Sunteți pe pagina 1din 4

Guvernul Romniei - Hotrre nr.

767/2016 din 19 octombrie 2016


Hotrrea nr. 767/2016 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul
sistemului asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc i al securitii i sntii
n munc
n vigoare de la 21 octombrie 2016
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 21 octombrie 2016. Nu exist modificri pn la 08
noiembrie 2016.
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
174/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 6. - (1) n vederea acordrii drepturilor ori msurilor de stimulare a ocuprii forei de
munc care se suport din bugetul asigurrilor pentru omaj, veniturile prevzute la art. 5 pct. IV lit.
c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit. b) i art. 66 alin. (1) din lege sunt
venituri lunare, care se determin prin raportarea venitului impozabil, certificat de ctre organele
fiscale teritoriale subordonate Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la numrul de luni aferente
unui an fiscal.
(2) Informaiile privind veniturile certificate prevzute la alin. (1) se obin la solicitarea ageniilor
pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, de la organele fiscale
teritoriale subordonate Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, din adeverinele de venit eliberate
n conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Adeverinele de venit pot fi emise i transmise i n
form electronic, n baza unui protocol ncheiat ntre cele dou agenii n conformitate cu
prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) n cazul n care persoana se prezint cu adeverina de venit eliberat, conform prevederilor
legale, de ctre organele fiscale teritoriale subordonate Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
inclusiv prin intermediul spaiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin
mijloace electronice de transmitere la distan ntre Agenia Naional de Administrare Fiscal i
persoanele fizice, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.154/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare, n scopul acordrii drepturilor i msurilor de stimulare prevzute la alin.
(1), ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, sunt
obligate s o accepte."
2. La articolul 10, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (2) n vederea ncheierii unui contract de asigurare pentru omaj, calitatea de asigurat n sistemul
public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, precum i n sistemul asigurrilor sociale de
sntate se dovedete cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calitii de
asigurat n cadrul acestor sisteme de asigurri sociale, eliberat de instituiile competente potrivit legii,
n format electronic cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat sau n format pe
hrtie n original."
3. La articolul 10, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (21) i (22), cu
urmtorul cuprins:
" (21) Documentele justificative prevzute la alin. (2) se pot obine de ctre ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti din sistemele informatice ale

Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale Casei Naionale de Pensii Publice, prin sistemul
informatic al Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, n condiiile n care persoanele
prevzute la art. 20 i 221 din lege solicit i i exprim expres acordul n acest sens.
(22) Prevederile alin. (21) se aplic de la data la care documentele justificative sunt disponibile
electronic Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, prin sistemele informatice, dat care
se face public pe pagina de internet a instituiei."
4. La articolul 191, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmtorul
cuprins:
" (9) n situaia consilierilor locali, judeeni sau ai municipiului Bucureti, care realizeaz venituri
reprezentnd indemnizaie de edin, n condiiile n care pentru aceste persoane i asupra veniturilor
respective exist obligaia de plat a contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj, conform
prevederilor legale, perioada reprezentnd luna n care se realizeaz astfel de venituri i n care se
datoreaz contribuiile la bugetul asigurrilor pentru omaj, conform prevederilor legale, constituie
stagiu de cotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj."
5. La articolul 34, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
" (3) Cererile prevzute la alin. (1) i (2), precum i la art. 31 se pot transmite i prin fax, prin email sau prin pot."
6. La articolul 432, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (3) Documentele prevzute la alin. (2) se prezint fie personal, fie prin scrisori recomandate cu
confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail."
7. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiv i literele b) i c) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
" Art. 45. - (1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevzute la art. 74 i 75 din lege,
persoanele vor depune sau vor transmite prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, fax sau
e-mail la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti, unde se
afl n eviden, urmtoarele documente, dup caz:
..........
b) actul de identitate, care s ateste domiciliul. n cazul n care persoanele opteaz pentru depunerea
documentelor la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti,
actul de identitate se prezint n original sau n copie legalizat n vederea efecturii, de ctre
personalul ageniei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul. n cazul n care
persoanele opteaz pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandat cu confirmare de
primire, fax sau e-mail, actul de identitate se accept n copie certificat pentru conformitate cu
originalul de ctre titular;
c) dovada ncadrrii n munc printr-un act eliberat de angajator, pe suport hrtie sau n format
electronic cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, cu precizarea locului de
munc unde persoana urmeaz s i desfoare activitatea;".
8. La articolul 602, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (3) Documentele prevzute la alin. (1) i (2) se prezint n original pentru certificare de
funcionarul public al ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului
Bucureti, iar copiile certificate se pstreaz de ctre agenia pentru ocuparea forei de munc
judeean sau a municipiului Bucureti."
9. La articolul 602, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmtorul
cuprins:
" (7) Documentele prevzute la alin. (2) lit. a), b), e) i f) se pot prelua direct de la autoritile i
instituiile competente, la solicitarea tinerilor cu risc de marginalizare social, fiind acceptate inclusiv
documentele eliberate n format electronic cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat
calificat."
10. Dup articolul 612 se introduce un nou articol, articolul 613, cu urmtorul cuprins:
" Art. 613. - (1) n cazul n care angajatorii care au ncheiat convenii cu ageniile pentru ocuparea
forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, pentru a beneficia de drepturi bneti

lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub form de scutiri de la plata contribuiei sau deduceri
din contribuia pe care angajatorul are obligaia de a o plti lunar la bugetul asigurrilor pentru omaj
sau angajatorii care beneficiaz, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentnd
contribuia datorat de angajator bugetului asigurrilor pentru omaj, n condiiile art. 93 din lege, i
schimb sediul sau, dup caz, domiciliul ori reedina i, prin urmare, sunt nregistrai fiscal la un alt
organ fiscal teritorial subordonat Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, n perioada n care,
dup caz: beneficiaz, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi bneti sau au obligaia
legal de a menine raporturile de munc, dosarul care conine documentele n baza crora se acord
sau au fost acordate drepturile bneti respective se transfer n copie certificat conform cu
originalul ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti n a crei
raz se afl sediul, domiciliul sau reedina.
(2) Transferul dosarului prevzut la alin. (1) se realizeaz n baza comunicrii scrise a angajatorului
ctre agenia pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, cu care a
ncheiat convenia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentnd contribuia datorat de
angajator bugetului asigurrilor pentru omaj, n condiiile art. 93 din lege i verificrii informaiilor
electronic, prin sistem informatic sau orice alt modalitate, la Agenia Naional de Administrare
Fiscal i dup caz, la Oficiul Naional pentru Registrul Comerului sau la Direcia pentru Evidena
Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, dup caz, sau la unitile teritoriale ale acestora.
(3) Comunicarea prevzut la alin. (2) se poate depune la sediul ageniei pentru ocuparea forei de
munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti sau transmite prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire, fax sau e-mail.
(4) Agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti n a crei raz
se afl noul sediu, domiciliu sau reedin i nregistrarea fiscal a angajatorului va acorda drepturile
bneti respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispoziiilor legale care
reglementeaz acordarea acestora, i se subrog n drepturile i obligaiile ageniei pentru ocuparea
forei de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, care a ncheiat convenia sau a stabilit
acordarea reducerii sumei reprezentnd contribuia datorat de angajator bugetului asigurrilor pentru
omaj, n condiiile art. 93 din lege."
11. La anexa nr. 13, paragraful 5, "Completat i semnat n faa noastr.", i paragraful 6,
"Semntura", precum i explicaia aferent paragrafului 6 "****) . . . . . . . . . ." se elimin.
Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n
munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu urmtorul cuprins:
" Art. 801. - Durata instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc, pentru
fiecare dintre cele 3 faze prevzute la art. 77 i pentru instruirea periodic efectuat suplimentar celei
programate prevzut la art. 98, nu va fi mai mic de 1 or i se stabilete prin programul de
instruire-testare elaborat la nivelul ntreprinderii i/sau unitii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)
pct. 8, datat i aprobat de ctre angajator."
2. La articolul 87, alineatul (2) se abrog.
3. La articolul 87, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (3) Persoanelor prevzute la art. 82 li se vor prezenta succint activitile, riscurile i msurile de
prevenire i protecie din ntreprindere i/sau unitate."
4. La articolul 92, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
" (2) Durata instruirii la locul de munc se stabilete de ctre angajator, mpreun cu:
a) conductorul locului de munc respectiv; sau
b) lucrtorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire i protecie; sau
d) serviciul extern de prevenire i protecie."
5. La articolul 96, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

" (2) Intervalul dintre dou instruiri periodice i periodicitatea verificrii instruirii vor fi stabilite
prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul ntreprinderii i/sau unitii potrivit prevederilor
art. 15 alin. (1) pct. 8, n funcie de condiiile locului de munc i/sau postului de lucru."
6. Articolul 99 se modific i va avea urmtorul cuprins:
" Art. 99. - Durata instruirii periodice prevzute la art. 98 se stabilete de ctre angajator,
mpreun cu:
a) conductorul locului de munc respectiv; sau
b) lucrtorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire i protecie; sau
d) serviciul extern de prevenire i protecie."