Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

MINIPILOTI DIN AMESTEC USCAT


DIN CIMENT, VAR SI NISIP

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

MINIPILOTI DIN AMESTEC USCAT DIN CIMENT, VAR SI NISIP

CUPRINS
1.

PREVEDERI GENERALE.......................................................................................................3

2.

MATERIALE.............................................................................................................................3

2.1

APA.................................................................................................................................................3

2.2

CIMENT...........................................................................................................................................3

2.3

VAR.................................................................................................................................................3

2.4

AGREGATE (NISIP)..........................................................................................................................3

2.5

AMESTECUL DE ADAOS...................................................................................................................4

3.

EXECUTIA LUCRARILOR.....................................................................................................4

3.1

LUCRRI PREGTITOARE................................................................................................................4

3.2

PLATFORMA DE LUCRU....................................................................................................................4

3.3

FORAREA PRIN STRUCTURA DRUMULUI..........................................................................................5

3.4

TESTE..............................................................................................................................................5

3.5

EXECUTIA MINIPILOTILOR...............................................................................................................5

3.6

UMPLEREA FORAJULUI CU UN AMESTEC DE NISIP, CIMENT SI VAR.................................................6

4.

CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR.........................................................................6

4.1

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR.............................................................................................6

Lucrari de Reabilitare DN76

1.

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica pentru imbunatatirea capacitatii portante a


corpului drumului prin indesarea pamantului local in timpul executiei forajului si prin
hidratarea naturala a amestecului ciment-var-nisip.
Pilotii de diametru mic, realizati dintr-un amestec uscat ciment, var, nisip, sunt
instalati folosind un sneck continuu de dizlocuire. Sneckul trece printr-un bunker de
alimentare cu material de adaos. Sneck-ul se roteste in sens invers fata de directia
de inaintare, realizandu-se astfel transportul amestecului uscat in teren. Hidratarea
amestecului se realizeaza cu ajutorul apei freatice sau al apei din pori. Diametrul
pilotilor variaza in general intre 12 si 18 cm. Pilotii pot fi realizati in terenuri coezive,
de la foarte moi pana la plastic vartoase, in terenuri organice si chiar in straturi
necoezive.
2.

MATERIALE

Materialele folosite la executarea pilotilor vor corespunde prevederilor proiectului si


prescriptiilor in vigoare. Inlocuirea materialelor indicate se va face numai cu avizul
proiectantului.
2.1 Apa
Poate sa provina din reteaua publica sau dintr-o alta sursa, dar in acest caz trebuie
sa indeplineasca conditiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din
alta sursa, verificarea se va face de catre un laborator de specialitate in conformitate
cu precizarile din respectivul standard.
In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii
organice, uleiuri vegetale, argile etc.
2.2 Ciment
Pentru mixtura necesara se va folosi ciment tip II cu clasa de rezistenta 32,5 in
conformitate cu SR EN 197-1/2002, SR EN 196-1/95SR EN 196-4/95, SR 227/2-94,
SR 227/5-94.
2.3 Var
Se va folosi var hidratat pulbere, livrat in vrac sau la saci in conformitate cu SR EN
459-1:2003 Var pentru constructii. Definitii, caracteristici si criterii de conformitate,
SR EN 459-2:2003 Var pentru constructii. Metode de incercare, SR EN 459-3:2003
Evaluarea conformitatii.
2.4 Agregate (Nisip)
Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice
(STAS 1667-76 si dupa caz STAS 662-2002 si SR 667-2001).

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau


depozitarii. Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avand
pante si rigole de evacuare a apelor. Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau
pe platforme balastate.
Granulozitatea agregatelor se verifica cu ajutorul sitelor sau ciururilor cu dimensiunile
ochiurilor conform reglementarilor in vigoare (STAS 1667-76).
2.5 Amestecul de adaos
Amestecul de adaos va fi obtinut numai in statii specializate ce pot asigura amestecul
uscat si o distributie omogena a materialelor componente. In principiu, amestecul se
va realiza in statii de mixturi asfaltice, care au posibilitatea uscarii nisipului inainte de
folosire.
Transportul se face in vehicule rutiere acoperite. Amestecul va fi protejat de
umiditatea exterioara si impuritati in timpul depozitarii si transportului.
Producatorul amestecului va furniza pentru fiecare transport un certificat de calitate in
care se va specifica:
denumirea statiei producatoare;
data si ora la care s-a efectuat incarcarea;
numarul de inmatriculare a mijlocului de transport;
cantitatea de amestec;
compozitia amestecului;
Pe santier se va tine intr-un registru evidenta livrarilor si folosirii materialului;
3.

EXECUTIA LUCRARILOR

3.1 Lucrri pregtitoare


nainte de nceperea lucrrilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrrile
pregtitoare:
semnalizarea zonei de lucru;
verificarea existenei i poziiei eventualelor utiliti n ampriza sau n
vecintatea acesteia; se vor lua toate msurile pentru executarea lucrrilor n
siguran;
trasarea lucrrilor;
asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.
3.2 Platforma de lucru
Ca platforma de lucru, pentru echipamentul de foraj se va folosi suprafata existenta a
drumului. Acest lucru permite retragerea utilajului din amplasament pe timp de
noapte sau in cazul unor defectiuni.
4

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

3.3 Forarea prin structura drumului


In fiecare punct in care se vor executa minipiloti, se va fora initial prin structura
drumului. Diametrul forajelor va fi de cel putin 133mm. Forajele se vor executa intr-o
retea de 0.90m (in lungul drumului) si 0.60m (transversal drumului). Ultimii doi piloti
dinspre acostament se foreaza cu o inclinare de 73.
3.4 Teste
Inainte de inceperea executiei minipilotilor, se vor realiza 1-3 minipiloti experimentali,
care vor calibra parametri de executie ale instalatiei in timpul executiei minipilotilor, si
anume:
viteza de inaintare si de rotatie a snecului si de indesare a pamantului;
viteza de extragere si de rotatie a snecului.
Aceasta calibrare a instalatiei se face pe baza parametrilor geotehnici ai terenului.
Vor fi executate doua teste de incarcare, dupa cum urmeaza:
primul test va fi executat pe teren natural neconsolidat;
al doilea test va fi executat pe coloane CSV impreuna cu terenul inconjurator
consolidat;
Se vor efectua teste de incarcare cu placa pe minipilotii realizati, la cel putin 28 zile
de la executie, dar numai dupa intarirea mixturii.
Incarcarea se face cu ajutorul unei prese hidraulice ce preseaza pe o placa circulara
cu diametrul de 500 mm, amplasata concentric pe minipilot.
Incarcarea se aplica in minim 5 trepte de aproximativ 50KPa fiecare. Citirile se vor
face la 5 minute. Incarcarea se termina cand procesul de crestere a tasarii va fi
stabilizat.
Dupa descarcare, tasarile reziduale vor fi interpretate.
Conform STAS 2914/4-89 se determina modulul de deformatie liniara al terenului
consolidat, iar presiunea admisibila p adm se determina pe baza interpretarii datelor
inregistrate:
padm = pcr m k
k = 0.7 coeficient de omogenitate
m = 0.9 coeficient al conditiilor de lucru
3.5 Executia minipilotilor

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Lungimea totala prevazuta pentru minipilotii va fi de aproximativ 8.00 m, fiind


alcatuita din 1,00m foraj in structura rutiera si 7m de pilot executat in corpul
rambleului.
Lungimea finala a minipilotilor, conform informatiilor geotehnice, va fi de circa 7m. In
cazul obtinerii refuzului la inaintare a sneckului din cauza consistentei solului,
lungimea minipilotului va fi considerata executata pana la adancimea atinsa si
procesul de executie (al pilotului respectiv) incheiat.
In conformitate cu procedeul de executie, imbunatatirea solului se va face prin adaos
de material, si nu prin inlocuirea solului, urmarindu-se, concomitent cu realizarea
minipilotilor, si consolidarea prin indesare a terenului inconjurator. Cu exceptia zonei
de preforare prin fundatia drumului, in procesul de executie a minipilotilor nu este
admisa excavarea de material din terenul consolidat.
3.6 Umplerea forajului cu un amestec de nisip, ciment si var
Ca material de adaos se va folosi o mixtura uscata estimata de 20% ciment, 5% var
stins (Ca(OH)2) si 75% nisip (procente de masa) .Amestecul va fi preparat in statii de
amestec uscat (statii de mixturi asfaltice) si livrat la santier.
Cu ajutorul sneck-ului, care se roteste in sens invers fata de directia de inaintare,
amestecul va fi introdus cu presiune, in timp ce solul din varful sneck-ului va fi impins
lateral la inaintarea acestuia, zona indesata actionand ca un tub ce sustine peretii
gaurii . Acest lucru se va realiza pe intreaga lungime a pilotului. La retragerea sneckului, adaosul de mixtura va umple si golul lasat de sneck, fiind in acelasi timp si el
indesat.
Pilotul astfel executat se va intari prin combinarea amestecului introdus cu apa
freatica sau macroporica existenta in sol.
Nota: Reteta mixturii uscata va fi stabilita de executant pe baza investigatiilor proprii
de teren si de laborator privind caracteristicile geotehnice a straturilor de pamant
intalnita.
Pentru fiecare minipilot se va intocmi o fisa de executie in conformitate cu
specificatiile prevazute in cartea tehnica a utilajului care executa lucrarea (lungime,
presiune pe varf, intreruperi, viteza de rotire, viteza de avansare, extragere snec).
4.

CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

4.1 Verificarea calitatii lucrarilor


Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:
Faza

Verificare

Forarea pilotilor

-poziia n plan a retelei


-lungimea pilotilor
-fisa de forare, introducere amestec

Amestecul var-ciment-nisip

-reteta
6

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

-volumul introdus in fiecare pilot


Teste de incarcare cu placa

-stabilirea modulului de deformatie liniara a terenului


consolidat
-calculul presiunii admisibile

S-ar putea să vă placă și