Sunteți pe pagina 1din 80

MANUAL DE REFERIN

NOIUNI DE BAZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
CONINUTUL PACHETULUI VERTU ............................ 1

NUMRUL CONTACTULUI I TIPURILE DE


E L E M E N T E T E X T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CD-ROM-UL ............................................................. 1

M E N I U L C O N T A C T E L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

REELE .................................................................. 1

G R U P U R I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

CONVENIILE FOLOSITE N ACEST GHID ................... 1

E D I T A R E A N U M E R E L O R U N U I C O N T A C T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

GLOSAR .................................................................. 1

E D I T A R E A N U M E L O R C O N T A C T E L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TELEFONUL DVS. VERTU - VEDERE DIN FA ........... 2

ISTORICUL APELURILOR - - - - - - - - - - - - - - - - 38

TELEFONUL DVS. VERTU - VEDERE DIN SPATE ......... 2

I S T O R I C U L A P E L U R I L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TELEFONUL DVS. VERTU - VEDERE LATERAL 1 ....... 3

V I Z U A L I Z A R E A I S T O R I C U L U I A P E L U R I L O R . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TELEFONUL DVS. VERTU - VEDERE LATERAL 2 ....... 3

V I Z U A L I Z A R E A A P E L U R I L O R P I E R D U T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

INTRODUCEREA BATERIEI ....................................... 4

V I Z U A L I Z A R E A A P E L U R I L O R P R I M I T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

AFIAREA PICTOGRAMELOR I INDICATORILOR ........ 5

V I Z U A L I Z A R E A A P E L U R I L O R E F E C T U A T E . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

RECEPTORUL LUMINOS ........................................... 5

V I Z U A L I Z A R E A D E S T I N A T A R I L O R D E M E S A J E . . . . . . . . . . . 38

UTILIZAREA TELEFONULUI VERTU ............................ 5

T E R G E R E A L I S T E L O R D E J U R N A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

NREGISTRAREA TELEFONULUI DVS. VERTU ............. 6

V I Z U A L I Z A R E A D U R A T E I A P E L U R I L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

EXPERTUL DE CONFIGURARE .................................. 6

VIZUALIZAREA CONTORULUI PACHETELOR DE DATE . . . . . . 39

ECRANUL DE DESCHIDERE ...................................... 7

V I Z U A L I Z A R E A C R O N O M E T R U L U I D E D A T E . . . . . . . . . . . . . . . 39

ACCURATE TIME ...................................................... 8

V I Z U A L I Z A R E A J U R N A L U L U I D E M E S A J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

VERTU.ME ............................................................... 8

V I Z U A L I Z A R E A J U R N A L U L U I D E S I N C R O N I Z R I . . . . . . . . . 39

CITY BRIEF ............................................................. 9

VIZUALIZAREA DURATEI APELURILOR PRIN INTERNET . . . . . . . 39

P R O T E J A R E A T E L E F O N U L U I D V S . V E R T U . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M E N I U L P R I N C I P A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
P E R S O N A L I Z A R E A T E L E F O N U L U I D V S . V E R T U . . . . . . . . . 13
C D - R O M - U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
N G R I J I R E A I N T R E I N E R E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
S P E C I F I C A I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SIGURANA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18

SETRILE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40
D A T A I O R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
P R O F I L U R I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
T O N U R I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A F I A J U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C O M E N Z I L E M E L E R A P I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C O N E C T I V I T A T E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

C O D U L P I N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S E T R I L E D E A P E L U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

C O D U L P I N 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S E T R I L E T E L E F O N U L U I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

C O D U L D E S E C U R I T A T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

C O N F I G U R A R E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

N I V E L U L D E S E C U R I T A T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

S E C U R I T A T E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

M O D U L U L D E S E C U R I T A T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

R E S E T A R E A L A V A L O R I L E D I N F A B R I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

R E S T R I C I O N A R E A A P E L U R I L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

S I N C R O N I Z A R E A I C O P I E R E A D E R E Z E R V . . . . . . . . . . . . 50

P A R O L A D E R E S T R I C I O N A R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

E X P E R T U L D E C O N F I G U R A R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

A P E L A R E A L I M I T A T L A O L I S T F I X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

S E R V I C I I D E L O C A I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

G R U P U L R E S T R N S D E U T I L I Z A T O R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

M A N A G E M E N T U L D R E P T U R I L O R D I G I T A L E . . . . . . . . . . . . . . . 50

CERTIFICATELE DE AUTORITATE I
C E R T I F I C A T E L E D E U T I L I Z A T O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

S E R V I C I I L E S I M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

MESAJELE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21

G A L E R I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DIVERSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52

M E S A J E L E T E X T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

J O C U R I L E I A P L I C A I I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

M E S A J E M U L T I M E D I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

C A L C U L A T O R U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

M E S A J E A U D I O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

P L A Y E R - U L D E M U Z I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

E - M A I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

D I S P O Z I T I V U L D E N R E G I S T R A R E A V O C I I . . . . . . . . . . . . . . . . 54

C H A T - U L W I R E L E S S V I L L A G E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

N O T E L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

M E S A J E V O C A L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

CALENDARUL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56

M E S A J E I N F O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C A L E N D A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

M E S A J E D E S E R V I C I U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

N O T E L E C A L E N D A R U L U I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

M E S A J E L E B L U E T O O T H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

L I S T A S A R C I N I L O R D E E F E C T U A T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

C O M E N Z I D E S E R V I C I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

CEASUL DE ALARM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59

CONTACTELE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

S E T A R E A A L A R M E I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

M E M O R I A C O N T A C T E L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

WEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60

A D U G A R E A C O N T A C T E L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

CONFIGURAREA AUTOMAT A NAVIGRII PE INTERNET .....60

A C C E S A R E A C O N T A C T E L O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

CONFIGURAREA MANUAL A NAVIGRII PE INTERNET ....... 60

ADUGAREA CONTACTELOR TELEFONICE DE INTERNET .....32

N A V I G A R E A P E I N T E R N E T C U A J U T O R U L W L A N . . . . . . . . 60

Romn

V E R T U M O B I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
P A G I N A D E D E S C H I D E R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
A D R E S A D E V I Z I T A R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
N A V I G A R E A P R I N P A G I N I L E D E I N T E R N E T . . . . . . . . . . . . . . . 60
I E I R E A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
S E T R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
T E R G E R E A M E M O R I E I C A C H E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

VERTU SERVICES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63
V E R T U S E L E C T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V E R T U F O R T R E S S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
V E R T U C O N C I E R G E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
C I T Y B R I E F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
T R A V E L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
C O N F I G U R A R E A M A N U A L A R O A M I N G - U L U I . . . . . . . . . . . . 65

ACCESORIILE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66
N C R C T O R D E P E R E T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
B A T E R I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
C A B L U D E D A T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
N C R C T O R U L A U T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
S U P O R T U L D E B I R O U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ANEX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70
S I G U R A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A V I Z U L S A R R M - 2 6 6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
A V I Z P R I V I N D R E C I C L A R E A N U E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
G A R A N I I L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
T E R M E N I I I C O N D I I I L E V E R T U C O N C I E R G E . . . . . . . . . . . 76

Romn

NOIUNI DE BAZ

1 NOIUNI DE BAZ

Reele
Pentru a utiliza telefonul, trebuie s dispunei de serviciile unui
furnizor de servicii wireless. Multe proprieti necesit caracteristici
speciale de reea. Aceste caracteristici nu sunt disponibile pe toate
reelele; alte reele pot cere s facei aranjamente specifice cu
furnizorul dvs. nainte de a folosi serviciile de reea. Furnizorul dvs.
de servicii v poate da instruciuni i v poate explica tarifele
percepute.
Dispozitivul wireless prezentat n acest ghid este aprobat pentru a fi
utilizat n reele GSM850/900/1800/1900 i reele 3G UMTS 850
i 2100. Contactai furnizorul de servicii pentru mai multe informaii
despre reele.

Coninutul pachetului Vertu


1

Telefon Vertu Signature RM266V

Ghidul Signature

Certificatul de autenticitate

Informaii despre garanie i siguran

CD-ROM-ul

Baterie litiu-ion BL-5CV

ncrctor de perete

ncrctor auto

Cablu de date

Crpa de lustruire din microfibr

Conveniile folosite n acest ghid


Me nu Reprezint textul care apare pe ecran, de exemplu, Din
ecranul stand-by, apsai Men u .

T R I M I- Este o tast a telefonului Vertu, de exemplu Apsai


T E R E tasta T R I M IT E R E pentru a efectua apelul.
Informaii importante referitoare la siguran.

Reprezint informaii utile sau o cale rapid de accesare


sau operare a unei caracteristici.

Reprezint informaiile pe care trebuie s le cunoatei


la utilizarea telefonului Vertu.

Coninutul pachetului poate varia puin, n funcie de reglementrile


regionale.

Glosar

CD-ROM-ul

Tasta de
NAVIGARE

Mutai cursorul n sus, n jos, la stnga i la


dreapta apsnd marginile tastei.

CD-ROM-ul furnizat mpreun cu telefonul dvs. Vertu conine


urmtoarele articole:

Tasta
S E L E C T A RE
CENTRU

Apsai aceast tast pentru a selecta un


element.

>

Vertu PC Suite (numai pentru PC)

>

Modulul de extensie software iSync (numai pentru Macintosh)

Ecranul de
ateptare

Ecranul care se afieaz atunci cnd apsai n


mod repetat tasta T E R M I N AR E.

>

O versiune electronic a Manualului de referin

Tastele
NUMERICE

Tastele utilizate pentru a introduce text sau


numere.

Valoare
prestabilit

Setarea iniial a produsului, furnizat de Vertu


atunci cnd telefonul iese din fabric.

Cartel SIM

Subscriber Identity Module (Modul de


identitate utilizator). Aceasta este o cartel
mic pus la dispoziie de furnizorul dvs. de
servicii, pentru a o insera n telefonul dvs.
Vertu, n scopul conectrii la reea.

Furnizor de
servicii

Furnizorul cartelei dvs. SIM i al tuturor


serviciilor de reea asociate.

Servicii de reea

O caracteristic pus la dispoziie la discreia


furnizorului dvs. de servicii.

Ecran stand-by

Ecranul care apare cnd este pornit telefonul


dvs. Vertu, cu M enu afiat n partea inferioar.

Cod PIN

Un Personal Identification Number (Numr de


identificare personal) care permite numai
acces autorizat la telefonul dvs. Vertu i la
cartela SIM. V recomandm insistent s setai
codul PIN cnd primii noul dvs. telefon Vertu i
cartela SIM.

>

>

Legtur de configurare a telefonului dvs. Vertu pentru MMS,


navigare i
e-mail
O legtur pentru nregistrarea telefonului dvs. Vertu.

Pentru informaii suplimentare, consultai CD-ROM-ul de la


pagina 15.

Romn
1

NOIUNI DE BAZ

Telefonul dvs. Vertu - vedere din fa


Receptor
luminos

Tast de selectare

Tast de selectare
Tasta de navigare

Tasta selectare
centru

Tasta Trimitere

Tasta Terminare

Senzor de lumin

Microfon

Telefonul dvs. Vertu - vedere din spate

Numr de serie
Inel n form de d
pentru eliberarea
capacului bateriei
Capac baterie

Embleme (numai
telefoanele cu metal
preios)

Port pentru
difuzor

Port pentru
difuzor

Zon anten

Romn
2

NOIUNI DE BAZ

Telefonul dvs. Vertu - vedere lateral 1

Muf de conector
micro-USB
Tast Concierge

Telefonul dvs. Vertu - vedere lateral 2


Sertar SIM

Tasta Pornire

Manet de
eliberare a
sertarului SIM

Taste de volum

Romn
3

NOIUNI DE BAZ

Introducerea bateriei

R e m on t a re a c a p a c u l u i b a t e r i e i

ntotdeauna oprii telefonul i deconectai ncrctorul


nainte de a atinge bateria.

Pentru a remonta capacul


bateriei, introducei cu
grij clema interioar (1)
aflat pe partea interioar
a capacului bateriei n
fanta de sub bateria (2).

S c o a te re a c a p a c ul ui b a t e r i e i
Cu spatele telefonului
Vertu orientat ctre dvs.,
ridicai cu unghia
jumtatea superioar a
inelului de forma literei D
pentru eliberarea
capacului bateriei.

inei-l ntre degetul mare


i degetul arttor i rotii
n sens antiorar pn
cnd capacul din spate
se deschide.Cobori capacul bateriei


n poziie (3), pn cnd
se fixeaz cu un clic.
Capacul trebuie s se
nchid strns doar
apsnd uor.

Ridicai uor capacul


bateriei (1) i apoi
deplasai-l cu atenie
ctre partea de sus a
telefonului (2).

I n t ro d u ce re a c a r t e l e i S I M

Nu lsai cartelele SIM la ndemna copiilor mici.

Cartela SIM i contactele sale se defecteaz uor.


Avei grij la manipularea, introducerea sau scoaterea cartelei SIM.

I n t ro du c e re a ba t e r i e i

Introducei bateria la un
unghi (1) astfel nct
contactele acesteia s se
alinieze cu contactele din
compartimentul bateriei.

1
2

Cobori bateria n
compartimentul su (2) i
asigurai-v c aceasta
este aezat corect
nainte de a remonta
capacul bateriei.

Pentru a deschide sertarul


SIM, introducei o unghie
sub maneta de eliberare a
sertarului SIM (1).
Extindei complet maneta
pn cnd sertarul SIM
(2) este scos pe jumtate
din telefon. Scoatei
complet sertarul SIM din
telefon.
Introducei cartela SIM n
sertarul SIM, aliniind
colurile tiate i
asigurndu-v c SIM-ul
este aezat
corespunztor n sertar.

Romn
4

NOIUNI DE BAZ

inei cartela i sertarul


SIM ntre degetul mare i
degetul arttor pentru a
v asigura c SIM-ul nu
se deterioreaz.
Introducei sertarul SIM,
care conine cartela SIM,
n partea de sus a
telefonului. Apsai-l uor
pn la capt, asigurai-v
c se fixeaz n poziie cu
un clic i c maneta SIM
este tras complet n
interior pe partea lateral
a telefonului.

Tastatura este blocat.

Este setat o alarm.

Bluetooth este activat.

Este activ o conexiune 3G UMTS.

Afiarea pictogramelor i indicatorilor


Este activ o conexiune GPRS.
Ecranul afieaz starea curent a telefonului dvs. Vertu.
Indicatorul de intensitate a semnalului GSM
apare n partea stng superioar a
afiajului. Dac folosii o conexiune 3G, vei
vedea indicatorul de intensitate a semnalului
3G.

Receptorul luminos

Aceast ilustraie prezint un semnal


puternic.

Lumina din receptor clipete la frecvene diferite pentru a indica


starea telefonului dvs. Vertu.

Pictograma pentru ora inexact indic faptul c ora afiat nu


a fost sincronizat cu reeaua i, astfel, poate fi incorect.

>

Aceast ilustraie arat c intensitatea


semnalului este slab. Pentru a obine un
semnal mai puternic, deplasai-v ntr-o zon
liber de obstacole, care ar putea bloca
semnalul.

>

>

Indicatorul nivelului de ncrcare a bateriei


apare n partea dreapt, sus a ecranului.

n modul de ateptare, lumina clipete lent.


Dac ai pierdut un apel sau ai primit un mesaj, lumina
clipete rapid.
Cnd v ncrcai telefonul Vertu de la priz sau prin
calculatorul dvs., lumina va fi aprins permanent.

Utilizarea telefonului Vertu

Aceast ilustraie afieaz o baterie


ncrcat complet.

Pentru a v ajuta s ncepei utilizarea telefonului dvs. Vertu ct se


poate de repede, citii cu atenie urmtoarele informaii.

Po r n i re a i o p r i re a t e l e f o n u l u i Ve r t u

Aceast ilustraie arat c nivelul de


ncrcare a bateriei este sczut i c trebuie
s rencrcai curnd telefonul Vertu.

inei apsat tasta


P O R N I R E pentru a
porni i opri telefonul
dvs. Vertu.

Pictogramele de stare sunt afiate sub indicatorii de nivel de


ncrcare a bateriei i de putere a semnalului. Pictogramele afiate
cel mai frecvent sunt:
Ai primit unul sau mai multe mesaje text.

Ai pierdut un apel.

Avei un mesaj vocal n modul ateptare (este posibil s nu fie


afiat n toate reelele).
Este posibil ca bateria s nu fie complet ncrcat atunci cnd
primii pentru prima dat telefonul Vertu. n cazul n care se afieaz
un mesaj B a t t e r y l o w la prima pornire a telefonului dvs. Vertu,
consultai ncrcarea bateriei de la pagina 66 pentru mai multe
informaii.

Este selectat profilul F l i g h t . Sunt afiate pictograme


alternative pentru alte profiluri.
Sunt dezactivate alertele sonore. Telefonul nu sun la primirea
unui apel.
Romn
5

NOIUNI DE BAZ

Ta s t a d e n a v ig a re i t as t a s e l e c t a re c e n t r u

C o n f i g u r a re a t e l e f o n u l u i
Cnd telefonul Vertu este pornit pentru prima dat, suntei ghidat n
civa pai de ctre expertul de configurare pentru a configura
telefonul. nainte de configurare, trebuie s introducei o cartel SIM
valid n telefonul Signature i s fii ntr-o locaie cu conectivitate
celular de date.

Tasta de N AV I G AR E (1)
v permite s mutai cursorul
n sus, n jos, la stnga i la
dreapta n jurul afiajului.

Tasta S E L E CTAR E
C E N T R U (2) v permite
s selectai o opiune
evideniat sau s alegei
opiunea de mijloc din
partea inferioar a ecranului.

Ta s t e d e s e l e c t a re
Tastele D E S E L E CTA R E
v permit s selectai
opiunile afiate n partea
de jos a afiajului, situate
direct deasupra tastelor.

nregistrarea telefonului dvs. Vertu


Vertu dorete s v ofere cel mai bun serviciu posibil.

nti vi se va solicita s acceptai Termenii i condiiile. Acest lucru


v va permite automat s utilizai funciile fundamentale ale
telefonului Signature.

Pentru ca noi s putem face acest lucru, v rugm s v nregistrai


telefonul Vertu. n mod normal, aceasta are loc la rularea expertului
de configurare, dup cum este descris mai jos, ns poate fi realizat
pe site-ul https://www.vertu.me sau apelnd Vertu Concierge,
utiliznd tasta dedicat de pe partea lateral a telefonului.

Cnd acceptai Termenii i condiiile, data i ora sunt setate


automat. Dac nu acceptai Termenii i condiiile, data i ora trebuie
setate manual. Aceast operaiune este urmat de Wireless
Settings, de unde v putei conecta la reeaua fr fir. Ulterior, putei
crea un nume Bluetooth pentru telefonul dvs. sau accepta numele
implicit.

Expertul de configurare
Atunci cnd pornii telefonul Vertu pentru prima dat, vei fi ghidat
prin anumite opiuni de configurare de ctre experii de configurare
Vertu. Acetia v permit s configurai rapid i uor urmtoarele
funcii:
>

Locaia de deschidere.

>

Expertul WLAN.

>

Numele Bluetooth.

>

Ora i data exacte.

>

nregistrarea telefonului.

Vi se va solicita s nregistrai produsul, lucru esenial pentru


activarea serviciilor extinse i gratuite, oferite pe telefonul Signature.
Cea mai simpl modalitate este s apelai Vertu Concierge, care v
va configura contul n locul dvs., dar putei nregistra dvs. niv
telefonul. Dac suntei deja client nregistrat, va trebui s introducei
numele de utilizator i parola. n caz contrar, nregistrarea este
rapid, deoarece tot ce trebuie s facei este s introducei cteva
detalii. Pentru a termina procesul de nregistrare, poate fi necesar s
introducei numrul de serie al telefonului Signature, care se afl pe
spatele telefonului.
Pentru a rula din nou Expertul de configurare n orice moment:
Din afiajul de ateptare, apsai Menu Settings Setup wizard .

n timpul executrii expertului de configurare, vi se va solicita


permisiunea pentru conectarea automat la reea i dac
acceptai s fii taxat pentru transferul respectiv de date. Dac
acceptai, telefonul Vertu se va adapta automat la modificrile
orei locale.

C o n f i g u ra re a c o n t u l u i d e e -m a i l Ve r tu . M e
Contul de e-mail Vertu.Me este setat automat, dup ce ai finalizat
cu succes procesul de nregistrare i detaliile au fost activate de
Vertu Services. Detaliile contului sunt trimise ulterior n mod
automat pe telefonul Signature, la scurt timp dup finalizarea
procesului de nregistrare.
Filtrarea e-mailurilor VIP este disponibil pe telefonul Signature.
Dup nregistrare, vei primi un e-mail de la Vertu n contul Vertu.Me,
care v va explica modul de activare i dezactivare a acestui serviciu
prin portalul Web Vertu.Me.
Datorit acestui serviciu avei posibilitatea s permitei contului
Vertu.Me s primeasc e-mailuri de la toi expeditorii sau doar de la
expeditorii din lista de contacte Vertu.Me.
Consultai E-mailurile filtrate de la pagina 29 pentru informaii
suplimentare.
Romn
6

NOIUNI DE BAZ

Ecranul de deschidere

C o n fi g u r a re a c o n t u r i l o r d e e -m a i l
Dac nu a fost configurat iniial niciun cont de e-mail, din afiajul de
ateptare, selectai M enu M es sa g es E - m ai l . Urmai
instruciunile de pe ecran i introducei adresa de e-mail, iar
expertul de e-mailuri va cuta automat pe Web setrile relevante
pentru e-mailul respectiv. Introducei parola cnd v conectai
pentru prima dat la csua de mesagerie respectiv. Reinei c se
poate ca expertul de e-mailuri s nu funcioneze pentru toi furnizorii
de e-mail.

Ecranul de deschidere afieaz un ceas configurabil, pictograme i


indicatoare care afieaz starea curent a telefonului dvs. Vertu.
Sunt disponibile dou opiuni din ecranul de deschidere: Classic i
Services.
Pentru a selecta o opiune de afiare:
1. Din afiajul de ateptare, selectai M enu S et t i n g s
D i sp l a y H o m e s c re e n

Putei avea mai multe conturi de e-mail pe telefonul Signature. Din


meniul Messaging sunt configurate csue de mesagerie
suplimentare. Selectai Men u M es sa g es O p t i o n s i selectai
Add Mailbox. Introducei adresa de e-mail i repetai procesul
descris mai sus.

2. Selectai S e r v i c e s sau C l as s ic .
Pentru a alege setrile pentru afiarea ceasului, din afiajul de
ateptare, selectai Men u S e t t i n g s D a t e a n d t i m e . Pentru
informaii suplimentare, consultai Data i ora de la pagina 40.

Putei sincroniza contactele i calendarul pe telefon utiliznd contul


Vertu.Me. Consultai Sincronizarea Vertu.Me de la pagina 45.

Ec r a n u l d e d e s ch i de re - O p i u n e a S e r v i ce s
Opiunea Services permite accesul uor la City Brief i Vertu.Me.

C o n fi gu r a re a re e le i L A N f r f ir

>

n timpul procesului de configurare, expertul WLAN afieaz toate


conexiunile la Internet disponibile.
>

Expertul WLAN v ajut s v conectai la o reea LAN fr fir


(WLAN) i s gestionai conexiunile WLAN.

Apsai tasta de N AV I G A R E dreapta pentru a accesa e-mailul


Vertu.Me.
Apsai tasta de N AV I G A R E stnga pentru a selecta City Brief.
Modul Services, ceasul analogic cu funcia Accurate time setat,
dar nesincronizat i departe de domiciliu, cu alarma setat.

Selectai fie o reea WLAN, fie D o n o t as k cnd telefonul


utilizeaz automat, cnd este posibil, reelele WLAN salvate i
GPRS n caz contrar.
Pentru informaii suplimentare despre conectarea la WLAN,
consultai LAN fr fir de la pagina 43.
Din afiajul de ateptare, selectai Men u S e t t i n g s
C o n n e c t i v i t y W L AN .

Modul Services, ceasul digital cu funcia Accurate time setat


i departe de domiciliu

Romn
7

NOIUNI DE BAZ

E c ra n ul d e d e s ch i d e re - O p i u n e a C l a s s i c
Ceasul afieaz ora i data pe ecranul de deschidere.

Att ceasul digital, ct i cel analogic, afieaz ora din locaia de


domiciliu n format digital n fusul orar curent. La revenirea n locaia
de domiciliu, va fi afiat un singur ceas cu o singur or curent.

Putei seta afiarea ceasului n formatele analogic sau digital sau


putei renuna la afiarea ceasului. Data este afiat ntotdeauna.

Pentru informaii despre activarea funciei Accurate Time, consultai


Gestionarea orei de la pagina 40.

Modul Classic, ceasul analogic, funcia Accurate time setat


i departe de domiciliu

Se t a re a d a t e i i o re i
Dac Accurate time nu este disponibil sau dac opiunea S i n g l e
f ix e d c l o ck este activat, ora i data pot fi configurate din afiajul
de ateptare; selectai M enu S et t i n g s D a t e a n d t i m e
Date & time settings.
Dac bateria este scoas din telefonul Vertu mai mult de o or,
poate fi nevoie s resetai ora i data dac Accurate Time nu
este activat.

Vertu.Me

Vertu.Me este un cont de e-mail unic, care v permite s sincronizai


e-mailurile de pe telefonul Signature cu sistemul de e-mailuri
Vertu.Me, astfel nct e-mailurile de pe serverul Vertu.Me s fie
sincronizate cu informaiile de pe telefon.

Implicit, tasta de N AV I G A R E stnga ofer acces la Messages, n


timp ce tasta de N AV I G A R E dreapta activeaz sau dezactiveaz
Bluetooth. Consultai Tastele de navigare de la pagina 42 pentru
informaii suplimentare.

Accurate Time
Funcia Accurate time menine automat precizia ceasului telefonului,
ceea ce nseamn c nu trebuie s setai ora sau data manual atunci
cnd cltorii n alt ar sau pe un alt fus orar (dar cartela SIM trebuie
s fie prezent n telefon). Cnd este activat, aceasta seteaz ceasul
sistemului la valoarea UTC local, la care diferenele GMT necesare
sunt aplicate automat pentru a prezenta ora i data corecte.
Dac exist probleme cu sistemul de actualizare automat a orei, o
pictogram de avertizare apare pentru a notifica utilizatorii c ora
curent poate fi inexact. Avertismentul include diferite situaii, precum:
>

>

>

>

Locaia curent este necunoscut, astfel nct ora nu poate fi


actualizat.

Vertu.Me ofer clienilor Vertu servicii de e-mail i Personal


Information Management (PIM) exclusive.

La prima pornire, cnd utilizatorul a acceptat termenii i


condiiile, nu se afla sub acoperirea reelei de telefonie
mobil.

Adresa de e-mail Vertu.Me este setat automat dup nregistrare,


oferindu-v o adres de e-mail personalizat exclusiv:
username@Vertu.Me. Aceast adres de e-mail poate fi accesat
direct de pe telefonul Signature sau de pe interfaa Web utiliznd un
browser i prin intermediul clientului de e-mailuri pe un PC sau Mac.

Cltoria ntr-o ar cu mai multe fusuri orare i unde


geolocaia este necunoscut.

Vertu.Me poate fi accesat cu tasta de N A V IG A R E dreapta.


Alternativ, din afiajul de ateptare, selectai Me nu Mes s a g e s
Vertu.Me.

Cnd se suspecteaz c ceasul este inexact din cauza duratei


de timp de la ultima sincronizare reuit.

Pentru a sincroniza e-mailurile, din csua de mesagerie Vertu.Me,


selectai O p t i o n s Synch ro nise , cnd sincronizarea are loc n
ambele direcii.

Cnd funcia Accurate time este activat, sunt afiate dou ceasuri
cnd cltorii n afara:

Pentru a conecta e-mailul Vertu.Me la Web, din csua de


mesagerie Vertu.Me, selectai O p t i o n s C o n n e ct .

rii de domiciliu

Accesul la e-mailul, calendarul i contactele Vertu.Me de pe un


browser Web se face fie prin portalul de pe www.Vertu.Me, fie
direct prin url-ul http://mail.Vertu.Me.

Fusului orar al locaiei de domiciliu


Telefonul gestioneaz locaia utiliznd codul furnizorului de servicii
mobile din reeaua curent pentru a obine ora local, plus, dac
este necesar, accesul la serviciul online pentru a obine o precizie
mai mare.

Calendarul i contactele personale sunt sincronizate automat cu


Server sync prin intermediul Vertu.Me. Consultai Sincronizarea
Vertu.Me de la pagina 45.
Romn
8

NOIUNI DE BAZ

City Brief

E f e c t u a re a u n u i a p e l
Verificai dac avei un
semnal bun i dac bateria
este ncrcat.

Vertu City Brief este o serie de ghiduri indispensabile,


independente, cu o origine unic i extrem de organizate, a 200 de
orae principale din ntreaga lume, n 8 limbi, furnizat direct pe
telefoanele Signature 2011, Constellation Ayxta, Ascent i
Constellation Quest.

Folosii tastele
N U M E R I C E (1) pentru a
introduce numrul de
telefon pe care vrei s-l
apelai.

Actualizat regulat, rezumatul relevant apare automat pe telefon cnd


ajungei la o anumit destinaie.

Vertu City Brief este disponibil n englez, rus, mandarin, chinez


simplificat, arab, italian, german, francez i japonez.
Cu pagina de deschidere configurat utiliznd opiunea Services,
City Brief este accesat cu tasta de N AV I G A RE stnga.
Alternativ, din afiajul de ateptare, selectai Men u Ver t u
Se rvices Ver t u C it y B r i e f .

Apsai tasta T R I M I T E R E
(2) pentru a ncepe apelul.

Cnd apelai numere internaionale, apsai de dou ori tasta


pentru a afia un semn +.

R s p u n s ul l a u n a p e l
La primirea unui apel, telefonul red o sonerie i este afiat un mesaj
de apelare. De asemenea, telefonul dvs. Vertu va vibra, dac ai
setat soneria pe vibraii.
Apsai tasta T R I M I T E R E
pentru a rspunde la un
apel sau tasta
SELECTARE CENTRU
cnd vedei A n s w e r pe
ecran.

R e g l a re a v o l u m u l u i d e a s c u l t a re
Pentru a schimba volumul
din receptor n timp ce
suntei ntr-un apel, apsai
tastele laterale de volum.

1
2

Pentru a mri volumul,


apsai tasta (1).
Pentru a micora volumul,
apsai tasta (2).

Cnd suntei ntr-un apel, putei folosi difuzorul pentru un apel


hands-free. Folosii tastele de SELECTARE pentru a apsa
Lo u d s p . i a trece pe difuzorul telefonului.

n che ie re a s a u re s p i n g e re a a p e l u r i l o r
Apsai tasta
T E R M I N A R E pentru a
termina un apel sau a
respinge un apel primit.

Romn
9

NOIUNI DE BAZ

Tri m i te re a u n u i m e s a j te x t
>

Cnd tastatura este blocat, apare o pictogram n form de cheie


sub indicatorul de putere a semnalului.

Utiliznd tasta de N A VI G A RE i tasta SE L E C T A RE


C E N TR U , deplasai-v la:

Putei efectua n continuare apeluri la numerele de urgen cnd


tastatura este blocat.

Me nu M e s s ag e s C reate m e ss a g e
>

Introducei numrul destinatarului.

>

Navigai la cmpul de mesaj.

>

Introducei mesajul.

>

Apsai tasta SELECTARE CENTRU pentru a expedia mesajul.

Cnd primii un apel, blocajul tastaturii este automat suspendat.


Cnd apelul s-a ncheiat, tastatura revine la starea de blocare.

D e b l o c a re a t a s t a t u r i i
Apsai Unl o ck i apoi tasta F U N C I E S P E C I AL
ntr-un
interval de dou secunde. Este afiat un mesaj de confirmare.

n timpul compunerii unui mesaj:

Se t a re a c o du l ui P I N

Apsai tasta * pentru a afia simbolurile

V recomandm s folosii un cod PIN pentru a preveni utilizarea


neautorizat a telefonului dvs. Vertu i a cartelei SIM.

inei apsat tasta # pentru a schimba limba


Apsai tasta # pentru a comuta ntre litere majuscule i
minuscule.

>

M enu S e t t i n g s S e c u r i t y P I N c o d e req u e st

E f e c t ua re a un ui a p e l d e u rg e n
Telefonul dvs. Vertu, ca orice telefon wireless, opereaz,
utiliznd semnale radio, reele wireless i terestre, precum i
funcii programate de utilizator. Din aceast cauz, nu pot fi
garantate conexiuni n toate situaiile. Prin urmare, niciodat
nu trebuie s v bazai n ntregime pe un telefon fr fir
pentru comunicaii eseniale, de exemplu, urgene medicale.
>

>

>

>

Utiliznd tasta de N AV I G AR E i tasta S E L E CTA R E


C E N T R U , deplasai-v la:

>

Selectai O n
Dac ai setat un cod PIN,
data viitoare cnd vei porni
telefonul Vertu vei vedea un
ecran care v cere s
introducei codul PIN.

Dac telefonul nu este pornit, pornii-l. Anumite reele necesit ca o


cartel SIM valabil s fie introdus n telefon.
Apsai tasta T E R M I N AR E de cte ori este necesar pentru a
reveni la afiajul de ateptare.
Introducei numrul de urgen, de exemplu 000, 08, 110, 112,
118, 119, 911, *911, 999, *999 sau alt numr de urgen oficial.

Folosii tastele
N U M E R I C E pentru a v
introduce codul PIN (1).

Apsai tasta T R I M I T E R E .
Numerele de urgen variaz n funcie de locaie i este posibil
ca cele listate mai sus s nu fie acceptate de reeaua dvs.
curent.

Apsai O K (2).

Dac utilizai anumite caracteristici, este posibil s fie necesar mai nti
s le dezactivai, nainte de a putea efectua un apel de urgen. Pentru
mai multe informaii, luai legtura cu furnizorul de servicii local.

La efectuarea unui apel de urgen, asigurai-v c oferii cu


precizie toate informaiile necesare.
Reinei c telefonul dvs. poate fi singurul mijloc de comunicaii la
scena unui accident nu terminai apelul pn cnd nu avei
permisiunea de a face acest lucru.

Protejarea telefonului dvs. Vertu


Introducei *#06# din afiajul de ateptare pentru a gsi
numrul de serie IMEI. Notai numrul de serie IMEI i
pstrai-l ntr-un loc sigur.

B l o c a re a t a s t a t u r i i
Putei bloca tastatura telefonului dvs. Vertu pentru a preveni
formarea accidental a numerelor.
Din afiajul de ateptare, apsai Men u , apoi tasta F U N C I E
S P E C IA L
(n partea stng inferioar a tastaturii) ntr-un
interval de dou secunde. Este afiat un mesaj de confirmare.

Romn
10

NOIUNI DE BAZ

Meniul principal

Mesajele

Meniul principal afieaz toate categoriile meniurilor superioare, din


care putei accesa toate funciile telefonului dvs. Vertu.

Meniul M e s s ag e s v
permite s scriei, s trimitei,
s primii i s citii mesaje.

Tasta de N AV I G A R E este pre-programat cu cteva opiuni


de meniu des utilizate. Cnd telefonul dvs. Vertu iese din
fabric, opiunile sunt:

Telefonul dvs. Vertu accept:

Ecranul de deschidere Vertu Services:


Sus - Blocarea tastaturii
Jos - Nume
Stnga - City Brief
Dreapta - Vertu.Me

>

mesaje text

>

mesaje multimedia

>

>

>

C re a t e m e s sa g e

>

In b ox

>

E - m ai l

>

Drafts

mesaje flash
mesaje vocale

>

mesaje de e-mail

>

O u t b ox

>

mesaje instant.

>

Se nt ite ms

>

Saved items

>

D e l iv e ry rep o r t s

>

Vo ice m e ss a g es

>

In fo m e ss a g es

>

W V ch a t

>

S e rv. c o m m an d s

>

D e l e t e m e s s ag e s

>

M e s sa g e s e t t i n g s

>

N am e s

>

A d d n ew c o n t a c t

Cnd navigai prin meniuri, apsai Back pentru a reveni la meniul


anterior fr a salva schimbrile. Apsai E x i t pentru a reveni la
afiajul de ateptare din meniul de nivel superior.

>

Se ttin g s

>

G ro u p s

>

S p e ed d ia ls

Apsai tasta T E R M I N A R E pentru a reveni la afiajul de ateptare din


orice meniu, fr a salva modificrile.

>

My numbers

>

D e l . a l l co n t a ct s

Putei folosi i comenzi vocale pentru a activa funciile meniului de


pe telefonul dvs. Vertu. Pentru mai multe informaii, consultai
Apelare vocal de la pagina 14.

>

M o ve co nt a ct s

>

Copy contacts

Ecranul de deschidere Classic:

O caracteristic interesant
din acest meniu o constituie
Del i v e r y rep o rt s , care v
permite s tii dac mesajele
au fost livrate.

Sus - Blocarea tastaturii


Jos - Nume
Stnga - Crearea mesajelor
Dreapta - Bluetooth pornit/oprit
Pentru a schimba aceste opiuni la opiunile de meniu favorite,
deplasai-v la
M enu Se ttin g s M y s h o r t c u t s N a v i g a t io n k e y

Pentru a schimba tastele de SELECTARE stnga sau dreapta,


deplasai-v la
M enu S e t t i n g s M y sh o r t c u t s Left sele ction ke y
sau R i g h t s e l e c t i o n key

Contacte
Meniul C o n t a c t s v permite
s adugai i s tergei
numere de contact, s alegei
dac s le stocai n memoria
telefonului sau a cartelei SIM
i s configurai apelarea
rapid.

D e s ch i d e re a m e n i ul u i
Din afiajul de ateptare, apsai tasta S E L E CTA R E C E N T R U
pentru a deschide Me nu i a afia categoriile principale. Folosii
tasta de N A V IG A R E pentru a parcurge meniurile.

N a vi ga re a n t re m e n iu r i

S ch i m b a re a m o d u l u i de a f i a re a m e n i u l u i
>

Deplasai-v la:
Me nu O p t i o n s Ma in men u v iew

>

Selectai una din urmtoarele opiuni:


>

Li s t pentru a afia pictogramele meniului principal cte una o

dat.
>

>

G r i d pentru a afia pe ecran toate pictogramele meniului


principal. Putei deplasa pictogramele pe gril, astfel nct
opiunile pe care le utilizai cel mai frecvent s se afle n
poziiile dvs. preferate.
Ta b pentru a afia pictogramele meniului principal n partea

superioar a ecranului i opiunile de meniu mai jos.

Romn
11

NOIUNI DE BAZ

I st o r i c u l a p e l u r i l o r

El e m e n te le
s u p l i m e n t are

Meniul C a ll h i st o r y v
permite s vizualizai informaii
despre apelurile vocale i de
date efectuate, primite i
pierdute.
De asemenea, putei vizualiza
informaii despre mesajele
primite i expediate i despre
cantitatea de date primite i
expediate n timpul navigrii
pe Web.

Meniul A d d i t io n s conine
jocuri preinstalate, un
calculator i dispozitivul de
nregistrare a vocii. Aici pot fi
stocate i fiierele de muzic
i imagini.

>

G a l l e ry

Mi s s e d c al ls

>

Games

R e c e i v e d c al l s

>

C a lc u la t o r

>

Dialled numbers

>

M u si c p l aye r

>

M s g . rec i p i e n t s

>

Vo ice rec o rd er

>

C le ar l o g l is t s

>

Notes

>

Vo i c e c a ll d u r a t .

C a l e n da r

>

Data counter

>

Da t a ti m er

>

Me ss a g e log

>

Sync log

>

Inte rnet c a ll dur.

Meniul C a l e n d a r v permite
s vizualizai calendarul, s
creai note simple, s stabilii
note de reamintire pentru
evenimente sau date
ulterioare i s creai o list a
sarcinilor de efectuat.

>

Ver t u m o b i le

>

A l l c a ll s

>
>

Setri

Ceas detepttor

Meniul Set t ings v permite


s schimbai modul n care
este configurat telefonul dvs.
Vertu.

Meniul A la r m cl o ck v
furnizeaz acces rapid la
setarea unei alarme. Apsai
tasta O p t i o n s pentru a
accesa informaii despre
S n o o z e i Repea t .

Acesta acoper o gam larg


de caracteristici, de la setarea
ceasului la tonuri de sonerie i
configurarea setrilor pentru
comenzi rapide.
V recomandm s v
protejai telefonul Vertu i
cartela SIM de utilizarea
neautorizat cu ajutorul
parolelor, folosind opiunea
Security.

>

Date and time

>

Pro f i l e s

>

Th e m es

>

To n es

>

Di s p l ay

>

My shortcuts

>

C o nne ctiv ity

>

Call

>

Phone

>

Home

>

En hanc ements

>

Bookmarks

>

Configuration

>

G o t o a d d re ss

>

Security

>

L a s t w e b a d d r.

>

Wo r k s h o p res e t

>

Web s e t t i n g s

>

S y n c a n d b a ck u p

>

C l e a r t h e c ach e

>

S e t u p w i z a rd

>

Lo c a t io n s er vic e

We b
Meniul We b v permite s
accesai Internetul i s
stabilii o pagin de
deschidere personal.
Setrile configuraiei web pot
fi gsite n meniul S e t t i n g s
C o n f i g u r a t io n .

Romn
12

NOIUNI DE BAZ

Personalizarea telefonului dvs. Vertu

Ve r tu S e r v i c e s
Vertu Serv ic es conine

U ti l i z a re a co m e n z i l or ra p i d e G o t o

software i servicii disponibile


numai deintorilor de
telefoane Vertu:

Putei configura meniul G o t o astfel nct acesta s se


personalizeze automat n funcie de necesitile dvs.

Vert u Sel ect v ofer

articole originale, selectate


pentru a inspira, informa i
distra, n funcie de regiune,
preferine i pasiuni.
Vert u Fo r t re ss furnizeaz o
copie de rezerv sigur
pentru datele dvs.

>

Ver t u Sel ect

>

Ver t u Fo r t res s

>

Ver t u C o nci erg e

>

Tr ave l

>

Ver t u C it y B r ie f

Exist dou moduri de a folosi comenzile rapide G o t o n telefonul


dvs. Vertu.
>

A u t o s o r t in g o n afieaz n mod dinamic meniul,

prezentnd cinci funcii cel mai frecvent utilizate i ultimele


dou funcii utilizate
>

A u t o s o r t in g o f f v permite s alegei opiunile de meniu


pe care dorii s le vedei n lista G o t o .

Vert u C o nci erg e furnizeaz

Pentru a activa sortarea automat, apsai G o t o O p t i o n s

un mod alternativ de apelare a


serviciului Vertu Concierge.

A u t o s o r t ing o n

Tra vel conine informaii n

A u t o s o r t ing o f f

Pentru a activa sortarea manual, apsai G o t o O p t io n s

timp real despre zboruri,


vreme i cursuri valutare.

Dac meniul G o t o nu este afiat, selectai


Men u Set t ings M y s h o r t c u t s Lef t s e l e c t i o n k e y
i selectai G o t o .

Ver t u C it y B r i e f conine
ghiduri n opt limbi, care
includ multe orae i ofer
sfaturi i sugestii utile.

Crearea comenzilor rapide manuale G o t o


Pentru a personaliza opiunile din lista G o t o , afiai lista ca mai sus
i selectai O p t io n s S e lec t o p t i o n s . Alegei opiunile pe care
dorii s le afiai n lista G o t o .
De asemenea, putei configura tasta de NAVIGARE pentru a accesa
comenzile rapide. Pe ecranul de ateptare, inei apsat una dintre
tastele de DERULARE i selectai o opiune de asociat cu tasta.
Utilizarea meniului Go to
Pentru a folosi comenzile rapide G o t o , din afiajul de ateptare
apsai tasta de S E L E CTA R E G o t o .
Folosii tasta de N A VI G A R E i tasta SE L E C T A RE C E N T RU
pentru a selecta comanda rapid dorit.
Cteva dintre cele mai utile comenzi rapide G o t o sunt:
>

Comut WLAN pe pornit i oprit

>

Comut Bluetooth pe pornit i oprit

>

Comut ntre GSM i 3G + GSM (3 G + G S M )

>

Selectarea operatorului (pentru a selecta un operator de reea


care deine un acord de roaming prin GPRS cu operatorul
reelei dvs. locale).

S ch i m b a re a f u n d a l u r i l o r
Telefonul dvs. Vertu este prevzut cu un numr de imagini pe care
s le utilizai ca fundaluri de ecran.
Schimbarea fundalului
>

Romn
13

Selectai Me nu S ettin g s Th e m e s sau folosii comanda


rapid G o t o .

>

Selectai un fundal dintre cele disponibile.

>

Selectai Ap ply pentru a schimba fundalul.

NOIUNI DE BAZ

S ch i m b a re a p ro f i l u r i l o r

U t i l i z a re a B l u e t o o t h

Telefonul dvs. Vertu are cteva profiluri diferite, care v permit s


schimbai simultan tonul de sonerie, volumul soneriei i alerta de
vibraii. Profilurile pot fi cronometrate, de exemplu putei seta profilul
S i l e n t cnd participai la o edin i, dac l-ai setat, profilul
Ge neral va reveni dup edin.

Tehnologia Bluetooth v permite s partajai rapid imagini i clipuri


video i s profitai de conectivitatea wireless folosind un receptor
compatibil Bluetooth. Trebuie mai nti s cuplai telefonul dvs.
Vertu cu cellalt dispozitiv, care trebuie s se afle ntr-o raz de 10
m fa de acesta.

Modul Flight

Meniul Bluetooth complet este amplasat n Men u S e t t i n g s


Connectivity.

Modul Flight v permite s dezactivai toate funciile de frecven


radio, dar avei nc acces la jocurile off-line, calendar i numerele
de telefon.
>

Utiliznd opiunile din aceste meniuri, putei activa Bluetooth,


permite identificarea telefonului, cuta dispozitive active i cupla
telefonul cu alte dispozitive Bluetooth, de exemplu ctile dvs.
Bluetooth.

Selectai M enu S e t t i n g s Pro f i l e s F l ig h t

Oprii Bluetooth dac nu este folosit, pentru a maximiza


performana bateriei.

Folosii modul Flight n medii radio-sensibile, de exemplu la bordul


avioanelor sau n spitale.
Pentru a efectua un apel de urgen n modul Flight, facei un
apel normal i rspundei Ye s cnd vi se cere Ex i t f li g h t
p ro f i le ?

Folosii meniul G o t o pentru a porni i opri Bluetooth.

A d ug a re a u n u i c o n t a c t n o u
Pentru a aduga rapid un contact nou, introducei numrul pe
afiajul de ateptare i apoi apsai tasta S E L EC T AR E
C E N T R U . Introducei numele de contact i contactul S a v e .

Pentru a dezactiva modul Flight, selectai orice alt profil.


Pentru a schimba rapid profilurile, apsai scurt tasta
POR N I R E.

A p e l a re v o c a l

inei apsat tasta # pentru a comuta ntre profilurile S il e n t i


Ge neral .

Telefonul dvs. Vertu poate accesa opiunile de meniu i apela


contactele utiliznd comenzi vocale.

S ch i m b a re a t o n u r i l o r d e s o n e r i e

>

Telefonul dvs. Vertu este prevzut cu diferite sonerii speciale. De


asemenea, putei descrca sonerii n formatele AAC, MP3 i MIDI.
>

Schimbarea soneriei
>

>

Selectai M enu S e t t i n g s To n es sau folosii comanda rapid


Go to.

>

Derulai ncet lista de sonerii. Cnd auzii o sonerie pe care dorii s-o
utilizai, apsai S e l e c t .

Pronunai clar numele contactului sau opiunea de meniu pe care


dorii s-o accesai.
Selectai opiunea dorit din lista afiat. n cazul n care nu efectuai
o selecie n 5 secunde, se va selecta automat opiunea din partea
superioar a listei.

3G
Telefonul dvs. Vertu nu este activat pentru 3G n mod automat.
Dac vrei s folosii 3G pentru descrcri mai rapide sau pentru
roaming n Japonia, trebuie s activai 3G din meniul G o t o . Pentru
aceasta, apsai tasta de S E L E CTAR E Go to Network mode
3 G + G S M i D u a l m o d e s e l e c t e d va fi afiat.

S e t a re a u n e i a l a r m e
Telefonul dvs. Vertu are o funcie util de ceas de alarm.
>

inei apsat tasta de S E L E CTA R E dreapta de pe afiajul de


ateptare sau inei apsat tasta de reducere a volumului.

Selectai M e n u A la rm cl o ck sau folosii comanda rapid G o


to.

N a v i g a re a p e w e b

Introducei ora pe ecran i apsai tasta de O p t i o n s S E L E CTAR E


pentru a seta caracteristicile de aipire i repetare.

Descrcai i folosii numai fiiere din surse care furnizeaz


securitatea i protecia adecvate mpotriva software-ului
duntor.

Cnd exist o alarm setat, pictograma ceasului de alarm este


artat pe afiajul de ateptare.
Dac ceasul este afiat n modul A n a lo g u e , pe ceas este afiat o
limb roie indicnd alarma, cnd telefonul este n modul de
ateptare. Limba de ceas a alarmei indic ora pentru care a fost
setat alarma.

Putei accesa serviciile de Internet mobil cu ajutorul browserului de


pe telefonul dvs. Vertu. Putei vizualiza pagini care folosesc limbajul
de marcaj wireless (WML) sau limbajul extensibil de marcaj
hypertext (XHTML).

Pentru a dezactiva ceasul de alarm, apsai M enu A la rm

n funcie de furnizorul de servicii folosit, telefonul dvs. Vertu ar


putea avea deja instalate setrile de Internet, astfel nct s putei
naviga imediat pe web. Dac nu v putei conecta la Internet,
contactai Vertu Concierge sau vizitai www.vertu.com i descrcai
setrile dvs.

c l o ck Optio n s Al ar m : O f f .
Dac telefonul este oprit, va porni la ora cnd este setat
alarma. Reinei acest aspect, n situaiile n care v aflai ntr-o
zon cu restricii.

Pentru a deschide browser-ul web, selectai M e n u Web sau


inei apsat tasta 0.

Romn
14

NOIUNI DE BAZ

U t i l i z a re a p l a y e r - u l u i d e m u z i c

Viz u a l i z a re a v e r s i u n i i e l e ct ro n i c e a
M an u al u l u i de re f e r i n

Telefonul dvs. Vertu include un player de muzic pentru a asculta


melodii, nregistrri sau alte fiiere de sunet MP3, MP4, AAC,
eAAC+ sau Windows Media Player pe care le-ai transferat pe
telefonul dvs. Vertu. Fiierele de muzic pot fi primite prin Bluetooth,
MMS sau folosind Managerul de fiiere din Vertu PC Suite.

>

Pornii CD-ROM-ul, dup cum este descris mai sus.

>

Facei clic pe butonul Launch PDF.

Configurarea pentru M M S, navigare i e-mail

Pentru a deschide playerul de muzic, derulai pn la M enu


A d d it i o n s M u s i c p l a ye r .
Fiierele de muzic pe care le transferai pe telefonul dvs. Vertu sunt
adugate automat la lista de piese din playerul de muzic.

>

Pornii CD-ROM-ul, dup cum este descris mai sus.

>

Facei clic pe butonul order settings.

>

inei apsat tasta T E R M I N A R E pentru a opri playerul de


muzic.

Calculatorul dvs. trebuie s fie conectat la Internet pentru a


configura MMS, navigarea i aplicaia de e-mail.

n re g ist r a re a t e le fo n u l ui d v s. Ve rt u

U t i l i z a re a re e l e i L A N w ire l e s s i a
t e l e f o n i e i p r i n I n te r n e t

n mod normal, nregistrarea se realizeaz la rularea expertului de


configurare.

Telefonul dvs. Vertu conine tehnologie LAN wireless, care v


permite s v conectai la Web cu ajutorul unei reele LAN wireless
(WLAN) n locul unei conexiuni GPRS.

Totui, putei nregistra telefonul Vertu n oricare dintre urmtoarele


moduri:
>

Putei efectua apeluri vocale pe Internet cu ajutorul WLAN, dar mai


nti trebuie s v creai un cont de telefonie prin Internet la un
furnizor al serviciului.
Anumite ri pot avea restricii de utilizare a reelei LAN wireless.
Pentru mai multe informaii, luai legtura cu autoritile locale.

CD-ROM-ul

Selectai Register din meniul G o t o din afiajul de ateptare


(doar cnd avei o conexiune GPRS sau la Internet).

>

Apelai Vertu Concierge utiliznd tasta dedicat de pe telefon.

>

Utilizai opiunea de pe CD-ROM-ul Vertu.

>

Vizitai https://www.vertu.me.
Dac nregistrai telefonul Vertu utiliznd un computer, computerul
trebuie s fie conectat la Internet.

CD-ROM-ul Vertu funcioneaz pe un calculator compatibil


prevzut cu o unitate CD-ROM, avnd instalate sistemele de
operare Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
sau Microsoft Vista. Avei nevoie de cel puin 250 MB de spaiu
liber pe disc i de drepturi de administrator pentru PC.

Dac nregistrai telefonul Vertu utiliznd un computer, trebuie s


cunoatei numrul de serie i numrul IMEI (International Mobile
Equipment Identity - Identitatea internaional a echipamentului
mobil) al telefonului dvs. Vertu.
Numrul de serie este gravat pe spatele telefonului Vertu.

C o n e c t a re a l a u n co m pu t e r

Codul IMEI poate fi aflat introducnd *#06# n ecranul de


deschidere.

Pentru a v conecta telefonul Vertu la un calculator, avei nevoie fie


de un cablu de date USB Vertu, fie de echipament i software
pentru tehnologia wireless Bluetooth.

Pentru a v nregistra telefonul Vertu prin intermediul CD-ROM-ului


Vertu:

Ve r tu P C S u it e

1. Introducei CD-ROM-ul n unitatea de CD a computerului dvs.


2. Selectai limba preferat.

Vertu PC Suite include urmtoarele aplicaii, pentru a extinde


funcionalitatea telefonului dvs. Vertu:
>

Copierea de rezerv

>

Contacte

3. Facei clic pe butonul Register Phone. Se va deschide automat


pagina Web de nregistrare Vertu.

>

Sincronizare

>

Mesajele

4. Completai informaiile necesare pe pagina Web.

>

Conectare la Internet

>

Stocare de imagini

>

Instalarea aplicaiilor

>

Player multimedia

>

Managerul de fiiere

I n s t a l a re a Ve r t u P C S u i te
>

Introducei CD-ROM-ul Vertu n unitatea CD-ROM a calculatorului.

>

Facei clic pe butonul install now.

>

Respectai instruciunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.

Romn
15

NOIUNI DE BAZ

ngrijirea i ntreinerea

Em b lem e
Dac deinei un telefon Vertu cu aur sau platin, marcajele sunt
tanate, dup cum se vede mai jos, pentru a autentifica metalele
preioase utilizate. Fiecare metal preios este testat pentru a verifica
dac puritatea aliajului este conform cu standardele exacte ale
Mrcii Conveniei Europene de sub jurisdicia Swiss Assay Office.

Produsele dvs. Vertu sunt fabricate din cele mai bune materiale i
trebuie s avei grij s le pstrai ntr-o stare bun.
Deteriorarea telefonului Vertu cauzat de nerespectarea
acestor instruciuni de ntreinere nu este acoperit de
garanie.

Marcajul este format din mai multe semne, fiecare avnd propria
semnificaie. Este amplasat pe placa spate, sub numrul de serie.

C e r a m ic a i s a f i r u l
Ceramica i safirele sunt materiale foarte dure, dar sunt, de
asemenea, casante i pot fi zgriate de materiale sau obiecte mai
dure. Acestea se pot deteriora i dac sunt scpate din mn.

Evitai urmtoarele:
>

Contactul cu alte materiale dure, precum bijuteriile cu


diamante, pilele de unghii i cristalele minerale.

>

Scparea sau lovirea produsului de suprafee dure.

>

Frecarea n mod repetat de suprafee dure.

Toate produsele Vertu din piele sunt create de experi. Fiecare piele
este unic i prezint marcaje naturale care in de individualitatea
unui material fin. Orice piele se poate deteriora i trebuie tratat cu
atenie.

>

Scparea, frecarea sau lovirea de suprafee dure.

>

Expunerea la temperaturi extreme.

>

Contactul cu substane uleioase, farduri i solveni.

AU750

Diamantele
Diamantele sunt extrem de dure i de rezistente, ns pot fi
deteriorate dac sunt manipulate inadecvat. De exemplu, acestea
pot fi sparte de impactul direct cu o suprafa dur i monturile pot
fi deteriorate prin scparea telefonului pe o suprafa dur,
provocnd cderea diamantelor.

Metalele Vertu sunt finisate la un standard nalt i trebuie s avei


grij s le pstrai aspectul.
Evitai urmtoarele:

De asemenea, trebuie luate msuri de prevedere pentru contactul


cu alte bijuterii precum inelele cu diamante sau cerceii cu diamante,
deoarece acestea pot provoca abraziunea sau ciupirea pietrei sau a
monturii. Trebuie s avei grij s nu se agae monturile cu fire, n
special cu fire sintetice care pot ndoi montura i elibera pietrele.

Contactul cu substane chimice, precum solvenii, soluiile


alcaline i acide, buturile cu cola i expunerea la ap srat.
n cazul contactului, tergei imediat cu o lavet curat i
moale.

>

Contactul cu obiecte ascuite.

>

Scparea sau lovirea de suprafee dure.

>

Soluiile pentru lustruit metale.

3. Marca puritii AU750 (aur de


18karate) sau PT950 (platin).
4. Semnul sponsorului indicnd
marca Vertu.

Metalul

>

2. Cap de Saint Bernard marca


Swiss Assay Office.

Evitai urmtoarele:
Expunerea la ap i la medii cu umiditate ridicat.

1. Marc de control obinuit,


indicnd Marca Conveniei
Europene 750 (aur de
18karate) sau 950 (platin) pe
cntar.

Pielea

>

V recomandm s pstrai telefonul Vertu n carcasa de piele Vertu


atunci cnd nu-l folosii, mai ales cnd l punei n geni i alte
bagaje.
n cazul n care diamantele par s i piard luciul din cauza uzurii,
produsul poate fi lustruit uor cu o lavet de lustruire Vertu din
microfibre.

Romn
16

NOIUNI DE BAZ

Specificaii
Volum

65 cc

Greutate

Oel inoxidabil
Galben auriu
Platin

Lungime

130 mm

Lime

42 mm

Grosime

13 mm

166 g
218 g
238 g

B a t e rie B L- 5 CV c u i on i de l it iu
Timp de convorbire GSM pn la 5,5 ore
WCDMA pn la 3 ore
Timp de ateptare Pn la 300 ore

Romn
17

SIGURANA

2 SIGURANA

Codul PIN2
Codul PIN2 este folosit pentru a proteja funciile avansate de pe
cartela dvs. SIM, de exemplu listele fixe de apelare. Codul dvs. PIN2
nu trebuie s fie acelai cu codul PIN.
Pentru a schimba codul PIN2:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s S e c u r i t y
Access codes Change PI N2 code.
2. Cnd vi se cere, introducei codul PIN2 curent i apoi apsai O K .
3. Cnd vi se cere, introducei noul dvs. cod PIN2 i apoi apsai O K .
4. Introducei nc o dat noul cod PIN2, pentru verificare, i apoi
apsai O K .

Telefonul Vertu are un numr de caracteristici de securitate care


ajut la prevenirea:
>

>

>

Este afiat un mesaj de confirmare.

Utilizarea neautorizat a telefonului dvs. Vertu dac este


introdus o cartel SIM diferit

Caracteristicile protejate cu codul PIN2 de pe cartela dvs. SIM vor fi


blocate dac introducei incorect acest cod de cteva ori, de obicei
dup trei ncercri consecutive. Va fi nevoie s contactai furnizorul
dvs. de servicii pentru a obine un cod de deblocare PIN2 (PUK2) i
pentru a reface complet funcionalitatea cartelei SIM.

Utilizrii neautorizate a cartelei dvs. SIM ntr-un alt telefon.

Codul de securitate

Utilizarea neautorizat a telefonului dvs. Vertu atunci cnd


cartela SIM este introdus

Codul PIN

Codul de securitate v ajut s protejai telefonul Vertu de utilizarea


neautorizat. Prima dat cnd accesai aceast caracteristic, trebuie
s alegei un cod (cu lungime de 5 - 10 cifre). Va fi nevoie s introducei
acest cod de securitate nainte de a efectua urmtoarele:

Codul PIN (Personal Identification Number - Numr de identificare


personal) (4 - 8 cifre) ajut la protejarea cartelei dvs. SIM mpotriva
utilizrii neautorizate. Cnd funcia codului PIN este activ, trebuie
s introducei codul PIN de fiecare dat cnd pornii telefonul Vertu.
Dac ai utilizat anterior cartela SIM n alt telefon, codul rmne
acelai.

>

Setarea implicit pentru funcia codului PIN este definit de


furnizorul dvs. de servicii. Unii furnizori de servicii nu v permit s
dezactivai codul PIN.
Cartela SIM se blocheaz dac introducei un cod PIN
incorect de trei ori consecutiv. Va fi nevoie s contactai
furnizorul dvs. de servicii pentru codul PUK (PIN Unblocking Deblocare PIN).

Pornirea telefonului dup ce este introdus o cartel SIM


nou (dac ai configurat securitatea)

>

tergerea tuturor nregistrrilor din lista contactelor

>

Refacerea setrilor implicite

>

Schimbarea nivelului de securitate.


Dac introducei incorect un cod de securitate de cinci ori
consecutiv, telefonul dvs. Vertu nu va accepta codul corect n
urmtoarele cinci minute. n aceste cinci minute, telefonul
Vertu va afia o eroare atunci cnd ncercai s tastai codul de
securitate, chiar dac este corect.

Tastai codul PUK dac v-ai blocat cartela SIM.


Codurile PUK nu pot fi schimbate. Dac introducei un cod
PUK incorect de 10 ori consecutiv, cartela dvs. SIM se
blocheaz definitiv.

Pentru a schimba codul de securitate:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s S e c u r i t y
Access codes Change security code.
2. Cnd vi se cere, introducei codul de securitate curent i apoi
apsai O K .

Pentru a activa i dezactiva codul PIN:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s S ecu r it y
P I N c o d e re q u e s t .
2. Apsai S e l e c t pentru a schimba setarea.

3. Cnd vi se cere, introducei noul cod de securitate i apoi apsai


OK.

3. Derulai pn la O n pentru a activa codul PIN sau O f f pentru a-l


dezactiva i apoi apsai S ele ct .

4. Introducei nc o dat noul codul de securitate, pentru verificare,


i apoi apsai O K .

4. Introducei codul dvs. PIN i apoi apsai O K .

Este afiat un mesaj de confirmare.

Este afiat un mesaj de confirmare.

Notai cu atenie noul cod de securitate, avei grij s-l pstrai


secret i ntr-un loc sigur.

Pentru a schimba codul PIN:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s S ecu r it y
A c c es s c o d e s C h a n g e P I N c o d e .
2. Cnd vi se cere, introducei codul PIN curent i apoi apsai O K .
3. Cnd vi se cere, introducei noul dvs. cod PIN i apoi apsai O K .
4. Introducei nc o dat noul cod PIN, pentru verificare, i apoi
apsai O K .
Este afiat un mesaj de confirmare.

Romn
18

SIGURANA

Nivelul de securitate

Pentru a activa sau dezactiva restricionarea apelurilor:

Funcia nivelului de securitate v permite s specificai cnd se cere


s tastai codul de securitate. Codul de securitate v ajut s
protejai telefonul Vertu de utilizarea neautorizat.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s S e c u r i t y


C a ll b a rr in g s ervi ce .
2. Derulai pn la una din urmtoarele cinci opiuni i apoi apsai
Se le ct :

Pentru a schimba nivelul de securitate:

Apsai O u t g o i n g c a l ls pentru a restriciona toate apelurile


efectuate

1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s S ecu r it y


Security level.
2. Derulai pn la una din urmtoarele trei opiuni i apoi apsai
Select:

Apsai I n t e r n a t io n al c al l s pentru a restriciona toate apelurile


internaionale
Apsai I n t l. e x c e p t t o h o m e pentru a restriciona toate
apelurile internaionale cu excepia apelurilor efectuate n ara
natal (definit de furnizorul de servicii), n cazul n care suntei n
strintate

Apsai N o n e pentru a dezactiva codul de securitate i a permite


folosirea oricrei cartele SIM n telefon
Apsai Me mory pentru a permite utilizarea oricrei cartele SIM n
telefon, ns trebuie s introducei codul de securitate atunci cnd
ncercai s accesai directorul telefonului dvs. Vertu dup ce a fost
introdus o cartel SIM diferit

Apsai I n c o m i n g c a l l s pentru a restriciona toate apelurile


primite
Apsai I n c o m i n g i f a b ro a d pentru a restriciona toate
apelurile primite cnd v aflai n strintate

Apsai Ph one pentru a cere introducerea codului de securitate


atunci cnd pornii telefonul dup ce a fost introdus o alt cartel
SIM

3. Derulai pn la A c t i v a t e pentru a activa restricionarea, pn la


C a n c e l pentru a o dezactiva sau pn la C h e ck s t a t u s pentru
a vizualiza starea de restricionare curent, apoi apsai S e l e c t .

3. Cnd vi se cere, introducei codul dvs. de securitate i apoi apsai


OK.

4. Dac activai sau dezactivai o restricionare, trebuie s introducei


parola corespunztoare cnd vi se cere i s apsai O K .

Dac schimbai nivelul de securitate, numerele din lista apelurilor


recente sunt terse.

Este afiat un mesaj de confirmare.


Pentru a anula toate restricionrile de apeluri:

Modulul de securitate

1. Din meniul C a ll b a rr in g se rvi ce , apsai C a n c e l a l l


b a r r in g s pentru a anula toate restricionrile de apeluri.
2. Introducei parola de restricionare cnd vi se cere i apoi apsai
OK.

Cnd este disponibil pe cartela dvs. SIM, modulul de securitate


mbuntete serviciile de securitate pentru aplicaiile care
necesit o conexiune de browser i v permite s folosii o
semntur digital. Modulul de securitate poate conine certificate,
precum i chei private i publice. Certificatele sunt salvate n
modulul de securitate de ctre furnizorul de servicii. Modulul de
securitate nu este furnizat de ctre Vertu.

Parola de restricionare

Pentru a vizualiza sau schimba setrile modulului de securitate:

Parola de restricionare a apelurilor este folosit pentru a limita


accesul la serviciul de restricionare a apelurilor. Pentru a obine
parola de restricionare, contactai-v furnizorul de servicii.

Din afiajul de ateptare, apsai Men u S e t t i n g s S ecu r it y

Pentru a schimba parola de restricionare:

Security module sett.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s S e c u r i t y


A c c e s s c o d e s C h a n g e b a r r i n g p a ss .

Restricionarea apelurilor

2. Cnd vi se cere, introducei parola de restricionare curent i apoi


apsai O K .

Restricionarea apelurilor este un serviciu de reea care v permite


s restricionai apelurile primite i efectuate. Contactai-v
furnizorul de servicii pentru mai multe informaii despre utilizarea
acestei funcii.

3. Cnd vi se cere, introducei noua parol de restricionare i apoi


apsai O K .
4. Introducei nc o dat noua parol de restricionare, pentru
verificare, i apoi apsai O K . Este afiat un mesaj de confirmare.

Cnd sunt restricionate apelurile efectuate, putei efectua apeluri la


numrul de urgen programat n telefonul dvs. Vertu.

Apelarea limitat la o list fix

Trebuie s introducei parola de restricionare pentru a activa


serviciul de restricionare a apelurilor. Pentru a obine parola de
restricionare, contactai-v furnizorul de servicii.

Fixed dialling este un serviciu de reea care v permite s


restricionai apelurile efectuate la numerele pe care le specificai n
lista fix de apelare. Contactai-v furnizorul de servicii pentru mai
multe informaii despre utilizarea acestei funcii.
Cnd apelarea limitat la o list fix este activat, poate fi totui
apelat numrul de urgen programat n telefonul dvs. Vertu, de
exemplu 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 sau alt
numr de urgen oficial.
Va fi nevoie s introducei codul PIN2 pentru a salva i edita
numerele din lista fix de apelare sau pentru a apela numere
care nu se afl n list. Codul PIN2 este furnizat cu unele
cartele SIM. Pentru mai multe informaii, contactai-v
furnizorul de servicii.
Romn
19

SIGURANA

Pentru a activa sau dezactiva apelarea limitat la o list fix:

Grupul restrns de utilizatori

1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s S ecu r it y


F i x e d d i a l l in g .
2. Derulai pn la O n pentru a restriciona apelurile la lista fix de
apelare, pn la O f f pentru a dezactiva apelarea limitat la o list
fix sau pn la Num b e r li s t pentru a vizualiza numerele din lista
dvs. fix de apelare i apoi apsai S e l e c t .

Grupul restrns de utilizatori este un serviciu de reea care v


permite s specificai un grup de persoane pe care le putei apela i
care v pot apela. Contactai-v furnizorul de servicii pentru mai
multe informaii despre utilizarea acestei funcii.
Cnd apelurile efectuate sunt limitate la grupuri restrnse de
utilizatori, putei efectua apeluri la numrul de urgen programat n
telefonul dvs. Vertu, de exemplu 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911,
*911, 999, *999 sau alt numr de urgen oficial.

Dac folosii pentru prima dat apelarea limitat la o list fix, este
recomandat s selectai Number list pentru a aduga numere n
lista dvs. nainte de activarea apelrii limitate la o list fix. Vei primi
dou mesaje de avertizare.

Pentru a activa sau dezactiva un grup restrns de utilizatori:

3. Cnd vi se cere, introducei codul dvs. PIN2 i apoi apsai O K .


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s S e c u r i t y
C l o s e d u s e r g ro u p .
2. Derulai pn la O n pentru a activa grupul restrns de utilizatori,
pn la O f f pentru a-l dezactiva sau pn la De faul t pentru a
specifica faptul c persoanele incluse n grup, asupra crora v-ai
neles cu furnizorul de servicii, v pot apela i le putei apela, apoi
apsai S e l e c t .

4. Introducei manual numrul dvs. i apoi apsai O K sau apsai


S e a rch pentru a selecta un nume din lista contactelor dvs., apoi
apsai Se lec t .
5. Dac ai introdus manual un numr, introducei un nume pentru
numr i apoi apsai O K .
6. Este afiat un mesaj de confirmare i se revine la lista fix de
apelare. Adugai alte numere n lista dvs. n acelai mod. Apsai
Back dup ce ai ncheiat lista.

3. Dac activai un grup restrns de utilizatori, introducei numrul


grupului atunci cnd vi se cere i apoi apsai O K . Este afiat un
mesaj de confirmare.

7. Derulai pn la O n pentru a activa apelarea limitat la o list fix.


Cnd apelarea limitat la o list fix este activat, nu sunt
posibile conexiuni GPRS, exceptnd trimiterea mesajelor text
printr-o conexiune GPRS. n acest caz, numrul de telefon al
destinatarului i numrul centrului de mesaje trebuie s fie
incluse n lista fix de apelare. Nu putei accesa manual
memoria SIM (vizualiza sau copia numerele de pe cartela
SIM) n timp ce apelarea limitat la lista fix este activ.

Certificatele de autoritate i
certificatele de utilizator
Pentru informaii despre A u t h o r i t y c e r t i f ic a t e s i U se r
cer t if i c a t e s descrcate pe telefonul dvs. Vertu. Consultai
WEB de la pagina 60.

Pentru a modifica lista fix de apelare:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s S ecu r it y
F i x e d d i a l l in g N u m b e r l is t .
2. Cnd vi se cere, introducei codul dvs. PIN2 i apoi apsai O K .
3. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Select:
Apsai Vi e w n u m b e r pentru a vizualiza numrul unei nregistrri
Apsai A d d pentru a aduga un numr n lista dvs. fix de apelare
Apsai Ed it pentru a edita nregistrarea selectat
Apsai D e le t e pentru a terge nregistrarea selectat
Apsai D e le t e a ll pentru a terge nregistrrile din list.

Romn
20

MESAJELE

3 MESAJELE

Mesaje vocale
Mesajele vocale sunt stocate de operatorul dvs. de reea. Dac
operatorul reelei dvs. furnizeaz un serviciu de mesagerie vocal,
persoanele care v sun pot avea opiunea de a nregistra un mesaj
pentru dvs. dac telefonul Vertu este oprit sau nu rspundei la
telefon.
Mesaje info
Putei primi mesaje cu subiecte diverse de la furnizorul dvs. de
servicii (serviciul de reea). Pentru mai multe informaii, contactai
furnizorul de servicii.
Introducerea textului

Telefonul dvs. Vertu asigur o funcionalitate extins de mesagerie,


care v permite s trimitei i s primii mesaje de multe tipuri, dac
acest lucru este suportat de ctre furnizorul de servicii.

Putei introduce textul folosind metoda tradiional sau pe cea


predictiv. Cnd folosii introducerea tradiional, apsai repetat
tastele N U M E R I C E pn cnd apare caracterul dorit. Cu metoda
predictiv, putei introduce o liter cu o singur apsare de tast.

Deoarece livrarea mesajelor poate eua, nu este


recomandat s v bazai pe acestea pentru comunicaii
eseniale.

Dac este activat metoda de introducere predictiv, cnd


introducei textul, n partea superioar a afiajului va aprea
pictograma
(vezi Metoda predictiv de introducere a textului
de la pagina 21). Dac introducerea tradiional a textului este
activat, pictograma
va fi afiat .

Mesajele text
Mesajele text (cunoscute i sub numele SMS) sunt mesaje
elementare care conin numai text cu o lungime de pn la 160 de
caractere. Telefonul dvs. Vertu suport trimiterea mesajelor text
dincolo de limita unui singur mesaj. Mesajele mai lungi sunt
expediate ca dou sau mai multe mesaje. Furnizorul dvs. de servicii
v poate taxa n consecin. Aceasta este cea mai comun form de
mesagerie, este compatibil cu cea mai larg gam de telefoane i
este disponibil n majoritatea rilor.

Una din urmtoarele pictograme va aprea lng pictograma de


introducere a textului, pentru a arta ce tip de liter este activ:
Arat c la editare sunt folosite majuscule
Arat c la editare sunt folosite caractere mixte
Arat c la editare sunt folosite caractere minuscule

Mesaje multimedia

Pentru a derula prin opiunile tipului de liter, apsai n mod repetat


tasta # .

Mesajele multimedia permit expedierea imaginilor, clipurilor video i a


fiierelor audio pe lng textul din corpul mesajului. Serviciul MMS este
suportat de majoritatea telefoanelor moderne, ns destinatarul trebuie
s dein un telefon corect configurat pentru a putea primi mesajul.

Pentru a comuta ntre modul liter i modul numeric, inei apsat


tasta # i selectai modul corespunztor.

Mesajele rapide

Metoda tradiional de introducere a textului

Mesajele rapide sunt mesaje text care sunt afiate imediat ce sunt
primite. Mesajele rapide nu sunt salvate automat.

Apsai n mod repetat o tast N U M E R I C , 1 - 9, pn cnd


apare caracterul dorit. Nu toate caracterele disponibile pentru o
tast numeric sunt tiprite pe aceasta. Caracterele disponibile
depind de limba selectat pentru scriere. Consultai Setrile de
limb de la pagina 47.

Mesaje audio
Putei folosi serviciul de mesaje multimedia pentru a crea i expedia
un mesaj audio. Serviciul de mesaje multimedia trebuie s fie activat
nainte de a putea folosi mesajele audio.

Dac urmtoarea liter pe care o dorii este amplasat pe aceeai


tast ca litera prezent, ateptai pn cnd apare cursorul sau
apsai scurt oricare dintre tastele de navigare i introducei litera.

Mesaje de e-mail

Cele mai obinuite semne de punctuaie i caracterele speciale


sunt disponibile pe tasta 1. Pentru mai multe caractere, apsai *.

Mesajele de e-mail pot fi expediate i primite de la alte aparate, de


exemplu PC-uri. Mesajele de e-mail pot fi primite de unele telefoane
mobile, cu condiia ca telefonul destinatarului s fie corect configurat.

Metoda predictiv de introducere a textului


Pentru a activa textul predictiv sau pentru a reveni la metoda
tradiional de introducere a textului:

n timpul procesului de nregistrare a telefonului, contul de e-mail


Vertu.Me este configurat. Consultai Configurarea contului de email Vertu.Me de la pagina 6.

1. Avnd cursorul n cmpul Tex t : , apsai O p t i o n s .


2. Selectai P re d ict io n o p t io n s P re d i c t io n .

Chat-ul WV

3. Selectai O n pentru textul predictiv sau O f f pentru a dezactiva


textul predictiv.

Cu ajutorul mesageriei de tip chat Wireless Village (WV chat) putei


trimite mesaje text scurte, simple utilizatorilor on-line. Trebuie s v
abonai la un serviciu i s v nregistrai la serviciul de mesagerie
instant pe care vrei s-l folosii. Trebuie s verificai disponibilitatea
acestor servicii, preurile i instruciunile la furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a seta rapid metoda textului predictiv pe On sau Off


atunci cnd scriei text, inei apsat O p t i o n s sau inei
apsat tasta # i selectai P re d i c t i o n o n sau P re d i c t i o n
off.

Romn
21

MESAJELE

Utilizarea metodei textului predictiv

Dimensiunea fonturilor

Metoda textului predictiv v permite s scriei rapid textul, folosind


tastele N U M E R I C E i un dicionar ncorporat.

Telefonul dvs. Vertu suport dimensiuni diferite ale fonturilor la


vizualizarea mesajelor. Setarea dimensiunii fonturilor influeneaz
att mesajele compuse, ct i pe cele primite, dar nu afecteaz
modul n care destinatarul vizualizeaz mesajul.

ncepei s scriei un cuvnt folosind tastele N U M E R I C E . Cu


toate c tasta are asociate cteva litere, apsai fiecare tast numai
o dat pentru o singur liter. Telefonul afieaz * sau litera dac
aceasta are o semnificaie de cuvnt separat. Literele introduse sunt
afiate subliniat.

Pentru a schimba dimensiunea fontului pentru mesajele dvs.:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es
M e s sa g e s e t t ing s G e n e r a l s e t t i n g s Fo nt si z e .
2. Derulai pn la S m al l f o n t , Nor m al fon t sau L a rg e f o n t i
apoi apsai Se lec t .

Pentru a introduce un caracter special sau un smiley, inei apsat


tasta * sau apsai O p t i o n s I n s e r t s y m b o l Char acte r sau
S m i l e y . Derulai pn la un caracter sau smiley i apsai U s e .

Grupurile

Pentru a accepta cuvntul sugerat, apsai tasta N U M E R I C


zero pentru a aduga un spaiu.

Dac trimitei frecvent mesaje unui grup fix de destinatari, putei


defini un grup pentru a simplifica procesul.

n cazul n care dup cuvnt este afiat caracterul ? , atunci cuvntul


pe care intenionai s-l introducei nu este n dicionar. Pentru a
aduga cuvntul n dicionar, apsai S p e l l . Completai cuvntul
(este folosit metoda tradiional de introducere a textului) i
apsai S ave .

Cnd trimitei un mesaj unui grup, telefonul trimite automat i


separat mesajul la fiecare destinatar din list. Expedierea unui mesaj
ctre un grup va presupune perceperea de tarife pentru fiecare
destinatar din list. Consultai Grupurile de la pagina 35.

Mesajele nelivrate

Pentru a scrie un cuvnt compus, introducei prima parte a


cuvntului i derulai nainte pentru a-l confirma. Scriei urmtoarea
parte a cuvntului i confirmai cuvntul.

Dac trimitei un mesaj i acesta nu este livrat, telefonul dvs. Vertu


se comport diferit n funcie de tipul mesajului expediat.
Unii furnizori de servicii nu permit expedierea sau primirea
mesajelor text pe plan internaional. Pentru mai multe
informaii, contactai-v furnizorul de servicii.

Metoda de introducere a numerelor


Aceasta este metoda standard folosit oricnd este necesar o
intrare numeric, de exemplu la formarea unui numr de telefon.
Pentru a introduce o cifr, apsai tasta care o conine.

Mesajele cu destinatar unic

Cnd folosii o metod de introducere a textului, de exemplu


expedierea unui mesaj text, putei trece la introducerea numeric
(pentru numere de telefon, de exemplu) cu o singur apsare de tast:

Dac un mesaj trimis unui singur numr eueaz, ecranul dvs. va


afia M e s s a g e se n d i n g f a il e d . C h e ck d e t ai l s .
1. Apsai O K .
2. Mesajul netrimis va aprea n O u t b ox .

1. Avnd cursorul n cmpul Tex t : , inei apsat tasta # pn cnd


este afiat meniul.
2. Cu N u m b e r m o d e evideniat, apsai S e l e c t .

3. Cu mesajul evideniat, fie apsai O p en pentru a citi mesajul, fie


apsai O p t io n s , derulai pn la una dintre opiuni i apoi
apsai S e l e c t :

3. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numerele de


care avei nevoie.

R et ry se nd i ng retrimite mesajul ctre destinatarul iniial

4. inei apsat din nou tasta # pentru a reveni la modul anterior de

D e l e t e terge mesajul din Outbox

introducere a textului.

S e n d c o p y trimite mesajul ctre un numr alternativ


Dac trebuie s introducei un singur numr, inei apsat
tasta NUMERIC aferent, i cifra respectiv va fi introdus n
mesajul dvs.

E d it v permite s modificai mesajul sau numrul destinatarului


M o ve mut mesajul ntr-un dosar alternativ
U se d et ai l folosete orice numere, adrese de e-mail sau adrese

Introducerea caracterelor speciale

Web din mesajul curent atunci cnd sunt create noi mesaje sau
contacte

Majoritatea caracterelor speciale obinuite, de exemplu semnele de


punctuaie, pot fi introduse apsnd tasta N U M E R I C 1. Alte
caractere speciale pot fi introduse n text n orice moment folosind
modul de introducere a acestora:

C o p y a s t e m p l a t e salveaz mesajul ca ablon ce poate fi


utilizat la crearea mesajelor viitoare
M es sa g e d e t ai ls afieaz coordonatele temporale ale

mesajului, de exemplu ora i data expedierii

1. Avnd cursorul n cmpul Te x t : , apsai tasta * (sau inei-o


apsat dac textul predictiv este activat) pn cnd este afiat
meniul caracterelor speciale.
2. Derulai pn la caracterul special dorit i apsai U s e .

N e w me ss a g e deschide un mesaj nou


M ar k marcheaz mesajul pentru tergerea ulterioar
M ar k a l l marcheaz toate mesajele pentru tergere ulterioar
dac dosarul Outbox conine mai multe mesaje.

Caracterele speciale ocup mai mult spaiu dect cele elementare


i dac exist caractere speciale n mesajul dvs., este posibil ca
indicatorul s nu arate corect lungimea mesajului. nainte de
trimiterea mesajului, aparatul v spune dac mesajul depete
lungimea maxim permis. Putei anula trimiterea selectnd Cancel
sau putei salva mesajul n outbox.

Romn
22

MESAJELE

t e rg e re a m a i m u l t o r m e s a j e t e x t i
multimedia

Mesajele n grup
Dac un mesaj nu poate fi expediat ctre unul sau mai muli
destinatari dintr-un grup, atunci n list va fi adugat un nou grup cu
numele Unde li vered .

Putei terge simultan toate mesajele text i multimedia din oricare


dosare standard sau personale sau din toate dosarele.

Pentru a vedea opiunile mesajelor nelivrate:

Pentru a terge mai multe mesaje:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C o n t a c t s G ro u p s


Un deli vere d O p t io n s .
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t :

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es De lete


m e s s ag e s .
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai S el ect :

R e s e n d t o l is t retrimite mesajul destinatarilor de pe lista cu

B y m e ss a g e v permite s navigai n dosare i s tergei

mesaje nelivrate

mesaje individuale

Vi e w l i st afieaz lista destinatarilor ctre care expedierea

B y f o ld e r v permite s tergei toate mesajele dintr-un dosar

mesajului a euat

selectat

D e le t e l is t terge lista mesajelor nelivrate de pe telefonul dvs.

A ll m e s s ag e s terge toate mesajele stocate la momentul

Vertu

respectiv pe telefon. Vei avea ocazia de a salva mesajele necitite


nainte de tergere.

Vi e w m e s s a g e afieaz mesajul euat.

D o s a re l e d e m e s a j e

3. Confirmai tergerea atunci cnd vi se cere. Nu putei recupera


mesajele terse.

Toate mesajele text i multimedia stocate pe telefonul dvs. Vertu


sunt organizate n dosare. Pe lng dosarele implicite, putei crea
dosare noi pentru a v organiza mesajele.

Mesajele text

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s .

Mesajele text standard pot avea o lungime de pn la 160 de


caractere elementare. Pentru a crea mesaje mai mari, pot fi folosite
mesajele legate.

2. Derulai pn la unul dintre dosarele urmtoare i apoi apsai


Select:

Mesajele legate

Pentru a parcurge dosarele dvs. cu mesaje:

Telefonul dvs. Vertu poate expedia i primi mesaje text lungi (pn la
1000 caractere elementare). Mesajele text lungi sunt automat
divizate n mai multe mesaje i sunt trimise ca o serie. Seria
mesajelor este apoi conectat la primire de un telefon compatibil i
este afiat ca un singur mesaj SMS. Pentru ca aceast proprietate
s funcioneze corespunztor, telefonul de recepie trebuie s
suporte mesajele legate.

Inb ox - Mesajele sunt stocate n acest dosar n mod automat


cnd sosesc i n mod implicit dup ce au fost citite
D r a f t s - Conine mesajele create de dvs. i salvate pentru

expediere la o dat ulterioar


O u t b ox - Mesajele pe care le-ai pus n coad de ateptare

pentru expediere i nc urmeaz a fi trimise sunt salvate n acest


dosar
Sent ite m s - Mesajele pe care le-ai expediat sunt stocate
automat n acest dosar

n timp ce scriei un mesaj, numrul caracterelor disponibile i


numrul componentei curente a mesajului legat (de exemplu 904/1)
sunt afiate n colul din dreapta sus al ecranului.

S a v e d i t e m s - Locaia implicit pentru mesajele care au fost

citite i salvate. Aceasta este i locul unde poate fi gsit dosarul


Templates (vezi mai jos)

La primirea mesajelor legate, putei ncepe s citii prima parte


nainte ca telefonul s primeasc tot mesajul. n timp ce vizualizai
mesajul, putei vedea * s o m e t e x t mi s s in g * pe afiaj. Acest
lucru este normal i coninutul mesajului va fi actualizat imediat ce
sosete secvena lips

Pentru a crea un nou dosar personal n S ave d it e m s :


1. Selectai Men u Mes s ag e s S ave d it e m s O p t i o n s
Add folder.
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numele noului
dosar.
3. Apsai O K .
Mesajele pot fi mutate n dosarul acesta i alte dosare
personale de pe telefonul dvs. Vertu (vezi Citirea mesajelor
text i rspunsurile la acestea de la pagina 25).

Pentru a redenumi sau terge un dosar personal:


1. Selectai Men u Mes s ag e s S ave d it e m s .
2. Derulai pn la dosarul personal pe care vrei s-l redenumii sau
s-l tergei.
3. Apsai O p t i o n s .
4. Pentru a redenumi dosarul, derulai pn la Ren am e f o ld e r i
apoi apsai S e l e c t .
5. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a redenumi dosarul i apoi
apsai O K .
6. Pentru a terge dosarul, apsai De le te folder Yes pentru a
confirma aciunea.
Romn
23

MESAJELE

Setrile mesajelor

S c r i e re a i e x p e d i e re a m e s a j e l o r t e x t

Atunci cnd scriei sau rspundei la un mesaj text, telefonul dvs.


Vertu folosete un profil de expediere care definete modul n care
telefonul va gestiona interaciunea expedierii mesajului cu furnizorul
dvs. de servicii. n cazul majoritii furnizorilor de servicii, nu va fi
nevoie s modificai aceste setri, deoarece informaiile necesare
vor fi obinute automat de pe cartela dvs. SIM. n funcie de cartela
dvs. SIM, putei stoca mai multe seturi de profiluri de mesaj.

O pictogram care clipete


, situat pe afiajul de
ateptare, arat c memoria mesajelor este plin. nainte de a
putea primi sau expedia alte mesaje text, trebuie s tergei
cteva mesaje text existente sau s le mutai ntr-un dosar
personal.

Opiunea C re a t e m e s sa g e v permite s scriei i s expediai


mesaje text.

Pentru a edita setrile mesajelor:

Pentru a scrie un mesaj nou:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s


M e s s a g e s e t t i n g s Te xt m es sa g es .
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t :

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es C re at e


m e s s ag e .
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numrul de
telefon al destinatarului n cmpul To : .

D e li v e r y rep o r t s cere ca reeaua s v trimit rapoarte de


livrare a mesajelor dvs. Acestea sunt stocate n M e s s ag e s
D e li v e r y rep o r t s

3. Ca alternativ, pentru a prelua numrul de telefon din lista de


contacte, selectai Add urmat de:

Me ssage ce ntres v permite s examinai, s modificai i s

adugai date despre centrul (centrele) de mesaje folosite pentru


expedierea mesajelor text. Putei obine acest numr de la
furnizorul dvs. de servicii

Apsai < Fa v o u r i t e > pentru a defini destinatari de mesaje sau


grupuri uor accesibile atunci cnd expediai mesaje
Apsai R ecen t ly u se d pentru a expedia un mesaj la un numr
recent folosit

M s g . c e n t re i n u s e v permite s selectai centrul de mesaje

folosit de telefonul dvs. Vertu pentru a trimite mesaje text

Apsai C a ll reg i s t e r pentru a accesa contactele din jurnalul


apelurilor

Me ss a g e va li di ty v permite s definii ct timp ncearc

reeaua s trimit mesajele dvs. nainte de a renuna

Apsai C o n t a c t s pentru a trimite un mesaj la un numr din lista


contactelor dvs.

M e s s a g e s s e n t v i a v permite s selectai tipul mesajului ca


Te x t , P a g in g sau Fa x . Furnizorul dvs. de servicii poate avea

suport limitat pentru diferite tipuri de mesaje

Apsai C o n t a c t g ro u p s pentru a trimite un mesaj ctre mai


muli destinatari salvai ca grup n lista contactelor dvs. Consultai

U s e p a ck e t d a t a stabilete dac GPRS este sau nu purttorul

Grupurile de la pagina 35.

preferat de SMS-uri (vezi Setrile pachetelor de date de la


pagina 44)

Aceast operaie poate fi repetat pentru adugarea unui


numr de destinatari pentru mesajul text.

Char ac ter sup p ort i apoi selectai Fu l l pentru a v asigura

c toate caracterele sunt expediate conform vizualizrii sau


selectai Re duced acolo unde caracterele cu marcaje, de
exemplu accentele, pot fi convertite la alte caractere

4. Derulai n jos i folosii tastele N U M E R I C E pentru a scrie


mesajul n cmpul Tex t : .

R e p . v i a s a m e c e n t re permite destinatarului mesajului s v

5. n timp ce compunei mesajul text, apsai O p t io n s pentru a afia


opiunile urmtoare:

trimit un rspuns folosind centrul dvs. de mesaje (serviciul de


reea).

Se nd trimite mesajul imediat


In se rt pentru a aduga coninut multimedia

Suprascrierea mesajelor

A d d rec i p ie nt pentru a aduga alt contact la cmpurile To , C c

Cnd memoria mesajelor este plin, telefonul dvs. Vertu nu poate s


trimit sau s primeasc mesaje noi. Pentru a evita acest lucru, v
putei seta telefonul s nlocuiasc automat cele mai vechi mesaje
din dosarul Sent items, atunci cnd sosesc sau sunt expediate
mesaje noi.

sau B c c
A d d s u b je c t pentru a aduga rndul S u b je ct : la mesaj
C l e a r f i e l d terge textul care a fost introdus n cmpul mesajului
In se rt cont a ct det a il selecteaz un nume din lista contactelor
i-l introduce n corpul mesajului

Pentru a activa suprascrierea automat n dosarul Sent items:

In se rt symb ol afieaz toate simbolurile disponibile pe care le

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s

putei folosi n mesaj

M e s s a g e s e t t i n g s Gen era l se t t in g s S ave se nt


m e s s ag e s Yes .

Wr it i n g l a n g u a g e selecteaz una dintre limbile alternative


stocate pe telefonul dvs. Vertu pentru a compune mesajul

2. Din meniul Gene ral se tting s , apsai O v e r w ri t e s e n t


it em s A ll o we d .

P re d i c t io n o p t i o n s configureaz opiunea de introducere


predictiv a textului; pentru mai multe informaii despre textul
predictiv, consultai Metoda predictiv de introducere a textului de
la pagina 21
C h a n g e m s g . t y p e v permite s schimbai tipul mesajului
creat la Mes s a g e , E- m a il m e s s ag e , F l a sh m e s sa g e sau
A u d io m e ss a g e
C h a n g e t o m u lt i m . pentru a schimba mesajul text n mesaj

multimedia
S a v e m e s s a g e salveaz mesajul n dosarul de mesaje Saved

Romn
24

MESAJELE

Sending options activeaz diverse setri la expedierea mesajului:

Pentru a vedea lista opiunilor disponibile la citirea unui mesaj:

M e s sa g e p r io r it y poate fi setat la N o r m al , Hi gh sau Lo w

1. Apsai O p t i o n s .
2. Derulai pn la opiunea necesar i apoi apsai S el ect :

D el iv ery re p o rt v permite s solicitai un raport de livrare

pentru acest mesaj text i toate celelalte

R ep l y pentru a rspunde la mesaj

S a v e s e n t m e s s ag e v permite s salvai o copie a

R ep l y as pentru a rspunde i a schimba tipul mesajului ce va fi

mesajului n dosarul Sent items

trimis

M es sa g e v al id i t y v permite s selectai lungimea timpului

D e l e t e terge de pe telefonul dvs. Vertu mesajul pe care-l

n care reeaua ncearc s livreze mesajul dvs.

vizualizai

M essage se nt via v permite s trimitei mesajul prin Tex t ,


P ag i n g sau Fax

C a l l s e n d e r pentru a apela expeditorul mesajului


U se d et ai l folosete orice numere, adrese de e-mail sau adrese

Ex i t e d i t o r prsete mediul de introducere a textului (vei fi

Web din mesajul curent

ntrebat dac vrei s salvai mesajele incomplete).

Fo rw ard trimite mesajul la alt destinatar ales de dvs.

6. Pentru a aduga un fiier la mesajul text, derulai n jos i alegei un


tip de fiier din lista pictogramelor situat n partea inferioar a

E d it v permite s editai mesajul nainte de expediere sau salvare


M o ve v permite s mutai mesajul ntr-un alt dosar selectat

ecranului. Alegei dintre urmtoarele tipuri de fiiere:

C o p y t o C a l e n d a r creeaz o not de reamintire n calendar

>

Cmp text

>

ablon

>

Clip audio

>

Fiier din galerie

C o p y a s t e m p l a t e salveaz mesajul ca ablon ce poate fi


utilizat la crearea mesajelor viitoare

>

Not de calendar

>

Carte de vizit

M es sa g e d e t ai ls afieaz numele i numrul de telefon ale

>

Imagine

expeditorului, centrul de mesaje folosit i data i ora expedierii.


Pentru a rspunde la un mesaj citit:

7. Selectai I n s e r t pentru a naviga pn la fiierul solicitat.

1. Avnd mesajul deschis, apsai R ep ly .


2. Derulai pn la tipul mesajului pe care vrei s-l expediai i
apsai S e l e c t .

8. Selectai I n s e r t pentru a aduga fiierul la mesaj.


9. Dup ce mesajul este terminat, apsai Se nd .

3. Cmpul To : afieaz numrul expeditorului.

C i t i re a m e s a j e l o r t e x t i r s p u n s u r i l e l a
a c e s te a

Consultai seciunile despre mesaje text, mesaje multimedia, mesaje


rapide i mesaje audio din acest ghid pentru a termina i trimite
rspunsul dvs.

Cnd primii un mesaj, vei primi i o not de informare, iar o


pictogram plic
va aprea pe linia de stare. Implicit, se produce
i o alert acustic de mesaj.

Mesaje multimedia

Dac memoria telefonului dvs. Vertu este plin, poate fi nevoie


s tergei mesaje din Inbox sau Outbox nainte de a putea
trimite sau primi alte mesaje.

Un mesaj multimedia (MMS) poate s conin text, sunet, clipuri


video i imagini. Telefonul dvs. Vertu suport mesaje multimedia cu
o dimensiune de pn la 296KB. Dac dimensiunea maxim este
depit, este posibil ca telefonul s nu poat primi mesajul. n
funcie de reea, putei primi un mesaj care include o adres de
Internet unde putei naviga pentru a vizualiza mesajul multimedia.
Imaginile sunt scalate pentru a se ncadra n zona de afiare a
telefonului dvs. Telefonul dvs. Vertu este dotat cu un program de
vizualizare a mesajelor multimedia i un dosar Inbox pentru
stocarea tuturor mesajelor salvate.

Pentru a citi un mesaj nou imediat ce este primit:


1. Apsai S h o w .
2. Pentru a ignora mesajul i a-l vizualiza mai trziu, apsai E x it .
Dac avei mesaje necitite n Inbox, pictograma
rmne pe afiajul de ateptare.

va

Pentru a citi un mesaj stocat:

Protecia drepturilor de autor poate impune ca anumite imagini,


tonuri de apel i alte coninuturi s nu poat fi copiate, modificate,
transferate sau redirecionate.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s I nb ox .


2. Vor fi evideniate cele mai recente mesaje primite. Derulai pn la
mesajul pe care vrei s-l primii i apsai O p e n .

Funciile de mesagerie multimedia pot fi folosite numai dac


sunt suportate de ctre furnizorul dvs. de servicii. Pentru
informaii privind disponibilitate i abonarea la serviciul de
mesagerie multimedia, contactai-v furnizorul de servicii.
Numai aparatele compatibile pot primi i afia mesaje
multimedia.

Mesageria multimedia suport o gam larg de standarde pentru


fiecare din urmtoarele formate:
>

Imagine: JPEG, GIF, animaie GIF, WBMP, BMP i PNG

>

Sunet: SP-MIDI, AMR audio, MP3 i AAC

>

Romn
25

Video: clipuri n format H.263 cu dimensiunea imaginii


SubQCIF i AMR audio

MESAJELE

Dac un mesaj primit conine ataamente nesuportate, acestea pot


fi nlocuite cu un mesaj.

S c r i e re a i e x p e d i e re a m e s a j e l o r
multimedia

Nu putei primi mesaje multimedia dac avei un apel n derulare, o


aplicaie Java n execuie sau o sesiune de navigare activ. Dac vi
se expediaz un mesaj multimedia n timp ce avei un apel de orice
tip, primirea va fi ntrziat pn cnd telefonul dvs. Vertu se
elibereaz.

Putei crea mesaje multimedia nsoite de unul sau mai multe


ataamente cu o dimensiune maxim de 296 KB. Cnd creai
mesajul dvs. multimedia, spaiul rmas curent este afiate pe linia
superioar, imediat sub linia de stare.
Spre deosebire de mesajele text, mesajele multimedia pot fi
alctuite din mai multe pagini, denumite diapozitive. Putei controla
timpul de afiare pentru fiecare diapozitiv. Fiecare diapozitiv poate
s conin pn la 1000 caractere text elementare (mai puin pentru
limbile complexe), o imagine i un clip audio.

Setrile M M S
n funcie de furnizorul de servicii pe care-l folosii, telefonul dvs.
Vertu ar putea avea deja instalate setrile MMS. Dac ntlnii
dificulti, contactai Vertu Concierge sau vizitai www.vertu.com i
descrcai setrile.

Pentru a scrie i expedia un mesaj multimedia:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es C re at e
m e s s ag e .
2. Apsai O p t i o n s C h a n g e t o m u l t i m .

Setrile de configuraie MMS


Pentru a actualiza setrile configuraiei:

3. Derulai pn la una dintre opiunile multimedia situate n partea de


jos a ecranului mesajului i apoi apsai S el ect :

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s


M e s s a g e s e t t i n g s Mu l t i m e d i a m e s s ag es
Configuration sett. Configuration.

Tex t f i el d creeaz un alt diapozitiv prin care putei aduga text n


mesajul dvs.

2. Selectai una dintre opiunile disponibile.

Tex t t em p l at e deschide dosarul abloanelor. Alegei dintr-o

Setrile mesajelor

list de mesaje prestabilite.

Pe lng setrile de conectare, exist alte cteva setri care


controleaz mesageria dvs. multimedia. Pentru a modifica aceste
setri:

I m a g e , S o u n d c li p sau Vi d e o c li p v permite s parcurgei

fiierele dvs. multimedia i s introducei un fiier n mesaj


B u s i n e s s c ard v permite s parcurgei lista contactelor i s

introducei date de contact n mesajul dvs.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s


M e s s a g e s e t t i n g s Mu l t i m e d i a m e s s ag es .
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t :

C a le n d a r n o t e v permite s parcurgei calendarul i s ataat


o not din calendar, creat anterior, la mesajul dvs.
Th em e , Strea m in g li nk i Ga ll er y fi le introduce fiiere

D e li v e r y rep o r t s va informa n legtur cu livrarea mesajului

stocate n mesajul dvs.

M M S c re a t i o n m o d e Dac ai selectat Guided, aparatul v

4. Apsai O p t i o n s n timp ce creai un mesaj multimedia pentru a


afia urmtoarele opiuni:

anun c ncercai s trimitei un mesaj care ar putea s nu fie


suportat de ctre destinatar. Dac ai selectat Restricted, aparatul
v mpiedic s trimitei mesaje care nu sunt suportate. Pentru a
include coninut n mesajele dvs. fr notificri, selectai Free.

Se nd v permite s trimitei mesajul completat (vezi mai sus)


P re v i e w afieaz mesajul pentru a vedea cum apare la destinatar.
Apsai P la y pentru a executa fiierele ataate

I m a g e s i z e i n M M S v permite s definii dimensiunea maxim

a unei imagini folosite ntr-un MMS. Telefonul dvs. Vertu


redimensioneaz automat imaginea, dac este necesar

In se rt v permite s introducei un fiier ca ataament

D e f a u l t s l i d e t i m i n g v va permite s setai timpul implicit, n

destinatarilor

A d d rec i p ie nt pentru a aduga o alt persoan n lista

format mm:ss, de afiare pe ecran a fiecrui diapozitiv (echivalentul


unei pagini) dintr-un MMS

A d d s u b je c t pentru a aduga un cmp subiect la mesaj

A l l o w M M S re c e p t n . v permite s activai sau s dezactivai

R em o ve terge fiierele i diapozitivele din mesajul dvs.

recepia mesajelor multimedia sau s permitei numai mesaje din


reeaua dvs. local.

Slide options
S l i d e t i m i n g v permite s setai intervalul de timp dintre

diapozitive. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce


intervalul de timp i apoi apsai O K

Inc o mi ng M M S m s g s . v permite s determinai dac

mesajele multimedia primite sunt preluate sau respinse automat


sau dac le preluai manual

Pl ac e t ext l a st asigur apariia textului din mesajul dvs. dup


ataamentele multimedia

A l l o w a d v e rt s activeaz sau dezactiveaz primirea automat a

reclamelor multimedia

C h a n g e m s g . t y p e v permite s schimbai tipul mesajului creat

C o n f i g u r a t i o n s e t t . v va permite s definii parametrii de

S a v e m e s s a g e salveaz mesajul n dosarul de mesaje Saved

conectare MMS. Consultai Setrile de configuraie MMS de la


pagina 26.

Romn
26

MESAJELE

C i t i re a m e s a j e l o r m u l t i m e d i a i
r s pu n s u ri le la a c e st e a

Sending options activeaz diverse setri la expedierea mesajului:


M e s sa g e p r io r it y poate fi setat la N o r m al , Hi gh sau Lo w
D el iv ery re p o rt v permite s solicitai un raport de livrare

Cnd primii un mesaj multimedia, vei primi i o not de informare,


iar o pictogram plic va aprea pe linia de stare. Implicit, se produce
i o alert acustic.

pentru acest mesaj text i toate celelalte


S a v e s e n t m e s s ag e v permite s salvai o copie a
mesajului n dosarul Sent items

Pentru a citi un nou mesaj multimedia imediat ce este primit,


apsai: Vi ew .

M es sa g e v al id i t y v permite s selectai lungimea timpului

n care reeaua ncearc s livreze mesajul dvs.


Pentru a ignora mesajul i a-l vizualiza mai trziu, apsai Exi t .

M essage se nt via v permite s trimitei mesajul prin Tex t ,


P ag i n g sau Fax

Dac avei mesaje necitite n Inbox, pictograma plic va rmne


pe afiajul de ateptare.

Ex i t e d i t o r prsete mediul de introducere a textului (vei fi

ntrebai dac vrei s salvai mesajele incomplete).

Pentru a citi un mesaj stocat:

5. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numrul de


telefon al destinatarului n cmpul To : .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es Inb ox .


2. Vor fi evideniate cele mai recente mesaje primite. Derulai pn la
mesajul pe care vrei s-l citii i apsai O p e n .

6. Alternativ, pentru a prelua numrul de telefon de la contacte,


apsai A d d urmat de:

3. Pentru a vedea tot mesajul, inclusiv ataamentele, apsai P la y .

Apsai < Fa v o u r it e > pentru a defini destinatari de mesaje sau


grupuri uor accesibile atunci cnd expediai mesaje

4. Pentru a vizualiza doar fiierele din prezentare sau ataamentele,


apsai O p t io n s i selectai una din urmtoarele:

R e c e n t l y u s e d pentru a trimite un mesaj la un numr utilizat

recent

O b j e c t s v permite s examinai fiierele ataate la mesaj

C al l reg i st e r pentru a accesa contactele din jurnalul apelurilor

R ep l y trimite un rspuns expeditorului mesajului

Cont ac ts pentru a trimite un mesaj la un alt numr din lista

R ep l y as v permite s selectai tipul de mesaj pentru rspuns

contactelor

R ep l y t o a ll trimite un rspuns tuturor destinatarilor mesajului

C o n t a c t g ro u p s pentru a trimite un mesaj ctre mai muli

iniial

destinatari salvai ca grup n lista contactelor dvs.

D e l e t e terge de pe telefonul dvs. Vertu mesajul pe care-l

vizualizai

Aceast operaie poate fi repetat pentru adugarea unui


numr de destinatari pentru mesajul multimedia.

C a l l s e n d e r apeleaz expeditorul
U se d et a il v permite s folosii orice numere, adrese de e-mail
sau adrese Web din mesajul curent atunci cnd creai un nou
mesaj sau contact

7. Apsai tasta Sen d .


Mesajul este trimis.

Fo rw ard trimite mesajul la alt destinatar ales de dvs.

Reeaua are nevoie de mai mult timp pentru a trimite un mesaj


multimedia n comparaie cu expedierea unui mesaj text. n timp ce
mesajul multimedia este expediat, pe linia de stare este afiat un
indicator animat, dar putei folosi telefonul Vertu ca de obicei. Dac
apare o ntrerupere n timp ce mesajul este trimis, reeaua ncearc
s-l retrimit de cteva ori. Dac trimiterea eueaz, mesajul rmne
n dosarul O u t b ox i putei ncerca s-l retrimitei mai trziu.
Verificai dosarul O u t b ox pentru mesaje netrimise.

E d it v permite s editai mesajul nainte de expediere sau salvare


M o ve mut mesajul ntr-un alt dosar
C o p y a s t e m p l a t e v permite s salvai mesajul ca ablon
pentru mesajele viitoare
M es sa g e d e t ai ls afieaz numele i numrul de telefon ale

expeditorului, centrul de mesaje folosit i data i ora expedierii.


S a v e c o n t e n t s - pentru a salva ataamentul n Gallery

Dup trimiterea unui mesaj, telefonul dvs. Vertu afieaz un


mesaj de confirmare. Acesta este un indiciu c mesajul a fost
trimis de telefonul dvs. Vertu la centrul de mesaje. Nu este o
confirmare c mesajul a fost primit la destinaia propus.

S h o w c o n t e nt s afieaz informaii despre ataamentul

mesajului.
5. Derulai pn la O b je c t s i apoi apsai S el ect .

Pentru mai multe informaii despre mesageria multimedia,


contactai-v furnizorul de servicii.

6. Derulai pn la tipul relevant de obiect i apoi apsai S el ect .


Pentru a rspunde la un mesaj multimedia:
1. Avnd mesajul deschis, apsai O p t i o n s .
2. Derulai pn la R e p l y pentru a rspunde expeditorului sau pn
la R e p l y t o a l l pentru a trimite un rspuns tuturor destinatarilor
mesajului iniial, apoi apsai S e l e c t .
3. Pentru a expedia mesajul, apsai Se nd . Consultai Scrierea i
expedierea mesajelor text de la pagina 24 i Scrierea i expedierea
mesajelor multimedia de la pagina 26 pentru mai multe informaii.

Romn
27

MESAJELE

Mesaje audio

P r i m i re a i a s c u l t a re a m e s aj e l o r a u d i o
Cnd primii un mesaj audio, vei primi o not de informare i
pictograma
va aprea pe linia de stare. Implicit, se produce i o
alert acustic de mesaj.

Putei folosi serviciul de mesaje multimedia pentru a crea i expedia


un mesaj audio. Serviciul de mesaje multimedia trebuie s fie activat
nainte de a putea folosi mesajele audio. Consultai Setrile MMS
de la pagina 26.

Pentru a asculta un mesaj audio nou imediat ce este primit, apsai


Pl ay .

C re a re a i e x p e d i e re a m e s a j e l or a ud i o

Pentru a ignora mesajul i a-l vizualiza mai trziu, apsai Exi t .

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s C re a t e


m e s s ag e .
2. Apsai O p t i o n s C h a n g e m s g . t y p e . Mesaj audio.

Dac avei mesaje necitite n Inbox, pictograma plic va rmne


pe afiajul de ateptare.

3. Se deschide programul de nregistrare (vezi Dispozitivul de


nregistrare a vocii de la pagina 54 pentru mai multe informaii).
Apsai S e l e c t pentru a ncepe nregistrarea mesajului audio.

Pentru a asculta un mesaj audio stocat:


Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s I nb ox
Pl ay .

4. Apsai S e l e c t din nou pentru a opri nregistrarea.


5. Apsai O p t i o n s n timp ce creai un mesaj audio pentru a
selecta din urmtoarele caracteristici:

E-mail

Send trimite mesajul complet

Putei scrie, trimite i citi mesaje de e-mail cu telefonul dvs. Vertu.


Telefonul dvs. suport servere de e-mail POP3 i IMAP4.

Pre vie w v permite s ascultai cum va suna mesajul la destinatar


C h a n g e m s g . t y p e v permite s schimbai tipul mesajului

n funcie de furnizorul de servicii pe care-l folosii, telefonul dvs.


Vertu ar putea avea deja instalate setrile de e-mail. Dac ntlnii
dificulti, contactai Vertu Concierge sau vizitai www.vertu.com i
descrcai setrile.

creat
S e n d ing o p t io n s v permite s selectai din urmtoarele

opiuni la expedierea mesajului:


M es sa g e p r i o ri t y stabilete nivelul de prioritate. Alegei
dintre H ig h , N o rm a l sau Lo w

n mod normal, conturile de e-mail sunt configurate conform


descrierii din Configurarea contului de e-mail Vertu.Me de la
pagina 6.

D el iv ery re p o rt determin dac reeaua v trimite rapoarte

de livrare pentru mesajele dvs.

Se tr il e de e -m a il

S a v e s e n t m e s s a g e determin dac telefonul salveaz sau

nu mesajul n dosarul Sent items odat ce este trimis

Pentru a modifica setrile conexiunii pentru o csu de mesagerie:

S a v e m e s s a g e salveaz mesajul n dosarul de mesaje Saved

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu M e s s ag e s

A d d s u b j e c t v permite s includei un subiect pentru mesajul

M e s sa g e s e t t ing s E - m ai l m e s sa g e s Ed it
m a il b ox e s

dvs.
Ex i t e d i t o r nchide mediul de introducere a textului (vei fi

2. Evideniai numele csuei de mesagerie i selectai E d i t .

ntrebat dac vrei s salvai un mesaj incomplet).

3. Derulai la fiecare dintre opiuni i modificai parametrii cu


informaiile furnizate de ctre furnizorul dvs. de servicii i/sau
furnizorul de e-mail.

6. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numrul de


telefon al destinatarului n cmpul To : .

Pentru a configura o csu de mesagerie nou:

7. Ca alternativ, pentru a prelua un numr de telefon din lista de


contacte, selectai A d d urmat de una dintre urmtoarele opiuni:

Dac nu a fost configurat niciun cont de e-mail:

Apsai < Fa v o u r it e > pentru a defini destinatari de mesaje sau


grupuri uor accesibile atunci cnd expediai mesaje

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu M e s s ag e s E - m ai l


2. Cnd vi se solicit, introducei adresa de e-mail i telefonul se va
conecta la Internet pentru a cuta setrile relevante pentru utilizare.

R e c e n t l y u s e d trimite un mesaj la un numr recent folosit

Apsai C al l reg i st e r pentru a accesa contactele din jurnalul


apelurilor

Pentru a introduce manual setri pentru o csu de mesagerie


nou suplimentar:

Cont ac ts v permite s trimitei un mesaj la un numr din lista de

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu M e s s ag e s

contacte

M e s sa g e s e t t ing s E - m ai l m e s sa g e s Ed it
m a il b ox e s

C o n t a c t g ro u p s v permite s trimitei un mesaj ctre mai muli

destinatari salvai ca grup n lista dvs. de contacte.

2. Selectai O p t i o n s i A d d m a il b ox .

8. Derulai pn la cmpul Mes s ag e : i apsai Pl a y pentru a


vizualiza mesajul.

3. Derulai la fiecare dintre opiuni i setai parametrii cu informaiile


furnizate de ctre furnizorul dvs. de servicii i/sau furnizorul de e-

9. Apsai Sen d .

mail.
Din cauza complexitii introducerii manuale a tuturor setrilor,
v recomandm cu trie s folosii legtura de comand a
setrilor de pe CD-ROM-ul dvs., care v duce direct la pagina
corespunztoare de pe site-ul web Vertu, de unde putei
obine setrile telefonului dvs. Alternativ, pentru asisten
suplimentar contactai Vertu Services.

Romn
28

MESAJELE

E - m a il ur il e fi lt ra t e

R sp u n s ul l a e - m a il

Filtrarea e-mailurilor VIP este disponibil pe telefonul Signature.


Putei schimba setrile pentru preferine pentru Filtered e-mail prin
portalul Web Vertu.Me; consultai www.Vertu.Me. Aici putei alege
dac permitei contului Vertu.Me s primeasc e-mailuri de la toi
expeditorii sau s primeasc e-mailuri doar de la expeditorii din lista
de contacte Vertu.Me.

Avei grij la deschiderea mesajelor. Mesajele de e-mail


pot s conin software virusat sau pot fi n alt mod
duntoare pentru telefonul dvs. Vertu sau calculator.

Pentru a rspunde la un e-mail:


1. Pentru a rspunde la un e-mail, deschidei-l ca mai sus i apoi
selectai O p t i o n s R ep l y .
2. Scriei rspunsul i apsai Sen d .

Reinei c, pentru ca filtrarea e-mailurilor s funcioneze, adresa de


e-mail a expeditorului trebuie s fie ncrcat n lista de contacte.
Dac sunt prezente doar numele i numrul de telefon ale
contactului, nu vei putea primi e-mailuri de la expeditor.

t e rg e re a m e s a j e l o r d e e - m a i l
Putei terge mesajele de e-mail unul cte unul sau putei marca un
grup pentru tergere simultan.

Dosarul Filtered e-mail este vizibil prin portalul Web Vertu.Me, dar
dosarul Filtered e-mail nu va fi vizibil pe un telefon Signature.

Pentru a terge un mesaj de e-mail:

Dac avei un telefon Vertu Constellation Quest i un telefon


Signature, avei deja un cont Vertu.Me. Dac alegei s activai
Filtered e-mail, acest lucru va afecta e-mailurile pe care le primii n
portalul Web Vertu.Me, pe telefonul Signature i pe telefonul
Constellation Quest. Setarea Filtered e-mail nu exist doar n
telefonul Signature.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es E-m a il .


Aplicaia de e-mail pornete.
2. Evideniai o adres de e-mail i apsai O p t io n s D e l e t e .
3. Selectai din Fro m p h o n e pentru a terge numai e-mailuri de pe
telefonul dvs. Vertu. tergerea unui email de pe telefonul dvs. nu
nseamn c acesta este ters i de pe serverul de email.

S c r i e re a i e x p e d i e re a m e s a j e l o r e - m a i l

4. Selectai A l s o f ro m s e rv e r pentru a terge e-mailuri de pe


telefonul dvs. Vertu i de pe serverul de e-mail.

Putei crea mesaje de e-mail i putei ataa imagini i clipuri video.


Putei scrie mesajul de e-mail nainte de a v conecta la serviciul de
e-mail; alternativ, v putei conecta mai nti la serviciu, apoi scrie i
trimite e-mailul.

Pentru a terge mai multe mesaje de e-mail:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es E-m a il .
Aplicaia de e-mail pornete.
2. Apsai O p t i o n s M ar k sau M ar k al l .

Pentru a scrie i expedia un mesaj de e-mail:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s C re at e
m e s s ag e .
2. Apsai O p t i o n s C h a n g e m s g . t y p e . E-m a il
m e s s ag e s .

3. Marcai e-mailul sau e-mailurile pentru tergere.


Apsai O p t i o n s D e l e t e m a rk e d . Mesajele marcate vor fi terse
de pe telefonul dvs. Vertu.

3. Introducei adresa de e-mail a destinatarului, scriei subiectul i


introducei mesajul. Pentru a ataa un fiier din galerie, o carte de
vizit, not etc., selectai I ns ert .

Chat-ul Wireless Village


Cu ajutorul chat-ului Wireless Village (mesagerie instant) putei
trimite mesaje text scurte i simple utilizatorilor on-line. Trebuie s
v abonai la un serviciu i s v nregistrai la serviciul de mesagerie
instant pe care vrei s-l folosii. Pentru mai multe informaii,
contactai-v furnizorul de servicii.

4. Pentru a expedia mesajul de e-mail, selectai Sen d .


5. Dac sunt definite mai multe conturi de e-mail, selectai contul din
care vrei s trimitei e-mailul.
6. Pentru a edita sau scrie mesajul de e-mail mai trziu, selectai E x it
Yes . Mesajul de e-mail este salvat n D r a f t s .

Chat-ul Wireless Village suport DRM2.

Dup trimiterea unui mesaj, telefonul dvs. Vertu poate s


afieze Message Sent. Acesta este un indiciu c mesajul a
fost trimis de telefonul dvs. Vertu. Nu este o confirmare c
mesajul a fost primit la destinaia propus.

Pentru a v conecta la chat-ul Wireless Village:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es W V
ch at .
2. Selectai din urmtoarele opiuni:

D e s c rc a re a i c i ti re a e - m a i l u r i l o r
Pentru a descrca mesajele dvs. de e-mail:

Lo g i n - pentru a v conecta la chat-ul Wireless Village

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s E - m ai l .


2. Dac sunt definite mai multe conturi de e-mail, selectai contul din
care vrei s descrcai e-mailul.

S a v e d c o n v e r s a t i o n s pentru a v accesa conversaiile

stocate.

3. Aplicaia de e-mail se conecteaz, se sincronizeaz i afieaz


e-mailurile.
4. Pentru a deschide un e-mail, selectai un titlu i apsai O p e n .

Romn
29

MESAJELE

Mesaje vocale

Mesajele Bluetooth

Csua vocal este un serviciu de reea i poate fi nevoie s v


abonai la acesta. Pentru mai multe informaii i pentru numrul
csuei dvs. vocale, contactai-v furnizorul de servicii.

Mesajele expediate prin Bluetooth sunt disponibile prin dosarul de


mesaje Inbox.

Comenzi de servicii

Pentru a v apela csua vocal:


Din afiajul de ateptare, apsai Men u Me ss a g es Vo i ce
m e s s ag e s L i s t e n t o v o i c e m s g s . sau inei apsat tasta 1
pe tastatura numeric.

Folosii editorul comenzilor de servicii pentru a introduce i expedia


cererile de servicii (cunoscute i sub numele de comenzi USSD) la
furnizorul dvs. de servicii. Contactai-v furnizorul de servicii pentru
informaii despre comenzile de servicii.

Prima dat cnd accesai csua vocal, poate fi nevoie s


introducei numrul acesteia, n funcie de operator.

Pentru a trimite o comand de servicii:

Pentru a introduce, cuta sau edita numrul csuei dvs. vocale:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Me ss a g es S e r v.


commands.
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce o cerere de
servicii, de exemplu o comand de activare pentru un anumit
serviciu de reea, apoi apsai Sen d .

Din afiajul de ateptare, apsai Men u Me ss a g es Vo i ce


m e s s ag e s Vo i c e m a i lb ox n o .

Mesaje info
Cu ajutorul serviciului de reea mesaje info, putei primi mesaje
despre subiecte diverse de la furnizorul dvs. de servicii.
Pentru a verifica disponibilitatea, subiectele i numerele subiectelor
relevante, contactai-v furnizorul de servicii.

Mesaje de serviciu
Telefonul dvs. Vertu poate primi mesaje de serviciu (mesaje push)
de la furnizorul de servicii. Mesajele de serviciu sunt notificri (de
exemplu titluri de tiri) i pot s conin un mesaj text sau o adres a
unui serviciu.
Cnd primii un mesaj de serviciu:
1. Apsai S h o w pentru a afia mesajul.
2. Sau apsai E x i t pentru a salva mesajul n inboxul dvs.

Setrile mesajelor de serviciu


Pentru a actualiza setrile mesajelor de serviciu:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu M e s s ag e s
M e s s a g e s e t t i n g s Se rvice me ssages .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Select:
S e r v i c e m e s s ag e s O n sau O f f pentru a seta dac vrei s

primii mesaje de serviciu


Me ss a g e fi lte r O n pentru a seta telefonul s primeasc
mesaje de serviciu numai de la autori de coninut aprobai de
furnizorul de servicii
A u t o m . c o n n e c t i o n O n pentru a seta telefonul s activeze

automat browserul din modul de ateptare atunci cnd a primit un


mesaj de serviciu. Dac selectai O f f , telefonul activeaz
browserul cnd a primit un mesaj de serviciu numai dup ce
selectai Re trieve .

Romn
30

CONTACTELE

4 CONTACTELE

C o p i e re a n t re m e m o r i i
Caracteristica de copiere v permite s copiai nume i numere
ntre memoria telefonului i memoria cartelei SIM.
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts C o p y
con t acts .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Se le ct :
Fro m S I M t o p h o n e pentru a copia toate informaiile din

memoria cartelei SIM n memoria telefonului dvs. Vertu


Fro m p h o n e t o S I M c ard pentru a copia numele i numrul

din memoria telefonului dvs. Vertu n memoria cartelei SIM.


3. Apsai Yes pentru a confirma aciunea sau apsai N o pentru
anulare.

Lista de contacte a telefonului dvs. Vertu are o capacitate de pn


la 2.000 nregistrri.

n cazul n care copiai din memoria telefonului n memoria


cartelei SIM i memoria telefonului dvs. Vertu conine mai
multe intrri dect poate pstra cartela SIM, unele intrri nu
vor fi copiate.

S in cron iz a re a c o n t a c t e lo r
Pentru a sincroniza contactele de pe telefon cu contul de e-mail
Vertu.Me, consultai Sincronizarea Vertu.Me de la pagina 45.

M ut a re a n t re m e m o r i i

Memoria contactelor

Caracteristica de mutare v permite s mutai numele i numerele


contactelor din memoria telefonului n memoria cartelei SIM i invers.

Numele i numerele de telefon ale contactelor pot fi stocate n


memoria telefonului, pe cartela SIM sau pe ambele.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts M o v e


con t acts .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Se le ct :

Memoria telefonului
Fiecare contact poate s conin pn la cinci numere i cinci
elemente text, de exemplu o adres potal, o adres de e-mail, o
imagine i un ton de apel specific.

Fro m S I M t o p h o n e pentru a muta toate informaiile din

memoria cartelei SIM n memoria telefonului dvs. Vertu. Informaiile


nu mai sunt pstrate pe cartela SIM

Dac folosii memoria telefonului, putei stoca mai multe date i


accesa mai multe funcii, de exemplu etichete vocale, dect dac
folosii numai memoria cartelei SIM.

Fro m p h o n e t o S I M c ard pentru a muta numele i numrul

din memoria telefonului dvs. Vertu n memoria cartelei SIM.


Informaiile nu mai sunt pstrate n memoria telefonului dvs. Vertu

M e m o ri a c a r t e l e i S I M

3. Apsai Yes pentru a confirma aciunea sau apsai N o pentru


anulare.

Contactele stocate pe cartela dvs. SIM au asociat un singur numr.


Numrul contactelor i lungimea numelor i numerelor pe care le
putei stoca pe cartela dvs. SIM sunt stabilite de furnizorul dvs. de
servicii.

C o p i e re a n u m e re l o r i n d i v i d u a l e
Putei copia numere individuale ntre memoria telefonului i memoria
cartelei SIM direct de pe lista contactelor.

S e l e c t a re a t i p u lu i d e m e m or i e

Pentru a copia numere individuale:

Anumite caracteristici, de exemplu crile de vizit i numerele


multiple asociate unui contact, sunt disponibile numai cnd folosii
memoria telefonului. Dac folosii frecvent aceste caracteristici, v
recomandm s setai telefonul dvs. Vertu s foloseasc memoria
telefonului. Dac avei intenia s transferai cartela dvs. SIM de pe
telefonul Vertu pe alte telefoane, v recomandm s setai telefonul
dvs. Vertu pe memoria cartelei SIM.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts N a m e s .


2. Dac numele contactului nu este vizibil, apsai prima liter a
acestuia. Primul nume care ncepe cu aceast liter este
evideniat. Derulai pn la numele dorit i apsai D e t a il s .
3. Apsai O p t i o n s C o p y n u m b e r .

Pentru a selecta tipul memoriei:

4. Selectai Kee p o r ig i na l i apoi apsai S ele ct pentru a pstra


contactele n ambele memorii.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s


S e t t i n g s M em o ry in u se .

5. Sau selectai M o ve o ri g in al i apoi apsai S e l e c t pentru a


terge informaiile iniiale.

2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai


Select:

Primii un mesaj de confirmare c numrul a fost copiat.

P h o n e a n d S I M pentru a salva noi contacte n telefon i a afia

contacte de pe telefon i cartela SIM


P h o n e pentru a salva i afia contactele din telefon
S I M c a rd pentru a salva i afia contactele de pe cartela SIM.

Primii un mesaj de confirmare a memoriei pe care ai selectat-o.


Dac schimbai cartela SIM de pe telefonul dvs. Vertu, tipul
memoriei este automat resetat la memoria de pe telefon.

Romn
31

CONTACTELE

Ve r if ic a re a s t r i i m e m o r i e i

B : C o m a n da G o t o

Putei verifica memoria telefonului dvs. Vertu pentru a vedea ct


informaie este stocat i ct spaiu liber este disponibil.

n cazul n care contactele dvs. reprezint una dintre cele mai


folosite funcii din telefon, n meniul de scurtturi G o t o (vezi
Comenzile mele rapide de la pagina 42) este afiat N am e s . Putei
folosi tasta de S E L E CTAR E stnga pentru a deschide meniul de
scurtturi i a afia lista contactelor dvs.:

Pentru a verifica starea memoriei:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s
S e t t i n g s M em o ry st a t u s .
2. Derulai pn la P h o n e sau S I M c ard i apoi apsai Se lec t .

1. Din afiajul de ateptare, apsai G o t o N a me s .


2. Tastai prima liter a numelui contactului.

Dac este selectat P h o n e , sunt afiate memoria liber i memoria


folosit de contactele telefonului, ca procent din memoria
disponibil

3. Primul nume care ncepe cu aceast liter este evideniat.


4. Derulat la numele dorit.

Dac este selectat S I M c a rd , este afiat numrul absolut al


contactelor libere i contactelor folosite de pe cartela SIM.

C : Ta s t a d e s e le c t a re
Dac tasta de S E L E CTA R E dreapta a fost configurat ca
Na m es (vezi Comenzile mele rapide de la pagina 42), putei
folosi metoda urmtoare pentru a afia lista contactelor dvs.:

3. Apsai Back pentru a iei din ecran.


Capacitatea memoriei cartelei SIM este stabilit de cartela
SIM, nu de telefonul dvs. Vertu. Pentru mai multe informaii,
contactai-v furnizorul de servicii.

1. Din afiajul de ateptare, apsai tasta d e S E L E CTA R E


dreapta.
2. Tastai prima liter a numelui contactului.

Adugarea contactelor

3. Primul nume care ncepe cu aceast liter este evideniat.

Pentru a aduga un contact:

4. Derulat la numele dorit.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s A d d n e w


c on t a ct .
2. Utilizai tastele N U M E R I C E pentru a introduce prenumele
contactului. Derulai pn la cmpul urmtor.

Instruciunile urmtoare folosesc Metoda A pentru a accesa


lista numelor de contact, totui i celelalte metode pot fi
folosite dac tastele dvs. de S E L E CTA R E sunt configurate
corect.

3. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numele


contactului. Derulai pn la cmpul urmtor.

Adugarea contactelor telefonice de


Internet

4. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numrul de


telefon mobil. Derulai pn la cmpul urmtor.
5. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numrul de
telefon fix. Derulai pn la cmpul urmtor.
6. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce adresa de email. Derulai pn la cmpul urmtor.

nainte de a putea efectua un apel telefonic prin Internet, dvs. i


contactul (contactele) dvs. trebuie s avei un cont la unul dintre
furnizorii de Voice Over IP (VoIP) listai n expertul de configurare a
telefoniei pe Internet, de exemplu Gizmo5, Voipfone etc.

7. Derulai la dreapta sau la stnga pentru a deschide galeria de


imagini i a selecta o imagine pe care s-o asociai cu acest
contact.

Putei aduga detaliile contactului telefonic de Internet la un contact


existent i putei astfel s efectuai apeluri telefonice gratuite atunci
cnd folosii o conexiune WLAN.

8. Selectai Save pentru a confirma intrarea sau apsai C a n c e l .

Pentru a aduga detalii de telefonie prin Internet la un contact:

Primii un mesaj de confirmare a memoriei pe care ai salvat detaliile


contactului.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai Det a i ls .
2. Apsai O p t i o n s A d d d e t a il I n t e r n e t t e le p h o n e .

Accesarea contactelor

3. Introducei numele de utilizator al contactului pentru telefonia prin


Internet i apsai S a v e .

Exist mai multe moduri de a accesa un contact, avnd astfel


flexibilitatea s folosii telefonul dvs. Vertu n modul care vi se
potrivete cel mai bine.

Datele de telefonie prin Internet sunt afiate n detaliile contactului.

t e rg e re a c o n t a c t e l o r

A : U rm a i c a l e a d i n m e n iu

Pentru a terge un contact:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s N am e s .


2. Tastai prima liter a numelui contactului.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.


2. Apsai O p t i o n s i selectai D e l e t e c o n t act .

3. Primul nume care ncepe cu aceast liter este evideniat.

3. Apsai Yes pentru a confirma tergerea.

4. Derulai la numele dorit.

Primii un mesaj de confirmare a contactului pe care l-ai ters.

Romn
32

CONTACTELE

Numrul contactului i tipurile de


elemente text

Pentru a aduga un element text la un contact:

Primul numr adugat la un contact este setat automat ca numr


implicit. Cnd selectai un contact pentru apelare sau expedierea
unui mesaj, acest numr implicit este ntotdeauna folosit.

3. Apsai O p t i o n s .

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.


2. Avnd numele contactului evideniat, apsai D e t ai l s .
4. Evideniai A d d d et ai l i apoi apsai S el ect .
5. Derulai pn la tipul textului pe care vrei s-l adugai, de
exemplu adres web sau pseudonim, apoi apsai S el ect .

Putei stoca diferite numere pentru fiecare contact, care se nscriu


n tipurile urmtoare:

6. Tastai textul i apsai Sav e .

>

General

>

Serviciu

Un mesaj confirm c detaliile au fost salvate n memoria telefonului.

>

Mobil

>

Fax

S ch i m b a re a n um r u l u i i m p l i c i t

>

Acas

Primul numr pe care-l adugai la un contact este setat automat ca


numrul implicit. Dac la o nregistrare sunt adugate mai multe
numere, de exemplu contactul are un numr de telefon mobil i un
numr de birou, putei schimba numrul implicit.

De asemenea, putei stoca diferite elemente text, din tipurile


urmtoare:
>

Numr

>

Pseudonim

Pentru a schimba numrul implicit:

>

Adres de e-mail

>

Adres potal

>

Telefonie prin Internet

>

ID de utilizator

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.


2. Apsai D e t a il s .

>

Adres web

>

Zi de natere

3. Derulai pn la numrul pe care vrei s-l setai ca implicit i


apsai O p t io n s .

>

Companie

>

Not

4. Derulai pn la S e t a s d e f a u l t i apoi apsai Se lec t .

>

Titlu post

>

Imagine

Primii un mesaj de confirmare c numrul implicit a fost setat.

>

Nume oficial

S e t a re a v iz u a l i z r i i c o n t a c t e l o r
Telefonul dvs. Vertu poate afia contactele n mai multe moduri:

Un contact poate s aib tipuri duplicat de numere i text, de


exemplu dou numere de mobil sau dou adrese de e-mail.

N o rm a l n am e li s t afieaz cinci contacte odat


N am e an d n u m b e r afieaz un contact cu numrul implicit

A d u g a re a i n fo r m a i i l o r p e n t r u u n c o n t a c t

N am e an d im a g e afieaz un contact cu imaginea asociat.

Putei aduga numere de telefon sau elemente text la un contact.

Pentru a stabili tipul vizualizrii:

Pentru a aduga un numr la un contact:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Contacts Settings


Contacts view.
2. Derulai pn la vizualizarea dorit i apoi apsai S e l e c t .

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.


2. Avnd numele contactului evideniat, apsai Det a i ls .

Primii un mesaj de confirmare c vizualizarea contactelor a fost


selectat.

3. Apsai O p t i o n s .
4. Derulai pn la A d d d e t ai l i apsai S e l e c t .
5. Derulai pn la N u m b e r i apsai S e l e c t .

S e t a re a a f i r i i n u m e l u i

6. Derulai pn la tipul numrului pe care vrei s-l adugai i apoi


apsai Se lec t .

Pentru a selecta dac este afiat mai nti prenumele sau numele
contactului:

7. Tastai numrul de telefon.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Contacts Settings


N am e d is p l ay .
2. Derulai pn la vizualizarea dorit i apoi apsai S e l e c t .

8. Apsai N e x t pn cnd apare opiunea S ave . Apsai S ave


pentru a confirma numrul sau apsai O p t io n s i derulai pn la
S a v e . Apsai S e l e c t pentru a confirma.
Un mesaj confirm c detaliile au fost salvate n memoria telefonului.

Primii un mesaj de confirmare c vizualizarea contactelor a fost


actualizat.

Ca alternativ,

S e t a re a d i m e n s i u n i i f o n t u l u i

1. Introducei numrul de telefon din ecranul de ateptare i apsai


Options.
2. Apsai A d d t o c o n t a c t .

Pentru a stabili dimensiunea fontului pentru lista contactelor:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Contacts Settings
Fo nt s i z e .
2. Derulai pn la vizualizarea dorit i apoi apsai S e l e c t .

3. Derulai pn la contactul dorit i apsai Add .


4. Derulai pn la tipul numrului pe care vrei s-l adugai i apoi
apsai Se lec t .

Primii un mesaj de confirmare c vizualizarea contactelor a fost


actualizat.

Un mesaj confirm c detaliile au fost salvate n memoria telefonului.

Romn
33

CONTACTELE

Viz u a l i z a re a s t r i i m e m o r i e i

Expedierea crilor de vizit

Pentru a vizualiza capacitatea memoriei libere i neutilizate:

Pentru a trimite o carte de vizit:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Contacts Settings


Me mory s t a t us .
2. Derulai pn la vizualizarea dorit i apoi apsai S e l e c t .

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor,


i apsai D e t ai l s .
2. Apsai O p t i o n s S e n d b u s in e s s c a rd .
3. Selectai metoda de transmitere pe care vrei s-o folosii:

Meniul contactelor

Pentru a trimite prin mesaje multimedia:

Putei folosi opiunile din meniul contactelor pentru a efectua un


apel, a expedia un mesaj text i a trimite o carte de vizit ctre
oricine are informaiile de contact salvate n telefon. Telefonul
adaug automat etichete vocale la contactele dvs.; de asemenea,
putei introduce numere n lista de apelare rapid .

1. Derulai pn la Via m u l t im ed ia i apoi apsai S e l e c t .


2. Facei referire la Scrierea i expedierea mesajelor multimedia de la
pagina 26 pentru a ncheia i expedia mesajul dvs. multimedia.
Pentru a trimite prin mesaj text:
1. Derulai pn la Via t e x t m e ss a g e i apoi apsai S e l e c t .
2. Facei referire la Scrierea i expedierea mesajelor text de la
pagina 24 pentru a ncheia i trimite mesajul dvs. text.

C u t are a i a p e l a re a
Pentru a cuta o nregistrare i a apela numrul implicit:

Pentru a trimite prin Bluetooth:


1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.
2. Derulai pn la numele necesar i apsai tasta T R I M I T E R E .

1. Derulai pn la Via B l u e t o o t h i apoi apsai Se lec t .


2. Derulai pn la dispozitivul destinatarului din list i apoi apsai
Se le ct . Primii un mesaj de confirmare a expedierii crii de vizit.

Pentru a cuta o nregistrare i a apela un numr diferit de cel


implicit (folosind numai memoria telefonului):

Memoria telefonului poate stoca informaii de contact


suplimentare, de exemplu numerele de telefon de la serviciu
sau mobile i o adres de e-mail.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numrul dorit.

Primirea crilor de vizit

3. Apsai tasta T R I M I T E R E sau C a l l pentru a efectua apelul.

Cnd primii o carte de vizit, pe ecran apare un mesaj. Se produce


o alarm acustic dac telefonul dvs. Vertu este configurat pentru
alarme acustice.

E f e c t u a re a u n u i a p e l p r i n I n t e r n e t
Pentru a efectua un apel prin Internet, trebuie s fii conectat la o
reea WLAN. Consultai LAN fr fir de la pagina 43.

Pentru a afia o carte de vizit primit:

Pentru a apela un contact folosind opiunea de apelare Internet WLAN:

Apsai S h o w pentru a afia cartea de vizit.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor.


2. Derulai pn la numrul dorit i apsai O p t i o n s .

Pentru a salva o carte de vizit n directorul dvs.:


Apsai S a v e . Primii un mesaj de confirmare c ai salvat cartea
de vizit.

3. Derulai pn la In tern et c a ll i apoi apsai Se lec t .


4. Derulai pn la conexiunea WLAN ce va fi folosit i apsai
Select.

Pentru a terge o carte de vizit fr salvare:


Apsai E x it , apoi apsai Yes pentru confirmare. Primii un mesaj
de confirmare c ai eliminat cartea de vizit.

M e s a j e l e te x t
Cnd ai deschis un contact, i putei trimite un mesaj text fr a
reveni la meniul principal.

A p e l a re r a p i d

Expedierea mesajelor text

Meniul Contacts v permite s compilai foarte repede o list de


apelare rapid. Putei memora pn la opt numere n lista de apelare
rapid. Pentru a apela un numr, inei apsat una din tastele
N U M E R ICE.

Pentru a trimite un mesaj text:


1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i
apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numrul dorit i apsai O p t i o n s .

Tasta de apelare rapid 1 este rezervat pentru csua vocal.

3. Derulai pn la S e n d m e s s ag e i apoi apsai S el ect .


4. Cu opiunea Message evideniat, apsai S ele ct .
5. Tastai mesajul i apsai Send .

Cri de vizit
Funcia crii de vizit v permite s trimitei i s primii informaii de
contact prin mesaj text, multimedia sau Bluetooth. Aceast funcie
poate fi folosit att cu memoria telefonului, ct i cu memoria
cartelei SIM, dei aceasta din urm v permite s trimitei numai
numrul implicit.

Romn
34

CONTACTELE

Adugarea numerelor la lista de apelare rapid

tergerea numerelor de apelare rapid

Pentru a aduga un numr la lista de apelare rapid din interiorul


unui contact:

Pentru a terge numerele de apelare rapid folosind meniul


corespunztor:

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numrul dorit i apsai O p t i o n s .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts S p e e d


dials.
2. Derulai pn la apelarea rapid dorit i apsai O p t i o n s .
3. Derulai pn la Del ete i apoi apsai S e l e c t .
4. Apsai Yes pentru a confirma.
Un mesaj confirm care tast numeric de apelare rapid a fost
tears.

3. Derulai pn la S p e ed d i a l i apoi apsai S e l e c t .


4. Derulai pn la o tast nealocat de apelare rapid sau la o tast
pe care vrei s-o suprascriei (vezi mai jos).
5. Avnd evideniat tasta dorit, apsai A s si g n .

E t i ch e t e l e v o c a l e

Un mesaj confirm care tast numeric de apelare rapid a fost


atribuit.

Telefonul dvs. Vertu poate efectua un apel ctre un contact folosind


o etichet vocal. Etichetele vocale sunt adugate automat la toate
contactele. Telefonul dvs. Vertu poate stoca pn la 1.500 de
etichete vocale.

Pentru a aduga un numr la lista de apelare rapid folosind meniul


de apelare rapide:

Numele foarte scurte nu funcioneaz bine cu etichete vocale.


Folosii nume unice mai lungi, de exemplu Serviciul Vertu
Concierge.

Prin aceast metod putei aduga detalii de contact i atribui


simultan o tast numeric de apelare rapid.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s S p e ed


d ia l s .
2. Derulai pn la tasta de apelare rapid dorit i apsai A s si g n .

Utilizarea etichetelor vocale


Pentru a efectua un apel cu ajutorul etichetei vocale:

3. Tastai Ph one numbe r: sau apsai Se arch pentru a efectua


selecia din lista contactelor i apoi apsai O K .

1. inei apsat tasta d e S E L E CTA R E dreapta.


2. Pronunai clar eticheta vocal n microfon.
3. Este afiat imediat o list cu potriviri posibile, care v d ocazia s
derulai pn la opiunea corect sau Q u it dac numele nu este n
list.
4. Dup aproximativ 2 secunde, telefonul dvs. va forma automat
numrul.

4. Introducei F ir s t na m e: dac se creeaz un contact nou.


5. Introducei L a s t n a me : contactului.
6. Derulai pn la S a v e i apsai S e l e c t .
Primii un mesaj care confirm memoria n care a fost salvat
contactul, urmat de un alt mesaj care confirm ce tast de apelare
rapid a fost atribuit.

Redarea etichetelor vocale

Schimbarea numerelor de apelare rapid

Pentru a reda o etichet vocal din interiorul unui contact:

Pentru a schimba numerele de apelare rapid din interiorul unui


contact:

1. Deschidei numele contactului, ca n Accesarea contactelor i


apsai Det a i ls .
2. Derulai n detalii pn la numele contactului i apsai O p t io n s .
3. Derulai pn la Pl ay voic e t ag i apoi apsai S el ect .
Eticheta vocal este redat.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numrul dorit i apsai O p t i o n s .
3. Derulai pn la S p e ed d i a l i apoi apsai S e l e c t .
4. Un mesaj confirm c o tast numeric de apelare rapid exist
deja pentru contact.
5. Derulai pn la tasta de apelare rapid dorit i apsai A s si g n .
Un mesaj confirm care tast numeric de apelare rapid a fost
atribuit.

Grupurile
Folosii grupuri pentru a asocia un nume de contact la un grup.
Numele grupului apare pe afiaj atunci cnd un membru al grupului
v apeleaz. Putei atribui un ton de apel diferit pentru fiecare grup,
pentru recunoaterea uoar a apelurilor primite.

Pentru a schimba numerele de apelare rapid folosind meniul


aferent:

Viz u a l i z a re a g r u p u r i l o r

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s S p e ed


d ia l s .
2. Derulai pn la apelarea rapid dorit i apsai O p t io n s
Chan ge , apoi apsai S e l e c t .
3. Este afiat mesajul R e p l a c e e x i s t i n g s p e e d d i a l ? Selectai
Yes .
4. S e a rch - cutai numrul pe care dorii s-l alocai, evideniai-l i
apsai Se lec t .
5. Alternativ, putei introduce noul P h o n e n u m b e r : direct, prin
tastare, apoi apsnd OK.
6. Introducei suficiente detalii pentru a crea un contact nou;
introducei F ir s t na m e: i L as t n a m e : pentru contact i toate
detaliile relevante.
7. Apsai S a v e i numrul va fi alocat apelrii rapide.
Un mesaj confirm memoria n care a fost salvat contactul i tasta
de apelare rapid care a fost atribuit.

Pentru a vizualiza grupuri:


Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s G ro u p s .
Sunt afiate grupurile.

Creare a un ui g r u p
Pentru a crea un grup de contacte:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts G ro u p s .
2. Apsai Add . Dac ai listat grupuri existente, apsai O p t i o n s i
apoi A d d n ew g ro u p .
3. Adugai un nume de grup.
4. Adugai o imagine i un ton de grup (dac este necesar).
5. Apsai S a v e .
Primii un mesaj de confirmare c grupul a fost adugat.
Romn
35

CONTACTELE

A d u g a re a c on t a c t e l o r l a u n g ru p

Se t a re a t o n u ri l o r d e a pe l a l e g ru p u l u i

Pentru a deschide un grup i a asocia contacte la acesta:

Toate grupurile au iniial un ton de apel implicit. Pentru a stabili un


ton de apel distinct pentru fiecare grup:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s G ro u p s .


2. Derulai pn la grupul dorit i apsai Vi ew .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Cont ac ts G ro u p s .


2. Derulai pn la grupul dorit i apsai O p t i o n s G ro u p

3. Apsai Add pentru a afia lista contactelor dvs.

d e t a il s .

4. Derulai pn la numele dorit i apoi apsai S e l e c t . Repetai


operaia pentru fiecare contact pe care-l adugai grupului.

3. Derulai la G ro u p t o n e : .

Primii un mesaj de confirmare c la grup a fost adugat contactul


respectiv.

4. Apsai O p t i o n s C h a n g e t o n e i selectai tonul dvs. de apel


din D e f a u lt / O p e n G a l l e r y / To n e d o w n lo a d s .
5. Apsai S a v e .

E d i t a re a n u m e l o r d e g r u p

Primii un mesaj de confirmare c tonul de apel al grupului a fost


selectat.

Pentru a edita numele unui grup:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s G ro u p s .
2. Cu numele grupului evideniat, apsai O p t i o n s .

Tonul de apel implicit asociat grupurilor apelantului este tonul


de apel stabilit n meniul profilurilor.

3. Cu G ro u p d e t a i ls evideniat, apsai S e l e c t .

Editarea numerelor unui contact

4. Cu G ro u p n am e evideniat, apsai Se lec t .


5. Introducei noul nume al grupului i apoi apsai O K .

Pentru a edita detaliile numerelor unui contact:

Primii un mesaj de confirmare c grupul a fost redenumit.


1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i
apsai Det a i ls .
2. Apsai O p t i o n s .

t e rg e re a co n t a c te l o r d i n t r -u n g r up
Pentru a terge contactele dintr-un grup:

3. Selectai dintre urmtoarele funcii:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C o n t a c t s G ro u p s .
2. Derulai pn la grupul dorit i apsai Vi ew .

A d ug a re d e t a l i u

3. Derulai membrii grupului pn la contactul dorit i apsai


Options.

Derulai pn la una dintre urmtoarele i apoi apsai S e l e c t


pentru a aduga mai multe informaii la un contact:

4. Cu R e m o v e m e m b e r evideniat, apsai S e l e c t .

Number

Ni ckna m e

5. Apsai Yes pentru a confirma.

E - m ai l a d d re s s

Po st a l a d d re s s

Internet telephone

User I D

Primii un mesaj de confirmare c din grup a fost eliminat contactul


respectiv.

Web a d d re s s

B ir t h d a y

A d u g a re a i n fo r m a i i l o r d e s p re g r u p l a u n
contact

Company

Note

Job title

Image

Pentru a deschide un contact i a aduga informaii despre grup:

Fo rm a l na m e

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai D e t ai l s .
2. Apsai O p t i o n s .

Apel vocal
Apsai S e l e c t pentru a apela contactul.

3. Derulai pn la A d d t o g ro u p i apoi apsai S e l e c t .

Apel prin Internet

4. Derulai pn la grupul dorit i apoi apsai S ele ct .


Primii un mesaj de confirmare c la grup a fost adugat contactul
respectiv.

Apsai S e l e c t pentru a apela contactul folosind funcia I nt e r n e t


c al l . Consultai Efectuarea unui apel prin Internet de la pagina 34.

t erg e re a info rm aiil or de sp re g r up ale


unui contact

Tr i m i t e re m e s a j

Pentru a terge informaiile despre grup ale unui contact:

Selectai un tip de mesaj i apoi apsai Se lec t . Consultai


capitolul MESAJELE de la pagina 21 pentru instruciuni
suplimentare despre expedierea mesajelor.

1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i


apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numele grupului i apsai O p t i o n s .

A d u g a re i m a g i n e
Apsai S e l e c t pentru a deschide galeria i a alege o imagine.
Consultai Adugarea contactelor de la pagina 32.

3. Derulai pn la R e m o v e f ro m g ro u p i apoi apsai Se le ct .


4. Apsai Yes pentru a confirma.

Ed it are

Primii un mesaj de confirmare c din grup a fost eliminat contactul


respectiv.

1. Derulai pn la Edi t i apoi apsai S e l e c t .


2. Apsai C l e a r de cte ori este necesar pentru a terge numrul
situat la stnga cursorului.
3. Tastai noul numr.
4. Apsai O K pentru a salva noul numr.
Romn
36

CONTACTELE

t e rg e re

Apel prin Internet

1. Derulai pn la D e l e t e i apoi apsai Se lec t .


2. Derulai fie pn la D e le t e n u m b e r , pentru a terge numrul,
dar a reine celelalte detalii ale contactului, fie pn la D e le t e
c on t a ct , pentru a terge toate detaliile contactului, apoi apsai
Select.

Apsai S e l e c t pentru a apela contactul folosind funcia I nt e r n e t


c al l . Consultai Efectuarea unui apel prin Internet de la pagina 34.

A d u g a re i m a g i n e

3. Apsai Yes pentru a confirma tergerea.

Apsai S e l e c t pentru a deschide galeria i a alege o imagine.


Consultai Adugarea contactelor de la pagina 32.

Viz u a l i z a re

Ed it are

Apsai Se lec t pentru a vizualiza numrul contactului.

1. Apsai C l e a r de cte ori este necesar pentru a terge numele


curent.
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numele nou.

S e t a re c a n u m r i m p li ci t

3. Apsai O K pentru a salva noul nume.

Apsai S e t a s d e f au l t . Primii un mesaj de confirmare c


numrul a fost setat ca implicit.

t e rg e re c o n t a c t

S ch i m b a re t i p

Pentru a terge toat nregistrarea contactului, apsai Yes pentru


confirmarea tergerii.

V permite s redefinii tipul numrului ca G e n e r a l , M o b il e ,


H o m e , O f f i c e sau Fax . Apsai S e l e c t i va fi afiat un mesaj de
confirmare a schimbrii.

R e d a re e t i ch e t v o c a l

C o p i e re n u m r

Aceast funcie va reda eticheta vocal asociat cu nregistrarea


contactului.

1. Selectai Kee p o ri g i n al sau M o ve o r ig i na l .


2. Apsai S e l e c t .

Ex p e d i e re c a r t e de v i z i t
Selectai o metod de trimitere i apoi apsai S el ect . Consultai
Cri de vizit de la pagina 34 pentru instruciuni suplimentare
despre expedierea crilor de vizit.

3. Primii un mesaj de confirmare c numrul a fost copiat.

E x p e d i e re c a rt e d e v i z i t
Selectai o metod de trimitere i apoi apsai Se lec t . Consultai
Cri de vizit de la pagina 34 pentru instruciuni suplimentare
despre expedierea crilor de vizit.

A d ug a re l a u n g ru p
Selectai grupul necesar din cele afiate i apoi apsai S el ect . Va
fi afiat un mesaj de confirmare c la grup a fost adugat contactul
respectiv.

A d u g a re l a u n gr u p
Apsai Se lec t pentru a aduga contactul la un grup. Adugarea
contactelor la un grup de la pagina 36.

U t i l i z a re n u m r
Aceast funcie efectueaz o copie a numrului selectat, care v
permite s-l salvai la nregistrarea unui nou contact.
Apsai S a v e i apoi folosii tastele N U M E R I C E pentru a
introduce un nume pentru noul contact.

A p e la re r a p i d
Selectai o tast de apelare rapid i apsai A ss i g n . Un mesaj
confirm care tast de apelare rapid a fost atribuit.

Editarea numelor contactelor


Pentru a edita numele contactului:
1. Selectai numele contactului dvs., ca n Accesarea contactelor, i
apsai D e t ai l s .
2. Derulai pn la numele contactului i apsai O p t i o n s .
3. Selectai dintre urmtoarele funcii:

A d u g a re d e t a l i u
Apsai Se lec t pentru a aduga mai multe informaii la
nregistrarea unui contact. Pentru mai multe detalii, consultai
Adugarea informaiilor pentru un contact de la pagina 33.

Apel vocal
Apsai Se lec t pentru a apela contactul.

Romn
37

ISTORICUL APELURILOR

5 ISTORICUL APELURILOR

Vizualizarea destinatarilor de mesaje


Pentru a vedea informaii despre contactele ctre care au fost
expediate mesaje:
Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i s t o r y Ms g.
re ci p ien t s .

tergerea listelor de jurnal


Pentru a terge informaii din jurnalul telefonului dvs. Vertu:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i st o r y C l e a r
l o g l is t s .
Istoricul apelurilor v permite s vizualizai informaii despre apelurile
pierdute, primite sau efectuate. De asemenea, putei vizualiza
informaii (volumul datelor / durata sesiunii) pentru transferul
pachetelor de date i numrul mesajelor expediate i primite (att
SMS, ct i multimedia).

2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai S el ect :


Aceast operaie se va efectua imediat, fr a fi nevoie de
confirmare. Dup ce listele de jurnal au fost terse, informaiile
nu mai pot fi recuperate.
A ll c al l li s t s terge toate informaiile din jurnalul telefonului dvs.

Istoricul apelurilor

Vertu
M is s e d c a l ls terge toate informaiile din jurnalul apelurilor

Istoricul apelurilor stocheaz informaii despre cele mai recente


apeluri pierdute, primite i efectuate. Cnd lista este plin, cel mai
recent apel l nlocuiete pe cel mai vechi.

pierdute
R e c e i v e d c al ls terge toate informaiile din jurnalul apelurilor

primite

Pentru a fi sigur c istoricul apelurilor poate stoca apelurile dvs.


primite i pierdute, furnizorul dvs. de servicii trebuie s suporte
serviciul identificare apelant, iar acesta trebuie s fie activat. Dac
numrul apelantului nu este disponibil, de exemplu dac apelantul
i-a ascuns numrul sau reeaua nu a transmis numrul, n lista
apelurilor apare N o n u mb e r .

D i a l l e d n u m b e r s terge toate informaiile din jurnalul apelurilor

efectuate
M es s a g e rec ip i e n t s terge toate informaiile din jurnalul

destinatarilor mesajelor.

Vizualizarea duratei apelurilor

Istoricul apelurilor poate stoca informaii numai despre apelurile


primite efectiv pe telefonul dvs. Vertu. Dac nu avei semnal sau
apelurile dvs. sunt blocate, apelurile primite nu vor fi stocate.

Pentru a vizualiza informaii despre durata apelurilor efectuate i


primite pe telefonul dvs. Vertu:

Vizualizarea istoricului apelurilor

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a ll h i s t o r y Vo i ce

Pentru a vizualiza informaii despre apelurile recente:

2. Urmtoarele informaii vor fi disponibile pentru examinare:

c a ll d u r a t .
L a st c a l l afieaz lungimea ultimului apel, indiferent de tip

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i s t o r y All


c al l s .
2. Apelurile vor fi listate n ordine cronologic.

R e c e i v e d c al ls afieaz durata total combinat a tuturor

apelurilor primite
D i al le d c al l s afieaz durata total combinat a tuturor

Vizualizarea apelurilor pierdute

apelurilor efectuate
A ll c a ll s afieaz durata total combinat a tuturor apelurilor

Pentru a vizualiza informaii despre apelurile pe care le-ai pierdut:

efectuate i primite pe telefonul dvs. Vertu


3. C l e a r t i m e r s va fi nevoie s introducei codul de securitate
pentru a termina aceast operaie. Consultai SIGURANA de la
pagina 18.

Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a ll h i s t o r y Mi s sed


c a ll s .

Vizualizarea apelurilor primite


Pentru a vizualiza informaii despre apelurile pe care le-ai primit cu
succes pe telefonul dvs. Vertu:
Din afiajul de ateptare, apsai Men u C a ll h i st o r y
R e c e i v e d c al ls .

Vizualizarea apelurilor efectuate


Pentru a vizualiza informaii despre apelurile pe care le-ai efectuat
de pe telefonul dvs. Vertu:
Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a ll h is t o r y D ia l led
n u m b e rs .
Romn
38

ISTORICUL APELURILOR

Vizualizarea contorului pachetelor de date

Vizualizarea jurnalului de sincronizri

Serviciul radio pentru pachete generale (GPRS) este un serviciu de


reea care permite telefoanelor mobile s trimit i s primeasc date
printr-o reea bazat pe un protocol de Internet (IP). Consultai Setrile
pachetelor de date de la pagina 44 pentru mai multe informaii.

Jurnalul de sincronizri prezint statistici despre datele pe care


le-ai transferat n timpul sincronizrii telefonului dvs. Vertu.
Pentru a vizualiza jurnalul de sincronizri, din afiajul de ateptare
apsai Me nu C a ll h i st o r y S y n c l o g .

Pentru a vizualiza informaii aproximative despre volumul datelor


expediate i primite prin GPRS:

Vizualizarea duratei apelurilor prin


Internet

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i s t o r y Da t a


counter.
2. Urmtoarele informaii vor fi disponibile pentru examinare:

Pentru a vizualiza informaii despre durata apelurilor prin Internet


efectuate i primite pe telefonul dvs. Vertu:

S e n t in la s t s e s si o n este cantitatea de date expediat la

ultima transmisie, n octei

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l l h is t o r y

R e c e i v e d i n l as t s e s s . este cantitatea de date primit la

In tern et c a ll dur.

ultima transmisie, n octei

2. Urmtoarele informaii vor fi disponibile pentru examinare:

A l l se n t d a t a este cantitatea total de date expediat n toate


transmisiile, n octei

L a st c a l l afieaz lungimea ultimului apel prin Internet


R e c e i v e d c al ls afieaz durata total combinat a tuturor

A l l rec e i v e d d a t a este cantitatea total de date primit n toate

apelurilor prin Internet primite

transmisiile, n octei

D i al le d c al l s afieaz durata total combinat a tuturor

3. C le ar c o u n t e r s reseteaz toate contoarele. Va fi nevoie s


introducei codul de securitate pentru a termina aceast operaie.
Consultai SIGURANA de la pagina 18.

apelurilor prin Internet efectuate de pe telefonul dvs. Vertu


A ll c a ll s afieaz durata total combinat a tuturor apelurilor prin
Internet efectuate i primite pe telefonul dvs. Vertu
C le a r t im e rs reseteaz jurnalul apelurilor prin Internet. Va fi nevoie
s introducei codul de securitate pentru a termina aceast operaie.
Consultai SIGURANA de la pagina 18.

Vizualizarea cronometrului de date


Pentru a vizualiza informaii aproximative despre durata sesiunilor
prin GPRS:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i s t o r y Da t a
t i me r .
2. Vor fi disponibile urmtoarele informaii:
D u ra t io n o f l as t s e s s . afieaz lungimea timpului petrecut la

ultima sesiune
D u r a t io n o f a l l s e s s. afieaz lungimea combinat a timpului

petrecut la toate sesiunile


3. C le ar t i m e r s reseteaz toate cronometrele. Va fi nevoie s
introducei codul de securitate pentru a termina aceast operaie.
Consultai SIGURANA de la pagina 18.

Vizualizarea jurnalului de mesaje


Pentru a vizualiza informaii despre mesajele expediate i primite pe
telefonul dvs. Vertu:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l l h i s t o r y
Me ss a g e l o g .
2. Vor fi disponibile urmtoarele informaii:
S e n t t e x t m e s s a g e s afieaz numrul de mesaje text i

componente expediate
S e n t M M S m s g s . afieaz numrul de mesaje multimedia

expediate
S e n t e - m a i l s afieaz numrul de mesaje e-mail expediate
R e c ei v e d t e x t m s g s . afieaz numrul de mesaje text i

componente primite
Rec ei ved M M S m s g s . afieaz numrul de mesaje multimedia

primite
D o w n l o ad e d e - m a il s afieaz numrul de mesaje descrcate

n My mailbox.
3. C le ar al l c o u n t e rs va fi nevoie s introducei codul de
securitate pentru a termina aceast operaie. Consultai
SIGURANA de la pagina 18.
Romn
39

SETRILE

6 SETRILE

Se t r il e pe nt ru d a t i o r
Aceast opiune este disponibil doar dac Single fixed clock este
selectat sau dac Accurate time este indisponibil. Pentru a seta
ora i data:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s Da te a nd
time Date & time settings.
2. Utiliznd tastele N U M E R I C E, setai Da te: i Ti m e: , i selectai
S a v e pentru a confirma setrile.

For m a t u l d a te i i o re i
V permite s alegei o opiune de afiare a ceasului i s reglai
opiunile pentru dat i or.
Meniul Settings v permite s controlai funcionalitatea de baz a
telefonului dvs. Vertu. Folosind aceast caracteristic, putei defini
teme personalizate, putei configura afiajul, regla ora i data,
configura comenzi rapide personale, diverse preferine de
conectare, putei modifica setrile pentru apeluri i telefon,
configura securitatea i reface setrile implicite din fabric.

Data
Utilizai opiunea D a t e a n d t i m e f o r m a t Da te pentru a stabili
dac dorii afiarea datei pe ecran i adoptarea formatului pentru
afiarea digital.
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s Da te a nd
t i m e D a t e a n d t i m e f o r m a t Da te .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Se le ct pentru a personaliza setrile datei:

Consultai SIGURANA de la pagina 18 pentru mai multe


informaii despre setrile de securitate.

Data i ora

D a t e o n s t a n d b y s c r. v permite s afiai sau s ascundei

data pe ecranul de ateptare

Utiliznd facilitatea Date and Time, putei:

D a t e f o r m a t seteaz modul de afiare a datei

>

Activa sau dezactiva Accurate time

>

Seta ora i data

>

Seta locaia de domiciliu i locaia alternativ

Ora

>

Seta opiuni de afiare pentru ceas, inclusiv ceasurile analogic

Utilizai D a t e a n d t i m e f o r m a t Ti m e pentru a alege o opiune


de afiaj al ceasului i pentru a selecta formatul orei pentru afiajele
digitale.

D a t e s e p a r a t o r stabilete dac sunt folosite spaii, puncte sau

linii oblice.

sau digital
Cnd opiunea Accurate Time este activat, ora, data i
locaia alternativ sunt setate automat i, n consecin,
aceste opiuni devin indisponibile.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s Da te a nd


t i m e D a t e a n d t i m e f o r m a t Ti m e .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Se le ct pentru a personaliza setrile orei:

G e s ti on a re a o re i

C l o ck v permite s alegei dintre D i g it a l , A n a lo g u e sau


H id e c l o ck

Time management v permite s activai Accurate time. Accurate


time afieaz cu precizie ora i data pe telefon, prin preluarea de
semnale orare din reeaua de telefonie.

Tim e f o rm a t seteaz ora n format de 24 ore sau 12 ore.

Pentru a seta Clock mode:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S et t i n g s D a t e a n d
t i me Ti m e m a n ag e m e n t C l o ck m o d e .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
S e l e c t pentru a confirma opiunea:
Accurate time
Single fixed clock
Cnd este selectat opiunea Single fixed clock, este activat ora
manual.
3. Deplasai-v la H o m e l o c a t i o n i alegei C o n t i n e n t i
Country.

Romn
40

SETRILE

Profilurile

R ing ing tone: v permite s selectai tonul de sonerie pentru

apelurile primite
Profilurile reprezint un mod facil de a controla majoritatea grupurilor
comune de setri, de exemplu alarmele acustice i vibratorii. Activarea
unui profil alternativ schimb toate setrile asociate.

R ing ing vo lu m e : seteaz volumul tonului de sonerie

Profilurile definesc modul n care telefonul dvs. Vertu reacioneaz


atunci cnd primii un apel sau un mesaj, modul n care tastele
N U M E R I C E sun la apsarea unei taste i altele.

primite
Vi b r a t i n g a le rt : pune alerta de vibraii pe O n sau O f f

A c t i v a re a u n u i p ro fi l

E - m a i l a l e r t t o n e: selecteaz tonurile pentru e-mailurile primite

(utilizai + i -)
I n c o m in g c al l v i d e o : selecteaz clipul video pentru apelurile

M es s a g e a l e r t t o n e : selecteaz tonul pentru mesajele primite


I M a l e r t t o n e : selecteaz tonul pentru mesajele instant primite

V putei schimba profilul n orice moment, pentru a v asigura c


alertele telefonului dvs. Vertu corespund mediului n care v aflai.

Key p a d t o n e s : seteaz volumul tastelor (folosii + i -)


E n d o f l i st t o n e : stabilete tonul care indic sfritul listei O n

Pot fi folosite profiluri cronometrate pentru a preveni pierderea


apelurilor. De exemplu, participai la un eveniment care necesit ca
telefonul dvs. Vertu s fie setat la Silen t nainte de nceperea
evenimentului, dar uitai s-l readucei la G e n e r a l mult timp dup
terminarea evenimentului. n acest timp, ai putea pierde cteva
apeluri, deoarece tonul soneriei este anulat. Profilul F l ig h t nu poate
fi cronometrat.

sau O f f
Othe r tone s: seteaz alte tonuri, de exemplu conectarea

accesoriilor.
A p p l i c a t i o n t o n e s : pune tonurile pentru aplicaii pe O n sau
Off
A le r t f o r : pentru a defini grupurile de apelani pentru care vrei s
v alerteze telefonul dvs. Vertu atunci cnd primii un apel de la o
persoan ce aparine unui anumit grup

Cu proprietatea de profil cronometrat, putei stabili ca un profil s


expire dup orice perioad cu o lungime de pn la 24 de ore. Cnd
profilul cronometrat expir, telefonul dvs. Vertu revine automat la
profilul iniial.

Dac primii un apel de la cineva care nu este inclus ntr-un grup


de apelani specificat, pe afiaj apare o not de informare, dar
telefonul dvs. Vertu nu emite niciun sunet. Consultai Grupurile
de la pagina 35 pentru mai multe informaii.

Pentru a schimba profilul dvs. curent din afiajul de ateptare:


1. Apsai o dat i scurt tasta de pornire.

P ro f il e n am e : v permite s redenumii profilul selectat (toate


profilurile prestabilite pot fi redenumite, cu excepia G e n e ra l ).

2. Derulai pn la profilul dorit i apoi apsai S e l e c t .


Pentru a schimba profilul dvs. curent folosind meniurile:

Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce numele nou.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Profi le s .

Apsai S a v e cnd ai efectuat modificrile.

2. Derulai pn la profilul dorit i apoi apsai S e l e c t .

Teme

3. Cu Ac tiv ate evideniat, apsai Se lec t .


Pentru a stabili o limit temporal pentru profilul selectat:

O tem definete imaginea folosit ca fundal la toate meniurile


telefonului dvs. Vertu.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Profi le s .


2. Derulai pn la profilul dorit i apoi apsai S e l e c t .

Pentru a selecta o tem:

3. Derulai pn la Tim e d i apoi apsai S e l e c t .


4. Folosii tastele N U M E R I C E sau derulai pentru a introduce ora
la care vrei s se termine noul dvs. profil i apoi apsai O K .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s Th e m e s .


2. Derulai pn la tema dorit i apsai A p p l y .

Pe r s o n a l i z a re a u n u i prof i l

3. Apsai O p t i o n s n orice moment n timp ce parcurgei temele,


pentru a afia opiunile urmtoare:

Putei personaliza profilurile implicite pentru a se ajusta la


caracteristicile telefonului dvs. Vertu, astfel nct s se potriveasc
cel mai bine cu preferinele i situaia dvs. Pentru profilul silenios,
putei schimba numai setarea de vibraie.

D e t ai l s afieaz informaii despre nume, mrimea fiierului i data

crerii
Ty p e o f v i e w prezint modul n care dosarele i fiierele apar pe

ecran

Pentru a personaliza un profil standard:

S o r t v permite s selectai ordinea n care sunt afiate fiierele i

dosarele (dup nume, dat, format sau dimensiune).

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Profi le s .


2. Derulai pn la profilul pe care vrei s-l personalizai i apoi
apsai Se lec t .

Tonurile

3. Derulai pn la Per s o n al i se i apoi apsai S e l e c t .


Meniul de setri pentru tonuri v permite s personalizai setrile
tonurilor pentru profilul activ selectat pe telefonul dvs. Vertu.

4. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai


S e l e c t pentru a personaliza profilul:
Inc o ming c all alert : selecteaz modul n care telefonul v
anun primirea unui apel; opiunile disponibile sunt:

Pentru a personaliza setrile tonurilor:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s To n es .
2. Derulai pn la tipul tonului pe care vrei s-l personalizai i apoi
apsai C h a n g e .

R ing ing red tonul de sonerie


A sc e n d i n g face ca volumul tonului de sonerie s creasc pe
msur ce trece mai mult timp i apelul nu este preluat

3. Selectai un ton de sonerie din list.

R ing o nce red numai un ciclu al tonului de sonerie


B e e p o n c e red un singur beep
O f f nu produce niciun ton de sonerie pentru un apel primit
Romn
41

SETRILE

Afiajul

Ta s te le d e se l e c t a re s t n g a
Pentru a selecta o funcie pentru tasta de S E L E CTA R E stnga:

Acesta v permite s primii informaii despre reea (serviciu de


reea) i s setai opiunile de afiare.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s My


s h o r t c u t s Le f t s e l e c t i o n k e y .
2. Derulai pn la funcia dorit i apoi apsai Se lec t .

M o d ul H om e s c re e n
Exist dou opiuni disponibile pentru Homescreen: Classic i
Services. Stilul Classic afieaz interfaa pentru ceasul tradiional,
asociat cu gama Signature, n timp ce ecranul de deschidere
Services permite accesul uor la Vertu.Me i City Brief.

Ta s t a de s e le ct a re d re a p t a
Pentru a selecta o funcie pentru tasta de S E L E CTA R E dreapta:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s My
shortcuts Right selection key.
2. Derulai pn la funcia dorit i apoi apsai Se lec t .

Pentru a personaliza modul de vizualizare a afiajului telefonului Vertu:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s Di s p la y .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Select:

Ta s te le d e n a vi ga re

Modul S e rvi ce s activeaz un ecran de deschidere cu acces


rapid la City Brief i Vertu.Me utiliznd tastele de N AV I G A R E
stnga i dreapta.

Reinei c, atunci cnd expertul de configurare este rulat n timpul


iniializrii telefonului, dup acceptarea termenilor i condiiilor, tasta
de N A VI G A RE stnga este configurat automat pentru a accesa
e-mailul City Brief, n timp ce tasta de N A V IG AR E dreapta este
configurat pentru Vertu.Me.

Modul C l a ss i c permite accesul la mesageria text i (implicit) la


Bluetooth utiliznd tastele de N AV I G A R E stnga i dreapta.

Pentru a selecta o funcie asociat direciilor diferite de pe tasta de


navigare :

H o m e s c re e n conine dou opiuni: S e r v i c e s i C l as s ic .

Modul Services este disponibil doar dac telefonul a fost


nregistrat.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s My


shortcuts Navigation key.
2. Selectai funciile pentru sus, jos, stnga sau dreapta care vor fi
schimbate.

G l o w i n g e a r p i e c e controleaz dac lumina intermitent din


receptorul telefonului este activat (O n ) atunci cnd telefonul se

afl n modul de ateptare:

3. Apsai C h a n g e .

Cnd telefonul se afl n modul de ateptare, receptorul


clipete ncet

4. Derulai pn la comanda rapid necesar din list i apsai


Se le ct .

Cnd telefonul se afl n modul de ateptare cu un apel sau


mesaj text pierdute, receptorul clipete rapid

Cnd modul Servic es a fost selectat ca opiune pentru


ecranul de deschidere, tastele de N A V I G A R E stnga i
dreapta sunt alocate n prealabil i nu pot fi schimbate.

Cnd telefonul se afl n modul de ateptare i se ncarc,


lumina receptorului rmne aprins constant
Wal l p ap e r v permite s adugai o imagine de fundal atunci
cnd telefonul dvs. se afl n modul de ateptare

Conectivitatea

S t a n d b y f o n t c o lo u r v permite s schimbai culoarea

fonturilor pentru dat i or n modul de ateptare. Aceast opiune


este afiat numai dac ai selectat H id e c l o ck . Consultai
Formatul datei i orei de la pagina 40.

V putei conecta telefonul Vertu la un dispozitiv compatibil folosind


conexiuni prin Wireless LAN, Bluetooth wireless sau cablu de date
USB (CA-101V). Putei defini setrile i pentru conexiunile dial-up
prin GPRS.

Fo n t s iz e v permite s selectai dimensiunea fonturilor folosite


pentru mesagerie, contacte i Internet

Te h n o l o g i a B l u e t o o th w i re l e s s

C e l l i n f o d is p l ay afieaz codul local pe ecranul de ateptare

Telefonul dvs. Vertu este n conformitate cu Bluetooth Specification


2.0. Putei folosi car-kituri cu Bluetooth, putei efectua transfer de
date i folosi telefonul dvs. Vertu ca modem.

N o t i f i c a t i o n d e t ai l s v permite s afiai sau s ascundei

detalii precum informaiile de contact din notificrile de apeluri i


mesaje pierdute.

n fiierele de ajutor incluse n Vertu PC Suite sunt disponibile


informaii despre compatibilitatea driverului Bluetooth.

Comenzile mele rapide


Cu ajutorul comenzilor rapide personale obinei acces rapid, de pe
afiajul de ateptare, la funciile folosite frecvent de pe telefonul dvs.
Vertu.

Pentru a asigura interoperabilitatea dintre alte dispozitive care


accept tehnologia Bluetooth, folosii accesorii aprobate Vertu
pentru acest model. Luai legtura cu productorii altor dispozitive
pentru a stabili compatibilitatea acestora cu aparatul.

Dac tasta de SELECTARE stnga este G o t o , selectai G o t o


O p t i o n s i alegei dintre opiunile urmtoare pentru a v
personaliza meniul G o t o :

Pot exista restricii de utilizare a tehnologiei Bluetooth n unele


locaii. Luai legtura cu autoritile locale sau furnizorul de servicii.
Caracteristicile care folosesc tehnologia Bluetooth - sau rularea
acestor caracteristici n fundal, n timp ce sunt folosite altele - cresc
solicitarea bateriei i reduc durata de via a acesteia.

S e l e c t o p t io n s - pentru a aduga sau elimina o funcie


O rg a n is e - pentru a rearanja funciile pe lista dvs. personal de

comenzi rapide.

Tehnologia Bluetooth v permite s conectai telefonul la un aparat


Bluetooth compatibil pe o raz de 10 metri (32 picioare). Deoarece
dispozitivele care folosesc tehnologia Bluetooth comunic prin
unde radio, telefonul Vertu i alte dispozitive nu trebuie s fie n linie
vizual direct, dei conexiunea poate fi supus la interferene din
partea obstacolelor, de exemplu ziduri sau alte aparate electronice.

A u t o s o r t in g o n - afieaz dinamic, n partea de sus a listei,

opiunile de meniu pe care le folosii cel mai des


Caracteristica de sortare automat trebuie s fie dezactivat pentru
a putea folosi funciile S el e c t o p t i o n s i O rg a n i s e .
Romn
42

SETRILE

Setrile Bluetooth

Gsirea, salvarea i conectarea la reele

Pentru a defini modul n care telefonul dvs. Vertu este recunoscut


de alte dispozitive Bluetooth:

Pentru a cuta reele WLAN disponibile:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s


C o nne ctiv ity B l u e t o o t h .

W LA N Ava i la b l e W L AN s .

Din afiajul de ateptare, apsai Menu Settings Connectivity


Telefonul dvs. Vertu detecteaz automat reele ascunse. V putei
conecta la o reea ascuns numai dac tii identificatorul de setare
a serviciului reelei (SSID).

2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t :


B lu et o o t h v permite s pornii i s oprii conexiunea dvs.

Bluetooth.
Pentru conectarea la o reea WLAN cunoscut:

C o n n e c t a u d io e nh a n . v permite s conectai telefonul la un

accesoriu audio i la aparatul pe care vrei s-l conectai


Pa i re d devi ces v permite s adugai un nou dispozitiv

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s


C o n n e c t i v i t y W L AN Avai l ab l e W L A N s . Putei apsa i

Bluetooth i s vedei dispozitivele existente, deja cuplate cu


telefonul dvs.

2. Derulai pn la reeaua WLAN necesar i apsai C o n n e c t .

G o t o W L AN .

Act ive de vic es examineaz ce conexiune Bluetooth este activ

3. Introducei identificatorul SSID i/sau parola reelei, dac este


nevoie.

la momentul curent
M y p h o n e s v i s ib i li t y v permite s operai telefonul n mod

Telefonul dvs. se conecteaz la reeaua WLAN i ntreab dac


vrei s salvai reeaua pentru utilizare viitoare.

ascuns, pentru a evita software-ul nociv


M y p h o n e s n a m e v permite s definii numele sub care vrei
s fie recunoscut pe reea telefonul dvs. Vertu.

4. Apsai Yes sau No, dup necesitate.


Dac ai apsat Yes, reeaua WLAN este salvat n lista reelelor
WLAN salvate.

Nu acceptai conectivitate Bluetooth de la surse n care


nu avei ncredere. Ca alternativ, dezactivai funcia
Bluetooth. Aceast operaie nu va afecta alte funcii de pe
telefonul dvs. Vertu.

Reelele salvate
Afiai, gestionai, conectai-v la i stabilii prioritatea reelelor dvs.
salvate.

Conexiunea Bluetooth wireless

Selectai M enu S et t i n g s C o n n e c t i v i t y W L A N S av e d
W LA N s .

Pentru a efectua o conexiune Bluetooth wireless:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s
C o nne ctiv ity B l u e t o o t h .

Reelele sunt listate n ordinea prioritii. Reeaua cu cea mai nalt


prioritate este prima la care se face o ncercare de conectare
automat.

2. Derulai pn la P ai re d d e v ic e s i apsai S e l e c t .
3. Selectai un dispozitiv din lista opiunilor disponibile sau derulai
pn la A d d n e w d e v i c e i apsai S e l e c t .

Pentru conectare manual, derulai pn la o reea i selectai


Connect.

Telefonul dvs. Vertu va porni automat Bluetooth dac este necesar


i va cuta dispozitivele disponibile.

Gestionarea reelelor salvate

4. Derulai pn la dispozitivul la care vrei s v conectai i apsai


Add .

Derulai pn la o reea, apsai O p t i o n s i selectai dintre


urmtoarele:

5. Introducei o parol, dac este necesar, i apsai O K .


Este afiat un mesaj atunci cnd dispozitivul este conectat cu
succes i dispozitivul cuplat este adugat la lista P ai re d
devices.

Disc onnect pentru a seta o conexiune automat sau manual la


reea atunci cnd aceasta devine disponibil.
R e m o v e f ro m l i st pentru a terge reeaua din lista reelelor

Pentru a examina ce conexiune Bluetooth este activ la momentul


curent, derulai pn la A ct i v e d e v i c es i apoi apsai S ele ct .

salvate.

Selectai O p t i o n s pentru a accesa opiunile disponibile n funcie de


starea dispozitivului i de conexiunea Bluetooth.

prioritii.

O rg a n i se p r i o r i t y pentru a muta o reea salvat n ordinea


Fo rw ard s etti ngs pentru a trimite mai departe setrile reelei
salvate. Introducei un cod de securitate (codul prestabilit este
12345) i numrul de telefon, apoi selectai Send.

LAN fr fir
n mod normal, LAN fr fir (WLAN) este configurat cnd este rulat
expertul WLAN la prima iniializare a telefonului Signature. Totui,
dac este necesar, setrile pot fi schimbate ulterior.

A d d n e w n e t w o r k pentru a aduga o reea nou i a seta

manual datele sale de acces.

Pentru a folosi Wireless LAN (WLAN), trebuie s obinei un


abonament de acces mobil fr licen (abonament UMA) de la
furnizorul dvs. de servicii. Setrile corecte pot fi deja configurate n
telefonul dvs. Pentru mai multe informaii, contactai furnizorul de
servicii.

Conexiunea la Internet

Funcia WLAN permite o conectare impecabil, mini libere, de pe


reeaua de telefonie mobil la o reea WLAN. Cnd telefonul dvs.
este conectat la un punct de acces WLAN i v deplasai n afara
razei acestui punct de acces, funcia de roaming ncearc s
conecteze automat telefonul la un alt punct de acces care aparine
aceleiai reele. n cazul n care conexiunea WLAN este pierdut,
telefonul dvs. se conecteaz automat la reeaua telefonului mobil.

Selectai M enu S e t t i n g s C o n n e c t i v i t y W L AN Inte rne t


conne ction .

Aceast opiune v permite s ntrebai nainte de a utiliza o reea


WLAN, cu condiia s existe o reea disponibil sau dac dorii s
fie utilizat automat.

Opiunile sunt A sk f i rs t sau D o n o t as k .

Romn
43

SETRILE

Cutarea WLAN

C a b l u l de d a t e m i cro- U S B

Cnd este setat la O n , opiunea de cutare WLAN v permite s


v conectai automat la reelele salvate atunci cnd v aflai n raza
de aciune a acestora. Cnd este setat la O f f , telefonul nu
detecteaz automat reelele disponibile.

Putei folosi cablul de date micro-USB pentru a transfera date ntre


telefon i un calculator compatibil sau o imprimant care suport
PictBridge. De asemenea, putei folosi cablul de date micro-USB
mpreun cu Vertu PC Suite.

Pentru a activa opiunea de cutare WLAN:

Pentru a schimba modul USB, selectai Me nu Sett ings


C o n n e c t i v i t y U S B d a t a c ab l e .

1. Apsai Me nu S e t t i n g s C o n n e c t i v i t y W L AN W L AN
s e arch .

Pentru a v conecta telefonul folosind cablul de date micro-USB:

2. Selectai O f f sau O n dup cum este necesar.

1. Conectai cablul de date. Pe afiaj apare un mesaj S ele ct U S B


mode:

Te l e f o n i a p r i n I n t e r n e t

2. Selectai din urmtoarele opiuni:


Telefonul dvs. Vertu suport apelurile vocale prin Internet (apeluri
prin Internet).

P C Su i t e - pentru a folosi telefonul la interaciuni cu aplicaii de

Pentru a configura telefonul s efectueze i s primeasc apeluri


prin Internet, trebuie:

P ri n t i n g & m e d i a - pentru a folosi telefonul cu o imprimant

>

>

pe un calculator care are instalat pachetul Vertu PC Suite.


compatibil PictBridge sau pentru a conecta telefonul la un PC n
scopul sincronizrii acestuia cu Windows Media Player.

s fii conectat la o reea WLAN.

D at a s t o ra g e - pentru conectarea la un calculator care nu are


software Vertu i pentru a folosi telefonul ca dispozitiv de stocare a
datelor.

s deinei un cont VoIP la unul dintre furnizorii de servicii


VoIP listai n expertul de configurare a telefoniei prin Internet,
de exemplu Gizmo. Contactul dvs. trebuie, de asemenea, s
aib un cont VoIP.

Pa ch e t e l e d e d a te
Telefonul dvs. Vertu poate folosi serviciul radio de pachete generale
(GPRS) pentru conexiuni de date de nalt vitez. Cu ajutorul GPRS,
putei rmne conectat la Internetul mobil i putei efectua descrcri
mai rapide fr a realiza o conexiune dial-up. Conectivitatea GPRS
poate fi folosit pentru a dezvolta mesageria MMS, sesiunile de
navigare Web, aplicaia e-mail i conectarea la PC prin dial-up.
GPRS este taxat, de obicei, ca o funcie always-on (permanent
activat) i vei plti numai datele pe care le transferai.

1. Apsai Me nu S e t t i n g s C o n n e c t i v i t y I n t e r n e t
telephone Accounts Add new.

Se deschide expertul de configurare a telefoniei prin Internet.


2. Apsai C o n n e c t .
3. Selectai reeaua WLAN la care suntei conectai.
4. Selectai furnizorul dvs. de servicii VoIP.
5. Introducei numele dvs. de utilizator i parola pentru acest serviciu.

Tehnologia Enhanced GPRS (EGPRS) (GPRS dezvoltat),


cunoscut i sub numele EDGE (rate de transfer mrite pentru
evoluia GSM) este similar cu GPRS, dar conexiunea este mult mai
rapid. Contactai-v furnizorul de servicii pentru mai multe
informaii despre conexiunile de date suportate i tarife.

6. Apsai S u b m i t .
Acum putei efectua apeluri folosind caracteristica de telefonie
prin Internet.
Pentru a efectua un apel folosind funcia de telefonie prin Internet:

Dup ce ai selectat GPRS ca purttor de date, telefonul folosete


automat EGPRS (EDGE) n loc de GPRS dac aceast tehnologie
este disponibil n reea.

1. Apsai Me nu C o n t a c t s Na m es .
2. Selectai contactul pe care urmeaz s-l apelai.
3. Apsai O p t i o n s I n t e r n e t c al l .

Conexiunea pachetelor de date


Pentru a defini cnd se stabilete o conexiune GPRS:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s

Telefonul dvs. Vertu ncearc apeluri de urgen n


principal pe reele celulare. Dac un apel de urgen
folosind reele celulare nu are succes, aparatul dvs.
ncearc un apel de urgen prin intermediul furnizorului
dvs. de servicii de telefonie prin Internet. Datorit naturii
stabilite a telefoniei celulare, trebuie s folosii reele
celulare pentru apeluri de urgen, dac este posibil.
Dac avei acoperire de reea mobil, asigurai-v c
telefonul celular este pornit i gata s efectueze apeluri
nainte de a ncerca un apel de urgen. Disponibilitatea
pentru un apel de urgen folosind telefonia prin
Internet depinde de disponibilitatea unei reele WLAN i
de implementarea serviciului apelurilor de urgen de
ctre furnizorul dvs. de telefonie prin Internet.
Contactai-v furnizorul de telefonie prin Internet pentru
a verifica dac serviciul apelurilor de urgen este
disponibil.

C o n n e c t i v i t y Pa cket dat a P a ck e t d a t a c o n n .

2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai


Se le ct .
Wh en nee ded nregistreaz i stabilete o conexiune (E)GPRS
atunci cnd o aplicaie are nevoie de aceasta i nchide
conexiunea cnd aplicaia se ncheie
A lw ay s o n l i n e seteaz telefonul dvs. Vertu s se nregistreze
automat ntr-o reea (E)GPRS atunci cnd l pornii. Va aprea
pentru a arta c serviciul GPRS sau EGPRS
pictograma
este disponibil
Dac primii un apel sau un mesaj text, sau dac efectuai un apel
n timpul unei conexiuni GPRS sau EGPRS, va aprea pictograma
pentru a arta c GPRS sau EGPRS au fost suspendate.
Setrile pachetelor de date
V putei conecta telefonul Vertu la un PC compatibil cu ajutorul
tehnologiei Bluetooth wireless sau folosind un cablu de date USB.
Acest lucru v permite s folosii telefonul Vertu ca modem, pentru
a activa conectivitatea (E)GPRS de pe calculatorul dvs.
Romn
44

SETRILE

Pentru a defini setrile conexiunilor (E)GPRS de pe calculatorul dvs.:

2. Derulai pn la nregistrarea necesar din lista partenerilor (alta


dect S e r v e r s y n c sau P C s ynch ro n is a t io n ) i apoi apsai
Se le ct .

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s


C o nne ctiv ity P a ck e t d a t a P a cke t d a t a s e t t i n g s
Act ive acc ess p o int .

n funcie de setri, datele selectate sunt copiate sau sincronizate.


Cellalt dispozitiv trebuie s fie de asemenea activat pentru primirea
datelor.

2. Derulai pn la punctul de acces necesar i apsai A c t i v a t e .


3. Derulai pn la E d it acti ve acc es s pt. i apoi apsai
Select.

Sincronizarea Vertu.Me

4. Cu A l i as f o r ac c e s s p o in t evideniat, apsai S ele ct .

Pentru a permite sincronizarea e-mailurilor, elementelor de calendar


i contactelor n contul de e-mail Vertu.Me de pe telefonul Signature
cu csua de mesagerie Vertu.Me bazat pe server, serverul implicit
trebuie setat la Vertu.me dup cum urmeaz:

5. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce un pseudonim


pentru punctul de acces activ i apoi apsai O K .
Putei stabili setrile i pentru serviciul de dial-up (E)GPRS
(numele punctului de acces) de pe calculatorul dvs. folosind
aplicaia One Touch Access din Vertu PC Suite.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s


C o n n e c t i v i t y D at a t ra n s f e r S erv er s yn c .
2. Selectai O p t io n s E d i t S y n c s e t t i n g s C o nfig u ra t io n
i S e l e c t Vertu Me.

Tra n sf e r u l da t e l o r
Permite sincronizarea calendarului, datelor de contact i notelor cu
un alt dispozitiv compatibil, de exemplu un PC sau un server de
Internet la distan (serviciu de reea).

Odat configurat, datele PIM (calendar i contacte) pot fi


sincronizate acum dup cum urmeaz:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s
C o n n e c t i v i t y D at a t ra n s f e r S erv er s yn c .
2. Telefonul este activat acum pentru sincronizare automat.

Telefonul dvs. Vertu permite transferul datelor cu un PC compatibil


sau alt dispozitiv compatibil atunci cnd folosii telefonul fr o
cartel SIM. Reinei c, atunci cnd folosii telefonul fr o cartel
SIM, unele funcii apar estompate n meniuri i nu pot fi folosite.
Sincronizarea cu un server de Internet la distan nu este posibil
fr o cartel SIM.

Sincronizarea de pe un PC compatibil
nainte de a sincroniza datele din calendar, notele i contactele cu
un PC, trebuie s instalai pachetul Vertu PC Suite pe un PC
compatibil. Folosii tehnologia Bluetooth wireless sau un cablu de
date USB pentru sincronizare i ncepei sincronizarea de pe PC.

Server sync se utilizeaz pentru a permite sincronizarea e-mailurilor,


contactelor i elementelor de calendar Vertu.Me.
Lista partenerilor

Sincronizarea de pe un server
Pentru a copia sau sincroniza datele de pe telefonul dvs. Vertu,
numele dispozitivului i setrile trebuie s existe n lista partenerilor
din contactele de transfer. Dac primii date de la alt dispozitiv,
partenerul este adugat automat n list folosind datele de contact
de pe cellalt dispozitiv. S erv er s yn c i P C sy n ch ro n i s a t io n
sunt elementele iniiale din list.

Pentru a folosi un server de Internet la distan, trebuie s v abonai


la un serviciu de sincronizare, de exemplu Vertu Fortress (consultai
Vertu Fortress de la pagina 63). Pentru mai multe informaii i
setrile necesare acestui serviciu, contactai-v furnizorul de
servicii. Putei primi setrile ca un mesaj de configurare.

Pentru a aduga un nou partener n list (de exemplu un nou dispozitiv):

Dac ai salvat datele pe un server de Internet la distan i pentru a


v sincroniza telefonul Vertu, ncepei sincronizarea de pe telefon:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s


C o n n e c t i v i t y D at a t ra n s f e r S erv er s yn c .
2. n funcie de setri, selectai I n i t i al i si n g s y n ch ro n i s at i o n
sau I n i t i al is i n g c o p y .

C o nne ctiv ity D a t a t r an sf e r O p t i o n s A d d t r a n s f e r


c on t a ct P h o n e c o p y D a t a t o b e c o p i e d .

2. Marcai setrile necesare conform tipului de transfer.


Pentru a edita setrile de copiere i sincronizare:

Sincronizarea iniial sau cea dup o sincronizare ntrerupt pot


dura pn la 30 de minute n cazul n care contactele sau calendarul
sunt pline.

1. Derulai pn la nregistrarea necesar din lista partenerilor i


apsai O p t i o n s E d it .
2. Modificai setrile n consecin.
Pentru a terge un partener din list:

Setrile de apeluri

1. Derulai pn la nregistrarea necesar din lista partenerilor i


apsai O p t i o n s D e l e t e .

Cu ajutorul setrilor de apeluri, putei personaliza modul n care se


comport telefonul dvs. Vertu n timpul unui apel.

2. Confirmai mesajul D e l e t e t r a n s f e r c o n t a c t ? % U .

Se t a re a t i p u l u i a p e l u r i l o r

Nu putei terge sincronizarea cu serverul sau sincronizarea


cu PC-ul.

Setarea tipului apelurilor v permite s stabilii tipul de apel preferat


atunci cnd efectuai un apel:

Transferul de date cu un dispozitiv compatibil

Din afiajul de ateptare, apsai M enu Se ttin g s C a l l C al l


t y p e s e t t i n g i selectai o opiune.

Tehnologia Bluetooth wireless poate fi folosit pentru sincronizare.


Cellalt dispozitiv trebuie s fie n modul de ateptare.

I n t e r n e t c a l l o n l y - efectuai apeluri numai cu telefonie prin

Internet

Pentru a ncepe transferul datelor:

P re f e r i n t e r n e t c a l l - ncercai ntotdeauna s efectuai apeluri

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s


C o nne ctiv ity D a t a t r an sf e r .

avnd ca prim opiune telefonia prin Internet


Romn
45

SETRILE

R e a p e l a re a u t o m a t

Vo i c e c a l l o n ly - efectuai apeluri numai cu ajutorul reelei

vocale standard

Ocazional, reeaua dvs. poate experimenta trafic intens sau partea


apelat este ocupat i este posibil s nu putei efectua un apel. Cu
reapelarea automat activat, telefonul dvs. Vertu reapeleaz numrul
de pn la 10 ori i v anun imediat ce reeaua este disponibil.

Pre f er v o ice c al l - ncercai ntotdeauna s efectuai apeluri

avnd ca prim opiune reeaua vocal standard.

R e d i re c i o n a re a a pe l u ri l o r

Pentru a schimba setarea de reapelare automat:

Caracteristica de redirecionare a apelurilor trimite apelurile primite


de dvs. la un alt numr, de exemplu numrul csuei vocale.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s C a ll


A u t o m a t i c red i a l .
2. Derulai pn la O n pentru a activa reapelarea automat sau pn
la O f f pentru a o dezactiva i apoi apsai S e l e c t .

Cnd un apel este redirecionat, telefonul dvs. Vertu nu furnizeaz


niciun indiciu de apel primit. Caracteristica de redirecionare a
apelurilor este gestionat de ctre operatorul de servicii i nu este
specific telefonului. Caracteristica de redirecionare a apelurilor
poate s rmn activ chiar dac SIM-ul dvs. nu se afl n telefon.

Claritatea vocii
Aceast caracteristic mrete inteligibilitatea vocii, n special n
mediile cu zgomot.

Pentru a gestiona setrile de redirecionare a apelurilor:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s C a l l C al l
div ert .

Pentru a schimba setarea de claritate a vocii:

2. Derulai pn la una dintre opiunile de redirecionare:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S et t i n g s C a l l


Vo ice cl ar ity .
2. Derulai pn la A ct i ve pentru a activa claritatea vocii sau pn la
In active pentru a o dezactiva i apoi apsai Se le ct .

A l l v o i c e c al ls redirecioneaz toate apelurile ctre numrul pe

care-l specificai
I f b u s y redirecioneaz toate apelurile atunci cnd suntei ntr-o

convorbire

A p e l a re r a p i d

I f n o t a n s w e re d redirecioneaz toate apelurile ctre alt numr

atunci cnd nu rspundei. Putei stabili i o ntrziere nainte de


producerea redirecionrii

Apelarea rapid cu o singur tast v permite s formai rapid un


numr innd apsat o singur tast.

If out of reach redirecioneaz toate apelurile atunci cnd


telefonul dvs. Vertu este oprit sau n afara zonei de acoperire

Pentru a activa caracteristica de apelare rapid:

If not ava i la ble redirecioneaz toate apelurile atunci cnd nu


rspundei, telefonul dvs. Vertu este ocupat sau oprit, sau n afara
zonei de acoperire. Putei stabili i o ntrziere nainte de
producerea redirecionrii

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s C a ll


S p e ed d i a l l in g .
2. Derulai pn la O n pentru a activa apelarea rapid sau pn la
O f f pentru a o dezactiva, apoi apsai pe S el ect .

A l l f ax c a l ls redirecioneaz toate apelurile de fax ctre un

Pentru a schimba setrile de apelare rapid a contactelor dvs.,


consultai Apelare rapid de la pagina 34.

numr de fax
A l l d at a c al l s redirecioneaz toate apelurile de date ctre o

A p e l n a te p t a re

csu potal de date.


3. Apsai S e l e c t :

Apelul n ateptare v anun de primirea unui alt apel n timp ce


suntei ntr-o convorbire. Putei accepta, respinge sau ignora apelul
primit. Contactai-v furnizorul de servicii pentru mai multe detalii.

A ct i v a t e configureaz redirecionarea. Folosii tastele

N U M E R I C E pentru a introduce numrul de redirecionare


sau selectai un contact i apoi apsai O K

Pentru a schimba setarea apelului n ateptare:

C a n c e l anuleaz redirecionarea

1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u S e t t i n g s C a ll C a ll


waiting.
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai S el ect :

C h e ck s t a t u s afieaz starea curent a redirecionrii. Apare

un indicator de progres, urmat de o not informativ care indic


dac redirecionarea este activ i ctre ce numr.

A ct i v a t e activeaz apelul n ateptare

N o c al l d iv e rt s anuleaz toate redirecionrile de apeluri.

C a n c e l anuleaz apelul n ateptare

Anularea tuturor redirecionrilor de apeluri v poate afecta


opiunea de primire a mesajelor n csua vocal. Este posibil
ca unii furnizori de servicii s nu permit anularea tuturor
redirecionrilor. Contactai-v furnizorul de servicii pentru
detalii specifice.

C h e ck s t a t u s afieaz dac opiunea este activ i pentru ce tip

de apel.
Pentru a folosi caracteristica de apel n ateptare:
1. Atunci cnd suntei ntr-o convorbire i primii un apel, vei auzi o
alarm acustic i afiajul va arta c exist un apel n ateptare.
Apsai tasta T R I M IT E R E pentru a rspunde la apel. Persoana
cu care vorbeai este pus n ateptare. Este posibil ca apelul n
ateptare s nu funcioneze corect dac este setat I f b u s y .
2. Apsai tasta T R I M IT E R E pentru a comuta ntre apeluri. Este
afiat un mesaj de confirmare. Persoana care ateapt devine apel
activ, iar cealalt persoan este pus n ateptare.

Rspunsul cu orice tast


Rspunsul cu orice tast v permite s rspundei la un apel primit
apsnd scurt pe orice tast cu excepia tastelor P O R N I R E,
S E LE CTA R E i T E R M I N AR E.
Pentru a schimba setarea rspunsului cu orice tast:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s C a l l
Any key an sw er .
2. Derulai pn la O n pentru a activa rspunsul cu orice tast sau
pn la O f f pentru a-l dezactiva i apoi apsai S e l e c t .

3. Apsai tasta T E R M I N AR E pentru a ncheia apelul activ. Este


afiat un mesaj de confirmare i cellalt apel devine activ.
4. Apsai O p t io n s , apoi derulai pn la E n d a ll c a ll s i apsai
Se le ct pentru a termina toate apelurile.

Romn
46

SETRILE

S u m a r u l ap e l u l u i

B l o c a re a a u t o m a t a t a s t e l o r

Telefonul dvs. Vertu poate afia timpul de desfurare a unui apel.

Pentru a stabili ca tastele telefonului dvs. Vertu s se blocheze


automat dup un decalaj temporal prestabilit, atunci cnd telefonul
se afl n modul de ateptare i nu a fost folosit nicio funcie a
telefonului:

Pentru a schimba setarea sumarului apelului:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s C a l l
S u m m a ry a f t e r c al l .
2. Derulai pn la O n pentru a activa sumarul apelului sau pn la
O f f pentru a-l dezactiva i apoi apsai Se lec t .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s P h o n e


A u t o m a t i c k e y g u a rd .
2. Selectai O n i folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce
decalajul temporal.

Tri m i te re a I D -u lu i a p e la n t ul ui
Afieaz persoanei pe care o apelai numrul dvs. de telefon.

Cnd blocarea tastelor este activ, se pot totui efectua


apeluri la numrul de urgen oficial, programat n memoria
dispozitivului.

Pentru a schimba setarea ID-ului apelantului:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s C a l l
S e n d m y c al l e r I D .
2. Derulai pn la Yes pentru a activa ID-ul apelantului, pn la N o
pentru a-l dezactiva sau pn la S e t b y n et w o r k pentru a folosi
setarea convenit cu furnizorul dvs. de servicii, apoi apsai
Select.

B l o c a re a d e s i g ur a n a t a s t e l o r
Pentru a seta telefonul Vertu s cear codul de securitate atunci
cnd deblocai tastele:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S et t i n g s P h o n e
S e c u r i t y k e y g u a rd .
2. Introducei codul dvs. de securitate (consultai Codul de
securitate de la pagina 18) i selectai O n .

Tri m i te re a I D -u lu i a p e la n t ul ui p r in In te rn e t
Afieaz persoanei pe care o apelai numele dvs. de utilizator al
telefoniei prin Internet. Pentru a fi afiat ID-ul apelantului prin
Internet, trimiterea acestuia trebuie s fie suportat de ctre
furnizorul dvs. de telefonie prin Internet.

R e c u n o a t e re a v o ci i
Apelai contacte i efectuai funcii ale telefonului prin comand
vocal.

Pentru a schimba setarea ID-ului apelantului:

Comenzile vocale depind de limb. Selectai M enu S et t i n g s


Phone Vo ic e rec o g n i t i o n Rec o g nit io n l a ng . i limba dvs.
nainte de a folosi comenzi vocale.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s C a l l


Send net caller I D.
2. Derulai pn la Yes pentru a activa ID-ul apelantului prin Internet
sau pn la N o pentru a-l dezactiva, apoi apsai S e l e c t .

Din afiajul de ateptare, apsai M enu Se ttin g s P h o n e


Vo i c e rec o g n it i o n Vo ic e recog. t raining pentru a asocia
vocea dvs. opiunii de recunoatere vocal a telefonului.

Setrile telefonului

Pentru a activa o comand vocal pentru o funcie:


Folosind acest meniu, putei personaliza urmtoarele opiuni ale
telefonului dvs. Vertu.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s P h o n e


Vo ice rec o g n i t i o n Vo i c e c o m m an d s .
2. Selectai o caracteristic i o funcie corespunztoare.

Setrile de limb

Pentru a activa o etichet vocal dezactivat, selectai Add .

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Phone


Language settings.
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t .

Pentru a reda comanda vocal activat, selectai P la y .


Pentru a gestiona comenzile vocale, derulai pn la o funcie i
selectai O p t i o n s din urmtoarele:

P h o n e l a n g u a g e v permite s setai limba afiajului pentru


telefonul dvs. Vertu. Dac selectai A u t o m a t i c , telefonul alege

limba n funcie de informaiile de pe cartela SIM

E d it pentru a redenumi comanda vocal

S I M l a n g u a g e v permite s selectai limba cartelei USIM

R em o ve pentru a dezactiva comanda vocal

Rec o g ni t io n la ng . v permite s setai o limb pentru redarea


vocii. Consultai Conectivitatea de la pagina 42.

A d d a l l pentru a activa toate comenzile vocale


R es t o re al l pentru a dezactiva comenzile vocale pentru toate

funciile din lista comenzilor vocale

S t a re a m e m or ie i

Pentru a folosi comenzile vocale, consultai Apelare vocal de la


pagina 14.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu Se ttin g s P h o n e


Me mory s t a t us .
2. Derulai opiunile pentru a vedea ct spaiu din memoria
telefonului dvs. Vertu este folosit pentru a stoca elemente media,
mesaje i aplicaii i ct spaiu liber este disponibil.

Romn
47

SETRILE

M o d ul F l i g h t

Se l e c t a re a o p e r a t or u l u i

Putei dezactiva ntreaga funcionalitate de frecven radio, avnd n


continuare acces la jocuri offline, calendar i numerele de telefon.
Folosii modul Flight n zone sensibile la emisii radio, n avioane i
spitale.

Putei selecta manual operatorul reelei dvs. sau telefonul dvs. Vertu
va selecta automat unul. Consultai Configurarea manual a
roaming-ului de la pagina 65.
Pentru a schimba setarea de selectare a operatorului:

Cnd opiunea F l i g h t q u e r y este activat, telefonul Vertu v va


solicita s confirmai dac dorii s comutai la modul Flight cnd
pornii telefonul. Pentru a activa sau dezactiva interogarea privind
modul Flight:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s P h o n e


Ope ra tor s el ecti o n.

2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai S el ect :


M an u al afieaz toate reelele disponibile local. Selectai
reeaua pe care vrei s-o folosii.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Phone


Flight query.
2. Derulai pn la O n sau O f f i apoi apsai S e l e c t .

A u t o m a t i c selecteaz reeaua implicit pentru zona n care v

aflai.

n modul Flight putei efectua un apel de urgen. Introducei


numrul de urgen, apsai tasta A P E L A R E i selectai Ye s cnd
suntei ntrebat dac vrei s ieii din modul Flight. Telefonul
ncearc s efectueze un apel de urgen i apoi revine automat la
profilul General cnd apelul s-a terminat.

Ton u l de p o r n i re
Pentru a selecta dac telefonul dvs. Vertu red sau nu un ton atunci
cnd este pornit:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s P h o n e

Pentru a activa sau dezactiva manual modul Flight:

Start-up tone.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S e t t i n g s Profi le s


F l ig h t A ct i vat e sau Pers o na l is e .
Pentru a dezactiva modul Flight, selectai orice alt profil.

2. Derulai pn la O n sau O f f i apoi apsai S e l e c t .

Accesoriile

Actualizrile telefonului

Acest meniu este afiat numai dac telefonul este sau a fost
conectat la un accesoriu mobil compatibil, de exemplu un suport de
birou, ncrctor sau cti.

V permite s actualizai software-ul telefonului dac exist o


actualizare disponibil.
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Phone
Phone updates.
2. Selectai una din urmtoarele opiuni:

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s


Enhancements.
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai S e l e c t (opiunile
disponibile vor depinde de accesoriul selectat):

C u r re n t s o f t w. d e t ai l s afieaz detalii despre software-ul

curent al telefonului
D o w n l . p h o n e so f t w. permite descrcarea unui nou software

D e f a u lt p ro f i l e v permite s selectai profilul care vrei s fie


activat automat atunci cnd v conectai la accesoriul selectat

de telefon

A u t o m a t i c a n s w e r seteaz telefonul s rspund automat,

I n s t a l l s o f t w. u p d a t e permite ca software-ul nou descrcat

dup 5 secunde, la un apel primit. Dac alerta apelurilor primite


este setat la B e e p o n c e sau O f f , rspunsul automat este
dezactivat

s fie instalat pe telefonul dvs.


S o f t w a re u p d a t e p ro v i d e r afieaz furnizorul actualizrii

L i g h t s seteaz luminile permanent O n sau selecteaz


A u t o m a t i c pentru a aprinde luminile timp de 15 secunde de la

software
A u t o m a t i c S W u p d a t e ch e ck permite ca telefonul dvs. s
verifice automat dac exist actualizri E v e r y m o n t h , E v e r y 3
m o n t h s sau N e v e r .

apsarea unei taste.

M o d ul re e l e i
V permite s comutai ntre reele GSM i modul dual - 3G+GSM.
Putei dezactiva 3G din meniul G o t o pentru a maximiza
performana bateriei. 3G permite descrcarea mai rapid a
datelor i este o necesitate dac v aflai n roaming n Japonia.

Pentru a schimba modul reelei:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Phone
Network mode.
2. Alegei dintre 3G , 3G+GSM i GSM i apsai S e l e c t .

Romn
48

SETRILE

Configurarea

Securitatea

Putei configura telefonul dvs. Vertu cu setri care sunt necesare


pentru ca anumite servicii s funcioneze corect. Aceste servicii
includ mesageria multimedia, sincronizarea, emailul, opiunea
streaming i browserul. Folosii legtura Comand setri de pe CDROM pentru a naviga direct la pagina corespunztoare de pe site-ul
web Vertu i a obine setrile necesare telefonului dvs.

Telefonul dvs. Vertu include opiuni de securitate pentru telefon,


cartela SIM, memorie i apeluri.
Cnd se folosesc caracteristici de securitate care
restricioneaz apelurile (de exemplu restricionarea apelurilor,
grupul restrns de utilizatori i apelarea limitat la o list fix),
apelurile sunt nc posibile la numrul de urgen oficial,
programat n aparat.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s


Configuration.
2. Derulai pn la una dintre opiuni i apoi apsai Se lec t :

Pentru a configura setrile dvs. de securitate:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s S e c u r i t y .
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Se le ct :

Web co n f ig . s ett ing s sunt afiate numai configuraiile care


suport serviciul de navigare. Selectai un furnizor de servicii,
configuraia implicit sau personal pentru navigare.
Default con f ig. se tt. afieaz furnizorii de servicii salvai n
telefon. Derulai pn la un furnizor de servicii i selectai De t ai ls
pentru a vizualiza aplicaiile pe care le suport setrile de
configuraie ale acestui furnizor de servicii
>

P I N c o d e re q u e s t v permite s selectai dac este necesar

un cod la pornirea telefonului dvs. Cartela SIM poate impune s


introducei ntotdeauna codul
C a ll b a rr in g s ervi ce restricioneaz apelurile primite i cele

Pentru a stabili ca implicite setrile de configuraie ale


acestui furnizor de servicii, apsai O p t io n s S e t a s
d e f a u lt . Pentru a terge setrile de configurare,
selectai D e l e t e .

efectuate. Este necesar o parol de restricionare.


C l o s e d u s e r g ro u p specific un grup de oameni pe care i
putei apela i care v pot apela
S e c u r i t y l e v e l seteaz codul de securitate atunci cnd n

A c t . d e f . i n a ll a p p s . activeaz setrile configuraiei implicite

telefon este introdus o cartel SIM nou

pentru aplicaiile suportate.

A c c e s s c o d e s schimb codurile de securitate care protejeaz


telefonul i memoria. Schimbai Cre at e s e c u r i t y c o d e ,
C h a n g e P I N c o d e , C h a n g e P I N 2 c o d e sau Chan ge

Pre f erred acc ess pt. afieaz punctele de acces salvate.


Derulai pn la un punct de acces i apsai O p t io n s . Cu
D e t ai ls evideniat, apsai S e l e c t pentru a vizualiza numele

b a r r in g p a s s .

furnizorului de servicii, purttorul de date i punctul de acces al


pachetelor de date sau numrul de dial-up GSM pentru punctul de
acces respectiv.

C o d e in u se selecteaz starea activ sau inactiv a codului PIN


P I N 2 c o d e re q u e s t selecteaz dac este necesar codul PIN2
la folosirea unei anumite caracteristici a telefonului, protejat de
codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitrii
codului

C o n n e c t t o s u p p o r t descarc setrile de configurare de la

furnizorul dvs. de servicii, dac acest lucru este suportat de ctre


furnizor.

A u t h o ri t y c e rt i f i c at e s afieaz lista certificatelor de autoritate


descrcate n telefonul dvs.

D e v i c e m a n a g e r s e t t . v permite s acceptai sau s

respingei actualizrile de software i configuraie.

U se r c e rt i f i c at e s afieaz lista certificatelor de utilizator


descrcate n telefonul dvs.

Per s o n a l c o n f i g . s e t t . v permite s adugai noi conturi

personale pentru servicii diverse i s le activai sau s le tergei


>

>

Setarea modulului de securitate Consultai Modulul de securitate


de la pagina 19.

Pentru a aduga un nou cont personal dac nu exist


deja unul, selectai Add ; n caz contrar, apsai
O p t i o n s i, cu A d d n e w evideniat, apsai S ele ct .
Derulai pn la tipul de serviciu necesar i apoi apsai
S e l e c t . Folosii tastele N U M E R I C E pentru a
introduce fiecare din parametrii necesari. Parametrii
difer n funcie de tipul de serviciu selectat

Resetarea la valorile din fabric

Pentru a terge sau activa un cont personal, derulai


pn la acesta, apsai O p t i o n s , derulai pn la
D e le t e sau Ac tivate i apoi apsai Se le ct .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s


Wo r k s h o p res e t R e s t o re s e t t i n g s o n l y .
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce codul de

Pentru a reface setrile originale ale telefonului dvs. Vertu:

securitate.

Din cauza complexitii introducerii manuale a tuturor setrilor,


v recomandm cu trie s folosii legtura de comand a
setrilor de pe CD-ROM-ul dvs., care v duce direct la pagina
corespunztoare de pe site-ul web Vertu, de unde putei
obine setrile telefonului dvs.

Datele pe care le-ai introdus sau descrcat, de exemplu


numele i numerele de telefon salvate n lista de contacte, nu
sunt terse.

Pentru a reface toate setrile originale ale telefonului dvs. Vertu i a


terge datele de utilizator, de exemplu intrrile din agenda
telefonic:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s
Wo r k s h o p res e t R es t o re al l .
Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce codul de
securitate

Romn
49

SETRILE

Sincronizarea i copierea de rezerv

Managementul drepturilor digitale

Pentru a sincroniza sau copia datele telefonului dvs. Vertu pe alt


aparat:

Managementul drepturilor digitale (DRM) reprezint protecia prin


copyright, proiectat s previn modificarea i s limiteze
distribuirea fiierelor protejate. Cnd descrcai pe telefonul dvs.
fiiere protejate, de exemplu fiiere de sunet, video, teme sau tonuri
de sonerie, acestea sunt gratuite, dar blocate. Pltii cheia de
activare a fiierului, iar aceasta este automat trimis pe telefonul
dvs. atunci cnd descrcai fiierul.

Selectai Men u S e t t i n g s Sync and backup , apoi din


urmtoarele opiuni:
P h o n e s w i t ch pentru a sincroniza sau copia datele selectate
ntre telefonul dvs. i un alt telefon, folosind Bluetooth
C re a t e b a ck u p pentru a crea o copie de rezerv a datelor

Pentru a vizualiza permisiunile unui fiier protejat:

selectate

informaii despre fiierul de rezerv selectat

Derulai pn la fiier i selectai tastele O p t io n s A ct i v at i o n .


De exemplu, putei vedea de cte ori putei vizualiza un clip video
sau cte zile au rmas n care putei asculta un cntec.

Se rve r sync pentru a sincroniza sau copia datele selectate

Pentru a extinde permisiunile unui fiier:

R e s t o re b a ck u p pentru a selecta un fiier de rezerv i a-l


readuce pe telefon. Selectai O p t io n s D e t ai l s pentru

ntre telefonul dvs. i un alt aparat, PC sau server de reea


(serviciu de reea).

Derulai pn la fiier, selectai O p t i o n s i opiunea


corespunztoare pentru tipul fiierului, de exemplu A ct i v a t e
theme.

Expertul de configurare

Putei expedia prietenilor dvs. anumite tipuri de fiiere protejate, iar


acetia i pot cumpra propriile chei de activare.

Atunci cnd pornii telefonul Vertu pentru prima dat, expertul de


configurare v ajut s configurai telefonul. Putei rula expertul n
orice moment, dac este necesar.

Dac aparatul dvs. deine coninut protejat prin OMA DRM, singurul
mod de a pstra att cheile de activare, ct i coninutul este s
folosii PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer s nu
transfere cheile de activare, care trebuie restaurate odat cu
coninutul pentru ca dvs. s putei utiliza mai departe materialului
protejat OMA DRM dup formatarea memoriei aparatului. Poate fi
nevoie s restaurai cheile de activare i n cazul n care fiierele de
pe aparatul dvs. se corup.

Consultai Expertul de configurare de la pagina 6 pentru detalii


suplimentare despre expertul de configurare.
Pentru a rula din nou Expertul de configurare n orice moment:
Din afiajul de ateptare, apsai Me nu S e t t i n g s S e t u p
w i z a rd .

Servicii de locaie

Proteciile dreptului de autor pot s previn ca anumite imagini,


muzica (inclusiv tonurile de sonerie) i alte coninuturi s fie copiate,
modificate, transferate sau trimise mai departe.

Serviciile de locaie sunt asociate utilizrii telefonului pe Internet.

Acest telefon suport OMA DRM 1.0 i 2.0.

Putei dezactiva toate funciile de taxare pentru transferul de date n


funcie de locaie, precum cele utilizate pentru Accurate time i
Vertu City Brief. Putei opta s dezactivai aceste funcii, pentru a
evita taxele mari de roaming n timpul cltoriei.

M o d ul d e co n e c t a re
Pentru a activa sau a dezactiva serviciile de locaie:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu Se ttin g s Lo c a t i o n
Service Connection mode.
2. Opiunile sunt A lw ays , I n h o m e n e t wo r k i O f f . Cnd
setarea este Off, serviciile de locaie sunt dezactivate.

Lo c a l i z a re a n a c e s t m o m e n t
Serviciul de locaie este responsabil pentru afiarea cu precizie a orei
pe telefon, deoarece solicit informaii despre Accurate time din reea.
Locate now se utilizeaz pentru a fora conexiunea la serviciul de
locaie.
Pentru a fora conexiunea la serviciul de locaie:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu Se ttin g s Lo c a t i o n
S e r v i c e Lo c a t e no w .
2. Cnd telefonul ncearc s acceseze serviciul de locaie fie prin
WLAN, fie prin alte mijloace, se afieaz mesajul C o n n e c t i n g t o
s e rve r .

Romn
50

SETRILE

Serviciile SIM
Cartela dvs. SIM poate furniza servicii suplimentare. Putei accesa
acest meniu numai dac acesta este acceptat de cartela SIM.
Numele i coninutul meniului depind de serviciile disponibile.
Pentru informaii despre disponibilitate i despre utilizarea serviciilor
cartelei SIM, contactai furnizorul cartelei dvs. SIM. Acesta poate fi
furnizorul de servicii, operatorul de reea sau alt furnizor.
Pentru a seta telefonul s afieze mesajele de confirmare trimise
ntre telefonul dvs. Vertu i reea atunci cnd folosii serviciile SIM:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu S et t i n g s Phone
C o n f i r m S I M a c t io n s .
2. Cu Yes evideniat, apsai S e l e c t .
Aceast opiune este afiat numai dac este suportat de
cartela dvs. SIM.
Accesarea acestor servicii poate s implice expedierea
mesajelor sau efectuarea unui apel pentru care putei fi taxai.

( E ) G P R S , H S C S D , 3 G WC D M A i C S D
Cu telefonul dvs. Vertu putei folosi servicii de date GPRS extins
(EGPRS), serviciul radio pentru pachete generale (GPRS), date
comutate n circuit de nalt vitez (HSCSD), reele de acces
multiplu cu divizare n cod de band larg (3G WCDMA), precum i
date transmise prin comutare de circuite (date CSD, GSM).
Pentru informaii privind disponibilitatea i abonamentul la serviciile
de date, contactai-v operatorul de reea sau furnizorul de servicii.
Utilizarea serviciilor HSCSD consum bateria telefonului mai rapid
dect apelurile normale de voce sau date. Poate fi necesar s
conectai telefonul la un ncrctor pe durata transferului de date.
Consultai Setrile pachetelor de date de la pagina 44.

Romn
51

DIVERSE

7 DIVERSE

D o s a re l e
Pentru a naviga prin dosarele din telefonul dvs. Vertu:
1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A d d i t i o n s G al l e ry .
Este afiat o list a dosarelor:
Image s
Vid e o c li p s
Mu s i c f il e s
Graphics
R e c o rd i n g s

Telefonul dvs. Vertu este dotat cu un player multimedia pe care-l


putei folosi pentru a vizualiza, reda i descrca fiiere de imagini,
audio, video i imagini animate. Putei vedea i clipuri video prin
streaming compatibile de pe un server de reea (serviciu de reea).

Rece iv ed f iles
A p p . d o w n lo a d s
A p p . d o w n lo a d s
Th e m e d o w n l .

Galeria

Acestea sunt presetate n telefon. Pot fi afiate i alte dosare,


definite de utilizator.

Putei salva imagini, clipuri video, imagini grafice, tonuri de apel i


nregistrri n dosarele din galerie, putei aduga noi dosare la cele
deja existente. Putei descrca imagini i tonuri folosind MMS, siteuri de Internet mobil sau Vertu PC Suite. Galeria conine dou tipuri
de memorie: memoria telefonului i memoria Media. Fiierele pot fi
stocate pe oricare dintre acestea, dar exist mult mai mult spaiu de
stocare disponibil pe memoria Media.

2. Derulai pn la un dosar i apsai O p en pentru a vedea


dosarele i fiierele pe care le conine.
3. Sau apsai O p t i o n s pentru a vedea o list a aciunilor pe care le
putei efectua pe dosar:
D o w n l o a d s pentru a vedea materialele descrcate i stocate pe
telefonul dvs. Vertu. Alegei dintre descrcri de imagini, tonuri,
fiiere video, teme sau muzic.

Telefonul dvs. Vertu conine un sistem digital de management al


drepturilor pentru a proteja coninutul achiziionat. Un element de
coninut, de exemplu un ton de apel, poate fi protejat i asociat cu
anumite reguli de utilizare, de exemplu numrul de utilizri sau o
anumit perioad de utilizare. Regulile sunt definite n cheia de
activare a coninutului, care poate fi livrat mpreun cu coninutul
sau separat, n funcie de furnizorul de servicii. Este posibil s putei
actualiza aceste chei de activare. ntotdeauna verificai termenii de
livrare ai oricrui coninut i cheia de activare nainte de a le
achiziiona, ntruct acestea pot fi supuse taxrii.

D e l e t e f o l d e r pentru a terge un dosar pe care l-ai creat

anterior. Nu putei terge un dosar prestabilit


M o ve f o l d er pentru a muta dosarul selectat ntr-un alt dosar
>

Dup selectarea M o ve f o l d er , derulai la un alt dosar


i apoi apsai O p t i o n s . Cu Move fol d er evideniat,
apsai S e l e c t . Nu putei muta un dosar prestabilit

C o p y f o ld e r pentru a copia dosarul dvs. ntr-un alt dosar. Nu

putei copia un dosar prestabilit

Protecia drepturilor de autor poate impune ca anumite imagini,


tonuri de apel i alte coninuturi s nu poat fi copiate, modificate,
transferate sau redirecionate.

R e n a m e f o l d e r pentru a redenumi un dosar creat anterior. Nu

Telefonul dvs. Vertu este dotat cu o memorie limitat pentru


stocarea fiierelor n galerie. Aceast memorie nu este partajat cu
alte funcii, de exemplu contacte. Dac telefonul afieaz un mesaj
c memoria este plin, tergei cteva fiiere existente nainte de a
continua.

dosarului selectat

putei redenumi un dosar prestabilit


D e t ai l s pentru a afia numele, dimensiunea i data crerii
Ty p e o f v i e w pentru a determina modul n care coninutul
dosarului va fi afiat, fie L is t w it h d e t a i ls , L is t fie G ri d
S o r t pentru a sorta coninutul dosarului selectat B y n a m e , B y
d a t e , B y f o r m a t sau B y si z e
A d d f o l d e r pentru a crea un subdosar nou pentru fiierele dvs.
M em o ry s t a t u s pentru a examina modul de utilizare a memoriei
din telefonul dvs. Vertu i spaiul rmas
Se arch pentru a introduce un nume de fiier sau o parte a
acestuia, care vor fi cutate n acest dosar
M ar k pentru a selecta un dosar
M ar k a l l pentru a selecta toate dosarele.

Romn
52

DIVERSE

Jocurile i aplicaiile

F i i e re l e
Pentru a folosi fiierele din dosarele dvs.:

Telefonul dvs. Vertu poate s includ unul (una) sau mai multe jocuri
i aplicaii.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s G a l l e ry .


2. Derulai pn la dosarul de care avei nevoie i apsai O p e n .

Pentru a lansa un joc:

3. Derulai prin subdosare pentru a localiza fiierul pe care vrei s-l


folosii, apoi apsai O p e n .

1. Din meniul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s


A p p l ic a t i o ns .
2. Derulai pn la jocul dorit i apsai O p e n .

4. Sau apsai O p t io n s pentru a vedea o list de aciuni ce pot fi


executate pe fiier (acestea vor depinde de tipul de fiier selectat
de dvs.):

Pentru a descrca o aplicaie:

D o w n l o ad s pentru a vedea materialele descrcate i stocate pe


telefonul dvs. Vertu. Alegei dintre descrcri de imagini, tonuri,
fiiere video, teme sau muzic.

Telefonul dvs. suport aplicaiile J2ME Java. Asigurai-v c


aplicaia este compatibil cu telefonul dvs. nainte de a o descrca.
Instalai i folosii numai aplicaii i software provenite din
surse care furnizeaz securitatea i protecia adecvate
mpotriva aplicaiilor duntoare.

U s e sau A p p l y pentru a activa fiierul


D e le t e pentru a terge fiierul din telefonul dvs. Vertu
Send pentru a trimite fiierul selectat ca mesaj multimedia.

Putei descrca noi aplicaii i jocuri Java folosind Instalatorul de


aplicaii Vertu din Vertu PC Suite. De asemenea, putei descrca i
instala aplicaii prin legtur radio.

Aceast opiune nu este disponibil dac fiierul selectat este


protejat cu licen
Mov e pentru a muta fiierul selectat ntr-un alt dosar

Pentru disponibilitatea diferitelor servicii, pentru preuri i


tarife, contactai furnizorul dvs. de servicii.

C o p y pentru a copia fiierul selectat ntr-un alt dosar, lsnd o

copie i n dosarul curent

Aparatul dvs. poate avea ncrcate cteva semne de carte


pentru site-uri care nu sunt afiliate cu Vertu. Vertu nu
garanteaz i nici nu certific aceste site-uri. Dac alegei s
le accesai, trebuie s luai aceleai msuri de precauie,
pentru securitate sau coninut, ca n cazul oricrui site de pe
Internet.

R e n am e pentru a redenumi fiierul selectat


Pr i nt pentru a tipri fiierul. Trimitei fiierul la o imprimant
compatibil printr-un cablu de date sau o conexiune Bluetooth
D e t ai ls pentru a afia numele, dimensiunea i data crerii
fiierului selectat
Typ e o f v i e w pentru a schimba modul n care sunt afiate
fiierele. Alegei dintre Li s t wi th d et a il s , L i s t sau Grid

Calculatorul

S o r t pentru a schimba ordinea n care sunt afiate fiierele.


Alegei dintre B y n a m e , B y d a t e , B y f o rm a t sau B y s i z e

Calculatorul ncorporat n telefonul dvs. Vertu efectueaz operaii de


adunare, scdere, nmulire, mprire, ridicare la ptrat i extragerea
rdcinii ptrate.

Open in se quence pentru a vizualiza o serie de fiiere n

ordinea listat.

Pentru a efectua un calcul:

A d d f o l d e r pentru a aduga un dosar nou

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A d d i t i o n s


C a lc u la t o r .
2. Cnd este afiat 0, introducei primul numr n calcul.

Me mory s t a t us pentru a vizualiza starea curent a memoriei.


Alegei dintre memoria telefonului i memoria Media. Starea
memoriei prezint detaliat ct memorie este folosit de fiecare
aplicaie

Apsai # pentru a introduce un punct zecimal.

S e a rch pentru a introduce un nume de fiier sau o parte a

Apsai * pentru a afia mai multe funcii.

acestuia, care vor fi cutate n acest dosar

3. Utilizai tasta de navig are pentru a selecta funcia pe care dorii


s o efectuai.

Ma rk pentru a selecta un fiier


Ma rk a ll pentru a selecta toate fiierele din dosar

4. Introducei al doilea numr.


5. Apsai semnul = pentru a afia rezultatul pe linia inferioar a
ecranului.
Pentru a ncepe un calcul nou, utilizai C l e a r .
Apsai O p t io n s pentru a accesa calculatorul tiinific, calculatorul
de rate sau instruciunile.

Player-ul de muzic
Telefonul dvs. Vertu include un player de muzic pentru a asculta
melodii, nregistrri sau alte fiiere MP3, MP4, AAC, eAAC+ sau
Windows Media.
Cu ajutorul player-ului de muzic putei descrca, vizualiza i reda
fiiere audio i video compatibile, ntr-o gam ampl de formate.
Telefonul dvs. Vertu poate reda melodii, nregistrri sau alte fiiere
de sunet MP3 sau AAC pe care le-ai transferat pe telefon cu
ajutorul aplicaiei Audio Manager (parte a Vertu PC Suite), prin BT,
prin cablu USB sau de pe web.
Romn
53

DIVERSE

Fiierele de muzic stocate ntr-un dosar din memoria telefonului


sau din memoria Media vor fi automat detectate i adugate la lista
de melodii implicit.

M u s ic l i b r. d e t ai l s pentru a vizualiza informaii despre numrul

de melodii stocate pe telefon, memoria folosit i data ultimei


actualizri.
3. Apsai O p t i o n s n timp ce este redat o melodie i selectai una
din urmtoarele:

R e d a re a m e l od i i l o r
Pentru a reda melodiile:

G o t o M u s i c m e n u pentru a reveni la meniul principal al player-

1. Din meniul de ateptare, apsai M enu A d d it i o n s Mu si c


p la y e r .

N o w p l a y in g pentru a afia detalii despre melodia curent

ului de muzic
Se ttin g s pentru a accesa urmtoarele caracteristici:

Avertizare! Ascultai muzic la un nivel moderat. Expunerea


continu la un volum nalt v poate deteriora auzul.

S h u f f l e pentru a reda aleatoriu o selecie din melodiile dvs.

stocate
2. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare pentru a gsi
melodia pe care vrei s-o ascultai:

Repea t pentru a repeta o melodie


M u s i c p l a y e r t h e m e pentru a selecta formatul player-ului

A l l so n g s listeaz toate melodiile stocate pe telefonul dvs.

dvs. de muzic.

Pl a yli s t s afieaz toate listele pe care le-ai creat i stocat pe

telefon

D o w n l o a d s pentru a accesa melodii pe web

Ar tists listeaz toate melodiile dup numele artistului

M u t e a u d io pentru a anula sunetul melodiei curente

A l b u m s listeaz toate melodiile dup titlul albumului

Web p a g e pentru a accesa o pagin Web asociat cu melodia

redat curent. Estompat dac nu este disponibil nicio pagin


Web
P la y v i a B lu e t o o t h conecteaz la un accesoriu audio
Bluetooth

Gen re s listeaz toate melodiile dup gen


Vi d e o s listeaz toate fiierele video stocate pe telefon.

3. Apsai O p e n pentru a deschide fiierul. Apsai P la y pentru a


porni melodia.
4. Folosii comenzile urmtoare pentru a controla player-ul de muzic:

Dispozitivul de nregistrare a vocii

Apsai tasta selectare centru pentru a reda sau a opri temporar


Mutai tasta de navig are n sus pentru a deschide meniul playerului de muzic i a derula n sus

Putei nregistra vocea sau un apel activ, putei salva nregistrrile n


galerie. Acest lucru este util, de exemplu, atunci cnd se nregistreaz
un nume i un numr de telefon pentru a fi notate mai trziu.

Mutai tasta de navig are n jos pentru a deschide meniul playerului de muzic i a derula n jos

Dispozitivul de nregistrare nu poate fi utilizat cnd este activ un apel


de date sau conexiunea GPRS.

Mutai tasta de navi gare la stnga pentru a merge la melodia


anterioar

n re g ist r a re a su n e tu l ui

Mutai tasta de navi gare la dreapta pentru a pentru a merge la


melodia urmtoare

Pentru a efectua o nregistrare de voce:

5. Apsai O p t io n s pentru a accesa opiunile player-ului de muzic


(vezi Setrile player-ului de muzic mai jos).

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A d d i t i o n s Vo i ce


reco rd e r .
2. Pentru a ncepe nregistrarea, avnd evideniat butonul
N R E G I ST R AR E , apsai S e l e c t i apoi nregistrai-v
mesajul.

6. Apsai tasta TERMINARE pentru a nchide player-ul de muzic.


Pentru a opri player-ului de muzic, apsai tasta STOP.
Dac muzica se mai aude dup ce ai ieit din player, o putei opri
innd apsat tasta TERMINARE.

3. Pentru a opri nregistrarea, avnd butonul STO P evideniat,


apsai S e l e c t . nregistrarea este salvat n mod implicit n
dosarul R eco rd i ng s de pe memoria Media.

Cnd deschidei meniul player-ului de muzic, sunt afiate detaliile


primei melodii din lista implicit.

n re g i s t r a re a u n u i a pe l te l e f o n i c

Setrile player-ului de muzic

Pentru a nregistra un apel telefonic:

Pentru a modifica setrile player-ului de muzic:

1. n timpul unui apel, apsai O p t io n s .

1. Din meniul de ateptare, apsai M enu A d d it i o n s Mu si c


p la y e r .
2. Apsai O p t i o n s n meniul player-ului de muzic i derulai la una
dintre urmtoarele:

2. Derulai pn la Record i apoi apsai Se le ct . n timpul


nregistrrii apelului, toate prile implicate n apel pot auzi un beep
la fiecare cinci secunde.

B o o k m a r k s pentru a deschide semnele de carte web

3. Pentru a opri nregistrarea, avnd butonul STO P evideniat,


apsai S e l e c t . nregistrarea este salvat n dosarul Recordings
din galerie.

G o t o a d d re s s pentru a introduce adresa unui serviciu de


internet mobil, apoi apsai O K

La nregistrarea unui apel, inei telefonul n poziie normal, lng


ureche.

S t re a m i n g s e t t i n g s pentru a stabili setrile de conectare

Opiunile dispozitivului de nregistrare a vocii

D o w n l o ad s pentru a accesa melodii din urmtoarele opiuni:

ale serviciului media. Contactai-v furnizorul de servicii pentru


informaii despre setrile de conectare. Putei primi setrile de
streaming sub forma unui mesaj cu setri de conectare de la
site-ul Vertu corespunztor furnizorului dvs. de servicii.

Imediat nainte sau dup o nregistrare, apsai O p t io n s pentru a


vizualiza urmtoarele:
Pl ay la s t reco rd ed pentru a asculta cea mai recent nregistrare

Upda te l i b ra ry pentru a v actualiza biblioteca muzical cu cele

mai recente fiiere descrcate


Romn
54

DIVERSE

t e rg e re a n o t e l o r

S e n d l a s t rec o rd e d pentru a ataa nregistrarea unui mesaj


Multimedia sau Audio sau pentru expediere via Bluetooth

Putei terge notele cte una sau toate odat.

R eco rd i ng s li s t pentru a vedea lista nregistrrilor din galerie

Pentru a terge o not:

S e le c t m e m o r y pentru a alege o destinaie a fiierului


nregistrrii. Alegei dintre M e d i a m e m o ry sau O t h e r f o l d e r .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A d d i t i o n s N o t e s .


2. Derulai pn la nota dorit i apsai O p t i o n s De let e .

Notele

3. Apsai Yes pentru a confirma tergerea.

Putei scrie note de reamintire, dar acestea nu sunt asociate


calendarului i nu v alerteaz cu o alarm.

4. Primii un mesaj de confirmare c nota a fost tears.

C re a re a n o t e l o r

1. Din afiajul de ateptare, apsai Men u A d d i t io n s No tes


O p t i o n s D e l e t e a ll n o t e s .
2. Apsai Yes pentru a confirma tergerea.

Pentru a terge toate notele:

Pentru a crea o not:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s N o t e s .
2. Apsai Add .

Primii un mesaj de confirmare c toate notele au fost terse.

3. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a scrie nota i apsai S a v e .


Primii un mesaj de confirmare c nota este salvat.

Viz u a l i z a re a n o t e l o r
Pentru a vizualiza o not:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s N o t e s .
2. Derulai pn la nota pe care vrei s-o vizualizai i apsai Vi ew .

E d i t a re a n o t e l o r
Pentru a edita o not:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s N o t e s .
2. Derulai pn la nota pe care vrei s-o editai i apsai View
Edi t .
3. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a efectua modificrile
necesare i apsai S a v e .

E x p e d i e re a n o te l o r
Putei trimite o not la alt telefon folosind Bluetooth sau serviciul de
mesaje, sau o putei converti ntr-un mesaj.
Pentru a trimite o not ca mesaj text:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s N o t e s .
2. Derulai pn la nota dorit i apsai O p t i o n s .
3. Apsai S e n d n o t e S e n d a s m e ss a g e .
4. Apsai O K pentru a trimite nota.
Primii un mesaj de confirmare c nota este expediat.
Pentru a trimite o not via Bluetooth:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A d d i t io n s N o t e s .
2. Derulai pn la nota dorit i apsai O p t i o n s .
3. Apsai S e n d n o t e Vi a B lu e t o o t h .
4. Selectai dispozitivul ctre care vrei s trimitei nota i apsai
Select.
Primii un mesaj de confirmare c nota este expediat.

Romn
55

CALENDARUL

8 CALENDARUL

D at e : - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a seta

data de pe telefon
Tim e : - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a seta

ora de pe ceas
Tim e z o n e : v permite s setai decalajul valid fa de GMT
D ay li g h t s av ing : v permite s selectai ntre ora da iarn sau
ora de var (+1 sau +2 ore).

5. Derulai n jos i selectai S a v e pentru a confirma setrile.


Selectarea vizualizrii implicite
Putei configura calendarul telefonului dvs. Vertu s afieze implicit
vizualizarea pe luni sau pe sptmni.

Calendarul telefonului dvs. Vertu prezint funciile urmtoare:

Pentru a seta vizualizarea implicit:


>

Calendar

>

Note

>

Lista sarcinilor de efectuat

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Calendar Options


Se ttin g s D e f a u l t v i e w .
2. Evideniai vizualizarea dorit i apoi apsai S ele ct .
Primii un mesaj de confirmare a vizualizrii implicite care a fost
selectat. Pentru a activa schimbrile, trebuie s ieii din calendar,
apoi s l redeschidei.

Calendar
Telefonul dvs. Vertu este dotat cu un calendar n care putei
introduce note referitoare la ntlniri, apeluri, zile de natere, note
interne i elemente de reamintire.

Selectarea nceputului sptmnii


Calendarul poate afia sptmna ncepnd cu ziua de smbt, de
duminic sau de luni.

Pentru a sincroniza contactele de pe telefon cu contul de e-mail


Vertu.Me, consultaiSincronizarea Vertu.Me de la pagina 45.

Pentru a selecta ziua n care ncepe sptmna:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r
O p t i o n s Sett ings We e k s t a r t s o n .
2. Selectai ziua dorit i apoi apsai S e l e c t .

D e s ch i d e re a c a l e n d a r u l u i
Pentru a deschide calendarul:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .
2. Este afiat luna curent, iar ziua curent este evideniat. Apsai
tasta de N A VI G A RE pentru a deplasa cursorul la date diferite.

Primii un mesaj de confirmare a zilei n care ncepe sptmna.

Acolo unde exist o not asociat unei date calendaristice, data va


fi evideniat.

Pentru a selecta un ton de calendar:

Selectarea unui ton de calendar

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r


O p t i o n s Sett ings C a le n d a r t o n e .
2. Selectai S t a n d a rd pentru tonul standard sau O p e n G a l l e r y
pentru a alege un ton stocat n dosarele galeriei.

S e t r i l e c al e n d a r u l u i
n meniul S e t t i n g s , putei schimba urmtoarele caracteristici ale
calendarului:

3. Apsai Se le ct pentru a confirma noile setri.


>

Date & time se ttin g s

>

Selectai De fault view

>

Selectai ziua pentru Wee k s t ar t s o n

>

Selectai o C al en d ar t o n e

Pentru a crea o not:

>

Selectai frecvena pentru A u t o - d e l e t e n o t es

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r .


2. Derulai pn la data pentru care vrei s creai o not.

Notele calendarului
Notele v permit s asociai o not cu o dat i or stabilite.

Setrile datei i orei

3. Apsai O p t i o n s M ak e a n o t e .

Putei seta ora i data din setrile calendarului numai


dac actualizarea automat a acestora nu este activ.
Pentru informaii suplimentare, consultai Gestionarea
orei de la pagina 40.

4. Selectai din urmtoarele opiuni:


R em in d er - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a
introduce un titlu al notei de reamintire i a seta o alarm.
M e e t i n g - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a
introduce detalii despre o ntlnire: subiect, locaie, datele i orele
de nceput i sfrit, precum i setarea unei alarme

Pentru a regla setrile datei i orei:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .
2. Apsai O p t i o n s i derulai pn la S ettin g s .

C a ll - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a


introduce date despre un apel telefonic: numrul de telefon,
numele i ora, precum i setarea unei alarme

3. Apsai S e l e c t i Date & time se ttin g s .


4. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
S e l e c t pentru a personaliza setrile orei:
Romn
56

CALENDARUL

B ir t h d a y - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a

C o p i e re a n o t e l o r

introduce date despre o zi de natere: numele, anul naterii i


setarea unei alarme

Putei copia o not la o dat i or diferite.

Ann iv ersa ry - v permite s folosii tastele N U M E R I C E

Pentru a copia o not:

pentru a introduce date despre o aniversare: nume, ocazie, data,


anul i setarea unei alarme

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r .


2. Cu ziua necesar evideniat, apsai Vi ew .

M e m o - v permite s folosii tastele N U M E R I C E pentru a

3. Apsai O p t i o n s C o p y .

introduce date despre o not intern: subiect, data de nceput,


data de sfrit i setarea unei alarme

4. Introducei noua dat, apoi apsai O K .


5. Introducei noua or, apoi apsai O K .

Viz u a l i z a re a n o t e l o r

Primii un mesaj de confirmare c nota a fost copiat.

Dac exist note pentru o zi, atunci data va fi evideniat. Putei


vizualiza notele pentru o anumit zi sau pentru toat sptmna.

tergerea automat a notelor

Pentru a vizualiza notele asociate unei zi:

Telefonul dvs. Vertu poate terge automat notele. Notele pot fi


terse dup o zi, o sptmn sau o lun.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .


2. Cu ziua necesar evideniat, apsai Vie w .

Pentru a terge automat notele:

3. Vor fi afiate notele pentru ziua respectiv.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r


O p t i o n s S e t t i n g s Au t o - d e let e no t es .
2. Evideniai frecvena necesar sau N e v e r i apoi apsai S e l e c t .

Vizualizarea notelor pentru o sptmn


Pentru a vizualiza notele pentru o sptmn:

Primii un mesaj care confirm dac tergerea automat este


activat sau nu.

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .


2. Derulai pn la o zi din sptmna care v intereseaz.

Lista sarcinilor de efectuat

3. Apsai O p t i o n s We ek vie w .
4. Este afiat sptmna mpreun cu notele asociate.

Lista sarcinilor de efectuat v permite s creai note pentru sarcinile


pe care urmeaz s le ndeplinii.

E d i t a re a n o t e l o r

Putei trimite o not pentru o sarcin de efectuat ctre alt telefon ca


mesaj text, ca mesaj multimedia sau prin Bluetooth. Putei salva o
not de efectuat i n calendar.

Pentru a edita o not:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .
2. Cu ziua necesar evideniat, apsai Vie w . Vor fi afiate notele
pentru ziua respectiv.

D e s ch i d e re a l i s t e i s a rci n i l o r d e e fe ct u a t

3. Apsai O p t io n s Edi t pentru a deschide nota n scopul editrii.

Pentru a deschide lista sarcinilor de efectuat:

4. Editai detaliile dup cum este necesar i apsai S a v e .

Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r O p t io n s


Go to to-do list.

M u t a re a n ot e lo r

Vor fi afiate toate notele de efectuat.

Putei muta o not la o dat i or diferite.

C re a re a u n e i l i s t e a s a rc i n i l o r d e e f e c t u a t

Pentru a muta o not:

Pentru a crea o list a sarcinilor de efectuat:

1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .


2. Cu ziua necesar evideniat, apsai Vie w .

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu C a l e n d a r


Options Go to to-do list.
2. Apsai A d d .

3. Apsai O p t i o n s Move .
4. Introducei o nou dat i or, apoi apsai O K .

3. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce detaliile


Subject:.

5. Dac este nevoie, setai o alarm, apoi apsai O K .


Primii un mesaj de confirmare c nota a fost mutat.

4. Selectai prioritatea Hi gh , M e d i u m sau Lo w folosind tastele de


N AV I G A RE stnga sau dreapta. Prioritatea stabilete dac nota
pentru sarcina de efectuat va fi afiat n lista notelor dvs. privind
sarcinile de efectuat. Notele cu prioritate nalt sunt afiate n
partea de sus a listei, iar notele cu prioritate sczut sunt afiate n
partea de jos a acesteia.

E x p e d i e re a u n e i n o t e
Pentru a trimite o not folosind calendarul:
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r .
2. Cu ziua necesar evideniat, apsai Vie w .
3. Apsai O p t i o n s S e n d n o t e Vi a c al e n d a r .

5. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce data i ora


corespunztoare i pentru a seta o alarm, dac este necesar.

4. Tastai numrul de telefon sau apsai S e a rch pentru a folosi lista


Cont ac ts .

6. Apoi selectai Sav e .


Primii un mesaj de confirmare c nota pentru sarcina de efectuat
este salvat.

5. Apsai O K pentru a trimite nota.

Pentru a schimba prioritatea, vizualizai nota sarcinii de efectuat i


selectai opiunea de termen-limit. De asemenea, putei marca
notele ca ncheiate, le putei edita i terge.
Romn
57

CALENDARUL

t e rg e re a u n e i l i s t e a s a rci n i l o r d e e f e c t u a t
Pentru a terge o list a sarcinilor de efectuat
1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu C a l e n d a r
Options Go to to-do list.
2. Derulai pn la nota sarcinii de efectuat dorite i apsai
Options.
3. Derulai pn la D e l e t e sau D e l e t e a l l n o t e s i apoi apsai
Select.
4. Apsai Yes pentru a confirma.
Primii un mesaj de confirmare a tergerii.
Dac v marcai ca terminate notele pentru sarcini de efectuat
atunci cnd ai ncheiat sarcinile, putei selecta De le te
d o n e n o t e s pentru a terge simultan toate notele de
efectuat terminate.

Romn
58

CEASUL DE ALARM

9 CEASUL DE ALARM

Dac ceasul este afiat n modul A n a l o g u e , pe ceas este afiat un


indicator rou de alarm, cnd telefonul este n modul de ateptare.
Indicatorul de alarm indic ora pentru care a fost setat alarma.

Putei seta telefonul dvs. Vertu s declaneze o alarm la momentul


dorit. Alarma va suna chiar dac telefonul dvs. Vertu este nchis.
Dac utilizai caracteristica Accurate time cnd cltorii, nu este
necesar s resetai ceasul de alarm atunci cnd ajungei la
destinaie. Telefonul dvs. Vertu se regleaz automat la ora local, iar
toate alarmele presetate sun la ora obinuit.
Pentru informaii despre caracteristica Accurate time, consultai
Gestionarea orei de la pagina 40.

A n u l a re a a l a r m e i
Pentru a anula alarma:

Setarea alarmei

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A l a r m c l o ck Tu r n


a la rm o f f .
Primii un mesaj de confirmare c alarma a fost oprit.

Pentru a seta alarma:


1. Din afiajul de ateptare, apsai M enu A l a r m c l o ck .

S ch i m b a re a o re i a l a r m e i

2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce ora la care vrei


s sune alarma.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu A l a r m c l o ck


C h a n g e a l ar m t im e .
2. Modificai ora alarmei i apsai O K pentru a salva.

3. Apsai O p t i o n s i utilizai tastele de NAVIGARE sus i jos


pentru a seta detaliile alarmei.

D e z a c t i v a re a a l a r m e i

A l a r m : utilizai tastele de NAVIGARE stnga i dreapta pentru a

porni i opri alarma.

Pentru a dezactiva alarma:

A l ar m t i m e : afieaz ora de declanare a alarmei i poate fi

1. Cnd alarma sun, apsai S t o p .


2. Dac telefonul dvs. Vertu este oprit cnd alarma sun, un mesaj v
ntreab dac dorii s pornii telefonul. Apsai Yes pentru a porni
telefonul sau apsai N o pentru a lsa telefonul oprit.

schimbat numai prin metoda de mai sus


Repe at: utilizai tastele de NAVIGARE stnga i dreapta pentru a

porni i opri funcia de repetare. Prin setarea funciei de repetare la


O n , alarma va suna zilnic la ora specificat
R e p e a t d a y s : apsai O p t io ns i C h a n g e pentru a selecta
zilele n care vrei ca alarma s se repete. Aceast opiune este
disponibil numai dac Repe at: este comutat pe O n

Nu apsai Yes (Da) cnd folosirea telefoanelor mobile este


interzis sau cnd acesta poate provoca interferene sau
pericol.

A l a r m t o n e : utilizai tastele de NAVIGARE stnga i dreapta

A c ti v a re a f u n c i e i s n o o z e ( a i pi re )

pentru a selecta un ton de alarm


C l as s i c este tonul de alarm implicit

Pentru a activa funcia snooze (aipire):

O p e n G a l l e r y v permite s selectai un ton dintre fiierele


stocate n galeria telefonului dvs. Vertu

1. Cnd alarma sun, apsai S n o o z e .


2. Alarma va suna din nou dup ce s-a scurs perioada Snooze
definit la setarea alarmei.

A la r m To n e s v permite s selectai un ton dintr-o list

3. Dac lsai alarma s sune, aceasta va suna aproximativ un minut,


apoi va intra n modul snooze.

To n e d o w n lo a d s v permite s selectai i s descrcai un

ton de pe website
S n o o z e t im e - o u t : folosii tastele N U M E R I C E pentru a

introduce perioada pentru snooze (aipire), n minute


4. Selectai Save dup terminare.
Un mesaj confirm c alarma este pornit i o pictogram sub forma
unui clopoel este vizibil pe afiajul de ateptare.

Romn
59

WEB

10 WEB

Vertu Mobile
Vertu Mobile este prezena Vertu pe piaa Internetului mobil,
adaptat pentru telefoane mobile i proiectat cu atenie pentru a
putea fi accesat din mers.
Pentru a deschide Vertu Mobile:
Din afiajul de ateptare, apsai M enu Web Ver t u m o b i le.
Pot fi accesate urmtoarele opiuni:
>

>

De pe telefonul dvs. Vertu putei accesa diverse servicii web.


Important: Folosii numai servicii n care avei ncredere i care
ofer sigurana i protecia adecvate mpotriva software-ului
duntor.

>

>

Trebuie s verificai disponibilitatea acestor servicii, preurile,


tarifele i instruciunile la furnizorul dvs. de servicii.

Discover conine cele mai recente tiri Vertu


Where to buy v permite s gsii un comerciant autorizat
Vertu oriunde v aflai n lume
About Vertu conine informaii despre Vertu
Recommend us v permite s introducei numrul de telefon
mobil al unui prieten i acesta va primi un mesaj text cu o
legtur ctre Vertu Mobile.

Pagina de deschidere

Configurarea automat a navigrii pe


Internet

Implicit, pagina de deschidere este pagina operatorului de reea.

Adresa de vizitare

n funcie de furnizorul de servicii folosit, telefonul dvs. Vertu ar


putea avea deja instalate setrile web, astfel nct s putei naviga
imediat pe Internet. Dac nu v putei conecta la Internet, contactai
Vertu Concierge sau vizitai www.vertu.com de pe calculatorul dvs.
i descrcai-v setrile.

Pentru a introduce adresa unei pagini web:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Web G o t o
a d d re s s .
2. Folosii tastele N U M E R I C E pentru a introduce adresa URL a
serviciului.

Configurarea manual a navigrii pe


Internet

Navigarea prin paginile de Internet


Mai nti, asigurai-v c sunt activate setrile corecte de
configurare a serviciului pe care vrei s-l folosii.

n timp ce navigai pe Internet, funcia asociat tastelor telefonului


poate s se schimbe. Urmrii etichetele text de pe afiajul
telefonului i vedei mai jos pentru informaii suplimentare.

Pentru a selecta setrile de conectare la serviciu:


1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu We b We b se ttings

este afiat n partea stng superioar a afiajului n timpul


navigrii. Dac primii un apel sau un mesaj text n timpul navigrii,
arat c legtura la Internet este suspendat n timp ce primii
apelul sau mesajul text. Cnd apelul sau mesajul text se termin,
telefonul dvs. Vertu reconecteaz sesiunea de navigare.

C o n f i g u r a t io n s e t t .
Sunt afiate numai configuraiile care suport serviciul de navigare.
Selectai un furnizor de servicii, configuraia implicit sau
personal pentru navigare.
2. Derulai pn la A c c o u n t i evideniai contul de navigare din
setrile configuraiei active, apoi apsai Se lec t .

Ieirea

3. Derulai pn la D is p l . t e r m . w i n d o w , evideniai Yes i apoi


apsai Se lec t pentru a efectua identificarea manual a
utilizatorului pentru conexiunile de Internet.

Pentru a iei din browser:


Selectai fie O p t io n s Q u i t , fie apsai tasta T E R M I N AR E .

Navigarea pe Internet cu ajutorul WLAN


Putei naviga pe Internet folosind WLAN, dac v putei conecta la
o astfel de reea.
1. Conectai-v la o reea WLAN (consultai LAN fr fir de la
pagina 43).
2. Apsai Me nu Web H o m e .
3. Selectai conexiunea WLAN atunci cnd vi se cere s specificai
conexiunea de Internet.

Romn
60

WEB

N a v i g a re a c u t a s t e l e t e l e f o n u l u i

Se t r i d e s e c u r i t a t e

Pentru a parcurge pagina, derulai n orice direcie.

Fiiere cookie

Pentru a selecta un element evideniat, apsai tasta A P E L A R E


sau apsai S el ect .

Fiierele cookie sunt pachete de informaii folosite de serverele web


pentru a identifica un utilizator i preferinele acestuia atunci cnd
navigheaz pe un site web sau folosete servicii precum
cumprturile on-line. Fiierele cookie sunt salvate n memoria
cache a telefonului dvs. Vertu. Fiierele cookie sunt pstrate pn
cnd tergei memoria cache.

Pentru a introduce litere i numere, apsai tastele N U M E R I C E.


Pentru a introduce caractere speciale, apsai * .

O p i u n i l e d e n a v i ga re
Apsai O p t i o n s pentru a deschide o nou list de opiuni de
navigare:

Pentru ca telefonul s primeasc sau nu fiiere cookie, n timpul


navigrii:

Apsai H o m e pentru a reveni la pagina dvs. de deschidere

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Web Web settings


Security Cookies.
2. Selectai A l l o w sau Re jec t .

Apsai B o o k m a r k s pentru a accesa lista favoritelor


Apsai G o t o a d d re s s pentru a introduce o adres web
specific
Apsai A d d b o o k m a r k pentru a salva pagina ca semn de carte

Coninutul nesigur

Apsai N a v i g a t io n pentru a vizualiza istoricul navigrilor sau


descrcrile sau pentru a rencrca pagina curent

Pentru a seta o alert atunci cnd o pagin securizat conine un


element nesigur.

Apsai Th i s p a g e pentru a afia lista de opiuni asociat paginii


active

1. Din afiajul de ateptare, apsai Menu Web Web settings


S e c u r i t y Alert f o r unsec u re .
2. Apsai Yes pentru a seta telefonul s v alerteze atunci cnd o
pagin securizat conine un element nesigur.

Apsai To o l s pentru a afia o list a altor opiuni


Apsai S e t t i n g s pentru a vizualiza sau schimba setrile de
navigare. Consultai Setri de la pagina 61.
Apsai Q u i t pentru deconectarea de la un serviciu.

Aceste alerte nu garanteaz o conexiune sigur.

Furnizorul de servicii poate s ofere i alte opiuni.


Scripturile pe conexiunea sigur

P r i m i re a u n u i s e m n d e c a rt e

Putei alege dac s permitei rularea scripturilor dintr-o pagin


sigur. Telefonul suport scripturile WML.

Cnd ai primit o adres expediat ca semn de carte, este afiat


mesajul 1 b o o k m a r k re c e i v e d . Semnul de carte primit este
salvat automat n R e c e i v e d f il e s . Pentru a-l vizualiza, apsai
S h o w i selectai B o o k m a r k s .

Din afiajul de ateptare, apsai M enu Web Web s e t t ing s


S e c u r i t y W M L s c ri p t Allow sau R ej ect .

Setri

tergerea memoriei cache

S e t r i l e d e a f i a re

Cache este o locaie de memorie folosit pentru stocarea


temporar a datelor. Dac ai ncercat s accesai sau ai accesat
informaii confideniale care necesit parol, golii memoria cache
dup fiecare utilizare. Informaiile sau serviciile pe care le-ai
accesat sunt stocate n memoria cache.

1. Din afiajul de ateptare, apsai Me nu Web Web s e t t i n g s .


2. Derulai pn la D is p l ay i apoi apsai S e l e c t .
3. Derulai pn la una dintre opiunile urmtoare i apoi apsai
Select:

Pentru a goli memoria cache:

Apsai Fo n t s iz e pentru a stabili mrimea fonturilor

Din afiajul de ateptare, apsai M enu We b C l e a r t h e


c ach e .

Apsai S h o w im a g e s i No pentru a ascunde imaginile din


pagin. Acest lucru poate mri viteza de parcurgere a paginilor
care conin multe imagini

Se cu r i t a t e a b ro w s e r u l u i

Apsai Te x t wr ap p i ng i O n pentru a configura textul s


continue pe rndul urmtor al afiajului. Dac selectai O f f , textul
este prescurtat

Pentru unele servicii, de exemplu banking sau shopping online,


caracteristicile de securitate pot fi impuse. Pentru aceste conexiuni
avei nevoie de certificate de securitate i, eventual, de un modul de
securitate, care poate fi disponibil pe cartela dvs. SIM. Pentru mai
multe informaii, contactai furnizorul de servicii.

Apsai S c ree n s i z e i Fu l l sau S m al l pentru a stabili


aranjarea ecranului
4. Derulai pn la Ge neral i apsai Se lec t .

Modulul de securitate

Apsai A u t o - f i l l i E n a b le pentru a permite telefonului dvs.


Vertu s completeze cmpurile pentru dvs.

Modulul de securitate mbuntete serviciile de securitate pentru


aplicaiile care necesit o conexiune de browser i v permite s
folosii o semntur digital. Modulul de securitate poate conine
certificate, precum i chei private i publice. Certificatele sunt
salvate n modulul de securitate de ctre furnizorul de servicii.

Apsai U n ico d e ( U T F -8 ) a d d r. i O n pentru a seta telefonul


s expedieze o adres URL n format de codificare UTF-8. Putei
avea nevoie de aceast setare atunci cnd accesai o pagin web
creat ntr-o limb strin

Pentru a vizualiza sau schimba setrile modulului de securitate:

Apsai C o n t e n t e n c o d i n g pentru a selecta codificarea paginii


browserului

Din afiajul de ateptare, apsai M enu S ettin g s S e c u r i t y


S e c u r it y m o d u le s e t t i n g s .

Apsai J a v a S c r i p t i E n ab l e pentru a activa scripturile Java.


Romn
61

WEB

Certificatele
Important: Chiar dac folosirea certificatelor reduce semnificativ
riscurile implicate de conexiunile la distan i instalarea
software-ului, acestea trebuie utilizate corect pentru a beneficia
de o securitate sporit.

Existena unui certificat nu ofer protecie prin ea nsi; managerul


de certificate trebuie s conin certificate corecte, autentice sau de
ncredere pentru a beneficia de mai mult securitate.
nainte de a schimba orice setri ale certificatelor, trebuie s v
asigurai c avei ntr-adevr ncredere n deintorul unui certificat
i c certificatul aparine cu adevrat proprietarului listat.
Exist dou tipuri de certificate:
>

certificatele de server

>

certificatele de utilizator.

Putei primi aceste certificate de la furnizorul dvs. de servicii.


Certificatele de utilizator pot fi salvate n modulul de securitate i de
ctre furnizorul de servicii.
Pentru a vizualiza lista certificatelor de utilizator descrcate n
telefonul dvs. Vertu:
Din afiajul de ateptare, apsai Men u S e t t i n g s S ecu r it y
U se r c e rt i f i c at e s .
Aceast pictogram este afiat n timpul unei sesiuni sigure
de navigare
Aceast pictogram este afiat n timpul unei sesiuni
nesigure de navigare
Semntura digital
Putei realiza semnturi digitale cu ajutorul telefonului Vertu n cazul
n care cartela SIM are un modul de securitate. Folosirea semnturii
digitale poate avea acelai rol ca i semntura dvs. pe o factur, un
contract sau alt document.
Pentru a realiza o semntur digital:
1. Selectai o legtur de pe o pagin, de exemplu, titlul unei cri pe
care vrei s o cumprai i preul acesteia. Este afiat textul de
semnat, care poate include suma i data.
2. Verificai dac textul antet este Re ad i dac este afiat
pictograma semnturii digitale.
3. Dac aceast pictogram nu apare, exist o bre de securitate i
nu trebuie s introducei date personale, de exemplu codul PIN
pentru semntur.
4. Pentru a semna textul, citii-l mai nti n ntregime i apoi apsai
Sign.
5. Este posibil ca textul s nu ncap ntr-un singur ecran. Prin
urmare, asigurai-v c derulai i citii tot textul nainte de a-l
semna.
6. Selectai certificatul de utilizator pe care vrei s-l folosii. Utilizai
tastele N U M E R I C E pentru a introduce codul PIN de semntur
i selectai O K . Pictograma semnturii digitale dispare i serviciul
poate afia o confirmare a achiziiei dvs.

Romn
62

VERTU SERVICES

11 VERTU SERVICES

n loc de Vertu Fortress, trebuie s utilizai Vertu.Me pentru


sincronizarea contactelor i elementelor de calendar. Totui, Vertu
Fortress este disponibil momentan pentru utilizatorii Fortress
existeni.

Vertu Concierge
Vertu Concierge este un serviciu exclusiv pentru persoanele care cred
c ntr-adevr calitatea conteaz. Obiectivul nostru este s v oferim
calitate optim n materie de muzic, art, cltorii sau mncare.
Vertu Concierge v ofer o gam de servicii extrem de
personalizate, care includ:
Vertu Services cuprinde software i servicii disponibile numai
deintorilor de telefoane Vertu.

>

Important: Folosii numai servicii n care avei ncredere i care


ofer sigurana i protecia adecvate mpotriva software-ului
duntor.

>

Pentru a folosi Vertu Services:


1. Accesai https://www.vertu.me.
2. nregistrai-v telefonul Vertu sau conectai-v (dac v-ai
nregistrat anterior).

>

Servicii de tip stil de via, precum recomandri i rezervri la


restaurant, asisten turistic i bilete la spectacole de teatru,
concerte sau evenimente sportive.
Rezolvarea problemelor practice cotidiene, precum gsirea
unui instalator bun sau verificarea unui cadou pe ruta de
livrare.
Asisten la utilizarea telefonului dvs. Vertu.

La conectarea la serviciul Vertu Concierge, vei vorbi direct cu o


echip de Manageri de lifestyle, disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe
sptmn, pentru a oferi asisten personalizat.

3. Folosii meniul de pe website pentru a selecta serviciile dorite.


De asemenea, trebuie s avei setri valide de Internet pe telefonul dvs.
Vertu i trebuie s existe acoperire GPRS n locaia dvs. curent.

A p e l a re a Ve r t u C o n c i e rg e

n funcie de furnizorul de servicii folosit, telefonul dvs. Vertu ar


putea avea deja instalate setrile de Internet. Dac nu v putei
conecta la Internet, contactai Vertu Concierge sau vizitai
www.vertu.com i descrcai setrile dvs.

Tasta C O N C I E R G E este
amplasat n partea dreapt a
telefonului dvs. Vertu, dup
cum se arat n aceast
ilustraie.

Furnizorul de servicii v va taxa pentru cantitatea de date transferate


prin GPRS sau 3G; prin urmare, verificai mai nti tariful acestora.
Pentru a accesa Vertu Services, din afiajul de ateptare selectai:
M enu Ver t u S e r v i ce s i alegei opiunea corespunztoare.

Vertu Select
Vertu Select v ofer articole originale, selectate pentru a inspira,
informa i distra, n funcie de regiune, preferine i pasiuni.
Acestea sunt scrise de jurnaliti, experi i organizaii din ntreaga lume
i pot fi vzute dup nregistrare, n legtura pentru Vertu Select.

Apsai tasta
C O N C I E R G E pentru a
afia ecranul Concierge.

De asemenea, Vertu Select este calea prin care v oferim


oportuniti unice i experiene relevante pentru locaia n care v
aflai, toate acestea putnd fi accesate prin apsarea butonului
Vertu Concierge.
Vertu Select este disponibil n englez, rus, mandarin, chinez
simplificat, arab, italian, german, francez i japonez.
Din afiajul de ateptare, selectai Men u Ve rtu S erv ice s
Vert u Sel ect .

Vertu Fortress

Apsai tasta C a l l sau


T R I M I T E R E pentru a
apela Vertu Concierge.

Vertu Fortress v permite s transmitei fr fir informaii importante


de pe telefonul dvs. Vertu pe o unitate de stocare a datelor de nalt
securitate. n acest mod, putei face o copie de rezerv pentru toate
informaiile de contact i detaliile din calendar.
Dup ce v-ai sincronizat datele cu serverul securizat, putei
actualiza datele de pe site-ul nostru i, dac este necesar, le putei
transfera pe un alt telefon pe care l-ai nregistrat.
Romn
63

VERTU SERVICES

Ca alternativ, putei apsa Me nu Vertu S erv ice s Ve rt u


C o n c ie rg e .

Travel

Dac nu putei intra n legtur cu Vertu Concierge folosind tasta


C O N C I E R G E, apelai +448707375535.

Aplicaia pentru cltorii WorldMate furnizeaz acces la


urmtoarele informaii:

Trebuie s avei acoperire de reea pentru a apela Vertu


Concierge.

>

>

City Brief
>

Vertu City Brief este o serie de ghiduri indispensabile,


independente, cu o origine unic i extrem de organizate, a 200 de
orae principale din ntreaga lume, n 8 limbi, furnizat direct pe
telefoanele Signature 2011, Constellation Ayxta, Ascent i
Constellation Quest.

Starea vremii la nivel global, previziuni meteorologice i


actualizri pentru mai mult de 250 orae din toat lumea.
Conversie valutar cu acces online la cursurile de schimb
pentru peste 160 de monede din toat lumea.
Informaii n timp real despre zboruri, inclusiv despre ntrzieri,
pori de mbarcare, terminale pentru peste 75 de linii aeriene
principale.

Pentru a descrca cele mai recente informaii despre zboruri, valut


i vreme, trebuie s fii abonai la serviciul aplicaiei Travel.

N a v i g a re a p r i n t re e c r a n e
Folosii tasta de N A V IG A R E i tasta SE L E C T A R E C EN T RU
pentru a comuta ntre ecrane i a v deplasa ntre cmpurile de pe
un ecran.

Actualizat regulat, rezumatul relevant apare automat pe telefon cnd


ajungei la o anumit destinaie.
Vertu City Brief este disponibil n englez, rus, mandarin, chinez
simplificat, arab, italian, german, francez i japonez.

A c t u a l i z a re a i n f o r m a i i l o r d e s p re z b o r u r i ,
v re m e i v a l u t

Cu pagina de deschidere configurat utiliznd opiunea Services,


City Brief este accesat cu tasta de N AV I G A RE stnga.
Alternativ, din afiajul de ateptare, selectai Men u Vert u
Se rvices Ver t u C it y B r i e f .

Apsai tasta de S E L E CTA R E O p t i o n s pentru a afia un meniu.


Selectai opiunea U p d a t e . . . pentru a deschide o conexiune
GPRS i descrcai cele mai recente informaii pe telefonul dvs.
Vertu.

M od i f i c a re a s e t r i l or
Apsai tasta de S E L E CTA R E O p t io n s pentru a actualiza
setrile, a schimba oraul i setrile.
Setrile includ formatul orei, formatul datei, scala de temperatur

i caracterul de spaiu (punct zecimal).

Vre m e a
Acest ecran afieaz prognoze meteo pentru cinci zile. Dac
informaiile meteorologice nu mai sunt curente i vrei s le
actualizai, apsai tasta de S E L E CTAR E O p t i o n s i selectai
Update weather.

Va lu t a
Acest ecran afieaz trei valute diferite i v permite s convertii
sumele de bani ntre ele. Apsai tasta de S E L E CTA R E O p t i o n s
pentru a selecta o valut nou.
Cursurile valutare fluctueaz zilnic. Pentru a obine cursurile valutare
curente, apsai tasta de S E L E CTA R E O p t io n s i selectai
Update rates.

St a re a z b o ru r i l o r
Acest ecran v permite s cutai cele mai recente informaii despre
zboruri pentru peste 75 de linii aeriene principale. Putei vedea
informaii de actualitate despre programele de zbor, porile de
mbarcare, ntrzieri i tipul de avion.
Selectai o A i rl i n e , un F l i g h t n u m b e r i o D at e , apoi apsai
Get flight status.
ntrebrile formulate anterior de dvs. sunt memorate pentru a fi
reutilizate n lista Re cent Queries .
WorldMate este oferit de MobiMate.

Romn
64

VERTU SERVICES

Configurarea manual a roaming-ului


Dac v deplasai ntr-o zon acoperit de un alt operator de reea
i nu putei descrca cele mai recente informaii Vertu Select i
Travel, trebuie s selectai un operator care are un acord de
roaming prin GPRS cu reeaua dvs. de baz.
n acest sens, selectai M e n u S e t t i n g s P h o n e O p e r a t o r
s e l e c t i o n Ma nua l .
Telefonul dvs. Vertu va afia toate reelele disponibile local. Pentru
informaii despre configurarea aplicaiilor Vertu Select, Vertu
Fortress i Travel, acoperirea GPRS i acordurile de roaming, luai
legtura cu Vertu Concierge.
Nu toi operatorii au ncheiat acorduri de roaming GPRS cu ali
operatori de reele.

Romn
65

ACCESORIILE

12 ACCESORIILE

n c rc a re a b a t e r i e i
Bateria telefonului dvs. Vertu este rencrcabil i necesit
ncrcare la intervale regulate.
Folosii numai ncrctorul i bateria aprobate, proiectate
special pentru telefonul dvs. Vertu.

Introducei conectorul
micro USB al
ncrctorului n telefonul
Vertu, ca n imagine.
Asigurai-v c elementul
conector este introdus
corect, cu simbolul de
conectare orientat n sus.

Accesoriile urmtoare sunt furnizate mpreun cu telefonul dvs.


Vertu:
>

ncrctor de perete

>

Baterie

>

Cablu de date

>

ncrctor auto

Pentru mai multe informaii despre accesoriile aprobate pentru


telefonul dvs. Vertu, contactai Vertu Concierge sau mergei la
www.vertu.com.

Conectai corpul
ncrctorului la o priz de
c.a.

Nu inei componentele la ndemna copiilor mici.

Dup cteva secunde,


indicatorul bateriei ncepe
s clipeasc i se afieaz
un mesaj de confirmare,
dac este pornit telefonul
dvs. Vertu.

Utilizai numai baterii, ncrctoare i accesorii autorizate de


Vertu pentru a fi utilizate n mod deosebit cu acest model de
telefon. Orice utilizare a altor tipuri de accesorii poate anula
orice aprobare sau garanie aplicabil telefonului i poate fi
periculoas.

ncrctor de perete
Dac bateria nu a fost folosit un timp, poate fi necesar s-o
recondiionai prin ncrcare. Dei indicatorul de ncrcare apare
pe afiaj dup cteva secunde, poate fi nevoie de cteva minute
pn la o or pentru a putea efectua un apel.

ncrctorul de perete inclus cu telefonul dvs. Vertu trebuie s


corespund regiunii dvs. Totui, trebuie s verificai ntotdeauna
dac tensiunea nominal a prizei de c.a. se potrivete cu
ncrctorul nainte de a ncerca s-l conectai.

Timpul de ncrcare va varia n funcie de sursele diferite de


tensiune i noi recomandm s fie folosit ntotdeauna ncrctorul
de perete Vertu.

Nu ncercai niciodat s folosii un ncrctor deteriorat.


Contactai serviciul Vertu Concierge pentru a primi un alt
ncrctor.

ntotdeauna ncrcai bateria la maxim. Dup ce bateria s-a ncrcat


complet, indicatorul de ncrcare nu mai este activ i, dac telefonul
dvs. Vertu este pornit, este afiat pentru scurt timp un mesaj de
confirmare P h o n e i s f u ll y ch a rg e d , p le as e u n p lu g t h e
ch a rg er .
Dac telefonul Vertu nu se ncarc, ncercai urmtoarele:
>

>

>

>

>

>

Romn
66

Deconectai ncrctorul de la priza AC.


Verificai dac curentul electric al prizei AC este compatibil cu
ncrctorul dvs.
Verificai dac priza AC are curent i dac este pornit. De exemplu,
n multe camere de hotel prizele AC sunt utilizate pentru iluminat i
pot fi oprite i pornite din diferite locaii de la distan din camer.
Ateptai cel puin 10 secunde, apoi reconectai ncrctorul la priza
AC.
Utilizai alt priz AC din apropiere, despre care tii c are curent.
Dac, n continuare, nu se ncarc, contactai serviciul Vertu
Concierge pentru alte sugestii.

ACCESORIILE

Baterie

n c rc a re a i d e s c rc a re a
Scoatei din priza AC ncrctorul i telefonul Vertu cnd nu le
utilizai. Nu lsai telefonul Vertu conectat la ncrctor. Nu este
necesar ca bateria s fie complet descrcat pentru a o rencrca.
ncrcarea continu a bateriei poate scurta durata de via a
acesteia. Dac nu este utilizat, o baterie complet ncrcat se va
descrca n timp. Temperaturile extreme pot afecta capacitatea
ncrcrii bateriei.

Nu aruncai bateriile n foc.


Aruncai bateriile conform reglementrilor legale. Reciclai
cnd este posibil. Nu aruncai bateriile mpreun cu gunoiul
menajer.

Dispozitivul dvs. este alimentat de o baterie rencrcabil. Bateria


proiectat pentru a fi utilizat cu acest aparat este BL-5CV. Acest
dispozitiv este proiectat s fie utilizat cu alimentare de la
urmtoarele ncrctoare: AC-7XV. Numrul de model exact al
ncrctorului poate s varieze n funcie de tipul mufei. Varianta de
muf este identificat prin urmtoarele elemente: E, EB, X, AR, U, A,
C sau UB.

Folosii ncrctoarele n spaii nchise.

P re c a u i i p r i vi n d u t i l i z a re a b a t e r i i l o r
Utilizai bateria exclusiv n scopul pentru care a fost produs. Nu
utilizai niciodat niciun ncrctor sau baterie deteriorat.

Bateria poate fi ncrcat i descrcat de sute de ori, dar se va uza


n cele din urm. Cnd timpii de convorbire i ateptare sunt
considerabil mai mici dect valoarea normal, nlocuii bateria.
Folosii numai baterii aprobate Vertu i rencrcai bateria numai cu
ncrctoare aprobate Vertu i proiectate pentru acest aparat.
Utilizarea de baterii sau ncrctoare neaprobate poate prezenta un
risc de incendiu, explozie, scurgere sau alt pericol.

Nu scurtcircuitai bateria. Scurtcircuitarea accidental poate avea


loc cnd un obiect metalic, precum o moned, agraf sau un stilou
provoac conectarea direct dintre bornele pozitiv (+) i negativ
(-) ale bateriei (benzile metalice de pe baterie). Aceast situaie se
poate ntmpla, de exemplu, cnd purtai o baterie de rezerv n
buzunar, poet sau geant. Scurtcircuitarea bornelor poate
deteriora bateria i obiectul care a provocat scurtcircuitarea.

Nu demontai, tiai, deschidei, sfrmai, ndoii, deformai, nepai


sau distrugei celulele sau bateriile. n cazul unei scurgeri la baterie,
nu lsai ca lichidul s intre n contact cu pielea sau ochii. n cazul
unui astfel de contact, splai imediat pielea sau ochii cu ap sau
apelai la ajutorul medicului.

Lsarea bateriei n locuri calde sau reci, precum n main vara sau
iarna, va reduce capacitatea i durata de via a bateriei.
ntotdeauna ncercai s pstrai bateria ntre 15C i 25C (59F i
77F). Dac bateria este foarte cald sau foarte rece, este posibil ca
telefonul dvs. Vertu s fie n incapacitate temporar de funcionare,
chiar dac bateria este complet ncrcat. Capacitatea bateriilor
este limitat n mod special de temperaturile sub zero grade.

Este interzis s modificai, s refabricai, s ncercai s introducei


obiecte strine n baterie, s-o scufundai sau s-o expunei la ap sau
alte lichide.
Utilizarea necorespunztoare a bateriei poate avea ca rezultat un
incendiu, o explozie sau alt pericol. Dac aparatul sau bateria sunt
scpate din mn, mai ales pe o suprafa dur, i credei c bateria
s-a deteriorat, ducei-o la un centru de service pentru inspecie
nainte de a o reutiliza.
Utilizai bateria exclusiv n scopul pentru care a fost produs. Nu
utilizai niciodat niciun ncrctor sau baterie deteriorat. Nu lsai
bateria la ndemna copiilor mici.
Important: Timpii de convorbire i ateptare ai bateriei
reprezint numai estimri i depind de tria semnalului,
condiiile reelei, caracteristicile folosite, vrsta i starea
bateriei, temperaturile la care bateria este expus, utilizarea
n modul digital i muli ali factori. Perioada de timp n care
un aparat este folosit pentru apeluri va afecta timpul su de
ateptare. n mod similar, perioada de timp n care aparatul
este pornit i n modul de ateptare va afecta timpul su de
convorbire.
O baterie nou i atinge nivelul complet de performan numai
dup dou sau trei cicluri complete de ncrcare i descrcare.
Bateria poate fi ncrcat i descrcat de sute de ori, totui, cu
timpul, se va uza. Cnd timpii de convorbire i de ateptare sunt mai
scuri dect n mod normal, este posibil s avei nevoie de o baterie
nou. Contactai serviciul Vertu Concierge pentru a obine o baterie
aprobat de Vertu.

M a x i m i z a re a p e r f or m an e i b a te ri e i
Anumite funcii din telefonul dvs. Vertu pot fi dezactivate n caz de
nefolosire pentru a maximiza performana bateriei dvs., de exemplu
Bluetooth i 3G.

Romn
67

ACCESORIILE

Cablu de date

ncrctorul auto

Cablul de date micro-USB transfer datele ntre telefonul dvs. Vertu


i un calculator compatibil, de exemplu atunci cnd folosii Vertu PC
Suite, i ntre telefonul dvs. Vertu i o imprimant compatibil care
suport PictBridge. Ataarea cablului de date la conectorul
telefonului.

Aceast seciune v arat cum s folosii ncrctorul auto la


telefonul dvs. Vertu.
Pentru mai multe informaii despre disponibilitatea accesoriilor
aprobate spre utilizare cu telefonul dvs. Vertu, contactai Vertu
Concierge.
Nu inei componentele la ndemna copiilor mici.

Introducei cu atenie captul


micro-USB al cablului de
date n conectorul
telefonului. Asigurai-v c
elementul conector este
introdus corect, cu simbolul
de conectare orientat n sus.

Utilizai numai baterii, ncrctoare i accesorii


autorizate de Vertu pentru a fi utilizate n mod deosebit
cu acest model de telefon. Orice utilizare a altor tipuri
de accesorii poate anula orice aprobare sau garanie
aplicabil telefonului i poate fi periculoas.
Cnd deconectai cablul unui accesoriu de la telefonul
dvs. Vertu, inei i tragei conectorul de la captul
cablului, nu cablul n sine.

Pentru optimizarea performanei i duratei de via a accesoriilor


dvs. i pentru protejarea acoperirii garaniei, respectai urmtoarele
precauii de utilizare i manevrare:
>

At aare a c a bl ul u i de d a te la co m pu t er
Introducei captul USB al
cablului de date n
conectorul USB al
calculatorului.

Pstrai la loc uscat. Precipitaiile, umiditatea i toate tipurile


de lichide sau umezeal pot conine minerale care vor coroda
circuitele electrice

>

Nu folosii, nici nu stocai n zone murdare sau prfuite

>

Nu ncercai s deschidei

>

>

>

>

>

Nu scpai, lovii sau scuturai. Manevrarea brusc poate s


rup mecanismele fine
Nu depozitai n locuri cu temperaturi foarte ridicate.
Temperaturile nalte pot scurta durata de via a aparatelor
electronice i pot deteriora bateriile
Nu stocai n zone reci
Nu folosii pentru curare produse chimice reactive, solveni
de curare sau detergeni puternici
Nu vopsii

Aceste sugestii sunt valabile att pentru aparatul dvs., ct i pentru


baterie, ncrctor sau orice accesorii. Dac un dispozitiv nu
funcioneaz corespunztor, ducei-l la cea mai apropiat unitate
autorizat pentru service.
ncrctorul auto rencarc bateria telefonului dvs. Vertu rapid i n
siguran, folosind o priz pentru brichet auto standard de 12 sau
24 de voli (CC).
Utilizai numai ncrctorul auto special conceput pentru
utilizarea cu telefonul dvs. Vertu.
Nu ncercai niciodat s utilizai un ncrctor auto, dac a
fost deteriorat.
Utilizai ncrctorul auto numai ntr-un vehicul staionat.

Romn
68

ACCESORIILE

Durata de ncrcare a bateriei depinde de gradul su de ncrcare.


n timpul procesului de ncrcare putei utiliza telefonul normal, cu
toate c acest lucru va mri durata de ncrcare.
>

>

>

Introducei conectorul
micro USB al
ncrctorului n telefonul
Vertu, ca n imagine.
Asigurai-v c elementul
conector este introdus
corect, cu simbolul de
conectare orientat n sus.

Conectai ncrctorul la
priza electric de
brichet.
Ledul indicator verde se
va aprinde pentru a
indica faptul c
ncrctorul este
conectat la priza
electric. Este afiat un
mesaj de confirmare
dac telefonul Vertu este
pornit.

Unele prize de brichet sunt alimentate numai cnd este pus


contactul vehiculului.
Alerta prin vibraie este dezactivat ct timp ncrctorul este
conectat la telefonul dvs. Vertu.
Cnd bateria este ncrcat complet, indicatorul de ncrcare a
bateriei rmne imobil. Deconectai ncrctorul auto de la priza de
brichet nainte de a-l deconecta de la telefonul dvs. Vertu.

Suportul de birou
Suportul de birou Vertu V este furnizat gratuit cu toate telefoanele
Signature preioase; n caz contrar, este disponibil ca opiune
suplimentar. Suportul de birou permite ncrcarea telefonului
Signature, utilizarea unei baterii de rezerv i a ctilor Vertu
Bluetooth.
n cazul n care cablul USB al suportului de birou este conectat la
PC, este afiat ecranul Select USB mode:, astfel nct s v putei
conecta la PC n timp ce telefonul se ncarc.
Cnd suportul de birou este conectat la telefonul Signature utiliznd
ncrctorul AC-31, este afiat meniul Enhancements. Sub
C h a rg e r , selectai profilul pe care dorii s-l utilizai cnd telefonul
se afl n suportul de birou.
Consultai Men u S e t t i n g s En hanc ements C h a rg e r i
selectai un profil.

Romn
69

ANEX

13 ANEX

Sigurana n trafic
Nu utilizai un telefon pe care trebuie s-l inei n mn n timp ce
ofai. Dac totui utilizai un telefon care se ine n mn, mai nti
parcai vehiculul. Nu aezai telefonul pe bancheta pentru pasageri,
de unde poate cdea n caz de coliziune sau de oprire brusc.

M e d i u l de u t i l i z a re
Respectai reglementrile speciale n vigoare n orice zon i oprii
ntotdeauna telefonul dac v aflai n locuri n care este interzis
utilizarea sau acolo unde se pot crea interferene, iar utilizarea este
periculoas. Referitor la alte echipamente mobile de transmisie
radio, pentru funcionarea satisfctoare a echipamentului i pentru
sigurana personalului, se recomand ca echipamentul s fie utilizat
n poziie normal de operare.

Sigurana

Acest telefon respect standardele de expunere RF cnd este utilizat


n poziie normal, la ureche, sau cnd este poziionat la cel puin 2,2
cm (7/8 inci) distan fa de corp. Dac telefonul este purtat pe corp,
ntr-un toc, ntr-o agtoare la centur sau n alt suport, aceste
suporturi nu trebuie s conin metale i trebuie s asigure plasarea
telefonului la distana fa de corp mai sus specificat.

Citii urmtoarele instruciuni simple. Nerespectarea acestora poate fi


periculoas sau ilegal.

Cnd folosii caracteristicile din acest aparat, respectai toate legile


i reglementrile locale, drepturile de intimitate i legitime ale altora,
inclusiv drepturile de autor.

Utilizai numai componentele furnizate sau aprobate. Prin utilizarea


de antene neautorizate, prin modificri sau adugiri, este posibil
deteriorarea telefonului i nerespectarea reglementrilor care
guverneaz dispozitivele radio.

PORNIREA N SIGURAN
Nu pornii telefonul atunci cnd utilizarea telefoanelor fr fir este
interzis sau poate produce interferene sau pericol.
SIGURANA RUTIER ARE PRIORITATE
Respectai toate legile locale. Pstrai-v ntotdeauna minile libere
pentru a manevra vehiculul n timp ce conducei. Primul lucru de care
trebuie s inei cont n timp ce conducei este sigurana la drum.

D i s p o z i t i v e l e e le c t ro n i ce
Echipamentele electronice moderne sunt protejate mpotriva
semnalelor de frecven radio (RF). Cu toate acestea, anumite
echipamente electronice nu pot fi protejate mpotriva semnalelor RF
de la telefonul dvs. wireless.

INTERFERENE
Toate telefoanele wireless pot fi suspectate de interferene, ceea ce le
afecteaz performana.
OPRII TELEFONUL N INCINTA SPITALELOR
Respectai orice restricii. Oprii telefonul n apropierea
echipamentelor medicale.

Dispozitivele medicale
Utilizarea oricrui echipament cu transmisie radio, inclusiv a
telefoanelor wireless, poate interfera cu funcionalitatea
dispozitivelor medicale neprotejate n mod adecvat. Consultai un
medic sau productorul dispozitivului medical pentru a determina
dac acesta este ecranat corespunztor fa de energia RF sau
dac avei alte ntrebri. Oprii aparatul n unitile sanitare atunci
cnd reglementrile afiate n aceste zone v instruiesc s facei
astfel. Spitalele sau spaiile de ngrijire medical pot utiliza
echipamente sensibile la energia RF.

OPRII TELEFONUL N AVION


Respectai orice restricii. Dispozitivele wireless pot produce
interferene n avion.
OPRII TELEFONUL LA ALIMENTAREA CU CARBURANI
Nu utilizai telefonul n staiile de alimentare cu carburant. Nu utilizai
telefonul n apropierea carburanilor i substanelor chimice.
OPRII TELEFONUL N APROPIEREA EXPLOZIBILILOR
Respectai orice restricii. Nu utilizai telefonul n apropierea zonelor n
care au loc explozii.

Dispozitivele medicale implantate

UTILIZAREA INTELIGENT
Utilizai numai n poziie normal. Nu atingei antena dac nu este
necesar.

Productorii aparatelor medicale recomand pstrarea unei


distane minime de 15,3 centimetri (6 inci) ntre un dispozitiv
wireless i un dispozitiv medical implantat, de exemplu un stimulator
cardiac sau un defibrilator cardiovertor implantat, pentru a evita
interferena posibil cu aparatul medical.

SERVICE CALIFICAT
Acest telefon poate fi reparat numai de personal calificat.
ACCESORII I BATERII
Utilizai numai accesoriile i bateriile aprobate. Nu conectai produse
incompatibile.

Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie:


>

REZISTENA LA AP
Telefonul dvs. Vertu nu este rezistent la ap. Pstrai-l uscat.
COPII DE SIGURAN
Amintii-v s creai copii de siguran sau inei un registru scris cu
informaiile importante stocate n telefonul dvs.

>

>

CONECTAREA LA ALTE DISPOZITIVE


La conectarea la orice alt dispozitiv, citii ghidul de utilizare al
dispozitivului respectiv, pentru instruciuni detaliate de siguran. Nu
conectai dispozitive incompatibile.

SOS

>

APELURI DE URGEN
Asigurai-v c telefonul este pornit i n funciune. Apsai tasta
TERMINARE de cte ori este necesar pentru a terge afiajul i a
reveni la ecranul de ateptare. Introducei numrul de urgen, apoi
apsai tasta TRIMITERE. Introducei locaia dvs. Nu terminai
apelul pn cnd nu primii permisiunea de a face acest lucru.

>

S pstreze ntotdeauna dispozitivul wireless la o distan mai


mare de 15,3 centimetri (6 inci) de aparatul medical atunci
cnd dispozitivul wireless este pornit;
S nu poarte dispozitivul wireless n buzunarul de la piept;
S in dispozitivul wireless la ureche n partea opus
aparatului medical, pentru a minimiza potenialul de
interferen;
S opreasc imediat dispozitivul wireless dac exist vreun
motiv de a suspecta c se produc interferene;
S citeasc i s respecte instruciunile productorului
referitor la aparatul medical implantat.

Dac avei ntrebri despre utilizarea dispozitivului dvs. wireless cu un


aparat medical implantat, consultai-v furnizorul de servicii medicale.
Romn
70

ANEX

P ro t e z e l e a u d i t i v e

Rezistena la ap

Anumite telefoane wireless pot interfera cu unele proteze auditive.


n caz de interferen, consultai furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul dvs. Vertu nu este rezistent la ap. Pstrai-l uscat.


Dac telefonul dvs. Vertu este, n mod accidental, stropit cu ap,
asigurai-v c l-ai ters foarte bine nainte de a-i scoate capacul
din spate. Scoatei bateria i lsai toate componentele s se usuce
n mod natural. Nu expunei la cldur.

A l t e d i sp o z i ti ve me d i c a le
Utilizarea oricrui echipament cu transmisie radio, inclusiv a
telefoanelor wireless, poate interfera cu funcionalitatea
dispozitivelor medicale neprotejate n mod adecvat.

Nu ncrcai niciodat telefonul Vertu atunci cnd conectorul este


umed sau ud.

Oprii telefonul n centrele de ngrijire medical, unde reglementrile


afiate n aceste zone v solicit nchiderea telefonului mobil.

ncrctoarele pot fi folosite numai ntr-un mediu uscat. Acestea nu


trebuie niciodat folosite cnd sunt umede sau ude.

Autovehiculele

Asigurai-v c interiorul telefonului dvs. Vertu i mrcile de pe


capacul din spate sunt uscate, curate i fr obiecte strine, nainte
de a nlocui capacul din spate.

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau


protejate necorespunztor (de ex., sistemele de injecie electronic,
sistemele electronice de frnare antiderapaj (antiblocare), sistemele
electronice de control al vitezei, sistemele airbag).

N u a ti n g e i z o n a a n te n e i
Dac acest lucru nu este necesar, evitai s atingei zona antenei
(vezi CD-ul pentru mai multe informaii) telefonului dvs. Vertu atunci
cnd telefonul este pornit. Contactul cu zona antenei afecteaz
calitatea apelului i ar putea determina aparatul s funcioneze la un
nivel de putere mai nalt dect este necesar, reducndu-se timpul de
convorbire al telefonului dvs. Vertu.

Pentru informaii referitoare la autovehiculul dvs., consultai


productorul autovehiculului sau reprezentantul acestuia. De
asemenea, este recomandat s consultai productorul oricrui
echipament instalat pe autovehiculul dvs.
Numai personalul calificat trebuie s ntrein dispozitivul sau s
instaleze dispozitivul ntr-un vehicul. Instalarea sau service-ul defectuos
pot fi periculoase i pot invalida orice garanie care se poate aplica
dispozitivului. Verificai regulat ca toate echipamentele dispozitivului
wireless din vehiculul dvs. s fie montate i folosite corespunztor.

R e s pe ct a re a l e g i l o r
Cnd folosii telefonul dvs. Vertu, respectai toate legile i
reglementrile locale, drepturile de intimitate i legitime ale altora,
inclusiv drepturile de autor.

Nu depozitai i nu transportai lichide sau gaze inflamabile sau


materiale explozive n acelai compartiment cu telefonul,
componentele sau accesoriile acestuia.

n g r i j i re a i n t re i n e re a
Telefonul dvs. Vertu a fost fabricat din cele mai bune materiale.
Consultai CD-ul pentru instruciuni complete de ngrijire i
ntreinere. Deteriorarea telefonului Vertu cauzat de nerespectarea

n cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reinei c acesta se


umfl cu deosebit for. Nu plasai obiecte, inclusiv echipament
wireless fix sau mobil n zona de deasupra airbagului sau n zona de
aciune a acestuia.

acestor instruciuni de ntreinere nu este acoperit de garanie.

Av io n

A t a a re a a m u l e t e i

Este interzis utilizarea aparatului dvs. la bordul unui avion. Oprii


telefonul nainte de a urca n avion. Utilizarea telefoanelor mobile n
avion poate periclita funcionarea avionului, poate perturba reeaua
de telefonie mobil i poate contraveni legii. n Statele Unite, n
conformitate cu reglementrile FCC, se interzice la momentul actual
utilizarea telefonului Vertu n timpul zborului.

Punctul de ataare a amuletei este proiectat pentru amuletele Vertu,


care trebuie montate numai de ctre dealerul autorizat Vertu.
Punctul de ataare a amuletei nu reprezint o fixare cu iret i bucl.

Nerespectarea acestor instruciuni poate duce la suspendarea sau


sistarea furnizrii de servicii ctre contravenient, la acionarea n
justiie sau la ambele.

Zonele cu pericol de explozie


Oprii telefonul cnd v aflai n orice zon cu pericol de explozie i
respectai toate semnele i instruciunile. n astfel de zone scnteile
pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vtmri
corporale sau chiar la deces.
V recomandm s oprii telefonul n staiile de alimentare cu
carburant i de service. Respectai restriciile de utilizare a
echipamentelor radio n depozitele de carburani (zone de
depozitare i de distribuire a carburanilor), n incinta combinatelor
chimice sau n zone unde se opereaz explozibili.
Zonele cu pericol de explozie sunt adesea marcate vizibil, dar nu
ntotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, uniti de transfer
i stocare a substanelor chimice, autovehicule alimentate cu gaze
lichefiate (precum propanul sau butanul); zone n care aerul conine
substane chimice sau particule, precum praf de cereale, praf
obinuit sau pulberi metalice sau orice alt zon n care vi se solicit
n mod normal s oprii motorul autovehiculului.
Romn
71

ANEX

Avizul SAR RM-266V

Avi z F C C / I n d u s t r y C a n a d a
Aparatul dvs. poate provoca interferene TV sau radio (de exemplu,
la utilizarea unui telefon n apropierea echipamentului de recepie).
FCC sau Industry Canada v poate cere s oprii utilizarea
telefonului dac astfel de interferene nu pot fi eliminate. Dac avei
nevoie de asisten, contactai Vertu Concierge. Acest dispozitiv
este n conformitate cu Partea 15 din regulile FCC. Funcionarea se
supune urmtoarelor dou condiii: (1) acest dispozitiv nu poate
provoca interferene nocive i (2) acest dispozitiv trebuie s
accepte orice interferen primit, inclusiv pe cele care pot cauza o
funcionare nedorit.

TELEFONUL DVS. VERTU (MODEL: Signature, TIP: RM-266V,


FCC ID: P7QRM-266V) RESPECT DIRECTIVELE DE
EXPUNERE LA UNDELE RADIO
Telefonul dvs. Vertu este un emitor i receptor radio. Este proiectat
astfel nct s nu depeasc limitele de expunere la undele radio,
recomandate de standardele internaionale. Aceste standarde au fost
elaborate de organizaia tiinific independent ICNIRP i includ limite
de siguran stabilite pentru a asigura protecia tuturor persoanelor,
indiferent de vrst i starea de sntate.

Orice schimbri sau modificri care nu sunt aprobate explicit de


Vertu pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Standardele de expunere pentru telefoanele mobile utilizeaz


unitatea de msur Rata de absorbie specific sau SAR. n
conformitate cu standardele ICNIRP, limita SAR este de 2,0 wai/
kilogram (W/kg), distribuii pe 10 grame de esut biologic. Testele
pentru SAR sunt realizate utiliznd poziii de operare standard cu
telefonul transmind la cel mai nalt nivel de putere certificat n toate
benzile de frecven testate. Nivelul SAR real al unui dispozitiv n
funciune poate fi sub valoarea maxim, deoarece dispozitivul este
proiectat s foloseasc numai energia necesar pentru a contacta
reeaua. Puterea necesar se modific n funcie de un numr de
factori, precum ct de aproape suntei de o staie de baz de reea.
Cea mai nalt valoare SAR de utilizare a aparatului la ureche,
conform directivelor de utilizare ICNIRP, este de 0,68 W/kg.

Signature
RM-266V

Acest dispozitiv digital clasa B este n conformitate cu ICES-003


din Canada.
NOT: n Frana, avei permisiunea s utilizai WLAN
doar n interior. Este posibil ca n unele ri utilizarea
WLAN s fie restricionat. Pentru mai multe informaii,
consultai autoritile locale.

Acest telefon respect standardele de expunere RF cnd este


utilizat n poziie normal, la ureche, sau cnd este poziionat la cel
puin 2,2 cm (7/8 inci) distan fa de corp. Dac telefonul este
purtat pe corp, ntr-un toc, ntr-o agtoare la centur sau n alt
suport, aceste suporturi nu trebuie s conin metale i trebuie s
asigure plasarea telefonului la distana fa de corp mai sus
specificat. Pentru a transmite fiiere de date sau mesaje, acest
dispozitiv necesit o conexiune de bun calitate la reea. n anumite
cazuri, transmiterea fiierelor de date sau a mesajelor poate fi
ntrziat pn cnd o astfel de conexiune este disponibil.
Asigurai-v c sunt respectate instruciunile referitoare la
distanele de separare menionate mai sus pn la finalizarea
transmisiei.

Aviz privind reciclarea n UE


Simbolul pubelei tiate de pe produsul, documentaia sau
ambalajele dvs. v atrage atenia c toate produsele electrice i
electronice, bateriile i acumulatorii trebuie colectai separat la
sfritul ciclului lor de via. Aceast cerin se aplic n Uniunea
European i n alte locaii n care sunt disponibile sisteme de
colectare separate. Nu eliminai aceste produse ca deeuri
municipale nesortate.
Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuii la
mpiedicarea evacurii necontrolate a deeurilor i promovai
refolosirea resurselor materiale. Informaii mai detaliate despre
produs putei obine de la distribuitorul produsului, de la autoritile
locale de salubritate, de la organizaiile naionale pentru controlul
productorului sau de la reprezentana local Vertu. Pentru
declaraia ecologic a produsului sau instruciunile de returnare a
produsului dvs. uzat, consultai informaii specifice rii la
www.vertu.com.

Utilizarea de accesorii poate avea ca rezultat valori SAR diferite.


Valorile SAR pot s varieze n funcie de cerinele naionale de
raportare i testare i de banda reelei. Pot fi furnizate informaii
SAR suplimentare n seciunea cu informaii despre produs de la
adresa www.vertu.com.
SUA i Canada: Aparatul dvs. mobil este proiectat s respecte i
cerinele de expunere la undele radio, stabilite de Comisia de
Comunicaii Federale (SUA) i Industry Canada. Aceste cerine
stabilesc o limit SAR de 1,6 W/kg, distribuii pe un gram de esut
biologic. Cea mai nalt valoare SAR raportat conform acestui
standard n timpul certificrii de utilizare a produsului la ureche este
0,76 W/kg, iar cnd este purtat corespunztor pe corp, valoarea
este 0,54 W/kg.

Simbolul arat c produsul a fost scos pe pia dup implementarea


legislaiei WEEE i c utilizatorul nu trebuie s elimine articolul ca
deeu menajer obinuit, ci trebuie s l recicleze corect.
Dac vrei ca Vertu s recicleze produsul dvs. la sfritul duratei
sale de utilizare, returnai produsul fie la punctul de unde l-ai
cumprat (dac l cunoatei), fie la sediul general Vertu.

D e c l a r a i e d e c o n f o r m i t a te
Noi, Vertu, declarm pe propria rspundere c produsul, Model
Signature, tip RM-266V este n conformitate cu prevederile
urmtoarei Directive a Consiliului: 1999/5/CE.

Ca alternativ, n cazul n care cumprai un produs de schimb de la


alt furnizor, noul furnizor este obligat s recupereze produsul nlocuit
i s-l recicleze corect.

Gsii o copie a Declaraiei de conformitate la


http://www.vertu.com

Informaii explicative despre directiva european WEEE sunt


disponibile la adresa www.europa.eu.int/

C o n troa l e le d e e x p o r t
Telefonul dvs. Vertu poate s conin articole, tehnologie sau software
exportate din Statele Unite n conformitate cu reglementrile Administraiei
Exporturilor. Este interzis orice abatere de la legislaia Statelor Unite.

Romn
72

ANEX

Garaniile

Copyright Vertu 2008, 2011. Toate drepturile rezervate.


Reproducerea, transferul, distribuia sau stocarea unei pri sau a
ntregului coninut al acestui document, n orice form i fr
acordul scris obinut n prealabil de la Vertu, sunt interzise. Vertu
aplic o politic de dezvoltare continu. Vertu i rezerv dreptul de
a efectua schimbri i mbuntiri pentru oricare dintre produsele
descrise n acest document, fr notificare prealabil.

G a r a n i a Ve r t u i n t e r n a i o n a l l i m i t a t d e d o i
a n i p e n t r u t e l e f o n ul m ob i l
PREZENTA GARANIE LIMITAT NU EXCLUDE I NICI NU
LIMITEAZ (I) NICIUNUL DIN DREPTURILE STATUTARE ALE
CLIENTULUI SAU (II) NICIUNUL DIN DREPTURILE CLIENTULUI
MPOTRIVA VNZTORULUI/DEALERULUI PRODUSULUI.

PE CT ESTE PERMIS DE LEGEA APLICABIL I N NICIO


CIRCUMSTAN, NOKIA SAU ORICARE DINTRE
LICENIATORII SI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU NICIO
PIERDERE DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU DAUNE
SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECIN SAU
INDIRECTE, INDIFERENT DE CAUZA ACESTORA.

VERTU garanteaz c prezentul telefon mobil (Produsul)


funcioneaz fr defecte materiale i de fabricaie, n conformitate
cu termenii i condiiile de mai jos:
1.

CONINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT CA


ATARE. CU EXCEPIA CAZURILOR SPECIFICATE DE LEGEA
APLICABIL, NU SE OFER NICIUN FEL DE GARANII,
EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA
LA GARANIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE I
CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, N LEGTUR
CU EXACTITATEA, AUTENTICITATEA SAU CONINUTUL
ACESTUI DOCUMENT. NOKIA I REZERV DREPTUL DE A
REVIZUI ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE N ORICE
MOMENT, FR NOTIFICARE PREALABIL.

2.

Vertu i sigla V sunt mrci comerciale nregistrate sau mrci


comerciale. Alte nume de produse i companii menionate aici pot fi
mrci comerciale sau mrci comerciale nregistrate ale titularilor
respectivi.

3.

Includ software pentru protocoale de securitate sau


criptografie RSA BSAFE de la RSA Security.
Bluetooth este marc nregistrat a Bluetooth SIG, Inc.

4.

Java i toate mrcile pe baz Java sunt mrci comerciale sau


mrci comerciale nregistrate ale Sun Microsystems, Inc.

5.

Aplicaiile de la teri, furnizate mpreun cu aparatul dvs., pot fi


create i deinute de persoane sau entiti care nu sunt afiliate la
sau asociate cu Vertu. Vertu nu deine drepturi de autor sau
proprietate intelectual pentru aplicaiile de la teri. Prin urmare,
Vertu nu-i asum responsabilitatea pentru asistena acordat
utilizatorului final, funcionalitatea aplicaiilor sau informaiile din
aplicaii sau aceste materiale. Vertu nu furnizeaz nicio garanie
pentru aplicaiile de la teri.
PRIN FOLOSIREA APLICAIILOR, ACCEPTAI C APLICAIILE
SUNT FURNIZATE CA ATARE, FR GARANII DE NICIUN FEL,
EXPLICITE SAU IMPLICITE, PE CT ESTE POSIBIL CONFORM
LEGILOR N VIGOARE. RECUNOATEI MAI DEPARTE C NICI
NOKIA, NICI AFILIAII SI NU EMIT DECLARAII SAU GARANII,
EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA
LA GARANII DE TITLU, VANDABILITATE SAU CONFORMITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU ALE FAPTULUI C
APLICAIILE NU VOR NCLCA DREPTURILE UNOR TERI
REFERITOARE LA PATENTE, COPYRIGHT, MRCI
COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI.

Romn
73

Garania limitat a produsului se prelungete pe o perioad de DOI (2) ani,


ncepnd de la data achiziiei sau livrrii iniiale a Produsului, n funcie de cea mai
recent. n cazul schimbrii deintorului/utilizatorului, prezenta garanie va
continua s fie valabil pentru perioada rmas din cele douzeci i patru (24) de
luni, garanie care altfel rmne neafectat.
Pe parcursul perioadei de Garanie limitat, Vertu va repara, modifica sau nlocui,
la discreia sa absolut, orice componente defecte sau care nu funcioneaz
corespunztor cu scopul intenionat al utilizrii, cu piese de schimb noi sau
renovate, dac reparaia sau nlocuirea respectiv este necesar ca urmare a
funcionrii defectuoase sau a nefuncionrii produsului n timpul utilizrii normale.
Clientul nu va fi taxat pentru repararea sau nlocuirea componentelor. De
asemenea, Vertu va suporta costurile de manoper necesare pentru repararea
sau nlocuirea componentelor defecte. Repararea Produsului va fi garantat
(componente i manoper) pentru restul perioadei iniiale de garanie sau pentru
dousprezece (12) luni de la data reparaiei, oricare dintre acestea este mai
lung. Prezenta Garanie limitat nu acoper daunele sau defectele (altele dect
defectele de producie) elementelor care in de aspect, cosmetizare, decorare
sau structur i componentelor neoperaionale. Rspunderea Vertu conform
Garaniei limitate se va limita la preul achitat de Client pentru Produs, mai puin o
valoare rezonabil evaluat pentru utilizare.
La cererea companiei Vertu, Clientul trebuie s fac dovada datei achiziiei sau
livrrii iniiale a Produsului, furniznd un certificat de autenticitate original, lizibil i
nemodificat, care s indice n mod clar numele i adresa unui retailer autorizat,
data i locul achiziiei/livrrii, tipul de produs i numrul IMEI sau serial al
Produsului, o factur sau o chitan datat, care s conin aceleai informaii.
Vertu va suporta costul de expediere a Produsului n locaia n care Deintorul a
predat Produsul ctre Vertu (sau reprezentanii acestuia), dup finalizarea
lucrrilor de service, conform prezentei Garanii limitate.
Vertu va suporta costul de expediere a Produsului n locaia n care Clientul a
predat Produsul ctre Vertu (sau reprezentanii acestuia), dup finalizarea
lucrrilor de service, conform prezentei Garanii limitate.
Clientul nu va avea acoperire sau beneficii, conform prezentei Garanii limitate, n
cazul n care se aplic oricare dintre condiiile urmtoare:
a) Produsul a fost obiectul utilizrii anormale, n condiii anormale, depozitrii
necorespunztoare, expunerii la umezeal sau igrasie, lichide sau mncare
vrsat, ageni chimici, modificri, conexiuni neautorizate, reparaii
neautorizate, manevrare brusc, utilizare necorespunztoare, neglijen, abuz,
accident, transformri, instalare necorespunztoare sau alte aciuni care nu
sunt din vina companiei Vertu, inclusiv, dar fr a se limita la, daunele
provocate prin transport, scparea Produsului, deteriorarea componentelor
consumabile, precum bateriile, care, prin natura lor, au un ciclu limitat de via,
i ruperea sau deteriorarea antenelor.
b) Produsul s-a deteriorat din cauze externe, precum coliziuni cu obiecte,
incendii, inundaii, nisip, murdrie, furtun, fulgere, cutremure sau ca urmare a
expunerii la condiii termice, de mediu sau vreme, din cauza evenimentelor
incontrolabile, a scurgerilor de baterie, a jafurilor, a siguranelor srite sau a
utilizrii inadecvate a unei surse electrice. De asemenea, deteriorarea poate fi
cauzat de virui, bug-uri, viermi, troieni, anularea automat a mesajelor de
calculator sau Internet sau de conectarea la alte produse nerecomandate
pentru interconectare cu Vertu.
c) Departamentul Vertu de servicii cu clienii nu a fost ntiinat n scris de ctre
Client cu privire la presupusul defect sau presupusa funcionare defectuoas
a Produsului n termen de 30 (treizeci) de zile de la expirarea perioadei de
garanie valabile.
d) Produsul nu a fost returnat ctre Vertu sau retailerul su autorizat n termen de
30 (treizeci) de zile de la apariia defectului, n cadrul perioadei de garanie.
e) Plcua cu numrul serial al Produsului sau codul de date pentru accesorii a
fost ndeprtat, deformat, transformat sau este indescifrabil.
f) Defectul sau dauna a fost provocat de funcionarea defectuoas a
sistemului de reea mobil sau de receptarea inadecvat a semnalului de
ctre antena extern.
g) Defectul a fost provocat de utilizarea Produsului cu sau conectat la un
accesoriu care nu este produs i furnizat de Vertu sau care este utilizat n alt
scop dect cel destinat.
h) Bateria a fost scurtcircuitat, izolaiile compartimentului bateriei sau celulele
bateriei sunt deteriorate sau prezint semne c au fost modificate sau bateria
a fost utilizat n alt echipament dect cel pentru care a fost specificat.
i) Software-ul Produsului trebuie actualizat ca urmare a schimbrilor
parametrilor reelei mobile.
j) Defectul sau dauna a rezultat n urma uzrii survenite ca urmare a utilizrii
normale a Produsului.

ANEX

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Vertu aplic o politic de dezvoltare continu. Vertu i rezerv


dreptul de a efectua schimbri i mbuntiri pentru oricare dintre
produsele descrise n acest document, fr notificare prealabil.
ntrebrile referitoare la aceast garanie limitat pot fi direcionate
ctre Departamentul de servicii clieni la adresele urmtoare.

Dac survine i persist o problem n cursul perioadei de Garanie limitat, se va


aplica urmtoarea procedur:
a) Clientul va returna Produsul la locul de achiziie pentru procesul de reparaie
sau nlocuire, iar dac aceast procedur nu este convenabil din cauza
distanei (peste 50mile/80km) sau din alt motiv ntemeiat, Clientul va
contacta serviciul Vertu Concierge.
b) Clientul va suporta costurile de transport al Produsului la locaia de service
Vertu relevant, cu taxele de transport i asigurarea pltite n avans.
c) Conform Clauzei 6(e), Clientului i se va percepe o tax pentru componentele
sau manopera neacoperit de prezenta Garanie limitat.
d) Vertu va repara sau autoriza repararea Produsului conform Garaniei limitate
n termen de 30de zile de la primirea Produsului de ctre Vertu sau de ctre
un centru de service autorizat Vertu sau ntr-o perioad mai lung, dup cum
Clientul poate fi ntiinat de Vertu ca urmare a naturii reparaiei (Interval de
timp specificat). Dac Vertu nu poate efectua reparaiile n cadrul Intervalului
de timp specificat sau dup un numr rezonabil de ncercri de a repara
acelai defect, la propria discreie, Vertu va furniza un Produs nlocuitor sau va
rambursa preul achiziiei Produsului, mai puin o valoare rezonabil evaluat
auzurii.
e) Dac Produsul este returnat la Departamentul de servicii cu clienii din cadrul
Vertu, n perioada de Garanie limitat, dar problema Produsului nu este
acoperit conform termenilor i condiiilor Garaniei limitate, se va trimite
Clientului o estimare a costurilor pe care Clientul trebuie s le achite pentru
reparaia Produsului, alturi de o factur pentru cheltuielile de expediere. n
cazul n care Deintorul refuz estimarea, Produsul va fi returnat cu plata la
destinaie. Dac Produsul este returnat la Departamentul de servicii cu clienii
din cadrul Vertu, dup expirarea perioadei de garanie se vor aplica politicile
normale de service ale Vertu, iar Clientul va fi responsabil pentru toate
cheltuielile de expediere.
N LIMITA MAXIM PERMIS DE LEGE, GARANIILE I CONDIIILE
DECLARATE N PREZENTA GARANIE LIMITAT NLOCUIESC ORICE
ALTE CONDIII I GARANII SAU ALI TERMENI CU PRIVIRE LA
FURNIZAREA SAU PRESUPUSA FURNIZARE, NEFURNIZAREA SAU
FURNIZAREA CU NTRZIERE A PRODUSULUI, CARE, N LIPSA
PREZENTEI CLAUZE 7, AR FI FOST N VIGOARE NTRE VERTU I CLIENT
SAU AR FI FOST ALTFEL SUGERATE SAU NCORPORATE N PREZENTA
GARANIE LIMITAT SAU N ORICE CONTRACT COLATERAL, PRIN
STATUT, LEGE SAU ALTFEL, TOATE ACESTEA FIIND EXCLUSE PRIN
PREZENTA (INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA CONDIII I GARANII
IMPLICITE SAU LA ALI TERMENI CU PRIVIRE LA CALITATEA
SATISFCTOARE SAU LA COMPATIBILITATEA CU UN ANUMIT SCOP).
VERTU NU VA FI RSPUNZTOARE PENTRU PIERDERI SAU DAUNE
SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU DE CONSECIN, INCLUSIV,
DAR FR A SE LIMITA LA NICIUNA DINTRE URMTOARELE PIERDERI
SAU DAUNE (CHIAR DAC ACESTE PIERDERI SAU DAUNE AU FOST
PREVZUTE, AU PUTUT FI PREVZUTE, CUNOSCUTE SAU ALTFEL):
a) PIERDEREA DE BENEFICII SAU PROFITURI ANTICIPATE.
b) PIERDEREA DE ECONOMII CURENTE SAU ANTICIPATE.
c) DAUNE PUNITIVE, SPECIALE SAU DE CONSECIN.
d) REVENDICRILE TERILOR.
e) PIERDEREA UTILIZRII PRODUSULUI, A ORICRUI ECHIPAMENT
ASOCIAT SAU A SEDIILOR.
f) INACTIVITATEA SAU PIERDEREA ACTIVITII.
g) PIERDEREA OPORTUNITILOR.
h) PIERDEREA PRESTIGIULUI.
i) PIERDEREA REPUTAIEI.
j) PIERDEREA SAU DAUNE ADUSE DATELOR SAU CORUPEREA
DATELOR.
Vertu nu garanteaz conexiuni de date i Internet fr ntreruperi sau erori.
Vertu nu va fi rspunztoare pentru nicio ntrziere n oferirea de service conform
Garaniei limitate sau pentru pierderea capacitii de utilizare n perioada n care
Produsele sunt reparate.
Rspunderea integral care revine companiei Vertu prin contract, prejudiciu
(inclusiv neglijen sau nclcarea datoriei statutare), declaraii false sau altfel,
care decurg din vnzarea Produsului, se limiteaz la achitarea preului pltit de
Client pentru Produs, fr o valoare rezonabil evaluat pentruuzur.
Lipsa de valabilitate sau aplicabilitate a oricrui termen sau oricrei pri din
oricare termen sau oricrui drept care decurge din prezenta Garanie limitat nu
va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlali termeni sau celorlalte drepturi
sau partea rmas din termenul sau dreptul respectiv, care va continua s fie n
vigoare, cu excepia prevederii nevalabile sau neaplicabile sau a prii nevalabile
sau neaplicabile a acesteia.
Vertu nu i asum i nici nu autorizeaz niciun centru de service autorizat i nicio
alt persoan sau entitate pentru a-i asuma orice alt obligaie sau
responsabilitate n afara celor prevzute n mod explicit n Garania limitat,
inclusiv fa de furnizor sau vnztor, din orice garanie extins sau acord de
service. Orice modificare sau amendament la Garania limitat necesit
consimmntul scris, n prealabil, din partea Vertu.
Garania limitat reprezint ntregul acord ntre pri cu privire la obiectul
menionat aici.
Garania limitat presupune riscul de nefuncionare a Produsului ntre Client i
Vertu. Presupunerea este recunoscut de Client i se reflect n preul de
achiziie al Produsului.
Orice aciune sau proces pentru nclcarea garaniei trebuie iniiat n termen de
treizeci (30) de luni de la livrarea Produsului.
Toate informaiile referitoare la garanie, caracteristicile i specificaiile de produs
pot fi modificate, fr ntiinare.

Dac ne contactai din Europa, Orientul Mijlociu i Africa:


Vertu
Beacon Hill Road
Church Crookham
Hampshire
GU52 8DY
Marea Britanie
Dac ne contactai din America:
+1 914 368 0432
Dac ne contactai din Asia Pacific:
Vertu Regional Office
Nokia (H.K.) Limited
City Plaza IV
12 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing
Hong Kong
China

Romn
74

ANEX

G a ra n i a i n t e r n a io n a l li m it a t d e un a n ,
f u r n i z a t d e Ve r t u p e n t r u a c c e s o r ii

7.

N LIMITA MAXIM PERMIS DE LEGE, GARANIILE I CONDIIILE


PREZENTATE N ACEAST GARANIE LIMITAT SUBSTITUIE TOATE
CELELALTE CONDIII, GARANII SAU ALI TERMENI REFERITORI LA
FURNIZAREA REAL SAU PRESUPUS A, SAU EECUL DE A FURNIZA
SAU NTRZIEREA DE FURNIZARE A PRODUSULUI CARE AR PUTEA
EXISTA, CONFORM CLAUZEI 7, NTRE VERTU I DEINTOR SAU AR FI
NTR-UN ALT MOD IMPLICATE SAU NCORPORATE N ACEAST
GARANIE LIMITAT SAU ORICE CONTRACT COLATERAL, FIE PRIN
STATUT, LEGE SAU ALTFEL, TOATE ACESTEA FIIND EXCLUSE PRIN
PREZENTA (INCLUZND, FR LIMITARE, CONDIIILE, GARANIILE SAU
ALI TERMENI IMPLICII CU PRIVIRE LA CALITATEA SATISFCTOARE
SAU CONFORMITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP).
8. VERTU NU VA FI RSPUNZTOARE PENTRU PIERDERI SAU DAUNE
SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU DE CONSECIN, INCLUSIV,
DAR FR A SE LIMITA LA NICIUNA DINTRE URMTOARELE PIERDERI
SAU DAUNE (CHIAR DAC ACESTE PIERDERI SAU DAUNE AU FOST
PREVZUTE, AU PUTUT FI PREVZUTE, CUNOSCUTE SAU ALTFEL):
a) PIERDEREA AVANTAJELOR SAU PROFITURILOR EFECTIVE SAU
ANTICIPATE
b) PIERDEREA DE ECONOMII CURENTE SAU ANTICIPATE
c) DAUNE PUNITIVE, SPECIALE SAU DE CONSECIN.
d) REVENDICRILE TERILOR
e) PIERDEREA UTILIZRII PRODUSULUI, A ORICRUI ECHIPAMENT
ASOCIAT SAU A SEDIILOR
f) INACTIVITATEA SAU PIERDEREA ACTIVITII
g) PIERDEREA OPORTUNITILOR
h) PIERDEREA PRESTIGIULUI
i) PIERDEREA REPUTAIEI
j) PIERDEREA SAU DAUNE ADUSE DATELOR SAU CORUPEREA
DATELOR.
9. Vertu nu va fi rspunztoare pentru nicio ntrziere n oferirea de service conform
Garaniei limitate sau pentru pierderea capacitii de utilizare n perioada n care
Produsele sunt reparate.
10. Rspunderea integral care revine companiei Vertu prin contract, prejudiciu
(inclusiv neglijen sau nclcarea datoriei statutare), declaraii false sau altfel,
care decurg din vnzarea Produsului, se limiteaz la achitarea preului pltit de
Deintor pentru Produs, fr o valoare rezonabil evaluat pentru uzur.
11. Lipsa de valabilitate sau aplicabilitate a oricrui termen sau oricrei pri din
oricare termen sau oricrui drept care decurge din prezenta Garanie limitat nu
va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlali termeni sau celorlalte drepturi
sau partea rmas din termenul sau dreptul respectiv, care va continua s fie n
vigoare, cu excepia prevederii nevalabile sau neaplicabile sau a prii nevalabile
sau neaplicabile a acesteia.
12. Vertu nu i asum i nici nu autorizeaz niciun centru de service autorizat i nicio
alt persoan sau entitate pentru a-i asuma orice alt obligaie sau
responsabilitate n afara celor prevzute n mod explicit n Garania limitat,
inclusiv fa de furnizor sau vnztor, din orice garanie extins sau acord de
service. Orice modificare sau amendament la Garania limitat necesit
consimmntul scris, n prealabil, din partea Vertu.
13. Garania limitat reprezint ntregul acord ntre pri cu privire la obiectul
menionat aici.
14. Garania limitat presupune riscul de nefuncionare a Produsului ntre Deintor i
Vertu. Presupunerea este recunoscut de Deintor i se reflect n preul de
achiziie al Produsului.
15. Orice aciune sau proces pentru nclcarea garaniei trebuie iniiat n termen de
optsprezece (18) luni de la livrarea Produsului.
16. Toate informaiile referitoare la garanie, caracteristicile i specificaiile de produs
pot fi modificate, fr ntiinare.
Vertu aplic o politic de dezvoltare continu. Vertu i rezerv dreptul de a efectua
schimbri i mbuntiri pentru oricare dintre produsele descrise n acest
document, fr notificare prealabil. ntrebrile referitoare la aceast garanie
limitat pot fi direcionate ctre Departamentul de servicii clieni la adresele
urmtoare.

PREZENTA GARANIE LIMITAT NU EXCLUDE I NICI NU


LIMITEAZ (I) NICIUNUL DIN DREPTURILE STATUTARE ALE
DEINTORULUI SAU (II) NICIUNUL DIN DREPTURILE
DEINTORULUI MPOTRIVA VNZTORULUII/DEALERULUI
PRODUSULUI.
Vertu (Vertu) garanteaz c prezentul accesoriu (Produsul)
funcioneaz fr defecte materiale i de fabricaie, n conformitate
cu termenii i condiiile de mai jos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Garania limitat a produsului se prelungete pe o perioad de UN (1) an,


ncepnd de la data achiziiei sau livrrii iniiale a Produsului, n funcie de cea mai
recent. n cazul schimbrii proprietarului / utilizatorului (deintorul), aceast
perioad de garanie va continua pentru partea rmas din perioada de un (1) an.
Pe parcursul perioadei de Garanie limitat, Vertu va repara, modifica sau nlocui,
la discreia sa absolut, orice componente defecte sau care nu funcioneaz
corespunztor cu scopul intenionat al utilizrii, cu piese de schimb noi sau
renovate, dac reparaia sau nlocuirea respectiv este necesar ca urmare a
funcionrii defectuoase sau a nefuncionrii produsului n timpul utilizrii normale.
Deintorul nu va fi taxat pentru repararea sau nlocuirea componentelor. De
asemenea, Vertu va suporta costurile de manoper necesare pentru repararea
sau nlocuirea componentelor defecte. Produsul reparat va fi garantat pentru
restul perioadei iniiale de garanie. Prezenta Garanie limitat nu acoper
daunele sau defectele (altele dect defectele de producie) elementelor care in
de aspect, cosmetizare, decorare sau structur i componentelor
neoperaionale. Rspunderea Vertu conform Garaniei limitate se va limita la
preul achitat de Deintor pentru Produs cnd Deintorul a achiziionat produsul
independent sau, n cazul n care Deintorul a primit produsul la achiziia unui
telefon celular Vertu, un pre mai mare dect preul curent de vnzare a
Produsului, n ambele cazuri mai puin o valoare rezonabil evaluat pentru
utilizare. Aceste remedii sunt remediile exclusive ale Deintorului, n cazul
nclcrii prezentei Garanii limitate.
La cererea companiei Vertu, Deintorul trebuie s fac dovada datei achiziiei
sau livrrii iniiale a Produsului, furniznd un card de garanie original, lizibil i
nemodificat, care s indice n mod clar numele i adresa unui retailer autorizat,
data i locul achiziiei/livrrii, tipul de produs i numrul IMEI sau serial al
Produsului, o factur sau o chitan datat, care s conin aceleai informaii.
Vertu va suporta costul de expediere a Produsului n locaia n care Deintorul a
predat Produsul ctre Vertu (sau reprezentanii acestuia), dup finalizarea
lucrrilor de service, conform prezentei Garanii limitate.
Deintorul nu va avea acoperire sau beneficii, potrivit prezentei Garanii limitate,
n cazul n care se aplic oricare din condiiile urmtoare:
a) Produsul a fost obiectul utilizrii anormale, n condiii anormale, depozitrii
necorespunztoare, stropirii cu lichide, utilizrii greite, neglijenei, expunerii la
ageni de curare nerecomandai sau a altor aciuni pentru care nu este de
vin Vertu, reparaiei neautorizate, accidentelor, alterrii sau a altor aciuni
pentru care nu este de vin Vertu.
b) Vertu nu a fost informat n scris de ctre deintor n legtur cu defectul
produsului n termen de treizeci (30) de zile de la expirarea perioadei de
garanie aplicabile; sau
c) Produsul nu a fost returnat ctre Vertu sau retailerul su autorizat n termen de
30 (treizeci) de zile de la apariia defectului, n cadrul perioadei de garanie.
d) Defectul sau dauna a rezultat n urma uzrii survenite ca urmare a utilizrii
normale a Produsului.
e) Produsul este folosit cu un produs diferit de cel mpreun cu care a fost
furnizat de Vertu, sau este folosit cu orice produs a crui utilizare cu produsul
nu a fost autorizat explicit de ctre Vertu.
Dac survine i persist o problem n cursul perioadei de Garanie limitat, se va
aplica urmtoarea procedur:
a) Deintorul va returna produsul la locul cumprrii pentru reparaii sau
nlocuire, iar dac acest lucru nu este convenabil din cauza distanei (peste
50 mile/80 km) sau din alt cauz justificat, deintorul poate contacta Vertu
Concierge.
b) Deintorul va suporta costurile de transport al Produsului la locaia de
service Vertu relevant, cu taxele de transport i asigurarea pltite n avans.
c) Conform clauzei 6(e), Deintorului i se va percepe o tax pentru
componentele sau manopera neacoperit de prezenta Garanie limitat.
d) Vertu va repara sau autoriza repararea Produsului conform Garaniei limitate n
termen de 30de zile de la primirea Produsului de ctre Vertu sau de ctre un
centru de service autorizat Vertu sau ntr-o perioad mai lung, dup cum
Deintorul poate fi ntiinat de Vertu ca urmare a naturii reparaiei (Interval de
timp specificat). Dac Vertu nu poate efectua reparaiile n cadrul Intervalului de
timp specificat sau dup un numr rezonabil de ncercri de a repara acelai
defect, la propria discreie, Vertu va furniza un Produs nlocuitor sau va rambursa
preul achiziiei Produsului, mai puin o valoare rezonabil evaluat a uzurii.
e) Dac produsul este returnat la Vertu n timpul perioadei de garanie limitat,
dar problema produsului nu este acoperit conform termenilor i condiiilor
acestei garanii limitate, deintorul va fi notificat i va primi o estimare a
taxelor pe care trebuie s le plteasc pentru repararea produsului, cu toate
taxele de expediere facturate clientului. n cazul n care Deintorul refuz
estimarea, Produsul va fi returnat cu plata la destinaie. Dac produsul este
returnat la Vertu dup expirarea perioadei de garanie, vor intra n vigoare
politicile normale de service Vertu i deintorul va fi responsabil pentru toate
taxele de expediere.

Dac ne contactai din Europa, Orientul Mijlociu i Africa:


Vertu
Beacon Hill Road
Church Crookham
Hampshire
GU52 8DY
Marea Britanie
Dac ne contactai din America:
+1 914 368 0432
Dac ne contactai din Asia Pacific:
Vertu Regional Office
Nokia (H.K.) Limited
City Plaza IV
12 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing
Hong Kong
China

Romn
75

ANEX

Termenii i condiiile Vertu Concierge

12. Anularea statutului de membru


Vertu i rezerv dreptul absolut de a anula sau suspenda calitatea dvs. de membru (la
propria discreie), indiferent de motiv. Dac anuleaz statutul dvs. de membru, Vertu va
rambursa restul taxei de abonament anuale, dac exist, pe baza unei distribuii a
timpului n raport cu perioada neexpirat la care se aplic taxa anual de abonament.

Prezenii termeni i prezentele condiii sunt valabile pentru Nokia


Corporation, o companie constituit legal conform legilor din
Finlanda, avnd codul de nregistrare 0112038-9 i sediul social la
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlanda, numai cnd
comercializeaz sub numele Vertu (Vertu).

13. Schimbrile termenilor i condiiilor


Vertu poate s modifice periodic aceti Termeni i condiii. Vertu v va notifica n timp
util cu privire la orice schimbri. Notificarea se va face prin unele sau toate mijloacele
media urmtoare:

1. Vertu Concierge
n calitate de membru nregistrat la serviciul Vertu Concierge (VC) furnizat de Vertu i
companiile sale asociate (Vertu), dvs. (dvs.) suntei de acord s respectai Termenii
i condiiile prezente (Termeni i condiii), iar la comanda dvs., prin serviciul VC de la
un furnizor de produse i servicii (Furnizor), suntei de acord c Termenii i condiiile
se aplic comenzii dvs.

e-mail sau alt serviciu de livrare personal.

15. Furnizarea detaliilor


Vertu poate transfera detaliile cardului dvs. de credit/debit sau charge cardului i orice
alte detalii eseniale de nregistrare agenilor, angajailor, subcontractorilor i Furnizorilor
si, iar dvs. suntei de acord cu acest transfer de detalii n vederea tranzacionrii
comenzilor dvs. Trebuie s informai Vertu ct mai curnd posibil cu privire la orice
schimbri ale datelor furnizate de dvs.
16. Plile datorate
Preul de cumprare al tuturor produselor i serviciilor obinute prin VC se pltete la
acceptarea comenzii dvs. de ctre Vertu i/sau un furnizor, dup caz.
17. Livrarea
Prin plasarea comenzii dvs.pentru un produs sau serviciu prin VC, suntei de acord c
timpul necesar pentru livrare sau execuie va fi cel stipulat la efectuarea achiziionrii.
Dorim s v primii comanda ct mai curnd posibil. Dac livrarea sau execuia vor dura
mai mult dect timpul stabilit (sau produsul sau serviciile sunt indisponibile), furnizorul (sau
Vertu n numele furnizorului) v vor anuna n legtur cu acest lucru n cel mai scurt timp
posibil i vei avea dreptul neechivoc de a v retrage comanda i a primi toi banii napoi.

Suntei de acord c vei folosi statutul de membru VC numai n scopurile pentru care a
fost emis.
4. Serviciile VC
n calitate de membru VC, avei dreptul la toate produsele i serviciile recomandate de
noi periodic i aprobate de furnizorul relevant de produse/servicii.
5. Serviciile supuse schimbrii
Ca membru, reinei c:

>

pot;

>

Putei face tranzacii numai folosind VC n timpul perioadei dvs. de membru. La


comandarea unui produs sau serviciu va trebui s furnizai detaliile cardului dvs. de
credit/debit sau charge cardului. V angajai c toate detaliile pe care ni le furnizai n
scopul nregistrrii, plasrii unei comenzi sau achiziionrii de bunuri sau servicii sunt
corecte, c respectivul card de credit/debit pe care-l utilizai este proprietate personal
i c are suficiente fonduri pentru a acoperi costul produsului sau serviciului.

3. Abonamentul
Taxele de abonament iniiale i curente, dac exist, devin scadente la momentul
abonrii iniiale i anual ulterior (data de nnoire), cu excepia cazului n care anunai
Vertu c nu dorii nnoirea abonamentului. Plata trebuie efectuat anual, n avans, i
poate fi realizat utiliznd orice card recunoscut de credit/debit i de cumprturi.
Tarifele de abonament nu sunt rambursabile, totui Vertu, la propria discreie, poate
alege s ramburseze orice tarif de abonament, integral sau parial, n funcie de
circumstanele anulrii abonamentului. Dvs. autorizai Vertu s deduc taxe de nnoire
de pe cardul de credit cu pn la 28 de zile n avans fa de data de nnoire. Dac Vertu
nu deine datele dvs. de plat, vei fi contactat direct pentru rennoirea abonamentului.
Vei fi ntiinat periodic n legtur cu tarifele abonamentelor, iar abonamentul de achitat
va fi tariful abonamentului n vigoare la momentul Datei rennoirii.

>

buletin de tiri;

>

14. Detaliile de plat


Dac nu deinem detaliile cardului de credit/debit sau de cumprturi, este posibil s nu
putem furniza sau procura beneficiile, bunurile sau serviciile care necesit plat.

2. Informaii despre statutul de membru


Suntei obligat s furnizai date corecte atunci cnd v nregistrai pentru a fi membri
VC; n caz contrar statutul de membru i tranzaciile ulterioare pot fi invalidate.
Responsabilitatea dvs. de a furniza informaii corecte este o obligaie continu i trebuie
s notificai Vertu n cazul n care se schimb vreo informaie furnizat de dvs. n timpul
nregistrrii.

>

>

18. Garania limitat


Vertu v garanteaz c se va strdui rezonabil s v furnizeze servicii VC cu o grij i o
aptitudine rezonabile i, pe ct este rezonabil posibil, n conformitate cu cererea i
instruciunile dvs. periodice. Atunci cnd Vertu v ofer bunuri sau servicii furnizate de
teri, Vertu acioneaz ca mandatar al dvs. n procurarea bunurilor sau serviciilor. Vertu
va selecta cu o grij rezonabil furnizorul i se va asigura c respectiva comand este
plasat conform dorinelor dvs. Pentru a evita dubiile, Vertu nu ofer i nu va oferi
declaraii sau recomandri n legtur cu orice informaii sau sugestii incluse n serviciile
VC. Suntei considerat responsabil i vei folosi propria judecat i propriile abiliti n
privina calitii, valorii i potrivirii acestor informaii i sugestii n legtur cu decizia de a
intra n orice contract cu orice ter parte pentru furnizarea de servicii sau vnzarea de
bunuri.

Serviciile pot s nu fie disponibile i se pot modifica la intervale regulate de


timp;
Periodic, se pot schimba Furnizorii;
Furnizorii i pot impune propriile condiii i termeni, iar dvs. trebuie s le
respectai n permanen.

6. Plata pentru servicii


Reinei c unii furnizori v pot cere un depozit, o tax de intrare sau alt sum pentru
serviciile pe care le furnizeaz. Vei fi n totalitate responsabili pentru plata acestor sume.
La cererea dvs., Vertu va autoriza Furnizorii s v debiteze cardul nominal de credit/
debit sau de cumprturi, pentru a beneficia de serviciile furnizate de acetia.

19. Vertu n calitate de mandatar


Contractul dvs. pentru achiziionarea produselor sau serviciilor este ncheiat numai cu
furnizorul relevant. Vertu acioneaz ca mandatar al furnizorului i, dac nu este
specificat explicit altfel, toate drepturile i remediile dvs. sunt imputabile furnizorului.

7. Disponibilitatea serviciilor
Obiectivul Vertu este s asigure disponibilitatea permanent a serviciilor i va depune
toate eforturile rezonabile pentru a se asigura c beneficiai la maxim de calitatea dvs. de
membru. Dac oricare dintre servicii devine indisponibil, vom lua toate msurile pentru
ca angajamentele anterioare s fie onorate n cel mai nalt grad posibil, dar nu vom fi
responsabili pentru aciunile furnizorilor situate n afara controlului rezonabil al Vertu.
Periodic, este posibil ca procurarea sau furnizarea anumitor servicii s suporte o tax de
manipulare VC, n legtur cu care vei fi ntiinat - n aceste cazuri, prin prezenta
autorizai Vertu s debiteze cardul dvs. nominal de credit/debit sau de cumprturi
pentru orice astfel de taxe de manipulare. Dac nu este specificat altfel de ctre furnizor,
nu vei avea dreptul de a anula serviciile solicitate acolo unde, conform instruciunilor
dvs., executarea a nceput deja.

20. Declinarea responsabilitii


Vertu nu va fi responsabil pentru produsele i serviciile oferite de Vertu n calitate de
agent al Furnizorilor i pentru niciun aspect al relaiei dintre dvs. i orice Furnizor n
special. Totui, Vertu va depune toate eforturile rezonabile pentru a v asista n
tranzaciile dvs. cu Furnizorul.
Suntei de acord c orice contract stabilit ntre dvs. i oricare dintre furnizori este un
contract independent. Prin prezenta, Vertu declin orice responsabilitate pentru orice
act de omisiune din partea Furnizorului sau pentru orice pierdere suportat de dvs. ca
urmare a oricrui act de omisiune al Furnizorului, produs sau neprodus prin intermediul
VC.

8. Dreptul de retragere
Vertu i rezerv dreptul de a retrage orice serviciu oferit i/sau de a refuza s furnizeze
orice serviciu solicitat.

21. Limitarea rspunderii


Vertu nu accept nicio rspundere pentru pierderi sau reclamaii care rezult din
inabilitatea de a contacta VC sau pentru orice eec de ncheiere a unei tranzacii.

9. Solicitrile
Dac Vertu nu poate ndeplini o solicitare, vei fi informat n cel mai scurt timp rezonabil.

Exceptnd situaiile de deces i vtmare corporal provocate din neglijen de ctre


Vertu sau situaiile prevzute n mod explicit n Termenii i condiiile prezente, Vertu nu
va rspunde pentru pierderi, costuri, cheltuieli sau daune de orice natur (directe sau
indirecte) care rezult din furnizarea Serviciilor sau din ncrederea acordat de dvs.
informaiilor i sugestiilor furnizate de Vertu prin prezenta i din furnizarea ctre dvs. de
bunuri i servicii din partea unui ter.

10. Colaborarea cu furnizorii VC


Furnizorii sunt responsabili s v aprovizioneze cu bunurile i serviciile pe care le
selectai. Vertu v va ajuta n orice mod posibil n toate tranzaciile cu furnizorii.
11. Netransferabilitatea statutului de membru
Statutul de membru VC este personal i se acord utilizatorilor nregistrai ai
telefoanelor Vertu. Suntei responsabil s v asigurai c nimeni (n afar de asistentul
dvs. personal, dac este cazul) nu folosete statutul dvs. de membru pentru a accesa
serviciile i avantajele asociate.

Vertu nu rspunde fa de dvs. pentru pierderi, daune, costuri, cheltuieli sau alte
revendicri de despgubire care decurg din cereri sau instruciuni furnizate de dvs. i
care sunt incomplete, incorecte sau inexacte, sosite cu ntrziere sau nesosite sau din
orice alt vin care v aparine.
Vertu nu este rspunztor fa de dvs. i nici nu se va considera c ncalc Termenii i
condiiile prezente n caz de orice ntrziere n ndeplinirea sau nendeplinirea oricrei
obligaii Vertu n legtur cu serviciile VC, dac ntrzierea sau nendeplinirea a rezultat
ca urmare a unui eveniment care se afl n afara controlului rezonabil al Vertu.

Romn
76

ANEX

Cu excepia cazurilor de deces i rnire provocate din neglijena Vertu i supuse


prevederilor acestor Termeni i condiii, responsabilitatea maxim a companiei Vertu
fa de dvs. pentru nclcarea oricreia dintre obligaiile specificate prin prezenta va fi
limitat la valoarea taxei anuale de abonament, dac exist, i taxa relevant pentru
serviciile VC de furnizat.
Limitarea rspunderilor specificat aici se aplic numai n gradul maxim permis de lege.
22. Legislaia aplicabil i arbitrajul disputelor
Oricare i toate revendicrile, cu excepia revendicrilor sumelor datorate ctre Vertu,
care decurg din sau au legtur cu VC trebuie iniiate n termen de 1 (un) an de la data la
care dvs. sau Vertu ai tiut sau ar fi trebuit s tii despre faptele care au dat natere
revendicrii respective, dup care aciunile respective vor fi restricionate. Dac
acceptarea cererii dvs. de membru sau a solicitrii unui serviciu anume are loc n
Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, legea guvernatoare va fi legea finlandez. Toate
disputele care rezult din sau n legtur cu aceti Termeni i condiii vor fi reglementate
n final conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaionale de Comer, de ctre un
arbitru numit n conformitate cu aceste reguli. Procedurile de arbitraj vor fi desfurate n
Londra, Anglia, n limba englez. Decizia arbitrajului va fi definitiv i obligatorie. Cu
condiia ca prile s aib dreptul de a introduce aciuni n orice alt jurisdicie, n scopul
aplicrii unei judeci sau unui ordin obinute la curile din Anglia sau ara Galilor.
Dac acceptarea cererii dvs. de membru sau a solicitrii unui serviciu anume are loc n
zona Asia Pacific, legislaia aplicabil pentru aceti Termeni i condiii va fi cea din
Singapore. Toate disputele care rezult din sau n legtur cu aceti Termeni i condiii
vor fi reglementate definitiv i exclusiv n Singapore, conform Regulilor Centrului de
Arbitraj Internaional din Singapore (Regulile SIAC). n Singapore, arbitrajul se va
desfura n limba englez. Decizia va fi definitiv i obligatorie pentru ambele pri. Cu
condiia ca prile s aib dreptul de a introduce aciuni n orice alt jurisdicie, n scopul
aplicrii judecii arbitrajului.
Dac acceptarea cererii de a deveni membru sau a cererii unui anumit serviciu are loc n
zona Americilor, toate litigiile i diferendele n legtur cu arbitrajul vor fi guvernate de
Federal Arbitration Act (9 U.S.C. 1 et. seq.). Cu excepia cazurilor acoperite de legea
federal a Statelor Unite, orice tranzacii cu VC i furnizorii acestuia vor fi guvernate de
legile Statului Texas, cu excepia regulilor acestuia privind legile aflate n conflict.
Oricare i toate reclamaiile, cu excepia reclamaiilor privind sume de bani datorate
Vertu, care rezult din sau n legtur cu statutul de membru i utilizarea VC, vor fi
interzise dac aciunea sau procedura juridic nu vor fi intentate n termen de
optsprezece (18) luni de la data la care dvs. sau Vertu ai cunoscut sau ar fi trebuit s
cunoatei faptele care conduc la aceast reclamaie. Orice litigiu care are legtur cu
calitatea dvs. de membru sau cu utilizarea serviciului VC i cu orice comenzi plasate prin
intermediul VC, va fi trimis (mpreun cu orice cereri reconvenionale i litigii n legtur
cu orice alte tranzacii i/sau acorduri ntre dvs. i Vertu) pentru arbitrarea definitiv,
obligatorie i confidenial n Dallas, Biroul Texas al Asociaiei Americane de Arbitraj
(AAA), iar procedurile de arbitraj se vor desfura n districtul Dallas, Texas, cu
excepia cazului n care, n msura n care ai nclcat n orice mod sau ai ameninat c
nclcai orice drepturi de proprietate intelectual ale Vertu, afiliailor sau proprietarilor
de licen Vertu, Vertu poate cuta hotrre judectoreasc sau orice alt msur
corectiv n orice tribunal de stat sau federal din statul Texas sau, la alegerea Vertu, n
orice stat sau ar corespunztoare, iar dvs. consimii la jurisdicia exclusiv i la
teritoriul tribunalului respectiv. Arbitrajul conform Termenilor i condiiilor se va
desfura potrivit Regulilor de arbitraj din industria wireless (Wireless Industry
Arbitration Rules) prevalente i curente ale AAA (cu excepia situaiei n care aceste
reguli pot fi modificate de prevederile Termenilor i condiiilor prezente), cu excepia
situaiei n care se convine altfel n scris de ctre pri, iar audierea va fi efectuat de un
singur arbitru. Cu respectarea oricror prevederi incluse n aceti Termeni i condiii
care limiteaz sau exclud daunele, arbitrul poate acorda orice ndreptare pe care o
consider potrivit, inclusiv i fr a se limita la ndreptarea echitabil, cu condiia s nu
fie permis o acordare de daune exemplare, speciale, pe cale de consecin sau
punitive. Partea ctigtoare, stabilit de arbitru, va plti taxele de arbitraj AAA i taxele
i cheltuielile arbitrului, dup caz. Decizia arbitrului va fi obligatorie i poate fi
considerat judecat aplicabil n orice curte cu jurisdicie competent. n cea mai mare
msur permis de legea n vigoare, arbitrajul va fi condus pe baz individual, iar nu la
nivel de clas, i niciun arbitraj conform acestor Termeni i condiii nu va fi consolidat
sau adugat la un arbitraj care implic orice alt persoan sau entitate, fie prin proceduri
de arbitraj de clas sau altfel, fr acordul scris prealabil al Vertu.

Copyright Vertu 2008, 2011. Toate drepturile rezervate.

Februarie 2011
Romn
77