Sunteți pe pagina 1din 5

PARTEA I

1. Care sunt principiile fundamentale ale eticii n audit nscrise n Codul etic?
Raspuns:
1. Integritatea si obiectivitatea;
2. Competenta profesionala, grija si sarguinta;
3. Confidentialitate;
4. Profesionalism;
5. Respectul fata de normele tehnice si profesionale.

2 . Explicai principiul integritii i obiectivitii n audit.


Raspuns:
Integritatea - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie drept si cinstit atunci efectueaza
servicii profesionale.
Obiectivitatea - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudicii, sa nu
se afle n situatii de incompatibilitate, de conflict de interese, care sa puna la ndoiala
obiectivitatea acestuia.

PARTEA II
12. Succesiunea lucrarilor ntr-o misiune de audit statutar;
Raspuns:
Succesiunea lucrrilor ntr-o misiune de audit statutar
Toate angajamentele (misiunile) care pot fi realizate de un auditor se mpart n:
-misiuni (angajamente) de audit si asigurare asuprasituatiilor financiare ale unei entitati,
considerate misiuni de audit de baza, care sunt reglementate de Standardele Internationale de Audit
(ISA);
-misiuni (angajamente) de examen limitat (revizuire)asupra situatiilor financiare ale
unei entitati, reglementate prin Standardele Internationale privind Angajamentele de Revizuire
(ISRE);
-msuri (angajamente) privind alte angajamente de asigurare, reglementate prin
Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare (ISAE);
-misiuni conexe de audit, reglementate prin StandardeleInternationale de Misiuni Conexe
(ISRS).
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baz asupra
situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in trei faze si 10 etape care, in succesiunea lor
logica si practica, aa cum se pot identifica n Standardele Internaionale de Audit, se prezint
astfel:

Faza initial:
-Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit
-Orientarea i planificarea auditului
Faza executrii lucrrilor:
-Evaluarea controlului intern
-Controlul conturilor
-Examenul situatiilor financiare
Faza final:
-Evenimente posterioare inchiderii exercitiului
-Utilizarea lucrarilor altor profesionisti
-Alte lucrari necesare inchiderii
-Raportul de audit
-Documentarea lucrarilor de audit

13. Faza initiala -Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit


Raspuns:
Acceptarea mandatului
nainte de a contracta o lucrare de audit a situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul
trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune; trebuiesa in seama de
unele reguli profesionale i de deontologie.
Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului s colecteze informatiile necesare
fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, i acestea se refer la:

-Cunoaterea global a intreprinderii


n afara elementelor de identificare a intreprinderii, auditorul caut s obtina elementele care sa
ii permit aprecierea celor mai importante riscuri existente, retinand observatii cum ar fi:
-control intern insuficient sau cu carene notabile;
-contabilitate neinut corect si la timp;
-atitudinea conducatorilor fa de respectarea legii si a organelor publice si administrative;
-personal incompetent;
-rotatia cadrelor prea mare i anormal;
-dezechilibre financiare, pierderi mari, activitati in declin, ceea ce compromite viitorul
exploatarii;
-riscuri fiscale;
-conflicte sociale;
-riscuri juridice;

-independenta exercitiilor nerespectata;


-situatii conflictuale intre conducatori, actionari etc.;
-cazuri anterioare de limitare a controlului;
-onorarii insuficiente la auditorii anteriori;
- alte constatari care ar putea influena decizia de acceptare a mandatului.
-Examenul de independen i de absen a incompatibilitilor
Orice nou mandat trebuie examinat in raport cu regulile de independenta si de
incompatibilitate fixate prin normele interne ale profesiei.
Auditorul trebuie s examineze:
-lista clientilor si sau ai societatii de expertiz n care lucreaz, pentru a se asigura c nu
exist deja o activitate remunerat din partea ntreprinderii respective;
-situatia sa si a membrilor de familie in legatura cu eventualele interese in intreprinderea in
cauz.
-Examenul competentei
Lipsa experientei in anumite sectoare poate face dificil misiunea auditorului; el trebuie s se
asigure c propriile competente, ale personalului su salariat sau ale colaboratorilor folositi sunt
suficiente pentru exercitarea misiunii.
-Contactul cu fostul auditor sau cenzor
Auditorul trebuie sa se informeze in legatura cu motivele demisiei sau refuzului de
reinnoire a mandatului fostului auditor sau cenzor si, mai ales, dac nu cumva au fost
dezacorduri in ce priveste: respectarea normelor legale, aplicarea msurilor stabilite, stabilirea
onorariilor etc
-Decizia de acceptare a mandatului
Dup analiza factorilor de risc, auditorul poate lua urmtoarele decizii:
-accept un mandat fr riscuri aparente;
-accept mandatul, ns va necesita o supraveghere i msuri particulare;
-refuz mandatul.
-Fia de acceptare a mandatului
O astfel de fi poate servi ca act justificativ al deciziei de acceptare a misiunii. Ea are ca
obiective:
-posibilitatea de a colecta informatiile de baza pentru identificarea intreprinderii, a conducerii
sale, a obiectului de activitate, a taliei sale etc.;
-de a materializa lucrrile efectuate inaintea acceptarii:
analiza situatiei ntreprinderii si a riscurilor sale;
contactele cu predecesorul n profesie;
vizitarea intreprinderii si contacte cu conducerea;

-de a indica bugetul necesar;


-de a formaliza procedurile de acceptare;
-de a asigura ndeplinirea obligatiilor profesionale care decurg dintr-o astfel de
acceptare:
scrisoare catre conducerea societatii;
scrisoare catre auditorul anterior sau cenzor (dac e cazul);
scrisoare de acceptare a mandatului (dac s-a decis astfel).
- Contractarea lucrrilor de audit
Normele legale romnesti prevd obligatia ca activitatea profesionistilor contabili s se
desfesoare pe baze de contracte de prestari servicii, fr a se face vreo distinctie intre
misiunile de audit legal - care presupun desemnarea acestor profesionisti de ctre adunarea
generale a intreprinderii auditate i misiunile de audit contractual.
Standardul International de Audit (ISA) nr. 210 prevede c auditorul i clientul trebuie s
convin termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr-o Scrisoare
de misiune de audit" (,,Lettre de mission d'audit" sau Angajament letter") sau n orice alt tip de
contract adecvat.
Indiferent de forma pe care o ]mbrac relatia contractuala, din documentul respectiv nu
trebuie se lipseasce termenii si conditiile urmatoare:
-obiectivul auditului situatiilor financiare;
-responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregatirea si prezentarea
situatiilor financiare;
-intinderea lucrarilor de audit, facand referire la legislatia aplicabil[, la reglementrile sau
recomandarea organismelor profesionale al caror membru este auditorul;
-forma oricrui raport sau alte comunicari in legtur cu rezultatele misiunii de audit;
-riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii senmificative, ca urmare a sondajelor si a altor
limite inerente oricrui sistem contabil si de control intern;
-necesitatea de a avea acces fr restrictii la orice document contabil, piese justificative sau
alte informatii solicitate.
Auditorul poate, in plus, s doreasca s introduc n Scrisoarea de misiune" prevederi
referitoare la:
-aspecte privind planificarea auditului;
-descrierea altor scrisori, corespondente sau rapoarte pe care el prevede sa le trimit
clientului;
-baza de calcul a onorariilor i conditiile de facturare;
-dorinta de a primi o confirmare scrisa din partea conducerii intreprinderii-client cu privire la
declaratiile facute de aceasta, cu diferite ocazii, referitoare la audit;
-cererea de confirmare a termenilor si conditiilor din scrisoarea de misiune.

Auditorul poate sa decida s nu trimit o nou scrisoare de misiune" pentru fiecare din exercitiile
viitoare. La primirea solicitarii din partea intreprinderii-client, auditorul trebuie s aprecieze dac
unii termeni din scrisoarea de misiune" ar trebui modificati, tinand seama de evolutia
semnificativa a naturii sau importantei activitatilor clientului

PARTEA III
84. Obiectivele de audit eseniale pentru trezorerie
sunt:
a) exhaustivitatea, drepturi i obligaii, evaluarea;
b) evaluarea, existena, prezentare i evideniere;
c) existena, separarea exerciiilor, drepturi i obligaii.
Raspuns: c) existena, separarea exerciiilor, drepturi i obligaii.
85. Pentru a putea s se pronune cu privire la imaginae fidel, auditorul trebuie s se asigure c
urmtoarele criterii n inerea contabilitii sunt respectate:
a) corecta evaluare i imputare n conturi;
b) sunt respectate toate normele contabile, fiscale i financiare emise de Ministerul Finanelor
Publice, n baza legii;
c) inerea corect i la timp a contabilitii.
Raspuns: a) corecta evaluare i imputare n conturi;