Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Conducatorul unitatii de practica _________


______________________________________
_____ ________________________ 20_____

Darea de seama
pe perioada
_____ _____________20____ -

_____ _____________20____

a stagiarului __________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)

Conform ordinului MAI al Republicii Moldova nr._______ din __________________________


am fost repartizat la practica de ____________________________________________________
la unitatea de practica ___________________________________________________________
(denumirea unitatii de practica)

Am avut ca conducator al stagiului de practica


_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, functia, gradul special)

In perioada stagiului:
1. Masuri realizate real si confirmate de conducatorul practicii:
-

am participat la examinarea a_____ petitii, sesizari cu privire la infractiunile comise;

am participat la examinarea locului infractiunilor comise_____;

am participat la stabilirea autorilor a _____ infractiuni;

am participat la retinerea _____ infractori aflati in cautare;

am participat la retinerea a _____ persoane ce au comis contraventii;

am participat la retinerea a _____ persoane ce au comis infractiuni;

am asistat la efectuarea urmatoarelor actiuni de urmarire penala:


- _______________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________

am participat la intocmirea proceselor verbale conform:


;

art._______al Codului Contraventional al RM_______

art._______ al Codului Contraventional al RM_______

art._______ al Codului Contraventional al RM _______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
2. Probleme intilnite:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
3. Alte activitati concrete executate:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
4. Concluzii si sugestii referitor la stagiul de practica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Coordonat:
Conducatorul stagiului de practica de la unitatea de practica
_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, functia, gradul special)

______________________
(semnatura)

Coordonatorul stagiului de practica din cadrul Academiei


_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, functia, gradul special)

______________________
(semnatura)

____ ________________20______