Sunteți pe pagina 1din 2

Documente strategice naionale i europene

Perioada 2014-2020
Pentru perioada de programare 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est va continua procesul de programare a activitilor specifice dezvoltarii regionale in conformitate
cu documentele strategice nationale si cu documentele strategice ale Uniunii Europene.
Programe Operationale:
Programul Operational Regional 2014-2020
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020
Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020
Strategii Nationale:
Acord de parteneriat 2014-2020
Master Plan General de Transport al Romaniei - partea I
Master Plan General de Transport al Romaniei - partea II
Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020
Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, iunie 2014
Strategia Guvernamentala pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Imbunatatirea
Mediului de Afaceri din Romania - Orizont 2020
Strategii Europene:
Strategia Europa 2020
Strategia Dunarii (SUERD)

Prezentare SUERD

Brosura SUERD

Plan de actiune SUERD

Programul Dunarea 2014-2020


Regulamente ale Comisiei Europene:
1. Regulament General (UE) Nr. 1303/2013 (ro)
2. Regulament FEDR (UE) Nr. 1301/2013 (ro)
3. Regulament Fondul de Coeziune (UE) Nr. 1300/2013 (ro)
4. Regulament FSE (UE) Nr. 1304/2013 (ro)
5. Regulament privind FEDR pentru obiectivul de cooperare teritoriala (UE) Nr. 1299/2013 (ro)
6. Regulament privind o grupare european de cooperare teritorial (GECT) (UE) Nr. 1302/2013 (ro)
Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 Rezumat (ro)
Cadrul Strategic Comun 2014-2020 - partea 1
Cadrul Strategic Comun 2014-2020 - partea 2
Memorandum al Ministerulului Afacerilor Europene aprobat n edin de Guvern n data de 13 iunie
2012
Totalul sumelor alocate politicii de coeziune 2014-2020 (milioane )

Perioada 2007-2013
Pentru perioada de programare 2007-2013 Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est a participat n structuri parteneriale la nivel naional, regional i local, la elaborarea documentelor
strategice naionale i regionale.

Programul Naional de Reform 2011-2013


Cadrul Naional Strategic de Referin CNSR Sinteza (Ro)
Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013
Regulamentul General al Comisiei Europene
Regulamentul Comisiei Europene privind Fondul European de Dezvoltare Regional
Regulamentul Comisiei Europene privind Fondul Social European