Sunteți pe pagina 1din 2

GeneratorulstaticKunel

MichaelFaradaydovedestein1831inurmaexperientelorsaleaparitiacurentuluielectriccaurmareainductiei
magnetice creata de miscarea unui magnet. Ce a dovedit el atunci este legea prin care aparitia curentului
electric nu poate sa aiba loc decat ca urmare a variatiei unui camp magnetic perpendicular pe un conductor
electric. Urmare, astazi nimeni nu concepe posibilitatea obtinerii curentului electric decat prin miscarea unui
conductorprinfataunuimagnetsauaunuimagnetinapropiereaunuiconductorceeacesentamplainorice
dinamsaualternator.Cualtecuvintenusenusepoateobtinecurentelectricdecatprindispozitiverotativesau
cumiscarealternativa.Dacaacestlucrulaminvatatlafizicadeclasaaoptasiulteriorprinclasaazecea,in
liceu, un alt lucru pe care nu lam invatat, deschide larg poarta obtinerii electricitatii fara miscare. In anul in
care Faraday stabilea existenta liniilor de forta electrice, anume in 1837, se nastea un necunoscut care cu
aceiasi perseverenta indelungata cu care Faraday a studiat electricitatea avea sa studieze ani multi
magnetismul.EstevorbadeWesleyW.Gary.DescoperireaepocalapecareafacutoGaryincercetarilesalesi
desprecarenimeninuinvatanimicinnicioinstitutiedeinvatamanttehnicestefaptulcadacainpunctulneutru
dintredoimagnetiseintroduceofasiemetalicaacestiaisischimbapolaritatea,insensulcadacapanain acel
momentserespingeau,peperioadacatlamametalicaesteintreeisevoratrage.
ExistadouabrevetedemotoaremagneticeoscilanterealizatedecatreGarypeacestprincipiu:US190206din
1 mai 1977 respectiv US 10239 din 16 iulie 1879. Importanta majora a acestei descoperiri este aceea ca
dovedeste,contrarconceptieimajoritatiifizicienilor,faptulcauncampmagneticalunuimagnetpermanentnu
este un camp stationar invariabil in orice conditii ci ca si atunci cand acesta este supus unui stres venit din
exterior isi schimba caracterul static si devine variabil.Daca acest stres se manifesta cu regularitate, atunci
campul magnetic intran rezonanta cu acel factor de stres periodic si devine la randul lui un camp cu variatie
periodica...Si nu e imperios necesar ca acest factor de stres sa fie o piesa metalica poate fi si un alt camp
magnetic sau electromagnetic.Importanta acestui fapt e aceea ca permite conceperea unor generatoare
electrice fara piese in miscare in care cu ajutorul unui electromagnet se induce in preajma unui magnet un
campmagneticvariabildeoanumitafrecventacarefacecampulmagnetuluipermanentsaintrenrezonantasi
saducalaaparitiaintroaltabobinadecatceaaelectromagnetuluiaunuicurentelectricmultmaimaredecat
celcucareafostperturbatcampulinitialstaticalmagnetului.
Uneledintreelesuntfoartevechichiarsidepestecincizecideani
Darciudatestecastiintaoficialanule
recunoastesinuleiainstudiutocmai
pentru ca in conceptia lor campul
magnetic al unui manget permanent
fiind un camp static nu are cum sa
schimbe bilantul energetic local
necontribuind cu nimic la curentul ce
se manifesta intro bobina aflatan
imediataluiapropiere
Pentru a intelege mai bine priviti
imagineaalaturata.
Este schita unui transformator
alimentat cu curent pulsatoriu.Pentru
cei care nu stiu ce e curentul
pulsatoriu va spun ca acesta este o
forma de curent continuu obtinuta prin
redresarea monoalternanta( cu o
singura dioda ) a curentului alternativ,
in urma carei redresare ramane un
curent electric de o singura polaritate
care are intreruperi regulate.In cazul
redresarii curentului de la reteaua
nationala obtinem un curent cu 50
pulsatii pe secunda.In imagine avem
treiipostazediferite.Inprimaestedoar
miezul respectiv cu cele doua
infasurari
considerate
a
fi
egale(transformator de separare).In
aceasta
situatie
amplitudinea
impulsurilordinsecundareste identica
cu cea a impulsurilor din primar.Nu
luam
in
clacul
pierderile
transformatorului.
In cea dea doua situatie pe una din laturile miezului dintre cele doua infasurari a fost introdus un magnet
permanent.Aici avem doua cazuri.Primul ar fi acela in care impulsurile din primar induc in miez un camp
magnetic opus celui al magnetului permanent.Impulsurile culese in secundar vor fi mult mai mici datorita
opozitieicampuluimagneticalmagnetuluipermanent.
Daca insa campul magnetic indus de impulsurile din primar are acelasi sens cu cel al magnetului acestea se
vor insuma cu campul magnetic al magnetului permanent si rezultatul va fi ca din secundar se vor culege
impulsuriacaroramplitudineestemaimaredecatceledinprimarcunivelulcorespunzatorintensitatiicampului
magneticalmagnetuluipermanent.
Acest principiu e valabil si in cazul curentului alternativ, cu specificarea ca miezul transformatorului respectiv

trebuie sa permita ca
fiecare polaritate a
curentului electric sa se
nchidape o cale diferita
n miez dar sa se
regaseasca sub forma
de curent indus in
secundar.Iata o varianta
de
asemenea
aranjament.
Imaginea vorbeste de la
sine.Spuneam ca la
oficiile de brevete de pe
intreaga planeta sunt o
sumedeniedeinventiide
generatore statice care
se bazeaza pe acest
principiu.Unul dintre ele este cel al germanului Heinrich Kunel.Brevetul, tradus in limba engleza, poate fi
descarcatdelaadresahttp://www.intalek.com/Index/Projects/Patents/DE3024814.pdf.
Brevetul a fost acordat la data de 28 ianuarie 1982 si poarta titlul Procedura si dispozitive pentru
producereaenergiei.Privitiimagineaurmatoaresiapoivomcomentaputinpebazaei.

Dacavomprivicuatentiefigurile1si2dinimaginevomvedeacadispozitivulesteformatdintrunmiezdin fier
moalesaudinferita(esteexcelentabaradeferitafolositacaantenalaaparatelederadio).Acestmiez,notat cu
2 pe desen, poate fi dintro bucata sau divizat asa cum se vede in figura.Pe piesa mai scurta se alipeste un
magnet.Cucatacestmagnetemaiputerniccuatatvafimaiputernicaenergiapecareovomculegelaiesirea
dispozitivului.
Pecapatulaflatincontactcumagnetulestebobinataobobinadecomandacontrolatadeuncurentpulsatoriu
obtinut prin redresarea monoalternanta a celui de la reteaua nationala. Pe miezul mai lung este bobinat un
numar de zece bobine identice cu cea de comanda dar care sunt legate in paralel.Bobina de comanda este
actionatadeimpulsuricuintensitateadeunamper,iardepecelezecebobinedeiesireseculegeuncurentcu
intensitateadezeceamperi.
Cu alte cuvinte avem dea face cu un castig de putere de zece ori si vorbim de o amplificare de putere in
intensitate.Daca vom privi figura 3 vom vedea ca putem construi dispozitivul si pentru o amplificare in
tensiune,folosindosingurabobinadeiesireacaruinumardespireestedenorimaimaredecatabobineide
comanda.Figura5arataoschemablocprivindfelulcumtrebuieconfiguratdispozitivulpentruafunctionaatat
cucurentpulsatoriucatsicucurentalternativ.
In figurile 6 si 7 avem doua exemple de configuratii pentru folosirea acestui dispozitiv in acest caz.In cazul
figurii 6 e vorba de folosirea a doua miezuri situate deo parte si de cealalta a unui magnet in acest fel cele
douaalternantealecurentuluialternativfiindculesedepebobineleaflatedeopartesidealtaamagnetului.In
cazul7avemdeafacecuunmieztoroidaldecupat.Indecupajulacestuiaintraunmagnet.Deastadataavem
lafelcasiincazulprecedentdouabobinedecomandadarcurentuldeiesireesteculesdepeosingurabobina
secundara caci in acest caz curentul urmeaza liniile de camp magnetic care se inchid fie intrun sens fie in
celalalt. Configuratiile din figurile 6 si 7 pot functiona la fel de bine atat cu curent pulsatoriu cat si cu curent
alternativ.
Incheiuranduvasuccescelorcarevetiabordarealizareaacestuidispozitiv!
CatalinDanCarnaru