Sunteți pe pagina 1din 1

MEMORIU DE ACTIVITATE

Subsemnata Stanciu Nicoleta Liliana,mi-am inceput activitatea in anul scolar 1997-1998


si de atunci am functionat ca profesor suplinitor de limba engleza la Grup Scolar Savarsin, pana in
anul 2004. In anul scolar 2004-2005 am functionat ca si profesor suplinitor de limba engleza in Scoala
Generala Barzava si Scoala Generala Varadia de Mures, iar din anul scolar 2005-2006 mi-am intrerupt
activitatea in invatamant.Mi-am reluat activitatea in invatamant incepand cu anul scolar 2008-2009, in
calitate de profesor titular pe catedra de limba engleza la Grup Scolar ,,Vasile Juncu Minis.
In anul 2003 am obtinut gradul didactic definitiv, ca si institutor, avand specialitatea institutorlimba engleza.
In anul Scolar 2004-2005 m-am inscris la cursurile Universitatii de Vest ,,Vasile Goldis din Arad,
Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative, pentru a-mi completa studiile. Am absolvit
cursurile acestei facultati in sesiunea iulie 2007, obtinand calitatea de profesor I si avand specializarea
Istorie-Limba si literatura engleza.
In luna iulie 2008 am participat la Concursul National Unic de Titularizare in Invatamant, ocazie cu
care am obtinut titulatura la Grupul Scolar ,, Vasile Juncu Minis.
Am participat in anul 1999 la cursuri de formare organizate de I.S.J.Arad care au avut ca
tematica:Consiliere si dirigentie,Curriculum si evaluare.
In septembrie 2008 am participat la cursul A.E.L., in vederea perfectionarii continue si a dezvoltarii
capacitatii de predare bazata pe mijloace de invatamant moderne.
De-alungul anilor am activat in cadrul comisiilor metodice si am luat parte la organizarea
diferitelor serbari scolare. Totodata am organizat diverse excursii scolare in care am incercat sa dezvolt
elevilor mei spiritul civic si sa le dezvolt cultura generala prin vizitarea de diverse obiective turistice,
situri arheologice, biserici, muzee, etc.
In calitate de diriginte, m-am preocupat de formarea elevilor mei si de pregatirea acestora pentru
viata. Am organizat diferite vizite la muzee, ocazie cu care le-am demonstrat acestora importanta
cunoasterii istoriei si a culturii locale.
In cei 8 ani de cand mi-am inceput activitatea,cunosc si aplic in practica cerintele programei
scolare si specificul activitatii instructive-educative la orele de limba engleza.In procesul de invatamant
sunt preocupata de a gasi metode si procedee variate,de a folosi mijloace de invatamant
adecvate,utilizand calculatorul la clasa.
Am sustinul lectii deschise in cadrul comisiei metodice,precum si referate,am participat la organizarea
serbarilor scolare.
Mentionez ca din anul scolar 2008-2009 sun membru in comisia de distribuire a manualelor scolare
raspunzand de inventarul acestora.
In aprecierile anuale am obtinut calificativul Foarte bine .
.
Data,

Semnatura,