Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizare

Subsemnata Stef Mariana in calitate de SEF DE SCHIMB in cadrul


firmei SC. SEWS-R SRL doresc sa aduc la cunostinta departamentului de
Resurse Umane faptul ca angajatul Cimpean Tiberiu avand domiciliul in
Orastie,str. Pricazului,bl 63/14, Jud Hunedoara, posesor a C.I seria HD Nr.
183819, CNP - 1890723203225 este angajat al firmei SC. SEWS-R SRL din
data de 12.10.2009.In aceasta perioada de timp a inceput sa lucreze ca operator
asamblare in cadrul Departamentului de Productie.
Este o persoana foarte constincioasa , nu si-a neglijat niciodata
atributiile care i-au fost date prin fisa postului.Este o persoana comunicativa,
indemanatica, o persoana dinamica, nu a avut abateri disciplinare, concedii
medicale sau absente nemotivate. Este dispusa sa lucreze la program flexibil si
program prelungit.
Prin aceasta caracterizare este recomandata eventualelor companii
care doresc a o angaja.

Orastie 20.05.2010.

Sef Schimb:
Stef Mariana

Semnatura Angajat: