Sunteți pe pagina 1din 2

ANGAJAMENT

In conformitate cu precederile art. 1372 1374 Cod


civil, se incheie prezentul angajament :
Subsemnatul(a)
______________________________________________, domiciliat(a) in
__________________________________________________, in calitate de
parinte al elevului .....................................................................,
care se cazeaza in Hotelul Meteor din Statiunea Jupiter , Jud.
Constanta, cu incepere de la data de _________________ pana la
data de _____________________, ma oblig sa raspund material
pentru pagubele materiale sau morale cauzate unitatii
hoteliere, spatiului amenajat pentru desfasurarea targului si a
componentelor acestuia , personalului unitatii hoteliere sau
turistilor
aflati
in
unitatea
hoteliera,
de
copilul
meu
.........................................................................................
(nume prenume copil) .
De
asemenea
declar
faptul
ca ........................ ...................................(numele si prenumele
copilului) are intoleranta sau alergii la anumite substante care
se pot afla in preparatele din meniu, dupa cum urmeaza :
- are
alergii
sau
intoleranta
la
urmatoarele
substante : ..........................................................................
...........................................
.............................................................................................
........................
.............................................................................................
........................
.............................................................................................
........................
- nu are alergii sau intoleranta
Prin semnarea angajamentului atest ca am primit lista cu
substante care cauzeaza alergii sau intolerante.
Intocmit la data de _________________, in doua exemplare,
unul pentru unitatea hoteliera si unul pentru subsemnatul.

Data
__________________________
Nume si prenume ___________________
Calitatea __________________________
Semnatura _________________________

S-ar putea să vă placă și