Sunteți pe pagina 1din 2

DISPOZITIE DE SANTIER

nr 01/ 25 iun 2014


Urmare a transmiterii de catre SC EDIL CONSTRUCT SRL a releveului neconformitatilor
constatate dupa decofrarea elementelor turnate din beton armat si a RAPORTULUI DE
NECONFORMITATI / ACTIUNI CORECTIVE dupa auditul intern proiectantul a analizat
documentatia tarnsmisa si a constatat urmatoarele :
1. Releveul foto prezinta , in conditiide lumina redusa , cateva zone sus- pecte de
segregare

, deci inainte de curatarea laptelui de ciment si a segregarilor pe

toata adancimea lor

, acolo unde s-a constatat ca exista segregare , adica

agregate putin sau deloc solidarizate de ciment si care pot fi inlaturate prin
2.

cioplire .
Raportul de neconformitati / actiuni corective transmis este intocmit conform si
identifica cateva zone de segregare in conformitate cu NE012/10 si P3/04 .

Avand in vedere aceste documente proiectantul dispune urmatoarele :


a.

C.Q. , R.T.E si D.S. vor identifica in toate zonele suspecte de segregari - in special
baza peretilor de la subsol , bazele stalpilor la parter nasterile arcelor si boltei ,
muchiile stalpilor si rosturile de lucru in cadrul aceleiasi turnari de betoane - vor
solicita verificarea prin buciardare sau cioplire si , in cazul constatarii segregarii

betonului vor dispune curatare lor prin cioplire pana la betonul bun .
b. C.Q. , R.T.E si D.S. vor dispune realizare un releveu foto dupa cioplire cu
evidentierea dimensiunilor suprafetei
Cartii constructiei .
c. Zonele curatate ,

si adancimii

maxime care va fi anexat

a caror adancime nu depaseste acoperirea cu beton a

armaturilor , se vor curata de praf si se va complete cu mortar speci-al pentru


reparatii
d.

pe baza de rasini hidraulice

Sikadur-31 CF Normal

sau similar

( DUROCRET-FAST , MT 100 SEISMO , etc. )


Rosturile de turnare la care se observa o fisura cu deschiderea peste 0,3 mm
dupa curatarea betonului segregat sau in lipsa unei segregari se vor injecta cu
mortare de reparatie produse de Sika , Izomat , Ceresit , Hilti etc si numai dupa

e.

aceea se face completarea betonului


Zonele segregate
la care adancimea

dupa curatare

depaseste grosimea

acoperirii cu beton a armaturilor si muchiile la care dupa inlaturarea segregarii se


1

descopera armaturile din stalp se repara cu mortare special de reparative turnate


f.

in cofraj de tipul MEGAGROUT-100


Aplicare materialului de reparatie se va face in conditiile tehnice specificate de

producatorul materialului folosit in Fisa Tehnica .


g. Dupa aplicarea solutiei adecvate se va intocmi PVLA cu solutiile aplicate zonelor
curatate de segregare si aspectul dupa intarire .
Avand in vedere complexitatea tehnologica a constructiei cu arce si bolta din beton
armat , axe oblice , retrageri pe inaltime

, proiectantul considera ca a fost respect--tat

Programul de urmarire a calitatii executie

si calitatea executiei , dupa remedierea

neconformitatilor , poate fi considerata BUNA . S-a tinut seama si de complexitatea


cofrajelor , sprijinirilor , armarilor si betonarilor care , pe langa dificultate , au necesitat
un timp mai mare de executie determinand durate mai mari intre betonari peste care s-au
suprapus factori economici si meteorologici .