Sunteți pe pagina 1din 4

F950_A1.1.

FISA ENTITATII PUBLICE

Suma de control

35927931

Tip Actiune
Preluare profil curent al Entitatii Publice

Ministerul Finantelor Publice

Tip Fisa

Initiala

Rectificativa

Modificare profil prin Reorganizare

SECTIUNEA A - Informatii generale


Denumire Entitate Publica SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI
Denumire scurta Entitate Publica SPITALUL MUNICIPAL TARNAVENI
CIF Entitate Publica

CIF in scop de TVA

Data infiintarii

07.02.2002

Temei legal
Categorie Emitent

Guvern

Nume Emitent

MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

Categorie Act infiintare

Ordin

Nume Act infiintare

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII SI FAMILIEI NR.406 2002

UAT
Judet

Mures

Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica


Municipiul Tarnaveni
CIF UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea
4

3 2

Municipiu

Judet Trezorerie

Tip UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitate Publica

Mures

Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli

Cod Trezorerie

Trezorerie Mun. Tarnaveni

TREZ479

Adresa Sediu Social Entitate Publica


Judet

Mures

Denumire localitate Municipiul Tarnaveni

Tip Artera

STRADA

Denumire artera

Numar

Bloc/Scara

Sector

Cod postal

DR. VICTOR BABES

1/4

Fax

0265446156

Telefon

0265446161

Adresa fiscala
Este aceeasi cu Adresa sediului social?
Judet

Mures

Denumire localitate Municipiul Tarnaveni

Tip Artera

STRADA

Denumire artera

Numar

Bloc/Scara

Sector
Fax

Cod postal
0265446156

Telefon

DR. VICTOR BABES

0265446161

Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de venituri (impozite si taxe)

Cod Trezorerie

Trezorerie Mun. Tarnaveni

TREZ479

Adresa de corespondenta Entitate Publica


Este aceeasi cu Adresa sediului social?
Judet

Mures

Denumire localitate Municipiul Tarnaveni

Tip Artera

STRADA

Denumire artera

Numar

Bloc/Scara

Sector
Fax

Cod postal
0265446156

Telefon

DR. VICTOR BABES

0265446161

Adresa de email
Adresa publica de corespondenta

spmtar@yahoo.com

Adresa de corespondenta in relatia cu MFP

spmt@tvas.ro

Adresa de corespondenta in relatia cu MFP (2)

SECTIUNEA B - Activitati
Tip de activitate desfasurata - Activitate de baza
Servicii publice generale
Aparare, ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura
Asistenta sociala
Locuinte, servicii dezvoltare publica
Protectia mediului

2/4

Activitati finantate integral din venituri proprii


Denumire activitate
Are CIF distinct ?

Da

Nu

CIF distinct

Are CIF in scop de TVA ?

Da

Nu

CIF in scop de TVA


Adauga activitate

Denumire activitate

CIF Distinct

CIF in scop de TVA


Sterge

Este Sector special ?

DA

NU

Entitatea Publica gestioneaza bugete pe mai multe sectoare bugetare ?

DA

NU

SECTIUNEA C - Subordonare/Surse

Sterge sector bugetar

Sector bugetar
01. Bugetul de stat ( administratie centrala )
02. Bugetul local ( administratie locala)
03. Bugetul asigurarilor sociale de stat
04. Bugetul fondului de somaj
05. Bugetul fondului de sanatate (FNUASS)

Tip Entitate Publica


Ordonator Principal de Credite
Ordonator Secundar de Credite
Ordonator Tertiar de Credite
Operatori economici reclasificati

Subordonare ierarhica a Entitatii Publice


Denumire Ordonator Principal de Credite ierarhic superior CONSILIUL JUDETEAN MURES
CIF Ordonator Principal de Credite ierarhic superior

Denumire Ordonator Secundar de Credite ierarhic superior


CIF Ordonator Secundar de Credite ierarhic superior

Tip ordonator care semneaza si transmite raportari


Ordonator Principal de credite

Ordonator Secundar de credite

Ordonator Tertiar de credite

Surse de finantare
A. Integral de la buget
B. Credite externe
C. Credite interne

3/4

D. Fonduri externe nerambursabile


E. Activitati finantate integral din venituri proprii
F. Integral venituri proprii
G. Venituri proprii si subventii
H. Buget aferent activitatii din privatizare
I. Bugetul Fondului pentru Mediu
J. Bugetul Trezoreriei Statului
K. Reclasificate
L. Fondul de risc
Se continua cu alt tip de sector bugetar ?

Semnatura entitate publica

Mohamed-Kheir
Barmou

DA

Digitally signed by Mohamed-Kheir Barmou


DN: c=RO, l=Mun. Tarnaveni, o=SPITALUL MUNICIPAL "DR.
GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI, cn=Mohamed-Kheir
Barmou, serialNumber=2006051670BMK3,
name=Mohamed-Kheir Barmou, givenName=MohamedKheir, sn=Barmou
Date: 2014.03.04 13:50:03 +02'00'

NU

Valideaza date si genereaza XML

4/4