Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea Efimiței din comedia

„Conul Leonida față cu reacțiunea” de I. Luca Caragiale


Coana Efimița este unul din personajele principale din comedia de I. Luca
Caragiale „Conul Leonida față cu reacțiunea ” și consoarta conului Leonida.

Aceasta trăiește împreună cu soțul ei în București într-o casă modestă de


mahala.

Ca și doamnă, Efimița este o persoană religioasă sugerează fragmentele „se-


ntoarce mai puțin îngrijată să se așeze iar la loc, făcându-și o cruce” și „ se închină și
se culcă la loc ” .

Ea este o republicană și un fel de revoluționar fals ne dăm seama din


fragmentul „Când aude de libertate, sare și dumneei răposata din pat... că era
republicană!... și ajunseră la sfîrșitul revoluției ”

Coana Efimița este o fire curioasă sugerează următoarele versuri „Adică cum?”,
„Da'… ce spunea în scrisoare ?”, „Și zi așa cu Galibardi, 'ai?” .

Coana Efimița este o doamnă presimțitoare și grijulie, deoarece a simțit prima


evenimentul de afară sugerează fragmentul „se deșteaptă și se ridică-n pat, privind
cu nedumerire către ușe și întrebând cu neastâmpăr : Cine e? sare din pat, aleargă
repede la ușă și o încearcă dacă e bine încuiată, asemenea la fereastră”.

Efimița este o persoană care se sperie ușor, deoarece deja se pregătea să plece
de acasă și forma niște baricade ne dăm seama din fragmentul „Amândoi trag
cearșafurile din paturi în mijlocul casei, golesc dulapul și fac două legături mari; apoi
baricadează ușa cu paturile și cu mobilele”.

Coana Efimița este mai curajoasă chiar și ca Leonida, ceea ce m-a mirat pe cînd
totul ar trebui să fie invers, sugerează fragmentul „mergînd în vîrful degetelor la ușă,
întreabă cu jumătate de gură : Cine e ? ”.

Coana Efimița este un personaj cu un caracter mai deosebit și cu un strop de


curaj, foarte curioasă și înțelegătoare după părerea mea.

S-ar putea să vă placă și