Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.

2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat


naional - 2017

PROGRAMA DE BACALAUREAT
PENTRU DISCIPLINA
CHIMIE

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat
naional - 2017

STATUTUL DISCIPLINEI
n cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplin opional, fiind
susinut la proba E. d) n funcie de filier, profil i specializare/ calificare profesional.
Elevii care susin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa de chimie anorganic
i general sau pentru programa de chimie organic.

PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANIC I GENERAL


I. COMPETENE DE EVALUAT
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate dup diferite criterii.
1.2. Descrierea comportrii speciilor chimice studiate ntr-un context dat.
1.3. Diferenierea substanelor chimice dup natura interaciunilor dintre atomi, ioni,
molecule.
1.4. Structurarea cunotinelor anterioare, n scopul explicrii proprietilor unui sistem
chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, n scopul identificrii
aplicaiilor acestora.
2. Investigarea comportrii unor substane chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaii pentru evidenierea unor caracteristici, proprieti, relaii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaiile din surse de documentare, grafice,
scheme, date experimentale care s rspund ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaiilor n vederea obinerii unor explicaii de natur tiinific.
3. Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante, demonstrnd
raionamente deductive i inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaiile relevante, etapele
rezolvrii.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, n scopul aplicrii lor n situaii din
cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor/ condiiilor analizate.
4. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunztoare a terminologiei tiinifice n descrierea sau explicarea
fenomenelor i proceselor.
4.2. Folosirea corect a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinelor proceselor i aciunii produselor chimice asupra propriei
persoane i asupra mediului.
5.1. Compararea aciunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor aciuni specifice asupra mediului nconjurtor.

II. CONINUTURI
2

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat
naional - 2017

Structura atomului
Tabelul periodic al
elementelor
chimice

Legturi chimice
Interacii ntre
atomi, ioni,
molecule
Starea gazoas

Soluii apoase

Echilibre
acido-bazice

Noiuni de
electrochimie

Noiuni de

Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali.


Structura nveliului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
Clasificarea elementelor n blocuri: s, p, d.
Corelaii ntre structura nveliului electronic pentru elementele din
perioadele 1, 2, 3, poziia n tabelul periodic i proprieti ale elementelor.
Variaia proprietilor periodice ale elementelor, n grupele principale i n
perioadele 1, 2, 3.
Variaia caracterului metalic i nemetalic n grupele principale i perioadele
1, 2, 3.
Proprieti chimice ale sodiului: reacii cu oxigen, clor, ap. Importana
practic a sodiului.
Variaia caracterului metalic: reactivitatea Na, Mg, Al, fa de O2, H2O.
Variaia caracterului nemetalic: reactivitatea nemetalelor din grupa 17 (VII
A).
Proprieti chimice ale clorului: reacii cu hidrogen, fier, ap, cupru, hidroxid
de sodiu, bromur de sodiu, iodur de potasiu. Importana practic a clorului.
Legtura ionic. Cristalul NaCl. Importana practic a clorurii de sodiu.
Legtura covalent nepolar: H2, N2, Cl2.
Legtura covalent polar: HCl, H2O.
Legtura covalent-coordinativ: NH4+i H3O+.
Legtura de hidrogen.
Proprieti fizice ale apei.
Ecuaia de stare a gazului ideal.
Volum molar (mol, numrul lui Avogadro).
Dizolvarea.
Factorii care influeneaz dizolvarea.
Dizolvarea unui compus ionic i a unui compus covalent polar n ap.
Solubilitatea substanelor n solveni polari i nepolari.
Concentraia soluiilor: concentraia procentual masic, concentraia molar.
Soluii apoase de acizi (tari i slabi) i de baze (tari i slabe): HCl, H2CO3,
HCN, NaOH, NH3.
Cupluri acid-baz conjugate.
pH-ul soluiilor apoase de acizi monoprotici tari i baze monoprotice tari.
Indicatori de pH: turnesol, fenolftalein (virajul culorii n funcie de pH).
Reacii acido-bazice.
Reacia de neutralizare.
Reacii de oxido-reducere.
Numr de oxidare. Stabilirea coeficienilor reaciilor redox.
Caracter oxidant i reductor.
Aplicaii ale reaciilor redox: pila Daniell (construcie i funcionare),
acumulatorul cu plumb (construcie i funcionare).
Coroziunea i protecia anticorosiv.
Electroliza metod de obinere a metalelor (Na), nemetalelor (Cl2, I2, H2) i
a substanelor compuse (NaOH).
Electroliza: apei, soluiei de NaCl, soluiei de CuSO4.
Reacii exoterme, reacii endoterme.
3

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat
naional - 2017

termochimie

Noiuni de cinetic
chimic
Combinaii
complexe
Calcule chimice

Entalpie de reacie.
Cldura de combustie - arderea hidrocarburilor.
Legea Hess.
Cldur de neutralizare (acid tare baz tare).
Cldur de dizolvare.
Reacii lente, reacii rapide.
Catalizatori.
Viteza de reacie. Constanta de vitez. Legea vitezei.
Combinaii complexe.
Obinerea combinaiilor complexe (reactivul Schweizer; reactivul Tollens)
Reacia ionului Fe3+cu [Fe(CN)6]4-.
Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice i
a ecuaiei reaciei chimice), puritate, randament.
Interpretarea rezultatelor din activitatea experimental.

PROGRAMA DE CHIMIE ORGANIC


I. COMPETENE DE EVALUAT
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi.
1.1. Clasificarea compuilor organici n funcie de natura grupei funcionale.
1.2. Diferenierea compuilor organici n funcie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportrii compuilor organici studiai n funcie de clasa de apartenen.
2. Investigarea comportrii unor substane chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaii pentru evidenierea unor caracteristici, proprieti, relaii.
2.2. Formularea de concluzii care s demonstreze relaii de tip cauz-efect.
2.3. Evaluarea msurii n care concluziile investigaiei susin prediciile iniiale.
3. Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante, demonstrnd
raionamente deductive i inductive.
3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaie.
3.3. Justificarea explicaiilor i soluiilor la probleme.
4. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea de rezultate.
4.1. Utilizarea, n mod sistematic, a terminologiei specifice ntr-o varietate de contexte de
comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informaii i realizarea distinciei dintre informaii
relevante/ irelevante i subiective/ obiective.
4.3. Decodificarea i interpretarea limbajului simbolic i nelegerea relaiei acestuia cu limbajul
comun.
5. Evaluarea consecinelor proceselor i aciunii produselor chimice asupra propriei
persoane i asupra mediului.
5.1. Analizarea consecinelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante i folosirea
necorespunztoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importanei compuilor organici.

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat
naional - 2017

II. CONINUTURI
Introducere n studiul chimiei organice: obiectul chimiei organice, elemente
organogene, tipuri de catene de atomi de carbon, serie omoloag, formule
Structura i
brute, formule moleculare i formule de structur plane ale claselor de
compoziia
compui organici studiai.
substanelor
Legturi chimice n compuii organici.
organice
Izomeria de caten, de poziie pentru compuii organici studiai.
Izomeria optic: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic.
Clasificarea compuilor organici: hidrocarburi i compui cu funciuni.
Clasificarea compuilor organici n funcie de grupa funcional.
Clasificarea
Compui cu grupe funcionale monovalente: compui halogenai, compui
compuilor
hidroxilici, amine.
organici
Compui cu grupe funcionale divalente i trivalente: compui carbonilici,
compui carboxilici.
Compui cu grupe funcionale mixte: aminoacizi, hidroxiacizi, zaharide.
Reacii de substituie (monohalogenarea propanului, nitrarea fenolului).
Tipuri de reacii Reacii de adiie (bromurarea propenei (cu Br2 i HBr), bromurarea
chimice n chimia acetilenei (cu Br2 i HBr)).
organic
Reacii de eliminare (dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, deshidratarea 2butanolului).
Reacii de transpoziie (izomerizarea n-pentanului).
Alcani: serie omoloag, denumire, structur, izomerie de caten, proprieti
fizice, proprieti chimice: clorurarea metanului, izomerizarea butanului,
Alcani
cracarea i dehidrogenarea butanului, arderea.
Importana practic a metanului. Putere caloric.
Alchene: serie omoloag, denumire, structur, izomerie de caten i de
poziie, proprieti fizice, proprieti chimice: adiia H2, X2, HX, H2O
Alchene
(regula lui Markovnikov), polimerizarea.
Importana practic a etenei.
Alchine: serie omoloag, denumire, structur, izomerie de caten i de
poziie, proprieti fizice, proprieti chimice: adiia H2, X2, HX, H2O la
acetilen, arderea.
Alchine
Obinerea acetilenei din carbid.
Importana practic a acetilenei.
Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.
Cauciucul natural
i sintetic
Cauciucul natural i sintetic, mase plastice: proprieti fizice, importan.
Mase plastice
Arene: benzen, toluen, naftalin: formule moleculare i de structur plane,
proprieti fizice, proprieti chimice: benzen, toluen, naftalin halogenare,
Arene
nitrare.
Alchilarea benzenului cu propen.
Cifra octanic.
Benzine
Putere caloric.
Alcooli: metanol, etanol, glicerol - formule de structur, denumire,
proprieti fizice (stare de agregare, solubilitate n ap, punct de fierbere),
Alcooli
etanol - fermentaia acetic, metanol arderea, glicerin obinerea
5

Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 5070 / 31.08.2016 privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat
naional - 2017

Acizi carboxilici

Grsimi
Ageni
tensioactivi

Aminoacizi
Proteine

Zaharide

Calcule chimice
Utilizri ale
substanelor
studiate

trinitratului de glicerin.
Oxidarea etanolului (KMnO4, K2Cr2O7).
Importana practic i biologic a etanolului.
Acizi carboxilici: acidul acetic - reaciile cu metale reactive, oxizi metalici,
hidroxizi alcalini, carbonai, etanol.
Importana practic i biologic a acidului acetic.
Esterificarea acidului salicilic. Hidroliza acidului acetilsalicilic.
Grsimi: stare natural, proprieti fizice, importan.
Hidrogenarea grsimilor lichide.
Hidroliza grsimilor.
Ageni tensioactivi: spunuri i detergeni - aciunea de splare.
Obinerea spunului.
Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina):
definiie, denumire, clasificare, proprieti fizice, caracter amfoter.
Identificarea aminoacizilor.
Condensarea aminoacizilor.
Proteine: stare natural, proprieti fizice, importan.
Hidroliza enzimatic a proteinelor.
Denaturarea proteinelor.
Zaharide: glucoza, zaharoza, amidon, celuloz - stare natural, proprieti
fizice, importan.
Monozaharide: glucoza i fructoza (formule plane), formule de perspectiv
(Haworth): glucopiranoza, fructofuranoza.
Oxidarea glucozei (reactiv Tollens i Fehling).
Condensarea monozaharidelor.
Hidroliza enzimatic a amidonului.
Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice i
a ecuaiei reaciei chimice), puritate, randament.
Utilizri ale substanelor studiate.
Interpretarea rezultatelor din activitatea experimental.

NOT:
Programele de examen sunt realizate n conformitate cu prevederile programelor colare n
vigoare. Subiectele pentru examenul naional de bacalaureat evalueaz competenele dezvoltate
pe parcursul nvmntului liceal, se elaboreaz n conformitate cu prezenta program i nu
vizeaz coninutul unui manual anume.