Sunteți pe pagina 1din 6

Beneficiar :

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE


DIN ROMANIA S.A.
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI

LRGIRE LA 4 BENZI DN7 BLDANA - TITU


Km 30+950 52+350

CONTRACT NR. 83/09.09.2011

Proiectant:
S.C.EGIS ROMNIA S.A.

PROIECT TEHNIC
Volumul XII - CAIETE DE SARCINI
08 - RIGOLE, SANTURI, ZONA MEDIANA, BORDURI

APRILIE 2014

RIGOLE DIN BETON, BORDURI, ZONA MEDIANA SI SANTURI PEREATE

CAIETE DE SARCINI

1.1 Generalitati
1.1.1 Descriere
Aceste lucrari constau in executia bordurilor din beton, rigolelor din beton, combinatiei de borduri din beton si
rigole, zona mediana din beton si santuri pereate.
1.1.2 Documente de referinta
1 STAS 10796/2-77

Lucrari de drum. Structuri pentru colectarea si evacuarea apei, rigole, santuri si

santuri laterale. Prescriptii de proiectare si executie.


2 Legea nr.10/1995

Legea privind calitatea in constructii

3 Toate standardele si normele in vigoare mentionate mai departe, in acest caiet de sarcini
Lista nu este limitativa.
1.2. Materiale
Materialele trebuie sa indeplineasca conditiile specifice pentru fiecare articol din lista urmatoare:
a)Beton de ciment Portland Subsectiunea Beton pentru structuri
b)

Otel beton (Nota1) Subsectiunea Armaturi de otel

c)

Produs prefabricat de colmatare a


rosturilor de dilatatie.. Subsectiunea Imbracaminte din beton de ciment portland

d)

Plasa prefabricataSubsectiunea Imbracaminte din beton de ciment portland

e)

Strat de protectie Subsectiunea Imbracaminte din beton de ciment portland

f)

Gujoane

Subsectiunea Imbracaminte din beton de ciment portland

Nota1. Barele de legatura trebuie protejate epoxidic.


1.3. Utilaje
Utilajele, uneltele, instalatiile si containerele folosite trebuie sa fie conforme cerintelor lucrarii, mentinute curate si
pastrate in conditii satisfacatoare.
1.4. Metode de executie
1.4.1. Saparea
Sapaturile de fundatie trebuie executate, in conformitate cu profilul transversal dat in plansele de executie.
Toate materialele necorespunzatoare trebuie indepartate si inlocuite cu materiale adecvate, iar terenul de
fundatie trebuie compactat si finisat la o suprafata neteda si stabila.
1.4.2. Cofrarea

Proiect Tehnic
04.04.2014

Largire la 4 benzi Bldana-Titu Km 30+950 52+350


08 RIGOLE-BORDURI-TROTUARE

Revizia: A4
Pagina 2 din 6

CAIETE DE SARCINI
Cofrajele trebuie sprijinite bine, legate si fixate la liniile si inclinatiile cerute si trebuie sa fie sufficient de
stranse pentru a impiedica scurgerea de mortar.
Toate cofrajele trebuie sa fie curatite si unse inainte ca betonul sa fie turnat in ele.
Cu aprobarea Inginerului, se poate folosi un vibrofinisor cu cofraj glisant. Daca vibrofinisorul cu cofraj glisant
este folosit, tasarea conului de beton trebuie sa fie ajustata pentru a indeplini tolerantele pentru tipul de
lucrari care se executa. Fetele verticale pot fi inclinate la o rata de 6 procente din vertical, pentru a ajuta
operatia de glisare.

1.4.3. Turnarea betonului


Patul de fundatie trebuie extins pana in spatele bordurii. Patul de fundatie si cofrajele vor fi verificate si
aprobate de Inginer inainte de turnarea betonului. Patul de fundatie trebuie sa fie umezit inainte de turnarea
betonului. Betonul trebuie sa fie batut, indesat sau vibrat mecanic si nivelat. Inainte de finisarea finala a
betonului, suprafata bordurii, a bordurii-rigola, a rigolei sau zonei mediane va fi verificata cu dreptarul de 3 m
si orice denivelare masurata sub dreptar, mai mare de 6 mm, trebuie eliminata.

1.4.4. Rigole din beton si borduri-rigole


Rosturile transversale ale rigolelor din beton, bordurilor si bordurilor-rigole trebuie sa fie in continuarea
rosturilor adiacente, din pavajul sau stratul de baza de beton de ciment Portland. Rosturile de dilatatie
adiacente la structurile turnate de drenaj pot fi amplasate in prelungirea altor tipuri de rosturi.
Rosturile transversale ale bordurilor de beton si ale bordurilor-rigole, atunci cand sunt executate adiacent cu
un pavaj flexibil, trebuie construite in conformitate cu detaliile indicate in plansele de executie. Atunci cand
rigolele de beton sunt executate adiacent unui pavaj flexibil, doua gujoane de 32mm diametru x 450 mm
lungime trebuie instalate in toate rosturile transversale. Rosturile transversale trebuie sa fie rosturi de
contractie cu deschidere de 8 mm.
Toate punctele unde trotuarul existent sau propus sau calea de rulare ocupa intreg spatiul dintre bordura
propusa si o cladire adiacenta sau o structura permanenta, trebuie executat un rost de dilatatie de 25 mm
intre trotuar si cladire sau calea de rulare si bordura propusa. Materialul rostului de dilatatie trebuie extins pe
intreaga adancime a trouarului sau a caii de rulare sau pentru asemenea adancimi ce vor permite un rost de
25mm, intre bordura propusa si trotuarul adiacent, cladire sau cale de rulare.
Constructiile longitudinale, rosturile transversale de contractie, articulatiile si rosturile de dilatatie trebuie
executate in conformitate cu conditiile aplicabile din Subsectiunea Imbracaminte din beton de ciment
portland.
Rosturile de contractie si articulatiile trebuie executate pana la o adancime egala cu 1/3 din grosimea rigolei
si cu o latime nu mai mica de 3mm. Materialul de umplutura a rostului de dilatatie trebuie taiat la sectiunea

Proiect Tehnic
04.04.2014

Largire la 4 benzi Bldana-Titu Km 30+950 52+350


08 RIGOLE-BORDURI-TROTUARE

Revizia: A4
Pagina 3 din 6

CAIETE DE SARCINI
transversala exacta a rigolei, bordurii sau bordurii-rigola. Gujoanele din articulatiile transversale si rosturile
de contractie vor fi necesare doar pentru lucrari monolite. Gujoanele pentru rosturile de dilatatie si de
contractie si barele de legare pentru rosturile articulate in

borduri-rigola trebuie asezate la intervalele

indicate in plansele de executie, exceptand cazurile unde numai un gujon sau bara de legare va fi necesara
la un rost, daca latimea rigolei este mai mica de 450mm.
Rosturile transversale si articulate si constructiile longitudinale trebuie colmatate in conformitate cu cerintele
Subsectiunii Imbracaminte din beton de ciment portland, exceptand acele rosturi transversale in borduri
de beton si rigole unde trebuie colmatate cu produsi de etansare polisulfidici aprobati.
Cand bordura-rigola de beton este construita peste alei sau drumuri private sau unde este dispus de Inginer,
partea de sus a bordurii trebuie coborata, in conformitate cu detaliile din plansele de executie. Tranzitia de la
bordura inalta la bordura coborata trebuie pe o distanta egala cu cel putin de 4 ori diferenta de inaltime dintre
bordura inalta si bordura coborata.
Suprafetele adiacente cu pavaj din beton de ciment sau strat de baza cu o latime mai mica de 300mm
trebuie executate monolit, cu bordura sau cu bord-rigola.
Aceste suprafete de pavaj sau strat de baza vor fi incluse in suprafatele masurate ale pavajului sau stratului
de baza adiacent. Acolo unde stratul de baza este specificat sa se extinda si sub bordura si rigola, bordura si
rigola pot fi turnate pe intreaga adancime a pavajului in loc de strat de baza.
Bordura si bordura-rigola, mai mari de 300mm pot fi executate monolit cu pavajul sau stratul de baza de
beton de ciment Portland. Barele de legatura dintre dala si rigola nu vor fi prevazute, atunci cand bordura se
construieste monolit cu pavajul betonul de ciment Portland, dar vor fi prevazute, atunci cand sunt construite
monolit cu strat de baza din beton de ciment Portland.
Barele de legatura trebuie tinute intr-o pozitie potrivita prin cuie de suport sau amplasate cu dispozitive
mecanice aprbate. Armatura pavajului, cand este necesara in pavaj, trebuie sa fie extinsa lateral cu 75mm la
125mm de la spatele bordurii. Cofrarea rosturilor longitudinale intre pavajul de beton de ciment Portland sau
strat de baza si bordura-rigola nu va fi necesara.
Trecerea de la un tip de rigola, bordura sau bordura-rigola la un alt tip, trebuie executata in conformitate cu
detaliile indicate in plansele de executie sau dupa cum este specificat de Inginer.
1.4.5. Canale, intrari si iesiri pentru rigole si borduri-rigole
Canalele, intrarile si iesirile pentru rigole de beton si iesirile pentru borduri-rigole de beton trebuie construite
in conformitate cu detaliile indicate in plansele de executie sau dupa cum este dictat de Inginer.
Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie asa cum este specificat in paragraful de mai sus. Tevile
de dren pentru iesirile camerelor de cadere trebuie sa fie fie din otel ondulat sau din tevi de aliaj de aluminiu.

Proiect Tehnic
04.04.2014

Largire la 4 benzi Bldana-Titu Km 30+950 52+350


08 RIGOLE-BORDURI-TROTUARE

Revizia: A4
Pagina 4 din 6

CAIETE DE SARCINI
Gratarele si capacele trebuie sa fie conforme cu conditiile aplicabile din Subsectiunea Camine de vizitare,
racorduri, puturi si bazine de captare.

1.4.7. Santuri pereate


Santurile pereate trebuie executate in locurile si in conformitate cu detaliile indicate in plansele de executie
sau dupa cum este dispus de Inginer.
Peretii de ancorare trebuie plasati la intervale nu mai mari de 15 m, in lungul santului pereat. Peretii de
ancorare si peretele taiat trebuie construiti monolit cu santul pereat.
La optiunea Contractantului, barele de armatura amplasate la 300mm centrate longitudinal in santul pereat si
vertical in peretii de ancorare si pereti taiati pot fi folosite in loc de plasa sudata.
O umplutura de rost prefabricata de 13 mm grosime trebuie plasata la imbinarea dintre santul pereat cu orice
alta structura.
1.4.8. Finisarea
Toate suprafetele expuse trebuie finisate fara denivelari si netezite cu o pensula usoara atata timp cat
betonul este inca lucrabil. Marginile trebuie sa fie rotunjite cu dispozitive de finisare, aprobate avand razele
inscrise in plansele de executie.
Cofrajele trebuie indepartate in 24 de ore dupa ce betonul a fost turnat si defectele minore trebuie umplute
cu mortar constand intr-o parte ciment Portland si doua parti agregate fine.
1.4.9. Strat de protectie
Stratul de protectie, cand este necesar, trebuie executat in conformitate cu Subsectiunea Imbracaminte din
beton de ciment portland.
1.10. Umplutura
Dupa ce betonul a atins rezistenta specifica sau cand este dispus de Inginer, spatiile din fata si spatele
constructiei trebuie umplute la nivelul dorit cu materiale adecvate, compactat si netezit spre satisfactia
Inginerului.
1.5. Controlul calitatii pentru receptie
Tolerantele trebuie prescrise in plansele de executie.

Proiect Tehnic
04.04.2014

Largire la 4 benzi Bldana-Titu Km 30+950 52+350


08 RIGOLE-BORDURI-TROTUARE

Revizia: A4
Pagina 5 din 6

CAIETE DE SARCINI
Calitatea lucrarilor trebuie evaluata prin inspectie vizuala si prin examinarea certificatelor de calitate emise
de producatorul materialelor incluse in lucrarile permanente.

Proiect Tehnic
04.04.2014

Largire la 4 benzi Bldana-Titu Km 30+950 52+350


08 RIGOLE-BORDURI-TROTUARE

Revizia: A4
Pagina 6 din 6