Sunteți pe pagina 1din 4

Specializarea: Tehnician Maseur

ANATOMIA SI FIZIOLOGIA ORGANISMULUI UMAN


Obiective

Continut tematic

Sa inteleaga importanta
cunoasterii alcatuirii
organismului uman si a
functionarii aparatelor si
sitemelor acestuia

1. Importanta studierii
anatomiei si fiziologiei
organismului uman

Sa cunoasca elementele
componente ale celulei si
tesuturilor si sa inteleaga
rolurile acestora
Sa inteleaga diferentele
celula-tesut, tesut-organ,
organ-sistem
Sa cunoasca partile corpului
uman si localizarea
principalelor organe si
sisteme din care fac parte
Sa inteleaga rolul functiilor
corpului uman, interrelatiile
dintre acestea si modul cum
se realizeaza unitatea
functionala a organismului
Sa stie sa realizeze un
preparat microscopic si sa
foloseasca microscopul
pentru a realiza observatii

2. Notiuni generale despre


alcatuirea organismului
uman
- Celula unitatea
fundamentala
structurala, functionala
si genetica a
organismului
- Notiuni de histologie
- Partile corpului uman
- Functiile corpului
uman

Metodologie
Activitate teoretica/Metode de
comunicare orala: explicatia,
conversatia euristica,
problematizarea.
Metode bazate pe limbajul
intern: reflexia personala
Activitate teoretica/Metode de
comunicare orala: expunerea,
explicatia, conversatia
euristica, de aprogundare si
consolidare, problematizarea.
Metode bazate pe limbajul
intern: reflexia personala
Metode mijlocite de explorare
a realitatii: modelarea
Instruirea tehnologica
Laborator
Motode bazate pe actiune:
lucrari practice
Metode mijlocite de explorarea
a realitatii: modelarea,
demonstratia

Mijloace de
invatamant

Planse: celula, tesuturi


Mulaj: organizarea
interna la ore
Microscop
Preparate microscopice
durabile

Criterii de evaluare

Explicarea importantei
cunostintelor despre
anatomia si fiziologia
organismului uman pentru
practicarea meseriei

Realizarea de preparate
microscopice de celule si
tesuturi
Transpunerea grafica a
observatiilor facute la
microscop si identificarea
elementelor componente
ale celulelor si tesuturilor
Explicarea diferentelor
celula-tesut, tesut-organ,
organ-sistem
Identificarea pe plansa a
partilor corpului uman si a
principalelor organe ale
acestuia, precizand
localizarea lor si sitemele
carora apartin
Definirea functiilor
organismului uman si
precizarea sistemelor ce

Sa cunoasca anatomia si
fiziologia sistemelor ce
realizeaza functiile de relatie
Sa inteleaga rolul fiecarui
sistem in realizarea functiei
de relatie si corelatiile ce se
stabilesc intre ele
Sa inteleaga rolul sistemului
nervos in realizarea unitatii
functionale a organismului
uman

3. Functiile de relatie.
Anatomia si fiziologia
sistemelor ce indeplinesc
functia de relatie
- Sistemul nervos
- Glandele indocrine
- Analizatorii
- Sitemul osos
- Sistemul muscular

Activitate teoretica/Metode de
comunicare orala: expunerea,
explicatia, conversatia
euristica, problematizarea.
Metode bazate pe limbajul
intern: reflexia personala
Metode mijlocite de explorare
a realitatii: modelarea

Planse: sistemul nervos,


glande endocrine,
analizatorii, scheletul,
sistemul muscular
Mulaj: organizarea
interna a cutiei craniene
Material intuitiv: organe
formolizate, scheletul
Film didactic
Folie pentru
retroproiector: schema
functionarii
analizatorilor, schema
actiunii hormonilor

Sa cunoasca si sa inteleaga
anatomia si fiziologia
sistemelor ce indeplinesc

4. Functiile de nutritie.
Anatomia si fiziologia
aparatelor ce indeplinesc

Activitate teoretica/Metode de
comunicare orala: expunerea,
explicatia, conversatia

Planse: aparatul digestiv,


aparatul respirator,
aparatul circulator,

contribuie la realizarea lor


Explicarea legaturilor
dintre functiile
organismului uman si
realizarea unitatii
functionale
Identificarea pe plansa
(mulaj) a organelor ce
alcatuiesc sistemele care
indeplinesc functiile de
relatie
Explicarea rolului acestor
organe in ansamblul
sistemului din care fac
parte
Explicarea rolului
sistemului nervos in
realizarea unitatii
functionale a organismului
uman
Demonstrarea, pe baza
cunostintelor insusite, a
functiei grandelor
endocrine in reglarea
functionarii organelor
Argumentarea rolului
analizatorilor in reglarea
functionarii organelor
interne si in realizarea
unitatii functionale a
organismului
Recunoasterea pe mulaj
sau preparate formolizate a
organelor ce alcatuiesc

functii de nutritie
Sa cunoasca si sa inteleaga
procesele metabolice si
importanta pentru starea de
sanatate a unei ratii
alimentare
Sa-si formeze deprinderea
de a realiza disectia unui
organ
Sa-si formeze deprinderea
de a pregati un preparat
microscopic

functii de nutritie
- Sistemul digestiv
- Sistemul respirator
- Sistemul circulator
- Sistemul excretor
- Metabolismul
intermediar; ratia
alimentara;
(metabolismul
energetic).

euristica, problematizarea.
Metode bazate pe limbajul
intern: reflexia personala
Metode de observare a
realitatii:
- nemijlocite: observatia
directa
- mijlocite: modelarea
Instruirea tehnologica/
Laborator
Metode de observare a
realitatii:
- mijlocite: demonstratie,
modelarea
Metode bazate pe actiune :
lucrari practice

aparatul excretor
Mulaj: organizarea
interna la om
Material intuitiv: organe
formolizate,
Folie pentru
retroproiector: scheme
ale`metabolismului
intermediar, energetic
Organe pentru disectie,
pentru efectuarea de
preparate microscopice
Microscop

Sa cunoasca si sa inteleaga
anatomia si fiziologia
sistemului reproducator

5. Functia de reproducere.
Anatomia si fiziologia
aparatului indeplineste
functia de reproducere
- Sistemul reproducator
feminin
- Sistemul reproducator
masculin

Activitate teoretica/Metode de
comunicare orala: expunerea,
explicatia, conversatia
euristica, problematizarea.
Metode de observare a
realitatii:
- mijlocite: modelarea
Metode bazate pe actiune :
descoperirea, comparatia

Planse: sistemul
reproducator masculin,
sistemul reproducator
feminin
Mulaj: organizarea
interna la om

sistemele care realizeaza


functiile de nutritie
Indicarea pe plansa si
precizarea localizarii
acestor organe
Explicarea proceselor ce se
desfasoara la nivelul
fiecarui sistem si a
rolurilor pe care le au
organele componente la
realizarea lor
Evidentierea relatiilor
existente intre functiile de
nutritie
Explicarea importantei
bunei realizari a functiilor
de nutritie si a ratiei
alimentare corecte pentru
starea de sanatate
Detalierea corelatiilot
dintre functiile de relatie si
cele de nutritie
Realizarea disectiei unui
organ si recunoasterea
elementelor structurale ale
acestuia
Pregatirea preparatului
microscopic (conform
indicatiilor din fisa de
lucru si/sau demonstratia
profesorului), realizarea
observatiilor microscopice
si transpunerea lor intr-o
reprezentare grafica

Indicarea pe plansa a
organelor sistemului
reproducator
Evidentierea analogiilor
dintre sistemul
reproducator masculin si
cel feminin