Sunteți pe pagina 1din 170

SEVER NORAN

SFR1TUL MARELUI PREOT

SEVER NORAN

SFRITUL MARELUI PREOT"

Q
E D IT U R A M ILIT A R -

1971

Coperta coleciei
D um itru Ionescu
Ilustraia copertei
N. N obilescu

R ed acto r :

E. G R O Z E A

B un de tipar 0i.0S.19Tl. A p ru t 1971. H irtie tipar


de 50 g'rn'. F orm at 540X840 16. Colt de tip a r
10,5. B . 333.

T iparul e x ec u ta t sub com anda nr.


10 203 la C om binatul poligrafic ,,Castt
Scnteli", P ia a Scintcii n r. 1
B ucureti
Republica Socialist Rom nia

IN L O C D E P R E F A
N e aflam pe colina cea mai n a lt de pe malul asiatic al Bos
forului, nu d eparte de cetatea lui M u r a d al IV-lca, peste d ru m
tic ruinele celebrei ceti Edicule. D e acolo, de sus, p u team
cuprinde cu privirea Bosforul, C o rn u l de a u r i pintenul pe
care s-a a fla t c nd va seraiul, devenit n zilele noastre muzeul
T op kap i.
G hidul 11c adusese aici cu gndul m rturisit dc a ne oieri
posibilitatea s vedem E u ro p a cu ochii cu care osmanlii p r i
viser malul european al Bosforului, atrai de fabulosul Bi
zan. n jurul nostru vegetaia era srac : p rin tre mslinii sl
batici, nali ct un stat de om, ia rb a crescuse alburie, p a rc
fr clorofil, ca nite proem inene filiforme ale pm n lu lu i
calcaros pe care-1 clcam n clipele acelea.
G hidu l cruia ne obinuisem s-i spunem D idi l chema
Ktlvan O r k o n vorbea rar, psalm od iind parc. C u mna
ntins spre cartierul Pcra, ne povestea cum reuise M ehm et
al II-lca, cuceritorul C onstantinop olului, s p tr u n d n apele
C o rn u lu i de Aur, a crui intrare era zgzu it dc un la n uria.
Corbiile turceti escaladaser colina pe care astzi se afl
p ia a Taksm , G a la ta i cartierul comercial al Istanbulului i
coborser, ca n tr-o lansare uria dc pe ciocuri, d re p t n apele
H aliciului ale C o rn u lu i de Aur.
C u ochii subiai de lum ina p ute rn ic a zilei, vedeam parc
aievea cra re a greoaie a corbiilor i auzeam p arc strigtele
surugiilor i cdccarilor, n d cm nnd sutele sau p oate mitic dc boi

care trgeau spre naltul colinei uriaele p overi obinuite d o a r


pe d ru m de ape...
n a in te de a pleca dc aici, a spus ghidul, la o vreme, a
v rea s v a r t un m o nu m en t ciudat : o p ia tr rtcit pe
aceast colin... E copia fidel a celei de la Perscpolis d a to rit
creia, acum un veac i mai bine, G rb tc n fe ld a reuit s desci
freze scrierea cuneiform . Ia t-o acolo. E chiar n vrful coli
nei. N im eni nu tie cine a adus-o aici. E plin de litere cunei
forme, ca toate pietrele de acest fel aflate la Muzeul de anti
chiti orientale, i descrise de Legrain, Lutz i Poebel...
Am urcat spre v rfu l colinei, s privesc n deaproape p ia tr a
rtcit aici de cine tie cnd. Aveam un m otiv apa rte pentru
a o privi ? F r ndoial c da.
G ru p u l dc excursioniti din care fceam p a rte grup sosit
cu m o to n a v a T ran silv a n ia a nceput s coboare spre a u to
carul care ne atepta. E u stteam aplecat asu pra pietrei cu p ri
cina, cnd am simit o mn aczndu-se pe um rul meu i am
auzit glasul optit al unei fete.
i-ai a m in tit de... fachir" i de afacerea cuneiformelor,
nu-i aa ?
C u m de ai ghicit ? am ntrebat-o.
P en tru c te cunosc. Ai promis, c nd va, c o s scrii
istoria acestei afaceri a cuneiform elor n care p n i Shakcspeare a a v u t un rol. D e ce n-o faci ?
Voi scrie...
N u te las a tt dc uor. Uite, jur aici, cu m na pe p ia tra
asta rtcit, copie a celei de la Persepolis, jur aici pe colina
de pe care osmanlii au p riv it p rim a o ar Europa... jur c
vei scrie.
A m rs.
i plac cuvintele mari, teatrale...
Recunosc. D a r snt sigur c o asemenea istorie ar plcea
i c ar fi, n acelai tim p, interesant.
Bine, bine. V oi scrie. N u -i nevoie s jur.
N ici eu nu credeam c o s-mi in promisiunea. i, tocmai
dc aceea, sutele de m inarete ale moscheelor din Ista nbu l mi
s-au p ru i, n clipa rostirii acestor cuvinte, nite uriae semne
de mirare.

fn dim ineaa aceea de p rim v a r tim purie, nimic nu prevestea


uluitoarele evenimente care m -au fcut s triesc cele mai p a lp i
tante clipe din v iaa mea. C eru l era senin, n a lt i albastru,
D m b o v ia i m na linitit apele tulburi reflectnd n c o n tu
ruri frn te slciile abia nverzite, ia r oamenii se grbeau ca
i mine de altfel s ajung la serviciul lor, citind, n mers,
titlurile articolelor din ziarele de d im inea i fcnd slalom
p rin tre maini i tram vaie.
O zi obinuit, f r un colorit a parte, care s-o scoat din
anodin i s-o fixeze n memorie.
i totui, ziua aceasta n -a m s-o p o t u ita niciodat. D cn d a t ce a m in tra t n biroul meu, am a v u t o su rpriz : mar
iorul O v id iu Bota, faimosul", .major Bota, omul care scotea
din im pas cercetrile m po tm olite, m atepta. 11 cunoteam
d o a r din vedere.
n sfrit, ai s o s i t ! a ex clam at el. T e numeti R a d u lian, nu-i aa ?
A m salutat stngaci i m-ain p re ze n ta t.
Locotenentul R adu lian A ndrei.
D u p cte am aflat, ai absolvit facultatea de a rh e o lo
gie, a c o n tin u a t el. C o n f o r m o rd in ului efului, vei lucra cu
mine o p erioa d de timp...
11 p riv e a m f r s scot nici un cuvnt, stn d n po ziia de
drepi, aa cum se cuvenea din p a rte a unui tn r locotenent
cru ia unul d in tr e cei mai buni criminaliti d in central i

fcea cinstea ele a-1 lua colaborator. P u in i se bu cu rau de


aceasta favoare.
tii ca ini placi, tinere ? N u eti deloc curios. N u n
trebi n ce prob lem v o m colabora ?
M i-o vei spune la timpul p o triv it, tovare maior, am
rspuns cu.
I a t un rspuns ca la carte. Ei bine, timpul p o tr iv it a...
sosit. Ia loc i pregtetc-tc s asculi.
M aiorul era n a lt dc statur. Dei 1111 avea dect cel m ult
patruzeci dc ani, p r u l i era alb, com plet alb, con trastn d p l
cut cu tenul msliniu. Sprncenelc ntunecate, zburlite spre f ru n
tea n alt, b r z d a t dc cute, scoteau i mai m ult n eviden
albastrul ochilor.
tiam c fusese poreclit fachirul". N im eni nu putea spune
cine l botezase, d a r oricine i p utea spune de ce : liota prea
un veritabil vr jito r care-i uluia spectatorii prin aciunile sale,
un om cu o logic de netgduit i cu o intuiie care nu da gre.
Glumea deseori i asta deruta. Sub masca jovialitii, care
fascina i ncurca adversarul, Bota i p stra sngele rece al
omului receptiv la orice am nunt.
Asear, a venit la noi un prolcsor universitar. Nicolae
ielncscu. 11 cunoti ?
D a. L-am a v u t la cursul de asiriologie. U n ad evrat
savant.
Vorbete-mi despre el. T ot ce tii.
D in pcate, nu prea cunosc multe despre dnsul. Este
specialist n asiriologie, d u p cum am mai spus. n tr e anii
1930 1940 a fcut p a rte diti grupul dc arheologi care sub
auspiciile Societii N a iu n ilo r a lucrat pe locul fostei N inive,
11 Ira k . n facultate se spune c profesorul tcfancscu a reuit
s descifreze peste o mie de tblie cu scriere cuneiform.

Int eresant. . .

E 1111 dascl cam de m od veche. N u iei examenul cu una


cu dou.
i p en tru asta l socoteti dc m od veche ? a ntrebat
maiorul, zmbind.
.
N - a m tiut ce s mai zic. E ram ncurcai. Bota m-a rugat
s continui.
Profesorul iefnescu este m embru b o n o rh causa al
Academici suedeze i al celei engleze i a p re d a t, o vreme, la

Sorbona. D u p rzboi, am auzit c a lucrat iar n I r a k , la


spturile din sud, d in vechea Caldec, unde i-a a v u t leagnul
civilizaia sumerian. A, da ! Pe cnd eram n anul trei, mi
amintesc c profesorul tcfncscu a lipsit ap ro a p e to t timpul.
Se zvonea c lucreaz la N ip p u r , unul din cele cinci orae
Mimcrienc, care m p reun cu U r, U r u k , Laga, Eridu... fr
s mai socotim S u ru pp ak, leagnul lui N o e al sumerienilor,
actualul Faro, toate n A kkad...
Stop ! Stop ! N - a m dc gnd s m prezint la examenul
dc asiriologie ! a glumit Bota. A ltceva ?
C a m att, tovare maior. D a c dorii mai multe date,
Ic- pot afla.
- D eocam d at-i suficient i att. E o ra apte i douzeci.
I a nou, profesorul v a fi la noi. O s-l p rim im m preun.
Im ru c t dc-acum vei lucra cu mine, i vei lua calabalcul i te
vei m uta n biroul meu. C a m e ra 10, etajul doi. P n la ora
nou sper c vei fi m utat. O r d in u l de... repartiie i se va
confirm a i de eful dumitale. A m vo rbit cu dnsul. D u-te,
raportcaz-i i la nou fr zece s fii gata s-l p rim im pe
profesor. N u tiu de ce ne viziteaz. Te pomeneti c tc-a
descoperit cu vreun examen lips la facultate...
F r s m priveasc, maiorul a ieit din ncpere. D u p
cieva clipe dc nchotrrc, am nceput s-mi sirng lucrurile
iu vederea m utrii.

M aiorul Bota l-a invitat pe profesorul Stefnescu s ia


loc. D in clipa n care acesta intrase, fachirul" il privea cu
(' curiozitate ncdisimulat.
O m u l care ne vizita se a p ro p ia de aptezeci de ani, d ar, n
( iuda vrstci, obrajii si p re a u ai unui b rb a t de cel m ult cinci
zeci. Avea ochi negri, priv irea p tr u n z to a re vultureasc a
zice sprnccnc stufoase i arcade proeminente. R id uri adnci
i b rzd au fru nte a i nu m nd oiam c soarele, aria i vnmrilc uscate ale Mcsopotamici le sculptaser.
N u tiu cum s ncep, a rostit, v d it ncurcat, p ro fe
sorul tcfncscu, p riv in d d re p t n ochii maiorului Bota, de

p arc a r fi v ru t s-l hipnotizeze. Specialitatea mea este asiriologia. Snt profesor universitar. N um ele mi-1 cunoatei. Am
fost an un at.
M aiorul Bota s-a pre z e n ta t i el, apoi a a r ta t spre mine.
Locotenentul R adu lian. U n fost elev de-al d u m n e a
voastr.
D a a a ? s-a m ira t profesorul i m-a p riv it atent. P arc
mi-1 amintesc. Ai fost, pare-mi-se, n serie cu N egreanu i
U u...

D a , dom nule profesor, am c o n firm a t eu. Cei doi au te r


m inat pe primele locuri. Eu m -am situat mai pe la mijloc. Cursul
de asiriologie ni l-ai p re d a t dum neavoastr. Seminariile le
conducea tovarul Z ah a n , asistentul dum n eav oastr. D nsul
cred c m va recunoate cu uurin. N e vedeam mai des i...
m i p are bine c la convorbirea n o astr se afl i un
absolvent al facultii unde p redau eu. Sarcina mea va fi m u lt
mai uoar, a spus profesorul, p riv in d spre Bota. A m venit la
du m neavoastr pentru...
B trn ul meu profesor era ncurcat.
V ascultm, a intervenit Bota.
Snt, n aceste clipe, ca un colar care, scos la tabl, nu
tie de unde s nceap. A cum d ou sptm ni am venit din tr-o
cltorie n Ir a k . A m lucrat peste p a tru luni la A da b i K isurra,
n perim etrul N ip p u r...
V izita dum neavo astr este n legtur cu aceast ui-,
t i n cltorie ?
P arial, da. D e fapt, am venit la d u m n eav oastr din
cauza... E v o rb a de o greeal a menajerei mele.
O chii de un albastru metalic ai fachirului au lucit n tr-u n
m od ciudat.
Greal a menajerei d u m n eavoastr ? A fu ra t ceva ?
D a c a f u r a t ceva sau...
'
A, nu ! M a d a m Z a h a n c o femeie de ncredere. O am
n serviciul meu din anul 1935, dc c nd am lucrat la Moul,
n c adrul unei expediii internaionale. M a d a m Z a h a n are o
p u rta re ireproabil. Despre altceva e vorba.
Bota era num ai ochi i urechi.
M enajera 'mea a fra n c a t greit o scrisoare. O scrisoare
p e n tr u Ir a k , a spus profesorul lsndu-i p u in capul n jos,
astfel c l p riv ea pe Bota de sub arcadele-i proeminente.

T o t n u v neleg, a rostit ra r , ap sat, fachirul. D orii,


cumva, s... s gsim noi scrisoarea ?
A, nu ! N u ! Scrisoarea s-a n to rs de la pot singur.
Iat-o.
^
Z ic n d acestea, profesorul tefnescu i-a ntins maiorului
un plic.
C itii adresa.
D a v id Row eland... Ir a k , a citit Bota, apoi a ridicat p ri
virea m ira t spre profesor. T o t nu neleg.
Deschidei plicul, v rog.
M aiorul s-a executat. D in interior au ieit la iveal nite
fotografii.
Vrei s te apropii s le priveti, tinere ? m -a in vitat
profesorul.
M -a m dus spre biroul fachirului i d in tr-o priv ire mi-am dat
seama ce reprezentau fotografiile respective.
Snt tblie cu scriere cuneiform , am spus. A r trebui o
lup p e n tru a le studia...
S-a n tm p la t ceva n legtur cu aceste fo tografii ? A
n trebat Bota.
,
Profesorul tefnescu a a p r o b a t d n d din cap.
'
Fotografiile trebuiau s ajung n Ir a k , la dom n ul R o
weland, pc carc l cunosc de treizeci dc ani. R o w e la n d este e n
glez. Lucra la Moul, la N in iv e, cnd l-am v z u t p r im a oar.
I.ra trimisul lui British Muscum. n ultim ul meu voiaj am
colaborat cu el la A dab. E un arheolog eminent. D e talia lui
C yrill G a d d , ba p oate a lui A rno Poebel, cel mai m are asiriolog din ultimii ani.
A, aa ! M da. Totui... nu neleg : ce s-a n tm p la t cu
aceste fotografii ? a spus Bota, cu o uoar u nd de nerbdare
in glas.
Profesorul a tuit ncurcat.
Trec d r e p t specialist al dialectului d e n u m it convenio
nal sumer n o r d " . A m convenit cu R o w e la n d , la cererea aces
tuia, s colaborm n continuare, chiar dac ne desp art trei
mii de kilom etri. R o w e la n d mi trim ite fotog rafii de pe unele
tblie deosebit de interesante i mai greu de in te rp re ta t, scrise
bineneles n .,su m e r n o r d " , eu le descifrez i i le t r im i t
napoi. Astfel, eu snt la c u r e n t cu ce se descoper acolo, iar
el are i o pinia m ea n in te rp re ta re ...
'
.

11.

Deci aceste cliee... ase la n u m r, se napoiau la R o


w elancl d u p descifrare ?
Da. N u m a i c, s vedei... greeala menajerei melc 111-,
dus la o descoperire ciudat. Mda, acesta e te r m e n u l.
M reaezasem pe locul m eu, de u nd e ve de a m bine pro
filurile celor doi. Bota se aplecase nainte, peste b iro u l su
D in cele ase cliee trim ise lui R o w e la n d i descifrat
de mine, d ou au fost schim bate, d o m n u le m aior. Sustras
de cineva i n lo cu ite cu altele.
n lo c u ite ? a n tr e b a t, m irat, Bota.
Acestea d o u n u m i-au fost trim ise de R o w e la n d , ;
spus profesorul, n t in z n d lui Bota d ou fotografii.
M aiorul le-a p riv it fr prea m ult interes. Pen tru el, foto
grafiile cu pricina semnau ca dou p ictu ri de ap cu cele
lalte. C u n e ifo rm e i iar cuneiform e.
Ai putea spune ce c u prin d clieele schim bate ?
P rofesorul se atepta parc Ia o asemenea n tre b a re . i-.
deschis servieta i a aezat pe mas cteva foi dc h rtie plin
de cifre i cu v in te anapoda.
Fraze n sumerian, fr nici o noim, apoi cifre am
rite. A m un d ic io n ar alctuit de mine... dac d o m n u l loco
t e n e n t ar vrea s se distreze... i-1 p o t m p r u m u ta . F u an
fcut tra d uc e rea n ro m n a c to rv a pagini. Mai snt dou
N - a m mai c o n tin u a t, c nu spun nimic.
Fotografiile nlocuite erau deosebit de interesante ? ,
n tr e b a t Bota ?
N u a putea spune... Fa un loc, cele ase c o nin eau c
variant mai veche a poem u lu i Ghilgame, strlucit realiza
de babilonieni. Ceea ce probeaz, v o rb a lui Samuel N o a l
K ra m e r, c acetia au fcut un m p rum u t'* lite ra r de 1,
sumerienii care i-au precedat.
Bota s-a ridicat n picioare, a privit com parativ dou fo to
grafii una original i una schimbat.
Mda. i calitatea hrtici fotografice difer.
C o n tin u a s le priveasc ate n t, d i n tr - u n a n u m it unghi,
b n u ia m c -1 intereseaz am pren tele.
N u cu m v a e o greeal ? a n tre b a t m aiorul.
N u neleg...
Poate c asistentul d u m n e a v o a str a greit clieele... *
amestecat unele vechi...
C ine ? A d y Z a h an ? Biatul menajerei mele ? Fxclus

12

D u m n e a v o a str , personal, n ch ld eai pilcurile ?


N u to td e a u n a , a spus p ro fe so ru l tefnescu... E d re p t,
uneori lsam pe A d y s...
P o a te c, n graba expediiei, s-au v r t din greeal
nite fotografii vechi...
Profesorul l-a priv it din n o u pe B o ta de sub arcadele p r o
eminente.
O ric e e posibil, a spus el. D a r aceste c u v in te n su m e
rian i aceste cifre aflate pe fotografiile schimbate m i p a r
strine. N u se leag. N u spun nim ic. C ineva o fi a v u t novoie
tic prim a va ria n t a po e m u lu i lui Ghilgam e i a sub stituit
clieele... Cele sc h im bate n u sp u n ns nim ic. A bsolut nim ic.
M aiorul B ota i-a ciupit o b ra z u l stng. Mai trz iu aveam
vi mi dau seama c fa c h iru l" fcea acest lu c ru cnd era e o n
ii.triat.
Ie rta i-m , d o m n u le profesor. Deci cineva a schim b at
dou cliee, d o rin d , p robabil, s aib u n facsimil d in izvoarele
poemului Ghilgame...
In te n io n a t, Bota a fcut o pauz, apoi a u rm a t.
D o m n u le profesor, v rog s ne spunei... dar, des
chis, fr nici o reticen, aceast substituire de cliee v-a...
deranjat i diii alt m o tiv ?
Profesorul i-a ncletat maxilarele. Pe frun te a lui, b r z
data de cute adnci, au a p ru t cteva linii alburii.
N u... adic n-a putea spune nim ic precis. neleg.
Poate era cazul s m adresez o rg a n e lo r de miliie. R e g re t
c v-am d eranjat.
G uvintele pro fesoru lu i tefnescu preau fo ra te . M i-a m
dat seama c refuza s colaboreze cu noi. Ceva l deranjase.
Cc a n u m e ? N u - m i p u te a m da seam a...
Probabil c A dy Z ahan , asistentul meu, a n c u rc a t Iu
i m i ile, a spus profesorul. A d y e b iatul m enajerei mele. n
l'MI amndoi au venit n R o m nia , obinnd, mai trziu,
naturalizarea... M da. A dy o fi v r t nite cliee m ai vechi
in locul celor trim ise de R o w e la n d .
Evident, pe profesorul tefnescu l zdrsc ntreb area
m aiorului Bota. R e fu z a s spun dc ce ni se adresase. Voise
s reclame d o a r schim barea clieelor ? C ategoric, n u ! A tu n c i,
dc ce nu-i m rtu risea p n la capt, gn du rile ? Ce-1 in tr i
gase, oare, n aceast substituire de cliee ?

13

C r e d c v - a m d e ra n ja t degeaba, a spus p ro fe so ru l te
fnescu, ridiend u-se din fotoliul n care sttuse. n orice
caz v m ai las clieele, p o a te avei nevoie...
N e -a f c u t deosebit plcere, a spus fac h iru l", cu
uoar ironie n glas.
P ro fe soru l a salutat p r i n tr - o nclinare a capului i a ieit.
C iu d a t co m p o rta re a profesorului dumitale, mnzule,
a spus Bota. M ieri c-i zic aa. D a r , p n s ajungi gloab
b trn ca mine, mai ai m ult de alergat. Te supr dac-i zic
m nz u le 11 ?
N u , tovare maior.
Ei bine, R adulicne, afl c pe profesor l-a d e ra n ja t a lt
ceva n substituirea asta dc cliee... P c a t c nu ne-a spus cc
anume... P c at ! P o a te c n-a v r u t s se lanseze n presupuneri
fanteziste. U n savan t ca dnsul nu-i p oate perm ite aa ceva...
tii ce te rog, m nzule ? S iei clieele astea i s le studiezi cu
atenie. S traduci corect coninutul celor schimbate. Cerc-i
profesorului tefnescu dicionarul sum eriano-rom n alctuit
dc dnsul i d-m i, te rog, o traducere exact a textului redactat
n cuneiforme, de pe cele d o u fotografii schimbate.
A m neles, tovare maior.
i, nc cev a : stabilete exact traseul spre pot al
plicurilor expediate dc profesorul tefnescu ctre R ow eland.
E cazul s fac o vizit profesorului acas ?
Ai deplin libertate de aciune...
i
Vila n care locuia profesorul tefnescu avea dou etaje
i o m ansard. La p a r te r locuia inginerul H o b a n un om
linitit, care ji/iduia mereu d up meleagurile gospodriei de
sta t unde lucrase. D e dorul ei, H o b a n transform ase cei o sut
i ceva dc m etri p tra i de teren ce nconjura vila n tr-o ade
v r a t g rdin cu to t felul de p la n te indigene i exotice,
pe care le ngrijea n tim pul su liber. E ra necstorit, ca i
O c ta v Marincscu, do ctorul care ocupa cealalt garsonier de
la p arter.
La p rim u l etaj locuia profesorul m p reun cu singurul
su nepot. tefnescu avusese un b ia t care, cu ctva tim p
nainte de evenimentele pe care am nceput s vi le relatez,
murise ntr-un accident de automobil.

14

A m rm as d o a r cu M ih i , care-i o r /a n , m i-a spus


profesorul tefnescu, d n d u -m i s neleg c am b ii p rin i
ui copilului se p rp d iser n accidentul d e automobil.
La etajul doi locuia A d y Z a h a n , asistentul profesorului
i m am a lui A dy, care se ocupa, din anul 1935, de m enajul lui
tcfncscu. A d y se nscuse n I r a k . T a t l su fcuse p a r te din
grzile generalului k u r d M u lla h M u sta fa al Barzani i m u
rise ntr-o ambuscad, n anul 1933, n apropiere de sondele
de la K irk u k , p e c nd M o h a m a d - A d y avea cinci ani. L a re
com andarea lui R o w e la n d , p rofesorul tefnescu luase n ser
viciul su pe v d u v a celui ucis ia r aceasta, m p reu n cu co
p i l u l , l U T m a s e pe profesor n R o m nia , unde obinuse n a tu
ralizarea, schimbndu-i i numele : din Z a h a rk , n Z ahan.
Muiatul, cruia colegii de coal i-au spus A d y , num e d e r iv a t
dc la M o h a m a d , urmase fa c u lta te a d e arheologie, devenind,
prin anul 1956, asistentul profesorului. M a m a lui A d y era
m ahom edan, a p a r in n d sectei sunite, d a r aici, la Bucureti,
uitase de religia ei i nu-1 educase p e fiul su n spiritul nici
unei religii.
T o t la etajul doi locuia M irela N eg rea, student la Insti
tutul de arte plastice. M irela era ru d m ai d e p rta t cu te
fnescu. E ra o fa t frum oas, d a r p u in cam excentric, vopsindu-i prul c n d verde, cnd albastru. M irela era p ro te jata
mamei lui A d y, care vedea ntr-nsa o viitoare nor. D a r fa ta
mi ddea nici o atenie a p ro p o u rilo r btrnei, ia r A d y nu ddea
nici o atenie fetei. A d y era tcut, rezervat, mereu ntunecat,
pe cnd M irela era o fire vesel. U n eori lucra ore n ir sculplud tot felul de animale fantastice.
T oa te aceste date despre locatari le-a o b inu t cu destul
greutate de la profesorul tefnescu, n chiar du p -am ia z a
z il e i n care acesta venise la noi. D o r in d s nu fac vlv, ho
t rscm s-l vizitez p e tefnescu m b r c a t civil, p u tn d fi lu a t
d re p t un fost student, ceea ce nu era deloc neadevrat.
D o m n u l profesor lipsete. II a te p t m s v in din m o
ment n m om ent, a spus m enajera d e n d a t ce m i-a deschis
ua. Avei treburi cu dnsul ?
D a. I-a m fost student...
O s v fac o cafea... P n atunci, vi-1 trim it pe ne
p o elu l d o m nu lu i p ro feso r aici n salon, s v in de urt.

15

M enajera a d a t s ias. Am ncercat s-o opresc :


N il v deranjai...
A, nu-i nici un deranj ! M ihi !
n salon i-a fcut a p a riia un bieel de vreo ase ai
M enajera a ieit.
Dun ziua ! il ateptai pe bunicul ? Fu snt nep
tul lui .
mi pare bine.
Sntci arheolog ? tii, cu am s m fac arheolog, i
bunicul. T a ta a fost doctor. D a r cu v reau s fac spturi,
descopr comori. A nu l trecut am fost cu bunicul la N ip p u
tii unde vine asta ? tn Ira k . Am m ncat portocale i rocos
pe sturate. i smochine. tii cum snt smochinele ? Albasti
i dulci ca mierea. C n d sc usuc devin cafenii.
l ascultam pe M ihi distrat, cercctnd interiorul salt
inilui, m obilat cu m ult gust. Srind dc la un a la alta, copiii
ajunsese s vorbeasc despre Ady.
N u -m i place de nenea A dy. E prea tcut. Parc-i ir
b u ln a t mereu. Cu Mirela c altceva. N c m pcm bine. S v<
dei cc lucreaz ! T o t felul de aiureli, de zici c-s montri d
pe catedrala aia din Paris, cum am v z u t n film : cini c
aripi, pisici cu brae, dc zici c-s maimue... D a mie to t iv
place de Mirela. C h ia r dac Ady zice c-i Rusalc, p entru c
are prul verde...
Menajera a intrat adu endu -m i cafeaua.
D ac tiam c ai s-i impuiezi capul dom nului cu to
felul de poveti, nu te mai chemam, a spus ca, cu im putan
n glas.
M ihi s-a sirm bai, apoi a dat hun ziua i a ieit.
F. un copil tare bun. N u-i nici o jum tate de an... 1.
C rciun, prinii lui s-au p r p d it ntr-u n accident de auto
mobil. Dom nul (eorge, biatul dom nului profesor, a fost 111
tr-un sat, dincolo de Tini, d a r la ntoarcere, tii cum c iarna
polei... maina a derapai...
O ascultam cu gndurilc aiurea. A fi v r u t s-o ntreb despri
scrisoarea aceea greit francat, care sc ntorsese de la pot
d ar apucasem s-i spun c snt un fost student al profesorului
N -a v e a rost s-mi declin a d e v ra ta calitate n care venisem
D a c era ceva dc aflat, ceva care nc-ar fi p u tu t interesa

16

un puteam a lia dccit pc ci ocolite. Volant lotui s aflu t r a


seul" scrisorilor ctre Ira k : prin ce m ini treceau de la p ro lesor pn la pot.
N orocul m-a favo rizat, tocmai cnd credeam c n-am nici
0 ans s aflu. n tim p ce-mi beam cafeaua, s-a auzit soneria.
Ili rina s-a grbit s deschid. n p ra g am z rit o tn r
nalt, zvelt, cu prul dc culoarea fuiorului de enep u d a t
ile ploaie. D in locul n care m aflam i vedeam p r o f i l u l : fru n ica uor b om bat, nasul mic, p uin ridicat n sus, buzele pline,
roii, iar brbia mic, rotunda.
Ai vreun comision p en tru ora, tanti ? a ntrebat fata,
oglas melodios, p uin cntat.
Azi n-am , M irela. D a r nu vrei s intri ? i servesc
imediat o cafea. I la i, hai...
Mai m ult cu sila, fata a intrat. In clipa cnd mi-a fost
prezentat, am p riv it-o cu m ult curiozitate. Avea ochi mari
albatri, i gene lungi, mtsoase.
T anti, s nu-mi dai o cafea mare, c c ap roap e apte
seara i nu mai dorm toat noaptea.
Bine, Mirela.
Iltrina a disprut. Peste cteva secunde s-a ntors adu1 imI o calea mic.
-D om nioara Mirela Negrea e un fel dc nepoat a d o m
nului profesor, a inu t s-mi spun m a d a m Z ah an . N o i dou
ne nelegem de minune. Mirela e ca i fa ta mea... Aa c ?
< inel pleac n ora, face c u m p r tu ri i p e n tru mine. Eu snt
reumatic, m urnesc mai greu de acas.
'
Mulumesc p e n tru cafea, tanti. E. tim pul s plec. 11
aicptai pc unchiul ? mi s-a adresat ca, pc neateptate.
D a-a. Snt reporter... am... am fost studentul dum nealui
i vreau s organizez un concurs pen tru televiziune despre
civilizaia sumerienilor...
- - Avei o m unc Iruntoas, dom nule R ad ulian . Foarte
Inimoas. M i-ar place i mie s fiu ziarist...
Iar mic s fiu sculptor. N u m a i c, a fi gazetar nu-i
chiar a tt de greu. Meseria1' de sculptor cere ns... talent.
Mihi v-a ludat. E grozav de n e n ta t de lucrrile d u m n e a
voastr...
E singurul care a p tru n s n atelierul meu. A m un
atelier la m ansard. O caricatur dc atelier, de fapt...

n ce an sntei ?
T rei. n c p u in i... g a ta ! I a r anii trec. Vrsta...
N - a v e i de ce v plnge, am spus eu, h o t r t s-i fac
un compliment.
Mi-a p r u t bine dc cunotin, dom nu le R ad ulian . C n d
voi deschide o expoziie personal, o s v invit... La revedere,
tanti. Bun ziua, dom nu le reporter...
D u p plecarea fetei a m a v u t senzaia c to a t camera s-a
ntunecat.
D ac ai ti ce fa t bun-i M irela ! U f f ! i A d y al
meu care nu poate s-o sufere ! P ca t ! Mi-a fi v ru t-o ca nor...
E a tt de sritoare la toate...
E clar, m i-am zis, M irela face comisioanele btrnci, deci
tot ea duce la pot plicurile profesorului''.
n clipa n care mi spuneam acestea, soneria s-a auzit din
nou i m enajera a deschis ua profesorului tefnescu.
V ateapt un dom n, l-a a n u n a t m a d a m Z ahan,
lundu-i pardesiul i plria.
A, du m ne a ta eti, tinere ? S trecem dincolo, n biroul
nteu. Poftim . Pe aici.
a
a o
vz

-am u rm a t in tr-o ncpere ai crei perei erau acoperii


dc dulapuri-bibliotcc, cu vitrine strlucind dc curenie. n
loc de cri, pe m ulte din rafturi se aflau diferite exponate,
ca n tr-un muzeu m iniatural dc arheologie. V zn d c le privesc
cu oarecare curiozitate, profesorul s-a grbit s mi le arate
pc ndelete, cu rb darea unui veritabil arheolog. D u p mai
bine de o jumtate de or n care aflasem pe unde lucrase
protesorul n M esopotam ia i de unde i colecionase piesele
expuse am avut, n sirit, rgazul s-i spun p en tru cc
venisem.
Profesorul mi-a d a t relaii despre locatarii vilei, apoi mi-a
a r ta t o mulime de cliee cu scriere cuneiform, cxplicndu-m i
cum colabora cu R ow eland .
N u tiu cc s mai cred, a spus el n ncheiere. P r o
babil c cineva a av u t nevoie dc cele d o u file" de ceramic
pc care c afla nceputul poemului lui Ghilgame i a sustras
dou fotografii, p u n n d altele n loc.
C ine ar fi p u tu t avea asemenea fotografii ? am ntrebat.
Sn t cu sutele, tinere. Peste tot, n lumea noastr. G ndctc-tc c s-au descoperit peste patruzeci dc mii dc tblie n u

18

mai n secolul nostru. P e n tru a facilita m unca savanilor, a


iprcialitilor, s-au fcut sute de m ii de copii. C h ia r eu, aici n
cas, am vreo apte sute de asemenea copii. Ele snt, s zic
aa, s t a s : au dim ensiuni tip , h o t rte nc d in 1926, de la C o n
gresul in u t la H issarlk... localitate rid icat pe ruinele Troiei...
J?tiu cu ? P o a te c...
P o a te c ?...
S fi p o r n it am estecate", de la mine, de aici ? n ul
tima s p t m n s-a v ru it n to a t casa. A fost h a ra b a b u r
mare. S-or fi amestecat i fotografiile astea. Cele d ou file"
di li fost introduse din greeal n plic de ctre A dy . O s-l n
m i i pc asistentul meu. N -a vrea s facei vlv. P o a te c e
o greeal de-a lui Ady... O ric u m , textul, care explica fo to
grafiile originale, cele disprute, se gsea n plic, n -a fos't i
cl substituit. P rim in d textul, R o w e la n d
care are uruite
to pii, desigur, acolo i-ar fi d a t

'

cil cele d ou originale... A v n d


frrii i alte copii... N en orocirea a
uite copii..- H m ! Ei, nu-i nimic ! ip el d a c o fi cazul...
A m zmbit.
O ricum , afacerea asta m -a pus pe gnduri. T ran sm ite-i
maiorului B ota c n -a r strica s facei uneori sondaj prin
plicurile melc. l rog chiar ! D a c vrei, fac i o cerere scris
Iu acest sens.
r*
E necesar acest lucru. D a r nu la noi. La p ro c u ra tu r ,
pentru a se obine o o rd o n a n .n acest sens.
Perfect ! C h ia r mine m voi adresa p ro c u ra tu rii. V reau
s se lm ureasc lucrurile- E u nu p o t face cercetri, deoarece
plicurile pe care le trim it nu mai vin nap oi, s-mi d a u seama
dac cineva a substituit vreo fotografie. A cum s-a n tm p la t
sa constat asta din... vina menajerei... U ite, pe viitor, eu am
s fac un semn im perceptibil aici.-.
Profesorul a lu a t un clieu d e pe u n u l din ra ftu ri.
U n semn aici, p e fotografie. C u cerneal. n colul de
jos. D ac vei gsi n plicurile expediate de mine cliee f r
arest gir, nseam n c nu-i o simpl ntm plare... N e - a m n
eles, tinere ? D in p a rte a mea, avei to a t libertatea s c o n tro
lai... B a c h ia r v rog. O s v d a u h rtia pe care o voi obine
de la p ro c u ra tu r . I a r dac descoperii ceva, spunei-mi i mie.
Bine ?

19.

Profeso ru l m -a p riv it p tru n z to r.


^
i place arheologia ? m -a n tre b a t el tam -nesam , n a
inte dc a ne despri i, f r s mai atepte rspunsul, a conti
n u a t : E frum oas, nu-i aa t C re d c ai u r m a t fa c u ltate a du
pasiune. P e n tru plcerea d um italc. C a lta i-e meseria. N i
eti arheolog...

<U

A d o u a zi dim ineaa i-am ra p o r ta t lui Bota re z ulta tul vi


zitei melc la profesor.
tefnescu nclin s cread c cele d ou cliee au ni
m erit din greeal n plicul expediat dc dnsul, am ncheiai
eu inform area.
Bine, d a r u nde snt cele dou originale ? C u m i ex
plic dispariia lor ? a n tre b a t Bota i sprnccnelc lui negurii
s-au r z v r tit ctre frunte.
A u a v u t curenie general n to a t casa. S-or fi r
tcit p rin tre cele apte sute dc alte cliee asemntoare. C n d te
uii la ele. tbliele seamn... D o a r la cercetarea cu lupa se pot
diferenia.

M da. Ei bine, vom ine cont, dend at cc ne va aduce


a u to riz aia p ro cu ratu rii, dc rugmintea profesorului i voi o r
ganiza controlul plicurilor expediate de dnsul. D in cele ce
mi-ai spus. reiese c M irela duce plicurile la pot. N -a i vrea
s-o supraveghezi p uin pe Mirela cnd duce aceste plicuri ?
C u m o rdonai, am zis cu i o bucurie ciudat mi-a n
clzit inima. D a r , nu credei, tovare maior, c ne-am alarm at
degeaba ? Profesorul e uneori distrat. Aa o fi i asistentul.
Po a te c...
ine minte m nzule" : mai bine o a la rm fals dect
somnul nepsrii. Cine-i neleptul care a spus asta ? A, era s
u i t : ce-ar fi s cerem la miliia din Piteti relaii despre acci
dentul de circulaie al biatului lui tefnescu ? n cteva zile
am avea datele necesare. i, nc ceva : afl te rog, de unde
i proc ur lutul M irela N egrea. Lutul pentru mulajele ci.
Bine ?

20

11rani nedumerit. C c voia Bota la urma-urmei ? C c


avea s aflu dc unde i procur M irela argila ?

rost

( oiiveniscui cu profesorul tefnescu s m anunvc cnd


trimite plicurile pentru Ir a k , ca s p o t urm ri traseul u rm at
le acestea i s aflu cine schimb clieele dac, n ir-ad c v r,
st' > liimbau.
l a vreo sptm n d u p vizita mea la profesorul tefnescu,
am primit un telefon prin care acesta m a n u n a c obinuse
i/aia pro cu raturii i c a d oua zi, dup -a m ia z , avea s
is p i ilie / e un plic. Im e dia t i-am ra p o r ta t lui Bota i, a ju ta t
I. im coleg, am supravegheat casa profesorului. M irela a ieit
in ora, condus pn la p o a rt de m a da m Z a h a n , am v zut-d
mi ochii mei vrnd n poet plicul d a t dc b trn , apoi s-a
ndreptat pe drum ul cel mai scurt spre pot. Aici a v rt plicul
iu cutia pc care scria p a r avion" i a plecat. Colegul meu
Iu.ii msuri pentru recuperarea plicului n tim p cc eu m-aiti
Iu.ii dup Mirela. Aceasta a umblat aiurea vreo ju m ta te dc or
in iu ora, apoi a in trat n tr-un cinem atograf. Am in tra t i eu.
Mai erau zece m inute pn la nceperea filmului i n hol era o
nghesuial de ncdcscris. Abia am reuit s-o regsesc pe Mi11 l.i. l a ta ntrebase ceva pe un individ nalt, a crui fa n-o
\.i/uscm poate l ntrebase dac nu are un bilet n plus -
a p o i parc pe o femeie cu prul oxigenat i dup aceea s-a n
dreptai spre ieire. I-am tiat calea.
- A, d u m n e a ta ? a spus ea, surprins. G azetarii au timp,
se vede treaba... Vrei s intrai ? N u mai snt bilete.
Atunci, n-are rost s mai stau, am zis eu i am urm at-o
in si rad.
<iimigiul era aproape. P r im v a ra aprinsese parc, n coroa
nele arborilor, sute de luminie roii, albe, roz. Lalelele i stnjeiieii, ha chiar i tra n d alirii i desfcuser petalele p en tru a primi
boarea de sear.

Am invitat-o pc M irela s facem m p reun civa pai prin


grdin. A acceptat fr m ofturi i, mai bine dc un ceas, am
i.Uucit pc alei, discutnd despre muzic i sculptur. F a ta m
p ii\e a , din cnd n cnd, a m u za t dc rspunsurile mele. mi
ddeam scama c operam cu nite noiuni strine de domeniul
sculpturii i asta o distra, probabil. La rndu-m i o priveam pe

21

furi. A v e a p ro filu l fin, d e statuet japonez. U n e o ri eram att


de aproape dc dnsa net, la adierile v uitului, p r u l de culoarea
fuiorului de cnep se u ndu ia spre mine, m p iediendu -m s-i
v d obrajii albi, n contrast cu buzele roii, f r fard.
C a d ru l rom antic n care ne aflam i farm ecul Mirelei nu
m m piedicau ns ca, d in cnd n cnd, s m rzvrtesc m
p o triv a rom antism ului desuet. S ituaia mi sc p rea, uneori,
de-a d re p tu l caraghioas. Pornisem s-o supraveghez pe Mirela
aa ordonase fa ch iru l" i cnd colo, m lsam subjugat
de farmecele ei. M are m inune mi-am zis, la un mom ent
d a t c n-o n treb dac tie ceva de fotografiile schim
bate !
Se a p ro p ia o ra opt. nserarea cuprinsese aleile i lumina
zilei m ai struia d oar peste vrfurile copacilor.
E trziu, a spus fata, privindu-i ceasul. E tim pul s
m ntorc acas. V mulumesc p en tru companie...
M i-a fcu t o deosebit plcere s m p lim b cu dum nea
voastr. A fost o fav oare excepional p en tru un... un gazetar,
crcdei-m. Poate, cndva, o s-mi dai voie s v vizitez ate
lierul.
C a ric a tu ra de atelier...
C u m vrei s-i zicei. Snt curios s v v d lucrrile...
F a ta s-a o p rit locului i m-a n v lu it n priv irea ochilor si
mari, albatri, cu gene mtsoase.
C u o condiie !
Accept orice condiie.
Atelierul acesta ine dc ceva intim i nu-s de acord s-l
viziteze oricine, un om de pc strad, un necunoscut...
N u neleg...
l vei p utea vizita peste o vreme. D a c ns vom
p stra ntre noi bariere de nctrccut...
T o t nu nelegeam. C c vroia s spun ?
C n d nu vom mai fi a tt de oficiali... Z u, nu tiu cum
s-i spun, d a r uneori ai priv irea unui anchetator.
A rs, dndu-i capul pe spate.
Spun prostii. La revedere domnule R a d u lian . Seara
asta de p rim v a r e de v in c vorbesc aiurea. C re d c nici eu
nu tiu ce v reau s spun, cc-i cu mine... La revedere. Spune
d r e p t : m-ai u rm rit dc la pot, aa-i ?
A m rmas nlemnit.

22

i plac chiar a tt de m ult ? Scuz-m dom nule RazeUi !... Snt stupid, nu-i aa ? I a r t - m l. La revedere. Po ate ne
Vtidrin poim inc aici, la o ra asta ? Sper ca pomii s nu-i scuture
floarea pn atunci.
A disprut. Eu am stat locului, f r s m ai p o t scoate nici
un cuvnt. F a ta observase, aadar, c-o urmrisem !

Ajuns la serviciu, a d o ua zi dim ineaa, am comunicat lui


l i ni a, n rezumat, ceea ce fcusem n d u p -a m ia z a zilei prece

dent/. Colegul meu recuperase scrisoarea de la serviciul de carU i r Maiorul Bota a deschis plicul. Ei bine, toate fotografiile
>' iu, n colul din d r e a p ta jos, semnul de recunoatere h o t r t
li ,'ielnescu.
^
Deci, cnd cu vizita profesorului a fost un accident, o
i Im urrtu r, a m u rm u ra t Bota.
Iar M irela Negrea... i m enajera n-au nici o vin.
D a ? Ii face plcere s constai, nu-i aa ? I a spune
d n p i , Raduliene, e... dr g u aceast M irela ? Stai ! N u -m i mai
llip u n d e ! E c l a r ! Trebuie s te nvei s te stpneti, n
meseria noastr. D a c roeti la orice n treb a re m ai direct,
im i bine. Deci, totul e n regul, vizita profesorului a fost
pi umil, omul s-a speriat degeaba. Clieele au p o rn it ncurcate
tic la el. A fost o simpl ntm plare. Accidentul nu s-a mai
repetat...
Fachirul" i trecea mereu m n a prin p ru l alb-argintiu.
A i folosit un cu vnt cam neobinuit, am spus eu.
C are ?
A i spus c profesorul s-a speriat. N u neleg...
Pi tocmai, asta nu neleg nici eu ! D e ce era speriat ?
Sau mi s-a p r u t d o a r mie ? Ei, a naibii treab ! S tii c
iii ant nelat. M nelai deci ? T u nu observai, aa-i m nzule ?
n ajun, un coleg dc-al meu, care-1 cunotea m ai bine pe
Muia, mi atrsese a tenia s n u -1 sci cu ntrebrile pe maior,
pentru c asta l deranjeaz foarte mult. I a r un indiciu sigur c
tc ia peste picior este folosirea exagerat a perfectului simplu,
ca oltenii. D e aceea, la ntreb rile lui n -a m mai rspuns nimic.
A i lu a t de la profesor dicionaru l acela sumerianon 1111.111 ?

23

Mi l-a promis pen tru azi...


Bine. M voi duce s-l iau cu. D u m n e a ta vei traduci
textul de p e clieele schimbate. Profesorul a transcris acest texi
din cuneiforme n litere latine. Mine mi vei prezen ta tr a d u
cerea. Vei lucra azi dup -am iaz. N u uita s urgentezi trinii
tcrca dosarului acela de la Piteti. A, era s uit ! N u -i nevoii
s mai afli dc unde i p rocur dom nioara M irela lut. Au
a fla t eu. Plec s fac o vizit profesorului la facultate. Scunosc i eu pe A d y Z a h a n . D u m n e a ta l tii. i- a fost condu
cto r de seminar. i-apoi, o s-i fac profesorului o vizit acas.
Snt tare curios s aflu cum a ra t aceast Mirela. Revin la
ora trei. Te rog ateapt-m . O s-i d a u dicionarul. A poi c
s mergem s bem un coniac m preun. tiu c snobii l reco
m and numai d up mas, d a r cu declar c nu snt snob. I.a
revedere, mnzule !

n ziua aceea, pc la trei i un sfert, cu i B ota eram aezai


pe dou scaune nalte, a v n d n fa dou p h ru e dc coniac,
intr-unui din barurile dc pc Brezoianu. D e o d a t i-a fcut ap a
riia lng noi un individ nu prea nalt, cam rotofei, m brcat
ntr-o hain de vinilin cu pa ntaloni largi, ifonai i destul dc
m urdari. Avea nfiarea unui vagabond.
tt efule ! a spus el, d e n d a t ce a d a t ochii cu maiorul
Bota. S-a a ra n ja t chestia aia. O s mearg ca pc roate. P o t s
vorbesc ele la cu mncalui ?
Bota a ncuviinat.
Am dus lutul unde trebuia. F a ta a fost bucuroas. A
zis c o s-i mulumeasc domnului gazetar Radulian...
_
Mie ? am exclamat cu, fr voie. I-ai... i-ai trimis Mirelci lut n numele meu ?
Bota i-a ciupit obrazul sting. (Mai trziu aveam s neleg
i scmniiicaia acestui tic nervos. C n d i ciupea obrajii, Bota
era enervat).
M a ta eti gazetarii ? a n trebat, uimit la rndu-i, indi
vidul cu nfiare de vagabond. Pi s tii c ai trecere Ia fa t !
N u tia cum s-i mulumeasc. F haioas. A-ntia de crocodil.
D a pen tru c-i duc lut, d on tle ef, mi dai nite lovele, s pot
sufla ca lumea ntr-o sticl ?
Bineneles, Mitic.

24

Duc lut de trei ori pc sp tm n . Aa m-atn ofertat, aa


nl a / is i fata. Beau i eu un coniac, d o m le ef ?
linia a c o m a n d a t un coniac m are i am ciocnit cu Mitic.
I ti iste, a zis Bota, tr g n d cu ochiul spre mine.
O m ul cu nfiare dc va g a b o n d a prins micarea.
- N u m lua la talente, efule, c nu ine. Eu tiu cc pot.
lat In chestia aia, afl efule c fa ta duce plicurile d r e p t la cutia
o maimue de la pot. N ic i o micare ! I a plicul dc la baba, l
mi,! in poet, ine firu d re p t la pot, acolo l bag la cutioar
ii . gata ! Nici o dilcal.
Aa ! Deci a o rganizat o dubl supraveghere a fetei, mi-ant
0 cu. surprins de-a binclea. N u numai eu, ci i acest M itic
1 m m .n ii o pc Mirela. A sta nseamn c Bota nu st pe loc.
\i 11' 'iu1.i/ii. i nc pp ascuns. ncepe s-i p u n n funcie talcni' I' dr la c h ir ...
Mu ii a a mai tras o duc din p a h aru l cu coniac.
IV mine s nu tc superi, d o m le R a d u lia n , a spus Mitic,
1 1 im moment dat. D a r trebuie s rap o rte z efului c asear ai
i oi u i I a u n parc. P u te a m s-i fu r pan to fii i nu simeai, s
moi cii, le uitai la ea, cum m uit eu la sticla aia cu coniac,
oi di'ii'jba mi se zice M itic M atolu.
N u tiam ce s rspund. Surprizele sc ineau lan. ncepuser
o Imul trimis n numele meu.
^
Acum, s mor cu, dac cred c m n eata eti gazetar. Aa-i
. I uit- i I . de meseria m atale ?

lima a ncuviinatI ocoicncni, nu-i aa ? Se vede d u p p u f i cum roete


I il ici la fix. M scuzi, d o m lc Raduliene... E u snt cam
I. l n ei ai la gur...
Maiorul l-a am eninat, n glum, cu degetul.
_
Tac, d om le ef. M itic M a tolu tace cnd trebuie. Aa-i
il 'Ic fachirule" ? Aoleo, m -am scpat, dc ! N u tc superi c
0 am zis fachir, d o m le ef ? D a, aa-i ziceau cnd erai la ,,l>rir iila vesel"...
m prinz.tor : Bota rdca !
tiu eu c nu stai pc cuie, ca fachirii, dar... Mito era la
loigada vesel ! S prinzi psri dc noapte ! Cc mai fete ! Aa-i,
ii lulr ? Iar m neata, cu dou cuite n spate, n-ai d a t o rtu popii.
Mai ceva tlect un fachir a d e v ra t !
Am aflat, n sfrit, de ce se spunea fa c h iru l" i dc ctre
1>n lai.

25

L a b rig a d a vesel" ne-am cunoscut, aa-i... efule ? M-a


prins cu o p p i a-ntia. Fugise de-acSs. O p ts p e ani. Mi
iubea... Mai beau un coniac ?
La ieirea din bar, aveam pesem ne figura unui copil bosum
flat. B ota a mers ctva tim p n tcere, apoi m -a n tre b a t, p
neateptate, de ce snt suprat.
D e ce a fi, tovare m aio r ? Snt cam dezorientat. Sur
prins de cele aflate de la Mitic... Surprins d e aciunile duin
neavoastr...
O o o ! T rebuia cum va s-i... d a u ra p o r tu l ce fac, mn
zule ? a zm b it Bota i-n ochii lui albatri au p r u t sclipit
metalice. Po ate am s-o fac n viitor. D ac v a fi cazul. Deocani
dat... Ei, la revedere. Atept, p e n tru mine, textul tradus. Dac
nu merge, nu te chinui. Gsim un expert. C h ia r am ochit un i
Sper s m ajute. L a revedere...
N e -a m de sprit la intrarea n Cimigiu dinspre Brczoiani
M aiorul sttea n p a rte a cealalt a grdinii, u n de va pe strad
N u ferilo r. E u am revenit la pod ul M ihai V od i am lu a t tram
vaiul 12. Locuiam pe Mreti...

A doua zi i-am p re z en ta t m aiorului B ota traducerea textuh


de pe cele dou fotografii.
T extul e foarte nclcit, m ai bine zis, cuvintele nu
leag i snt m ulte cifre, am explicat eu. Unele cuvinte nici m
snt din sumerian. N u le-am gsit n dicionarul profesorulu
tefnescu. O r fi din lim ba akk a d ia n , sau asirian. n con
cluzic, textul e de neneles.
Mulumesc, mnzule. A fost greu ? Ai lu c ra t m u lt ?
P n ctre miezul nopii. G reu n-a fost, chiar aa, dar.,
m i p are ru c nu se nelege nimic. O r fi tblie m ai noi, tl<
p e vrem ea cnd Sumerul a czut sub stpnirca akkadienilor, snt
a babilonienilor...
j
Mi s-a p ru t mic, sau Bota a zm bit ironic ?
V d c ai subliniat un cuvnt, a zis el, redevenind
serios.
D a . C u v n tu l Sam ar ah. N o e n dicionarul profesoru
lui. Sam ar ah poate c fac o confuzie e, pare-rai-se, nu
mele unui b a n d it care, n anii 1930 1940, opera n mpreju'
rimile Bagdadului.

26

N um ele unui b a n d it ? E i, d r c i e ! a exclam at B o ta i,


i <111 n prim a oar de cnd lucram cu dnsul, am sesizat c era
<ii |ii iii*.
l)a. Despre acest Sam arah, care a m u rit p rin 44, a
iii un englez. L-a fcu t eroul unui rom an de groaz. S-ar
i' iii it * m nel, totui. C u v n tu l acesta se leag de cele dou
mi urmeaz Sam a ra h , m arele p re o t .
Sam arah" o fi vreun num e obinuit azi n Irak. C u m
Nilla la unguri... Vechi de sute de ani...
l ot ce se poate, tovare maior.
i dac nu ? U ite ce e, s-a nsufleit Bota, treendu-i
i.i.ilui m na p rin prul argintiu... Eu zic s nu ne p rip im n a
o,n iiincluzii. D e fapt, nici nu tiu ce concluzii s trag. tii
i Ic vine cazul, m nzule ? C a n proverbul cu p ia tr a aia din
l-ali.l. Un prost o arunc i n u tiu ci nelepi se chinuie s-o
iat, fcnd calcule nemaipomenite. Aa i noi. C ineva a
cai: dou cliee din zpceal, iar noi vrem s fim mai
i / .1 v i dect un savant de talia lui tefnescu. C e -a r fi s ne
I ilm pgubai ? H m ! Z u c a lsa totul b a lt dac profe
t u l u-ar fi fost a tt de speriat i dac, acum, n -ar fi a p ru t
i' cit Sam arah, m are p reo t" ! Ce dracu mai e i cu s t a ?
Maiorul a tcut ctva timp.
Punei stop ! a h o t r t el. N u stric, totui, s vedem
i <ii accidentul acela, n care i-a gsit m oartea fiul profei niiii.
M -a a n u n a t de Ia registratur c a sosit un extras din
I mu trimis de M iliia din Piteti.
Bine... bine... a m u rm u ra t B o ta i s-a c u fu n d a t n tr-u n a
I m tcerile acelea prelungi, cu care urm a s m obinuiesc cu
i miica i-n cursul crora a-I n tre ru p e pe B ota era, poate,
fl.il cu a trezi din trans un fachir.

( tincl hrtiile sosite dc la Piteti, am a f la t c George tef'iuru, fiul profesorului, provocase un accident de circulaie
.irr i fusese fatal. V enind spre Bucureti, la ieirea din co
muna S p taru, se angajase cu vitez n tr-o curb periculoas
it luvisc din spate o basculant. O rganele de anchet consta
. avr.i c vina a parinea lui George. Acesta fusese sub in flue n a

27

alcoolului, Frnclc mainii erau bune, d a r nu fuseser acionat


la timp.
C a m sum ar relatarea din acest extras, am spus eu
maiorului Bota. Se menioneaz d o a r fa p tu l d George tcf.
nescu a decedat. Se ocup, adic, d o a r dc ofer, de condu
ctorul auto. M enajera profesorului mi-a spus c n accidcn
au m urit ambii p rin i ai lui Mihi...
i n hrtiile alea nu scrie asta ? De ce oare au trimi
doar un extras ?...

Asia a fost toat discuia noastr despre cele relatate d


Miliia clin Piteti. Bota prea absent. Nu-1 mai interesa nimit
O fi a v n d alt caz, alt cercetare", mi-am zis cu i mi-au
vz.ut de treab. D u p vreo dou sptm ni, a v n d ceva d
rezolvat cu colegii din secia dc unde plecasem, am vorb it :
eu I ostul meu ef.
C red c ar trebui s revin la... baz i-am spus acestui.i
N u -i p o t fi dc nici un folos maiorului Bota.
'
Bota p retinde c nu se p oate dispensa de d u m n e a ta c
specialist n arheologie.
Practic, nu lac nimic. Rezolv unele probleme care n-.u
nici o legtur cu arheologia... A lost, acum ctva vremii
ceva... un fel de foc de paie, cu un profesor tcfncscu, d a r .1
trecut. Acum mi se dau nite sarcini care nu au nimic de-a fa c
cu specializarea mea. D im ineaa m ntreab cum am .dormu,
m trimite dup vreun dosar, imi cere s studiez, nite caz.u i
vechi, l ajut la alte cercetri...
Stai linitii, Kadulicuc ! Boia nu te-ar ine n preajma
lui ca specialist, daca n-ar avea nevoie... O v id iu Bota nti a
fost coleg, li cunosc bine. I:. un vulpoi btrn. St Ia pnd. \
mirosit el ceva. Acum adulmec fr s fac zgomot, s nu u1
transform e n pisic cu clopoei...
A m luat de hun explicaia ei ului meu i mi-am cominuat activitatea, lr.i s-mi mai pun ntrebri. ntre timp, a u
ntlnit-o de cicv.t ori pe Mirela. C a i p rim a oar, am dis
cutat tot felul de banaliti. Pata mi-a m ulu m it p entru c-i
gsisem un om care s-o aprovizioneze cu argila necesar m u
lajelor ei, d a r nu s-a mai d a t n vorb despre atelierul ei i
o eventual vizit din parte-m i.

28

Inertul tu ncetul, ntlnirilc noastre s-au rrit. M ite la pre1 m .i i e ocupat, c o atepta sesiunea dc examene de sfrit
I' 411...

I..I vreo dou luni d u p vi/.ita profesorului la noi, ntr-o


liimitc.nn, telefonul a sunat. D c-a b ia intrasem n birou. Eva
ia apte.
"
( i maiorul Bota sau cu asistentul su, am auzit o voce
o aparat i imediat mi-am d a t seama c vorbea profesorul
h'l.tiicsui.
Bun dim ineaa, domnule profesor, am spus. Aici R a . 11111 I i i

D um neata e ti? Bun dim ineaa, tinere. Ai p utea veni


...... la mine ?
Desigur ! D orii s vin chiar acum ?
Tc atept.
In mai p u in dc douzeci de minute m aflam la ua a p a r
' nuniului locuit dc profesor. C a i d a ta trecut, m i-a deschis
uni.ijeia. Aceasta m-a p o f tit n biroul unde m atepta tcfDl MII,
*
la loc, tinere, mi-a spus profesorul. Trebuia s v co
munic ceva. D e aceea am d a t telefon. D a r prin telefon nu puti s discut...

l lupul profesorului p rea mai ntunecat dcct oriend. C ui.li dc pe fruntea-i ridat de aria Mcsopotamiei preau i
m.u .ulinci.
lat aici ziarul D a ily Telegraph. L -am c u m p ra t crcznd
i c din 22 ale acestei luni. O r, acas, am constatat, cu suri'ii/, c e ' d e luna... tr e c u t ! Privete pagina aceasta. tii
unic/ ?
Relativ.
Iat aici, acest a n u n din p a rte a lui British Muscum. R o
ii .la u d a fost num it director p e n tru O rientul Mijlociu i relicui.il la Londra. Deci prietenul meu nu mai este la Bagdad
au N ipp ur. nelegi ? A sta nseamn c... E vident, nu mai n
e l e g nimic. Eu trim iteam plicurile la N ip p u r , iar el sc afl de
" lun de zile la Londra. Ce zici de asta ?
Poate c a fost num it director, d a r n-a plecat n Anglia...
I'm.i nu lichideaz treburile de la N ip p u r...

29

D a . A r fi posibil i asta, a m u rm u ra t, domol


profesorul.
Ie rta i-m c v ntreb : s-a mai n tm p la t s se schim
cliee ? A i m ai observat ce.va care s v ndrep teasc unt
temeri c ceva nu-i n regul ? am n tre b a t eu.
N u . M aio rul Bota a fost de cteva ori pe Ia mine, pc
facultate i mi-a spus c a organizat un sondaj la pot,
v a d dac toate clieele aveau semnul acela discret, f c u t i
mine. Deci erau, ca s zic aa... originale".
n clipa cnd spunea aceasta, a sunat telefonul.
C re d c e Bagdadul. A m cerut s vorbesc cu R ow elan
n r-a d e v r, i se dduse legtura cu Bagdadul.
Cu profesorul R ow eland, a spus el n englez. Cum
N u este acolo ? C u cine vorbesc ? A, mister M o rto n ? R o w
land e plecat la antierul de la Tello-Laga ? A m citit n zia
c a fost n um it la Londra... C u m ? V a pleca abia peste
lun ? Mulumesc. T ransm itei-i salutri din p a r te a mea...
Profesorul a nchis telefonul, apoi mi-a zm bit, cernd par;
ngduin din p a rte a mea.
M i-am f c u t gnduri degeaba. i v -a m alarm at, ca
d a ta trecut, to t fr nici un rost. Ce s fac ? Snt deoscb
de susceptibil n u ltim a vreme... D e la m o artea fiului meu
M i-am luat-inim a n dini.
Iertai-m , dom nule profesor, d a r am impresia c
ceva care... care v deranjeaz n m od deschis n legtur ci
corespondena dum n eavoastr cu R ow eland . V a larm ai el
nda t ce exist vreo neregul. A v ei vreun m o tiv special
M otiv special ? N u... nu...
-_
n clipa cnd spunea ultimele cuvinte, s-a auzit o btaie r
u i n birou i-a fcut intrarea un tn r nalt, bine fcut, a
p ru l negru, ondulat, pe carc-1 cunoteam de la facultate. Er|
Z ahan, asistentul profesorului.
I n t r A dy , intr, a spus profesorul tefnescu. i-aitf
vorbit dc acest dom n ? N u ? Ei bine, ghicete cine-i !
Seamn cu un student... cu A n d re i R adulian . S-ar pu
tea s fie chiar el, a spus A dy.
Ai ghicit ! E unul din fotii notri studeni. Ai memorie,
A d y ! Acum, nu tiu cu cc se ocup...
Profesorul mi oferise posibilitatea s ascund m o tivul pen
tru care venisem la el. D a c a fi spus c snt ofier, Zahc.n
s-ar fi m ira t de vizita mea.
'

30

l ut gazetrie, am spus.
A ti 'in u u l lui tefnescu i-a trecut m ina pe fru n te i, n
lip* in tru , mi-am d a t seama c A d y avea o cicatrice care

lin dreptul urechii d repte i se oprea la colul sprn'iii i IV vremea cnd l cunoscusem A d y nu avea aceast
iiSliui'. Z a h a n avea ochii negri, iar obrajii p ro a sp t rai p! m livizi, albstrui. N asu l coroiat semna cu ciocul unei p ni du prad. N ic io d a t nu-m i fusese simpatic asistentul lui

i i i m

-i

l .lili'ull.

Nrt/ud c privesc atent spre cicatricea de pe fru ntea asis' niuliii su, profesorul s-a simit d a to r s explice :
Ady a fost n main cu George cnd s-a n tm p la t ne
nu, A fost lovit la cap... C o ntuzie i tietur...
NI Ittm p e n tru p rim a o ar c n main fuseser trei per1111 i asta m fcea s-mi ntresc convingerea c datele
1' nnin' iu legtur cu accidentul erau,. n tr-a d ev r, superfii ii- i, deodat, mi-am am intit de cuvintele rostite n tr-u n a
Im i ii de Mirela.
Ue la accidentul acela, unchiul nu m ai e n apele lui.
i a n pugiiat asistentul, mi spusese fata.
I j i u p riv it pe A d y Cu m ult atenie. Profesorul i vorbea
l 'ii in Inimos, era atent la tot ce-i spunea Z ah a n . A tunci, de
*11Iu pn unde ideea c tefnescu nu-i mai agrea asistentul.
"I li aicnuat to tu l trecerea vremii ?
IV Z a h a n l j n e a m minte mai ales de la un seminar la care
"u I ii'irscni p r e i bine pregtit. A proap e o jum tate de or m
Im p u se cu ntrebrile despre a rta sumerian, despre Stela
ulmiili>r ,' Statuia lui G u deo ", P e ru c a de a u r i influena
-*i 111 umiericne asupra celei akkadicne, despre descoperirile lai
I linului W ooley la U r. m i dduse not de trecere dup ce
i111 pinise o a d e v rat dizertaie despre dezvo ltarea ariei
m I iiga...
-

Ieind dc la profesor am p riv it spre cerul gri-lptos. Soarele


lumina puternic i obinuita cldu r a zilelor de sfrit de
Iu n ie ncepea s nvluie oraul.
Cle ai v z u t acolo sus ?
Inima mi-a zvcnit. Lng mine se ivise Mirela. A m salui n n ncurcat parca.

31

N - a m vzut., nu-i nimic deosebit. A d m ira m cerul di


var. Astzi seamn cu o p n z de in nealbit.
Cc com paraie !
N u tiam dac i plcuse sau dac m lua peste picior
nc o tro ? am n trebat-o eu.
La pot. D uc un plic din p a rte a unchiului. O scrisoai
ctre un dom n din Irak.
Z icnd acestea, a deschis poeta, a v rt n u n a n u n tru i
a scos un plic.
Iai-1. Mergeai spre bulevardul Ardealului ? D a ? Anim'
ie rog s... duci dum n ea ta plicul. Adic, nu ! H a i s mcrgenl
m preun.
M irela era mbrcat inir-o rochie care avea n partea dc
jos mici lranjuri rou, ca i poeia din p in / ce prea mai di
giab un fel de iraisi moeasc n miniatur.
N -a i mai losl de mult pe la unchiul meu...
Recunosc.
Ai scris ntrebrile p e n tru concursul acela despre mi
mcricni ? Spuneai c m anuni s-l urmresc i eu. I.a r.idm
sau la televiziune ? Lhide o s fie d a t ?
nc nu l-am scris. N - a m a v ut inspiraie.
- - i mie mi se nim pl. Zile ntregi stau degeaba, ml
pot s lucrez nimic, e ca s zic aa o perioad de gesrani
i-apoi, d eodat, ma apuc febra, intru n atelier i lucrez
o nebun, ziua i noaptea. A poi iar m lenevesc i stau. Idcilti
vin, se duc, unele p rin d rdcini, d a r dac vreau s le d u|
via mai devreme deet trebuie, ratez. N u iese nimic bun
A jungm d la pota din Cotroccni. M irela a scos din poci]
plicul pe care mi-1 artase i l-a vrt n cutie, rsu flnd a>i
mi s-a p ru t uurat.
Lu iau troleibuzul ctre U niversitate, a spus ea, dec
dat. Li, d a r de ce te-.ii n negurat ?
A m zmbit.
tiu eu ?... Aveam impresia c o s-mi spui s mergei
m preun n grdina botanic. L la doi pai. i...
M irela a rs, dndu-i capul pc spate, cum avea obiceiti
a lt d a t .
D u p examene, o s mergem... T a re a vrea s merg c|
d u m n e a ta undeva departe, tare departe... tii s ntreii i
conversaie plcut, eti d r g u i-mi place tim iditatea dumitale

32

' mi dispare nici cnd m priveti, uneori, ea un anchetator,


i i i . i d a c ! A venit troleibuzul.
^
II ihi .k sitijur, ani p o rn it pc cheiul D m boviei, cu capul
. i i i . i j dup o nereuit. La dou luni de la vizita profeso!m i nul lucrurile mi sc preau linitite, iat c to tul ncepea
< nn al/easc din nou. Profesorul tefnescu se alarmase
" *i. .ivca reineri fa dc noi, nu v ro ia s ne spun ce-1 nCi'..i|i. i, mi ad ev rat, n p riv in a corespondenei sale cu R o w e ii.nl I vidrnt, datele despre accidentul de circulaie n care
prinii lui M ihi erau incomplete. D a r , oare, asta
m i i cu legtur cu fotografiile tblielor dc argil, scrise
n Iu. ic cu neiform e? Sub ochii mei, M irela pusese la pot
el*. "I i uim ii de la menajer. A tu n c i? M irela mi spusese c,
l i m idem, profesorul nu-i m ai agreeaz asistentul. O r, eu
. iii 111 aliceva...

\ mugind la birou, i-am ra p o r ta t maiorului Bota despre


i h i l.i profesorul tefnescu. Sprncencle negre i stufoase
il. I n birului'* s-au r z v r tit de n d a t spre frun te a b ron zat.
I. i . . iui am nunte, m -a rugat s-i descriu p n i fizionomia
.i ii m i i l e profesorului n tim pul discuiei dc la telefon. D u p
ni a ,,b.iml>ardat cu ntrebrile, Bota a tcu t pc neateptate,
im 1 inii-un a din tcerile acelea prelungite.
< ine ilraeu o mai fi i mister M o rto n sta ? a izbucnit
I .lupa n vreme. Ascult, mnzule, dac a avea certitudinea
i ii li folositor, zu c i-a lua bilet dc avion p entru BagI k I Vi afli cine-i acest domn M orton. D ar, s lsm a ste a !
i|niin , ai vreo nedumerire ?
Da.
IV ascult.
Ai mai c o n tro la t corespondena profesorului tcf v n, aa cum v-a ru g a t el ?
I'"ia i-a trecut ntna d re a p t prin p ru l alb-argintiu.
Mila. L tim pul s-i spun, mnzule. C re d c a venit
o una. (im n ai zis, cnd ani nceput lucrul m p r e u n ? L a
iini|ml potrivit, mi vei spune**. A venit tim pul, mnzule.
\ l.nui o pauz, apoi a u rm a t :
D up prim ul sondaj la care m-ai a ju ta t i d u m n e a ta
n i olcgul dum itale, sondaj la care totul a fost n regul,
i .tminieti, nu-i aa ? ei bine, ani co ntinuat s controI, plicurile. R e z u lta tu l a fost su rprinztor. L a fiecare trim iun gsit cliee schimbate. D a r n-am mai spus nimic

33
I

m n v ilu l m a re lu i p re o t

profesorului. i nici dum italc. C n d v a i voi explica. A ti


deocam dat...
.
A cum nelegeam, n sfrit, de ce m aiorul Bota nu ren un
ase la colaborarea mea. Fostul meu ef avusese d reptate. Vul
poiul" sttuse la p n d , adulmecase mereu. K adusesem oarazi, elemente care s justifice ieirea lui din expectativ ?
*L a vreo cteva zile d u p vizita fcut profesorului tcfa
nescu, n tim p ce studiam un dosar, m aiorul Bota a in tra t
birou i s-a o p r it d re p t n f a a mea :
Las hroagelc, Raduliene, i prcgiete-te de plecau
V om merge m preun la o rcconsiiiuire. Asear a avut In
un accident tic circulaie.
i... ?
. . .
......................................................... '
Bota m -a priv it int. A ridicat ni n a sting i i-a ciup,
obrazul.
Icrtai-m , am zis. Snt gata n cteva secunde.
In main, maiorul mi-a d a t cteva explicaii sumare.
Accidentul s-a pe tre c ut n Ferentari, n fa a sucursali
m agazinului Eva. C ircum scripia 35 de miliie ne-a rugai s
vCnim i noi.
, D u p aceste cuvinte, B ota a in tra t n m uenia care-1 o
pleea din cnd n cnd, apoi i-a scos din buzunarul dc 1
pie p t nite notie i a ncepu t s le cerceteze atent.
H m ! Se p are c-i place fata, mnzule, a spus el, f
neateptate, cum avea obiceiul. M irela, desigur.
D c ce a ascunde, tovare maior ? m i place, am sp;
eu, fr nici un tre m u r n glas.
Ai nceput s te dezbari de timiditate, Raduliene.
asta e bine. Al dracului d e .b in e p e n tru un lu c r to r de seci
ritate. F ata-i frumuic. D a r nimeni nu tie ce h r a m poart,
fetele frum oase ! Plicurile conin cliee schimbate, totui.
V -a m ra p o r ta t : n fa a m ea a v r t plicul p rim it de 1
m a d a m Z ahan. M irela n-arc nici n clin nici n mnec c
sustragerea clieelor. P o a te d u p ce plicurile ajung la poi
central...
A m verificat. A m u rm rit echipele de c a rta re i j
cele care colecteaz corespondena dc pe strzi... N ici un r
z ultat. N u sc n tm p l nimic la pot. Accentuez : uim i

34

A muci, probabil c m enajera sau... A d y face subsiiProbabil..

M.tmnil a p u fn it, tuind sec, ceea ce nsem na c nu era


1 n <ud cu ceea ce spusesem eu.
Nu prea i place asistentul Z a h a n , mnzule. T e-a frecat
i... l,i examene, hm ? C t privete M irela, nu tiu ce m face
i i i , d i.i, din cauza n tln irilo r voastre, f a ta o s aib ceva
i|i|iln ii, n curnd. A m eu presim irea asta...
Vin crezut c Bota glumete.
V gndii c n-o s-i mai v a d de examene ?
O u ! D a r tii c eti ncrezut, mnzule ? Speri ca fa ta
i n piard capul din cauza dum itale ? N u , biete, la altceva
referit.
I i Iul acesta de a mi se vorbi n enigme m rscolea. A
i |ii,iui dup fiecare discuie de a te st fel c a Bota s-mi dea
n i explicaie. D a r m aiorul nu fcea asta. M da, bine l-au
i i Iii, mi ziceam! Astea-s adev rate fachirisme ...

I im pentru p rim a oar cnd asistam la reconstituirea unui


i, i nli ni. de circulaie. C e v a mai anost nici nu se poate. M a1111.1 m ie mimeaz accidentul e fit ncoace i ncolo, omul
i ai e ie las... clcat c ntors i ci din d ru m , p e n tru a se reui
nu n explica savan t unul din m ulim ea curioilor ca cele
, I,-n.i mobile, cu viteze diferite, s se ntlncasc exact n locul
in i 4iv sc produsese accidentul.
_
Probabil vrei s m ntrebi de ce ne p ierdem vrem ea
niiMiliiiid reconstituirea asta, a spus Bota, la o Vreme. D re p t
i ochind, nici eu nu p re a tiu. O m a rto r , femeia de colo, cu
l'iliie de pai argintie, p re tin d e c l-ar fi a u z it p e r n it zicnd
Mah'1, d u p ce a fost lovit. Ba, m ai m u l t : crede c omil
n a Inst doar lo vit de main, ci... m pucat. G ellait m a rto r,
mu', lnrui acela nalt, cu pistrui pc fa , p r e tin d e c maina
.no a produs accidentul era u rm rit de alta, cu n u m r strin,
, .1 pe tblia din spate a mainii a v z u t litere arabe. Acum
l! explici de ce am ven it aici ?
D a.
- n orice caz nu d o a r s ne aflm n treab m nzule
N 4in ncotro : de
doua luni i ceva, de cnd am devenit...'
o

35

specialist p e n tru problem e orientale, ori de ctc o ri un bei


sparge vitrin a la un b a r i strig A la h , eu trebuie s iii
trimis la f a a locului...
I a r m i vorbea n doi peri. i iro n iz a situaia sau vorbe
serios, cu am rciunea omului d e ra n ja t p e n tr u fleacuri ?
H a i mai ap ro a p e s auzim cc zice femeia.
^
N e -a m fcu t loc prin m ulim ea curioilor.
T o c m ai ne adpostisem dc ploaie, ici-a, la E v a K, ar
auzit glasul femeii cu p lrie de pai. U ite, b rbatu -m eu po.u
s
spun... Vorbete, N ieule, c nu i-c gura legat, erai
acilea, s p riv im vitrinele, c ziua nu vine cu mine la Ev.V'J
O r i c e b r b a t cu scaun la ca p nu intr cu n cvast-s.i I'
m a g a z in u l sta.

S-au auzit risete.


T ovare Slana, v rog. Iar asemenea glume, a *tvi
ofierul de miliie care cumineca cercetrile.
- D a r a fost bine c am venii la L,va , a c ontinuat le
mcia. E ra zece i ceva seara. i ploua cu gleata. N e - a prin
ici-a. Am v/.ui i accidentul, (ie, parc poi vedea n fiecan
zi aa ceva ? La noi, n Bucureti, vezi un accident din an ii
pate. C iteam ntr-o revist c la N e w Y ork n fiecare mimt
c un accident. Ehc !...
_
D in nou rsete. Cel care conducea cercetrile s-a simi
obligat s intervin energic.
U n d e sc gsea victima... omul care
a fost accidentat
A alergat spre main. O fi crezut
c-i taxi.
D a r nu era taxi, a intervenit un tn r nalt, slab, i
obrajii pistruiai. E r a o main particular. U n F ia t 1500 ;l
culoare roie sau viinie.
Num ele du m neav oastr ?
Ion Ardcleanu. Locuiesc pe stra d a D o ru lu i la numrul.
G n d omul acela a alergat spre main, oferul a ncetinit m.
nti, apoi a accelerat lovindu-1, trntindu-1 la pm n t.
O fie ru l de miliie a pus o ntrebare tu tu ro r m artoriln
P o a te cineva s-l descrie pc omul de la volan ?
N ic i un rspuns.
E ra ploaie marc, nu sc vedea bine, c era ntuneric.
T ovare Stana, te rog s ne spui mai departe cum s-a
petrecut lucrurile.
Brbatul femeii guralive a ridicat pu in capul i a tu
n cu rcat:

36

Ne-am repezit i l-am lu a t de jos. O m u l sngera de la


i'i. |M uri ile la bra, dei fusese lovit la old.
N u cu m v a s-a tras n el ?
C!u vreun p is to l? Se poate, tovare miliian. D a r eu
n nu auzit. Bubuia al dracului, parc se rupsese cerul. i a p a
ti li .1 in uvoaie. Apoi... apoi l-am dus spre adpost. T n ru l a
iliti',.ti va dea un telefon la Salvare. D e o d at , a a p r u t o alt
>11 >im.i... u n a 'in a i luxoas, din care a d a t fuga sp re noi un om.
I bi doctor, Nicule, a in u t s precizeze femeia cu pIn n ile pai.
I)a. U n doctor. C c s-a n tm p la t ? a n tre b a t el. Snt
uti'ilic. Dai-m i voie... Apoi l-a cercetat pc omul lovit de m
lini i a zis s-l a jutm s-l urce n maina lui s-l duc la
i'ii.il, L-am dus pe rnit i doctorul a plecat cu el. Asta-i toi.
Ba nu e tot, tovare, a srit femeia. C n d omul cr
. i / ui iei-a, jos, i-l inea b rbatu-m eu, a zis A la h . Z u c
i o Alali !
N u v luai d u p ea, tovare miliian. O fi zis omul
Mi" i nevast-m ea a neles altceva.
Mulimea curioilor a nceput s rd. Irita t puin, oiicrul
.*!- n inducea cercetrile a cerut s sc fac linite.
Poate cineva s-l descrie pe r n it ?
S v spun cu cum ar ta , c l-am v z u t bine, de, ca
li mei,i. L.ra brunet, cu p ru l c rlionat, cu fa ta mslinie. Eu
n i' era indian. Sem na cu R aj K a p o o r, din filmul Vai.ibi >mliil .

T ovare Ardelcanu, spuneai azi, la noi, la miliie,


, maina doctorului...
Avea n u m r strin, iar pe. tblia cu num rul erau i
"ic litere arabe...
Intre mine i maiorul Bota a a p ru t, ca din senin, un
m.iiur vie miliie care l-a salutat cu m ult cldur pc f a c h ir .
Ivi, ce zici de
toate astea ? l-a n tre b a t noul venit
p> Bma.
D eocam dat...
nimic, cc s zic ? Femeia cu ici-a
I1'.Hi' lic de bun credin, dar p oate s sc fi nelat. La
li I ii nrui cu pistrui.
O fi fost vreo rfuial ntre nite strini venii ca
muii n R om nia. La ora asta snt peste o sut dc mii pe
limr.il... Cunoti toate am nuntele n legtur cu acest caz ?
Ce am auzit aici, a rspuns Bota.

37,

Aaa ? Pi atunci nit tii ceva foarte interesant.


O chii lui Bota, de un a lb a s tr u 'd u r , au c p ta t lucii i me
talice.
Vrei s-mi explici ?
Azi dim inea, la secie la noi, tnru l pistru iat a de
clarat c n -a venit la E v a la zece i jum tate scara, aa, de
florile mrului. A fost in v ita t special"...
n tr e tim p reconstituirea i cercetrile s-au term inat. Tin
rul n a lt i p istruiat tocmai i fcea loc s plece.
N - a i vrea s stai dc v o rb cu el, cu A rdeleanu ?
Desigur... Te rog invit-1... am maina aici...

Peste o jum tate de or ne all.tm n biroul maiorului Boia


T nrul care asistase la accident sttea n la a noastr, tfftftfii
cu p o ft dintr-o igar. O brajii lui jircluiigi, palizi fi pistrui o *
erau uor m p u rp u ra i din cauza timiditii.
tii, de dou sptm ni snt singur acas. P rinii an
plecat la bi, la Gcoagiu, a nceput el s povesteasc. Acu i
cteva zile, cineva a f c u t o glum telefonic, s-i zic aa
Suna i, de n d a t ce ridicam receptorul, tuea o d a t scuti,
atepta un pic i nchidea. Am fost sigur
c
vreun coleg d
facultate se ine dc farse.
D e cnd a nceput glum a" asta ? a n tre b a t Bota.
De... dc p a tr u zile. N u ! D e cinci. D e duminic. ImlI
vidul suna, eu ridicam, iar el tuea n a p a ra t i nchidea. Am
fost sigur c e o glum, c-i un coleg... tii, snt student l.t
chimie, n ultim ul an. Ieri, ce mi-a venit, am tuit i cu im
aa. M i-am zis : dac-i glum, apoi s fie p n la capt".
D a r , minune ! D e n d a t ce am tuit, individul a vorbit. tii
ce a spu ? Ast-searu la zece, la L v a din Ferentari. i. ..
a nchis.
N - a mai spus i altceva ?
Ba a bolborosit nu tiu cc. Parc saltarc"... Samar.v ,
Srm ane"... N - a m neles bine.
F achiru l" s-a ridicat dc pe scaun.
N u cum va S a m a ra h " ? a n tre b a t el.
Sam arah ? Poate. N - a m neles, v -a m spus.
Am p riv it o clip spre maior. Acesta s-a ntors spre mine
i, p re dc o clip, ni s-au ncruciat privirile. A m nd oi iu

38

omiI- .no la acelai lucru. n tre z re a m legtura dintre cuneiforii I. | M11| cm irului tefnescu i accidentul din seara precedent,
1 li . . h a " . Cuvintele ,Sam arah marele p re o t le gsi
ni | )< mia din tbliele schimbate, descifrate de profesor i
i ii' dc el cnd ne vizitase cu dou luni n urm.
I >c cile ori vi se d d ea telefon pe zi ?
1>c regul, o singur d at. D im in eaa, cam pe la ase.
i 1 n cea am i crezut c-i vreun coleg, care m trezete s
ni 11mu de n v a t. tii, e sesiune de examene... Ie rta i-m ,
i11 .ii ii' maior, credei c exist vreo legtur ntre acesie
n f i ' , i n c i ac c id en t? Eu cred a:-i d oar o coinciden. M -am
du. umil) s-l p r in d pe individul care-mi face bancuri. E ram
noii i,i m chemase un coleg. S-a mai n tm p la t s am ase
" nea invitaii misterioase.
Maiorul i-a n c ru n ta t sprnccnele negre, apoi a zm bit.
i eu cred c-i o coinciden. P e n tru orice e ventualitate
n u l uni telefonul meu de la birou, iar cel de acas, l gseti
iu i .mea de telefon. Te rog foarte m ult s-mi dai de tire
d o ,i... gluma rencepe. D e aco rd ?
fu i Ardeleanu a ncuviinat.

I hip.i plecarea studentului, m aiorul a respirat o d a t adnc,


ipiii s a ntors spre mine.
( ie zici de toate astea, m nzule ?
N u tiu cc s cred. n tm p l rile s-au succedat prea
u |'i de i n-am a v u t vreme s-mi form ez o prere. Credei
i.i exist vreo legtur ntre cuneiformele profesorului tefiimi ii i acest accident ?
I )racu s-o m ai descurce ! a izbucnit, pe neateptate,
J j i liirul. P n acum o ju m ta te de or credeam... v iram
mina n foc c nu ! Acum, p o ftim ! A intervenit un cuvnt, uit
,,ti i a liolborosit de un ins la telefon i ia t -m iar n alarm.
I ii ar s fie de S a m a ra h " !
Maiorul era agitat. P e n tru p r im a o ar de cnd lucram m|io iin l vedeam astfel. Se p lim b a de colo p n colo prin
i iiincr, ciupindu-i din cnd n cnd obrajii sau treendu-i
min t prin prul argintiu.
Ar fi o ans dintr-o mie, m u rm u ra t el, ntr-un tri in 1 Im ! I lai la bufet, mnzule, s bem cte o pepsi. Sau,

39

poate c-i m ai bine s bem o cafea. U n a m are s-mi lim pe


zeasc p u in creierii...
M aioru l i-a strns lucrurile de pc birou i a nchis serta
rul, cnd am auzit o btaie n u. Secretara a n u n a sosirea
unui oarecare M itic Toncea.
A ! M a to lu ! S intre ! a spus bucuros Bota.
Mitic, m b r c a t p a r c pu in m ai curel, i-a fcu t de
n d a t apariia.
S-a fcu t d o m le ef ! U ite aici m a rfa , obiectu adic.
D a r s fiu al mamii, dac m ai fac aa ceva !
* S p un n d acestea, M itic a aezat pc biroul fachirului o
poet de dani.
E u ltim a oar c mai dilesc. Eu, efule, m am l.tsal de
m ult dc meseria asta. D a r dac mi-ai d a t nrden...
Ai lcut totul n interes de serviciu, Mitica. i ai
lucrat bine...
Zicnd acestea, m aiorul s-a n d r e p ta i spre unul din geamu
rile ncperii i a p riv it 111 poet, stnd cu spatele spre noi.
Ai lucrat bine, Mitic.
N u m lua la talente, d o m le ef, c nu ine. Anco.i
ftite lovele. A, tii c l-am mai vzul alaltieri... pc domnul
locotenent cu artista ?
Bota i-a retezat-o.
l.as asta, M itic. Serviciul...
A, i dnsul era tot n interes de serviciu i Aa da,
neleg...
M aiorul a rs din toat inima. A m zm b it i eu.
D a r cu lutul cum te descurci ?
Fac mereu tran spo rtu ri. R u am ajuns, d o m lc e f !
Acum, p e n tru nite bnui n plus, fac i... evacuarea. Ce
stric fata, mi d s duc la gunoi... Resturi dc statui, dc oale.
A m ajuns ru,
efule ! D c tn-ar vedea ai mei din gaca n
care lucram ", cnd d u m n e a ta erai la
b rigada vesel", ar
rde cu gura p n la urechi dc mine...
D u p plecarea lui Mitic, Bota a v r t poeta n dulap,
f r s zic nimic. E ram intrigat. nelegeam foarte bine j
B ota ceruse lui Mitic s fure cuiva o
poet. D a r cui ? Al
cui era obiectul fu ra t ?

40

bf iii.il r.ichirism. mi-am zis cu. m i d dispoziii an a p o d a ,


Ml | " i n ' picior, mi arunca nite vorbe n doi peri..."

' l i ii gaia w 'cs din camer, cnd a sunat telefonul. B oia


| l | 0 |irii in prag, atcptnd s ridic receptorul.
( mi tovarul locotenent R a d u lia n , v rog, am auzit
IN AIMoii glasul unei femei.
I u snt.
Aiii Mirela. M irela N egrea.
Mirela ? ! am exclam at cu, f r voie.
,
I >a. lin. S nu te mire c-i tiu n um rul dc telefon.
V n urvoie de tine.
S
nu tc miri de nimic. A m tiut, am de
dus ilinlr-o discuie
cu
unchiu, cine eti. Trebuie s-i vorbesc
lilai a/i. le atept la mine. E ta ju l doi. U a din d r e a p ta scrii.
S111** pr la o p t scara. La ora aceea, voi fi, cu siguran, acas,
li i>u; s.i vii...
I'iu.i s mai zic ceva, fa ta a nchis. M aiorul m -a p riv it
i li Io oul (lin sprnccnc.
Mirela ?
I >a, tovare maior.
.
I >c unde tie cine eti ? Parc -i spusesei c eti gazeio
i de unde tie n um rul dc telefon ? I l-ai spus, cum va ?
Vi ivea lui B ota avea ceva care irita, o asprime cu care
oi 11,1111 obinuit. Simeam c l intrigase acest telefon.
\ dedus cine snt d in tr-o discuie cu profesorul tef1.1 m n I Inbar n-am cum de-mi tie telefonul, snt i eu uimit.
Mi i cerut s-i fac o vizit ast-scar, la o ra opt. D orete s o
i ' kiui , s-o ajut, d a r nu tiu n ce sens, n cc problem ...
*
l)c cc la o p t i nu mai devreme ?
I )in ctc am neles, p n la o p t nu va fi acas.
I Im ! C i u d a t ! E u credeam c este acas...
I ram stupefiat ! C re d e a 11 c M irela este acas ? C u m adic?
li muie pn unde maiorul p utea s cre a d 11 acest lticru ?
i
,ii,i el despre Mirela, despre drum urile ei din ziua aceea ?
Ne am dus la bufet, am b u t ctc o cafea i-apoi am rc im iu birou. Bota a scotocit n poet, a lu a t ceva, a nchis
1011.1 in lict i a ieit. S-a ntors abia pe la ora trei. In to t
i .'. i limp, eu am lucrat la ncheierea unui dosar fr pre a
*11111,i im portan.

'41

Ascult, mnzule, a spus el, de n d a t cc a in tr a t i s-a


aezat la biroul lui. Ai p utea s-mi spui cu cine credea c v o r
bete individu l la de la telefon ?
C a re individ ?
Cel cu... gluma, cu farsa fcut lui A rdeleanu.
Pi... tiu eu ?
O m u l era convins c vorbete cu altcineva. n nici un
caz cu studentul nostru. H m ! S n t cam multe coincidene in
to a t afacerea asta. Firul nu se leag ns. I a r acest Sam arah,
acest b a n d it cu nume istoric, nu vrea s-l lege. N u vrea i
pace...
Cel mai bun lucru, tovare maior, a r fi s vizitm
rnitu l la spital, adic accidentatul. O convorbire cu el po.ue
ne-ar oferi ceva indicii. S dau un telelon la miliie s ntreb
la cc spital se afl accidentatul tic la l.v a " , individul care,
d u p spusele femeii, l-a invocai pe A lah ?

ntreab, mnzule, ntreab. N u cost nimic...


Rspunsul lui Bota era iari n doi peri. M -a m fcut i.1
nu b a g dc scam i am f o r m a t n um rul dc telefon al c irc u m
scripiei 35. M i-a rspuns chiar ofierul dc miliie care fcuse
reconstituirea accidentului.
V rei s tii unde-i rnitul ? a n tre b a t el, d up ea
m-ain prezen tat.
D a. M aiorul B ota dorete s aib o discuie cu acci
de ntatul.
m i pare ru, d a r nu v p o t ajuta. La aceast or mi
tiu dac e m o r t sau viu, dac c indian sau japonez, rom n sau
eschimos. M nelegei ?
C u m ? n c nu l-ai v izitat la spital ?
La cc spital s m duc ?

Pi... unde a fost in te rn a t omul acela...


C te v a clipe n-am mai auzit nimic n a p a ra t.
Alo, alo, m auzii ? a m n tre b a t cu.
V aud, v aud. D in pcate ns nu v p o t spune ni
mic despre accidentat. P e n tru c omul... omul acela n- ajun
la nici u n spital.
A m u rit ?
N u - i clar ? N - a ajuns la nici un spital ! La m org n u
la spital nu-i ! L -am c u ta t n toate spitalele din Bucuret
Am cercetat pc toi intern aii din ultimele 36 dc ore. N im ic
A ccidentatul a disprut. S-a e vapo rat. S-a e v a p o ra t o d a t c

42

iV iim ul care l-a cules de pe strad. S-au volatilizat amndoi.


* iml mii da dc vreo u rm , v voi telefona.
Am neles. V mulumesc.
'
i imul dc la cellalt c ap t al firului a nchis. M -a m ntors
c" linia, cu gndul s-i relatez.cele aflate.
i eu am neles, a zis fa c h iru l", f r nici o inflexiune
i .i i-l o. K.inirul de la ,,E v a a disprut. E ra de ateptat. D o a r
ni
s.i ne atepte pe noi s-i lum interogatoriul. N u - s de
I | < 11 >,.i... N uu...'
linia a tcut cteva clipe, apoi a r e l u a t :
Nc-au t ia t firul, pricepi ? S nu ne ofere nici o pist.
I<m<n \,uil dc tiut ce m otive avea do m n u l acela din fiatul vi
*...... i,i se rfuiasc cu... R aj K a p o o r ? i cine l-a lu a t apoi
i
,niiti.in ? N u cum va la ora asta om u l cu maina luxoas,
Miun.tr strin, o fi plecat spre g ran i avnd , cum se zice,
, ,i i.lnii la b o rd ? Ia s controlezi, mnzule ! I a r dac n-a
n ur. mi asemenea ta n d e m " , cere-le celor de la gran i s fie
1 'li i, cnd o aprea, s-l rein pn venim i noi. D ac-i
"l-i de litere arabe la main, cred c pun ctul de frontier
i Miigiii e cel dinii vizat...
u r c a clipe s-au scurs n tccrc.
l ir-ar al naibii de ,JSamarah m are
p reo t" ! Uite,
i i.i iun enerveaz cum plit. D ac n -a r fi asta, a separa cuneii, 1111 ir Ic lui tcfncscu de accidentul sta stupid. Schimbarea
i li
c o n tin u ! La fiecare expediere, dou-trei fotografii
-ml nlocuite...

V descifreaz cineva clieele schimbate ?


Am gsit u n expert. m i face i traducerea n romn,
l i,un gata s n t r e b : cine e acest e x p e rt ?11 d a r am tcut,
inul c lui Bota nu-i place s fiu p re a curios.
Plutim n necunoscut, Raduliene. D c azi, dc la reconiliniicii aceea, totul p a rc ia a lt tu rn u r . U n rnit sau
, ii um il dispare f r urm , lu a t de un medic care nu e
i"i i lic i care, pare-se, nu-i cetean romn... E v o rb a dc o
l iml.t ? N u -i vorb a de o b a n d ? Ciie-i o m u l de la v o l a n ?
aven dc m p r it cu v ic tim a ? B an da i-a lu a t corpul deIn i i a s nu ave m nici o posibilitate dc u rm rire. i, totui,
. itii.1 una : maina. Fiatul 1500 de culoare viinie. C tc aseiiiriiv.i maini o r fi n Bucureti ?
Destul d e p u in e , a m spus eu. tiu c acest t i p n - a fost
Impui i.u n c a n t i t a t e m a re . U n p r i e t e n d e-a l m eu , u n zia rist,

43

Costca M arin , a v ru t s-i ia o asemenea main. N u s-au da'


d c d t n anum ite condiii, n ordinea nscrierii i n-au apuca
d ect puini, c s-au im p o rta t do ar o sul i ceva dc buci.
Vrei s tc ocupi dc chestia asta ? A fl tc rog cine, dil
Bucureti, arc lia t 1300 viiniu. Bine, m nzule ?
D a, tovare maior.
Aaa. i-acum s mergem mai d e p a rte cu... presupune
rilc. Ion A rdeleanu a fost chem at la E v a . I n v ita ia nu-i cri
ad re sa t ns lui, ci altcuiva. Ei bine : cui ?
A m ridicat din umeri..
A m impresia c ne a fu n d m n negur, mnzule...
Pe mine m surprinde telefonul nepoatei profesorului.,:
i pc mine, Raduliene. i pc mine...
E ra n tonul lui Bota cunoscuta ironie care m d e r a n j
ngrozitor. Mai bine m i-ar li spus pe leau c m bnuia de
cine iic ce indiscreie exp lo atata de Mirela ! Asta m-or li
en e rv a t mai puin dect tonul ironic i... com p tim itor al faclu
ru lu i .
C red c Mirela a gsit cartea de vizit la profcsoml
tefnescu. Altfel nu-mi explic am spus cu, cu jum tate de glav
T o t cc sc poate, Raduliene. A vrea ns s-i am in
tesc c, acum vreo d o u luni, fa ta i-a mai servit una. I\i
am inteti ? Tc-a n tr e b a t dac o urmrisei dc la pot... li
p la c loviturile dc teatru, nu-i aa ?
F o rm id ab il memorie avei !" era s exclam eu. M-am
stpnit ns i, cu un glas ct mai linitit, am c o nfirm at :
D a. Se parc c-i plac gesturile teatrale. A m s-i spun
acest lucru chiar n scara asta.
M aiorul Bota m-a p riv it pc sub sprncenc i, dup ce ii
respirat adine, a n ceput s-i ciupeasc obrazul stng.

. Locuiam, pc vrem ea aceea, n tr-o garsonier, pc b u le v ar


dul Mreti, la etajul o p t al unui bloc nou. D in balcon, stiul
pe ezlong, p uteam vedea o p a rte din dealul Filaret i zona
verde din jurul O b serv atoru lu i astronomic. m i plcea nespus
s privesc, dc la ano tim p la anotim p, schimbrile pc care
penelul toamnei sau al p rim verii lc opera n policromia p a r
cului i, mai ales, culoarea cerului, trecerea de la albastrul

'44

i i ilin iimpui verii la nccnuarea prevestitoare a


I

11>i i l r

p rim ilor

n r j.

In

lua aceea m instalasem pc balcon i urm ream cderea


Minutele mi sc preau c trec greu. E r a abia cinci i
ni iiaie, Am ncercat s citesc, d a r m i-am d a t scama c neilnl m .i m mpiedica s neleg ca lumea ceea cc citeam. O
nin,li.iie siruia n gndul meu : dc cc m cheam M irela ?
I.k usc ase i un sfert, c n d a sunat telefonul.
K.ululian ? am a uzit, n a p a ra t, vocea lui Bota.
I >.i, tovare maior.
\ iun im ediat la vila profesorului tcfncscu.
S a i n t i m p l a t ce v a ?a m n t r e b a t cu, n c m a i p u t n d u - m
' v i n i i u r in /it a tc a .

I >,i. Mirela N e g re a a fost asasinat.


Nn l iu cum am ajuns n strad. N - a m a v u t r b d a r e s
-!<' liliul, aa c am c o b o rt cele apte etaje n tr-o vitez
! unlrsiris, srind cte trei trepte deo dat, gata-gata s m
l " i M , l.i cotituri, dc ziduri. n mai p u in dc zece m inute m
illm i iutr un taxi care gonea spre bulevardu l Ardealului.
In I.i a vilei unde locuia profesorul, m atepta maiorul
l'm i, i.u c m-a pus repede la curent c u cele n tm p latc. La
i i patrii i ju m ta te Mirela primise o vizit din p a rte a unui
un.cm. Mitic T oncca sc afla p rin apropierea vilei, voia
ii,ii sa aduc fetei argila. La cteva minute d up intrarea
im uluiii n vil, a sunat i M itic la ua garsonierei
muie Inmia Mirela. D in a p a r ta m e n t nu se auzea nimic. M itic
insistat, a b tu t cu p u t e r i n u. n sfrit i s-a deschis.
I in li \ ii Iul care i-a deschis un om n v rst a lu a t sacoa
i uigil.i de la M itic i a v r u t s-l expedieze. D a r M atolu
, ii im s vorbeasc cu Mirela. O m u l a p re te x ta t c fa ta n u
,ii ,
, , O
atept aici11 a spus Toncca. Ind iv id ul l-a p o f tit
in s.ilini, fcndu-i loc s treac. M itic nu i-a d a t scama
i i, cspuiie. O clip mai trziu, individul l-a lovit n m o a
li I, (.ipului cu... sacoa n care se afla argila.
i acum... unde c Mirela ?
A fost tra n s p o rta t la morg.
Mi s a tiat respiraia.
M o art ?
Da m pucat. Pistol cu surdin. I a r a rm a cu caro
i ' h u i i crima s-a gsit n m ina lui Mitic. P r ic e p i?
I>.i...
'
is

45

M irela N egrea, singur n casa, a fo st atacat de utt


cunoscut borfa, care a ncercat probabil s-o siluiasc sau s-o
jefuiasc. Fata s-a a prat, dar borfaul ale crui antece
d ente penale se cunosc fiin d m ai p u tern ic i n arm at, A
tras. C u ultim ele p u te ri, tnra la dezechilibrat pe uciga care,
c zn d i lovin d u -se cu capul de calorifer, a leinat... Astn-i
versiunea oficial i, p n acum , dc necontestat.
C ine v-a d a t dc tire, tovare m aior ?
O fie ru l dc serviciu de la secia de miliie, pc care mi
binev oito r" l-a a n u n a t c n vila profesorului s-a strecurat
un borfa. Bnuicti
cine a telefonat, nu-i aa ? Criminalul.
D a , crim inalul care
s-a grbit s nu cum va s ne scape...
M itic !
i-acum, cc va fi cu Toncca ?
C n d am venit eu, cei dc la miliie ii i puseej
ctue.
'
Bine, d a r M itic e nevinovat.
D a c a d e v ra tu l vino vat dorete s credem c Mitii ii
ecrim inalul, de ce s nu -i ndeplinim d o rin a ? O fac cu
m u lt plcere. B a voi avea grij ca, mine, ziarele s anume
crima, i b orfaul" M itic Toncca s fie fcut responsabil
de aceast fa p t . nelegi ?
neleg, tovare maior. E nevoie s adorm ii bnuie
lile cuiva...
Bota a ridicat din sprncenc.
Faci vizibile .progrese, mnzule. Evident, vreau s
a do rm nite bnuieli. In
meseria noastr, procedeul acesta face
parte din abecedar. Cei d in b an d $e vor crede la adpost,
veriga dc legtur, M irela N egrea, disprnd.
Cei din b a n d ? C redei, totui, c fata...?
M aiorul Bota m-a tras de o parte, pen tru a face loc b r a n
cardierilor carc-1 scoteau din vil pc Mitic. Abia atunci am
observat c maina salvrii atepta la colul strzii. N u p u
tuse intra, deoarece se fceau reparaii la canalizare.
Stai s vedem care niai e situaia, a spus Bota i s-n
n d r e p ta t spre targa pe egre zcea M itic.
M irela a p resim it ceva, mi-am spus eu. D e aceea mi-a
d a t telefon. Voia s-o ajut, s-o protejez m p o triv a pericolului.
P o a te c era h o t rt s fac unele mrturisiri. Oarc..^ oare
este, n tr-a d e v r, amestecat n vreo afacere necurat, aa
cum mi-a d a t s neleg Bota "

46

M'ii ,im a teptat ca acesta s se rentoarc.


Nu i nimic grav, a spus el.
D octo ru l seteme dc emoiniIu urina loviturii la cap. M itic v a sta sub supravc, *1medical dou zile. Apoi... v a in tra pe m ina miliiei.
* Im4 muic i ns voi avea eu grij s clarific unele probleme...
H i,iu .i salvrii a plecat. P uinii curioi strni n fa a
! i .111 risipit i ei.
V rri s-o vezi pe M irela ? m -a n tre b a t, brusc, maiorul.
Nu.;, nu... N u tiu ce s spun... V -a m auzit adineauri
lud ceva... M irela e, cum va, totui, amestecat n...?
I't.i.i m-a lu a t de b r a i am p o r n it agale spre p rim a staie
I. 11 iilciliuz.
I lai s plecm. n garsoniera fetei snt cei de la
, . m atu r, fac m surtori, cercetri... N u putem sta aici, n
i i i ilri...
D ar p ro fe so ru l? M i h i ? M a d a m Z a h a n ? N - a m v
i )c.' nici unul !
*
I. sinbt d up -am iaz. Profesorul i M ih i snt la
, Btrnul s a v a n t are, n snge, tradiia weekendului.
' 1 1.lini Z ahan e plecat la B rin e ti, la o prieten, ca de
Im i. '.mbta scara. Vine n ap oi m ine dim inea. Ascult,
in nlr, mi d a u seama c eti tu lb u ra t. O sim patizai pe
Mu, U.,. S nu protestezi. T ocm ai de aceea, a vrea s stm
I' wnli mai pe ndelete. H a i s ne aezm pc o banc n
c o Im.i botanic... H aid e, haide...
I .i slritul lunii iunie, grdina botanic din Bucureti este
" u iii.ib il simfonic de culori. T o tu l i desfat privirile.
MmciMiia cc struie n g r d in n p ragu l serii i amintete
'I Imul dc c u r n d cosit, de poienile n care razele soarelui
' in ./. feerice jocuri de lum ini i umbre.
Ceea cc i voi spune, a n c e p u t Bota, te va durea
|i'MH' mai m ult dect n tm pla re a de azi...
lima a fcu t o p a u z , apoi a reluat.
A zi-diminea M itic m i-a adus o poet. Ai vzut-o.
11 .i i.i era a... Mirelei Negrea. C red c din cauza asta a nii ii ai s-i vorbeasc, i-a cerut sprijinul. Se simea n priini'lilie. Primejdie de moarte.
1
Maiorul i-a trecut m n a p rin p r u l alb-argintiu.
i asta p e n tru c... p e n tru c n poet a m gsit un
pili n i fotografii. Fotografii de tblie cu scriere cuneiform .

C n d i-a fu ra t M itic poeta Mirelei ?


Vezi, aici e aici ! l- a luat-o dup ce fata depusese pi
cui -la cutia potal. Picul pentru R ow elan d. D in pcatCi
M irela m ai avea n poet un plic.
P m n tu l a nceput s sc nvrtcasc cu mine. Erai
nucit.
^
M irela lucra cu plicuri duble, R aduliene. Regret c
ideea de a c on trola coninu tu l poetei d u p cc fa ta d u c
plicul la pot mi-a venit pre a trziu. M irela nu punea ll
poet plicul p rim it n ziua aceea, ci pe cel p rim it anteriul,
Ingenios, am spus, fr voie.
D a.
Ingenios ! Ai mers cu fa ta la pot i n lai
du m iialc a operat, fr sbnuieti nimic. N u-i aa ? A piuai
de la profesor p u n n d plicul n poet. I a poi a scos iml
altul. Substituirea de loiogrnlii sc lcca n im crvalul dia ni*
cele dou trimiteri.
Cine fce substituirea ? l l m ! Asta a v re a s iiu i eu. Ascult, mnzule, eiml
ai urm rit-o atunci, de la pot, la p rim a voastr m lniiv,
ia ainintete-i : cu cine a v o r b it? C u ciiic s-a ntlnit f.11.1 <
A tunci ? Pi... a mers pc bulevard, a d a t s intre la
cinem atograful Bucureti, d a r n-a gsit bilet. O clip, tov.i
re maior ! A , da ! n holul cinem atografului s-a adresat unul
u n r nalt, care sc afla lng cas, probabil l-a n treb at d u d
mai snt bilete, apoi a schimbat cteva c uvinte cu o femei
scund i gras. O fi n tre b at-o i pc dnsa dac nu are ml
bilet n plus.
i dac nu asta a n tre b a t ? D a c i-a d a t plicul primii
n ziua aceea de la menajer ?
Am strns dij dini. n mai puin de zece minute, de cud
m aflam cu Bota n grdina botanic, n sufletul meu s|
prbuise o lume, sc sfrm ascr idoli, se destrm ascr iluzii,
D c-acum era limpede. M irela fcea p a r te din band. D in car
b a n d ? Asta n-o tia nimeni. C t dc m arc era vina ei ? G
rol jucase n to a t afacerea asta ? N im eni nu p utea spim
acum ! D a r, orict de v in o v a t ar fi fost, d ato ria maiorului
Bota era s-o apere, s-i dea posibilitatea s triasc. Bot^
tiuse c, p rin furtul poetei, fala va fi n prim ejdie de moarte]
T elefonul p r im it dc mine din p a rte a Mirclci era o dovad]

d s ce nu luase masuri s-o protejeze, ch iar clac ar fi


lucru num ai n interesul cercetrilor ulterioare ?
fliu la ce te gndeti, R aduliene, l-am auzit, deo d at ,
U. Te n tre bi de ce n-am arestat-o im ediat, o scpm
Hfflcjdic s-au... de ce n -am lu a t msuri s-o pzesc,
inul iJl p o i d a singur. A restn d-o, toi ceilali s-a r fi
A fund. A m p re fe ra t s-o las n libertate, d ndu-i nger
O r " po M itic. Acesta se afla n p r e a jm a casei. A in tra t
lat d u p necunoscutul acela. D a r M itic a f c u t o mic
tiaU, care era s-l coste... D e ctigat, am ctigat totui
VA. Toncca l-a v z u t pe uciga i l-a r p u te a recunoate. Asta-i
I Dar, ia-1 p e individul cu pricina de unde nu-i ! C a u t
ui tu carul cu fn...
Nu tiam ce s rspund. E ra m p rea tu lb urat, p entru a
iftiiliM touinc o discuie cu maiorul.
Acum i corespondena cu N ip p u r u l v a nceta, a spus
lini nu lrziu, Bota. P un ile se vo r rupe. V a fi t o t mai greu
iii il.lm dc o urm . F ir-ar s fie de porcrie ! A ! E ra s uit.
Mlimile, ce-ar fi s faci o vizit la Secia 35 de Miliie ? S-a
gAtli un corp delict la E v a . A dic, las ! M duc cu. M ai
4111 i .iile treburi pc-acolo.
/ i r n d acestea, s-a ridicat. A m p o rn it m pre un , pc jos,
iu cheiul D m boviei. Sc nsera. n v z d u h plutea miros
(in i ilrins tic iarb prjolit dc soare. Dinspre albia rului urca
o i.Imarc plcut.
Si-acum, ncotro, mnzule ? a n tre b a t maiorul.
Acas...
Cinstit : nu vrei s-o vezi pe Mirela ? Lum o main
,1 ui cteva minute...
Nu, tovare maior, am spus, cu vocea sugrumat.
C um vrei. S-ar putea, mai trziu, s regrei. La reveL ii I
hnl.i s-a d e p rta t, lsndu-m oarecum descum pnit. Iainii vorbise n doi peri. S -ar pu tea, mai trziu, s reH m ! C e a v ru t s spun, m -am n tre b a t cu, simind
m nil'lcl o anume m potrivire. n situaia n care m aflam ,
unuia lui era m acabr. m i ddeam scama c, tr e p ta t-tre p ta t,
maiorul mi devenea to t mai nesuferit. A d m ira ia mea pentru
mii iiioziiatca lui, p e n tru ncprev zuturilc pe care ini le crea,
i transform a, ncet d a r sigur, n tr-u n gen dc m p otrivire ve<m.i u i enervarea. n t r - u n cuv n t, nu-I m ai agream pe Bota,
ACCIt

A doua zi,
sugestia lui Bota, am fcut o vizit mui.*
jerei profesorului tefnescu, p en tru a culege impresii'4. \ 1,i<
d a m Z a ha n era singur acas. Profesorul si M i l u urni-ul
s sc ntoarc dc la Sinaia ahia seara. D ac primiser ulei
gram a care a n una m oartea Mirelei, poale ca veneau chiar If
cursul dimineii.
,
Sraca fa t ! A m u rit ! D oa m n e , cc i-c i cu viaii
asta ! Cine ar f{ p u t u t bnui c om ul care-i aducea argilj
pentru mulaje i pusese gnd ru ? O o f, srm an a fa t ! l
eu care trgeam ndejde ca A d y se v a n sura cu ea ! E ra ail
de cuminte i de harnic. D oam ne, de ce o fi trebuind itJ
m o ar oamenii cumsecade i s triasc nite ticloi ca uri*
gaul acela ?
A u r m a t un val de plns. A m a tep tat s se liniteasc
apoi, cu m ult grij, am cerut unele relaii despre Mirela
Prim ea vizite ? Cine fusese la ea n ultim ul tim p ?
Sttea singuric, b iata fat ! N u venea nimeni la ca
C n d avea vreme, cobora la mine i sporoviam mpreuna
Era a tt de frumoas ! S rm ana ! A bia atept s v in doninu
profesor, s mergem s-o vedem. N ici nu tiu u nde or fi dus-<
cei dc la miliie. D ac au dus-o la morg, acolo o cioprev
studenii de la medicin... Aa ara a u z it c fac... Mirela 1
singur... are un fra te carc-i plecat de mic din ar. A pleca
pe la sfritul rzboiului. D o m n u l p rofesor i este ru d de
prtat... O o f ! S rm a n a ! Mi-e team c a nu cu m v a domnu
profesor s fi plecat de la Sinaia la A lb a Iulia. Acolo e ui
antier, nite lucrri de arheologie... D a c nu vine azi, ce n
facem ? Eu n u m p o t descurca. O s-o n m o rm n teze pe chel
tuiala statului. Biata f a t !

50

SJ avei nici o grij, am ncurajat-o eu. T o tu l va fi n


.ilnii
I i i s spun se va o cupa m aiorul B ota , d a r n ultim a
ii|<i m am oprit.
Mi a spus dom nioara c v ntlneai cteodat. Poate
< ' i plcea, biata de ea ! Acum...
M.ulam Z a h a n , a dori, dac-i posibil, s fac o vizit
' m in a Mirelei. I-a m m p r u m u ta t nite cri...
.
Ii, p utei merge. D u p cte tiu, acum o or au venit
h la la miliie, s reconstituie...
.
N am mai p ie r d u t vremea. n mai p u in de dou m inute
i illam n garsoniera Mirelei. Locuina se co m punea din
. "M Iml mare care inea loc de living room i o cam er
minor. O fie ru l de miliie care fcea cercetri mi-a d at,
ooabilitate, toate relaiile de care aveam nevoie.
Mobilierul era m o d e m , f r ostentaie. P e perei sc aflau
o multe copii d up lucrrile u n o r pictori celebri V a n
1 "M,li. Manet, Picasso copii fcute de M irela, desigur. n
...... .
p a tu l era nedesfcut, c uv ertura p s trn d , ca
'ui
lipar de ipsos co ntururile c orpului fetei. Pro b a b il
i piua la sosirea vizitatorului, fa ta sttuse pe p a t, f r s
loauiia. 11 atepta oare pe individul acela n vrst ? G ardeI i, destul de srccioas, t r d a m u lt bun gust i n -am av u t
i i o clip ndoiala c m ajoritatea rochiilor fuseser lucrate
' Miiela nsi.
Iii i iuda fap tu lu i c de-acum tiam rolul jucat de fa t n
' o ' le.i care ne preocupa, m gndeam la ea cu simpatie i
1"loii* chiar. S tnd n garsoniera Mirelei, mi aduceam am inte
i.lic.tla i ironia cu care Bota m i vorbise n to td e a u n a des|io l.u. O are, B ota o bnuise, n - p o f id a dovezilor ap aren te
il. nevinovie ?
Ieind din a p a rtam e n tu l n care M irela fusese asasinat,
ii privit scrile care duceau la m ansard . D e o d a t m i-am
intimii de cuvintele lui M ih u despre atelierul Mirelei i de
i-i iniile mele cu fa ta n legtur cu acest atelier, n care
ii iiiiwm' sc c m v a p r im i c n d n tr e noi ,^iu v o r m a i fi b ariere
iili dc naltew. D e-acu m nu m ai era nici o oprelite : p u te a m
i lin i singur atelierul fetei.
Am urcat scrile ce duceau la m ansard. Aici se a fla u
'lunii ui, fa n fa, ambele ncuiate. C a re era ua d e la
ui Iu nil Mirelei ? A m mai urcat cteva trepte, spre pod, ia r
i u i

51
ti

de aici, p r in tr- o mic deschiztur, am p riv it n jos, spre gea


murile ncperilor dc la m ansard. M i-am n c hipu it imediat
c atelierul Mirelei era n ncperea cu m ulte geamuri, acccj
a fla t n stnga scrii. C m ru a din d re a p ta nu avea dccil
o ferestruic. E v id e n t, n u se po ate face sculptur i pictur
n tr - o ncpere cu un singur ochi de geam !
.
A m c ob ort d in p o d i, ajungnd n d re ptul uii dc la ate
lierul fetei, am a p sa t pc clan. Ua s-a deschis cu uurin
i am p u t u t intra. A v e a m la mine o la n te rn minuscul, im<
breloc reclam dc la uzinele dc automobile din Piteti. Am
aprins lanterna- n clip a u rm toare am crezut c visez. Mi-.un
d a t scama c m a f la m n tr-u n veritabil atelier dc conici
io n a t tblie cuncifonrft. Pc mas sc gseau d re ptunghiuri de
argil p ro a sp t scrijilat i cteva stilete, cum tiam c avc.m
scribii sumerieni i asiro-babilonicni. Pc nite rafturi im pm
vizate sc afla o veritabil a p a r a tu r fotografic.
D c-acum nu mai aveam nici o ndoial : Mirela era viuu
vat. Rolul ei era m u lt mai mare ! N u era doar o simpla
curier care schimba plicurile. E a confeciona deci tbliei'
acelea care cuprind eau cuvinte fr nici o noim ! Mirela nu
tia sumerian sau asiriana. Ei i? E a copia, probabil, liu iJ
cu liter, cuvintele nirate de altcineva pe o bucat dc hrtic,
P e n tru o fa t talentat, ca ca, asemenea operaie era floare
la urche !
M a i mult dect dezam git, mi-am prins capul n mitii.
Pn n clipa aceea sperasem c Mirela era, totui, mai piui
vinovat, c fcea substituirea aceea f r s tie despre ce t
vorba. Brum a dc iluzii care-mi mai rmsese sc destrm au1
pentru totdeauna...
Am ieit din atelier, avnd grij s nchid bine ua, saltn d p uin clana, astfel c zvorul broatei a in tr a t n lo
caul su. Am d a t s cobor, cnd am auzit pai furiai, care
urcau spre m ansard. M -am lipit dc perete. Instinctiv, m-am
p regtit s resping un eventual atac. M aflam n tr-u n loc
ntunecos, de tinde-1 puteam vedea bine pe cel care aprea iii
capul scrii. Probabil c cei dc la miliie au term inat cerce
trile i au plecat. Ucigaul sau complicele lui vrea s se
uree la m a n sa rd , aici, s distrug indiciile care nc-ar pute.)
duce pc urmele bandei..."
Paii se auzeau to i mi distinct. nc pu in i omul avea
s ajung n capul scrii.. A veam muchii ncordai, gata sj

52

Plndivitluliii o lovitur care s-l doboare la p lm n t. O


MA, , nc una i... am ieit din um br.
T| d<pa urm toare, am auzit un ip t d e copil. ipase...
_J(I< nepotul profesorului tefnescu ! M -a m repezit s-l
S(l In lirac, deoarece bietul copil sc cltina, gata-gata s
FiMi
revenit repede.
r Sini cu, M ihi ! M recunoti, nu-i aa ? C n d ai
lt de la i naia ? Tc tiam plecat, cu bunicul... Ai venit de
I1
Nu... Acum, a reuit s spun copilul. Bunicu a prirttlt telegrama azi-no ap te i cnd s-a lu m in a t am plecat cu
Metilii, li a d e v ra t c a m u rit ta n ti M irela ?
Da. tiu c M irela arc aici, la m ansard, un atelier.
I (tul m p ru m u ta t nite cri. A m u rc a t s le iau napoi.
I ilr s aib nici cea mai mic bnuial, M ihi m-a
|nlii de min.
V duc cu n atelier, la tan ti M irela, s le cutm ,
mu mu Ic ine cheia. Venii ?
I'i iuru a nu da dc b nuit c vizitasem deja atelierul nei i ii' I profesorului, l-am u rm a t pc M ihi. Acesta a c u ta t
I" ililmiie pe sub un fel dc pre apoi, triu m f to r, mi-a a r ta t
lulii i s-a n d r e p ta t spre ua din... d re a p ta scrii, v rn d
ilt'lit iu broasc.
A... aici e atelierul Mirelei ? am n treb at eu, uimit. (Eu
m ii,i.cu ncperea din stnga scrii.)
I)a. D a r nu p o t rsuci cheia. V rei s m a ju ta i?
Desigur... desigur...
Am descuiat ua i am n v r tit com utato rul. O lum in
c u , mic a in u n d a t ncperea i, im ediat, am a v u t impresia
i iii,i gsesc n depozitul unui muzeu de art, n care se
nlitii ngrmdite tot felul dc l u c r r i : sculpturi, figurine de
| | ' iik . de argil, busturi, mici statuete, g rupuri dc animale fan 'is ilir, copii d u p unele lucrri de Brncui i R o d in , A lberto
1 >i,i, om eni i H e n r y Moorc. n tr - u n col al atelierului se afla
"H evalet.
Deci aici e atelierul Mirelei ? A tunci, dincolo... vizavi... ?
Acolo-i c m ru a lui A d y , unde i ine vechiturile.
! i im intrat niciodat. Ady c urcios. N u - m i d voie s in tru
ii iIii.

53

L ra m a it dc n e r b d to r s-i comunic maiorului Bota ui|


aflate incit, dei era duminic, i-am d a t telefon acas.
1
- Soul meu e p i e r i t n ora. Cine l-a c u ta t ? am nu/l|
n ap arat.
Locotenentul Ratlulian. Trebuie s-i comunic ceva u#
gent.
^ ^
L u d e v gsete ?
Peste o ju m ta te de or voi fi acas. D ac mi d ud
telefon... D a r la telefon nu-i p o t spune. Stau pc Mrscti 20
etajul opt.

Bine, am s-i comunic. Bun ziua.


A m luat tram vaiu l spre cas. Ajunsesem n garsonicr(
m ea de vreo douzeci de minute, c n d a sunat cineva la u
E ra maiorul Bota. I-am relatat im ediat descoperirea p e cai
o fcusem. N u avea nici o ndoial c asistentul profesorulu
tefnescu, M o h a m a d Z ahan , era amestecat n afacerea siisir*
gerii i nlocuirii fotografiilor.
'
E limpede, am ncheiat cu, A d y confecioneaz tblii#
le fotografiaz, nlocuiete clieele din plic cu cele fcute eh
el. Ar trebui arestat.
1
Bota a fcut ochii mari.
A restat ? a n tre b a t el, m ira t parc. H m . D a c zic
tu, mnzule...
'
.
M ateptam ca Bota s fie deosebit de n e n ta t d e des
co peri rea mea, s ia im ediat nite msuri urgente, s alarmezi
miliia pentru a p u ne m n a pe A d y Z a h a n , s organizeze <
descindere n atelierul acestuia p e n tr u a descoperi to t ce si
p u te a folosi n elucidarea cazului de care ne ocupam... Cin<
colo, p oftim ! Bota mi rspundea iari ironic, in d o i peri
s.

54

OfStoca zici tu, mnzule, s-l arestm, a repetat el


auri. N u m a i c asta e foarte greu. Cel puin
it.
A disprut, cum va, asistentul profesorului
tr- u n fel... da. A disprut. Ieri, n zori, a plecat cu
l i Istanbul. D e acolo, va merge la Bagdad, n I r a k . ,
re ... de-a arheologilor.
'
,, ne-a scpat...
IA l'A ridicat de pe scaunul pc carc sttuse i a ieit n
b r u m o a s perspectiv ai de aici, mnzule. Foare frud a r c ora dousprezece. A m nite treburi. D u p
*1 lt< flUCUrc, trec s te iau. Pe la o ra u n u i jum tate s fii
I4U, ttfli Invitatul nostru la mas. Rr m o ftu ri i f r inut
[ fW1 irrVtTOMlie. N e - a m neles ? La revedere !
L
a lovit, lsndu-m dezorientat, d u p cum avea obiceiul,
f i u (liant ce s mai cred.

I rt vreo jum tate de or d u p plecarea maiorului Bota,


Iu ini aezat n ezlongul din balcon i am ncercat s rs1'ilMC unul din cursurile de asiriologie. D in ntm plarc, am
I* >tilk la capitolul care cup rind ea istoricul descifrrii cui i Firmelor. tiam cum reuise G rotenfeld , un modest instii mir din Gottingcn, s descifreze prim ele zece litere din tr-un
i i l i Uiioiform cercetnd inscripiile de pe p ia tra dc la PerseimlU. prin carc grecii stabileau filiaiunea u n o r regi persani,
rm iiliul dc la numele lui D ariu s H istaspe la greci, Got <|i, Gustasp, K istasp sau Vistasp la peri el reuise s
u l i u 1 o p rim cheie n descifrarea cuneiform elor, cu mult
tu tiuiv ca Champolicm s dezlege ta in a icroglifclor. Sume
i li iii i asirienii scriau dc la stnga la drea p ta , v rfu l cuielor
Iu ml orientat to td eau na spre dre a p ta sau n jos.
Avnd th n p suficient p n la napoierea maiorului Bota,
mu itudint a te n t alfabetul sumerian, scriind literele pc o bu ^ 14 de hrtie. P c vrem ea c n d fusesem student, m mai disr
iiia 'in imfcl, ba c h ia r mi amintesc c, o d a t , scrisesem unei
ii'lngo o mic epistol n cuneiforme.
Se apropia o ra dou cnd a sosit Bota.

55

T e rog s m ieri c am i n t i m a t , mnzule. D a r ,ul


d a t i. pc la circa 35. L'itc aici... U n medalion. A fost gti
la locul accidentului, acolo, la Eva.
Z icnd acestea, B ota mi-a a r ta t un m edalion dc mri mm
unei monede dc trei lei.
j
Pro babil c a c z u t 4in bu zunarul, dc la m ina sau iM
la gtul accidentatului care s-a e v a p o r a t m preu n cu dActanili
O r, p o a te c h ia r d in b u z u n a ru l doctorului.
A m lu a t medalionul i l-am ex a m in a t cu atenie. Semitul
cu o m o ned antic, avnd p e o f a pe Ghilgame n lupii
cu ta u ru l ceresc carc a d ev astat U ru k u l, iar pc cealalt p.uu,
tatru litere cuneiforme. M -a m dus repede pc balcon i am
ua t cursul dc asiriolftgic. n cieva secunde am identificai Ini'
rele. E ra u A, G, I i D.

E i ? a n t r e b a t B t / i a i n g l a s u l l ui a m s i m i t I t ei ah
d a r e a , ( i c n s e a m n , n s u m e r i a n , c u v n i u l A C . I D

Pi, cred c... nimic. Mai am la mine dicionarul pm


fesnrului tefnescu. S caut.
Am deschis dicionarul la litera A, d a r am c u ta t /ail.u
nic cuvntul A C I D .
C red c-i vorba de altceva, tovare maior, am spus ni
C u v n tu l are alt semnificaie.
T e gndeii la I..S.D. ?
E vident, Bora avea caliti de fachir ! mi ghicise, pur l
simplu, gndul !
-T- D a . n ultim a vreme, L.S.D.-ul este cunoscut sub denii
mirca de A C I D . S-a fcut i un cntcc pc care-1 tredonca/J
drogaii. D ac mi amintesc bine, nu dc m ult am citit c niir
h ip p y clin America au comis o crim nfiortoare, cniiml,
n tim pul asasinrii victimelor, refrenul diabolic al cntcculuii
acidul e atotp utern ic, moarte, m o a rte 11... sau cam aa ceva
V d c ai o frumoas... cultur h i p p y , mnzule. a
rs Bota. Te pomeneti c indivizii din afacerea noastr au e l e ,i
face cu stupefiante. I l m ! A r fi tam an pc potriv. Tacin emu
p l c t ! D e cc s lipseasc unor orientali i afaceri dc acest gen 't
D a r dac acest medalion este, pu r i simplu, produsul u n e i
fantezii i a tt ? Asemenea piese se gsesc cu duiumul n bo/.i
rele din Istanbul, Moul, B agdad sau Cairo i se cu m p r pi'
nimica toat. M uli le p o a rt fr a li m orfinom ani. Deci s .ir
p utea s nu aib nici o legtur cu afacerea care ne preocup,
Aa-i ?

56

ri
Iniir.u. D a r pc una din fee se vede figura lui G hiliaHimw seamn cu aceea dc pc efigia a fla t la L u
I g.isiia n M csopotam ia de jos, la N ip p u r . O ri, p ro i.incscu p o a r t coresponden cu R o w e la n d , care
i N ipp ur. Deci e posibil ca acest medalion s aib
u i.i/u l nostru.
1.1 Orice c posibil, mi-a retezat-o maiorul. Exist,
m ceri. tii ce ?
'
lepiain s-mi spun ceva de im p o rta n capital,
ieri c vom n trz ia la mas. I a r d u m n eata, mnzule,
li pe nevast-mea. E cu m plit cnd ateapt. H a i !
kvum...
1.1 dou i un sfert. C a ld a rm u l strzilor dogorea sub
rhiui ale soarelui. N ici o p a t dc nor pe cerul de un
llmriu, cc prea un c lopot gigant aezat peste ora, s-l
parc s respire.

ui liota locuia n tr-u n bloc cu p a tr u etaje, la etajul


un a p a rta m e n t de trei camere, Rota a sunat i nc-a
iiu acestuia.
-sa

* sz
*
*
*
w
_
roj sa nc ieri ca am i n t i m a t , a n ceput sa sc scuze
ilar am a v u t mici treburi de ara n ja t. U ite acesta
ilian, asistentul" meu, care nu face n azuri fiindc-i
iile". S nu m ceri c am n trz ia t la mas, deoarece
I iot prestigiul n faa... subordonailor,
lui Hota l privea cu n gd uin, a rb o rn d un zm bet
nstan. T cut, de o frum usee ap arte, b ru n e t cu
zi, p arca m u lt mai tn r dect soul ci, dei cum
aflu mai trziu trecuse dc treizeci i cinci de ani.
i ziua aceea a fost copioas, iar felurile de mncare
isioasc. Rota m ndem na mereu :
netc-ie zd ra v n, mnzule, altfel iniri n conflict
... N u tc uita c eu nu prea m nghesui, d a r a nm doar o msea. D c vreo dou ore m to t ncearc,
ui priveam pc furi ceasul. Voiam s ajung acas mai
s m odihnesc. A doua zi, aveam de gnd s merg
orul tcfncscu i s aflu cc s-a n tm p la t cu corpul
ii al Mirelei.

57

Ia ascult, mnzule ! Ai vreo ntlnire ? Ce tot i cortj


trolezi ceasul ?
I-a m spus ce av eam de gnd s fac.
P i, degeaba, Raduliene. D u p cte snt in fo rm a t, .Ml]
reia va fi nm orm ntat chiar azi.
De ce atta grab ?
..
N u tiu, a rspuns Bota. Vrei s asiti la nm orm nm vd
fetei ? Atunci... o s chemm un taxi. Ai vreme s fii, la nrl
cinci, la cimitirul Sfnta Vineri. A veni i eu, d a r mse.um
asta blestemat cred c o s-mi fac pocinogul. P n niiin
obrazul o s-mi fie u m flat ca un cimpoi. Vrei s te duci U
n m o rm n ta rc ?
D a.
*
S tii c n-o s-o poi vedea pe Mirela. Din pricina num
dispoziii. Eu te-am a v ertizat ieri c o s regrei... Iii, d r mi i
nimic ! T o a te trec n lumea asta : i 'bucurii, i necazuri...
M-nm ridicat dc la masa, m u lum in d p e n tru p rn z ul oierii
- - C u m ? Plecai att de repede ? a n tre b a t soia m.i
iortilui.
Las-1, N a ta lia , are nite treburi de serviciu. Pfu.il,
mnzule, c n u mi-ai spus dc ieri c vrei s-o vezi pe fata. S|
n u u i t : mine vei face un drum n judeul Arge. In l e g u i j
cu accidentul n carc i-a gsit m oartea biatul profesorului
tefnescu. Ei, la revedere !
A m ieit de la eful meu cu un gust am ar n gur. Dc ie
nu m inea la curent cu ceea ce se n tm p la ? E l tia c a/i o
nm orm ntarea Mirelei. D e ce nu mi-o spusese. tia, de isc
menea, c A d y Z a h a n plecase d in a r , d a r nici asta n u gsim
de cuviin s-mi spun. i-acum, p o f tim : m trimite s cer
cetez nitam -nesam cum a a v u t loc accidentul de circulaie I
care i-au gsit m oartea prinii lui M ih i ! F r s-mi ex
plice n ce scop...

C n d am ajuns la cimitir, ceremonia funebra era pe sfrii#


P rin tfe coi care o conduseser p e M irela pe ultim ul ei drum
i-am z rit pe profesorul tcfncscu, pe M ih i i pe mail.ifl
Z ahan. O mulim e de tineri i tinere probabil colegi de fa
cultatc de-ai fetei asistau la n m orm n ta rc .

5R

I rum m b r c a t civil. C t mai discret, am n cep ut s p ri' .1 atent chipurile celor c a re era u de fa . U n ul d in tre stul.-ni a v o rb it d e sp re M irela, evocndu-i momentele cele mai
importante d in via. M i-a m d a t seama c tnrul o cunotea
I uic. Poate c fusese iubitul fetei ? D e ce nu ? E r a un b ia t
In.ill, bine cldit, cu p r u l blond i nfiare distins.
- T o i colegii regretm m o a rte a Mirelei, a spus el. E ra ,
i'iMie, cea m ai ta lentat dintre noi. n am intirea ei, am h o t r t
i.i organizm o expoziie... o expoziie cu lucrrile Mirelei. Ga
mi omagiu...
In tcerea care a u rm at, auzeam d oar plnsul m am ei lui
N1 1v Zahan.
I.a ieirea din cimitir, am a v u t im presia c l zresc n tr-o
nii-.iii
M itic Toncea, zis M ato lu . M aina era pe cealalt
Imiic a strzii. E u am ieit p r in tr e cei d in urm , tocm ai c n d
maina cu p ricina se pusese n micare. A m vedenii, m i-am
-o eu. Mitic e la spital, iar dac nu s-a p rodu s nici o hemoragie
vicbial, atunci e la miliie... A m n c e p u t s am vedenii1*.
Mergeam pe tro tu a r absorbit de gnduri cn d, la doi pai
Ic mine, a rsrit ca din p rn n t colegul cu care urmrisem,
ii dou luni n urm , traseul plicului expediat de profesor.
- Ce-i cu ine ? m-a n tr e b a t el, ngrijorat. Eti tras la
l.i, nnegurat. P a rc eti bolnav. C e s-a n tm p la t ?
- V in dc la o nm o rm n tare.
- C ineva din... familie ? Condoleane...
A m u rit fa ta aceea pe care a m u rm rit-o am ndoi acum
dou luni. i aminteti ? M irela N egrea.
- A m u rit ?
- - Asasinat.
- A, d a ! A m citit azi n ziar. i... toat chestia asta are
i ren legtur cu urm rirea noastr de atunci ?
- N u tiu... N u tiu...
Colegul meu m-a p r iv it nencreztor.
- - Imposibil s nu tii. D a r eti secretos ca i fachirul,
le instruiete bine acest Bota. M a re minune dac n u iese din
ine tot un... fachir.
A lt d a t cuvintele acestea m - a r fi am uzat. Acum ele m
deranjau. P o a te pentru c, n clipele acelea, simeam mai m u lt
dect oricnd dorin a de a fi singur cu gndurilc mele.

59 *

N o a p te a care a u rm a t a fost dintre cele mai zbuciumai!


abia spre ziu am reuit s nchid ochii. G n d m -am tre/ll
era ap ro a p e o ra apte. A m ajuns la birou d u p maiorul Hnu
S-a n tm p la t ceva deosebit, m nzule ? m-a ntrebat
N -a in p u t u t dorm i to a t no aptea. A m a ip it spre zii.
i era s.. n trzii la serviciu. La cc o r o rd o n a i s plec I
Piteti ?
C n d vrei. F runzrete ns nc o d a t hrtiilc trimit
de cei de-acolo. n a in te de asta, a vrea s te ntreb c m
Ascult, Raduliene...
(m i zicea R a d u lie n e ", semn c urm a s discute cu iiiIh
o chestiune strict dc serviciu i nu-i ardea de glum. ;\M'
rni-ar fi spus m n z u le1*, ca de obicei.)
- R aduliene, i-ai fcut vreo prere despre cazul dc <.k
ne ocupm ?
- - O arecu m , tovare maior. C re d c-i vorba dc nite in
ficani de stupefiante. O band de traficani, care i-au sp.lli
rufele n familie", acolo, la magazinul E v a, din Fcreni.u.
P e n tru a nu lsa urme, l-au luat p c rnit. M edalionul cu Im
scripia acid" i cu figura Iui Ghilgame nu mai las nici .
ndoial c exist o legtur ntre cuneiformele profesorali.
tcfncscu i afacerile bandei. I a r A d y Z a h a n este cu s i g n
ra n implicat n to a t trenia.
V in o v a t, deci ?
D a. Atelierul de la p o d , din v ila profesorului, l acu/,
categoric. M irela a fost, p robabil, u n e a lta lui A dy . N u cuum
relaiile d in tre ei... D in pcate, cci implicai n cazul pe caro
anchetm s-au d a t la fund.
M aiorul Bota m asculta treendu-i alene m na prin pru
alb-argintiu, semn c era adncit n gnduri. Ochii lui albaiil
cu luciri metalice, priveau und ev a n zare, prin geamul du
spatele meu.
A de v ra tul asasin al Mirelei a disprut. N u avem nii
un indiciu, am c o n tin u a t cu. S-a lucrat cu m u lt ingeniozit.nl
D c n d a t ce ne-am a p ro p ia t dc int, angajndu-nc pe o pisll
bun, ni s-au t ia t punile.
M da. S-a lucrat bine...
.
T ovare maior, am co n tin u a t cu mai nsulleit, crd
c-i v orba de o band de traficani de stupefiante. Probalil

i ,i >111 luciu o sucursal n R om nia . Primesc pachetele aici


p u b e le trimise d m O rientul Mijlociu apoi reexpediaz
ol.i in am balaj romnesc. A sta nu d dc b nu it vameilor
110 Aulia sau F r a n a , care tiu p re a bine c n a r a noastr
<i mliivni nici hai, nici...
Hula i-a ridicat minilc dea su p ra capului, ca p e n tru a face
nimarc de gimnastic, apoi s-a ridicat.
Ai vreo idee ce-i dc fcut, m n zule ? N u de alta, dar
ni i|Min(lciua cu N i p p u r u l v a nceta, rfuiala de la m agazinul
I i ii nu a lsat nici o u rm exccptnd m edalionul acela cu
iu i i i|*i.i ac id\ ceea ce ne face s credem c-i v o rb a de
iu|H'liante - M irela N egrea a fost scoas din circuit, iar Mi111 i singurul care l-a v z u t pe uciga, e nc la spital, indisilul.
l.-ai u ita t pe A dv . I-ai p u te a cerc ex trdarea.
E xtrd area ? P e n tru cc ? A ucis-o el pe M irela ? A atacat
' 11mu pe cineva ? E xist vreo d o v a d c a comis vreo crim ?
A substituit clieele acelea i p robabil este n legtur
ii li,mda.
Probabil*1. Pe prob ab il nu se lucreaz, mnzule... Aa-i,
m i s. u i t : fiindc pleci Ia locul accidentului, m voi interesa
m, la circulaie, cine din Bucureti arc F iat 1500 dc culoare
in,ic sau viinie. M duc chiar acum...
Am neles, tovare maior... Eu o s plec la Piteti
|i> l,i zece. V intereseaz ceva n m o d deosebit ?
hula m-a p riv it intrigat p a rc de asemenea ntrebare,
lo tu l, mnzule, totul... C h ia r dac unele lucruri o s-l
! i aiijezc pe profesor...
I Jup plecarea maiorului, am reluat extrasul d in dosarul
ii i ii lentului n carc i gsise m oartea George tefnescu. Din
di poziia agentului dc circulaie din com una
S p ta ru , carc
n|iuiscse prim ul la locul accidentului, reieea c singurul vinoi ii era m ortul. Acesta fusese la urt prieten, la Bduletii dc Sus,
minun renum it p e n tru podgoriile sale. Plecase dc acolo pe
I
nou seara i rulase cu vitez excesiv. La o cu rb dcapuse, ncercase apoi s se redreseze i intrase n tr-o basculant.
Am v rt dosarul ntr-o serviet i am c o b o rt n curte,
miile m atepta maina cu carc u rm a s plec la Piteti.

61

D ru m u l p n la locul accidentului l-am p a rc u rs n nu


p u in de o o r i jum tate. D u p ce am p r i v it schema din do
sa r i m i-am fcut o idee -studiind terenul asu pra im
dului n care s-a p rodus accidentul, m -a m dus n comuna ll
m arginea creia avusese loc evenimentul tragic. A m oprii l<
postul de miliie, unde am fost p rim it de un subofier n vrsll
- A i venit n legtur cu accidentul de anul trecut, dil
decembrie ? m-a n tre b a t el. Pi, stai s-mi amintesc... \n
aici carnetul n care am n o ta t nite date, c eu a m fcut |l
mele cercetri. E ra aproap e de miezul nopii cn d a venii i#
cetean rnit, m preu n cu un stean, cu un localnic... 1
venit, cum v spincam, un om strin. E ra rnit la frunte. Awi
p ru l negru i cre. A, uite aici. Am gsit. Maina o condino^
George tefnescu, care a fost grav rnii, m preun cu soi.l
lui. C n d am ajuns la locul accidentului, nu mai era nimeni
acolo. Puseser luai de un camion i dui la spitalul din Geiii
O m u l cu lov itura aceea la fru n te m i-a spus c v rea s anuuH
pc ta t l om ului de la volan. Q c s dm telefon urgent unul
profesor tefnescu, din Bucureti. A m a n u n a t pe profesor
i am d a t telefon i la circulaie, la Piteti. La locul acciden
tului am pus pe cineva dc paz, p n dim ineaa, cnd s-au ft UI
cercetrile dc cei de la Piteti.
tii, cum v a, dc unde venea maina ?
D a. D c la Bdirfetii de Sus. Aa mi-a spus omul aeel.i
r n it la frun te i cu fa a tuciurie. D a r , icrtai-in : dc ce r
fac iar cercetri ?
- D in dosar nu rezult c n m ain au fost trei oameni,
Asta ntrebai d u m n e a v o a str la Piteti ! V -o fi uimii
vreun extras dc pc dosarul dc anchet. D a , da. C h ia r a.i I,
E u tiu c au f c u t i fotografii cn d au reconstituit. O r i aici,
n dosar, n u exist aa ceva. N - o fi dosarul original... N-ur
strica s facei un d ru m p n la Bduleti. E aproape. Cinci'
sprczcce kilometri. Poate aflai acolo i aheeva. N u se tie ii
u nde sare iepurele.
P e d r u m p n la Bduletii dc Sus am fcut to t felul do
presupuneri. D a c A d y Z a h a n n u m n d o ia m c el fu seul
strin ul care l a nu nase p e m iliian condusese maina |l
provocase accidentul ? Cine p u te a spune acum, d u p ait
yrettic, c a re dintre ocupanii mainii fusese, n tr-a d e v r, Ia vO

62

) hi . i murge i soia lui erau mori. Probabil muriser nainte


! i mai tace vreo declaraie.
I >up vizita la Bduleti trebuia s merg la spitalul din
1 i> ui, apoi la Piteti. V ro ia m s verific dac asistentul p rofe
tului fusese in te rn a t i el, dac George i soia lui i mai
" uniser, dac m ai spuseser cevanainte de m oarte i dac
iMilu.i r vreo relaie n legtur cu accidentul...
I 'ciu dat! cc am in tr a t n Bduleti, am cerut oferului s
ni'l d iu la postul de miliie. eful de post a fost, ca i cel cu
i .111 \ orbisem anterior, destul de m ira t de cercetrile pe care le
h i am. Din pcate, declara c nu-mi p u te a d a a p ro a p e nici o
i.I'i ni.iic.
N u tiu ce s zic, a m u rm u ra t el n tr-u n trziu. C n d
ii c s-a n tm p la t accidentul ? A nul trecut n decembrie ?
n n main carc a fost pe aici, pe la n o i ? Pi... iertai-m.
I i .iiiiicavoastr tii ce e la sfritul lui decembrie pe aici ? E
Iu ic-vino dc maini, de zici drace ! Bucuretenii vin s se
i|nnvizioneze cu vin p e n tru srbtori. Cine ar p u te a s spun
d i a .< fost pe aici un tn r brunet, cu p ru l cre, cu nfif i i r de strin ? i pc la noi snt destui oameni ignoi...
Deci n-ai auzit de accident ?
N u u u ! Ce ne pas n o u ce se petrece la d rum ul mare,
l.i (iisc.iua naio nal ? E u am o singur grij : ca omul de la vo
I m si( plece treaz de aici altfel l-am en dez de-i iese fumul,
i ,i umil decret nu-i ia rt d a r d u p aia, ce fac oferii pe o m mare, asta-i treaba lor. Desfac sticlele, damigenelei se
l in UcsC...
N u v -a reinut atenia ceva deosebit... n perioada
* i ca ? N u v amintii ?
m i p arc ru, d a r nu v p o t fi de folos.
Am prsit postul de miliie dezam git. Fcusem degeaba
diurnul la Bduleti. E r a g a ta s spun oferului s porneasc
|uv spitalul din Geti, c nd eful postului m i-a f c u t semn
M atept.
M i-am a m intit totui ceva, tov are locotenent, a spus
hI, S a petrecut p e-atunci un f a p t m ai deosebit... O cucoan,
ulii' venise n tr-o main cu trei b rbai, a tras la c ra m a gos
tatului, d a r abia a i n t r a t c a leinat. Au dus-o la dispensar.
C iuleam c-o fi n poziie.

63

C c stupid ! P o ftim cu ce chestii vine acest ef de posi


M ulum esc, tovare plutonier, am zis cu, acru. T
m intereseaz femeile nsrcinate i care lein d in tr-o ngl
itu r dc vin.
P i cucoana aia n-a b u t ! T ocm ai asta-i p o a n ta ! I
i-a venit ru nici de aeru l din cram/ s zici c era n pozi
i, de aceea... M oaa la dispensar a e x am inat-o. M ai tr;
ns am au zit pe d o c to ria n oastr o fa t tare drgu
istea, c cucoana aia nghiea pastile strine i d u p ;
holba ochii...
Lucrurile luau o n to rs tu r interesant. Im e d ia t mi-;
a m in tit de m edalionul cy inscripia acid". A m d evenit atc
B rbatu-su era n alt loc... n p ivn i. Alegea vin. I
meia a fost dus repede Ia dispensar, c-i peste d ru m de cran
S vedei cc gur a fcu t b rb atu -s u c de cc au dus-o
D o c to ria e la dispensar acum ?
Plutonierul i-a consultat ceasul.
Este, desigur. tii ce ini-a zis do ctoria acum cu
tim p ? T o vare ef, mi p are ru c nu tiu cum o che.u
pe cucoana aia, care a leinat la cram . C i-a face un pu
nog ! A duce-o la spital s-o dezintoxice, ca pe beivi"A m cerut plutonierului s urce i s ne conduc la disp,
sarul comunal.
S tii c brbatu -su a zis c nu-i nimic. C s-a n
n tm p la t s leine. D a r toi trei, ia din main, erau c;
plou ai !
D o c to r ia o tn r care absolvise facultatea dc mu
cin d oar cu civa ani n urnt s-a dov ed it foarte au
bil. Reinuse i figurile celor trei b rb ai.
U n u l era b lond, tovare locotenent, mi-a spus
B lond cu ochii cprui. E ra soul doamnei leinate. A l doi
ins era nalt, rocovan, p u in adus dc spate. Al treilea era... i
negru ca un a ra p . Gel p uin aa l-a c a ra c teriz a t moaa.
D e-acum nu m ai aveam nici o n do ia l c femeia i
soia lui George tefnescu iar a r a p u l! A dy Z a h a n . L
dusem de o u rm preioas. D a r cine era cel de al p a tru
oc u p a n t al mainii ?
P ro b a b il vreun localnic, pc care George l-o fi lu a t <
arate d ru m u l la c ra m ", m i-am zis.
I n d iv id a aceea sc droga, tovare locotenent. Avea
poet nite pastile strine. B rba tul ei a c u ta t n poet

64

. im Ii u batist, dar, fiind e m o io n a u a culcat p u in poeia.


I' . i,i .111 czui nite pastile. Le-a a d u n a t grbit. D u p plc i Im, cnd am fcut curat, am gsit i cu lina. B nuind c
i . nl i conine un drog, am trimis-o la analiz. Peste cteva
I. mi v-.i telefonat c era cocain a p ro a p e p ur. P e n tru fe.II ,ucea ai v e n i t ? A r trebui internat la dezintoxicare...
V ro s-mi spunei cunoatei pe vreunul d in tre n
ii femeii ? Rocovanul dc carc m i vorbeai, c cum va
.., (Minuna d u m n e a v o a s tr ?
lo t cc se poate. N - a m reuit s-i cunosc pe toi din
I>111111 ii. Snt aici d oar dc p u in timp. V-arn spus to t ce am
olul
L drept... s-a mai n tm p la t ceva. n tr e soul cucoanei
I unul dintre brbaii ceilali a a v u t loc o discuie cam aprins.
; i n neles bine de ce. M i se p a rc c-1 acuza pe a r a p c-i
,
ase pastile nevestii... sau aa ceva... ,
i ' p ic a t c nu aveam o fotografic a vreunuia d in tre ocui* i ou mainii ! D a r dac exist v re u n a la spitalul din Geti
I.i dosarul dc la serviciul de circulaie d in Piteti ? mi-am
.. Doctoria ar p utea recunoate personajele dramei i eu a
I .i|;ur ca n toat afacerea asta e vorba dc George tefnescu
i ii.' soia lui".
Pcat c n-am vreo fotografie Ia mine, am zis cu glas
i m D ar cred c voi putea p ro c u ra una. M erg la Piteti, iar
.ludo revin la Geti. S-ar p u te a ca la Piteti, la miliie, s
nA'iiki' ceea cc mi trebuie. C n d trec spre Bucureti, m voi
4l 1.ur p t aici s v rog s identificai...
N u e nevoie s venii aici ! La ora p a tr u cu voi fi la
.I' 11.11111 din Geti. Azi e ziua mea dc practic. M gsii acolo.
Pi, c o ra unu i jum tate. D a c vrei s venii cu noi...
mi facei un mare serviciu ! Mulumesc. I a r dac mer|.,|i ni ii nti la Piteti... v-a ruga... am dc dus o situaie la
1 1 pil in ralul sanitar. A merge cu d um n e av o a str i acolo...
IVsic o or m aflam la serviciul circulaiei de la m ilia
L. l'iieti. Aici mi s-a d a t s cercetez dosarul original ntocm it
1 m.i/i.x accidentului. D o c to ria din Bdulctii de Sus a re
* 1*1
sc u v cu uurin n G ecrgc tcfncscu pe soul femeii care
Iioih: adusa la dispensar, d u p cc leinase la cram a, iar eu pc
Alb Z ahan. A m cerut a p ro b a re a s iau dosarul cu mine, u rnil'ul sa-1 cercetez,* cu atenie, la Bucureti.
I .1 spitalul din Geti am ajuns la p a tr u f r cteva minute.
I'iuiii o n tm p la re fericit, de g ard sc afla chiar directorul
im

<S5
|

' t i p u l u i ma r e l u i p r e o t

ad ju nct al spitalului, care s-a oferit s-mi dea toate infbrn


iilc de care aveam nevoie. I-a m cerut fiele celor internai
sfritul lunii decembrie.
A dori i buletinul de autopsie al Doinei tefnes
am spus eu, d u p ce din v ra fu l de fie mi s-au d a t cele i,
m interesau.
Fie de autopsie ? Pai... femeia n - a m urit. E drept,
de la maina salvrii au crezut-o m o a rt , aa au i scris n fu
de constatri clinice, d a r pacienta i-a revenit. N - a a v u t i
tie ce. m i amintesc bine de acest caz. D e altfel, iat i fn
de ieire.
N - a m u rit ? am n tre b a t eu, uim it de-a binelca. 1
atunci...
*
D e cc M ih i tie c am ndoi prinii lui au murii
m -am n tre b a t fulgertor.
C t despre George tefnescu... I a t aici fia din t
reiese c a m urit la ora nou dim ineaa, l.a zece ore i mai 1>
d u p accident. A fost internat i un oarecare M o h a m a d Zali
A v e a o lo v itu r Ia frunte. I s-a fc u t ieirea a treia zi...
P u te i s-mi spunei cum a survenit m oartea lui Gen
tefnescu ?
S-a lovit, p robabil, cu fru n te a de p a rb riz , iar vol.i
i-a tu r tit coul pieptului. V citesc datele nscrise n fi.
i-a revenit vreo clip ?
D u p cte mi amintesc, da. Venise profesorul, tatl
Se afla i sora acolo. I a s vedem dac putem s-o gsim
sora care era de gard...
Z icnd acestea, d octorul a a p sa t pe un bu ton i n n
pere a in tr a t sora ef.
Sora M arinca e la serviciu ?
D a.
Vrei s-o chemi puin ?
Peste cteva m inute a a p r u t o tn r blond, mbrcat
h a la t alb.
M -a i chem at, tovare do ctor ? a n tre b a t ea.
D a , M arinca. U ite, v d aici n fia asta, c dumne
ai fost de serviciu... E v orba de u n accident d e circulaie, i
iatul profesorului tefnescu... i aminteti ? n pre ajm a Ani
Nou.
D a , da, mi amintesc. C e v - a r interesa, tovare lo
te ne n t ?

66

A vrea sa tiu dac, nainte de & inuri, George tefii ji-a m ai revenit.
Sora a rmas cteva clipe pe gndurl.
I)a. E ra m chiar lng p a tu l pacientului. i-a revenit.
A ili .iliis ochii i a zm b it ta t lu i su. A poi a optit ceva.
N -a i auzit ce anum e ?
Ba da. C h ia r am d iscutat cu o coleg despre asta. A
<! * uiic cuvinte c i u d a te : o p iu m ... fals". A zis ceva i
U' n scrisoare. C r e d c aiura. D o m n u l profesor a fost foarte
i.illnii.u auzindu-1. A poi pacientul i-a p ie rd u t din nou cuiiM,iiii.i i nu i-a m ai revenit de loc.
* <.

I inimul spre Bucureti mi s-a p r u t ta re lung. oferul era


n. ni. iui vorbea dect cnd era n tr e b a t i atunci rsp un dea
Hii imsilabic. A p ro a p e de T itu ne-a surprins o vijelie care n
.O, v.i minute a reuit s umple oseaua cu frun ze i crengue
iI>ii1 din copacii de pc margine.
'
l cusem cteva descoperiri interesante i eram m u lu m it
li i',ludul c de d a ta asta p u te a m i eu s-l uimesc pe Bota
illmlii i unele veti.
Iu primul rnd, e ra m sigur c v a rm ne deosebit de sur
...... al'lnd c soia lui George, m a m a lui M ih i, nu murise
|| i .1 sc droga. A poi, f r n doial, cuvintele rostite de
i m u n e l vor pune pe gnduri. N u cum va, mi ziceam,
M i'lum ad Z a h a n e m u lt m ai v in o v a t dect l-am crezut p n
41 mu ? tiam c nu el fusese la volanul mainii doctorul
u n ific a se c volanul turtise coul pieptului lui G eorge d a r
d i, ,i el- jucase u n rol nefast n to t acest accident de autom oImI i* Despre ce opium era v o r b a ? i despre ce f a ls ? George
*. u lerise i la o scrisoare. L a ce scrisoare, a n u m e ?
Acum nelegeam, n sfrit, unele reticene ale profesorului
m l.incscu. N u degeaba in tra n pa n ic atunci cnd i se p rea
i.l ceva nu c n regula n corespondena sa cu N ip p u r u l. D a r
m anume l deranja i-l a la rm a ? D e ce nu voia profesorul s
in1 arate toate bnuielile sale ?
D ar cel de al p a tru le a personaj care fusese n maina c o n
du*.! de George ? Cine era acest indiv id i unde dispruse el ?
Hu ce profesorul i M oliam ad Z a h a n n u spuseser nimic
iLvprc el ?

67

P o a te gsesc ceva n d osar", mi-am zis eu i am desclii


ser\ ieia, Iund dintr-n sa dosarul pc care mi-l dduse miiiit
din Piteti. L -am rsfoit cu atenie. N - a m gsii nici a n cuvin
despre cel de al p a tru le a personaj.
J
Pusese, oare, vreun cetean oarecare, luat n main
a rate dru m u l spre Bduletii de Sus, vreun individ care a w l
relaii" la cra m a gostatului i venise cu George p en tru anlesni c u m p ra rea u nu i vin m ai bun, apoi coborse din mal
in i i vzuse de treburile lui ? Se p oate ! D o c to ria v o r b ii
despre o c e a rt d in tre George i A dy. O ceart n legtur e^
pastilele acelea de cocain...
\ l i - a m sprijinit capul "n mini i am nceput s citesc ct
atenie dosarul deschis pc genunchi. Vjuns n jo s u l prime
file, am n m rm u rit. Acolo scria negru pe alb ca maina Iu
George tefnescu era un fiat 1500, de culoare viinie...

C n d am ajuns acas la m aiorul Bota, sc lsase noapte.


O n o a p te nstelat, cu cerul nalt, albastru-vioriu. L una, ebij
rsrita, con tu ra cu argint vrfurile copacilor din Cimigiu
D u p aversa din d u p -a m ia z a zilei, p m ntul se rcorise. Di
u nd ev a, dinspre pajitile ascunse sub copacii nali, rlzbaic.'
o aro m de pinc coapt...
M a iorul B ota m atepta n h a la t i n papuci. Obraz u
d re p t i era m ai u m fla t dect n cursul dimineii.
N u te uita cum art, mnzule. T o t e bine c mascau,
m ea nu s-a r sf a t p rea tare. E cuminte, deocam dat. D ar >
eu o tratez cu destule medicamente.
A m in tr a t n biroul lui i m -a m biat cu coniac.
U n u l d in tre medicam entele" de care-i vorbeam, ;
spus el, n glum.
I-a m istorisit cele aflate n cursul zilei.
C e vorbeti ? V a s zic soia lui G eorge tefnesci
n -a m u rit ? B nuiam cu ceva. D a. Bnuiam . C n d venea voi b,
de noru-sa, profesorul avea figura unui om care a m n c a t ago
rida. Pro b a b il c i-a fcut i alte pocinoage.
Se droga...
A ! A aaa 1 Deci m o rfinom an. Profesorul o fi inter
n a t- o , pro babil, p e n tru dezintoxicare i o consider scn.isi

68

vutci c dc familie. M da. O s I irite ancheta noastr pe


i itiItinl savant, fi-am prezis nainte de a pleca..
Imi adevr, mi spusese c-l intereseaz tot, chiar cu riscul
h I d eranja14 pc profesor. I - a m redat cuvintele auzite de
V atunci cnd George i revenise. D e d a ta aceasta Bota
i ui.ii rspuns to t aa de impasibil.' S-a ridicat de la locul lui
' i tiu epu t s sc mite p rin b irou ca un leu n cuc.
G eorge a spus de o p i u ? Asta-i n o r m a l ! Se plngea
, u.h iliil dc n ra v u l nevestei. D a r c u vntul f a l s " ? Despre
IjIs c v o rb a ? N u c u m v a d o c to r u l G eorge tefnescu
im "perise i el chestia c u schim brile de fotog rafii din
il*in ? D o a r aa am pu tea explica panica b trn u lu i sa
iui tlendat ce constata c ceva nu-i n regul cu cores," m ic u a sa...
- i dac G eorge a pltit cu viaa descoperirea aceasta ?
Cum ?
ntrebarea lui Bota ex prim a mai degrab irita re dect
uimire.
Asta a r ndemna s-l incrim inm pc Zahan !
i, de ce nu ? am spus eu.
Iluta a rs silit.
nseam n c a m fcu t cea m ai m are gaf din cariera
'M, Iar asta nu v reau s-o a d m it. N u p o t s-o a d m it. tii
* t Mine v o m face o vizit pro fesoru lu i tcfncscu. N u
ii >i*J ! La facultate. Bine ?
Desigur.
N - a re rost s dibuim . O s-l n tr e b de-a d re p tu l
inrlc lucruri.
Cu m n a sting, B ota i ciupea obrazul sntos, semn
il era nervos. D in cnd n c nd i trecea m na peste sprnivnclc negre, stufoase, r z v r tin d u -le spre fru n te a b r o n z a t .
cu m se m anifesta n seara aceea, mi se prea din nou
i|u o p ia t i aversiunea m ea fa de el scdea ca intensitate.
Un! ii n u m a i prea o m u l surp rizelor, a to t tiu to r , ci u n anlielator ros de ndoieli, u m a n iz a t ca p rin m in un e, li clisH iujc sigurana aceea care-i atrsese porecla de f a c h ir .
tii ce main a p ro v o c a t a c c id c n tu L n care i-a
iitdt m o a rte a G e o rg e ? a m n t r e b a t eu, gata cu m se
>tc# s aplic lo v itu r a d e g ra ie ". U n Fiat 1500, de c u
loare viinie. P o ate acelai de la E va din n o aptea aceea...

69

Azi a m aflat, la miliie, c u n u l d in tre cele o p t 11


turi de culoare viinie, existente n Bucureti, este nsc
pe num ele profe so ru lu i tefnescu. E ra de ateptat... Ir
babil c au re p a r a t maina av ariat n accidentul ace
Crezi ns c cineva a fost chiar cu aceasta main la Ev.i
D e ce nu ? D e pild, Z a h a n .
Iar Z a h a n ? Ai s sfreti p rin a m c onvinge, mi
zule. n fine, s lsm to a te p e n t r u m ine. E o r a n ou . Nstrica s lu m o gustare. C r e d c N a ta lia ateapt. Elai, (1
n az u ri ! T re c e m n sufragerie...
N e p re g te a m s ieim din cam era u n d e B o ta i av
biroul, c nd a sunat telefonul.
Alo ? D a. M aiorul Bota. Cine. A, dum n e ata eti, i
varc A rdeleana ? Bun seara, tinere. Te afccult.
Bota mi-a fcut semn s m apropiu.
C u m ? C e ai spus ? ugu bul de la telefon a re.ir
r u t ? C n d ? Ast sear ? i ce i-a spus ? N - a m nel
Deci : V ei prim i, d in n o u , p r in pot. C u ra j. N e t i" . A
re in u t bine ? R e p e t : Vei prim i, d in n o u , p r i n pot. (.
raj, N e ti " .
Eu mi scosesem u n carneel i notasem .
Asta-i t o t ? N - a mai zis n im ic ? Ei bine, telefom
z-m i te rog dac p rim eti ceva prin pot. Dei, m i
doiesc. B un seara, tinere. O clip. N -a i pe nim en i n fau
lie cu acest n u m e , N e ti ? N u ? i nici n-ai p r im it vrc
p a c h e t n u ltim a v re m e ? Bine. La revedere.
D u p ce a pus r e c e p to ru l n furc, B o ta s-a n to r s s|
mine.
Ei, ce zici de asta ? A re a p r u t glum eu l care l-a i
v ita t pe stu d e n tu l I o n A rdeleanu la E v a s asiste la accidci
A c u m a n u n c-i va tr im ite un colet prin pot. Intc:
sant, n u -i aa ?
Da.
N u neleg ns de ce-i spune c va tri m ite (
n o u " . A rd elean u n-a p r im it nim ic pn acum . Ia r senii
tu ra... hm , e n u m e de femeie, n u -i aa ?
D ac-m i p e r m i t e i : N e t i e p z ito ru l infernu lu i
sum erieni. H a d e s la Greci.
D a a ? Stranic poveste, mnzule. A v eam de-a f
c n d cu S a m a ra h -m a re p r e o t " , c n d cu N e ti, responsabi
cu m o rii sum erienilor... Ei, vezi, a van taju l d e a avea li

70

specialist n arheologie ? ! A m aflat, c t ai clipi,

N eti. D u p c u m ieri am aflat rap id ce semnificaie


ui i imeiformele de pe m edalion.
I , ironic sau spunea aceste c u v in te cu to a t seriozitai N u -m i p u te a m da seama...
mi i

In maina care ne ducea la facultate, p e n tr u a v o rb i cu


i-nlemnii tefnescu, m a io ru l B o ta a t c u t t o t tim p u l. Era
ulmul,ii n t r - u n a din tcerile acelea prelungite, c u care m
In ,u ni sem.
I'm lcsorul tefnescu ne-a n t m p in a t cu a m abilitate i
u
i poftit n c a b in e tu l su, apoi a d a t u n telefo n la bufet,
*....... I trei cafele. n cteva m in u te , m a io ru l B ota a expliu m oiivul vizitei noastre.
Snt cteva lu c ru ri neclare n leg tur cu accidentul
!> u'e i-a gsit m o a rte a fiul d u m n eav oastr. M ai nti,
ill.it, n u fr oarecare s u rp rin d e re , c soia fiului du m in n o a s tr triete.
Ic n tr u m in e e m o a rt , d o m n u le m aior. N u v reau s
ii ui de ca. N u m intereseaz ce face i pe u n d e um bl,
lo tui...
i uleie de pe fru n te a p rofe so ru lu i se adnciser parc.
- N u neleg, a spus acesta, ce legtur p o a te avea so
lii lui G eo rg e cu p ro blem ele care v preocup. E ceva n
in i p, ii Iu ? S-au sc him ba t iari cliee? A i desco perit c e v a ?
Ap mai c o n tr o la t plicurile trim ise de m in e ? C e s-a n Mii 11<1.it ?
N im ic deosebit, d o m n u le profesor, l-a linitit Bota.
Am vru t s tim i n o i m p re ju r rile n care s-a p e tre c u t
Hi ' || lentul. A tt .

l'iofcsorul s-a ridicat de pe scaunul pe care sttea i s-a


Im lirptat spre singurul geam al ncperii. Avea figura u n u i
e.ire sufer.
C re d c v -a i depit m a n d a tu l, d o m n u le m a io r, a
uns n tr - u n trz iu . N - a r e ro st s sc o rm o n ii nite lu c ru ri
oe m ult u itate.
Iltrnul sav ant a rev e n it la b iro u l su i a apsat pe bu luiiiil d i c t a f o n u l u i :

71

Asistentul Georgescu s intre n locul meu Ia scmmi


la g ru pa a d o u a din anul III. M auzi, G eorgescule ?
D a, d o m n u le profesor.
'
C u l tu r a aztec. Ai mai cond us u n sem inar cu ace.ivi
te m a . D e ac o rd ?
Da, d o m n u le profesor.
m i vei prezenta, apoi, observaiile.
tefnescu s-a aezat la b iro u l su i i-a m preu u
miinile.
T rebuie s v spun, de la b u n n c e p u t, c fiul nu
i D o in a s-au neles foarte bine. A u fost m p r e u n zece ai
N u m o arte a fiului m eu i-a d esprit ns, ci, altceva.
S tupefiantele ?
C u v n tu l mi-a scpat fr voie. Bota i'-a c iu p it imcdi
o b ra z u l sntos i a clipit des.
De u n d e tii ? a n tre b a t p ro feso rul.
A m aflat ieri. L o c o te n e n tu l R ad ul ian a fcut
dese
perirea.
Profesorul i-a tr e c u t mna peste fa, ca p e n t r u a alun
nite vedenii.
D a. Aa este. T-au desp rit stupefiantele. D oina
n c e p u t sa se d ro gh eze n tim p u l cltoriei fiului m eu
Moul, u n d e a stat un an. C u D o in a . G eorge a fost medic
expediiei o rg a n iz a t de Asociaia in te r n a io n a l a arhcol
gilor. D e la o vrem e, D o in a pro fesoar de istorie e
mai a b tu t i u neori i tr e m u r a u minile. G e o rg e n u mi
spus nimic. A m aflat pe alte ci. A m aranjat astfel ca <
doi fiul m eu i D o in a s plece din ar. T o a te
mers c u m au mers, pn n preajm a A n ului N o u , cml
av u t loc accidentul.
P rofesorul a t c u t cteva clipe, apoi a reluat.
A m fost la spitalul d in Geti i am vegheat la i
ptiul lui George. N d jd u ia m m r-o minune care, n
nu s-a produs. G eorge a m u rit.
N u n a in te de a v destinui ceva care v-a tu li
ra t p ro fu n d .
Btrm il savan t a p riv it spre Bota cu ochi ri. P
obosit, vlguit. N u mai avea p u te re s resping o insinua
T u lb u r a t ? D a. Sc poate.

72

W B U ' ' M u n iroc ura stupefiantele p e n tr u D o in a ? am n'-*


VfWN
- N u tiu. G eorge n u m i-a spus cine. M i-a spus d o a r
HI I taina :o ntinua s se d ro gheze.
* tii, cu m va , cine era n main, c n d a a v u t loc a o
m U ln i
. Desigur. Fiul m eu, D o in a i Z ahan .
* I.a Bduletii de Sus, n main a mai fost cineva..,
A persoan. U n b rb a t.
P rofeso ru l a rid ic a t d in u m e ri.
N u v p o t sp un e ceva c o n c r e t p e n t r u c, re a lm e n te ,
MW (tiu nim ic. A d y , cu care a m v o r b it de n e n u m r a te o r i
WMpre accident, n-a p o m e n it despre un -al treilea b r b a t n
RMtlnl.
l l n d e se afl a c u m n o ra d u m n e a v o a str ? a n t r e b a t
Nm i.
l ocuiete la C lim neti. A u r m a t o cu r sanatorial.
In sanatoriul special B. A vea nervii fo a rte z d ru n c in a i.
HnWu mine, v -a m spus, femeia aceasta n u m ai exist. D e
4ri,i*iii-am i interzis s v in s-l vad
pe M ihi. N - a r e
ulmii b un de n v a t de la dnsa.
F totui m a m a copilului, a spus, cu bln d ee , Bota.
P re z in t ns un g ra d de n o c iv ita te de care vreau
>* I Icresc pe copil.
Mi-am dat seama, instinctiv, c profesorul n u spunea
' imul. O c o c aino m an, d e zin to xicat, n u pu tea fi elim inat
lin viaa u n u i copil. Se tem ea, o are, pro fesorul d e u n scanI il u r c i-ar fi tirb it r e p u ta ia ?
V -am spus ceea ce v intereseaz, a rostit co nclu -ii icfnescu.
I ).ir Bota era h o t r t s n u cedeze u o r, aa c u m mi s-a
|i m u c procedase altdat.
- nain te de a m u ri, fiul d u m n e a v o a str a ro stit nite
m i i i i c stranii... cel p uin aa le consider eu, a spus maiorul.
I
- N u v neleg, a rspu ns ir ita t p ro fe so ru l i pe
>lil|Uil lui b r o n z a t de soarele M esop otam iei a a p r u t u n fel
ii* roea.
I
Fiul d u m n e a v o a s tr a r o s tit cuvinteLe o p iu " i
I.1U-. A v o r b it, de asemenea, despre o scrisoare.

T N - a m v z u t, n viaa mea, un om m ai uluit dect prufuJ


sorul tefnescu. T o tu l a i n u t d o a r cteva clipe. Btnunl|
savant i-a r e c p ta t reped e graiul.
D e u n d e tii c G e o rg e m i-a v o r b it ? i cum... vl
n g d u ii s rstlm cii bunele mele in te n ii ?
P ro fe so ru l s-a ridicat de pe scaun. Dei era m ic de M,i
tu r , m i s-a p r u t fo a rte n a lt. N e d o m in a parc. Clupnl
lui prea spat n gra n it, n tu n e c a t i m a i m u lt de boabdi
de su doare care-i u da u obrajii.
N u tiu la ce v referii, d o m n u le m aio r, a spus d,
m ai calm parc. Ierta i-m , snt tulbu rat. A dori s im
cheiem aceast convorbire. V stau la dispoziie altdat,..
M a te p ta m ca Bota s m ai spun, to tu i, ceva. M.iio
ru l ns a salutat d e m n i a ieit. L -a m u r m a t. n u ne .un
n cruciat cu femeia de la b u fe t, care aduea cafelele.

H a i s stm jos pe o banc din p rcu leu l sta, mi .1


pro pus Bota, den d a t ce am ieit din cldirea Facultii tiu
arheologie.
n acest p arc m i-a m p e tr e c u t m u lte dim inei, .nu
spus eu. n a in te de a in tra la examene...
C te v a clipe s-au scurs n tcere.
Ei, ce zici de asta ? a n tre b a t, pe neateptate, Bm.i
E p r im a o ar c n d l v d pe pro fe so ru l tefnesm
ieindu-i d in pepeni.
L -a d e ra n ja t c u m p lit fa p tu l c n oi c u n o a te m fru
t u r i din cele spuse de G eorge. n c e p s c red c G eo rg e i ia
ceva despre clieele schim bate. A ltfel n u - m i explic tul Ini
rarea p r o f e s o r u l u i : sare ca ars de fiecare d at c n d i se p.iin
c ceva n u e n regul cu c o re sp o n d e n a lui.
N u m - a r m ira s aflu c n t r e A d y Z a h a n i Doinj
lu crurile luaser o a n u m it n to r s tu r . N e p l c u t p e n tru .
soul D oinei.
B ota i-a u g u ia t buzele.
C re z i c D o in a i Z ah an ... ?
O r ic e e posibil, to v a r e m a io r Snt c u v in te le dum
neav oastr, cu care m - a m o binuit. M ai b ine o alariul
fals, dect so m n u l n e tiin e i . N - a i spus dum neavoastr)
aa ?

74

bine, d a r n cazul de fa, ce rost ar avea o alarm


......... 1 relaiile d in tr e cei doi ? D e ce s m a i sc o rm o n im n
mi i ( D oina e liber. Z a h a n la fel.
Ilag m in a n foc c D o in a tefnescu m ai vine prin
........ .i. Vine s-l vad pe M ihi. C h ia r dac nu-i vede
cilul dect de d ep arte. E, totui, m am . Ia r A d y Zahan...
Im line...
Il"i,i i-a tr e c u t m n a alene p rin p ru l a lb-argintiu, apoi
i u'i|iii.u adnc.
C u m ai zis c obinuiesc s spun ? O ric e e posibil ?
Mi e posibil orice, mnzule. F ir-a r a naibi de tre a b !... n
iln i ir.i asta a c u n e ifo rm e lo r e posibil orice. D e o c a m d a t
u voie u rg e n t de nite fotografii din Irak .
Fotografii din I r a k ?
Da. G eorge i D o in a , cu prietenii lor de acolo. P n nu
luni o astfel de fotografie s zicem un grup, p rin tre rui I' de la N in iv e sau n aiba mai tie de u nde nu cred c
c a ut n a in ta prea uor.
Poate... M ihi... am m u r m u r a t eu.
Adic ?
S-ar p utea ca n e p o tu l p ro fe so ru lu i s-mi fie de aju" i i iu, proced eu l n u e prea o rto d o x ...
- D a r m ai tii i p e alii care au u tiliz a t procedee nu
111 *,i o rto d o x e , aa-i? D e pild, eful t u l-a instigat pe u n
care M itic M a to lu s fu re o poet. T o t u l a a v u t u rtragice. S sp erm c sustragerea u nei fo to g ra fii din
illuumil de familie al p ro fe so ru lu i tefnescu n u va avea
Ai i de asemenea n a tu r . Bine. ncearc mnzule...
- N e n o r o c ire a e c n e lipsete to c m a i o m u l care ar
i>niiM lega to tu l, care n e -a r p u te a d a relaiile cele m ai p reInuse n leg tu r cu el i cu cei din ju ru l lui : Z a h a n . N - a i
ill.it cn d se ntoarce... dac se m ai n t o a r c e ?
b o ta a p riv it n sus. Pe oc hiul de cer albastru ce se veili.i p rintre copacii din parc, pluteau , alene, dou berze.
Berze, chiar n m ijlocul oraului ! Ia te uit, m n /nle. Curios ! i s m ai spun cineva c atm osfera Bucuirliului este p o lu a t ! D e ce n u vezi b erz e n T o r in o sau
Mllnchen ? A m s-i fac o vizit lui M itic, la spital. D u m iii'.it .1, p oate n - a r strica s dai o fug p n la I o n A rdeleanu.
A/i noapte, pe cnd m ch in u ia m seaua asta, m i-a v e n it o
iiltv. D e fa p t, s-a ivit o n tre b a re c h e i e : cu cine crede u

75

g u b u l la c vorbete cnd d telefon lui A rdeleanu ? (I


vezi, poate afli. Deci, azi c ziua vizitelor. M ari, zi dc v|
zit... L a revedere.

'
Casa n care locuia Io n A rd e lea n u se afla pe o sinuj
linitit. E r a o cas c u c u r te i grdin, aa c u m se con su n
iau p rin anii 30 de ctre n egustorii de m n a a d o u a , mai l
m arginea oraului. D e z v o lta re a u lterio a r a Bucureti ulii
nglobase c a rtie ru l n care se afla casa lui A rd elean u, asif<
c aceasta avea a c u m o po ziie destul d e central.
A m fost p o f tit n tr - o cam e r care m irosea a le v nid
A rd e le an u era singur acas.
*
T a ta i m a m a n u s-au n to r s nc din concediu,
spus el, ca un fel de scuz, v z n d c privisem , cu ochi ui
tic, d e z ordine a d in cu rte . Eu s n t o c u p a t cu examenele, a
c... n u prea are cine s... s fac u n pic de c u ren ie pi i
cu rte , m nelegei, n u -i aa ?
Pe obrajii plini de p istru i ai tn ru lu i struia o roea \
care-i tr d a tim id itatea.
V n eleg fo a rte bine, a m spus. A m v en it n legj
tu r cu telefonul pe care l-ai d a t asear. tiu, d e la m a io u
Bota, coninutul... mesajului trimis dc N eti, aa c vorbii
n deplin c u n o tin de cauz. C re d e i c e o glum ?
D a... cred c c o glum. A tept cu ncrhd are s pr
mese p rin pot coletul sau ce are de g n d s-mi trimit
N e ti . N e t i o fi v re u n d im in u tiv de la A n to a n e ta .
N - a m v r u t s-l co ntrazic.
N u m-a m ira s m i se t r im i t o... coad de orice
v re u n cioc de ra sau alt bazaconie. D u p c u m n u m-i
m ira s m viziteze vreo fa n to m , n cursul n o p ii, tiind <
snt singur acas. A m nite colegi pui pe otii. D e acu
nici nu am ezitat s m erg atunci la E v a .
l ascultam d istra t. i dispruse tim id itatea.
A c u m , dc ia o v rem e, s-au mai a stm p ra t i cu l
lefonul. P n a c u m vreo d o u s p t m n i m i b o m b a rd a i
sistematic. N o r o c c a p a ra tu l e aici, n cam e ra mea, c al
fel, tata...
Ziceai c de la o v re m e s-au mai a stm p ra t ? 1
pus la p u n c t tatl d u m ita le ?

76

N u. N i s-a sch im bat n u m r u l de telefon . A in tr a t


1'i l mir ie centrala Bucureti-sud. Se vede tre a b a c n u to i
.
illai n u m ru l nou. D o a r unu-doi, care m mai pun
I m 1.

Vi s-a s c h i m b a t . n u m ru l de t e le f o n ?

cit

avei

mu ;
H3. 2 4 . 1 5 .

'

\rdcm n de nerbdare s ajung la Bota ! Aflasem ceva


k nrbii de im p o r ta n t. A t t de im p o r ta n t, in c it t o t ceea ce
li
prriscm p n aici mi se prea fr n s e m n ta te . N u
>iui n u n m i-am luat la revedere de la A rdeleanu. Acesta era
n.'dumerit. P robabil c a c r e z u t c n u snt n to a te m inile.
ii i lac o vizit, d o a r p e n tr u a-1 n tre b a dac crede c
vijul"
din ajun era t o t o glum ! M -a m s im it d a to r
i i spun ceva, care s j u s t i f i c e plecarea mea g T b i t .
T rebuie s plec, am nite tre b u ri,
a m spus eu, i
ui mi ridicat. M aio rul Bota te roag s-i telefonezi im ediat
i ii indiv idul acela mai revine.
Desigur. C t despre colegii mei, am eu ac de cojocul
Im Ain s fac cerere la P.T.T., s-mi
p un telefo nul sub
ii | o a v cghere. i descopr eu pe cei care
se in de g l u m e !
Vrei s le plteti cu aceeai m o n e d ?
h vident. Ca n tr e colegi...

Ajungnd n strad, am d a t un telefon lui Bota. Acesta


i'i i plecat. R ev e n e a la serviciu d u p ora do u. M i-a m p riv it
1111viil. lira dousprezece i u n sfert. tiind c p ro fe so ru l se
ll.i la facultate, m -a m g n d it s fac o vizit lui... M ihi,
ijn'iiiid s p o t p u n e m n a pe v reuna din fotografiile c e ru te
Ir Bota. D e -a c u m nu m ai p u te a m acion a direct. T reb uia
0 menajez unele susceptibiliti ale profe sorului. n ru p tu l
ipului n u m p u te a m p re z e n ta la acesta s-i cer o asemeMiM fotografie. A fi fost, desigur, refu zat.
M adam Z a h an m-a p o f t i t n salon, u n d e ochisem , nc
.Ic la p rim a mea vizit, u n fru m o s a lb um , aezat nu d e p a rte
dc telefon.
D o m n u l profesor vine abia peste o ju m ta te de or.
1 spus menajera.

77

O s-l atept. P n a tu n c i m a i sch im b o v o rb cu


M ihi.
Biatul e n cam era lui. Vi-1 trim it...
I n u til s v m ai povestesc ce a m discu tat cu nepotul
p ro fe so ru lu i tefnescu. A d e v ru l este c, d u p ce a m r.h
foit m p r e u n a lb u m u l cu fotografii, eu reuisem s a m uni
d in tr e ele o d u b lu r de-altfel, care nici nu era lipit iu
a lb u m i care czuse jos... absolut din n tm p la r e . Fotogr.i
fia r e p re z e n ta u n g r u p de b rb a i i d o u femei, prini o
nite ruine.
C n d a v e n it profesorul, m -a gsit d isc u tn d aprins cu
M ihi. A fost fo a rte surp rin s de vizita mea. M - a m grlul
s-i explic ce m determ in ase s-l c a u t :
eful m eu m -a trim is s v rog... m -a t r i m i s penii u
o in fo rm a ie . E v o rb a de maina care... maina dumnc.i'
v oastr. A i v n d u t-o , cu m v a ?
N u . E n t r - u n garaj p a rtic u la r pe strada H u n ia z ilo i,
La cteva staii de tro le ib u z de aici.
O folosete cineva ?
D a. C te o d a t , asistentul m eu, A dy Z ahan. D c ce n
tr e b a i ? V re o c o n tr a v e n ie ?
N u . V m ulu m e sc. B u n ziua, am spus eu i m-am
n d r e p ta t spre u.
O clip, d o m n u le lo c o te n e n t ! C o n f o r m regulii, in
garajele mai m ari, mainile stau cu cheile la bord, deschis.
A sta nseam n c mai p o t i alii ilegal, bineneles s Iu
loseasc maina p e n tr u v re o curs ocazional... A i vzui
u n d e v a maina m ea n zilele acestea ?
N u , d o m n u le profesor. N - a m v z u t-o .
tefnescu m -a priv it n e n c re z to r, dar n-a m ai z'n
nim ic.

C n d a m ajuns la b iro u , secretara serviciului m -a anuin


a t c m a io ru l B o ta n u mai revenise de la policlinic, ci pic.
case acas.
D in cauza mselei, m i-a spus aceasta. l d u re a foaru
tare. D ac avei ceva s-i c o m unic a i, dai-i telefon.
C h ia r aa am s fac.

78

Am f o rm a t n u m r u l de telefon al lui Bota. M i-a rspuns


' I111 el.
Am cules nite in fo rm a ii destul de preioase, am spus
"i \in pus m n a i pe o fotografie.
I.xcelent, m n z u le . Ia stai p u in . M i se pare c ne1 i i:l mea are u n mesaj p e n t r u d u m n e a ta . A uzi ! C i-c s
u I n .m sn iit e u : la tre i s fii la noi la mas. C u n o ti f o r
I : fr n a z u ri i fr in u t de gal. P n atunci, vezi
i lari cu info rm a iile culese azi. Sintetizeaz-le. i vezi s
1>. Iunie, c altfel ni se taie p o f ta de m n care. La re ved ere !
I'ln.i la o ra trei m ai aveam suficient tim p s aflu cine
l u c . r p ro p rie ta ru l * n u m ru lu i de apel pe care-1 avea acum
\i dric,mu. A m c e ru t celor de la serviciul respectiv s afle
1 ni mai p u in de zece m in u te , tiam n u m e le fostului po "i, Sc n um ea C ristea N a u m i locuia pe stra d a C a lom fi mi, la n u m ru l tre i sute zece.
< ii p u in n a in te de o r a tre i a m c o b o r t de la etajul u n d e
iun iveam biroul, am ieit n strad i am p o r n i t agale spre
ijiuigiu. B ota locuia n p a rte a cealalt a grdinii. Peste un
i u l de or, su n a m la ua a p a r ta m e n tu lu i su. M n a rm a n i ' cu u n b u c h e t de flori c u m p ra te de la florria de lng
uivervatorul C ip ria n P o ru m b e s c u " .
Bota m -a p riv it deosebit de buc u ro s.
- M nzule, a d m ir obiceiurile frum oase, d a r s tii c o
*i i dai leafa pe flori, fiindc eu am de g n d s te in v it
n n irn la mas, m ai ales n p e rioa d a invaliditii mele, cn d
n i imt s m nnc. H a i , intr. N a ta lia , a sosit R a d u lia n !
Soia m a io ru lu i m i-a m u l u m i t p e n t r u b u c h e tu l oferit.
- D r g u d in p a rte a lui, ce zici, N a ta lia ? D a c i va
pi n a , i c n d va fi c sto rit, obiceiul de a v eni acas cu
l i n i i , apoi stric firm a b rb a ilo r. Sperm ns c se v a d a pe
Iu i/d, ca n o i toi...
N ic i c nd te d o are m seaua n u re n u n i la ironii, a
Imi soia lui Bota.
Ce le g tur are u n a cu alta ? V ip e ra e m ai veninoas
i lud e rnit... H a i la mas, R ad u lie n e . T r e b u ie s m sal
' i /i. N e v a st -m e a a gtit ca p e n t r u o a m e n i sntoi, iar eu
Iul un invalid... d e n ta r.
Peste o or, ne aflam n cam era pe care B ota i-o tran s
formase n b iro u .

79.

Ei, i-acum de-nrt-i sacul. S-auzim ! Si n u tc ui


to t uita la o b r a z u l m eu d re p t. Mseaua i face de cap, a -1.
Mine c red c o b ra z u l o s fie ca o luna plin.
I-a m d a t fotog rafia luat dini a lb u m u l p ro fesorului, ap
i-am re la ta t viz ita mea la Io n A rdeleanu.
U n d e locuiete acest t n r ?
Pe lng hala T raian. tii... de trei sptm ni. a i
tr a t n fu n c ie centrala telefonic Bucurcti-sud.
Ei drcie ! D eci asta e ! a iz b uc n it Bota. N u cum
stu d e n tu lu i n o s tr u pistru iat i s-a schim bat n u m r u l dc t
le fo n ?
A m zm b it, a p ro b n d din cap. (Tare m te m ca a\c.i
u n uor aer de o m n cre zu t, n clipele acelea).
i n u cu m v a ai fi aflat i cui a a p a rin u t n u m ru l
telefon care i-a fost a tr ib u it lui A rd e le a n u ?
m
A m a p r o b a t iari, d n d din cap.
t O o o ! Faci progrese, m n zule. Progrese uim ito are !
In d iv id u l se num ete Cristea N a u m i locuiete
Calom firescu la n u m ru l 310.
U r m e a z o incursiune discret pe aceast str.ul.
C u a p ro b a re a du m n e a v o a str , to vare m aior.
O ai ! D a r nu cred c e cazul s tc duci imediat. M
tea m c, din pricina z g o m o tu lu i, pasrea ar p utea zbu
d in cuib. In locul d um itale, m -a interesa la pot. A \oi
cu fa c to ru l care m pa rte corespondena pc strada Calom
rescu. D e un lu c ru tc p o t asigura, m nzule. C snii
ap ro a p e dc d c z n o d m n t.'
A v e i v r e u n indiciu ?
D a. Mseaua. U ite, de cte ori am cte u n caz u
actrii, p r p d ita asta i face de cap, exact c n d i ccr<
tarile mele aju ng la perioada de vrf. N u -s sperxtii
zu...
D e la o v r e m e glumele lui Bota aveau alt c olorit. 1 i
p arc mai p u in sup rtoare, ba chiar mi plceau, dei i
m a i sim eam c snt luat peste picior i mi se vorbeie
doi peri.

n d u p -a m ia z a. zilei am rmas a p ro ape d o u orc pe <


long ul din b a lc o nul garsonierei mele. V n tu l de sear i

80

.i .ucuul 'fiornd frunzele copacilor. Sus, ii naltur,


hi r n e a u spre apus, o d a t cu
globul roiatic alsoarelui.
1 1 rcuser mai m ult de d ou luni de la \iz i t a pe care ne-o
1 >i profesorul tefnescu i n acest in te rv al de t im p se
HHnpl.iser o m u lim e de lu c ru ri. Mirela fusese asasinat i
il iu ui. n linii mari. m p re ju r rile n care avusese loc accii. mul lui G eorge tefnescu. Aflasem c soia lui G eorge
" n i , expulzat las din familia b trn u lu i savant. C u rio z iiplr abu nd au n cazul pe care l cercetam . Ion A rdeleanu
11111111,i s primeasc mesaje cu c o n in u t de neneles. R "i'nl dc. la m agazinul E v a dispruse p e n tr u to td e a u n a ,
iMipnm cu d o c to ru l care se oferise s-l duc la spital. Pro! "n il tefnescu nu vroia s dezvluie a n u m ite lucruri din
ia familiei sale. A dy Z ah a n dispruse i cl, plccud ir.
li iU. p e n tru nu tiu ce studii arheologice. Pe m a iorul Bota
nu I interesau cele descoperite de m ine la m ansarda vilei
pi ni esorului, n atelierul lui Z a h a n . In schim b acord a a te n
ei m ior fleacuri. In locul lui, a fi c e ru t extrd a rea lui Mo
l'im ad Z a h a n i cu asta lm u re a m , desigur, m ulte.
Mi-atn p riv it ceasul. Era o ra o p t. D eodat a su na t te
ii Ionul.
- Alo, Radulian : am auzit glasul p u in schim bat al lui
iii 'i .i.
- Da, toxare maior.
- \ rcau s-i dau o veste. S-a te le fo n a t la I.ondra.
D om nul R o w e la n d nu este la British M useum .
'D e c i se c o n firm cele aflate de pro fesorul tefnescu,
Hul a telefo nat la Bagdad : R o w e la n d e nc n Irak.
D a de unde, m n z u le ! N u - i acolo. E la universitatea
Ini Vale. D e o lun de zile lucreaz acolo.
nseam n c p ro fe so ru l tefnescu scria...
- Scria unei f a n to m e ! N u degeaba s-a a la rm a t ! O dat
mi s-a plns c i se tr im it tblie fr nsem ntate, pc care
Ir putea descifra i R o w e la n d . nelegi ?
Deci to at core sp o n d e n a asta s-ar putea s fie d o a r
im p re te x t ?
*
E xact. P e n tr u a se pu tea schim ba nite cliee.
n ce p s se lm ureasc lu crurile, am spus eu.
D im p o triv . C r e d c n e-a m m p o tm o lit dc-a b in e
le, i. A h, de-a p utea afla cine-i acel M o r t o n de la Bagdad, a
u b u f n it Bota. D a r n -am cu m s aflu ! El n tre in e , linitit,

81

J0

c o re sp o n d e n n n um ele lui R o w e la n d n t im p ce eu m,v


perpelesc i, colac peste pup z, mai fac i abces d e n ta r n
pa rte a de sud-est a flcii. U lu ito a r e p u te re a p o a te avea u
msea, m n z u le ! U ff, chiar dac a fi fachir, c u m m i ziii
unii, cred c t o t m - a r scoate d in r b d ri o msea ca ast.i,
tii un a ? C r e d c fachirii p o t d o r m i p e cuie, d a r sn t con
vins c n u p o t n d u r a o d u r e r e de msele. La revedere, muzule. D ac m in e dim in e a n -o s vin la b iro u nseamu.i,
p u r i simplu, c n -a m a v u t curajul s ies n lu m e d in m o
tive... estetice. N o a p t e bun...

N u tiu de ce, d a r d up c o n v o rb ire a cu Bota am sfinii


u n g r u n te de n e m u lu m ir e n c o lin d u -m i n suflet. Aveam
vaga im presie c m a io ru l t r g na lucrurile, c aciona pn u
ncet, prea dezln at. Prea u n e o r i blazat, plictisit, ca i cml
ar fi tiu t c orice strdanie era so rtit eecului. La ncepui
m uimise p rin iniia tiva lui, p rin unele m suri pe carc Ic
luase. D e cteva zile, m ai precis de la m o a rte a Mirelei, n
cepuse s se clatine : n u mai acion a cu aceeai siguran.i,
era apatic, plictisit parc. Ironiile lui nu mai erau muca
toa re, n u -m i m ai v o rb e a d ect ra re o ri n doi peri. Se pun.i
cu m ine de parc ar fi fcu t o greeal i voia s-i fiu com
plice, s m ctige de pa rte a lui.
O a r e fa c h iru l" pregtea din n o u ceva, i-acum dup
expresia fostului m eu ef sttea la p n d " , s apar \n a tu l ? N u avea to a te firele n m n i n u p u te a aciona n
voie ? Sau, cum v a , era a b tu t din cauza abcesului acela
d en tar ?
nti puneam zeci de n tre b ri care rm neau ns fr
rspuns. n t r e t i m p se n tu necase de-a binelea. S ttea m n
ezlong i p r iv e a m c u m clipesc stelele. Se fcuse o ra nou
cnd , din nou, a sunat telefonul. A m crezut c-i to t maiorul
Bota. N u era el, ci d o c to r u l N icolescu, u n p rie te n care
lu c ra la direcia p enitenciarelo r.
A lo ! R a d u lia n ? T u eti, b die ? Salut voios !
Salut. C ine-i ? N ic u le sc u ?
E u . C e m ai faci ? C u ce te distrezi ? N u c u m v a ci
teti gazetele de sear ?
.
.

8 2 ..

Ce n tre b a re -i asta ?
U n a cu skepsis. T e -a m c u ta t i ieri. A m citit n tr - o
, i 1.1 o chestie cam aiurea. O ntm plare... la fa p tu l di
i r i ii student, M irela N egrea, a fost asasinat dc un
1"il.iv, care o a p ro v iz io n a cu argil, c fata era sc ulptori.
' m l c. ai c itit i t u a rticolul. A a p r u t n...
N - a m citit. tiu ns despre ce este v o rb a .
Mi s-a spus c fa c h iru i cu tin e se ocu p de p ro 'IrllU. .
O a re c u m .
Iii, afl, b trn e , c o s te dea M itic T on cea, zis
M nulii, n judecat. tii de c e ? l facei creinenal;, iar el e
li / i lup d e v re o cinci luni.
C u m , adic ? a m n t r e b a t eu.
poarte bine. i satisface stagiul la nchisoare pen
ii n nite ginrii. C h ia r ieri dim in e a a m d a t de el, la i n
cria... pensionului. A vea grip. Deci omul e la noi.
I >i i r i se p u n e n crc o crim ? Asta-i curat... calom nie !
i miu: c M itic n-a citit ziarul de asear, altfel a r intenta
mi proces de calomnie.
T re b u ie s-i spun c n u noi, ci m iliia a fcut cerui,u ile. I a r dac individu l a zis c-1 cheam M itic Toncea...
Prietenul m eu a rs.
- O r fi mai m u li cu n u m e le sta... Bine, bdie. i- a m
'Iu telefon c rez n d c p o a te eti n te m cu aceast p r o
blem. O r ic u m , n -a r strica s-l avertizezi p e fachir. Bota
ti ic, desigur, m ai m ulte.
tie, de b u n seam ! m i-a m zis eu, d u p aceast coni iubire telefonic. tie, d a r n u -m i spune. i to c m a i adineaori
n u plngeam c nu -i in v e n tiv , c s-a c a m delsat...
M i-am preg tit un ceai i cteva ta r tin e cu u n t i duli i' t, a m m n c a t i, fr p rea m u lt grab, m - a m p regtit
'Ir culcare. D in bibliotec am ales o carte de arheologie. S-a
nimerit s fie Istoria ncepe la S u m e r de K ra m e r. A m ciiii pn seara tr z iu p o e m u l lui Ghilgam e, apoi epopeea
liunnei, zeia cerului la sum erieni, care a c o b o r t n infern,
acolo u n d e d o m n e a sora ei, Ereskigal, pe care stpnu l inIrinului o rpise n to c m a i c um , m ai trz iu , H a de s va
i.ipi-o pe Proscrpina. I n a n n a a scpat din in fe rn d u p nenu

83
ii

m r a te peripeii, m i-am zis. E u ns am im presia ca n-o \


scap n veci de infernul n care m -a azvrlit afacerea asta ,
c u n e ifo rm e lo r"...

A d ou a zi, dim ineaa, am mers pe jos la b iro u . Vziinl


c Boia 1111 vine, am a n u n a t d u p cum m rugase cj
este b olnav, apoi am c u ta t n ghidul o ra lu lu i strada Calomfirescu.
C e -a r fi s dau o raita pe a c o l o ? " m i-am zis, hotiil
s p ro ced ez cu to a t discreia necesar. Am lua t troleibuzul
i, d u p o ju m ta te de or, m aflam pe strada u nde locui.i
N aum .
m
Casa de la n u m ru l 310 avea un aspect jalnic. Zidurili
cocovite preau sufocate de iedera care crescuse peste m
sur de deas. n curte era neornduial. Ia rb a npdise alee,
care, c n d v a , fusese pietruit ; f n tn a din mijlocul curii ;ua
pstra nc m b r c m in te a de sen du ri m enit s-o protejc/i
pe ti m p de iarn.
T o a te acestea Ic-am p u t u t vedea la o a r u n c tu r de ochi
tre c n d fr s m opresc. E ra o cas b trneasc, n u pre;
mare, cu cel m u lt trei cam ere i cu verand. P e n t r u a intra
treb uia s urci cteva tre p te .
N a u m sta nu-i prea gospodar, m i-am zis. N u prea ar
grij nici de cas, d a rm ite de c u rte . T o a te snt n paragin"
n d r u m spre pot, am tr e c u t pe la m aiorul B ota, c
ruia i-am spus cele vzute.
Prerea ta-, m nzule, n legtur cu te lefo nul schim
bat ? m-a n tre b a t Bota.

C re d c A rdeleanu nu va prim i nim ic p rin pot. Cc


care v-a primi, n tr-a d e v r, va fi N a u m . *>i asta deoarec
adresa n u s-a schim bat. D o a r n u m ru l de apel telefonic.
Bota a ap ro b a t. n dim in e a a aceea a\ ea o nfiare jal
nic. O b r a z u l d re p t era a tt de um flat, n e t i acopere
ochiul.
C re d , dc asemenea, a m c o n tin u a t eu, c individi
evit s vin pe strada C alom firescu, s-l viziteze pe N a im
De aceea i da telefon (creznd c v orbete cu el, l pune p

84

AftUUanu n situaii n e p re v zu te) i i tr im ite colete


prin pot.
- Pro bab il are v re un m o tiv s n u se arate p rin preajm a
Iul N a u m .
.
.
.
.
.
Probabil... tii care-i prerea mea, to vare m a io r ?
<,4 om ul acesta face p a r te d in band . Sosind din strin tate,
I avea telefonul i adresa lui N a u m ct i un cod " telcfoIile, Tuea. C a m g lu m e cod, d a r asta-i... T elefon ul s-a schitu
lu i ns n t r e tim p . A dresa, n u . Deci..,
Ipo teza e b un...
Poate c a v e n it aici c h iar S a m a ra h m arele p r e o t" ,
A iKnuireasc lucrurile. Semneaz m are p re o t" sau N e t i 1-.
Ar# de descurcat ac tiv ita te a sucursalei" de stupefiante, rertiulialavc n R o m nia . M arele p rc o t se teme s a p a r pe
Unda Calom firescu. D e c e ? P o a te fiindc u n d ev a s- fcu t
ii Rreeal.
_
Mi se p re a mie sau Bota m privea cu oarecare... adm ii iie ? N u , n u mi s-a p r u t. F a c h iru l mi-a i spus, la u n m o
ment d a t :
D educiile tale, m nzu le, snt foarte b un e. D e data
i i .i . ai a v u t fler.
I'.u c o n tin u a m s fac fel de fel de p resu pun eri. M a iorul
"ihca d in c n d n c n d d in cafeaua pe care ne-o servise
>"ia lui i, c u lin creion, desena. E ra u n obicei de carc n u
c putea dezbra. U n in te r lo c u t o r n eavizat ar fi p u t u t crede
i i m a iorul nu-1 ascult. E u tiam ns c n t i m p ce B ota
nil/glca to t felul dc cercuri i ccrculcc era deosebit de
u n it,
i to a te acestea ar p u te a s ne duc la concluzia c
indivizii care i-au d at n tln ir e acolo la E v a ... a c u m
iproape o sptm n... n u au disp ru t nc, n -a u plecat din
KumSnia. M arele p r e o t" m ai e p re z e n t. M ai are de expe
diat pachete. i p o a te tre b u ie s m ai rez o lv e ceva. C e
m u m e ? am n c he ia t eu.
Bota 'i-a ntors ceaca cu gura n jos, p u n n d -o pc farImioar.
Pi... s n c e rc m s ghicim, m n zu le. N u , n u n ca
fea. I m p o r t a n t e s aflm ce u r m e a z s p rim easc iari
N a u m . V orbete cu potaul de pe Calom firescu... S ve
dem ce p rim ete acest d o m n N a u m .

i cred c, n tr e tim p , la pu n c te le de tre c e re a fro|


tierei...
D e d a ta asta am a v u t eu grij, m n zule. i a m rci
n o it unele cereri azi dim in ea, in n d c o n t de telefoni
p r im it de A rdeleanu...
Asta nseam n c to a te ra io n a m e n te le fc u te de mii
n ziua aceea n u erau o n o u ta te p e n t r u Bota. El se gndi
la acelai lu c ru nc de asear ! Ajunsese, n a in te a mea,
concluzia c N e t i , M arele p r e o t " se m ai afla n R om n i
i totui, m ascultase cu rb dare, ba m i artase i oai
care... a d m ira ie !
P o ftim ! i eu care credeam c fa c h iru l ncetase i
glumele, cu ironiile...
D in pcate am dat prea p u in e s em nalm ente oelor i
la p u n c tu l de fro n tier . N u prea tiu c u m a ra t personaje
care au folosit tr o tu a r u l din faa m agazinu lu i E va de |
F e re n ta ri d r e p t scen p e n t r u o rfuial. V ictim a semna (
Raj K ap o o r, d o c to ru l avea b arb putea fi i fals !
se plim ba cu o main fo a rte elegant, cu litere arabe |
tb lia cu n u m ru l. Io n A rd e le a n u a declarat am v/i
dosarul c era u n P ly m o u th . i n n d c o n t de faptul i
m arele p r e o t" n u a v e n it de prea m u lt v re m e n R o m
nia, p u t e m s d m de o u r m . D a r dac o m u l v en it n ir
siune special, n chip de N e ti, zeu al m o r il o r la sumeric
i-o fi lu at tlpia ?
I-ar fi fost greu s treac fro n tie ra a v n d u n rnit
main.
E d re p t. T o c m a i pe asta m -a m bazat i eu. A m cer
a ten ie m rit n cazul cn d se va ncerca s se treac un
b o ln a v " care n u p o a te c o b o r din main. U n bo lnav (
figur de indian. Pn acum , n-a tr e c u t u n asemenea indivi
R e z u lt c d o c to r u l" , S a m a r a h - N e ti cine-i tie adev
r tu l n u m e ? ! ateapt s i se vindece p a c ie n tu l" i ap
s ncerce ieirea d in ar pe la G iurgiu.
D e ce n u m a i pe aici ?
A sta in e de psihologia in fra c to ru lu i. O ric e infractc
ct de r a fin a t ar fi, se grbete s p u n ct mai repede nt
el i u r m r ito ri o fro n tier . i, ca s c o n tin u m , prcr
m ea este c accidentatul de la E v a n-a m urit. D a c mur<

86

Ni ii" pleca repede... D ac ns e rn it, nu-1 p o a te lsa siniii*i in ar strin.


D a r dac m o r t u l " este r o m n ? Iar d o c to r u l este
' "i i i'inn ?
O ric e este posibil, m nzule.
Kcpetase fo rm u la tip . A m zm b it. A z m b it i el, strm b ,
'lin cauza flcii um flate.
D eo ca m d a t, att. A m filozofat destul, R ad u lie n e . T e
i-'H s.i nu uii u n lucru. D u p sau nain te dc vizita la
I"i,i.i s mai dai o r a it pc la profesorul tefnescu. Po ate
mu afli ceva. T re b u ie s vezi i garajul u n d e i ine acesta
in iiu. i cine o m ai folosete.
- A cum , cred c nim eni, d in m o m e n t ce Z a h a n e pleii. am spus eu.
- T a re i-e n e su fe rit acest Z a h a n . i era i na in te , n
11Hpul f a c u lt ii? Sau n u m a i a c u m ?
Simeam, in stinctiv, c iari s n t luat peste picior. Bota
U i trecut m inile peste f r u n te i a n c e r c a t s zmbeasc.
Aadar, la p ot i la pro fe so ru l tefnescu. A p oi aici
li cartierul m eu general. n e le s ? C t l privete pe Z ah an ,
illa c tiam de existena atelierului lui de la p o d . n ziua
1 1ml a fost asasinat M irela, am d a t i eu o ra it p e acolo.
D a -a ? a m spus eu, t r g n a t. T o vare m aior, m
linulc.im s-l vizitez pe M itic la spital.
N u e nevoie. A r e u n reg im special. neleg i ?
Am z m b it n t r - u n fel a n u m e , fap t care l-a fcut pe m
nu ui B o ta s ili priveasc a te n t.
E ceva n neregul, R a d ulien e ?
D a . N u cu m va acest... acest M itic are guturai i e
li infirm eria u n u i pe n ite nc ia r, u n d e i face stagiul de m ai
mult vre m e ?
Bota rdea cu gura strm b .
O aflai i pe asta, m nzule. Mi s fie ! N u mai p o i
I u c u n pas fr s se afle ! Deci, c u m zicea titlu l u n u i film
iii? prin 50, c u M itic e ceva ! M prinsei cu m a n sac !
D ac ncepea s vorbeasc i n ja rg o n , ca oltenii, n emna, n m o d sigur, c B o ta m lua peste picior. Vechea
n m s i u n e , aip it n u ltim e le d ou zile, se redeteptase n

8Z

sufletul m eu. A m plecat de la Bota h o t r t s n u mai ai


cu el dect discuii oficiale. D e regul, to a te celelalte sfrc.
lam entabil p e n tr u mine.

P o t s-i spun eu u n d e e maina lui b u n ic u " , a sp\


M ihi pe care l-am n t ln it pe strad, jucndu-se. Strai!
I lu n ia z il o r e aproape. C u tro le ib u z u l 94, a treia staie de 1
noi. D a r , de ce n tr e b a i ?
O s-i spun eu altdat...
A m plecat. D e la colul strzii, am dat 1111 telefon. Mirspuns m a d a m Z ahan.
Alo ! Casa domnului profesor tefnescu ? am im n
bat eu.
Da.
*
Bun ziua. Mi s-a spus c avei o main de vnzare. C
cine vorbesc. C u d o a m n a tefnescu ?
N u , dom nule. E u snt menajera. C t despre main
d o m n u l profeso r n-o vinde. O ine la garaj. D a r cine ntreab
C re d e a m c e de vnzare. St n garaj i... M u lu m c
de inform aie. Bun ziua.
Aflasem ceea cc m interesa. n mai puin de o jum tate i
o r am fost la garajul cu pricina. M -a m legitimat. ngrijitori
garajului n-a ezitat s-mi dea toate inform aiile de carc aveai
nevoie.
U neori vine pe aici i ia maina un dom n brunet, dii]'
cte tiu e asistentul profesorului tefnescu. P n acu
cteva luni, din cnd n c n d r a r de to t venea i doamr
tefnescu, care dc*fapt c no ra profesorului. D a r acum n-a Io
c am de mult. D e fapt, nici asistentul n-a mai venit cam i
multior.
inei o eviden a ieirilor i in tr rilo r m ainilor ?
A, n u ! Acesta este un garaj particular. N u are ro
s inem cont cine iese cu maina i pe unde um bl.
A vei un paznic de noap te ?

D a. Mo Pavel. Vine i doarm e aici. Deschide cnd


nevoie.
M o Pavel a r p u te a ti dac, s zicem, n tr-o noapte,
main a in tra t n garaj foarte trziu ?

88

S ne spunei n ce zi i, poate, batrin ul i va aminti.


Sptm na trecut, joi.
A ! Joia b trn u l are liber. n aceast zi posesorii maiil'ir ii deschid singuri garajul. A u chei... m i p are ru c nu
i pui cm fi de folos...

tu holul potei centrale, m u ta t dc c u rn d peste d ru m de


.1 unrantul Bucureti, era fo rfo ta obinuit din orele de prn z.

'liicclc noi strluceau de curenie. P a n o u ri m a ri anunat)


inmiajcle d e p u n to rilo r la C E C p e n tru construirea d e vile pe
llinr.il i la Sinaia. La ghiee, funcionarele dd e a u relaii, pri"ii ,in scrisorile recom andate p e n tr u expediere, achitau m a n d a ' Ic primite.
'
- .A p utea afla, m -am adresat eu la in lo rm a ii, cine dismliuie pota pe o an u m it stra d ?
N im ic mai simplu, a rspuns fu n c io n a ra , o tn a r
lilmid, cu f a a mic, dc copil. C e strad ?
Calomfirescu.
ln ra m-a p riv it, de p a rc atunci a li c zu t cu hrzobul
lui cer.
S-a d a i n folosin un bloc nou pe aceast strada ? a
iniiehat ea.
N u... adic... D a r, dc ce ntreb ai ?
- P e n tru c acum o j u m t a t e dc or a mai n tre b a t cineva
ii i acelai lucru. A dic cine-i factorul potal care distribuie
'im-spondena pe Calom firescu.
A... a mai n tre b a t cineva ?
- D a . U n do m n n alt, cu ochelari. I-am spus numele facniMilui, ba i l-am i a r ta t, c era ch iar aici 111 hol, d a r n loc
-1 vorbeasc cu nea Cernea, factorul, dom nul acela mi-a mul1iiiiiit i... p-aci i-c d ru m u l !
i- a c u m , unde-i tovarul C ernea ? am n tre b a t eu,
i'u h d to r.
Pi, dac n-o fi plecat, e n cam era factorilor, acolo unde
iictia i sorteaz corespondena pe strzi. D a c vrei s
mi bii cu dnsul, in tra i pe ua de acolo, din fund. Vei da de
"ii culoar : cutai-1 n cam era a doua, pe stnga.

A m u r m a t indicaiile funcionarei i am ajuns n camera


fa ctorilo r potali. E ra o ncpere lung, cu o m as m arc I4
irtijloc i m ulte fiete pe lng perei. A m n tr e b a t de Cernea,
C ernea ? mi-a rspuns un fac to r mai n v rst. Pi pini
acum a fost aici. H ei, biei ! a strigat el. L-a v z u t cineva jn
C ernea plecn d ?
A luat-o la picior acum vreo cinci m inute, s-a auzii uit
glas.
u
. .

u .
A plecat, tovare... R even ii pe la ora dou. l gsii
sigur, y
u
A
A
Erfm dezolat. D a c tocm ai n aceste m inute cnd eu
stteam d ezo rien tat aici C ernea ducea lui N a u m pachetul
a n u n a t de N e ti" la telefon ? m i fceam reprouri c nu ve
nisem mai devrem e la pot. N - a r fi trebuit s p ie rd vremea 1.1
garajul acela unde, dc altfel, nu aflasem nimic deosebit.
P ro b a b il c aveam figura unui a r m a to r cruia i s-au ici.il
toate corbiile, p e n tru c un factor potal s-a a p r o p ia t de mine
s m consoleze.
A veai dc p rim it vreun m a n d a t, tovare ? m-a nt reb a t el.
M da... da... am m orm it.
N u - i nici o pagub. Peste ju m tate de or, poate, tu]
ntlncsc cu C ern ea pe stra d a M urelor. E strada de care rd io|i
factorii. tii dc ce ?
N u ... nu.
P i p e n tru c e pe lim ita de sector. E u m p a r t corcs
p o n d e n a p e stnga numere cu so iar C ernea pe dreapta,
M ai mare rsul ! D a c mergi cu mine, d m de C ernea pe strad.i
M urelor. D a c vrei s-l atepi aici atcapt-1, c vine ! Ci
c ceasul ? Unsprezece ? Vine pe la dousprezece s-i ia trana
a doua. C e rn e a are noroc. N u -i nevoit s plece cu to a t marii)
de la nceput.
N u neleg.
P i el trece peste o or iar pe lng pot. Aa snt d ru
murile lui. D e aceea, to t cc are p e n tru strzile dinspre Clrai
las aici, p e n tru tra n sp o rtu l doi. E u snt nevoit s duc toi
odat.
In f o r m a ia aceasta a a v u t d a ru l s m m ai liniteasc,
tiind c stra d a Calom firescu se afl n zona Clrai-Mnuileasa i deci C ernea ducea corespondena n r u n d a " a doua,

90

T o td ea u na procedeaz aa ?
C.ine ? A, C ernea ! D a . E mai uor. i-apoi, nu prea
lumbm noi traseele de la o zi la alta. Sntem cant tipicari,
, potaii. C h ia r dac sntem distrai, picioarele ne p o a r t
c a i i pc d rum u l tiut, b tu t de ani de zile...
- - A tunci o s-l atept, am zis.
- C um doreti, tinere. D a r nu poi sta n cam era asta,
i i noi plecm. C o resp on dena ce rm ne aici c n du lapu ri de
I t.-i... totui... nelegi, aa-i regula. ,
M-am ntors n hol i am nceput s citesc to ate afiele i
iviAerele, apoi am c u m p r a t o revist cu cuvinte ncruciate.
I hip.1 vreo ju m ta te de or, am cerut s fiu p rim it de dirigini. Ir potei, cruia i-am a r ta t legitim aia de serviciu i i-ain
pii', pentru ce venisem.
Dirigintele era un b r b a t cu p ru l alb, trecut de aizeci
il< ani.
- V rog s p stra i toat discreia, i-am spus.
N o i, potaii, sntem n v a i s p s tr m secretul.
- T rebuie s aflm , n aceste dou-trei zile care urm eaz,
M' coresponden sau pachete primete C ristea N a u m , de pc
l alnmfircscu. I a r tovarul Cernea este cel m ai n m sur s
n r ajute.
.
neleg. O clip, s a n u n fetele de la ghieu s-l trim it
pc ( iernea de n d a t ce acesta va trece ia r p e la sediu. Vrei
nl I ateptai aici ? C re d c-i m ai bine. V p o t p une la dispor i i e un clasor cu mrci potale. O a d e v ra t comoar...
Dirigintele a ieit lsndu-m singur cteva minute. C n d a
n venit, a deschis casa de fier i a scos de acolo un clasor v o
luminos.
- '
in timbrele n casa de fier, deoarece unele valoreaz
h u r t e m ult. tii de cnd strng ? D e ap ro a p e o ju m ta te de
-croi. Boal grea... n b o a la asta se afl i explicaia c m -ain
hicut fu ncionar la pot. Peste un an voi iei la pensie...
Poftii o lup. S v a r t o serie foarte interesant...
P re de o ju m tate de or ain rsfoit clasorul dirigintelui.
I lin cnd n cnd, acesta i n tre ru p e a lucrul i-mi ddea unele
mplicaii. Cel mai m u lt m i-a p l c u t o serie re prezentnd ta
blouri celebre aflate la L u vru. Tim brele fuseser emise n 1956
i erau obliterate de p o ta francez.

91

Se a p ro p ia o ra dousprezece cnd am auzt o btaie in ui,


I n t r ! a spus dirigintele.
n p r a g s-a ivit un fa cto r potal, p o triv it dc statur, hi u>
net, m b r c a t n tr-o inut ngrijit.
Bun ziua. M -a i chem at, tovare diriginte ?
D a , C ernea. Ia loc. N u tc in mult. tiu c trebuie -3
porneti ia r la drum .
C ern ea s-a aezat, p riv in d cu coada ochiului spre mine.
I a t despre cc c v orba, a nceput dirigintele. Dumne.iu
m p ri pota pc Calomfirescu. N u -i aa ?
Da. ^
T o v ar u l locotenent...
L ocotenentul Radulian, am co m p letat eu.
D nsul dorete s afle cc prim ete un oarecare Crisic,
N a u m n aceste zile.
M i s fie ! a exclamat, cam n cprotocolar, C ernea. A/i
toat lumea sc d n vint d u p Cristea N a u m dc pe Calomfi
rescu ? Z u c-i...
C e vrei s spui ? a ntrebat, g rav , dirigintele, cu o undi
de m ustrare n glas.
P i ce s zic, tovare diriginte ? A cum o o r ceva,
cnd am plecat n p rim a curs, m - a o p rit un ins nalt, cu ochclari. D umnea'ta, zice, m p ri scrisorile pc Calomfirescu ?"
E u, am rspuns. D c ce n tre b a i ? P i, ai ceva pentru
C ristea N a u m ? E u snt o ru d de-a lui . M -a m u i ta t la cl,
l-am m su rat cu p rivirea i i-am rspuns : P o i s fii fratele
lui C ristea N a u m , to t nu i-a d a scrisoarea. Snt pota l>3crin. N u vreau s-mi pierd pinca .
N u nelegeam m are lucru din cc spunea Cernea.
i-acum, uite ca i dum nealui, tot dc N a u m ntreab I
Z u dac pricep !
D irigintele potei a b tu t n e r b d to r cu degetele n tblia
biroului.
Ie rta i-m dar... nu i sc in tm p l dc m ulte ori, una ca
asta, a spus C ernea.
A i du s cu m v a ieri sau azi vreun plic lui N a u m ? a n
treb at dirigintele.
N u . A m In tr-adevr, un plic, e n fictul meu... st dc
ieri acolo, d a r nu l-am dus.

92

< uni ? li la dum neata de ieri $1 nu l-ai d a t lui N a u m 5


.1 n-ai d a t scrisoarea a d re sa n tu lu i? a n tre b a t dirigintele,
miiiidu-i n atribuiile de serviciu, care-i cercau, n primul
nI, 1,1 scrisorile s ajung la tim p la destinaie.
IMi... cui s d a u scrisoarea, tovare d irig in te ? a n11.11 Cernea cu un aer nevinovat.
(ie ntrebare e asta ? I.ui N a u m !
N u se m a i poate, tovare diriginte.
l)e ce ?
Pentru c N a u m e acum la p o a r ta raiului. A... m urit
ilUicri.
< uviniele acestea au ctii ca o lovitur de trsnet. Diriinie s-a ntors spre mine cu o mina de om speriat.
Spunei c N a u m a m urit ? am n treb a t eu, revenind
a .111 poare.
Da, tovare locotenent. Scrisoarea... cui s 1-0 dau ?
iltuie s-o returnez. D a r c u i? C pe verso n u scrie cine a
|ii'diat-o. Ziceam c o d au tovarului diriginte chiar azi.
I )cci, nc o punte tiat ! a m fost nevoit s constat. O ri
vite ori reueam s dau de u n c a p t al firului, cercetrile
,1.1 ic sc ntreru peau brusc. M irela murise de n d a t ce aflan ca ea schimba plicurile i, deci, prin ea p u team ajunge la
1 c.nc alctuiau banda. Ia r acum, a disprut i acest Cristea
unt, care ne oferea o pist b u n pentru cercetrile noastre.
mdi|ii erau mereu cu un pas naintea noastr i tiau orice
jim r care ne-ar fi p u tu t conduce spre ei.
( a n d spunei c a m urit acest Cristea N a u m ? am nb.ii ?
Alaltieri seara. D um inic seara, c azi e mari. Vecinii
nu 1.1 N a u m suferea dc inim. O fi a v u t vreun atac...
Dc cc n-ai d a t scrisoarea familiei lui ?
Familiei lui ? Pi 11-are aa ceva ! N a u m sttea singur
1 . Aa-1 tiu dc cincisprezece ani, de cnd am luat sectorul
i.t n primire. E ra singur. Prim ea rareori scrisori. Unele din
u'i'ia. C era, pare-mi-se, grec.
Poi s-mi spui cum a r ta ?
Era nalt, adus dc spate, cu prul alb. Dc, ca omul la
i. eii i ceva de ani. A fost farmacist, apoi s-a pensionat de
til. A a v u t i farmacia lui, spuneau vecinii, d a r i-a naioili/.n-o. Sttea ntr-o cas btrneasc pe care, d u p cte

93

tiu

"

" r itu l rzboiului de la un grec plecjl

Pi... cumsecade. N u p rea v orbea m ult. Linitit.


F a p tu l c N a u m fusese farm acist m i-a n t r it convingere
c fcea p a r te din banda care trafica stupefiante.
D a c era singur... cum s-a a fla t c e m o rt ?
A d a t de el un vecin carc-1 atepta la televizor, duml
nic, la un film. S-a dus s v a d de ce nu vine, c N a u m si
tuse ce sttuse la televizor p n la o vreme, apoi plecase a
aduc nite vin i... nu m ai venea. Vecinul lui N a u m l-a striga
peste gard, apoi s-a dus s v a d ce e. L -a gsit eapn . 11 Iu n
dumnezeu. D a r s v aduc scrisoarea.
C e rn e a a ieit. Inform aiile da te de pota m puseser p
gnduri. A cum nelegeam de cc comunicarea telefonic fusci
semnat de N e ti" , stpnul infernylui la sumerieni. Naur
fusese a v e rtiz a t c l atepta m oartea. Concluzia era uor il
t r a s : N a u m fusese, fr ndoial, asasinat. P ro b a b il din cau*
asta bandiii nu prsiser nc Bucurctiul i nu mai plecascr
spre a ra lor. M ai trebuia s se rfuiasc i cu acest N a u m .
T reb uia s-l a n u n im ediat p c Bota. D c vreme ce Nai
fusese asasinat de dou zile, nseamn c bandiii avuseser
tim p s dispar, iar noi plu team iari n ntuneric.
C ernea s-a ntors i a d a t scrisoarea dirigintelui. Acest
mi-a oferit-o, rugndu-m s semnez de prim irea ci.
N o r m a l trebuia s obinei o r d o n a n a procuraturii c
s v d a u scrisoarea, mi-a spus dirigintele. D a r acum adresai
tul fiind m ort, iar expeditorul necunoscut... n-are rost s-o i
degeaba...
A m lua t plicul i l-am p riv it n zare. H r t i a dinunir
p rea alb, im aculat, fa p t care m -a pus pe gnduri.
n a in te de a iei din biroul dirigintelui, l-am rugat pc Cei
nea s-mi spun cum a r ta individul care-i ceruse scrisoare.
P i, cum s v zic, era cam neguriu la fa. Semn
din p a rte a lui N a u m . C red c snt rude.
D a c a v z u t c nu-i d ai scrisoarea, a ncercat s...
neleg ce vrei s spunei, a zis Cernea. Binenelc
S-a oferit s-mi dea ceva. D a r la mine nu merg dc-al d-astei
Cernea s-a o p rit atcptn d parc o ntrire din p a rte a mc
c procedase bine.
C a s scap dc cl, i-am spus c n-am nici o scrisoni
pe n tru N a u m .

94

A fost vorb a num ai de scrisoare sau i de altceva :


u n d a t potal, colet... ?
N - a n tre b a t dect de scrisoare. I-am promis, p n la
ou, s-i dau scrisoarea care va sosi pe adresa lui N a u m .
mmisiune aa, ca s scap de el. A m rm as nelei s m mai
nuc. N u mi-a d a t nici un n u m r de telefon, nimic. Asta m-a
u nt s intru i mai ab itir la bnuieli. tii ce cred eu ? G
risoarea conine vreun a c t p rin care e stabilete, n caz de
cccs, cui s-i revin averea lui N a u m .
F o a rte bine ai fcu t c nu l-ai refuzat pe omul acela
ui spus. I-am lsat tovarului diriginte n u m rul meu de teleni. V rog s m chem ai de n d a t ce individul acela re
pare. i... s-i d a i o ntlnire, pentru a-i n m n a scrisoarea.
Pi... care scrisoare ? C o luai dum neavoastr.
O s v-o dau napoi, de n d a t ce avei nevoie de ea...
i cazul c v ntlnii cu individul acela.
Procedasem astfel p e n tr u a-i n d e p rta bnuielile lui C ern ea
ale dirigintelui. Cei doi p utea u crede c e v orba, aa cum
pusese potaul, de un act im p o r ta n t p e n tru rudele lui N a u m .
O ultim ntrebare, tov are Cernea. tii cum va dac
/i l n m o rm ntcaz pe N a u m ?
Potaul a ridicat din umeri.
Poate. Cine s spun ? C pe b trn , pe m ort, l-au luat
c de ieri rudele i l-au dus.
Rudele ? Pi spuneai c tria singur cuc.
Potaul a zmbit.
Pi, d a ! Aici, n Bucureti. D a r au venit nite rude
in provincie. Astea l-au lua t s-l ngroape acolo, la ei. L -au
us i gata.
_
_
A m m u lu m it p e n tru inform aii i am p o rn it grbit spre
cartierul general", la B ota acas. V iz ita de la garaj nu-mi
dusese nici o satisfacie. Aceasta, de la pot, fusese plin de
nrprize. A v eam ce-i ra p o r ta m aiorului B ota ! Speram ca, din
ou, s-l scot din calmul lui obinuit, d a to rit vetilor pe care
lc aduceam.

E r a o r a unu i jum tate. C erul se acoperise pe neateptate


le nori i, din clip n clip, se >rea c va ncepe s i plou,
a c am grbit pasul p n la p rim a staie de troleibuz. T oc

95

mai m urcasem, cnd am a vu i impresia c o vd pe m.iil.ii


Z ahan. Sc a lia la intersecia bulevardului Republicii cu siraj
Onceti. Sttea de vorb cu o femeie a crei nfiare mi i
p r u t cunoscut. Prezena menajerei profesorului, la acea
or, pe strad, era destul de neobinuit.
N u tiu cc m-a determ inat s cobor la prim a staie i
pornesc g rbit napoi. M a d a m Z a h a n i prietena ci nu puici
dispare a tt de repede net s nu le ntlnesc. D in nenorocii
a nceput s plou. V zd uh ul vuia sfiat dc fulgere. A m fc
ncv-oit s m a adpostesc. Bubuiturile erau tot mai dese. Negii
care se lsase era i mai m ult sporit de pin za ploii. Zgilii
de vnt, crengile copacilor de pc bulev a r d sc izbeau unele i
altele, lsnd s cad spre p m n t o mulim e dc frunze. In in
pu in dc cinci minute, burlanele cldirilor duduiau sub ciocoi
apei din streaini. Pe partea carosabil a strzii se formase
adevrate praie.
A pro ap e un sferi dc or a inui aversa. Ploaia s-a opi
iot a tt de repede pe ct ncepuse. A m ieit din locul-unde n
adpostisem i am pornii n direcia n care o vzusem
m adam Z ah an. A proape de Ministerul Agriculturii, de pe sir
d ua lateral carc ocolea prin spatele spitalului C olca, a iu
gata s m izbeasc, o main de culoare neagr. E r a un ia
n clipa urm toare, am simit c mi sc taie respiraia : di
maina se n d e p rta cu repeziciune spre p iaa Rosctti, a m p
uit s-mi dau seama c lng omul de la volan sc afla icnii
cu carc sttuse de vorb m ad a m Z ahan , iar pe banca din sp.i
se afla chiar m am a lui Adj-. P robabil c femeile intraser
strad a aceea lateral ; fiind surprinse de ploaie, se a d ip o s
ser, ca i mine. De ndat ce ploaia sttuse, sc grbiser
plece, lund un taxi.
M -am urcat i eu nir-un taxi i am d a t adresa maiuni
Bota. P e dru m mi-a v enit o idee. Am cerut oferului s opreas
n dreptul unui telefon public i am cobort. D in pcate te
fonul era clcfcci. Am c u ta t altul, picrznd m inute preioa
In sfrit, am d a t peste un a p a r a t carc funciona. A m foni
numrul de apel al profesorului tefnescu.
Alo ! Pe cine cutai ? am auzit glasul menajerei.
N -a m spus nimic. Am nchis. M -am uitat la ceas. D in cli
n care zrisem getaxul cu cele dou femei trecuser apro.i
douzeci i cinci tic minute. M enajera avusese timp s ajun
acas. D a r daca nu fusese ca n main ? D ac mi sc prus

96

, ( ,c stupid ain fost c n-am lua t n um rul dc circulaie al m


linii ! mi-am spus.
M-am u rcat din nou n ta x i i peste zece m inute sunam
11 ua apartam en tu lu i n care locuia maiorul Bota.

ei ui meu se alia n salon. I > a de nerecunoscut. O b ra z u l i


fc umflase i mai tare.
D e d a ta asta, mseaua i-a fcu t de cap, a spus Bota,
Imercncl s-o dea pc glum. Asta m determin, m nzule, s
m p orice relaii cu ea. D e n d a t ce vor nceta ostilitile si
m: va bate n retragere, o s m duc la un specialist n m nuirea
. cletelui de dini i lichidez pen tru to td eau na conturile cu
mseaua.
D e cinci iot spui asta ! a intervenit soia lui. D e nd at
i ' i trece, uii i...
Ai dreptate, N a ta lia . A devrul, mnzule, e c nu snt
aiichinos. i uii repede pc cei care-mi fac ru. D a r, de d a ta
4u, n-o mai uit pc ind ivida care m-a desfigurai. i-acum,
mnzule, n tim p ce soia mea o s pregteasc masa, noi vom
me un consiliu n aa-zisul meu birou.
- Azi nu pol rmne la mas, am ncercai sa m eschive/.
C h ia r daca eti in v ita t n alt parte, nu face nimic.
Raduliene. tii proverbul : dou bti stric, d ar dou mnci nu !
Do n d a t cc am in tra t n biroul maiorului, m-am grbii
M-i povestesc efului meu tot cc aflasem. C a de obicei, Bota
desena p e o bucat de hrtie to t felul de figuri geometrice, dndu-le umbre, apoi animale fantastice, cu gtul lung i aripi,
luate p arc dintr-un manual dc paleontologie.
Deci N a u m a murit. Stranic ! Ia r ni s-au tiat nite
lire. B r a v o ! Bine lu c r a t! Cel puin pentru m oment, sntem
iari dezorientai i plutim n negur.
Snt sigur c c vorba de un asasinat.
- Asta trebuie cercetat, Raduliene.
N u mi mai zicea m nzu le'1, semn c de-acum lui Bota
iin-i mai ardea de glum.
V a trebui s vorbeti cu medicul care a constatat m o a r
tea. S dai o raii pc la casa lui N a u m , s ve/i ce spun vc-

97
f

Sfi'fcilul

m a re lu i

p reot

'cinii i mai ales vecinul care l-a descoperit pe N a u m mori,


Cele ce mi-ai spus acum schimb com plet datele problemei.
D a c va fi nevoie, vom deshuma cadavrul.
Cu condiia s tim unde e ng rop at.
C e vrei s zici ?
Rudele lui N a u m din provincie l-au lu a t s-i dea toaiu
onorurile n alt parte.
Bota s-a ridicat fulgertor dc la locul su i a azvrlit cre
ionul ct colo.
R udele din p ro v in c ie? ,, C are, unde ? C e mai e i asta?
R n itu l de la E v a se volatilizeaz. N a u m e luat de rjdclr
din provincie"... F ir-a r a naibii de .msea ! Snt invalid toc
m ai cnd se nteesc toate. Acum, p o ftim : descoper unde a
fost tr a n sp o rta t un m o rt din Bucureti ! n care ora ? A su
miroase a aiureal, Raduliene. R udele" astea au v ru t s aco
pere ceva, fcnd s dispar cadavrul.
R epet : prerea mea e c N a u m a fost asasinat.
Trebuie s vorbeti cu doctorul care a constatat moartea,
A m neles, tovare m aior !
N u i-am mai spus nimic despre maina n care mi s-a prui
c am vzu t-o pe menajera profesorului. Ce rost avea s i
spun din m om en t ce nu eram sigur ? Fusesem a tt de surprins
de apariia mainii, net nu-mi trecuse prin gnd s-i iau nu
m rul de circulaie.
Am i eu unele veti, a spus Bota n tr-u n trziu, dup
cc sttuse c u fu n d a t n tr-u n a din tcerile acelea prelungi cu
care m obinuisem. Citete acest r a p o r t al miliiei din Climneti.
A m lua t ra p o rtu l respectiv i l-am parcurs cu o curioz.itav
lesne dc neles. D in cuprinsul lui am a fla t c D oina tclncscu fusese internat trei luni la Sanatoriul special B fapt
pe care-1 tiam de la profesor i urmase o cur de dezin
toxicare, fiind cocainoman. C o n tin u a s fie dezechilibrat,
m oartea soului ei o afectase p ro fu nd . D u p ieirea din sana
toriu se instalase la Climneti, locuind pe strada O lt, ia
nu m rul 13. T r ia retras. ncercase s suplineasc pe o pro
fesoar de la liceul din localitate. D o in a tefnescu era i ca
profesoar de istorie d a r renunase sub pretext c e nc
bolnav i nerestabilit. D in inform aiile pe care miliia Ic
putuse culege, reieea c D o in a tefnescu pleca uneori do
acas, lipsind d ou-trei zile, pro b a b il p e n tru a-i vedea cn-

98

I'ilul, care era la Bucureti, la socrul ci. Cei' de la secia de


miliie din Climneti o vzuser o singur d a t cnd se
pic/cutase p e n tru a-i face m u taia pe buletinul de idcntii.ue d a r ne trim iteau o fotografie, identic cu cea dc pc
buletinul Doinei. n u rm cu trei sptm ni ncercase s se
miucid, lu n d o doz m arc de luminai. D a r n tm pla re a a
l.iait ca o vecin s aib n e a p ra t nevoie de ajutorul ei so
ul acesteia trebuia dus de urgen la spital, iar vecina nu tia
i c s fac i cu cine s lase copilul acas. Profesoara tefnu ddea ns nici un semn dc via, dei era n u ntru ,
i.ir lam pa era aprins, ziua n nm iaza mare. Pe masa din
sufragerie lsase o scrisoare p rin care explica m otivul sinucii Im ii. O mcina d orul de copil i nu nelegea s triasc mai
departe ca o surghiunit. D u p prerea celor care ancheta* ui cazul, profesoara tefnescu nu era n toate minile.
.
- Ei, tc-ai lm urit ? m -a n tre b a t Bota, v z n d c pun
i Ir o parte ra p o rtu l miliiei.
D a , tovare maior. Bnuiam c D o in a tefnescu vine
l.i Bucureti i i vede copilul pc ascuns. I a r d a c lucrurile stau
.1 .i, apoi nclin s cred c azi nu am avut vedenii.
Adic ?
I-am spus lui Bota cele ntm plate im ediat d up aversa
dc ploaie.
I a r m adam Z ahan , am ncheiat eu, nu-i deloc strin
iIc toate acestea. Prob ab il c m enajera l scoate pe M ihi la
plimbare, ca m am -sa s-l v ad. C opilul nu arc ns voie s-i
\orbeasc, s nu trdeze cumva-'jocul celor dou femei i p roIc.snrul s ia msuri de izolare a copilului.
D eoc a m d a t s punem p u n c t la acest capitol, a spus
B ota. U n d e e scrisoarea pe care u rm a s-o primeasc Cristea
Naum ?
Iat-o, tovare maior.
Bota a p riv it plicul pe o p a rte i pe alta. A dresa era scris
la main. Plicul era de culoare alb. nain te de a-1 deschide,
Bota l-a p riv it n zare, ntocm ai cum fcusem i eu, apoi, cu
un briceag mic, a t ia t o m argine a plicului. D in u n tr u a c
zut o foaie alb ce p roteja un mic cartona, de m rim ea unei
t.iri de vizit. n mijlocul cartonaului se a fla un desen ca
o efigie fo rm a t din litere cuneiforme aezate astfel nct s
formeze un cerc, dc m rim ea unei monede de trei lei.
u i m i i

99

I a te uit ! P a rc ar li sigiliul de pe un aci oficial din


epoca m odern ! a exclam at Bota. Ai pu te a , specialistule, s-mi
spui ce v rea s nsemne ncrligtura asta dc cuneiforme ?
S ncerc, am spus eu, v r in d s iau cartonaul.
A tenie ! Nu-1 atinge... Ia-1 ca p e o fotografic... sa mi
lai am prente i s nu distrugi am p rente, dac o r fi. P o ftim i
o lup, dac crezi, cum va, c te ajut la cercetarea cuielor"
stora.
A m cerceta cu atenie eligia. M aiorul m p riv ea tcut. Rml
pc rn d am identificat literele. C n d le-am a ltu rat, n-am n
eles ns marc lucru. C u v n tu l fo r m a t din aceste litere nu
p rc 3 luat nici din sumerian, nici din romn.
Literele acestea nu spun nimic, am zis. O fi un desen
simbolic.
_ Deci, nu mai zic nici de acid , nici de I..S.D. i n-.m
nici o legtur cu brelocul gsit n taxi. n cazul asta, d e p u
nem armele i mergem la masa.
,
N -am rspuns. C o ntin ua m s cercetez literele cu lupa.
S-ar putea, totui, combina... D e pild, s-ar pu tea forma
c u vntul \ b z u , carc n sumerian nseamn m a rc, ocean".
A r mai ram ne n acest caz, literele T i I. n sumerian Ti"
nseamn ,,a da v ia ". Deci, medalionul sau efigia accasia
cum vrem s-i zicem ar putea s conin cuvintele maiv.i
d v ia".
i, prin asta, s descoperim un lucru tiut : c v iaa s-.t
nscut mai nii n apele mrii. ITm ! Crezi c vreun nebun
s-ar fi obosit p en tru atta lucru, trim ind scrisoarea, apoi timblnd s-o recupereze ?...
n total snt treisprezece litere, tovare maior. Ele pm
fi combinate n fel i chip, conform form ulelor din a nali/a
combinatorie. Practic, c greu de d a t un rspuns imediat.
M d a, ai d reptate. P n una alta, voi trimite acest plir
Ia serviciul special, s fie cercetai cu atenie.
M aiorul a d a t un telefon la serviciu i a cerut s vin un
curier.
L-a duce eu, tovare maior, m -am oferit.
D u m n e a ta n u p o i s pleci, mnzule. Eti... prizoniei.
la - i gndurile de la o evadare. N u pleci din casa asta deci 1
d up ce luam masa.
'

100

D up cc am m n cat la m aiorul Bota, am p o r n it h o l rt s


I ii o vizita pc stra d a Calomfirescu. E r a o r a p a tru . M -a m dus
".ti Inti la sectoryl de miliie, p e n tr u a lua uncie dale i, *iuit de doi miliieni, un tn r ofier i un plu to nier m ai n
Irit, am p o rn it spre casa cu n u m ru l 310. Speram sa gsesc
"ii ct de mic indiciu n legtur cu a p a rte n e n a lui N a u m la
liauda carc sustrgea fotografiile profesorului tefnescu i
niro de-acum eram convins se ocupa cu traficul de stu|iifiante.
D a c N a u m a p rim it o scrisoare similar cu aceea de la
iui atunci, n casa lui, trebuia s dau dc urma scrisorii p ri
mite"...
m preu n cu doi miliieni am in tra t n curtea casei lui
Nauit. Locuina acestuia era ncuiat.
Rmnei__aici, am spus nsoitorilor mei. M duc s
' iubesc cu vecinii lui N a u m .
P n un a -a lta s cercetm ni a g a /ia dc colo, a propus
"ficrul dc miliie, care m nsoea, a r tn d spre o magazie
i are se afla n fundul curii. E descuiat.
Bine, am a p r o b a t eu. D ucei-v mpreun. Pn atunci,
cu a m s stau de vorb cu vecinii. Poate tie cineva undc-i
i lieia.
Doream s vorbesc cu vecinul cnrc-1 gsise m ort pc N a u m .
Dar care era acest vecin ? Cel din d r e a p ta sau ccl din sting
aici n care ne aflam ? Rspunsul mi 1-ant d a t singur, privind
acoperiurile caselor. D o a r p e unul d intre acestea se afla o
anten de televizor. Accsta-i vecinul carc m intereseaz^,
mi-ain zis, am intin du -m i dc fa p tu l c, n seara morii sale,
Naum fusese ateptat la televizor.
Am b tu t la p o a r ta casei cu anten i, n curnd, d inu ntru
a ieit un om n vrst, usciv, carc chiopta puin. I-am
pus cine snt i de ce voiam s vorbesc cu dnsul.
P o ftii n u n tru , a zis omul, binevoitor. E zpueal
a naibii ! H a id e i 'n cas. O ri, poate vrei s stai afar, sub
bolta de vi ?
R m n c m afa ra , am spus.
N e-am a>e/at la o msu. I; ra u m b r i destul de rcoare.
Interlocutorul meii s-a p rezentat. l chema Pascu.

TOI

V intereseaz cum s-au petrecut lucrurile cu vecinul |l


Pi, s v spun, a nceput interlocutorul meu, nu naiiilfl
ns de a cere soiei sale s m serveasc cu citronad. D u m in ic i
dup-am iaz a fost la noi la. televizor a v z u t meciul tl|
fotbal d intre Cehoslovacia i U n g a ria apoi, p e n tru c er|
o pauz de o or ntre emisiuni, a spus c se repede p n acai|
s scoat dc la p iv n i nite vin. T o a t d u p -a m ia z a se plin
sesc c-1 cam doare inima. D e aceea, eu i-am z i s : D a r las I
pcatelor de vin, c o sa bem a lt d a t , cnd o s te simi nn|>
bine, nea C ristea ! El n-a v ru t s m asculte. S-a dus i... du|
a fost. V z n d c nu se ntoarce, m -a m tem ut c a czut cumv*
pe treptele pivniei, c era b trn omul... C n d colo, el stutl
n tr-u n fotoliu, din hol. Destupase sticla i buse un pahar,
Sticla cu vin era pe mas. P a h a r u l gol. A i b ut cu sete am
zis eu. D a r, nici un rspuns M -am ap ro p ia t i mi-am d a t seama
c nea C ristea murise.
P e cine ai anun at, tovare Pascu ?
Salvarea". D a r a u venit degeaba. D octorul care 1 a
e x am in at a declarat c-i m o rt de-a binclea i a plecat, c era
foarte grbit, sc ntmplase un accident de circulaie pe ling
noi. N u tiam cum s procedm . Eu cu nevast-mea m -am ocu
p a t p u in s-i facem m ortului cele de cuviin. m p re u n cu
nc un vecin. tiam c e nscris la asigurri i aveam dc gml
ca luni n zori s mergem acolo, s... n sfrit ! N o ro c u l, dac i
p o t spune aa, e c pe la zece seara a sosit din n tm p lare o
rud de-a dnsului, de-a m ortului, un nepot. Venise din pro
vincie. Zicea c e nepo t de sor. V nchipuii : nu-1 vzuse
de zece ani pc nea Cristea ! Ce durere pe dnsul ! O m u l ne-a
comunicat c d o rin a b trnului a fost, din totdeauna, s fie
n g ro p a t n oraul su natal i c el, nepotul deci, are de gml
s-l duc acolo. D u p o vreme, a p lecat la hotel c, zicea, c u
r u p t de oboseal. A d oua zi au sosit cei de la po m pe funebre,
trimii de n e p o t cu cosciug i, m rog, cu ce trebuie. Nepotul
lui nea C ristea a scos autorizaie de n m o rm n ta re i, pe 1,1
p rn z, a venit cu o main, l-a lua t n fug pe nea Cristea i
l-a dus.
D in ce ora spunea c venise nepotul lui N a u m .
U ite asta am u ita t s-l ntreb. L-a lu a t i l-a dus cu d
du b i, un te v e ", de la pom p e funebre.
Mai era cu cineva ?

102

A, nu. Eu m i-am fcut d a to ria : am ncuiat casa i, din


i nul n cnd, m m ai uit s n-o p rad e cineva...
Atlasem un lucru im p o rta n t : c acest vecin al lui N a u m
n u anunase pe nimeni despre m oartea btrnului. R u d a din
|Mi>vincie apruse din senin. N u m ndoiam c individul
i .ne venise fusese trimis de marele preot".
- O rice om arc ciudeniile lui, am zis. N - a i observat la
nea Cristea nimic deosebit ?
Deosebit ? N u . Adic... tiu i cu ce s spun ? U neori
il gseam p riv in d la microscop. tiind c fusese farmacist, asta
nu m mira. Pentru farm acist microscopul c ca ciocanul pen
ii u lierar. i-i m ai plcea ceva : s pescuiasc. U neori, lipsea
i le acas i dou zile. Se ducea la balt, la pete. N o r o c nu
|uca avea la pescuit, c nu prea aducea pete.
Putei s-mi descriei ru d a aceea din provincie ?
E ra un vljgan z d ra v n , cam de treizeci dc ani. La
l.i.'i semna la culoare cu m ortul, i vorbea cam peltic, cum
vuibesc sau mi se p arc mie c vorbesc grecii. El s-a dus cred
la asigurrile sociale i a fcu t rost de bani... n fine, a um blat
mat dimineaa. Descurcre biat ! A promis c revine peste
i hcva zile. l atept...
I-am spus c voiam s cercetez casa lui N a u m i Pascu
mi-a oferit cheile.
N u tii ce s-o fi fcu t cu sticla aceea de vin i pah a ru l
tlin care a but m ortul ?
C um s nu, tovare locotenent ?! Le-am pus eu bine.
Stai c vin i eu cu dum neavoastr. S v a r t unde le-am
pus...
nsoit de Pascu, am rein trat n curtea lui N a u m .
Snt cu doi miliieni, am spus. S-au dus s v a d cc e
n magazia din fundul curii. C era deschis...
Am in tra t n casa lui N a u m . Aspectul exterior de cas
btrneasc contrasta cu mobila m odern d in u ntru . Pascu s-a
ilus int n camera dinspre strad i a c u ta t d u p sob.
Ei, drcie ! P a ha rul nu m ai e aici ! N ici sticla... Cine
le-o fi luai ? tiu bine c le-am pus d u p sob. A m povestit
i tnrului care l-a luat pe nea Cristea cum l-am gsit pe mort
>i i-am a r ta t pah arul i sticla...
Ieind n curte, m -am n d r e p ta t spre m agazia unde intracr cei doi miliieni. Am intrat.
Sntei aici ? am ntrebat.

103

D a... da... P c a t c nu-i lum in ca lum ea n m a g a /B


asta, care-i un a d e v ra t depozit de vechituri. E ns ceva cfl
rios. Venii s vedei, spus unul dintre cei doi.
1
M -am aprop iat. C u lanterna-breloc am ncercat s luminM
ungherul unde se aflau cei doi miliieni.
1
Aici e o g r m a d de crbuni, vedei ? m -a ntrebai ofl
erul.
D a.
Sub crbuni, am d a t ns de un pral rou. P a r c ar f
p r a f de crm id. A m descoperit asta cnd am ieit a fa ra i
v caut. A m v z u t p r a f rou pe cismc. O r eu m mpiedicascil
d c bulgri de crbuni. D ac mi-am d a t seama c n -a i veni
nc, am reintrat m p re u n cu tovarul plutonier s v d cccu praful sta. A m scormonit i... uite aici...
Locotenentul de miliie mi-a ntins o bucat dc argil, il
lorm d re p tunghiular. N - a fost nevoie s-o cercetez cu m uhi
atenie. D in tr-o privire mi-am d a t seSma c era o tbli ui
scriere cuncifoim.
Pascu ne atepta n u.
Plecm, am spus nsoitorilor mei. m p re u n cu vecinul
lui N a u m , tovarul Pascu, am vizitat i locuina. M i-am ier
m in at misiunea.
Vecinul lui N a u m a ncuiat ua casei, a tras p o a rta i
ne-am desprit, nu nainte ns dc a-1 ruga sa anune la sec
torul de miliie dac revine ru da lui N a u m .
Iertai-m , a spus Pascu, dar... m -ai fcut curios. S a
n tm p la t ceva, c facei cercetri ?
N im ic deosebit, tovare Pascu. Vecinul dumncavoasn.l
a murit i am fost sesizai c n-arc cine s va d de lucrurile
lui, pn la a p a riia motenitorilor. O s lum msuri s sigilam
i s ncuiem poarta...

D e n d a t ce m-am desp rit de locotenentul i dc plu to


nierul de miliie, am lcut semn unui ta x i i am cerut s nu
duc la staia de salvare. E ra o ra ase fr un sfert. tiind c
la Salvare* exist oricnd medici dc serviciu, speram s p ;l
cerceta fiierul cazurilor dc duminic scara.

104

Am gsit cu uurin lia de nregistrare a decesului lu


nkica N a u m . T ocm ai se schimbau turele d c serviciu, aa c
ii p u tu t s-l gsesc chiar pc medicul carc constatase m oartea,
ii'ila n u avea nici un dubiu n p riv in a cauzei carc detertniiic moartea btrnului.
- N a u m a a v u t un puternic oc cardiac. A m urit subit.
N -a i v z u t p e corpul lui urme de lovituri... tr a u m a 1I1C 5
N u . N im ic. De-altfel, cc rost avea s-l mai exam inez ?
Im cardiolog. M i-a m d a t seama, d in tr-o ochire, c o m u l
\ unesc o sincop cardiac. Murise dc cel p u in o or. A m
lat actul de constatare a m orii p e n tru p rim ria sectorului
I am plecat. A v e a m i alte cazuri n scara aceea. n t r e altele,
i un accident dc circulaie, cu trei victime. N u - m i puteam
hi mite luXul s stau lng un m ort, cnd nite rnii aveau
u'Miie dc ajutor.
E dc la sine neles, am spus eu.
D a r cc-i ? S-a n tm p la t ceva. Exist vre-o suspiciuna
ii legtur cu m oartea lui N a u m ?
- Exist bnuieli c a fost asasinat. O tr v it.
.
- N a u m o tr v ii ? Exclus ! S-ar fi v z u t pete la nivelul
mlii. O ri, n -a fost cazul. P o t bga m n a n foc c 1111 a fost
ilrvii. A avut, pur i simplu, un oc cardiac. A sta-i to t ! A m

A .
A
A
x.im inai suie dc asemenea cazuri. JNu snt un ncepto r 111
u.itciie. Pen tru a risipi orice ndoial, dispunei s se fac ^
niuipsie.
>
- D a, da. Vom lace o autopsie, clac va fi nevoie, am
'pus cu i, lundu-mi la revedere, am plecat.
Era gata s m duc la Bota, s-i spun cele aflate, cnd mi-a
nit alt idee : s dau o fug la p rim ria sectorului.
.
Funcionarul dc la ghieul dc eviden a populaiei nu ml-
I111111 d a nici o relaie deosebita. Venise cineva la el cu coni.u.irca medicului dc la staia dc salvare, iar el eliberase aun >ri/.aia de n m orm ntarc. Procedase ca de obicei. NimG dek t

nubil.

'

U 11 moment, tovare locotenent, a spus funcionarul


nul era gata s plec. D ac-m i aduc bine aminte, omul care a
u nii dup autorizaie m-a n tre b a t unde sc p oate obine, ur
w
I

i' i' iii , o maina p e n tru a tra n sp o rta m ortul in provincie.


- N u tii n ce ora voia s-l duc pe N a u m ?
- Ba da. Zicea c la Baia-Marc.
a

frfffi l

Mulumesc. B un ziua !
L a Baia M a re ? U n grec s fie dus pentru a fi nm orm ntat
tocmai la Baia M are ! M i se p rea dc-a d rep tu l ciudat. Totul
era de n a tu r s arate c C ristea N a u m fusese asasinat de cel
care se intitula N e t i sau m arele p r e o t11, ia r asasinul voia s
deruteze cercetrile.
Comisese vreo greeal marele preot" ? U n a singur, poate,
care ns din fericire se soldase cu bine p e n tru el : do rind cu
orice chip s ia cadavrul lui N a u m , sttuse cam p rea m u lt n
strada Calomfirescu. Riscase. D a c noi am fi descoperit mai
devrem e adresa lui N a u m , p u team p un e m na pc acest aa-zis
n e p o t din provincie". D e ce riscase, totui, a tt de m u lt > L
drept, n cursul nopii, sttuse ct sttuse lng m o ri, apoi
p o triv it celor relatate dc Pascu se dusese la botei i, fr
s mai apar, trimisese de la pom pele funebre cele necesare, in
principal, cosciugul. Revenise pe la o ra unsprezece i luase
m ortul. La u ltim a a p a riie sttuse *doar cteva minute. D a r
asta ar fi fost suficient p entru a-1 p rin d e dac aveam, m ai de
vreme, unele informaii.
D e cc a riscat a tt dc m u lt ? D e ce a vrut s ia neaprat
c adavrul lui N a u m ? C e era dac descopeream ca individul .1
fost asasinat ? N im ic ! U n f a p t divers. Atunci, de ce a vrui
s-l ia pe N a u m ? N u cum va N a u m fcea parte din vreo
sect religioas care-i recupereaz m orii pentru cine tie ce
ritu a l pgn, condus dc un m are p r c o t ?

I a t ntrebrile pc care mi le puneam n scara zilei stnil,


ca de obicei, n ezlongul din balconul garsonierei mele. Se
fcuse ora o p t cnd a sunat telefonul. A m b nu it c e maiorul
Bota.
#
M nzule, tra p -tr a p , la mine. U n prieten de la special"
vine s-mi comunice rezultatul analizei scrisorii. V ino c... vin i
i cu dicionarul profesorului. M -a a v e rtiz a t c a descoperit
secretul... oului lui C olum b. H a i-h a i !
M i-a treb uit cam o ju m ta te dc or pn s ajung la maior
acas.
^
n c n-a venit prietenul meu de la special". D a r tre
buie s pice din clip n clip.

106

C h i a r a tunci s-a auzit soneria de la intra re i B ota s-a


rbit s deschid.
Bun seara, O vidiului, a spus noul venit, un maior
dt. A treb u it s te vizitez, c la telefon nu p u te a m s-i
jn ce am descoperit.
F o arte bine c ai venit. I a loc. D o a r aa ne m ai vizitm
noi, Anghele, c altfel ai nevoie de invitaie special. l cu
ti pe R a du lia n ?
.
M -a m p re z e n ta t i m aiorul mi-a ntins mna.
A i fcut vreo descoperire... ceva am prente pe scriirea pc care v -am trimis-o ?
A
A m p r e n te ? N u ! A ltceva. M ai interesant.
4
A dic ? .
A
. .
u
.
'
Te avertizez ns, O vidiule, c descoperirea noastr, a
o r de la serviciul special, te cost douzeci i cinci de peti,
nu orice fel de peti. Exotici !
Bota l-a p riv it chior.
D a , da, a reluat Anghel. Degeaba te uii la mine ca Ia
ul pus pe glume sau care nu-i ntreg la minte. Te cost, repet,
Lizeci i cinci de peti descoperirea noastr. i asta din
iza scrisorii pc care mi-ai trimis-o. G lum -neglum , petii
i acvariul a fla t n biroul meu au d a t ortul popii. i iat
n...

l ascultam cu sufletul la gur.


n ainte de a cerceta scrisoarea, am aezat-o pe acvariu,
pal de v n t a mpins-o ns i un colior al cartonaului a
rat puin n ap, deoarece acvariul nu este complet acoperit,
bine, a fost destul ca un colior din cartona s intre n
i pentru s zicem tre i-p a tru secunde i... petii i-au
l duhu l n mai pu in de cinci minute.
nseam n c acest cartona e otrvit, am spus eu, regred imediat c m-am v r t n vorb, deoarece m aiorul Bota
i ciupit o h r a tu l sntos.
D a . i nc cc o tra v ! a exclam at Anghel. U n a dintre
e mai rapide i mai eficace. Coliorul cartonaului s- u d a t
ir puin, d a r a fost suficient ca cei cincisprezece litri de
i s fie infectai, iar bieii peti s se ntoarc, frumosmuel, cu b u rta n sus. Acum, doi laborani fac cercetri s
ermine despre ce o tra v este vorba. S-au o fe rit singuri s
nn la lucru, p n mai trziu. C re d c mine dim inea v o m
:a rezultatul.

10 7


Interesant, a m u rm u ra t Bota. A sta nseam n, Raduliene,
c N e ti s-a in u t dc c u v n t i l-a trecut pc N a u m peste Styx.
C u a jutorul unei o tr v i i... p r in tr - o scrisoare a n terio ar aces
teia, d a r cu acelai coninut... S-au gsit t am p rente p e car
tona ?
N u . P a r c i-am m i spus, a rspuns m aiorul A n g h J ,
E i, i-acum, mi d a i voie s plec ? D e a r i d im in e a n -a m fos
acas. M inc, dac vii la serviciu, tc rog, O vidiule, s treci pa
la laborator.
Mai ncape vorb ?

D u p plecarea maiorului Angliei, Bota i-a u g u ia t buzco


i a ncepui s-i treac alene m na prin p ru l alb-argintiu,
D u p o tcere prelungit, m -a ntrebat, pc neateptate, cum
i era obiceiul :
w
,
Ei, ce zici dc asta, mnzule ?
Cc. s zic ? E ra m convins c N a u m n-a m urit de moarte
buc. Zeul N e ti l-a avertizat, de altfel, telefonic pe... A rde
leanu, crcznd c vorbete cu N a u m . i nici o a m p re n t ! A
lu c ra t cu mnui acest zeu... D a r dac c vorba de o sinucidere?
D a c a N a u m a b u t o tra v a dc bun voie ?... N e ti a venit Ij
cl, i-a servit-o...
Ai fost azi dup -am iaz pc la locuina lui N a u m ?
T ocm ai voiam s v spun ce am aflat. A cum avem do
v a d a sigur c acest individ, N a u m , facca p a rte din banda,
I a t , aici, un facsimil", dac-i p o t spune aa, d in tr-o tbli
cu seriei:: cuneiform. Facsimilul a fost gsit sub un morman
de crbuni, carc acoperea o g r m a d de p r a f rou.
I -a m povestit, de-a fir a pr, to t cc aflasem n dupja m ia z a zilei, a tt dc la vecinul lui N a u m , ct i la primria
sectorului. Am ncheiat, bineneles, cu n trebarea care m chinuise to a t scara :
N u neleg dc cc m arele p re o t", a riscat a tt de mult I
C e-i trebuia cadavrul acestui N a u m ? P e n tru vreun ritual dc-al
lo r ? O fi a p a rin u t vreunei scctc acest fost farm acist ?
M aiorul Bota desena, ca dc obicei, ascultndu-m cu ateu*e. n cele din urm , a a zv rlit creionul i s-a ridicat dc h
iroul su.
C r e d c ai prins, cum sc zice, firul afacerii, mnziilc,
D a c vom putea s dam rspunsul la aceast ntrebare, ne-am

'108

apropiat cu pai uriai de de znodm nt. D e o c am d a t, co nti


num s p lu tim n ntuneric.
tim sigur c N u n i a fost o tr v it sau s-a o tr v it. Des
coperirea celor de la special", dispariia pah a ru lu i din care
N a u m a b u t i multe altele, snt de n atu r s ateste acest
lucru. C h ia r i mesajul telefonic transmis lui Ardeleanu : Vei
prim i iar prin pot. C uraj. N e ti" . I sc cerea lui N a u m curaj,
r clar pentru ce ! C u ra ju l" sinucigaului. C u ra j pe care un
mare p re o t" l cere unui credincios de rnd.
N u cum va crezi c N a u m fcea parte din vreo secta
oriental ?

nclin s cred c da. M arele p rc o ili i-a h o t rt pieirea i


i-a trimis prin pot necesarul p entru a lichida cu cele lumeti.
Adic o scrisoare otrv it. N a u m , se vede treaba, a ezitai, a
litr z ia t s se execute. Atunci, marele p reo t" i-a trimis o a
doua scrisoare. n tre tim p ns, N a u m s-a h o t rt i, folosind
prima epistol, s-a n d re p ta t spre N irv a n a . C ea de a d o ua sjjcrijoarc era ns pc drum . Trebuia retras... D e ce ? Ia t 0 alt
ntrebare cheie. P e n tru a ascunde c N a u m a fost obligat s
se sinucid ? Ei, i ? Prerea mea, tovare maior, e c snt i
alte motive pentru care se caut recuperarea scrisorii.
E vident. Cu asta snt dc acord. Chestiunea cu N i r v a n a
i... alte lucruri care mi le-ai spus acum snt d eocam d at de
domeniul lanteziei. O ricu m , te a d m ir p e n tru logica ta. Faci
progrese, mnzule... M da. M da. Trebuie s aflm dc ce a riscat
marele p re o t", N e ti cum vrem s-i zicem i de cc se
umbl cu limba scoas d up scrisoare.
Bota i-a p riv it ceasul.
E ora zece, mnzule. Destul p entru azi. Ai alergat ca
ui. cal de curse : la pot, la profesorul tefnescu, la garaj
unde acesta i are maina, ai u rm rit o fa ntom care poate
n-o f; fost fantom , d a r a d isp ru t cu un taxi, ai descoperit o
tbli cu cuneiforme la N a u m n tr-o magazie, ai fost Ia p r i
mria sectorului... Curse multe, Raduliene. E d re p t, cu rezullate. Minc sper s vin la serviciu. C h ia r dac voi avea o fitur nu p rea simetric. D u rerea m -a mai lsat...
n ain te de a pleca, m -am o p rit o clip :
V in o v a t de ntrzierc e Ion Ardeleanu. El ne-a in u t n
loc cercetrile, tovare maior.
N u neleg...

109

D a . Ion A rdeleanu. D ac tn ru l ne-ar fi d a t telefon


im ediat ce a p r im it mesajul lui N eti, duminic d u p -a m ia /I
eram, cum se zice, pe f a z . R ecuperam m ai devreme scri
soarea i descopeream totul cu o zi mai devrem e p oate ieri,
tocmai cnd N a u m era luat i tra n s p o rta t n provincie.
T o tu l e posibil, mnzule. Descopeream ns cu o... con
diie : dac maiorul Anghel a r fi pus ieri scrisoarea pe acvariu
i n clipa aceea ar fi b tu t vn tu l s nmoaie cartonaul in
ap a in care sc zbenguiau petii. Altfel...
A m zm bit. A zm bit i maiorul Bota.

A d o u a zi dimineaa, cnd am ajuns la birou, m aiorul Boit


sc a lia acolo. M -a n tre b a t cum am dorm it, apoi s-a cufund.il
n citirea corespondenei sosite n ab se n a lui.
ncepusem s-mi pun ordine n notiele luate n ultimele
zile, cnd a sunat telefonul. Cel care m chema vorbea n
buit. M i-a fost greu s neleg im ediat cine era.
Alo ! Alo ! Cine sntei ? am ntrebat.
Eu... Cernea... factorul potal. Cu tovarul Radulian,
v rog.
D u m n e a ta eti, tovare C ern ea ? D e la pot, da ?
Eu, eu.
Aici R adu lian . Bun ziua ! Ce s-a n tm p la t ?
A m nevoie de scrisoare. O m u l care voia scrisoarr.i
aceea mi-a telefonat s ntrebe de dnsa. l-a m spus c o am
la mine, aa cum m -ai n v a t dum neavoastr. El zicea s i-n
las n tr-u n plic, la post-restant. A m zis c nu. A tunci mi-;i
propus s ne ntlnim desear la o ra o p t jum ate la Bordei, li
restaurantul de la lacul H er str u .
La ora o p t i ju m ta te ?
D a. S m duc ? M -a duce, cum zicei i dumnea
voastr, d a r n-am scrisoarea la mine, c v-am dat-o.
A teapt p u in la telefon, tovare Cernea, am spin,
apoi m -am adresat maiorului Bota, cerndu-i prerea.
Vei avea scrisoarea, mnzule, dup-am iaz. Fixeaz un
loc de ntlnire cu Cernea, pe la ora o p t desear, ca s-i dai
scrisoarea.

A m reluat receptorul i i-am comunicat potaului c o s-i


rcturncz plicul pe care mi-1 dduse n ziua precedent.
N e ntlnim la ora opt, n fa a slii de sport Floreasca.
Ii voi aduce scrisoarea. La revedere.
A m pus receptorul n furc.
Eti convins c individul acela v a veni, mnzule ?
D a c are nevoie de scrisoare...
C u m ai proceda, dum n eata, dac ai fi n locul lui ?
A m rm as cteva clipe pc gnduri.
n prim ul rnd, nu m-a duce int la nea Cernea. L-a
lsa s atepte, s-mi dau seama dac potaul e u rm rit sau
nu, dac-i n legtur cu cineva carc ar p utea s intervin cnd
i-a cere scrisoarea. D u p ce m-a convinge c nu-i o curs,
m-a apropia.
D a r dac ai v rea s fii i m ai n siguran ?
tiu eu ? P o a te c nu m-a a p r o p ia deloc de Cernea,
l-a lsa s atepte p n s-ar plictisi i a r pleca, apoi l-a ur
mri de la distan i i-a cere scrisoarea n alt parte, surprinzndu-1. A evita astfel o curs ce mi s-ar ntind e pe acolo
pc la H e r str u .
R aio n a m e n tu l e bun, P rocedeaz n consecin.
V asigur c individul n-o s ne scape.
D a c o s-i fac apariia. S-ar putea, fo a rte bine, s
fi re n u n a t la scrisoare. N u cred, e d rept, ntr-o astfel de mi
nune, dar...
O rice e posibil, am spus eu, zm bind.
Boea i-a n c ru n ta t sprncenele negre care contrastau p u icrnic cu p rul alb-argintiu apoi a rs, nveselit.
D a c m las n pace mseaua asta, o s vin i cu, R a duliene.
.
_
M -a simi mai... linitit, am spus.
H o t r r e a o va lua p r p d ita asta de msea. A h, dac
4zi am putea descurca lucrurile ca lumea, to t azi a fi dispus
'i-i fac cinstea dc a elibera-o d in funcie, cu ajutorul unui
dete...
A p ro a p e o ju m ta te de or a dom n it o linite deplin n
>iroul nostru. Bota se juca desennd figuri geometrice, c ro ra
lo ddea um bre i, din cnd n cnd, i trecea m n a p rin pr.
Biete, plutim totui n necunoscut, a r u p t el, n sfrit,
lcerea. A trecut aproape o sp tm n de la n tm p la re a din

111.

F erentari i, cc-i drep t, nu p o t spune c batem pasul pe In


d a r n a in t m ca melcul i mereu sntem n c o n tra tim p , dcvai
sai. tii, pa rc -i un f c u t : cnd ne a propiem de int , trclm
s in terv in ceva care s ne opreasc. A sta mi amintete <
un basm, dc o joac dc copii. D in nenorocire, aici nu-i o joaci
E d re p t, corespondena cu N ip p u ru l a ncetat. Profesorul n<
mai p rim it nimic n ultima vreme. D a r noi nu ne putem op
cu ancheta aici. Sublata causa, to litnr efectus. N u mai vin ser
sori, nu se m ai fac substituiri. D a r acum ne intereseaz n mu
special s lm urim toate ntm plrilc legate dc aceste ciunj
forme. T a re a vrea s-l cunosc pe nepotul lui N a u m . A aparii
la tim p, nepoelul...
A d e v ra t.
tii la ce concluzie ma duce asta, mnzule ?
Am a te p ta t ca Bota s-mi spun.
C nainte de a bea paharul cu otra v a , s zicem c
la cererea m arelui preot" aa cum beau proscriii n antidil
ta tc N a u m a a v ut grij s dea un telefon nepoelului, i
an u n e c moare. De ce a fcut asta ? lioate fiindc nimnil
nu- place s zac, netiut de nimeni, chiar daca-i m ort, n'rH
cas pustie ?
I
D a c nepotul a fost nsui Marele preot" ? N a u m o I
vrui s-l anun e c a executat ordinul, s v in s-l ia.
Crezi c N a u m sta era un lanaiic, un budist
m azdaist, care se supune orbete ?
i
Snt ap ro a p e convins, am spus cu.
'
O ricum , N a u m se asigurase c o s-l caute cineva : v
emul. Acest vecin cumsecade n-a an un at ns pc nimeni. '
tim p cc nepotul a venit la momentul potrivit. N u i se pa
curios ?
D a , da, am rspuns.
j
S-a a u z it o ciocnitur n ua i n ncpere a intrat maiori
Anghel. E ra bine dispus i, de la bun ncepui, ho t rt s y,l(
m casc.
S alut voios, tuturor ! Am venii s v an u n o ma|
bucurie, O vidiule, a spus noui venit, dn d m na cu Bota, afi
cu mine. N u ntai c nevoie s cm m prohodul petilor exonc
Ai scpat d e p la t
A v e a m aiorul Anghel un lei al lui de a tc pune pe fm, i|
a-i a i a c uriozitatea, ea nimeni altul !

C e vrei s /.ici ? a n tre b a t Bota serios, ta r pic de


embet.
R e p e t : i u i mai c nevoie s le cntm p ro h od ul petilor
exotici. i tii de cc ?
A a teptat ca Bota s-i rspund. Acesta a tcut ns.
P e n tru c s-a prod us o minune.
Eti pus pc glume, azi, Anghcle.
D a dc unde ! Asta e ad e v rul-adc v ra t. S-a produs o
minune i petiorii au nviat. n viat !
Bota a fcut ochii mari.
C um , adic ? a n trebat el, uimit de-a binelea.
N u exagerez cu nimic, feri, cnd am venit la tine, cci
douzeci i cinci dc peti erau m ori, pluteau cu bu rta n sus.
Acum cinci minute, cnd am in tra t n biroul meu, petii sc zben
guiau de m am a focului, ele parc n-ar fi fost niciodat mori.
Au nviat, p u r i simplu. D re p t urmare, au rnncai dou p u n
gue cu purici dc apa.
Bota n li- I mai asculta. Se ridicase n picioare i sc ndrepta
spre u.
Stai, Ovidiule, unde pleci ?!
n laborator la voi. Vreau s vd i eu petii.
n laborator e nevoie s vii pentru altceva, mult mai
im portant.
Dispruse orice urm de zmhei de pc chipul lui Anghel.

Scrisoarea aceea i-a dezvluit adevratele secrete. N u


o tra v a cu care e mbibat cartonaul este adevratul secret.
D a r, hai la laborator. N - a r strica s vin i locotenentul R a
dulian.
l-a m urmat cu o curiozitate lesne de neles. Poate ca, n
sfrit. aflam de ce b a n d a voia cu orice pre s recupereze
scrisoarea

M aiorul Anghel ne-a condus n biroul su i. J u p cc nc-a


a r ta t petii, a chemat doi tineri laborani care, d up cte
tiam nc din ajun, se ocupaser cu cercetarea scrisorii. D u p i
cc ne-au fost prezentai. unul dintre ei avea. dup prerea
mea, aceeai virst cu mine a luat hrtia ce se aflase n plic
pentru a proteja cartonaul.

13

A m stu diat la microscop, centimetru cu centim etru, mili


m etru cu m ilimetru, coninutul plicului, tovare maior. i,
iat cc am d e s c o p e r it : aici, pe hrtia aceasta alb se afl o
p a t mic de cerneal. U n... purcelu, cum i ziceam la coal.
P r iv it la microscop... p o ftii i vedei... purceluul acesta spune
ceva...
T n ru l a p o tr iv it hrtia i a reglat microscopul. Bota a

A
1

p riv it citcva clipe, apoi s-a ntors spre mine :


Raduliene, c ceva care te privete direct. N ite simpalice litere cuneiforme.
A m p riv it la microscop i am nceput s silabisesc literele.
O clip, s le n otm , a spus Bota. Aa. ncepe...
D... a...i...n...a...i...n...t...e...l...a...z...a...h...c...i...f...r...u...
Asta-i to t ?
D a.
Ia s vedem cum sun, a spus Bota. Da... adic d n a
in te la Z ab... cifrul. H m ! Cine-i Z a h ? N - o fi cum va nepotul ?
i cum, adic, nainte ? n a in te de ce ? D e a muri ?
Vorbea n tr-u n limbaj pe care m a iorul Anghel i cci doi
labo ran i nu-1 nelegeau.
M ai degrab cred c-i vorba dc Z a h a n , am spus eu.
Z a h a n ? Z a h an , zici ? T o tu l e posibil, mnzule. D eo cam
d a t ns aici i-a v r t coada Scaraochi, M itrid atc i... zu
c i Shakespeare !
D e-acum nu l mai nelegeam nici cu pe Bota. Redevenise
om ul pe care-1 cunoscusem la nceputul colaborrii noastre.
Vorbea iari n arade.
Putei s-mi spunei, s-a adresat Bota celor doi lab o
rani, cu ce o tra v a fost m bibat scrisoarea ?
A loka pagna. E o o tra v vegetal, de p rovenien orien
tal, a rspuns tn ru l care p n atunci tcuse. E foarte p u te r
nic... D o v a d a : n cteva secunde, n g h iin d o doz infim ,
petii au p it-o .
n clipa aceea a sunat telefonul. C in ev a ntreba dac m a
iorul B o ta se afla la la borator.
D a , snt aici, a rspuns Bota. U n d e ? A, d a. F o a rte
bine. O s fiu la spital ntr-o ju m ta te de or. C o m ple t ? R e
venit complet ? B ravo !
E v orba de... M itic ? am n tre b a t eu.

11 4

f ...........

L.

F r ntrebri, mnzule ! m i p a re ru, d a r snt nevoit


plec. A adar, cartonaul din scrisoare ne spune c Abzu
marea, n sum erian este d t to a re de via adic T i
iar purceluul roag s fie transmis cifrul n ain te" dc ceva,
inui oarecare Z ah. Perfect ! D in nenorocire acest Z a h (> e o
persoan necunoscut p e n tru noi. L a revedere. M ulum esc, Anghelc. Felicitri, biei, descoperirea voastr e deosebit de im
portant. tim, n sfrit, de ce se umbl d up scrisoare : pen
tru c are i un mesaj, p e n tru c vorbete i dc un oarecare
Zah...
G lum ea sau vorbea serios ? E ra un simplu ra ion a m en t sau
lin nveli verbal care ascundea o ironie fin, d a t fiind s itu a
ia n care ne afla m ? N im e n i n -a r fi p u tu t spune. U n lucru
este ap ro ap e cert, ns : Bota ncepuse iari cu... fachirismcle
sale. D u p o p e rio ad de acalmie cauzat, poate, i de
boal ncepuse s se precipite, s acioneze cu repeziciune,
s rspu nd n doi peri net nu tiai ce s alegi, s fac d r u
muri misterioase ca acestea de pild, la un spital al crui
nume nu-1 spusese, s v a d un prieten care, d up toate a p a re n
ele nu era M itic, singura d in tre cunotinele noastre care
avusese, n ultimele zile, nevoie de spitalizare.
n ain te de a iei, Bota s-a ntors spre mine.
Raduliene, s fii gata de plecare. P o a te azi, poate miinc,
facem o excursie. S ai p re g tit to t ce e nevoie p e n tru o de
plasare de douzeci i p a tr u dc orc. T e rog s m atepi n
birou. Adic, nu ! M ai nti d o fug la garajul unde profeso
rul i ine maina i vezi ce mai e cu ea. Apoi... Anghcle, te
rog frumos s-mi confecioneze bieii ti o scrisoare identic
cu asta pe care ai studiat-o cu microscoapelc voastre. C n d e
gata, o lai p e n tru mine la p o a rt . Bine ? Mulumesc.
D d e a dispoziii, form ula cereri, cu o grab neobinuit.
i, nc ceva, Raduliene : intereseaz-te la direcia v
milor, la tovarul director Deciu, dac are vreo veste p en tru
mine. C r e d c n tr-o or snt napoi. La revedere.

n d ru m spre garaj, recapitulam n gfnd ultimele eveni


mente.. U n lucru mi era clar : scrisoarea transm itea un mesaj
n legtur cu un. cifru. C e fel de cifru ? Asta n-o p u team ti

115
8*

nc. Rspunsesem, pa rial, la una clin ccic dou ntrebri. Mai


rm nca s aflm , ct dect, pentru c'e m arele-prcot" a inui
cu to t dinadinsul s-I ngroape pc N a u m u n d eva n provincie,
riscnd s fie v z u t i chiar arestat. O a re Bota a mirosit ceva
sau e pe calc dc a prin de un fir n legtur cu aceasta a doua
ntrebare ? Probabil. Prea a in tra t, d in tr-o d a t , n mare
a l e r t 1, m i-am zis cu.
Paznicul garajului m cunotea de-acum.
Maina-i to t aici, tovare, a spus el. N u s-a mai urmi
de mult.
D c d a ta aceasta am venit la d um n eavoastr, am zis eu,
cu gndul s-o v a d cum arat. A pu tea s... ?
C um s nu ! In tra i. P aici, n boxa a treia, din
drea p ta . P deschis. In tra i.
N - a m mai a tep ta t nc o invitaie. Am deschis ua boxei
i m-am a p ro p ia t dc main. P r a , n tr-a d e v r, un fiat 1500,
de culoare viinie. I-a m p riv it cadranul dc bord. Maina rulase
abia zece mii trei sute de kilometri.
P aproape nou. N - a fcut dect vreo zece mii de kilo
metri. P cat ca a fost lovit n accidentul acela. Pi, d a r c Iru
mos reparat, am zis eu, privindu-i cu atenie aripile, capot.i.
N ici nu sc cunoate.
*
Cc s sc cunoasc ? N u neleg.
C a a v u t accident.

Accident ? Maina asta ? Iertai-m , d a r eu nu tiu ni


mic. Acum, de curnd, a av u t accidentul ?
Puin nainte de Anul N ou .
P a z n i cu l g ar aj ul ui a f c u t o s i r m b a t u r dc o m mi r at .

C red c v nelai, tovare. Maina asta n-a a v u t n i t !


od at accident. Snt paznic aici de un an i ceva. tiu sigur c
n-a a v u t nici un bucluc. i-apoi, sc vede pc ea. Are vopseaua
original. D ac ar fi a v u t o reparaie...
E ra m nevoit s constat c omul avea dreptate. Atunci, unde
era ncurctura ? Ce main condusese George tcfncscu,
atunci cnd i gsise m oartea ? Ia t o nou ntrebare care se
aduga altora rmase fr rspuns sau cu rspunsul numai pe
jumtate. Poate c Ion A rdeleanu nu vzuse bine, acolo In
E va, n noaptea aceea. D e unde pu tea s-i dea seama, mai ale.
c ploua cu gleata i era ntuneric bezn, c maina era de
culoare roie sau viinie, cum spusese el ? Poate se nelase i

116

asupra tipului mainii. N im ic n u era exclus. I a r noi nc bazasem


cercetrile noastre p e afirm aiile po ate eronate ale stu
dentului ch em at la m agazinul E v a p r in tr- o glum telefonic !
M -a m n to rs la serviciu i am d a t u n telefon la direcia v
milor, cutndu-1 pe tovarul Deciu. C entralista mi-a d a t le
gtura.
A lo ? T ov a r u l Deciu ?
Da.
D in pa rtea m aiorului Bota. M i-a o rd o n a t s v d a u un
telefon i s ntreb dac avei vreo comunicare p e n tr u dnsul.
La c aptul cellalt al firului s-a auzit o uoteal. P r o b a
bil c interlocutorul meu n treb a ceva pe cei d in biroul su.
N -a v e a m nimic nc. i s-ar p utea s nu avem. I-a m ex
plicat tovarului m aior c e greu s aflm aa, b tn d din
Pjdme. Baloturile mici nu prea snt prinse n evidena noastr.
i chiar dac snt trecute ele a p a r n registre destul dc trziu.
N u nelegeam o iot din cc mi spunea acest Deciu. M -am
sirduit ns s rein exact expresiile folosite, p e n tru a i le re
produce lui Bota. E ra m convins c maiorul nu m pusese sa
dau telefon dc florile mrului. D in rspunsul om ului de la
vam nelesesem d o a r c e v orba dc un balot carc-1 interesa
pc m aior i c nu erau prea m ulte anse de a se afla ceva,
Ateptndti-1 pc Bota am mai fcut 1111 dru m p n la labo
rator. Subordonaii m aiorului Angliei pregtiser plicul carc
semna, ca dou p ictyri de ap, cu cel pe care mi-1 dduse
iotaul. C arto n a u l original, cu efigia aceea fo rm a t din
itcrc cuneiforme, ca un ban de trei lei, sc afla sub un clopot
dc sticl. A m cerut voie s mai privesc o d a t la microscop
hrtia carc-1 protejase, d a r n -a m p u tu t descoperi nimic nou.
Am studiat, de asemenea cuneiformele care alctuiau efigia.
Erau unsprezece. E u folosisem ase, d u d u c n d d o u cuvinte J
,yAbzu'' i T i, adic m a re a d v ia :. Mai rmseser cinci
litere, pe carc orict le-a fi com binat, nu ddeau nici un n
eles.
N u v iese pasiena ? m-a n tre b a t la b o ra n tu l acela
nalt, care bnu iam c e dc o v rst cu mine.
N u . M ai am cinci l i t e r e : C , T , U i dc d o u o ri A.
O ricu m le-a combina, n u d a u nici un c u v n t ca lumea, cu
vreun neles.

1T7.

A teptai un moment. Am lin coleg, m atem atician sa


dea. V aplic imediat analiza c o m b i n a t o r ie : atte a ele
mente luate cte dou, cte trei, cte p a tru , cte cinci". V va
face o list. C r e d c p n la ora prn zu lu i c gata.
I-a m m u lu m it i am plecat n biroul meu, lund falsa scri
soare pentru potaul C ernea i am pus-o pe biroul lui Boia,
care nc nu venise, dei se ap ro p ia ora prnzului. ncepeam
s cred c nu se dusese numai Ia spital, ci i n alte locuri. 1 a
spital nu putea sta atta vreme. Plecase din sediu de aproape
trei ore.
D eo d a t , m i-am am intit c Bota mi ceruse s fiu gata dc
drum . E ra m obinuit cu asemenea dispoziii i p u team s m
pregtesc n cteva minute. Trebuia s dau o fug p n acas
s-mi iau o pijam a, obiecte de toalet i alte m runiuri. Am
a n u n a t secretara.
D a c m caut eful, s-i spunei c snt acas, s-mi
pregtesc cele necesare pen tru plecarea n misiune. R evin ntr-o jum tate de or.
Bine, tovare locotenent. i voi comunica.
A bia ajunsesem acas, c a sunat telefonul.
Alo, m nzule ! Eti gata de d ru m ? m-a n tre b a t Boia,
G ata.
Bine. Atunci... odihnete-te pu in i pe la o ra trei s
fii la mine acas. Ai d a t o rait pc la garaj ? Ai telefonat lui
Deciu ?
A m fcut i una i alta. Deciu nu are, deocamdat,
nimic pen tru dum n eavoastr i a spus c este foarte greu s
afle. Ei nu p rea in evidena b aloturilor mici. C h ia r aa
a spus.
D a - a ? i... Ia garaj ?
A m descoperit o chestiune care m p un e pe gnduri.
Maina profesorului n-a produs, n v iaa ei, nici un accident.
I-am explicat lui Bota, n a m n u n t, ceea ce aflasem de
la ngrijitorul garajului i ce constatasem eu nsumi.
Ai trimis napoi dosarul la M iliia din Piteti ? m-a
n tre b a t Bota.
Nu.
Pi trebuia s-l cam trim item fir-a r a naibii de afa
cere ! N e -a u c uta t, la telefon, d a r secretara n-a tiut ce sa
spun. V a trebui s d m noi un telefon la Piteti s ne scu-

118

/Sin. C c-ar fi s faci du m ne a ta o com and ? Adic, nu ! Mai


Muc cer cu i dac p n la ora trei nu-mi d legtura la birou,
m s mi-o dea acas, la mine. La revedere !

Zilele dc sfrit de iunie din anul acela ncepeau cu un


nceoat, cunoteau o perioad torid n jurul prnzului
m inat uneori de averse, apoi se nstpnea un calm atmoslerie ce d ura p n n fa p tu l serii, cnd ziua agoniza prelung.
I )iu balconul garsonierei mele verdele intens al copacilor din
mrul observatorului astronomic reuea s reduc parc tria
luminii solare, care spre p rn z i lua ochii. M aiorul Bota mi
n comandase s m odihnesc. P re fe ra m s privesc p a n o ra m a
i c mi sc oferea din balcon. Era, n ciuda cldurii, destul de
odihnitoare.
Cu p u in nainte dc ora trei am plecat la Bota, lundu-m i
i servieta dc voiaj. M aiorul m atepta cu v d it nerbdare.
Am s-i dau nite veti, mnzule. Am v o rb it cu Piteliul. U n plutonier de la serviciul circulaiei ne roag s-l
ijuim s ctige un pariu.
Bota a rs. A m zm bit dc form , netiind la ce sc referea
maiorul, d a r v r n d s-i a r t c nu snt indiferent la cele cc
imi spune. O b r a z u l fachirului se dezumflase ap ro a p e de tot.
D a , mnzule. N e roag s-l ajutm s ctigc un pariu,
pe carc. I-a fcut cu toi efii lui. Se ctig pariuri i din
chestii de circulaie. M ai ales cnd ai memorie bun. Ei, era s
u i t : stai s dau un telefon. La ora trei am prom is c telefo
nez la soital.
Z icnd acestea, a ridicat receptorul i a f o rm a t un num r.
A lo ! M aiorul Bota. C u doctorul M gur. D u m n e a
voastr sntei ? C u m se simte ? Bine ? P o a te vorbi ? nc nu ?
Bine... Bine... voi reveni peste dou orc.
Bota s-a ntors spre mine.
n c un telefon, mnzule. T e rog s m scuzi. A lo !
Alo ! a spus eful meu, de n d a t ce a fo r m a t un nou n u m r
Cu tovarul director P a n te a . M aiorul Bota. Alo ! T o varu l
Pantea ? Bun ziua. C u m ? La o ra p a tr u va fi gata ? Semnat
i p a r a f a t ? Bine, v mulumesc. Lsai to tul la p o rta ru l
dum neavoastr. La ora cinci v a veni cineva s ia plicul.
Mulumesc foarte mult. Bun ziua.

mi

119

B ota i-a ridicat braele ca un om a lia t la ananghie.


n c un telefon, mnzule. D e d a ta asta, la noi, la m i
viciu. Alo ! Bota la telefon. T ovare, la ora cinci p o ate si
mearg curierul la adresa pc care i-am dat-o, sa ridice plicul
Mi-1 aduce d irect mic. D a , acas. Te rog s notezi c p o t li
gsit la domiciliul meu, pentru orice comunicare urgem.i,
Mulumesc.
Bota a nchis i s-a aezat pc un fotoliu, 111 fa a mea.
Spuneai de Piteti,,de un p a riu , am zis cu.
A, da. Las c i spun alt da t . N u -i chiar a tt dc
urgent, a rspuns Bota, v z n d c soia lui intrase. N a ta lii,
snt gata de atac. A m o foame dc lup !

D u p mas, ne-am ocupat, p n la o ra p a tru i jumtaic.


de organizarea cursei" de la H e r str u , apoi am ptecat la faa
locului, m p reun cu un coleg, locotenentul Pop. La o ra ase
eram iar la Bota. Aezai n fotolii confortabile, cu ctc un
p h ru de coniac n fa, am p r iv it la televizor repriza a
doua a unui meci dc fotbal. E ram , d u p prerea mea, n tr <1
situaie confuz. A tep tam s se n tm p le ceva ? Cc ateptam r
O
comunicare urgent ? D e ce Tni sc spusese sa fiu gata d c
plecare ? i, unde urm a s plec sau s plecm ?
C t a d u r a t meciul, Bota nu mi-a v o rb it dect dc spun.
P a rc o fcea anum e ca s-mi ae curiozitatea n legtura
cu c onvorbirea pe carc o avusese cu miliia din Piteti, l l o
t rt s nu-i p un ntrebri tiam c nu-i place asemenea
lucru din p a rte a unui subordonat tceam, nu fr a simi
c ncetul cu ncetul o stare de enervare punea stpnirc
pc mine.
Dc.ci, nc dou puncte pen tru olteni ! a spus el, 1 1
ncheierea meciului. M ai vrei un coniac ? O cafea, cum va t
N a ta lia , f-nc tc rog dou cafele. N o i sntem acum ca piloii
dc v n to are , care stau gata de decolare in orice momem.
Trebuie s avem capul limpede... E ora apte i un sfen.
T e pomeneti c in tr m n aciune abia la noapte sau mine.
Soia maiorului B ota s-a dus s pregteasc cele dou cafele.
Ascult, mnzule, a spus pe neateptate Bota. i-am
rm as dato r, pare-se cu... Pitctiul. m i place c tii s te st
pneti, s nu ntrebi. Asta-i calitatea pe care i-am recunos-

120

o tic la nceputul colaborrii noastre. Ei bine, o s-i spun


e cu acel pariu. U n plutonier, de la eviden, a p rim it azi
la ora zece o com unicare n legtur cu un accident. A
is repede datele cc i se com u nicau i, deodat, a e x c l a m a t :
i asta-i maina m orii, d o m le ! C e vrei sa zici ? l-a nl u t eful lui. P i maina asta a mai fcut un accident. i
i unul grav ! . P lutonierul i eful lui au v r u t sa cerceteze,
al le adevrul, d a r ia dosarul dc unde nu-i !
A sta nseamn... ?
- P lutonierul dc la eviden susine c maina fiat 15C0
culoare viinie, carc a f c u t un accident la sfritul anului
cut... maina condus d e G eorge tefnescu a mai fl un accident i asear, azi-noapte, n-am neles bine. Pite
tii! ne cer urgen t dosarul pc care l-ai lua t de la ci. S coi>
imte unele date. Plutonierul, recunoscut c arc o memorie
'.\rte bun, a fcut pariu c are d reptate. E xist ns multe
potriviri. Dc aceea, vo r dosarul, s mearg la a m n u n t. Trcne s-l trim item mine, prin curier.
- Plutonierul susine c... maina lui George a mai fcut
i accident ? Exclus !
- O fi greit... O ricu m , da to ria noastr era s trimitem
ai de m u lt dosarul. P lutonierul a fcut un pa riu teribil :
tea n-arc d rep tate, va merge pe jos d istana Pitcti-Bucureii
i tim pul concediului de o dihn ! Stranic glum !
Soia lui Bota a intrat, adu cnd cafelele i a ieit imediat.
- - M nzule, snt n culp, a co ntin uat Bota. A m u ita t s-i
au ceva : un plic pe care l-a adus un tin r de la laborator,
ice c c o problem de analiza combinatorie,
l-a m explicat lui Bota despre cc c vorba.
Bravo. Ia s vedem lista. Mi, s lie ! Zeci de combi.1 ii ! Crezi c nseamn ceva ?
n limba rom n, nimic d e o s e b i t; cuvintele tava, vata...
m spus cu, parcu rg n d combinaiile de cte p a tr u litere, apoi
c celelalte. Po ate c n sumerian s nsemne ceva. Dicionail este aici. L -am lsat ieri.
Bine. C aut.
Maiorul Bota i privea mereu ceasul. I.a o vreme, s-a dus
i clcfon i a cerut s i se dea legtura cu ofierul de serviciu.
N ici o com unicare pentru mine ? a n tre b a t el. N u .
mul e p regtit de plecare ? C u m ? Colonelul Badea ne-a

121

a p ro b a t elicopter ? B ravo ! V om fi, oricum, la nlim e ! Cu


m unic-m i im ediat ce ai vreo veste. La revedere !
Bota a nchis i s-a ntors spre mine.
A vrea s-i au d prerea, mnzule, n tr-o anumiu
chestiune. S presupunem c marele p re o t'1 vrea s-l pstriv.
pc N a u m p e n tru un a n u m it ritual asta, acccptnd teoria
ta, p riv ito r la sectele budiste, mazdaiste, N ir v a n a i aa m.u
departe. D ac ai fi marele p r e o t , cum l-ai p stra pe Naum
pc cldurile astea ?
Pi, tiu cu ? n tr- u n frigider, desigur. n tr - o instalaii
marc.
Asemenea instalaii nu sc gsesc oriunde, aa-i mnzule i
U n d e v a ns ele snt obinuite ! I a gndctc-tc. A b z u , A h/u"
Pc mare ? A, da ! V apoarele au asemenea...
Bun ! P n aici, totul este excelent. Acum, d-mi te mu
fiuica aceea pc care i s-au nirat cele cinci litere combinau
n fel i chip. Ia s vedem.
B ota a lua t h rtiu a i s-a o prit n dreptul a doua cuvin ie
U ite aici. Cele cinci litere alctuiesc o combinaii
interesant. C I A V A . N u - i spun nimic aceste dou cuvin ir t
Prim ul, da ! Parc-i prescurtarea dc pe tbliele aum
mobilelor de C o n sta n a . Al doilea cuvnt...
A r putea s nsemne nceputul de la vapor. E c l a r !
M -am uitat la Bota cu v d it adm iraie.
Credei c... m arele preot" l-a dus pe un v a p o r ?
Snt ap ro ap e convins. H a i s repetm cc era p e ca rm
n a : A B Z U T I C T A V A . Asta nseamn, m area care </.i
v ia a , C onstana, v a p o r1'. i, iat aici ceea cc am prim it iii
tim p ai fost plecat. O autorizaie de control semnat n nll>
de directorul P an tea. Stai ! nc n-am term inat. Ia t nc u
comunicare. Citete-o. M i-a ntins o bucat de hrtie pe carv
am citit cteva cuvinte : Sc confirm furtu l dc la a rh iv a mu
nicipiului, n ceea ce va intereseaz'1.
Am ridicat din umeri.
N u neleg...
S-au fu r a t nite documente de e x p o rt colcte. A sta nu l
spune nimic ? C h ia r nimic ? Ei, d a r cc tot i priveti ceasul I
n clipa n care mi punea aceast ntrebare, a sunat ic
efonul.
D a. M aiorul Bota. C u m ? A sosit M a h o m a d Zahan /
C u avionul de Istanbu l ! Bine. A ltceva ? C c spui ? T u rn u Sc

199

u iiii ? N u m Intereseaz. D r u m bun. U n d e ? C o n sta n a ? Asta


Li... Da... da... asta m intereseaz. Plec peste o ju m tate de
m de-acas. Acum c o ra apte i jum tate. Colonelul Badea
i ord on at s se decoleze la nou ? Bine !
i eu snt gata, am spus. N u credei c e cazul s...
i i ne ocupm de A d y ?
Acum ? n nici un caz, mnzule ! N - a v e m vreme dc
pierdut. Plecm cu elicopterul.
Eu trebuie s ajung la H e r str u . D ac vrei s-mi
tlni scrisoarea aceea... V -am lsat-o azi, pe mas, la birou. M
voi duce s-l ntlnesc pe C ernea, i voi da scrisoarea i-apoi,
impreun cu locotenentul P o p v o m desfura aciunile p e n tru
piinderea banditului.
A ! D a ! U itasem ! I a tc uit, d o m le ! Am i u itat de
I lerstru.
Explicaia lui Bota p rea cel pu in p r e f c u t ! C u m s
iiirc c pen tru seara zilei organizasem o curs s-l p rin d e m
pe cel care voia cu orice p re scrisoarea de la Cernea ? D o a r
neutru asta lipsisem n d u p -a m ia z a zilei i m deplasasem
l,i I lerstru m p re u n cu Pop.
Scrisoarea am dat-o cuiva s-o nmneze lui C e r n e a ,.a
mormit Bota. C t despre cursa organizat... Regret, mnzule,
tl.ir operaia o v a conduce locotenentul Pop. C unoate piesa
,i i cunoate... rolul. A i fost m p reun azi... i-apoi nu-i
nici o pagu b dac P o p va da gre.
Era gata s izbucnesc. M -am stpnit ns. C um , adic, nu
era nici o p a g u b ? S re n u n m la cea mai marc ocazie de a
|uine m na pe un individ din b a n d ?
D a. N u -i nici o pagub, Raduliene. n clipele astea, m ai
im portant e s facem o excursie pe litoral. C u elicopterul.
Ioate c aerul rarefiat, d in nlim i, o s-mi p ri n d bine i
mseaua o s se dea definitiv b tut.
C ernea ar trebui protejat. A i luat msuri s... ? D ac
lotui...
Bota i-a ridicat minile n sus, ca p entru a face o micare
Ic gimnastic, aa cum avea obiceiul d u p ce sttea m u lt pe
scaun.
C ernea v a fi p ro te ja t, Raduliene. tii de cine ? U ite,
o s-i spun, cu condiia s nu m m ai bom bardezi cu n tre
brile : va fi p z it de M itic Toncea, zis M atolu.
M itic ? Pi...

1T*

N ic i un p i4. i fii sigur c l va p z i destul dc bine,


G a ta ! N - a v e m tim p de p ie rd u t. P o rn im spre aeroport. Maina
trebuie s soseasc d in c lip n clip.
A m ieit n stra d , sa ateptm maina carc u rm a s ne
duc la aeroport. C o m p o rta re a maiorului B o ta m intriga la
culme. C e v a l fcuse s-i schimbe planul n ultimele ore, ct
lipsisem eu. Nir-1 m ai interesa a tt de m u lt, om ul arela carc
voia plicul dc la Cernea. C c amestec avea aici M itic Toncea
i de unde reapruse, aa, n itam -nisam ? D c ce m lsase s-mi
bat c apu l d u p-am iaz, o r g a n iz n d u rm rirea rud ei" Ini N a u m
care voia s recupereze scrisoarea ? i-acum, ce c utam la
C o n s ta n a ? C a d a v ru l lui N a u m fusese v rt n v re un frigider
uria ? D c cine i n cc scop ?

N u tiu dac ai clto rit vre od a t n o a p te a cu elicopterul


dc la Bucureti la C o n sta n a . Cel carc a fcu t aceasta clto
rie pc cile nevzute ale v zduhului n-o p o a te - u it a cu uu
rin. B rganul se aterne ca o marc ntunecat, lipsit de v a
luri, p u n c ta t ici-colo dc luminile vreunui sat, strinse ghemotoc, de p a rc ar fi luminile u n o r v apoar# care alunec pe apele
negre ale mrii dc sub avion. C n d i cnd, ctc o oglind
uria sup rafaa linitit a unui lac trim ite spre nalturi,
iradiat, p u in a lumin a stelelor. C n d ajungi n dreptul Cer
navodei, ai sentimentul c uriaul D anu biu i-a desfcut b ra
ele ca p e n tru a im plora. A p ro a p e dc C o n sta n a , marea fra
valuri mictoare a cmpiei sc contopete cu a d e v rata marc
mai pu in ntunecat, nelinitit, cu reflexe mereu schim
btoare...
Sumerienii spuneau cerului A N , pm n tu lu i K I , iar v u itu
lui LII.. C u v in te uor de rostit, ca nite exclamaii dc u im ir 1
n fa a m inunilor lumii : cerul nstelat, p m ntul sm luit cu
flori i vntul venic n ncodihn.
n tim p cc elicea elicopterului se rotea deasupra capete
lor noastre, priveam dedesubt, rccapitulnd evenimentele din
cursul zilei. Cine putuse p ro v o c a un nou accident c u un Fiat
1300, cu maina lui George tefnescu ?
Elicea uruia destul d e tare, net era imposibil s vorbeti
cu vecinuL din d re a p ta sau din sting. Trebuia s strigi, ca sa

124

t faci neles, ava c, vrn d -n cv rn d , a t t eu, ct vi Bota eram


rulai, cufundai, n propriile noastre gnduri. O a re, la
Constana, urm a s rezolvm, n sfrit, enigm a cliveclor schimate ? Presup un n d c N a u m fusese u rc a t p e un v apo r, nu nSpca nici o ndoial c rudelc i m ai ales n epo tu l" displiser. N - a v e a rost s-l vegheze pe 'tim pul cltoriei sale pe
nare, dect dac, c onform cine tie crui ritu al, N a u m trebuia
1 fie d a t h ra n petilor. M ai degrab nclinam s cred c neiOiul* voia s-l duc pc N a u m n a r a lui de batin i s-l nroape acolo. Teoria aceasta era mai verosimila. N u cum va
Vaiim era coletul" pc carc-1 urm rea Bota, la D irecia vnilor ?
C h ia r dac ar fi aa, mi-am zis cu, ce rost arc s aflm
4 s-a n tm p la t cu cadavru l lui N a u m !? A- fost m barcat,
itntru a fi trimis n a ra l u i ? Ei, i? D r u m b u n ! ,f i a r e l e
ireot" riscase s fie prins i arestat, d a r inuse mori s ia
.ulavrul lui N a u m , iar acum, iat c noi riscm s pierdem
i bun ocazie dc a p rinde pe unul din band , acolo, la I le siru, p e n tru nu tiu cc idee de-a fachirului. Poate c era
nai bine s mergem la Piteti, s lm urim ce-i cu cel de al
loilea accident".,.
Priveam, din cnd n cnd, spre Bota. M aiorul i luase
flipiul de pe cap i i trecea mereu mna prin p rul alb, semn
era adincit n gnduri. La o vreme, s-a ntors spre mine i a
'inbit. Apoi a scos u n bloc-notes din care a rup t o bucat de
*

A
*
4*
m uc, pc care a scris ceva t nu-a inuns-o.
E plcut cu elicopterul, nu-i aa ? scrisese Bota.
L-am p riv it cu un aer uimit. M aioru l mi-a fcut semn
i fiu calm. De fa p t, cc a fi p u t u t spune i, mai ales, cum
ii ar fi p u tu t auzi n uruitul acela al elicei ?
D e data aceasta eram , p u r i simplu, dezorientat. In loc s
ftergem s p rind em omul cu scrisoarea, s vedem cc c cu cel
al doilea accident, s-l arestm pc A d y Z a h a n cruia po\ i t mesajului din scrisoare N a u m trebuia s-i tra n sm it
ut tiu ce cifru (nu cum v a ntrziase sinuciderea tocmai pen tru
t*l atepta pe Z ah an, care era plecat din a r ?) deci, n loc
I rezolvm nite treburi deosebit dc im p orta n te , noi c l to
rim cu elicopterul, p e n tru a afla d ac n epo tu l" i urcase
Unchiul" pe vapor. Spera Bota s p u n m na pc n e p o t" ?
$are, acesta, sc afla lng unchiul lui, veghindu-1 ? Presupunea
Iota c nepotul" nlocuise cadavru l lui N a u m cu cel al o i n u -

lui r n it la m agazinul E v a din F erentari i care, probabil,


decedase mai trziu ?
ntrebri... ntrebri... ntrebri. C n d , oare, urm a s am
rspunsurile ?

La ora zece d u p a proape o or de z b o r am zrit


luminile Tom isului". n c cinci minute i elicopterul a ateri
zat. O main ne atepta. A m urcat i, cu m axim um de vi
tez, ne-am n d r e p ta t spre p ort.
D u p negura din nalturi, luminile C onstanei preau dc-.i
d re p tu l orbitoare. A m coborit spre p ia a O v id iu i, lsnd n
stnga statuia poetului, ne-am c o n tin u a t d ru m ul spre port,
c o tin d la dreap ta. n stnga noastr, cazinoul prea un glob
incandescent p la n ta i pc rm , ca o p rov o c a re aru n c at apelor
ntun ecate ale mrii.
n p o r t ne atepta un coleg de-al efului meu, maiorul
crban.
Ai a fla t ceva ? l-a n tre b a t eful meu, d u p cc a fcui
prezentrile.
A flat. D a tc rog s nu m grbeti, c eu nu snt...
fach ir sa fac m inuni i nici vap oru l nu este avion s d ispari
n v z d u h ct ai bate din palm e.
Bine, bine. n c o tr o ? a n tre b a t Bota.
La da n a ase. Venii a u p mine.
Peste cteva m inute ne aflam n tr-o ncpere care a p ari
nea miliiei portului.
Aaa. Acum pute m vorbi n linite. Ia spune-mi ce s-a
n tm p la t ? a nceput m aiorul erban. Dc la Bucureti mi s-a
cerut s aflu dac, n ultimele d ou zile, au fost m b arcate pe
vreun v a p o r rmiele pm nteti ale vreunui individ, pentru
a fi dus n a ra lui de batin i, n caz c aflu, s depistez pu
ce vas anume. N u mi s-a cerut s ob in o autorizaie dc
control.
O am eu, n alb, a spus Bota. O com pletm cu numele
vasului...
A tunci, totul c n regul. V om vizita vasul grecesc
L a ta k ia " . T rebuia s plece n ast-sear d ar, n ultimul mo
m ent, ieirea din p o r t a fost blocat dc un rem orcher carc

126

a... defectat. nelegi ? D efe c tat", de n d a t ce am a flat


la o ra ase i ceva, .pe pu n te a Latakiei, a fost adus un
criu.
A vea to t ce-i trebuia pentru plecare ?
T oate documentele n regul. C a orice colet de acest
en. Pe la nou i jum tate, ieirea din p o r t s-a deblocat. D a r
oaptea nu se mai fac m anevre de plecare. L a ta k ia" i va
ia tlpia minc diminea, la o ra p a tru , cnd se va lumina.
P u tem merge pc L a ta k ia " ?
_
n d a t cc va veni interpretul, reprezentantul miliiei
ortului i ofierul de grniceri carc-i de serviciu. Ascult,
utai pc un oarecare Crisiea N a u m ? Pe acest nume snt
ctele.
D a. Curios mi se pare c l-au m b a rca t abia azi. Caa v ru l a fost luat din Bucureti de luni dim inea, iar azi c
oiercuri. U n d e l-or fi inut, pe cld ura asta ? H m ! N u cum va
at Shakespeare a intervenit ?
L-am p riv it toi cu v d it curiozitate. Bota vorbea n
irade.
C u m adic... Shakespeare ? a n tre b a t erban, gata
-1 umfle rsul.
N - a i au zit de marele d ra m a tu r g ?
H a id a -d e , B ota ! i bai joc de noi ? C u m s interin Shakespeare ?
Las c-i explic mai trziu. Te rog s-mi spui : cc s-a
m m plat cu rudele care l-au adus pc N a u m la C o n s ta n a i
are l-au u rc a t pe v a p o r ?
Pi, au plecat, probabil. De unde s tiu ? D u p cte
ai s-a spus, form alitile de m barcare au in u t zece minute,
'fortul avea toate actele n regul, semnalmentele corespunleau... de m o rt era mort... eapn...
D u p sosirea celor pe care-i ateptam , ne-am n d re p ta t
pre dana ase. I .a ia k ia era un v a p o r de m are tonaj, n a lt
t un bloc cu p a tr u etaje. D in cauza ncrcturii tractoare,
utocam ioane i produse chimice rom neti era c u fu n d a t
n ap p n ap ro a p e de limita admis. G rnicerul care fcea
le p a z la scara pe care se urca pe v a p o r ne-a salutat i s-a
lat la o pai te, v z n d c ne nsoea eful lui.
C p itanu l vasului, un grec care tia destul de bine rom ete, s-a a r ta t foarte amabil.

127

C redei ke s-a urcat in e v j ilegal la b ord ! e dorii


se k o n tro la i ?
O binuit cu protocolul unor astfel de vizite, maiorul ei
ban a a r ta t documentele n baza crora era au to riz a t s vizi
teze vaporul.
Sc chem secund, sc vc conduc, a spus c p itan ul va
sului.

A, nu ! V rog s ne nsoii dum n eav oastr. Cineva


s-a urcat pc unul din vapoarele ancorate n zona asta. l cu
tm... n tr - o ju m ta te dc or term inm .
A, da ? nelegem, a spus grecul. P o ftii cu mine. Tu|
personal dorm ...
A inspecta un vas de talia L atakiei" intr-o jum tate <k
or, cum spusese crban, era o utopic. A m urcat pc punte,
apoi la prim ul etaj. C p ita n u l de grniceri a cerut s se des
chid nite ui eram convins c to t cc fceam era pu r
pierdere de vreme apoi am cobort sub punte, unde s
aflau diferite magazii.
.
n cele din u rm am in tr a t pe un culoar
slab luminat.
Aici uzina p e n tru frig... c riou z in a1', n limba greac.
T e m p c ra tu r la minus douaze si ini grade. Se deschid pentru
ko ntrol ?
M aiorul s-a postat n faa cpitanului v a su lu i:
'

D om nu le cpitan, a spus el, azi pc la ora ase, cu pu


in nainte dc m anevra de plecare, pc vasul d um neavoastr j
fost m barcat un mort.
D a. a rspuns grecul. A utorizaia este la mine. b
biio. Yre s mergem se a ratam ?
- A, nu ! Vrem sil vedem sicriul. n care ncpere este }
Acolo unde snt douzeci i cinci de grade r
N u... A lta. unde mai puin Irig... A doua usa, b
sting.
Z icnd acestea, cpitanul vasului a luat-o nainte. Ajuns
n faa uii cu pricina, s-a c / n it s deschid.
L.a dracu ! Pu ine * chec care trebui ? Domnule gr.inrer, scuza face atept, domnule granier, scuza... domnule
granier...
M i s-a p r u i c iudat c omul vorbea puin cam tare i
rostea mereu cuvintele dom nule granier", d a r am pus totul
* U n d e e s t e n Li m i m greaefi.

28

pe seama enervrii. n cele din u rm a reuit s deschid i


am intrat.
ncp erea era a p r o a p e goal. Pe peretele din stnga i din
f a se aflau nite lzi stivuite. Sicriul lui N a u m era lng p e
retele din d reapta.
N u p r e a aerisii aici, a spus pe neateptate Bota. M i
roase a tutun. T ovare locotenent major, s-a ad resat el ofi
erului de grniceri, vrei s ord o n i soldatului care ne nso
ete sa m ajute ? S vre baioneta aici, s deschid capacul
sicriului ?
C te v a clipe mai trziu, capacul srea ct colo, iar Bota a
strigat tare, incit p n i eu m -am s p e r i a t :
C ristian N a u m , n numele legii eti a r e s t a t !
A m crezut c Bota nnebunise. S strigi astfel la un
m o rt 1 i mai curios mi s-a p r u t v z n d c-1 scoate pc N a u m
din sicriu. D u p trei zile, m o rtu l nu mai era eapn...
i a lt d a t s nu mai fumezi cnd eti m o rt, a spus
Bota. C miroase n camer i te d de gol.
C p ita n u l vasului avea obrajii rumeni. ntrziase, oare,
n deschiderea uii, n m od deliberat, p entru a-i da timp lui
N a u m s-i reia locul n sicriu ? Rostise mereu cuvintele
dom nule g ranier", p entru a-1 av ertiza ? Cine puica s ne
spun ? n clipa aceea eram a tt dc uim it de nvierea" lui
N a u m , incit nu m m ai interesa nimic altceva.

Peste o ora cltoream spre Bucureti cu acelai elicopter


cu care venisem. B rganul marc ntunecat, fr valuri
mictoare dormea. Luminile satelor erau mai rare i rz
lee, ca nite fa ruri pe care o H e c a t minioasa le p lantase la
ntm plare, p e n tru a rtci navigatorii.
D in cnd n cnd priveam cu coada ochiului spre maiorul
Bota. Acesta sttea cu ochii nchii. Cristian N a u m sc alia
pc scaunul din fa, legat de sp tarul acestuia. P re a mult
m ai b trn dect era n realitate. O b rajii scoflcii i czuser,
pielea zbrcit oferind dou adn citu ri ntunecate. N u decla
rase nimic. N u recunoscuse nimic. Nu-1 cunotea pe profeso
rul tefnescu i nici pe M irela N egrea.
P e aerop ortul O to pe ni ne atepta o main. L-am luat pc
N a u m cu noi. B trn ul se n c p n a s nu vorbeasc. So
a p ro p ia miezul nopii, cnd i-am a r ta t bucata dc argil cc

. m
9 Stirltul marelui preot

reprezenta o p a rte d in tr-o tb li cu scriere cuneiform i pe


care o gsisem n magazia din curtea lui.
C uneiform e ? Ce i asta ? A, da ! N u snt chiar a tt de
incult s nu tiu ce-s astea, d a r e p rim a o ar c v d aa ceva.
E u s scriu n... c u n e ifo rm e ? M facei s rid. E a dev rat,
am vrut s plec din R om n ia. A m rude n Liban. Aici snt
singur.
C h ia r singur, dom nule N a u m ? a n tre b a t Bota.
N a u m nici nu s-a clintit.
Singun
< _
E xceptnd nepotul" care tc-a achis pe v ap or. Putei
s ne spunei cnc-i acest nepot ?
l cutai degeaba...
Bota a zmbit.
A trecut grania, nu-i a a ? S-a grbit s ajung n...
Liban ?
N a u m n-a mai rspuns.
Deci nu tii cine confeciona tbliele acelea ?
N u ! i v rog s m lsai n pace. Snt obosit. Voi
fi judecat p entru c am v ru t s fug din ar. La vrsta mea...
am aizeci i cinci dc ani... se acord circum stane atenuante.
A m cerut s plec i nu mi s-a d a t aprobare.
N - a i cerut niciodat aa ceva, domnule N a u m . A m
cercetat i asta, a spus maiorul Bota.
i dac a fi cerut, mi s-ar fia p r o b a t ? a n trebat, cu
rutate, N a u m .
Unui om cu contiina cu ra t d a ! Deci, nu v sim
ii cu nimic vin o v a t ?
B ota a fcut c iva pai prin ncpere, apoi s-a o p r it n
fa a btrnului.
Vrei s facei ir ita te , unele lucruri domnule N a u m .
N o i ns sntem obligai s le inem minte. Ia gndii-v,
acum o sptm n, joi seara, n fa a magazinului E va din
Ferentari, o main a lovit un tn r i, parc-se, s-a i tras n
el, cu un pistol cu surdin. tii, cum va, cine era la volanul
mainii... un Fiat 1500 de culoare roie sau viinie?
N u tiu despre ce vorbii. N - a m au z it dc o asemenea
n tm p lare.
N u cu m v a erai la volanul acestei maini ?
Eu ? A depus cineva plngere m p o triv a Tiiea ? i, n
general, a depus cineva... ?
*

130

Bota s-a gprins n obraz. A zm bit sarcastic, dispreuitor,


ntinsese lui N a u m o curs i acesta o evitase a'bia n ultimul
moment. C uvintele lui ex prim au ceea ce noi tiam de m u l t :
c n-avea cine depune plngere, deoarece rnitul dispruse.
B anda l rpise.
E a d e v ra t, dom nule N a u m , nimeni n-a reclamat, nici
chiar tnrul. Presu pu nnd c a scpat cu via, pn la urm..
V -am spus c nu tiu nimic, a rspuns N a u m , strngnd
din dini. i nu neleg de ce m chinuii cu n trebri fr
nici o noim, la ora aceasta. A vrea s m odihnesc. Snt
btrn.
' Acolo, n sicriu, ai d o rm it bine, legnat de valuri,
nu-i aa ? D a r v -am tu lb u ra t linitea. i dum neavoastr ne-ai
tulburat-o pe a noastr, dom nule N a u m , asta-i nenorocirea !
i-acum nu vrei s rspundei la ntrebri. De pilda, dac
ai fost sau nu la volanul unui Fiat 1500 de culoare viinie.
A cui era maina ? A profesorului tefnescu. A veai o cheie
de la garaj ? V -a m p ru m u ta t cineva cheia ? C um ai reu>ii
s luai maina profesorului ? tiai c joia nu exist paznic
la garaj ? Ai luat-o d u m neavo astr sau altcineva ?
N a u m i ncletase flcile. Ochii lui cafenii preau imo
bili. Abia dac mai clipea.
- Deci nu tii nimic. I l m ! Foaie n-ai lost n noapica
aceea la E v a ... U n lucru ns l iii sigur. i va trebui s
rspundei n fa a legii.
Fachirul a fcut dinadins o pauz. Apoi a izbucnit, ca un
fulger din senin.
D om n ule N a u m , va trebui s rspunzi p entru uci
derea Mirelei N egrea !
N ic i un muchi nu s-a clintit pe faa btrinului, de p arc
Bota s-ar fi adresat unei statui.
n ziua de douzeci i o p t august ai p tru n s n cl
direa unde locuia Mirela N egrea i ai ucis-o, tr g n d cu acelai
pistol cu care ai tras i la Eva. Iat, aici, gloanele din cam era
studentei i aici... glonul gsit la Eva. S n t identice.
tiam c la E v a nu se gsise nici un glonte. Bota ntin
dea o curs.
Pistolul l-ai pus apoi n m na lui Mitic Toncea, un
borfa, care aducea argil studentei. D u p aceea ai telefonat
la miliie. tii c cei de la miliie i-au nregistrat vocea ? N u

131
9*

i- a d a t n gnd s p u i o batist pe m icrofonul telefonului,


aa-i ?
B o ta ntin dea iari o curs.
M itic T oncea va fi aici, mine dim inea. Te v a re
cunoate. N - a re rost s mai negi.
P e n tr u p r im a o a r am simit c N a u m se teme. P r e de
cte v a clipe i-am v z u t palm a stng crispndu-sc, fcndu-se
p u m n . A poi to tul a re in tra t n no rm al.
N u vrei s r s p u n z i? Bine. A tunci s lsm totul pe
m ine dim ineaa. Eti b trn i ai nevoie de o dih n , domnule
N a u m . Aa e ? T ov are plutonier, s-a adre sa t el subofieru
lui care-1 p z e a pe arestat, s i se fac o percheziie a m n u n
it . N u m i-ar place s avem surprize. M itrid atc avea un
a d e v r a t arsenal de o tr v u r i i le inea ascunse peste tot...
Stai c merg i eu s supraveghez percheziia. R m i n bi
rou, Raduliene.
'

Abia fusese scos N a u m din camer, c telefonul a sunat.


E r a ofierul de serviciu. A vea o comunicare urgent p entru
maiorul Bota.
Sn t locotenentul R adulian. am spus. C om unicai-m i
mie.
D e la
Piteti s-a a n u n a t c m o rtu l din accidentul
care v-a fost
a n u n a t nu p o a te fi identificat. N u are nici
un docum ent asupra lui.
Vi s-a com unicat am nunte n legtur cu accidentul ?
Sc pare c individul de la volan era beat, deoarece a
in tr a t berbecctc cu maina d re p t n tr-u n copac de pe m a r
ginea oselei.
C n d s-a n tm p la t accidentul ?
Azi dim inea pe la o ra trei i ju m ta te-p a tru . Adic...
acum e trecut de miezul nopii... Deci ieri diminea.
Maina mergea spre Piteti ?

zeci i

clam at

Spre Bucureti. T otul s-a p etrecut


unu, la o curb. Asta-i to t ce mi
C u m ? T o t acolo ? n acelai loc
eu fr voie. Scuzai... mulumesc

.132

la kilometrul apte
s-a spus.
! Fantastic !
am ex
pentru comunicare...

1 >1

,t D e n d a t ce Bota a revenit n cam er, i-am relatat dis^jia cu ofieru l de serviciu.


' ; C e vorbeti, m nzule ! Ei, fir-ar a naibii de afacere,
(t spus fachirul i sprncenele lui s-au r z v r tit
pa rc , spre
(Mintea rid at. Deci aa ; subofierul de la Piteti e sigur c
eeeai main a fost an g a ja t n accident... D u m n e a ta p re
tinzi c la acelai kilom etru i n aceeai curba... i vine s
K p rin z i cu minile de cap ! Ce h a rab a b u r ! Trebuie s vedem
a p r a t locul accidentului i s mergem la Piteti.
Acum ?
|
N u . A cum mergem s nc odihnim.
|
N u credei c e cazul s ne ocupm d e Z a h a n ? i s
le d e m ce e cu C ernea ? A vei cum va veti ? V i s-a com uni
cat ceva ? Credei c...
H B ota m -a p r i v i t n c ru n ta t.
P arc promisesei s nu m ai p u i ntrebri, mnzule.
Nu cred nimic. V reau s m odihnesc deocam dat. V om pleca
d ru m mine, d u p ce v o m afla ce s-a n tm p la t cu pota1 i cu ...o ru d de-a mea, care-i la spital. Bag m n a in foc
la o ra asta M itic e- la post.

Sntei sigur c N a u m e asasinul Mirelei ?


M ateptam ca Bota s-i ciupeasc o brazul sntos, ca
unei cnd era enervat. D a r acesta a rspuns sec :
A bsolut sigur.

n n oaptea aceea am d orm it butean.1C l to ria cu elicop;rul la C o n sta n a i prinderea lui N a u m avuseser darul
l-mi calmeze nervii. D e-acum tiam, ch iar fr ca Bota
-mi dea explicaii, cum se desfuraser lucrurile i bnuiam
Iul lui N a u m .

n c ctn d nlocuirea fotografiilor i simind p oate mai


mult c sntem pc urmele lui, N a u m a v r u t s fug din
ia, a ju ta t de complicii si. Acetia i furnizaser o substan
rvitoare ce ddea stri cataleptice.. M edicul de la salvare
wrstatase m oartea clinic. Peste cteva ceasuri, N a u m fusese
tat de ne p o tu l" su i tra n s p o / ta t la C o n sta n a . Probabil
, ntre tim p, b trnul i revenise ca i petii din acvariul
taiorului Anghel i cltorise p n la C o n s ta n a ca un om...
iu. Altfel nu se explic fa p tu l c miliia nu vzuse nici o

133

main ira n sp o rtn d un sicriu cu un m ort. Cu pu in nainte


de plecarea vaporului, N a u m i reluase rolul, nghiind iari
o doz din o tr a v a carc-i ddea stri catalcptice. i, astfel, a
fost m barcat pe L a ta k ia ", cu acte n regul.
Acum nelegeam i explicaia lui Bota n legtur cu
Shakespeare : Julieta folosise acelai truc din pcate cu
sfrit tragic. Buse o licoare miraculoas i toi o crezuser
moart...
n ziua urm toare, N a u m trebuia s vorbeasc. N u mai
avea ncotro. i. f r ndoial, aveam s aflm cui trebuia s-i
predea cifrul nainte" de a porni n cltoria pe A bzu"'
Acum nelegeam i de ce acea A b z u era d t to a re dc via
pentru N a u m : n tim pu l cltoriei avea s se trezeasc. M e
sajul din scrisoarea aceea era com plet elucidat. R m n c a s
aflam doar cui u rm a s-i predea cifrul, d u p lichidarea
sucursalei11 traficului dc stupefiante...
Probabil c N a u m tia ce doz s ia din acea aloka
pag na", mi-am zis cu. Poate chiar sc antrena n acest sens, ca
M itridate, acum mai bine de dou mii de ani. Substana e
deosebit de o trv itoare. Luat ns n anu m it c antitate, aloka
d d oar stri catalcpticc... m oartea aparen t. D a. N u degeaba
N a u m a lost farmacist. tia el cc v a L
Cu acest ultim gnd m-am c u f u n d a t n tr-u n somn odih
nitor.

La ora apte i jum tate,' a doua zi dim ineaa, m aflam


la birou. Bota a sosit cteva minute mai trziu.
D u p ce am schimbat cteva cuvinte f r nsemntate.
Bota mi-a cerut s v d dac maina care avea s ne duc la
Piteti era ^ u a dc drum . oferul ne atepta. C n d am revenii,
mi-am d a t seama c Bota nu-i n apele lui. Primise probabil
o veste neplcut. E r a gata s ntreb cc s-a n tm p la t dar, n
ultim a clip, m-am oprit.
Deci, totul c gata, R aduliene. Bine. Plecm imediat.
A m a n u la t c o n fru n ta re a dintre N a u m i M itic de azi dim i
nea. N a u m mai p o a te atepta. M ai ales c Mitic este de
negsit. A disprut.
A cum nelegeam de cc era necjit Bota.

Potaul a d a t scrisoarea individului pc care voiam


d prindem . Individul n-a venit la rcsuirantul Bordei, la
prstru. L-a a teptat pc pota chiai n... cas la acesta,
ji Cernea st singur. i... C ernea a fost nevoit s-i dea scriftrea. N o ro c c era fals. Apoi individul a disprut. T o t
i i-am spus am a fla t de la Cernea. \ telefonat adineauri,
[itic, ns, ia-1 de unde nu-i ! Mi-e team c i s-a n tm p la t
va. N - a d a t nici un semn de via.
D a c vrei s... s-l cutai, atunci m duc singur la
Itcti. Sau plecm mai trziu...
S mergi singur la Piteti ? A, nu ! Mergem m p re u n ,
m fotografia aceea la mine. V reau s trecem i pc la Bjletii de Sus. Poate c d o c to ria de acolo va recunoate
eun personaj din fotografie. E drep t, m intrig dispariia
i Mitic... D a r nu numai a lui. A d y Z a ha n nu e nici el
as ! A lipsit toat noaptea...
Aa ne trebuie, era s zic, dac nu ne-am grbit s-l
estm. E drept, am fost la C o n stan a , l-am prins pc N a u m ^
ir eu p u team rmnc aici, n Bucureti i... tiam unde s-l
isesc pe A dy !
E nou i zece. Plecm, Raduliene. C ob oar i aapt-m . M ai am dc d a t un telefon la spital i gaia.
T o t timpul ct a d u r a t d ru m ul p n la locul accidentului,
n fcut fel de fel de presupuneri n p r iv in a inteniilor
aiorultii Bota. N u tiu dc cc, d a r eram convins c A dy Z a m era amestecat i n accidentul p etrecut cu o zi nainte.
:abi]isem, n gndul meu, to at filicrca nlocuirii fotograilor. Z a h a n era cel carc scria tbliele, le ducea apoi la N a u m
ire le fotog rafia i-apoi le sprgea, tran sform nd u-le n
jlberea aceea roiatic pc carc o gsisem n magazia aceslia, sub m o rm anu l dc crbuni. nlocuirea fotografiilor rc:nca Mirelei N egrea, carc schimba plicurile. C n d M irela
fost descoperit, N a u m n-a ezitat s-o lichideze, pentru a
ri b a n d a de o eventual urmrire.
F a p tu l c N a u m era farm acit, medalionul cu inscripia
lcid gsit la locul accidentului, ct i folosirea otrvii care,
anum ite doze, ddea stri catalepticc, mi n t re a u conngerea c era v orba dc o b a n d de traficani de stupefiante,
ir ndoial c N a u m nu lucra singur. A v e a v reun complice
ire p rim ea pachetele cu hai sau heroin din orien t i Iu
:pedia n vest. I a r fotografiile dc pe tblie constituiau mij

135

locul de comunicare n tre central w are/e p r e o t" i su


cursala din R o m n ia. Prob abil c se ntm plase ceva deosebit
de grav, din m om ent ce marele preot* notrse s nchid!
a g e n ia 11 din R om n ia , ordonndu -i lui N a u m s-i lichidezi!
complicii i p ro m in d u -i s-l salveze, d u p ce acesta va preda
cifru lui Z a h , adic lui Z ah an . B trnu l ntrziase s exe
cute p arte a final, s bea o tr a v a aceea, deoarece Z a h " nu se
afla n ar. L-a a tep tat ct l-a a teptat apoi, dndu-i seama
c tim pul trece, ia r V A * de pe A B Z U ateapt, s-a ho
t r t sa foloseasc metoda... Julietei din piesa lui Shakespeare.
R m n e au , desigur, multe ntrebri fr rspuns : cine era
n ep otul" lui N a u m , cine fusese accidentat la magazinul Eva
din Ferentari, cine era d o c to ru l" care-1 luase pe accidentat,
eu a cui main fusese N a u m la ntlnire. Bota bn uia c luase
m aina profesorului tefnescu unde se afla maina aceea
elegant cu litere arabe pe tblia de n u m r ? C i dintre mem
brii bandei se mai aflau n R o m n ia i ci dispruser pesie
gran i ?
Trecusem de Titu. M aiorul Bota tcea. Luasem cu noi
dosarul accidentului n care i gsise m o artea George te
fnescu p e n tru a-1 aduce la miliia din Piteti. Subofierul dc
la eviden fcuse un anum e pariu. D u p prerea lui, noul
accident fusese comis de aceeai main. O ri, n ajun, chiar
n ziua accidentului, eu vzusem; n garaj maina profeso
rului...
1
La kilom etrul 71 se afla un miliian de la serviciul de
circulaie din Piteti. M aina se mai gsea nc la locul acci
dentului. De n d a t ce am vzut-o , am e x c l a m a t :
Plutonierul acela de la evidena accidentelor a pierdut
pariul, tovare maior ! N u c aceeai main. Privii. Fiatul
acesta este de culoare neagr.
D a. Ai dre p ta te ! E de culoare neagr.
A m cob ort i am ascultat inform area miliianului. M a
ina ieise diri osea la curb i intrase n tr-u n copac. N u
a r ta ns prea d eteriorat.
.
N i s-a p r u t curios, cnd am cercetat, c omul de la
volan n-a ncercat s frneze. N u se vd urm e pe asfalt. Nici
frn a de m n n-a fost tras. Poate c n-a v z u t pericolul. Era
nc noapte.
S-a stabilit o ra accidentului ? a n tre b a t Bota.

136

M edicul legist a declarat c decesul omului de la voiau


a survenit la o ra trei noaptea.
Spuneai c nu s-a ac io n a t asupra frnelor ?...
E xact. Asta nu explic ns efectele reduse ale cioc
nirii. D ac sc lovea de copac n p lin vitez, maina a r li
fost fo arte deteriorat. O r i, p recum vedei, nu e ! Comisia
de cercetare a ajuns Ia concluzia c omul de la volan a oprit,
pentru un m otiv oarecare, n curb, apoi fr m o to r m a
ina a p o r n it drept... n copac, a ieit din osea, terenul fiind
nclinat. A a se explic faptul c nu avea vitez mare. i
nici nu s-a pus Irna.
- Era Iscat ?
M edicul zice c nu. D a r eu cred c era beat. N um ai
un om sub influena alcoolului oprete motorul, nu bag de
seam c oseaua este nclinat i sc duce in t n tr-u n copac.
M aiorul Bota a exam inat interiorul mainii. Pe p e rn a o
ferului existau cteva urme de snge, de culoare crmizie.
S-au stabilit cauzele decesului ? a n tre b a t Bota.
- Da . O c o m o i c c e r ebr a l . C o n d u c t o r u l a ut o s-a l o v i i
cu c a p u l de p a r b r i z , l . o v i u i r a i - a fost f a t a l a . S ng e l e de pe
per n a e de ia n m i e a m o r t u l u i . N - a s nger at mul t . A mur i i
repede.
M a i o r u l B o i a a c e r c e t a t di n no u i nt e r i or ul mainii. De pe
mia din pe r n e a cules c t e v a f i r e tic p r .
( mm ar.u. m o m i i ? E b l o n d ? A r e p r l ung ? E b i p p y ?
.1 i n i r c b a i el.
l i p u l e mai d e g r a b r oeai , a r spuns mi l i i an ul . i
ar e p r scurt.

M da. Rocat. Poate vopsii rocat... a m u rm u ra t Bora


d t i n n d din cap, de parc n -a r fi fost m ulum it de rspunsul
miliianului.
i n-ai reuit s-l identificai ?
,
- - N u . N - a v e a nici un act asup ra lui.
- - M aina arc n u m r de Bucureti. Ai a lia t pe numele
cui este n m a tric u a lt ?
Miliianul i-a scos un carnet din care a citit :
George tefnescu.
Aaa ? H m ! G am c iudat chestie. H a id e la Piteti,
mnzule ! Mulum esc p e n tru inform aii, tovare plutonier.
N u mergi cu noi ?
10 SlhiHil mnichii preot

137.

R m n lng maina. Peste o or vor veni s-o duc la


u n autoservice.

n ju m ta te a d c or ct a d u r a t d r u m u l p n la miliia
d in Piteti, fachirul a tcu t, a d n c it n gnduri. C u p u in na
inte de in trare a n ora, s-a n to rs spre mine.
Raduliene, p r e v d c dru m u rile noastre se v o r des
p r i aici, la Piteti. E u mi voi contin ua cltoria. Probabil
c voi reveni la Bucureti cu avionul.
A m neles.
Bnuicti cine a nuirit n acest accident ?
N u tiu ce s cred, tovare maior. O are...