Sunteți pe pagina 1din 2

Nume i prenume..

Clasa a X-a

TEST DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

Subiectul A. Citii urmtoarele enunuri. Dac apreciai c enunul este adevrat scriei, pe foaia de test,
numrul de ordine al enunului i litera A. Dac apreciai c enunul este fals scriei, pe foaia de test, numrul de
ordine al enunului i litera F.
1. Atomii de carbon din molecula unui alcan sunt unii prin legturi covalente simple.
2.Etanul are formula C2H4.
n compuii organici, carbonul este tetravalent.
2. Hidrocarburile saturate cu caten aciclic ramificat sunt izoalcani.
3 . Izomerizarea n-alcanilor este un proces reversibil.
Subiectul B. Pentru fiecare item de mai jos, notai pe foaia de examen numrul de ordine al itemului nsoit de
litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1.La descompunerea termic a butanului se obine un numr de alcani egal cu:
a. 2

b. 3

c. 4

d.

2. n- Pentanul i neopentanul sunt:


a. identici

b. omologi

c. izomeri de caten

d. izomeri de poziie

3.Benzina cu C.O. = 90 se comport la ardere ca un amestec format din:


a. 90% izooctan i 10% n-heptan

c. 90% n-octan i 10% izoheptan

b. 10% izooctan i 90% n-heptan

d. 10% n-octan i 90% izoheptan

4. Metanul, combustibil casnic, este inodor. Pentru a ajuta la depistarea scprilor de gaz metan
din conducte, i se adaug acestuia compui organici cu miros neplcut, mercaptani, care conin:
a. clor;

b. azot.

c. sulf;

d. oxigen;

5.Izomerul hidrocarburii cu formula molecular C8H18 cruia i s-a atribuit cifra octanic 100 are
denumirea raional (I.U.P.A.C.):
a. 2,4,4-trimetiloctan
c. 2,2,4-trimetilpentan

b. 2,4,4-trimetilpentan
d. 2,2,4-trimetiloctan

Subiectul C. Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al fiecrui alcan gazos din coloana A, nsoit de
litera din coloana B,corespunztoare punctului de fierbere al acestuia.Fiecrei cifre din coloana A i corespunde
o singur liter din coloana B.

Subiectul D.Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urmtoarele enunuri:
1. n seria alcanilor, punctele de fierbere ... ... ... cu creterea masei moleculare. (cresc/ scad)
2.Alcanii sunt hidrocarburi saturate aciclice cu molecule .......... . (polare/ nepolare)
3. Alcanii sunt hidrocarburi care au molecule .......... . (plane/ spaiale)
4. n reacia de clorurare fotochimic a propanului se scindeaz legturi covalente ..........(C C/ C H)
5. Izomerizarea n-alcanilor este o reacie .. (reversibil/ ireversibil )
6. Alcanii sunt hidrocarburi aciclice (aromatice/ saturate).
7. n-Butanul i 2-metilpropanul sunt ... ...... ... . (izomeri/ omologi)
8. Reaciile caracteristice hidrocarburilor nesaturate sunt reaciile de... ... ... . (substituie/ adiie)
9. Izoalcanii sunt hidrocarburi cu formula general ... ... ... . (CnH2n-2/ CnH2n+2) .
10. Alcanii cu aceeai formul molecular, dar cu aranjament diferit al atomilor de carbon n caten sunt
izomeri de ... ... ... . (caten/ poziie) .
Subiectul E
Compusul (A) are formula de structur:

1.

Notai denumirea IUPAC A compusului (A).

2.

Scriei formula molecular a omologului inferior al compusului (A).

3.

Notai starea de agregare a compusului (A) n condiii normale de temperatur i presiune.

4.

Determina formula molecular a compusului (A).

5.

Scriei ecuaia reaciei de ardere a compusului (A).