Sunteți pe pagina 1din 54

HOTRRE Nr.

867/2015 din 14 octombrie 2015


pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de
organizare i funcionare a serviciilor sociale
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 9 noiembrie 2015
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 34 din Legea asistenei
sociale nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Nomenclatorul serviciilor sociale prevzut n anexa nr. 1, care face parte din
prezenta hotrre, precum i regulamentele-cadru de organizare i funcionare a serviciilor
sociale, prevzute n anexele nr. 1 - 4 la nomenclator.
ART. 2
(1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu serviciului social,
care conine cel puin urmtoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului,
scopul acestuia, cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare, principiile care stau la
baza acordrii serviciilor, funciile i activitile principale, condiiile de accesare, drepturile
i obligaiile persoanelor beneficiare, structura organizatoric, numrul de posturi i
categoriile de personal.
(2) Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a serviciului social cu cazare este
prevzut n anexa nr. 1 la nomenclator.
(3) Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a serviciului social de zi este prevzut
n anexa nr. 2 la nomenclator.
(4) Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a serviciului social furnizat la
domiciliu este prevzut n anexa nr. 3 la nomenclator.
(5) Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a serviciului social furnizat n
comunitate este prevzut n anexa nr. 4 la nomenclator.
(6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevzute n nomenclator se ncadreaz ntrunul din cele patru regulamente-cadru prevzute la alin. (2) - (5).
ART. 3
(1) Furnizorii publici i privai de servicii sociale au obligaia de a elabora, pentru fiecare
tip de serviciu social aflat n administrare, regulamente proprii de organizare i funcionare,
pe care le aprob prin hotrre/decizie a organului de conducere prevzut de lege.
(2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare i funcionare se realizeaz cu
respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaiei specifice, conveniilor
internaionale ratificate prin lege i a celorlalte acte internaionale n materie la care Romnia
este parte, precum i a standardelor minime de calitate aplicabile.
(3) Furnizorilor privai de servicii sociale nu li se aplic prevederile din Regulament
referitoare la condiiile de angajare a personalului, stabilirea funciilor de conducere i a celor
administrative.
ART. 4

(1) Furnizorii de servicii sociale, publici i privai, au obligaia s revizuiasc


regulamentele proprii de organizare i funcionare n termen de 90 zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri.
(2) n aplicarea prevederilor prezentei hotrri, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice poate emite instruciuni.
ART. 5
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum
i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 535 din 23
iunie 2005, cu modificrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare i funcionare a instituiilor de protecie special a persoanelor cu handicap,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003;
c) Hotrrea Guvernului nr. 1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare i funcionare a serviciilor de prevenire a separrii copilului de familia sa, precum
i a celor de protecie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea prinilor
si, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004;
d) art. 4 i anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru serviciile sociale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 25
din 13 ianuarie 2010.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Liviu-Marian Pop
Ministrul finanelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Sevil Shhaideh
Bucureti, 14 octombrie 2015.
Nr. 867.

ANEX
NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE
______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod serviciu |Categorii de servicii|Servicii/activiti*2)|Regulament de|
|crt.| social
|sociale organizate ca|principale
|organizare i|
|
|
|centre de servicii
|
|funcionare |
|
|
|sociale*1)
|
|aplicabil
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| SERVICII SOCIALE CU CAZARE
|
|______________________________________________________________________________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten medico-social pentru persoane |
| vrstnice, bolnavi cronici n faz terminal
|
|______________________________________________________________________________|
| 1 |8710 CRMS-I
|I. Centre
|Asisten i ngrijire|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale medico- |medical
|social cu
|
|
|
|sociale
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
_____________|
| 2 |8710 CRMS-II |II. Centre
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale de
|
|social cu
|
|
|
|ngrijiri paliative |
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Supraveghere
|
|
|
|
|
|Consiliere psihologic|
|
|
|
|
|i suport emoional
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|nedeterminat
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: recuperare
|
|
|
|
|
|medical, socializare,|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de recuperare/reabilitare social i dezintoxicare |
| pentru persoane cu diferite adicii: droguri, alcool, alte substane toxice |
|______________________________________________________________________________|
| 3 |8720 CR-AD-I |I. Centre
|Recuperare/reintegrare|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale de
|psihosocial
|social cu
|
|
|
|reabilitare social |
|cazare
|
|
|
|pentru adicii
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 4 |8720 CR-AD-II |II. Centre
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale de tip |
|social cu
|
|
|
|comunitate
|
|cazare
|
|
|
|terapeutic
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Supraveghere
|
|
|
|
|
|Asisten i ngrijire|
|
|
|
|
|medical, alta dect |
|
|
|
|
|cea spitaliceasc
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|nedeterminat
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|

|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: terapie
|
|
|
|
|
|ocupaional,
|
|
|
|
|
|consiliere
|
|
|
|
|
|vocaional,
|
|
|
|
|
|socializare, paz,
|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane vrstnice
|
|______________________________________________________________________________|
| 5 |8730 CR-V-I
|I. Cmine pentru
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|persoane vrstnice
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 6 |8730 CR-V-II |II. Centre de tip
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|respiro/centre de
|
|social cu
|
|
|
|criz*3)
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 7 |8730 CR-V-III |III. Locuine
|
|ROF serviciu |
|
|
|protejate
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|ngrijiri medicale
|
|
|
|
|
|curente asigurate de |
|
|
|
|
|asistente medicale
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|nedeterminat
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: asisten
|
|
|
|
|
|medical asigurat de |
|
|
|
|
|medic geriatru,
|
|
|
|
|
|internist sau medic de|
|
|
|
|
|familie, terapii de
|
|
|
|
|
|recuperare fizic/
|
|
|
|
|
|psihic/mintal,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|menaj, paz, alte
|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale pentru persoane adulte cu dizabiliti
|
|______________________________________________________________________________|
| 8 |8790 CR-D-I
|I. Centre de
|Informare
|ROF serviciu |
|
|
|ngrijire i
|
|social cu
|
|
|
|asisten
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 9 |8790 CR-D-II |II. Centre de
|Evaluare
|ROF serviciu |
|
|
|recuperare i
|
|social cu
|
|
|
|reabilitare
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 10 |8790 CR-D-III |III. Centre de
|Planificare
|ROF serviciu |
|
|
|integrare prin
|activiti/servicii
|social cu
|
|
|
|terapie ocupaional |
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 11 |8790 CR-D-IV |IV. Centre de
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|pregtire pentru o
|
|social cu
|
|
|
|via independent
|
|cazare
|

|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 12 |8790 CR-D-V
|V. Centre de servicii|Asisten pentru
|ROF serviciu |
|
|
|comunitare i formare|sntate
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 13 |8790 CR-D-VI |VI. Centre respiro/ |Recuperare/reabilitare|ROF serviciu |
|
|
|centre de criz*4)
|funcional
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 14 |8790 CR-D-VII |VII. Locuine
|Socializare i
|ROF serviciu |
|
|
|protejate
|activiti culturale |social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Integrare/reintegrare |
|
|
|
|
|social
|
|
|
|
|
|Cazare
|
|
|
|
|
|Alimentaie
|
|
|
|
|
|Reabilitare i
|
|
|
|
|
|adaptare a
|
|
|
|
|
|ambientului: mici
|
|
|
|
|
|amenajri, reparaii |
|
|
|
|
|i altele asemenea
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: terapii de
|
|
|
|
|
|recuperare fizic/
|
|
|
|
|
|psihic/mintal,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|psihopedagogie,
|
|
|
|
|
|logopedie, terapii
|
|
|
|
|
|complementare i alte |
|
|
|
|
|asemenea
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale pentru copii n sistemul de protecie special
|
|______________________________________________________________________________|
| 15 |8790CR-C-I
|I. Centre
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale pentru |
|social cu
|
|
|
|copilul separat
|
|cazare
|
|
|
|temporar sau
|
|
|
|
|
|definitiv de prinii|
|
|
|
|
|si: centre de
|
|
|
|
|
|plasament, case de
|
|
|
|
|
|tip familial,
|
|
|
|
|
|apartamente etc.
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 16 |8790CR-C-II
|II. Centre de primire|Educare
|ROF serviciu |
|
|
|n regim de urgen |
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 17 |8790CR-C-III |III. Adposturi de
|Dezvoltare abiliti |ROF serviciu |
|
|
|noapte pentru copiii |de via independent |social cu
|
|
|
|strzii
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 18 |8790CR-C-IV
|IV. Centre de
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|orientare,
|psihosocial i suport|social cu
|
|
|
|supraveghere i
|emoional
|cazare
|
|
|
|sprijinire a
|
|
|
|
|
|reintegrrii sociale |
|
|
|
|
|a copilului care a
|
|
|
|
|
|svrit fapte penale|
|
|
|
|
|i nu rspunde penal |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 19 |8790SF-C
|Servicii pentru
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|copilul aflat n
|
|social la
|
|
|
|plasament la rude/
|
|domiciliu
|

|
|
|familii/persoane,
|
|
|
|
|
|precum i la asistent|
|
|
|
|
|maternal
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Cazare pe perioada
|
|
|
|
|
|prevzut n msura de|
|
|
|
|
|protecie
|
|
|
|
|
|Mas: inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|consiliere i
|
|
|
|
|
|informare, orientare |
|
|
|
|
|vocaional,
|
|
|
|
|
|consiliere juridic, |
|
|
|
|
|paz, menaj, alte
|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru mam i copil
|
|______________________________________________________________________________|
| 20 |8790CR-MC-I
|I. Centre maternale |ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 21 |8790CR-MC-II |II. Centre pentru
|Educare
|ROF serviciu |
|
|
|gravide n
|
|social cu
|
|
|
|dificultate
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Consiliere
|
|
|
|
|
|psihosocial i suport|
|
|
|
|
|emoional
|
|
|
|
|
|Supraveghere
|
|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Educaie n
|
|
|
|
|
|puericultur
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Cazare pe perioada
|
|
|
|
|
|prevzut n msura de|
|
|
|
|
|protecie
|
|
|
|
|
|Mas: inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|consiliere i
|
|

|
|
|
|informare, orientare |
|
|
|
|
|vocaional,
|
|
|
|
|
|consiliere juridic, |
|
|
|
|
|curenie, paz,
|
|
|
|
|
|menaj, alte activiti|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale pentru tineri n dificultate
|
|______________________________________________________________________________|
| 22 |8790CRT-I
|I. Centre
|Consiliere i
|ROF serviciu |
|
|
|multifuncionale
|informare
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 23 |8790CR-II
|II. Centre de tranzit|Consiliere psihologic|ROF serviciu |
|
|
|
|i suport emoional
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Educare
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Integrare familial i|
|
|
|
|
|comunitar
|
|
|
|
|
|Dezvoltare abiliti |
|
|
|
|
|de via independent |
|
|
|
|
|Orientare vocaional |
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|determinat sau cazare|
|
|
|
|
|pe timp de noapte
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Menaj
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|consiliere juridic, |
|
|
|
|
|alte activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru victimele violenei n |
| familie (domestice)
|
|______________________________________________________________________________|
| 24 |8790CR-VD-I
|I. Centre de primire |Consiliere psihologic|ROF serviciu |
|
|
|n regim de urgen |i suport emoional
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 25 |8790CR-VD-II |II. Centre de
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|recuperare
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 26 |8790CR-VD-III |III. Locuine
|Consiliere juridic
|ROF serviciu |
|
|
|protejate
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Educare
|
|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|determinat sau cazare|
|

|
|
|
|pe timp de noapte
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Menaj
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|consiliere i
|
|
|
|
|
|informare, orientare |
|
|
|
|
|vocaional, paz,
|
|
|
|
|
|alte activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoanele fr adpost |
|______________________________________________________________________________|
| 27 |8790CR-PFA-I |I. Centre
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale de
|
|social cu
|
|
|
|asisten i
|
|cazare
|
|
|
|reintegrare/
|
|
|
|
|
|reintegrare social |
|
|
|
|
|pentru persoanele
|
|
|
|
|
|fr adpost
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 28 |8790CR-PFA-II |II. Adposturi de
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|noapte
|
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Consiliere psihologic|
|
|
|
|
|i suport emoional
|
|
|
|
|
|Consiliere i
|
|
|
|
|
|informare
|
|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|determinat sau cazare|
|
|
|
|
|pe timp de noapte
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Menaj
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|orientare vocaional,|
|
|
|
|
|consiliere juridic, |
|
|
|
|
|paz, alte activiti |
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru persoane victime ale
|
| traficului de persoane
|
|______________________________________________________________________________|
| 29 |8790CR-VTP-I |I. Centre de
|Consiliere psihologic|ROF serviciu |
|
|
|asisten i
|i suport emoional
|social cu
|
|
|
|protecie a
|
|cazare
|

|
|
|victimelor
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 30 |8790CR-VTP-II |II. Locuine
|Consiliere i
|ROF serviciu |
|
|
|protejate
|informare
|social cu
|
|
|
|
|
|cazare
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Educare
|
|
|
|
|
|ngrijire personal
|
|
|
|
|
|Supraveghere
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|determinat
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Menaj
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: ngrijiri
|
|
|
|
|
|medicale curente
|
|
|
|
|
|asigurate de asistente|
|
|
|
|
|medicale, inserie/
|
|
|
|
|
|reinserie social,
|
|
|
|
|
|orientare vocaional,|
|
|
|
|
|consiliere juridic, |
|
|
|
|
|paz, alte activiti |
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre rezideniale de ngrijire i asisten pentru alte categorii de
|
| persoane n situaie de dependen
|
|______________________________________________________________________________|
| 31 |8790CR-PD-I
|I. Centre
|ngrijire personal
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale de
|
|social cu
|
|
|
|ngrijire i
|
|cazare
|
|
|
|asisten persoane
|
|
|
|
|
|dependente (bolnavi |
|
|
|
|
|cronici, bolnavi n |
|
|
|
|
|faz terminal etc.) |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 32 |8790CR-PD-II |II. Centre
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|rezideniale
|
|social cu
|
|
|
|recuperare/
|
|cazare
|
|
|
|reabilitare persoane |
|
|
|
|
|dependente (altele
|
|
|
|
|
|dect persoanele
|
|
|
|
|
|vrstnice i
|
|
|
|
|
|persoanele cu
|
|
|
|
|
|dizabiliti)
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|ngrijiri medicale
|
|
|
|
|
|curente asigurate de |
|
|
|
|
|asistente medicale
|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|nedeterminat
|
|
|
|
|
|Mas, inclusiv
|
|
|
|
|
|preparare hran cald,|
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|activiti culturale |
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|

|
|
|
|caz: asisten
|
|
|
|
|
|medical asigurat de |
|
|
|
|
|medic geriatru,
|
|
|
|
|
|internist sau medic de|
|
|
|
|
|familie, terapii de
|
|
|
|
|
|recuperare fizic/
|
|
|
|
|
|psihic/mintal,
|
|
|
|
|
|terapie ocupaional, |
|
|
|
|
|menaj, paz, alte
|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| SERVICII SOCIALE FR CAZARE
|
|______________________________________________________________________________|
| Centre de zi pentru persoane vrstnice
|
|______________________________________________________________________________|
| 33 |8810CZ-V-I
|I. Centre de zi de
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|asisten i
|psihosocial i
|social de zi |
|
|
|recuperare
|informare
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 34 |8810CZ-V-II
|II. Centre de zi de |Consiliere juridic
|ROF serviciu |
|
|
|socializare i
|
|social de zi |
|
|
|petrecere a timpului |
|
|
|
|
|liber (tip club)
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|petrecere a timpului |
|
|
|
|
|liber
|
|
|
|
|
|Terapii de recuperare |
|
|
|
|
|i relaxare
|
|
|
|
|
|Organizare i
|
|
|
|
|
|implicare n
|
|
|
|
|
|activiti comunitare |
|
|
|
|
|i culturale
|
|
|
|
|
|Asisten i suport
|
|
|
|
|
|pentru familia
|
|
|
|
|
|persoanei vrstnice
|
|
|
|
|
|Suport pentru
|
|
|
|
|
|realizarea
|
|
|
|
|
|activitilor
|
|
|
|
|
|administrative i
|
|
|
|
|
|gestiunea bunurilor
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: linie telefonic |
|
|
|
|
|de urgen, orientare |
|
|
|
|
|vocaional, aciuni |
|
|
|
|
|caritabile: acordare |
|
|
|
|
|de alimente, ajutoare |
|
|
|
|
|materiale i
|
|
|
|
|
|financiare, terapii de|
|
|
|
|
|relaxare, activiti |
|
|
|
|
|culturale, activiti |
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Servicii de ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice, persoane cu
|
| dizabiliti, persoane aflate n situaie de dependen
|
|______________________________________________________________________________|
| 35 |8810ID-I
|I. Uniti de
|Ajutor pentru
|ROF serviciu |
|
|
|ngrijire la
|realizarea
|social la
|
|
|
|domiciliu
|activitilor de baz |domiciliu
|
|
|
|
|ale vieii zilnice - |
|
|
|
|
|ABVZ
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 36 |8810ID-II
|II. ngrijiri
|Ajutor pentru
|ROF serviciu |

|
|
|personale la
|realizarea
|social la
|
|
|
|domiciliu (acordate |activitilor
|domiciliu
|
|
|
|de ngrijitori
|instrumentale ale
|
|
|
|
|persoane, asisteni |vieii zilnice - AIVZ |
|
|
|
|personali
|
|
|
|
|
|profesioniti)
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 37 |8810ID-III
|III. Servicii la
|Consiliere familial |ROF serviciu |
|
|
|domiciliu destinate |
|social la
|
|
|
|persoanelor adulte cu|
|domiciliu
|
|
|
|dizabiliti prin
|
|
|
|
|
|echipa mobil
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Integrare social i |
|
|
|
|
|participare
|
|
|
|
|
|Informare
|
|
|
|
|
|Evaluare
|
|
|
|
|
|ngrijire personal
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: terapii de
|
|
|
|
|
|recuperare, ngrijiri |
|
|
|
|
|medicale, activiti |
|
|
|
|
|de amenajare i
|
|
|
|
|
|adaptare mediu ambiant|
|
|
|
|
|etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
|
|______________________________________________________________________________|
| 38 |8899 CZ-D-I
|I. Centre de zi
|Informare
|ROF serviciu |
|
|
|
|
|social de zi |
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 39 |8899 CZ-D-II |II. Centre de
|Evaluare
|ROF serviciu |
|
|
|servicii de
|
|social n
|
|
|
|recuperare
|
|comunitate
|
|
|
|neuromotorie de tip |
|
|
|
|
|ambulatoriu
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 40 |8899 CZ-D-III |III. Servicii de
|Recuperare/Reabilitare|ROF serviciu |
|
|
|asisten i suport |funcional
|social n
|
|
|
|
|
|comunitate
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Integrare/Reintegrare |ROF serviciu |
|
|
|
|social
|social n
|
|
|
|
|Asisten medical
|comunitate
|
|
|
|
|Servicii de suport
|
|
|
|
|
|ngrijire personal
|
|
|
|
|
|Integrare social i |
|
|
|
|
|participare
|
|
|
|
|
|Hran
|
|
|
|
|
|Reabilitare i
|
|
|
|
|
|ambient: mici
|
|
|
|
|
|amenajri, reparaii |
|
|
|
|
|i altele asemenea
|
|
|
|
|
|Asisten medical
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru copii: copii n familie, copii separai sau n risc de
|
| separare de prini
|
|______________________________________________________________________________|
| 41 |8891CZ-C-I
|I. Cree
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|
|psihosocial i suport|social de zi |
|
|
|
|emoional
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 42 |8891CZ-C-II
|II. Centre de zi
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru copii aflai |
|social de zi |

|
|
|n situaie de risc |
|
|
|
|
|de separare de
|
|
|
|
|
|prini
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 43 |8891CZ-C III |III. Centre de zi de |ngrijire
|ROF serviciu |
|
|
|recuperare pentru
|
|social de zi |
|
|
|copii cu dizabiliti|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 44 |8891CZ-C-IV
|IV. Centre de zi
|Educare i dezvoltare |ROF serviciu |
|
|
|pentru pregtirea i |timpurie
|social de zi |
|
|
|sprijinirea
|
|
|
|
|
|integrrii sau
|
|
|
|
|
|reintegrrii
|
|
|
|
|
|copilului n familie |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 45 |8891CZ-C-V
|V. Centre de zi de
|Asisten i
|ROF serviciu |
|
|
|coordonare i
|recuperare medical, |social de zi |
|
|
|informare pentru
|dup caz
|
|
|
|
|copiii strzii
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 46 |8891CZ-C-VI
|VI. Centre de zi
|Alte terapii de
|ROF serviciu |
|
|
|pentru dezvoltarea
|recuperare
|social de zi |
|
|
|deprinderilor de
|
|
|
|
|
|via independent
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 47 |8891CZ-C-VII |VII. Centre de zi
|Suport pentru
|ROF serviciu |
|
|
|pentru orientarea,
|dezvoltarea
|social de zi |
|
|
|supravegherea i
|abilitilor pentru
|
|
|
|
|sprijinirea
|via independent
|
|
|
|
|reintegrrii sociale |
|
|
|
|
|a copilului care
|
|
|
|
|
|svrete fapte
|
|
|
|
|
|penale i nu rspunde|
|
|
|
|
|penal
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 48 |8891CZ-C-VIII |VIII. Servicii de
|Socializare i
|Nu este
|
|
|
|supraveghere i
|petrecere a timpului |cazul.
|
|
|
|ngrijire pe timpul |liber
|
|
|
|
|zilei acordate de
|Reintegrare familial |
|
|
|
|bone
|i comunitar
|
|
|
|
|
|Consiliere juridic, |
|
|
|
|
|dup caz
|
|
|
|
|
|Orientare vocaional |
|
|
|
|
|Contientizare i
|
|
|
|
|
|sensibilizare a
|
|
|
|
|
|populaiei
|
|
|
|
|
|Alte activiti: mas |
|
|
|
|
|i preparare hran
|
|
|
|
|
|cald,
|
|
|
|
|
|menaj-gospodrie, alte|
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru familie cu copii
|
|______________________________________________________________________________|
| 49 |8899CZ-F-I
|I. Centre de zi
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru consiliere i |psihosocial pentru
|social de zi |
|
|
|sprijin pentru
|familie i copil
|
|
|
|
|prini i copii
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 50 |8899CZ-F-II
|II. Centre de zi
|Supraveghere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru monitorizare, |
|social de zi |
|
|
|asisten i sprijin |
|
|
|
|
|al femeii gravide
|
|
|

|
|
|predispuse s-i
|
|
|
|
|
|abandoneze copilul
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Informare
|
|
|
|
|
|Consiliere familial |
|
|
|
|
|Consiliere juridic
|
|
|
|
|
|Educaie n
|
|
|
|
|
|puericultur
|
|
|
|
|
|Reintegrare familial |
|
|
|
|
|Educaie
|
|
|
|
|
|extracurricular
|
|
|
|
|
|Socializare i
|
|
|
|
|
|reinserie social
|
|
|
|
|
|Suport emoional
|
|
|
|
|
|Alte activiti:
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru victimele violenei n familie i agresori
|
|______________________________________________________________________________|
| 51 |8899CZ-VD-I
|I. Centre de
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|consiliere pentru
|psihosocial
|social de zi |
|
|
|prevenirea i
|
|
|
|
|
|combaterea violenei |
|
|
|
|
|n familie
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 52 |8899CZ-VD-II |II. Centre de
|Informare
|ROF serviciu |
|
|
|informare i
|
|social de zi |
|
|
|sensibilizare a
|
|
|
|
|
|populaiei
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 53 |8899CZ-VD-III |III. Centre de
|Consiliere juridic
|ROF serviciu |
|
|
|asisten destinate |
|social de zi |
|
|
|agresorilor
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Linie telefonic de
|
|
|
|
|
|urgen
|
|
|
|
|
|Educaie
|
|
|
|
|
|Mediere familial
|
|
|
|
|
|Orientare vocaional |
|
|
|
|
|Alte activiti:
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite |
| adicii: droguri, alcool, alte substane toxice etc.
|
|______________________________________________________________________________|
| 54 |8899CZ-AD-I
|I. Centre de zi
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru prevenire,
|psihosocial
|social de zi |
|
|
|evaluare i
|
|
|
|
|
|consiliere antidrog |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 55 |8899CZ-AD-II |II. Centre de zi de |Informare
|ROF serviciu |
|
|
|integrare-reintegrare|
|social de zi |
|
|
|social
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 56 |8899CZ-AD-III |III. Centre de zi
|Consiliere familial |ROF serviciu |
|
|
|pentru asistena
|
|social de zi |
|
|
|integrat a
|
|
|
|
|
|adiciilor
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 57 |8899CZ-AD-IV |IV. Centre de zi
|Consiliere vocaional|ROF serviciu |
|
|
|pentru reducerea
|
|social de zi |
|
|
|riscurilor asociate |
|
|
|
|
|consumului de droguri|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|

|
|
|
|Terapie ocupaional |
|
|
|
|
|Educare i socializare|
|
|
|
|
|Grup de suport
|
|
|
|
|
|Linie telefonic de
|
|
|
|
|
|urgen
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: servicii medicale|
|
|
|
|
|de baz, testarea
|
|
|
|
|
|prezenei drogurilor, |
|
|
|
|
|consultaii i
|
|
|
|
|
|tratamente
|
|
|
|
|
|psihiatrice, schimb de|
|
|
|
|
|seringi, mas, paz, |
|
|
|
|
|activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
|
|______________________________________________________________________________|
| 58 |8899CZ-VTP-I |I. Centre de zi
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru informare i |psihosocial
|social de zi |
|
|
|consiliere
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 59 |8899CZ-VTP-II |II. Centre de zi
|Informare
|ROF serviciu |
|
|
|pentru integrare/
|
|social de zi |
|
|
|reintegrare social |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Consiliere juridic
|
|
|
|
|
|Suport emoional
|
|
|
|
|
|Consiliere vocaional|
|
|
|
|
|Terapie ocupaional |
|
|
|
|
|Linie telefonic de
|
|
|
|
|
|urgen
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: consultaii i
|
|
|
|
|
|tratamente
|
|
|
|
|
|psihiatrice, mas,
|
|
|
|
|
|paz, activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru persoanele fr adpost
|
|______________________________________________________________________________|
| 60 |8899CZ-PFA-I |I. Centre de zi
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru informare i |psihosocial
|social de zi |
|
|
|consiliere
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 61 |8899CZ-PFA-II |II. Centre de zi
|Informare
|ROF serviciu |
|
|
|pentru integrare/
|
|social de zi |
|
|
|reintegrare social |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Consiliere juridic
|
|
|
|
|
|Suport emoional
|
|
|
|
|
|Consiliere vocaional|
|
|
|
|
|Terapie ocupaional |
|
|
|
|
|Linie telefonic de
|
|
|
|
|
|urgen
|
|
|
|
|
|Identificare,
|
|
|
|
|
|evaluare, management |
|
|
|
|
|de caz
|
|
|
|
|
|Asisten medical de |
|
|
|
|
|urgen
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: consultaii i
|
|
|
|
|
|tratamente
|
|
|
|
|
|psihiatrice, mas
|
|

|
|
|
|cald, distribuie
|
|
|
|
|
|hran i buturi
|
|
|
|
|
|nealcoolice,
|
|
|
|
|
|distribuie haine/
|
|
|
|
|
|pturi-saci de dormit,|
|
|
|
|
|spltorie i
|
|
|
|
|
|usctorie, activiti |
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de primire i cazare pentru solicitanii de azil i persoane care au |
| primit o form de protecie n Romnia
|
|______________________________________________________________________________|
| 62 |8899 CPCSA
|Centre de primire i |Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|cazare pentru
|psihosocial
|social de zi |
|
|
|solicitanii de azil |
|
|
|
|
|i persoane care au |
|
|
|
|
|primit o form
|
|
|
|
|
|protecie n Romnia |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Informare
|
|
|
|
|
|Consiliere i suport |
|
|
|
|
|juridic
|
|
|
|
|
|Educare
|
|
|
|
|
|Adaptare cultural
|
|
|
|
|
|Suport emoional
|
|
|
|
|
|Consiliere vocaional|
|
|
|
|
|Cazare pe perioad
|
|
|
|
|
|determinat
|
|
|
|
|
|Mas
|
|
|
|
|
|Alte activiti:
|
|
|
|
|
|asisten medical
|
|
|
|
|
|primar, facilitarea |
|
|
|
|
|accesului la un loc de|
|
|
|
|
|munc, menaj, paz,
|
|
|
|
|
|alte activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de zi pentru asisten i suport pentru alte persoane aflate n
|
| situaii de nevoie
|
|______________________________________________________________________________|
| 63 |8899CZ-PN-I
|I. Centre de zi
|Consiliere
|ROF serviciu |
|
|
|pentru victime ale
|psihosocial
|social de zi |
|
|
|dezastrelor naturale |
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 64 |8899CZ-PN-II |II. Centre de suport |Informare
|ROF serviciu |
|
|
|pentru situaii de
|
|social de zi |
|
|
|urgen/de criz
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 65 |8899CZ-PN-III |III. Centre de zi de |Consiliere i suport |ROF serviciu |
|
|
|consiliere i
|juridic
|social de zi |
|
|
|informare
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 66 |8899CZ-PN-IV |IV. Centre de zi de |Suport emoional
|ROF serviciu |
|
|
|integrare/reintegrare|
|social de zi |
|
|
|social
|
|
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 67 |8899CZ-PN-V
|V. Servicii de
|Consiliere spiritual/|ROF serviciu |
|
|
|asisten comunitar |religioas
|social n
|
|
|
|
|
|comunitate
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Cazare temporar
|
|
|
|
|
|Alte activiti:
|
|
|
|
|
|informare, evaluare i|
|
|
|
|
|elaborare plan de
|
|

|
|
|
|intervenie,
|
|
|
|
|
|integrare/reintegrare |
|
|
|
|
|social, asisten
|
|
|
|
|
|medical primar,
|
|
|
|
|
|orientare vocaional,|
|
|
|
|
|reintegrare colar, |
|
|
|
|
|transport, mas,
|
|
|
|
|
|distribuire alimente, |
|
|
|
|
|hran rece, ajutoare |
|
|
|
|
|materiale, spltorie,|
|
|
|
|
|usctorie, curenie, |
|
|
|
|
|alte activiti
|
|
|
|
|
|administrative etc.
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Servicii de intervenie n strad pentru persoane fr adpost, persoane cu |
| diferite adicii, victime ale violenei n familie, victime ale dezastrelor |
| naturale etc.
|
|______________________________________________________________________________|
| 68 |8899 SIS-I
|I. Echip mobil
|Identificare i
|ROF serviciu |
|
|
|
|monitorizare persoane |social n
|
|
|
|
|care triesc n strad|comunitate
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 69 |8899 SIS-II
|II. Ambulana social|Asisten medical de |ROF serviciu |
|
|
|
|urgen
|social n
|
|
|
|
|
|comunitate
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Evaluri medicale i |
|
|
|
|
|sociale periodice
|
|
|
|
|
|Transport persoane
|
|
|
|
|
|greu deplasabile fr |
|
|
|
|
|aparintori i fr |
|
|
|
|
|venituri la serviciile|
|
|
|
|
|de evaluare complex |
|
|
|
|
|sau la uniti
|
|
|
|
|
|medicale i centre de |
|
|
|
|
|zi
|
|
|
|
|
|Informare
|
|
|
|
|
|Acordare alimente i |
|
|
|
|
|buturi calde, pturi |
|
|
|
|
|i mbrcminte
|
|
|
|
|
|Alte activiti
|
|
|
|
|
|specifice categoriei |
|
|
|
|
|de beneficiari
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|
| Centre de preparare i distribuire a hranei pentru persoane n risc de
|
| srcie
|
|______________________________________________________________________________|
| 70 |8899 CPDH-I
|I. Cantine sociale
|Preparare i servire a|ROF serviciu |
|
|
|
|mesei calde
|social de zi |
|____|______________|_____________________|
|_____________|
| 71 |8899 CPDH-II |II. Servicii mobile |Pregtire i
|ROF serviciu |
|
|
|de acordare a hranei |distribuire a hranei |social n
|
|
|
|- masa pe roi
|calde i reci
|comunitate
|
|____|______________|_____________________|
|_____________|
|
|
|
|Curenie
|
|
|
|
|
|Alte activiti, dup |
|
|
|
|
|caz: gospodrie
|
|
|
|
|
|proprie pentru
|
|
|
|
|
|aprovizionare cu
|
|
|
|
|
|produsele necesare
|
|
|
|
|
|preparrii meselor
|
|
|
|
|
|calde i reci,
|
|
|
|
|
|comercializare produse|
|
|
|
|
|alimentare, n
|
|

|
|
|
|condiiile legii
|
|
|____|______________|_____________________|______________________|_____________|

*1) Serviciile sociale se organizeaz n forme/structuri diverse, n funcie de specificul


activitii/activitilor derulate i de nevoile particulare ale fiecrei categorii de beneficiari
potrivit art. 27 alin. (2) din Legea asistenei sociale nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare.
*2) Serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru a
rspunde nevoilor sociale, precum i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n
vederea depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune
social, promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii.
*3) Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate n aceste centre sunt, potrivit legii, i
ngrijitorii formali ori informali ai persoanelor vrstnice. Serviciile de tip respiro sunt
furnizate pe perioada ct ngrijitorul se afl n concediu de odihn ori n orice alt situaie
temeinic justificat, contribuind astfel la prevenirea instituionalizrii persoanelor vrstnice i
asigurarea serviciilor la un standard de calitate.
*4) Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate n aceste centre sunt i asistenii
personali i asistenii personali profesioniti ai persoanelor cu dizabiliti. Serviciile de tip
respiro sunt furnizate pe perioada ct asistenii personali se afl n concediu de odihn ori n
orice alt situaie temeinic justificat, contribuind astfel la prevenirea instituionalizrii
persoanelor cu dizabiliti i asigurarea serviciilor la un standard de calitate. Pot fi organizate
i ca centre de zi.

ANEXA 1
la nomenclator
REGULAMENT-CADRU
de organizare i funcionare a serviciului social cu cazare:
"Centrul ..............................."
ART. 1
Definiie
(1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu al serviciului
social
"Centrul
................................",
aprobat
prin
acelai/aceeai
act
administrativ/hotrre/decizie*1) prin care a fost nfiinat, n vederea asigurrii funcionrii
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile i a asigurrii accesului
persoanelor beneficiare la informaii privind condiiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii att pentru persoanele beneficiare,
ct i pentru angajaii centrului i, dup caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanii legali/convenionali, vizitatori.
ART. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social "Centrul .................................", cod serviciu social ......................., este
nfiinat i administrat de furnizorul ................................., acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. ............., deine Licena de funcionare definitiv/provizorie nr. ..................,
CUI ............................. (pentru centrele cu personalitate juridic*2), sediul/sediile
................................. .
Instruciune: Denumirea serviciului/centrului trebuie s se ncadreze n categoriile i
tipurile de servicii sociale, cu menionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor
sociale prevzut n anexa la hotrre.
-----------*1) Dup caz: hotrre a consiliului local/judeean, a organului de conducere a furnizorului
de servicii sociale privat etc.
*2) Potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecia i
promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
serviciile de tip rezidenial care aparin autoritilor administraiei publice se organizeaz
numai n structura direciei generale de asisten social i protecia copilului, n regim de
componente funcionale ale acestora, fr personalitate juridic. Potrivit art. 125 din Legea
nr. 272/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru asigurarea
proteciei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea prinilor si,
consiliul judeean i, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucureti au
obligaia s organizeze, n mod autonom sau prin asociere, servicii de tip rezidenial, potrivit
nevoilor identificate la nivelul unitii lor administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabiliti se nfiineaz i funcioneaz ca
structuri cu sau fr personalitate juridic, n subordinea consiliilor judeene, respectiv a

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, n structura direciilor generale de


asisten social i protecia copilului, cu avizul i sub ndrumarea metodologic a Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Dizabiliti.
ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul ................................" este ................................ .
Instruciune: Formularea scopului serviciului social acoper obligatoriu urmtoarele
informaii: activitile de baz, categoria de beneficiari, situaia de dificultate la care serviciul
rspunde. n vederea formulrii scopului, furnizorul de servicii sociale are n vedere att
prevederile Legii asistenei sociale nr. 292/2011*3), cu modificrile ulterioare, ct i
prevederile legilor speciale care reglementeaz protecia i promovarea drepturilor diverselor
categorii de persoane aflate n dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004*4) privind
protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, etc.)
-----------*3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenei sociale nr. 292/2011, cu modificrile
ulterioare, serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru
a rspunde nevoilor sociale, precum i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n
vederea depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune
social, promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii.
*4) Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, serviciile de tip rezidenial sunt acele servicii prin care se asigur
protecia, creterea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de prinii si, ca
urmare a stabilirii n condiiile prezentei legi a msurii plasamentului. Din aceast categorie
fac parte toate serviciile care asigur gzduire pe o perioad mai mare de 24 de ore. Sunt
considerate servicii de tip rezidenial i centrele maternale.
ART. 4
Cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare
(1) Serviciul social "Centrul ................................" funcioneaz cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare i funcionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.
292/2011, cu modificrile ulterioare, Legea nr. ..........., precum i a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
Instruciune: Se menioneaz legea special (de exemplu: Legea nr. 272/2004,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistena social a
persoanelor vrstnice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr.
217/2003 pentru prevenirea i combaterea violenei n familie, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, etc.)
(2) Standard minim de calitate aplicabil: ................................ .
Instruciune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate n baza cruia a fost
eliberat licena de funcionare a serviciului social.
(3) Serviciul social "Centrul ................................" este nfiinat prin:

a) Hotrrea consiliului judeean sau, dup caz, a consiliului local al sectorului


municipiului Bucureti, a consiliului local al municipiului/oraului/comunei ............ nr.
.................... i funcioneaz n cadrul/subordinea/coordonarea Direciei Generale de
Asisten
Social
i
Protecia
Copilului/Serviciului
Public
de
Asisten
Social(DGASPC/SPAS)*5);
b) Hotrrea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ................................*6).
-----------*5) Potrivit prevederilor art. 114 i 115 coroborate cu prevederile art. 113 i 112 din Legea
nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, autoritile administraiei publice locale furnizeaz
servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS. Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 272/2004,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare, serviciile de tip rezidenial care aparin
autoritilor administraiei publice se organizeaz numai n structura DGASPC, n regim de
componente funcionale ale acestora, fr personalitate juridic.
*6) Serviciile de tip rezidenial pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de prinii si
pot fi nfiinate de furnizorii privai de servicii sociale (organismele private acreditate) numai
cu aprobarea consiliului judeean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti.
ART. 5
Principiile care stau la baza acordrii serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul ................................" se organizeaz i funcioneaz cu
respectarea principiilor generale care guverneaz sistemul naional de asisten social,
precum i a principiilor specifice care stau la baza acordrii serviciilor sociale prevzute n
legislaia specific, n conveniile internaionale ratificate prin lege i n celelalte acte
internaionale n materie la care Romnia este parte, precum i n standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestrii serviciilor sociale n cadrul "Centrului
................................" sunt urmtoarele:
a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare n ceea ce privete
egalitatea de anse i tratament, participarea egal, autodeterminarea, autonomia i
demnitatea personal i ntreprinderea de aciuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la
persoanele beneficiare;
c) asigurarea proteciei mpotriva abuzului i exploatrii persoanei beneficiare;
d) deschiderea ctre comunitate;
e) asistarea persoanelor fr capacitate de exerciiu n realizarea i exercitarea drepturilor
lor;
f) asigurarea n mod adecvat a unor modele de rol i statut social, prin ncadrarea n unitate
a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare i luarea n considerare a acesteia, inndu-se
cont, dup caz, de vrsta i de gradul su de maturitate, de discernmnt i capacitate de
exerciiu*7);
h) facilitarea meninerii relaiilor personale ale beneficiarului i a contactelor directe, dup
caz, cu fraii, prinii, alte rude, prieteni, precum i cu alte persoane fa de care acesta a
dezvoltat legturi de ataament;

i) promovarea unui model familial de ngrijire a persoanei beneficiare;


j) asigurarea unei ngrijiri individualizate i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent pentru identificarea soluiilor de integrare n familie sau, dup
caz, n comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, n baza potenialului i
abilitilor persoanei beneficiare de a tri independent;
l) ncurajarea iniiativelor individuale ale persoanelor beneficiare i a implicrii active a
acestora n soluionarea situaiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenialitii i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilitii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capaciti de integrare social i implicarea activ n soluionarea situaiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unitii cu serviciul public de asisten social.
-----------*7) Cu respectarea prevederilor Legii sntii mintale i a proteciei persoanelor cu
tulburri psihice nr. 487/2002, republicat.
ART. 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate n "Centrul ................................" sunt:
a) ..................................................................... ;
b) ..................................................................... .
Instruciune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane i familii*8) aflate n situaii
de dificultate sau n risc de excluziune social, admise n centru dup criterii de eligibilitate
stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaiei speciale*9) i a
misiunii/scopului centrului.
(2) Condiiile de acces/admitere n centru sunt urmtoarele:
a) acte necesare;
b) ..................................................................... .
Instruciune: Se precizeaz: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7),
cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de ncheiere a contractului de furnizare de
servicii i modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuiei beneficiarului, dup caz.
(3) Condiii de ncetare a serviciilor ................................ .
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate n "Centrul ................................" au
urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr discriminare pe baz de ras,
sex, religie, opinie sau orice alt circumstan personal ori social;
b) s participe la procesul de luare a deciziilor n furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenia social care li se aplic;
c) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra informaiilor furnizate i primite;
d) s li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate att timp ct se menin
condiiile care au generat situaia de dificultate;
e) s fie protejai de lege att ei, ct i bunurile lor, atunci cnd nu au capacitate de
exerciiu;
f) s li se garanteze demnitatea, intimitatea i respectarea vieii intime;

g) s participe la evaluarea serviciilor sociale primite;


h) s li se respecte toate drepturile speciale n situaia n care sunt minori sau persoane cu
dizabiliti.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate n "Centrul ................................" au
urmtoarele obligaii:
a) s furnizeze informaii corecte cu privire la identitate, situaie familial, social,
medical i economic;
b) s participe, n raport cu vrsta, situaia de dependen etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) s contribuie, n conformitate cu legislaia n vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, n funcie de tipul serviciului i de situaia lor material;
d) s comunice orice modificare intervenit n legtur cu situaia lor personal;
e) s respecte prevederile prezentului regulament.
-----------*7) Cu respectarea prevederilor Legii sntii mintale i a proteciei persoanelor cu
tulburri psihice nr. 487/2002, republicat.
*8) Copii, familii, persoane cu dizabiliti, persoane vrstnice, persoane victime ale
violenei n familie, persoane fr adpost, persoane cu diferite adicii, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substane toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale
traficului de fiine umane, persoane cu afeciuni psihice, persoane din comuniti izolate,
persoane aflate n custodie penal.
*9) Exemplul nr. 1: potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, centrele rezideniale pentru copii se adreseaz
copilului separat, temporar sau definitiv, de prinii si, ca urmare a stabilirii msurii
plasamentului.
Exemplul nr. 2: Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistena social
a persoanelor vrstnice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ngrijirea
persoanelor vrstnice n cmine poate fi dispus cu titlu de excepie pentru persoana care: a)
nu are familie sau nu se afl n ntreinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit
dispoziiilor legale n vigoare; b) nu are locuin i nici posibilitatea de a-i asigura condiiile
de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizeaz venituri proprii sau acestea nu sunt
suficiente pentru asigurarea ngrijirii necesare; d) nu se poate gospodri singur sau necesit
ngrijire specializat; e) se afl n imposibilitatea de a-i asigura nevoile sociomedicale,
datorit bolii ori strii fizice sau psihice. Accesul unei persoane vrstnice n cmin se face
avndu-se n vedere urmtoarele criterii de prioritate: a) necesit ngrijire medical
permanent deosebit, care nu poate fi asigurat la domiciliu; b) nu se poate gospodri
singur; c) este lipsit de susintori legali sau acetia nu pot s i ndeplineasc obligaiile
datorit strii de sntate sau situaiei economice i a sarcinilor familiale; d) nu are locuin i
nu realizeaz venituri proprii.
ART. 7
Activiti i funcii
Principalele funciile ale serviciului social "Centrul ................................" sunt urmtoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
urmtoarele activiti:

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale n contractul ncheiat cu persoana


beneficiar;
2. gzduire pe perioada ................................;
3. ngrijire personal ....................................;
4. ................................;
5. ................................;
b) de informare a beneficiarilor, potenialilor beneficiari, autoritilor publice i publicului
larg despre domeniul su de activitate, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ................................;
2. ................................;
3. ................................;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor i a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului n general, precum i de prevenire a situaiilor de dificultate
n care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ................................;
2. ................................;
3. ................................;
4. ................................;
d) de asigurare a calitii serviciilor sociale prin realizarea urmtoarelor activiti:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate n procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluri periodice a serviciilor prestate;
3. ................................;
4. ................................;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale i umane ale centrului prin realizarea
urmtoarelor activiti:
1. ................................;
2. ................................;
3. ................................;
4. ................................;
Instruciune: Activitile prevzute la lit. a) - e) vor fi formulate cu respectarea
activitilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor
sociale, n concordan cu scopul i funciile serviciilor sociale, precum i cu standardele
minime de calitate aplicabile.
ART. 8
Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul ................................" funcioneaz cu un numr de .................
total personal, conform prevederilor Hotrrii consiliului local/Hotrrii consiliului
judeean/Hotrrii adunrii generale/Hotrrii consiliului director nr. ............, din care:
a) personal de conducere: director, dup caz, ef de centru etc. ............;
b) personal de specialitate de ngrijire i asisten; personal de specialitate i auxiliar:
................;
c) personal cu funcii administrative, gospodrire, ntreinere-reparaii, deservire: ..............;
d) voluntari ................. .

Instruciuni:
1. Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal care funcioneaz
n cadrul centrului se aprob, dup caz, prin:
a) hotrre a autoritii administraiei publice locale prin care s-a aprobat nfiinarea
centrului n cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
b) prin hotrre organelor de conducere ale furnizorilor privai de servicii sociale.
2. Personalul de specialitate reprezint 60% din totalul personalului*10).
3. ncadrarea personalului se realizeaz cu respectarea numrului maxim de posturi
prevzut n statul de funcii aprobat.
4. Numrul maxim de posturi pentru funcii de conducere este: un post pentru directorul
sau eful de centru i, dup caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de ............. .
Instruciuni: Raportul angajat/beneficiar asigur prestarea serviciilor n cadrul centrului i
se realizeaz n funcie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor
minime de calitate.
Pentru serviciile acordate n centrele pentru persoane vrstnice, ncadrate potrivit grilei de
evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice n gradele de dependen IIIB i IIIC, raportul
angajat/beneficiar este de 1/10.
Pentru serviciile acordate n centrele pentru persoane vrstnice dependente, raportul
angajat/beneficiar este de 1/2.
Pentru serviciile acordate n centrele rezideniale pentru persoane cu dizabiliti, raportul
angajat/beneficiar este de 1/1, cu excepia locuinelor protejate n care raportul
angajat/beneficiar este de 1/2.
-----------*10) Cu excepia adposturilor de noapte.
ART. 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) director sau ef de centru;
b) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribuiile personalului de conducere sunt:
a) asigur coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor desfurate de personalul
serviciului i propune organului competent sanciuni disciplinare pentru salariaii care nu i
ndeplinesc n mod corespunztor atribuiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
furnizrii serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreaz rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul
implementrii obiectivelor i ntocmete informri pe care le prezint furnizorului de servicii
sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire i
perfecionare;
d) colaboreaz cu alte centre/ali furnizori de servicii sociale i/sau alte structuri ale
societii civile n vederea schimbului de bune practici, a mbuntirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calitii serviciilor, precum i pentru identificarea celor
mai bune servicii care sa rspund nevoilor persoanelor beneficiare;

e) ntocmete raportul anual de activitate;


f) asigur buna desfurare a raporturilor de munc dintre angajaii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice i a
numrului de personal;
h) desfoar activiti pentru promovarea imaginii centrului n comunitate;
i) ia n considerare i analizeaz orice sesizare care i este adresat, referitoare la nclcri
ale drepturilor beneficiarilor n cadrul serviciului pe care l conduce;
j) rspunde de calitatea activitilor desfurate de personalul din cadrul serviciului i
dispune, n limita competenei, msuri de organizare care s conduc la mbuntirea acestor
activiti sau, dup caz, formuleaz propuneri n acest sens;
k) organizeaz activitatea personalului i asigur respectarea timpului de lucru i a
regulamentului de organizare i funcionare;
l) reprezint serviciul n relaiile cu furnizorul de servicii sociale i, dup caz, cu
autoritile i instituiile publice, cu persoanele fizice i juridice din ar i din strintate,
precum i n justiie;
m) asigur comunicarea i colaborarea permanent cu serviciul public de asisten social
de la nivelul primriei i de la nivel judeean, cu alte instituii publice locale i organizaii ale
societii civile active n comunitate, n folosul beneficiarilor;
n) numete i elibereaz din funcie personalul din cadrul serviciului, n condiiile legii;
o) ntocmete proiectul bugetului propriu al serviciului i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar;
p) asigur ndeplinirea msurilor de aducere la cunotin att personalului, ct i
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare i funcionare;
q) asigur ncheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funciile de conducere se ocup prin concurs sau, dup caz, examen, n condiiile legii.
(4) Candidaii pentru ocuparea funciei de conducere trebuie s fie absolveni cu diplom
de nvmnt superior n domeniul psihologie, asisten social i sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani n domeniul serviciilor sociale, sau absolveni cu diplom de licen ai
nvmntului superior n domeniul juridic, medical, economic i al tiinelor administrative,
cu experien de minimum 5 ani n domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancionarea disciplinar sau eliberarea din funcie a conductorilor instituiei se face
n condiiile legii.
ART. 10
Consiliul consultativ*11)
(1) Consiliul consultativ este o structur care asigur:
a) monitorizarea de ctre furnizorul de servicii sociale, care a solicitat i obinut licena de
funcionare a serviciului/centrului .................................., a respectrii standardelor minime de
calitate;
b) respectarea principiului participrii beneficiarilor la luarea deciziilor n ceea ce privete
funcionarea centrului.
(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentani ai furnizorului de
servicii sociale i reprezentant/reprezentani ai beneficiarilor serviciilor acordate n cadrul
centrului, alei n mod democratic.
(3) Consiliul consultativ ndeplinete urmtoarele atribuii principale:

a) particip la deciziile privind planificarea bugetului centrului, n special a aspectelor care


au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziia obiectelor de inventar de uz
personal, amenajare etc.);
b) analizeaz activitile derulate n centru i propune msuri i programe de mbuntire a
acestora;
c) dup caz, i exprim acordul prealabil cu privire la ncetarea/sistarea serviciilor
acordate unei persoane beneficiare n situaia n care aceasta nu a respectat clauzele
contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face
incompatibil gzduirea acestuia n centru n condiii de securitate pentru el, ceilali
beneficiari sau personalul centrului.
-----------*11) Numai pentru centrele cu personalitate juridic.
ART. 11
Personalul de specialitate de ngrijire i asisten*12). Personal de specialitate i
auxiliar
(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) art-terapeut (263504);
b) asistent medical generalist (325901), sor medical (322102);
c) asistent pentru ngrijirea persoanelor vrstnice (263509);
d) asistent social (263501);
e) asistent social cu competen n sntatea mintal (263505);
f) consilier n domeniul adiciilor (263502);
g) dietetician (226502);
h) educator-puericultor (234203);
i) fiziokinetoterapeut (226401);
j) infirmier (532103);
k) instructor de ergoterapie (223003);
l) instructor logoped (226601);
m) instructor-educator pentru activiti de resocializare (263508);
n) interpret n limbaj mimico-gestual (studii medii) (226602);
o) kinetoterapeut (226405);
p) logoped (226603);
q) lucrtor social pentru persoane cu probleme de dependen (341203);
r) medic de medicin de familie (221108);
s) nutriionist i dietetician (226503);
) printe social (531202);
t) pedagog social (341202);
) profesor de cultur fizic medical (226406);
u) psiholog (263411);
v) psiholog n specialitatea consiliere psihologic (263402);
w) psiholog n specialitatea psihologie educaional, consiliere colar i vocaional
(263407);
x) psiholog n specialitatea psihopedagogie special (263408);
y) psiholog n specialitatea psihoterapie (263403);

z) psihopedagog (263412);
aa) specialist n angajare asistat (263507);
bb) specialist n evaluarea vocaional a persoanelor cu dizabiliti (263506);
cc) tehnician asisten social (341201);
dd) terapeut ocupaional (263419).
(2) Atribuii ale personalului de specialitate:
a) asigur derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile i a prezentului regulament;
b) colaboreaz cu specialiti din alte centre n vederea soluionrii cazurilor; identificrii de
resurse etc.;
c) monitorizeaz respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz conducerii centrului situaii care pun n pericol sigurana beneficiarului,
situaii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) ntocmete rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat;
f) face propuneri de mbuntire a activitii n vederea creterii calitii serviciului i
respectrii legislaiei;
g) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
-----------*12) Se menioneaz obligatoriu denumirea exact i grupa potrivit Clasificrii ocupaiilor
din Romnia.
ART. 12
Personalul administrativ, gospodrie, ntreinere-reparaii, deservire
Personalului administrativ asigur activitile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenan, achiziii etc. i poate fi:
a) administrator;
b) funcionar administrativ, economic;
c) casier, magaziner;
d) paznic, personal pentru curenie spaii, spltoreas;
e) ofer;
f) muncitor calificat;
g) muncitor necalificat.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
ART. 13
Finanarea centrului
(1) n estimarea bugetului de venituri i cheltuieli, centrul are n vedere asigurarea
resurselor necesare acordrii serviciilor sociale cel puin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanarea cheltuielilor centrului se asigur, n condiiile legii, din urmtoarele surse:
a) contribuia persoanelor beneficiare sau a ntreintorilor acestora, dup caz;
b) bugetul local al judeului, respectiv al municipiului Bucureti;

c) bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
d) bugetul de stat;
e) donaii, sponsorizri sau alte contribuii din partea persoanelor fizice ori juridice din ar
i din strintate;
f) fonduri externe rambursabile i nerambursabile;
g) alte surse de finanare, n conformitate cu legislaia n vigoare.

ANEXA 2
la nomenclator
REGULAMENT-CADRU
de organizare i funcionare a serviciului social de zi:
"Centrul ..............................."
ART. 1
Definiie
(1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu al Serviciului
social
"Centrul
...........................",
aprobat
prin
acelai/aceeai
act
administrativ/hotrre/decizie*1) prin care a fost nfiinat, n vederea asigurrii funcionrii
acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile i a asigurrii accesului
persoanelor beneficiare la informaii privind condiiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii att pentru persoanele beneficiare,
ct i pentru angajaii centrului i, dup caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanii legali/convenionali, vizitatori.
-----------*1) Dup caz: hotrre a consiliului local/judeean, a organului de conducere a furnizorului
de servicii sociale privat etc.
ART. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social "Centrul ...................................", cod serviciu social .............................,
nfiinat i administrat de furnizorul .................................., acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. ......., deine Licena de funcionare definitiv/provizorie nr. ............. CUI
..........................
(pentru
centrele
cu
personalitate
juridic*2),
sediul/sediile
.................................... .
Instruciune: Denumirea serviciului/centrului trebuie s se ncadreze n categoriile i
tipurile de servicii sociale, cu menionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor
sociale, prevzut n anexa la hotrre.
-----------*2) Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea
drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, serviciile de zi
sunt acele servicii prin care se asigur meninerea, refacerea i dezvoltarea capacitilor
copilului i ale prinilor si pentru depirea situaiilor care ar putea determina separarea
copilului de familia sa.
Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabiliti se nfiineaz i funcioneaz ca
structuri cu sau fr personalitate juridic, n subordinea consiliilor judeene, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, n structura direciilor generale de
asisten social i protecia copilului, cu avizul i sub ndrumarea metodologic a Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Dizabiliti.

ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul ............................................." este .............................
Instruciune: Formularea scopului serviciului social acoper obligatoriu urmtoarele
informaii: activitile de baz, categoria de beneficiari, situaia de dificultate la care serviciul
rspunde. n vederea formulrii scopului furnizorul de servicii sociale are n vedere att
prevederile Legii asistenei sociale nr. 292/2011*3) , cu modificrile ulterioare, ct i
prevederile legilor speciale care reglementeaz promovarea i respectarea drepturilor
diverselor categorii de persoane aflate n dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, etc.)
-----------*3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenei sociale nr. 292/2011, cu modificrile
ulterioare, serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru
a rspunde nevoilor sociale, precum i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n
vederea depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune
social, promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii.
ART. 4
Cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare
(1) Serviciul social "Centrul ....................................." funcioneaz cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare i funcionare a serviciilor sociale reglementat de
Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, Legea nr. ........, precum i ale altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
Instruciune: Se menioneaz legea special (de exemplu: Legea nr. 272/2004,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistena social a
persoanelor vrstnice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr.
217/2003 privind prevenirea i combaterea violenei n familie, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, etc.)
(2) Standard minim de calitate aplicabil: ...............
Instruciune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate n baza cruia a fost
eliberat licena de funcionare a serviciului social.
(3) Serviciul social "Centrul ....................................." este nfiinat prin:
a) Hotrrea consiliului judeean sau, dup caz, a consiliului local al sectorului
municipiului Bucureti, a consiliului local al municipiului/oraului/comunei ........... nr.
.............. i funcioneaz n cadrul/subordinea/coordonarea Direciei Generale de Asisten
Social i Protecia Copilului/Serviciului Public de Asisten Social (DGASPC/SPAS)*4);
b) Hotrrea/decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. .............
-----------*4) Potrivit prevederilor art. 114 i 115 coroborate cu prevederile art. 113 i 112 din Legea
nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, autoritile administraiei publice locale furnizeaz
servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

ART. 5
Principiile care stau la baza acordrii serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul ............................................." se organizeaz i funcioneaz
cu respectarea principiilor generale care guverneaz sistemul naional de asisten social,
precum i cu principiile specifice care stau la baza acordrii serviciilor sociale prevzute n
legislaia specific, n conveniile internaionale ratificate prin lege i n celelalte acte
internaionale n materie la care Romnia este parte, precum i n standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestrii serviciilor sociale n cadrul "Centrului
............................." sunt urmtoarele:
a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare n ceea ce privete
egalitatea de anse i tratament, participarea egal, autodeterminarea, autonomia i
demnitatea personal i ntreprinderea de aciuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la
persoanele beneficiare;
c) asigurarea proteciei mpotriva abuzului i exploatrii persoanei beneficiare;
d) deschiderea ctre comunitate;
e) asistarea persoanelor fr capacitate de exerciiu n realizarea i exercitarea drepturilor
lor;
f) asigurarea n mod adecvat a unor modele de rol i statut social, prin ncadrarea n unitate
a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare i luarea n considerare a acesteia, inndu-se
cont, dup caz, de vrsta i de gradul su de maturitate, de discernmnt i capacitatea de
exerciiu*5);
h) promovarea unui model familial de ngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei ngrijiri individualizate i personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanent pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, n baza
potenialului i abilitilor persoanei beneficiare de a tri independent;
k) ncurajarea iniiativelor individuale ale persoanelor beneficiare i a implicrii active a
acestora n soluionarea situaiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenialitii i a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanilor legali cu privire la exercitarea
drepturilor i ndeplinirea obligaiilor de ntreinere;
o) primordialitatea responsabilitii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capaciti de integrare social i implicarea activ n soluionarea situaiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unitii cu serviciul public de asisten social.
-----------*5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii sntii mintale i a proteciei persoanelor cu tulburri psihice
nr. 487/2002, republicat, etc.
ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale


(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate n "Centrul ................................................"
sunt:
a) .................................................
b) .................................................
Instruciune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane i familii*6) aflate n situaii
de dificultate sau n risc de excluziune social, admise n centru dup criterii de eligibilitate
stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaiei speciale*7) i a
misiunii/scopului centrului.
(2) Condiiile de acces/admitere n centru sunt urmtoarele:
a) acte necesare;
b) ............................................................
Instruciune: Se precizeaz: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7),
cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de ncheiere a contractului de furnizare de
servicii i modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuiei beneficiarului, dup caz.
(3) Condiii de ncetare a serviciilor .................................................... .
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate n "Centrul ......................................"
au urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr discriminare pe baz de ras,
sex, religie, opinie sau orice alt circumstan personal ori social;
b) s participe la procesul de luare a deciziilor n furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenia social care li se aplic;
c) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra informaiilor furnizate i primite;
d) s li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, att timp ct se menin
condiiile care au generat situaia de dificultate;
e) s fie protejai de lege att ei, ct i bunurile lor, atunci cnd nu au capacitate de
exerciiu;
f) s li se garanteze demnitatea, intimitatea i respectarea vieii intime;
g) s participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s li se respecte toate drepturile speciale n situaia n care sunt minori sau persoane cu
dizabiliti.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate n "Centrul ..................................."
au urmtoarele obligaii:
a) s furnizeze informaii corecte cu privire la identitate, situaie familial, social,
medical i economic;
b) s participe, n raport cu vrsta, situaia de dependen etc. la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) s contribuie, n conformitate cu legislaia n vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, n funcie de tipul serviciului i de situaia lor material;
d) s comunice orice modificare intervenit n legtur cu situaia lor personal;
e) s respecte prevederile prezentului regulament.
-----------*6) Copii, familii, persoane cu dizabiliti, persoane vrstnice, persoane victime ale
violenei n familie, persoane fr adpost, persoane cu diferite adicii, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substane toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale

traficului de fiine umane, persoane cu afeciuni psihice, persoane din comuniti izolate,
persoane aflate n custodie penal.
*7) Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, centrele de zi se adreseaz copiilor aflai n situaii de
risc de separare de familia lor.
ART. 7
Activiti i funcii
Principalele funcii ale serviciului social "Centrul ................................................" sunt
urmtoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
urmtoarelor activiti:
1. reprezint furnizorul de servicii sociale n contractul ncheiat cu persoana beneficiar;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
b) de informare a beneficiarilor, potenialilor beneficiari, autoritilor publice i publicului
larg despre domeniul su de activitate, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor i a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului n general, precum i de prevenire a situaiilor de dificultate
n care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
d) de asigurare a calitii serviciilor sociale prin realizarea urmtoarelor activiti:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate n procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluri periodice a serviciilor prestate;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale i umane ale centrului prin realizarea
urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ..................................................................... .
Instruciune: Activitile prevzute la lit. a) - e) vor fi formulate cu respectarea
activitilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor
sociale, n concordan cu scopul i funciile serviciilor sociale, precum i cu standardele
minime de calitate aplicabile.

ART. 8
Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul ..........................." funcioneaz cu un numr de ............ total
personal, conform prevederilor Hotrrii consiliului local/Hotrrii consiliului
judeean/Hotrrii adunrii generale/Hotrrii consiliului director nr. .........., din care:
a) personal de conducere: director, dup caz, ef de centru etc. ..........;
b) personal de specialitate de ngrijire i asisten; personal de specialitate i auxiliar:
............;
c) personal cu funcii administrative, gospodrire, ntreinere-reparaii, deservire: ..............;
d) voluntari: ......................
Instruciuni:
1. Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal care funcioneaz
n cadrul centrului se aprob, dup caz, prin:
a) hotrre a autoritii administraiei publice locale prin care s-a aprobat nfiinarea
centrului n cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
b) prin hotrrea organelor de conducere ale furnizorilor privai de servicii sociale.
2. Personal de specialitate reprezint 80% din totalul personalului*8).
3. ncadrarea personalului se realizeaz cu respectarea numrului maxim de posturi
prevzut n statul de funcii aprobat.
4. Numrul maxim de posturi pentru funcii de conducere este: un post pentru directorul
sau eful de centru i, dup caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de ......................... .
Instruciune: Raportul angajat/beneficiar asigur prestarea serviciilor n cadrul centrului i
se realizeaz n funcie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor
minime de calitate.
Pentru serviciile acordate n centrele de zi pentru persoane vrstnice, ncadrate potrivit
grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, n gradele de dependen IIIB i IIIC,
raportul angajat/beneficiar este de 1/20.
Pentru serviciile acordate n centrele de zi pentru persoane vrstnice dependente raportul
angajat/beneficiar este de 1/4.
-----------*8) Cu excepia cantinelor sociale.
ART. 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) director sau ef de centru;
b) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribuiile personalului de conducere sunt:
a) asigur coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor desfurate de personalul
serviciului i propune organului competent sanciuni disciplinare pentru salariaii care nu i
ndeplinesc n mod corespunztor atribuiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
furnizrii serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaboreaz rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul


implementrii obiectivelor i ntocmete informri pe care le prezint furnizorului de servicii
sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire i
perfecionare;
d) colaboreaz cu alte centre/ali furnizori de servicii sociale i/sau alte structuri ale
societii civile n vederea schimbului de bune practici, a mbuntirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calitii serviciilor, precum i pentru identificarea celor
mai bune servicii care s rspund nevoilor persoanelor beneficiare;
e) ntocmete raportul anual de activitate;
f) asigur buna desfurare a raporturilor de munc dintre angajaii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice i a
numrului de personal;
h) desfoar activiti pentru promovarea imaginii centrului n comunitate;
i) ia n considerare i analizeaz orice sesizare care i este adresat, referitoare la nclcri
ale drepturilor beneficiarilor n cadrul serviciului pe care l conduce;
j) rspunde de calitatea activitilor desfurate de personalul din cadrul serviciului i
dispune, n limita competenei, msuri de organizare care s conduc la mbuntirea acestor
activiti sau, dup caz, formuleaz propuneri n acest sens;
k) organizeaz activitatea personalului i asigur respectarea timpului de lucru i a
regulamentului de organizare i funcionare;
l) reprezint serviciul n relaiile cu furnizorul de servicii sociale i, dup caz, cu
autoritile i instituiile publice, cu persoanele fizice i juridice din ar i din strintate,
precum i n justiie;
m) asigur comunicarea i colaborarea permanent cu serviciul public de asisten social
de la nivelul primriei i de la nivel judeean, cu alte instituii publice locale i organizaii ale
societii civile active n comunitate, n folosul beneficiarilor;
n) numete i elibereaz din funcie personalul din cadrul serviciului, n condiiile legii;
o) ntocmete proiectul bugetului propriu al serviciului i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar;
p) asigur ndeplinirea msurilor de aducere la cunotin att personalului, ct i
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare i funcionare;
q) asigur ncheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funciile de conducere se ocup prin concurs sau, dup caz, examen, n condiiile legii.
(4) Candidaii pentru ocuparea funciei de conducere trebuie s fie absolveni cu diplom
de nvmnt superior n domeniul psihologie, asisten social i sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani n domeniul serviciilor sociale, sau absolveni cu diplom de licen ai
nvmntului superior n domeniul juridic, medical, economic i al tiinelor administrative,
cu experien de minimum 5 ani n domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancionarea disciplinar sau eliberarea din funcie a conductorilor instituiei se face
n condiiile legii.
ART. 10
Personalul de specialitate de ngrijire i asisten*9). Personal de specialitate i
auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:


a) art-terapeut (263504);
b) asistent medical generalist (325901), sor medical (322102);
c) asistent pentru ngrijirea persoanelor vrstnice (263509);
d) asistent social (263501);
e) asistent social cu competen n sntatea mintal (263505);
f) consilier n domeniul adiciilor (263502);
g) dietetician (226502);
h) educator-puericultor (234203);
i) fiziokinetoterapeut (226401);
j) infirmier (532103);
k) instructor de ergoterapie (223003);
l) instructor logoped (226601);
m) instructor-educator pentru activiti de resocializare (263508);
n) interpret n limbaj mimico-gestual - studii medii (226602);
o) interpret n limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202);
p) kinetoterapeut (226405);
q) logoped (226603);
r) lucrtor social pentru persoane cu probleme de dependen (341203);
s) medic de medicin de familie (221108);
) nutriionist i dietetician (226503);
t) pedagog social (341202);
) profesor de cultur fizic medical (226406);
u) psiholog (263411);
v) psiholog n specialitatea consiliere psihologic (263402);
w) psiholog n specialitatea psihologie educaional, consiliere colar i vocaional
(263407);
x) psiholog n specialitatea psihopedagogie special (263408);
y) psiholog n specialitatea psihoterapie (263403);
z) psihopedagog (263412);
aa) specialist n angajare asistat (263507);
bb) specialist n evaluarea vocaional a persoanelor cu dizabiliti (263506);
cc) tehnician asisten social (341201);
dd) terapeut ocupaional (263419).
(2) Atribuii ale personalului de specialitate:
a) asigur derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile i a prezentului regulament;
b) colaboreaz cu specialiti din alte centre n vederea soluionrii cazurilor, identificrii de
resurse;
c) monitorizeaz respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz conducerii centrului situaii care pun n pericol sigurana beneficiarului,
situaii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) ntocmete rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat;
f) face propuneri de mbuntire a activitii n vederea creterii calitii serviciului i
respectrii legislaiei;

g) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.


Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
-----------*9) Se menioneaz obligatoriu denumirea exact i grupa potrivit Clasificrii ocupaiilor
din Romnia.
ART. 11
Personalul administrativ, gospodrie, ntreinere-reparaii, deservire
Personalul administrativ asigur activitile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenan, achiziii etc. i poate fi:
a) administrator;
b) funcionar administrativ, economic;
c) casier, magaziner;
d) paznic, personal pentru curenie spaii,;
e) ofer;
f) muncitor calificat;
g) muncitor necalificat.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
ART. 12
Finanarea centrului
(1) n estimarea bugetului de venituri i cheltuieli, centrul are n vedere asigurarea
resurselor necesare acordrii serviciilor sociale cel puin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanarea cheltuielilor centrului se asigur, n condiiile legii, din urmtoarele surse:
a) bugetul local al judeului, respectiv al municipiului Bucureti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
c) bugetul de stat;
d) contribuia persoanelor beneficiare sau a ntreintorilor acestora, dup caz;
e) donaii, sponsorizri sau alte contribuii din partea persoanelor fizice ori juridice din ar
i din strintate;
f) fonduri externe rambursabile i nerambursabile;
g) alte surse de finanare, n conformitate cu legislaia n vigoare.

ANEXA 3
la Nomenclator
REGULAMENT-CADRU
de organizare i funcionare a serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul/Unitatea
...................."
ART. 1
Definiie
(1) Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu al serviciului
social "Centrul/Unitatea ................................", aprobat prin acelai/aceeai act
administrativ/hotrre/decizie*1) prin care a fost nfiinat, n vederea asigurrii funcionrii
acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile i a asigurrii accesului
persoanelor beneficiare la informaii privind condiiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii att pentru persoanele beneficiare,
ct i pentru angajaii centrului/unitii i, dup caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanii legali/convenionali.
-----------*1) Dup caz: hotrre a consiliului local/judeean, a organului de conducere a furnizorului
de servicii sociale privat etc.
ART. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social "Centrul/Unitatea .............................", cod serviciu social
............................., nfiinat i administrat de furnizorul ............................., acreditat conform
Certificatului de acreditare nr. ................., deine licena de funcionare definitiv/provizorie
nr. ............, CUI ........................ (pentru centrele cu personalitate juridic*2), sediul/sediile
.................................................... .
Instruciune: Denumirea serviciului/centrului trebuie s se ncadreze n categoriile i
tipurile de servicii sociale, cu menionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor
sociale, prevzut n anexa la hotrre.
-----------*2) Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea
drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, serviciile de tip
familial sunt acele servicii prin care se asigur la domiciliul unei persoane fizice sau familii
creterea i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de prinii si, ca urmare a
stabilirii n condiiile prezentei legi a msurii plasamentului. Potrivit art. 125, pentru
asigurarea proteciei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea prinilor
si, consiliul judeean i, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucureti au
obligaia s organizeze, n mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial, potrivit
nevoilor identificate la nivelul unitii lor administrativ-teritoriale. Potrivit prevederilor art.
114 coroborat cu prevederile art. 113 din Legea asistenei sociale nr. 292/2011, cu
modificrile ulterioare, autoritile administraiei publice locale furnizeaz serviciile sociale
se realizeaz numai prin Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabiliti se nfiineaz i funcioneaz ca
structuri cu sau fr personalitate juridic, n subordinea consiliilor judeene, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, n structura direciilor generale de
asisten social i protecia copilului, cu avizul i sub ndrumarea metodologic a Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Dizabiliti.
ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul
serviciului
social
"Centrul/Unitatea
..................................."
este
............................................
Instruciune: Formularea scopului serviciului social acoper obligatoriu urmtoarele
informaii: activitile de baz, categoria de beneficiari, situaia de dificultate la care serviciul
rspunde. n vederea formulrii scopului furnizorul de servicii sociale are n vedere att
prevederile Legii asistenei sociale nr. 292/2011*3), cu modificrile ulterioare, ct i
prevederile legilor speciale care reglementeaz promovarea i respectarea drepturilor
diverselor categorii de persoane aflate n dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind
asistena social a persoanelor vrstnice, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, etc.)
-----------*3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare,
serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru a rspunde
nevoilor sociale, precum i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n vederea
depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune social,
promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii.
ART. 4
Cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare
(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ..............................." funcioneaz cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare i funcionare a serviciilor sociale reglementat de
Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, Legea nr. ............, precum i a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
Instruciune: Se menioneaz legea special (de exemplu: Legea nr. 448/2006,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violenei n
familie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, etc.)
(2) Standard minim de calitate aplicabil: .......................................................
Instruciune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate n baza cruia a fost
eliberat licena de funcionare a serviciului social.
(3) Serviciul social "Centrul/Unitatea .............................." este nfiinat prin:

a) Hotrrea Consiliului Judeean sau, dup caz, a Consiliului Local al Sectorului


Municipiului Bucureti, a Consiliului Local al Municipiului/Oraului/Comunei ................. nr.
............... i funcioneaz n cadrul/subordinea/coordonarea Direciei Generale de Asisten
Social i Protecia Copilului/Serviciului Public de Asisten Social (DGASPC/SPAS)*4);
b) Hotrrea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ................. .
-----------*4) Potrivit prevederilor art. 114 i 115 coroborate cu prevederile art. 113 i 112 din Legea
nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, autoritile administraiei publice locale furnizeaz
servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.
ART. 5
Principiile care stau la baza acordrii serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ........................." se organizeaz i funcioneaz cu
respectarea principiilor generale care guverneaz sistemul naional de asisten social,
precum i cu principiile specifice care stau la baza acordrii serviciilor sociale prevzute n
legislaia specific, n conveniile internaionale ratificate prin lege i n celelalte acte
internaionale n materie la care Romnia este parte, precum i n standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestrii serviciilor sociale de ctre
"Centrul/Unitatea ..........................." sunt urmtoarele:
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a tri n propria familiei sau, dac acest lucru nu
este posibil, ntr-o familie substitutiv sau, dup caz, ntr-un mediu familial (domiciliul
persoanei beneficiare/persoanei care acord ngrijirea copilului/persoanei vrstnice/persoanei
cu dizabiliti);
b) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
c) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare n ceea ce privete
egalitatea de anse i tratament, participarea egal, autodeterminarea, autonomia i
demnitatea personal i ntreprinderea de aciuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la
persoanele beneficiare;
d) asigurarea proteciei mpotriva abuzului i exploatrii persoanei beneficiare;
e) asistarea persoanelor fr capacitate de exerciiu n realizarea i exercitarea drepturilor
lor;
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare i luarea n considerare a acesteia, inndu-se
cont, dup caz, de vrsta i de gradul su de maturitate, de discernmnt i capacitate de
exerciiu*5);
g) facilitarea meninerii relaiilor personale ale beneficiarului i a contactelor directe, dup
caz, cu fraii, prinii, alte rude, prieteni, precum i cu alte persoane fa de care acesta a
dezvoltat legturi de ataament;
h) promovarea unui model familial de ngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei ngrijiri individualizate i personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanent pentru identificarea soluiilor de integrare n familie sau, dup
caz, n comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, n baza potenialului i
abilitilor persoanei beneficiare de a tri independent;
k) ncurajarea iniiativelor individuale ale persoanelor beneficiare i a implicrii active a
acestora n soluionarea situaiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;


m) asigurarea confidenialitii i a eticii profesionale;
n) primordialitatea responsabilitii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capaciti de integrare social i implicarea activ n soluionarea situaiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
o) colaborarea centrului/unitii cu serviciul public de asisten social.
-----------*5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii sntii mintale i a proteciei persoanelor cu tulburri psihice
nr. 487/2002, republicat.
ART. 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul/Unitatea ..........................." sunt:
a) ......................................................................;
b) ..................................................................... .
Instruciune: Pot fi beneficiari: persoane dependente*6) care, ca urmare a pierderii
autonomiei funcionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesit ajutor semnificativ
pentru a realiza activitile uzuale ale vieii de zi cu zi*7), precum i copiii separai temporar
sau definitiv de prinii lor pentru care s-a stabilit, n condiiile legii, plasamentul la
rude/familii/persoane, precum i la asistentul maternal profesionist.
(2) Condiiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Centrul/Unitatea ................"
sunt urmtoarele:
a) acte necesare;
b) ..................................................................... .
Instruciune: Se precizeaz: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7),
cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de ncheiere a contractului de furnizare
servicii i modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuiei beneficiarului, dup caz.
(3) Condiii de ncetare a serviciilor ............................ .
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea
..........................." au urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr discriminare pe baz de ras,
sex, religie, opinie sau orice alt circumstan personal ori social;
b) s participe la procesul de luare a deciziilor n furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenia social care li se aplic;
c) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra informaiilor furnizate i primite;
d) s li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, att timp ct se menin
condiiile care au generat situaia de dificultate;
e) s fie protejai de lege att ei, ct i bunurile lor, atunci cnd nu au capacitate de
exerciiu;
f) s li se garanteze demnitatea, intimitatea i respectarea vieii intime;
g) s participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s li se respecte toate drepturile speciale n situaia n care sunt minori sau persoane cu
dizabiliti.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea


........................" au urmtoarele obligaii:
a) s furnizeze informaii corecte cu privire la identitate, situaie familial, social,
medical i economic;
b) s participe, n raport cu vrsta, situaia de dependen etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) s contribuie, n conformitate cu legislaia n vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, n funcie de tipul serviciului i de situaia lor material;
d) s comunice orice modificare intervenit n legtur cu situaia lor personal;
e) s respecte prevederile prezentului regulament.
-----------*6) Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, situaia de
dependen este o consecin a bolii, traumei i dizabilitii i poate fi exacerbat de absena
relaiilor sociale i a resurselor economice adecvate.
Gradul de dependen se stabilete potrivit legii. De exemplu, n cazul persoanelor
vrstnice, prin aplicarea Grilei naionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 886/2000.
*7) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, ajutorul acordat
pentru ndeplinirea activitilor uzuale ale vieii zilnice privete dou categorii de activiti: a)
activiti de baz ale vieii zilnice, n principal: asigurarea igienei corporale, mbrcare i
dezbrcare, hrnire i hidratare, asigurarea igienei eliminrilor, transfer i mobilizare,
deplasare n interior, comunicare; b) activiti instrumentale ale vieii zilnice, n principal:
prepararea hranei, efectuarea de cumprturi, activiti de menaj i spltorie, facilitarea
deplasrii n exterior i nsoire, activiti de administrare i gestionare a bunurilor,
acompaniere i socializare.
ART. 7
Activiti i funcii
Principalele funciile ale serviciului social "Centrul/Unitatea ............................." sunt
urmtoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
urmtoarele activiti:
1. reprezint furnizorul de servicii sociale n contractul ncheiat cu persoana beneficiar;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
b) de informare a beneficiarilor, potenialilor beneficiari, autoritilor publice i publicului
larg despre domeniul su de activitate, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor i a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului n general, precum i de prevenire a situaiilor de dificultate

n care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
d) de asigurare a calitii serviciilor sociale prin realizarea urmtoarelor activiti:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate n procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluri periodice a serviciilor prestate;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale i umane ale centrului prin realizarea
urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ..................................................................... .
Instruciune: Activitile prevzute la lit. a) - e) vor fi formulate cu respectarea
activitilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor
sociale, n concordan cu scopul i funciile serviciilor sociale, precum i cu standardele
minime de calitate aplicabile.
ART. 8
Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ..............................." funcioneaz cu un numr de
.............. total personal, conform prevederilor Hotrrii consiliului local/Hotrrii consiliului
judeean/Hotrrii adunrii generale/Hotrrii consiliului director nr. .........., din care:
a) personal de conducere: director, dup caz, ef de centru etc. ................;
b) personal de specialitate de ngrijire i asisten; personal de specialitate i auxiliar:
.................;
c) personal cu funcii administrative, gospodrire, ntreinere-reparaii, deservire: ..............;
d) voluntari: .............................................................................. .
Instruciuni: 1. Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal care
funcioneaz n cadrul centrului se aprob, dup caz, prin:
a) hotrre a autoritii administraiei publice locale prin care s-a aprobat nfiinarea
centrului n cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
b) prin hotrre a organelor de conducere ale furnizorilor privai de servicii sociale.
2. ncadrarea personalului se realizeaz n funcie de nevoile persoanelor beneficiare, cu
respectarea numrului maxim de posturi prevzut n statul de funcii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar: ............................................ .
Instruciune: Raportul angajat/beneficiar asigur prestarea serviciilor de ngrijire
personal la domiciliul persoanei beneficiare sau la domiciliul persoanei care acord
ngrijirea, n funcie de nevoile persoanelor beneficiare, de gradul de dependen n care
aceasta a fost ncadrat n urma evalurii complexe i cu respectarea standardelor minime de
calitate.
ART. 9

Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) director sau ef de centru/unitate;
b) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribuiile personalului de conducere sunt:
a) asigur coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor desfurate de personalul
serviciului i propune organului competent sanciuni disciplinare pentru salariaii care nu i
ndeplinesc n mod corespunztor atribuiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
furnizrii serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreaz rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul
implementrii obiectivelor i ntocmete informri pe care le prezint furnizorului de servicii
sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire i
perfecionare;
d) colaboreaz cu alte centre/ali furnizori de servicii sociale i/sau alte structuri ale
societii civile n vederea schimbului de bune practici, a mbuntirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calitii serviciilor, precum i pentru identificarea celor
mai bune servicii care s rspund nevoilor persoanelor beneficiare;
e) ntocmete raportul anual de activitate;
f) asigur buna desfurare a raporturilor de munc dintre angajaii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice i a
numrului de personal;
h) desfoar activiti pentru promovarea imaginii centrului n comunitate;
i) ia n considerare i analizeaz orice sesizare care i este adresat, referitoare la nclcri
ale drepturilor beneficiarilor n cadrul serviciului pe care l conduce;
j) rspunde de calitatea activitilor desfurate de personalul din cadrul serviciului i
dispune, n limita competenei, msuri de organizare care s conduc la mbuntirea acestor
activiti sau, dup caz, formuleaz propuneri n acest sens;
k) organizeaz activitatea personalului i asigur respectarea timpului de lucru i a
regulamentului de organizare i funcionare;
l) reprezint serviciul n relaiile cu furnizorul de servicii sociale i, dup caz, cu
autoritile i instituiile publice, cu persoanele fizice i juridice din ar i din strintate,
precum i n justiie;
m) asigur comunicarea i colaborarea permanent cu serviciul public de asisten social
de la nivelul primriei i de la nivel judeean, cu alte instituii publice locale i organizaii ale
societii civile active n comunitate, n folosul beneficiarilor;
n) numete i elibereaz din funcie personalul din cadrul serviciului, n condiiile legii;
o) ntocmete proiectul bugetului propriu al serviciului i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar;
p) asigur ndeplinirea msurilor de aducere la cunotin att personalului, ct i
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare i funcionare;
q) asigur ncheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funciile de conducere se ocup prin concurs sau, dup caz, examen, n condiiile legii.

(4) Candidaii pentru ocuparea funciei de conducere trebuie s fie absolveni cu diplom
de nvmnt superior n domeniul psihologie, asisten social i sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani n domeniul serviciilor sociale, sau absolveni cu diplom de licen ai
nvmntului superior n domeniul juridic, medical, economic i al tiinelor administrative,
cu experien de minimum 5 ani n domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancionarea disciplinar sau eliberarea din funcie a conductorilor instituiei se face
n condiiile legii.
ART. 10
Personalul de specialitate de ngrijire i asisten*8). Personal de specialitate i
auxiliar
(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) asistent maternal (531201);
b) asistent medical generalist (325901), sor medical (322102);
c) asistent pentru ngrijirea persoanelor vrstnice (263509);
d) asistent personal al persoanei cu handicap grav (532203);
e) asistent personal profesionist (532904);
f) asistent social (263501);
g) asistent social cu competen n sntatea mintal (263505);
h) fiziokinetoterapeut (226401);
i) ngrijitor btrni la domiciliu (532201);
j) ngrijitor bolnavi la domiciliu (532202);
k) ngrijitor la domiciliu (532204);
l) interpret n limbaj mimico-gestual (studii medii) (226602);
m) kinetoterapeut (226405);
n) lucrtor social pentru persoane cu probleme de dependen (341203);
o) medic de medicin de familie (221108);
p) pedagog social (341202);
q) profesor de cultur fizic medical (226406);
r) psiholog (263411);
s) psiholog n specialitatea consiliere psihologic (263402);
) psiholog n specialitatea psihologie educaional, consiliere colar i vocaional
(263407);
t) psiholog n specialitatea psihopedagogie special (263408);
) psiholog n specialitatea psihoterapie (263403);
u) psihopedagog (263412);
v) specialist n evaluarea vocaional a persoanelor cu dizabiliti (263506);
w) tehnician asisten social (341201);
x) terapeut ocupaional (263419).
(2) Atribuii ale personalului de specialitate:
a) asigur derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile i a prezentului regulament;
b) colaboreaz cu specialiti din alte centre n vederea soluionrii cazurilor, identificrii de
resurse;
c) monitorizeaz respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizeaz conducerii centrului situaii care pun n pericol sigurana beneficiarului,


situaii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) ntocmete rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat;
f) face propuneri de mbuntire a activitii n vederea creterii calitii serviciului i
respectrii legislaiei;
g) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
-----------*8) Se menioneaz obligatoriu denumirea exact i grupa potrivit Clasificrii ocupaiilor
din Romnia.
ART. 11
Personalul administrativ, gospodrie, ntreinere-reparaii, deservire
Personalul administrativ asigur activitile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenan, achiziii etc. i poate fi:
a) administrator;
b) funcionar administrativ, economic;
c) casier, magaziner;
d) paznic, personal pentru curenie spaii, spltoreas;
e) ofer.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
ART. 12
Finanarea centrului
(1) n estimarea bugetului de venituri i cheltuieli, centrul are n vedere asigurarea
resurselor necesare acordrii serviciilor sociale cel puin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanarea cheltuielilor centrului se asigur, n condiiile legii, din urmtoarele surse:
a) contribuia persoanelor beneficiare sau a ntreintorilor acestora, dup caz;
b) bugetul local al judeului, respectiv al municipiului Bucureti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
d) bugetul de stat;
e) donaii, sponsorizri sau alte contribuii din partea persoanelor fizice ori juridice din ar
i din strintate;
f) fonduri externe rambursabile i nerambursabile;
g) alte surse de finanare, n conformitate cu legislaia n vigoare.

ANEXA 4
la Nomenclator
REGULAMENT-CADRU
de organizare i funcionare a serviciului
"..............................."

social

furnizat

comunitate:

ART. 1
Definiie
Regulamentul de organizare i funcionare este un document propriu al serviciului social
"........................", aprobat prin acelai/aceeai act administrativ/hotrre/decizie*1) prin care
a fost nfiinat, n vederea asigurrii funcionrii acestuia cu respectarea standardelor minime
de calitate aplicabile i a asigurrii accesului persoanelor beneficiare la informaii privind
condiiile de accesare, serviciile oferite etc.
-----------*1) Dup caz: hotrre a consiliului local/judeean, a organului de conducere a furnizorului
de servicii sociale privat etc.
ART. 2
Identificarea serviciului social*2)
Serviciul social "...........................", cod serviciu social ............................., nfiinat i
administrat de furnizorul ............................. acreditat conform Certificatului de acreditare nr.
............................, deine Licena de funcionare definitiv/provizorie nr. ...................., CUI
....................
(pentru
centrele
cu
personalitate
juridic*3),
sediul/sediile
......................................................
Instruciune: Denumirea serviciului/centrului trebuie s se ncadreze n categoriile i
tipurile de servicii sociale, cu menionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor
sociale, prevzut n anexa la hotrre.
-----------*2) a) Potrivit prevederilor Legii asistenei sociale nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare,
ngrijirea personal, inclusiv cea de lung durat, acordat persoanelor dependente care
necesit ajutor semnificativ pentru a realiza activitile uzuale ale vieii de zi cu zi se poate
asigura att la domiciliu, n centre rezideniale, n centre de zi, la domiciliul persoanei care
acord serviciul, ct i n comunitate.
b) Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, serviciile
sociale din domeniul proteciei copilului i familiei au ca principal obiectiv suportul acordat
pentru asigurarea ngrijirii, creterii, formrii, dezvoltrii i educrii copilului n cadrul
familiei i pot fi acordate n instituii/uniti de asisten social, respectiv n centre de zi,
centre rezideniale, precum i la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acord
ngrijire copilului sau n comunitate.
c) n cazul persoanelor fr adpost, potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 292/2011,
cu modificrile ulterioare, servicii sociale pot fi acordate att prin centre rezideniale cu
gzduire pe perioad determinat i adposturi de noapte (crora li se aplic prevederile
regulamentului pentru centre cu cazare), ct i prin echipe mobile de intervenie n strad sau
servicii de tip ambulan social.

d) Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violenei n


familie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, principalele categorii de
servicii care pot fi acordate n comunitate sunt urmtoarele: centre pentru prevenirea i
combaterea violenei n familie, centre pentru servicii de informare i sensibilizare a
populaiei.
e) n cazul potrivit victimelor traficului de persoane, potrivit prevederilor art. 63 din Legea
nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, serviciile acordate n comunitate constau n servicii
sociale, suport emoional, consiliere psihologic, consiliere juridic, orientare profesional,
reinserie social etc.
f) Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii ctre
autoritile administraiei publice locale, aprobat prin Legea nr. 174/2011, cu modificrile
ulterioare, asistena medical comunitar cuprinde ansamblul de activiti i servicii de
sntate care se acord n sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunitii, pentru
soluionarea problemelor medico-sociale ale individului, n vederea meninerii acestuia n
propriul mediu de via. Serviciile i activitile de asisten medical comunitar sunt
asigurate de asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar care i desfoar activitatea
n cadrul serviciilor publice de asisten social organizate de autoritile administraiei
publice locale sau, dup caz, n aparatul de specialitate al primarului.
*3) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabiliti se nfiineaz i funcioneaz ca
structuri cu sau fr personalitate juridic, n subordinea consiliilor judeene, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, n structura direciilor generale de
asisten social i protecia copilului, cu avizul i sub ndrumarea metodologic a Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Dizabiliti.
ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul
serviciului
social
"......................................"
este
...............................................................
Instruciune: Formularea scopului serviciului social acoper obligatoriu urmtoarele
informaii: activitile de baz, categoria de beneficiari, situaia de dificultate la care serviciul
rspunde. n formularea scopului, furnizorul de servicii sociale are n vedere att prevederile
Legii asistenei sociale nr. 292/2011*4), cu modificrile ulterioare, ct i prevederile legilor
speciale care reglementeaz promovarea i respectarea drepturilor diverselor categorii de
persoane aflate n dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecia i
promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistena
social a persoanelor vrstnice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea
nr. 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violenei n familie, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, etc.)
------------

*4) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare,
serviciile sociale reprezint activitatea sau ansamblul de activiti realizate pentru a rspunde
nevoilor sociale, precum i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, n vederea
depirii situaiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de excluziune social,
promovrii incluziunii sociale i creterii calitii vieii.
ART. 4
Cadrul legal de nfiinare, organizare i funcionare
(1) Serviciul social "..................................." funcioneaz cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare i funcionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.
292/2011, cu modificrile ulterioare, a Legii nr. ....................., precum i a altor acte
normative secundare, aplicabile domeniului.
Instruciune: Se menioneaz legea special (de exemplu: Legea nr. 272/2004,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legea nr. 217/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, etc.)
(2) Standard minim de calitate aplicabil: ................................... .
Instruciune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate n baza cruia a fost
eliberat licena de funcionare a serviciului social.
(3) Serviciul social "..........................................." este nfiinat prin:
a) Hotrrea consiliului judeean sau, dup caz, a consiliului local al sectorului
municipiului Bucureti, a consiliului local al municipiului/oraului/comunei
................................ nr. ............................ i funcioneaz n cadrul/subordinea/coordonarea
Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului/Serviciului Public de Asisten
Social (DGASPC/SPAS)*5);
b) Hotrrea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ...................... .
-----------*5) Potrivit prevederilor art. 112 i 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare,
administrarea i acordarea beneficiilor de asisten social i a serviciilor sociale se realizeaz
prin serviciul public de asisten social din subordinea consiliilor judeene/locale sau din
aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asisten social de la nivelul
comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evalurii iniiale i elaborarea planului de
intervenie, precum i de implementarea acelor msuri cuprinse n planul de intervenie care
pot fi realizate la nivelul comunitii. n cadrul SPAS sunt angajai i asistentul medical
comunitar i mediatorul sanitar, responsabili de implementarea activitilor de asisten
medical comunitar.
ART. 5
Principiile care stau la baza acordrii serviciului social
(1) Serviciul social "......................................" se organizeaz i funcioneaz cu respectarea
principiilor generale care guverneaz sistemul naional de asisten social, precum i cu
principiile specifice care stau la baza acordrii serviciilor sociale prevzute n standardele
minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestrii serviciului social


"........................................................." sunt urmtoarele:
a) funcionarea n regim de intervenie imediat, nefiind necesar ncheierea contractului
de furnizare de servicii*6);
b) intervenia integrat;
c) flexibilitatea organizrii serviciului n locul unde este necesar intervenia;
d) posibilitatea prestrii serviciilor fr evaluarea nevoilor persoanei, n funcie de tipul de
intervenie, fiind suficient nregistrarea persoanelor n registrul de eviden sau n liste de
prezen;
e) promovarea unei imagini pozitive n comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile
sau aflate n situaii de dificultate;
f) promovarea comportamentului civic i asumarea responsabilitii sociale de ctre toi
actorii sociali, n vederea prevenirii situaiilor de risc;
g) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
h) protejarea i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare n ceea ce privete
egalitatea de anse i tratament, participarea egal, autodeterminarea, autonomia i
demnitatea personal i ntreprinderea de aciuni nediscriminatorii i pozitive cu privire la
persoanele beneficiare;
i) ncurajarea iniiativelor individuale ale persoanelor beneficiare i a implicrii active a
acestora n soluionarea situaiilor de dificultate;
j) asigurarea unei intervenii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, i asigurarea
confidenialitii i a eticii profesionale;
k) primordialitatea responsabilitii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capaciti de integrare social i implicarea activ n soluionarea situaiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
l) promovarea relaiilor de colaborare cu serviciul public de asisten social, precum i cu
toi actorii sociali.
-----------*6) Acesta poate fi ncheiat numai n cazul n care se percepe o contribuie din partea
beneficiarului sau n situaia n care acesta urmeaz un program de integrare sau reintegrare
social care necesit planificarea activitilor pe perioad determinat de timp.
ART. 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "..............................." sunt:
a) ......................................................................;
b) ..................................................................... .
Instruciune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane, familii i comuniti*7)
aflate n situaii de dificultate sau n risc de excluziune social.
(2) Condiiile de accesare a serviciilor:
a) acte necesare, dup caz*8);
b) ..................................................................... .
Instruciune: Dup caz, se precizeaz: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale
beneficiarilor*7), cine ia decizia de accesare a serviciului, modalitatea de ncheiere a

contractului de furnizare de servicii i modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuiei


beneficiarului.
(3)
Condiii
de
ncetare
a
serviciilor
............................................................................................ .
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "..........................." au
urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr discriminare pe baz de ras,
sex, religie, opinie sau orice alt circumstan personal ori social;
b) s participe la procesul de luare a deciziilor n furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenia social care li se aplic, dup caz;
c) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra informaiilor furnizate i primite;
d) s li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, att
timp ct se menin condiiile care au generat situaia de dificultate;
e) s fie protejai de lege att ei, ct i bunurile lor, atunci cnd nu au capacitate de
exerciiu;
f) s fie informai asupra situaiilor de risc, precum i asupra drepturilor sociale.
-----------*7) Copii, familii, persoane cu dizabiliti, persoane vrstnice, persoane victime ale
violenei n familie, persoane fr adpost, persoane cu diferite adicii, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substane toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale
traficului de fiine umane, persoane cu afeciuni psihice, persoane din comuniti izolate.
*8) Serviciile n comunitate pot fi furnizate i fr evaluare, inclusiv n situaiile n care
persoanele nu dein acte de identitate. Serviciile n comunitate pot fi furnizate fr evaluarea
nevoilor persoanei, n funcie de tipul de intervenie, fiind suficient nregistrarea persoanelor
n registrul de eviden sau n liste de prezen.
ART. 7
Activiti i funcii
Principalele funcii ale serviciului social "..........................................." sunt urmtoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale n comunitate, prin asigurarea urmtoarele activiti:
1. evaluarea iniial*9);
2. elaborarea planului de intervenie*10);
3. aplicarea planului de intervenie*11);
4. ......................................................................;
b) de valorificare a potenialului membrilor comunitii n vederea prevenirii situaiilor de
neglijare, abuz, abandon, violen, excluziune social etc., prin asigurarea urmtoarelor
activiti:
1. activiti de sensibilizare i informare a populaiei;
2. promovarea participrii sociale;
3. ......................................................................;
c) de informare a potenialilor beneficiari, autoritilor publice i publicului larg despre
domeniul su de activitate i de promovare a drepturilor beneficiarilor i a unei imagini
pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului n general, precum i de prevenire a
situaiilor de dificultate n care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmtoarelor activiti:

1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
d) de asigurare a calitii serviciilor sociale prin realizarea urmtoarelor activiti:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate n procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluri periodice a serviciilor prestate;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale i umane ale centrului prin realizarea
urmtoarelor activiti:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
Instruciune: Activitile prevzute la lit. a) - e) vor fi formulate cu respectarea
activitilor specifice tipologiei serviciilor sociale prevzute n Nomenclatorul serviciilor
sociale, n concordan cu scopul i funciile serviciilor sociale, precum i cu standardele
minime de calitate aplicabile.
-----------*9) n conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificrile
ulterioare, evaluarea iniial i planul de intervenie sunt realizate de asistentul social sau, n
lipsa acestuia, de personalul cu competene n domeniul asistenei sociale din cadrul
serviciului public de asisten social din subordinea autoritilor administraiei publice
locale. Evaluarea iniial are drept scop identificarea nevoilor individuale i familiale, n baza
crora este elaborat planul de intervenie. n cadrul procesului de evaluare iniial, persoana
primete gratuit informaiile referitoare la riscurile sociale i drepturile de protecie social de
care poate beneficia, precum i, dup caz, consilierea necesar n vederea depirii situaiilor
de dificultate. Evaluarea iniial poate avea n vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la
nivelul grupului i comunitii i elaborarea planului de servicii comunitare.
*10) n conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, planul
de intervenie, elaborat n urma evalurii iniiale, cuprinde msurile de asisten social,
respectiv serviciile recomandate pentru soluionarea situaiilor de nevoie sau risc social
identificate, precum i beneficiile de asisten social la care persoana are dreptul.
*11) Prin realizarea unor activiti de tipul: informare i consiliere, consiliere psihologic,
educaie extracurricular, intervenie n strad, facilitarea accesului la servicii de locuire,
ocupare, activiti de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate etc.
ART. 8
Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal
(1) Serviciul social "................................................" funcioneaz cu un numr de
..................................... total personal, conform prevederilor Hotrrii consiliului
local/Hotrrii consiliului judeean/Hotrrii adunrii generale/Hotrrii consiliului director
nr. ......................., din care:

a) personal de conducere: director, dup caz, ef de centru etc.


...................................................;
b) personal de specialitate de ngrijire i asisten; personal de specialitate i auxiliar:
.............................;
c) personal cu funcii administrative, gospodrire, ntreinere-reparaii, deservire, dup caz;
d) voluntari: ..................................................... .
Instruciuni:
1. Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal care funcioneaz
n cadrul centrului se aprob, dup caz, prin:
a) hotrre a autoritii administraiei publice locale prin care s-a aprobat nfiinarea
serviciului n cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS sau, dup caz, n structura
compartimentului funcional cu atribuii de asisten social din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
b) prin hotrre a organelor de conducere ale furnizorilor privai de servicii sociale.
2. ncadrarea personalului se realizeaz cu respectarea numrului maxim de posturi
prevzut n statul de funcii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar variaz n funcie de tipul de intervenie/activiti etc.
Instruciune: Raportul angajat/beneficiar asigur prestarea serviciilor n cadrul centrului i
se realizeaz n funcie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor
minime de calitate.
De exemplu: n cadrul "serviciilor de asisten comunitar" (8899 CZ - PN - V) prestate de
serviciul public de asisten social: cel puin o persoan calificat cu atribuii n coordonarea
activitilor, asistentul social sau persoan cu atribuii n asisten social pentru realizarea
evalurii iniiale i planului de intervenie, asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar.
ART. 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi, dup caz: director, ef de centru, manager de proiect
etc.
(2) Atribuiile personalului de conducere sunt:
a) asigur coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor desfurate de personalul
serviciului i propune organului competent sanciuni disciplinare pentru salariaii care nu i
ndeplinesc n mod corespunztor atribuiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
furnizrii serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreaz rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul
implementrii obiectivelor i ntocmete informri pe care le prezint furnizorului de servicii
sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire i
perfecionare;
d) colaboreaz cu alte centre/ali furnizori de servicii sociale i/sau alte structuri ale
societii civile la aciuni care vizeaz ameliorarea asistenei sociale a grupurilor vulnerabile;
e) rspunde de calitatea activitilor desfurate de personalul din cadrul serviciului i
dispune, n limita competenei, msuri de organizare care s conduc la mbuntirea acestor
activiti sau, dup caz, formuleaz propuneri n acest sens;
f) organizeaz activitatea personalului i asigur respectarea timpului de lucru i a
regulamentului de organizare i funcionare;

g) ntocmete proiectul bugetului propriu al serviciului;


h) asigur ncheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, dup
caz;
i) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
ART. 10
Personalul specialitate i auxiliar
(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) asistent social (263501);
b) lucrtor social pentru persoane cu probleme de dependen (341203);
c) tehnician asisten social (341201);
d) lucrtor social (532908);
e) mediator sanitar (532901);
f) mediator social (532902);
g) facilitator de dezvoltare comunitar (341204).
(2) Atribuii ale personalului de specialitate privesc n principal elaborarea planului de
intervenie:
a) asigur derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile i a prezentului regulament;
b) colaboreaz cu specialiti din alte centre n vederea soluionrii cazurilor, identificrii de
resurse;
c) monitorizeaz respectarea standardelor minime de calitate;
d) ntocmete rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat;
e) alte atribuii prevzute n standardul minim de calitate aplicabil.
Instruciune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuiile pentru fiecare post de
specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.
ART. 11
Finanarea serviciului
(1) n estimarea bugetului de venituri i cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are n
vedere asigurarea resurselor necesare acordrii serviciului cel puin la nivelul standardelor
minime de calitate aplicabile.
(2) Finanarea cheltuielilor serviciului se asigur, n condiiile legii, din urmtoarele surse:
a) bugetul local al judeului, respectiv al municipiului Bucureti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
c) bugetul de stat;
d) donaii, sponsorizri sau alte contribuii din partea persoanelor fizice ori juridice din ar
i din strintate;
e) fonduri externe rambursabile i nerambursabile;
f) contribuia persoanelor beneficiare, dup caz;
g) alte surse de finanare, n conformitate cu legislaia n vigoare.
---------------