Sunteți pe pagina 1din 242

238

CUPRINS
Capitolul 1 Algoritmi ..............................................................................................................3
1.1. Noiuni generale .........................................................................................................3
1.2. Enunul unei probleme, date de intrare i date de ieire, etapele rezolvrii
unei probleme ..................................................................................................................5
1.3 Noiunea de algoritm, caracteristici ...........................................................................7
1.4. Obiectele cu care lucreaz algoritmii si operatii permise ..................................... 8
1.4.1. Date .....................................................................................................................8
1.4.2. Variabile ...............................................................................................................9
1.4.3. Expresii ............................................................................................................... 11
1.5. Operaiile pe care le efectueaz un algoritm ....................................................... 14
1.5.1. Operatii de intrare 1 ieire ............................................................................... 14
1.5.2. Atribuiri ...............................................................................................................15
1.5.3. Operaii de decizie ...........................................................................................21
Probleme propuse ........................................................................................................24
Capitolul 2 Principiile

programrii

structurate-................................................................... 30

2.1. lntroducere ................................................................................................................30


2.2. Structuri de baz, descrierea acestora in pseudocod ......................................... 32
2.2.1. Structura liniar .................................................................................................32
2.2.2. Structura alternativ .......................................................................................... 35
2.2.3. Structura repetitiv ............................................................................................38
2.2.3.1. Structura Ct timp execut (While Do) ........................................... 38
2.2.3.2. Structura Pentru ... execut
...............................................................41
2.2.3.3. Structura Repet ... pn cnd
...................................................44
.........................................................45
2.2.3.4. Structura Repet ... ct timp
2.3. Aplicaii .....................................................................................................................46
2.4. Scheme logice (facultativ) ....................................................................................... 51
Probleme propuse ........................................................................................................54
Capitolul 3. Elemente de

baz

ale limbajului C++ ..........................................................62

3.1. Despre limbajul C++ ...............................................................................................62


3.2. Structura programelor C++ .....................................................................................63
3.3. Descrierea sintaxei cu ajutorul diagramelor de sintax ....................................... 64
3.4. Vocabularul limbajului ..............................................................................................66
3.5. Citiri, scrieri ..............................................................................................................67
3.6. Tipuri de date, tipuri standard ............................................................................... 70
3.6.1. Tipuri intregi ......................................................................................................71
3.6.2. Tipuri reale ........................................................................................................72
3.7. Constante .................................................................................................................73
3.8. Expresii .....................................................................................................................75
3.8.1 Generaliti. .........................................................................................................75
3.8.2 Operatori C++ ....................................................................................................77
3.8.2.1. Operatori aritmetici ................................................................................... 77
3.8.2.2. Operatori relationali ..................................................................................BO
3.8.2.3. Operatori de egalitate ..............................................................................80
3.8.2.4. Operatori de incrementare si decrenentare ........................................... 81
3.8.2.5. Operatori de logici ...................................................................................82
3.8.2.6. Operatori de logici pe biti ......................................................................83

239
3.8.2.7. Operatori de atribuire ..............................................................................84
3.8.2.8. Operatorul ',' (virgula) .............................................................................. 86
3.8.2.9. Operatorul conditiona! ..............................................................................87
3.8.2.10. Operatori sizeof ......................................................................................87
3.8.2.11. Operatori de conversie explicita ...........................................................88
Probleme propuse ............................................................................................................88
Capitolul 4.

Instruciunile

limbajului C++ ..........................................................................95

4.1. lnstructiunea expresie .......................................................................................... 95


4.2. Instruciunea IF ........................................................................................................96
4.3. Instruciunea compus .............................................................................................98
4.4. Instruciunea SWITCH .............................................................................................99
4.5. Instruciunea WHILE ..............................................................................................100
4.6. Instruciunea DO WHILE ....................................................................................... 101
4.7. Instruciunea FOR .................................................................................................. 102
4.8. Ce trebuie s tim pentru a utiliza o functie ? ................................................ 106
4.9. Funcii "matematice" ..............................................................................................106
4.1 O. Generarea numerelor aleatoare .......................................................................... 108
4.11. Rularea unei secvente un interval de timp determinat ................................... 109
Probleme propuse ..........................................................................................................11 O
Capitolul 5. Tablouri .......................................................................................................... 119

5.1. Tabloul Tn interpretare matematic .................................................................. 119


5.2. Tablouri n C++ ................................................................................................. 120
5.3. Algoritmi fundamentali care lucreaz cu vectori ............................................. 122
5.3.1. Maxim, minim
.................................................................................. 122
5.3.2. Elemente distincte
........................................................................... 123
..............................................................................................124
5.3.3. Mulimi
5.3.4. Metode de sortare
.......................................................................... 130
5.3.5. lnterclasare
...................................................................................... 136
................................................................................ 138
5.3.6. Cutare binar
5.4. Aplicaii cu matrice ............................................................................................140
5.5. Sortarea far comparaii ................................................................................... 142
Probleme propuse ...................................................................................................... 143
Raspunsurile la testele gril ..................................................................................... 156
Capitolul 6. Fiiere ............................................................................................................157

6.1. Noiunea de fiier ..................................................................................................157


6.2. Fiiere text ............................................................................................................. 158
6.2.1. Noiunea de fisier text ................................................................................... 158
6.2.2. Citiri 1 scrieri fara format ............................................................................... 159
6.2.3. Citiri 1 scrieri cu format ................................................................................. 160
6.2.4. Fisiere text memorate pe suport magnetic .................................................. 165
6.2.4.1. Declararea fisierelor text memorate pe suport magnetic ................... 166
6.2.4.2. Prelucrarea fisierelor text ...................................................................... 167
6.2.5. Aplicaii cu fiiere text ................................................................................... 172
6.2.6. Alte posibilitati de citire .................................................................................. 174
6.3. O alta modalitate de citire 1 scriere .................................................................... 176
Probleme propuse .......................................................................................................... 182
Capitolul 7. Complexitatea algoritmilor ............................................................................ 185

7 .1. Exprimarea

complex.itii ........................................................................................ 185

240
7.2. Ce trebuie s mai tim... ................................................................................... 188
Probleme propuse ..........................................................................................................189
Capitolul 8. Ce este informatica ? .................................................................................. 191
8.1. Scurt istoric al calculatorului ................................................................................. 191
8.2. Ce este informatica ? ........................................................... :............................. 192
8.3. Rolul informaticii in dezvoltarea societtii ......................................................... 193
Capitolul 9. Recapitularea prin teste gril a cunostinelcf insusite in clasa a-IX-a ... 194
Anexa 1. Mediul lifnbajului de programare studiat ........................................................ 203
A 1.1. Prezentare general ............................................................................................203
A 1.2. Editarea programelor surs ................................................................................203
A 1.2.1. Utilizarea meni ului ..................... :..................................................................203
A1.2.2. Salvarea i ncrcarea programelor ............................................................204
A1.2.3. Lucrul cu mai multe ferestre program .......................................................206
A 1.2.4. Alte faciliti de editare ................................................................................207
A1.3. Compilare, rulare, depanare ...............................................................................208
Anexa 2. Baze de

numeraie ...........................................................................................212

A2.1. Conversia unui numr natural din baza 1O in baza b i invers .................. 212
A2.2. Conversia unui numr subunitar pozitiv din baza 1O in baza b................... 215
A2.3. Legtura dintre bazele 2 i 16 .........................................................................217
A2.4. Reprezentarea numerelor reale in baza b ....................................................... 219
Probleme propuse ........................................................................................................220
Anexa 3. Cum se

memoreaz

datele.............................................................................222

A3.1. Bit, octet ..............................................................................................................222


A3.2. Memorarea numerelor naturale ..........................................................................223
A3.3. Memorarea numerelor intregi .............................................................................224
A3.4. Memorarea numerelor reale ...............................................................................227
A3.5. Memorarea caracterelor ......................................................................................231
Exercitii propuse ............................................................................................................231
Anexa 4. Exemple de utilizare a algoritmilor in fizic i chimie ....._............................ 232

Anexa 5. Codul ASCII .......................................................................................237

Tiparul executat la S.C LUMINA TIPO s.r.L


str. Luigi Galvani nr. 20 bis, sect. 2, Bucureti
tel./fax 211.32.60; tel. 212.29.27
E-mail: office@luminatipo.com
www.luminatipo.com

S-ar putea să vă placă și