dincolo de
afirmaiile i de condiiile ridicate de
montarea unui astfel de spectacol,
exista o cerin imperioas care tre-
buie s rzbat din punerea n sce
na i s ajung n sala : ideea textu-
lui, pledoaria sa. C s-a distanat"
cineva cnd a pus-o n scen, c s-au
lucidizat" actorii, toate acestea snt
valabile n msura n care de la
Mutter Courage, de pild, spectatorul
pleac mbogit cu ideile umaniste
ale operei, activizat n nsui proce-
sul su de gndire, mpotriva siste-
mului social i moral atecat de Brecht
n Mutter Courage. Marele simbol pe
care-1 cuprinde povestea Micuei
Courage (cu tot ce este n ea dorin
de via, ca i prbuire, cu tot ce
este n ea putere de cunoatere i
de rezisten, dar i, n acelai timp,
orbire i struire n greeal), dac
exprima n general un avertisment dat
celor netiutori, sau indifereni la ca
lamitatile rzboiului, exprima ndeo-
sebi, la o analiz mai profund, un
avertisment, dat eu durerea unei iu-
biri rscolite de tragism, nsui po-
porului german orbit, n anii hitle-
rismului, de o neltoare credin
n realizarea sa pe calea rzboiului.
Spectatorul va trebui de aceea s-i
dea seama c Mutter Courage nu
este o srman victim a unui rzboi
ndelungat n care ea i-a pierdut
copiii, ci victima propriei ei nn-
moliri n credina c nu s-ar putea
trai dect de pe urma rzboiului,

Gbor Katalin (Katrln)

www.cimec.ro
chiar cu preul celor mai mari ncer- al piesei se lichefiaz ntr-o suit de
cri personale. Sentimentul pe care ntmplri mai mult sau mai pu-
ni-1 trezete soarta Micuei Courage tin melodramatic emoionante pier-
nu trebuie s fie, de aceea, un sen zndu-i astfel pregnana agitatoric,
timent de compasiune, ci de rvolta fora de a influena raiunea specta-
mpotriva ignoranei i a struirii m torului, de a-1 emoiona n raport cu
ignoran. A sublinia acest sens i rdcinile i perspectivele lui filozo-
nu altul, aceasta mi se pare c n- fice, dobndite de el n propria sa
seamn a-1 tlmci cu fidelitate pe contiin. In loc ca Mutter Courage
autor, aceasta nseamn pn la ur- s devin un act de acuzare mpo
m a face un spectacol brechtian. triva rzboiului, o pledoarie pentru n-
Modalitatea distanrii i cea a epi- elegerea realitilor, ea ne-a aprut
cului, ce trebuie s domine desfu- oarecum teit, la nivelul unei sim
rarea scenica, se impune de la sine ple evocri, s zicem colorate, a unor
din momentul n care se pornete de episoade din rzboiul de 30 de ani,
la aceast nelegere a textului. crora le-a lipsit fora, i azi actual,
Nu n zadar propune Brecht o n- a marelui simbol ce trebuiau s-1 con-
fiare n episoade a textului, pre- in. Epicul lui Brecht mi s-a parut
cedate de cte un motto explioativ ; de asemenea c a fost neles de re-
fiecare episod marcheaz o fa a gizoare n sens etimologie de suc-
simbolului general i pune n lumina, cesiune, de episoade i nu n sen-
n mod explicit, aceast fa. Fiecare sul lui de mreie, de epos i de
scena ilustreaz astfel teza coninut transformare dialectic a umanitii.
n motto i e ntrit apoi, n son- Regizoarei Borbth Magda i-a fost,
guri, de ctre personajele ce au sus- pare-se, team de faptul c spectato-
inut partitura principal a episoa- rul n-ar fi obinuit i n-ar putea s
delor. recepteze formula teatrului epic i,
Regizoarea ordean Borbth Mag ca urmare, a fost tentata s capteze
da, evident, nu putea s nu in sea- bunvoina salii prin renunarea la
ma de condiiile intrinsece ale textu dimensiunile i adncimile de gndire
lui brechtian i ale acestui mod im- ale acestei formule. Aa se face c
pus de text, pe care sntem convinsi spectacolul de la Oradea a alunecat
c-1 cunoate. I-am surprins ns, ca uneori spre note lirice, lipsite de
i la alii, aceleai rezerve conserva for de convingere. i ne pare ru,
tive, stnjenitoare, n exprimarea de-
deoarece n aceasta postura teatrul
schis a mesajului, a simbolului i a
din Oradea exprima un pas napoi
forei agitatorice a teatrului brechtian.
fa de ceea ce a realizat teatrul din
Aceste rezerve au determinat-o, de
Iasi, pare-se o prima ntlnire cu
exemplu, s accepte o atitudine de
autorul german n ara noastr.
compromis ntre maniere folosite n
general n teatru i acele condiii Pe canavaua regizoral de mai sus,
cerute de textul brechtian. ntr-ade- distribuia a fost n general bine a-
vr, ce constatm n spectacolul de leas. Duksz Anna, titulara rolului
la Oradea ? Episoadele piesei curg Annei Fierling, a cutat din rspu-
fluid i nu ntrerupte n chip eloc- teri ca cel puin ea s-i frneze li-
vent, dlibrt, condiionant, de co- rismul propriu i a reuit, oferindu-ne
mentariile i proieciile indicate de o realizare actoriceasc n care snt
text (acestea din urm existnd n precumpnitoare inteligena i sen-
spectacolul de mai sus, ns mai de- sibilitatea artistica. Ea pare s ilu-
grab ca un pretext de a masca streze n spectacol dorina de a se
schimbarea de decor). Fondul de idei depi pe sine, de a-i mbogi p-

www.cimec.ro
sibilitile actoriceti, lucru ce este ciparea ei. i c lucrurile stau aa o
ncununat de succs. Bartos Ede a dovedete faptul c, n final, n cea
fost chemat s interpreteze rolul Bu- mai dramatic scena (este totui foar-
ctarului, personaj plin de semnifi- te dramatic aceast scena, cu tot ca-
caie, de farmec i adncime de cuge- racterul epic al operei), cnd ea d
tare n aceast pies. De la nceputul semnalul pentru trezirea oraului (a
i pn la sfritul spectacolului, ac- omenirii, deci) mpotriva ideii de co-
torul a urmrit o anumit linie a tropire, lipsa de evoluie a persona-
firescului i sinceritii, prnd s nu-1 jului pe parcursul piesei se rzbun,
handicapeze faptul c textul pe care-1 transformnd aceast scena, din dra-
debiteaz i personajul pe care-1 n- matic, ntr-una ilar, i anulnd deci
carneaz ar aduga la datele de via- sensul i obiectul ei.
i cele psihologice ale acestuia o Deosebit de izbutit mi s-a parut n
demonstraie de principii de via. schimb demonstraia fcut de ac-
N-am neles, de la prima ridicare tria Ferenczy Annamaria, n rolul
a cortinei, pe interpreta fiicei mute, Yvettei. Actria a tiut s combine
Katrin, care asa cum se nfi- gravitatea eu superficialitatea, potri-
eaz la Oradea este copleit de vit momentului. Ea s-a detaat de
pasivitate i de neparticipare la ni- personaj atunci cnd se cerea s evi-
mic din ceea ce se ntmpl n jurul denieze ideea lui, cauza devenirii lui,
ei, abordnd o absen agravat de i a tiut sa intre foarte bine n roi
infirmitatea congenital. Aceast fiic cnd trebuia s-i demonstreze speci-
a Micuei Courage are n pies greu- ficul.
tatea unui personaj de o factura a- Cu aceste constatari care au n-
proape unica n dramaturgie (a cu- cercat, nu numai pentru teatrul din
teza s spun c este primul rezoner Oradea, s evoce unele cerine care
mut dintr-o pies de teatru). Ea este trebuie neaprat mplinite de cei ce
contiina, mereu nestins, n perma- abordeaz n teatrul nostru opera lui
nent cutare a cauzalitii situaii- Brecht, consider c colectivul ordean
lor pe care le triete. In acest chip a mplinit o munc preliminar de
ea se situeaz deasupra tuturor eroi- apropiere de aceast opera. Pe viitor,
lor piesei, de-a lungul ntregii desf- ndjduim s fie mai ncreztor n
urri. Or, n interpretarea lui G- receptivitatea la nou a publicului
bor Katalin, fiica Micued Courage spectator i mai puin timid n n-
elegerea i acceptarea modalitilor
trece eu uurin binevoitoare, jenan-
spcifie aie unei dramaturgii de o
t adeseori, pe lng propriu-i roi i
factura aparent mai puin obinuit.
pe lng marile momente aie aciunii,
lsnd spectacolul vduvit de parti- Mircea Aexandrescu

ffifr

www.cimec.ro
Cai noi
spre
drama tolstoiana
PUTEREA NTUNERICULUI" DE LE/ TOLSTOI,
LA TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.www.cimec.ro
n unnd n scena Puterea ntunericului*, dram n cinci acte de Lev
Tolstoi, echipa Teatrului Muncitoresc C.F.R. este consecvent cu
nzuinele, ndrznelile i succesele care au recomandat-o mai de
mult n stima noastr.
Dintr-o lucrare ale crei soluii de ordin mistico-religios
umbresc intensitatea zguduitoare a situaiilor, precizia analizelor
morale i adncimea dezvluirilor sociale, spectacolul a intit s
rein nelesul ei viu i contemporan.
Care trebuia s fie ns, pentru mplinirea acestui deziderat, drumul spre
inima operei tolstoiene ?
Istoria otrvirii lui Piotr de ctre Anisia, la instigaia Matrionei, i atragerea
n asasinat a lui Nikita, amantul primei i fiul celei de a doua, risca s rmn
nu mai relatarea unei af aceri judiciare. Spectacolul a vrut s evite aceast soluie
uoar i nesemnificativ.
Transformarea lui Nikita dintr-un flcu chipe, prostnac i afemeiat, n-
tr-un culac cinic, n care nici banii, nici petrecerile nu reuesc s rpun remu-
crile unei contiine nsingurate ce are simmntul vinoviei i al urtului vieii
pe care o triete, putea fi alta cale de a amputa sensurile majore ale piesei.
Destinul Matrionei (care urzete crima pe ndelete i o desvrete n timp,
lent, cu snge rece i perfidie, spernd s asigure fiului ei o via mai uoar),
sau acel al Anisiei (care trt de patim merge pn acolo nct s accepte ca
Nikita s triasc cu Akulina, fata lui Piotr din prima cstorie), ori soarta lui
Akim (care vestete cu un glas profetic prbuirea lui Nikita, cnd acesta jur
fais, i care, n eli pa cnd fiul lui i mrturisete pcatul, se simte nlat i linitit,
emoionat c o fptur gsete calea ctre lumina) puteau reprezenta fiecare o
poart spre piesa tolstoiana. Dar dac am fi ptruns n dram prin asemenea
intrri, orict de bine ar fi fost jucat piesa, imaginea ei ar fi rmas tirbit.
Fiindc, nici unul din personajele acestei drame nu incorporeaz toate nelesurile
ei, fiindc aceste inelesuri se constituie din confruntarea tuturor personajelor.
De aceea, regizorul s-a notant s creeze un spectacol n care cel mai greu
accent avea s cada asupra relaiilor dintre un om i cellalt, subsumnd astfel
drama unor indivizi tragediei unei colectiviti.
Spectacolul de la Teatrul Muncitoresc C.F.R. a vrut s arate c ntmplrile
prin care tree eroii piesei nu snt independente de condiiile n care triesc, c
exista un climat care adpostete i fecundeaz ceea ce poate fi sumbru ntr-o
existen de om.
Crima se alimenteaz din tenebrele unor mini apsate de mizerie i umilin,
cruzimea constituie un germen care prolifereaz n fiinele silite s triasc n
zdrobitoare condiii de inferioritate, mpilarea i exploatarea favorizeaz rspin-
direa rului i a florei lui nspimnttoare. ntr-o lume nedreapt, minciuna re-
prezint o ispit care colaboreaz la nstrinarea omului de esena sa, fiindc o
singur minciun te oblig la un ntreg sistem de minciuni. Numai primul pas
spre dezordinea moral e greu. Restul vine de la sine, din inerie sau din obligaii
care se atrag unele pe celelalte. lata de ce minciuna, mai grav dect o sinucidere,
este o mutilare, o alunecare spre disoluie. Umanitatea nu poate ns trai din
ignorarea propriilor ei legi. Condiia ei naturala este lumina i adevrul, stari
dramatice dar obligatorii, i care, dac nu sfresc ntotdeauna prin a-i impune
drepturile, n orice caz, se fac simite ca nite nevoi irevocabile, ca nite aspiraii
regenerato are.
Aceste idei nobile care strbat drama lui Tolstoi, Puterea ntunericului, regia
a urmrit s le imprime spectacolului de pe scena din Giuleti.
Examenul caietului de regie, al repetiiilor i apoi al spectacolului arata c
tnrul regizor Mihai Dimiu se distinge printr-un cu totul remarcabil spirit ana-
litic. El a lucrat fiecare scena cu minuiozitate, sensibil la orice detaliu gritor,
\ * Data premierei : 25 februarie 1961. Regia : Mihai Dimiu. Decoruri-costume : Sanda Mu-
atescu. Distribuita : Ernest Maftel i Stelian Mihilescu (Piotr) ; Dody Caian-Rusu (Anisia) :
Corina Constantinescu (Akulina) ; Atena Zaliarjade (Aniutka) /Colea Rutu (Nikita) ; t. Mihilescu-
Bila (Akim) ; Nelly Nicolau-tenescu (Matriona) ; Eugenia Bdulescu (Marina) ; N. N. Matei
(Mitrici) ; Jeny Oancea (Cumtra) ; Elvira Manolescu (Vecina) ; Sevasta Panaitescu (Marta) ;
Minel Klepper (Peitorul) ; Al. Cacchi (Brbatul Marinei) ; Geta Enacovici-Rutu (O fat) ;
Lul7a Derderian-Marcoci (A doua fata) ; Mircea Gheorghiu (Vtelul) ; Gratiela Constantiniu
(diser) ; Eugen Ionescu (Starostele) ; Tnase Gavril (Vizitiul) : Petre L mrentiu (Nunul) : R. Br-
descu (Femeia din tind).

77
www.cimec.ro
Atena Zaharlade (Aniutka)

atent la tot ceea ce ar putea spari fora de expresie a unui moment. Dac lum
n seam c el a avut misdnea realizrii unei vaste orchestraii umane, trebuind
s apeleze la interpreti care, n cea mai mare parte, se ilustrau n comdie, i
s-i utlizeze la maximum, i dac nu omitem c el a fost obligat de pies s
restituie detaliat motivrile dramatice aie comportarii personajelor, nelegem
foarte bine de ce a mbriat acest drum. Ctigurile pe care le-a obinut specta-
colul prin analiza lent, struitoare, a erodlor, snt mari, desi nu lipsite de ne-
ajunsuri. n adevr, dorina regizorului de a cuprinde imperceptibil publicul n
jocul dramei ni se pare duntoare. El trebuia s ridice, printr-o miscare mai
decisa, ntmplarile piesei pe un promontoriu de semniiicaii artistice care s
nghee hohotele de rs cu care o parte a spectatorilor pot ntmpina unele scene.
Din cea dinti clip trebuia s avem n fa o umanitate jignit, care cauta
disperata o ieire din cercul infernal al mizeriei i al umilinei i n care
opresiunea a exasprt la maximum nevoia unei altfel de vieti. De la ridicarea
cortined, trebuia s asistm, copleiti, la o tragedie ale cared sumbre culori le sub-
liniaz la un poi al piesei nevinovtia unui copil, cutremurat de faptele al
cror martor involuntar este, si la cellalt poi revolta neputincioas a unui
btrn care i-a pstrat intact puritatea inimii. De asemenea, un mai mare efort
de sintez 1-ar fi mpiedicat pe regizor s-i mpart personajele n bune i rel
(asa cum redese explicit din tabloul final), rrnnnd fidel ideii sale, i anume,
c avem de-a face cu un univers al ntunericului. Intruct aceast idee 1-a urmrit
pe regizor de la nceput i tot timpul repetiiilor, regretm cu att mai mult insu-
ficienta ei valorificare n spectacol.

78
www.cimec.ro
Colea Rutu (Nikita) si Eugenia
Bdulescu (Marina)

Colea Rutu (Nikita), Corina Con.


stantinescu (Akullna) i t. Mlhil-
lescu-Briila (Akim)

t. Mihailescu-Brlla (Akini)
www.cimec.ro
De-a lungul repetiiilor, regizorul a susinut ca durerea individuala s se
proiecteze pe fondul suferinei generale a lumii ariste i s apar ca un efect
al acesteia. De altfel, nc de la zea dinti discuie cu interpreii, el le-a cerut s
evoce caracteristicdle unei societi profund injuste, n care roiesc lcomiile i
intrigile, iar sufletele oamenilor tdnd s devin un vi espar de porniri abjecte. i
le-a atras atenia actorilor c, atunci cnd cortina cade pe ultimul act, impresia
cu care spectatorii pleac, s nu fie aceea c suferina are puterea de a nla i
a purifica pe oni. Ceea ce trebuie reinut din destinul lui Niki ta. nu este, n ni ci
un caz, patosul evanghelic al nvierii morale, eu un cuvnt, tema pravoslavnic
a piesei. In succesiunea de nfruntri, pe care drama le cheam i le provoac,
publicul trebuie s descifreze mobilurile josnice, ambiiile meschine, propuse de
lumea arist, i s descopere temeiiile ei viciate i coruptoare.
Dac ideile pe care spectacolul trebuia s le pun n lumina au fost clare
regizorului, mijloacele menite sa le sensibilizeze au volut pe parcurs. A existt
la nceputul repetiiilor tendina de a sublinia sensurile piesei, de a reliefa dra-
matismul situaiilor prin factori exteriori. Aa, de pild, n actul II, cnd Piotr
moare, regizorul voia s fac s se aud stoluri de psri slbatice care spintec
vzduhul. Incepnd din actul III, o pendul, adusa de Nikita de la ora, s mistuie
tcerea i s anune apropierea iremediabil a deznodmntului ; n actul IV, cnd
se svrete eel de-al doilea omor, un huhurez s tipe amenintor. n actul V,
atmosfera ncrcat s se materializeze fizic ntr-o furtun cu tunete i trsnete.
Nu-1 putem dect felicita pe regizor c a renunat la toate aceste simboluri naive.
Menionam mai nainte c dificulti nsemnate au fost ridicate regizorului,
de problema distribuiei. Eie au aprut din plin la repetiii. Doi dintre interpreii
principali ai piesei (Nelly Nicolau-tefnescu i t. Mihilescu-Brila) jucaser
aproape totdeauna comdie i veneau la acest spectacol cu nelinitea fireasc a
aceluia ce trece de la registrul comic la registrul tragic ; al treilea actor de seam
al piesei (Colea Rutu) intuia perfect atmosfera piesei i toemai de aceea avea
sentimentul pgubitor c poate face lesne acordul cu rolul su ; n fine, actori
tineri (ca Atena Zahariade), sau chiar cu experien (Dody Caian-Rusu) se aflau
pentru ntia oar n faa unei parti turi att de grle. Pentru ca s nving timi-
ditile unora, ori sigurana excesiv a altora, pentru ca s omogenizeze echipa
i s-i insufle sentimentul cumptat al rspunderii artistice, regizorul a depus
multe eforturi.
El a stimult iniiativele actorilor, aplaudndu-le. Bunoar, la un moment
dat, Colea Rutu, nelegnd o dorin abia exprimat a regizorului, a prins, n
cunoscuta scena a ngroprii pruncului, s trasc hrleul pe scena, ntr-un chip
care arata foarte bine ct de greu i vine s intre n cea de-a doua crim. n
spectacol, detaliul acesta nu trece fr consecine.
Ct privete indicaiile prin care regizorul a inut s sprijine interpretarea,
eie au fost nu o data dintre cele mai sugestive. Spre exemplu, Mihai Dimiu 1-a
ndemnat pe Ernest Maftei (Piotr) ca, n clipa n care iese la fereastr, s se
lipeasc de ghirlanda ofilit care o ncadreaz, astfel nct s se fac una cu planta
vetejit i bolnav. i i-a sugerat s transmita unele din micrile lui sufleteti
prin felul cum se propteste n baston sau nscrie pe podea Unii (vezi scena per-
fectrii tranzaciei ntre Piotr i Akim). Pe interpreta Matrionei a sftuit-o s se
exprime mult prin jocul minilor. (In actul I, aceleai degete care silabilesc mari
i evlavioase cruci, s trdeze, cteva momente mai trziu, i rapacitatea i cru-
zimea.) Trebuie spus c interpreii au fost n general receptivi, dar cine a excelat
n aceast privin, prin iuelea i fineea cu care a surprins i a realizat inten
tine regizorului, a fost mai ales interpreta Aniutki (Atena Zahariade). Ea a gsit
numeroase nuane pentru a particulariza treptele spaimei. Felul cum fuge prin
scena, cum se zvrcolete pe lavi, cum se ascunde pe cuptor, toate snt fericite
concretizri ale indicaiilor regizorului. Cu interpreii cu care nu reuea s comu-
nice la primele repetiii, Mihai Dimiu a avut cteva ntlniri fertile. In adevr, la
nceput, N. N. Matei i spunea rolul (Mitrici) cu o lips de intonaie n glas care
se resimea cu att mai neplcut, cu ct, n primul rind, mldierea glasului trebuia
s tlmceasc scurta plpiere a unei flcri omeneti n acest fost subofiter abru-
tizat de alcool i bti. n spectacol, interpretul i rostete acum rolul cu nuane
n voce, iar n vibratale ei citi m tresrirea rapida, spasmul de o clip al unei
contiine care recade n vechiul ei ntuneric.
Tot timpul repetiiilor, regizorul a cutat s gseasc amnuntele scenice apte
sa reprezinte o valoare simbolica. i adesea, le-a gsit. De exemplu, n finalul

80
www.cimec.ro
actului III, exista un moment cnd Nikita simte cum viaa pe care o duce i ncarc
fiina cu un val de ml i-1 trage la fund. (Of, mi-e tare urt, tare mi-e urt".) Aku-
lina, care pregtise ceaiul, este i ea copleit de umbre i uit s opreasc apa
ce se revars din samovar, sub tulburea lumina a unei avarii sufleteti irepa-
rabile i a unei ruine morale care-i cheam inevitabil consecinele. Este acum
pe scen o tristee care nu ine de cuvinte i un sentiment al sfritului, al dezo-
lrii, care vine de departe i se duce departe.
***
Munca minuioas, ndelung, a echipei Teatrului Muncitoresc C.F.R. a dus
la realizarea unui spectacol care surprinde, nu att prin noutatea viziunii regizo-
rale, ct prin profunzimea ei. Drama se urnete pe ndelete din confuzia ntune-
ricului (i aici e lacuna despre care am vorbit din capul locului), prinde s evo-
lueze ncet dar implacabil i, n cele din urm, ne rupe din plasa de idei i senti-
mente cu care am intrat n sala, ducndu-ne n pragul unor emoii vii, neateptate.
Credem c impresia deosebit pe care o culege publicul din spectacolul de la
Giuleti pleac mai cu seam de la faptul c regizorul a situt eroii n timp, adic
n legturile lor cu ceilali i n schimbrile lor proprii. Nici unul din eroii piesei
nu e legat, in concepia spectacolului, de o forma psihologic fix, nchegat i
stabil. Sufletul lor e terenul unei lupte continue, ei au de fiecare data posibili-
tatea s abandoneze drumul in care s-au angajat, dar, expui de ntunericul ge
neral cderilor celor mai adnci, nu fac dect s se afunde fr scpare.
Actorii i-au zugrvit persona]eie cu art a diferenierii individualitilor i
cu tiin a motivelor antagonice care lucreaz ntr-un suflet omenesc.
In rolul Matrionei, Nelly Nicolau-tefnescu a imprimat persona] ului per-
versitatea lui moral, cruzimea i disimularea care-1 caracterizeaz. A fcut foarte
bine c nu a desenat-o pe Matriona ca pe un personaj patologie, pentru care
crima este o vocaie, dup cum se cuvine apreciat faptul c a tiut s sugereze,
far s insiste, elurile pe care le urmrete, dezvluind n primul rnd monstruo-
zitatea drumului pe care i 1-a ales pentru a ncropi fericirea fiului ei. Totui,
ceea ce e demonic n Matriona apare prea puin, umbrit de imaginea uned cumetre
oarecare de ar. Evoluia eroinei, de la aparenta blndee i nelegere la insi-
dioasa atare la asasinat, de la umilina slugarnic la tiranica autoritate, a fost
reconstituit n linii dare. S ne-o amintim n actul I, pierdut de evlavie n
faa icoanelor, micndu-se cu pai feriti, i apoi in actul II mpresurind-o nv-
luitoare pe Anisia, sau n actele III i IV, trecnd de la un persona] la cellalt
cu aerul dominator i sigur al unui stpn i al unui inspirator funest
Pe Nikita, Colea Rutu 1-a jucat cu nelegere, marcnd etapele prbuirii.
Reinem scena n care tnrul uuratic jurind mincinos i descoper n
primul rnd lui o latur necunoscut i infinit mai grava dect micimea sufle-
teasc, lsndu-ne s ntrevedem un om fr o ax moral i din care viaa va
putea face orice. S evidentiem apoi scenele din actul V, cnd Nikita torturt
de amintiri i privind n urm drumul parcurs, i resimte existena ca pe un
pustiu rsplndind o lumina de cenu. Aceste scene, Colea Rutu le-a interprtt
cu o oboseal a glasului, cu o istovire in gesturi i, in acelai timp, cu o nelinite
n priviri, cu totul remarcabile.
Dody Caian-Rusu, n rolul Anisiei, a fost o femeie ptima, aprig, i care,
sub impulsurile crnii, a pierdut crma vieii. Pcat c jocul ei a fost ns adesea
exterior.
In Piotr, Ernest Maftei a realizat un culac zgrcit, lacom, mcinat de boal,
mbtrnit nainte de vreme, care nelege mai multe dect spune. Am desprins
momentul n care, rezemat de scar, priveste cu sentimentul iremediabilului
lumea, lundu-i rmas bun de la casa, de la curte, de la soare, i am gsit foarte
potrivit i de efect glasul hrit, spart, cu care-i spune replicile.
N. N. Matei a avut o evoluie fericit. De la dibuirile i incertitudinile mani
festate n timpul repetiiilor, a trecut la o nuanat stpnire a rolului. Iat-1, de
pild, n scena n care se aaz pe scaunul lui Piotr, dar simind privirea Anisiei,
se ridica vinovat i terge lemnul cu mneca hainei, sau, iat-1 trezindu-se din
somn, brusc, buimac, ca la o alarm militar.
Pe Akulina, Corina Constantinescu a interpretat-o ca pe o fata mrginit s
care, sub dragostea lui Nikita, nflorete. Fiina oropsit, tnjind dup soul mamei
ei vitreg, devine, cnd acesta i ntoarce iubirea, o femeie str&lucitoare (vezi scena
cnd Akulina se ntoarce de la ora cu Nikita i-i scutur cu aere de domni
cismuliele), iar mai trziu, cnd e silit s se mrite cu un om pe care nu-1

6 Teatrul nr. 4 SI
www.cimec.ro
poate suferi, o femeie nvins, dobort, care a presimit de mult c acesta i va fi
destinul (vezi finalul actului I : Aa o s m nenoroceti i pe mine... Cine ce
eti !").
Eugenia Bdulescu a jucat-o pe Marina cu sensibilitate, compunndu-i un
cap tragic, cu ochi care fixeaz din cearcne grele sfritul singurei ei iubiri i
nceputul unui calvar.
Surpriza spectacolului ne-au oferit-o Mihilescu-Brila i Atena Zahariade.
t. Mihilescu-Brila i-a gsit relativ trziu sigurana, i anume, n clipa n care
odat cu ultimele repetiii a jucat cu masc. Din acea clip nainte, Akim
a devenit o personalitate proeminent a piesei, un om de mare omenie, chinuit de
lcomia, de avariia, de violenta celorlali, convins c suferina nnobileaz, iar
n fiecare fptur dinuiete suficient putere pentru a renaste moral. Nu-i putem
uita glasul schellit, cnd i cere lui Piotr ajutor, izbucnirea ca o flacr din
casa lui Nikita, i senintatea limpede, fericit, cu care ascult teribila spove-
danie a fiului su.
Prin Aniutka, aceast ntruchipare a limpezimii i gingiei, Atena Zaha
riade ne-a deschis cu naturalee dar i cu adncime, o fereastr spre o contiin
de copil. Este n jocul ei un sentiment de mirare solemn, infiorata, n faa oame-
nilor i a faptelor, care ne d senzaia de a descoperi pentru prima oar, odat
cu fetia naiv, veselia, dragostea, boala, moartea.
Restul ansamblului (Jeni Oancea, Minel Klepper, Geta Enacovici-Rutu, Luiza
Derderian-Marcoci) a servit pe ct a putut mai bine, spectacolul.
Puterea ntunericului se joac la Giuleti pe o scena inclinata i aceast
hotrre se justific mai curnd prin motive de ordin tehnic (acustica, nlimea
actorilor etc.) dect prin motive de ordin artistic. Pe acest podium inclint, deco-
rurile Sandei Muatescu au oferit un cadru potrivit de micare, dar nu mai mult
dect att. (Merita ns o meniune spedala decorul final, care impune prin senzaia
de largirne, de spaiu.)
Ct privete efectele de lumina la care a aspirt regizorul, eie nu au dat
roade, probabil, n primul rnd, din pricina instalaiei electrice. Tranziiile snt
brute. Trecem de la zi la amurg, i de la amurg la noapte, cu o iuteal pe care
nici convenia n-o absolv. Mai reuite snt luminile ct timp eie nu se schimb
(vezi fasciculul de rou nsngerat care-i cuprinde n actul I pe Nikita i pe Aniutka).
***
.. .Aadar, un regizor tnr, nzestrat cu superioare nsuiri, s-a ncumetat s
pun n scena o pies care cere maturitate de gndire, experiena teatrului i a
vieii. j
i putem reproa multe n spectacolul pe care 1-a realizat. Dar mai nainte
trebuie s elogiem ndrzneala creatoare, darurile de analist, minuiozitatea cu
care ptrunde n zonele obscure ale psihologiilor i mai cu seam, hotrrea de
a merge pe firul ideilor principale ale unei opere dramatice. Dac nu uitm c
aceast opera poart semntura lui Tolstoi i dac nu uitm s reamintim ct de
complicate snt cile de accs spre inima ei, atunci ncercarea tnrului regizor se
ncadreaz de la sine n rndul acelor initiative care cinstesc un talent i dau
msura nzuinelor sale artistice.
B. Elvin
www.cimec.ro
Cronica
TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI" DIN IAI

ANNA KARENINA", DRAMATIZARE DE N. D. VOLKOV,


DUP ROMANUL LUI LEV TOLSTOI

Data premiere! : 28 decembrie 1960. Regia : Nic. Moldovanu. Decoruri : Mircea Marosin.
Costume : Doris Jurgea. Distribuia : Carmen Barbu (Anna Karenina) ; George Popovici (Ka-
renin) ; Ion Schimbischi (Vronski) ; Margareta Pogonat (Soia ambasadorului) ; Saul Tailer
(Diplomatul) ; Lidia Persofschi (Doamna de onoare) ; Adina Popa (Betsy) ; Aurora Ardeleanu
(O prieten a Annei) ; Dorin Varga (Fukievici) ; Const. Dinulescu (Un invitt) ; Simona Ni-
culescu (O doamn) ; Al. Blehan (Kord) ; Petric Manea (Grjdarul) ; Vladimir Jairscu
(Aleksandr Vronski) ; Ion Buraga (Generalul) ; Const. Sava (Generalul cel nalt) ; Const. Pro.
topopescu (Colonelul) ; Ion Lascar (Stiva) ; Virgiliu Costin (Un ofier) ; Milut Gheorghiu
(Avocatul) ; Virginia Carabin Raiciu (Dolly) ; Aglaia Vasiliu (Moaa) ; Nicolae Venia (Br-
batul crunt) ; Remus Ionacu (Prinul) ; Boris Olinescu (ambelanul) ; Emilian Popescu
(Un curtean) ; Vasile Kacinschi (Altea Sa) ; Florica Damian (Contesa Lidia Ivanovna) ;
Eugenia Nedelcu (Vasia) ; Anny Braeschi (Contesa Vronskaia) ; Mrioara Davidoglu (Karta-
sova) ; Nicolae ub (Kapitonci) ; Mihai Cazac (Portarul cel tnr) ; Mihai Grosariu (Kornei) ;
Ileana Tarnavschi (Ddaca) ; Rodica Popescu (Serioja) ; Nicolae Modval (Lacheul) ; Georgeta
Fieraru (Aniuka).

Teatrul National din Iai a inscris Folosind o gam cromatica limitata


n repertoriul su o dramatizare dup la negru i alb, care anun tragis-
romanul Anna Karenina", eu inten- mul ntmplrilor, o draperie sobr,
ia de a valorifica ntr-o lumina nou, un fundal pe care se proiecteaz ima-
opus vechilor interpretri, coninutul gini menite s fixeze locul aciunii,
de idei al binecunoscutei opere. elemente putine i bine alese care
Simplificndu-i sensurile, reducnd-o mobileaz scena, in sfrit, o admi-
la proporiile meschine ale unei dra rabil perdea pe care snt aplicate
me pasionale, fr implicaii sociale, chipuri din lumea eroilor lui Tolstoi,
vechile dramatizri denaturau coni- Mircea Marosin a realizat un decor
nutul romanului. Dimpotriv, drama- stilizat, functional, care slujete suc-
tizarea lui N. D. Volkov n curg- cesiunii rapide a scurtelor i nume-
toarea traducere romneasc datorit roaselor tablouri.
lui Al. Philippide i Tatianei Berin- Fericita realizare a scenografiei
dei explic drama eroinei tolsto- spectacolului putea s naripeze re
iene n lumina inteniilor romanului, gia, s o stimuleze, ndemnnd-o, la
dnd ntmplrilor motivarea lor so- rndul ei, la rezolvri curajoase
cial, raportnd destinul Annei Kare care s exploateze soluiile oferite
nina la cauzele adnci, istorico-so- i, in primul rnd, la interpretarea
ciale. foarte contemporan a sensurilor pro-
Opiunea pentru aceast dramati funde ale evolutiei Annei Karenina.
zare, ca i transpunerea ei ntr-un Era de ateptat ca regizorul N. Mol
spectacol preocupat de valorificarea dovanu s struie asupra acelor mo-
unor accente contemporane puneau mente care motiveaz nstrinarea
n fata colectivului ieean sarcina di- Annei de Karenin i de lumea lui
ficil a abordrii unor solutii de ma aristocratica, subliniind insistent o-
xima eficient artistica. Fr ndo- poziia de nempcat dintre aceast
ial, un merit deosebit n spectacol lume a aparenelor i minciunii pe
revine scenografului Mircea Marosin, de o parte, i integritatea moral a
care a gsit rezolvri ingenioase in eroinei, pe de alta parte. Explicaia
crearea unui cadru corespunztor op- dramei Kareninei trebuia cutat nu
timei desfurri a actiunii. pur i simplu in firea ei, ci in ra-
www.cimec.ro
portul dintre firea ei i mprejurrile fa de drama Annei, dar foarte a-
concret-sociale care nasc reacia fi- tent la glasul opiniei publie", preo-
reasc a ndeprtrii Annei de lu- cupat s menin aparenele unei per-
mea creia, pn la un punct, i a- fecte moraliti i armonii conjugale.
parinuse. Iubirea ei pentru Vronski Stpn pe mijloacele sale, el a dez-
ar fi cptat sensul mai amplu, mai vluit treptat fizionomia moral a lui
profund, al mplinirii unei vitale ce- Karenin, nfindu-1 cinic pina la
rine de frumos, de pur, de moral. cruzime, pedant i sec.
Din pacate, regizorul a tratat prea cu Ion Schimbischi a fost vizibil stn-
uurin rezolvarea acestei problme jenit de rol i a creat un Vronski
hotrtoare pentru reuita spectacolu- greoi, stngaci i lipsit de caldura.
lui. Ion Lascar a dat relief i culoare
Tabloul din saloanele Tverskaei, de umilitului Stiva Oblonski, completnd
pild, care oferea o prima i gri- personajul vitregit de drama tizare,
toare confruntare a Kareninei cu u- cu date desprinse din roman. Milu
niversul meschin i frivol att de Gheorghiu a creat un avocat viclean
strain ei, sau tablourile de la opera i slugarnic. Mrioara Davidoglu n
i de pe hipodrom, n care societatea Kartasova a fost plin de pitoresc.
nobilimii ruse este prezentat in toat Contribuii preioase in roluri episo
falsitatea, convenionalismul i bru- di ce au adus Anny Braeschi (contesa
talitatea ei cinica, n-au cptat n Vronskaia), Nicolae ub (Kapitonci).
spectacol semnificaia cuvenit, ci au Trebuie sublimata prezena tinerilor
constituit prilejul unor gratuite str- in acest spectacol, lor aparinndu-le
danii de a mica abil grupuri de per un mult rvnit aer de prospeime i
sona je. Prizonier al unei dorine ne- vigoare. Menionm pe Adina Popa,
justificate de a mbogi copios spec- dezinvolt in Betsy Tverskaia, pe
tacolul, N. Moldovanu s-a strduit Margareta Pogonat, distinse in Soia
obositor de mult s pun n practic ambasadorului, pe Ileana Tarnavschi,
tot ce experiena lui i oferea, i a care a realizat o frumoas compozi-
omis s mai urmreasc evoluia tra ie in scurta apariie a Ddacei, in
gica a Kareninei, deci afirmarea lim- sfrit, pe Rodica Popescu in travesti,
pede a mesajului ideologie al dramei ntruchipnd cu farmec i gingie pe
tolstoiene. Serioja.
E adevrat c la aceasta a contri Spectacolul Naionalului ieean avea
b u in bun msur i protagonista, i obligaia, i condiiile, s fie un
care, prea atent la reaciile tempe- spectacol foarte bun. N-a fost. In
ramentale ale Kareninei, a mutat ac gal i contradictoriu, cu unele m
centui de pe motivarea faptelor i rite pentru a nu dezamgi total, dar
atitudinii eroinei sale, nspre o mo i cu destule lipsuri pentru a nu sa-
notona zbatere luntric, fr nce- tisface, spectacolul are neaprat ne-
put i fr sfrit... Anna Karenina, voie de o primenire curajoas a dis-
in interpretarea actriei Carmen Bar tribuiei, de o mai atent preocupare
bu, este doar o srman femeie care pentru valorificarea de pe poziii
nu-i poate realiza visul de aragoste, contemporane a semnificaiilor ideo-
i nu eroina care nfrunt falsele rn- logice ale opered tolstoiene. Numai
duieli morale ale societii timpului aa i va justifica meninerea in re-
su, aa cum a vrut-o Lev Tolstoi. pertoriul unui teatru cruia tradiia
In contrast cu interpr*tarea data i prestigiul i impun exigene deo-
Annei, artistul emerit George Po- sebite.
povici a conceput i realizat un Ka-
renin rece i stpnit, nenelegtor Virgil Munteanu

TEATRUL MUNICIPAL

REGELE SI CINELE" DE SPIROS MELLAS

Data premierei : 16 februarie 1961. Regia : Dinu Negreanu. Decoruri i costume :


fclena Foru.
Distribuia : George Mrutz (Diogene) ; V. Ronea (Xeniadis) ; Dumitru Furdui (Likias) ;
George Carabin (Alexandru) ; Jean E'eder (Aristipos) ; * Benedict Dabija (Elandros) ; Mihai

84
www.cimec.ro
Scena din actul I

Mereu (Paznicul) ; Nae tefnescu (Ermantipos) ; Marius Pepino (Hermes) ; Dorin Dron
(Cra.n.cul); Emil Giuar, (Androdamas) ; Chirit Misail (Dracondidis) ; Paul Nestorescu (Nau
n f > . : ^ ' C e a * C J F o r v a s ) : T r a i a n P e t r u t (Crateros) ; Ion Teodorescu (Alkidas) ; Geo
Dimitnu (Misicratis) ; Toma Paraschivescu (Leukon) ; George Hiescu (Kleofondas) ; Alex Mar-
tinescu (Nicoreti) ; Vasile Boghit (Stilpon) ; Gh. Iorgulescu (Difilos) ; Paul Sbrentea (Pi-
sandros) ; Geo Dimitriu, Mircea Gogan, Gh. Petreanu (Epidis) ; Geta Mrutz (Praxiteea)
Evelyne Gruia (Herpilida) ; Lucia Cristian (Laida) ; Mihaela Juvara (Timanti) ; Jeanine Elefteresw
r ' p ! ' ; ^ e f t , i c e B i e ^ a Kavassi (Feodoti) ; Cornelia Lazr Turian (Sotia lui Kleofondas) ; Ileana
Mindnl (Sclava I) ; Cici Manoliu (Sclava II) ; Isabela Gabor (Febe) ; Rodica Suciu (Dioni)
Flavia Burei (Favorita lui Alexandru) ; Virginica Popescu (Favorita lui Ermantipos) ; Coca Biami
(Curtezana I) ; Maria Marselos (Curtezana II) ; Doina Mavrodin (O prizonier) ; Ion Lazr
(Clientul I) ; Minai Voican (CHentul II).

De numele cademicianuiui pirs gst de prietenie i pretuire acordat


Mellas se leag n amintirea specta- unei proeminente figuri culturale. In
torilor romni, una din marile creaii acest sens, iniiativa Teatrului Muni
ale regretatului V. Maximilian, inter- cipal e binevenit pe linia apropierii
pretul titular al comediei care a i- i cunoaterii personalitilor progre-
nut afiul" ani de zile : Papa se lus- siste ale culturii i artei din tarile
truiete. balcanice, un omagiu adus unui dis-
Fervent prieten al poporului nostru, tins reprezentant al acestei culturi,
membru conductor al Asociaiei de unui militant pentru prietenia dintre
prietenie Grecia-Romn, Spiros Mel popoare.
las e unul din cei mai vrstnici dra- Ideea folosirii metaforei teatrului
maturgi contemporani, cu un nume elen personajele tragediei antice
cunoscut dinc'.uo de hotarele patriei mprumutate ca simboluri contempo-
sale. Reprezentarea comediei Regele rane pentru a acoperi cu vluri,
fi cinele vine astfel ca un firesc intenionat transparente, aluziile ac-

www.cimec.ro
tuale nu e nou (pornind de la ope- didat liberal" la guvernmnt din
retele lui Offenbach pn la piesele Kentucky sau Arizona ; Crainicul"
eu suport filozofic aie lui Giraudoux are limbajul unui reporter de la un
sau Camus). O foloseste de asta data ziar de scandal etc. Aluziile contem
i Spiros Mellas ! Eroul comediei sale porane, corespondenele directe pe
e filozoful cinic, popularul i semile- care spectatorul le face cu stari de
gendarul Diogene. lucruri din tarile supuse ajutorului"
Diogene din Sinope" (sfritul se- american dau valoare de pamflet po
colului V nceputul secolului IV litic acestei piese, traduse cu spirit
.e.n.), cum l numete istoria filozo- de Dimos Rendis i Al. Mirodan.
fiei, e urmaul lui Anthistene pe linia Sarcina regiei (Dinu Negreanu) nu
scolii cinice, coal antiplatonian, a fost uoar, innd seam de cele
senzorial, plednd pentru un ideal dou planuri ale textului ce se cereau
moral lgat de imparialitate, de in- a fi subliniate : epoca i aluzia ac-
diferen fa de bogie, glorie, o- tual. Regizorul a urmrit n primul
noare, cuprinznd protestul sracilor rnd evidentierea aluziei contempo-
n fata huzurului i desfrului celor rane, cutnd ca prin jocul actorilor,
bogai. decor i muzic, s sugereze ct mai
plastic aceasta. Un stil nc mai pre
Diogene, renumit prin modalitatea cis i mai unitar, o mai mare sobrie-
sa cu totul originala de via, dli tate de mijloace de expresie, o co
brt primitiva, i care se afla pe o municare i mai contemporan a
poziie retrograda de gndire, respin- unor aciuni anacronice ar fi fost
gnd i negnd cuceririle culturii, ple evident n ctigul spectacolului.
dnd pentru ntoarcerea la viaa Cu un ton cald i patetic, Gh. M-
naturala", are n pies rolul unui de- rutz ar fi trebuit s sublinieze i
mascator, al unui acuzator al socie- mai mult umorul eroului su, Dio
tii din Corint, al moravurilor aces- gene. Inteligent, cu o adres" pre
teia, al demagogici politice i mora- cisa n aluzia nchis n replica, Xe
lei sale n descompunere, el fiind re- niadis, interprtt de V. Ronea, a fost
zonerul lucid al textului dramatic. una din cele mai complexe compo-
Piesa lui Spiros Mellas e de fapt ziii ale spectacolului.
o imagine travestita a lumii capita Excelent, o compoziie sporadica,
liste contemporane, nvemntat n punctat de un sugestiv joc plastic
tog i coturni, i, totodat, o pledoa- al interpretului : Mihai Mereut
rie pentru umanism, pentru libertate paznicul.
i demnitate. Situaiile dramatice snt Decorurile i costumele Elenei For-
concepute eu violen, grotesc, alu- tu, muzica de scena i dansurile s-au
ziile snt deseori picante, replica e strduit s realizeze metafora con-
direct. Alexandru Makedon apare temporan a unui text populat de
n ipostaza conductorului unui stat eroi antici.
imperialist ; bogtaul Xeniadis pro-
cedeaz la alegeri asemenea unui can- Al. Popovici

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL C. TANASE"

CONCERT-EXPRES" DE SADI RUDEANU


SI HORIA ERBNESCU

Sadi Rudeanu e un tnr umorist Textul de legatura" e ns firav, e-


de talent, de aceea prezena sa la es xist scene de slab calitate (gelozia
trada e de bun augur. Personalitatea sotiei care nu-i las sotul s mnn-
sa e prezent i n acest spectacol : ce), aitele cu un haz palid (cupletul
o acuratee evidente a textului, flui- sportiv, pozitiv, spus de Zizi Serban),
ditate, multe poante" de bun gust, sau care solicita un rs ieftin" (un
o anume gradaie dramatic etc.. (Mo- dialog ntre doi martieni, care incep
mentul dialogului cu contrabasul are fiecare cuvnt cu litera m", de pild:
un haz autentic, scena cu alegerile momniori mi momnioare", n loc
de odinioar e i ea de efect...) de domniori i domnioare").

86
www.cimec.ro
Pcat c textul e din aceast pri- neasimilat organic, a muzicii italie-
cin limitt, pcat c noii colaboratori ne" (George Bunea, Aida Moga). Din
ai estradei nu-i desfac mai larg, tre ei, tnrul interpret Mihai Kings-
mai curajos, aripile imaginaiei, ale burg e in evident progres vocal ; Do
fanteziei, n faa vieii cu aspectele rina Draghici nuaneaz cald, are o
ei multiple, cu variatele ei contradic-
ii, care ofer nenumrate subiecte bun diciune ; din pacate, e suprali-
de inspiraie. citat n scenele de umor, crora le
Regizorul N. Frunzetti a mbrcat" face fa cu aceeai maniera care, e
concertul n haine estradistice vii, co drept, fcuse succesul cupletului Ma-
lorate, cu un joe inspirt de noie", dar care devine incolora prin
cortine interioare ce au pus n valoare repetare.
compartimentele orchestrei, dar n Teatrul de satira ar trebui s de
schimb, nu a fcut prea mult pentru
prezena scenica" a interpreilor, vina un laborator viu de creaie, n
care au jucat clasic" (ceea ce la es care, de pild, Roxana Matei i-ar
trada e sinonim cu dsuet), cu gesturi putea corija diciunea, iar George
i argumente" n micri pe care le Bunea s nvee s aib o inut
poi ghici dinainte. demn n scena, eUminnd atitudinile
Horia erbnescu ramine unul din ridicole.
cele mai autentice talente ale specta- Cuplul de dansatori (S.O.S. pentru
colului de estrada, fin, sensibil (atunci fantezia coregrafic !) Sandu Feyer i
cnd vrea i nu trage" la public), ex- Silvia Surdu face tot mai greu fa
presiv (a realizat o excepional mas- (greoi, neexpresiv), dansului modem.
c de lutar) ; pe secondantul su, Viu, frumos colort a fost deco-
Radu Zaharescu, 1-am dori ceva mai rul lui Puiu Ganea.
personal i mai puin inclint s so Secretariatul literar al Teatrului
licite favorul" publicului. C. Tnase" i-a vdit din nou per-
Cntreii ? Cei mai multi dintre ei sonalitatea" : absenta total a progra-
se afl sub influena suprtoare, melor de sala.

TEATRUL EVREIESC DE STAT DIN BUCURESTI

CIRI-BIRI-BOM" DE AUREL STORIN, I. BERCOVICI


SI M. COHN
Ciri-biri-bom e eel mai recent spec dauna aciunii comice, propriu-zise,
tacol de estrada al Teatrului Evreiesc vii, moderne, fulgertoare. Nici partea
de Stat din Bucureti. Autorii (Aurei muzical nu a fost ntotdeauna inspi
Storin, I. Bercovici i M. Cohn) au rata, iar cea coregrafic las de dorit.
realizat un caleidoscop artistic-mu- Regia lui M. Sekler, serioas, a-
zical, cu unele imagini luminoase tent la nuane i la compoziiile ac-
{am recunoscut talentul tnrului poet toriceti, a fost, din pacate, uneori
Aurei Storin), cu unele scene cornice prea... serioas, cnd a fost vorba de
prin aducerea n scena a tradiio- umor. Merita ns relevt faptul c
nalelor persona je ale lui alom Ale- cei mai valorosi interpreti ai teatru
hem, care au comentat cu un haz lui actori care detin roluri de
suculent evenimente cotidiene. Fruc- frunte n repertoriul clasic i contem-
poran i-au dat concursul n acest
tificarea umorului popular, a folclo- spectacol, unii dintre ei reuind crea-
rului, ramine un merit de baz al ii remarcabile : Sevilla Pastor, Isac
acestui spectacol. Havis i tnra actrit Erika Bene.
Spectacolul are ns un defect ca
pital : abundena de verbiaj, in Al. P.

www.cimec.ro
Varafuni grafee pe o tema de Akmov

In Literaturnaia Gazeta" nr. 32 din 14 martie 1961, a


aprut sub semntura cunoscutului regizor sovietic N. Ak
mov, directorul Teatrului de Comdie din Leningrad, un
foileton intitult Reguli de bon ton", care a sugerat dese-
natorului nostru Val Munteanu arjele alturate.
Cititorii i vor da, credem, repede seama c orice
asemnare cu situaii i eroi din viaa noastr teatral este
neintenionat i cu totul ntmpltoare..."

Afind in teatru lo-


zinca : Drum liber ti-
neretului!", e mai bine
s-o pui de-a lungul a-
cestui drum i nu de-a
curmeziul.

js& m&.
Vorbind n numele colectivului tu, ine
minte c lipsa de modestie colectiv nu e
cu nimic mai bun dealt cea personale.

88
www.cimec.ro
Alegtnd citate savante pen-
tru cuvntarea ta, ai grij ca
propriile-i idei s nu con-
trasteze prea puternic cu o-
cestea.

oiseux.

Dac vrei neaprat s ai un


profil, nu uita s-i procuri
mai nti un cap propriu.
Toate ncercrile de a ignora
aceast rgula s-au termint ,-*-1cTT771
cu un eec.

Atunci cnd inteti in adver- Nu-i irosi toate forele cri-


sarii ti, nu te ascunde in spa- ticnd lucrrile colegilor ti.
tele monumentelor de oameni Pstreaz-i aceste forte pen-
celebri. Eie n-au fost ridicale in tru crearea propriilor tale
acest scop. capodopere.

SU
www.cimec.ro
in e ri di an e

zitator de cteva zile al Budapestei


POPAS PRIN TEATRELE revine interpreilor (n primul rnd,
unui actor de mari posibiliti i de
o deosebit inteligen scenica, cum
DIN R. P. UNGAR este Benk Gyula, care 1-a interprtt
pe Prispkin) Eva Schubert El-
zevira Davidovna, Szab Emo
Nu m-a mirat deloc comentariul Oleg Bajan, Sndor Iza Rozalia
amplu pe care 1-a provocat reprezen- Pavlovna, ca i celorlali interpreti
tarea piesei lui Maiakovski, Plonia care au demonstrat o arztoare do-
Poloska", n ungurete pe sce rin de a fi un ansamblu sudat, n-
na Teatrului Vigszinhz (Teatrul de tr-o pies care avea n primul rnd
Comdie) din Budapesta. In general, nevoie de o contiin naintat a
teatrul agitatone, cu scopul lui di colectivului su actoricesc.
rect, voit, de a strni un ecou imediat, Benk Gyula, interpretul lui Pri
duce aproape ntotdeauna la stabili- spkin, a adoptt pentru acest roi o
rea unui colocviu cu sala. atitudine plin de analiz, detaare
Participarea la o discuie pe margi- i concepie contemporan a pro
nea spectacolului pus n scena la blemelor acestui persona j . El a pri-
Vigszinhz de ctre regizorul Ka- vit eu mult spirit critic rolul, propu-
zimir Kroly, a fost, aadar, primul nndu-i prin jocul su, nu att s-1
contact pe care 1-am luat cu viaa mping pe Prispkin spre un ridico!
teatrale din republica vecin. Discu- generator de umor, ct, mai aies, s-1
ia a avut loc la Asociaia ziaritilor, demate, s-1 fac odios spectatoru-
cu participarea nu att numeroas, lui, prin oportnismul lui mic-burghez,
ct mai ales lipsit de timiditate, a prin venalitatea i lipsa de omenie
interpreilor, n frunte cu regizorul pe care le reprezint. i, ntruct a
(care, dac n-ar fi avut dect apriga fost aplaudat de unii furtunos i dez-
dorin de a promova teatrul lui Ma aprobat de alii la fel de furtunos,
iakovski, i tot ar fi mritt s pun nseamn c ceea ce i-a propus, a
n. scena aceast pies). i izbutit sa realizeze. El nu a fost
Prerile erau mprite, i am au- singur pe aceast linie interpretativa,
zit, de la lauda pn la critica se pe care, de bun seam, regizorul
vera, o gam de opinii susinute cu Kazimir Kroly a imprimat-o spec
verv, ascuime i pasiune. tacolului su, ntruct am sesizat a-
Cum spectacolul vzut la Vigszin ceeai poziie la Eva Schubert, care
hz a avut succs, aa cum a reieit a desfurat o adevrat virtuozitate
din dezbateri, nseamn, n primul comico-satirica n conturarea Elzevi-
rnd, c el s-a adresat publicului, 1-a rei Davidovna. Tonul satiric al spec
reinut, i 1-a interesat n mod di tacolului de la Vfgszinhs a fost aju-
rect. Formula scenica, pornind de la tat n mare msur de participarea
ideea unei actualizri, a unei moder- ei. Am vzut-o apod pe aceeai in
nizri a elementelor scenice aie com- terpreta ntr-o pies a lui Kodolnyi,
mediei dell'arte, a avut meritul de a Lacul broatelor, ntr-un roi de in
usura schimbrile la vedere, fiavori- genua dramatic, unde m-a surprins
znd un ritm susinut desfurrii prin folosirea cu multa art a tona-
spectacolului, i de a marca n mod litilor de drama i ingenuitate.
evident, convenia teatral, adic fap- Aceast pies, Lacul broatelor de
tul c se face teatru i nc un tea- Kodolnyi, pe scena aceluiai teatru,
tru improvizat (n sensul abordrii Vigszinhz, prea ns c nu se n-
problemelor celor mai la zi). cadreaz eu totul n stilul pe care l
Fr ndoial c un merit conside- anuna spectacolul maiakovskian
rabil n reuita spectacolului de la (nici ca scenografie i nici ca inter
Vigszinhz spectacol ce se impune pretare). Dramatizarea caci de fapt
de la bun nceput, chiar si unui vi- este o dramatizare aceast pies pe

90
www.cimec.ro
care autorul a extras-o dintr-un ro spectacole ce tratau problme ale vieii
man al su mai vechi a cutat sociale din republica vecin, din ulti-
s explice condiiile i destinili unui mii ani. Unui din eie, Mesajul de
tnr care se ridica, desi destul de Mesterhzi Lajos, cellalt, Cerul era
neorientat, dar cu nflcrare, mpo- plin de nori de Darvas Jzsef. Am-
triva vechii ornduiri, totul petrecn- bele piese snt inspirate din drama-
du-se cu muli ani nainte de cel ticele mprejurri ale perioadei con-
de-al doilea rzboi mondial. trarevoluiei din 1956. Este impresio-
Peste drum de Teatrul de operet nant tonul sincer al ambelor piese,
se afl Teatrul Petfi". Treceam n- ca i luciditatea observaiei fenome-
tr-o sear pe acolo, dup terminarea nelor i tipurilor. Ambele spectacole,
unui spectacol la un alt teatru. Mai montate la Teatrul National din Bu
toat lumea ce ieea de la Petfi" dapesta, au prilejuit colectivului acto-
fredona o anume melodie i consen ricesc de aci unui din colectivele
ta cu multa bun dispoziie specta- cele mai nzestrate cu actori de mare
colul la care asistase. Era vorba de valoare o seam de creaii deo-
Opera de ciuci parale a lui Bertolt sebite. Pledoaria de pe scena este
Brecht. Am vzut-o i eu dup cteva ascultat cu cea mai mare atenie i
zile. Regia lui Szinetr Mikls are cu o participare care onoreaz auten-
marele merit de a fi tiut s dozeze ticitatea i adncimea observaiilor
n acest dificil spectacol aportul acto- scriitorilor.
ricesc, deci teatral, i pe cel muzical, Att la Gyr, unde am vzut un
spre a fi o pledoarie comun. Aceast remarcabil spectacol cu Sfritul es
lucrare a lui Brecht ni se nfieaz cadrei, valoros nti pentru tinereea
ca o opera gra de sensuri i adn- lui i pentru claritatea ideii, ct i la
cimi. Cu att mai greu de rezolvat Pcs, n spectacolul Cinele grdina-
scenic, cu ct ea se cere slujit de rului, ceea ce se desprinde net din
actori dublai de cntrei, i chiar viaa teatral din Ungaria este, n
de dansatori. primul rnd, cutarea, mai direct ori
Eram nerbdtor s fac o vizit mai timida, dar totdeauna prezent,
teatrului care, cu puin nainte de a noului, a ideii ca i a formei celei
sosirea mea la Budapesta, fusese oa- mai adecvate de reprezentare sce
spetele nostru la Bucuresti, Teatrul nica a ei. Aceasta mi se pare a fi,
Madch", scena frunta n capitala n primul rnd, una din dominantele
Ungariei. n seara n care m-am n- vieii scenice din republica vecin i
merit acolo, se juca piesa lui Arthur prieten, mpreun cu constatarea c
Miller : Vedere de pe pod, n regia spiritul de dezbatere a problemelor
lui Otto Adam. actuale este prezent mai ntotdeauna
Spectacolul dovedete pe de o parte n aproape toate spectacolele. Iar
seriozitate i stil modem, profund, comentariul susinut cu mult tempe
urmrind dezbaterea problemelor pie- rament este pornit din dorina de a
sei sub toate aspectele lor. Interpreii, lua parte ct mai activ la lupta pen
ntre care se afl fruntaii acestui tru socialism i pace.
teatru, au dovedit o omogenitate deo- M. Al.
sebit, foarte plcut pentru specta-
torul care are prilejul s urmreasc
prin realizrile lor cele mai subtile
sensuri i nuane, redate cu o mare
simplitate i inteligen. Vedere de SARTRE
pe pod este, din punct de vedere
spectacologic, o realizare de nalt SI DRAMATURGIA
inut, ceea ce face s reias i mai
d a r n lumina unele alunecari spre
compromisul dictt de mprejurri, SECHESTRAILOR
pe care-1 face aci Arthur Miller. Pen
tru c piesa, aa cum este ea adusa S-i pierzi viaa nu nseamn
pe scena, cu respectul pentru ideile mare lucru, dar s vezi risipindu-se
i argumentele ei, apare ca un foarte nsusi sensul acestei viei, s vezi
spectaculos sofism, n care nu poi disprnd nsi raiunea de a exista,
crede pentru c tii c premisele snt iat ce este insuportabil" serie
greite. Albert Camus n Caligula. Doi cameni
M-am apropiat de dramaturgia con- pndesc s apar acela care s-i sal-
temporan din R.P.U. vizionnd dou veze de la o incurabil prbuire. Dar

91
www.cimec.ro
silueta lui Godot nu se profileaz la tr-un minerai, este fiindc burghezia
orizontul mrginit cu un cere de ne- nu dorete s aprind simmntul c
gur (Ateptndu-l pe Godot de Sa lumea poate fi modificata, ci pe acela
muel Beckett). n Romeo i Jeariette a c nici o zi nu e mai bun dect
lui Jean Anouilh, un persona]' spune: celelalte i c resemnndu-ne, nu a b -
Numai atunci cnd nelegi c n lu- dicm, ci dimpotriv, ne mplinim, n e
mea aceasta nu-i nimic de schimbat, n- reintegram n mersul lucrurilor. C o
cepi s devii om". Psihologia eroilor asemenea concepie este expresia unor
lui Eugne Ionesco ramane pe pragul violente interese de clas, scriiitorul
unor fapte aie cror nelesuri se n- francez nu ezit s-o spun: Burghe
vlmesc tntr-o deart rostogolire zia, care a schimbat lumea, nu vrea
de cuvinte: logica... nu exista. E pur astzi s-o mai schimbe. Ea cere un*
i simplu o imitaie" (Scaunele). i n pesimism total, care s fie al inac-
toate aceste piese, ca i n multe al- iunii, condamnnd toate posibilittile
tele, personajele pleac n lume cu- i anulnd toate speranele".
tnd imposibilul, dezamgite i inuti Problema pe care Sartre a reluat-o
le, umblnd printre oameni iremediabil este cu att mai interesant cu ct
singuri, rsucind o sperain, tresrind nimic nu se opune mai violent unuii
ciudat n mijlocul dialogului ca n teatru al inaciunii dect nsei legale
timpul unui soran agitt, rafuindu-se dramei:
cu ei nii, trgnd la rspundere Dac vreni s aflm ce este teatrus
destinul i plecndu-i n cele din adevrat, atunci trebuie s privim lu-
urm capul pe o replica disperata, din- crurile dintr-un punct de vedere.
colo de care nu mai e nimic. Uneori, Adic, s nelegem aciunea dramatic
gustnd voluptatea de a intra afund, ca fiind o nfiare a aciunii, e*
irevocabil, n pasivitate i iubind-o punere n scena a uneia sau mai mul-
pentru toropeala ei, alteori parodiind tor aciuni care aparin ctorva indi-
viaa vie, adevrat, cu un rictus dez- vizi sau unui grup ntreg. Este deci
abuzat sau proclamnd deschis un vorba de oameni care snt adusi n
sentiment de zdmicie i descurajare situaia de a dori s nfptuiasc un
absolut, eroii acestor piese i plimb lucru i care ncearc s-1 realizeze
paii obosii de-a lungul unor ntm- n via. Nu este att de important
plri care nu duc nicieri. Clipele care dac ei reusesc aceasta sau snt in
tree snt adevrate trepte ce-i coboar frnti, ceea ce este sigur, esenialul
fizic i sufletete n ntuneric, iar pe este c ei trebuie s realizeze pe scena
faa lor se proiecteaz umbra cortinei o ncercare, i asta e poate tot ce
care va cdea dintr-un minut n altul. cerem s vedem..."
Sfritul i gsete pustiii, voind s
strige i netiind cum i dup cine. Apelul lui Sartre pentru un teatrui
Timpul a fost dcapitt de viitor, n care omul s se manifeste activ six
mai departe de prezent nu e nimic, responsabil este chemat s aib rsu-
lucrarea dramatic ramine mai totdea- net n contiina literar francez,.
una o adunare de fapte care nu pre- fiindc formuleaz cu severitate cri
supun un progres al aciunii, dezno- tica, cu energie i claritate, un punct
dmntul a fost scris de rgula odat de vedere realist, avansat i fecund.
cu prima replica. Istoria pare a fi n- Nu se poate ns s nu observm c
gheat. Aceast eliminare a aciunii dac el cere teatrului s dea o ima
dramatice, a devenirii, constituie un gine obiectiv a raporturilor dintre
simptom caracteristic teatrului bur- oameni (relaii de clas, cioeniri n-
ghez de astzi tre indivizi), aceast exigen deplin
Faptul a fost remarcat de rnult de ndreptit nu se asociaz cu aceea
critica marxista i nu am fi revenit de a prezenta lumea n lumina unei
asupra lui, dac nu am fi gsit inte- perspective. Nu e destul s asistm la
resant de semnalat c Jean-Paul Sar proiectele i ntreprinderile unor eroi
tre nsui s-a simit dator s-1 consem- care, n cele din urm, dobndesc lim-
neze cu vibraia unui avertisment. n- pedea nelegere a situaiei n care se
tr-un articol publicat n Premires afl, aa cum ne propune soriitorul
mondiales", el nvinoveste dramatur- francez. Vrem s cunoastem posibili-
gia n care ntmplrile se nsumeaz tile obiective i reale de a depi
ntr-un total fr perspective, fcnd mprejurrile care au angajat destinul
din imobilitatea istoric un program eroilor. C aici ne lovim de una din
i o metafizic. Sartre arata c dac limitele gndirii artistice a lui Sartre,
n aceste piese totul e ncremenit, iar i prin care de fapt Sartre nu se deo-
pn i aerul pare c a nepenit n sebete ntrutotul de autorii pe care-i

92
www.cimec.ro
condamna, rezult i din ultima sa s-i prseasc refugiul i s le redea
ipies: Sechestraii din Altona. libertatea, ei i soului ei, din care
In aceast pies intind s exami- practic, Franz von Gerlach a fcut
:neze originile i consecinele fascismu- nite prizonieri i nite complici. Fe-
lui german, eroii exprima n soliloc- meia aduce la lumina chemri pn
viile lor despre via, despre istorie, atunci reprimate, ateptri pina atunci
-despre moarte i mai ales enun nbuite, i ntre cei doi se tese
prin soarta lor o seam de adev- un scurt episod de iubire, care are
ruri care fac din povestea unei familii ceva atroce, halucinant, n desfu-
cronica celui de al treilea Reich. rarea lui chinuit i imposibil. Silit
Aciunea se petrece ntr-un caste! din s-i revizuiasc sentina, s ia act de
preajma Hamburgului, cu porti bine realitate, eroul se sinucide, odat cu
ferecate, cu obloane bine trase, n in- acela care prin educaie 1-a hrzit
terioare care, cnd n-au nfiare stra acestui sfrit, odat cu btrnul Ger
nie i terifiant, au un aer sever i lach.
greoi ce oprete culorile s se rs- Cele mai bune pagini ale piesei snt
frng n libertatea lor luminoas. n acelea n care personajul simte c nu
acest cadru, n care unii au depus poate muri singur i, ferecat in iluzia
parca peste lucruri o nemicare des- sa absurd, cauta s trasc n mor-
prins dintr-un deprtat trecut, o fa- mnt toat Germania. E un zbucium
milie de mari armatori este pus n n aoeste pagini, care-i trage sub-
faa unor ntrebri grave. Fiul cel stanta din cele mai infernale zone ale
mai mare, Franz von Gerlach (n sufletului m a n , o fatalitate a dezno-
trecut ofier al armatei hitleriste i damntului ce capata nu o data accente
clu al partizanilor din Smolensk), patetice. Pe drept cuvnt arata Lite-
triete de treisprezece ani nchis n- raturnaia Gazeta" din 12 noiembrie
tr-o camera, refuznd s vada pe ori- 1960 (sub semntura A. Obrazova), c
cine altcineva n afar de sora sa desi se pot descoperi contradictii ntre
Lenni. El singur s-a aruncat deoparte, motivarea social i cea luntric a
la margine, s-a scos din jocul activ al eroilor din Sechestraii din Altona,
existenei, ntruct contiina i e tul- analiza comportrii lor istorice i psi-
burat de simmntul vinovtiei sale. hologice este mai profund dedt in
Tatl 1-a educat n cultul brbtiei, alte piese ale lui Sartre.
al onoarei, cultivnd n el iluzia unei Nu ne propunem ns n acest sumar
vocaii ereditare de superioritate, dar articol s facem o analiz a piesei,
i-a reprimat eel dinti gest de omenie, sub attea din laturile ei grava i
ndeminndu-1 lucid pe un drum de vio emoionaot, ci numai s artm c,
lente i crime. S-a petrecut o difor i in aceast nou lucrare dramatic,
mare sistematica de zi cu zi, o atro- scriitorul lipsete faptele de o perspec
fiere a reflexelor fireti, o anulare to tive care s depeasc situatia nf-
tale a instinctului de umanitate. Intors isat, contextul. Piesa e o suit de
din rzboi, Franz von Gerlach refuz mprejurri i de stari de oontiint
s-i mai asculte tatl, i respinge au- care se infranta i se succed, intensi-
toritatea si se autosechestireaz ntr-o ficndu-e i realiznd un tablou dra
camera care devine curnd celula unui matic in cel mai nalt grad, ngaduind
dement, urmrit pn n cea mai spectatorului s ia act de o problema
adnc intimitate de comarul propriei centrala a epocii noastre i s o pri-
sale rspunderi. Adversitatea celorlali veasc sub cele mai diverse i mai
ar fi, la urma urmei, suportabil : ce analitice lumini, dar ea nu permite
s fac ns cu propria sa adversi- aceludai spectator sa vada dincolo de
tate ? Cu ceilali poate s-ar putea n- fapte, in zarea lor mai ndepirtat.
elege, mcar o clip, n faa judectii, Dificultile i controversele temei se
cu el nsui, niciodat. In confruntarea aduna ntr-un nod inextricabil i pe
cu sine, eroul nu-i pstreaz cea mai care sinuciderea celor dou personaje
mica simpatie i se detesta violent il dezvluie, dar n nici un caz nu-1
tara nici o scuz, fr nied o ntele- soluioneaz. Sfritul piesei e o brusca
gere. Exista o singur amgire care-i rupere de drumuri i de aici incoio
amorete remucrile. Aceasta este: nu se mai vede nimic. Un ntuneric
Germania se afl la pmnt, poporul dens coboar asupra scenei. De la
ei este zdrobit pentru vede". Dac prima pina la ultima replica faptele
triete, este pentru a depune n fata au volut, eroii numindu-i ideile,
eternitii mrturia acestui dezastru. clarificndu-i In mare parte conditia
ntr-o zi, n camera sa intra brusc o social i ilustrnd amurgul zeilor".
femeie, soia fratelui su, care-i cere Am simit istoria infiltrndu-se n

93
www.cimec.ro
viaa lor i condamnndu-i fr apel. sau abandon ? Ce fel de aciune, de
Dar iat c, n ultima dip, Sartre devenire, e aceea n care omul urea
acord o neateptat circumstant ate- pentru a cobor pe o traiectorie fixa ?
nuant lui Franz von Gerlach, n care Oare nu seamn aceast micare cu
vede nu numai o ntrupare a nazis- o stagnare i oare nu constituie ea, n
mului, dar i un actor far voie ntr-o cele din urm, o condamnare a actiu-
dram care ar fi pentru totdeauna a nii ? In marginile strmte ale unui
umanitii i n care cei ce ntr-o pe- asemenea destin, omul se sufoc i
rioad joac rolul victimelor, ar juca ceea ce face nobleea lui este refuzul
n alta perioad rolul clilor. Raul de a-1 accepta, revolta mpotriva for-
reprezint, dup Sartre, o fatalitate n melor sociale i a formelor de gndire
condiia umana, o fatalitate mpotriva generate de eie, care4 ndeamn s se
creia putem s ne rzvrtirn, dar pe impace cu tristeea acestei cond tii.
care nu putem s-o nlturm: nu exista Dramaturgia, ca una ce nftieaz n-
perspective, sntem nchii ntre fron- treprinderile oamenilor, actele, gestu-
tierele esecului. Este aici o viziune rile lor, este chemat s indice acele
neagr asupra istoriei, care echivaleaz aciuni care-i nal i i mping na-
binele cu rul, care neag ideea de inte in mod real, eficient, pe toate
progres i rpete cele mai fireti i planuile vieii. Desigur, un teatru al
mai fertile sperante de mai bine, ex- actiunii, al micrii, al conflictelor, i
presie a unei poziii ideologice ce con- in care persona]eie i faptele s-i pre-
vine ns foarte bine burgheziei, adic cizeze resorturile ce le anima, dar
tocmai clasei creia Sartre i contesta totodat un teatru in care umbrele s
justeea viziunii des pre via i art. nu se proiecteze mai mari dect oa-
Sartre tie foarte bine c teatrul de menii i n care scena nltat cu doi
astazi nu se poate margini s ne nf- metri, deasupra scaunelor s reprezinte
ieze o situaie n care aciunea se anticamera viitorului, a unui viitor
nchide n propriul ei cere, n care
eroii nu vor fi, ci au fost i n care care s fie n acelai tmp rspumsul
nici o punte nu se boltete peste pre- pe care rrtrebarile piesei l cer, l
zent, fiindc atunci exprima parial i impun.
incomplet existena. i totui, teatrul Sartre propune dramaturgilor n ar-
lui nftieaz istoria ca pe un carusel ticolul su s creeze o imagine obiec-
nvrtindu-se n gol dup o mecanic tiv a conflictelor vremii noastre, s
implacabil. Avem de-a face eu o con nu lase nedescoperite ascunzisurile,
tradict ie involuntar, dar semnifica- refugiile acestor conflicte, limpezind
tiv n gndirea sa creatoare, mai n- publioul asupra lor. Dar atta nu e
ti, firete, fiindc istoria se opune destul. Analiza riguroas a unor cir-
unei asemenea imagini, iar condamna- cumstante i reclama concluziile, i
rea posibilittilor de a mbuntti aceste concluzii nu trebuie s dezar-
viata omului nu nseamn praotic nl- meze contiinele. Nu e suficient ca
turarea lor, ci numai o atitudine ne personajele proiectate ntr-on conflict
gativa fata de aceste posibilitti, apoi s-i triasc pn la capt situatiile
i fiindc dram nseamn, prin defi- n care autorul le-a sechestrat". Piesa
nitie, ca orice opera autentica de art, trebuie s ne poarte pn n pragul
o depsire a mprejurrilor descrise. unor situatii care s deschid o poart,
Ceea ce d unei piese o eficient real acolo unde, pn atunci, nu vedeam
i o durata nezgzuit este tocmai dect zid, amplificndu-se n toate
examenul posibilittilor prin care uma- nuantede, ntr-o dezvoltare continua,
nitatea urc o treapt nou, sensibil pe toate dimensiunile, inclusiv cea a
deosebit de cele vechi. Ce fel de mi- viitorului.
care, de evoluie, e aceea care prin
consecintele ei ndeamn la renuntare B. E.
www.cimec.ro
\*

;; TEATRUL NATIONAL I. L. CARAGIALE" ::


STAGIUNEA 19601961
n repertoriu:
SALA COMEDIA SALA STUDIO
O scrisoare pier du ta de I. L. Ca- Npasta de I. L. Caragiale
ragiale Regia: Miron Niculescu
Regia: Sica Alexandrescu
nvierea, dramatizare dupa Lev Parada de Victor Eftimiu
Tolstoi Regia : Mihai Berechet
Regia: Vlad Mugur
Cuza Vod de Mircea fefnescu Titanic Vais de Tudor Muatescu
Regia: Sica Alexandrescu Regia : Sica Alexandrescu
Poveste din Irkutsk de A. Arbuzov Bdranii de Carlo Goldoni
Regia: Radu Beligan
Cidul de Corneille Regia : Sica Alexandrescu
Regia: Minai Berechet Maria de Vasile Iosif
Regele Lear de W. Shakespeare Regia : Moni Ghelerter
Regia : Sica Alexandrescu
A treia, patetica de N. Pogodin Tartuffe de Molire
Regia : Moni Ghelerter Regia: Ion Finteteanu
Tragedia optimista de Vs. V-
nevski Surorile Boga de H. Lovinescu
Regia : Vlad Mugur Regia : Moni Ghelerter
Apus de soare de B. Delavrancea
Regia : M. Zirra Hangia de Carlo Goldoni
Discipoluldiavolului deG.B.Shaw Regia : Sica Alexandrescu
Regia : Al. Finti Dezertorul de Mihail Sorbul
Cnd scapata luna de Horia Stancu
Regia : Vlad Mugur Regia : Miron Niculescu
Oameni care tac de Al. Voitin Judectorul din Zalameea
Regia : Mihai Berechet de Calderon
Siciliana de Aurei Baranga Regia : Dinu Cernescu
Regia : Sica Alexandrescu
Anna Karenina dupa L. Tolstoi Ascult-i inima de Al. Korneiciuk
Regia : Moni Ghelerter Regia : Al. Finti

n p r e g t i r e :
Poveste neterminat de Horia Lovinescu Regia : Sica Alexandrescu
"/ Fiicele ei de Sidonia Drguanu Regia: Al. Fini
y Neamurile de Teofil Buecan Regia : erban Iamandi
" Milionarii de Ion Istrati Regia : Lia Niculescu
*l Macbeth de W. Shakespeare Regia : Mihai Berechet
Il A G E N I A DE BILETE: Calea Victoriei 42Telefon 14.71.71
www.cimec.ro
M
TEATRUL CONSTANTIN NOTTARA"
(fost TEATEUL ARMATEI)
Bd. Magheru nr. 20 - Telefon 12.90.05
prezint:
SALA MAGHERU
Cncl nloresc migdalii Nopi n Madrid
de Angela Niculescu-Plati de E. Hemingway
Regia: Mircea Avram Regia: Andrei Brdeanu
Cyrano de Bergerac
Pygmalion de G. B. Shaw de Ed. Rostand
Regia: Sanda Manu Regia: George Rafael
Fntina Blanduziei Scandaloasa legatura
de V. Alecsandri dintre d-1 Kettle i d-na
Regia : Ion ahighian, maes- Moon de J. B. Priestley
tru emt rit al artei Regia: George Rafael
Antoniu i Cleopatra
Fiul secolului de I. Kuprianov de W. Shakespeare
Regia: Sanda Manu Regia : George Teodorescu
SALA STUDIO
In cutarea extraordina- Vduva istea de C. Goldoni
rului de 1. D. erban
Regia: Val Sndulescu
Regia: Ion ahighian, maes-
tru emerit al artei
Musafiri nepoftii
Viori de primvar
de AI. Stein de M. Stehlik
Regia: Gh. Cheta Regia: Florin Scrltescu
n pregtire:

Primvar de Aurei Mihale Regia: George Vraca


Artist al poporului

Cinta privighetorile de Lucia Demetrius Regia: Gh. Cheta


Ciochiia de Jean Auuuilh Regia: Mircea Avram

www.cimec.ro
PRIM 11 MARI

'"^-" T

CenAA^it.
www.cimec.ro
www.cimec.ro