Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA 1.

ACTIVE IMOBILIZATE
11 IMOBILIZRI NECORPORALE

A 111 Imobilizri necorporale n curs de execuie


A 112 Imobilizri necorporale
1121
Drepturi de autor i titluri de protecie
1122
Brevete i mrci
1123
Know-how-uri i francize
1124
Licene de activitate
1125
Programe informatice
1126
Desene i modele industriale
1127
Drepturi de utilizare a activelor
imobilizate
1128
Imobilizri necorporale primite n
gestiune economic
1129
Alte imobilizri necorporale

P 113

Amortizarea imobilizrilor necorporale


1131
Amortizarea drepturilor de autor i
titlurilor de protecie
1132
Amortizarea brevetelor i mrcilor
1133
Amortizarea
know-how-urilor
i
francizelor
1134
Amortizarea licenelor de activitate
1135
Amortizarea programelor informatice
1136
Amortizarea desenelor i modelelor
industriale
1137
Amortizarea drepturilor de utilizare a
activelor imobilizate
1138
Amortizarea imobilizrilor necorporale
primite n gestiune economic
1139
Amortizarea
altor
imobilizri
necorporale

1224
1225
1226
1227

Terenuri cu zcminte
Terenuri cu plantaii perene
Terenuri primite n gestiune economic
Alte terenuri

A 123

Mijloace fixe

1231
Cldiri
1232
Construcii speciale
1233 Maini, utilaje i instalaii de transmisie
1234
Mijloace de transport
1235
Instrumente i inventar
1236
Costuri ulterioare aferente obiectelor
nenregistrate n bilan
1237
Mijloace fixe primite n leasing financiar
1238
Mijloace fixe primite n gestiune
economic
1239
Alte mijloace fixe

124

Amortizarea mijloacelor fixe

1241
Amortizarea cldirilor
1242
Amortizarea construciilor speciale
1243
Amortizarea mainilor, utilajelor i
instalaiilor de transmisie
1244
Amortizarea mijloacelor de transport
1245
Amortizarea
instrumentelor
i
inventarului
1246
Amortizarea
costurilor
ulterioare
aferente obiectelor nenregistrate n bilan
1247
Amortizarea mijloacelor fixe primite n
leasing financiar
1248
Amortizarea mijloacelor fixe primite n
gestiune economic
1249
Amortizarea altor mijloace fixe

P 114

Deprecierea imobilizrilor necorporale

A 125
P 126

12

IMOBILIZRI CORPORALE

minerale

Resurse minerale
Amortizarea i deprecierea resurselor

P 127

1211
1212
1213
utilizare
1214

Construcii n curs de execuie


Utilaj destinat instalrii
Imobilizri corporale pn la punerea n

curs de execuie

Costuri ulterioare n curs de execuie

Deprecierea mijloacelor fixe


13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE

A 122

Terenuri

A 131

1221
Terenuri n curs de pregtire pentru
utilizare prestabilit
1222
Terenuri fr construcii
1223
Terenuri cu construcii

Deprecierea imobilizrilor corporale n


Deprecierea terenurilor

Active biologice imobilizate n curs de

execuie

A 132

133

Amortizarea i deprecierea activelor

biologice imobilizate
1331
Amortizarea
activelor
biologice
imobilizate
1332
Deprecierea
activelor
biologice
imobilizate
14 INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

A 141

Investiii financiare pe termen lung n


pri neafiliate
1411
Valori mobiliare
1412
Cote de participaie
1413
Depozite
1414
mprumuturi acordate
1415
Alte investiii financiare

A 142

Investiii financiare pe termen lung n

pri afiliate
1421
Valori mobiliare
1422
Cote de participaie
1423
Depozite
1424
mprumuturi acordate
1425
Alte investiii financiare
15 INVESTIII IMOBILIARE

A 151
P 152

Investiii imobiliare

Active biologice imobilizate

2112
Materiale auxiliare
2113
Piese de schimb
2114
Combustibil
2115
Ambalaje
2116
Anvelope i acumulatoare procurate
separat de mijloacele de transport
2117
Materiale cu destinaia agricol
2118
Materiale transmise temporar terilor
2119
Alte materiale

A 212
A 213

Active biologice circulante


Obiecte de mic valoare i scurt durat

2131
Obiecte de mic valoare i scurt durat
n stoc
2132
Obiecte de mic valoare i scurt durat
n exploatare
2133
Construcii i dispozitive provizorii
2134
Obiecte de mic valoare i scurt durat
transmise temporar terilor

P 214

Uzura obiectelor de mic valoare i


scurt durat
2141
Uzura obiectelor de mic valoare i
scurt durat
2142
Uzura construciilor i dispozitivelor
provizorii

Amortizarea i deprecierea investiiilor


imobiliare
1521
Amortizarea investiiilor imobiliare
1522
Deprecierea investiiilor imobiliare
16
CREANE I AVANSURI ACORDATE PE
TERMEN LUNG

A 215

Producia n curs de execuie

2151
2152
2153

Produse n curs de execuie


Servicii n curs de execuie
Lucrri n curs de execuie

A 216

A 161

Creane pe termen lung

1611
1612
1613

Creane comerciale pe termen lung


Creane pe termen lung privind leasingul
Alte creane pe termen lung

2161
2162
2163
2164

Produse
Produse finite
Semifabricate din producie proprie
Produse secundare
Produse transmise temporar terilor

A 162

A 121 Imobilizri corporale n curs de execuie

P 128
P 129

Avansuri acordate pe termen lung


1621
Avansuri acordate n ar
1622
Avansuri acordate n strintate
17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

A 171
A 172

Cheltuieli anticipate pe termen lung


Alte active imobilizate

A 217

Mrfuri
2171
Bunuri procurate n vederea revnzrii
2172
Produse transmise spre vnzare
magazinelor proprii
2173
Bunuri imobiliare deinute pentru
vnzare
2174
Mrfuri transmise temporar terilor

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE


21 STOCURI

22 CREANE COMERCIALE I CALCULATE

A 221

Creane comerciale

A 211

Materiale

2111

Materii prime i materiale de baz

2211
2212
2213

Creane comerciale din ar


Creane comerciale din strintate
Alte creane comerciale

P 222

Corecii (provizioane) privind creanele

compromise

A 223

Creane ale prilor afiliate

2231 Creane ale prilor afiliate din ar


2232
Creane ale prilor afiliate din strintate
2233
Alte creane ale prilor afiliate

A 224
2241
2242

Avansuri acordate curente


Avansuri acordate n ar
Avansuri acordate n strintate

A 225

Creane ale bugetului

2251
Creane privind impozitul pe venit
2252
Creane privind taxa pe valoarea
adugat
2253
Creane privind accizele
2254 Creane privind alte impozite i taxe
2255
Alte creane ale bugetului

A 226

Creane ale personalului


2261
Creane ale titularilor de avans
2262
Creane
privind
recuperarea
prejudiciului material
2263
Creane privind mprumuturile acordate
personalului
2264
Alte creane ale personalului
23
ALTE CREANE CURENTE

A 231

Creane privind veniturile din utilizarea

de ctre teri a activelor entitii


2311
Creane privind leasingul
2312
Creane privind dobnzile i redevenele
calculate
2313
Creane privind dividendele calculate
2314
Alte creane privind veniturile

A 232

Creane preliminate

2321
Creane preliminate privind decontrile
cu bugetul
2322
Creane preliminate privind leasingul
2323
Alte creane preliminate

A 233
A 234

Creane curente privind asigurrile


Alte creane curente
Creane privind ieirea

2341
activelor
imobilizate
2342
Creane privind reclamaiile naintate i
recunoscute
2343
Creane privind alte operaii

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

24

NUMERAR

A 241

Casa

2411
2412
2413

Casa n moned naional


Casa n valut strin
Numerar n casierie legat

A 242

Conturi curente n moned naional

2421
2422

Numerar la conturi nelegat


Numerar la conturi legat

A 243

Conturi curente n valut strin

2431
2432
2433

Numerar la conturi n ar
Numerar la conturi n strintate
Numerar la conturi legat

A 244

Alte conturi bancare


Acreditive
Carduri bancare
Numerar la alte conturi bancare

2441
2442
2443

A 245
A 246

34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU


31

P 341

CAPITAL SOCIAL I SUPLIMENTAR

P 311

Capital social

P 312

Capital suplimentar

3121
Prime de aporturi
3122
Diferene din anularea sau nstrinarea
prilor sociale retrase
3123
Alte elemente de capital suplimentar

A 313

Capital nevrsat
3131
Capital nevrsat privind prile sociale
neachitate de proprietari
3132
Capital nevrsat privind acoperirea
pierderilor anilor precedeni

P 314

Transferuri de numerar n expediie

Capital nenregistrat
Aciuni nenregistrate emise la nfiinarea

3141
societii
3142
Pri sociale pn la nregistrarea de stat
a majorrii capitalului social

Documente bneti

Fonduri
3411
Aporturi iniiale ale fondatorilor
organizaiilor necomerciale
3412
Fondul de active imobilizate 3413
Fondul de autofinanare
3414
Alte fonduri

P 342

Subvenii

public
3421
3422

Subvenii aferente activelor imobilizate


Alte subvenii

P 343

entitilor

cu

proprietate

Alte elemente de capital propriu

35

REZULTAT FINANCIAR TOTAL

P 351

Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG


41
DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

P 411

A 251

Investiii financiare curente n pri

A 315

Capital retras

neafiliate
2511
2512
2513
2514
2515

Valori mobiliare
Cote de participaie
Depozite
mprumuturi acordate
Alte investiii financiare curente

32

REZERVE
Capital de rezerv
Rezerve statutare

P 412

A 252

Investiii financiare curente n pri

P 321
P 322
P 323

Credite bancare pe termen lung


4111
Credite bancare n moned naional
4112
Credite bancare n valut strin
4113
Datorii convertibile privind creditele
bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung

afiliate
2521
2522
2523
2524
2525

Valori mobiliare
Cote de participaie
Depozite
mprumuturi acordate
Alte investiii financiare curente

P 253

Provizioane

25

INVESTIII FINANCIARE CURENTE

pentru

pierderi

33
PROFIT
NEACOPERIT)

P 331
P 332
din

P 333
gestiune

26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE

A 334
P 335

Cheltuieli anticipate curente


Alte active circulante

NEREPARTIZAT

(PIERDERE

Corecii ale rezultatelor anilor precedeni


Profit

nerepartizat

(pierdere

neacoperit) al anilor precedeni

mprumuturi neachitate la termen

A 261
A 262

Alte rezerve

mprumuturi pe termen lung

4121
mprumuturi din pri neafiliate
4122
mprumuturi din pri afiliate
4123
mprumuturi
din
emisiunea
de
obligaiuni
4124
mprumuturi de la personalul entitii
4125
Datorii
convertibile
privind
mprumuturile
4126 Alte mprumuturi pe termen lung

Profit net (pierdere net) al perioadei de

gestiune

Datorii pe termen lung privind leasingul

financiar
Profit utilizat al perioadei de gestiune

P 414

Rezultat

pe termen lung ale membrilor asociaiilor de


economii i mprumut 4141
Depuneri de
economii pe termen lung ale membrilor asociaiilor
de economii i mprumut
4142
Dobnzi aferente depunerilor de economii
pe termen lung ale membrilor asociaiilor de
economii i mprumut

din

tranziia

la

noile

reglementri contabile

P 336

P 413

Excedent net (deficit net) al perioadei de

Datorii privind depunerile de economii

ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

5124
5125
5126

mprumuturi de la personalul entitii


Alte mprumuturi pe termen scurt
Dobnzi aferente mprumuturilor

P 421 Datorii comerciale pe termen lung

P 513

Datorii privind depunerile de economii

4211
4212
4213

Datorii comerciale n ar
Datorii comerciale n strintate
Alte datorii comerciale

P 422

Datorii fa de prile afiliate pe termen

pe termen scurt ale membrilor asociaiilor de


economii i mprumut
5131
Depuneri de economii pe termen scurt ale
membrilor asociaiilor de economii i mprumut
5132
Dobnzi aferente depunerilor de economii
pe termen scurt ale membrilor asociaiilor de
economii
i mprumut
52 DATORII COMERCIALE CURENTE

42

lung
4221 Datorii fa de prile afiliate din ar
4222
Datorii fa de prile afiliate din
strintate
4223 Alte datorii fa de prile afiliate

P 423

Avansuri primite pe termen lung

4231
4232

Avansuri primite din ar


Avansuri primite din strintate

P 424

Venituri anticipate pe termen lung


Subvenii
Alte venituri anticipate pe termen lung

4241
4242

P 425

Finanri i ncasri cu destinaie special

pe termen lung

P 426
P 427

Provizioane pe termen lung


Datorii pe termen lung privind bunurile

primite n gestiune economic

P 428

5211
5212
5213

Datorii comerciale curente


Datorii comerciale n ar
Datorii comerciale n strintate
Alte datorii comerciale

P 522

Datorii curente fa de prile afiliate

5221 Datorii fa de prile afiliate din ar


5222
Datorii fa de prile afiliate din
strintate
5223
Alte datorii fa de prile afiliate

P 523

Avansuri primite curente

5231
5232

Avansuri primite din ar


Avansuri primite din strintate

53

DATORII CALCULATE CURENTE

Alte datorii pe termen lung

P 531

Datorii fa de personal
retribuirea muncii
5311
Datorii salariale
5312
Datorii fa de deponeni

@ CLASA 5. DATORII CURENTE


51 DATORII FINANCIARE CURENTE

P 511

Credite bancare pe termen scurt


5111
Credite bancare n moned naional
5112
Credite bancare n valut strin
5113
Credite bancare n moned naional
restante
5114
Credite bancare n valut strin
restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobnzi aferente creditelor bancare

P 512

P 521

mprumuturi pe termen scurt

5121 mprumuturi de la pri neafiliate


5122
mprumuturi de la pri afiliate
5123
mprumuturi
din
emisiunea
obligaiuni

de

privind

P 532

Datorii fa de personal privind alte

operaii
5321
5322
operaii

Datorii fa de titularii de avans


Datorii fa de personal privind alte

P 533

Datorii privind asigurrile sociale i

P 534

Datorii fa de buget

5341
Datorii privind impozitul pe venit din
activitatea de ntreprinztor i profesional
5342
Datorii privind impozitul pe venit din
salariu
5343
Datorii privind impozitul pe venit reinut
la sursa de plat
5344
Datorii privind taxa pe valoarea adugat
5345
Datorii privind accizele
5346
Datorii privind alte impozite i taxe
5347
Datorii privind sanciunile
5348
Alte datorii fa de buget

P 535

Venituri anticipate curente

5351
5352

Subvenii
Alte venituri anticipate curente

P 536

Datorii fa de proprietari

5361
5362

Datorii privind dividendele calculate


Datorii privind alte operaii

P 537

Finanri i ncasri cu destinaie special

curente

P 611

ACTIVITATEA

Venituri din vnzri

6111
Venituri din vnzarea produselor
6112
Venituri din vnzarea mrfurilor
6113
Venituri din prestarea serviciilor
6114
Venituri din executarea lucrrilor
6115
Venituri din contracte de construcie
6116
Venituri din contracte de leasing
operaional i financiar (arend, locaiune)
6117
Venituri din contracte de microfinanare
6118
Alte venituri din vnzri

P 612

Alte venituri din activitatea operaional

6121
Venituri din ieirea altor active circulante
6122
Venituri din sanciuni
6123
Venituri din recuperarea prejudiciului
material
6124
Venituri din plusurile de active
imobilizate i circulante constatate la inventariere
6125
Venituri din decontarea datoriilor cu
termen de prescripie expirat
6126
Alte venituri operaionale

P 538

Provizioane curente

54

ALTE DATORII CURENTE

P 613

P 541

Datorii preliminate

mprumuturilor acordate
6131
Venituri din dobnzile aferente
mprumuturilor pe termen lung acordate
6132
Venituri din dobnzile aferente
mprumuturilor pe termen scurt acordate

5411
Datorii preliminate privind decontrile cu
bugetul
5412
Datorii preliminate privind primele de
asigurare obligatorie de asisten medical
5413
Datorii preliminate privind leasingul
financiar
5414
Alte datorii preliminate

P 542

Datorii privind asigurarea bunurilor i a

persoanelor

P 543

Datorii curente privind bunurile primite

n gestiune economic

medicale
5331
Datorii fa de bugetul asigurrilor
sociale de stat
5332
Datorii fa de fondurile asigurrii
obligatorii de asisten medical
5333
Alte datorii privind asigurrile sociale i
medicale

@ CLASA 6. VENITURI
61
VENITURI
DIN
OPERAIONAL

P 544

Alte datorii curente

5441
5442

Datorii privind sanciunile comerciale


Alte datorii calculate curente

P 616

Venituri din dobnzile aferente

Venituri

aferente

mijloacelor

cu

destinaie special

P 617

Alte venituri (cu excepia veniturilor din


activitatea economic)

P 618

Venituri din activitatea economic

62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITI

P 621 Venituri din operaiuni cu active imobilizate


6211
Venituri din ieirea imobilizrilor
necorporale
6212
Venituri din ieirea imobilizrilor
corporale
6213
Venituri din ieirea investiiilor financiare
pe termen lung
6214
Venituri din ieirea investiiilor imobiliare

6215
Venituri din ieirea altor active
imobilizate
6216
Venituri din reluarea pierderilor din
deprecierea activelor imobilizate
6217
Alte venituri din operaiuni cu active
imobilizate

P 622

Venituri financiare

6221
Venituri din diferene de curs valutar
6222
Venituri din diferene de sum
6223
Venituri din redevene
6224
Venituri din active imobilizate i
circulante intrate cu titlu gratuit
6225
Venituri din dividende i participaii n
alte entiti
6226
Venituri din dobnzi aferente altor
activitii
6227
Alte venituri financiare

P 623

Venituri excepionale

6231
Venituri din compensarea pierderilor din
calamiti
6232
Venituri din compensarea pierderilor din
alte evenimente excepionale
6233
Alte venituri excepionale

@ CLASA 7. CHELTUIELI
71
CHELTUIELI
ALE
ACTIVITII
OPERAIONALE
711
Costul vnzrilor
7111
Valoarea contabil a produselor vndute
7112
Valoarea contabil a mrfurilor vndute
7113
Costul serviciilor prestate
7114
Costul lucrrilor executate terilor
7115
Costuri aferente contractelor de
construcie
7116
Costuri aferente contractelor de leasing
operaional i financiar (arend, locaiune)
7117
Costuri aferente contractelor de
microfinanare
7118
Alte costuri aferente veniturilor din
vnzri
712
Cheltuieli de distribuire
7121
Cheltuieli cu personalul comercial
7122
Cheltuieli
privind
amortizarea,
ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie comercial

7123
Cheltuieli cu ambalajele i alte materiale
utilizate la comercializarea produselor i mrfurilor
7124
Cheltuieli de transportare a produselor i
mrfurilor
7125
Cheltuieli de publicitate i marketing
7126
Cheltuieli privind reparaiile i deservirea
produselor i mrfurilor n perioada de garanie
7127
Cheltuieli privind creanele comerciale
compromise
7128
Cheltuieli privind returnrile i reducerile
7129
Alte cheltuieli de distribuire
713
Cheltuieli administrative
7131
Cheltuieli cu personalul administrativ
7132
Cheltuieli
privind
amortizarea,
ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu
destinaie administrativ
7133
Cheltuieli cu impozitele i taxele, cu
excepia impozitului pe venit
7134
Cheltuieli n scopuri de filantropie i
sponsorizare
7135
Cheltuieli privind serviciile cu destinaie
administrativ
7136
Cheltuieli de protocol (reprezentan)
7137
Cheltuieli privind delegarea personalului
administrativ
7138
Alte cheltuieli administrative
714
Alte
cheltuieli
din
activitatea
operaional
7141
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente altor active circulante ieite
7142
Cheltuieli privind sanciunile
7143
Cheltuieli privind dobnzile
7144
Cheltuieli privind lipsurile i pierderile din
deteriorarea activelor imobilizate i circulante
7145
Cheltuieli privind creanele compromise
decontate, cu excepia celor comerciale
7146
Cheltuieli aferente evalurii stocurilor la
valoarea realizabil net
7147
Alte cheltuieli operaionale
715
Cheltuieli aferente dobnzilor calculate
7151
Cheltuieli aferente dobnzilor calculate la
depunerile de economii ale membrilor asociaiilor
de economii i mprumut
7152
Cheltuieli aferente dobnzilor calculate la
mprumuturile/creditele primite
716
Cheltuieli aferente mijloacelor cu
destinaie special
717
Alte cheltuieli (cu excepia cheltuielilor
din activitatea economic)

718
Cheltuieli din activitatea economic
72
CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
721 Cheltuieli cu active imobilizate
7211
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente imobilizrilor necorporale ieite
7212
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente imobilizrilor corporale ieite
7213
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente investiiilor financiare pe termen lung
ieite
7214
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente investiiilor imobiliare ieite
7215
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente altor active imobilizate ieite
7216
Cheltuieli privind provizioanele aferente
activelor imobilizate
7217
Pierderi din deprecierea activelor
imobilizate
7218
Alte cheltuieli cu active imobilizate
722
Cheltuieli financiare
7221
Cheltuieli din diferene de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferene de sum
7223
Cheltuieli privind redevenele
7224
Valoarea contabil i cheltuielile
aferente activelor imobilizate i circulante transmise
cu titlu gratuit
7225
Cheltuieli
aferente
emisiunii
i
operaiunilor cu aciuni proprii
7226
Alte cheltuieli financiare
723
Cheltuieli excepionale
7231
Cheltuieli privind calamitile
7232
Cheltuieli privind alte evenimente
excepionale
7233
Alte cheltuieli excepionale
73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7311
Cheltuieli privind impozitul pe venit
7312
Cheltuieli privind impozitul pe venitul din
activitatea operaional
7313
Alte cheltuieli privind impozitul pe venit
@ --- CLASA 8. CONTURI DE
GESTIUNE
81
811
812

CONTURI DE CALCULAIE
Activiti de baz
Activiti auxiliare

82

CONTURI DE REPARTIZARE

821
Costuri indirecte de producie
822
Costuri indirecte aferente contractelor
de construcie
823
Costuri de regie aferente contractelor de
construcie
824
Alte costuri repartizabile

83

ALTE CONTURI DE GESTIUNE

P 831
P 832

Adaos comercial
ncasri

din

vnzarea

bunurilor

numerar
833
Returnarea i reducerea preurilor la
bunurile vndute
834
Costuri aferente bunurilor transmise
spre prelucrare terilor
835
Producii i uniti de deservire
836
Costuri refacturate
CLASA9.CONTURI EXTRABILANIERE
911
Imobilizri corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional
912
Bunuri primite pentru montare
913
Imobilizri corporale transmise n leasing
financiar
914
Bunuri primite n custodie
915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare
916 Bunuri primite n baza contractelor de comision
917
Bunuri obinute din materialele
prelucrate ale terilor
918
Formulare cu regim special
919
Creane compromise decontate
920
Creane contingente
921
Datorii contingente
922
Garanii acordate
923
Garanii primite
924
Pierderi fiscale
925
Faciliti fiscale
Inreg,+sistem,inf,cuant,trans,culeg,
sintetiz,activit,rezfin,intrep.fct,jurid,finform,,f,urmarirecontr,userint:mg,etx:cl,sl,cred,stt.P=aver cdr reldrep/oblg.
trstC-std:Pexp-val,mdgestP,echiGlb/internP.MCprincip,evid,cal,ctrl,starmiscP.BC-procd2repr aver.
Ct-prcd-spfCrefl mics elemP-k eft mdf prdse op eco
prd gst.LR.