Sunteți pe pagina 1din 3

Executarea, incercarea si omologarea prototipului si a seriei zero

Aceasta etapa a pregatirii tehnice are ca obiectiv verificarea concordantei dintre partenerii
constructive si functionali ai noului produs si prevederile cuprinse in documentatia
elaborata in vederea asimilarii in fabricatie.De asemenea, se testeaza tehnologia de
fabricatie a noului produs in indicatorilor tehnico-economici prevazuti.
Prototipul reprezinta unul sau mai multe exemplare din produsul ce urmeaza a fi
asimilat in fabricatie, care este executat pentru a fi supus unor probe si incercari. Scopul
acestor probe si incercari este de a verifica daca noul produs respecta parametrii tehnicoconstructivi si functionali din documentatia tehnica.
Confirmarea faptului ca noul produs corespunde cu cel proiectat se realizeaza in
cadrul activitatii de omologare, care cuprinde doua etape principale :
1.omologarea preliminara
2.omologarea finala
Omologarea este realizata de catre o comisie de specialisti alcatuita din
reprezentantii principalilor beneficiary,reprezentantul unitatii executante, precum si
reprezentantul institutului de cercetare care a participat la proiectarea produsului.
In etapa de omologare preliminara se verifica daca produsul respecta standardele
de calitate si, totodata, daca decizia de alegere a materialelor din reteta de fabricatie este
fundamentata din punct de vedere tehnico- economic.
Pe baza rezultatelor omologarii preliminare se poate trece la executia seriei zero si
la omologarea finala, care au drept obiectiv verificarea mantinerii produsului in
parametrii de performanta prevazuti si obtinerea unor informatii cu privire la anduranta si
la fiabilitatea produsului.
De asemenea, in cadrul omologarii finale , se verifica daca operatiunile procesului
tehnologic au fost efectuate pe locurile de munca unde urmeaza sa se desfasoare
productia de serie si daca tehnologia de fabricatie cuprinde operatiile de control ethnic de
calitate.
Punctul final al activitatii de omologare in constituie elaborarea unui process
verbal in care sunt mentionate denumirea produsului, principalele sale caracteristici,
constatarile comisiei de omologare, precum si eventualele propuneri privind modificarea
tehnologiei de fabricatie.
Dupa etapa de omologare finala, se trece la etapa de fabricatie curenta de serie a
noilor produse.
5.6 Pregatirea material organizatorica
Pregatirea material-organizatorica reprezinta cea de-a doua etapa a dezvoltarii
unui nou produs si consta in asigurarea conditiilor de ordin material si organizatoric in
vederea trecerii la productia de serie. Obiectivele principale ale pregatirii materialorganizatorice sunt urmatoarele:
-determinarea necesarului de materii prime, materiale,combustibili si energie
pentru procesul de productie, precum si organizarea activitatilor de aprovizionare
tehnico-materiala.

-achizitionarea utilajelor si a echipamentelor tehnologice ce urmeaza a fi utilizate


in procesul de fabricatie al noilor produse, precum si modernizarea celor existente.
-organizarea unor cursuri de specializare a personalului implicat in executarea
noilor produse;
-restructurarea fluxurilor tehnologice la termenele stabilite, fara a perturba
fluxurile tehnologice ale celorlalte produse
-elaborarea unui nou system de planificare economica si operativ calendaristica
specific noilor conditii de fabricatie.
Activitatea de dezvoltare a unui nou produs se desfasoara pe baza unui plan
calendaristic care cuprinde informatii referitoare la:
-etapele de pregatitre a fabricatiei, duratele aferente, precum si termenele de
declansare si respective de finalizare ale acestora;
-lista produselor existente in nomenclatorul de fabricatie al intreprinderii care
urmeaza a fi modernizate;
-produsele ce vor fi assimilate in fabricatie;
-termenele privind intrarea in fabricatie a noilor produse;
Un obiectiv major al managementului dezvoltarii unui nou produs il constituie
reducerea intervalului de timp cuprins intre momentul aparitiei ideii de executie si el al
intrarii produsului in fabricatia curenta de serie.
5.7.Model de dezvoltare a unui nou produs sau serviciu
Un model de dezvoltare a unui nou produs sau serviciu, frecvent utilizat in firmele
din tarile cu economie dezvoltata si recomandat intreprinderilor romanesti, poate fi
structurat in sase etape:
Analiza pietei este realizata de catre compartimentul de marketing al firmei si
consta in intocmirea unui dosar de cerere de program care cuprinde date privind
oportunitatea fabricarii noului produs, piata potentiala, nivelul de calitate si costul
estimate al produsului, termenele de executie, constrangerile existente sub raportul
brevetelor .
Pentru intocmirea acestui dosar se utilizeaza 3 categorii de date:
-comerciale
-tehnice
-financiare
Studiul de fezabilitate este realizat de catre un sef de program, desemnat de
managementul intreprinderii.
Managementul intreprindrii analizeaza Caietul de sarcini si adopta decizia privind
continuarea sau, dimpotriva, stoparea proiectulu. Pentru evaluarea rentabilitatii
produsului se iau in considerare variabile precum cantitatile previzionate a fi vandute pe
o perioada de 3-5 ani, costurile aferente studiilor de proiectare si de fabricatie precum si
investitiile pe care le propune derularea proiectului de dezvoltare.
Definitivarea produsului este realizata de catre Biroul de Studii pe baza datelor
cuprinse in caietul de sarcini si in fisele tehnologice elaborate anterior.Biroul de studii
elaboreaza Dosarul tuturor celorlalte documente privind asimilarea in fabricatie a

produsului.In aceasta faza se efectueaza simulari privind comportamentul produsului, se


realizeaza machete, prototipuri si se face incercarea acestora , se precizeaza materialele
din reteta de fabricatie, procedurile de control, de asamblare, precum si costurile aferente.
Etapa de calificare si omologare cinsta in aprobarea finala a produsului cu toate
documentatiile de prezentare si de executie necesare .Aceasta etapa a dezvoltarii noului
produs este urmata de lansare in fabricatie a acestuia .