Sunteți pe pagina 1din 1

Burs de studiu

Cerine:
1. Media semestrial cel puin 7 i nota 10 la purtare
2. venitul net lunar pe membru de familie, media ultimelor 3 luni
calendaristice anterioare nceperii anului colar 2016-2017( iunie, iulie,
august), cel mult egal cu salariul minim brut pe economie- 1250 lei
Acte necesare:
a) cerere
b) copii ale certificatelor de natere i actelor de identitate ale tuturor membriilor
familiei
c) recomandarea dirigintelui
d) acte doveditoare n original privind veniturile nete ale tuturor membriilor
familiei ,pe lunile iunie, iulie, august -2016 (adeverin loc de munc, cupon
alocaie/alocaie complementar, cupon pensie, etc..)
e) declaraie notarial pentru cei care nu realizeaz venituri

Burs de merit
Cerine:
1. media semestrial cel puin 8,50, nota 10 la purtare, cel puin media 9 la Limba
Romn i Matematic
Acte la dosar:
a) cerere
b) recomandarea dirigintelui
Termenul de depunere a dosarelor:
15.11.2016

S-ar putea să vă placă și