Sunteți pe pagina 1din 52

CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1.

Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt:

sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a


colectivitatii
sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate
ori este nevoie
-

sa desfasoare activitate sanitara profilactica

sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate

sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin

sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine

sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print-un climat favorabil


vindecarii
-

sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca

sa vegheze la pastrarea unei baze materiale si utilizarea judicioasa a acesteia

sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala

sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt:

sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in functie de pregatirea


fiecaruia
sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate
compartimentele
sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in
timp util

sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a produselor


farmaceutice intrate in farmacie
-

sa organizeze depozitarea si conservarea produselor

sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr-un timp de


50% din programul sau de lucru zilnic
-

sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante

sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie

sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si


produse tehnico-medicale
-

sa asigure buna gestionare a unitatii

sa se preocupe de asigurarea securitatii localului

sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2.

In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii
TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului
Farmacistilor din Romania
Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi,
de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in farmacie,
dupa cum urmeaza:
a.

cetateni ai statului roman;

b.
cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c.
sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie
directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d.
membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b),
asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor
membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 260/2005;
e.
cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in
Romania;
f.
beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre
statele prevazute la lit. b).
Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autorizaiei de liber practic,
eliberat de Ministerul Sntii n termen de 30 de zile de la depunerea
documentelor.
Autorizaia de liber practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza
urmtoarelor acte:
a.
diplom eliberat de o instituie de nvmnt universitar cu profil
farmaceutic, acreditat n condiiile legii;
b.

certificat de cazier judiciar;

c.

certificat de sntate

d.

avizul Colegiului Farmacitilor din Romnia.

3.

Mentionati unele drepturi ale pacientilor.

Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.
51 din 29/01/2003) Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,


precum i la modul de a le utiliza.
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitii i statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sntate.
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a interveniilor
medicale propuse, a riscurilor poteniale ale fiecrei proceduri, a alternativelor
existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefecturii tratamentului i
nerespectrii recomandrilor medicale, precum i cu privire la date despre
diagnostic i prognostic.
- Pacientul are dreptul de a decide dac mai dorete s fie informat n cazul n care
informaiile prezentate de ctre medic i-ar cauza suferin.
- Informaiile se aduc la cunotin pacientului ntr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoate
limba romn, informaiile i se aduc la cunotin n limba matern ori n limba pe
care o cunoate sau, dup caz, se va cuta o alt form de comunicare.
- Pacientul are dreptul de a cere n mod expres s nu fie informat i de a alege o alt
persoan care s fie informat n locul su.
- Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o intervenie medical asumndui, n scris, rspunderea pentru decizia sa; consecinele refuzului sau ale opririi
actelor medicale trebuie explicate pacientului.
- Toate informaiile privind starea pacientului, rezultatele investigaiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confideniale chiar i
dup decesul acestuia.
- n cazul n care informaiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditai, implicai n tratamentul pacientului, acordarea consimmntului nu mai
este obligatorie.Sunt considerate excepii cazurile n care pacientul reprezint
pericol pentru sine sau pentru sntatea public.
- Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen, de asisten
stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, n program continuu.

4.
Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei
de farmacist.
Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii
TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului
Farmacistilor din Romania

Este nedemn sa exercite profesia de farmacist:


a)
farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca
pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, in
imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist, si pentru care nu a
intervenit reabilitarea;
b)
farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe
durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara.
Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat n Monitorul Oficial, Partea I
nr. 490 din 15.07.2009)
Art. 37. - Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu:
a) exercitarea concomitent a profesiei de medic;
b) starea de sntate fizic sau psihic necorespunztoare pentru exercitarea
profesiei de farmacist;
c) comerciant persoan fizic;
d) exercitarea unor activiti contrare legii sau bunelor moravuri;
e) calitatea de lucrtor comercial sau agent comercial;
f) angajat al altor uniti dect cele care au ca obiect de activitate serviciile
farmaceutice, cercetarea farmaceutic, producia ori distribuia de medicamente
sau activitile prevzute la art. 36 alin. (2).
Art 36. (2) Farmacistul, n conformitate cu pregtirea sa universitar, este
competent s exercite i alte activiti profesionale, precum:

a) colaborare cu medicul pentru stabilirea i urmrirea terapiei pacientului;


b) farmacovigilen;
c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea i distribuia produselor din plante,
suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale,
medicamentelor de uz veterinar, substanelor farmaceutice active i auxiliare;
d) analize n laboratoare de biochimie, toxicologie i igien a mediului i
alimentelor;
e) marketing i management farmaceutic;
f) activiti didactice, cercetare sau administraie sanitar.

5.
Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si
autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate.
Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii
TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului
Farmacistilor din Romania
Abaterea disciplinar angajeaz rspunderea disciplinar a fptuitorului, cruia i se
va aplica una dintre urmtoarele sanciuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporar, ntr-un interval de 6-12 luni, a calitii de membru al
Colegiului Farmacitilor din Romnia;
e) retragerea calitii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia.
In ceea ce priveste raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a
farmacistului, acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia,
putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in
functie de fapta savarsita de farmacist
La aceste sanciunise poate prevedea, dup caz, obligarea celui sancionat la
efectuarea unor cursuri de perfecionare sau de educaie farmaceutic ori a altor
forme de pregtire profesional.

Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se soluioneaz, conform legii


i Statutului Colegiului Farmacitilor din Romnia, de comisia de disciplin
competent. La nivelul fiecrui colegiu teritorial se va organiza i va funciona o
comisie de disciplin profesional, alctuit din 3 membri, dintre care unul
desemnat de direcia de sntate public teritorial. La nivelul Colegiului
Farmacitilor din Romnia se va organiza i va funciona Comisia superioar de
disciplin, alctuit din 5 membri, dintre care unul este desemnat de Ministerul
Sntii.

6.
Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor
profesionale.
Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului
teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile
de la data comunicarii.
Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la decizia Comisiei de
disciplina teritoriala, aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia
superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile
de la primirea contestatiei. In acest caz, sanctiunea dispusa prin decizia contestata
se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina,
decizie care poate dispune:
-admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala;
-admiterea contestatiei in parte, aplicand o sanctiune mai mica fata de cea a
comisiei de disciplina teritoriala;
-respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina
din cadrul colegiului teritorial;
-aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege.

Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30


de zile de la data comunicarii acesteia, termen in care se poate contesta decizia la
sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia
teritoriala in care isi desfasoara activitatea farmacistul sanctionat.

CAPITOLUL: MEDICAMENT DEFINITII.


DELIMITARI CONCEPTUALE. ASPECTE GENERALE
1.
Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face
parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.
-

Olynth spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare)

Ciplox unguent oftalmic (aplicator)

Liprolog mix 25-50 KWIKPEN (insulina stilou preumplut)

Flixotide(fluticazon propionat - dispozitiv inhalator cu recipient presurizat)

Tobradex(picaturi oftalmice)

2.
Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional,
precizand producatorul.
-

Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut

Rebif - interferon 1-a - EMD Serono, Inc. & Pfizer Inc

Liprolog Pen - insulina lispro - ELI LILLY

Recipiente prevazute cu pompa dozatoare:

Flixonase - propionat de fluticazon - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Nasonex - mometazona suspensie - Schering-Plough

recipiente prevzute cu sistem de picurare:

Bixtonim - efedrina combinatii - Biofarm

Tobradex - SA Alcon-Couvreur NV

aerosoli de inhalaie cu pulberi uscate:

Ventolin Accuhaler - salbutamol - Glaxo Wellcome

Bricanyl Turbuhaler - terbutalina - AstraZeneca

3.

Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere.

Comprimate:

Capsule:

Nurofen ibuprofen 200, 400, 600 mg

Omez omeprazol 20 mg

No-Spa drotaverina 40mg

ACC acetilcisteina 200 mg

Plavix clopidogrel 75 mg
200 mg

Ercefuryl niforoxazid

Humex raceala si gripa paracetamol combinatii

Ursofalk acid ursodeoxicolic

Laridip lecardipina 10, 20

Cefalexin 250, 500 mg

4.
Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoza intalnite n farmacie,
inclusiv exemple de medicamente ambalate n astfel de recipiente:

plicuri unidoz: Fervex ( Bristol-Myers Squibb), Theraflu Sinus ( Novartis


Consumer Health GmbH )
-

flacon unidoz: Zentel ( GlaxoWellcome Production), Vermigal ( Biofarm SA )

fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA Romnia ), Ser fiziologic ( Zentiva SA).

5.

Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza?

Solutii orale, nazale, auriculare


Suspensii buvabile, nazale, auriculare
Unguente, Creme
Comprimate, Capsule

6.
Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac
inviolabil.

Cosopt (dorzolamidum si timololum)


Tropicamida picaturi oftalmice, 0,5%

7.
In ce fel de recipiente sunt ambalate comprimatele i granulele efervescente?
Exemple.

In flacoane bine nchise, prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta


deshidratanta
Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham)
Eferalgan Vitamin C (Lab. Upsa)

Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu:


Uricol ( European Egyptian Pharm. Ind. Alexandria)
L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura)

8.
Menionai 2 exemple de specialiti farmaceutice care sunt prezentate n
recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii.

Nurofen sirop 4%
Lekoklar sirop (claritromicina)
9.

Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie.

Rotarix - GlaxoSmithKline
Cervarix - GlaxoSmithKline

10.

Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament.

OSPEN PROSPECT MEDICAMENT


Citii cu atenie i n ntregime acest prospect nainte de a ncepe s utilizai acest
medicament.
- Dac avei orice ntrebri suplimentare, adresai-v medicului dumneavoastr sau
farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr. Nu trebuie s-l dai altor
persoane. Le poate face ru, chiar dac au aceleai simptome cu ale
dumneavoastr.
- Dac vreuna din reaciile adverse devine grav sau dac observai orice reacie
advers nemenionat n acest prospect, v rugm s-i spunei medicului
dumneavoastr sau farmacistului.

1. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza:


Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic: peniciline sensibile la
betalactamaz.
Ospen este indicat n tratamentul i profilaxia infeciilor uoare pn la moderat
severe produse de microorganisme sensibile la penicilin. Acestea includ:
- infecii ORL: boli streptococice (scarlatin, amigdalit, boal Vincent, faringit,
faringo-amigdalit, rinofaringit purulent, otita medie acut, sinuzit);

- infecii respiratorii: bronit bacterian, pneumonii bacteriene sau


bronhopneumonii cu excepia celor care necesit tratament cu penicilin
administrat parenteral;
- infecii cutanate: erizipel, erizipeloid, piodermit (de exemplu: impetigo
contagiosa, furunculoz], abcese, flegmoane; eritem cronic migrator i alte forme
clinice ale bolii Lyme;
- alte infecii: rni provocate prin muctur (de exemplu: rni faciale sau rni
profunde la nivelul minii) i arsuri;
- profilaxie: infecii streptococice i complicaiile acestora, de exemplu: febr
reumatic sau coree minor, poliartrit, endocardit, glomerulonefrit; endocardit
bacterian la pacieni cu boli cardiace congenitale sau reumatice, nainte i dup
intervenii chirurgicale minore, de exemplu: amigdalectomie, extracii dentare;
infecii pneumococice la copii cu siclemie.
2. Inainte sa utilizati Ospen
Nu utilizai Ospen
- Nu trebuie s utilizai acest medicament dac suntei alergic [avei
hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina, penicilin, sau la oricare dintre excipienii
si.
Dac ai avut o reacie alergic la un medicament sau avei orice alt tip de alergie
(de exemplu astm bronic sau febra fnului) trebuie s informai medicul
dumneavoastr.
In cazul n care avei tulburri gastro-intestinale cu diaree persistent sau vrsturi,
organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de
substan activ. Informai imediat medicul dumneavoastr n cazul n care
observai apariia acestor simptome.
Infeciile virale nu trebuie tratate cu antibiotice.

Avei grij deosebit cnd utilizai Ospen


V rugm s informai medicul dumneavoastr imediat ce ai observat apariia unei
reacii adverse (de exemplu: erupii cutanate, fatigabilitate crescut, durere n gt
sau la nivelul cavitii bucale).
Dac tii c ai avut o reacie alergic (avei hipersensibilitate) sau avei astm
bronic trebuie s informai medicul dumneavoastr. Dac observai apariia
semnelor unei reacii alergice, mai ales prurit, frisoane, urticarie, dispnee, senzaie

de constricie, diaree sau durere de stomac, trebuie s v adresai imediat


medicului dumneavoastr.
Se recomand monitorizarea hemoleucogramei, a funciilor hepatic i renal, n
cazul tratamentului ndelungat.
Trebuie s v adresai medicului dumneavoastr dac observai apariia diareei
persistente.
Spunei medicului dumneavoastr dac suntei gravid.
Insuficien hepatic, insuficien renal Datorit toleranei bune a
fenoximetilpenicilinei potasice, nu este necesar reducerea dozei la pacienii cu boli
hepatice sau renale. Totui, n cazul n care avei astfel de afeciuni, trebuie s
spunei medicului dumneavoastr J astfel nct s v ajusteze doza n funcie de
necesitile dumneavoastr.

Utilizarea altor medicamente


Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele
terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice, utilizarea acestei asocieri trebuie
fcut doar dac v-a fost prescris de ctre medicul dumneavoastr. Alte
medicamente, precum cele utilizate pentru tratamentul inflamaiei sau febrei i
pentru tratamentul reumatismului i gutei, pot de asemenea, s influeneze efectele
fenoximetilpenicilinei potasice. Ca i n cazul altor antibiotice, eficacitatea efectului
contraceptivelor orale poate fi sczut n cazul utilizrii concomitente a
fenoximetilpenicilinei potasice.
V rugm s informai medicul dumneavoastr dac utilizai alte medicamente i
s-l ntrebai ce alte medicamente putei utiliza n condiii de siguran terapeutic,
concomitent cu fenoximetilpenicilin potasic. Este posibil ca n timpul utilizrii
fenoximetilpenicilinei potasice sa se obin rezultate false n urma efecturii unor
teste de laborator.

Utilizarea Ospen cu alimente i buturi


Nu se cunosc interaciuni.

Sarcina i alptarea

Adresai-v medicului dumneavoastr pentru recomandri nainte de a lua orice


medicament. Fenoximetilpenicilin potasic poate fi utilizat n perioada de sarcin.
Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr.
Deoarece mici cantiti de substan activ pot fi excretate n laptele matern,
trebuie ntrerupt alptatul n perioada de efectuare a tratamentului cu
fenoximetilpenicilin potasic.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje


Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor.

Informaii importante privind unele componente ale Ospen


Un comprimat filmat conine 0,15 mg zaharin sub form de sare de sodiu.

3. Cum sa utilizati Ospen


Utilizai ntotdeauna Ospen exact aa cum v-a spus medicul dumneavoastr. Trebuie
s discutai cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu suntei sigur.
Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or nainte de mese cu o cantitate
suficient de lichid, fr a fi sfrmate sau mestecate.
Dac nu v este recomandat altfel, utilizai ntotdeauna dozele prescrise.
n general, dozele recomandate sunt:
- aduli, obezi, vrstnici i gravide: cte 1.500.000 UI fenoximetilpenicilin potasic
(1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi.
Dac infecia este sever, medicul dumneavoastr v poate crete doza ce trebuie
administrat. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament n
funcie de fiecare caz n parte. Tratamentul trebuie continuat nc 2-3 zile dup
remisia complet a simptomelor clinice. n cazul infeciilor streptococice (de
exemplu: angin streptococic), durata necesar de tratament este de 10 zile.
Recomandri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de
infecii:
- infecii streptococice (de exemplu: angin streptococic, scarlatin): apariia
infeciei poate fi prevenit prin . administrarea aceleiai doze ca i n cazul infeciei
streptococice, timp de 10 zile. ' - poate fi necesar continuarea tratamentului cu
fenoximetilpenicilin potasic timp de civa ani pentru a ' preveni apariia febrei

reumatice. Nu trebuie s ntrerupei tratamentul fr a discuta n prealabil cu


medicul dumneavoastr.
- pentru a preveni rspndirea microorganismelor n organism prin circulaia
sanguin (dup intervenii chirurgicale minore precum amigdalectomie, extracii
dentare): la aduli trebuie s se administreze 3.000.000 UI fenoximetilpenicilin
potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or nainte de intervenia
chirurgical i apoi 1.500.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat
Ospen 1500) la 6 ore dup intervenia chirurgical.
Chiar dac observai ameliorarea sau remisia complet a simptomelor, nu trebuie s
modificai doza ce trebuie administrat sau s ntrerupei tratamentul cu
fenoximeticilin potasic fr a discuta n prealabil cu medicul dumneavoastr
despre aceasta, deoarece exist riscul agravrii sau reapariiei acestora. Nu este
recomandat s pstrai comprimatele filmate rmase pentru a le utiliza n cazul unei
alte posibile infecii.

Dac utilizai mai mult dect trebuie din Ospen


Simptomele supradozajului corespund, n mare msur, cu cele observate n cazul
reaciilor adverse. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidroelectrolitice. n cazul producerii unui supradozaj, v rugm s v adresai imediat
medicului dumneavoastr.
Dac avei orice ntrebri suplimentare cu privire la acest produs, adresai-v
medicului dumneavoastr sau farmacistului.

4. Reactii adverse
Ca toate medicamentele, Ospen poate provoca reacii adverse, dei acestea nu se
manifest la toate persoanele, n general, fenoximetilpenicilina potasic este bine
tolerat.
Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit, erupii
cutanate, nroirea, inflamaia i tumefacia pielii, febr i durere articular,
simptome asemntoare ocului i dispnee. n unele cazuri, pot s apar inflamaia
mucoasei cavitii bucale i a limbii i/sau tulburri gastro-intestinale, precum
vrsturi sau diaree. n cazuri foarte rare, au fost observate modificri ale
hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate, durere n gt, durere la nivelul
cavitii bucale).

5. Cum se pastreaza Ospen

A se pstra la temperaturi sub 25C, n ambalajul original.


A nu se lsa la ndemna copiilor.
A nu se utiliza dup data de expirare nscris pe ambalaj. Data de expirare se refer
la ultima zi a lunii
respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor
menajere. ntrebai farmacistul
cum s eliminai medicamentele care nu v mai sunt necesare. Aceste msuri vor
ajuta la protejarea mediului.

6. Informatii suplimentare
Ce conine Ospen
Un comprimat filmat conine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu
1.500.000 UI (aproximativ 0,9 g) i excipieni: - nuc/eu: stearat de magneziu,
macrogol 6000, maltodextrin, polividon, talc; - fiim: zaharin sodic, ulei de
ment, dioxid de titan (E 171), talc, hipromeloz.
Cum arat Ospen i coninutul ambalajului
Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate.
Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a cte 10 comprimate filmate.
Productorul i Deintorul Autorizaiei de Punere pe Pia
Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Tirol, Austria
Data ultimei verificri a prospectului
Iunie 2005

11.
Dai exemple de produse pe ale cror prospecte exist pictograme privind
modul de utilizare a medicamentului. Ataai o xerocopie dup un asemenea
prospect.

Gynofort 2%, crema vaginala


12.

Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare?

13.
Dai 2 exemple de medicamente pe a cror eticheta se menioneaz Atenie!
Poate produce somnolen. Nu conducei sau lucrai cu maini. Evitai buturile
alcoolice.

Xanax, Dormicum, Imovane, Romergan, Fenobarbital

14.

Dai exemple de alte meniuni speciale ntlnite n practic.

CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR

1.
Ce sfaturi dai pacienilor privind administrarea unui medicament oftalmic
(picturi pentru ochi sau unguent oftalmic).

Picaturi oculare/ Unguente oftalmice

Spalati-va pe maini

Nu atingeti dispozitivul de aplicare

Priviti in sus, trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu

Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest


pliu, fara a-l atinge si fara a atinge ochiul

Aplicati in pliul format cantitatea prescrisa de picaturi/unguent

Inchideti ohii pt aprox. 2 minute. Nu tineti pleoapele prea stranse

Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat


Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi, asteptati cel putin 5
minute inainte de a aplica seria urmatoare

Dupa deschiderea flaconului, se utilizeaza maxim 14 zile.

2.
Precizai instruciunile date unui pacient privind administrarea unui sistem
terapeutic transdermic.

Se specifica locul de aplicare in functie de medicament (specificat in


prospect)

Plasturii se aplica pe pielea curata, uscata, fara par, fara rani de pe spate,
brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. Plasturii nu trebuie aplicati pe
pielea iritata sau inrosita, pe coapsa sau pe abdomen (burta), sau in alte locuri unde
se freaca de imbracamintea stramta.

Se schimba cu regularitate locul de aplicare

Se aplica cu mainile curate

Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare

Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui, fara a atinge partea ce


contine substanta activa

Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini

Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile


medicului

3.
Menionai cteva reguli de urmat la administrarea picturilor pentru ureche
sau pentru nas.
Picaturi pentru ureche (solutii otice)
1.
Incalziti flaconul cu solutie tinanadu-l in mana sau la axila timp de cateva
minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura)
2.

Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus.

3.

Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern

4.

Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa

5.

Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche

6.
Dupa aplicarea picaturilor, se utilizeaza un tampon de vata pentru a acoperi
canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta.
7.
Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura, dar ea nu trebuie sa dureze
mai mult de cateva minute.

Picaturi nazale
1.

Suflati nasul

2.

Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri

3.

Introduceti picuratorul cca. 1 cm in nara

4.

Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa

5.

Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi)

6.

Ridicati-va dupa cateva secunde, picaturile vor trece in faringe

7.

Repetati procedura pentru cealalta nara, daca este necesar

8.

Spalati picuratorul cu apa fiarta.

4.
Dai 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detaliai modul
de administrare

Ventolin Accuhaler - salbutamol - Glaxo Wellcome

Bricanyl Turbuhaler - terbutalina - AstraZeneca

1.

Tusiti si expectorati.

2.

Agitati flaconul inainte de utilzare.

3.

Tineti flaconul rasturnat.

4.

Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului.

5.

Incinati capul usor spre inapoi.

6.

Expirati lent, golind plamanii de aer, cat mai mult cu putinta.

7.

Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli, pastrand limba apasata.

8.

Tineti-va respiratia 10-15 secunde.

9.

Expirati pe nas.

10.

Clatiti gura cu apa calda.

5.
Dai exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara
aplicator:
Cu aplicator:
Meclon (Farmigea Spa Italia) crema vaginala
Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) crema vaginala 2%( butconazol)
Gyno Canesten (Bayer AG) comprimate vaginale (clotrimazol)
Lomexin (Recordati Spa) crema vaginala(fenticonazol)
Fara aplicator:
Cervugid ( SC Ircon Iasi) ovule
Betadine (Egis) ovule
Pharmatex (Innotech) ovule contraceptive

Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) supozitoare vaginale

6.
Precizai instruciunile date pacientului privind administrarea supozitoarelor
rectale.

Spalati-va pe maini.

Daca supozitorul este prea moale, se creste consistenta prin racire (se tine
sub jet de apa rece, inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul.

Indepartati marginile ascutite prin incalzire in mana.

Umeziti supozitorul cu apa rece.

Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii.

Introduceti supozitorul incet, cu partea rotunjita inainte, in orificiul anal.

Ramanti intins pentru cateva minute.

Spalati-va pe maini.

Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului.

CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE

1.

Precizai etapele unei recepii a medicamentelor la care ai participat:

Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului, DCI, concentratia,


forma farmaceutica, data de expirare), cantitativ si valoric:
- Se verific identitatea si cantitile produselor. Acestea trebuie s corespund cu
cantitatea facturat.
- In momentul receptiei, containerele cu produse trebuie examinate din punct de
vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda.
- Medicamentele cu sigiliile rupte, ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi
contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si, daca nu sunt
distruse imediat, trebuie pastrate intr-o zona dedicata, clar delimitata, astfel incat
sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse.
- Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate dupa expirarea datei de
valabilitate, nici in apropierea acesteia, evitandu-se astfel ca medicamentul sa
expire inainte sa fie folosit de pacient.
- Efectuarea receptiei valorice, prin evaluarea preturilor produselor primite la
preturile legale in vigoare.
- Dac sunt ndeplinite criteriile cantitative i calitative, este semnat i tampilat
forumularul rou al facturii
2.

Precizai operaiile implicate de recepia cantitativ a unui medicament:

Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii dintre cantitatea de


medicamente livrate si cantitatea de pe factura.

3.
Menionai ce verificri se fac n cursul recepiei calitative a unui
medicament.
-pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active, a concentratiei,
formei farmaceutice, termenului de expirare, verificarea integritatii ambalajelor si a
seriei produsului
-pentru substantele farmaceutice: suplimentar, controlul organoleptic si efectuarea
reactiilor de identificare prevazute de farmacopee

4.
Menionai 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu
echipamente frigorifice.
Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania)
Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania)
Humira 40mg (Abbott) adalimumab
5.

Ce este NIR-ul si ce rubrici contine?

Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si


este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un
document justificativ pentru incarcarea in gestiune. NIR - ul se intocmeste in 2
exemplare la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura
efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de
receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia
de receptie legal constituita. In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se
intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura
sau la avizul de insotire a marfii.

Rubricile NIR:
- denumirea unitatii
- denumirea, numarul si data intocmirii formularului
- numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate
- nr curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform docuemtelor
insotitoare; cantitatea receptionata
- numele, prenumele si semnatura celor care fac receptia

- pretul de achizitie al cantitatii receptionate


- adaosul comercial unitar si total
- pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial
- valoarea la pret de vanzare, inclusiv tva

6.
Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia
medicamentelor.
-Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase)
-Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM - factura/ nr.
colete receptionate)
-Diferente calitative(alt produs, alta denumire comerciala, alta concentratie)
-Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate
-Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator

7.

Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare?

Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor


produselor receptionate(la rece, la loc racoros, ferite de lumina, depozitare in
dulapuri speciale etc.)
CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE
1.
Precizai tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de
valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr.

- Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaza cu ajutorul


programului informatic utilizat n farmacie. La introducerea facturii n sistem se
adauga si data expirrii produsului. Cu o luna inainte de expirarea produsului
sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia.
2.
Menionai 3 produse existente n farmacie care necesit pstrarea la rece
sau la loc rcoros.

la rece(2-8C)

la loc racoros(8-15C)

Typhim Aventis Pasteur

Novomix suspensie inj (Novo Nordisk)

Infanrix Glaxo

Vitamina A fiole (Pharco)

Rotarix Glaxo

Viusid pulbere (Catalysis)

3.
Dai exemple de produse medicamentoase care necesit un regim special de
pstrare (la Separanda)

Bromazepan Labormed
Zolpidem Actavis -Actavis
Ciclobarbital Terapia
Ludiomil Novartis

4.
Dai 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza ferit de
umiditate
Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina, gr efervescente) Episindan(Epirubicina, pulbere
liofilizata)

5.
Dai cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de
depozitare.
Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega
339/2005 privind Regimul juridic al preparatelor si substantelor stupefiante si
psihotrope. (ex: Allobarbital, Alprazolam, Amfepramon, Aminorex, Amobarbital,
Barbital Bromazepam, Brotizolam, Buprenorfin, Butalbital etc).
Substan psihotrop - termen desemnnd substanele nscrise n anexele la
Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971;
Acest tip de substante se vor depozita separat, in dulapuri special destinate,
securizate.

6.

Precizati ce se intelege prin expresia ferit de lumina.

FRX: Prin expresia ferit de lumina se intelege ca recipientele trebuie sa fie din
sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii.
Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie
izolate cu un material adecvat, de culoare inchisa, sau trebuie pastrate in dulapuri
inchise.

7.

Intocmiti o lista cu produse termolabile.

8.
Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr-un
alt ambalaj.

La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze


orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie
curat, spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc)
Pe eticheta recipientului in care s-a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat
posibil, cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea
produsului, data de expirare, concentratia)

9.

Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii.

Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de


temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor(depozit,
receptura, oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii
speciale de depozitare.

10.

Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata?

Conform Regulilor de buna practica de distributie , fiecare parte implicata in lantul


de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea
medicamentului.Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie
efectuate, care sa includa, dar sa nu se limiteze la urmatoarele informatii:
-data expeditiei;
-denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana
juridica, informatii despre transportator (numar de telefon, persoane de contact);
-denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica
(unitate de distributie angro, unitate de distributie en detail);
-descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutica si doza (daca este
cazul);
-cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si
cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul);
-numarul de serie si data de expirare;
-conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul);
-un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari.

CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR


1.

Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale.

Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai


de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei
utilizate)
Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi
dizolvata (sensisibilitate la lumina- se vor alege recipiente de culoare bruna;
sensibilitate la modificari de pH- sticla de calitate I etc), de volumul de solutie
rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de
administrare)
Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor in vehiculul corespunzator(ordinea
de dizolvare dictata de tipul de s.a).

Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active),


concentratia, modul de administrare, data de preparare, denumirea unitatii
farmacutice.
2.

Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii?

A se agita inainte de utilizare


3.

Ce se intelege prin recipient bine inchis?

FRX: Prin recipiente bine inchise se intelege ca acestea trebuie sa protejeze


continutul de mediul extern, prin evitarea contaminarii cu produse solide sau
lichide, in conditii normale de conservare, manipulare si transport.

CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE

1. Menionai documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. Anexai modele


blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox)
NIR ( nota intern de recepie ), impreuna cu factura de cumparare a produselor,
ca document justificativ de inregistrare in contabilitate
Bonul de predare, transfer, restituire se foloseste pentru predarea produselor
intre farmaciile ce aparin aceluiasi lant farmaceutic

Bonul de consum este document justificativ pentru eliberarea produselor din


magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. Documentul consemneaza: data
operatiunii, codul individual, unitatea de masura pentru bunurile eliberate din
magazie, pretul unitar si valoarea acestora.

a) Factura de cumprare a produselor

b) NIR

c) Bon de transfer

2. Precizai cum se ntocmete un raport zilnic de gestiune:


Dup raportarea soldului din ziua precedent, pe baza facturilor introduse n ziua
respectiv, a vanzarii efectuate, programul informatic realizeaz raportul zilnic de
gestiune. Acesta stabileste totalul intrarilor plus soldul, dupa care se inscriu datele
privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. In raportul de gestiune se
inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul,
cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in
plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificarile de pret,
transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate. Dupa realizarea
raportului de gestiune, acesta se transmite electronic la compartimentul financiarcontabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta analitica.

Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord


soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila

3. Precizai cateva mijloace fixe existente n farmacie:


- Oficin: mas, scaune, seturi de rafturi, ghieu, cas
- Receptur: chiuvet, mas, scaun, set rafturi, mese de lucru
- Depozit: seturi de rafturi

4. Descriei coninutul unei liste de inventariere:


- Unitatea
- Data efecturii inventarului
- Denumirea produselor inventariate
- Cantitatea
- Preul unitar
- Valoarea contabil
- Comisia de inventariere
- Semntura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate

5. Indicai programul de gestiune informatic folosit n farmacia de practic:


Pharmec

CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR

1.

Dati cate 2 exemple de specialitati farmaceutice care se elibereaz pe:

- prescripie medical care nu se reine n farmacie(P-6L) Sortis (Atorvastatina),


Ciprinol (Ciprofloxacina)
- prescriptie medicala care se retine in farmacie(P-RF) : Retin-A (Tretinoinum),
Abilify(Aripiprazol)
- prescripie medical cu regim special de eliberare(P-TS): Morfina, Fentanyl
- prescripie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis, Docetaxel
2.
Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare
categorie.
3.
Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza
de CAS, precizand nivelul de compensare actual.

Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A)

(Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Film. Krka D.D.


(Pravastatinum) Pravator 40 mg compr. Ranbaxy U.K. Limited
(Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Film. Zentiva K.S.
(Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Zentiva SA

Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B)

(Nebivololum) Nebilet (R) compr. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group


(Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr. film. Astrazeneca Uk Ltd.
(Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. film. Roche
(Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. Gastrorez. Astrazeneca AB
4.
Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza
gratuit.
Seciunea c1 - lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din preul de
referin conform dci-urilor utilizate n tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli
pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea
prescrierii i consumului prin comisiile paritare
Seciunea c2 - lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de
decontare conform denumirilor comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de
sntate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc

Seciunea c3 - lista de medicamente cu procent de compensare 100% - conform dciurilor din canamed, altele dect cele din Sublistele a, b, c1, c2, indicate pentru copii
pn la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi, studeni sau ucenici dac
nu realizeaz venituri, precum i gravide i luze

Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele


C1, C2, C3)
(Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca
(Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd.
(Olanzapina) Zyprexa 5, 10 mg Eli Lilly
5.

Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii.

A. PROGRAME NAIONALE DE SNTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE I CU SCOP


CURATIV FINANATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SNTII
STRUCTUR:

I. Programele naionale privind bolile transmisibile

1. Programul naional de imunizare


2. Programul naional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli
transmisibile prioritare, infecie HIV, tuberculoz, infecii cu transmitere sexual)
3. Programul naional de supraveghere i control al infeciilor nosocomiale i
monitorizare a utilizrii antibioticelor i a antibioticorezistenei

II. Programul naional de monitorizare a factorilor determinani din mediul de via


i munc
1. Subprogramul privind protejarea sntii publice prin prevenirea mbolnvirilor
asociate factorilor de risc determinani din mediul de via i munc;
2. Subprogramul privind protejarea sntii publice prin prevenirea mbolnvirilor
asociate factorilor de risc alimentari i de nutriie.

III. Programul naional de hematologie i securitate transfuzional

IV. Programele naionale privind bolile netransmisibile

1. Programul naional de boli cardiovasculare


1.1. Subprogramul de tratament al pacienilor cu afeciuni cardiovasculare;
1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.

2. Programul naional de oncologie


2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*);
2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de
col uterin;
2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului
mamar;
2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului
colorectal;
2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afeciuni oncologice;
2.6. Subprogramul de monitorizare a evoluiei bolii la pacienii cu afeciuni
oncologice
3. Programul naional de sntate mintal
3.1. Subprogramul de profilaxie n patologia psihiatric i psihosocial;
3.2. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependenelor.

4. Programul naional de diabet zaharat

5. Programul naional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman


5.1. Subprogramul de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman;

5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i


centrale;
5.3. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer.

6. Programul naional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de nalt


performan
6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afeciuni complexe prin chirurgie
minimum invaziv asistat robotic;
6.2. Subprogramul de radiologie intervenional;
6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice n chirurgia general;
6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice n chirurgia parietal abdominal
deschis i laparoscopic;
6.5. Subprogramul de tratament al surditii prin proteze auditive implantabile
(implant cohlear i proteze auditive).

7. Programul naional de boli endocrine

8. Programul naional de diagnostic i tratament pentru boli rare

9. Programul naional de diagnostic i tratament al sepsisului sever

10. Programul naional de urgen prespitaliceasc

11. Programul naional de monitorizare activ a bolnavilor cu dizabiliti de


ambulaie (copii i aduli)

V. Programul naional de evaluare i promovare a sntii i educaie pentru


sntate
1. Subprogramul de promovare a unui stil de via sntos;

2. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun;


3. Subprogramul de supraveghere a strii de sntate a populaiei.

VI. Programul naional de sntate a femeii i copilului


1. Subprogramul pentru ameliorarea strii de nutriie a gravidei i copilului;
2. Subprogramul de sntate a copilului;
3. Subprogramul de sntate a femeii;
4. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului naional de sntate a
femeii i copilului.

6.

Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.

INSULINE UMANE

HUMULIN R

INSULINUM LISPRO HUMALOG KWIKPEN100U/ml


INSULINUM GLARGINE

LANTUS 100UI/ml

INSULINUM DETEMIR

LEVEMIR PENFILL 100 U/ml

METFORMINUM

METFORMIN ARENA 1000 MG

BUFORMINUM

SILUBIN RETARD

GLIBENCLAMIDUM GLIBENCLAMID ATB 1,75 MG


GLIPIZIDUM GLIPIZIDA ATB 5mg
GLIQUIDONUM

GLURENORM

GLICLAZIDUM

GLICLAZID LPH

GLIMEPIRIDUM

TINERIL 4 mg

COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM)

BIDIAB 400 mg/2,5 mg

COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM)

BIDIAB 400 mg/2,5 mg

COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

GLIBOMET (R)

COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

GLIFORMIN

COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)
mg

GLUCOVANCE (R) 500 mg/2,5

COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

AVANDAMET 2mg/1000mg

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

AVANDAMET 4mg/1000mg

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM)

AVAGLIM 4mg/4mg

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM)

AVAGLIM 8mg/4mg

COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM)

COMPETACT

ACARBOSUM GLUCOBAY (R) 100


ROSIGLITAZONUM AVANDIA 4mg
PIOGLITAZONUM

ACTOS 15mg

SITAGLIPTINUM

JANUVIA 100mg

REPAGLINIDUM

REPAGLINIDA FARMAL 0,5 mg

EXENATIDUM

BYETTA 10mcg/doza

BENFOTIAMINUM

BENFOGAMMA

COMBINATII MILGAMMA (R) N


FARA DCI

Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat

7.
Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P-RF, P-6L si
OTC.
- prescripie medical care nu se reine n farmacie(P-6L) Sortis (Atorvastatina),
Ciprinol (Ciprofloxacina), Ampicilina
- prescriptie medicala care se retine in farmacie(P-RF) : Retin-A (Tretinoinum),
Abilify(Aripiprazol), Depakine(acid valproic)
- OTC : Fervex, Olynth, Aciclovir crema, Coldrex, etc

8.
Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si
motivati acest mod de eliberare.
Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de
administrare.
Gemcitabina Actavis, Episindan, Epirubicina Actavis, Clorhidrat de
Irinotecan (Sindan Pharma- Actavis)
Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un
personal specializat si instruit in acest scop, in conditii care sa asigure protectia
mediului si, indeosebi, a personalului care manipuleaza solutiile. Ea necesita un loc
special destinat acestui scop, in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de
alimente si lichide. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale
adecvate manipularii, indeosebi halate cu maneci lungi, masti de protectie, bonete,
ochelari de protectie, manusi sterile de unica folosinta, campuri de protectie,
containere si saci de colectare a deseurilor.
9.

Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale.

Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor


pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita
pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. In cadrul acestei proceduri
vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca
prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta, in securitate, intr-o colaborare
eficienta si permanenta cu pacientul si medicul.

Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. Farmacistul trebuie sa


utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluarea prescriptiei medicale in
ceea ce priveste:
a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice);
b) adaptarea sa la persoana in cauza;
c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute;
d) unele aspecte sociale, de reglementare si, de asemenea, unele aspecte
economice.
Dupa efectuarea acestui control, pentru orice problema ivita, farmacistul trebuie
sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala.

Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale.

Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise

In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului
pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat, farmacistul isi va utiliza toata
competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor
prescrise, intelegandu-se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in
principii active, aceeasi forma farmaceutica, aceeasi concentratie si daca
bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare.
Inainte de a efectua o substitutie, daca sunt indeplinite prevederile prevazute
anterior, farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia.
Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin
intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici.

Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau

Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca


acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea
beneficiului maxim al tratamentului prescris. In afara comunicarii orale, informatia
sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor
mijloace adecvate.

Urmarirea tratamentului prescris

Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse, acestea se declara


de medic/farmacist, prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia
Nationala a Medicamentului, numai in cadrul activitatii nationale de
farmacovigilenta.

Inregistrarea activitatilor profesionale

Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze


evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare
ulterioara.

10.
Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile
luate.

11.
Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati
perioadele de valabilitate.
Mixtura mentolata valabilitate 30 zile

Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) valabilitate max 30 zile

12.
Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de
practica.
Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi
cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate, in acord cu
Regulile de buna practica de distributie angro.
Ex:

Aprovizionare Relad Pharma


Farmexpert

13.
Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se
administreaza pe caile orala, buco-faringiana, auriculara, nazala, oftalmica,
vaginala, rectala, cutanata, precizand forma farmaceutica, subtanta activa,
concentratia, indicatia terapeutica, denumirea comerciala si producatorul.

Produs

Substanta activa

Forma farmaceutica/

Concentratie Producator

Calea de administrare

Imodium

Capsule 2mg

Loperamid

Indicatie

Terapia S.A. orala antidiareic

Strepsils Plus
Flurbiprofen Drajeuri 8,75 mg
faringiana antiinflamator, analgezic

Reckitt Benckiser HE,

buco-

A-Cerumen Tea-colagen 20 g, Coco Betaina 6 g,


Solutie auriculara
auriculara
dizolvarea dopurilor de cerumen
Olynth
Xilometazolina
decongestionant nazal

Solutie 0,05%

Optive

Allergan

solutie

Tantum Rosa benzidaminum


Handels GMBH
vaginala

Pfizer nazala

oftalmica

Lubrifierea oculara

Pulbere pt solutie 500 mg Csc Pharmaceuticals


antiinflamator

Supozitoare cu glicerina Stearat de sodiu


rectala
laxativ
Dermodrin Difenhidramina
Montavit GMBH
cutanata

Gilbert

Supozitoare Antibiotice S.A.

Unguent 20mg/g
alergii cutanate

Pharmazeutishce Fabrik

14.
Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea
medicamentelor cu regim special (stupefiante, psihotrope)
Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit nchis, cabinetele medicale n
specialitatea medicina de familie, precum i centrele de tratament pentru
toxicomani i desfoar activitatea cu plante, substane i preparate stupefiante i
psihotrope, n baza autorizaiei de funcionare.
Unitatile de mai sus, care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante
si psihotrope in baza autorizatiei de functionare, trebuie sa asigure evidenta si
conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. In aceste unitati
activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de
catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia.
Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie
medicala. Prescriptia medicala pentru preparatele stupefiante si psihotrope se
emite in patru exemplare, destinate pacientului, farmaciei si, dupa caz, casei de
asigurari de sanatate; un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului
care a completat prescriptia. Prescriptia pentru preparatele care contin substante
din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel
mult 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care contin substantele din
tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005, in cel mult 30 de zile. In cazul
neprezentarii prescriptiilor in aceste termene, preparatele nu mai pot fi ridicate din
farmacie decat in baza altei prescriptii.
O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate, inclusiv acelasi medicament in
maximum 3 forme farmaceutice diferite, si numai cantitatea de preparate necesare
tratamentului pentru 30 de zile.

Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat, la solicitarea pacientului.


Preparatele pot fi ridicate fractionat, in cel mult 3 transe, din aceeasi farmacie, in
perioada de valabilitate a prescriptiei, cu conditia confirmarii, pe cele doua
exemplare ale prescriptiei, a cantitatilor ridicate. In situatia in care eliberarea
fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie, aceasta este
obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare.

Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr.
339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta
special, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 a normelor de aplicare a legii.
Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana
responsabila. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice
autorizate sa desfasoare activitati cu plantele, substantele si preparatele prevazute
in tabelul II.
Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 poate
fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel, pe orice
suport de stocare a informatiilor, cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate
intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la
solicitarea autoritatilor competente. In farmaciile cu circuit deschis, evidenta
preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 rezulta din
prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului.

Facturile si, dupa caz, comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in


tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi.

15.
Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de
protoni.
OMEPRAZOLUM Helicid (Zentiva); Losec (AstraZeneca); Omeran (Europharm);
Omez (Dr. Reddys); Ultop (Krka)
ESOMEPRAZOLUM Nexium (AstraZeneca)
PANTOPRAZOLUM Controloc (Nycomed); Pacid (Terapia)
LANSOPRAZOLUM Lanzul (Krka)
16.
Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat
solutie.
Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis

Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm


Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa
17.

Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice.

Estradot (Novartis) Estradiol


Dermestril (Rothap)

Aplicare in partea inferioara a abdomenului, sub linia taliei. Se schimba de doua ori
pe saptamana. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit, locul anterior poate fi folosit
dupa cel putin o saptamana. Pielea trebuie sa fie curata, ucata, fara pudra, ulei,
lotiune, fara leziuni sau iritatii.
Nicorette Patch (McNeil) - Nicotina
Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza, in fiecare dimineata si se pastreaza
16 ore, timp de 3 saptamani, dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2
saptamani.
Exelon (Novartis) Rivastigmina
Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata, uscata, fara par, sanatoasa si
intacta, de pe partea superioara sau inferioara a spatelui, de pe brat sau piept
Fentalyl TTS ( Sandoz) Fentanil
18.

Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie.

Insuline Umane

Humulin R

Sol. Inj.

100ui/Ml

Lilly France Sas

Insuline Umane
Insuman Rapid 100ui/Ml
- Aventis Deutschland Gmbh

Sol. Inj. In Cartus

100ui/Ml

Sanofi

Insuline Umane
Insuman Rapid 100ui/Ml
- Aventis Deutschland Gmbh

Sol. Inj. In Flacon

100ui/Ml

Sanofi

Insuline Umane
Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset
Sol. Inj. In Stilou Injector
Preumplut 100ui/Ml
Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh
Insulinum Lispro** Humalog Kwikpen100u/Ml
Lilly Nederland Bv

Sol. Inj.

100u/Ml

Eli

Insulinum Glulizina**
Apidra 100u/Ml
Sol. Inj. In Stilou Injector Preumplut
100u/Ml
Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh
Insuline Umane

Humulin N

Susp. Inj.

100ui/Ml

Lilly France Sas

Insuline Umane
Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml
Novo Nordisk A/S

19.

Susp. Inj. In Cartus 100ui/Ml

Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual.

Viteza de dezagregare/dizolvare mare pune in libertate rapid substanta


activa
Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens
pasaj hepatic, sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta)
Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin
pulverizare

20.
Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata
utilizarea lor?
Amicel spuma 1%(Econazol)
Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local, datorita
bunei repartitii si aderente pe mucoasa, bunei eliberari a substantei
medicamentoase si usurintei la administrare.
21.

Exemple de pastile si pastile moi eliberate. Compozitie si actiune.

22.
Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie
orala. Mentionati recomandarile specifice din prospect.
Cexyl - cefadroxil pulbere pentru suspensie orala
Diflucan(Pfizer) fluconazol pulbere pentru suspensie orala
Unasyl(Pfizer) sultamicina
Modafen(Zentiva) paracetamol+pseudoefedrina
Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) erdosteina
Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si
manipularea sa Erdomed - pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se
adauga apa fiarta si racita pana la semn. Se agita energic pana la dizolvarea
completa si, daca este necesar, se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn
si se agita. Inainte de fiecare administrare este necesara agitarea flaconului.

Mod de administrare:
- o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea
intre 15 si 19 kg
- o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg
- 2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea
mai mare de 30 kg si la adulti.

23.

Exemple de granule pentru solutii orale

Daleron C Junior (paracetamol, vit C)


Fervex (paracetamol, acid ascorbic, maleat de feniramina)
Epalfen (lactuloza)

24.

Exemple de solutii pentru bai oculare.

BSS(Alcon)
Solutie salina sterila, echilibrata fiziologic, care contine, pe ml: clorura de sodiu
(NaCl) 0,64%; clorura de potasiu (KCl) 0,075%; clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O)
0,048%; clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0,03%; acetat de sodiu
trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0,39%; citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O)
0,17%; hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului); apa pentru
injectare (flac. sterile de 15 ml).
25.

Dati un exemplu de gel oftalmic.

Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH Germania


26.

Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice.

Mydocalm(tolperison) - Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate,


cauzate de afectiuni neurologice organice ; Hipertonie musculara, spasme
musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii ; Reabilitarea
postoperatorie in ortopedie si traumatologie. Tratamentul bolilor vasculare
obliterante (ateroscleroza obliteranta, angiopatie diabetica, trombangeita
obliteranta, boala Raynauld, sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea
inervatiei vasculare (acrocianoza, disbazie angioneurotica intermitenta). Preparatul
are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate
cu distonie.

Accupro(quinapril) - hipertensiune arteriala esentiala; insuficienta cardiaca (in


asociere cu diuretice si, in cazurile severe, cu digitalice).
Nexium (omeprazol) Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian
27.
Exemple de comprimate per orale de tip matrita, identificati tipul de matrita
in functie de excipientii declarati in prospect.
Logimax (felodipina 5 mg, metoprolol succinat 47,5 mg) comprimat cu matrice
gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC
Cardura XL(Doxazosin) comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita
minerala
Ferro Gradumet(Galenika) comprimat filmat sub forma de matrita inerta
impregnata cu sulfat feros
28.
Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva
dozatoare cunoasteti?
Flixotide Inhaler(Glaxo) fluticazon

Serevent (Glaxo) - salmeterol

Ventolin (Glaxo) salbutamol


CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI
1.
Ce recomandri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care
necesit reconstituirea nainte de administrare?
-

reconstituirea se face inainte de administrare

se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect

reconstituirea se face cu ser fiziologic, apa distilata, sau solventul prevazut

solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte


medicamente, solutii acide sau bazice
solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii
ulterioare.

2.
Ce informaii oferii unui pacient insulino-dependent la eliberarea insulinei
sau analogiilor de insulin legat de pstrarea i mod de administrare?
1. Preparatele hidrosolubile. Se administreaz curent subcutanat. n urgene (ex.
coma diabetic) se injecteaz intravenos. Se injecteaz la 6-8-12 ore, cu o jumtate
de or nainte de mas (dimineaa i seara, sau dimineaa, la prnz i seara).

2. Preparatele retard(suspensiile). Flaconul se agit nainte de ntrebuinare, pentru


omogenizare. Injecia se face imediat, pentru a nu se depune suspensia n sering,
Se administreaz exclusiv subcutanat, de cele mai multe ori ntr-o singur injecie
pe zi, dimineaa, cu 30-90 de minute nainte de micul dejun.
Condiii de pstrare. Flacoanele de insulin, cartuele Penfill i NovoLet-urile trebuie
depozitate n ambalajul lor de carton la o temperatur ntre 2-8C, nu se
congeleaza. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi extreme.
Flaconul n curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase
sptmni. Cartuele Penfill pot fi inute n NovoPen-uri sau pot fi purtate ca
rezerv, maxim o lun, iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup
deschidere timp de o lun, Cartuele Penfill i NovoLet-urile n uz nu se pstreaz n
frigider.
3.
Ce informaii transmitei unui pacient n legtur cu modul de administrare a
unui medicament de tip comprimat oral - matri?
Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate, zdrobite sau mestecate.
Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii.
4.
Menionai informaiile oferite pacientului referitor la locul de administrare al
unui TTS?
Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni), uscata si curata, cu
pilozitate redusa. La fiecare inlocuire a plasturelui, se schimba locul de aplicare.

5.
Ce sfat dai unui pacient hipertensiv n legtur cu regimul de administrare a
unui medicament antihipertensiv?

6.

Ce sfat dai unui pacient legat de administrarea unui antibiotic?

Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic,


pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei
microbiene)
In cazul existentei unei patologii cronice, monitorizarea eventualelor reactii adverse
ce pot aparea in urma interactiunii in vivo.
Nu se consuma alcool in timpul tratamentului.
7.
Dai 2 exemple de medicamente care sunt influenate de prezena
alimentelor.

Ampicilina
Tetraciclina
Bifosfonatii

8.
Precizai un medicament pentru care nu este indicat sistarea brusc a
administrrii.
Propranolol - efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de up-reglare a
receptorilor 1
9.
Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a
conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime.

Dormicum(Midazolam) - benzodiazepina
Romergan(Prometazina) atihistaminic H1 de Gen I
Haloperidol neuroleptic derivat de butirofenona
Amitriptilina antidepresiv, amine triciclice
10.

Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice.

Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea


crizelor convulsive, astfel, intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor.
11.

Dati 2 exemple de medicamente care impun evitarea consumului de alcool.

Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis administrare p.o datorita efectului antalcool


Diazepam, Fenobarbital, Clorpromazina potentarea efectului deprimant SNC

12.
Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si
motivati aceasta indicatie.

Amplicilina, Fenoximetilpenicilina (Ospen), Tetraciclina, Alendronat( derivat


bifosfonat) Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse
p.o, posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei
Sucralfatul, Subcitratul de Bi pentru protectia leziunilor ulceroase

13.

Mentionati paragrafele incluse intr-un Prospect pentru pacient.

1. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat


2. Inaintea nceperii tratamentului cu Produsul x
3. Cum se utilizeaz Produsul x
4. Reacii adverse posibile
5. Pstrarea Produsului x

14.

Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris?

Ineficienta tratamentului cu agravarea patologiei

Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare

Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate

15.

Cum poate fi detectat pacientul necompliant?

Indicatorii noncompliantei pot fi:


-

ineficienta tratamentului, fara o alta cauza probabila;

inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform


prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in
farmacie;
dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator; el poate dovedi
cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T lung, daca

concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de


echilibru (Css), de exemplu antiepileptice, antidepresive triciclice, etc.

CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI


1.
Descriei reaciile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia
comunitar de practic.

Enap( Enalaprilum)
Reactii adverse
Cardiovasculare - stop cardiac, infarct miocardic sau accident vascular cerebral
secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut, embolie pulmonara,
tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie, fibrilatie atriala, palpitatii,
hipotensiune, sincopa.
Digestive - ileus, pancreatita, insuficienta hepatica, hepatite, melena, anorexie,
constipatie, stomatita, gura uscata.
Hematologice - neutropenie, trombocitopenie si deprimarea maduvei
hematopoietice, scadere usoara a hemoglobinei si hematocritului; hemoliza la
pacientii cu deficit de glucozo - 6 - fosfatdehidrogenaza.
Musculoscheletice - crampe musculare.
Nervoase/Psihiatrice - depresie, confuzie, ataxie, somnolenta, nervozitate,
neuropatie periferica (parestezie, disestezie).
Respiratorii - bronhospasm, rinoree, durere in gat, astm, infectii respiratorii
superioare, infiltrate pulmonare, tuse.

Cutanate - dermatita exfoliativa, liza necrotica toxica a epidermului, sindrom


Stevens-Johnson, herpes zoster, eritem multiform, urticarie, prurit, alopecie,
diaforeza, fotosensibilitate.
Urogenitale - insuficienta renala, oligurie, disfunctie renala, durere la nivelul
flancului, ginecomastie, impotenta.
Hepatice - cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice.
Electrolitice: hiperpotasemie. Creatinina si ureea sanguina - pot fi crescute usor si
reversibil dupa intreruperea tratamentului.
Diverse - reactii alergice cu angioedem, un sindrom complex care include prezenta
anticorpilor antinucleari (ANA), o crestere a vitezei de sedimentare a hematiilor,
artralgii, artrite, vasculite, mialgii, febra, leucocitoza, eozinofilie, fotosensibilitate si
alte manifestari dermatologice.
Imodium(Loperamid)
Reactii Adverse
In general, loperamida este bine tolerata.
Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii
cutanate), constipatie, greata, cefalee, ameteli, oboseala, somnolenta.
La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic.

Morfina
La dozele recomandate, cele mai frecvente reacii adverse sunt somnolen,
grea,vrsturi, constipaie i ameeli. n cazul administrrii cronice, constipaia nu
regreseaz spontan i necesit tratament. n schimb, somnolena, greaa i
vrsturile sunt n general tranzitorii i persistena lor impune investigarea unei
cauze asociate.
Alte reacii adverse:
- dependena constituie principala reacie advers n utilizarea opioidelor. Include:
dependen psihic, toleran, dependen fizic (apariia sindromului de
abstinen), psihotoxicitate.
- confuzie, sedare, excitaie, comaruri, n special la vrstnici, cu eventuale
fenomene halucinatorii.

- deprimare respiratorie pna la apnee.


- creterea presiunii intracraniene.
- disurie i retenie urinar, n principal datorate adenomului de prostat sau
stenozelor uretrale.
- prurit i roea la locul administrrii.
- sindrom de sevraj la ntreruperea brusc a medicamentului: cscat , anxietate,
iritabilitate, insomnie, frisoane, midriaz, senzaie de cldur, hipersudoraie,
lcrimare, rinoree, grea, vrsturi, anorexie, crampe abdominale, diaree, mialgii,
artralgii.
- tahicardie, hipotensiune arterial, vertij, cefalee, tendin la lipotimie.
- foarte rar, pot s apar leucopenie, trombocitopenie.
- tulburri ale libidoului.
2.
Anexai un formular (fi) de raportare ctre autoritatea competent a unei
reacii adverse identificat la un pacient, n cadrul stagiului de practic.

3.
Menionai cazuri de interaciuni medicamentoase detectate de
dumneavoastr pe o prescripie medical.

4.
Explicai legtura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i
apariia unor reacii adverse.

Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: - depasirea dozei administrate,


terenul atopic(hipersensibilizare), enzimopatii si receptoropatii ce conduc la
idiosincrazii, asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase, administrarea
de medicamenteneadaptate patologiei, asocierea unei diete necorespunzatoare etc

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI