Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

Nr
.
Cr
t

Titlul Documentului

1 Cererea de finantare
2 Plan de afaceri
Tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate
3 conform legii
4 Contract vatra stupinei
5 Adeverinta forma asociativa apicola
6 Copie din Registrul agricol cu stampila Primariei conform cu originalul
7 Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole
8 Copie act de identitate
Certificat de calificare profesionala care atesta absovirea unui curs de
9 calificare nivel I
Copia documentului care atest absolvirea nvmntului minim de 8
10 clase- Diploma de bacalaureat
11
12
13
14
15
16
17

Copiile documentelor emise de autoritile de mediu


Copiile documentelor emise de autoritile de sanitar
Copiile documentelor emise de autoritile sanitar veterinare
Documentul emis de instituia financiar-bancar
Extras din Registrul Unic de Identificare APIA
Adeverinta CMV Borod
Certificat constataor
TOTAL

Nr.
Pagina
(de la 1
pana
la83)
1-24
25-45
46
47-50
51
52-65
65-69
70
71
72
73
74
75
76
77-79
80-81
82-83
83