Sunteți pe pagina 1din 2

Organizatiile internationale sunt subiecte ale dr international fiind titulare de

drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale.Organizatiile


internationale sunt subiecte derivate,instituite de state prin acorduri incheiate intre
ele.Comisie de dr International-o asicere de state,constituita printrun
tratat,inzestrata cu o constitutie si organe comune si posedind o personalitate
juridica distincta de cea a statelor membrte care o compun.
Elementele constituitive:
1)Pentru ca o asociere sa poata fi socotita organizatie Internationala,se impune ca
la respectiva asociere sa participe in calitate de parti contractante
statele.Organizatiile Internationale sunt fondate de catre state si functioneaza prin
vointa acestora.Calitatea de a reprezenta statele n aceste organizatii si de a actiona
in numele lor o au,de regula reprezentantii guvernelor statelor respective.
2)Asocierea unor state intro organizatie se realizeaza in baza acordului de vointa a
statelor care imbraca,de regula forma unui tratat.
3)Tratatul de constituire a organizatiilor Internation ala,continind angajamente
mutuale,impune statelor participante o anumita cooperare in cadrul organizatiei si
cu aceasta prin actele constituitive se creeaza obligatii reciproce .
4)Asocierea statelor in organizatii I presupun urmarirea unor obiective sau scopuri
comuni:
a-mentinerea pacii si stabilititatii I
b-dezvoltarea financiara
c-cooperarea economica
d-transferul de tehnologii.
5)Ca o asociatie de state sa fie organizatie Internationala interguvernamentala este
necesar ca aceasta sa aiba o structura institutionala proprie.
6)La fel trebuie sa se stabileasca si sa se desfasoare in baza normelor de drept
International.
Organizatiile internationale interguvernamentale detin personalitate juridica
proprie-de drept international si intern-in temeiul careia acestea beneficiaza de
drepturi si isi asuma obligatii pe teritoriul oricaruia din statele membre.
Caracteristici:
1)Membrii acestora sunt statele suverane cu drepturi egale,care au consimtit liber
sa adere la activitatea organizatiilor respective printrun act de vointa proprie.
2)Are un caracter permanent si institutional.
3)Structuri:
a.Organe proprii permanente.
b.Organe larg reprezentative cu atributii generale,cu activitate sesionala si cu
caracter adesea de for suprem (Adunare generala,conferinta etc)
c.Organe principale cu competenta restrinsa(Consiliu,Comitet)
d.Organe de secretariat cu activitate permanenta,formate din functionari
Internationali avind atributii tehnice si executive.
Respectarea principiilor funadementale ale Dr International.
1.Nu trebuie sa incalce suveranitatea statelor membre
2.Capacitatea juridica este dependenta de vointa statelor care leau creat si este
limitata de prevederile tratatelor prin care au luat nastere.
3.Deciziile si recomandarile organizatiilor internationale nu au in principiu un
caracter juridic obligatoriu.
Permanenta institutiei-caracterul de permanenta se refera,in special la aspectul
temporal continuu fara intreruperi al activitatii organizatii .

Organizatiile Internationale si functionarii acestora se bucura pe teritoriul statelor


membre de privilegii si imunitati.