Sunteți pe pagina 1din 7

PRECIZRI

PRIVIND NSCRIEREA PENTRU PERFECIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE

n conformitate cu prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, cu modificrile


i completrile ulterioare i ale Metodologiei privind formarea continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin O. M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, v transmitem urmtoarele precizri:
1. Perioada de nscriere pentru perfecionarea prin grade didactice (gradul didactic II - seria 2016
2018 i gradul didactic I - seria 2016 -2019) este 01-31 octombrie 2016;
2. Condiiile de nscriere pentru perfecionarea prin grade didactice sunt cele indicate n Legea
educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, cu modificrile i completrile ulterioare i Metodologia
privind formarea continu a personalului din nvmntul preuniversitar, aprobat prin
O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
Pentru susinerea examenului de grad II - sesiunea 2018, se pot nscrie n 2016
cadrele didactice calificate care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
ocup o funcie didactic n anul colar 2016-2017;
au obinut definitivatul n sesiunea din 2014 sau n sesiunile anterioare;
au solicitat si efectuat preinspecia (inspecia curent 1) necesar nscrierii la Examenul
pentru obinerea gradului didactic II n anul colar 2015-2016, obinnd cel puin
calificativul bine";
vor avea la data de 31.08.2018 o vechime efectiv de predare la catedr de minim 4
ani, de la data obinerii definitivatului;
au obinut n ultimii 2 ani colari, premergtori nscrierii, cel puin calificativul "bine"
la evalurile anuale si inspeciile colare:
nu au fost declarate respinse la probele scrise si orale ale examenului pentru obinerea
gradului didactic II n sesiunea- august 2016.
Pentru susinerea examenului de grad I ( sesiunea 2019) se pot nscrie n 2016
cadrele didactice calificate care ndeplinesc urmtoarele condiii:
ocup o funcie didactic n anul colar 2016 - 2017;
au obinut gradul didactic II n sesiunea 2015 sau n sesiunile anterioare;
au solicitat si efectuat preinspecia (inspecia curent 1), necesar nscrierii la examenul
pentru acordarea gradului didactic I, n anul colar 2015 - 2016, obinnd calificativul
"foarte bine";
vor avea la data finalizrii examenului - 31.08.2019, o vechime efectiv minim de
predare de 4 ani mplinii de la data finalizrii gradului II;
au obinut n ultimii 2 ani colari, premergtori nscrierii, calificativul "foarte bine" la
evalurile anuale si inspeciile colare.

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

3. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic II n


sesiunea 2016 (seria 2014 -2016), se vor putea renscrie pentru perfecionarea prin grade
didactice n perioada 1-31 octombrie 2017 prin depunerea unui nou dosar de nscriere i
parcurgerea tuturor etapelor.
4. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic I in
sesiunea 2016 (seria 2013 -2016), se vor putea renscrie pentru perfecionarea prin grade
didactice dup un interval de cel puin 2 ani colari prin depunerea unui nou dosar de nscriere
i parcurgerea tuturor etapelor;
5.

Conditiile
si actele necesare inscrierii pentru perfectionarea prin grade
didactice(gradul didactic II i gradul didactic I) vor fi verificate de ctre directorul unittii de
nvmnt pentru fiecare cadru didactic care solicit nscrierea.(Conducerile unitilor de
nvmnt verific existena i legalitatea documentelor din dosarele de nscriere, ndeplinirea
condiiilor de nscriere, respectarea prevederilor legale).

6. Dosarele cadrelor didactice nscrise n unitatea de nvmnt la examenul pentru acordarea


gradului didactic II sau pentru acordarea gradului didactic I, care ndeplinesc condiiile legale,
vor fi naintate de ctre conducerile unitilor de nvmnt inspectoratului colar de sector
arondat disciplinei, pentru nregistrarea nscrierii conform metodologiei.
7. In perioada 1-31 octombrie 2016, cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale
(Conform precizrilor Art. 10 (2.1) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011) i doresc s se nscrie
la examenul pentru acordarea gradului didactic II n sesiunea 2019, pot solicita prin cerere
tip adresat conducerii unitii de nvmnt, efectuarea primei inspecii curente (solicitarea
se face n anul premergtor depunerii dosarului de nscriere). Modelul de cerere poate fi
descrcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la inspectoratul colar de sector
arondat disciplinei, pentru nregistrarea acestora conform metodologiei.
A

8. In perioada 1-31 octombrie 2016, cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale
Conform precizrilor Art. 29-(2) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 i doresc s se nscrie la
examenul pentru acordarea gradului didactic I n seria 2017-2020, vor solicita efectuarea
primei inspecii curente, printr-o cerere tip adresat conducerii unitii de nvmnt
(solicitarea se face n anul premergtor depunerii dosarului de nscriere). Modelul de cerere
poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la inspectoratul colar de
sector arondat disciplinei, pentru nregistrarea acestora conform metodologiei.

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

ARONDAREA DISCIPLINELOR
PENTRU PERFECIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI
DIDACTIC DIN INVATMANTUL PREUNIVERSITAR AL MUNICIPIULUI
BUCURETI
SECTORUL I - str. N. TITULESCUNR. 54;Telefon: 021.222.21.60, 021.222.13.14 DISCIPLINE
ARONDATE :

SECTORUL

MATEMATICA;
FIZICA;
CHIMIE;
INFORMATICA;
II-str. TUNARI NR.52; Telefon: 021.210.51.45, 021.212.46.67 DISCIPLINE ARONDATE :
INGINERI (TOATE DISCIPLINELE);
MAITRI INSTRUCTORI (TOATE DISCIPLINELE);
EDUCAIE TEHNOLOGICA;

SECTORUL III-str LUNCA BRADULUI NR.2; Telefon: 021.340.16.13 , 021.340.43.82


DISCIPLINE ARONDATE :

EDUCATOARE;
INVATATOARE;
EDUCAIE FIZICA SI SPORT;

SECTORUL I V - str. EROUMIREA MIOARA LUIZA NR.lA;Telefon: 021.460.21.68, 021.460.38.08 DISCIPLINE


ARONDAT E :

INVATAM ANT SPECIAL;


BIOLOGIE;
RELIGIE SI DISCIPLINE TEOLOGICE;
SECTORUL V- str. ION CREANGA NR.6; Telefon: 031.401.69.55 , 021.411.99.85
DISCIPLINE ARONDAT E :
ISTORIE;
CULTURA CIVICA;
GEOGRAFIE ;
DISCIPLINE SOCIO-UMANE ( FILOSOFIF, LOGICA SI
ARGUMENTARE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, EDUCAIE
ANTREPRENORIALA);
DISCIPLINE ECONOMICE;
ARTE PLASTICE(EDUCATIE PLASTICA, EDUCAIE VIZUALA,
ARTE VIZUALE);
MUZICA (EDUCAIE MUZICALA, MUZICA
INSTRUMENTALA, FUNCIE DE INSTRUMENT); PALATE SI
CLUBURI;
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA
PSIHOPEDAGOGICA;
SECTORUL VI str. PETERA DAMBOVICIOAREI NR. 12; Telefon: 021.430.27.77, 021.430.07.64

DISCIPLINE ARONDATE :

LIMBA SI LITERATURA ROMANA ;


LIMBA LATINA;
LIMBI STRINE: LIMBA ENGLEZA, LIMBA
FRANCEZA,
LIMBA
GERMANA
(GERMANA
MATERNA), LIMBA ITALIANA, LIMBA SPANIOLA,
LIMBA PORTUGHEZA, LIMBA JAPONEZA, LIMBA
NEOGREACA (GREACA VECHE), LIMBA MAGHIARA
(MAGHIARA
MATERNA);
LIMBA
RROMANI
MATERNA, LITERATURA UNIVERSALA PROFESOR
DOCUMENTARIST

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

DOSARUL DE NSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI


DIDACTIC II trebuie s conin urmtoarele documente:
a. Cererea tip de nscriere, adresat conducerii inspectoratului colar, n care candidaii
vor nominaliza instituia de nvmnt centru de perfecionare la care doresc s
susin examenul (poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro );
b. Fisa de nscriere, completat, confirmat de conducerea unitii de nvmnt,
conform anexei 5 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descrcat de pe site-ul
www.ismb.ro
c. Copii ale urmtoarelor documente certificate conform cu originalul" de ctre
conducerea unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz: buletin/ carte
de identitate, certificatului de natere, certificatului de cstorie n cazul schimbrii
numelui de familie, n caz de divor sau recstorie se depun acte doveditoare
suplimentare n acest sens;
d. Copia de pe certificatul de acordare a definitivrii n nvmnt, semnat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii. n cazul schimbrii specialitii
fa de examenul de definitivare n nvmnt se va depune n copie, certificat
pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii, diploma de licen i
suplimentul la diplom pentru noua specializare;
e. Dovada privind calificativele acordate la evalurile anuale n ultimii 2 ani colari
(cel puin "bine");
f. Dovada privind calificativele acordate la inspeciile colare n ultimii 2 ani colari;
g. Recomandare scris asupra activitii candidatului, din partea Consiliului profesoral
al unitii de nvmnt unde este ncadrat;
h. Copia raportului scris al inspeciei curente efectuate nainte de nscriere, certificat
pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii;
i. Copia de pe autorizaia de funcionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele
didactice care funcioneaz n unitile de nvmnt particular, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii.
j. Copia legalizata a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la
diploma
k. 2 fotografii tip bulletin

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

DOSARUL DE NSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A


GRADULUI DIDACTIC I trebuie s conin urmtoarele documente:
a. Cererea tip de nscriere, adresat conducerii inspectoratului colar, n care candidaii vor
nominaliza instituia de nvmnt centru de perfecionare la care doresc s susin
examenul (poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro);
b. Fia de nscriere, completat, confirmat de conducerea unitii de nvmnt, conform
anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descrcat de pe site-ul
www.ismb.ro);
e. Copii ale urmtoarelor documente certificate conform cu originalul" de ctre conducerea
unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz buletin/ carte de identitate,
certificatului de natere, certificatului de cstorie n cazul schimbrii numelui de familie,
n caz de divor sau recstorie se depun acte doveditoare suplimentare n acest sens;
c. Copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnat pentru conformitate
cu originalul de ctre conducerea colii; n cazul schimbrii specialitii fa de examenul
de gradul II se va depune n copie, certificat pentru conformitate cu originalul de ctre
conducerea colii, diploma de licen i suplimentul la diplom pentru noua specializare;
d. Dovada privind calificativele acordate la evalurile anuale n ultimii 2 ani colari (cel
puin "foarte bine");
e. Dovada privind calificativele acordate la inspeciile colare n ultimii 2 ani colari;
f. Recomandare scris asupra activitii candidatului, din partea Consiliului profesoral al
unitii de nvmnt unde este ncadrat;
g. Copia raportului scris al inspeciei curente efectuate nainte de nscriere, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii;
h. Copia de pe autorizaia de funcionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele
didactice care funcioneaz n unitile de nvmnt particular, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii.
i. Copia legalizat a diplomei de studiu nsoit de foaia matricol/suplimentul la diplom;
j. 2 fotografii tip buletin

OBSERVAII
Depunerea dosarelor de nscriere precum si cererile pentru preinspecii se depun n
termenul legal, la unitatea colar n care funcioneaz candidatul. Dup nregistrarea
acestora la nivelul unitii de nvmnt, vor fi depuse i nregistrate la inspectoratele
de sector arondate disciplinelor de examen.
Dup depunerea dosarelor de nscriere la examenele de acordare a gradelor didactice i a
cererilor de efectuare a preinspeciei, cadrele didactice vor accesa site-ul ISMB-ului pentru
a consulta planificarea inspeciilor. In situaia n care nu se regsesc n listele cu
planificarea si repartizarea inspeciilor de specialitate candidaii vor lua legtura cu
inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, n vederea
clarificrii situaiei!!!!!!

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

Dup nscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice, pe toat


perioada pn la finalizarea examenului, att cadrul didactic ct si directorul unitatii de
invatamant unde functioneaza candidatul, au obligatia sa comunice eventualele schimbri
aprute de la nscriere, precum i situaiile n care nu mai poate fi ndeplinite condiia de
vechime, pn la susinerea examenului (ex. cadre didactice care ntrerup activitatea pentru
creterea copilului sau prin concedii far plat, respectiv norm didactic parial), respectiv
eventualele sanciuni aplicate cadrelor didactice nscrise la gradele didactice, care impun
amnarea susinerii examenului de grad didactic pn la ridicarea sanciunii.
> Concediul medical si de maternitate se consider vechime efectiv la catedr!!!
> Concediul pentru creterea copilului si concediul fr plat nu pot fi luate n considerare
pentru stabilirea vechimii efective de predare (perioadele respective sunt luate n calcul doar
pentru stabilirea vechimii n munc/nvmnt).
> Conform Codului muncii, pe perioada concediului de ngrijire a copilului, contractul
individual de munc se suspend si nu poate fi desfurat nicio activitate de perfecionare
(inspecii, colocviu, depunere lucrare, examene).
> Fiele tip de nscriere vor fi completate la toate rubricile de ctre candidat, cu excepia
datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unitilor de
nvmnt (care mpreun cu directorul unitii colare rspund de corectitudinea datelor
nscrise).
> n cazul doamnelor cstorite, se va trece n fia de nscriere, n cerere si n tabelul
electronic numele dinaintea cstoriei urmat de numele dobndit prin cstorie, conform
indicaiilor de completare a acestuia n fisa de nscriere.
> Pe coperta dosarului de nscriere, se specific: numele si prenumele candidatului ( aa cum
apare n fisa de nscriere); unitatea de nvmnt la care este ncadrat; specialitatea la care
va susine examenul ; tipul examenului la care se nscrie (gradul didactic II, gradul didactic
I) si sesiunea; denumire complet a centrului de perfecionare pentru care opteaz ;
> La primirea dosarelor n unitatea de nvmnt, se vor avea n vedere urmtoarele:
- piesele din dosar vor fi aezate n ordinea menionat, n informaiile legate de
coninutul dosarului de nscriere;
- completarea corect a tuturor datelor solicitate prin fisa si cererea de nscriere; o se va
preciza, att n cererea tip de nscriere, ct si n fisa de nscriere, obligatoriu, centrul
de perfecionare/examen pentru care opteaz cadrul didactic;
- se va verifica, de ctre directorul scolii, nainte de a semna si tampila cererea tip de
nscriere si fisa de nscriere, exactitatea si corectitudinea datelor candidatului, nscrise
pe aceste documente;
- pagina a doua a fisei de nscriere are valoare de adeverin de vechime si din aceasta
trebuie, s rezulte clar vechimea efectiv la catedr de la definitivat sau ultimul grad
obinut si pn la 31 august a anului colar n care se finalizeaz examenul pentru
care se nscrie. Se menioneaz explicit perioadele de ntrerupere a activitii la
catedr (concediu cretere copil, concediul far plat, etc.)
Conducerea unitii de nvmnt rspunde de existena, legalitatea si
corectitudinea datelor din dosarul de nscriere
Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti
Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro

Dosarele vor cuprinde toate actele necesare, corect ntocmite i n ordinea precizat. Se
va respecta modelul informaiilor de pe coperta dosarului, prezentat mai jos.
Unitatea colar

Categoria de personal (educator, nvtor, profesor...)

(inclusiv numrul de telefon)

Specialitatea ( la care se nscrie)...............


Centrul de perfecionare.............................
Gradul didactic(solicitat)..............................

ATENTIE!!!!!!!!! ACESTE INFORMATII VOR FI SCRISE (NU LIPITE) PE


COPERTA DOSARULUI!!!!!!

DOSAR
NUMELE I PRENUMELE (Corect, complet, cu majuscule si initiala tatalui)
CNP..
GRADUL DIDACTIC ....SESIUNEA................
STUDII ABSOLVITE.
SPECIALITATEA...
LIMBA DE SUSINERE A GRADULUI DIDACTIC
ANUL OBINERII ULTIMULUI GRAD, MEDIA ..
TELEFON / E-MAIL

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro