Sunteți pe pagina 1din 19

STUDIUL SENZORILOR SI TRADUCTOARELOR CAPACITIVE

1. Obiectul lucrarii
In aceasta lucrare se urmareste cunoasterea principalelor tipuri de
traductoare capacitive si a principiului de functionare al acestora, cunoasterea celor
mai utilizate scheme electrice de masurare aferente traductoarelor capacitive
precum si determinarea exactitatii de masurare pentru traductoarele utilizate.
2. Notiuni teoretice
2.1 Senzori si traductoare capacitive

Senzorii si traductoarele capacitive fac parte din grupa senzorilor si


traductoarelor parametrice si ele convertesc marimea neelectrica de masurat intr-o
variatie de capacitate electrica. Schema electrica echivalenta a unui traductor
capacitiv cuprinde reactanta capacitiva si rezistenta echivalenta pierderilor. In
analiza schemelor cu senzori capacitivi se presupune, cu buna aproximatie, ca
unghiul de pierderi este mic si se neglijeaza rezistenta de pierderi in comparatie cu
reactanta capacitiva. Din punct de vedere constructiv, senzorii si traductoarele
capacitive pot fi plane sau cilindrice.
Se disting urmatoarele tipuri de traductoare capacitive:
- traductoare capacitive cu modificarea distantei dintre armaturi:
a) traductorul capacitiv cu o armatura fixa si una mobila (fig. 2.1).

Fig. 2.1 Traductorul capacitiv cu o armatura fixa si una mobila. Caracteristica de


conversie.
Acest traductor are pentru Dd = 0:

C0 = e0er
(2.1)
unde:

e0 este permitivitatea vidului;


er este permitivitatea relativa;
A este aria suprafetei de suprapunere a armaturilor;
d este distanta dintre armaturi.
iar pentru Dd 0,

C = C0 - DC = e0er
(2.2)
De aici rezulta:

DC = - C0
(2.3)
Caracteristica de conversie prezinta o variatie parabolica si variatia
capacitatii se poate considera liniara numai pentru deplasari reduse, de aceea
aceste traductoare pot fi utilizate pentru masurarea deplasarilor foarte mici (0 1)
mm.
b ) traductorul capacitiv diferential este construit de obicei in varianta cu
doua armaturi fixe A2 si A3 (armaturi exterioare) si o armatura mobila A 1 (armatura
interioara) (fig. 2.2). In acest caz pentru Dd = 0,

C1 = C2 = C0 = e0er
(2.4)
iar pentru Dd 0,

C1 = e0er
(2.5)

C2 = e0er
(2.6)

Fig. 2.2 Traductor capacitiv diferential.


Asemenea traductoare intra in structura micrometrelor electrice.
Utilizarea montajelor diferentiale permite o imbunatatire a sensibilitatii si o
liniarizare a caracteristicilor.

Fig. 2.3 Traductor capacitiv diferential. Caracteristica statica a traductorului.


Tensiunea U se imparte pe cele doua condensatoare astfel:

U1 =

U =

U2 =
(2.8)

U =

(2.7)
respectiv

rezultand DU = U2 - U1 =

U, deci dependenta dintre DU si Dd este liniara.

Aceste traductoare se utilizeaza pentru masurarea deplasarilor mici, a


presiunilor, etc.
- traductoare capacitive cu modificarea suprafetei de suprapunere a armaturilor.

Acest tip de traductor se poate utiliza atat in varianta simpla, cat si in


varianta diferentiala atat pentru deplasari liniare, cat si unghiulare ( fig. 2.4 ).

a)
c)

b)
d)
Fig. 2.4 Traductor capacitiv cu modificarea suprafetei de suprapunere a armaturilor:
- varianta simpla: a) de deplasare unghiulara;
b) de deplasare liniara;
- varianta diferentiala: c) de deplasare unghiulara;
d) de deplasare liniara.
Capacitatea traductorului este data de relatia:

C = e0er
(2.9)

(a-a0)

unde:
n este numarul de electrozi;
a0 este unghiul sectorului circular;
r este raza sectorului circular;
d este distanta dintre electrozi;
a este deplasarea unghiulara.
Traductoarele capacitive de deplasare liniara se utilizeaza pentru masurarea
deplasarilor liniare pentru lungimi pana la 20 mm (egale cu lungimea electrozilor).

- traductoare capacitive cu modificarea permitivitatii mediului dintre armaturi.


Aceste traductoare au toate armaturile fixe (fie ca sunt cu doua armaturi, fie
ca sunt cu mai multe armaturi, caz in care se obtin n condensatoare in paralel,
rezultand astfel un traductor cu sensibilitate marita), dielectricul modificandu-se fie
prin introducerea unui material izolant omogen (de ep dat), fie prin modificarea starii
fizice a acestuia cu umiditatea, substante diferite, etc.
Aceste traductoare se utilizeaza pentru masurarea nivelelor, a
grosimilor, a umiditatii etc.
2.2 Scheme de masurare pentru traductoare capacitive
Principalele scheme de masurare pentru traductoarele capacitive sunt:
a) puntile de c.a.;
b) schemele cu A.O. in curent alternativ.
In continuare vor fi prezentate patru scheme mai uzuale dintr-o larga
diversitate si care pot fi utilizate atat pentru traductoarele capacitive cu un singur
condensator, cat si pentru cele diferentiale.

Fig. 2.5 Schema de masurare cu punte de c.a.


Schema contine:
GF - generator de frecventa;
P - punte de c.a.;
C1 ,C2 - traductoare;
A - amplificator si adaptor de impedanta;
Rj - redresor ;
FTJ - filtru trece jos;
mV - milivoltmetru de c.c.

Observatie. In cazul puntii de c.a., impedantele Z 1 si Z2 sunt reprezentate fie


de doua rezistoare, fie de alte doua condensatoare sau de un divizor inductiv. Astfel,
in cazul traductorului diferential, condensatoarele C 1 sI C2 reprezinta cele doua
capacitati ale traductorului, iar in cazul traductorului simplu C 1 este un condensator
fix sau variabil (pentru echilibrarea schemei), iar C 2este condensatorul propriu-zis al
traductorului.
In fig. 2.6 este prezentata o schema de masurare cu punte de diode, care
furnizeaza la iesire o tensiune continua.

Fig. 2.6 Schema de masurare cu punte de diode.


Schema contine:
GF - generator de frecventa;
C1 si C2 - traductoare;
Cc si Cc - condensatoare de cuplaj;
D1, D2, D3, D4 - diode;
mV - milivoltmetru de c.c.
In cazul traductorului simplu C1 este un condensator fix si C2 este
condensatorul propriu-zis al traducto-rului, iar in cazul, iar in cazul tr aductorului
diferential C1 si C2 reprezinta cele doua capacitati ale traductorului, iar capacitatile
Cc,Cc >> C1,C2 si Cc = Cc.
In fig. 2.7 este prezentata o schema de masurare cu A.O. inversor pentru
traductoare capacitive. Rezistenta R1 are un rol de protectie a intrarii inversoare si
rezistenta R2 permite circulatia curentului continuu de polarizare a aceleasi intrari.
Montajul este liniar in urmatoarele cazuri:
a) C1 este un condensator cu suprafata de suprapunere a armaturilor
variabila, C2 este un condensator fix;
b) C1 este un condensator fix, C2 este un condensator cu o armatura fixa si
una mobila.

Fig. 2.7 Schema de masurare cu A.O. inversor pentru traductoare capacitive.


Schema contine:
GF - generator de frecventa;
C1 ,C2 - traductoare;
AD - amplificator diferential;
Rj - redresor cu detectie de faza;
FTJ - filtru trece jos;
DR - divizor rezistiv de tensiune;
mV - milivoltmetru de c.c.
In fig. 2.8 este prezentata o schema de masurare cu A.O. neinversor
pentru traductoare capacitive.

Fig. 2.8 Schema de masurare cu A.O. neinversor pentru traductoare capacitive.


Schema contine:

GF - generator de frecventa;
C1 ,C2 - traductoare;
AD - amplificator diferential;
Rj - redresor cu detectie de faza;
FTJ - filtru trece jos;
DR - divizor rezistiv de tensiune;
mV - milivoltmetru de c.c.
2.3 Determinarea exactitatii de masurare pentru un traductor sau sistem de
masurare
Exactitatea de masurare este o caracteristica metrologica descrisa cantitativ
de eroarea instrumentala totala, et:
et = ej + ef
(2.10)
sau practic,
et =
(2.11)
unde:
ej - eroarea de justete (eroarea sistematica);
ef - eroarea de fidelitate (eroarea aleatoare).
Eroarea de justete, ej , reprezinta abaterea valorii medii masurate (Xmed) fata de
valoarea teoretica
(adevarata Xe) si reprezinta efectul cumulat al erorilor sistematice:
ej = ez + ep + el + eh + ed
(2.12)
unde:
ez este eroarea de zero;
ep este eroarea de proportionalitate;
el este eroarea de liniaritate;
eh este eroarea de histerezis;
ed este eroarea de drift (deriva).
In valoare absoluta, eroarea de justete (globala) este data de relatia:

DXj = Xmed - Xe
(2.13)
iar eroarea de justete raportata este data de relatia:

ej =

100 =

100
(2.14)

Eroarea de fidelitate, ef, reprezinta abaterea masuratorilor individuale fata


de media rezultatelor (sunt erori aleatoare datorate imperfectiunii mijlocului de
masurare) si se determina statistic printr-o estimare, in general ca eroare
absoluta DXf :
DXf = ts
(2.15)
unde:
t (n,p) este o constanta probabilistica cu care se inmulteste abaterea medie
patratica, astfel incat valorile masurate sa apartina intervalului (X med - ts , Xmed + ts)
cu o anumita probabilitate (conform repartitiei Student);
s este abaterea medie patratica sub una din urmatoarele doua forme:
sn-1, pentru esantioane mici (n < 50);
sn, pentru esantioane mari (n 50);
care sunt date de relatiile (2.16) respectiv (2.17).

sn-1 =
(2.16)

sn =
(2.17) unde:
Xmed reprezinta media celor n valori si este dat de relatia:

Xmed =
(2.18)
Eroarea de fidelitate raportata se calculeaza cu relatia:

ef =
(2.19)

100

La verificarea aparatelor de masura sau a sistemelor de masurare, aceste


determinari se efectueaza pentru reperele reprezentative (principale) ale fiecarui
domeniu de masurare.
Observatie. Eroarea instrumentala totala estimata caracterizeaza mijlocul de
masurare pe intreg domeniul de masurare D = (X max - Xmin).
3. Desfasurarea lucrarii
3.1 Chestiuni de studiat
3.1.1 Determinarea caracteristicii de conversie C = C (x) si a erorii de
liniaritate el = f (x) pentru traductorul capacitiv de deplasare liniara cu modificarea
suprafetei de suprapunere a armaturilor.
3.1.2 Determinarea exactitatii de masurare pentru n = 10 determinari pe
reper (5 seturi de tip crescator-descrescator).
3.2 Modul de lucru si de prelucrare a datelor experimentale obtinute
3.2.1 In vederea determinarii caracteristicii de conversie C = C (x) a
traductorului capacitiv de deplasare liniara se va utiliza o punte RLC numerica EO
711.
Se vor efectua masuratori ale capacitatii traductorului in intervalul de
deplasari (0,12) mm, din 0.1 in 0.1 mm, iar valorile masurate se vor trece in tabelul
2.1.
Tabelul 2.1
x [ mm ]

0.1

0.2

Ce [ pF ]
Cm [ pF ]
el [ pF ]
Si [ pF/mm
]
unde:
Ce = C0 - kx
(2.20)
in care:
C0 reprezinta valoarea capacitatii la x = 0;

9.9

10

k reprezinta panta caracteristicii de transfer: k =

el =

100
(2.21)

in care D reprezinta domeniul de masurare.


Pentru fiecare interval al deplasarii x se va calcula sensibilitatea
traductorului:

Si =

cu i = 1,100.
(2.22)

Se va calcula sensibilitatea medie a traductorului capacitiv de deplasare


liniara ca fiind media sensibilitatilor calculate anterior pentru fiecare interval al
deplasarii:

Smed =
(2.23)
Se vor trasa caracteristica de conversie C = C(x) si caracteristica el = f(x),
tragandu-se concluzii asupra liniaritatii caracteristicii de conversie.
3.2.2 Algoritm (general) pentru etalonarea sau verificarea exactitatii de masurare a
unui traductor sau sistem de masurare:
a) cunoasterea si respectarea in timpul verificarii (etalonarii) a parametrilor
de functionare (tensiune de alimentare, frecventa, timp de masurare, temperatura
mediului ambiant, etc.);
b) studiul derivei cu temperatura (eroarea de drift) se face la capetele
domeniului de masurare, urmarind daca acestea se deplaseaza dupa punerea in
functiune a traductorului (sistemului de masurare), determinarea facandu-se circa
30 de minute in conditiile in care ceilalti parametri sunt metinuti constanti;
c) studiul histerezisului observandu-se daca acesta este deplasabil sau
stabil prin analiza a cel putin 5 seturi de masuratori de tip crescatordescrescator in domeniul de masurare;
d) studiul erorilor de zero, de panta si neliniaritate prin comparatia dintre
media valorilor obtinute pentru fiecare reper si valoarea teoretica;
e) estimarea erorii totale de justete cu specificatia ponderilor care intervin
(de zero, de panta, etc.);

f) determinarea erorii de fidelitate pentru un numar n de date pe reper si o


probabilitate P acceptata;
g) determinarea erorii totale a sistemului de masurare si implicit a exactitatii
de masurare;
Utilizand o punte RLC numerica EO 711 se vor obtine 5 seturi de date de tip
crescator-descrescator conform tabelului 2.2.
Tabelul 2.2
x
[ mm ]

Cm [ pF
]

1c

Cm [ pF
]

1d

Cm [ pF
]

2c

Cm [ pF
]

2d

Cm [ pF
]

3c

Cm [ pF
]

3d

Cm [ pF
]

4c

Cm [ pF
]

4d

Cm [ pF
]

5c

Cm [ pF
]

5d

10

In continuare cu ajutorul datelor obtinute se va completa tabelul 2.3.

Tabelul 2.3
x [ mm ]

Ce [ pF ]

Cmed [ pF ]

sn-1 [ pF ]

ej [ % ]

ef [ % ]

et [ % ]

0
1
2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
9
10
unde:

ej =
(2.24)

ef =
(2.25)

100

100

in care t (10 , 0,9973) = 4,09


iar et este dat de relatia (2.11).
Se vor reprezenta caracteristicile Cmed = f (x) si et = f (x).
Prelucrarea rezultatelor obtinute la subpunctele 3.2.1 si 3.2.2 se va realiza
folosind subrutinele adecvate din programul MATLAB.
4.Intrebari si probleme

4.1 Care sunt principalele tipuri de traductoare capacitive si schemele


electrice cele mai uzuale in care se utilizeaza aceste traductoare?
4.2 Care este algoritmul de verificare a exactitatii de masurare a unui
traductor sau sistem de masurare?
4.3 Identificati grafic componentele erorii de justete pentru traductorul
capacitiv de deplasare liniara cu modificarea suprafetei de
suprapunere a armaturilor si precizati care este clasa de exactitate a acestuia.
4.4 Ce este eroarea de fidelitate si cum se determina?
4.5 Ce este eroarea de justete si cum se determina?
4.6 Pentru traductorul capacitiv de deplasare liniara cu modificarea
suprafetei de suprapunere a armaturilor (fig. 2.9) sa se stabileasca expresia
capacitatii C = C(x) cunoscand r1 = 6.5 mm , r11 = 17.5 mm ,er = 1.00059 si e0 =
8.85610-12 F/m .

Fig. 2.9 Traductor capacitiv de deplasare liniara cu modificarea


suprafetei de suprapunere a armaturilor.

5.Anexa
Punte RLC numerica E-0711

5.1Destinatie
Puntea RLC numerica E-0711 este un aparat de precizie, realizat cu
microprocesor si prevazut cu interfata CEI-625, destinat masurarii componentelor R,
L, C, factorului de pierderi (D) si factorului de calitate (Q) la frecventele de 100 Hz si
1 kHz, cu un semnal de cca 0.3 Vef.
Configuratia de masurare poate fi de tip SERIE sau PARALEL, iar modul de
lucru MANUAL sau AUTOMAT, aparatul putand fi folosit atat pentru masurari

manuale, cat si pentru masurari automate comandat prin calculator prin intermediul
interfetei CEI-625.
Rezutatul masurarii este prezentat pe un dublu afisaj cu 3 1/2 cifre (LED cu 7
segmente) pentru R, L, C, respectiv D sau Q, afisandu-se concomitent si unitatea de
masura.

5.2 Caracteristici tehnice

- Caracteristici tehnice generale:


- alimentare: retea 220V 10%; 50/60 Hz;
- putere absorbita de la retea: max. 55 VA;
- dimensiuni (inaltime x latime x adancime): 150x295x410;
- greutate: circa 6 Kg.
- Domenii de masurare:
Parametru:

Extins - jos

Domenii de masurare

Extins - sus

Frecventa

(Reducerea preciziei)

(Eroarea de baza)

(Reducerea preciziei)

R: 100 Hz

0.001 W .. 1.999 W

2W .. 1.999 MW

2MW .. 19.99 MW

R: 1 kHz

0.001 W .. 1.999 W

2W .. 1.999 MW

2MW .. 19.99 MW

C: 100 Hz

0.001 n 1.999 nF

2.00 nF .. 1.999 mF

2mF .. 19.99 mF

C: 1 kHz

0.001 n.. 0.199 nF

0.200 nF .. 199.9 mF

200 mF .. 1.999 mF

D (pentru
C)

0.001

--------------------

9.99

L: 100 Hz

0.001 mH. 1.999 mH

2.00 mH .. 999.9 H

----------

L: 1kHZ

0.001 MH. 0.199 mH

0.200 mH .. 199.9 H

----------

Q (pentru
L)

0.05

---------------------

999

- Frecventa tensiunii de masurare: 100 Hz; 1 kHz 0.01%;


- Valoarea tensiunii de masurare: max 0.3 V ef;
- Tip de masurare: SERIE sau PARALEL;
- Mod de masurare: MANUAL sau AUTOMAT;
- Mod de conectare: patru terminale + masa;

- Afisarea marimii masurate: 2x3 1/2 cifre pentru R, L, C, respectiv D (Q);


- Viteza de masurare: circa 1.5 mas/s;
- Eroarea de masurare de baza:
- rezistente (R):
- capacitati (C):
- inductante (L):

(0.2%ct. + 2unit);
(0.2%ct. + 2unit)(1+D);
(0.3%ct. + 3unit)(1+1/Q);

- factor de pierderi (D):

[0.5(1+D)%ct. + 0.002];

- factor de calitate (Q):

[Q+1/Q)%ct. + 0.002].

- Eroarea de masurare in domeniul extins:


Parametrii:

Minim baza

Frecventa
R: 100 Hz, 1 kHz

Domeniul de masurare
baza - maxim

5 MW
unit.

C: 100 Hz

6pF(1+D)
unit.

C: 1 kHz

2pF(1+D)
unit.

L: 100 Hz

0.005 mH(1+1/Q)

L: 1 kHz

0.002 mH(1+1/Q)

5.3 Elemente externe de punere in functiune, comanda si control

Puntea RLC numerica E-0711 este proiectata pentru a fi alimentata de la


reteaua de 220 Vef, 50/60 Hz. Aparatul se conecteaza numai la o priza de alimentare
cu contact lateral de protectie legat la pamant. In cazul in care nu se dispune de o
astfel de priza, este obligatoriu ca aparatul sa fie conectat la o priza de pamant prin
borna de pamant de pe panoul sau din spate.
Elementele externe de comanda si control situate pe panoul fata al
aparatului (fig. 2.10) sunt prezentate in tabelul 2.4.

Fig. 2.10 Panoul fata al puntii RLC E-0711.


Tabelul 2.4
Denumire

Descriere

Functiune

Afisaj REC

Afisaj numeric 3 1/2 cifre


cu punct zecimal.

Afisarea marimilor R, L, C
masurate.

Afisaj unitati

Afisaj cu diode
LED pentru W, kW, MW,
mH, H, nF, mF, mF.

Dioda aprinsa indica unitatea de


masura.

Afisaj D (Q)

Afisaj numeric 3 1/2 cifre


cu punct zecimal.

Afisarea marimii D, pentru C/D


selectat si a marimii Q pentru L/Q
selectat.

RETEA (POWER)

Comutator retea.

Conecteaza aparatul la retea pe


pozitia apasat.

LOCAL/DISTANTA
(LOCAL/REMOTE)

Comutator translatie.

Apasat, selecteaza DISTANTA,


relaxat selecteaza LOCAL; corelat
cu interfata CEI-625.

Afisaj - stari
interfata

Afisaj cu patru diode LED


pentru semnalizarea
starilor.

Dioda aprinsa indica:


DISTANTA (REMOTE) - regim
distanta;
VORBITOR (TALK) - vorbitor activ;
ASCULTTOR (LISTEN) - ascultator
activ;
CERERE SERVICIU (SRQ) - cerere
de serviciu activa.

R, L-Q, C-D

Claviatura cu trei

Selecteaza parametrul care

1kHz/100 Hz

comutatoare independente
R, L-Q, C-D.

trebuie masurat: R, L, C, Q pentru


L si D pentru C.

Comutator frecventa 1 kHz


sau 100 Hz.

Apasat, selecteaza frecventa de


test de 1KHz.
Relaxat, selecteaza frecventa de
test de 100 Hz.

PAR/SER (PRL/SER)

Comutator pentru
masurare tip PARALEL sau
SERIE.

Apasat, selecteaza modul de


masurare PRL.Relaxat, selecteaza
modul de masurare SER.

1-2-3

Claviatura cu trei
comutatoare
interdependente pentru
gamele 1, 2, 3.

Selecteaza pe modul de lucru


MAN, una din gamele de
masurare.

IEIRE DIN GAM

Afisaj cu doua diode LED


pentru dirijarea spre gama
optima de masurare
(MANUAL).

Aprinse, ghideaza spre gama


optima de masurare. Stinse,
puntea este pe gama cu eroare
de masurare optima.

(OUT OF RANGE)

Indicatoarele indica sensul:


stanga pentru gama mai mica,
respectiv
dreapta pentru gama mai mare.
Denumire

Descriere

Functiune

AUTO/MAN

Comutator mod AUTOMAT


sau MANUAL.

Apasat, selecteaza modul de


lucru AUTO in care gamele se
schimba automat pentru
masurare cu eroare minima.
Relaxat, selecteaza modul de
lucru MAN in care sunt utilizate
comutatoarele de gama 1-2-3.

^, +I, +U, -U, -I

Borne de intrare pentru


masurare cu patru
terminale si masa (2
terminale si masa
in configuratia ^, (+I+U),
(-I-U).

5.4 Efectuarea masuratorilor

Permit conectarea adaptoarelor


pentru masurarea componentelor
R, L, C.

Valoarea parametrului principal (R, L sau C) al impedantei necunoscute


depinde de care din cele doua circuite echivalente este aleasa pentru a o
reprezenta. Cu cat este mai curata rezistenta sau reactanta, cu atat mai identice
sunt valorile serie sau paralel. Insa pentru D sau Q 1 diferenta devine
substantiala. De asemenea valoarea parametrului principal depinde adeseori de
frecventa tensiunii de masurare. Astfel cu cat este mai curata aceasta rezistenta
sau reactanta, cu atat mai mica este dependenta.
In general daca fabricantul de componente nu specifica expres cum sa se
efectueze masuratorile,acestea se vor efectua astfel:
- Rezistente sub 1kW:

SER - 100 Hz

Pentru a fi cat mai aproape de valoarea de curent continuu se selecteaza


frecventa de 100 Hz pentru a minimiza pierderile si SER pentru ca cel mai adesea
componenta reactiva prezenta esteinductanta serie care nu intra in calculul pentru
RSER.
- Rezistente peste 1kW:

PRL - 100 Hz

Frecventa de 100 Hz se selecteaza din aceleasi ratiuni ca mai sus, iar PRL
deoarece componenta reactiva este capacitatea paralel (in rezistentele de valori
mari).
- Capacitati sub 2 nF:

SER - 1kHz

Esentiala este frecventa de 1 kHz care permite puntii o masurare mai


precisa.
- Capacitati peste 200 mF:

SER - 100 Hz

Frecventa mai mica permite masurarea capacitatilor mari (impedanta


echivalenta este mai apropiata de rezistenta de referinta (10 W) a gamei 1).
- Inductante sub 2 mH

SER - 1 kHz

Frecventa mai mare permite puntii o masurare mai precisa (impedanta


echivalenta este mai apropiata de de rezistenta de referinta (10 W) a gamei 1).
- Inductante peste 200 H

SER - 100 Hz

Frecventa mai mica permite o masurare mai precisa (impedanta


echivalenta este mai apropiata de rezistenta de referinta (100 kW) a gamei 3).