Sunteți pe pagina 1din 1

........................................................................................

.......................................................
l, L
1. Citete:

a m i u s l
L
S
U I
M A
la li
lu al il
ul Li Lu La Al
mal uliu salam Sali Lia lama sala Lili Lumi
2. Unete:

lama

la-l-l

Lia

lu-a

lam-a

a-i-mal

3. Desparte n silabe cuvintele:

Alma

sala

Lili

4. Citete propoziiile i unete:

Lumi ia lama.

Lia, au lall?

La ula !

Lulu

mal

umil