Sunteți pe pagina 1din 2

Momentele subiectului textului literar

„Sania” de Ion Druță


Expoziția – Cînd într-o bună vreme nucul din fața casei s-a uscat, Moș Mihail i-a
măsurat tulpina.

Intriga – Moș Mihail se hotărăște să facă o sanie care ar plînge după drum și
drumul după dînsa.

Desfășurarea acțiunii – Moșul se scoală pînă la zori și luase sama de livezile


vecinilor.

a. Moșul i-a îndreptat colțul la șalincă – să-i treacă ciuda mai repede babei.

b. Acesta lasă să se coace poama pînă pustiesc viile și ca să nu piardă munca


degeaba, moșul aduceun sac de frunze de brustur și le așterne sub tufe.

c. Moșul se încuie în cămară și pe 2-3 săptămîni rămîne baba vădană.

d. Vara a mutat de vreo 5 ori nucul de pe un loc pe altul.

Punctul Culminant – Pe urmă a adus nucul în cămară și atîta i-a trebuit.

a. Pînă la Anul Nou moș Mihail a dovedit să taie nucul în două.

b. Moșul pierduse socoteala zilelor și cioplea, și vorbea cu sania, se culca cînd îi


amurțeau palmele și totuși rămase puțin de tot.

Deznodămîntul – Baba îl lasă vădăoi pe moș pe totdeauna.

a. Primăvara Mihail terminase sania, iar trecătorii rămaseră gură cască, iar despre
babă s-ar întoarce... Dacă firește nu s-o fi măritat.