Sunteți pe pagina 1din 2

FORMELE

EDUCATIEI

ANALIZA COMPARATIVA INTRE FORMELE EDUCATIEI


EDUCATIA FORMALA
EDUCATIA NONFORMALA

EDUCATIA INFORMALA

CRITERII
LOC DE DESFASURARE

-institutii de invatamant
(particulare sau de stat)

FINALITATILE EDUCATIVE -formulate prin idealul


educational, are caracter
constient si transmitere de valori
(culturale, stiintifice, morale,
estetice, etc)
-are ca scop integrarea activa a
individului in viata sociala
CONTINUT
-bine organizat, bine structurat,
bazat pe arii curriculare,
programe scolare, obiective
generale, specifice, operationale
AGENTI IMPLICATI
-cadre special pregatite
(profesor) si elev, formator si
formabil...
CONTEXT METODIC SI
-puternic dezvoltat beneficiind
DOTARE MATERIALA
de cercetarile pedagogilor cat si
de influentele din practica
-dotarea materiala nu tocmai
actuala
EVALUARE
-se face dupa standarde
specifice;
-evaluare riguroasa bazata pe

-cadru institutionalizat mai putin


formalizat (Palatul Copiilor,case de
cultura, teatre, cinematografe, massmedia)
-bine delimitate, fiecare institutie
avand finalitatile sale specifice:
formarea profesionala, dezv.
aptitudinilor, educatie pt timp liber,
dezv.culturii generale
-tinde spre sistematizare si organizare

-pot fi atat specialisti cat si cadre


didactice; public eterogen ca varsta si
specializare
-metode activ-participative si
interactive
-dotare materiala tinde sa fie de ultima
ora
-se face, dar nu dupa niste principii
bine stabilite
-mai putin riguroasa,se obtin certificari

-activitati socio-umane sau de


alta factura;
-se poate desfasura oriunde, nu
are granite
- mediul de viata al individului
-nu imbraca forme explicit
educative si nu isi propune sa
aiba efecte educationale, dar se
produc

-divers, nestructurat;
-cuprinde toate influentele pe
care mediul le are asupra
individului
-nu necesita personal
specializat, poate fi oricine
-incidental

-spontana
-evaluare sociala

TIMP
ASEMANARI
DEOSEBIRI

INTERDEPENDENTA

testari periodice care se


in urma unor competitii
finalizeaza prin obtinerea unor
-vizeaza satisfactia participantului
diplome recunoscute, atestate
-certificarea competente
profesionale.
1/3 din viata
-atata timp cat ii acorda individul
-toata viata
Ambele sunt forme organizate de societate.
Au scop constient stabilit.
Forma fundamentala de
Cuprinde ansamblul actiunilor
Ocupa ponderea cea mai mare
educatie, cea mai consistenta si
educatiei nonscolare, structurate si
in timp si ca influenta extensiva
decisiva in ceea ce priveste
organizate intr-un cadru
asupra diferitelor laturi ale
formarea personalitatii si a
institutionalizat, dar in afara sistemului fiintei umane.
competentelor profesionale.
de invatamant.
Are efect secundar asupra
Include ansamblul actiunilor
Vizeaza obiective ale dezvoltarii
dezvoltarii personalitatii.
intentionat educative, organizate generale (largirea orizontului de
si realizate in mod planificat,
cultura), dar si obiective specifice
sistematic, in cadrul institutiilor (dezvoltarea aptitudinilor speciale).
scolare si universitare prin
intermediul sistemului de
invatamant structurat si
ierarhizat in trepte scolare si ani
de studii.
Interdependenta formelor educatiei reprezinta o necesitate obiectiva in contextul finalitatilor pedagogice
propuse la nivelul modelului cultural al societatii postmoderne, postindustriale, informatizate.