Sunteți pe pagina 1din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei

IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

RAPORT TEHNIC
INCERCARI PE PILOTI DE INDESARE

IMBUNATATIRE TEREN DE FUNDARE CU PILOTI DE INDESARE

Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Cavnic Budesti


Ocna Sugatag Calinesti Barsana
Beneficiar: Consiliul Judetean Maramures
Proiectant: S.C. Search Corporation S.R.L.
Faza de proiectare: P.Th. + D.E.

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

CUPRINS
1. Date generale...............................................................................................................3
2. Terenul de fundare.......................................................................................................3
3. Descrierea poligonului experimental..........................................................................4
4. Echipamente de testare................................................................................................5
5. Rezultatele incercarilor...............................................................................................7
6. Concluzii...................................................................................................................10
7. Reglementari tehnice de referinta.............................................................................11
ANEXA 1. Imagini din timpul executiei pilotilor de indesare.....................................12
ANEXA 2. Plan poligon experimental.........................................................................14

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 2 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

1. Date generale
Prezentul raport tehnic are ca obiect prezentarea rezultatelor si concluziilor incercarii
in teren a imbunatatirii terenului de fundare cu piloti de indesare.
Poligonul experimental este necesar pentru definitivarea proiectului de imbunatatire a
terenului de fundare, din cadrul obiectivului Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie
Cavnic Budesti Ocna Sugatag Calinesti Barsana. Poligonul experimental a fost
amplasat pe sectorul km 48+744 km 48+808, pe sensul de mers de la Barsana spre Ocna
Sugatag.
S-a urmarit:
-

determinarea modulului de deformatie dinamic Evd, la partea superioara a stratului de


forma, dupa imbunatatirea terenului de fundare;

aplicabilitatea pietrei sparte ca si material pentru pilotii de indesare;

verificarea tehnologiei de executie a pilotilor de indesare, in conditiile de teren date.

2. Terenul de fundare
Conform Studiului Geotehnic elaborat de SC GeoProiect SRL 2013, pe sectorul km
48+744 km 48+808 s-au realizat forajele F9-F10 in etapa 1 2010, ce prezinta urmatoarele
stratificatii:
F9 cota teren +453.2
0,0 -0,3m
Pamant vegetal
-0,3 -2.2m
Argila prafoasa plastic consistenta
-2.2 -3.8m
Argila marnoasa
-2.2 5.4m (baza foraj) Marne argiloase cu lentile de nisip cu grosimi de la mm la cm
Infiltratii de apa pe intervalul 0.0 2.0m
F10 cota teren +456.7
0,0 -0,3m
Pamant vegetal
-0,3 -2.8m
Argila prafoasa plastic consistenta
-2.8 -3.8m
Argila marnoasa
-3.8 5.0m (baza foraj) Marne argiloase cu lentile de nisip cu grosimi de la mm la cm
Infiltratii de apa pe intervalul 0.0 2.0m

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 3 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

3. Descrierea poligonului experimental


3.1.
Descriere generala
Poligonul experimental a fost realizat conform Notei Tehnice intocmita de Expert
Tehnic Af ing. Mihail Chiroiu in data de 20.03.2015 si conform Caiet de sarcini pentru piloti
de indesare din piatra sparta, cu scopul de a imbunatati terenul dificil de fundare, in acest caz
fiind stratul de argila plastic consistenta.
Astfel, in cadrul poligonului s-au realizat doua sectoare de imbunatatire:
a. Un sector imbunatatit cu piloti de indesare din piatra sparta 0-63mm, executati prin
vibrare in adancime. Poligonul cuprinde 90 de piloti (A300 - A490) distribuiti pe o
lungime de cca. 37m, dispusi in retea triunghiulara, cu distanta interax intre 1.1 1.4m;
b. Un sector imbunatatit cu piloti de indesare din balast cu adaos de ciment 4%, executati
prin vibrare in adancime. Poligonul cuprinde 66 de piloti (A150 - A295) distribuiti pe o
lungime de cca. 27m, dispusi in retea triunghiulara, cu distanta interax intre 1.1 1.4m;
Toti pilotii de indesare din cadrul poligonului experimental fac parte din lucrare.
In Anexa 1 sunt prezentate cateva poze din timpul executiei iar in Anexa 2 este prezentat
Planul poligonului experimental.
3.2.
Executie piloti de indesare
Ambele sectoare au fost executate cu metoda alimentarii pe sus (Fig. 1), in perioada
27.03.2015 28.03.2015.

Figura 1. Metoda de realizare a pilotilor de indesare, cu alimentare pe sus (extras din SR EN


14731:2006).

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 4 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

Detalierea fazelor tehnologice de executie a pilotilor de indesare este prezentata in


continuare:
- fixarea pe pozitie a utilajului de executie a pilotilor si verificarea verticalitii catargului;
- ansamblul vibrator de adancime si tubulatura de prelungire, numit in continuare vibrator,
este coborat pe pozitia coloanei;
- sub actiunea combinata a vibratiilor, greutatii proprii si a fortei suplimentare de apasare
data de utilaj, vibratorul penetreaza terenul pana la stratul bun de fundare (cota inferioara
a pilotului de indesare), prin indesare si fara evacuarea pamantului;
- materialul (piatra sparta sau balast cu adaos de ciment 5%) este alimentat in bena atasata
in fata vibratorului;
- pilotul de indesare este realizat prin miscari repetitive de ridicare si reintroducere a
vibratorului, concomintent cu rotirea benei si adaugarea de material la partea superioara a
pilotului, material care datorita vibratiilor, ajunge in baza vibratorului. Pilotul de executa
pana la cota platformei de lucru.
Fisele tehnice ale pilotilor de indesare sunt generate automat de ctre computerul M5 aflat la
bordul utilajului si sunt atasate la prezentul Raport.
In timpul executiei s-a monitorizat cantitatea de material introdusa in opera, rezultand
cantitatile din Tabelul 1.
Tabel 1: Cantitati poligon experimental
Sector piloti de indesare
din piatra sparta
Pozitie kilometrica
48+744 - 48+780
Numar piloti executati
90 (A300 - A490)
Lungime totala piloti
381.5
(m)
Cantitate material in
263
piloti (to)
Diametru mediu pilot
68
(cm)

Sector piloti de indesare din


balast cu adaos de ciment 4%
48+780-48+808
66 (A150 - A295)
221.5
150
67

3.3.
Strat de forma
Dupa finalizarea pilotilor de indesare, s-a adus terenul la cota si s-au asternut si
compactat stratul de forma in grosime de 20 cm, conform Caiet de sarcini, Partea 10.
Testarea s-a realizat la partea superioara a stratului de forma, de catre personal calificat.
In Anexa 2 sunt prezentate cateva poze din timpul executiei.

4. Echipamente de testare
Pentru testarea imbunatatirii terenului de fundare s-a folosit incercarea dinamica cu
placa de tip ZORN, cu diametrul de 300mm.

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 5 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 6 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

5. Rezultatele incercarilor

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 7 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 8 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 9 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

6. Concluzii
In urma rezultatelor obtinute in cadrul poligonului experimental, ambele sectoare
indeplinesc conditiile capacitate portanta si de deformabilitate impuse de proiect.
Avand in vedere ca pe ambele sectoare cu material de pilot de indesare diferit (piatra sparta
respectiv balast cu adaos de ciment 4%) s-au obtinut rezultate asemanatoare, pentru pilotii de
indesare ramasi din lucrare se va utiliza piatra sparta 0-63mm, rezultand o imbunatatire a
terenului de fundare cu parametri similari imbunatatirii produsa de pilotii de indesare din
balast cu adaos de ciment 4%.

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 10 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

7. Reglementari tehnice de referinta


7.1. Normative
C29-85
NP 074-2014
C251-1994

7.2.

Normativ privind mbuntirea terenurilor de fundare slabe prin


procedee mecanice
Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea
lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda
imbunatatirii cu materiale locale de aport pe cale dinamica

Standarde

SR EN 1997-1:2004
SR EN 1997-1:2004
/NB:2007
SR EN 14731:2006
EN ISO 22476-13
STAS 1913-13-1983
STAS 2914-1984

Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 1: Reguli generale


Eurocod 7: Proiectarea geotehnic. Partea 1: Reguli generale
Anexa nationala
Executia lucrarilor geotehnice speciale. Imbunatatirea pamanturilor prin
vibrare de adancime,
Cercetri i ncercri geotehnice. ncercri pe teren. Partea 2: ncercarea
cu placa
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

Intocmit,

Beneficiar,

Aprilie 2015

Proiectant,

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Constructor,

Pagina 11 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

ANEXA 1. Imagini din timpul executiei pilotilor de indesare.

Executie pilot de indesare

Fixare utilaj pe pozitie

Compactare suprafata
stratul de forma

suport

pentru

Aducere la cota (piloti de indesare din balast cu


adaos de ciment 4% - primele 2 randuri de jos in
sus; piloti de indesare din piatra sparta
urmatoarele randuri)

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 12 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

Pilot de indesare din piatra sparta

Pilot de indesare din balast cu adaos de


ciment 4%

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 13 din 14

SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei


IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca
IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca

ANEXA 2. Plan poligon experimental

RAPORT TEHNIC. Imbunatatire teren de fundare cu piloti de indesare


Obiectiv: Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie Barsana

Pagina 14 din 14