Sunteți pe pagina 1din 8

Logic, argumentare i comunicare

PLANIFICAREA ANUAL 2015-2016


Clasa a IX- a (1 or/spt.)
Competene generale
1. Utilizarea conceptelor specifice tiinelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoatere i explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaa real.
2. Aplicarea cunotinelor specifice tiinelor sociale n rezolvarea unor situaii problem, precum i n analizarea posibilitilor personale de dezvoltare.
3. Cooperarea cu ceilali n rezolvarea unor probleme teoretice i practice, n cadrul diferitelor grupuri.
4. Manifestarea unui comportament social activ i responsabil, adecvat unei lumi n schimbare.
5. Participarea la luarea deciziilor i la rezolvarea problemelor comunitii.
Unitatea de nvare

Coninuturi

Competene specifice vizate

Nr.
de
ore

Spt.

Noiuni introductive.

I.
Societate i
comunicare.

Definirea logicii, argumentrii i


comunicrii.
Principiile logicii tradiionale.
Comunicarea. Situaii, verigi, relaie,
context.
Formele comunicrii.
Bariere n comunicare.

1.1. Recunoaterea diferitelor situaii i forme de comunicare n


spaiul social.
2.1. Dezvoltarea disponibilitii i a abilitii de a comunica
idei, sentimente, fapte, n diferite contexte sociale.
3.1. Dezvoltarea cooperrii cu ceilali, favorizat de
identificarea i eliminarea diferitelor bariere n comunicare.

S1-S3

Observaii

Argumentarea i structura sa. Aplicaii cu


texte.
Termenii. Caracterizare. Clasificarea
1.2. Identificarea structurii unui argument, a elementelor
13 S4-S16
termenilor. Raporturi ntre termeni.
componente i a relaiilor dintre acestea (termeni, propoziii,
Reprezentarea termenilor. Aplicaii.
raionamente)
Definiia. Tipuri de definiii. Aplicaii. 1.3. Folosirea corect a unor forme i operaii logice
II.
Reguli de definire.
(definirea i clasificarea) n contexte situaionale diferite
Societate, comunicare Clasificarea. Tipuri de clasificare.
(teoretice i practice)
i argumentare.
2.2. Construirea unor argumente n vederea susinerii unui
Corectitudinea n clasificare.
punct de vedere sau a unei soluii propuse pentru rezolvarea
Argumentarea i
Propoziii categorice. Clasificarea
unor situaii problem
structura
propoziiilor.
A,E,I,O.
argumentrii.
Traducerea din limbaj natural n limbaj 3.2. Utilizarea lucrului n echip pentru rezolvarea unor
Analiza logic a
probleme care implic operaii i forme logice
logic. Aplicaii.
argumentelor
Aplicaii cu propoziii categorice.
4.1. Utilizarea instrumentelor de ordin logic, care pot fi activate
Distribuirea termenilor.
n contexte diferite n activitatea privat i public
Raporturi ntre propoziii categorice.
1+1 S17-18
Recapitulare
Evaluare sumativ

III. Analiza logic a


argumentrii.
Tipuri de
argumentare.

Argumente imediate. Inferene cu AEIO.


Conversiunea i obversiunea.
Aplicaii.
Silogismul. Caracterizare. Structura
silogismului.
Figuri si moduri silogistice
Legile generale ale silogismului.
Validitatea silogismelor. Metoda Venn.
Aplicaii.
Despre argumentare.
Structura argumentrii.
Raionamente corecte. Deductive si
inductive. Demonstraia.
Analogia.Inducia.
Recapitulare
Evaluare

Demonstraia
Analogia
Inducia
IV.Societate,
Argumentare si contraargumentare
comunicare i
-n conversaie
argumentare corect. -n negociere
Aplicaii.
Recapitulare
Evaluare final

1.4. Identificarea, n diferite contexte, a unor tipuri de

argumentare formulate n limbaj natural sau formal


1.5. Dezvoltarea unor tehnici de argumentare i de
comunicare, n vederea nvrii pe parcursul ntregii viei
2.3. ntemeierea critic a propriilor argumente i
raportarea critic la argumentele altora, n diferite situaii
de comunicare
3.3. Realizarea unor schimburi argumentate de opinii
4.2. Susinerea unui comportament activ, prin utilizarea
corect a diferitelor tipuri de argumentare
5.1. Utilizarea unor raionamente adecvate (deductive i
nedeductive) n luarea deciziilor.
3.3. Realizarea unor schimburi argumentate de opinii
4.2. Susinerea unui comportament activ, prin utilizarea
corect a diferitelor tipuri de argumentare
5.1. Utilizarea unor raionamente adecvate (deductive i
nedeductive) n luarea deciziilor
1.1. Prezentarea n scris i oral a aspectelor definitorii
referitoare la populaie, la resurse i la dezvoltarea lumii
contemporane, utiliznd corect i coerent terminologia
specific domeniului
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului,
valorificnd adecvat semnificaiile termenilor cheie de
specialitate

9 S19-S27
S28Sptmna
coala
Altfel
Concurs
de
dezbateri

1 S28

3 S29-S31

5 S32-S36

PROIECTAREA PE UNITI DE NVARE


Unitatea de nvare: Societate i comunicare.
Nr. ore: 3
Coninuturi

Noiuni
introductive.
Definirea logicii,
argumentrii i
comunicrii.
Principiile logicii
tradiionale.
Comunicarea.
Situaii, verigi,
relaie, context.
Formele
comunicrii.
Bariere n
comunicare

Competente cheie
(europene)

Competente generale

Competene specifice

Activiti de nvare

Resurse
Evalua
Materiale Procedurale re

1. Utilizarea conceptelor
specifice tiinelor sociale
Comunicare n limba
- Utilizarea limbajului specific n
pentru organizarea
matern
prezentarea i explicarea
demersurilor
noiunilor despre comunicare.
de cunoatere i explicare a
- Explicarea corect a termenilor
unor fapte, evenimente,
Comunicare n limbi
utilizai pentru comunicare
procese din viaa real
strine
1.1. Recunoaterea diferitelor
- Identificarea verigilor
2. Aplicarea cunotinelor
situaii i forme de comunicare comunicrii.
specifice tiinelor sociale
- manualul
Competene matematice
n spaiul social.
- Identificarea barierelor
n rezolvarea unor situaii
i competene de baz n
existente n comunicare, precum
problem, precum i n
- calculato
tiine i tehnologii
2.1. Dezvoltarea disponibilitii i a metodelor de nlturare a
analizarea posibilitilor
rul
i a abilitii de a comunica idei, acestora.
personale de dezvoltare
sentimente, fapte, n diferite
- Elaborarea oral a unor relaii
3. Cooperarea cu ceilali n
-internetul
Competena digital
contexte sociale.
existente ntre comunicare i
rezolvarea unor probleme
(TSI Tehnologia
conflict, relaii sociale,
teoretice i practice, n
Societii informaiei)
3.1. Dezvoltarea cooperrii cu manipulare, autoritate, etc.
cadrul
-fie de
ceilali, favorizat de
- Explicarea unor noiuni despre
diferitelor grupuri
lucru
identificarea i eliminarea
viaa i personalitatea lui
4. Manifestarea unui
Iniiativ i
diferitelor bariere n comunicare. Aristotel, din surse de pe
comportament social activ
antreprenoriat
internet.
i responsabil, adecvat unei
- Compararea contextelor
lumi n
comunicrii.
schimbare
Sensibilizare i
- Identificarea i exemplificarea
5. Participarea la luarea
exprimare cultural
realist a formelor comunicrii.
deciziilor i la rezolvarea
problemelor comunitii

-conversaia
euristic

-verificare
frontal

-explicaia
-analiza
-descrierea

observaia
sistemati
c

-comparaia
-investigaia
- problemati
zarea

-verificare
oral.

Unitatea de nvare: Societate, comunicare i argumentare


Nr.ore: 15
Resurse
Evaluare
Materiale Procedurale
Argumentarea i
- 1. Utilizarea conceptelor specifice 1.2. Identificarea structurii unui -Utilizarea limbajului - manualul -conversaia -verificare
structura sa.
tiinelor sociale pentru organizarea argument, a elementelor
specific n prezentarea
euristic
frontal
Aplicaii cu texte.
demersurilor
componente i a relaiilor dintre i explicarea unui
Termenii.
de cunoatere i explicare a unor
acestea (termeni, propoziii,
argument.
- calculato -explicaia
Caracterizare.
fapte, evenimente, procese din viaa raionamente)
rul
Clasificarea
real
- Identificarea tipului
-analiza
-observaia
termenilor.
1.3. Folosirea corect a unor
de termeni, clasificare, -internetul
sistematic
Raporturi ntre
Comunicare n limbi 2. Aplicarea cunotinelor specifice forme i operaii logice (definirea definire.
-descrierea
termeni.
strine
tiinelor sociale n rezolvarea unor i clasificarea) n contexte
- fie de
Reprezentarea
situaii problem, precum i n
situaionale diferite (teoretice i - Utilizarea
lucru
-comparaia
termenilor.
analizarea posibilitilor personale de practice)
raporturilor ntre
Aplicaii.
dezvoltare
termeni.
2.2. Construirea unor argumente
-investigaia
Definiia.
Competene
3. Cooperarea cu ceilali n
n vederea susinerii unui punct de - Explicarea regulilor
-portofoliu
Tipuri de definiii. matematice i
rezolvarea unor probleme teoretice i
de definire.
-problemati
Aplicaii.
competene de baz n practice, n cadrul
vedere sau a unei soluii propuse
zarea
Reguli de definire. tiine i tehnologii
diferitelor grupuri
pentru rezolvarea unor situaii
- Dobndirea unor
problem
deprinderi i tehnici
Clasificarea.
4. Manifestarea unui comportament
de lucru pentru
Tipuri de clasificare.
social activ i responsabil, adecvat
utilizarea definirii
Corectitudinea n
unei lumi n
3.2. Utilizarea lucrului n echip corecte.
clasificare.
Competena digital
schimbare
pentru rezolvarea unor probleme
(TSI Tehnologia
care implic operaii i forme
- Elaborarea unor
Propoziii
Societii informaiei) 5. Participarea la luarea deciziilor i logice
definiii.
categorice.
la rezolvarea problemelor
Prezentare
comunitii
4.1. Utilizarea instrumentelor de - Descrierea tipurilor
Clasificarea
Iniiativ i
ordin logic, care pot fi activate n propoziii categorice.
propoziiilor.
antreprenoriat
contexte diferite n activitatea
A,E,I,O.
privat i public
Coninuturi

Competente cheie
europene
Comunicare n limba
matern

Competente generale

Competene specifice

Activiti de nvare

Traducerea din
limbaj natural n
limbaj logic.
Aplicaii.
Aplicaii cu
propoziii
categorice.
Distribuirea
termenilor.
Raporturi ntre
propoziii
categorice.

Sensibilizare i
exprimare cultural

- Identificarea corect
a propoziiilor
A,E,I,O.
- Utilizarea corect a
raporturilor cu
propoziii categorice.

Unitatea de nvare: Analiza logic a argumentrii. Tipuri de argumentare.


Nr. ore: 10
Coninuturi

Competente
cheie(europene)

Resurse

Procedura Evaluare
le
Argumente imediate. Comunicare n limba 1. Utilizarea conceptelor specifice
1.4. Identificarea, n diferite -Utilizarea corect a
- manualul -conversaia -verificare
Inferene cu AEIO.
matern
tiinelor sociale pentru organizarea
contexte, a unor tipuri de
inferenelor
euristic
frontal
Conversiunea i
demersurilor
argumentare formulate n
-internetul
obversiunea.
de cunoatere i explicare a unor fapte, limbaj natural sau formal
-Identificarea i
-explicaia
Aplicaii.
evenimente, procese din viaa real
explicarea tautologiilor -fie de
Competena digital
1.5. Dezvoltarea unor
lucru
-analiza
-observaia
(TSI Tehnologia
2. Aplicarea cunotinelor specifice
tehnici de argumentare i de
sistematic
Tipuri de formule.
Societii informaiei) tiinelor sociale n rezolvarea unor
comunicare, n vederea
Construirea unui
-descrierea
Raionamente.
situaii problem, precum i n analizarea nvrii pe parcursul
silogism
Caracterizare.
posibilitilor personale de dezvoltare
ntregii viei
-comparaia
Iniiativ i
Recunoaterea figurilor
verificare
Silogismul.
antreprenoriat
3. Cooperarea cu ceilali n rezolvarea
2.3. ntemeierea critic a
silogistice i aplicarea
frontal
Caracterizare. Structura
unor probleme teoretice i practice, n
propriilor argumente i
lor n limbaj natural
- manualul
silogismului.
cadrul diferitelor grupuri
raportarea critic la
-investigaia
Figuri si moduri
Sensibilizare i
argumentele altora, n
Identificarea pailor
-internetul
silogistice
exprimare cultural
4. Manifestarea unui comportament
diferite situaii de
procedurii de critic a
-problemati -observaia
Legile generale ale
social activ i responsabil, adecvat unei comunicare
argumentelor
-fie de
zarea
sistematic
silogismului.
lumi n schimbare
lucru
Validitatea silogismelor.
3.3. Realizarea unor
Construirea unui
Metoda Venn.
5. Participarea la luarea deciziilor i la schimburi argumentate de exemplu de critic a
Aplicaii.
rezolvarea problemelor comunitii
opinii
argumentelor
Despre argumentare.
Structura argumentrii.
Raionamente corecte.
Deductive i inductive.
Demonstraia.
Analogia.Inducia.

Competente generale

Competene specifice

Activiti de nvare

4.2. Susinerea unui


comportament activ, prin
utilizarea corect a
diferitelor tipuri de
argumentare

Cooperare n
delimitarea noiunii de
pozitie alternativ
Construirea unei poziii

Materiale

Raionamente eronate.

Societate,
comunicare i
argumentare
corect.
Nr. ore: 8

alternative
-problemati
zarea

Argumentare i
contraargumentare

5.1. Utilizarea unor


raionamente adecvate
(deductive i nedeductive)
n luarea deciziilor.

Cooperare n definirea
fie de
noiunilor de
lucru
conversaie i dezbatere
Construirea de
argumente i
contraargumente n
conversaie i dezbatere

-n conversaie
-n negociere
Aplicaii

verificare
frontal
-explicaia

S-ar putea să vă placă și