Sunteți pe pagina 1din 2

ACTELE PREPARATORII

1. Notiune si feluri
Notiune. Actele de pregatire sau preparatorii reprezinta prima faza a perioadei
externe a activitatii infractionale si constau in anumite acte, activitati de procurare de
date, informatii ori adaptare a mijloacelor sau instrumentelor ce vor fi folosite la
comiterea infractiunii ca si de crearea conditiilor favorabile savarsirii acesteia.
Actele de pregatire fiind comise in vederea realizarii unei hotarari infractionale sunt
posibile numai la infractiunile intentionate.
Pentru a fi considerate acte de pregatire a infractiunii, activitatile desfasurate trebuie
sa indeplineasca anumite conditii:
a) Din continutul activitatii sa rezulte neindoielnic ca este efectuata pentru savarsirea
infractiunii. Sa aibe cu alte cuvinte un caracter univoc.
b) Actul preparator sa se concretizeze intr-o activitate obiectiva de creare a conditiilor
pentru savarsirea infractiunii (spre ex.: procurarea de instrumente, de date, de
informatii in legatura cu locul si timpul unde urmeaza sa fie savarsita infractiunea
etc.);
c) Activitatea de pregatire sa nu cuprinda acte ce intra in continutul elementului
material al laturii obiective, sa nu faca parte din actele de executare;
d) Actele de pregatire sa fie intentionate.
Felurile actelor de pregatire. Dupa natura si continutul lor actele de pregatire se
pot imparti in: acte de pregatire materiala si acte de pregatire morala.
Actele de pregatire materiala, dupa cum arata si denumirea, constau in pregatirea
materiala pentru savarsirea infractiunii ca: procurarea de instrumente, de mijloace, in
adaptarea acestora pentru comiterea infractiunii (spre ex.: procurarea unui cutit, a
unei substante otravitoare, a unei franghii, a unei scari, a cheilor pentru deschiderea
incuietorilor, asigurarea mijloacelor de transport, inlaturarea unor obstacole etc.).
Actele de pregatire morala constau in culegerea de date, informatii cu privire la locul
si timpul in care urmeaza sa se savarseasca infractiunea, in atragerea de complici.
Prin actele de pregatire morala sau intelectuala cum se mai numesc, se creeaza
conditii psihice favorabile comiterii infractiunii.
2. Regimul actelor preparatorii
Legiuitorul penal roman a optat sa nu incrimuneze actele preparatorii. Astfel cel care
a desfasurat doar acte de pregatire in vederea comiterii unei infractiuni nu este
considerat periculos cata vreme nu a trecut la punerea in executare a hotararii
infractionale.
Examinand legislatia penala romana se poate constata ca pe cale de exceptieactele
preparatorii la unele infractiuni sunt incriminate dar nu ca faza de desfasurare a
activitatii infractionale ci ca tentativa, ori ca infractiuni de sine statatoare ori ca acte
de complicitate anterioara cand sunt savarsite de alta persoana.
a) Actele preparatorii sunt asimilate tentativei si pedepsite ca atare la unele
infractiuni grave prin folosirea expresiei Se considera tentativa si producerea sau
procurarea mijloacelor ori instrumentelor. De ex.: art. 173 al. 2 C.p. privind
sanctionarea tentativei, la infractiunile contra sigurantei statului, art. 189 al. ultim C.p.
privind lipsirea de libertate in mod ilegal, art. 13 al. 2 din Legea nr. 143/2000 privind
combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, unde se prevede: Se considera
tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea
de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la al. 1.
b) Actele preparatorii sunt incriminate ca infractiuni autonome (de sine statatoare)

atunci cand periculozitatea lor este evidenta, cand caracterul lor este univoc (spre ex.:
art. 285 C.p., detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori s.a.).
c) Actele de pregatire savarsite de alta persoana decat autorul (de ex.: culegerea de
date, informatii, procurarea de mijloace, de instrumente pentru savarsirea infractiunii)
sunt sanctionate atunci cand autorul a savarsit o infractiune consumata ori tentativa
pedepsibila, constituind acte de complicitate anterioara.