Sunteți pe pagina 1din 1

10.

Care este modul de calcul i coninutul indicatorului termenul de recuperare,


unul din indicatorii utilizai n evaluarea bazat pe actualizare a proiectelor
investiionale.
Raspuns:
Termenul de recuperare Tr este termenul necesar pentru ca investitorul sa-si
reconsituie fondurile avansate initial. Este vorba de cash-flow-uri, care ca surplusuri
monetare, permit o astfel de recuperare. Putem stabili ca :
Tr = costul initial al investitieii/cash flow anual mediu.
Dupa o varianata a acestei metode putem calcula termenul de recuperare comparand la sfarsitul
fiecarui an cash-flow-ul cumulat, obtinut de la darea in exploatare a investitiei, cu costul initial al
investitiei.Interesul pentru astfel de metoda consta in faptul ca ia in calcul timpul,durata de
exploatare.
24.Unul din indicatorii utilizati in evaluarea traditionala a proiectelor investitionale este indicele
de profitabilitate neactualizat.Care este modul de calcul si continutul indicatorului?
Raspuns:
Indicele de profitabilitate neactualizat (suma fluxurilor de numerar/ valoarea investitiei)
se calculeaza pentru numarul de ani in care se va realiza investitia.