Sunteți pe pagina 1din 6

Tab.1.

1
Analiza mrimii i evoluiei creditelor bncii
Indicatori

La finele anului
preceden
curent
t

Abaterea absolut (+,-), mii


lei Ritmul
creterii, %

1. Valoarea total a creditelor,


mii lei
2. Venituri din taxe i
comisioane, mii lei
3. Total venituri din dobnzi,
mii lei

.
Tabelul 1.2.1
Aprecierea dinamicii i structurii creditelor acordate de banc pe ramuri (n lei)
Tabelul 1.2.2
Aprecierea dinamicii i structurii creditelor acordate de banc pe ramuri (n valut
strin)
Indicatori

La finele anului
precedent
Suma,
mii lei

1.
Credite
acordate
agriculturii
2. Credite acordate industrii
alimentare
3. Credite acordate
domeniul onstruciilor
4.Credite de consum

5. Credite acordate industriei


energetice
6. Credite acordate bncilor
7.Overdraft bncilor
8.Credite
acordate
instituiilor finanate de la
bugetul de stat
9. Credite acordate Casei
Naionale
de
Asigurri
Sociale/Companiei
Naionale de Asigurri n
RM
10.
Credite
acordate
Guvernului

Ponderea
,%

La finele anului
curent
Suma,
mii lei

Ponderea,
%

Abaterea (+,-)
mii lei

Ritmul
creterii,
%

11.Credite
acordate
unitilor
administrativ
teritoriale
12.
Credite
acordate
industrieie productive
13.Credite
acordate
comerului
14.Credite
acordate
mediului financiar nebancar
15.Credite acordate pentru
procurarea imobilului
16.Credite acordate ONC
17.Credite
acordate
persoanelor
fizice
care
practic activitate
18.Credite
acordate
n
domeniul transportului
19. Alte credite acordate
clienilor
20.
Credite
acordate
persoanelor fizice
21.Leasingul financiar
Total credite acordate

Tabelul 1.3
Analiza ratelor generalizatoare de rotaie a creditelor
Indicatori
1. Venituri aferente dobnzilor i
comisioanelor la credite, mii lei
2. Valoarea total a creditelor, mii lei
3. Numrul de rotaie al creditelor
(1/2)
4. Rata nzestrrii venitului aferent
dobnzilor i comisioanelor la
credite, lei (2/1)
5. Durata de rotaie a creditelor, zile
360.../rd.3

Anul
precedent

Anul
de gestiune

Abaterea
absolut

Analiza dinamicii i structurii depozitelor bancare (n valut naional)


Nr.
d/o

Tipuri
de
depozite

1.

Depozite la
vedere cu
dobnd

1.1.

Depozitele
pers. fizice

1.2.

Depozitele
pers. juridice

2.

Depozite la
termen cu
dobnd

2.1.

Depozitele
pers. fizice

2.2.

Depozitele
pers. juridice

3.

Depozite la
vedere fr
dobnd

3.1.

Depozitele
pers. fizice

3.2.

Depozitele
pers. juridice
Total
depozite
n lei MD

Perioada
preced.
suma,
mii lei

pon
derea,
%

Perioada de
gestiune

Abaterea
Absolut (+,-)

suma,
mii lei

suma,
mii lei

pon
derea,
%

pond
e-rea,
%

Dinamica,
%

Analiza dinamicii i structurii depozitelor bancare (n valut strin)


Nr.
d/o

Tipuri
de
depozite

1.

Depozite la
vedere cu
dobnd

1.1.

Depozitele
pers. fizice

1.2.

Depozitele
pers. juridice

2.

Depozite la
termen cu
dobnd

2.1.

Depozitele
pers. fizice

2.2.

Depozitele
pers. juridice

3.

Depozite la
vedere fr
dobnd

3.1.

Depozitele
pers. fizice

3.2.

Depozitele
pers. juridice

Perioada
preced.
suma,
mii lei

pon
derea,
%

Perioada de
gestiune

Abaterea
Absolut (+,-)

suma,
mii lei

suma,
mii lei

pon
derea,
%

pond
e-rea,
%

Dinamica,
%

Total
depozite
n lei MD

Date iniiale pentru analiza mrimii medii


a soldului depozitelor la un cont personal
Nr.
Indicatorii
d/o
A
B
1. Soldul depozitelor
2. Numrul conturilor
personale
3. Mrimea medie a
depozitelor la un
cont personal

Nr.
de
calcu
l

Unit. de
Anul
msur precedent
C
1
mii lei
mii
uniti
lei

Anul de
gestiune
2

Indicel
e n %
3
?

Abaterea
(+,-)
4

Tabelul 2
Calculul influenei factorilor generali asupra modificrii mrimii medii
a soldului depozitelor la un cont personal n lei
Nr.
Indicatorii (factorii
Rezultat.
substicorelai)
D/1c.p.,
tuiei
Calculul influenei influenei Denumirea
Sdep
Nc.p.
lei

1
2
3

0
1
2

Total

factorilor

(+,-), lei

factorilor

x
Sdep
Nc.p.
x

BIF:
Rezerv:

Date iniiale pentru analiza soldului depozitelor

Nr.
Indicatorii
d/o
A
B
1. Soldul depozitelor
2. Numrul conturilor
personale
3. Mrimea medie a
depozitelor la un
cont personal (cu un

Unit. de
msur
C
mii lei
mii
uniti

Anul
precedent
1

lei

Anul de
gestiune
2

Abaterea
(+,-)
3
?
?

semn dup virgul)

Calculul influenei factorilor generali asupra modificrii soldului depozitelor


Nr.

Indicatorii

Anul
preceden
t

A
1.

2.

3.

Soldul
depozitelor
Numrul
conturilor
personale
Mrimea
medie
a
depozitelor la
un
cont
personal (cu un
semn
virgul)

Verificare:
BIF:
Rezerva:

dup

Anul de
gestiune

Abaterea
(+,-)

inclusiv sub
influena
Nc.p. D/1c.p.
4