Sunteți pe pagina 1din 16
SOCIETAREADE SXWRTE MATEMATICE DIN ROMANIA GAZETA | MATEMATICA SUPLIMENT CU EXERCITI octombrie 2016 OF. XI. 2016 Realizarea suplimentului este coordonata de: Prof. Ion Cicu, redactor G.M.-B Conf. univ. dr. Alexandru Gica, Bucuresti Prof. univ. dr. Radu Gologan, Bucuresti, responsabil de proiect Prof. Cristian Lazar, Iagi Prof. Mircea Fianu, Bucuresti Asist. univ. Alexandru Negrescu, Bucuresti a | ee NotA. Se primesc solutii pana la 28 februarie 2017 (data postei). (N.R.) Primar S:P16.121. Determinati cifrele a, b, c stiind ca 8 x abe-+ab+c = 2016. ‘Monica Tenufag si Vasile Tenutas, Baia Mare $:P 16.122. O masina a parcurs un drum in trei etape astfel: in prima etapa a parcurs cu 1 km mai putin decat jumatate din drum; in a doua etapi a parcurs eu 1 km mai mult decat jumatate din restul drumului; iar in ultima etapa ultimii 192 km. Care este lungimea drumului si eat a parcurs in fiecare etapa? Monica Tenufas si Vasile lenufas, Baia Mare S:P16.123. Determinati numerele naturale abe stiind c& abe = ab + be + ca. Gheorghe Iacob, Pagcani S:P16.124. Determinati numerele naturale a si b stiind ca suma lor este 839 si c& suma dintre dublul primului numar si triplul celui de al doilea este 2016. Monica Tenufas si Vasile Ienutas, Bain Mare S:P16.125. Aflati numerele naturale ab care sunt egale cu suma dintre cifra zecilor si dublul cifrei unitatilor Nicolae Ivgchescu, Canada S:P16.126. Adi a citit z dintr-o carte gi a observat c& daca mai citea 5 54 de pagini, atunci ar fi citit > din carte, Cate pagini are cartea? Nicolae Ivigchescu, Canada 16.127. Suma a trei numere naturale este 2016. Daca impirtim primu! numdir la al doilea obtinem catul 1 si restul 376, iar daca impartim al doilea numar Ia al treilea obtinem catul 1 si restul 280. Aflati numerele, Nicolae Ivagchescu, Canada $:P 16.128. Aflati numarul natural de trei cifre care se mareste cu 2096 daca la dreapta Ini se adauga cifra 8. Nicolae Ivagchescu, Canada P16.129. Cate numere naturale de doua cifre sunt egale cu dublul sumei cifrelor? Nicolae Ivdgchescu, Canada S:P16.130. O echipa de muncitori a insimantat sapte optimi dintr- 6 suprafata agricola si mai are de instmantat 16 hectare. Cate hectare are intreaga suprafata? Nicolae Iwagchescu, Canada 16.131. Calculati: {((44 4) x44 4 Ax (HF 4 A) dt dd 4A x A} [Ax (44 A) vd + 4, Nicolae Ivagchescu, Canada 1 S:P16.132. Un motociclist parcurge o distanta astfel: in prima zi 5 1 din lungimea drumului; a doua 2i 5 din rest; a treia zi i din noul rest; a patra 1 zi + din cat i-a mai ramas de mers. Care este lungimea drumului, gtiind ci i-att mai ramas de mers 24 de kilometri? Nicolae Ivigcheseu, Canada $:P16.133. Un copil a cheltuit in prima zi jumatate din suma de bani pe care o avea. A doua zi a cheltuit o treime din rest si inca 4 lei. A treia zi a cheltuit un sfert din noul rest si inca 5 lei. Cati lei a avut copilul daca i-au rimas 100 de lei? Nicolae Ivdgchescu, Canada $:P16.134. La un concurs de matematica un concurent primeste 5 puncte pentru un raspuns corect si i se sead 3 puncte pentru un raspuns gresit sau un raspuns lips, Testul are 40 de intrebari. Cate rispunsuri corecte a dat Alin daca aa obtinut 104 puncte? Nicolae Tvagcheseu, Canada $:P16.135. Daca la un numar se adauga sfertul lui, atunci obtinem un mar cu 60 mai mare decat jumatatea numarului. Care este numarul? Nicolae Tvagcheseu, Canada $:P16.136. Cativa baieti vor sa cumpere o minge. Daca fiecare da cate 3 lei le-ar mai trebui 9 lei, Daca fiecare ar da cate 5 lei, atunci ar fi 7 lei in plus. Cati baieti sunt si cat costa mingea?” Nicolae Ivagchescu, Canada S:P16.137. Suma a doua numere este 2016. Aflati cele doua numere, stiind c& impartind suma numerelor la diferenta lor obtinem catul 1 si restul 864, Nicolae Tvagchescu, Canada $:P16.138. Aflati suma tuturor numerelor naturale de trei cifre, stiind ca diferenta dintre fiecare numa i rasturnatul sau este 792. Maria Lazéroaia, Pagcani §:P16.139. Diferenta a dowd numere este 32. Dac se mareste primul numar eu 2 se obtine triplul celuilalt numar. Care sunt numerele? Maria Lazaroaia, Pascani $:P16.140. La un concurs de matematici au participat Andrei, Bog: dan, Costel si Doru. Dupa concurs ei apreciaza: "Andrei: Nu ma voi clasa pe primele doua locuris, Bogdan: Nu voi fi pe primul loc; Costel: Voi fi exact inaintea lui Andrei; 1 Doru: Am realizat ce mi-am propus. Precizati care este ordinea final a celor patru concurent. ‘Maria Lazéroaia, Pagcani Clasa a V-a — $:E16.241. Determinati numerele naturale a < b < ¢ care indeplinese simultan condigiile: i) a+2b+3¢=98 ii) 3a +2b+¢=94 Gheorghe Iacob, Pageani iti cel mai mare numar natural de forma abed pentru a(b— 1), S:B16.242. care (e+ Id Cristian Moanta, Craiova $:616.243. Fie numarul ¢ = 1211311141115 ..9 1,110. Serieti deo cel mai mare numar natural A si cel mai mic numar natural B folosind cifrele numarului a; fiecate cifra apare de atatea ori de c&te ori este in a Victor Nicolae si Petre Simion, Bucuresti $:516.244. Determinati numerele naturale ab pentru care ab: (ba + a+b) = 455. Gheorghe Iacob, Pagcani .F16.245. Determinati numarul natural de doua cifre pentru care soma dintre numar si rasturnatul siu este patrat perfect, iar diferenta dintre mumar gi risturnatul siu este cub perfect Vasile Ienufas, Baia Mare $:£16.246. Determinati numercle naturale a si b stiind 8 a este triplul Jui b, iar diferenta dintre dublul lui a gi sfertul lui 6 este un numar de trei cifre consecutive scrise in ordine crescatoare. ‘Monica Ienutas si Vasile Ienutas, Baia Mare Olimpiada satelor din Romania $:E16.247. intr-un sat din judetul Cluj, clopotul din turla bisericii bate de 9 ori in 17 secunde. In cat timp va bate de 2017 ori? Cristian Petru Pop, Dorel I. Duca S:E16.248, Fie fractia f = 557. Multimea A contine toate numerele naturale obtinute prin inmultirea fractiei cu toate numerele naturale nenule mai mici sau egale cu 2016, Aflati cardinalul multimii A. Cristian Petru Pop, Dorel I. Duca S:E16.249. Alexandra gi Cris aleargi la maraton, Alexandra face 3 pagi pe secunda si este in fata lui Cris cu 20 de secunde. Stim ca in timp ce Alexandra face 8 pasi, Cris face 6, dar 3 pasi ficuti de Cris fac cat 5 pasi facuti de Alexandra. Dupa cati pagi o ajunge Cris pe Alexandra gi dupa cat timp? Cristian Petru Pop, Dorel I. Duca S:B16.250. Raluca si Alexia joacd un joc numit ,CU UNUL MAL MULT". Astfel ele numéira, alternativ, de la 10 pani la cu 1 mai mult decat ultimul numar spus de cealalté. Raluca spune 10, Alexia spune 10, 11, apoi Raluca spune 10, 11, 12 si aga mai departe. a) Care este cel de-al 100-lea numar spus si cine il spune? ) Cine spune prima data 20 de numere si care este suma lor? Cristian Petru Pop, Dorel I. Duca Clasa a Vi-a S:E16.251. Numerele naturale nenule a, 6, ¢ verifica relatia Ta + 2b = be. Aratati ci (a + 0)(b + ¢)(e+a) se divide eu 70. Vasile Scurtu, Bistrita S:B16.252. Fie numerele naturale nenule a, b, A = 9a + 10b gi B = 8a+9b. Aratati ci (a,b) = (A,B). Am notat (x,y) cel mai mare divizor comun al numerelor x si y. Vasile Scurtu, Bistrita S:B16.253. Determinati numerele prime a, b,c si d, stiind ca 2a + 74b + 2240 + 112d = 2016, Bugenin Blajut, Bact S:B16.254. Determinati numerele naturale de forma abed care prin impartire la 7, 11 respectiv 13 dau resturile 3, 6, respectiv 4 Vasile Scurtu, Bistrita S:B16.255. Aritati cdi numarul a = 35 + 770" se divide cu 42. Gheorghe Iacob, Pagcani $:816.256. Se dau punctele coliniare M, N, P, in aceastd ordine. De aceeagi parte a dreptei 'MP se construiesc semidreptele (NQ, (NR si (NS astfel incat m(4QNM) = 20°, NRL NQ si NS 1 MP. ‘Aruitati c& AQNS = 9. MB-MC ~ NA-NC * PA-PB~ Filip Munteanu, elev, Aiud $:L16.245. Determinati k > 3 pentru care exista f : Ri. + R}., astfel incat (f(x) + S(u)) = (@ + SF). pentru orice 2,y > 0. Mihaela Berindeanu, Bucuresti S:L16.246. In interiorul triunghiului echilateral ABC, de latura 1, se considera punctul M astfel incat unghiurile «MBC si «BCM au masurile de 15, respectiv 45 de grade. Calculati lungimea segmentului [AM]. Roxana Goga, Bucuresti S:116.247. Fie f : RB o functie cu proprietatea c& [f@) - fy) -2+yl uly pentru orice x,y € R. a) Aratati ci del <\s(@) — F< $e oh, pentru orice x,y €R. b) Exista functie de gradul al doilea cu aceasta proprietate? Roxana Goga, Bucuresti $:L16.248. Determinati numarul natural n = 2*-3°-5°, cu a,b,c € N*, stiind c& are 18 divizori naturali gi suma lor se divide cu 13. Benedict G. Niculescu, Bucuresti $:116.249. Fie a 6c mumere rele strict positive eu sums 3. c Aritat et 9555 + 245 * DEES Florin Rotara, Focgani $:L16.250, in interiorul unghiului XOY se considera punctul P, aflat pe bisectoare, si o dreapta variabila ce trece prin acesta gi taie semidreptele 1 1 OX si OY in N, respectiv M. Aritati ca suma G7 + Gay este constants. Clasa a X-a $:116.251. Fie u, v mumere complexe astfel incat u+v = 10 si =|] = 13. Aratati ca numarul u?"" + v"!6 este real. ‘Traian Tamdian, Carei $:L16.252. Determinati probabilitatea ca, ageznd la intamplare doi cai pe o tabla de sah, acestia sa se atace. Filip Munteanu, elev, Aiud '$1116.253. Rezolvati inecuatia log), [2 + 1| > logje1 [t — 1. Roxana Goga, Bucuresti: S:116.254. Aritati ci ees tg — asin = V2. A Vasile Mircea Popa, Sibiu $:L16.255. Rezolvati in multimea numerelor reale sistemul { +7 S:116.256. Aratati ca exista a > 0 astfel incat, daca 6 € C verifica [1-0] 0, 1 1 isfac lar —e| < ole 221 < 8 ‘nile eubi ce satisfac [21 ~ el < Za9p+ 22 <1 < qGpq> Unde €,¢® sunt radacinile cubice ale unitati. G. René, Bucuresti $:L16.257. Aratati ca un triunghi ABC este echilateral daca si numai daca masurile unghiurilor A, B, C, exprimate in grade sexazecimale, sunt in progresie aritmetica, iar lungimile laturilor sunt in progresie geometrica. $:L16.258. Se dau dou discuri disuncte in plan. Gasiti locul celui de-al treilea varf al unui triunghi ce are doua dintre varfuri in aceste discuri. G. René, Bueuresti S:116.259. Fie wo, wi, wa, ws, ws radacinile de ordin 5 ale unitatii si > 0. Pentru un polinom de gradul 4 cu coeficienti complecsi P(X) =aX44 bX +cX? 4dX +e, aratati ca 4 YP z+ rw). ° hao 1 P(Z) $:116.260. Aratati ca, pentru n > 10, YB" +2" < 3,006. Explicati rezultatul, G. René, Bucuresti Clasa a Xia $:L16.261. Calculati limita sirului (=*) jv Cefinit prin ey = 1 si n net = 2n+ 7, pentru n > 1 $:116.262. Daca a,b,u,v sunt numere reale pentru care av ~ bu aratati ca PLP + +v? +autbv>3. Si116.263. Aratati ca dacé ™ este o fractie ineductibila astfel incat m 1> V2 + V3 — > 0, atunci exista o constanta ¢ > 0 astfel ca 1 vBiva-B > cont pentru otice n > 1 S:116.264. Gasiti toate permutarile din Son care comuta cu permu- tatea o data de o(1) = 2, 0(2) = 3, ..., o(n) = 1, o(n +1) = +2, o(n+2)=n+3,...,0(2n)=n4+1. S:116.265. Studiati convergenta sirului definit prin: 3 2 =2, tne = ae pentru n> 1. Care este primul n pentru care 2 da o aproximatie cu 5 zecimale exacte a limitei sirului (tn)n21? S:116.266. Fie matricele A,B € M2(Q), ce comuta, astfel incat , det(A + V2B) = 0. Calculati det(A? + B?) si det( A? — B?). Gheorghe Aleze si George-Florin Serban, Braila 2p 2+arn” det A $:116.267. Fie (tn)np1 un gir cus 2) = a > 051 ng = Studiati convergenta sirului (rarn)n>1- Florin Rotara, Foesani $:116.268. Fie matricea M= (é B) €M,(R), w0 2, notam are = (" ba en dn, bn + on San + dn. S:L16.269. Numim densitate a unei multimi de numere naturale A numarul definit prin ): Aratati ca, pentru orice n > 2, avem tim CHPQ(AN A noe n nh) daca limita exista. Care este densitatea multimilor 7N = {0,7, 14,21, ...} gi A= {[v2] n>1}" In S:L16.270. Se considera sirul (1n)n>0, definit prin tn41 = Tainad pentru orice n € N, cu 2 > 0. Studiati convergenta sirurilor (2)n20 $1 (nzq)nz0 $i, in caz de convergenta, s& se calculeze limitele lor. Admitere, Universitatea Politehnica din Bucuresti Clasa a XIL-a $:L16.271. Pentru x,y € (0,1) definim: aey=avl-¥tyvi-2 Aratati c& + este o lege de compozitie pe (0, 1]. Daniel Sitaru, Drobeta Turnu-Severin S:L16.272. Gasiti un cadru formal prin care, cu ajutorul scrierii ex- ponentiale a numerelor complexe, sa calculati primitivele functiilor date de S(e) = 2" sin, g(x) = e* cos, unde x € 0,7}. S:L16.273. Determinati functiile derivabile f : R + R pentru care avem f(x) f"(2) =e. $:L16.274. Determinati subgrupurile grupului aditiv Z x Z. S:L16.275. Sa se determine toate functiile continue f : R + R cu proprietatea ca oricare ar fi x,y € R, cu r—y €Q, are loc f(x) — fly) €Q. :1.16.276. Gasiti primitivele functiei f(x) = ||...|2—1]—1]...|,eu © €R, unde in stanga Ini x avem 100 de bare ale modulului $:116.277. Fie a1,b1, a2, b2,..-,@n, bn numere reale astfel incat functia Jf: RR definita prin f(x) = )> ax sin(by +2) se anuleaza in u,v € R cu it u—v#¢ kn, k numar intreg. Aratati ca f = 0. George Stoica, Canada S:L16.278. Dati exemplu de subgrup de ordin 4 al Ini U(22,-), izomorf cu grupul Klein. Gheorghe Aleze si George-Florin Serban, Braila S:116.279. Aratati c& are loc inegalitatea etter Ye< ? 3 16.280. O comunitate rurala are, la momentul 250 de locuitori. Populatia creste in ani dupa legea P'(t) a) Care este populatia dupa 20 de ani? b) Gasiti 0 formula care s4 aproximeze populatia dupa t ani. O al sondajului, 0(1 + v4). IN ATENTIA REZOLVITORILOR") Pentru a apirea la Rubrica rezolvitorilor, elevii pot trimite solutii pen- tru problemele din rubricile Probleme pentru ciclul primar, Probleme pregiiti- toare pentru concursuri si olimpiade, precum gi din Suplimentul cu exercitii al Gazetei Matematice. intr-un plic se vor trimite solutiile pentru minimum 5 probleme din ultimele dou ~ trei numere aparute. Fiecare elev poate trimite solutii si la problemele din clasa precedent celei pe care 0 urmeazi. Pe aceeasi foaie se va redacta o singura problema, incepand cu numarul, enuntul problemei i numele autorulni, apoi solutia, dupa modelul probleme- lor rezolvate in Gazeta Matematica. La sfargitul fiecdrei solutii, rezolvitorul vva scrie, citet, cu majuscule, numele siu, clasa, scoala si localitatea unde in- vat. Se va trece in textul rezolvarii justificarea calculelor sau a afirmatiilor facute. Se poate scrie si pe contrapagina, iar eventualele figuri vor fi dese- nate cu rigla si compasul, literele noi de pe desen fiind specificate in textul rezolvairii, Nu se vor trimite solutiile mai multor probleme pe aceeasi foaie. Solutiile trimise intr-un plic vor fi insotite de un borderou. Modelul de borderou poate fi descarcat accesind link-ul: http://ssmr.ro/borderou- rezolvitori. In cazul in care il scrieti de mana, precizati urmatoarele detalii: numele elevului, prenumele, scoala, clasa, localitatea unde invata, numele pro- fesorului indrumator, lista problemelor rezolvate (numarul fiecarei probleme rezolvate si numarul revistei in care a fost propusd). Se vor respecta datele limita de trimitere prin posta mentionate in fiecare revista. Nota: Participanyii la Concursul Gazeta Matematici si ViitoriOlimpici.ro isese instructiunile in regulamentul Concursului afigat pe site-urile: http://ssmr.r0/ si http://www. viitoriolimpici.ro/ Olimpiada Satelor din Romania prezentare de Dorel I. DUCA?) si Cristian Petra POP*) Olimpiada satelor* a pornit la drum in judegul Cluj in anul scolar 2010-2011, la initiativa prof, Cristian Petru Pop — inspector de specialitate matematica la ISJ Cluj ~ in urma analizei statisticilor referitoare la partici- parea elevilor, care invata in medinl rural, la concursuri i olimpiade scolare. Proiectul a atras imediat judetele vecine (judetul Bistrita-Nasiud in anul sco- Jar 2011-2012; judetele Bihor, Mures si Satu Mare in anul scolar 2012-2013; judetele Maramures si Salaj in anul scolar 2013-2014), dnd nastere concur- sului de matematica pentru clasele IV-VIIL ,Olimpiada satelor din Transil- vania", Idea acestui concurs a fost imbratisata si de alte zone din tar, cea ‘ce a condus la organizarea unui concurs national de matematica pentru ele- vii care invafé in mediul rural, concurs pe care organizatorii Lau intitulat »Olimpiada satelor din Roménia*. La prima ediie a concursului .Olimpiada satelor din Romania’, care a avut loc Ia Cluj-Napoca in perioada 10-12 iunie 2016, au participat judetele: Alba (cu 4 elevi), Baeau (cu 4 elevi), Bihor (cu 4 levi), Bistrita-Nasaud (cu 9 levi), Bragov (cu 5 elevi), Calarasi (cu 5 elevi), Cluj (cu 16 elevi), Covasna (cu 5 elevi), Dambovita (cu 5 elevi), Harghita (cu 5 elevi), Ifov (cu 5 elevi), Maramures (cu 6 elevi), Mures (cu 6 elevi) ‘Neamt (cu 5 elevi), Prahova (cu 4 elevi), Salaj (cu 4 elevi), Satu Mare (cu 5 levi), Sibiu (cu 6 elevi), Vaslui (cu 6 elevi), Vrancea (eu 6 elevi). Comisia stiintificd a concursului i-a avut ca presedinte pe prof. univ. emerit dr. Dorel I. Duca (Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca) si ca vicepregedinti pe conf. dr. Eugenia Duca (Universitatea Tehnica Cluj-Napoca), prof. Gristian Petru Pop (ISJ Cluj) si prof. Anca Cristina Hodorogea (ISJ Cluj). Organi- zatorii concursului au fost prof. Cristian Petru Pop (ISJ Cluj) si prof. Anca Cristina Hodorogea (1SJ Cluj), arora li se cuvin multumirile noastre pentru efortul depus ca totul si fle minunat pentru acesti elevi deosebiti care invata in mediul rural fin acest numar am prezentat subiectele propuse la concursul claselor V — VIL La clasa a VIll-a subiectul a respectat structura subiectelor de la Evaluarea National. Profesor universtar emerit doctor, Universitatea .Babey-Boly Profesor, IST Cluj